ailun Master Plan prosessin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ailun Master Plan prosessin"

Transkriptio

1 KAINUUN ETU OY Kajaanin Matka ailun Master Plan prosessin koordinointi Väliraportti

2

3 Väliraportt ti (71) Kajaanin matkailun master plan P24786 Sisällysluettelo 1 Työn tausta ja tavoitteet Toimenpiteet raportointikaudella Alustava nykytila- ja vetovoima-analyysi Matkailupalvelujen tarjonta Majoitustarjonta Keskeiset nähtävyydet jaa käyntikohteet Tapahtumat ja kokoukset Ohjatut aktiviteetit, retket, ohjelmapalvelut Muut palvelut Matkailupalvelujen kysyntä ja asiakkaat Kysyntä ja asiakkaat Matkailu valtakunnallisesti Tulevaisuuden trendit Saavutettavuus ja kytkeytyvyys Kajaanin vetovoimatekijät matkailualueenaa ja kaupunkikeskuksena Matkailumarkkinoinninn ja myynnin nykytila Matkailun kehittämiseen liittyvätt strategiat, suunnitelmat ja ohjelmat Toimintaympäristön tilanne ja kehittämiseen vaikuttavat trendit Vapaa- ajan palvelut ja matkailukohteet sekä reitistöt Matkailun ja kysynnän kehitys ja trendit Lähialueiden kehitys Venäjän kehitys Kauppa ja ostosmatkailu Haastattelut Haastatteluvastausten kooste Alustava SWOT Kohti visiota ja valintoja Kommentointifoorumi Seuraavat tilaisuudet Liitteet: Strateginenn viitekehys -taulukko

4

5 FCG KONSULTOINTI OY Väliraportti (67) Kajaanin Matkailun Master Plan prosessin koordinointi 1 Työn tausta ja tavoitteet Työ koskee Kajaanin (ml. Oulujärvi/Paltaniemi) matkailun MasterPlan suunnittelua ja MasterPlan prosessin vetovastuuta sekä prosessiin liittyvänn kehittämishankkeenn pro- jektipäällikön tehtäviä. Keittämishankkeen aikataulu on Suunnitelma rakentuu yhdessä tunnistetuille Kajaanin alueen vahvuuksille, mahdolli- osallistumiselle. Työn tuloksena syntyy Kajaanin matkailun kehitystoimintaa ohjaava, yrittäjä- ja liike- suuksille ja yhteistyöverkostoille sekä ennen kaikkea paikallisten toimijoiden aktiiviselle toimintalähtöinen matkailun yleissuunnitelma, joka suuntaaa kehittämistyötä ja inves- tointeja vuoteen Suunnitteluprosessin aikana muodostetaan selkeää näkemys Kajaanin ja j ympäristöalu- een matkailuelinkeinon kehitysmahdollisuuksista sekä s rakennetaan sen pohjalta yhtei- läpi nen suunnitelma ja kehittämistoimien tiekartta vuoteen Prosessissa käydään Kajaaninn matkailun kehittämishaasteet, tulevaisuuden tarpeet ja kehittämistoimet, mm. Kajaanin rooli, yhteistyö ja suhde lähialueenn matkailukeskuksiin Luontoa hyödyntävät matkailukohteet Vesistö- ja kalastusmatkailu Ostosmatkailu Kokousmatkailu Tapahtumamatkailu- ja tuotanto Kulttuurimatkailu Muut potentiaaliset kehityskohteet kuten incentive-matkailu Paikallisen koulutus- jaa innovaatiojärjestelmän hyödyntäminen ja lisäarvo Saavutettavuus, liikenneyhteydet ja matkailun matkaketjut Kaupunkiympäristön kehittäminen Tärkeä elementti on myös Kajaanin kaupunkikeskustan osayleiskaavaa 2030, joka on valmisteilla ja hyväksytään vuoden 2015 aikana. Prosessin P aikana kootaan näkemyksiä matkailupalvelujen tarpeistaa ja mahdollisuuksista erityisesti kaupunkikeskustan osayleiskaavan alueella, erityiskysymyksenä Kajaaninjoen varsi, mutta myös muualla esim. Oulujärven ranta-alueir lla. Tarvittaessa ne voidaan ottaa huomioon uudessa kes- tarkoittaa lähinnä kaupunginn kunnallisteknisiä kehitysinvestointeja puisto-, katu- tms. kustan osayleiskaavassa ja edelleen muussa kaavoituksessa. Ympäristörakentaminen alueilla ilman kaavoitustarpeita. 2 Toimenpiteet raportointikaudella Käynnistyskokous ja ohjausryhmän 1. kokouss Lähtöaineistoihin perehtyminen, nykytila-analyysi Työpaja I: Visio ja valinnat, Haastattelut (tehty( 21 kpl, raportointikauden jälkeen vielä muutama täydentävä haastattelu) Tiedotus www-sivuille (Kainuun Etu, Kajaanin kaupunki) Kommentointifoorumin avaaminen Facebookiin https://www.facebook.com/groups/kajaaninmasterplan/ /

6 FCG KONSULTOINTII OY Väliraportti (67) Kajaaninn matkailun Master Plan prosessin koordinointi 3 Alustava nykytila- ja vetovoima-analyysi 3.1 Matkailupalvelujen tarjontaa Majoitustarjonta Hotelliketjuista Kajaanissa kaupungissa toimivat Scandic ja Sokos sekä lisäksi neljä muuta hotellia (Hotel Kainuun Portti, Hotelli Kajaani, Kartanohotelli Karolineburg, Asun- tohotelli Vanha Kulkuri).. Hotellimajoitusta on tarjolla kaupungin keskustassa ja sen vä- littömässä läheisyydessä. Jormuann Pöyhölänniemeen 12 hehtaarinn alueelle 5-tien var- teen Oulujärven rannalle, n. 16 km Kajaanista, on rakenteilla leirintä- ja matkailualue palveluineen. Muita hieman suurempia kokonaisuuksia ovat Joutenlammen kurssikes- kus 15 km pohjoiseen Kajaanista sekä Männistön leirikeskus Vuolijoella. Myös muuta majoitustarjontaa (lomamökkejä, vierastaloja, lomaosakkeita) sijoittuu vähäisissä mää- rin myös kaupungin lähiympäristöön. Kajaanin hotelleissa oli vuonna 2013 tarjolla 409 huonetta (koko Kainuussa 1735 huo- netta), joiden keskimääräinen huonekäyttöaste oli 37,44 prosenttiaa ja huoneiden keski- hinta 78,30 euroa. Käyttöaste on Kainuunn keskimääräiseen huonekäyttöasteeseen (46,1 %) verrattuna selvästi alhaisempi. Kajaanissa on kaupungille tyypillisesti runsaasti ravintolatarjontaa, joka sijoittuu pää- osin kaupunkikeskustaan. Valtatie 5:n varteen sijoittuuu huoltoasemien yhteyteen ruo- kailupalveluita. Haastattelujen osalta koettiin, ettää majoituskapasiteettia on nykyiseen kysyntään näh- den riittävästi ja tavoitteena tulisi olla käyttöasteen nostaminen Keskeiset nähtävyydet ja käyntikohteet Kajaanin jokimaisemassa sijaitsevat mm. linnanrauniot, tervakanava, sulunvartijann asunto, Jääkärin muistomerkki, Eino Leinon patsas ja kartanohotelli Karolineburg. Van- ha kirjastotaloo ja Kajaanin kaupunginkirjasto ovat myös aivan joenn tuntumassa. Liikuntaan, ulkoiluun ja retkeilyyn painottuvia kohteita ovat Oulujärvi, Ärjän ja Rehjan saaret sekä Vimpelinvaaran urheilu- ja ulkoilualue. Lisäksi Vuolijoen aluetta,, Talaskan- kaan luonnonsuojelualuetta sekä Otanmäen lintuvesiallasta hyödynnetään osana Ka- jaanin matkailupalvelutarjontaa. Kaupungista löytyy myös runsaasti julkisia liikunta- paikkoja, jotka voivat tukea matkailutarjontaa. Kaukametsä sijaitsee Kajaanin ydinkeskustan tuntumassa. Alueella sijaitsevat Scan- dic Kajanus, Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuss sekä vesiliikuntakeskus Kauka- vesi, musiikkiopisto, amfiteatteri jaa kansalaisopisto. Ostoksiin ja kaupallisiin palveluihinn liittyvät kohteet sijoittuvat pääosin erikoisliikkeiden ja päivittäistavarakaupan osalta keskustaan tai keskustan tuntumaan. Kajaanin kaupungin keskeisimmiksi vetovoimaisimmiksi kohteiksi voidaan mainita Pal- taniemi ja Eino Leino-talo, kaupungin ydinkeskusta ja ostosliikkeet, Kaukametsän kong- ressi- ja kulttuurikeskus ja Kaukavesi, Kajaanin jokimaisema ja linnanrauniott sekä kau- pungin kirkot. Lisäksi on muita kulttuuriin painottuvia pienempiä kohteita ja nähtävyyk- siä, jotka muodostavat oman leimansa Kajaanin matkailuun.

7 FCG KONSULTOINTI OY Väliraportti (67) Kajaaninn matkailuoppaat järjestävät tilauksesta kaupunkikiertoajeluita sekä muita kier- jär- roksia kaupungissaa ja Paltaniemellä. Säännöllisiä kiertoajeluja ja kävelykierroksia jestetään yleensä juhannuksej elta heinäkuun loppuun. Lisäksi on luotu valmiita teemalli- sia retkiohjelmia kestoltaan 3-5 tuntia erikokoisillee ryhmille. Nämä teemalliset kierrok- alueella. Luonto- ja elämysmatkailuyrityksiä on vähän. Vesistömatkailua palvelevia kalastus-, kuljetus- ja ohjelmapalvelutoimijoita ovat pääasiassa Ärjän Onni (36-paikkainen vesi- set ja retket toimivat Kajaanissa, Vuolijoella sekä Oulujärven, Vuokatin ja Sotkamon bussi), Vuohen Retket (12-paikkainen vene), S/S Kouta -höyrylaivaristeilyt Oulujärvelle sekä Luonnollisesti Oulujärvi (kalastusmatkoja, retkiä ja melontaa). Oulujärvelle ei ole syntynyt veneilykulttuuria eikä sitä ole onnistuttu nostamaann toistaiseksi esiin vetovoi- ke- maisenaa kohteena. Osin Oulujärven, Kajaaninjoenn ja Nuasjärven vesistömatkailun hittymistä hankaloittavat voimalaitokset. Käytännössä Kajaanissa on runsaasti aktivi- teettimahdollisuuksia, mutta yrittäjätoimijoiden vähäisyyttä v ja pienimuotoisuutta voi- daan pitää haasteena kehittämiselle. Lisäksi toimijoiden hajanaisuus voi luoda asiak- kaalle sekavan kuvan tarjonnasta. Kajaanissa on useita erilaisiaa nähtävyyksiä ja käyntikohteita, mutta selkeitä kärkikoh- niitä ei teita ei ole. Lisäksii kohteet ovat hieman hajallaan kaupungissa tai lähialueilla ja ole tuotteistettu omatoimimatkailijan tarpeisiin Tapahtumat ja kokoukset Kajaanissa järjestetään runsaasti erilaisia kesätapahtumia painottuen kesä-elokuun vä- Soi, Kajaanin kaupunkifestivaalit, Seppälän maalaismarkkinat, Paltaniemi-päivät ja Eino liseen aikaan. Tapahtumista merkittävimpiä ovat mm. Kajaanin Runoviikko, Barokki Leino talon kirjapäivät sekä Kainuun Musiikkijuhlat. Läpi vuoden toistuvia tapahtumia tarjoavat mm. Kaukametsän konsertit ja muut tilaisuudet, Kajaanin kaupunginteatterin esitykset, näyttelytoiminta Kainuun museolla sekä Kajaanin taidemuseolla sekä myös erilaiset näytökset. Kaupunkikeskustassa järjestetään myös erilaisia kaupunkikeskustan tapahtumia sekä oritoimintaa. Tapahtumatarjontaa on runsaasti, mutta vain pientä osaa tapahtumista hyödynnetään matkailullisesti. Lisäksi valtaosa on vielä kuitenkin verrattain pieniä, eikä tarjonnasta erotu tällä hetkellä selkeää kärkitapahtumaa. Tapahtumat on tunnistettu kehittämis- mahdollisuuksiksi. Tapahtumista ei ole selkää tavoitteellista yhteistä tapahtumamarkki- nointisuunnitelmaa. Kaukametsä on monipuolinenn kokous- ja kongressikeskus, joka sopii erilaisten tapah- tumien, kokousten ja kongressien järjestämiseen. Lisäksi mm. Kajaaninn ammattikor- kisuurten kokousten järjestämiseen. Kaukametsää lukuun ottamatta kokoustiloja, oheis- ja illanviettokohteita ei ole kokonaisvaltaisesti tuotteistettu eikä markkinoitu sel- keakoululla, kaupungilla ja hotelleilla on runsaasti erilaisia tiloja pienempien tai kes- keänä kokonaisuutena Ohjatut aktiviteetit, retket, ohjelmapalvelut Muut palvelut Kaupunkikohteena Kajaanistaa löytyy kohtalaisen runsaasti erilaisia ravintola- ja kahvila- tarjontaa sekä illanviettopaikkoja (pub, yökerhot, hotellien h ravintolat).

8 FCG KONSULTOINTII OY Väliraportti (67) Kajaaninn matkailun Master Plan prosessin koordinointi 3.2 Matkailupalvelujen kysyntä ja asiakkaat Kysyntä ja asiakkaat Vuonna 2013 Kajaanissaa rekisteröitiin yhteensä n yöpymistä, joista kotimaisten asiakkaiden osuus oli noin 89 %. Kajaanin matkailun kansainvälisk syysaste on vielä siiss yöpymisten suhteen varsin matala. Venäläiset olivat vuonna ulkomaisista suurin Kajaanissa yöpynyt asiakasryhmä.. Venäläisten osuus ulkomaisistau a yöpymistä oli vajaaa 40 prosenttia. Seuraavaksi tärkeimpiä kansainvälisiä asiakkaita olivat Saksaa ja Ruotsi. Välitön matkailutulo on noin 45 miljoonaa euroa vuoden 2009 tiedon mukaan Tammi HelmiH Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kotimaa Ulkomaa Kaupunkikohteena Kajaanissa onn runsaasti päiväkävijöitä, jotka ovat joko läpikulku- matkalla tai tulevat Kajaanin lähimatkailukeskuksista. Päiväkävijöiden tarkka määrä ei ole tiedossa, mutta sen voidaan arvioida olevan merkittävä. Kainuussa rekisteröitiin vuonna 2013 yhteensä vajaa yöpymistä, joista noin kaksi kolmasosaa Sot- kamossa eli Vuokatissa. Kainuun Vartiuksen kautta käyneiden venäläismatkailijoiden määrä oli vuonna 2013 noin kävijän luokkaa. Kajaani sijoittuu ostosmatkailussaa ylivoimaisesti suosi- tuimmaksi ostospaikkakunnaksi Kainuussa 7,4 miljoonan euron verovapaalla myynnil- lä (78 % Kainuun kokonaisostoksista). Vuonna 2014 Ukrainan kriisin ja pakotteiden seurauksenaa tax free myynti on vähentynyt 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrat- tuna. Kajaanissa rekisteröityjen yöpymisten määrä on vähentynyt edellisiin vuosiin verrat- tuna. Samoin Kajaaninn yöpymisten markkinaosuus koko k Kainuuseen verrattuna on selvästi ollut laskusuunnassa aiempina vuosina. Suunta on kokonaisuudessaan ollut laskusuhdanteinen. Vuokatti (Sotkamo) on toisaalta ollut noususuuntainen ja sen markkinaosuus on kasvanut tasaisesti.

9 FCG KONSULTOINTI OY Väliraportti (67) Seuraavassa taulukossa on vertailtu hotellikapasiteettia ja sen käyttöä, josta ilmenee, että käyttöaste on alhaisempi kuin lähialueilla, samaten RevPAR 1. 1 RevPar = Majoituksen keskimääräinenn myyntitulo käytettävissä olevaa huonetta kohden, mikä vastaa majoituksen koko- naismyyntituloa jaettuna käytettävissä olevalla huonekapasiteetilla

10 FCG KONSULTOINTII OY Väliraportti (67) Kajaaninn matkailun Master Plan prosessin koordinointi Matkailu valtakunnallisesti Tulevaisuuden trendit Toimintaympäristön ja matkailun trendejä Määritelmiä 2 Määritelmä Megatrendi Kehityksen suuri aalto tai linja; ilmiökokonaisuus; toteutuneen kehi tunnistettava suunta, joka jat tyksen perustella kuu. Toimialojen, yritysten ja yksilöi vää den kannalta jäämätön muutos voima Trendi Suuntaus, kehityssuunta; pitkän aikajak kuluessa son tapahtuva ilmiön yleinen kehityssuunta Heikko signaali Ensimmäinen ilmaus muutokses ta/sysäys, joka muuttaa tapahtu erilaiseen mien kulkuaa ratkaisevasti suuntaan. Muutoksen ensioire, joka elää vain hetken. Villi V kortti Yksittäinen Y (ainutkertai jolla on ennaltaa arvaamat nen) n yllättävä tapahtuma, tomia t seurauksia muutossuunnalle. ten t kestolle ja TodennäköisyyT ys matala, vaikutukset v tulevaan huomattavat. h Ei historiaa, ts. t ei voi ennakoida histo liittyvien ilmiöiden tai riallisten/ r aikasarjoihin lainalaisuuksien avulla Musta joutsen Ennakoimaton, mutta vaikutuksiltaan valtava ilmiö Esimerkkejä Globalisaatio, kaupungistumi nen Sisustusbuumi (sisustus lehdet jne.) Matkustajatt voivat jättää matkalta jääneet paikalliset valuutat ja saada vastikkeeksi NeuvostoliitonN n hajoaminen h Internet, some 2 Aavis stus.fi; Futurix.fi; Futurasociety.fi; Elina Hiltunen; Riitta Nieminen; Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät, Katse vuoteen 2030 (TEM raportteja 4/ /2014); Mannermaa

11 FCG KONSULTOINTI OY Väliraportti (67) Pohdittavaa Hyvä tiedostaa esimerkiksi Bitcoinseja Kuinka pitkä ilmiö on? Odotettu kesto määrittelee, megatrendi on pysyvä (40 50 v.) Onko sidosta megatrendiin? (esim. sisus tuksessa yhte ys privatisoi Jäävätkö pikkutrendeiksi vai onko yhteys pitkäkestoisempaan ilmi voidaan löytää nousevia, matkailuun mahdollisesti vaikuttavia trendejä (jäljitys esim. öön? Yhdistämällää Muutoksen ensioireet? Keskitym mekö asi oihin, jotka jo tiedäm me, ja tumiseen, havainnoimalla matkailijoita tai jätämme homing) analysoimalla sosiaalisessa medias tuntemat sa käytäviä keskusteluja ja blogeja). toman Voi käyttää myös inspiraationa ilman uudenlaisten matkailupalvelujenn huomiota? suunnittelussa. Huom. edelläkävi jän etua ei enää saa siinä vaihees sa, kun heikot signaalit ovat muut tuneet vahvoiksi signaaleiksi, jotka kaikki tietävät. Trendsetterit (suuntauksien/tyylien luojat) eivät ole koko populaatio. Segmentointi on tärkeää. Vaarana oman viiteryhmän yleistäminenn Vastakohtaisten trendien olemassa olo kannattaa muistaa Trendien kesto on rajallinen Vaikka muutos on nopeaa, kaikki ei muutu ns. jäykkyystekijät ja ihminen itse eli perimmäinen käyttäytyminen (etnografiann hyödyntäminen etnografinen tutkimus, tavoitteena on kuvata ja selittää ihmisten toimintaa heidän ympäristössään tai ryhmän jäsenten tulkintoja ja käsityksiä ympäristöstään ja toiminnastaan.) Mikä on oikeasti tärkeä muutos? Megatrendejä ja tulevaisuuden kehityskuvia Seuraavassa on poimittu tärkeimpiä megatrendej jä, jotka vaikuttavat kehittämiseen. myös matkailun Makrotalouden TOP 5 -megatrendit (PwC) 3 : Väestö vanhenee - vuonna yli 60- vuotiaita 20 % väestöstä Taloudellisen vallan painopiste siirtyy Urbanisaatio kiihtyy - 72%:n kasvu vuoteen 2050 mennessä Resurssien rajallisuus ja ilmastonmuu- tos Teknologiset läpimurrot (robotiikka, mobiili jne.) ) 3 PwC Globa l Annual Review 2013

12 FCG KONSULTOINTII OY Väliraportti (67) Kajaaninn matkailun Master Plan prosessin koordinointi Big data Big data on suurten ja järjestämättömien tieto- massojen keräämistä, säilyttämistä ja ennen kaikkea analysointia tietoteknistt ten sovellusten avulla. Vuositasolla big datan arvioidaan olevan jo nyt maailmanlaajuisesti lähes 1000 miljardin bisolivat aikaisemmin lähestulkoon mahdottomia tai järjet- tömän kalliita. Big data muuttaa tietojärjestelmien rakennetta. Algoritmien ja analyysien tekemisestä tulee suurempi investoinnin osa-alue kun taas nes. Sen avulla voidaan tehdä asioita, jotka laitteet, käyttöjärjestelmät ja tietokannat jäävät pienemmälle painoarvolle. Resurssien käyttö pai- nottuu laadukkaampien käyttöliittymien, visu- alisoinnin, analysoinnin ja algoritmien rakentami- seen. 4 Kuluttajamarkkinoiden ja matkailun kan- kommunikaatiota ja informaation mistä; hankitaan lisää tietoa t asiakkaista ja kehitetään asiakasymmärrystä. Kuluttajatt luovat jatkuvasti itsestään dataa, mikä mahdollistaa proaktiivisen näkökulman - haku on aikomusten tietopankki. Esimerkiksi Skenaarioita big datasta matkailussa (Future Foun- nalta big data merkitsee uudentyyppistä dation 2014, Big Data - The Impact on Travel & Google-hakuja tehdään tällä hetkellä maa- Niistä Tourism) ilmanlaajuisesti 2 miljardia päivässä. 15 % on uusia, eli esiin nousee jokin ai- hakuja tehdään 300 miljoonaaa päivässä, ja niistä 1 emmin tuntematon haku. Suomessa miljoona koskee matkailua. Googlella on erityyppisiä työkaluja, mm. Google Trends5, jonka avulla voi selvitellä, miten paljon ja mistä päin maailmaaa tiettyä kohdetta tai brändiä on haettu ja haetaan verrattuna esim. kilpailijoihin. Jakamistalouss Jakamistalouss (sharing economy, myös yhteisöllinen kulutus, collaborative consumpti- on) tarkoittaaa uutta ajattelutapaa,, jossa mahdollisuus käyttää tavaroita, palveluita ja muita hyödykkeitä on tärkeämpää kuin niidenn omistaminen. Ilmiönn edelläkävijöitä ovat netin majoituspalvelut, joissa j ihmiset tarjoavat vajaakäytössä olevia huoneitaan vuok- jäse- ralle. Jaettaviin hyödykkeisiin lasketaan myös palvelut; esimerkiksi aikapankkien net tarjoavat taitojaan toistensa t käyttöön pienemmissä tai suuremmissakin urakoissa. 6 Matkailussa jakamistalous on levinnyt majoituksen lisäksi muihinkin palveluihin (kuljeauto mat- tus, opastukset ja kierrokset, välinevuokraus jne.), esimerkiksi vuokrataan kailijan käyttöön, kutsutaan matkailija illanviettoon ja kokataan paikallista ruokaa tai opastetaan matkailijaa ei-tyypillisis ssä turistikohteissa. Jakamistalouss muuttaa matkailua ja kulutustottumuksiaa - kuka matkustaa, miten mat- myös uusille ryhmille. Tällä hetkellä jakamistalouden markkinat kasvavat 25 %:n vuo- kustaa ja paljonko rahaa käytetään. Sen arvioidaan mahdollistavan matkustamisen sivauhtia ja bisnes on arvioitu 3,55 miljardin USD:n suuruiseksi Vuoteen 2020 mennessä jakamistalouden volyymin arvioidaan nousevan 100 miljardiin dollariin. Esimerkkejä jakamistalouden palveluista: 4 http ://www.talouselama.fi/kumppaniblogit/tieto/big+data+muuttaa+maailmaa/a www w.google.com/ /trends 6 Sitra

13 FCG KONSULTOINTI OY Väliraportti (67) Ilmasto muuttuu Pohjoisessa ilmasto lämpeneee enemmänn kuin maailmassa keskimäärin. Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen tavoitteena rajoittaa maapallon keskilämpötilan kohoaminen n kah- talvilämpötilan kohoamista 5 C. Luminen aika lyhenee, ja kireiden pakkasten todennä- köisyyden arvioidaan pienenevän, toisaalta kesämatkailun kausi pitenee. Pohjoisten alueiden matkailuu voi jopa hyötyä ilmastonmuutoksesta. Talvien leudontu- misesta huolimattaa lumen arvioidaan säilyvän Pohjois-Suomen vetovoimatekijänä. Yhä teen asteeseen. Maailman keskilämpötilan kohoaminen 2 C:llä tarkoittaisi Suomessa useammat eteläsuomalaiset halunnevat lähteä pohjoiseen p kokemaan oikean talven. Myös ulkomaisten turistien määrä voi kasvaa, joss lumiraja siirtyy Alpeilla ja Pyreneillä korkeammalle ja talviurheilumahdollisuudet Keski-Euroopassaulkoiluharra astusten säilyttäminen muodostuukin todennäköisesti tärkeäksi tekijäksi, jos esim. Euroopasta halutaan houkutella matkaili- joita Suomeen. Mikäli talvimatkailijoiden määrä Pohjois-SuoP omessa lisääntyy, matkailu kohtaa uudenlaisiaa haasteita. Aiempaa suurempi asiakasmäärä yhdistettynä lyhenevään talvimatkailukauteen lisää kausittaisen majoituskapasiteetinn ja työntekijöiden tarvet- ta. Muutoinkin infrastruktuurissa voidaan joutua tulevaisuudessa huomioimaan turistien aiheuttama lisäpaine. 7 huononevat. Lumisuuden markkinointi ja lumesta riippuvaisten Esimerkki vastakkaisesta kehityksestä on Välimeren matkailu, joka kärsii lisääntyvästä kuumuudesta. Asiantuntijoiden mukaan alueen ilmasto tulee muuttumaan mm. matkai- lun kannalta sietämättömäksi arviot muutoksen vauhdistaa vaihtelevat vielä. Ilmas- tappioita. Syinä ovat etenkinn liiallinen kuumuus ja kuivuus, mutta myös merenpinnan nousu. Kaikkein uhatuimpia ovat saaret, joiden talous on erityisen riippuvainen matkai- lijoista. Tulevaisuudessa Välimeren matkailun arvioidaan painottuvan entistä enemmän keväällee ja syksylle. 8 tonmuutos aiheuttaa joka tapauksessa Välimeren matkailusektorille suuria taloudellisia Kalliimpaa energiaa Energiann hinnan nousu vaikuttaa suoraan matkailuun, mikä tuo paineita esim. lentolip- pujen hintaan. Toisaalta kehitys voi lisätä lähimatkailua. Lentoliikenteenn kasvun ennus- tetaan jatkuvan lähes 5 %:nn vuosivauhtia vuoteen 2012 mennessä 9. Halpalentoy yhtiöi- tiedon den merkityksen odotetaan kasvavan entisestäänkin. Älyliikenne, liikkuminen palveluna Tulevaisuuden liikennejärjestelmän ennakoidaan olevan infran, palveluiden ja yhdessä muodostama kokonaisuus, johon liittyy seuraavia näkökulmia 100 : Energiamurros (fossiiliset > sähkö, vety, biokaasu ) Teknologiakehitys mahdollistaa päästöttömän liikenteen, liikenteenn muiden ulkoishaittojen merkitys (mm. tilanvievyys, melu) korostuu Fyysinen ja virtuaalinen liikkuminen sekoittuvat, asioita voi hoitaaa liikkumallaa tai kuljettamalla tai käyttämällä tietoliikenneyhteyksiä Yhteisöllinen ja automatisoitu uva liikenne Ei pakkoa oman auton omistamiseen (esim. minuuttivuokraus) Muutos kuljettajasta matkustajaksi tuo lisää aikaa vuorokauteen 7 Ilmasto-op pas.fi: Talvimatkailu Suomessa 8 Ilmasto-op pas.fi 9 Airbus LVM, Hann na Kailasto

14 FCG KONSULTOINTII OY Väliraportti (67) Kajaaninn matkailun Master Plan prosessin koordinointi Fiksusti yhdistetyt kyydit Nettikauppa 2 % suomalaisista vs. 74 % briteistä tekee viikoittain ruokaostoksia netistä (2013) Jakeluliikenne kasvaa v mennessä 80 %? Palveluistuminen edistyneet info ym. liikkujan palvelut Käyttäjälle yksi rajapinta, liikkuminen ostetaan palvelupaketteina? Konsulttiyhtiö Frost & Sullivan ennustaa, että kulkuneuvojen minuuttivuokrauspalvelu- jen liikevaihto 12-kertaistuu seitsemään miljardiin dollariin Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa vuoteen 2016 mennessä. 11 The Arctic Arktisen alueen merkitys kasvaa Koillisväylän liikennöitävyyden kehittyessä ja alueen luonnonvarojen hyödyntämisen lisääntyessä. Joidenkin arvioiden a mukaan arktiselle alu- eelle investoidaan jopa 100 miljardia dollariaa vuoteen mennessä. Sen odotetaan synnyttävän uusia mahdollisuuksiaa mm. arktiselle meriteknologialle, energia- ja ympä- ristöteknologialle, logistiikalle ja matkailulle. Matkailu kasvaa muttei tasaisestii Matkailun globaali kasvu jatkuu, mutta myös kilpailu kiristyy. Ennusteen mukaan maa- ilman matkailu kasvaa 3,8 % vuodessa vuoteen 2020 saakka. Vuonna 2013 matkailu kasvoi globaalisti 5 %, ja myös vuoden 2014 aikana kasvu kiihtyi odotettua nopeammin n siten, että ammikuustaa lokakuuhun kasvu oli 5 %. Nopeinta kasvu on kehittyvillä markkinoilla, ja etenkin Aasian keskiluokan merkitys kasvaa. Lisäksi matkailu on perin- teiseen tapaan herkkä taloudellisilt lle vaihteluille, luonnonkatastrofeille jne., mutta toi- saalta toipuu kriiseistä nopeasti /2014: North America +9 % 1 10/2014: South Asia +8 % 1 10/2014: Southern and Mediterranean Europe, NE Asia, North Europe, all +7 % 11 Fros st & Sullivan The World Tourism Organisation UNWTO, World Tourism Barometer

15 FCG KONSULTOINTI OY Väliraportti (67) Matkailuun erikoistunut futurologi Ian Yeoman 13 onn määritellyt tulevaisuuden matkailun ajurit seuraavasti: Mikä ajaa matkailijaa 2030?? Prosperity and affordability (varallisuus/hyvinvointi, edullisuus) Saavutettavuus Tapahtumat Kulttuuripääoma Globalisaatio ja kilpailu Ilmasto Mikää ajaa matkailua 2030? Varallisuus taloudellisen painopisteenn siirtymä Teknologia teknologia muuttuu, kuluttaja muuttuvat Resurssit: ruoka, vesi, ympäristö (eroosio, lämpötilan kohoaminen), öljy (huippuajat ohi) käyttäytyminenn muuttuu, jakelukanavat ) Megatrendien vaikutus matkailuun Alla olevassa taulukossa 14 megatrendejä on luokiteltu PESTE-analyysin (political, economical, social, technological and environmental) avulla. Niiden kautta kuvataan megatrendien vaikutusta kuluttajakäyttäytymiseen sekä matkailuun globaalisti ja Suomen tasolla. Yhteiskunta Tekno Megatrendien vaikutus matkailuun Näkökulma Talous Megatrendi Vaurauden Vaikutus kuluttaja käyttäytymiseen Uudet kuluttajaryhmät ja jakaantuminen lisää maksukykyisiä asiak kaita heijastu Epävarmuuden Taloudellinenn minen kuluttamiseen epävarmuus Muutoksett kuluttamises vähemmäl sa; enemmän lä Työelämän muutokset Ikääntyminenn Arvomaailman muutos Kaupungistuminen Ympäristö Sosiaalinen, yhteisöllinen ja halpa vieraanvaraisuus Yksilöllisyys, DIY (do it yourself) Työn ja vapaa ajan rytminn vaihtelut tekevät kulutta ennakoi jan käytöksestä matonta Sähköisten myynti ja Vaikutus kansainvälise en matkailuun Matkailun lähtöalueiden paino p itään > BRICS maat Uusi keskiluokka Talouden heilahtelu ja syklien nopeutuminen Kuluttajien ominaispiirteet ja piste muuttuu Pohjoisen vauraus Taloudellinen painopiste lännestä tarpeet Afrikka lähtö ja kohdealueena Lyhytlomatt Esteettömyyden merkitys Suvaitsevaisuus Uudet asiakasryhmät Usean sukupolven yhteiset matkat Seniorimatkailu Naisten matkailu Muslimimatkailijat Uudet energiaratkaisut ja ener Vaikutus Suomen matkailualaan, soveltuvin osin Kajaaniin Uusien kuluttajaryhmien huomioimi nenn tuotteistamisessa, valinnat Hintakilpailukyvyn säilyttäminen Venäläiset asiakkaat (lähialueet, keski kasvaa (Kiina, Intia, Brasilia, Venäjä, Indonesia, Meksiko, Turkki..) luokka, talouden epävarmuus) BRICS maiden/e7 merkitys lähtömaina Eläkeläiset; matkailuyrittäjiä vai mat kailijoita Suomen imago; eettinen, suvaitsevai nenn ja turvallinen matkakohde Etätyön mahdollisuudet Laajentunut perhekäsitys; uudet majoi kehittäjänä City ihmiset kaipaavat lomallaan pois tusratkaisut Matkailun rooli hyvinvointivaltionn pääsyä kaupungin hälinästä? Päästöjen rajoitus ja kalustouusinnat 13 I. Yeoman n, 2008, Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät, Katse vuoteen 2030 (TEM raportteja 4/2014),, Olli Hietanenn 2014, FCG:n lisä- ykset kursiivilla

16 FCG KONSULTOINTII OY Väliraportti (67) Kajaaninn matkailun Master Plan prosessin koordinointi logia Ympä ristö teknologia + bio Tietotekniik Ilmaston muutos Luonnon resurssien niukkenemi ka Robotiikka nen Pohjoisten alueiden merkitys markkinointikanavien käyttö Kokemusten reaaliaikai toimijana Kuluttajat ympäristötie toisia Yritysten vastuu ohjata kuluttajia kestäviinn valin nen jakaminen Y sukupolvi aktiivisena toihin Paikallisten ja kausituot vai teiden suosiminen Lakien ja säädöstenn kutus kuluttajakäyttäy tymiseen giasäästö Biopolttoaineet Automatisoituminen Matkailun ja kohteiden sähköi Laajennettu todellisuus tuotteis nen saavutettavuuss sa Uudet liikenneratkaisut, liikkumipainopisteiden muutos Luonnonkatastrofitt uhka lähtö ja nen helpottuu Matkailualueiden kohdealueille Energian kallistuminen ja hinto Uudet kulkureitit pohjoisilla alueilla Lähimatkailun arvostuksen jen nousu (esim. lentoliikenne) nousu Suomen ja suomalaisten tuotteiden oltava entistä paremmin näkyvillä n verkossa Teknologiann hyödyntäminen tuotekehi hallinta ja palvelujärjestelmiä, perin tyksessä (esim. erilaisia automaattisia teisiin tuotteisiin lisää virtuaalisuutta, tietokantoja, jotka profiloivat asiakkail ei itsepal le helppoja palvelupaketteja, velua vaan automatiikkaa) ) Haasteet asiakaspalvelussa; verkko vs. face to facee Informaatioähky, itsepalvelusivut eivät enää riitä kiireisille ihmisille. Yhä enemmän profilointia, stailataan sisus työuria ja tusta, vaatteita, ulkonäköä, vapaa aikaa. Tilausta personal trainereille, somen uudet palveluammatit, kysyntää ope tarpeet raattoreille,, jotka keräävät yhteen ja tarjoavat helppoja ja hausko ja juhliin ja ratkaisujaa arjen ongelmiin missä ja milloin vain nappia painamalla Ympäristösertifikaatit ja tuotteiden läpinäkyvyys Kotimaan matkailun asema säilyy Puhtaan ruuan, veden ja ilman tuot lumi teistaminenn Suomi houkutteleva matkakohde varmuuden takia Ympäristötietoinen kehittäminen Pohjoisen lumivarmuus Jokamiehenoikeuksien hyödyntäminen kaupallisessa toiminnassa Matkailukysynnän tulevaisuuden trendejä on hahmotettuu seuraavassa taulukossa: Matkailukysynnän trendit vuoteen v 2030 mennessä 15 Matkailun yleiset Matkailun kasvu jatkuu trendit Aasia nousee jaa kilpailu kiristyy Vapaa ajan paineet ja snacking kulttuuri lisäävät lyhytlomien kysyntää Matkailijat haluavat yksilöllisiä ja identiteettiään heijastavia palveluja Matkailijat kaipaavat uudenlaista yhteisöllisyyttä Seniorit ja sinkut nousevat merkittäviksi matkailijaryhmm miksi Sekä luksuksen että halpamatkojen kysyntä kasvaa Eettinen ja vastuullinen matkailu nousee Majoitus ja Kulutus toisaalta yksilöllistyy, toisaalta yhdenmukaistuuu ravitsemusala Hotelliasiakkaatt haluavat monipuolisia, yksilöllisiä ja ympäristöystävällisiä palve luja 15 Puh hakka: Matkailukysynnän trendit vuoteen 2030 mennessä, Tuleva-projekti, LAMKK

17 FCG KONSULTOINTI OY Väliraportti (67) Aktiviteetit ja ohjelmapalvelut Liikennepalvelut Välityspalvelutt Matkailijat etsivät aitoja kokemuksia ja mahdollisuutta itsensä kehittämiseen Kulttuurimatkailijat arvostavat paikallisuutta, perinteisiin liittyviä arvoja ja paluu Virtuaalimatkailu alkaa korvata fyysistä liikkumista? Lentoliikenteenn kasvu jatkunee Junamatkustamisen ja risteilyjen suosio kasvaa Tulevaisuudessa matkatoimistossa keskeisiä työntekijöitä ovat ns. informaatikot, jotka räätälöivät yksilöityjä paketteja erityisesti hyvin maksaville asiakkaille. Dynaaminen paketointi on merkittävä osaa matkatuotantoa, vaikka matkamodulit ja do it yourselff matkat muodostavat suurimman osann matkoista. ta juurille Hyvinvointi ja terveysmatkailu kasvaa edelleen Luontomatkailussa on kysyntää turvalliselle vaaralle ja aidoille kokemuksille Teknologian kehittymisestä huolimatta matkojen varaamisen ei ennusteta siirtyvän kokonaan verkkoon Kuva: Sähköisten ratkaisujen käyttö Euroopan matkailusektorilla vuonna 201 Internett ja sosiaalinen media Internetiä käytetään tiedon etsintään, matkan varaamiseen, kokemusten jakamiseen. Ennen online-hotellivaraustaa kuluttajatt käyvät keskimärin k 14 matkailusivulla (n. 3 käyntiä per sivu) ja j tekevät viisi matkailuaiheista hakua 16. Amadeuksen tutkimuksen 17 perusteella internet-teknologia tulee auttamaan matkanetsimistä, seuraavaksi eniten hintahakuja, sitten itse varauksen tekoa, hotellin valintaa jaa tämän jälkeen matkakoh- teen valintaa. Mobiiliratkaisujen merkitys matkakohteissa tulee kasvamaank entisestään (tapahtumat, tarjoukset), samoin sosiaalisenn median, jonka kauttaa leviävää yhteisöllistä tietoa arvoste- pal- taan yhä enemmän. Matkailijatt muodostavat yhä useammin käsityksen tuotteista t ja veluista sosiaalisessaa mediassaa käytävän keskustelun perusteella. Moninainen matkailija Näkökulmia matkailijoihin ja näidenn käyttäytymiseen Hyvinvointia Hyvinvointi ja terveysmatkailun kysyntä kasvaa ja terveyttä Monimuotoista hyvinvointimatkailua Hemmottelua, kauneudenhoitoa Liikuntaa Rauhoittumista Hyvinvointia luonnosta Terveysmatkailuaa UNWTO TourismLi nk: European Travel Trends for 2014

18 FCG KONSULTOINTI OY Väliraportti (67) Kajaaninn matkailun Master Plan prosessin koordinointi Markkinat ikääntyvät ja muuttuvat Moninainen mat kailija ja kuluttaja Uusia kohteita Ympäristö tietoisuuss on arkipäi vää, vastuullinen matkailu nousee Kuntoremontit Sairaudenhoitoa ( medhotels ) Kuntoutus ja saattajien viihtyminen (etenkin venäläisett matkustavat perheen ja ystävien kanssa 55+ markkinat suurin lomamatkailun kasvuu seuraavan 200 vuoden aikana! Varakkaita, vielä työssäkäyviä Seniorimarkkinat vuoteen 2050 mennessä 65+ ikäisten ihmisten määrän odotetaan kas vavan EU:ssa 70% % (Euroopan komissio) Energisiä, aktiivisia, varakkaita matkustajia, osaavat vaatiaa laatua shades of gray (Alf Rehn), segmentoinnin merkitys! Perhekoot pienenevät Uutta yhteisöllisyyttä mm. ystäväpiirit, harrastusten ja tuotemerkkien jne. ympärille synbasics) tyvät yhteisöt Matkailijat entistää vaativampia, hintatietoisempia ja kriittisempiä Kasvussa luontomatkailu, kiinnostus aitouteen Paikallisen kulttuurin kokeminen, perinteisiin liittyvät arvot, paluu juurille (back to ja heartspitality (tarve tuntea paikan pulssi ) Palveluodotuksett jakautuvat Räätälöinti, laatu ja henkilökohtainen palvelu vs. innovatiiviset itsepalveluratkaisut Motiivi matkustamiseen voi tulla elämän eri osa alueilta: uni, ihmissuhteet, hyvinvointi, ravitsemus (ei vain työmatka tai perheen kanssa lomailu tms.) Toisaalta matkailussa ns. snacking kulttuuri lyhyt loma,, paljon koettavaa, arvostetaan tehokasta ajankäyttöä; viime hetken varaukset toisaaltaa downshifting, kotoilu Joko tai kuluttaja (Alf Rehn) sama henkilö voi tinkiä torilla ja toisaalta ostaa kalliin premium tuotteen (havainnot kiinalaisten kulutuskäyttäyk ytymisestä) Uudet kuluttajat kaikissa ikäryhmissä, keskikenttä katoamassa Uusi tavallisuus nousussa, some, peukuttaminen Fanittaminen Uudet omistamisen mallit, jakamistalous Hinta laatu suhdee käsite rapautumassa, nousussa tarpeeksi hyvä Rahan merkitys vähenee., esim. lentoyhtiöiden pisteiden keräys (voikoo ideologiaa sovel taa laajemmin?) l Matkustamisella ilmaistaan omaa statusta jaa identiteettiää Jokaa vuosi jotakinn uutta miten turvataan kohdeuskollisuus? Avaruusmatkailu,, kuulomat Valtamerten syvyysmatkailu Virtuaalimatkailu mahdollistaa lomien kokeilun etukäteen tai jopa korvaa fyysisen liik kumisen Kestävään kehitykseen liittyvät trendit muokkaavat matkailua tulevinaa vuosina ympäris töasioiden huomiointi matkakohteessa Korkeampi hinta ekologiselle tuotteelle Ei tuota varsinaista lisäarvoa, mutta puutokset huomioidaan heti Vastuullinen matkailu (Kati Hienosta 2010 mukaillen): m Puhtaamman energian käyttö ja j energiansäästö Korkeampi hinta ekologisista tuotteista, ympäristösertifikaatit Paluu perusasioihin Henkisyyteen ja hyvinvointiin tähtäävät ratkaisut Hidas tekeminen,, slow travel Paikallisen kulttuurin arvostus Vapaaehtoismatkailu Vastuulliset asenteet muuttuvat hitaasti käytännöiksi Lohas matkailija (lifestyles of health and sustainability) onn kasvusegmentti!

19 FCG KONSULTOINTI OY Väliraportti (67) Näkemyksiä tulevaisuuden kuluttajista ja matkailijoista Tekesin koordinoima Team Finland Future Watch palvelu on selvittänyt kuluttajien tun- teita ja rooleja valintojen taustalla 19. Selvityksen tehneen Soren Kaplaninn mukaan kulut- tajien todelliset motiivit ohjaavat ostopäätöksiä melko pysyvästi. Yksi tavoittelee helppo- ekologisuus tai muu yhteiskunnallinen hyvä, joka tuotteen ostosta syntyy. Joku ostaa ai- utta ja nopeutta, toinen ostaaa vain lempimerkkiään, kolmannelle on tärkeää t tuotteen na hetken mielijohteesta, toinen haluaa valinnoillaan ilmaistaa myös omaa luovuuttaan. Asiakkaat eivät aina kuitenkaan ole samassa roolissa, eri roolit vaihtelevat tilanteenn mu- ei ole kiinnitetty huomiota siihen, miten eri tilanteissa ja eri ympäristöissä kuluttajien tunteet ja motiivit vaikuttavat valintoihin. kaan. Markkinoinnissa on keskitytty analysoimaan kuluttajasegk gmenttejä, mutta juurikaan Alla olevassa taulukossa on hahmoteltu kuluttajan motivaattore eita eri rooleissa. 8 tulevaisuuden kuluttajan roolia (Team Finland Future Watch Report /Soren Kaplan) Kuluttajan roolit Value chaserss Arvonmetsästäjät Mitä he sanovat? Anna minulle paarvoa par rasta haallaa hinnalla Mikä heitä motivoi? Arvo: Ajan tai rahan investoinnin suurin hyöty Palkinnot: Kohtaamisia, jotka perustuvat virikkeisiin sisältäen talou dellisen hyödyn ja muut edut e Impulse followers Impulssien seu raajat Kaikessa on kysyvähäisestä v mys vastustuksesta Sopivuus: Helposti saavutettavissa ja saatavissa Aika: Vaatii vähän aikaa ja vaivaa Simplicity seekers Yksinkertaisuu den etsijät Tee se helpoksi ja intuitiiviseksi minulle helposti ymmärrettävää ja tehtävää Yksinkertaisuus: Kompleksisuuden vähentäminen tekemällä jostakin Intuitiivisuus: Ei edellytetä ylimääräistä oppimista tai vaivaa, jotta täyden kokemuksellisuuden tai arvon voi saada Brand lovers Saan käsitykseni k Tunnustus: Vuorovaikutuksen kautta sosiaalinen status kohenee tai Brändin itsestäni brändin maine kasvaa muodollisten ja epämuodollisten tunnustusten kautta rakastajat avulla Yhteisö: Kohtaamisia, jotka parantavatt yhteenkuuluvuuden tunnetta tai yhteys organisaatioon, joka jakaa samanlaiset arvot Fear fixers Suojele minua Turvallisuus: Vuorovaikutus, joka antaa vapautta murheesta Pelon korjaajat epävarmalta maa ilmalta Välttely: Tarjoaa tapoja ajan a tai rahan menettämisen välttämiseksi tai tulevaisuuden ongelmienn eliminoimiseksi Experiential en gagers Elämää on enem kuin män tekemistä Hauskuus: Kanssakäymis iä perustuen puhtaaseen nauttimiseen ja viihtyvyyteen Kokemuksellisuu Meaning makers Merkityksen teen perustavat omistamista Äänestän ajallani ja lompakollani Oppiminen: Vuorovaikutusta, joka tuoo uutta tietoa, oivalluksia ja in spiraatiota Vastuullisuus: Velvollisuuden tunne oikean asian tekemiseksi yhteis kunnalle tai tietyn syyn kehittymiseksi luojat Suhde: Samanlaisissa elämän vaiheissaa muodostetut kohtaamiset, jaetut kokemukset, henkilökohtaiset tarinat tai yhteisöön kuuluminen Expressive crea tives Anna minun kokea asioita omintakeitavoilla Itsensä ilmaiseminen: Luovan ajattelun mahdollistavat kohtaamiset, minkä kautta syntyy jotain uutta ja originaalia Luovuuden il silla Saavutus: Vuorovaikutuk sia, jotka auttavat saavuttamaan henkilökoh maisijat taisia tavoitteita sekä tuntemukset ja tyytyväisyys Kaplanin raportin jaottelua on nyt hyödynnetty myös Venäjän kuluttajamarkkinoiden analysoimisessa. Nähtävissää on, että ihmiset etsivät yhä enemmän hyvää oloa. Kauppakeskukseen mennäänkin etsimään onnellisuutta, kun eii voida olla varmoja, mitä 19 What mak kes us buy, and why? The future f of consumers' roles and motivations, Team Finland Future Watch Report, June 2014 /Suuntaa-antava suomennos FCG.

20 FCG KONSULTOINTII OY Väliraportti (67) Kajaaninn matkailun Master Plan prosessin koordinointi huomenna rahalla saa. Edelleenkin 45 prosenttia venäläisten rahasta menee ruokaan, eikä kuluttajien ostopäätöksiä ei voi täysin länsimaisilla malleilla mitata. Venäjällää perhearvot, koti ja lapset ovat todella tärkeitä ja määräävät monia ostopäätöksiä. 20 Amadeus 21 on nostanutt tulevaisuuden matkailijoiden heimosegmentoinnissaan aktii- alla). viset seniorit yhdeksi merkittäväksi matkailijaryhmäksi vuonna 2020 (taulukko Nämä vuotiaat matkailijat ovat terveempiä, aktiivisempia, ajatuksiltaan ja käy- tökseltään nuorekkaampia sekä varakkaampia kuin aiemmat sukupolvet samanikäisi- nä. Neljän heimon matkustajat 2020 Aktiiviset Terveet jaa aktiiviset eläkeläiset, joilla on aiempaa enemmän varallisuutta käytettävis elämästä seniorit sään. Tekevät sekä lyhyitä että pitkiä matkoja rentoutuakseen ja nauttiakseen ja eläkeiän tuomasta vapaudesta. Arvostuksen kohteet liittyvätt hintaan, mukavuuteen ja palvelullisiin räätälöinteihin mm. terveydellisiss ä kysymyksissä. Globaalit klaa Siirtolaiset, jotka matkustavat ulkomaille kokoontuakseen yhteen ystävien jaa sukulais joukolla. Vanhusten, keski ikäisten ja pienten lasten erityistarpeet tulee ottaa huomi nit ten kanssa. Arvostuksen kohteita ovat hinta ja mahdollisuus matkustaa suuremmalla oon palvelutarjonnassaa Kosmopoliitit Lähiön ja keskustan sijaan eri valtioiden väliä kerran pari kuussaa tai huomattavasti use sukkuloijat ammin kulkevat työmatkalaiset, jotka pyrkivät hyötymään laskevista matkustuskustan kohteita ovat ajankäytön tehokkuus ja joustavuus. Globaalit johta Suuryritysten johtohenkilöt, jotka matkustavat paljon ja ovat tottuneet saamaan kor nuksista jaa joustavista työskentelytavoista lisätäkseen elämänlaatuaan. Arvostuksen jat kealuokkaista ja omiin aikatauluihinsa sopeutettua palvelua. Arvostuksen kohteita ovat ajankäytön tehokkuus ja joustavuus. Matkailun vastuullisesti seuraavasti 22 : ja ekologisesti asennoituvia käyttäjäryhmiä on jaoteltu mm. Matkailun vastuullisesti ja ekologisesti asennoituvat käyttäjäryhmät Luomu Modernit Lähtevät modernille tutkimusmatkalle autenttiseen harrastuskohteeseen, jossa ovat Kiinnostuneet kaupunkimatkailusta, jonka voi toteuttaa ekologisesti. urbaanit paimentolaiset koko ajan saavutettavissa tietotekniikan keinoin. Ekoluksuksen Vaativat matkustustava alta tehokkuutta ja kohteelta esteettisyyttä, rauhaa jaa nautintoa. etsijät Reilun kaupan Vastuullisesti ajattelevat turistit, jotka haluavat suosia reilun kaupan mallia. turistit Voimaa luon etsivät ja oman hyvinvoinnin kehittämiseen. Haluavat räätälöityjä rengasreittejä ja kiinnosta k vaa kulttuuriin, historiaan ja arkkitehtuuriin liittyvää tekemistä loman jokaiselle päivälle. Hakevat asiantuntijan avulla luonnosta voimaa matkalla sisäiseen hiljaisuuteen nosta Älykkäät uteli arkkitehtuuriin liittyväää tekemistä loman jokaisellee Haluavat räätälöityjä r rengasreittejä jaj kiinnostavaa kulttuuriin, historiaan ja aat päivälle 20 http p://www.slideshare.net/futurewatch/human-insights-fortekes , Hien nonen 2010; Kauppinen 2010

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011. Hyvinvointi megatrendinä

Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011. Hyvinvointi megatrendinä Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011 Hyvinvointi megatrendinä Sisältö Miksi vastuullisuus, hyvinvointi ja hitaus voimistuu kuluttajakäyttäytymisessä? Elämysyhteiskunnasta

Lisätiedot

Kansainvälisen matkailun trendejä Suomen näkökulmasta

Kansainvälisen matkailun trendejä Suomen näkökulmasta Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.01.2010, TahkoSpa, Nilsiä Kansainvälisen matkailun trendejä Suomen näkökulmasta MEGATRENDEJÄ Yeoman, Ian (2008). Tomorrow s Tourist. Scenarios and Trends.

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.5.2013 31.10.2013 31.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Toukokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 299 000 yöpymistä, joista suomalaisille 135 000 ja ulkomaalaisille 164 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden kohderyhmät jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900-2060 (vuodet

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELSINGIN MATKAILUTILASTOT ELOKUU 2016 Yöpymiset vähenivät vajaan prosentin Elokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 404 000 yöpymistä, joista suomalaisille 157 000 ja ulkomaalaisille 247 000 yötä. Suomalaisten

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Matkailijat karsastavat kaivoksia

Matkailijat karsastavat kaivoksia Matkailijat karsastavat kaivoksia Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja ravintola-ala on merkittävä toimiala, jolla on potentiaalia työllistää, tuoda verotuloja valtiolle ja luoda pysyvää hyvinvointia

Lisätiedot

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Elokuussa 2017 Suomessa kirjattiin venäläisille 89 700 yöpymistä, eli yöpymiset lisääntyivät 11

Lisätiedot

YHTEENVETO. 1 Matkailutilasto, marraskuu 2016 Rovaniemi. Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä

YHTEENVETO. 1 Matkailutilasto, marraskuu 2016 Rovaniemi. Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä 1 Matkailutilasto, marraskuu YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä ssa Rovaniemellä yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 21 000 ja ulkomaalaiset 22 000 yötä.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

MATKAILUSATSAUKSET 2015. Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi

MATKAILUSATSAUKSET 2015. Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi MATKAILUSATSAUKSET 2015 Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi Miksi aasia? 2 Matkailuelinkeinon toimintasuunnitelma Määrittellään visio, siitä missä voimme

Lisätiedot

Mahdollisuuksien matkailuala

Mahdollisuuksien matkailuala Mahdollisuuksien matkailuala Kainuun matkailufoorumi 26.9.2012 Asiantuntija Hannu Hakala Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 11.10.2012 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alat suupaloina:

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / Ranska SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %).

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %). HELSINGIN MATKAILUTILASTOT KESÄKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Kesäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 353 000 yöpymistä, joista suomalaisille 138 000 ja ulkomaalaisille 215 000 yötä. Eniten

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 SISÄLTÖ 1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 2. WELLNESS TAPA AJATELLA, ELÄÄ JA MATKUSTAA 39 Wellness terveysmatkailun

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Tulevaisuuden liikenne kysyntä ja tarjonta muutoksessa. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Tulevaisuuden liikenne kysyntä ja tarjonta muutoksessa. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Tulevaisuuden liikenne kysyntä ja tarjonta muutoksessa Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Liikenne on johdettua kysyntää Kauppa Teollisuus A Liikenne tie, rautatie, meri, lento palvelu,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Matkailutilasto Heinäkuu 2016

Matkailutilasto Heinäkuu 2016 Matkailutilasto Heinäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 4,9 prosenttia Oulussa Heinäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 80 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 61 000 yötä ja ulkomaalaiset 19 000 yötä

Lisätiedot

Linnakallio Master plan

Linnakallio Master plan Linnakallio Master plan Lähtökohta-analyysi VISIOSEMINAARI 16.6.2015 Kuva: Linnakallion 3D ympäristömalli (FCG 2015) 15.6.2015 Page 1 Työvaiheet ja alustava aikataulu Lähtökohta-analyysi 15.6.2015 Page

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

Ylläksen Matkailuyhdistys Ry Toiminnanjohtaja, Hanna Ylipiessa

Ylläksen Matkailuyhdistys Ry Toiminnanjohtaja, Hanna Ylipiessa 15.02.2017 Ylläksen Matkailuyhdistys Ry Toiminnanjohtaja, Hanna Ylipiessa Ylläksen matkailu on luontomatkailua Luontomatkailu ei rajoitu pelkästään Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueelle Luonto,

Lisätiedot

tripod research ethos elämä 2011 LOHAS

tripod research ethos elämä 2011 LOHAS ethos elämä 2011 LOHAS ethos elämä 2011 Toteutettu elo-syyskuussa 2011 Tiedonkeruu M3 paneelissa Vastaajia yhteensä 1967 Aineisto on painotettu vastaamaan manner-suomen väestöä 15-75 v LOHAS LOHAS = Lifestyles

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorum Imatra 17.11.2011 Liisa Hentinen Liisa Matkailun Hentinen, MEK edisämiskeskus 1 Matkailun globaalit päävetovoimatekijät - kulttuuri (laajasti

Lisätiedot

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailu Ge 2 Yhteinen maailma Syksy 2016 Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailumaantiede Onko matkailu tieteenala vai tutkimuskohde? Monitieteellisyys ja ulottuvuus hidastavat teoreettisen tiedon

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi

Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi 28.12. ja 31.12.216 välisenä aikana venäläismatkailijoita saapui Suomeen 21 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Vuoden

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailun ajankohtaista Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Kansainvälinen matkailu 2013 = 52 miljoonaa matkailijaa enemmän kun 2012 Lähde: UNWTO Euroopan yöpymisvuorokausia 1-9/2014 alustavia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Visitor Survey VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2014 2 3 Tuo$aa perustunnusluvut (mm. kävijämäärät) Täydentää 9lasto9etoa VAKIOKYSYMYKSET Asuinpaikka Liikennemuoto

Lisätiedot

Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014

Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 Arvot ja perustehtävä Arvot Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Turvallisuus Luottamus tulevaisuuteen Perustehtävä Turvata hyvinvoinnin perusta

Lisätiedot

SALMELA RISTEYS-KIVINIEMI KIRKONKYLÄ. MAANKÄYTÖNSUUNNITTELUN TAUSTASELVITYS Case: Salmelan leirikeskus

SALMELA RISTEYS-KIVINIEMI KIRKONKYLÄ. MAANKÄYTÖNSUUNNITTELUN TAUSTASELVITYS Case: Salmelan leirikeskus SALMELA MAANKÄYTÖNSUUNNITTELUN TAUSTASELVITYS Case: Salmelan leirikeskus RISTEYS-KIVINIEMI Tutkielma Kangasniemen majoituspalvelujen sijoittumisesta: - Näkökulmana matkailun trendit 2020 ja pienten keskustojen

Lisätiedot

Matkailu Latinalaisesta Amerikasta kasvaa

Matkailu Latinalaisesta Amerikasta kasvaa Matkailu Latinalaisesta Amerikasta kasvaa Matkailun asiantuntijaseminaari Jyväskylä 13.12.2012 Finpro Ry Heli Mende 13.12.2012 Finpro lyhyesti Finpro on maailmanlaajuisesti toimiva asiantuntijaorganisaatio

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset. Ossi Nurmi TEM aluetutkimusseminaari

Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset. Ossi Nurmi TEM aluetutkimusseminaari Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset Ossi Nurmi TEM aluetutkimusseminaari 12.12.2017 Alueellinen matkailutilinpito - Matkailutilinpito on kansantalouden tilinpidon satelliitti, jota tuotetaan kansainvälisten

Lisätiedot

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Valtakunnallinen maaseutumatkailun yrittäjäseminaari Pirkanmaalla, 28.3.2007, Tampere Erityisasiantuntija Lea Häyhä Kauppa- ja teollisuusministeriö 4/2/2007

Lisätiedot

Tehokkaan sujuva ja saavutettava Pirkanmaa. Professori Jorma Mäntynen

Tehokkaan sujuva ja saavutettava Pirkanmaa. Professori Jorma Mäntynen Tehokkaan sujuva ja saavutettava Pirkanmaa Professori Jorma Mäntynen Pysyvät ja muuttuvat tekijät Maantiede Ylivoimainen sijainti sisämaan keskuksena Helsinki-Tampere vyöhykkeellä Parin kolmen tunnin etäisyydellä

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja

SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja Kristian Sievers HAAGA-HELIA Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikkö kristian.sievers@haaga-helia.fi

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Matkailun tulevaisuus. Jaakko Lehtonen

Matkailun tulevaisuus. Jaakko Lehtonen Matkailun tulevaisuus Jaakko Lehtonen 1.9.2011 kansainvälinen matkailu kasvaa, 3-4% vuodessa, ellei mitään aivan järisyttävää tapahdu Aasia, etenkin Kiina, nousee vahvasti niin lähtöalueena kuin kohteenakin

Lisätiedot

Sijoitu Kempeleeseen

Sijoitu Kempeleeseen Sijoitu Kempeleeseen Kempeleessä olet Pohjois-Suomen paalupaikalla Kempele sijaitsee keskellä 250 000 asukkaan kaupunkiseutua, kymmenen kilometrin päässä Oulusta. Lähellä on matkustajamääriltään Suomen

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Kulutuksen nykytrendit

Kulutuksen nykytrendit Kulutuksen nykytrendit Terhi-Anna Wilska Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 28.10. 2014 Mitä kuluttamisessa on 2 tapahtumassa? Elintason nousu, välttämättömyyksien muuttuminen Digitalisaatio, teknologian jokapaikkaistuminen

Lisätiedot

Luonnontuotteiden markkinointi Miten ymmärtää kuluttajaa?

Luonnontuotteiden markkinointi Miten ymmärtää kuluttajaa? KTT Hanna Leipämaa-Leskinen Luonnontuotteiden markkinointi Miten ymmärtää kuluttajaa? 14.5.2014 elintarvikkeita ja kosmetiikkaa -seminaari 1 Mitä suomalaiset kuluttajat arvostavat? elintarvikkeita ja kosmetiikkaa.

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikkuminen ja jakamistalous Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikenteessä on paljon parannettavaa Omistusauto on suuri investointi ja sen arvo laskee Yksityisautot

Lisätiedot

Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan.

Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. 1 Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. Sen yhteyttä tulevaan tilanteeseen ei välttämättä

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle 9.6.2014

Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle 9.6.2014 Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018 Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle 9.6.2014 Arvot ja perustehtävä Arvot Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Turvallisuus Luottamus tulevaisuuteen Perustehtävä

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles

Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles Kalle Michelsen 23.3.2010 25.3.2010 1 Matkailun megatrendit Post-modernissa maailmassa matkailu tapahtuu monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta.

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

ARCTIC WELLBEING PARK Työn keskeiset kysymykset

ARCTIC WELLBEING PARK Työn keskeiset kysymykset Työn keskeiset kysymykset 1. miten Ounasvaaran alueelle keskitetään hyvinvointi ja liikuntamatkailu liiketoiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja 2. miten liikunta sekä sosiaali ja terveysalan koulutus, tutkimus

Lisätiedot

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto Sisältö: Taustaa, KAUTAS-hanke Kaupunkitilan

Lisätiedot