Ympäristömerkit ja sertifiointi puutuotteissa. Tarmo Räty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristömerkit ja sertifiointi puutuotteissa. Tarmo Räty 24.01.2011"

Transkriptio

1 Ympäristömerkit ja sertifiointi puutuotteissa Tarmo Räty

2 Ympäristöarvojen käytön edistäminen puutuotteiden markkinoinnissa Tutkimusryhmä: Metla (Räty, Riala, Nuutinen, Perttula) HY (Toppinen, Perttula) SLU ( Roos, Lindqvist) Treteknisk (Nyrud, Tellnes)

3 Tutkimusongelmat Välineet ympäristösuorituskyvyn mittaamiseen Ympäristömerkit ja standardit, kokonaiskuva & katsaus Ympärisömerkkien ja standardien tehokas käyttö Mitä kokemuksia ja odotuksia on? Yritysten välinen toiminta, ja yritysten käsitykset kuluttajista. Keskeiset tekijät Mitkä ovat keskeiset tuotteet, asiakassegmentit ja sidosryhmät joissa ympäristö- ja kestävyysasioilla on suurin vaikuts. Aukot ympäristösuorituskyvyn näkemyksissä Ostajilla, tuottajilla, asiakkailla tai muilla sidosryhmillä voi olla erilaisia odotuksia ympäristösuorituskyvystä ja sen mittareista.

4 Miten merkki vaikuttaa? Käytössä n. 30 vuotta Ei selvää vaikutusta tupakoitsijan käytökseen Miten merkki saadaan vaikuttamaan päätöksentekoon? Pelkkä merkki tuotteen kyljessä ei vaikuta hankintapäätökseen kuluttajalla. Yritysten välillä se voi olla ratkaiseva Kestävät kilpailuedut?

5 Menetelmät Katsaus: tutkimukset, raportit, käsikirjat Puutuotealan markkinointitutkimukset Liiketalous ja ympäristösuorituskyky Mitä tutkittu ja mihin pitäisi kiinnittää huomiota? Taloudellinen- ja ympäristösuorituskyky yhdessä? Suorituskyvyn mittarit Motivaatiot käyttöön Miten tarkastellaan systemaattisesti Haastattelututkimus Testataan kirjallisuuskatsauksen tuottamia ajatuksia

6 Haastattelututkimus 37 yritystä+ 3 järjestöä Suomesta (18), Ruotsista (12) ja Norjasta (10) Neljä aihealuetta: Käytössä olevat mittarit, kokemukset ja odotukset Asiakkaiden ja hankkijoiden odotukset ympäristösuorituskyvystä. Viestintä ja informaation kerääminen; välineet & menetelmät Ympäristön merkitys yritysten strategiassa; Miten ympäristöasiat on integroitu yritysten toimintaan.

7 Otos Alkutuotanto Jalostajat Rakentajat Tukkukauppa Vähittäiskauppa Järjestö

8 Ympäristömerkit ja standardit ISO 14000, Ympäristöjohtaminen ISO Ympäristöjohtamisen Järjestelmä. EMAS ISO 1402X ISO 1404X Elinkaarilaskenta ISO 1402X ISO Kestävä Metsänhoito Kuluttajamerkit Metsäsertifiointi CEN kestävä rakentaminen Ympäristöseloste Hiilijalanjälki Kestävä rakentaminen Vihreä rakentaminen Sitoutunut energia, hiili ja päästöt PAS 2050:2011

9 Ympäristösuorituskyvyn mittarit Metsäsertifikaa tit Kuluttajamerkit Ympäristöjohtaminen Vihreä raketami ne Elinkaari laskenta Other Merkkien käyttö ja kokemukset niiden hyödyllisyydestä. Jälkimmäinen luku sulkeissa Vahva usko metsäsertifiointiin, mutta vain yritysten välillä. Kuluttajamarkkinoilla ei juuri merkitystä. Vahva usko Joutsenmerkkiin, mutta hyvin vähän käytetty. Ympäristöjohtaminen käytetty, mutta pidettiin vain harvoin tärkeänä Vihreä rakentaminen outo käsite jalostajille. Yhteensä Alkutuotanto 10 (6) 1 (1) 9 (4) 1 (0) 5 (2) 1 11 Jalostajat 18 (13) 7 (8) 13 (8) 2 (1) 8 (3) 7 25 Rakentajat 4 (3) 1 (1) 5 (1) 4 (0) 2 (1) 2 7 Vähittäisk. 2 (3) 1 (1) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 5 Tukkuk. 2 (1) 1 (0) 2 (1) 1 (0) 0 (1) 1 5 Yhteensä 25 (19) 7 (11) 20 (10) 6 (1) 10 (5) 9 38 SFM: Sustainable Forest certificates, PEFC and FSC. Consumer labels: Nordic Ecolabel, EU Ecolabel, Green Seal, Blaue Engel, Planet Positive, Rainforest Alliance, RealWood EMS: Environmental management systems ISO and EMAS Green Building: LEED, BREEAM, DGNB, Miljöbyggnad EPD & LCA: Environmental Product Declarations, Life Cycle studies, Footprints

10 Mikä koettiin tärkeäksi? Tärkeää osoittaa: Puun alkuperä Liiketoiminnan luotettavuus Ei niin tärkeää ympäristömerkeissä: Toimintojen kehittäminen Tarvittaisiin: Tarjontaketjun sertifiointi (rakentajat) Jalostajat ei näe tarjontaketjun mahdollisuuksia

11 Tarve yhtenäistää auditointeja Integration Count Comment Toimii 10 5 Iso tai erittäin iso yritys Ongelmia 8 7 isoa tai erittäin isoa, kaikista tarjontaketjun vaiheista Ei vastausta 2 Yhteensä 20 Yritykset joissa useita sertifikaatteja Usein ilman ongelmia Ne oissa ongelmia ovat merkittäviä toimijoita

12 Näkemykset asiakkaista Paine kehittää sertifiointia tulee yritysasiakkailta, julkiselta sektorilta ja viennistä Ympäristätietoisuutta pidettiin alhaisena, erityisesti kauppa. Usko kuluttajien kiiinnostukseen vielä pienempi Haastateltavat eivät pysty kertomaan miten asiakkaat hyötyvät. Vähän kiinnostusta sidosryhmiltä Tarjontaketjun sertifiointia vaaditaan hyvin harvoin

13 Johtopäätöksiä Metsäsertifiointi toimii yritysten välillä, mutta ei kuluttajamarkkinoilla. Alkuperä on tärkeä ominaisuus joka pitää pystyä todistamaan missä tahansa tarjontaketjun vaiheessa. Metsäsertifiointi on jo osa sellaisia kuluttajamerkkejä joita kuluttajat ymmärtävät. Kustannuksia ei saada takaisin myyntitulon kasvuna. FSC ja PEFC rinnakkaisuus on ongelma tarjontaketjussa, ei välttämättä metsänhoidossa. - Voivat kilpailla metsänhoidossa, mutta on edistettävä keskinäistä korvaavuutta tarjontaketjussa. - Kilpailu tarjontaketjussa osuu omaan maaliin kaksoissertifiointi jonka kustannuksia ei saada takaisin tuottavuus laskee. Tarjontaketjun sertifioinnin edistäminen Auditointi käytössä laajalti, pitää välttää päällekkäisyydet. Myös CE merkintä voidaan integroida ympäristöauditointeihin. Kestäviä kilpailuetuja puulle saavutettavissa vihreän rakentamisen kautta Systeemit vielä kehittymässä Ympäristöselosteiden laadinta uusien standardien mukaan mahdolistaa vertailun muihin materiaaleihin

14 Kiitos

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu KIINTEISTÖALAN VASTUULLISUUSRAPORTOINTI- SUOSITUSTEN ASETTAMAT VAATIMUKSET ENEGIAN ASIAKKAILLE

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu KIINTEISTÖALAN VASTUULLISUUSRAPORTOINTI- SUOSITUSTEN ASETTAMAT VAATIMUKSET ENEGIAN ASIAKKAILLE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu KIINTEISTÖALAN VASTUULLISUUSRAPORTOINTI- SUOSITUSTEN ASETTAMAT VAATIMUKSET ENEGIAN ASIAKKAILLE Pro gradu tutkielma Yritysten ympäristöjohtaminen Anna-Mari Pirttinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta ja ympäristömarkkinointi autoalalla

Vastuullinen yritystoiminta ja ympäristömarkkinointi autoalalla 1 Vastuullinen yritystoiminta ja ympäristömarkkinointi autoalalla Kuva: ClipArt 8/2010 Taija Grönholm Suomen ympäristöopisto SYKLI 2 1. Vastuullinen yritystoiminta...3 1.1. Ympäristöviestintä...4 2. Ympäristömarkkinointi...5

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA Emmi Kaipio Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tekijä Emmi Johanna

Lisätiedot

Ympäristönäkökohdat sijoitustoiminnassa

Ympäristönäkökohdat sijoitustoiminnassa Suomen ympäristö 512 Mika Kuisma Ympäristönäkökohdat sijoitustoiminnassa HELSINKI 2001 1... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Suomen ympäristö 512 Ympäristönsuojeluosasto Taitto: Marjatta Naukkarinen Kansikuva: Ilkka

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Vihreän logistiikanohjekirja. yrityksille 11.9.2012. 1 Vihreä logistiikka ja toimitusketjut... 2. 2 Energiatehokkuuden mittaaminen logistiikassa...

Vihreän logistiikanohjekirja. yrityksille 11.9.2012. 1 Vihreä logistiikka ja toimitusketjut... 2. 2 Energiatehokkuuden mittaaminen logistiikassa... Vihreän logistiikan ohjekirja Sisällysluettelo 1 Vihreä logistiikka ja toimitusketjut... 2 2 Energiatehokkuuden mittaaminen logistiikassa... 3 2.1 Kuljetusketjun seurantatietojen keräys... 6 2.2 Balanced

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit

Rakennusten elinkaarimittarit Rakennusten elinkaarimittarit (2013) Kiinteistöpassi KÄYTTÖVAIHE Kiinteistöpassi Kiinteistöpassi HANKEVAIHE NIMI KESKUSTAKIRJASTO Osoite Keskustakirjastonkatu 1, 00100 Helsinki Käyttötarkoitus Kirjastorakennus

Lisätiedot

Mitä markkinointitutkimukset kertovat puutuotteiden ekologisesta kilpailukyvystä?

Mitä markkinointitutkimukset kertovat puutuotteiden ekologisesta kilpailukyvystä? Mitä markkinointitutkimukset kertovat puutuotteiden ekologisesta kilpailukyvystä? Professori Anne Toppinen Metsätieteiden laitos Helsingin yliopisto Sisältö 1. Miten ekologinen kuluttaminen ymmärretään?

Lisätiedot

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ Mika Kuisma Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu PTR:n raportti 59 (pdf) ISBN 978-951-8988-46-3 2011 ISSN 1235-4546 Association of Packaging

Lisätiedot

FSC Alkuperäketjun sertifiointi yrityksille. FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta

FSC Alkuperäketjun sertifiointi yrityksille. FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta FSC Alkuperäketjun sertifiointi yrityksille FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta Mikä on FSC? Vuonna 1993 perustettu FSC on ensimmäinen kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä. FSC eli Forest Stewardship

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

KOSKITUKKI OY:N TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA KEHITYSTARPEET

KOSKITUKKI OY:N TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA KEHITYSTARPEET Essi Laaksonen KOSKITUKKI OY:N TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA KEHITYSTARPEET Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Kesäkuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.6.2009 Tekijä Essi Laaksonen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Virta

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Painotalon ympäristöjärjestelmän rakentaminen

Painotalon ympäristöjärjestelmän rakentaminen Painotalon ympäristöjärjestelmän rakentaminen Ville Räty Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Ympäristöteknologian

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi?

Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi? Ilmastonmuutos ja asiakas Mikä on ratkaisevaa tuloksen aikaansaamiseksi? Finnish Business & Societyn verkkohaastattelun tulokset Raportti Teresa Haukkala teresa.haukkala@gmail.com Lokakuu 2009 csr forum

Lisätiedot

Sijoittajasuhteiden funktio markkinatiedon tuottajana - strategisen johtamisen ja tietojohtamisen näkökulmat

Sijoittajasuhteiden funktio markkinatiedon tuottajana - strategisen johtamisen ja tietojohtamisen näkökulmat Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sijoittajasuhteiden funktio markkinatiedon tuottajana - strategisen johtamisen ja tietojohtamisen näkökulmat Talouselämän viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Maija

Lisätiedot

Ympäristöjohtamisen standardit

Ympäristöjohtamisen standardit Ympäristöjohtamisen standardit ISO 14000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2015 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämä luentoaineisto on suunnattu ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008. Ympäristö on ykkösasia. Mitä hiilijalanjälki kertoo. Fray Bentos on puhdas tehdas

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008. Ympäristö on ykkösasia. Mitä hiilijalanjälki kertoo. Fray Bentos on puhdas tehdas BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008 Ympäristö on ykkösasia Mitä hiilijalanjälki kertoo Fray Bentos on puhdas tehdas PÄÄKIRJOITUS Olemme jatkuvassa muutoksessa Sulfaattisellun valmistus aloitettiin teollisessa

Lisätiedot

Osa 3: Kuluttajien luottamus vastuullisuusmerkkeihin

Osa 3: Kuluttajien luottamus vastuullisuusmerkkeihin OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 206 TUTKIMUKSIA Ari Jolkkonen SySTEEMISET innovaatiot elintarvikealalla Osa 3: Kuluttajien luottamus vastuullisuusmerkkeihin Systeemiset innovaatiot elintarvikealalla

Lisätiedot

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI.

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOVOIMAA 1 ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOTUOTTEELLA ON VOIMAA 2 PAINOVOIMAA KESTÄVÄN VIESTIN

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA

PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA SISÄLTÖ 1. Esipuhe 3 2. Miksi ympäristöjohtamista? 4 3. Kaupungin johtamisjärjestelmä 5 4. Kaupungin ympäristöjohtaminen 6 5. Ympäristöjohtamisen askeleet

Lisätiedot