Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 Nuorisolautakunta NUORISOLAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 Nuorisolautakunta 30.05.2013 NUORISOLAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 NUORISOLAUTAKUNTA ESITYSLISTA KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Käsitellään Hietaniemenkatu 9 B Tällä esityslistalla mainitut asiat

2 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 Asia Sivu NUORISOTOIMENJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 2 3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen 3 4 Ilmoitusasiat 4 5 Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus v Hietaniemenkatu 9 D:ssä sijaitsevan tilan vuokrasopimuksen irtisanominen alkaen 5 14 KESKITETTYJEN PALVELUJEN OSASTO 1 Vuoden 2012 yleisavustusten käyttö 15 2 Yleisavustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahasta 17 3 Vuoden 2012 toiminta-avustusten käyttö 20 4 Toiminta-avustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahoista 22 5 Vuoden 2012 palkkausavustusten käyttö 25 6 Palkkausavustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahoista 27 7 Pöydälle Kontulan Somalialaiset ry:n starttiavustushakemus 32 8 Nuoret Muslimit ry:n starttiavustushakemus 35 9 Vuosaaren VPK ry:n nuoriso-osaston starttiavustushakemus Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Ingervon ym. valtuustoaloitteeseen nuorisokahvilasta 12 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Belle Selene Xian ym. valtuustoaloitteeseen nuorten liikuntamahdollisuuksista 42 46

3 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ohisalo (varalla Lehtinen) ja Haapalainen (varalla Hetemaj) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio

4 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/2 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätösehdotus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio

5 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/3 3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen Päätösehdotus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä: Nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikkö Nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikkö : Nimikkotilojen myöntäminen ajalle : Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ry:lle 200 euron kuljetusavustus : Kokoomuksen Nuorten Helsingin Piiri ry:lle 200 euron kuljetusavustus : Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry:lle 200 euron kuljetusavustus : Vocal team -nuorten toimintaryhmälle 400 euron projektiavustus Pidä kiinni -musiikkiprojektin toteuttamiseen : Mundus Socialis -nuorten toimintaryhmälle euron projektiavustus demokraattisen, sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen tähtäävään leiriprojektin toteuttamiseen : SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:lle 3 x 200 euron kuljetusavustus : Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:lle 200 euron kuljetusavustus : Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:lle 2 x 200 euron kuljetusavustus nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio

6 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/4 4 Ilmoitusasiat Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi Khs Lähiöprojektin toimintakertomus nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio

7 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 5 Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus v HEL T Päätösehdotus Lähtötiedot päättänee hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2014 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteiden 1 ja 2 mukaisena. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet. Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2014 tuloraami on euroa. Nuorisoasiainkeskuksen menoraami on euroa, joka on euroa enemmän kuin vuonna Laatimisohjeen mukaan sekä talousarvioehdotus että -suunnitelma laaditaan vuoden 2014 rahanarvoon. Valtionvarainministeriön ennusteen mukainen kuluttajahintaindeksin muutos vuodelle 2014 on 2,1 %. Lautakunnan ehdotus talousarviokirjaan tuleviksi perusteluteksteiksi suoritetaulukoineen, luettelo lakkautettavista viroista, henkilöstöresurssisuunnitelmataulukko, tilaresurssisuunnitelma ja irtaimen omaisuuden erittelevä taulukko toimitetaan liitetiedostoina talous- ja suunnittelukeskukseen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle Nuorisoasiainkeskus on sopinut talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa niin, että nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotus toimitetaan viimeistään käsitteli seminaarissa talousarvioehdotuksen laatimista vuodelle 2014 ja kävi asiasta lähetekeskustelun kokouksessaan päätti kokouksessaan esittää tilakeskukselle nuorisoasiainkeskuksen talonrakennuksenhankkeiden rakentamisohjelman vuosille Investointisuunnitelmassa esitettiin Viikin ja Maunulan nuorisotaloille määrärahavarausta suunnitteluun ja rakentamiseen vuosille Lautakunnan kokouksen jälkeen on saatu tieto, että Maunulan uudisrakennuksen valmistuminen siirtyy keväälle Uudishankkeiden lisäksi suunnitteilla ovat peruskorjaukset Östikseen ja Herttoniemenrannan

8 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Vuoden 2014 talousarvioehdotus nuorisotalolle vuosina Talousarvion laadinnan yhteydessä on laadittu tilakäyttösuunnitelma vuosille (Liite 8). Liitteessä 2 on esitetty vuodelle 2015 Viikin vanhan tilan ja Viikin uudisrakennuksen vuokrien erotus euroa (menolaji vuokrat). Vuodelle 2016 on esitetty Maunulan vanhan tilan ja uudisrakennuksen vuokrien erotus euroa (menolaji vuokrat). Lisäksi vuodelle 2016 on varattu Kruunuvuoren yhteistiloihin euroa. (Listatekstiä on korjattu edellisestä versiosta) Nuorisoasiainkeskus kohdistaa säästöt vuokriin ja henkilöstömenoihin. Palkkamenoista on jouduttu sopeuttamaan 17 vakituisen vakanssin vuosipalkat. Palkantarkistuksiin ei ole varattu keskitettyä määrärahaa, joten mahdolliset palkankorotukset katetaan raamista. Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotuksessa kuluttajahintaindeksin mukaista korotusta ei ole tehty muiden palvelujen ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin, tavaroihin eikä avustuksiin. Liitteenä (Liite 7) olevassa henkilöstösuunnitelmassa ei ole esitetty vakanssien vähentämistä. Hallinnosta vapautuvia vakansseja siirretään lähivuosina mahdollisuuksien mukaan nuorisotyöhön. Vakansseja nuorisoasiainkeskuksessa on yhteensä 344. Nuorisoasiainkeskuksen toimintoja järjestellään uudelleen Mellunmäessä. Laakavuoren kumppanuustalon sopimuksesta ja tilasta luovutaan ja samalla vahvistetaan varhaisnuorten kerho- ja pienryhmätoiminnan resursseja. Lisäksi selvitetään tarvetta aluetyön ja nuorisotyöyksikön vahvistamiseen alueella. Tilasta luopuminen nähdään perusteltuna, koska Laakavuoren nuorisotalolta on matkaa Vesalan nuorisotalolle 0,7 km ja nuorten toimintakeskus Luuppiin (Kontula) 2,2 km. Luuppiin on metrolla matkaa yhden pysäkin verran. Vantaan puolella sijaitsevalle Länsimäen nuorisotalolle matkaa kertyy 1,7 km. Nuorisotalojen verkko alueella on tiheä ja keskeiseen kohderyhmään kuuluvat nuoret (13 17 v.) liikkuvat jo nyt aktiivisesti nuorisotalojen välillä. Varhaisnuorten toiminnan järjestämiseksi vuodelle 2014 varataan euroa asiakaspalvelujen ostoihin ja palkkoihin. Nuorten toimintatalo Kipinän (Itäkeskus) tilojen käyttöä tiivistetään yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Kipinässä on tällä hetkellä sekä kohdennetun nuorisotyön, kulttuurisen nuorisotyön että alueellisen nuorisotyön toimintaa. Uudelleenjärjestelyn tuloksena luovutaan osasta tiloja.

9 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Hietanimenkatu 9 D-rapun toisen kerroksen toimistotiloista luovutaan tiivistämällä suunnittelu- ja hallintohenkilökuntaa jaettuihin työhuoneisiin. Vuokriin on tehty kuluttajahintaindeksin mukainen korotus 2,1 %. Tavoitteena on, että keskeisin palkitsemiskeino tulospalkkaus on käytettävissä vuonna Kaupungin ohjeen mukaan tulospalkkiot tulee rahoittaa talousarvion puitteissa. Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Nuorisoasiainkeskuksen toiminnassa strategiaohjelmasta korostuvat nuorten hyvinvointi ja osallisuus, kansainvälinen Helsinki, demokratia sekä johtaminen ja talous. Tavoitteena on yhä tiiviimmin yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa toteuttaa valtuustostrategian tavoitteita. Liitteessä 1 on talousarvioehdotuksen perusteluteksti Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa Nuorisotilojen käyttöastetta parannetaan aamupäivisin ja viikonloppuisin. Muita kuin nuorten käyntikertoja lisätään käyntikerralla tarjoamalla tiloja yhä aktiivisemmin eri toimijoiden käyttöön edullisesti tai kustannuksetta. Samalla nuorisotyöllistä henkilöresurssia suunnataan entistä vahvemmin pienryhmätyöhön. Käyttöasteen tehostamiseksi tilojen käyttömahdollisuuksista tehdään selvitys. Hietaniemenkadulla sijaitsevan virastorakennuksen vuonna 2013 aloitettu tilansäästö jatkuu. Vuoden 2014 alusta luovutaan 480 neliöstä sijoittamalla useampia henkilöitä samaan huoneeseen ja siirtämällä Verken toiminnot Happeen. Ratkaisu säästää noin euroa. Laakavuoren nuorisotalosta (574 m2) luovutaan kesäkuussa 2014 ja samalla vahvistetaan aluetyön ja järjestökumppanuuksien roolia alueella. Itäkeskuksen Kipinässä haetaan noin 300 neliön tilasäästöjä järjestelemällä toimintoja uudelleen ja lisäämällä yhteiskäyttöä. Arvioitu säästövaikutus on vuonna euroa ja vuonna 2015 noin euroa. Lisäksi selvitetään mahdollisuus siirtää osa järjestöjen nimikkotilojen toiminnasta nuorisoasiainkeskuksen muiden toimipaikkojen yhteyteen. Hallinnon osuutta henkilöstöstä pienennetään. Hallinnosta vapautuvia vakansseja siirretään systemaattisesti asiakastyöhön. Hallintoa kehitetään tavalla, joka vapauttaa esimiehiä työn johtamiseen kentällä. Nuorisoasiainkeskuksen tuottavuutta kasvatetaan parantamalla johtamista, lisäämällä työn mielekkyyden kokemusta, lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja siinä kehittymiseen sekä

10 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 ottamalla varhaisen tuen ja puuttumisen välineet systemaattisesti käyttöön. Nuorisoasiainkeskuksen kasvava lyhyiden sairauspoissaolojen määrä käännetään laskuun vuoden 2014 aikana. Savuton Helsinki -ohjelman toteuttamista tehostetaan. Toiminnan tavoitteellisuutta selkeytetään vähentämällä sitovien tunnuslukujen määrää sekä parantamalla tunnuslukujen seurantaa ja raportointia. Ruuti-toiminnan vahvistamiseksi painopistettä suunnataan yhä voimakkaammin pienryhmätyöhön. Toiminnan tuottavuutta arvioidaan vuosittain yksikkö- ja toimipaikkatasolla tuottavuusmatriisin avulla. Sen perusteella kehitetään toimintaa ja levitetään hyviä käytäntöjä Vuonna 2014 sitovia suoritetavoitteita ovat käyntikerrat, pienryhmien määrä ja suunnitelmallisesti tuetut nuoret. Käyntikertatavoitetta kasvetaan maltillisesti vuoden 2012 tavoitteesta. Perusteluna suuremmalle määrälle on vuoden 2012 toteuma sekä tavoitteet muun käytön lisäämisestä. TP 2012 TA 2013 TAE 2014 Käyntikertoja Suunnitelmallisesti tuetut nuoret Nuorten pienryhmät Tuottavuusindeksin laskennassa on otettu huomioon poistojen vaikutus. Liite 2 sisältää käyttötalousosan vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksen Tuloraamiksi esitetään euroa ja menoraamiksi euroa. Taloussuunnitelmavuosille esitetään tuloraamiksi vuoden 2014 tasoa. Menoraamiin on lisätty vuokrista tulevat lisäykset. Liitteessä 3 on vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut. Lautakunta vahvistaa vuoden 2014 tulosbudjetit joulukuussa Tuloraami on euroa ja menoraami on euroa. Kuukausipalkkojen summa nousee virastotasolla euroa (3,4 %) vuoden 2013 käyttösuunnitelman kuukausipalkoista. Kuukausipalkat sisältävät vakituisen henkilöstön palkat euroa. Raamiin pääsemiseksi on jouduttu palkkamenoista säästämään 17 vakituisen vakanssin kuukausipalkat. Kuukausipalkkoja on sopeutettu eurolla. Vakansseja on yhteensä 344.

11 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Kuukausipalkat muodostuvat seuraavasti: vakanssien palkoista euroa, Bengtsårin leirisaaren palkkamenoista euroa sekä tukien ja avustusten kautta tulevista palkkamenoista euroa, nämä yhteensä euroa. Tuet ja avustukset muodostuvat Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen tuista ja muista pienemmistä avustuksista. Henkilöstösivukuluprosentti vuonna 2014 on 33,25 %. Asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostoissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen. Asiakaspalvelujen summa on pidetty kuitenkin vuoden 2013 tasolla, koska talousarvioehdotuksessa on varauduttu tuottamaan syksyllä 2014 ostopalveluina varhaisnuorisotoimintaa itäisessä nuorisotyöyksikössä sekä jatkamaan yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen ja varhaisnuorisotoimintaa tuottavien järjestöjen kanssa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -menolajissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen. Järjestöavustuksiin on varattu euroa. Henkilökuntakerho Pumpun avustukseen on varattu euron määräraha. Avustuksissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen. Käyttömenojen jakautuminen kuluryhmittäin: TP 2012 KS 2013 TAE % % % Henkilöstömenot , , ,3 Vuokramenot , , ,9 Avustukset järjestöille , , ,5 Muut menot , , ,2 MENOT YHTEENSÄ , , ,0 Liite 4 sisältää luettelon nuorisotoimen toimipaikoista ja niiden pintaalat sekä vuosivuokrat. Vuosivuokriin on laskettu indeksikorotus 2,1 %. Liite 5 sisältää nuorisotoimen voimassaolevat taksat ja maksut. Taksat ja maksut liite uudistetaan vuoden TAE 2015 yhteydessä, jolloin esitettään kunkin taksan vahvistamisperusteet ja viimeinen vahvistamispäätös ja osuus vastaavista yksikkökustannuksista. TAE 2014 yhteydessä esitetään seuraavat muutokset taksoihin ja maksuihin: Sivu 3; Kulttuuriareena Gloria Maksuryhmä: ryhmä 1 poistetaan Glorian kohdalta muut helsinkiläiset yhdistykset ja siirretään se ryhmään 2 (siirto ryhmään 2 oli jäänyt pois edellistä listatekstistä ).

12 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Hinnastosta poistettu: Lava 699,00 / 2 vrk; 261,00 / lisävrk Lava + ääni + valo + henkilöt 1408,00 / 2 vrk; 626,00 / lisävrk Valo + henkilöt 386,00 / 2 vrk; 88,00 / lisävrk- Hinnastoon lisätty: Ääni- + valotekniikka + teknikot 722,00 / vrk; 150,00 / h (sis. alv 24 % ) Valo + teknikko 386,00 / vrk; 100,00 / h (sis. alv 24 %) Hinnastoa muutettu: Pieni pa-setti 230,00 / vrk sis. alv 24 % ( ,00 / vrk) Sivu 5; Nuorten toimintakeskus Happi; Poistettu: Monitoimitilan alakohdat a) Blue screen käyttöön, b) Kokouskäyttöön, c) Radiostudio B ja d) Kuvastudio Muutettu: Alasalin nimeksi Happisali, - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Kokous- ja pienryhmätilat - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 15,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 30,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Radiostudio A:n nimeksi Radiostudio. - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Monitoimitila - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Musiikkistudio Mummola - HFR-artisteille maksuton - alle 25-vuotiaat 105,00 / vrk sis. alv 24 % ( ,00 / h), - Kaupallinen käyttö 210,00 / vrk sis. alv 24 %; ei sis. äänittäjää ( ,00 / h ei sis. äänittäjää; 200,00 / h sis. äänittäjän) Sivu 6; Nuorten toimintakeskus Happi Muutettu: Pelisalin nimeksi Pelitalo - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h)

13 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Narrin salin nimeksi Narrin teatteri - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Sivu 7; Skeittihalli - Toimintakeskus Luuppi Käyntimaksun ikärajaa 20-vuotiaiksi ( vuotiaat) Sivu 9; Muut hinnat (nimikkotilan vuokra, Fallkullan tuotteet, määrittelemättömät maksut) Harjun ja Munkkiniemen studiot, hinnat sis. alv 24 % - helsinkiläiset alle 25 v. (2/3 alle 25 v.) 1 pv. 55,00, 2 pv. 110,00, 3 pv. 155,00 - Ulkopaikkakuntalaiset ja v. 1 pv. 75,00, 2 pv. 150,00, 3 pv. 215,00 - Omakustanne / ulosvuokraus 1 pv. 210,00 Liite 6 sisältää nuorisotoimen irtaimen omaisuuden perushankinnat vuosille Nuorisoasiainkeskuksen raami vuodelle 2014 on euroa, raami on euroa vähemmän kuin vuonna Nuorisoasiainkeskuksessa hankitaan pöytäkoneita, kannettavia tietokoneita, palvelimia, tulostimia ja verkkolaitteita korvaamaan käytöstä poistettavia laitteita sekä palvelun parantamisen tarvitsemiin uudistuksiin. Omat palvelinlaitteet tarvitsevat investointimäärärahoja laitteiden vaihtamissyklin mukaisesti. Verkkolaitteita tarvitaan uusia joka vuosi, koska verkkolaitteita on joka puolella kaupunkia hajanaisen mutta laajan toimipaikkaverkoston mukaisesti. Vuodelle 2014 on esitetty Bengtsårin saunojen kalusteiden uusimiseen euroa. Vuodelle 2015 Viikin uudisrakennuksen kalusteisiin euroa, skeittiramppien uudistamiseen euroa, Meriharjun irtaimen uudistamiseen euroa ja Bengtsårin saunojen uudistamiseen jatkuu, sekä mantereen mökin toimintaympäristön uudistaminen euroa. Vuodelle 2016 Maunulan uudishankkeelle euroa, Östersundom perusparannuksen yhteyteen liittyvä irtaimen uudistaminen euroa, Bengtsårin veneen mahdollinen hankinta euroa ja Meriharjun irtaimen uudistaminen jatkuu euroa. Samana vuonna valmistuu Kruunuvuoren yhteistila, kalustoon euroa. Vuonna 2018 skeittiramppien uudistaminen euroa. Vuonna 2021 Herttoniemen uudisrakennus euroa. Liitteessä 7 henkilöstöresurssisuunnitelma. Vuonna 2013 nuorisoasiainkeskuksessa on yhteensä 344 vakanssia. Niistä

14 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 hallinnollisia vakansseja eri osastoissa on yhteensä 50. Vuosien aikana eläkeikä täyttyy 14 henkilöllä, joista 7 vakanssia on asiakastyössä, kaksi vakanssia siivoustehtävissä ja viisi vakanssia hallintotehtävissä. Eläköitymisen yhteydessä järjestellään tehtäviä uudelleen sekä hallintopalveluissa että toiminnallisilla osastoilla. Siivoustehtävät hoidetaan jatkossa ostopalveluina ja vakanssit siirretään asiakastyöhön. Hallintotehtävistä siirretään systemaattisesti vakansseja asiakastyöhön. Henkilöstön saatavuudessa ei odoteta olevan lähitulevaisuudessa suuria haasteita. Päteviä työnhakijoita uskotaan löytyvän riittävästi. Nuorisoasiainkeskuksessa on laadittu osaamisen johtamisen painotukset vuosille Osaamisen toimenpideohjelmassa määritellään ammattiryhmäkohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat vuosittain. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteistä. Liitteessä 8 tilankäyttösuunnitelma. Strategiakaudella nuorisoasiainkeskukselle valmistuu kaksi uutta nuorisotaloa. Viikin nuorisotalo valmistuu vuonna 2015 ja Maunulan yhteistila vuonna Kruunuvuorenrantaan tavoitellaan yhteiskäyttöistä tilaa opetusviraston ja liikuntaviraston kanssa. Varhaiskasvatusviraston kanssa tiivistetään yhteistyötä leikkipuistojen hyödyntämisessä ja suunnittelussa. Myös Herttoniemen Metrokeskuksen nuorisotilojen suunnittelu etenee viiden muun palveluhallintokunnan kanssa siten, että tilat voitaisiin ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna Vuonna 2014 luovutaan Laakavuoren nuorisotalosta sekä osasta Hietaniemenkadun virastorakennuksen ja Kipinän tiloja. Vuonna 2014 valmistellaan nuorisoasiainkeskuksen tilaohjelma, jossa koko palveluverkko käydään läpi ja resurssit kytketään vahvemmin tasa-arvoisten kasvuympäristöjen rakentamiseen ja kaupungin kasvuun. Järjestöjen nimikkotilat arvioidaan ja samalla selvitetään, voidaanko järjestöille soveltuvia tiloja löytää nykyisistä nuorisotoimen tiloista. Tavoitteena on, että tilojen neliömäärä pysyy ennallaan tai vähenee. Liite 9 Henkilöstöjärjestöjen kannanotto. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: pekka.sihvonen(a)hel.fi Liitteet

15 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Otteet 1 Perusteluteksti (Liite 1, ) 2 Käyttötalousosa (Liite 2, ) 3 Tulo- ja menolaijkohtaiset perustelut (Liite 3, ) 4 Toimipaikat, vuokrat ja neliöt 2014 (Liite 4, ) 5 Hinnat, maksut, vuokrat ja korvaukset alkaen (Liite 5, ) 6 Irtaimen omaisuuden perushankinta 2014 (Liite 6, ) 7 Henkilöstöresurssi- ja eläköitymissuunnitelma (Liite 7, ) 8 Tilakäyttösuunnitelma (Liite 8, ) 9 Henkilöstöjärjestöjen kannanotto (Liite 9, ) Ote Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Päätöshistoria Pöydälle HEL T Päätös Käsittely päätti Kontion esityksestä jättää asian pöydälle Pöydälle Pöydällepanoehdotus: Timo Kontio: Jätetään asia pöydälle seuraavaan kokoukseen asti. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: pekka.sihvonen(a)hel.fi

16 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/6 6 Hietaniemenkatu 9 D:ssä sijaitsevan tilan vuokrasopimuksen irtisanominen alkaen HEL T Päätösehdotus Lautakunta päättänee irtisanoa osoitteessa Hietaniemenkatu 9 D sijaitsevan 480 m² tilan vuokrasopimuksen alkaen. päättää nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2014 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta Talousarvioehdotuksessa esitetään Hietaniemenkatu 9:ssä sijaitsevan virastorakennuksen tilojen käytön tiivistämistä osana nuorisoasiankeskuksen tuottavuusohjelmaa. Luovuttavien tilojen kokonaispinta-ala on 480 m² ja vuosivuokra euroa. Tällä hetkellä tiloissa oleva Valtakunnallinen verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verke siirtyy esityksessä Toimintakeskus Happeen, Klaari Helsinki ja Kompassin työntekijät Hietaniemenkadun virastorakennuksen 5. kerrokseen. Edellä esitettyyn perustuen nuorisoasiankeskus esittää, että osoitteessa Hietaniemenkatu 9 D sijaitseva 480 m² tilan vuokrasopimus irtisanotaan alkaen. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: pekka.sihvonen(a)hel.fi Tiedoksi Tilakeskus

17 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/1 1 Vuoden 2012 yleisavustusten käyttö HEL T Päätösehdotus Lautakunta päättänee 1. antaa Plk Sinivuoren Tytöt ry:lle mahdollisuuden täydentää vuoden 2012 yleisavustuksen käytön selvitystä toimittamalla vahvistettu tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta vuodelta 2012) nuorten kansalaistoiminnan toimistoon asti tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikön päätöksellä. 2. antaa Plk Kontupojat ry:lle mahdollisuuden toimittaa selvitys vuoden 2012 yleisavustuksen käytöstä (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta) asti tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikön päätöksellä. 3. merkitä tiedoksi, että muut vuonna 2012 yleisavustusta saaneet yhdistykset ovat toimittaneet hyväksyttävän selvityksen avustuksen käytöstä nuorisoasiainkeskukseen. Vuonna 2012 nuorisolautakunta myönsi yleisavustusta 123 helsinkiläiselle varhaisnuorisoyhdistykselle yhteensä euroa. Yhdistyksen tulee antaa vuosittain selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Avustuspäätöksessään ( ) lautakunta totesi, että avustuksen käyttö tulee selvittää vuoden 2013 yleisavustushaun yhteydessä tai viimeistään (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase ja jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta). Partiolippukunta Sinivuoren Tytöt ry sai lautakunnan päätöksellä euron avustuksen ja on hakenut yleisavustusta myös tälle vuodelle. Avustushakemuksen liitteenä on vahvistamaton tuloslaskelma ja tase ja siitä puuttuu tilin/toiminnantarkastuskertomus.

18 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/1 Partiolippukunta Kontupojat ry sai lautakunnan päätöksellä euron yleisavustuksen. Yhdistys ei hakenut yleisavustusta vuodelle 2013 eikä ole selvittänyt avustuksen käyttöä vuodelta Nuorisoasiainkeskus esittää, että yllä mainitut yhdistykset saavat lisäaikaa asiakirjojen toimittamiselle asti. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, avustus peritään takaisin nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikön päätöksellä. Muut vuonna 2012 yleisavustusta saaneet yhdistykset ovat selvittäneet avustuksen käytön nuorisoasiainkeskukseen. Lisätiedot osastopäällikkö Leena Ruotsalainen Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: virpi.talasmaki(a)hel.fi Otteet Ote Ao. järjestöt Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, nuorisolautakunta Tiedoksi Nuorten kansalaistoiminnan toimisto

19 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/2 2 Yleisavustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahasta HEL T Päätösehdotus Lautakunta päättänee 1. myöntää yleisavustusta liitteen mukaisesti helsinkiläisille nuorisoyhdistyksille yhteensä euroa menokohdalta Avustusta saavan on noudatettava nuorisolautakunnan hyväksymää nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (nuoriso.hel.fi/kansalaistoiminta > Raha-avustukset). 2. että partiolippukunta Sinivuoren Tytöt ry:n yleisavustus maksetaan vasta kun yhdistys on toimittanut vahvistetun tilinpäätöksen (tuloslaskelma, tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta vuodelta 2012) nuorten kansalaistoiminnan toimistoon. 3. todeta, että vuoden 2013 yleisavustus tulee selvittää vuoden 2014 toiminta-avustushaun yhteydessä tai viimeistään (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta) 4. olla myöntämättä avustusta seuraaville yhdistyksille, koska ne eivät täytä nuorisolautakunnan hyväksymiä yleisavustuksen myöntämisperusteita: Helsingin Icehearts ry (nro 26) hylkäysperuste: yhdistyksen toimintaa tuetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksin ja se kuuluu myös liikuntalautakunnan avustusten piiriin Lasten Teatteriyhdistys Pelikan ry (nro 36) hylkäysperuste: yhdistys on yleistoimija, jonka jäsenistä alle puolet on lapsia ja nuoria ja jonka kirjanpidosta ei ole erotettavissa nuorisotoiminnan kustannukset

20 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/2 Vuoden 2013 yleisavustukset olivat haettavissa klo mennessä. Avustuksia haettiin tänä vuonna toisen kerran sähköisen hakujärjestelmän kautta ja lähes kaikki avustushakemukset saapuivatkin sähköisesti. Myös paperisina saapuneet hakemukset hyväksyttiin. Yleis- ja toiminta-avustushakemuksia tuli yhteensä 154 hakijalta. Kaikki hakemukset tulivat määräaikaan mennessä ja kaikki yleisavustusennakkoa saaneet yhdistykset hakivat myös varsinaista avustusta. Valmisteluvaiheessa kaksi aiemmin yleisavustusta saanutta yhdistystä siirrettiin käsiteltäviksi toiminta-avustusten puolelle. Viime vuosien tapaan molempia avustuksia hakeneet yhdistykset käsiteltiin kokonaisuudessaan vain toisella puolella. Kokouksessaan nuorisolautakunta päätti yleis- ja toiminta-avustusten raamiksi euroa. Yleisavustusesitys on tehty euron mukaisesti. Nuorisoasiainkeskus on huomioinut jakoehdotuksessaan järjestöjen avustuksen saannin tarpeet nuorisolautakunnan hyväksymän avustusohjesäännön mukaisesti. Tänä vuonna yleisavustusraami on noussut euroa ja korotus on esityksessä jaettu pääasiassa niille yhdistyksille, joilla on oikeus vuokra-avustukseen tai joiden toiminta on laajentunut esim. yhdistymisen myötä. Esitetyt avustussummat ovat pysyneet päässäntöisesti viime vuoden tasolla. Avustussummien laskut johtuvat toiminnan oleellisesta vähenemisestä, julkisen tuen korkeasta määrästä ja/tai siitä, että avustusohjesäännön mukaan avustus voi olla korkeintaan 80 % edellisen vuoden toimintamenoista. Kahdella avustuksenhakijalla, Plk Korven Koukkaajat ry ja Helsingin NMKY ry, on käsittelyssä oleva projektiavustushakemus sisällytetty yleisavustushakuun. Hankkeiden on todettu olevan sen kaltaisia, että niiden tukeminen kuuluu yhdistyksen vuosittaisen toiminnan tukemiseen. Projektiavustusten käsittelystä yleisavustusten yhteydessä on tiedotettu hakijoita. Hankkeet on huomioitu avustusesitystä tehtäessä. Yleisavustusesityksessä on huomioitu vuokra-avustaminen avustusohjesäännön mukaisesti. Vuokra-avustusta voidaan myöntää yleisavustuskelpoisille yhdistyksille, joilla on vuokrattuna oma toimitila ja siinä on toimintaa vähintään neljänä päivänä viikossa. Vuokraavustukseen oikeuttavia menoja oli 18 yhdistyksellä (2012:16). Vuokraavustukseen oikeuttavat menot on huomioitu avustussummassa nuorisolautakunnan linjauksen mukaisesti eli enintään 250 euroa

21 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/2 kuukaudessa. Nuorisolautakunnan nimikkotilojen haltijat löytyvät valmistelutaulukosta vuokra-avustukseen oikeuttavien menojen kohdalta. Myös tänä vuonna avustuksen piiriin tuli muutamia uusia yhdistyksiä ja joitakin putosi pois. Vuoden 2012 yleisavustuksen saajista viisi ei hakenut avustusta tälle vuodelle. Plk Sinivuoren Tytöt ry:n kohdalla avustusvalmistelupohjassa on käytetty vielä vahvistamattomia tilinpäätöstietoja. Nuorisoasiainkeskus esittää hylättäväksi Helsingin Icehearts ry:n ja Lasten teatteriyhdistys Pelikan ry:n hakemuksia. Helsingin Icehearts ry:n toiminnan tarkoituksena on toteuttaa Icehearts - toimintamallin mukaisesti pitkäjänteistä ennalta ehkäisevää lastensuojelutoimintaa. Yhdistyksen toimintaa tuetaan liikunta- ja sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksin. Lasten teatteriyhdistys Pelikan ry on teatteritoiminnan yleisyhdistys, jonka jäsenistä alle puolet on lapsia ja nuoria. Toimintakertomuksen ja -suunnitelman mukaisesti yhdistyksen toiminta koostuu lasten- ja nuorten toiminnan lisäksi myös aikuisten toiminnasta. Yhdistykseen on oltu valmisteluvaiheessa yhteydessä lasten- ja nuorten kulujen selvittämiseksi, mutta eriteltyjä kustannuksia lasten ja nuorten toiminnasta ei ole saatu. Yhdistystä on viime vuonna tuettu kulttuurikeskuksen kohdeavustuksilla. Hakemukset ovat lautakunnan varsinaisten ja varajäsenten nähtävillä nuorisoasiainkeskuksessa klo alkaen. Lisätiedot osastopäällikkö Leena Ruotsalainen Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: virpi.talasmaki(a)hel.fi Liitteet 1 Yleisavustukset 2013 Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, nuorisolautakunta Tiedoksi Nuorten kansalaistoiminnan toimisto

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko, klo 17:00-20:05 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 SISÄLTÖ 1 2 VIRASTOPÄÄLLIKÖN PUHEENVUORO 16 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYÄ JA YHTEISTYÖN HEDELMÄÄ 3 NUORISOLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 20 KUSTANNUSTEHOKKAITA HANKKEITA 4 NUORISOASIAINKESKUS

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Kokousaika 16:15-18:22 Kokouspaikka Kulttuurikeskus, Kalevankatu 6 Läsnä Jäsenet Muut Kolanen, Risto puheenjohtaja Alaja, Jaana Muttilainen, Sami Relander, Jukka saapui

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sujuvampaa vapaa-aikaa

Sujuvampaa vapaa-aikaa Sujuvampaa vapaa-aikaa Tampereen kaupunkiseudun vapaa-aikatyöryhmä YTM Hirvonen Riika-Stiina Sisällys 1 Vapaa-aikaselvityksen taustat 1 1.1 Vapaa-aikaselvityksen tavoitteet 1 2 Kuntien nykyiset käytännöt

Lisätiedot

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Suunnittelija Outi Koivisto 24. ja esitys on ladattavissa netistä: www.tampere.fi/avustukset -> toiminta-avustukset Tilaajalautakunnat vuonna

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (22) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 05.03.2015 Aika 04.03.2015, klo 17:01-19:15 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 17.12.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 17.12.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 17.12.2014 Kokoustiedot Aika 17.12.2014 Keskiviikko, klo 16:30-18:33 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o PORIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2012 2016 S i s ä l l y s l u e t t e l o YLEISPERUSTELUT...1 1 TALOUSARVIO 2012... 2 1.1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat... 2 1.2 Talousarvion

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.4.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino Oy Helsinki 2004 Sisältö Taulukko- ja kuvioluettelo

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Tyyne Hakkarainen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2014 1 Tässä selvityksessä tarkastellaan kuusikkokuntien

Lisätiedot

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Niina Pajari RAY Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Tänään käydään läpi: Yleistietoa RAY:stä Avustusten suuntaaminen ja painotukset Avustuslajit Hakuajat Rekisteröinti käytännössä Hakujärjestelmään tutus

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 29.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 04.12.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot