KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN KEHITTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN KEHITTÄMINEN 1. Kotisivutyöryhmän asettaminen Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen asetti huhtikuussa 2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli - selvittää mitä puutteita ja uusimistarpeita kaupungin kotisivuissa on - tehdä esitys johtoryhmälle toimenpiteistä kotisivujen mahdollisesta uusimisesta Työryhmään nimettiin Risto Annala, puheenjohtaja, Jukka Ehto, varapuheenjohtaja, Anne Vanhatalo (perusturva), Heikki Kiviniemi (sivistys) ja Leila Liimu (tekninen). 2. Työryhmän toiminta Työryhmän tuli saada ehdotuksensa valmiiksi lokakuun 2005 loppuun mennessä. Toimeksiantoonsa liittyen työryhmä on käsitellyt kaupungin www-sivujen nykyistä teknistä ratkaisua, selvittänyt tilastopohjaisesti sivujen käyttäjäkuntaa ja käyttäjien kiinnostuksen suuntautumista eri sivuihin. Käyttäjien mielipiteitten selvittämiseksi työryhmä toteutti nettikyselyn, jolla kartoitettiin käyttäjien mielipiteitä kaupungin www-sivustosta. Kyselyyn vastasi kesä-lokakuun 2005 aikana kaikkiaan 246 sivujen käyttäjää. Vastaajamäärää voidaan pitää kooltaan edustavana otoksena, jolloin sen perusteella voidaan tehdä päätelmiä käyttäjien yleisestä käsityksestä tutkittujen asioitten suhteen. Työryhmän raportin loppuosassa esitettävät päätelmät ja kehittämisehdotukset pohjautuvat suurimmalta osin käyttäjäkyselyn kautta saatuun palautteeseen. 3. Kaupungin www-sivujen tekninen ratkaisu Kaupungin kotisivut ovat osa Netorek Oy:n toteuttamaa intranet ratkaisua. Intranet ratkaisuun kuuluvat kotisivujulkaisujärjestelmän lisäksi integroituna sähköposti-, ryhmäkalenteri- käyttäjähallinta- ja statistiikkajärjestelmät. Intranet ratkaisun piiriin ollaan lisäämässä myös muita kaupungin käyttämiä järjestelmiä. Integroinnilla saavutetaan mm. se, että järjestelmissä voidaan käyttää kirjautumiseen samoja tunnuksia ja järjestelmien välinen tiedonsiirto on tehokasta ja saumatonta. Kotisivujen julkaisujärjestelmä tarjoaa hyvän ja dynaamisen alustan sivujen kehittämiselle. Järjestelmän tekniikka täyttää tietoturvan asettamat vaatimukset. Järjestelmä mahdollistaa sekä keskitetyn että hajautetun julkaisemisen ja se on toteutettu helppokäyttöisellä käyttöliittymällä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että nykyinen kotisivujen julkaisujärjestelmä täyttää tekniset vaatimukset ja tukee järjestelmien integrointia.

2 4. WWW-sivujen käyttäjät ja käytön suosikkialueet Kaupungin WWW-sivujen käyttöä koskevan seurantatilaston mukaan kävijöitä sivustossa on keskimäärin noin kuukaudessa. Erillisiä käyntejä sivustossa on puolestaan keskimäärin noin kuukaudessa. Käyntien määrä vaihtelee jonkin verran kuukausittain siten, että kesäaikana käyttö on vähäisempää.. Käyntien määrä kävijää kohti on noin neljä käyntiä kuukaudessa. Käyntien ja kävijöitten määrä jaksolla 8/2003-8/2005 näkyy kuukausittain seuraavasta kaaviosta: Eri kävijät Eri käynnit elo.03 loka.03 joulu.03 helmi.04 huhti.04 kesä.04 elo.04 loka.04 joulu.04 helmi.05 huhti.05 kesä.05 elo.05

3 Tilaston mukaan käyttäjien suosikkisivut touko-syyskuussa 2005 olivat seuraavat: Top-30 sivut Osumia / kk Sija Sivu Syyskuu Yht. Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Etusivu Kankaanpään opiston etusivu Kirjaston etusivu Kesakurssit05.pdf Palvelut Pöytäkirjat Sql dynastia kokouslistat Työpaikat Kartat Tapahtumakalenteri Linkit Viskuri_2_2005.pdf Yhteystiedot Koulutuspalvelut Matkailu Kaava2004.pdf Perusopetuksen_opetussuunnitelma.pdf Palveluhaku Opaskartta.pdf Yleistä Viskuri_3_2005 * Lukion etusivu Taideviikko.pdf ** Torisuunnitelma.pdf Keskustankoulun etusivu Terveyskeskus Kankaanpään opiston linkkisivu Sivukartta Viskuri_1_ Puhelinluettelo Eniten käytetty sivu luonnollisestikin on sivuston etusivu, josta siirrytään muille sivuille. Etusivun jälkeen suosituimpina sivuina tietoa haettiin Kankaanpään opiston ja kirjaston sivuilta. Suosituimpien sivujen järjestykseen saattaa olla jossain määrin vaikutusta tarkastelun kohteena olevalla ajankohdalla. Suosittuja sivuja olivat myös palvelut, pöytäkirjat, tarjolla olevat työpaikat, karttahaku ja tapahtumakalenteri.

4 5. Käyttäjien mielipide www-sivuista Työtyhmä kartoitti www-sivujen käyttäjien mielipiteitä sivustosta kyselyllä, johon nettisivujen kautta voi osallistua. Kysely oli nettisivuilla kesä-lokakuussa, jona aikana kyselyyn vastasi kaikkiaan 246 sivujen käyttäjää. Kyselyn avulla kartoitettiin käyttäjien mielipidettä sivuista yleisesti, sivujen ulkoasusta, käyttäjäystävällisyydestä, kielen ymmärrettävyydestä, tiedon löytymisen helppoudesta sekä tuoreudesta. Avovastauksilla kerättiin puolestaan käyttäjien spontaaneja kommentteja sivustosta. Vastauksista laadittu yhteenveto on raportin liitteenä. Tiivistetysti käyttäjien vastauksista voidaan tehdä seuraava yhteenveto: 1. Yleismielipide sivustosta % vastaajista (n=246) erittäin hyvät 8 hyvät 55 tyydyttävät 29 melko huonot 6 huonot 2 yhteensä Sivuston ulkoasu hyvä 49 tyydyttävä 44 huono 7 yhteensä Käyttäjäystävällisyys kyllä 80 ei 20 yhteensä Haetun tiedon löytyminen löytyi helposti 25 hieman etsimällä 54 paljon etsimällä 15 ei löytynyt 6 yhteensä Vanhentuneen tiedon osuus paljon 4 vähän 35 ei lainkaan 61 yhteensä 100 Kyselyn yhteenvedon perusteella näyttää, että käyttäjien arviointi sivustosta on varsin positiivista, ennakkoarvioon suhteutettuna yllättävänkin myönteistä. Vastaajien käsitykset painottuvat selkeästi asteikon positiiviselle puolelle pääpainon kuitenkin asettuessa hyvän-tyydyttävän vaiheille.

5 6. Käyttäjien mielipiteet www-sivujen kehittämistarpeista Käyttäjäkyselyn tulos osoittaa, kaupungin www-sivujen käyttäjät ovat yleisesti ottaen suhteellisen tyytyväisiä sivuihin. Kyselyllä keskeinen tavoite oli kuitenkin tyytyväisyyden mittaamisen ohella saada käyttäjien vinkkejä ja ideoita hyödynnettäväksi sivujen kehittämisessä. Raportin liitteenä 1 on yksityiskohtainen yhteenveto käyttäjien vapaamuotoisina vastauksina esittämistä kommenteista. Yhteenvetona voi todeta, että ne varsin selkeästi kiteytyvät käyttäjien toiveisiin sivujen visuaalisen ilmeen parantamisesta samoin kuin selkeyden ja johdonmukaisuuden lisäämiseen asioiden esittämistavassa. Seuraavassa kommentteja tiivistetysti: Etusivu, ulkoasu: - etusivusta selkeämpi, loogisempi - kuvat huonoja, tarvitaan lisää - värejä, visuaalista ilmettä Valikot, linkit: - asiat järjestettävä palvelujen mukaisesti, ei kunnallisbyrokraattisesti - linkkejä yritysten sivustoihin - väreillä ja otsikkovalinnoilla sivussa oleva valikko selkeämmäksi Tapahtumakalenteri: - kattavampi (mm. urheilu) päivitys useammin - kalenteriosio? Palaute/kysymysosasto, keskustelupalsta: - hyvää palvelua olisi kysymysosasto, palaute sivu - kaivattaisiin keskustelua paikkakunnan asioista Kaupungin palvelut, hallinto: - tietoa palveluista vaikea löytää, kun ne on jaoteltu epämäärisesti ja sekavasti - palvelu eri väestöryhmille - sähköiset lomakkeet - asiasanahaku olisi hyvä parannus Ajankohtaisuus, päivittäminen: - säännöllinen päivitys turvattava - ajankohtaista tietoa, verkkolehtimäisesti - sivusto voisi elää käyntikertojen välillä, ei niin voimakkaasti kuin päivälehtien, mutta melkein niin kuin viikkolehtien

6 7. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset Käyttäjäpalautteen perusteella kotisivutyöryhmä on pohtinut sivuston kehittämistarpeita. Työryhmä ehdottaa seuraavia www-sivuston kehittämistoimia: 1. Ulkoasun visuaalinen ilme Saadun käyttäjäpalautteen perusteella työryhmä on teettänyt Netorek Oy:n graafikolla uuden layout luonnoksen sivuston ulkoasuksi (raportin liite 2), ja luonut edellytykset uuden layoutin nopealle käyttöönotolle. Työryhmä ehdottaa, että uusittu layout otetaan käyttöön. Luonnoksessa esitetty valokuva on viitteellinen eikä välttämättä tarkoitettu käyttöön otettavaksi sellaisenaan. Työryhmä ehdottaakin, että uutta layoutia käyttöön pidetään tavoitteena, että käytettävä kuva-aineistoa vaihdetaan päivityksen yhteydessä kulloinkin ajankohtaiseen aihepiiriin. Tämä edellyttää kuvapankin muodostamista ja ylläpitämistä (vrt. kohta 3.2) 2. Sivuston käytettävyys 2.1. Valikkorakenteen selkeyttäminen Työryhmä on tehnyt ehdotuksen etusivun valikon käytettävyyden parantamiseksi. Yleistä Kankaanpää tietoutta koskevat sivustot on koottu linkin Kankaanpää Info alle. Käytetyimmät palvelut on puolestaan koottu asiasanalistaksi Palveluhaku -linkin alle. Päävalikosta suoraan löytyvät useimmin käytetyt palvelut. Lisäksi päävalikkoon lisättiin linkki Keskustelufoorumiin. Kaupungin viralliset yhteystiedot löytyvät etusivulta Hakukone Sivustolle asennetaan vapaa sana hakuun perustuva hakukone. Se mahdollistaa tiedon etsimisen sivustolta käyttäjän haluamilla hakusanoilla Tekstiversio Etusivulle asennetaan linkki käytettävyysstandardin mukaiseen tekstiversioon sivuista. Tekstiversio palvelee erityisesti näkövammaisia ja mobiilipäätelaitteiden käyttäjiä Näytön zoomaus/pienennystoiminto Etusivulle asennetaan toimintopainikkeet, joiden avulla näkymää voidaan suurentaa tai pienentää. Toiminnon avulla kotisivun käyttäjä voi mukauttaa näytön koon itselleen sopivimmaksi. 3. Sivuston ylläpito 3.1. Ylläpitovastuu Työryhmä ehdottaa, että sivuston eri osien ylläpitovastuu määritellään tarkemmin siten, että jokaiselle osiolle/sivulle löytyy nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa ajantasaisuudesta. Hajautettu ylläpitovastuu edellyttää myös sitä, että vastuuhenkilöt koulutetaan käyttämään sivujen julkaisujärjestelmää. Työryhmä ehdottaa, että julkaisujärjestelmästä tullaan ottamaan käyttöön uusi helppokäyttöisempi versio, jonka käyttäminen ei edellytä ohjelmointitaitoja Toimituksellisuus Käyttäjäpalautteeseen perustuen työryhmä toteaa, että ainakin etusivun osalta tulisi lisätä sivun toimituksellista ylläpitoa. Tämä tarkoittaa mm. sivulle tulevien lyhyiden uutisluonteisten tekstien ja kuvien tuottamista sivuston tarpeisiin. Työryhmä ehdottaa, että sivuston toimitukselliseen työhön nimetään henkilö, joka toimituksellisen työ ohella ottaa kokonaisvastuun sivuston ajantasaisuudesta mm. seuraamalla sivuston sisältöä ja tarvittaessa aktivoimalla hajautetusta ylläpidosta huolehtivia henkilöitä.

7 LIITE 1 YHTEENVETO KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSESTA Yleismielipide kaupungin nettisivuista Melko huonot 6 % Tyydyttävät 29 % Huonot 2 % Erittäin hyvät 8 % Hyvät 55 % Mielipide sivuston ulkoasusta Huono 7 % Ovatko sivut käyttäjäystävälliset? Ei 20 % Hyvä 49 % Tyydyttävä 44 % Kyllä 80 % Onko verkkosivujen kieli ymmärrettävää? Ei 4 % Ensimmäistä kertaa 12 % Haettu tieto löytyi? Ei löytynyt 6 % Helposti 25 % Kyllä 96 % Onko sivuilla vanhentunutta tietoa? Hieman etsimällä 54 % Kuinka usein käyt kaupungin sivuilla Paljon 4 % Ensimmäistä kertaa 12 % Päivittäin 10 % Vähän 35 % Ei lainkaan 61 % Harvemmin 39 % Viikottain 37 %

8 1. Parannusehdotuksia / Kommentteja 1.1. Etusivu: Ensivaikutelma, kun Kankaanpään sivu aukeaa, on aika sekava. Käyttäkää hyväksi kaunista luontoamme. Mitä tekevät tori-isäntien kuvajaiset alkusivulla? Aloitussivun kuvat ovat huonoja. Kuvat voisivat olla aitoja, ilman manipulointia, esim. aloitussivuston kuvat aivan käsittämätön sekamelska. Etusivun kuva voisi vaihtua vuodenajan mukaan. Pyytäkää nettisivujen käyttäjiltä kuvia "kuvapankkiin", ja julkaistuista tai omaan käyttöön otetuista kuvista pieni korvaus. Etusivulle ajankohtaiset asiat tai tiedotteet mitä tapahtuu lähi tulevaisuudessa tai nyt. Etusivu saisi olla selkeämpi. Itse esim. jouduin etsimään uimahallia eli voisiko etusivulla olla ikonit ja suora yhteys esim. kirjastoon, uimahalliin tms. yleisille sivuille 1.2. Ulkoasu: Enemmän kuvia. Kauniita maisemakuvia saisi olla. Valokuvia sivuilla voisi vaihdella vuodenajan mukaan ajankohtaisiksi. Ulkoasu voisi olla "säväyttävämpi", nykyinen ei eroa massasta. Sivuista pitäisi saada selkeämmät. Tietoa on paljon, mutta sivut voisivat olla jollain tapaa houkuttelevammat. Ulkonäkö, erityisesti selkeys, liian paljon liian pientä tekstiä Yleensäkin kaikki sivut epämääräisiä ja epäloogisia Yleisilme on vanhanaikainen ja tylsä! Pois kaavamaisuus! Ulkoasu on liian sekava. Tehkää sivustosta pirteämmät ja helpommat! Olisi mukava, että sivuja olisi helpompi ja miellyttävämpi lukea! Ns. käsiala pitäisi olla samanlainen kaikilla sivuilla. Nyt on liikaa erilaisuutta! Luovuutta kehiin, niin sivustoista saa kivat. Vanhat sivut ovat jo aikansa eläneet ja uudistusta kaivattaisiin. Visuaalisesti kauniit sivut miellyttävät käyttäjää ja antavat kaupungista myös dynaamisemman kuvan; parantakaa sitä puolta! Sivusto ei oikein vetävä, liikaa linkkiluettelonomainen. Värimaailmaan voisi kiinnittää hieman enemmän huomiota Otsikot eri väreillä tai lihavointeina.. tahtovat hukkua Ulkonäkö on joka päivä samannäköinen. Saisi muuttua ja vaihtaa väriä sininen ei käy! Fonttikoko melko pientä esim. jos heikkonäköinen Värienkäyttö voisi olla monipuolisempi. Lämpimät värit puuttuvat. Sivut tuntuvat tummilta ja hieman raskailta. Valikkoalueetta voisi painottaa muuhun tekstiin nähden. Oikeassa reunassa voisi olla ns. "teaser area" kuvallisine linkkeineen. Vaihtelu lyhyt- ja pitkäsisältöisten sivujen välillä aiheuttaa "hyppivän" vaikutelman. Esittämäni muutoksen suuntaa kuvannee vertailu sivuston - - kanssa. Enemmän kuvia yleensä kaupungista ja samaten kuvia päättävistä ihmisistä. (Kaupunginjohtaja, -valtuusto, -hallitus ym.) Ehkä hieman enemmän väriä... Kankaanpää kun on mielestäni värikäs kaupunki. Vaatimaton ulkoasu saisi väistyä uuden, mieluiten taiteellisen ja miksei myös "myyvemmän", tieltä.

9 Kuvallisuus ja värinkäyttö on annettava tenhoavan ja osaavan ammattilaisen käsiin. Tekstituotanto on laitettava uusiksi: työryhmä ja ulkopuoliset kommentaattorit töihin. Hyvällä ja viihtyisällä kaupungilla pitää säteillä positiivisuus. Taidekaupunki kun ollaan, tulisi sen myös näkyä. (sivujen ulkonäkö!) Pitäisi olla selkeämpi ja "myyvempi" Esimerkkinä mm. useiden pienten "köyhienkin" pikkukuntien sivut. Kankaanpään sivut saavat hävetä näiden joukossa 1.3. Valikot/Linkit: Väreillä ja osuvammilla otsikkovalinnoilla sivussa oleva valikko selkeämmäksi, jotta löytää heti sen mitä tarvitsee. Valikot voisi uudistaa buttoneiksi. Otsikkojen alla voisi olla liukuvalikoita, jotka tulevat näkyviin, kun hiiri on sillä kohtaa. Tämä siksi, että joitain tietoja on tosi vaikea löytää, kun ei oikein tiedä, minkä otsikon alle ne kuuluvat. Asiat on järjestetty liian kunnallisbyrokraattisesti. Ei niistä tavallinen ihminen helposti löydä etsimäänsä. Sivuston rakenne on turhan moniportainen. Selkeät linkit palveluihin, virastoihin. Enemmän palvelujen esittelyä, ei "virastokielellä" eikä hallintokunnittain vaan nimenomaan palveluina. Tyyliin asuminen, opiskelu, tontit, elinkeinoelämä. Pitää navigoida liian "syvälle" löytääkseen asioita. Ei hallintokunnan tai lautakunnan nimi saa olla navigointilinkki, eivät ne mitään maallikolle kerro. Sisältöä on kohtuullisen hyvin, se pitäisi vaan jäsennellä paremmin. Jos etusivulta löytyy suoraan henkilöstölehti mutta ei maapolitiikan palveluja, esim. tontit, niin mikä on ollut navigoinnin idea? Voisi ainakin tehdä selkeämmän eron ylemmän ja alemman tason valikoiden suhteen. Tuppaa silmät menemään sekaisin jos on oikein pitkä valikko auki. Valikko ei liene kovin käyttäjäystävällinen. Sen "hierarkian" hahmottaminen on myös hankalaa, kun tekstityyppi on samaa kautta linjan. Elinkeinopolitiikka / yrityksille? Koettakaapa etsiä linkki yrityksille suunnattuihin palveluihin? Pitkän kaavan takaa löytyy linkki vanhoille Yrityspalvelun sivuille, jota ei ole vaihdettu uuden Kehittämiskeskuksen linkiksi. Eikä linkki riitä, täytyisi olla kuvaus nimenomaan Kankaanpään kaupungin elinkeinoelämän palveluista, tonteista (kuka niitä hallintokeskuksen alta hakee?), linkkejä vaikka paikalliseen yrittäjäyhdistykseen jne. Tiedot eivät löydy helposti: esim. kirjaston aukioloaika edellyttää organisaation tuntemista! Kuka tuntee? Ei juuri kukaan! Linkkejä muille tärkeille sivuille enemmän Olisi käyttäjäystävällisempää, jos sivuston ulkopuoliset linkit avautuisivat uuteen ikkunaan. Linkkejä kankaanpääläisten yritysten sivustoihin vähän helpommin saataville Voisi olla paremmat opastukset eri koulualojen sivustoille. Linkkejä pitäisi olla runsaasti ja haastavasti. VERKOSTOJEMME OLISI SYYTÄ NÄKYÄ. Voisi olla enemmän alisivuja niin, että tärkeimmät asiat vain pääsivuille. Sivuja voisi lyhentää linkittämällä alasivuja suoraan nimiin, eikä todeta erikseen "XX:n omille sivuille pääset tästä". Tapahtumakalenterin toripäiväviestistä linkki torien esittelyyn jne. Ehkä mieluummin hakee asiaa sivukartasta kuin sivuilta...

10 1.4. Tapahtumakalenteri: Enemmän tietoa tulevista tapahtumista, esim. raveista 3-4 kk eteenpäin. Hinnat olisi hyvä olla jos tapahtumat ovat maksullisia, samaten hinnat harrastuksista, esim. mitä keilaus maksaa Kuntsarilla. Nuorillekin jotain tietoa tapahtumista Tapahtumakalenteri saisi olla kattavampi, helppolukuisempi ja päivittyä useammin. Tapahtumakalenterissa on usein vain kulttuuritapahtumia, monet paikkakunnan urheilutapahtumat puuttuvat esim. jääkiekon peliohjelmat Kalenteriosio mistä löytyy tietoa pidemmälle tulevaisuudesta Tapahtumakalenteriin olisi kiva saada myös linkkejä. Lisää tietoa teatteritapahtumista Palaute-/Kysymysosasto & Keskustelupalsta: Hyvää palvelua olisi kaupungin asukkaille "kysymysosasto" kaupungin erilaisista tapahtumista ym. asukkaita kiinnostavista asioista. Asiallisiin kysymyksiin olisi virkamiesten vastattava esim. kolmen viikon kuluessa. Asiattomiin kysymyksiin ei olisi vastausvelvollisuutta!! Lisätkää kaupungin päättäjille suunnattu palautesivu, jossa voi kommentoida ja tehdä erilaisia palvelu- tai kehitysehdotuksia yms. kaupungin palveluihin ym. toimintaan liittyen. Monesti tulee mieleen asioita (mm. kaupungin yleisilmeen parantamiseen liittyen), joita haluaisi kaupungin päättäjien tietoon. Mahdollisella palautesivulla voisi valita esim. listasta, kenen päättäjän sähköpostiin viesti lähetetään (esim. Kaupunginjohtaja, puutarhuri, Juhantalo jne.) Hyvässä kaupungissamme on paljon "plus" puolia. Siitä huolimatta, joskus joku juttu pännii! Olisiko mahdollisuuksien rajoissa, että tällainen pännijä voisi esim. tälle palstalle lähettää kysymyksen, johon sitten joku kaupungin työntekijä vastaisi kahden viikon kuluessa, ja antaisi asialle selityksen. Tämä olisi oikeaa palvelua, joka kuuluu kaikkien hyvien liikelaitosten palveluun Haluaisin kysymys- ja vastausosaston!!! Kaupungin asukkaat voisivat kysyä erilaisia heitä kiinnostavia asioita, virkamiehiltä ja ehkä luottamusmiehiltäkin. Kaipaisin keskustelua paikkakunnan asioista (Pohjois-Satakunta-seutuporatalin sivuilla ei kukaan keskustele.) Olisi kiva tavata kankaanpääläisiä ihmisiä nettisivuilla 1.6. Kaupungin palvelut / hallinto Tietoa palveluista on vaikea löytää, kun ne on jaoteltu epämääräisesti ja sekavasti. Palveluista enemmän tietoa (esim. sosiaalipalvelut) Paremmin esille kaikkia palveluja mitä kankaanpää tarjoaa. esim. vanhuksille, lapsille, nuorille ja keski-ikäisille. Toivoisin, että kaikki lääkäripalvelut (päivystävä lääkäri, päivystävä hammaslääkäri, päivystävä eläinlääkäri) olisivat nopeasti saatavilla nettisivuston kautta. Enemmän tietoa asunnoista/ asuntopalveluista. Esim. vapaat tontit saisi olla paremmin esillä jo etusivulla elikkä kaupungin palvelut. Kankaanpään "asumisesta ja asumismahdollisuuksista" toivoisin olevan enemmän. Tai ainakaan en löytänyt etsiessäni vuokra-asunnoista jotain informaatiota, joten jos onkin tietoa, niin se on liian vaikea löytää. Hiukan sanoisin siis epäselviksi sivuiksi! Miksi kunnalliset palvelut ja kaupalliset on sotkettu samaan listaan? Esim. Alko ja kirjasto???

11 Kaikki Kankaanpäässä myynnissä/vuokrattavana olevat asunnot/tontit olisi hyvä listata yhden linkin alle. Kaupungin rakennuslupa-asiat voisivat olla tyrkyttävämmät vrt. esim. ruovesi.fi Lisää tietoa Kankaanpään kaupungin toimialoista, yksityiskohtaista infoa. LASTEN JA NUORTEN elämänpiirin samoin VANHUSTEN tulisi näkyä PERSOONALLISINA ESITTELYINÄ. Kaupunginjohtajaa ei ole esitelty, KAUPUNGINHALLITUSKIN voitaisiin esitellä hauskasti kuvin ja mielipitein sama pätee keskeisiin virkamiehiin. Väriä kehiin Muuta sisältöön liittyvää: Enemmän tietoa: kuninkaanlähteestä, kalastusmahdollisuuksista, elinkeino-elämästä. Harrastusmahdollisuuksien tarkentaminen: esim. jääkiekko omana lajina ja sieltä linkki esim. kjk.fi, kuten pesäpallon kohdalla Miksi harrastusmahdollisuudet ovat matkailuvalikossa? Turistitko täällä vain urheilevat? Enemmän saisi olla sisältöä eri aihepiireistä! Enemmän tietoa kaupungista, palveluista ja yrityksistä (Aikuis-)opiskelu juttuja en tahtonut löytää, paremmin esille. Kankaanpään erityiskoulusta jotain Kankaanpään-opiston sivua en löytänyt, sehän kai kuuluu kouluihin kuten kuvataidekoulukin. Miksi sitä ei voi laittaa samaan ryhmään? Yrityselämän toiminnasta kertovia sekä virkistysaluejuttuja voisi olla. Voisi olla luettelo kaikista yrityksistä, jotka toimivat Kankaanpään alueella Teollisuudesta enemmän kuvia, esim. kuinka tehdään kenkiä ja vaikka kuinka tehdään pieksuja puunaulaamalla Sähköiset LOMAKKEET puuttuu tai puutteelliset. Lomakkeet ovat ihan sekaisin Voisiko lomakkeet olla mieluummin rtf tai täydennettävässä pdf -muodossa (vrt. - lomakkeet)? Julkiset liitteet mukaan pöytäkirjoihin Asiasanahaku olisi hyvä parannus. Tiedon löytymistä voisi helpottaa jollakin aakkosellisella jutulla tai hakukone kai olisi paras. Yhteystietojen löytäminen työlästä tai peräti mahdotonta. Yhteystietojen alta pitäisi löytyä kaikki puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja tehtävät sekä kenelle vastuussa / esimies. Karttapalvelu, sekä yrittäjien/yritysten yhteystiedot. Kartat toimiviksi ja kattavuudeltaan laajemmiksi. Karttatoiminto on hyvä, mutta satunnaiselle katsojalle liian hidas ja vaatii javan. Opaskartta kattaa vain keskusta-alueen ja vaatii Acrobatin. Tehdyt siis suorituskykyisille koneille eikä esim. mobiilikäyttäjille. Kartta on melko onneton. Kadunnimet ovat miten päin sattuu, symboleja on niukasti, mm. julkiset palvelut puuttuvat, eräät ovat väärissä paikoissa (kaup. palvelupiste, R-kioski, kotipizza..). Matkahuollon osioon linja-autojen aikataulut Kulkuyhteystiedot näkyviin; esim. miten sujuvimmin Helsingistä pääsee Kankaanpäähän. Osio "miksi asua tai muuttaa Kankaanpäähän" olisi kiva. Muutenkin sellainen yleinen positiivisuus olisi tervetullutta. Historiaa enemmän ja helpommin löydettäväksi Jotkin historian havinaa jutut olisivat kivoja.

12 Historialliset tiedot kaupungista ja jopa kaupungin selkeä esittely ja persoonalliset paikallisidentiteetit puuttuvat. JÄRVIKANKAANPÄÄ, HARJUKANKAANPÄÄ! Enemmän hyviä mielikuvia, ajankohtaista päivitettyä tietoa ja havainnollisia kuvia sekä huumoria. Toistaiseksi Kankaanpään kotisivut ovat kerronnan ilosta ja huumorista steriloitu versio. Juhani Nummisen puheenvuoro on ainut positiivinen poikkeus! 1.8. Ajankohtaisuus/ Päivittäminen Päivittäminen vähän useammin Lisää ajankohtaista asiaa kaupungista. Ajankohtaista-osioon enemmän seurojen ym. juttuja Ajankohtaisin tieto/tiedotteet pitäisi löytää etusivulta. Tieto pitää olla aina viimeistä tietoa, paperit vanhenevat mutta netistä pitäisi löytyä aina ajan tasalla oleva tieto. Ajankohtaista esim. Kankaanpään taloustilanteista ym. tapahtumista, jotka vaikuttavat asukkaiden elämään, vähän niin kuin verkkolehtimäisesti Lisätkää enemmän tietoa ajankohtaisista asioista. Nyt sivuilla olevat asiat saattavat olla viikkoja sitten lisättyjä, joten tuntuu, ettei sivuja kannata kovin usein käydä katsastamassa. Tarkoitan, että voisitte lisätä esimerkiksi jonkinlaisen uutissivun, vaikka yhteistyönä Kankaanpään Seudun kanssa. Sivustolle sopisi hyvin kaupungin omat uutiset, kuten esimerkiksi Porin sivuilla on. Parannettavaa olisi lautakuntien, tapahtumien ja esim. liikuntaryhmien tiedottamisessa. Esitän toivomuksen, että eri hallintokuntien kokousten päätökset voitaisiin saada nopeammin nettiin luettavaksi. Sivusto voisi "elää" ja hieman muuttua käyntikertojen välillä, niin sitä jäisi penkomaan pitemmäksi aikaa... Ei ehkä niin voimakkaasti kuin päivälehtien sivustot mutta melkein kuin viikkolehtien.. esim. Kaikki koulut voisivat päivittää sivujaan. Eikö teidän pitäisi päivittää tieto. Teille palkkaa maksetaan sivujen ylläpidosta vai kuuluuko sivujen ylläpito asiakkaille. Mikäli kuuluu, niin vaadin palkkaa 40 +alv ja min veloitus alv. Säännöllisen päivityksen saatavuus on turvattava. Päivityspäivämäärät voisivat näkyä sivujen lopussa Muuta kommentoitavaa: Kehittäkää sivustoja ihmisläheisemmäksi niin että sinne voisi vaikka muuttaa ::::))) Alasivut "syvältä", esim. Kuralan (keskustan) koululta; Officen pakettiohjelmilla saadaan luotua visuaalisesti paremmat sivut. Vähemmän erikoisia pdf-tiedostoja. Eivät aukea kaikilla koneilla. Englanninkielisten sivujen teksti on kömpelöä englantia. Sivujen kieliasua toivoisi parannettavan sujuvammaksi. Esimerkiksi Pohjanlinnan koulun kotisivut ovat kuvaamattoman surkeat, meidän koulussa porissa on hienot kotisivut joita koulun oppilaat pääsevät myös itse kehittelemään. Koulujen sivut saisivat olla paremmat Voisitte vaikka (rahallisella ja) neuvovalla tuella auttaa kylätoimikuntia tms. että myös kylien sivut pysyisivät ajankohtaisina ja erilaista tietoa sisältävinä, tämä lisäisi varmasti ainakin kotiseututuntemusta, myös matkailua se voisi lisätä. Joka kylällä voisi olla vaikka useampi henkilö, jotka vastaisivat sivujen ajankohtaisuudesta, ettei tämä jäisi yhden ihmisen harteille (silloin tiedot

13 varmasti vanhentuisivat). Myös kyläsivujen linkit voisi sijoittaa näkyvämmälle paikalle, vaikka etusivulle. Kaupungin sivuja voisi myös aktiivisesti käyttää yritysten aseman vahvistamiseen ja esilletuontiin aluetaloutta vahvistaen nykyistä paremmin. Kaupunki elää alueen yritysmaailmastakin - ei vain oman hallinto-organisaationsa vuoksi. Ravintoloiden tarjonta Kauppojen hakuja ja nimiä, eli vaatekauppojen sivustoja ja mallistoja Vierailut "kilpailevien" kuntien sivuilla auttavat vinkkien muodossa. Kaupan hyllyt ovat joskus tyhjiä... Esim. englanninkielinen versio kehottaa kokemaan Kankaanpään, mutta sisältö puuttuu. Pakkoruotsin voisi ehkä myös ottaa käyttöön. Olen erityisen ilahtunut pöytäkirjojen hyvään saatavuuteen ja nopeuteen jolla ne ilmestyvät luettavaksi. Lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat ovat ajan tasalla ja löytyvät hyvin. Älkää vaan lopettako henkilöstölehti Viskurin näyttämistä. Aika kivat, lihaa luiden ympärille lisää! Voisi olla mainoskampanja hyvästä juomavedestä! Sivut ovat syvältä. Tieto hukassa tai löytyy miljoonien linkkien kautta tai tieto puutteellista tai sitä ei ole ollenkaan. Sivut kuvastavat kaupunkia, eli puutetta ja surkeutta. Tekijöillä ei minkäänlaista ammattitaitoa, kuvittelevat vaan olevansa ammattilaisia. Tuskin tietävät mitä ammattilainen tarkoittaa. Kenkää ja lasku perään. MIKSI ei HÖRHIÄINEN ole päässyt MASKOTIKSI? PERINNE ON 7 V. VANHA. TAITEIDENVIIKKO pitäisi kuvineen olla KESTOESITTELYNÄ JA TUNNELMATEKIJÄNÄ! Sisällöntuotantoon pitäisi paneutua joukolla. Palaute esillä olleista suunnitelmista on ollut hyvää. Yleisö on oppinut vaatimaan kaavoja nettiin. Tavoitteena voisi olla saada sinne pikku hiljaa kaupungin kaikki voimassa olevat suunnitelmat selostuksineen. Kaupungin imagoa kiillottaisi mielestäni, jos SAFA palkinto perusteluineen ja kuvituksineen (vrt. kh:n seinällä olevat planssit) laitettaisiin nettiin. Tästä on ollut puhettakin Jukan kanssa. Vanhemmista raporteista esim. kulttuuriympäristöohjelma tai ydinkeskustaprojektin loppuraportti omaisivat varmasti yleistä mielenkiintoa. Seutuportaaliin projektirahoituksella saatu Taidekehän esittely on monelta osin vielä puutteellinen. Yhdessä SAMK:n kanssa pitäisi löytää resurssit sen päivittämiseen. Tykkäsin varsinkin Tervetuloa Kankaanpäähän -oppaasta. Ja muutenkin sivuista oli hyötyä, kun tein viime vuonna maantieteellisen tutkielman Kankaanpäästä. 2. Kommentteja puutteellisista tiedoista Koulut alkavat, mutta tiedot mutkien takana ja vajavaiset tai puuttuivat kokonaan. Liikuntatoimen sivuilta hain syksyn liikuntaryhmiä. ajattelin katsoa netistä, ettei tarvitse soittaa, mutta ainoa tieto onkin puhelinnumero, mistä voi kysyä asiaa. Paikkojen aukioloaikoja Korkeakoulujen (samk) sivuille linkkiä en löytänyt. Asunnoista ja hoitopaikoista liian vähän tietoa Yritin päästä nettikirjastoon. Ei mitään viestiä, miksi palvelin ei toimi tällä hetkellä. Olisin kerran kaivannut tietoa, mikä taideteos on se pyöreä tiilitorni lähellä vanhaa vesitornia. Yleisesti muutenkin yksittäiset taideteokset pitäisi löytyä paremmin. Sivuilta ei löytynyt: mm. koulujen ruokalistat vaikea löytää. tiedot henkilöstöstä, organisaatiosta, päättäjistä...

14 Venesjärven Kotieläinpihasta ei ole tietoa. Ei myöskään eri uimarannoista Kankaanpään ympäristöstä, esim. Verttuu ja Vihteljärvi jos niissä on uimapaikkoja. Mitä Kankaanpäässä vielä osataan, joko olette pilanneet kuninkaan lähteen veden? Vapaat tontit Museon tiedot hankalasti löydettävissä, kahta eri reittiä löytyy kaksi eri sivustoa. Kummassakaan ei kuitenkaan ajankohtaista tietoa Kansalaisopiston kurssitarjontaa! Pöytäkirjojen löytyminen on jäänyt tutuilta löytymättä aluksi, eli linkki on vähän piilossa tottumattomalta. Ajankohtaiset tapahtumatiedot eivät ole päivitettyjä. Etsin Kankaanpään nimeä ruotsinkielellä, mutta en löytänyt. Kulkuyhteystiedot varuskunta-alueelle En löytänyt yritysluetteloa. Urheilusukeltajien linkki ei toimi, mutta tieto löytyy uintia katsomalla heti uinti-linkin jälkeen. En löytänyt nuohoojasta tietoa (en tosin tarvinnutkaan) jäähallin aukiolo Kotiseutuasiaa, hyviä poimintoja vaikka Kankaanpään Joulu-lehdistä Ajankohtaiset gallerioiden näyttelykalenterit ja ajankohtaiset kuvat näyttelyistä puuttuvat. Kartta josta ilmenee gallerioiden sijainti Kirjaston sivuilla pitäisi esitellä kankaanpään kirjallisen kulttuurin historiaa ja erityispiirteitä, murretta, kirjailijoita Siellä voisi olla ajankohtaisia tietovisoja ja muita aktiviteetteja kirjaston käyttäjille sekä kirjallisuuden lukijoiden keskustelusivut mm. Yrityselämän, yhdistysten ja järjestöjen toiminnan linkit voisivat olla kattavammin esillä. Kannustusta ja rahoitusta? sivujen laatimiseen, ei pelkkiä osoitteita. Tiiliarkkitehtuuri Sahtiperinne, palvaamot, lihajalosteet. Pitopalvelut, Kokki Tyynen reseptejä. Kahvilaesittelyt, ovat saaneet kehuja, pitää nostaa esiin! En yhtikäs mitään tai miljoonan linkin kautta, niin ja tietoa ei ole. Missä lomakkeet? niin rakennuspuolen? Etsin tietoa avohuollon palveluista, mutta en ainakaan toistaiseksi ole löytänyt suoraan tällä nimikkeellä olevaa sivua.. asemakaavoituksen sisältötietoa, kaupungin tonttitarjonta, rakentamistapaohjeet, lomakkeet (ei löydy, koska niitä ei ole, eli tältä osin on runsaasti kehitettävää.) Yhdistysten yhteystietoja. Yleensäkin tietoja on vaikea hakea. Samasta aiheesta kahdella eri sivulla? 3. Vanhentunutta tietoa Ajankohtaista tietokenttien tieto vuodelta 2004, mutta ei oleellista tietoa tältä päivältä tai lähitulevaisuudesta. Kyllä "perseet olalle" viikonlopusta tietoa löytyy, mutta ei juuri mitään koulujen alkamisesta. Ajankohtaisin tieto/tiedotteet pitäisi löytää etusivulta. Kouluissa vielä Santaskylän koulu, Veneskosken kesäteatterin ohjelmassa v.2003, kaupungissa toimivien yritysten joukosta puuttuu mm. KMT-Group. Yhteystiedoissa vanhojen henkilöiden puhelinnumeroita (ainakin perusturvakeskuksen osalta!) Esim. Nuorisotoimen sivuilla seuraava ramppikuume tapahtuma ilmoitetaan olevan vuonna 2004!!! Nuorisopuolen henkilöstössä mielestäni vääriä tietoja... Musiikkiopiston sivustoilla on vanhaa tietoa Tapahtumakalenteri ja puhelinluettelo sisältävät osin vanhaa tietoa.

15 Esim. Helatorstain ravit, olivat olleet ja menneet. Kuninkaanlähde mainittiin nähtävyytenä, vaikka sinne ei edes saa mennä. Rahatoimisto Nuorten kesätyöllistämistuki Koulutuspalvelujen alla musiikkiopiston linkillä on vanhoja tietoja jo toteutuneita tapahtumia. Tiedot yrityksistä kaipaisivat ehkä päivitystä. Lisäksi voisi listata kaikki Kankaanpäässä olevat yritykset, saisi paremman kokonaiskuvan yritystoiminnan laajuudesta. Esim. Tervetuloa Kankaanpäähän-linkin alla on lista yrityksistä, missä KMT, Kankaanpää Works, Rukki ym. ym.? Pöytäkirjojen/Esityslistojen päivitys Kaupungin puhelinluettelo tulee viiveellä, henkilöstön vaihtuvuus huomioitava... Turhan vanhentuneita yhteystietoja ja infoja. Ts. > 3kk vanhat Maankäyttöosaston yhteystiedot ovat virheelliset oikeat: Tarja Ojala, kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Soini, toimitusvalmistelija Esim. Pohjanlinnan koulun sivuilla olevat tuntijaot Tapahtumakalenteri viittaa hieman taaksepäinkin ajassa... Vaikka sivusto on yleisesti ottaen ajan tasalla, jää uudelleenvierailun yleisvaikutelmaksi, että täällähän ei mikään ole muuttunut. Opaskartta vanha. Lukion kuvat ovat vieläkin vanhat... Museo, onko Kuninkaanpäiviä järjestetty vuosittain.

16 Verkkosivujen kehittämiskysely Pyydämme teitä arvioimaan kaupunkimme verkkosivuja vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Käytämme vastauksianne apuna verkkosivujemme kehittämisessä. 1. Yleinen mielipiteesi Kankaanpään kaupungin internetsivuista: Erittäin hyvät Hyvät Tyydyttävät Melko huonot Huonot 2. Mitä haluaisit parannettavan internetsivuillamme: 3. Mielipiteesi sivuston ulkoasusta: Hyvä Tyydyttävä Huono 4. Onko verkkosivuillamme käytetty kieli ymmärrettävää: Kyllä Ei 5. Ovatko sivumme mielestäsi käyttäjäystävälliset: Kyllä Ei 6. Hakemasi tieto löytyi: Helposti Hieman etsimällä Paljon etsimällä Ei löytynyt ollenkaan

17 7. Jos et löytänyt hakemaasi sivuilta, ole hyvä ja kerro mitä asiaa et löytänyt: 8. Kuinka usein vierailet Kankaanpään-sivuilla: Päivittäin Viikoittain Harvemmin Ensimmäistä kertaa 9. Oletko havainnut sivuilla vanhentunutta tietoa : Paljon Vähän Ei lainkaan 10. Jos olet törmännyt vanhentuneeseen tietoon sivuillamme, kerro meille mikä se oli 11. Sivustomme kehittämiseen liittyvät vapaat kommentit Voit vastata kyselyyn nimettömänä, mutta lisäämällä yhteystietosi alla oleviin kenttiin osallistut tuotekorin arvontaan. Koko nimi: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite:

18 LIITE 2 Kotisivujen uusi ulkoasu

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1 (8) Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (8) Avoimet vastaukset: Toisella sivulla sijaitsevan

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

UUDET NETTISIVUT. 09/03/2015 Copyright 2014 by Oriflame Cosmetics Global SA

UUDET NETTISIVUT. 09/03/2015 Copyright 2014 by Oriflame Cosmetics Global SA UUDET NETTISIVUT 1 Oriflamen uudet nettisivut avataan keskiviikkona 11.3. 2 Miksi uudet sivumme ovat PALJON paremmat? Täysin uusi, tämän päivän web-designin vaatimukset täyttävä sivusto. Selkeämpi ja helpompi

Lisätiedot

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Leo Suomela 2 / 13 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Aloitusnäkymä... 3 3 Ohjausnäkymä... 4 4 Sivujen lisäys... 6 5 Etusivun määritys... 9 6 Teeman muokkaus... 13 3 / 13

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely 1 (9) Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely Www-kyselyn tulokset 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (9) Avoimet vastaukset: Toisella

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

Kylien kotisivut. 1. Mikä on mielestäsi tärkeintä kyläyhdistysten kotisivuissa? 2. Kuinka tärkeää on mielestänne että kylällä on omat kotisivut?

Kylien kotisivut. 1. Mikä on mielestäsi tärkeintä kyläyhdistysten kotisivuissa? 2. Kuinka tärkeää on mielestänne että kylällä on omat kotisivut? Kylien kotisivut 1. Mikä on mielestäsi tärkeintä kyläyhdistysten kotisivuissa? - Tapahtumista tiedottaminen 2. Kuinka tärkeää on mielestänne että kylällä on omat kotisivut? 3. Mitä kehitettävää on mielestänne

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle 18.9.2010 Helsinki Hallitusforum Timo Tossavainen Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Kotitalon kotisivut

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN Organisaatiot kuten eläinsuojeluyhdistykset kirjautuvat KIRJAUTUMINEN ORGANISAATIOT-osiosta: http://www.turvasiru.fi/pet/turvasiru.jsp Organisaatioiden

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Kysely etäopetustuntien valvojille toukokuussa 2011 (vastauksia 13)

Kysely etäopetustuntien valvojille toukokuussa 2011 (vastauksia 13) Kysely etäopetustuntien valvojille toukokuussa 2011 (vastauksia 1) Olen saanut riittävästi perehdytystä etätuntien valvojana toimimiseen kyllä en en tiedä 8 % Mistä asiasta/asioista olisit kaivannut lisää

Lisätiedot

Palautteen antajat oppilaitoksittain. Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo

Palautteen antajat oppilaitoksittain. Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo Rajattoman koululaiskonsertin palautteet 23.3.2009 2(47) Palautteen antajat oppilaitoksittain 134 136 68 Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo yhteensä 338 oppilasta 8,2 % 10,3 % Rajattoman koululaiskonsertin palautteet

Lisätiedot

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Johdanto Tehtävänä on analysoida Saariston ekologia-kurssilla käytettävän tietokoneohjelman käyttöliittymän visuaalisia ominaisuuksia. Vastaa ensiksi VisaWi -lomakkeeseen

Lisätiedot

Talotietojen päivittäminen

Talotietojen päivittäminen Talotietojen päivittäminen www.seurantalot.fi-sivustolle Pikaohje seurantalojen omistajayhdistyksille 17.6.2015 Suomen Kotiseutuliitto 1 Ohjeen sisältö Palveluun kirjautuminen s. 3 Talosivu s. 4 Tietojen

Lisätiedot

Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille -

Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille - Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille - Kävijämäärät vahvassa kasvussa Kävijämäärän kasvu 2009-2011 (kävijöitä per kuukausi) 35 423 72 293 141 802 lokakuu 2009 lokakuu 2010 lokakuu 2011 Taloustutkimuksen

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 3-2011- 3.10.2011 RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Yliopistojen erilliset palautteet Helsingin yliopisto LIITE R1 Turun

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin palautejärjestelmä. Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin palautejärjestelmä. Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin palautejärjestelmä Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Esityksen sisältö Taustaa Ominaisuuksia ja hyötyjä Kokemuksia ja tilastoja

Lisätiedot

OHJE 1: Uudet oppilaat

OHJE 1: Uudet oppilaat 1 OHJE 1: Uudet oppilaat HUOM! Jos Sinulla on jo Peda.net-tunnukset suomalaisen koulusi kautta, Sinun ei tarvitse rekisteröityä uudelleen. Kirjaudu sisään Omaan tilaasi ja aloita ohjeiden luku sivulta

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Näin teet oman tilin!

Näin teet oman tilin! Twitter Näin teet oman tilin! Mene osoitteeseen https://twitter.com/, missä uuden tilin luominen alkaa syöttämällä oma nimi, sähköpostiosoite (Tili pitää vahvistaa eli olemassa oleva osoite) sekä salasana.

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET Jos haluat itsellesi tai jollekin ryhmälle uuden kurssipohjan, ota yhteyttä Virpi Järvenreunaan, Leena Kankaanpäähän, Mervi Lehtoseen, Konsta Ojaseen, Jarno

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

1. JÄSENTIETOJEN PÄIVITYS

1. JÄSENTIETOJEN PÄIVITYS YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 12.4.2006 JÄSENREKISTERISTÄ REKISTERIVASTAAVALLE Sisään jäsenrekisteriin osoitteella: www.yrittajanaiset.fi/yhdistykset - kirjoita yhdistyksen tunnus ja salasana, kysy keskusliitosta.

Lisätiedot

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen NETTISIVUOHJE SISÄLTÖ 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄ tietoa WordPress julkaisujärjestelmästä perustoiminnot (kirjautuminen, asetukset) 6 MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 1 SISÄLTÖ 1) Uudet seura-asut 3 2) Yhteistyösopimus Aito Säästöpankin kanssa 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Varainhankintaa 5 5) Ajankohtaiset pelaaja- ja joukkueasiat 5

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 / / Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: https://www.martat.fi/wp-admin 2.2 Salasana hukassa? 3. Uuden Ajankohtaisen

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 09/2012 Tämän ohjeen avulla lippukuntanne voi luoda uudet nettisivut käyttäen valmista Google sivusto mallipohjaa. OHJE: Google

Lisätiedot

Ennen ensimmäistä kirjautumista käyttäjän tulee saada kutsu Sporttisaitin jäseneksi.

Ennen ensimmäistä kirjautumista käyttäjän tulee saada kutsu Sporttisaitin jäseneksi. Ennen ensimmäistä kirjautumista käyttäjän tulee saada kutsu Sporttisaitin jäseneksi. Jäsenkutsun mukana tulee linkki, josta pääsee täyttämään omat tietonsa. Sporttisaitti ei vaadi uusia käyttäjiä laittamaan

Lisätiedot

ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas

ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas 1 SISÄLLYS: Sisällyluettelo ja kuvapankin tunnukset 1 Viestintäpäällikö Paula Salosen tervehdys 2 1. UUDEN VALOKUVAN LISÄÄMINEN

Lisätiedot

Taustatiedot - Kaikki -

Taustatiedot - Kaikki - Lapin yleisten kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 01.12.2014 12:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Vastaajat 2014 52 52 47 Yhteensä 52 52 47 Vastausprosentti 100 Lopettaneet

Lisätiedot

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Heljä Franssila Kulttuuriyrittäjyysluento: Kuvataiteilijat ja tuottajat kohtaavat. 27.10.2014 Frame vahvistaa suomalaisen nykytaiteen

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE Sisällys Täysi-ikäinen opiskelija... 1 ehops... 4 Tuntimerkinnät... 5 Opiskelijan työssäoppiminen Wilmassa... 7 Pankkiyhteys ateriakorvauksiin... 9 Työssäoppiminen alkaa...

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

Hanna Airikka P721KNrB/B5222. Verkkosivuanalyysi. raportti Kulttuurituotannon ko.

Hanna Airikka P721KNrB/B5222. Verkkosivuanalyysi. raportti Kulttuurituotannon ko. Hanna Airikka P721KNrB/B5222 Verkkosivuanalyysi raportti Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 VERKKOSIVU... 2 1.1 Verkkosivun viesti ja kohderyhmä... 2 1.2 Ulkoasu... 2 1.3 Päivitys... 3 2 POHDINTA...

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN 1 ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN Mari Katvala Oulun yliopiston kirjasto Oulun yliopiston kirjasto/ Mari Katvala 2 TOIMEKSIANTO Kuinka löytää aineiston, kun julkaiseminen hajaantuu aitoon

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Lukkari-loppukäyttäjäkysely. Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset

Lukkari-loppukäyttäjäkysely. Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset Lukkari-loppukäyttäjäkysely Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset Sivuston eniten herättämä tunne kaikki 83 % / maltilliset

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN KirjautuminenPro+ 1) Ammattiliitto Pro:n sivuilla, sivun oikeassa reunassa on Pro+ jäsenille. 1) Klikkaamalla logoa, pääset kirjautumaan Pro+ sivuille. Oman profiilin julkaisu Pro+ 2) 2) Kun olet kirjautunut

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot