KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN KEHITTÄMINEN 1. Kotisivutyöryhmän asettaminen Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen asetti huhtikuussa 2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli - selvittää mitä puutteita ja uusimistarpeita kaupungin kotisivuissa on - tehdä esitys johtoryhmälle toimenpiteistä kotisivujen mahdollisesta uusimisesta Työryhmään nimettiin Risto Annala, puheenjohtaja, Jukka Ehto, varapuheenjohtaja, Anne Vanhatalo (perusturva), Heikki Kiviniemi (sivistys) ja Leila Liimu (tekninen). 2. Työryhmän toiminta Työryhmän tuli saada ehdotuksensa valmiiksi lokakuun 2005 loppuun mennessä. Toimeksiantoonsa liittyen työryhmä on käsitellyt kaupungin www-sivujen nykyistä teknistä ratkaisua, selvittänyt tilastopohjaisesti sivujen käyttäjäkuntaa ja käyttäjien kiinnostuksen suuntautumista eri sivuihin. Käyttäjien mielipiteitten selvittämiseksi työryhmä toteutti nettikyselyn, jolla kartoitettiin käyttäjien mielipiteitä kaupungin www-sivustosta. Kyselyyn vastasi kesä-lokakuun 2005 aikana kaikkiaan 246 sivujen käyttäjää. Vastaajamäärää voidaan pitää kooltaan edustavana otoksena, jolloin sen perusteella voidaan tehdä päätelmiä käyttäjien yleisestä käsityksestä tutkittujen asioitten suhteen. Työryhmän raportin loppuosassa esitettävät päätelmät ja kehittämisehdotukset pohjautuvat suurimmalta osin käyttäjäkyselyn kautta saatuun palautteeseen. 3. Kaupungin www-sivujen tekninen ratkaisu Kaupungin kotisivut ovat osa Netorek Oy:n toteuttamaa intranet ratkaisua. Intranet ratkaisuun kuuluvat kotisivujulkaisujärjestelmän lisäksi integroituna sähköposti-, ryhmäkalenteri- käyttäjähallinta- ja statistiikkajärjestelmät. Intranet ratkaisun piiriin ollaan lisäämässä myös muita kaupungin käyttämiä järjestelmiä. Integroinnilla saavutetaan mm. se, että järjestelmissä voidaan käyttää kirjautumiseen samoja tunnuksia ja järjestelmien välinen tiedonsiirto on tehokasta ja saumatonta. Kotisivujen julkaisujärjestelmä tarjoaa hyvän ja dynaamisen alustan sivujen kehittämiselle. Järjestelmän tekniikka täyttää tietoturvan asettamat vaatimukset. Järjestelmä mahdollistaa sekä keskitetyn että hajautetun julkaisemisen ja se on toteutettu helppokäyttöisellä käyttöliittymällä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että nykyinen kotisivujen julkaisujärjestelmä täyttää tekniset vaatimukset ja tukee järjestelmien integrointia.

2 4. WWW-sivujen käyttäjät ja käytön suosikkialueet Kaupungin WWW-sivujen käyttöä koskevan seurantatilaston mukaan kävijöitä sivustossa on keskimäärin noin kuukaudessa. Erillisiä käyntejä sivustossa on puolestaan keskimäärin noin kuukaudessa. Käyntien määrä vaihtelee jonkin verran kuukausittain siten, että kesäaikana käyttö on vähäisempää.. Käyntien määrä kävijää kohti on noin neljä käyntiä kuukaudessa. Käyntien ja kävijöitten määrä jaksolla 8/2003-8/2005 näkyy kuukausittain seuraavasta kaaviosta: Eri kävijät Eri käynnit elo.03 loka.03 joulu.03 helmi.04 huhti.04 kesä.04 elo.04 loka.04 joulu.04 helmi.05 huhti.05 kesä.05 elo.05

3 Tilaston mukaan käyttäjien suosikkisivut touko-syyskuussa 2005 olivat seuraavat: Top-30 sivut Osumia / kk Sija Sivu Syyskuu Yht. Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Etusivu Kankaanpään opiston etusivu Kirjaston etusivu Kesakurssit05.pdf Palvelut Pöytäkirjat Sql dynastia kokouslistat Työpaikat Kartat Tapahtumakalenteri Linkit Viskuri_2_2005.pdf Yhteystiedot Koulutuspalvelut Matkailu Kaava2004.pdf Perusopetuksen_opetussuunnitelma.pdf Palveluhaku Opaskartta.pdf Yleistä Viskuri_3_2005 * Lukion etusivu Taideviikko.pdf ** Torisuunnitelma.pdf Keskustankoulun etusivu Terveyskeskus Kankaanpään opiston linkkisivu Sivukartta Viskuri_1_ Puhelinluettelo Eniten käytetty sivu luonnollisestikin on sivuston etusivu, josta siirrytään muille sivuille. Etusivun jälkeen suosituimpina sivuina tietoa haettiin Kankaanpään opiston ja kirjaston sivuilta. Suosituimpien sivujen järjestykseen saattaa olla jossain määrin vaikutusta tarkastelun kohteena olevalla ajankohdalla. Suosittuja sivuja olivat myös palvelut, pöytäkirjat, tarjolla olevat työpaikat, karttahaku ja tapahtumakalenteri.

4 5. Käyttäjien mielipide www-sivuista Työtyhmä kartoitti www-sivujen käyttäjien mielipiteitä sivustosta kyselyllä, johon nettisivujen kautta voi osallistua. Kysely oli nettisivuilla kesä-lokakuussa, jona aikana kyselyyn vastasi kaikkiaan 246 sivujen käyttäjää. Kyselyn avulla kartoitettiin käyttäjien mielipidettä sivuista yleisesti, sivujen ulkoasusta, käyttäjäystävällisyydestä, kielen ymmärrettävyydestä, tiedon löytymisen helppoudesta sekä tuoreudesta. Avovastauksilla kerättiin puolestaan käyttäjien spontaaneja kommentteja sivustosta. Vastauksista laadittu yhteenveto on raportin liitteenä. Tiivistetysti käyttäjien vastauksista voidaan tehdä seuraava yhteenveto: 1. Yleismielipide sivustosta % vastaajista (n=246) erittäin hyvät 8 hyvät 55 tyydyttävät 29 melko huonot 6 huonot 2 yhteensä Sivuston ulkoasu hyvä 49 tyydyttävä 44 huono 7 yhteensä Käyttäjäystävällisyys kyllä 80 ei 20 yhteensä Haetun tiedon löytyminen löytyi helposti 25 hieman etsimällä 54 paljon etsimällä 15 ei löytynyt 6 yhteensä Vanhentuneen tiedon osuus paljon 4 vähän 35 ei lainkaan 61 yhteensä 100 Kyselyn yhteenvedon perusteella näyttää, että käyttäjien arviointi sivustosta on varsin positiivista, ennakkoarvioon suhteutettuna yllättävänkin myönteistä. Vastaajien käsitykset painottuvat selkeästi asteikon positiiviselle puolelle pääpainon kuitenkin asettuessa hyvän-tyydyttävän vaiheille.

5 6. Käyttäjien mielipiteet www-sivujen kehittämistarpeista Käyttäjäkyselyn tulos osoittaa, kaupungin www-sivujen käyttäjät ovat yleisesti ottaen suhteellisen tyytyväisiä sivuihin. Kyselyllä keskeinen tavoite oli kuitenkin tyytyväisyyden mittaamisen ohella saada käyttäjien vinkkejä ja ideoita hyödynnettäväksi sivujen kehittämisessä. Raportin liitteenä 1 on yksityiskohtainen yhteenveto käyttäjien vapaamuotoisina vastauksina esittämistä kommenteista. Yhteenvetona voi todeta, että ne varsin selkeästi kiteytyvät käyttäjien toiveisiin sivujen visuaalisen ilmeen parantamisesta samoin kuin selkeyden ja johdonmukaisuuden lisäämiseen asioiden esittämistavassa. Seuraavassa kommentteja tiivistetysti: Etusivu, ulkoasu: - etusivusta selkeämpi, loogisempi - kuvat huonoja, tarvitaan lisää - värejä, visuaalista ilmettä Valikot, linkit: - asiat järjestettävä palvelujen mukaisesti, ei kunnallisbyrokraattisesti - linkkejä yritysten sivustoihin - väreillä ja otsikkovalinnoilla sivussa oleva valikko selkeämmäksi Tapahtumakalenteri: - kattavampi (mm. urheilu) päivitys useammin - kalenteriosio? Palaute/kysymysosasto, keskustelupalsta: - hyvää palvelua olisi kysymysosasto, palaute sivu - kaivattaisiin keskustelua paikkakunnan asioista Kaupungin palvelut, hallinto: - tietoa palveluista vaikea löytää, kun ne on jaoteltu epämäärisesti ja sekavasti - palvelu eri väestöryhmille - sähköiset lomakkeet - asiasanahaku olisi hyvä parannus Ajankohtaisuus, päivittäminen: - säännöllinen päivitys turvattava - ajankohtaista tietoa, verkkolehtimäisesti - sivusto voisi elää käyntikertojen välillä, ei niin voimakkaasti kuin päivälehtien, mutta melkein niin kuin viikkolehtien

6 7. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset Käyttäjäpalautteen perusteella kotisivutyöryhmä on pohtinut sivuston kehittämistarpeita. Työryhmä ehdottaa seuraavia www-sivuston kehittämistoimia: 1. Ulkoasun visuaalinen ilme Saadun käyttäjäpalautteen perusteella työryhmä on teettänyt Netorek Oy:n graafikolla uuden layout luonnoksen sivuston ulkoasuksi (raportin liite 2), ja luonut edellytykset uuden layoutin nopealle käyttöönotolle. Työryhmä ehdottaa, että uusittu layout otetaan käyttöön. Luonnoksessa esitetty valokuva on viitteellinen eikä välttämättä tarkoitettu käyttöön otettavaksi sellaisenaan. Työryhmä ehdottaakin, että uutta layoutia käyttöön pidetään tavoitteena, että käytettävä kuva-aineistoa vaihdetaan päivityksen yhteydessä kulloinkin ajankohtaiseen aihepiiriin. Tämä edellyttää kuvapankin muodostamista ja ylläpitämistä (vrt. kohta 3.2) 2. Sivuston käytettävyys 2.1. Valikkorakenteen selkeyttäminen Työryhmä on tehnyt ehdotuksen etusivun valikon käytettävyyden parantamiseksi. Yleistä Kankaanpää tietoutta koskevat sivustot on koottu linkin Kankaanpää Info alle. Käytetyimmät palvelut on puolestaan koottu asiasanalistaksi Palveluhaku -linkin alle. Päävalikosta suoraan löytyvät useimmin käytetyt palvelut. Lisäksi päävalikkoon lisättiin linkki Keskustelufoorumiin. Kaupungin viralliset yhteystiedot löytyvät etusivulta Hakukone Sivustolle asennetaan vapaa sana hakuun perustuva hakukone. Se mahdollistaa tiedon etsimisen sivustolta käyttäjän haluamilla hakusanoilla Tekstiversio Etusivulle asennetaan linkki käytettävyysstandardin mukaiseen tekstiversioon sivuista. Tekstiversio palvelee erityisesti näkövammaisia ja mobiilipäätelaitteiden käyttäjiä Näytön zoomaus/pienennystoiminto Etusivulle asennetaan toimintopainikkeet, joiden avulla näkymää voidaan suurentaa tai pienentää. Toiminnon avulla kotisivun käyttäjä voi mukauttaa näytön koon itselleen sopivimmaksi. 3. Sivuston ylläpito 3.1. Ylläpitovastuu Työryhmä ehdottaa, että sivuston eri osien ylläpitovastuu määritellään tarkemmin siten, että jokaiselle osiolle/sivulle löytyy nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa ajantasaisuudesta. Hajautettu ylläpitovastuu edellyttää myös sitä, että vastuuhenkilöt koulutetaan käyttämään sivujen julkaisujärjestelmää. Työryhmä ehdottaa, että julkaisujärjestelmästä tullaan ottamaan käyttöön uusi helppokäyttöisempi versio, jonka käyttäminen ei edellytä ohjelmointitaitoja Toimituksellisuus Käyttäjäpalautteeseen perustuen työryhmä toteaa, että ainakin etusivun osalta tulisi lisätä sivun toimituksellista ylläpitoa. Tämä tarkoittaa mm. sivulle tulevien lyhyiden uutisluonteisten tekstien ja kuvien tuottamista sivuston tarpeisiin. Työryhmä ehdottaa, että sivuston toimitukselliseen työhön nimetään henkilö, joka toimituksellisen työ ohella ottaa kokonaisvastuun sivuston ajantasaisuudesta mm. seuraamalla sivuston sisältöä ja tarvittaessa aktivoimalla hajautetusta ylläpidosta huolehtivia henkilöitä.

7 LIITE 1 YHTEENVETO KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSESTA Yleismielipide kaupungin nettisivuista Melko huonot 6 % Tyydyttävät 29 % Huonot 2 % Erittäin hyvät 8 % Hyvät 55 % Mielipide sivuston ulkoasusta Huono 7 % Ovatko sivut käyttäjäystävälliset? Ei 20 % Hyvä 49 % Tyydyttävä 44 % Kyllä 80 % Onko verkkosivujen kieli ymmärrettävää? Ei 4 % Ensimmäistä kertaa 12 % Haettu tieto löytyi? Ei löytynyt 6 % Helposti 25 % Kyllä 96 % Onko sivuilla vanhentunutta tietoa? Hieman etsimällä 54 % Kuinka usein käyt kaupungin sivuilla Paljon 4 % Ensimmäistä kertaa 12 % Päivittäin 10 % Vähän 35 % Ei lainkaan 61 % Harvemmin 39 % Viikottain 37 %

8 1. Parannusehdotuksia / Kommentteja 1.1. Etusivu: Ensivaikutelma, kun Kankaanpään sivu aukeaa, on aika sekava. Käyttäkää hyväksi kaunista luontoamme. Mitä tekevät tori-isäntien kuvajaiset alkusivulla? Aloitussivun kuvat ovat huonoja. Kuvat voisivat olla aitoja, ilman manipulointia, esim. aloitussivuston kuvat aivan käsittämätön sekamelska. Etusivun kuva voisi vaihtua vuodenajan mukaan. Pyytäkää nettisivujen käyttäjiltä kuvia "kuvapankkiin", ja julkaistuista tai omaan käyttöön otetuista kuvista pieni korvaus. Etusivulle ajankohtaiset asiat tai tiedotteet mitä tapahtuu lähi tulevaisuudessa tai nyt. Etusivu saisi olla selkeämpi. Itse esim. jouduin etsimään uimahallia eli voisiko etusivulla olla ikonit ja suora yhteys esim. kirjastoon, uimahalliin tms. yleisille sivuille 1.2. Ulkoasu: Enemmän kuvia. Kauniita maisemakuvia saisi olla. Valokuvia sivuilla voisi vaihdella vuodenajan mukaan ajankohtaisiksi. Ulkoasu voisi olla "säväyttävämpi", nykyinen ei eroa massasta. Sivuista pitäisi saada selkeämmät. Tietoa on paljon, mutta sivut voisivat olla jollain tapaa houkuttelevammat. Ulkonäkö, erityisesti selkeys, liian paljon liian pientä tekstiä Yleensäkin kaikki sivut epämääräisiä ja epäloogisia Yleisilme on vanhanaikainen ja tylsä! Pois kaavamaisuus! Ulkoasu on liian sekava. Tehkää sivustosta pirteämmät ja helpommat! Olisi mukava, että sivuja olisi helpompi ja miellyttävämpi lukea! Ns. käsiala pitäisi olla samanlainen kaikilla sivuilla. Nyt on liikaa erilaisuutta! Luovuutta kehiin, niin sivustoista saa kivat. Vanhat sivut ovat jo aikansa eläneet ja uudistusta kaivattaisiin. Visuaalisesti kauniit sivut miellyttävät käyttäjää ja antavat kaupungista myös dynaamisemman kuvan; parantakaa sitä puolta! Sivusto ei oikein vetävä, liikaa linkkiluettelonomainen. Värimaailmaan voisi kiinnittää hieman enemmän huomiota Otsikot eri väreillä tai lihavointeina.. tahtovat hukkua Ulkonäkö on joka päivä samannäköinen. Saisi muuttua ja vaihtaa väriä sininen ei käy! Fonttikoko melko pientä esim. jos heikkonäköinen Värienkäyttö voisi olla monipuolisempi. Lämpimät värit puuttuvat. Sivut tuntuvat tummilta ja hieman raskailta. Valikkoalueetta voisi painottaa muuhun tekstiin nähden. Oikeassa reunassa voisi olla ns. "teaser area" kuvallisine linkkeineen. Vaihtelu lyhyt- ja pitkäsisältöisten sivujen välillä aiheuttaa "hyppivän" vaikutelman. Esittämäni muutoksen suuntaa kuvannee vertailu sivuston - - kanssa. Enemmän kuvia yleensä kaupungista ja samaten kuvia päättävistä ihmisistä. (Kaupunginjohtaja, -valtuusto, -hallitus ym.) Ehkä hieman enemmän väriä... Kankaanpää kun on mielestäni värikäs kaupunki. Vaatimaton ulkoasu saisi väistyä uuden, mieluiten taiteellisen ja miksei myös "myyvemmän", tieltä.

9 Kuvallisuus ja värinkäyttö on annettava tenhoavan ja osaavan ammattilaisen käsiin. Tekstituotanto on laitettava uusiksi: työryhmä ja ulkopuoliset kommentaattorit töihin. Hyvällä ja viihtyisällä kaupungilla pitää säteillä positiivisuus. Taidekaupunki kun ollaan, tulisi sen myös näkyä. (sivujen ulkonäkö!) Pitäisi olla selkeämpi ja "myyvempi" Esimerkkinä mm. useiden pienten "köyhienkin" pikkukuntien sivut. Kankaanpään sivut saavat hävetä näiden joukossa 1.3. Valikot/Linkit: Väreillä ja osuvammilla otsikkovalinnoilla sivussa oleva valikko selkeämmäksi, jotta löytää heti sen mitä tarvitsee. Valikot voisi uudistaa buttoneiksi. Otsikkojen alla voisi olla liukuvalikoita, jotka tulevat näkyviin, kun hiiri on sillä kohtaa. Tämä siksi, että joitain tietoja on tosi vaikea löytää, kun ei oikein tiedä, minkä otsikon alle ne kuuluvat. Asiat on järjestetty liian kunnallisbyrokraattisesti. Ei niistä tavallinen ihminen helposti löydä etsimäänsä. Sivuston rakenne on turhan moniportainen. Selkeät linkit palveluihin, virastoihin. Enemmän palvelujen esittelyä, ei "virastokielellä" eikä hallintokunnittain vaan nimenomaan palveluina. Tyyliin asuminen, opiskelu, tontit, elinkeinoelämä. Pitää navigoida liian "syvälle" löytääkseen asioita. Ei hallintokunnan tai lautakunnan nimi saa olla navigointilinkki, eivät ne mitään maallikolle kerro. Sisältöä on kohtuullisen hyvin, se pitäisi vaan jäsennellä paremmin. Jos etusivulta löytyy suoraan henkilöstölehti mutta ei maapolitiikan palveluja, esim. tontit, niin mikä on ollut navigoinnin idea? Voisi ainakin tehdä selkeämmän eron ylemmän ja alemman tason valikoiden suhteen. Tuppaa silmät menemään sekaisin jos on oikein pitkä valikko auki. Valikko ei liene kovin käyttäjäystävällinen. Sen "hierarkian" hahmottaminen on myös hankalaa, kun tekstityyppi on samaa kautta linjan. Elinkeinopolitiikka / yrityksille? Koettakaapa etsiä linkki yrityksille suunnattuihin palveluihin? Pitkän kaavan takaa löytyy linkki vanhoille Yrityspalvelun sivuille, jota ei ole vaihdettu uuden Kehittämiskeskuksen linkiksi. Eikä linkki riitä, täytyisi olla kuvaus nimenomaan Kankaanpään kaupungin elinkeinoelämän palveluista, tonteista (kuka niitä hallintokeskuksen alta hakee?), linkkejä vaikka paikalliseen yrittäjäyhdistykseen jne. Tiedot eivät löydy helposti: esim. kirjaston aukioloaika edellyttää organisaation tuntemista! Kuka tuntee? Ei juuri kukaan! Linkkejä muille tärkeille sivuille enemmän Olisi käyttäjäystävällisempää, jos sivuston ulkopuoliset linkit avautuisivat uuteen ikkunaan. Linkkejä kankaanpääläisten yritysten sivustoihin vähän helpommin saataville Voisi olla paremmat opastukset eri koulualojen sivustoille. Linkkejä pitäisi olla runsaasti ja haastavasti. VERKOSTOJEMME OLISI SYYTÄ NÄKYÄ. Voisi olla enemmän alisivuja niin, että tärkeimmät asiat vain pääsivuille. Sivuja voisi lyhentää linkittämällä alasivuja suoraan nimiin, eikä todeta erikseen "XX:n omille sivuille pääset tästä". Tapahtumakalenterin toripäiväviestistä linkki torien esittelyyn jne. Ehkä mieluummin hakee asiaa sivukartasta kuin sivuilta...

10 1.4. Tapahtumakalenteri: Enemmän tietoa tulevista tapahtumista, esim. raveista 3-4 kk eteenpäin. Hinnat olisi hyvä olla jos tapahtumat ovat maksullisia, samaten hinnat harrastuksista, esim. mitä keilaus maksaa Kuntsarilla. Nuorillekin jotain tietoa tapahtumista Tapahtumakalenteri saisi olla kattavampi, helppolukuisempi ja päivittyä useammin. Tapahtumakalenterissa on usein vain kulttuuritapahtumia, monet paikkakunnan urheilutapahtumat puuttuvat esim. jääkiekon peliohjelmat Kalenteriosio mistä löytyy tietoa pidemmälle tulevaisuudesta Tapahtumakalenteriin olisi kiva saada myös linkkejä. Lisää tietoa teatteritapahtumista Palaute-/Kysymysosasto & Keskustelupalsta: Hyvää palvelua olisi kaupungin asukkaille "kysymysosasto" kaupungin erilaisista tapahtumista ym. asukkaita kiinnostavista asioista. Asiallisiin kysymyksiin olisi virkamiesten vastattava esim. kolmen viikon kuluessa. Asiattomiin kysymyksiin ei olisi vastausvelvollisuutta!! Lisätkää kaupungin päättäjille suunnattu palautesivu, jossa voi kommentoida ja tehdä erilaisia palvelu- tai kehitysehdotuksia yms. kaupungin palveluihin ym. toimintaan liittyen. Monesti tulee mieleen asioita (mm. kaupungin yleisilmeen parantamiseen liittyen), joita haluaisi kaupungin päättäjien tietoon. Mahdollisella palautesivulla voisi valita esim. listasta, kenen päättäjän sähköpostiin viesti lähetetään (esim. Kaupunginjohtaja, puutarhuri, Juhantalo jne.) Hyvässä kaupungissamme on paljon "plus" puolia. Siitä huolimatta, joskus joku juttu pännii! Olisiko mahdollisuuksien rajoissa, että tällainen pännijä voisi esim. tälle palstalle lähettää kysymyksen, johon sitten joku kaupungin työntekijä vastaisi kahden viikon kuluessa, ja antaisi asialle selityksen. Tämä olisi oikeaa palvelua, joka kuuluu kaikkien hyvien liikelaitosten palveluun Haluaisin kysymys- ja vastausosaston!!! Kaupungin asukkaat voisivat kysyä erilaisia heitä kiinnostavia asioita, virkamiehiltä ja ehkä luottamusmiehiltäkin. Kaipaisin keskustelua paikkakunnan asioista (Pohjois-Satakunta-seutuporatalin sivuilla ei kukaan keskustele.) Olisi kiva tavata kankaanpääläisiä ihmisiä nettisivuilla 1.6. Kaupungin palvelut / hallinto Tietoa palveluista on vaikea löytää, kun ne on jaoteltu epämääräisesti ja sekavasti. Palveluista enemmän tietoa (esim. sosiaalipalvelut) Paremmin esille kaikkia palveluja mitä kankaanpää tarjoaa. esim. vanhuksille, lapsille, nuorille ja keski-ikäisille. Toivoisin, että kaikki lääkäripalvelut (päivystävä lääkäri, päivystävä hammaslääkäri, päivystävä eläinlääkäri) olisivat nopeasti saatavilla nettisivuston kautta. Enemmän tietoa asunnoista/ asuntopalveluista. Esim. vapaat tontit saisi olla paremmin esillä jo etusivulla elikkä kaupungin palvelut. Kankaanpään "asumisesta ja asumismahdollisuuksista" toivoisin olevan enemmän. Tai ainakaan en löytänyt etsiessäni vuokra-asunnoista jotain informaatiota, joten jos onkin tietoa, niin se on liian vaikea löytää. Hiukan sanoisin siis epäselviksi sivuiksi! Miksi kunnalliset palvelut ja kaupalliset on sotkettu samaan listaan? Esim. Alko ja kirjasto???

11 Kaikki Kankaanpäässä myynnissä/vuokrattavana olevat asunnot/tontit olisi hyvä listata yhden linkin alle. Kaupungin rakennuslupa-asiat voisivat olla tyrkyttävämmät vrt. esim. ruovesi.fi Lisää tietoa Kankaanpään kaupungin toimialoista, yksityiskohtaista infoa. LASTEN JA NUORTEN elämänpiirin samoin VANHUSTEN tulisi näkyä PERSOONALLISINA ESITTELYINÄ. Kaupunginjohtajaa ei ole esitelty, KAUPUNGINHALLITUSKIN voitaisiin esitellä hauskasti kuvin ja mielipitein sama pätee keskeisiin virkamiehiin. Väriä kehiin Muuta sisältöön liittyvää: Enemmän tietoa: kuninkaanlähteestä, kalastusmahdollisuuksista, elinkeino-elämästä. Harrastusmahdollisuuksien tarkentaminen: esim. jääkiekko omana lajina ja sieltä linkki esim. kjk.fi, kuten pesäpallon kohdalla Miksi harrastusmahdollisuudet ovat matkailuvalikossa? Turistitko täällä vain urheilevat? Enemmän saisi olla sisältöä eri aihepiireistä! Enemmän tietoa kaupungista, palveluista ja yrityksistä (Aikuis-)opiskelu juttuja en tahtonut löytää, paremmin esille. Kankaanpään erityiskoulusta jotain Kankaanpään-opiston sivua en löytänyt, sehän kai kuuluu kouluihin kuten kuvataidekoulukin. Miksi sitä ei voi laittaa samaan ryhmään? Yrityselämän toiminnasta kertovia sekä virkistysaluejuttuja voisi olla. Voisi olla luettelo kaikista yrityksistä, jotka toimivat Kankaanpään alueella Teollisuudesta enemmän kuvia, esim. kuinka tehdään kenkiä ja vaikka kuinka tehdään pieksuja puunaulaamalla Sähköiset LOMAKKEET puuttuu tai puutteelliset. Lomakkeet ovat ihan sekaisin Voisiko lomakkeet olla mieluummin rtf tai täydennettävässä pdf -muodossa (vrt. - lomakkeet)? Julkiset liitteet mukaan pöytäkirjoihin Asiasanahaku olisi hyvä parannus. Tiedon löytymistä voisi helpottaa jollakin aakkosellisella jutulla tai hakukone kai olisi paras. Yhteystietojen löytäminen työlästä tai peräti mahdotonta. Yhteystietojen alta pitäisi löytyä kaikki puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja tehtävät sekä kenelle vastuussa / esimies. Karttapalvelu, sekä yrittäjien/yritysten yhteystiedot. Kartat toimiviksi ja kattavuudeltaan laajemmiksi. Karttatoiminto on hyvä, mutta satunnaiselle katsojalle liian hidas ja vaatii javan. Opaskartta kattaa vain keskusta-alueen ja vaatii Acrobatin. Tehdyt siis suorituskykyisille koneille eikä esim. mobiilikäyttäjille. Kartta on melko onneton. Kadunnimet ovat miten päin sattuu, symboleja on niukasti, mm. julkiset palvelut puuttuvat, eräät ovat väärissä paikoissa (kaup. palvelupiste, R-kioski, kotipizza..). Matkahuollon osioon linja-autojen aikataulut Kulkuyhteystiedot näkyviin; esim. miten sujuvimmin Helsingistä pääsee Kankaanpäähän. Osio "miksi asua tai muuttaa Kankaanpäähän" olisi kiva. Muutenkin sellainen yleinen positiivisuus olisi tervetullutta. Historiaa enemmän ja helpommin löydettäväksi Jotkin historian havinaa jutut olisivat kivoja.

12 Historialliset tiedot kaupungista ja jopa kaupungin selkeä esittely ja persoonalliset paikallisidentiteetit puuttuvat. JÄRVIKANKAANPÄÄ, HARJUKANKAANPÄÄ! Enemmän hyviä mielikuvia, ajankohtaista päivitettyä tietoa ja havainnollisia kuvia sekä huumoria. Toistaiseksi Kankaanpään kotisivut ovat kerronnan ilosta ja huumorista steriloitu versio. Juhani Nummisen puheenvuoro on ainut positiivinen poikkeus! 1.8. Ajankohtaisuus/ Päivittäminen Päivittäminen vähän useammin Lisää ajankohtaista asiaa kaupungista. Ajankohtaista-osioon enemmän seurojen ym. juttuja Ajankohtaisin tieto/tiedotteet pitäisi löytää etusivulta. Tieto pitää olla aina viimeistä tietoa, paperit vanhenevat mutta netistä pitäisi löytyä aina ajan tasalla oleva tieto. Ajankohtaista esim. Kankaanpään taloustilanteista ym. tapahtumista, jotka vaikuttavat asukkaiden elämään, vähän niin kuin verkkolehtimäisesti Lisätkää enemmän tietoa ajankohtaisista asioista. Nyt sivuilla olevat asiat saattavat olla viikkoja sitten lisättyjä, joten tuntuu, ettei sivuja kannata kovin usein käydä katsastamassa. Tarkoitan, että voisitte lisätä esimerkiksi jonkinlaisen uutissivun, vaikka yhteistyönä Kankaanpään Seudun kanssa. Sivustolle sopisi hyvin kaupungin omat uutiset, kuten esimerkiksi Porin sivuilla on. Parannettavaa olisi lautakuntien, tapahtumien ja esim. liikuntaryhmien tiedottamisessa. Esitän toivomuksen, että eri hallintokuntien kokousten päätökset voitaisiin saada nopeammin nettiin luettavaksi. Sivusto voisi "elää" ja hieman muuttua käyntikertojen välillä, niin sitä jäisi penkomaan pitemmäksi aikaa... Ei ehkä niin voimakkaasti kuin päivälehtien sivustot mutta melkein kuin viikkolehtien.. esim. Kaikki koulut voisivat päivittää sivujaan. Eikö teidän pitäisi päivittää tieto. Teille palkkaa maksetaan sivujen ylläpidosta vai kuuluuko sivujen ylläpito asiakkaille. Mikäli kuuluu, niin vaadin palkkaa 40 +alv ja min veloitus alv. Säännöllisen päivityksen saatavuus on turvattava. Päivityspäivämäärät voisivat näkyä sivujen lopussa Muuta kommentoitavaa: Kehittäkää sivustoja ihmisläheisemmäksi niin että sinne voisi vaikka muuttaa ::::))) Alasivut "syvältä", esim. Kuralan (keskustan) koululta; Officen pakettiohjelmilla saadaan luotua visuaalisesti paremmat sivut. Vähemmän erikoisia pdf-tiedostoja. Eivät aukea kaikilla koneilla. Englanninkielisten sivujen teksti on kömpelöä englantia. Sivujen kieliasua toivoisi parannettavan sujuvammaksi. Esimerkiksi Pohjanlinnan koulun kotisivut ovat kuvaamattoman surkeat, meidän koulussa porissa on hienot kotisivut joita koulun oppilaat pääsevät myös itse kehittelemään. Koulujen sivut saisivat olla paremmat Voisitte vaikka (rahallisella ja) neuvovalla tuella auttaa kylätoimikuntia tms. että myös kylien sivut pysyisivät ajankohtaisina ja erilaista tietoa sisältävinä, tämä lisäisi varmasti ainakin kotiseututuntemusta, myös matkailua se voisi lisätä. Joka kylällä voisi olla vaikka useampi henkilö, jotka vastaisivat sivujen ajankohtaisuudesta, ettei tämä jäisi yhden ihmisen harteille (silloin tiedot

13 varmasti vanhentuisivat). Myös kyläsivujen linkit voisi sijoittaa näkyvämmälle paikalle, vaikka etusivulle. Kaupungin sivuja voisi myös aktiivisesti käyttää yritysten aseman vahvistamiseen ja esilletuontiin aluetaloutta vahvistaen nykyistä paremmin. Kaupunki elää alueen yritysmaailmastakin - ei vain oman hallinto-organisaationsa vuoksi. Ravintoloiden tarjonta Kauppojen hakuja ja nimiä, eli vaatekauppojen sivustoja ja mallistoja Vierailut "kilpailevien" kuntien sivuilla auttavat vinkkien muodossa. Kaupan hyllyt ovat joskus tyhjiä... Esim. englanninkielinen versio kehottaa kokemaan Kankaanpään, mutta sisältö puuttuu. Pakkoruotsin voisi ehkä myös ottaa käyttöön. Olen erityisen ilahtunut pöytäkirjojen hyvään saatavuuteen ja nopeuteen jolla ne ilmestyvät luettavaksi. Lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat ovat ajan tasalla ja löytyvät hyvin. Älkää vaan lopettako henkilöstölehti Viskurin näyttämistä. Aika kivat, lihaa luiden ympärille lisää! Voisi olla mainoskampanja hyvästä juomavedestä! Sivut ovat syvältä. Tieto hukassa tai löytyy miljoonien linkkien kautta tai tieto puutteellista tai sitä ei ole ollenkaan. Sivut kuvastavat kaupunkia, eli puutetta ja surkeutta. Tekijöillä ei minkäänlaista ammattitaitoa, kuvittelevat vaan olevansa ammattilaisia. Tuskin tietävät mitä ammattilainen tarkoittaa. Kenkää ja lasku perään. MIKSI ei HÖRHIÄINEN ole päässyt MASKOTIKSI? PERINNE ON 7 V. VANHA. TAITEIDENVIIKKO pitäisi kuvineen olla KESTOESITTELYNÄ JA TUNNELMATEKIJÄNÄ! Sisällöntuotantoon pitäisi paneutua joukolla. Palaute esillä olleista suunnitelmista on ollut hyvää. Yleisö on oppinut vaatimaan kaavoja nettiin. Tavoitteena voisi olla saada sinne pikku hiljaa kaupungin kaikki voimassa olevat suunnitelmat selostuksineen. Kaupungin imagoa kiillottaisi mielestäni, jos SAFA palkinto perusteluineen ja kuvituksineen (vrt. kh:n seinällä olevat planssit) laitettaisiin nettiin. Tästä on ollut puhettakin Jukan kanssa. Vanhemmista raporteista esim. kulttuuriympäristöohjelma tai ydinkeskustaprojektin loppuraportti omaisivat varmasti yleistä mielenkiintoa. Seutuportaaliin projektirahoituksella saatu Taidekehän esittely on monelta osin vielä puutteellinen. Yhdessä SAMK:n kanssa pitäisi löytää resurssit sen päivittämiseen. Tykkäsin varsinkin Tervetuloa Kankaanpäähän -oppaasta. Ja muutenkin sivuista oli hyötyä, kun tein viime vuonna maantieteellisen tutkielman Kankaanpäästä. 2. Kommentteja puutteellisista tiedoista Koulut alkavat, mutta tiedot mutkien takana ja vajavaiset tai puuttuivat kokonaan. Liikuntatoimen sivuilta hain syksyn liikuntaryhmiä. ajattelin katsoa netistä, ettei tarvitse soittaa, mutta ainoa tieto onkin puhelinnumero, mistä voi kysyä asiaa. Paikkojen aukioloaikoja Korkeakoulujen (samk) sivuille linkkiä en löytänyt. Asunnoista ja hoitopaikoista liian vähän tietoa Yritin päästä nettikirjastoon. Ei mitään viestiä, miksi palvelin ei toimi tällä hetkellä. Olisin kerran kaivannut tietoa, mikä taideteos on se pyöreä tiilitorni lähellä vanhaa vesitornia. Yleisesti muutenkin yksittäiset taideteokset pitäisi löytyä paremmin. Sivuilta ei löytynyt: mm. koulujen ruokalistat vaikea löytää. tiedot henkilöstöstä, organisaatiosta, päättäjistä...

14 Venesjärven Kotieläinpihasta ei ole tietoa. Ei myöskään eri uimarannoista Kankaanpään ympäristöstä, esim. Verttuu ja Vihteljärvi jos niissä on uimapaikkoja. Mitä Kankaanpäässä vielä osataan, joko olette pilanneet kuninkaan lähteen veden? Vapaat tontit Museon tiedot hankalasti löydettävissä, kahta eri reittiä löytyy kaksi eri sivustoa. Kummassakaan ei kuitenkaan ajankohtaista tietoa Kansalaisopiston kurssitarjontaa! Pöytäkirjojen löytyminen on jäänyt tutuilta löytymättä aluksi, eli linkki on vähän piilossa tottumattomalta. Ajankohtaiset tapahtumatiedot eivät ole päivitettyjä. Etsin Kankaanpään nimeä ruotsinkielellä, mutta en löytänyt. Kulkuyhteystiedot varuskunta-alueelle En löytänyt yritysluetteloa. Urheilusukeltajien linkki ei toimi, mutta tieto löytyy uintia katsomalla heti uinti-linkin jälkeen. En löytänyt nuohoojasta tietoa (en tosin tarvinnutkaan) jäähallin aukiolo Kotiseutuasiaa, hyviä poimintoja vaikka Kankaanpään Joulu-lehdistä Ajankohtaiset gallerioiden näyttelykalenterit ja ajankohtaiset kuvat näyttelyistä puuttuvat. Kartta josta ilmenee gallerioiden sijainti Kirjaston sivuilla pitäisi esitellä kankaanpään kirjallisen kulttuurin historiaa ja erityispiirteitä, murretta, kirjailijoita Siellä voisi olla ajankohtaisia tietovisoja ja muita aktiviteetteja kirjaston käyttäjille sekä kirjallisuuden lukijoiden keskustelusivut mm. Yrityselämän, yhdistysten ja järjestöjen toiminnan linkit voisivat olla kattavammin esillä. Kannustusta ja rahoitusta? sivujen laatimiseen, ei pelkkiä osoitteita. Tiiliarkkitehtuuri Sahtiperinne, palvaamot, lihajalosteet. Pitopalvelut, Kokki Tyynen reseptejä. Kahvilaesittelyt, ovat saaneet kehuja, pitää nostaa esiin! En yhtikäs mitään tai miljoonan linkin kautta, niin ja tietoa ei ole. Missä lomakkeet? niin rakennuspuolen? Etsin tietoa avohuollon palveluista, mutta en ainakaan toistaiseksi ole löytänyt suoraan tällä nimikkeellä olevaa sivua.. asemakaavoituksen sisältötietoa, kaupungin tonttitarjonta, rakentamistapaohjeet, lomakkeet (ei löydy, koska niitä ei ole, eli tältä osin on runsaasti kehitettävää.) Yhdistysten yhteystietoja. Yleensäkin tietoja on vaikea hakea. Samasta aiheesta kahdella eri sivulla? 3. Vanhentunutta tietoa Ajankohtaista tietokenttien tieto vuodelta 2004, mutta ei oleellista tietoa tältä päivältä tai lähitulevaisuudesta. Kyllä "perseet olalle" viikonlopusta tietoa löytyy, mutta ei juuri mitään koulujen alkamisesta. Ajankohtaisin tieto/tiedotteet pitäisi löytää etusivulta. Kouluissa vielä Santaskylän koulu, Veneskosken kesäteatterin ohjelmassa v.2003, kaupungissa toimivien yritysten joukosta puuttuu mm. KMT-Group. Yhteystiedoissa vanhojen henkilöiden puhelinnumeroita (ainakin perusturvakeskuksen osalta!) Esim. Nuorisotoimen sivuilla seuraava ramppikuume tapahtuma ilmoitetaan olevan vuonna 2004!!! Nuorisopuolen henkilöstössä mielestäni vääriä tietoja... Musiikkiopiston sivustoilla on vanhaa tietoa Tapahtumakalenteri ja puhelinluettelo sisältävät osin vanhaa tietoa.

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki Päiväys: 16.1.2015 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki Päiväys: 16.11.2011 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslia Valtionhallinnon tiedotusta selvittävä työryhmä MINISTERIÖT VERKOSSA Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslian raportteja 2000/3 Valtionhallinnon tiedotusta

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Upseeriliiton verkkopalvelun käyttäjäkysely

Raportointi >> Perusraportti Upseeriliiton verkkopalvelun käyttäjäkysely hannusipila (Upseeriliitto Ry), olet kirjautuneena sisään. 7. syyskuuta 2010 14:51:56 Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi >>

Lisätiedot

Kysely Innokylän hyödyntämisestä

Kysely Innokylän hyödyntämisestä Kysely Innokylän hyödyntämisestä. Missä tarkoituksessa ensisijaisesti vierailet Innokylän verkkopalvelussa? Vastaajien määrä: 38 Etsin tietoa kehittämishankkeista ja niiden tuloksista Käytän Innokylän

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 SIPOO

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 SIPOO OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 SIPOO Päiväys: 28.6. 2007 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki. 1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Nykytilanteen kuvaus... 4 1.2. Verkkopalvelun tavoitteet... 5 1.3. Lainsäädäntö, standardit ja suositukset...

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012

Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012 Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012 1. Arvioi uudistettuja Kouvolan kaupungin internetsivuja (http://www.kouvola.fi) asteikolla yhdestä viiteen; 1=täysin eri mieltä/erittäin tyytymätön, 5=samaa

Lisätiedot

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Luonnontieteiden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Asukastilat ja intranet

Asukastilat ja intranet Asukastilat ja intranet. Ikäsi Vastaajien määrä: 7 0 5 0 5 0 5 0 5 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 alle 0 0 5 6 50 5 65 66. Asuntosi koko Vastaajien määrä: 7 0 0 0 0 40 50 60 70 80 90 0 50m 5 80m 80 09m

Lisätiedot

PricewaterhouseCoopers: Internet-sivujen kehittäminen ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Svetlana Minkina

PricewaterhouseCoopers: Internet-sivujen kehittäminen ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Svetlana Minkina PricewaterhouseCoopers: Internet-sivujen kehittäminen ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa Svetlana Minkina Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2010 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI 13.2.2015 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET

VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET VNK:n VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET tammi/helmikuu 2007 Liite Työryhmäjärjestelmien pilotointiraporttiin 7.3.2007 1. Mitä käyttäjäryhmää edustat? Valitse kaikki

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA i BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA Markkinatutkimus Terhi Marttila, Riikka Saarenpää, Aino Vaittinen huhtikuu 2010 i TIIVISTELMÄ Markkinatutkimus tehtiin

Lisätiedot

KOTISIVUKONEIDEN VERTAILU

KOTISIVUKONEIDEN VERTAILU Sonja Kuusisto KOTISIVUKONEIDEN VERTAILU Case: Salong Zoppi Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Sonja Kuusisto Opinnäytetyön nimi Kotisivukoneiden

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot