KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN KEHITTÄMINEN 1. Kotisivutyöryhmän asettaminen Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen asetti huhtikuussa 2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli - selvittää mitä puutteita ja uusimistarpeita kaupungin kotisivuissa on - tehdä esitys johtoryhmälle toimenpiteistä kotisivujen mahdollisesta uusimisesta Työryhmään nimettiin Risto Annala, puheenjohtaja, Jukka Ehto, varapuheenjohtaja, Anne Vanhatalo (perusturva), Heikki Kiviniemi (sivistys) ja Leila Liimu (tekninen). 2. Työryhmän toiminta Työryhmän tuli saada ehdotuksensa valmiiksi lokakuun 2005 loppuun mennessä. Toimeksiantoonsa liittyen työryhmä on käsitellyt kaupungin www-sivujen nykyistä teknistä ratkaisua, selvittänyt tilastopohjaisesti sivujen käyttäjäkuntaa ja käyttäjien kiinnostuksen suuntautumista eri sivuihin. Käyttäjien mielipiteitten selvittämiseksi työryhmä toteutti nettikyselyn, jolla kartoitettiin käyttäjien mielipiteitä kaupungin www-sivustosta. Kyselyyn vastasi kesä-lokakuun 2005 aikana kaikkiaan 246 sivujen käyttäjää. Vastaajamäärää voidaan pitää kooltaan edustavana otoksena, jolloin sen perusteella voidaan tehdä päätelmiä käyttäjien yleisestä käsityksestä tutkittujen asioitten suhteen. Työryhmän raportin loppuosassa esitettävät päätelmät ja kehittämisehdotukset pohjautuvat suurimmalta osin käyttäjäkyselyn kautta saatuun palautteeseen. 3. Kaupungin www-sivujen tekninen ratkaisu Kaupungin kotisivut ovat osa Netorek Oy:n toteuttamaa intranet ratkaisua. Intranet ratkaisuun kuuluvat kotisivujulkaisujärjestelmän lisäksi integroituna sähköposti-, ryhmäkalenteri- käyttäjähallinta- ja statistiikkajärjestelmät. Intranet ratkaisun piiriin ollaan lisäämässä myös muita kaupungin käyttämiä järjestelmiä. Integroinnilla saavutetaan mm. se, että järjestelmissä voidaan käyttää kirjautumiseen samoja tunnuksia ja järjestelmien välinen tiedonsiirto on tehokasta ja saumatonta. Kotisivujen julkaisujärjestelmä tarjoaa hyvän ja dynaamisen alustan sivujen kehittämiselle. Järjestelmän tekniikka täyttää tietoturvan asettamat vaatimukset. Järjestelmä mahdollistaa sekä keskitetyn että hajautetun julkaisemisen ja se on toteutettu helppokäyttöisellä käyttöliittymällä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että nykyinen kotisivujen julkaisujärjestelmä täyttää tekniset vaatimukset ja tukee järjestelmien integrointia.

2 4. WWW-sivujen käyttäjät ja käytön suosikkialueet Kaupungin WWW-sivujen käyttöä koskevan seurantatilaston mukaan kävijöitä sivustossa on keskimäärin noin kuukaudessa. Erillisiä käyntejä sivustossa on puolestaan keskimäärin noin kuukaudessa. Käyntien määrä vaihtelee jonkin verran kuukausittain siten, että kesäaikana käyttö on vähäisempää.. Käyntien määrä kävijää kohti on noin neljä käyntiä kuukaudessa. Käyntien ja kävijöitten määrä jaksolla 8/2003-8/2005 näkyy kuukausittain seuraavasta kaaviosta: Eri kävijät Eri käynnit elo.03 loka.03 joulu.03 helmi.04 huhti.04 kesä.04 elo.04 loka.04 joulu.04 helmi.05 huhti.05 kesä.05 elo.05

3 Tilaston mukaan käyttäjien suosikkisivut touko-syyskuussa 2005 olivat seuraavat: Top-30 sivut Osumia / kk Sija Sivu Syyskuu Yht. Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Etusivu Kankaanpään opiston etusivu Kirjaston etusivu Kesakurssit05.pdf Palvelut Pöytäkirjat Sql dynastia kokouslistat Työpaikat Kartat Tapahtumakalenteri Linkit Viskuri_2_2005.pdf Yhteystiedot Koulutuspalvelut Matkailu Kaava2004.pdf Perusopetuksen_opetussuunnitelma.pdf Palveluhaku Opaskartta.pdf Yleistä Viskuri_3_2005 * Lukion etusivu Taideviikko.pdf ** Torisuunnitelma.pdf Keskustankoulun etusivu Terveyskeskus Kankaanpään opiston linkkisivu Sivukartta Viskuri_1_ Puhelinluettelo Eniten käytetty sivu luonnollisestikin on sivuston etusivu, josta siirrytään muille sivuille. Etusivun jälkeen suosituimpina sivuina tietoa haettiin Kankaanpään opiston ja kirjaston sivuilta. Suosituimpien sivujen järjestykseen saattaa olla jossain määrin vaikutusta tarkastelun kohteena olevalla ajankohdalla. Suosittuja sivuja olivat myös palvelut, pöytäkirjat, tarjolla olevat työpaikat, karttahaku ja tapahtumakalenteri.

4 5. Käyttäjien mielipide www-sivuista Työtyhmä kartoitti www-sivujen käyttäjien mielipiteitä sivustosta kyselyllä, johon nettisivujen kautta voi osallistua. Kysely oli nettisivuilla kesä-lokakuussa, jona aikana kyselyyn vastasi kaikkiaan 246 sivujen käyttäjää. Kyselyn avulla kartoitettiin käyttäjien mielipidettä sivuista yleisesti, sivujen ulkoasusta, käyttäjäystävällisyydestä, kielen ymmärrettävyydestä, tiedon löytymisen helppoudesta sekä tuoreudesta. Avovastauksilla kerättiin puolestaan käyttäjien spontaaneja kommentteja sivustosta. Vastauksista laadittu yhteenveto on raportin liitteenä. Tiivistetysti käyttäjien vastauksista voidaan tehdä seuraava yhteenveto: 1. Yleismielipide sivustosta % vastaajista (n=246) erittäin hyvät 8 hyvät 55 tyydyttävät 29 melko huonot 6 huonot 2 yhteensä Sivuston ulkoasu hyvä 49 tyydyttävä 44 huono 7 yhteensä Käyttäjäystävällisyys kyllä 80 ei 20 yhteensä Haetun tiedon löytyminen löytyi helposti 25 hieman etsimällä 54 paljon etsimällä 15 ei löytynyt 6 yhteensä Vanhentuneen tiedon osuus paljon 4 vähän 35 ei lainkaan 61 yhteensä 100 Kyselyn yhteenvedon perusteella näyttää, että käyttäjien arviointi sivustosta on varsin positiivista, ennakkoarvioon suhteutettuna yllättävänkin myönteistä. Vastaajien käsitykset painottuvat selkeästi asteikon positiiviselle puolelle pääpainon kuitenkin asettuessa hyvän-tyydyttävän vaiheille.

5 6. Käyttäjien mielipiteet www-sivujen kehittämistarpeista Käyttäjäkyselyn tulos osoittaa, kaupungin www-sivujen käyttäjät ovat yleisesti ottaen suhteellisen tyytyväisiä sivuihin. Kyselyllä keskeinen tavoite oli kuitenkin tyytyväisyyden mittaamisen ohella saada käyttäjien vinkkejä ja ideoita hyödynnettäväksi sivujen kehittämisessä. Raportin liitteenä 1 on yksityiskohtainen yhteenveto käyttäjien vapaamuotoisina vastauksina esittämistä kommenteista. Yhteenvetona voi todeta, että ne varsin selkeästi kiteytyvät käyttäjien toiveisiin sivujen visuaalisen ilmeen parantamisesta samoin kuin selkeyden ja johdonmukaisuuden lisäämiseen asioiden esittämistavassa. Seuraavassa kommentteja tiivistetysti: Etusivu, ulkoasu: - etusivusta selkeämpi, loogisempi - kuvat huonoja, tarvitaan lisää - värejä, visuaalista ilmettä Valikot, linkit: - asiat järjestettävä palvelujen mukaisesti, ei kunnallisbyrokraattisesti - linkkejä yritysten sivustoihin - väreillä ja otsikkovalinnoilla sivussa oleva valikko selkeämmäksi Tapahtumakalenteri: - kattavampi (mm. urheilu) päivitys useammin - kalenteriosio? Palaute/kysymysosasto, keskustelupalsta: - hyvää palvelua olisi kysymysosasto, palaute sivu - kaivattaisiin keskustelua paikkakunnan asioista Kaupungin palvelut, hallinto: - tietoa palveluista vaikea löytää, kun ne on jaoteltu epämäärisesti ja sekavasti - palvelu eri väestöryhmille - sähköiset lomakkeet - asiasanahaku olisi hyvä parannus Ajankohtaisuus, päivittäminen: - säännöllinen päivitys turvattava - ajankohtaista tietoa, verkkolehtimäisesti - sivusto voisi elää käyntikertojen välillä, ei niin voimakkaasti kuin päivälehtien, mutta melkein niin kuin viikkolehtien

6 7. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset Käyttäjäpalautteen perusteella kotisivutyöryhmä on pohtinut sivuston kehittämistarpeita. Työryhmä ehdottaa seuraavia www-sivuston kehittämistoimia: 1. Ulkoasun visuaalinen ilme Saadun käyttäjäpalautteen perusteella työryhmä on teettänyt Netorek Oy:n graafikolla uuden layout luonnoksen sivuston ulkoasuksi (raportin liite 2), ja luonut edellytykset uuden layoutin nopealle käyttöönotolle. Työryhmä ehdottaa, että uusittu layout otetaan käyttöön. Luonnoksessa esitetty valokuva on viitteellinen eikä välttämättä tarkoitettu käyttöön otettavaksi sellaisenaan. Työryhmä ehdottaakin, että uutta layoutia käyttöön pidetään tavoitteena, että käytettävä kuva-aineistoa vaihdetaan päivityksen yhteydessä kulloinkin ajankohtaiseen aihepiiriin. Tämä edellyttää kuvapankin muodostamista ja ylläpitämistä (vrt. kohta 3.2) 2. Sivuston käytettävyys 2.1. Valikkorakenteen selkeyttäminen Työryhmä on tehnyt ehdotuksen etusivun valikon käytettävyyden parantamiseksi. Yleistä Kankaanpää tietoutta koskevat sivustot on koottu linkin Kankaanpää Info alle. Käytetyimmät palvelut on puolestaan koottu asiasanalistaksi Palveluhaku -linkin alle. Päävalikosta suoraan löytyvät useimmin käytetyt palvelut. Lisäksi päävalikkoon lisättiin linkki Keskustelufoorumiin. Kaupungin viralliset yhteystiedot löytyvät etusivulta Hakukone Sivustolle asennetaan vapaa sana hakuun perustuva hakukone. Se mahdollistaa tiedon etsimisen sivustolta käyttäjän haluamilla hakusanoilla Tekstiversio Etusivulle asennetaan linkki käytettävyysstandardin mukaiseen tekstiversioon sivuista. Tekstiversio palvelee erityisesti näkövammaisia ja mobiilipäätelaitteiden käyttäjiä Näytön zoomaus/pienennystoiminto Etusivulle asennetaan toimintopainikkeet, joiden avulla näkymää voidaan suurentaa tai pienentää. Toiminnon avulla kotisivun käyttäjä voi mukauttaa näytön koon itselleen sopivimmaksi. 3. Sivuston ylläpito 3.1. Ylläpitovastuu Työryhmä ehdottaa, että sivuston eri osien ylläpitovastuu määritellään tarkemmin siten, että jokaiselle osiolle/sivulle löytyy nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa ajantasaisuudesta. Hajautettu ylläpitovastuu edellyttää myös sitä, että vastuuhenkilöt koulutetaan käyttämään sivujen julkaisujärjestelmää. Työryhmä ehdottaa, että julkaisujärjestelmästä tullaan ottamaan käyttöön uusi helppokäyttöisempi versio, jonka käyttäminen ei edellytä ohjelmointitaitoja Toimituksellisuus Käyttäjäpalautteeseen perustuen työryhmä toteaa, että ainakin etusivun osalta tulisi lisätä sivun toimituksellista ylläpitoa. Tämä tarkoittaa mm. sivulle tulevien lyhyiden uutisluonteisten tekstien ja kuvien tuottamista sivuston tarpeisiin. Työryhmä ehdottaa, että sivuston toimitukselliseen työhön nimetään henkilö, joka toimituksellisen työ ohella ottaa kokonaisvastuun sivuston ajantasaisuudesta mm. seuraamalla sivuston sisältöä ja tarvittaessa aktivoimalla hajautetusta ylläpidosta huolehtivia henkilöitä.

7 LIITE 1 YHTEENVETO KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSESTA Yleismielipide kaupungin nettisivuista Melko huonot 6 % Tyydyttävät 29 % Huonot 2 % Erittäin hyvät 8 % Hyvät 55 % Mielipide sivuston ulkoasusta Huono 7 % Ovatko sivut käyttäjäystävälliset? Ei 20 % Hyvä 49 % Tyydyttävä 44 % Kyllä 80 % Onko verkkosivujen kieli ymmärrettävää? Ei 4 % Ensimmäistä kertaa 12 % Haettu tieto löytyi? Ei löytynyt 6 % Helposti 25 % Kyllä 96 % Onko sivuilla vanhentunutta tietoa? Hieman etsimällä 54 % Kuinka usein käyt kaupungin sivuilla Paljon 4 % Ensimmäistä kertaa 12 % Päivittäin 10 % Vähän 35 % Ei lainkaan 61 % Harvemmin 39 % Viikottain 37 %

8 1. Parannusehdotuksia / Kommentteja 1.1. Etusivu: Ensivaikutelma, kun Kankaanpään sivu aukeaa, on aika sekava. Käyttäkää hyväksi kaunista luontoamme. Mitä tekevät tori-isäntien kuvajaiset alkusivulla? Aloitussivun kuvat ovat huonoja. Kuvat voisivat olla aitoja, ilman manipulointia, esim. aloitussivuston kuvat aivan käsittämätön sekamelska. Etusivun kuva voisi vaihtua vuodenajan mukaan. Pyytäkää nettisivujen käyttäjiltä kuvia "kuvapankkiin", ja julkaistuista tai omaan käyttöön otetuista kuvista pieni korvaus. Etusivulle ajankohtaiset asiat tai tiedotteet mitä tapahtuu lähi tulevaisuudessa tai nyt. Etusivu saisi olla selkeämpi. Itse esim. jouduin etsimään uimahallia eli voisiko etusivulla olla ikonit ja suora yhteys esim. kirjastoon, uimahalliin tms. yleisille sivuille 1.2. Ulkoasu: Enemmän kuvia. Kauniita maisemakuvia saisi olla. Valokuvia sivuilla voisi vaihdella vuodenajan mukaan ajankohtaisiksi. Ulkoasu voisi olla "säväyttävämpi", nykyinen ei eroa massasta. Sivuista pitäisi saada selkeämmät. Tietoa on paljon, mutta sivut voisivat olla jollain tapaa houkuttelevammat. Ulkonäkö, erityisesti selkeys, liian paljon liian pientä tekstiä Yleensäkin kaikki sivut epämääräisiä ja epäloogisia Yleisilme on vanhanaikainen ja tylsä! Pois kaavamaisuus! Ulkoasu on liian sekava. Tehkää sivustosta pirteämmät ja helpommat! Olisi mukava, että sivuja olisi helpompi ja miellyttävämpi lukea! Ns. käsiala pitäisi olla samanlainen kaikilla sivuilla. Nyt on liikaa erilaisuutta! Luovuutta kehiin, niin sivustoista saa kivat. Vanhat sivut ovat jo aikansa eläneet ja uudistusta kaivattaisiin. Visuaalisesti kauniit sivut miellyttävät käyttäjää ja antavat kaupungista myös dynaamisemman kuvan; parantakaa sitä puolta! Sivusto ei oikein vetävä, liikaa linkkiluettelonomainen. Värimaailmaan voisi kiinnittää hieman enemmän huomiota Otsikot eri väreillä tai lihavointeina.. tahtovat hukkua Ulkonäkö on joka päivä samannäköinen. Saisi muuttua ja vaihtaa väriä sininen ei käy! Fonttikoko melko pientä esim. jos heikkonäköinen Värienkäyttö voisi olla monipuolisempi. Lämpimät värit puuttuvat. Sivut tuntuvat tummilta ja hieman raskailta. Valikkoalueetta voisi painottaa muuhun tekstiin nähden. Oikeassa reunassa voisi olla ns. "teaser area" kuvallisine linkkeineen. Vaihtelu lyhyt- ja pitkäsisältöisten sivujen välillä aiheuttaa "hyppivän" vaikutelman. Esittämäni muutoksen suuntaa kuvannee vertailu sivuston - - kanssa. Enemmän kuvia yleensä kaupungista ja samaten kuvia päättävistä ihmisistä. (Kaupunginjohtaja, -valtuusto, -hallitus ym.) Ehkä hieman enemmän väriä... Kankaanpää kun on mielestäni värikäs kaupunki. Vaatimaton ulkoasu saisi väistyä uuden, mieluiten taiteellisen ja miksei myös "myyvemmän", tieltä.

9 Kuvallisuus ja värinkäyttö on annettava tenhoavan ja osaavan ammattilaisen käsiin. Tekstituotanto on laitettava uusiksi: työryhmä ja ulkopuoliset kommentaattorit töihin. Hyvällä ja viihtyisällä kaupungilla pitää säteillä positiivisuus. Taidekaupunki kun ollaan, tulisi sen myös näkyä. (sivujen ulkonäkö!) Pitäisi olla selkeämpi ja "myyvempi" Esimerkkinä mm. useiden pienten "köyhienkin" pikkukuntien sivut. Kankaanpään sivut saavat hävetä näiden joukossa 1.3. Valikot/Linkit: Väreillä ja osuvammilla otsikkovalinnoilla sivussa oleva valikko selkeämmäksi, jotta löytää heti sen mitä tarvitsee. Valikot voisi uudistaa buttoneiksi. Otsikkojen alla voisi olla liukuvalikoita, jotka tulevat näkyviin, kun hiiri on sillä kohtaa. Tämä siksi, että joitain tietoja on tosi vaikea löytää, kun ei oikein tiedä, minkä otsikon alle ne kuuluvat. Asiat on järjestetty liian kunnallisbyrokraattisesti. Ei niistä tavallinen ihminen helposti löydä etsimäänsä. Sivuston rakenne on turhan moniportainen. Selkeät linkit palveluihin, virastoihin. Enemmän palvelujen esittelyä, ei "virastokielellä" eikä hallintokunnittain vaan nimenomaan palveluina. Tyyliin asuminen, opiskelu, tontit, elinkeinoelämä. Pitää navigoida liian "syvälle" löytääkseen asioita. Ei hallintokunnan tai lautakunnan nimi saa olla navigointilinkki, eivät ne mitään maallikolle kerro. Sisältöä on kohtuullisen hyvin, se pitäisi vaan jäsennellä paremmin. Jos etusivulta löytyy suoraan henkilöstölehti mutta ei maapolitiikan palveluja, esim. tontit, niin mikä on ollut navigoinnin idea? Voisi ainakin tehdä selkeämmän eron ylemmän ja alemman tason valikoiden suhteen. Tuppaa silmät menemään sekaisin jos on oikein pitkä valikko auki. Valikko ei liene kovin käyttäjäystävällinen. Sen "hierarkian" hahmottaminen on myös hankalaa, kun tekstityyppi on samaa kautta linjan. Elinkeinopolitiikka / yrityksille? Koettakaapa etsiä linkki yrityksille suunnattuihin palveluihin? Pitkän kaavan takaa löytyy linkki vanhoille Yrityspalvelun sivuille, jota ei ole vaihdettu uuden Kehittämiskeskuksen linkiksi. Eikä linkki riitä, täytyisi olla kuvaus nimenomaan Kankaanpään kaupungin elinkeinoelämän palveluista, tonteista (kuka niitä hallintokeskuksen alta hakee?), linkkejä vaikka paikalliseen yrittäjäyhdistykseen jne. Tiedot eivät löydy helposti: esim. kirjaston aukioloaika edellyttää organisaation tuntemista! Kuka tuntee? Ei juuri kukaan! Linkkejä muille tärkeille sivuille enemmän Olisi käyttäjäystävällisempää, jos sivuston ulkopuoliset linkit avautuisivat uuteen ikkunaan. Linkkejä kankaanpääläisten yritysten sivustoihin vähän helpommin saataville Voisi olla paremmat opastukset eri koulualojen sivustoille. Linkkejä pitäisi olla runsaasti ja haastavasti. VERKOSTOJEMME OLISI SYYTÄ NÄKYÄ. Voisi olla enemmän alisivuja niin, että tärkeimmät asiat vain pääsivuille. Sivuja voisi lyhentää linkittämällä alasivuja suoraan nimiin, eikä todeta erikseen "XX:n omille sivuille pääset tästä". Tapahtumakalenterin toripäiväviestistä linkki torien esittelyyn jne. Ehkä mieluummin hakee asiaa sivukartasta kuin sivuilta...

10 1.4. Tapahtumakalenteri: Enemmän tietoa tulevista tapahtumista, esim. raveista 3-4 kk eteenpäin. Hinnat olisi hyvä olla jos tapahtumat ovat maksullisia, samaten hinnat harrastuksista, esim. mitä keilaus maksaa Kuntsarilla. Nuorillekin jotain tietoa tapahtumista Tapahtumakalenteri saisi olla kattavampi, helppolukuisempi ja päivittyä useammin. Tapahtumakalenterissa on usein vain kulttuuritapahtumia, monet paikkakunnan urheilutapahtumat puuttuvat esim. jääkiekon peliohjelmat Kalenteriosio mistä löytyy tietoa pidemmälle tulevaisuudesta Tapahtumakalenteriin olisi kiva saada myös linkkejä. Lisää tietoa teatteritapahtumista Palaute-/Kysymysosasto & Keskustelupalsta: Hyvää palvelua olisi kaupungin asukkaille "kysymysosasto" kaupungin erilaisista tapahtumista ym. asukkaita kiinnostavista asioista. Asiallisiin kysymyksiin olisi virkamiesten vastattava esim. kolmen viikon kuluessa. Asiattomiin kysymyksiin ei olisi vastausvelvollisuutta!! Lisätkää kaupungin päättäjille suunnattu palautesivu, jossa voi kommentoida ja tehdä erilaisia palvelu- tai kehitysehdotuksia yms. kaupungin palveluihin ym. toimintaan liittyen. Monesti tulee mieleen asioita (mm. kaupungin yleisilmeen parantamiseen liittyen), joita haluaisi kaupungin päättäjien tietoon. Mahdollisella palautesivulla voisi valita esim. listasta, kenen päättäjän sähköpostiin viesti lähetetään (esim. Kaupunginjohtaja, puutarhuri, Juhantalo jne.) Hyvässä kaupungissamme on paljon "plus" puolia. Siitä huolimatta, joskus joku juttu pännii! Olisiko mahdollisuuksien rajoissa, että tällainen pännijä voisi esim. tälle palstalle lähettää kysymyksen, johon sitten joku kaupungin työntekijä vastaisi kahden viikon kuluessa, ja antaisi asialle selityksen. Tämä olisi oikeaa palvelua, joka kuuluu kaikkien hyvien liikelaitosten palveluun Haluaisin kysymys- ja vastausosaston!!! Kaupungin asukkaat voisivat kysyä erilaisia heitä kiinnostavia asioita, virkamiehiltä ja ehkä luottamusmiehiltäkin. Kaipaisin keskustelua paikkakunnan asioista (Pohjois-Satakunta-seutuporatalin sivuilla ei kukaan keskustele.) Olisi kiva tavata kankaanpääläisiä ihmisiä nettisivuilla 1.6. Kaupungin palvelut / hallinto Tietoa palveluista on vaikea löytää, kun ne on jaoteltu epämääräisesti ja sekavasti. Palveluista enemmän tietoa (esim. sosiaalipalvelut) Paremmin esille kaikkia palveluja mitä kankaanpää tarjoaa. esim. vanhuksille, lapsille, nuorille ja keski-ikäisille. Toivoisin, että kaikki lääkäripalvelut (päivystävä lääkäri, päivystävä hammaslääkäri, päivystävä eläinlääkäri) olisivat nopeasti saatavilla nettisivuston kautta. Enemmän tietoa asunnoista/ asuntopalveluista. Esim. vapaat tontit saisi olla paremmin esillä jo etusivulla elikkä kaupungin palvelut. Kankaanpään "asumisesta ja asumismahdollisuuksista" toivoisin olevan enemmän. Tai ainakaan en löytänyt etsiessäni vuokra-asunnoista jotain informaatiota, joten jos onkin tietoa, niin se on liian vaikea löytää. Hiukan sanoisin siis epäselviksi sivuiksi! Miksi kunnalliset palvelut ja kaupalliset on sotkettu samaan listaan? Esim. Alko ja kirjasto???

11 Kaikki Kankaanpäässä myynnissä/vuokrattavana olevat asunnot/tontit olisi hyvä listata yhden linkin alle. Kaupungin rakennuslupa-asiat voisivat olla tyrkyttävämmät vrt. esim. ruovesi.fi Lisää tietoa Kankaanpään kaupungin toimialoista, yksityiskohtaista infoa. LASTEN JA NUORTEN elämänpiirin samoin VANHUSTEN tulisi näkyä PERSOONALLISINA ESITTELYINÄ. Kaupunginjohtajaa ei ole esitelty, KAUPUNGINHALLITUSKIN voitaisiin esitellä hauskasti kuvin ja mielipitein sama pätee keskeisiin virkamiehiin. Väriä kehiin Muuta sisältöön liittyvää: Enemmän tietoa: kuninkaanlähteestä, kalastusmahdollisuuksista, elinkeino-elämästä. Harrastusmahdollisuuksien tarkentaminen: esim. jääkiekko omana lajina ja sieltä linkki esim. kjk.fi, kuten pesäpallon kohdalla Miksi harrastusmahdollisuudet ovat matkailuvalikossa? Turistitko täällä vain urheilevat? Enemmän saisi olla sisältöä eri aihepiireistä! Enemmän tietoa kaupungista, palveluista ja yrityksistä (Aikuis-)opiskelu juttuja en tahtonut löytää, paremmin esille. Kankaanpään erityiskoulusta jotain Kankaanpään-opiston sivua en löytänyt, sehän kai kuuluu kouluihin kuten kuvataidekoulukin. Miksi sitä ei voi laittaa samaan ryhmään? Yrityselämän toiminnasta kertovia sekä virkistysaluejuttuja voisi olla. Voisi olla luettelo kaikista yrityksistä, jotka toimivat Kankaanpään alueella Teollisuudesta enemmän kuvia, esim. kuinka tehdään kenkiä ja vaikka kuinka tehdään pieksuja puunaulaamalla Sähköiset LOMAKKEET puuttuu tai puutteelliset. Lomakkeet ovat ihan sekaisin Voisiko lomakkeet olla mieluummin rtf tai täydennettävässä pdf -muodossa (vrt. - lomakkeet)? Julkiset liitteet mukaan pöytäkirjoihin Asiasanahaku olisi hyvä parannus. Tiedon löytymistä voisi helpottaa jollakin aakkosellisella jutulla tai hakukone kai olisi paras. Yhteystietojen löytäminen työlästä tai peräti mahdotonta. Yhteystietojen alta pitäisi löytyä kaikki puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja tehtävät sekä kenelle vastuussa / esimies. Karttapalvelu, sekä yrittäjien/yritysten yhteystiedot. Kartat toimiviksi ja kattavuudeltaan laajemmiksi. Karttatoiminto on hyvä, mutta satunnaiselle katsojalle liian hidas ja vaatii javan. Opaskartta kattaa vain keskusta-alueen ja vaatii Acrobatin. Tehdyt siis suorituskykyisille koneille eikä esim. mobiilikäyttäjille. Kartta on melko onneton. Kadunnimet ovat miten päin sattuu, symboleja on niukasti, mm. julkiset palvelut puuttuvat, eräät ovat väärissä paikoissa (kaup. palvelupiste, R-kioski, kotipizza..). Matkahuollon osioon linja-autojen aikataulut Kulkuyhteystiedot näkyviin; esim. miten sujuvimmin Helsingistä pääsee Kankaanpäähän. Osio "miksi asua tai muuttaa Kankaanpäähän" olisi kiva. Muutenkin sellainen yleinen positiivisuus olisi tervetullutta. Historiaa enemmän ja helpommin löydettäväksi Jotkin historian havinaa jutut olisivat kivoja.

12 Historialliset tiedot kaupungista ja jopa kaupungin selkeä esittely ja persoonalliset paikallisidentiteetit puuttuvat. JÄRVIKANKAANPÄÄ, HARJUKANKAANPÄÄ! Enemmän hyviä mielikuvia, ajankohtaista päivitettyä tietoa ja havainnollisia kuvia sekä huumoria. Toistaiseksi Kankaanpään kotisivut ovat kerronnan ilosta ja huumorista steriloitu versio. Juhani Nummisen puheenvuoro on ainut positiivinen poikkeus! 1.8. Ajankohtaisuus/ Päivittäminen Päivittäminen vähän useammin Lisää ajankohtaista asiaa kaupungista. Ajankohtaista-osioon enemmän seurojen ym. juttuja Ajankohtaisin tieto/tiedotteet pitäisi löytää etusivulta. Tieto pitää olla aina viimeistä tietoa, paperit vanhenevat mutta netistä pitäisi löytyä aina ajan tasalla oleva tieto. Ajankohtaista esim. Kankaanpään taloustilanteista ym. tapahtumista, jotka vaikuttavat asukkaiden elämään, vähän niin kuin verkkolehtimäisesti Lisätkää enemmän tietoa ajankohtaisista asioista. Nyt sivuilla olevat asiat saattavat olla viikkoja sitten lisättyjä, joten tuntuu, ettei sivuja kannata kovin usein käydä katsastamassa. Tarkoitan, että voisitte lisätä esimerkiksi jonkinlaisen uutissivun, vaikka yhteistyönä Kankaanpään Seudun kanssa. Sivustolle sopisi hyvin kaupungin omat uutiset, kuten esimerkiksi Porin sivuilla on. Parannettavaa olisi lautakuntien, tapahtumien ja esim. liikuntaryhmien tiedottamisessa. Esitän toivomuksen, että eri hallintokuntien kokousten päätökset voitaisiin saada nopeammin nettiin luettavaksi. Sivusto voisi "elää" ja hieman muuttua käyntikertojen välillä, niin sitä jäisi penkomaan pitemmäksi aikaa... Ei ehkä niin voimakkaasti kuin päivälehtien sivustot mutta melkein kuin viikkolehtien.. esim. Kaikki koulut voisivat päivittää sivujaan. Eikö teidän pitäisi päivittää tieto. Teille palkkaa maksetaan sivujen ylläpidosta vai kuuluuko sivujen ylläpito asiakkaille. Mikäli kuuluu, niin vaadin palkkaa 40 +alv ja min veloitus alv. Säännöllisen päivityksen saatavuus on turvattava. Päivityspäivämäärät voisivat näkyä sivujen lopussa Muuta kommentoitavaa: Kehittäkää sivustoja ihmisläheisemmäksi niin että sinne voisi vaikka muuttaa ::::))) Alasivut "syvältä", esim. Kuralan (keskustan) koululta; Officen pakettiohjelmilla saadaan luotua visuaalisesti paremmat sivut. Vähemmän erikoisia pdf-tiedostoja. Eivät aukea kaikilla koneilla. Englanninkielisten sivujen teksti on kömpelöä englantia. Sivujen kieliasua toivoisi parannettavan sujuvammaksi. Esimerkiksi Pohjanlinnan koulun kotisivut ovat kuvaamattoman surkeat, meidän koulussa porissa on hienot kotisivut joita koulun oppilaat pääsevät myös itse kehittelemään. Koulujen sivut saisivat olla paremmat Voisitte vaikka (rahallisella ja) neuvovalla tuella auttaa kylätoimikuntia tms. että myös kylien sivut pysyisivät ajankohtaisina ja erilaista tietoa sisältävinä, tämä lisäisi varmasti ainakin kotiseututuntemusta, myös matkailua se voisi lisätä. Joka kylällä voisi olla vaikka useampi henkilö, jotka vastaisivat sivujen ajankohtaisuudesta, ettei tämä jäisi yhden ihmisen harteille (silloin tiedot

13 varmasti vanhentuisivat). Myös kyläsivujen linkit voisi sijoittaa näkyvämmälle paikalle, vaikka etusivulle. Kaupungin sivuja voisi myös aktiivisesti käyttää yritysten aseman vahvistamiseen ja esilletuontiin aluetaloutta vahvistaen nykyistä paremmin. Kaupunki elää alueen yritysmaailmastakin - ei vain oman hallinto-organisaationsa vuoksi. Ravintoloiden tarjonta Kauppojen hakuja ja nimiä, eli vaatekauppojen sivustoja ja mallistoja Vierailut "kilpailevien" kuntien sivuilla auttavat vinkkien muodossa. Kaupan hyllyt ovat joskus tyhjiä... Esim. englanninkielinen versio kehottaa kokemaan Kankaanpään, mutta sisältö puuttuu. Pakkoruotsin voisi ehkä myös ottaa käyttöön. Olen erityisen ilahtunut pöytäkirjojen hyvään saatavuuteen ja nopeuteen jolla ne ilmestyvät luettavaksi. Lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat ovat ajan tasalla ja löytyvät hyvin. Älkää vaan lopettako henkilöstölehti Viskurin näyttämistä. Aika kivat, lihaa luiden ympärille lisää! Voisi olla mainoskampanja hyvästä juomavedestä! Sivut ovat syvältä. Tieto hukassa tai löytyy miljoonien linkkien kautta tai tieto puutteellista tai sitä ei ole ollenkaan. Sivut kuvastavat kaupunkia, eli puutetta ja surkeutta. Tekijöillä ei minkäänlaista ammattitaitoa, kuvittelevat vaan olevansa ammattilaisia. Tuskin tietävät mitä ammattilainen tarkoittaa. Kenkää ja lasku perään. MIKSI ei HÖRHIÄINEN ole päässyt MASKOTIKSI? PERINNE ON 7 V. VANHA. TAITEIDENVIIKKO pitäisi kuvineen olla KESTOESITTELYNÄ JA TUNNELMATEKIJÄNÄ! Sisällöntuotantoon pitäisi paneutua joukolla. Palaute esillä olleista suunnitelmista on ollut hyvää. Yleisö on oppinut vaatimaan kaavoja nettiin. Tavoitteena voisi olla saada sinne pikku hiljaa kaupungin kaikki voimassa olevat suunnitelmat selostuksineen. Kaupungin imagoa kiillottaisi mielestäni, jos SAFA palkinto perusteluineen ja kuvituksineen (vrt. kh:n seinällä olevat planssit) laitettaisiin nettiin. Tästä on ollut puhettakin Jukan kanssa. Vanhemmista raporteista esim. kulttuuriympäristöohjelma tai ydinkeskustaprojektin loppuraportti omaisivat varmasti yleistä mielenkiintoa. Seutuportaaliin projektirahoituksella saatu Taidekehän esittely on monelta osin vielä puutteellinen. Yhdessä SAMK:n kanssa pitäisi löytää resurssit sen päivittämiseen. Tykkäsin varsinkin Tervetuloa Kankaanpäähän -oppaasta. Ja muutenkin sivuista oli hyötyä, kun tein viime vuonna maantieteellisen tutkielman Kankaanpäästä. 2. Kommentteja puutteellisista tiedoista Koulut alkavat, mutta tiedot mutkien takana ja vajavaiset tai puuttuivat kokonaan. Liikuntatoimen sivuilta hain syksyn liikuntaryhmiä. ajattelin katsoa netistä, ettei tarvitse soittaa, mutta ainoa tieto onkin puhelinnumero, mistä voi kysyä asiaa. Paikkojen aukioloaikoja Korkeakoulujen (samk) sivuille linkkiä en löytänyt. Asunnoista ja hoitopaikoista liian vähän tietoa Yritin päästä nettikirjastoon. Ei mitään viestiä, miksi palvelin ei toimi tällä hetkellä. Olisin kerran kaivannut tietoa, mikä taideteos on se pyöreä tiilitorni lähellä vanhaa vesitornia. Yleisesti muutenkin yksittäiset taideteokset pitäisi löytyä paremmin. Sivuilta ei löytynyt: mm. koulujen ruokalistat vaikea löytää. tiedot henkilöstöstä, organisaatiosta, päättäjistä...

14 Venesjärven Kotieläinpihasta ei ole tietoa. Ei myöskään eri uimarannoista Kankaanpään ympäristöstä, esim. Verttuu ja Vihteljärvi jos niissä on uimapaikkoja. Mitä Kankaanpäässä vielä osataan, joko olette pilanneet kuninkaan lähteen veden? Vapaat tontit Museon tiedot hankalasti löydettävissä, kahta eri reittiä löytyy kaksi eri sivustoa. Kummassakaan ei kuitenkaan ajankohtaista tietoa Kansalaisopiston kurssitarjontaa! Pöytäkirjojen löytyminen on jäänyt tutuilta löytymättä aluksi, eli linkki on vähän piilossa tottumattomalta. Ajankohtaiset tapahtumatiedot eivät ole päivitettyjä. Etsin Kankaanpään nimeä ruotsinkielellä, mutta en löytänyt. Kulkuyhteystiedot varuskunta-alueelle En löytänyt yritysluetteloa. Urheilusukeltajien linkki ei toimi, mutta tieto löytyy uintia katsomalla heti uinti-linkin jälkeen. En löytänyt nuohoojasta tietoa (en tosin tarvinnutkaan) jäähallin aukiolo Kotiseutuasiaa, hyviä poimintoja vaikka Kankaanpään Joulu-lehdistä Ajankohtaiset gallerioiden näyttelykalenterit ja ajankohtaiset kuvat näyttelyistä puuttuvat. Kartta josta ilmenee gallerioiden sijainti Kirjaston sivuilla pitäisi esitellä kankaanpään kirjallisen kulttuurin historiaa ja erityispiirteitä, murretta, kirjailijoita Siellä voisi olla ajankohtaisia tietovisoja ja muita aktiviteetteja kirjaston käyttäjille sekä kirjallisuuden lukijoiden keskustelusivut mm. Yrityselämän, yhdistysten ja järjestöjen toiminnan linkit voisivat olla kattavammin esillä. Kannustusta ja rahoitusta? sivujen laatimiseen, ei pelkkiä osoitteita. Tiiliarkkitehtuuri Sahtiperinne, palvaamot, lihajalosteet. Pitopalvelut, Kokki Tyynen reseptejä. Kahvilaesittelyt, ovat saaneet kehuja, pitää nostaa esiin! En yhtikäs mitään tai miljoonan linkin kautta, niin ja tietoa ei ole. Missä lomakkeet? niin rakennuspuolen? Etsin tietoa avohuollon palveluista, mutta en ainakaan toistaiseksi ole löytänyt suoraan tällä nimikkeellä olevaa sivua.. asemakaavoituksen sisältötietoa, kaupungin tonttitarjonta, rakentamistapaohjeet, lomakkeet (ei löydy, koska niitä ei ole, eli tältä osin on runsaasti kehitettävää.) Yhdistysten yhteystietoja. Yleensäkin tietoja on vaikea hakea. Samasta aiheesta kahdella eri sivulla? 3. Vanhentunutta tietoa Ajankohtaista tietokenttien tieto vuodelta 2004, mutta ei oleellista tietoa tältä päivältä tai lähitulevaisuudesta. Kyllä "perseet olalle" viikonlopusta tietoa löytyy, mutta ei juuri mitään koulujen alkamisesta. Ajankohtaisin tieto/tiedotteet pitäisi löytää etusivulta. Kouluissa vielä Santaskylän koulu, Veneskosken kesäteatterin ohjelmassa v.2003, kaupungissa toimivien yritysten joukosta puuttuu mm. KMT-Group. Yhteystiedoissa vanhojen henkilöiden puhelinnumeroita (ainakin perusturvakeskuksen osalta!) Esim. Nuorisotoimen sivuilla seuraava ramppikuume tapahtuma ilmoitetaan olevan vuonna 2004!!! Nuorisopuolen henkilöstössä mielestäni vääriä tietoja... Musiikkiopiston sivustoilla on vanhaa tietoa Tapahtumakalenteri ja puhelinluettelo sisältävät osin vanhaa tietoa.

15 Esim. Helatorstain ravit, olivat olleet ja menneet. Kuninkaanlähde mainittiin nähtävyytenä, vaikka sinne ei edes saa mennä. Rahatoimisto Nuorten kesätyöllistämistuki Koulutuspalvelujen alla musiikkiopiston linkillä on vanhoja tietoja jo toteutuneita tapahtumia. Tiedot yrityksistä kaipaisivat ehkä päivitystä. Lisäksi voisi listata kaikki Kankaanpäässä olevat yritykset, saisi paremman kokonaiskuvan yritystoiminnan laajuudesta. Esim. Tervetuloa Kankaanpäähän-linkin alla on lista yrityksistä, missä KMT, Kankaanpää Works, Rukki ym. ym.? Pöytäkirjojen/Esityslistojen päivitys Kaupungin puhelinluettelo tulee viiveellä, henkilöstön vaihtuvuus huomioitava... Turhan vanhentuneita yhteystietoja ja infoja. Ts. > 3kk vanhat Maankäyttöosaston yhteystiedot ovat virheelliset oikeat: Tarja Ojala, kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Soini, toimitusvalmistelija Esim. Pohjanlinnan koulun sivuilla olevat tuntijaot Tapahtumakalenteri viittaa hieman taaksepäinkin ajassa... Vaikka sivusto on yleisesti ottaen ajan tasalla, jää uudelleenvierailun yleisvaikutelmaksi, että täällähän ei mikään ole muuttunut. Opaskartta vanha. Lukion kuvat ovat vieläkin vanhat... Museo, onko Kuninkaanpäiviä järjestetty vuosittain.

16 Verkkosivujen kehittämiskysely Pyydämme teitä arvioimaan kaupunkimme verkkosivuja vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Käytämme vastauksianne apuna verkkosivujemme kehittämisessä. 1. Yleinen mielipiteesi Kankaanpään kaupungin internetsivuista: Erittäin hyvät Hyvät Tyydyttävät Melko huonot Huonot 2. Mitä haluaisit parannettavan internetsivuillamme: 3. Mielipiteesi sivuston ulkoasusta: Hyvä Tyydyttävä Huono 4. Onko verkkosivuillamme käytetty kieli ymmärrettävää: Kyllä Ei 5. Ovatko sivumme mielestäsi käyttäjäystävälliset: Kyllä Ei 6. Hakemasi tieto löytyi: Helposti Hieman etsimällä Paljon etsimällä Ei löytynyt ollenkaan

17 7. Jos et löytänyt hakemaasi sivuilta, ole hyvä ja kerro mitä asiaa et löytänyt: 8. Kuinka usein vierailet Kankaanpään-sivuilla: Päivittäin Viikoittain Harvemmin Ensimmäistä kertaa 9. Oletko havainnut sivuilla vanhentunutta tietoa : Paljon Vähän Ei lainkaan 10. Jos olet törmännyt vanhentuneeseen tietoon sivuillamme, kerro meille mikä se oli 11. Sivustomme kehittämiseen liittyvät vapaat kommentit Voit vastata kyselyyn nimettömänä, mutta lisäämällä yhteystietosi alla oleviin kenttiin osallistut tuotekorin arvontaan. Koko nimi: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite:

18 LIITE 2 Kotisivujen uusi ulkoasu

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely 1 (9) Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely Www-kyselyn tulokset 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (9) Avoimet vastaukset: Toisella

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas

ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas 1 SISÄLLYS: Sisällyluettelo ja kuvapankin tunnukset 1 Viestintäpäällikö Paula Salosen tervehdys 2 1. UUDEN VALOKUVAN LISÄÄMINEN

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

VERKKOKIRJOITTAMINEN. www.mediamylly.fi

VERKKOKIRJOITTAMINEN. www.mediamylly.fi VERKKOKIRJOITTAMINEN Verkkolukeminen Verkkolukeminen verkkosivuja "skannataan" lukeminen on 25% hitaampaa kuin paperilla lukeminen on osittain hyppimistä sivun eri osioissa lukeminen on väsyttävää F-tyyppinen

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Hanna Airikka P721KNrB/B5222. Verkkosivuanalyysi. raportti Kulttuurituotannon ko.

Hanna Airikka P721KNrB/B5222. Verkkosivuanalyysi. raportti Kulttuurituotannon ko. Hanna Airikka P721KNrB/B5222 Verkkosivuanalyysi raportti Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 VERKKOSIVU... 2 1.1 Verkkosivun viesti ja kohderyhmä... 2 1.2 Ulkoasu... 2 1.3 Päivitys... 3 2 POHDINTA...

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 12.1.2007 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

OHJE 2: Jatkavat oppilaat

OHJE 2: Jatkavat oppilaat OHJE 2: Jatkavat oppilaat Sinulla on jo Peda.net -tunnukset ja Omassa tilassasi Kulkuri-sivu. Jos jompikumpi puuttuu, lue ensin OHJE 1: Uudet oppilaat. Kirjaudu ensin sisään Peda.nettiin osoitteessa https://peda.net.

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Finna käytön trendit 2014 Tiivistelmä

Finna käytön trendit 2014 Tiivistelmä Finna käytön trendit 2014 Tiivistelmä Anne Luotonen, Käytettävyyssuunnittelija, Kansalliskirjasto Käyntien määrä Päivittäin noin 4300 käyntiä, joista melkein puolet kansallisessa näkymässä Kansallisessa

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

OHJE 1: Uudet oppilaat

OHJE 1: Uudet oppilaat 1 OHJE 1: Uudet oppilaat HUOM! Jos Sinulla on jo Peda.net-tunnukset suomalaisen koulusi kautta, Sinun ei tarvitse rekisteröityä uudelleen. Kirjaudu sisään Omaan tilaasi ja aloita ohjeiden luku sivulta

Lisätiedot

Teaviisari.fi Pia Hakamäki, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö

Teaviisari.fi Pia Hakamäki, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö Teaviisari.fi 8.2.2017 Pia Hakamäki, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö Tiedon hyödyntäminen (Tiedosta toiminta-malli) 8.2.2017 Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä Kuntakohtaisen

Lisätiedot

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Tunnusten luominen Kemianluokka.fi-osoitteesta löytyvät vedentutkimushankkeen suomenkieliset sivut. Sivuilta löytyy linkki Ilmoittaudu mukaan, jonka

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Finna-päivä TAMKissa (Kuntokatu, Tampere)

Finna-päivä TAMKissa (Kuntokatu, Tampere) Finna-päivä 5.5.2015 TAMKissa (Kuntokatu, Tampere) Aamupäivä klo 9.30-12.15 vietetään auditoriossa E1-06, etäyhteysosoite https://connect.funet.fi/kajakkarjalainenrl. Iltapäivällä enemmistö paikalla olevista

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Lukusiivet lukemissujuvuuteen tähtäävä sähköinen lukudiplomi ja kirjalista lapsille

Lukusiivet lukemissujuvuuteen tähtäävä sähköinen lukudiplomi ja kirjalista lapsille Lukusiivet lukemissujuvuuteen tähtäävä sähköinen lukudiplomi ja kirjalista lapsille Hanna Pöyliö, KM Niilo Mäki Instituutti Kuvat: Keski-Kirjastot, Brand United Oy 1 Lukemissujuvuus Suomessa lapset oppivat

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Liikennesuunnittelun verkkosivujen kehittämiskysely Yhteenvetoraportti ja avoimet vastaukset N=27

Liikennesuunnittelun verkkosivujen kehittämiskysely Yhteenvetoraportti ja avoimet vastaukset N=27 Liikennesuunnittelun verkkosivujen kehittämiskysely Yhteenvetoraportti ja avoimet vastaukset N=27 Seuraavissa kysymyksissä on esitetty liikennesuunnittelun sivuilla olevia nykyisiä sekä mahdollisia uusia

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Jopox Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Pääuutiset Kisa/otteluraportit (kuvat, otsikko ja tulos!!!!) Muut tärkeät nostot Halutaan näyttää myös joukkueelta ulospäin Nosto seuran etusivulle => (nosto

Lisätiedot

SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU

SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU lyhyt käyttöopastus (9 sivua) helmikuu 2016, Android 5.0. tai uudempi 1 Sovelluksen lataaminen Seligson & Co Taskusalkku Android-puhelimille ladataan Googlen

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% KYSELY KÄSITYÖN VERKKOPALVELUISTA Yhteenvetoraportti N=1062 Julkaistu: 2.12.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen nainen / tyttö 1038 97,74% 2. mies / poika 24 2,26% Kuulun ikäryhmään alle 13-vuotiaat

Lisätiedot

PIKI-verkkokirjasto Infotilaisuus Arena versio. Leila Virta ja

PIKI-verkkokirjasto Infotilaisuus Arena versio. Leila Virta ja PIKI-verkkokirjasto Infotilaisuus Arena 2.6.6-versio Leila Virta 15.1. ja 20.1.2014 1 Verkkokirjaston päivitys 11.12.13 Arena 2.6.6-versio Arenan käyttämä julkaisujärjestelmä Liferay päivitetty uuteen

Lisätiedot

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja:

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja: Kerro mielipiteesi hakupalvelusta! Keräämme Finnasta palautetta lyhyellä kyselyllä. Täyttäminen vie n. 5-10 minuuttia. Samalla voit osallistua Samsung Galaxy Tab 4 7.0 -tabletin arvontaan. Finna on hakupalvelujen

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

AHOT-työpaja

AHOT-työpaja AHOT-työpaja 29.11.2013 Jyväskylän yliopisto Rikupekka Oksanen Agenda Sovelluksen nykytila 9.00-9.15 Katsaus ensi vuoteen: 9.20 Monen kohteen hakemus: 9.30 Galleriakävely: 9.40-10.30 Toiminnallisuuksien

Lisätiedot