Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 Nuorisolautakunta NUORISOLAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 Nuorisolautakunta 30.05.2013 NUORISOLAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 NUORISOLAUTAKUNTA ESITYSLISTA KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Käsitellään Hietaniemenkatu 9 B Tällä esityslistalla mainitut asiat

2 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2013 Asia Sivu NUORISOTOIMENJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 2 3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen 3 4 Ilmoitusasiat 4 5 Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus v Hietaniemenkatu 9 D:ssä sijaitsevan tilan vuokrasopimuksen irtisanominen alkaen 5 14 KESKITETTYJEN PALVELUJEN OSASTO 1 Vuoden 2012 yleisavustusten käyttö 15 2 Yleisavustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahasta 17 3 Vuoden 2012 toiminta-avustusten käyttö 20 4 Toiminta-avustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahoista 22 5 Vuoden 2012 palkkausavustusten käyttö 25 6 Palkkausavustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahoista 27 7 Pöydälle Kontulan Somalialaiset ry:n starttiavustushakemus 32 8 Nuoret Muslimit ry:n starttiavustushakemus 35 9 Vuosaaren VPK ry:n nuoriso-osaston starttiavustushakemus Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Ingervon ym. valtuustoaloitteeseen nuorisokahvilasta 12 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Belle Selene Xian ym. valtuustoaloitteeseen nuorten liikuntamahdollisuuksista 42 46

3 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ohisalo (varalla Lehtinen) ja Haapalainen (varalla Hetemaj) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio

4 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/2 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätösehdotus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio

5 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/3 3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen Päätösehdotus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä: Nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikkö Nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikkö : Nimikkotilojen myöntäminen ajalle : Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ry:lle 200 euron kuljetusavustus : Kokoomuksen Nuorten Helsingin Piiri ry:lle 200 euron kuljetusavustus : Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry:lle 200 euron kuljetusavustus : Vocal team -nuorten toimintaryhmälle 400 euron projektiavustus Pidä kiinni -musiikkiprojektin toteuttamiseen : Mundus Socialis -nuorten toimintaryhmälle euron projektiavustus demokraattisen, sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen tähtäävään leiriprojektin toteuttamiseen : SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:lle 3 x 200 euron kuljetusavustus : Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:lle 200 euron kuljetusavustus : Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:lle 2 x 200 euron kuljetusavustus nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio

6 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/4 4 Ilmoitusasiat Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi Khs Lähiöprojektin toimintakertomus nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio

7 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 5 Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus v HEL T Päätösehdotus Lähtötiedot päättänee hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2014 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteiden 1 ja 2 mukaisena. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet. Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2014 tuloraami on euroa. Nuorisoasiainkeskuksen menoraami on euroa, joka on euroa enemmän kuin vuonna Laatimisohjeen mukaan sekä talousarvioehdotus että -suunnitelma laaditaan vuoden 2014 rahanarvoon. Valtionvarainministeriön ennusteen mukainen kuluttajahintaindeksin muutos vuodelle 2014 on 2,1 %. Lautakunnan ehdotus talousarviokirjaan tuleviksi perusteluteksteiksi suoritetaulukoineen, luettelo lakkautettavista viroista, henkilöstöresurssisuunnitelmataulukko, tilaresurssisuunnitelma ja irtaimen omaisuuden erittelevä taulukko toimitetaan liitetiedostoina talous- ja suunnittelukeskukseen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle Nuorisoasiainkeskus on sopinut talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa niin, että nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotus toimitetaan viimeistään käsitteli seminaarissa talousarvioehdotuksen laatimista vuodelle 2014 ja kävi asiasta lähetekeskustelun kokouksessaan päätti kokouksessaan esittää tilakeskukselle nuorisoasiainkeskuksen talonrakennuksenhankkeiden rakentamisohjelman vuosille Investointisuunnitelmassa esitettiin Viikin ja Maunulan nuorisotaloille määrärahavarausta suunnitteluun ja rakentamiseen vuosille Lautakunnan kokouksen jälkeen on saatu tieto, että Maunulan uudisrakennuksen valmistuminen siirtyy keväälle Uudishankkeiden lisäksi suunnitteilla ovat peruskorjaukset Östikseen ja Herttoniemenrannan

8 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Vuoden 2014 talousarvioehdotus nuorisotalolle vuosina Talousarvion laadinnan yhteydessä on laadittu tilakäyttösuunnitelma vuosille (Liite 8). Liitteessä 2 on esitetty vuodelle 2015 Viikin vanhan tilan ja Viikin uudisrakennuksen vuokrien erotus euroa (menolaji vuokrat). Vuodelle 2016 on esitetty Maunulan vanhan tilan ja uudisrakennuksen vuokrien erotus euroa (menolaji vuokrat). Lisäksi vuodelle 2016 on varattu Kruunuvuoren yhteistiloihin euroa. (Listatekstiä on korjattu edellisestä versiosta) Nuorisoasiainkeskus kohdistaa säästöt vuokriin ja henkilöstömenoihin. Palkkamenoista on jouduttu sopeuttamaan 17 vakituisen vakanssin vuosipalkat. Palkantarkistuksiin ei ole varattu keskitettyä määrärahaa, joten mahdolliset palkankorotukset katetaan raamista. Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotuksessa kuluttajahintaindeksin mukaista korotusta ei ole tehty muiden palvelujen ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin, tavaroihin eikä avustuksiin. Liitteenä (Liite 7) olevassa henkilöstösuunnitelmassa ei ole esitetty vakanssien vähentämistä. Hallinnosta vapautuvia vakansseja siirretään lähivuosina mahdollisuuksien mukaan nuorisotyöhön. Vakansseja nuorisoasiainkeskuksessa on yhteensä 344. Nuorisoasiainkeskuksen toimintoja järjestellään uudelleen Mellunmäessä. Laakavuoren kumppanuustalon sopimuksesta ja tilasta luovutaan ja samalla vahvistetaan varhaisnuorten kerho- ja pienryhmätoiminnan resursseja. Lisäksi selvitetään tarvetta aluetyön ja nuorisotyöyksikön vahvistamiseen alueella. Tilasta luopuminen nähdään perusteltuna, koska Laakavuoren nuorisotalolta on matkaa Vesalan nuorisotalolle 0,7 km ja nuorten toimintakeskus Luuppiin (Kontula) 2,2 km. Luuppiin on metrolla matkaa yhden pysäkin verran. Vantaan puolella sijaitsevalle Länsimäen nuorisotalolle matkaa kertyy 1,7 km. Nuorisotalojen verkko alueella on tiheä ja keskeiseen kohderyhmään kuuluvat nuoret (13 17 v.) liikkuvat jo nyt aktiivisesti nuorisotalojen välillä. Varhaisnuorten toiminnan järjestämiseksi vuodelle 2014 varataan euroa asiakaspalvelujen ostoihin ja palkkoihin. Nuorten toimintatalo Kipinän (Itäkeskus) tilojen käyttöä tiivistetään yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Kipinässä on tällä hetkellä sekä kohdennetun nuorisotyön, kulttuurisen nuorisotyön että alueellisen nuorisotyön toimintaa. Uudelleenjärjestelyn tuloksena luovutaan osasta tiloja.

9 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Hietanimenkatu 9 D-rapun toisen kerroksen toimistotiloista luovutaan tiivistämällä suunnittelu- ja hallintohenkilökuntaa jaettuihin työhuoneisiin. Vuokriin on tehty kuluttajahintaindeksin mukainen korotus 2,1 %. Tavoitteena on, että keskeisin palkitsemiskeino tulospalkkaus on käytettävissä vuonna Kaupungin ohjeen mukaan tulospalkkiot tulee rahoittaa talousarvion puitteissa. Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Nuorisoasiainkeskuksen toiminnassa strategiaohjelmasta korostuvat nuorten hyvinvointi ja osallisuus, kansainvälinen Helsinki, demokratia sekä johtaminen ja talous. Tavoitteena on yhä tiiviimmin yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa toteuttaa valtuustostrategian tavoitteita. Liitteessä 1 on talousarvioehdotuksen perusteluteksti Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa Nuorisotilojen käyttöastetta parannetaan aamupäivisin ja viikonloppuisin. Muita kuin nuorten käyntikertoja lisätään käyntikerralla tarjoamalla tiloja yhä aktiivisemmin eri toimijoiden käyttöön edullisesti tai kustannuksetta. Samalla nuorisotyöllistä henkilöresurssia suunnataan entistä vahvemmin pienryhmätyöhön. Käyttöasteen tehostamiseksi tilojen käyttömahdollisuuksista tehdään selvitys. Hietaniemenkadulla sijaitsevan virastorakennuksen vuonna 2013 aloitettu tilansäästö jatkuu. Vuoden 2014 alusta luovutaan 480 neliöstä sijoittamalla useampia henkilöitä samaan huoneeseen ja siirtämällä Verken toiminnot Happeen. Ratkaisu säästää noin euroa. Laakavuoren nuorisotalosta (574 m2) luovutaan kesäkuussa 2014 ja samalla vahvistetaan aluetyön ja järjestökumppanuuksien roolia alueella. Itäkeskuksen Kipinässä haetaan noin 300 neliön tilasäästöjä järjestelemällä toimintoja uudelleen ja lisäämällä yhteiskäyttöä. Arvioitu säästövaikutus on vuonna euroa ja vuonna 2015 noin euroa. Lisäksi selvitetään mahdollisuus siirtää osa järjestöjen nimikkotilojen toiminnasta nuorisoasiainkeskuksen muiden toimipaikkojen yhteyteen. Hallinnon osuutta henkilöstöstä pienennetään. Hallinnosta vapautuvia vakansseja siirretään systemaattisesti asiakastyöhön. Hallintoa kehitetään tavalla, joka vapauttaa esimiehiä työn johtamiseen kentällä. Nuorisoasiainkeskuksen tuottavuutta kasvatetaan parantamalla johtamista, lisäämällä työn mielekkyyden kokemusta, lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja siinä kehittymiseen sekä

10 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 ottamalla varhaisen tuen ja puuttumisen välineet systemaattisesti käyttöön. Nuorisoasiainkeskuksen kasvava lyhyiden sairauspoissaolojen määrä käännetään laskuun vuoden 2014 aikana. Savuton Helsinki -ohjelman toteuttamista tehostetaan. Toiminnan tavoitteellisuutta selkeytetään vähentämällä sitovien tunnuslukujen määrää sekä parantamalla tunnuslukujen seurantaa ja raportointia. Ruuti-toiminnan vahvistamiseksi painopistettä suunnataan yhä voimakkaammin pienryhmätyöhön. Toiminnan tuottavuutta arvioidaan vuosittain yksikkö- ja toimipaikkatasolla tuottavuusmatriisin avulla. Sen perusteella kehitetään toimintaa ja levitetään hyviä käytäntöjä Vuonna 2014 sitovia suoritetavoitteita ovat käyntikerrat, pienryhmien määrä ja suunnitelmallisesti tuetut nuoret. Käyntikertatavoitetta kasvetaan maltillisesti vuoden 2012 tavoitteesta. Perusteluna suuremmalle määrälle on vuoden 2012 toteuma sekä tavoitteet muun käytön lisäämisestä. TP 2012 TA 2013 TAE 2014 Käyntikertoja Suunnitelmallisesti tuetut nuoret Nuorten pienryhmät Tuottavuusindeksin laskennassa on otettu huomioon poistojen vaikutus. Liite 2 sisältää käyttötalousosan vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksen Tuloraamiksi esitetään euroa ja menoraamiksi euroa. Taloussuunnitelmavuosille esitetään tuloraamiksi vuoden 2014 tasoa. Menoraamiin on lisätty vuokrista tulevat lisäykset. Liitteessä 3 on vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut. Lautakunta vahvistaa vuoden 2014 tulosbudjetit joulukuussa Tuloraami on euroa ja menoraami on euroa. Kuukausipalkkojen summa nousee virastotasolla euroa (3,4 %) vuoden 2013 käyttösuunnitelman kuukausipalkoista. Kuukausipalkat sisältävät vakituisen henkilöstön palkat euroa. Raamiin pääsemiseksi on jouduttu palkkamenoista säästämään 17 vakituisen vakanssin kuukausipalkat. Kuukausipalkkoja on sopeutettu eurolla. Vakansseja on yhteensä 344.

11 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Kuukausipalkat muodostuvat seuraavasti: vakanssien palkoista euroa, Bengtsårin leirisaaren palkkamenoista euroa sekä tukien ja avustusten kautta tulevista palkkamenoista euroa, nämä yhteensä euroa. Tuet ja avustukset muodostuvat Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen tuista ja muista pienemmistä avustuksista. Henkilöstösivukuluprosentti vuonna 2014 on 33,25 %. Asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostoissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen. Asiakaspalvelujen summa on pidetty kuitenkin vuoden 2013 tasolla, koska talousarvioehdotuksessa on varauduttu tuottamaan syksyllä 2014 ostopalveluina varhaisnuorisotoimintaa itäisessä nuorisotyöyksikössä sekä jatkamaan yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen ja varhaisnuorisotoimintaa tuottavien järjestöjen kanssa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -menolajissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen. Järjestöavustuksiin on varattu euroa. Henkilökuntakerho Pumpun avustukseen on varattu euron määräraha. Avustuksissa ei ole varauduttu indeksikorotukseen. Käyttömenojen jakautuminen kuluryhmittäin: TP 2012 KS 2013 TAE % % % Henkilöstömenot , , ,3 Vuokramenot , , ,9 Avustukset järjestöille , , ,5 Muut menot , , ,2 MENOT YHTEENSÄ , , ,0 Liite 4 sisältää luettelon nuorisotoimen toimipaikoista ja niiden pintaalat sekä vuosivuokrat. Vuosivuokriin on laskettu indeksikorotus 2,1 %. Liite 5 sisältää nuorisotoimen voimassaolevat taksat ja maksut. Taksat ja maksut liite uudistetaan vuoden TAE 2015 yhteydessä, jolloin esitettään kunkin taksan vahvistamisperusteet ja viimeinen vahvistamispäätös ja osuus vastaavista yksikkökustannuksista. TAE 2014 yhteydessä esitetään seuraavat muutokset taksoihin ja maksuihin: Sivu 3; Kulttuuriareena Gloria Maksuryhmä: ryhmä 1 poistetaan Glorian kohdalta muut helsinkiläiset yhdistykset ja siirretään se ryhmään 2 (siirto ryhmään 2 oli jäänyt pois edellistä listatekstistä ).

12 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Hinnastosta poistettu: Lava 699,00 / 2 vrk; 261,00 / lisävrk Lava + ääni + valo + henkilöt 1408,00 / 2 vrk; 626,00 / lisävrk Valo + henkilöt 386,00 / 2 vrk; 88,00 / lisävrk- Hinnastoon lisätty: Ääni- + valotekniikka + teknikot 722,00 / vrk; 150,00 / h (sis. alv 24 % ) Valo + teknikko 386,00 / vrk; 100,00 / h (sis. alv 24 %) Hinnastoa muutettu: Pieni pa-setti 230,00 / vrk sis. alv 24 % ( ,00 / vrk) Sivu 5; Nuorten toimintakeskus Happi; Poistettu: Monitoimitilan alakohdat a) Blue screen käyttöön, b) Kokouskäyttöön, c) Radiostudio B ja d) Kuvastudio Muutettu: Alasalin nimeksi Happisali, - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Kokous- ja pienryhmätilat - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 15,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 30,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Radiostudio A:n nimeksi Radiostudio. - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Monitoimitila - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Musiikkistudio Mummola - HFR-artisteille maksuton - alle 25-vuotiaat 105,00 / vrk sis. alv 24 % ( ,00 / h), - Kaupallinen käyttö 210,00 / vrk sis. alv 24 %; ei sis. äänittäjää ( ,00 / h ei sis. äänittäjää; 200,00 / h sis. äänittäjän) Sivu 6; Nuorten toimintakeskus Happi Muutettu: Pelisalin nimeksi Pelitalo - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h)

13 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Narrin salin nimeksi Narrin teatteri - ryhmä 1 maksuton - ryhmä 2 25,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) - ryhmä 3 50,00 / 3 h sis. alv 24 % ( ,00 / h) Sivu 7; Skeittihalli - Toimintakeskus Luuppi Käyntimaksun ikärajaa 20-vuotiaiksi ( vuotiaat) Sivu 9; Muut hinnat (nimikkotilan vuokra, Fallkullan tuotteet, määrittelemättömät maksut) Harjun ja Munkkiniemen studiot, hinnat sis. alv 24 % - helsinkiläiset alle 25 v. (2/3 alle 25 v.) 1 pv. 55,00, 2 pv. 110,00, 3 pv. 155,00 - Ulkopaikkakuntalaiset ja v. 1 pv. 75,00, 2 pv. 150,00, 3 pv. 215,00 - Omakustanne / ulosvuokraus 1 pv. 210,00 Liite 6 sisältää nuorisotoimen irtaimen omaisuuden perushankinnat vuosille Nuorisoasiainkeskuksen raami vuodelle 2014 on euroa, raami on euroa vähemmän kuin vuonna Nuorisoasiainkeskuksessa hankitaan pöytäkoneita, kannettavia tietokoneita, palvelimia, tulostimia ja verkkolaitteita korvaamaan käytöstä poistettavia laitteita sekä palvelun parantamisen tarvitsemiin uudistuksiin. Omat palvelinlaitteet tarvitsevat investointimäärärahoja laitteiden vaihtamissyklin mukaisesti. Verkkolaitteita tarvitaan uusia joka vuosi, koska verkkolaitteita on joka puolella kaupunkia hajanaisen mutta laajan toimipaikkaverkoston mukaisesti. Vuodelle 2014 on esitetty Bengtsårin saunojen kalusteiden uusimiseen euroa. Vuodelle 2015 Viikin uudisrakennuksen kalusteisiin euroa, skeittiramppien uudistamiseen euroa, Meriharjun irtaimen uudistamiseen euroa ja Bengtsårin saunojen uudistamiseen jatkuu, sekä mantereen mökin toimintaympäristön uudistaminen euroa. Vuodelle 2016 Maunulan uudishankkeelle euroa, Östersundom perusparannuksen yhteyteen liittyvä irtaimen uudistaminen euroa, Bengtsårin veneen mahdollinen hankinta euroa ja Meriharjun irtaimen uudistaminen jatkuu euroa. Samana vuonna valmistuu Kruunuvuoren yhteistila, kalustoon euroa. Vuonna 2018 skeittiramppien uudistaminen euroa. Vuonna 2021 Herttoniemen uudisrakennus euroa. Liitteessä 7 henkilöstöresurssisuunnitelma. Vuonna 2013 nuorisoasiainkeskuksessa on yhteensä 344 vakanssia. Niistä

14 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 hallinnollisia vakansseja eri osastoissa on yhteensä 50. Vuosien aikana eläkeikä täyttyy 14 henkilöllä, joista 7 vakanssia on asiakastyössä, kaksi vakanssia siivoustehtävissä ja viisi vakanssia hallintotehtävissä. Eläköitymisen yhteydessä järjestellään tehtäviä uudelleen sekä hallintopalveluissa että toiminnallisilla osastoilla. Siivoustehtävät hoidetaan jatkossa ostopalveluina ja vakanssit siirretään asiakastyöhön. Hallintotehtävistä siirretään systemaattisesti vakansseja asiakastyöhön. Henkilöstön saatavuudessa ei odoteta olevan lähitulevaisuudessa suuria haasteita. Päteviä työnhakijoita uskotaan löytyvän riittävästi. Nuorisoasiainkeskuksessa on laadittu osaamisen johtamisen painotukset vuosille Osaamisen toimenpideohjelmassa määritellään ammattiryhmäkohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat vuosittain. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteistä. Liitteessä 8 tilankäyttösuunnitelma. Strategiakaudella nuorisoasiainkeskukselle valmistuu kaksi uutta nuorisotaloa. Viikin nuorisotalo valmistuu vuonna 2015 ja Maunulan yhteistila vuonna Kruunuvuorenrantaan tavoitellaan yhteiskäyttöistä tilaa opetusviraston ja liikuntaviraston kanssa. Varhaiskasvatusviraston kanssa tiivistetään yhteistyötä leikkipuistojen hyödyntämisessä ja suunnittelussa. Myös Herttoniemen Metrokeskuksen nuorisotilojen suunnittelu etenee viiden muun palveluhallintokunnan kanssa siten, että tilat voitaisiin ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna Vuonna 2014 luovutaan Laakavuoren nuorisotalosta sekä osasta Hietaniemenkadun virastorakennuksen ja Kipinän tiloja. Vuonna 2014 valmistellaan nuorisoasiainkeskuksen tilaohjelma, jossa koko palveluverkko käydään läpi ja resurssit kytketään vahvemmin tasa-arvoisten kasvuympäristöjen rakentamiseen ja kaupungin kasvuun. Järjestöjen nimikkotilat arvioidaan ja samalla selvitetään, voidaanko järjestöille soveltuvia tiloja löytää nykyisistä nuorisotoimen tiloista. Tavoitteena on, että tilojen neliömäärä pysyy ennallaan tai vähenee. Liite 9 Henkilöstöjärjestöjen kannanotto. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: pekka.sihvonen(a)hel.fi Liitteet

15 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/5 Otteet 1 Perusteluteksti (Liite 1, ) 2 Käyttötalousosa (Liite 2, ) 3 Tulo- ja menolaijkohtaiset perustelut (Liite 3, ) 4 Toimipaikat, vuokrat ja neliöt 2014 (Liite 4, ) 5 Hinnat, maksut, vuokrat ja korvaukset alkaen (Liite 5, ) 6 Irtaimen omaisuuden perushankinta 2014 (Liite 6, ) 7 Henkilöstöresurssi- ja eläköitymissuunnitelma (Liite 7, ) 8 Tilakäyttösuunnitelma (Liite 8, ) 9 Henkilöstöjärjestöjen kannanotto (Liite 9, ) Ote Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Päätöshistoria Pöydälle HEL T Päätös Käsittely päätti Kontion esityksestä jättää asian pöydälle Pöydälle Pöydällepanoehdotus: Timo Kontio: Jätetään asia pöydälle seuraavaan kokoukseen asti. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: pekka.sihvonen(a)hel.fi

16 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Ntj/6 6 Hietaniemenkatu 9 D:ssä sijaitsevan tilan vuokrasopimuksen irtisanominen alkaen HEL T Päätösehdotus Lautakunta päättänee irtisanoa osoitteessa Hietaniemenkatu 9 D sijaitsevan 480 m² tilan vuokrasopimuksen alkaen. päättää nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2014 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta Talousarvioehdotuksessa esitetään Hietaniemenkatu 9:ssä sijaitsevan virastorakennuksen tilojen käytön tiivistämistä osana nuorisoasiankeskuksen tuottavuusohjelmaa. Luovuttavien tilojen kokonaispinta-ala on 480 m² ja vuosivuokra euroa. Tällä hetkellä tiloissa oleva Valtakunnallinen verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verke siirtyy esityksessä Toimintakeskus Happeen, Klaari Helsinki ja Kompassin työntekijät Hietaniemenkadun virastorakennuksen 5. kerrokseen. Edellä esitettyyn perustuen nuorisoasiankeskus esittää, että osoitteessa Hietaniemenkatu 9 D sijaitseva 480 m² tilan vuokrasopimus irtisanotaan alkaen. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: pekka.sihvonen(a)hel.fi Tiedoksi Tilakeskus

17 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/1 1 Vuoden 2012 yleisavustusten käyttö HEL T Päätösehdotus Lautakunta päättänee 1. antaa Plk Sinivuoren Tytöt ry:lle mahdollisuuden täydentää vuoden 2012 yleisavustuksen käytön selvitystä toimittamalla vahvistettu tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta vuodelta 2012) nuorten kansalaistoiminnan toimistoon asti tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikön päätöksellä. 2. antaa Plk Kontupojat ry:lle mahdollisuuden toimittaa selvitys vuoden 2012 yleisavustuksen käytöstä (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta) asti tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikön päätöksellä. 3. merkitä tiedoksi, että muut vuonna 2012 yleisavustusta saaneet yhdistykset ovat toimittaneet hyväksyttävän selvityksen avustuksen käytöstä nuorisoasiainkeskukseen. Vuonna 2012 nuorisolautakunta myönsi yleisavustusta 123 helsinkiläiselle varhaisnuorisoyhdistykselle yhteensä euroa. Yhdistyksen tulee antaa vuosittain selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Avustuspäätöksessään ( ) lautakunta totesi, että avustuksen käyttö tulee selvittää vuoden 2013 yleisavustushaun yhteydessä tai viimeistään (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase ja jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta). Partiolippukunta Sinivuoren Tytöt ry sai lautakunnan päätöksellä euron avustuksen ja on hakenut yleisavustusta myös tälle vuodelle. Avustushakemuksen liitteenä on vahvistamaton tuloslaskelma ja tase ja siitä puuttuu tilin/toiminnantarkastuskertomus.

18 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/1 Partiolippukunta Kontupojat ry sai lautakunnan päätöksellä euron yleisavustuksen. Yhdistys ei hakenut yleisavustusta vuodelle 2013 eikä ole selvittänyt avustuksen käyttöä vuodelta Nuorisoasiainkeskus esittää, että yllä mainitut yhdistykset saavat lisäaikaa asiakirjojen toimittamiselle asti. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, avustus peritään takaisin nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikön päätöksellä. Muut vuonna 2012 yleisavustusta saaneet yhdistykset ovat selvittäneet avustuksen käytön nuorisoasiainkeskukseen. Lisätiedot osastopäällikkö Leena Ruotsalainen Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: virpi.talasmaki(a)hel.fi Otteet Ote Ao. järjestöt Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, nuorisolautakunta Tiedoksi Nuorten kansalaistoiminnan toimisto

19 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/2 2 Yleisavustusten jakaminen vuoden 2013 määrärahasta HEL T Päätösehdotus Lautakunta päättänee 1. myöntää yleisavustusta liitteen mukaisesti helsinkiläisille nuorisoyhdistyksille yhteensä euroa menokohdalta Avustusta saavan on noudatettava nuorisolautakunnan hyväksymää nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (nuoriso.hel.fi/kansalaistoiminta > Raha-avustukset). 2. että partiolippukunta Sinivuoren Tytöt ry:n yleisavustus maksetaan vasta kun yhdistys on toimittanut vahvistetun tilinpäätöksen (tuloslaskelma, tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta vuodelta 2012) nuorten kansalaistoiminnan toimistoon. 3. todeta, että vuoden 2013 yleisavustus tulee selvittää vuoden 2014 toiminta-avustushaun yhteydessä tai viimeistään (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja jäljennös allekirjoitetusta tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta) 4. olla myöntämättä avustusta seuraaville yhdistyksille, koska ne eivät täytä nuorisolautakunnan hyväksymiä yleisavustuksen myöntämisperusteita: Helsingin Icehearts ry (nro 26) hylkäysperuste: yhdistyksen toimintaa tuetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksin ja se kuuluu myös liikuntalautakunnan avustusten piiriin Lasten Teatteriyhdistys Pelikan ry (nro 36) hylkäysperuste: yhdistys on yleistoimija, jonka jäsenistä alle puolet on lapsia ja nuoria ja jonka kirjanpidosta ei ole erotettavissa nuorisotoiminnan kustannukset

20 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/2 Vuoden 2013 yleisavustukset olivat haettavissa klo mennessä. Avustuksia haettiin tänä vuonna toisen kerran sähköisen hakujärjestelmän kautta ja lähes kaikki avustushakemukset saapuivatkin sähköisesti. Myös paperisina saapuneet hakemukset hyväksyttiin. Yleis- ja toiminta-avustushakemuksia tuli yhteensä 154 hakijalta. Kaikki hakemukset tulivat määräaikaan mennessä ja kaikki yleisavustusennakkoa saaneet yhdistykset hakivat myös varsinaista avustusta. Valmisteluvaiheessa kaksi aiemmin yleisavustusta saanutta yhdistystä siirrettiin käsiteltäviksi toiminta-avustusten puolelle. Viime vuosien tapaan molempia avustuksia hakeneet yhdistykset käsiteltiin kokonaisuudessaan vain toisella puolella. Kokouksessaan nuorisolautakunta päätti yleis- ja toiminta-avustusten raamiksi euroa. Yleisavustusesitys on tehty euron mukaisesti. Nuorisoasiainkeskus on huomioinut jakoehdotuksessaan järjestöjen avustuksen saannin tarpeet nuorisolautakunnan hyväksymän avustusohjesäännön mukaisesti. Tänä vuonna yleisavustusraami on noussut euroa ja korotus on esityksessä jaettu pääasiassa niille yhdistyksille, joilla on oikeus vuokra-avustukseen tai joiden toiminta on laajentunut esim. yhdistymisen myötä. Esitetyt avustussummat ovat pysyneet päässäntöisesti viime vuoden tasolla. Avustussummien laskut johtuvat toiminnan oleellisesta vähenemisestä, julkisen tuen korkeasta määrästä ja/tai siitä, että avustusohjesäännön mukaan avustus voi olla korkeintaan 80 % edellisen vuoden toimintamenoista. Kahdella avustuksenhakijalla, Plk Korven Koukkaajat ry ja Helsingin NMKY ry, on käsittelyssä oleva projektiavustushakemus sisällytetty yleisavustushakuun. Hankkeiden on todettu olevan sen kaltaisia, että niiden tukeminen kuuluu yhdistyksen vuosittaisen toiminnan tukemiseen. Projektiavustusten käsittelystä yleisavustusten yhteydessä on tiedotettu hakijoita. Hankkeet on huomioitu avustusesitystä tehtäessä. Yleisavustusesityksessä on huomioitu vuokra-avustaminen avustusohjesäännön mukaisesti. Vuokra-avustusta voidaan myöntää yleisavustuskelpoisille yhdistyksille, joilla on vuokrattuna oma toimitila ja siinä on toimintaa vähintään neljänä päivänä viikossa. Vuokraavustukseen oikeuttavia menoja oli 18 yhdistyksellä (2012:16). Vuokraavustukseen oikeuttavat menot on huomioitu avustussummassa nuorisolautakunnan linjauksen mukaisesti eli enintään 250 euroa

21 Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (49) Kepo/2 kuukaudessa. Nuorisolautakunnan nimikkotilojen haltijat löytyvät valmistelutaulukosta vuokra-avustukseen oikeuttavien menojen kohdalta. Myös tänä vuonna avustuksen piiriin tuli muutamia uusia yhdistyksiä ja joitakin putosi pois. Vuoden 2012 yleisavustuksen saajista viisi ei hakenut avustusta tälle vuodelle. Plk Sinivuoren Tytöt ry:n kohdalla avustusvalmistelupohjassa on käytetty vielä vahvistamattomia tilinpäätöstietoja. Nuorisoasiainkeskus esittää hylättäväksi Helsingin Icehearts ry:n ja Lasten teatteriyhdistys Pelikan ry:n hakemuksia. Helsingin Icehearts ry:n toiminnan tarkoituksena on toteuttaa Icehearts - toimintamallin mukaisesti pitkäjänteistä ennalta ehkäisevää lastensuojelutoimintaa. Yhdistyksen toimintaa tuetaan liikunta- ja sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksin. Lasten teatteriyhdistys Pelikan ry on teatteritoiminnan yleisyhdistys, jonka jäsenistä alle puolet on lapsia ja nuoria. Toimintakertomuksen ja -suunnitelman mukaisesti yhdistyksen toiminta koostuu lasten- ja nuorten toiminnan lisäksi myös aikuisten toiminnasta. Yhdistykseen on oltu valmisteluvaiheessa yhteydessä lasten- ja nuorten kulujen selvittämiseksi, mutta eriteltyjä kustannuksia lasten ja nuorten toiminnasta ei ole saatu. Yhdistystä on viime vuonna tuettu kulttuurikeskuksen kohdeavustuksilla. Hakemukset ovat lautakunnan varsinaisten ja varajäsenten nähtävillä nuorisoasiainkeskuksessa klo alkaen. Lisätiedot osastopäällikkö Leena Ruotsalainen Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: virpi.talasmaki(a)hel.fi Liitteet 1 Yleisavustukset 2013 Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, nuorisolautakunta Tiedoksi Nuorten kansalaistoiminnan toimisto

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2011 alkaen 1 Tämä opas perustuu nuorisolautakunnan hyväksymään nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöön 1.1.2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 Nuorisolautakunta 28.05.2015 NUORISOLAUTAKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 Nuorisolautakunta 28.05.2015 NUORISOLAUTAKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 NUORISOLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 6-2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Käsitellään Hietaniemenkatu 9 B Tällä esityslistalla mainitut asiat Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) Nuorisolautakunta Ntj/3 27.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) Nuorisolautakunta Ntj/3 27.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) 80 Viranomaisten päätösten seuraaminen Päätös Nuorisotoimenjohtaja päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten 6.6. - 12.9.2012 tekemiä päätöksiä:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4)

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) Yhdistyksen nimi vuodelle Rekisterinumero Y-tunnus Nuorisoyhdistys Yhdistyksen jakeluosoite Nuorten toimintaryhmä Postinumero ja -toimipaikka Tilinumero Tilinhaltija

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN HINNAT, MAKSUT, VUOKRAT JA KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN

NUORISOTOIMEN HINNAT, MAKSUT, VUOKRAT JA KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN YLEISTÄ MAKSURYHMITTELY ja nuorisopiirijärjestöt sekä nuorten ryhmät ulkopaikkakuntalaiset nuorisoyhdistykset ja nuorisoryhmät aikuisjärjestöt, ulkopaikkakuntalaiset seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt,

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (9) Nuorisolautakunta Ntj/5 12.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (9) Nuorisolautakunta Ntj/5 12.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (9) 118 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2014 HEL 2013-002083 T 02 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Avustusohjesääntö on hyväksytty Helsingin kaupungin nuorisolautakunnan kokouksessa 1.12.1993. Avustusohjesääntö on päivitetty 30.3.1995,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN HINNAT, MAKSUT, VUOKRAT JA KORVAUKSET 1.1.2011 ALKAEN

NUORISOTOIMEN HINNAT, MAKSUT, VUOKRAT JA KORVAUKSET 1.1.2011 ALKAEN YLEISTÄ MAKSURYHMITTELY ja uskonnolliset yhteisöt, tanssi-, musiikki-, Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten välinen laskutus on arvonlisäverotonta. Viranhaltija voi perustellusta syystä päättää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 43 Suomenkielisen työväenopiston talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 HEL 2014-002682 T 02 02 00 Päätös Suomenkielisen työväenopiston

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 10 oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000560 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää hylätä Suomen Punaisen Ristin Helsingin

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 10-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU/ 5/2014. Työllistämistoimikunta 9.10.2014 ku091014 Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU/ 5/2014. Työllistämistoimikunta 9.10.2014 ku091014 Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Torstai 9.10.2014 klo 16.30 Paikka Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 28.10.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 28.10.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 9-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 21.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 21.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Kokousaika 8:00-8:54 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Aalto, Olli B.Berner, Michael Kalliola, Markus Kolbe, Laura Rajakangas, Ulla-Maija Salin, Olli Taivaloja,

Lisätiedot

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset:

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset: Vapaa-aikalautakunta 31 28.04.2015 Vapaa-aikalautakunta 44 27.05.2015 Kulttuuripalvelujen vuoden 2015 avustukset Vapla 28.04.2015 31 Valmistelija: kulttuurisihteeri Juhani Heinonen, puh. 02 761 1210 Vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 26.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 26.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 26.4.2011 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 26.4.2011 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi 09.06.2015 Sivu 1 / 1 2688/02.05.01/2015 63 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

26 23.04.2015. Edellytykset avustuksen saamiselle:

26 23.04.2015. Edellytykset avustuksen saamiselle: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 23.04.2015 Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta- ja kohdeavustukset 480/02.03.01/2014 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 Iitin kunta on julistanut haettavaksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/5 14.05.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/5 14.05.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (7) 77 Kohdeavustusten myöntäminen, 4. jako HEL 2013-006399 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Suomen Komediateatteri

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(1) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 9.6.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(1) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 9.6.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(1) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5.

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5. 1 NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5.2012 2 RAISIOLAISTEN NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Nuorisolain 27.1.2006/72

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2008 36 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 18.11.2014 24, liite 1 Liikuntalautakunta 18.11.2014

Lisätiedot

AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT YHDISTYKSET

AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT YHDISTYKSET Motalan kunnan lapsi- ja nuorisoyhdistysten toimintaavustusten sääntöjä ja ohjeita FKU 62 04/BIN 0276 2004-09-22 (Koulu-, vapaa-ajan- ja sosiaalilautakunnan laatimat ja vahvistamat ohjeet SFO 178 1999-10-07

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.40 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus 2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ tilanteesta 31.3. 2013 2014 2015 TAE 2016 Vakinaisen henkilöstön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 14.4.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 14.4.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.04.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.04.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 11:00-11:15 Kokouspaikka Kokous- ja kongressihotelli Majvik (Majvikintie 1, 02430 Masala) Läsnä Jäsenet Männistö, Lasse Honkasalo, Veronika Lindell, Harri

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 Porin kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2015 seuraavat avustukset: 1 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN 352 000 Sisältää merkkivuosi-

Lisätiedot

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Virasto: Nuorisoasiainkeskus Laatija: Lilja Kinnunen Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017: toteutuma 2013, 2014 käyttösuunnitelman pohjalta

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat:

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat: KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta AVUSTUSOHJE Yleisen kulttuuritoiminnan avustuksille Kokkolan kaupungissa Kokkolan kaupungin yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvät avustukset ovat

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 PALMIA-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 17.3.2011. Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku

HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 PALMIA-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 17.3.2011. Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Kokousaika kello 16.03 17.00 Kokouspaikka Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku Läsnä Jäsenet Koski Olli puheenjohtaja Laine Hanna klo 16.10 ( 23)

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (5) Ympäristölautakunta Yj/6 20.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (5) Ympäristölautakunta Yj/6 20.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (5) 172 Ympäristölautakunnan lausunto Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta nuorten kesätyöpaikkojen määrärahan korottamisesta HEL 2014-003356 T 00 00 03 Lausunto

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 3. LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUS... 4 3.1 Liikuntatoimen kohdeavustuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta 24.03.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 - Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Yhdistyksille myönnettävät avustukset

Yhdistyksille myönnettävät avustukset Yhdistyksille myönnettävät avustukset Säännöt ja ohjeet KFN 6, 11.02.2014 VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto Sivu 1. Yleistietoa yhdistysten avustuksista... 3 Tarkoitukset, joihin ei myönnetä

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Maanantai kello 16.30 16.50 Kokouspaikka Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. Läsnä Jäsenet Karhu, Jessica

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot