Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 Nuorisolautakunta NUORISOLAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 Nuorisolautakunta 30.05.2013 NUORISOLAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 NUORISOLAUTAKUNTA ESITYSLISTA KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Käsitellään Hietaniemenkatu 9 B Tällä esityslistalla mainitut asiat

2 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 Asia Sivu NUORISOTOIMENJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 2 3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen 3 4 Ilmoitusasiat 4 5 Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus v Hietaniemenkatu 9 D:ssä sijaitsevan tilan vuokrasopimuksen irtisanominen alkaen 5 14 KESKITETTYJEN PALVELUJEN OSASTO 1 Vuoden 2012 yleisavustusten käyttö 15 2 Yleisavustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahasta 17 3 Vuoden 2012 toiminta-avustusten käyttö 20 4 Toiminta-avustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahoista 22 5 Vuoden 2012 palkkausavustusten käyttö 25 6 Palkkausavustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahoista 27 7 Pöydälle Kontulan Somalialaiset ry:n starttiavustushakemus 32 8 Nuoret Muslimit ry:n starttiavustushakemus 35 9 Vuosaaren VPK ry:n nuoriso-osaston starttiavustushakemus Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Ingervon ym. valtuustoaloitteeseen nuorisokahvilasta 12 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Belle Selene Xian ym. valtuustoaloitteeseen nuorten liikuntamahdollisuuksista 42 46

3 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ohisalo (varalla Lehtinen) ja Haapalainen (varalla Hetemaj) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio

4 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/2 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätösehdotus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio

5 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/3 3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen Päätösehdotus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä: Nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikkö Nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikkö : Nimikkotilojen myöntäminen ajalle : Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ry:lle 200 euron kuljetusavustus : Kokoomuksen Nuorten Helsingin Piiri ry:lle 200 euron kuljetusavustus : Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry:lle 200 euron kuljetusavustus : Vocal team -nuorten toimintaryhmälle 400 euron projektiavustus Pidä kiinni -musiikkiprojektin toteuttamiseen : Mundus Socialis -nuorten toimintaryhmälle euron projektiavustus demokraattisen, sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen tähtäävään leiriprojektin toteuttamiseen : SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:lle 3 x 200 euron kuljetusavustus : Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:lle 200 euron kuljetusavustus : Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:lle 2 x 200 euron kuljetusavustus nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio

6 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/4 4 Ilmoitusasiat Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi Khs Lähiöprojektin toimintakertomus nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio

7 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 5 Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus v HEL T Päätösehdotus Lähtötiedot päättänee hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2014 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteiden 1 ja 2 mukaisena. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet. Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2014 tuloraami on euroa. Nuorisoasiainkeskuksen menoraami on euroa, joka on euroa enemmän kuin vuonna Laatimisohjeen mukaan sekä talousarvioehdotus että -suunnitelma laaditaan vuoden 2014 rahanarvoon. Valtionvarainministeriön ennusteen mukainen kuluttajahintaindeksin muutos vuodelle 2014 on 2,1 %. Lautakunnan ehdotus talousarviokirjaan tuleviksi perusteluteksteiksi suoritetaulukoineen, luettelo lakkautettavista viroista, henkilöstöresurssisuunnitelmataulukko, tilaresurssisuunnitelma ja irtaimen omaisuuden erittelevä taulukko toimitetaan liitetiedostoina talous- ja suunnittelukeskukseen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle Nuorisoasiainkeskus on sopinut talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa niin, että nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotus toimitetaan viimeistään käsitteli seminaarissa talousarvioehdotuksen laatimista vuodelle 2014 ja kävi asiasta lähetekeskustelun kokouksessaan päätti kokouksessaan esittää tilakeskukselle nuorisoasiainkeskuksen talonrakennuksenhankkeiden rakentamisohjelman vuosille Investointisuunnitelmassa esitettiin Viikin ja Maunulan nuorisotaloille määrärahavarausta suunnitteluun ja rakentamiseen vuosille Lautakunnan kokouksen jälkeen on saatu tieto, että Maunulan uudisrakennuksen valmistuminen siirtyy keväälle Uudishankkeiden lisäksi suunnitteilla ovat peruskorjaukset Östikseen ja Herttoniemenrannan

8 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Vuoden 2014 talousarvioehdotus nuorisotalolle vuosina Talousarvion laadinnan yhteydessä on laadittu tilakäyttösuunnitelma vuosille (Liite 8). Liitteessä 2 on esitetty vuodelle 2015 Viikin vanhan tilan ja Viikin uudisrakennuksen vuokrien erotus euroa (menolaji vuokrat). Vuodelle 2016 on esitetty Maunulan vanhan tilan ja uudisrakennuksen vuokrien erotus euroa (menolaji vuokrat). Lisäksi vuodelle 2016 on varattu Kruunuvuoren yhteistiloihin euroa. (Listatekstiä on korjattu edellisestä versiosta) Nuorisoasiainkeskus kohdistaa säästöt vuokriin ja henkilöstömenoihin. Palkkamenoista on jouduttu sopeuttamaan 17 vakituisen vakanssin vuosipalkat. Palkantarkistuksiin ei ole varattu keskitettyä määrärahaa, joten mahdolliset palkankorotukset katetaan raamista. Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotuksessa kuluttajahintaindeksin mukaista korotusta ei ole tehty muiden palvelujen ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin, tavaroihin eikä avustuksiin. Liitteenä (Liite 7) olevassa henkilöstösuunnitelmassa ei ole esitetty vakanssien vähentämistä. Hallinnosta vapautuvia vakansseja siirretään lähivuosina mahdollisuuksien mukaan nuorisotyöhön. Vakansseja nuorisoasiainkeskuksessa on yhteensä 344. Nuorisoasiainkeskuksen toimintoja järjestellään uudelleen Mellunmäessä. Laakavuoren kumppanuustalon sopimuksesta ja tilasta luovutaan ja samalla vahvistetaan varhaisnuorten kerho- ja pienryhmätoiminnan resursseja. Lisäksi selvitetään tarvetta aluetyön ja nuorisotyöyksikön vahvistamiseen alueella. Tilasta luopuminen nähdään perusteltuna, koska Laakavuoren nuorisotalolta on matkaa Vesalan nuorisotalolle 0,7 km ja nuorten toimintakeskus Luuppiin (Kontula) 2,2 km. Luuppiin on metrolla matkaa yhden pysäkin verran. Vantaan puolella sijaitsevalle Länsimäen nuorisotalolle matkaa kertyy 1,7 km. Nuorisotalojen verkko alueella on tiheä ja keskeiseen kohderyhmään kuuluvat nuoret (13 17 v.) liikkuvat jo nyt aktiivisesti nuorisotalojen välillä. Varhaisnuorten toiminnan järjestämiseksi vuodelle 2014 varataan euroa asiakaspalvelujen ostoihin ja palkkoihin. Nuorten toimintatalo Kipinän (Itäkeskus) tilojen käyttöä tiivistetään yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Kipinässä on tällä hetkellä sekä kohdennetun nuorisotyön, kulttuurisen nuorisotyön että alueellisen nuorisotyön toimintaa. Uudelleenjärjestelyn tuloksena luovutaan osasta tiloja.

9 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Hietanimenkatu 9 D-rapun toisen kerroksen toimistotiloista luovutaan tiivistämällä suunnittelu- ja hallintohenkilökuntaa jaettuihin työhuoneisiin. Vuokriin on tehty kuluttajahintaindeksin mukainen korotus 2,1 %. Tavoitteena on, että keskeisin palkitsemiskeino tulospalkkaus on käytettävissä vuonna Kaupungin ohjeen mukaan tulospalkkiot tulee rahoittaa talousarvion puitteissa. Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Nuorisoasiainkeskuksen toiminnassa strategiaohjelmasta korostuvat nuorten hyvinvointi ja osallisuus, kansainvälinen Helsinki, demokratia sekä johtaminen ja talous. Tavoitteena on yhä tiiviimmin yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa toteuttaa valtuustostrategian tavoitteita. Liitteessä 1 on talousarvioehdotuksen perusteluteksti Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa Nuorisotilojen käyttöastetta parannetaan aamupäivisin ja viikonloppuisin. Muita kuin nuorten käyntikertoja lisätään käyntikerralla tarjoamalla tiloja yhä aktiivisemmin eri toimijoiden käyttöön edullisesti tai kustannuksetta. Samalla nuorisotyöllistä henkilöresurssia suunnataan entistä vahvemmin pienryhmätyöhön. Käyttöasteen tehostamiseksi tilojen käyttömahdollisuuksista tehdään selvitys. Hietaniemenkadulla sijaitsevan virastorakennuksen vuonna 2013 aloitettu tilansäästö jatkuu. Vuoden 2014 alusta luovutaan 480 neliöstä sijoittamalla useampia henkilöitä samaan huoneeseen ja siirtämällä Verken toiminnot Happeen. Ratkaisu säästää noin euroa. Laakavuoren nuorisotalosta (574 m2) luovutaan kesäkuussa 2014 ja samalla vahvistetaan aluetyön ja järjestökumppanuuksien roolia alueella. Itäkeskuksen Kipinässä haetaan noin 300 neliön tilasäästöjä järjestelemällä toimintoja uudelleen ja lisäämällä yhteiskäyttöä. Arvioitu säästövaikutus on vuonna euroa ja vuonna 2015 noin euroa. Lisäksi selvitetään mahdollisuus siirtää osa järjestöjen nimikkotilojen toiminnasta nuorisoasiainkeskuksen muiden toimipaikkojen yhteyteen. Hallinnon osuutta henkilöstöstä pienennetään. Hallinnosta vapautuvia vakansseja siirretään systemaattisesti asiakastyöhön. Hallintoa kehitetään tavalla, joka vapauttaa esimiehiä työn johtamiseen kentällä. Nuorisoasiainkeskuksen tuottavuutta kasvatetaan parantamalla johtamista, lisäämällä työn mielekkyyden kokemusta, lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja siinä kehittymiseen sekä

10 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 ottamalla varhaisen tuen ja puuttumisen välineet systemaattisesti käyttöön. Nuorisoasiainkeskuksen kasvava lyhyiden sairauspoissaolojen määrä käännetään laskuun vuoden 2014 aikana. Savuton Helsinki -ohjelman toteuttamista tehostetaan. Toiminnan tavoitteellisuutta selkeytetään vähentämällä sitovien tunnuslukujen määrää sekä parantamalla tunnuslukujen seurantaa ja raportointia. Ruuti-toiminnan vahvistamiseksi painopistettä suunnataan yhä voimakkaammin pienryhmätyöhön. Toiminnan tuottavuutta arvioidaan vuosittain yksikkö- ja toimipaikkatasolla tuottavuusmatriisin avulla. Sen perusteella kehitetään toimintaa ja levitetään hyviä käytäntöjä Vuonna 2014 sitovia suoritetavoitteita ovat käyntikerrat, pienryhmien määrä ja suunnitelmallisesti tuetut nuoret. Käyntikertatavoitetta kasvetaan maltillisesti vuoden 2012 tavoitteesta. Perusteluna suuremmalle määrälle on vuoden 2012 toteuma sekä tavoitteet muun käytön lisäämisestä. TP 2012 TA 2013 TAE 2014 Käyntikertoja Suunnitelmallisesti tuetut nuoret Nuorten pienryhmät Tuottavuusindeksin laskennassa on otettu huomioon poistojen vaikutus. Liite 2 sisältää käyttötalousosan vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksen Tuloraamiksi esitetään euroa ja menoraamiksi euroa. Taloussuunnitelmavuosille esitetään tuloraamiksi vuoden 2014 tasoa. Menoraamiin on lisätty vuokrista tulevat lisäykset. Liitteessä 3 on vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut. Lautakunta vahvistaa vuoden 2014 tulosbudjetit joulukuussa Tuloraami on euroa ja menoraami on euroa. Kuukausipalkkojen summa nousee virastotasolla euroa (3,4 %) vuoden 2013 käyttösuunnitelman kuukausipalkoista. Kuukausipalkat sisältävät vakituisen henkilöstön palkat euroa. Raamiin pääsemiseksi on jouduttu palkkamenoista säästämään 17 vakituisen vakanssin kuukausipalkat. Kuukausipalkkoja on sopeutettu eurolla. Vakansseja on yhteensä 344.

11 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Kuukausipalkat muodostuvat seuraavasti: vakanssien palkoista euroa, Bengtsårin leirisaaren palkkamenoista euroa sekä tukien ja avustusten kautta tulevista palkkamenoista euroa, nämä yhteensä euroa. Tuet ja avustukset muodostuvat Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen tuista ja muista pienemmistä avustuksista. Henkilöstösivukuluprosentti vuonna 2014 on 33,25 %. Asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostoissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen. Asiakaspalvelujen summa on pidetty kuitenkin vuoden 2013 tasolla, koska talousarvioehdotuksessa on varauduttu tuottamaan syksyllä 2014 ostopalveluina varhaisnuorisotoimintaa itäisessä nuorisotyöyksikössä sekä jatkamaan yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen ja varhaisnuorisotoimintaa tuottavien järjestöjen kanssa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -menolajissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen. Järjestöavustuksiin on varattu euroa. Henkilökuntakerho Pumpun avustukseen on varattu euron määräraha. Avustuksissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen. Käyttömenojen jakautuminen kuluryhmittäin: TP 2012 KS 2013 TAE % % % Henkilöstömenot , , ,3 Vuokramenot , , ,9 Avustukset järjestöille , , ,5 Muut menot , , ,2 MENOT YHTEENSÄ , , ,0 Liite 4 sisältää luettelon nuorisotoimen toimipaikoista ja niiden pintaalat sekä vuosivuokrat. Vuosivuokriin on laskettu indeksikorotus 2,1 %. Liite 5 sisältää nuorisotoimen voimassaolevat taksat ja maksut. Taksat ja maksut liite uudistetaan vuoden TAE 2015 yhteydessä, jolloin esitettään kunkin taksan vahvistamisperusteet ja viimeinen vahvistamispäätös ja osuus vastaavista yksikkökustannuksista. TAE 2014 yhteydessä esitetään seuraavat muutokset taksoihin ja maksuihin: Sivu 3; Kulttuuriareena Gloria Maksuryhmä: ryhmä 1 poistetaan Glorian kohdalta muut helsinkiläiset yhdistykset ja siirretään se ryhmään 2 (siirto ryhmään 2 oli jäänyt pois edellistä listatekstistä ).

12 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Hinnastosta poistettu: Lava 699,00 / 2 vrk; 261,00 / lisävrk Lava + ääni + valo + henkilöt 1408,00 / 2 vrk; 626,00 / lisävrk Valo + henkilöt 386,00 / 2 vrk; 88,00 / lisävrk- Hinnastoon lisätty: Ääni- + valotekniikka + teknikot 722,00 / vrk; 150,00 / h (sis. alv 24 % ) Valo + teknikko 386,00 / vrk; 100,00 / h (sis. alv 24 %) Hinnastoa muutettu: Pieni pa-setti 230,00 / vrk sis. alv 24 % ( ,00 / vrk) Sivu 5; Nuorten toimintakeskus Happi; Poistettu: Monitoimitilan alakohdat a) Blue screen käyttöön, b) Kokouskäyttöön, c) Radiostudio B ja d) Kuvastudio Muutettu: Alasalin nimeksi Happisali, - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Kokous- ja pienryhmätilat - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 15,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 30,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Radiostudio A:n nimeksi Radiostudio. - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Monitoimitila - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Musiikkistudio Mummola - HFR-artisteille maksuton - alle 25-vuotiaat 105,00 / vrk sis. alv 24 % ( ,00 / h), - Kaupallinen käyttö 210,00 / vrk sis. alv 24 %; ei sis. äänittäjää ( ,00 / h ei sis. äänittäjää; 200,00 / h sis. äänittäjän) Sivu 6; Nuorten toimintakeskus Happi Muutettu: Pelisalin nimeksi Pelitalo - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h)

13 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Narrin salin nimeksi Narrin teatteri - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Sivu 7; Skeittihalli - Toimintakeskus Luuppi Käyntimaksun ikärajaa 20-vuotiaiksi ( vuotiaat) Sivu 9; Muut hinnat (nimikkotilan vuokra, Fallkullan tuotteet, määrittelemättömät maksut) Harjun ja Munkkiniemen studiot, hinnat sis. alv 24 % - helsinkiläiset alle 25 v. (2/3 alle 25 v.) 1 pv. 55,00, 2 pv. 110,00, 3 pv. 155,00 - Ulkopaikkakuntalaiset ja v. 1 pv. 75,00, 2 pv. 150,00, 3 pv. 215,00 - Omakustanne / ulosvuokraus 1 pv. 210,00 Liite 6 sisältää nuorisotoimen irtaimen omaisuuden perushankinnat vuosille Nuorisoasiainkeskuksen raami vuodelle 2014 on euroa, raami on euroa vähemmän kuin vuonna Nuorisoasiainkeskuksessa hankitaan pöytäkoneita, kannettavia tietokoneita, palvelimia, tulostimia ja verkkolaitteita korvaamaan käytöstä poistettavia laitteita sekä palvelun parantamisen tarvitsemiin uudistuksiin. Omat palvelinlaitteet tarvitsevat investointimäärärahoja laitteiden vaihtamissyklin mukaisesti. Verkkolaitteita tarvitaan uusia joka vuosi, koska verkkolaitteita on joka puolella kaupunkia hajanaisen mutta laajan toimipaikkaverkoston mukaisesti. Vuodelle 2014 on esitetty Bengtsårin saunojen kalusteiden uusimiseen euroa. Vuodelle 2015 Viikin uudisrakennuksen kalusteisiin euroa, skeittiramppien uudistamiseen euroa, Meriharjun irtaimen uudistamiseen euroa ja Bengtsårin saunojen uudistamiseen jatkuu, sekä mantereen mökin toimintaympäristön uudistaminen euroa. Vuodelle 2016 Maunulan uudishankkeelle euroa, Östersundom perusparannuksen yhteyteen liittyvä irtaimen uudistaminen euroa, Bengtsårin veneen mahdollinen hankinta euroa ja Meriharjun irtaimen uudistaminen jatkuu euroa. Samana vuonna valmistuu Kruunuvuoren yhteistila, kalustoon euroa. Vuonna 2018 skeittiramppien uudistaminen euroa. Vuonna 2021 Herttoniemen uudisrakennus euroa. Liitteessä 7 henkilöstöresurssisuunnitelma. Vuonna 2013 nuorisoasiainkeskuksessa on yhteensä 344 vakanssia. Niistä

14 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 hallinnollisia vakansseja eri osastoissa on yhteensä 50. Vuosien aikana eläkeikä täyttyy 14 henkilöllä, joista 7 vakanssia on asiakastyössä, kaksi vakanssia siivoustehtävissä ja viisi vakanssia hallintotehtävissä. Eläköitymisen yhteydessä järjestellään tehtäviä uudelleen sekä hallintopalveluissa että toiminnallisilla osastoilla. Siivoustehtävät hoidetaan jatkossa ostopalveluina ja vakanssit siirretään asiakastyöhön. Hallintotehtävistä siirretään systemaattisesti vakansseja asiakastyöhön. Henkilöstön saatavuudessa ei odoteta olevan lähitulevaisuudessa suuria haasteita. Päteviä työnhakijoita uskotaan löytyvän riittävästi. Nuorisoasiainkeskuksessa on laadittu osaamisen johtamisen painotukset vuosille Osaamisen toimenpideohjelmassa määritellään ammattiryhmäkohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat vuosittain. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteistä. Liitteessä 8 tilankäyttösuunnitelma. Strategiakaudella nuorisoasiainkeskukselle valmistuu kaksi uutta nuorisotaloa. Viikin nuorisotalo valmistuu vuonna 2015 ja Maunulan yhteistila vuonna Kruunuvuorenrantaan tavoitellaan yhteiskäyttöistä tilaa opetusviraston ja liikuntaviraston kanssa. Varhaiskasvatusviraston kanssa tiivistetään yhteistyötä leikkipuistojen hyödyntämisessä ja suunnittelussa. Myös Herttoniemen Metrokeskuksen nuorisotilojen suunnittelu etenee viiden muun palveluhallintokunnan kanssa siten, että tilat voitaisiin ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna Vuonna 2014 luovutaan Laakavuoren nuorisotalosta sekä osasta Hietaniemenkadun virastorakennuksen ja Kipinän tiloja. Vuonna 2014 valmistellaan nuorisoasiainkeskuksen tilaohjelma, jossa koko palveluverkko käydään läpi ja resurssit kytketään vahvemmin tasa-arvoisten kasvuympäristöjen rakentamiseen ja kaupungin kasvuun. Järjestöjen nimikkotilat arvioidaan ja samalla selvitetään, voidaanko järjestöille soveltuvia tiloja löytää nykyisistä nuorisotoimen tiloista. Tavoitteena on, että tilojen neliömäärä pysyy ennallaan tai vähenee. Liite 9 Henkilöstöjärjestöjen kannanotto. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: pekka.sihvonen(a)hel.fi Liitteet

15 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Otteet 1 Perusteluteksti (Liite 1, ) 2 Käyttötalousosa (Liite 2, ) 3 Tulo- ja menolaijkohtaiset perustelut (Liite 3, ) 4 Toimipaikat, vuokrat ja neliöt 2014 (Liite 4, ) 5 Hinnat, maksut, vuokrat ja korvaukset alkaen (Liite 5, ) 6 Irtaimen omaisuuden perushankinta 2014 (Liite 6, ) 7 Henkilöstöresurssi- ja eläköitymissuunnitelma (Liite 7, ) 8 Tilakäyttösuunnitelma (Liite 8, ) 9 Henkilöstöjärjestöjen kannanotto (Liite 9, ) Ote Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Päätöshistoria Pöydälle HEL T Päätös Käsittely päätti Kontion esityksestä jättää asian pöydälle Pöydälle Pöydällepanoehdotus: Timo Kontio: Jätetään asia pöydälle seuraavaan kokoukseen asti. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: pekka.sihvonen(a)hel.fi

16 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/6 6 Hietaniemenkatu 9 D:ssä sijaitsevan tilan vuokrasopimuksen irtisanominen alkaen HEL T Päätösehdotus Lautakunta päättänee irtisanoa osoitteessa Hietaniemenkatu 9 D sijaitsevan 480 m² tilan vuokrasopimuksen alkaen. päättää nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2014 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta Talousarvioehdotuksessa esitetään Hietaniemenkatu 9:ssä sijaitsevan virastorakennuksen tilojen käytön tiivistämistä osana nuorisoasiankeskuksen tuottavuusohjelmaa. Luovuttavien tilojen kokonaispinta-ala on 480 m² ja vuosivuokra euroa. Tällä hetkellä tiloissa oleva Valtakunnallinen verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verke siirtyy esityksessä Toimintakeskus Happeen, Klaari Helsinki ja Kompassin työntekijät Hietaniemenkadun virastorakennuksen 5. kerrokseen. Edellä esitettyyn perustuen nuorisoasiankeskus esittää, että osoitteessa Hietaniemenkatu 9 D sijaitseva 480 m² tilan vuokrasopimus irtisanotaan alkaen. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: pekka.sihvonen(a)hel.fi Tiedoksi Tilakeskus

17 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/1 1 Vuoden 2012 yleisavustusten käyttö HEL T Päätösehdotus Lautakunta päättänee 1. antaa Plk Sinivuoren Tytöt ry:lle mahdollisuuden täydentää vuoden 2012 yleisavustuksen käytön selvitystä toimittamalla vahvistettu tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta vuodelta 2012) nuorten kansalaistoiminnan toimistoon asti tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikön päätöksellä. 2. antaa Plk Kontupojat ry:lle mahdollisuuden toimittaa selvitys vuoden 2012 yleisavustuksen käytöstä (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta) asti tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikön päätöksellä. 3. merkitä tiedoksi, että muut vuonna 2012 yleisavustusta saaneet yhdistykset ovat toimittaneet hyväksyttävän selvityksen avustuksen käytöstä nuorisoasiainkeskukseen. Vuonna 2012 nuorisolautakunta myönsi yleisavustusta 123 helsinkiläiselle varhaisnuorisoyhdistykselle yhteensä euroa. Yhdistyksen tulee antaa vuosittain selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Avustuspäätöksessään ( ) lautakunta totesi, että avustuksen käyttö tulee selvittää vuoden 2013 yleisavustushaun yhteydessä tai viimeistään (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase ja jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta). Partiolippukunta Sinivuoren Tytöt ry sai lautakunnan päätöksellä euron avustuksen ja on hakenut yleisavustusta myös tälle vuodelle. Avustushakemuksen liitteenä on vahvistamaton tuloslaskelma ja tase ja siitä puuttuu tilin/toiminnantarkastuskertomus.

18 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/1 Partiolippukunta Kontupojat ry sai lautakunnan päätöksellä euron yleisavustuksen. Yhdistys ei hakenut yleisavustusta vuodelle 2013 eikä ole selvittänyt avustuksen käyttöä vuodelta Nuorisoasiainkeskus esittää, että yllä mainitut yhdistykset saavat lisäaikaa asiakirjojen toimittamiselle asti. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, avustus peritään takaisin nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikön päätöksellä. Muut vuonna 2012 yleisavustusta saaneet yhdistykset ovat selvittäneet avustuksen käytön nuorisoasiainkeskukseen. Lisätiedot osastopäällikkö Leena Ruotsalainen Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: virpi.talasmaki(a)hel.fi Otteet Ote Ao. järjestöt Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, nuorisolautakunta Tiedoksi Nuorten kansalaistoiminnan toimisto

19 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/2 2 Yleisavustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahasta HEL T Päätösehdotus Lautakunta päättänee 1. myöntää yleisavustusta liitteen mukaisesti helsinkiläisille nuorisoyhdistyksille yhteensä euroa menokohdalta Avustusta saavan on noudatettava nuorisolautakunnan hyväksymää nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (nuoriso.hel.fi/kansalaistoiminta > Raha-avustukset). 2. että partiolippukunta Sinivuoren Tytöt ry:n yleisavustus maksetaan vasta kun yhdistys on toimittanut vahvistetun tilinpäätöksen (tuloslaskelma, tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta vuodelta 2012) nuorten kansalaistoiminnan toimistoon. 3. todeta, että vuoden 2013 yleisavustus tulee selvittää vuoden 2014 toiminta-avustushaun yhteydessä tai viimeistään (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta) 4. olla myöntämättä avustusta seuraaville yhdistyksille, koska ne eivät täytä nuorisolautakunnan hyväksymiä yleisavustuksen myöntämisperusteita: Helsingin Icehearts ry (nro 26) hylkäysperuste: yhdistyksen toimintaa tuetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksin ja se kuuluu myös liikuntalautakunnan avustusten piiriin Lasten Teatteriyhdistys Pelikan ry (nro 36) hylkäysperuste: yhdistys on yleistoimija, jonka jäsenistä alle puolet on lapsia ja nuoria ja jonka kirjanpidosta ei ole erotettavissa nuorisotoiminnan kustannukset

20 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/2 Vuoden 2013 yleisavustukset olivat haettavissa klo mennessä. Avustuksia haettiin tänä vuonna toisen kerran sähköisen hakujärjestelmän kautta ja lähes kaikki avustushakemukset saapuivatkin sähköisesti. Myös paperisina saapuneet hakemukset hyväksyttiin. Yleis- ja toiminta-avustushakemuksia tuli yhteensä 154 hakijalta. Kaikki hakemukset tulivat määräaikaan mennessä ja kaikki yleisavustusennakkoa saaneet yhdistykset hakivat myös varsinaista avustusta. Valmisteluvaiheessa kaksi aiemmin yleisavustusta saanutta yhdistystä siirrettiin käsiteltäviksi toiminta-avustusten puolelle. Viime vuosien tapaan molempia avustuksia hakeneet yhdistykset käsiteltiin kokonaisuudessaan vain toisella puolella. Kokouksessaan nuorisolautakunta päätti yleis- ja toiminta-avustusten raamiksi euroa. Yleisavustusesitys on tehty euron mukaisesti. Nuorisoasiainkeskus on huomioinut jakoehdotuksessaan järjestöjen avustuksen saannin tarpeet nuorisolautakunnan hyväksymän avustusohjesäännön mukaisesti. Tänä vuonna yleisavustusraami on noussut euroa ja korotus on esityksessä jaettu pääasiassa niille yhdistyksille, joilla on oikeus vuokra-avustukseen tai joiden toiminta on laajentunut esim. yhdistymisen myötä. Esitetyt avustussummat ovat pysyneet päässäntöisesti viime vuoden tasolla. Avustussummien laskut johtuvat toiminnan oleellisesta vähenemisestä, julkisen tuen korkeasta määrästä ja/tai siitä, että avustusohjesäännön mukaan avustus voi olla korkeintaan 80 % edellisen vuoden toimintamenoista. Kahdella avustuksenhakijalla, Plk Korven Koukkaajat ry ja Helsingin NMKY ry, on käsittelyssä oleva projektiavustushakemus sisällytetty yleisavustushakuun. Hankkeiden on todettu olevan sen kaltaisia, että niiden tukeminen kuuluu yhdistyksen vuosittaisen toiminnan tukemiseen. Projektiavustusten käsittelystä yleisavustusten yhteydessä on tiedotettu hakijoita. Hankkeet on huomioitu avustusesitystä tehtäessä. Yleisavustusesityksessä on huomioitu vuokra-avustaminen avustusohjesäännön mukaisesti. Vuokra-avustusta voidaan myöntää yleisavustuskelpoisille yhdistyksille, joilla on vuokrattuna oma toimitila ja siinä on toimintaa vähintään neljänä päivänä viikossa. Vuokraavustukseen oikeuttavia menoja oli 18 yhdistyksellä (2012:16). Vuokraavustukseen oikeuttavat menot on huomioitu avustussummassa nuorisolautakunnan linjauksen mukaisesti eli enintään 250 euroa

21 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/2 kuukaudessa. Nuorisolautakunnan nimikkotilojen haltijat löytyvät valmistelutaulukosta vuokra-avustukseen oikeuttavien menojen kohdalta. Myös tänä vuonna avustuksen piiriin tuli muutamia uusia yhdistyksiä ja joitakin putosi pois. Vuoden 2012 yleisavustuksen saajista viisi ei hakenut avustusta tälle vuodelle. Plk Sinivuoren Tytöt ry:n kohdalla avustusvalmistelupohjassa on käytetty vielä vahvistamattomia tilinpäätöstietoja. Nuorisoasiainkeskus esittää hylättäväksi Helsingin Icehearts ry:n ja Lasten teatteriyhdistys Pelikan ry:n hakemuksia. Helsingin Icehearts ry:n toiminnan tarkoituksena on toteuttaa Icehearts - toimintamallin mukaisesti pitkäjänteistä ennalta ehkäisevää lastensuojelutoimintaa. Yhdistyksen toimintaa tuetaan liikunta- ja sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksin. Lasten teatteriyhdistys Pelikan ry on teatteritoiminnan yleisyhdistys, jonka jäsenistä alle puolet on lapsia ja nuoria. Toimintakertomuksen ja -suunnitelman mukaisesti yhdistyksen toiminta koostuu lasten- ja nuorten toiminnan lisäksi myös aikuisten toiminnasta. Yhdistykseen on oltu valmisteluvaiheessa yhteydessä lasten- ja nuorten kulujen selvittämiseksi, mutta eriteltyjä kustannuksia lasten ja nuorten toiminnasta ei ole saatu. Yhdistystä on viime vuonna tuettu kulttuurikeskuksen kohdeavustuksilla. Hakemukset ovat lautakunnan varsinaisten ja varajäsenten nähtävillä nuorisoasiainkeskuksessa klo alkaen. Lisätiedot osastopäällikkö Leena Ruotsalainen Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: virpi.talasmaki(a)hel.fi Liitteet 1 Yleisavustukset 2013 Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, nuorisolautakunta Tiedoksi Nuorten kansalaistoiminnan toimisto

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2011 alkaen 1 Tämä opas perustuu nuorisolautakunnan hyväksymään nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöön 1.1.2011

Lisätiedot

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2015 1 (6) Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut TULOT Myyntitulot 110 000 euroa Tuet ja avustukset 853 000 Bengtsåren leirisaaren

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Nuorisolautakunta Kehos/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Nuorisolautakunta Kehos/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (6) 123 Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2016 HEL 2016-000122 T 02 05 01 00 Päätös päätti 1. tarkentaa 28.1.2016 tehtyä loma-aikojen leiriavustuspäätöstä jätettyjen

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2014 alkaen 1 Opas on tiivistelmä nuorisolautakunnan myöntämistä avustuksista ja siinä esitellään avustukset pääkohdittain.

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Nuorisolautakunta Ntj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Nuorisolautakunta Ntj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2011 1 (5) 81 Viranhaltijoiden päätösten seuraaminen Päätös Nuorisotoimenjohtaja päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä: 17.10.2011

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (9) Nuorisolautakunta Ntj/5 12.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (9) Nuorisolautakunta Ntj/5 12.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (9) 118 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2014 HEL 2013-002083 T 02 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 54 Varhaiskasvatuslautakunnan päätettävät järjestöavustukset vuodelle 2016 HEL 2016-002665 T 02 05 01 00 Päätös Käsittely päätti myöntää avustuksia vuoden 2016

Lisätiedot

24 Atlantis FC Girls ry:n projektiavustushakemus. Päätös

24 Atlantis FC Girls ry:n projektiavustushakemus. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (16) 24 Atlantis FC Girls ry:n projektiavustushakemus HEL 2014-003799 T 02 05 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Toimistopäällikkö päätti olla myöntämättä projektiavustusta

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 43 Suomenkielisen työväenopiston talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 HEL 2014-002682 T 02 02 00 Päätös Suomenkielisen työväenopiston

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Kokousaika 9:00-9:27 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Luukkainen, Hannele Kanerva, Seppo Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Avustusohjesääntö on hyväksytty Helsingin kaupungin nuorisolautakunnan kokouksessa 1.12.1993. Avustusohjesääntö on päivitetty 30.3.1995,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYS -LIIKE- LAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Nuorisoasiainkeskus Kehittämisosasto Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Nuorisoasiainkeskus Kehittämisosasto Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 58 SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustushakemus HEL 2016-008862 T 02 05 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti myöntää SDPL:n Helsingin

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 17.01.2013 Sivu 1 / 1 83/02.02.00/2012 290 13.12.2012 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 13.12.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Suomenkielisen työväenopiston jk Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Suomenkielisen työväenopiston jk Suomenkielisen työväenopiston johtokunta Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTO- KUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Käsitellään Finlandia talo, Mannerheimintie 13 e Tällä

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1. AVUSTUSKELPOISUUS 1 1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu 2 04400 Järvenpää 09.03.2016 VUODEN 2016 NUORISOAVUSTUSTEN HAKEMINEN JA VUODEN 2015 AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Nuorisoyhdistysten ja muun nuorten toimintaryhmien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely Sivistyslautakunta 7 25.01.2017 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely 966/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.01.2017

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Jos olette tehnyt hakemuksen aikaisemmin, löydätte vanhan hakemuksenne kirjoittamalla rekisterinumeronne tai y-tunnuksenne. Jos olette uusi

Lisätiedot

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/ /2015, 178/02.05.

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/ /2015, 178/02.05. Maaseutulautakunta 11 18.02.2015 Maaseutulautakunta 18 15.04.2015 Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/02.05.01/2015, 178/02.05.01/2015 MAALTK 18.02.2015 11 Hallintosäännön 9 :n 4. momentin 8. kohdan mukaan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (5) 6 Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2016 Pöydälle 18.01.2016 HEL 2015-002528 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää jakaa avustuksia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 20.08.2014 Sivu 1 / 1 2468/00.01.01/2014 65 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 Maria Rysti, puh. 050 541

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) Nuorisolautakunta Ntj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) Nuorisolautakunta Ntj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (13) Käsiteltävä tässä kokouksessa 7 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2016 HEL 2015-000705 T 02 02 00 Päätös Käsittely päätti hyväksyä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Nuorisoasiainkeskus Kehittämisosasto Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Nuorisoasiainkeskus Kehittämisosasto Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 75 Nuorten toimintaryhmä Keijun projektiavustus 2016 HEL 2016-011720 T 02 05 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti myöntää nuorten toimintaryhmä Keijulle 1000 euron

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Pelastuslautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Pelastuslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Kokousaika 15:00-15:06 Kokouspaikka Keskuspelastusaseman neuvotteluhuone 338 Läsnä Jäsenet Raatikainen, Mika Olin, Venla Aivio, Sanna Eklund, Merja Huru, Nina Jauhiainen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUSHAKEMUS

NUORISOAVUSTUSHAKEMUS NUORISOAVUSTUSHAKEMUS Opetus- ja kasvatuslautakunta Vuosiavustus Kohdeavustus Hakija Seura / Yhdistys / Ryhmä Kotipaikka Rekisteröintivuosi Maksaneita jäseniä 31.12. Pankki ja tilin numero Asiaa hoitaa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen Kaupunginhallitus Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Ohjeet ovat voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 3 2.1.

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

2016 LIIKUNTA-, NUORISO-

2016 LIIKUNTA-, NUORISO- Julistetaan haettavaksi vuodelle 2016 LIIKUNTA-, NUORISO- ja KULTTUURITOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET - liikuntajärjestöille - nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille - kulttuurijärjestöille Järjestöjen

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00- Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 2 Talonrakennukseen osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot 2016 HEL 2016-013304 T 02 02 00 Päätösehdotus päättää siirtää tilakeskuksen talonrakentamiseen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (5) Ympäristölautakunta Yj/6 20.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (5) Ympäristölautakunta Yj/6 20.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (5) 172 Ympäristölautakunnan lausunto Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta nuorten kesätyöpaikkojen määrärahan korottamisesta HEL 2014-003356 T 00 00 03 Lausunto

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.3.2013 ALKAEN 2 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh 17.02.2016 Sivu 1 / 1 551/2016 02.05.01 24 terveyslautakunnan kohdeavustukset 1.1.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. 050 359 9504 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU/ 6/2016. Työllistämistoimikunta KU Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU/ 6/2016. Työllistämistoimikunta KU Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(7) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Torstai 6.10 klo 17.00 Paikka Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017

KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017 KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017 Tämä ilmoitus koskee kaikkia niitä avustuksia, jotka myönnetään niistä Kotkan kaupungin talousarviossa 2017 osoitetuista määrärahoista, joissa ei ole nimetty avustuksensaajia.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Aiemmin jaettu avustuksia nyt tukia Säännöt on koottu Hakijan oppaaseen ja tukiperiaatteet ovat

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/10 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/10 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/10 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 27.4.2010 KELLO 18.00 21.02 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Nuorisotila Päätalo, Tuusniemi Juha Pitkänen, puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 1.1.2015 alkaen KULA 20.5.2014 Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla

Lisätiedot

Hakemukset ja niiden arviointi

Hakemukset ja niiden arviointi Sivistyslautakunta 80 28.10.2015 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2015, kohdeavustukset, hakuaika 30.9.2015 mennessä 983/02.05.01.01/2014 Sivistyslautakunta 80 Kirkkonummen kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 03.04.2012 KOKOUSAIKA 03.04.2012 klo 18.00-19.20 KOKOUSPAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 11 VUODEN 2012 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO 2 12 KOULUTYÖNTEKIJÖIDEN LOMAUTTAMINEN 3 13

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2009 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.3.2009 klo 14-15.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot