Warrantti ry:n toimintasuunnitelma Johdanto Jäsenpalvelutoiminta Alumnivastaava Kv-vastaava...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava..."

Transkriptio

1 Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014

2 1. Johdanto Jäsenpalvelutoiminta Alumnivastaava Kv-vastaava Jaosto- ja kerhotoiminta Kulttuuri- ja Projektijaosto Yrityssuhdejaosto Wykyzinen toimitus Edunvalvontajaosto Kerhot EDUNVALVONTA Paikallinen edunvalvonta Uudet opiskelijat KULTTUURI- JA VAPAA-AJANTOIMINTA Warrantin tärkeimmät tapahtumat (ks. kuvio 2) : Wykypäivä Vuosijuhlaviikko NESU NESU AUTUMN CONFERENCE Tiedotustoiminta... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Sähköpostitiedotus... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2

3 1. Johdanto Warrantti ry. (myöh. Warrantti) on Vaasan yliopiston (VY) kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on toimia jäsentensä yhdistäjänä opintososiaalisissa asioissa, VY:n kauppatieteiden opiskelijoiden palveluorganisaationa ja edunvalvojana paikallisella sekä kansallisella tasolla. Warrantin toiminnan lähtökohtana on nykyisten jäsenpalvelujen ja tapahtumien ylläpitäminen ja kehittäminen. Warrantin toiminnalle on tärkeää osallistuva ja aktiivinen jäsenistö. Yhdistyksen on oltava lähellä opiskelijaa ja tapahtumien tunnettavuutta on pyrittävä kasvattamaan. Uusien opiskelijoiden liittymisaste on pidettävä korkeana yhdistyksen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Toimintaa ohjaa ajatus yhdistyksen pitkäjänteisestä kehittymisestä. 2. Jäsenpalvelutoiminta Warrantin hallitus järjestää päivystyksen Warrantin huoneella kolmena päivänä viikossa klo Päivystysaika on kiinteä koko toimintavuoden ajan. Hallitus voi yhteisellä, perustellulla päätöksellä perua päivystyksen tiettynä ajankohtana. Päivystyksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa jäsenistölle ajoissa. Keväällä ja syksyllä järjestetään Warrantin jäsenpäivä, jonka tavoitteena on kerätä palautetta jäsenistöltä sekä informoida jäsenistöä järjestön palveluista ja tapahtumista. Vuonna 2013 pyritään rohkaisemaan jäsenistöä sähköisen palautteen antamiseen. Jäsenistöä pyritään rohkaisemaan sähköisen palautteen antamiseen Alumnivastaava Warrantin hallitus valitsee joukostaan alumnivastaavan vuoden 2013 alussa. Warrantin varapuheenjohtaja toimii alumnivastaavana. Alumnivastaava kehittää yhdistyksen alumnitoimintaa vuoden 2013 aikana. Alumnivastaava luo suuntaviivat alumnitoiminnalle ja kartoittaa onnistuvan alumnitoiminnan toteuttamisen laajuuden sekä toimintamuodot. Alumnitoimintaan kuuluu valmistuvien opiskelijoiden illallisen järjestäminen keväällä 2013 yhteistyössä SEFE:n & Vaasan Ekonomien kanssa, sekä Warrantin onnittelukirjeen lähetyksen varmistaminen valmistuneille Kv-vastaava Vuonna 2013 Kansainvälisten asioiden vastaava hoitaa järjestön kansainvälisiä suhteita sekä toimintaa. Hallitus valitsee KV-vastaavan keskuudestaan. KV-toimintaa kehitetään vuoden 2013 aikana lisäämällä vaihto-opiskelijoille ja tutkintoopiskelijoille tiedottamista Warrantista ja sen tapahtumista. Vuonna 2013 kv-sitsien järjestäminen jätetään VYY:n vastuulle. KV-vastaavan tulee myös kartoittaa mahdollisuutta tiivimpään 3

4 yhteistyöhön ESN:n ja DSC:n kanssa. Warrantin nettisivujen englanninkielistä sisältöä tulee myös kehittää. KV-vastaava vastaa näistä asioista yhdessä tiedottajan kanssa. 3. Jaosto- ja kerhotoiminta Organisaation mukaisten jaostojen toiminnan vakiinnuttaminen ylläpito on jaostojen puheenjohtajien, eli sektorivastaavien vastuulla. Sektorivastaavien toimintaa ja jaostotoiminnan johtamista koordinoi hallituksen sisällä varapuheenjohtaja. Jaostoja tulee säännöllisin väliajoin motivoida ja palkita. Warrantin hallitus sitoutuu myös tarvittaessa auttamaan jaostoja. Jaostoihin haetaan kirjallisella hakemuksella, minkä jälkeen sektorivastaava päättää haastattelun jälkeen jaoston kokoonpanon. Jaostossa toimimisesta saa virallisen todistuksen, mikä edellyttää aktiivista osallistumista toimintaan. Vuonna 2013 jaoston Jaostojen vanhojen jäsenten jatko-optio toteutetaan siten, että jaostolaisen ei tarvitse tehdä uutta hakemusta. Sektorivastaava(t) kuitenkin päättävät jaostolaisten jatkosta jaostossa Kulttuuri- ja Projektijaosto Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta vastaavat kulttuurivastaava kulttuurijaoston kanssa sekä projektivastaava projektijaoston kanssa. Projektijaosto on projektivastaavien alainen toimijaryhmä, joka kokoaa tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet jäsenet yhteen. Projektijaoston päävastuu koostuu bileiden ja liikunnallisten tapahtumien järjestämisestä. Kulttuurijaoston vastuulla on erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen Yrityssuhdejaosto Yrityssuhdevastaavan koordinoima yrityssuhdejaosto huolehtii yhteyksistä yritysmaailmaan, kuten esimerkiksi Wykyzinen mainosmyynnistä, haalareiden mainosmyynnistä ja Wykypäivän sponsoroinnista sekä yhteydenpidosta yrityksiin. Lisäksi yrityssuhdejaosto vastaa Warrantin yritysexcursioista Wykyzinen toimitus Wykyzinen toimitus vastaa yhdessä päätoimittajan kanssa lehden sisällöntuotannosta ja taittamisesta, sekä jatkossa mahdollisesti myös mainosmyynnistä, mikäli sopiva jaostolainen löytyy Edunvalvontajaosto Edunvalvontajaosto on Warrantin koulutuspoliittisen vastaavan vastuulla, ja se koostuu istuvan hallituksen KOPOsta, puheenjohtajasta, yksiköiden opiskelijaedustajista, sekä kauppatieteellisen tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajista. Warrantin edunvalvontajaosto toimii edunvalvonnallisesti ajankohtaisten asioiden keskustelufoorumina Kerhot 4

5 Yhdistyksen säännöt ja organisaatio mahdollistavat alayhdistysten, kerhojen ja toimijaryhmien perustamisen. Näiden toiminnan koordinointi on hallituksen vastuulla. Yhdistyksen varapuheenjohtaja on ensisijaisesti vastuussa kerhojen toiminnan seuraamisesta. Toimintaa voidaan tukea myös taloudellisesti, budjetoitujen resurssien rajoissa. Kerhojen talouden seuraamisesta huolehtii yhdistyksen talousvastaava. Hallitus on vastuussa toimijaryhmien tasapuolisen kohtelun varmistamisesta. Kerhojen talouden hoitaminen määritellään tarkemmin Warrantin talousohjesäännössä. Jäsenten rohkaisemiseksi kerhojen perustamiseen tulee vuoden 2013 aikana järjestää infotilaisuus kerran lukukaudessa esimerkiksi jäsenpäivän yhteydessä. Varapuheenjohtaja panostaa siihen, että kynnystä uusien kerhojen perustamiseen madalletaan entisestään selkeämmän viestinnän, sekä valmiiden materiaalien avulla. 4. EDUNVALVONTA Warrantti toimii VY:ssa aktiivisena kauppatieteiden opiskelijoiden edunvalvojana ja edunvalvonnasta vastaa Warrantin hallitus koulutuspoliittisen vastaavan (KOPO) johdolla. Kylterinäkökulma tulee olla huomioituna kaikessa kauppatieteiden opiskelua koskevassa päätöksenteossa. Paikallisessa edunvalvonnassa vaikutetaan VY:n ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY:n) hallintoelimissä. KOPO:n tulee olla tiiviissä yhteistyössä VYY:n KOPO-vastaavan kanssa. Vaikuttamistyön tehostamiseksi Warrantin puheenjohtaja ja KOPO osallistuvat pyydettäessä Warranttilaiset -edustajistoryhmän tapaamisiin ja tarvittaessa edustajiston kokouksiin. Warrantti tekee edunvalvonnassa yhteistyötä VYY:n, Suomen Ekonomiliiton (SEFE), muiden kylteriyhteisöjen sekä muiden vaasalaisten opiskelijayhteisöjen kanssa. VYY on keskeinen vaikuttamisareena koulutuspoliittisessa, sosiaalipoliittisessa ja kansainvälisten asioiden edunvalvonnassa. Paikallisessa edunvalvonnassa ja VYY:n toimintaan vaikutettaessa tehdään yhteistyötä VYY:n ainejärjestöjen kanssa. Kauppatieteellisen alan edunvalvonnassa tehdään yhteistyötä SEFE:n, kylteriyhteisöjen ja monialaylioppilaskuntien hallitusten kylterijäsenten kanssa. Warrantin omat kannanotot valmistelee KOPO yhteistyössä puheenjohtajan kanssa. Mentorointiprojektin osalta pyritään kartoittamaan tehokkaammin yhteistyömahdollisuuksia yliopiston kanssa mentoreiden saamiseksi, tavoitteena, että yliopisto ja VasE hankkisivat mentorit ja Warrantti opiskelijat. Mikäli mentorointiprojekti ei järjesty VasEn kanssa, karkoitetaan vuoden 2013 aikana muut mahdolliset yhteistyökumppanit Paikallinen edunvalvonta KOPO osallistuu aktiivisesti VYY:n edunvalvontavaliokunnan toimintaan ja tiedottaa siitä muulle hallitukselle. Hän osallistuu myös SEFEn koulutuspoliittiseen toimintaan ja sektoritapaamisiin. Silloin kun mahdollista myös puheenjohtaja osallistuu edunvalvontavaliokunnan tapaamisiin. 5

6 Warrantti tuo aktiivisesti esille opiskelijanäkökulmaa kauppatieteellisessä tiedekunnassa tapaamalla hallinnon henkilökuntaa ja dekaania. Warrantin puheenjohtaja ja KOPO käyvät tiedekuntahallinnon kanssa kuukausittain W-kahveilla keskustelemassa molempien ajankohtaisista asioista. KOPO vastaa hyvien yhteyksien luonnista tiedekuntaan ja organisoi yksiköiden opiskelijadustajien toimintaa. Warrantti tiivistää myös yhteistyötä Tutti ry:n kanssa teknillisessä tiedekunnassa opiskelevien KTM-opiskelijoiden asioissa. Tiedekuntaneuvostossa opiskelijoita edustavat edustajiston valitsemat opiskelijajäsenet. Tullakseen tietoiseksi tiedekunnan päätöksistä ja ajankohtaisista asioista Warrantti on säännöllisesti yhteydessä opiskelijajäseniin ja ylläpitää molemminpuolista tiedonkulkua. Koulutuspoliittisissa asioissa toimitaan ja tiedotetaan aktiivisesti. Warrantin jäsenmäärän jatkuvan kasvamisen vuoksi myös edunvalvontasektoria tulee kehittää eteenpäin. Opintoasioissa Warrantin päätavoite on opetuksen laatu ja saatavuus. Lisäksi Warrantti vaikuttaa aktiivisesti kauppatieteiden opetuksen kurssipalautejärjestelmän kehittämiseen opetuksen laadun varmistamiseksi. Koulutuspolitiikassa opiskelijoiden kannalta tärkeitä tekijöitä ovat opetussuunnitelmien pitävyys, opintoaikatauluista tiedottaminen, henkilökohtaiseen opintosuunnitteluun tarjottu tuki, opiskelijoille suunnattu palaute, joustavammat tenttimismahdollisuudet sekä opetussuunnitelmiin ja tutkintoon liittyvistä muutoksista tiedottaminen (ks. kuvio 1). Vuoden aikana Warrantti osallistuu kauppatieteellisen tiedekunnan järjestämään pääaineinfoon tiedekunnan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Paikallisen koulutuspolitiikan kärjet 2014 Opetussuunnitelmien pitävyys Opintoaikatauluista tiedottaminen Opetussuunnitelmiin ja tutkintoon liittyvistä muutoksista tiedottaminen Opiskelijoille suunnattu palaute Henk. koht. opintosuunnittelun tuki Joustavammat tenttimismahdollisuudet kuvio 1. 6

7 Yksikön opiskelijaedustajat huolehtivat opiskelijan äänen kuulumisesta yksiköissä, yksiköiden toimintatapojen ja saman pääaineen opiskelijoiden yhteistyön kehittämisestä. Vuoden 2013 aikana KOPO kehittää yhdessä tiedekuntahallinnon, yksiköiden ja yksiköiden opiskelijaedustajien kanssa opiskelijaedustajatoimintaa. Yksiköiden kanssa yhteistyössä järjestetään esimerkiksi yksikkökahveja ja infotilaisuuksia. Yksikön opiskelijaedustajien toimintaa kehitetään vastuullisemmaksi, niin että yksiköiden sisäinen toiminta ja aktiviteetit lisääntyvät tai monipuolistuvat, ja näin yksiköiden opiskelijoiden keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistetaan. Yksiköiden opiskelijaedustajien tulee olla tuttu näky oman yksikkönsä opiskelijoille. Vuoden aikana Warrantti toteuttaa Vuoden luennoitsija -äänestyksen ja valmistelee esitykset Ekonomiliiton opetuspalkinto- ja Hyvä Opettaja -kilpailuihin. Keväällä 2013 kysytään jäsenistöltä kesätenttivaihtoehtoja sähköpostilistan ja/tai internetsivujen kautta. Vuonna 2013 toteutetaan Warrantin toimintaa koskeva markkinointikysely keväällä ja edunvalvontakysely syksyllä. Tarkoituksena on kehittää Warrantin toimintaa kokonaisvaltaisesti jäsenistön haluamaan suuntaan. Keväällä toteutetaan Warrantin toimintaa koskeva jäsenkysely, jonka valmistelussa otetaan huomioon strategiaprosessin tarpeet. Tenttiarkiston päivittämisestä vastaa Warrantin sihteeri yhdessä koulutuspoliittisen vastaavan kanssa. Tenttiarkisto on pidettävä ajan tasalla Uudet opiskelijat Uusien opiskelijoiden perehdyttämisestä opiskeluihin vastaavat tuutorit. Tuutoroinnin järjestämisestä vastaa VYY. Warrantti vastaa KTM-tuutoreiden perehdyttämisestä yhdistyksen toimintaan ja jäsenpalveluihin sekä tutustumisesta Warrantin hallitukseen. SEFEn markkinointi on pääasiassa kylteriyhdyshenkilön vastuulla. Keväällä tuutoreille järjestetään infoilta ja syksyllä ennen uusien opiskelijoiden saapumista tuutorimökki yhdessä SSHV:n kanssa, mikäli mahdollista. Näiden tapahtumien järjestämisestä vastaa fuksivastaava. Warrantti esittelee toimintaansa uusille KTM-opiskelijoille yhteisessä infotilaisuudessa. Fuksiryhmille järjestetään WarranttiWartit, joiden tarkoituksena on kertoa jäseneksi liittymisen eduista. Uusia opiskelijoita motivoidaan aktiiviseen osallistumiseen Fuksipassilla. Tuutoriyhteistyötä ja jäsenasioita koordinoi hallituksen fuksivastaava varapuheenjohtaja. Vuoden 2013 aikana Warrantti pyrkii saamaan suurempaa roolia KTM-tutoreiden valinnassa, jotta valittavat tutorit vastaisivat entistä paremmin heille osoitettuja odotuksia. Vuoden 2013 aikana tulee KTM-tutorien koulutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota jaosto- ja kerhotoimintaan uusien opiskelijoiden tiedonsaannin varmistamiseksi. 5. KULTTUURI- JA VAPAA-AJANTOIMINTA 7

8 Warrantti järjestää kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa jäsenistölleen. Tämä toiminta on tärkeä osa Warrantin palvelutarjontaa ja näkyvin jäsenetu. Tarkoituksena on luoda ja ylläpitää kylterihenkeä VY:ssa sekä edesauttaa kauppatieteiden opiskelijoiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Kulttuuri ja vapaa-ajan toimintaa pyritään monipuolistamaan resurssien puitteissa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta vastaavat kulttuurivastaava kulttuurijaoston kanssa sekä projektivastaavat projektijaoston kanssa. Projektijaosto on projektivastaavien alainen toimijaryhmä, joka kokoaa tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet jäsenet yhteen. Jaostoa tulee säännöllisin väliajoin motivoida ja palkita. Warrantin hallitus sitoutuu myös tarvittaessa auttamaan projektisektoria. Projektivastaavien päävastuu koostuu bileiden ja liikunnallisten tapahtumien järjestämisestä. Kulttuurivastaavan vastuulla on vuosijuhlien järjestäminen, erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen kulttuurijaoston avulla, -jaoston rekrytointi ja johtaminen. Lisäksi kulttuurivastaava vaalii Warrantin perinteitä koko yhdistyksen sisällä Perinneseuran neuvoja hyödyntäen. Warrantin suurimpiin tapahtumiin täytyy hankkia vakuutus. Tämä hoidetaan tapahtumakohtaisesti. Warrantin järjestämien tapahtumien tarkoitus on tarjota jäsenistölle mahdollisuus hauskaan yhdessäoloon ja rentoutumiseen. Bileiden lippujen tulee olla jäsenille selkeästi edullisempia kuin yhdistykseen kuulumattomille. Bileiden ajankohta on ratkaiseva ja se tulee ottaa huomioon järjestötapaamisissa. Bileitä järjestetään sopimusravintolan kanssa yhteistyösopimuksen mukaan ja yhdessä NESU:n (Nordiska Ekonomie Studerandes Union) kanssa. NESU-puheenjohtajalla on tärkeä rooli vapaa-ajan toiminnassa Warrantin tärkeimmät tapahtumat (ks. kuvio 2) : Jäsenpäivä NESU-sitsit ja jatkot Warrantti-SSHV -sitsit Maaliskuun NESU-sitsit Wykypäivän bileet & edeltävän päivän NESU-sitsit NESUn vappusitsit ja bileet Kesätenttibileet Kylteriäiset & iltabileet Urheilu- / ulkoilupäivä Liikuntatapahtuma (Warrantti&SSHV-pesis / Kylterirun) Nesun harkkasitsit ja jatkot Vuosijuhlaviikko Lokakuun bileet NESUn sitsien jatkoksi Lokakuun NESU-sitsit + jatkot Marraskuun bileet Jäsenetuillat (väh. kerran lukukaudessa, mahd. bileiden yhteydessä) NESUN Hallituksenvaihtositsit Pikkujoulut Shownight/vastaavat isot bileet Mahdollisia muita tapahtumia: 8

9 Laskuvarjokurssi keväällä (ekonomin elämänhallinta kok.) Golf-kurssi keväällä (ekonomin elämänhallinta kok.) Purjehduskurssi syksyllä (ekonomin elämänhallinta kok.) Ratsastus- tai sukelluskurssi (ekonomin elämänhallinta kok.) Kiipeilykurssi (ekonomin elämänhallinta kok.) Warrantti ry:n tärkeimmät tapahtumat Shownight Hallituksenvaihtositsit Jäsenpäivä Nesu -sitsit Warrantti & SSHV -sitsit VIP-ilta Q4 Q1 Nesu -sitsit VIP-ilta Vuosijuhlaviikko Q3 Q2 Wykypäivä KylteriRUN NESUN vappusitsit W&SSHV -pesis Nesun harkkasitsit Kylteriäiset Kesätenttibileet Kuvio 2. Warrantti ja Tutti ry järjestävät tammikuussa info-illan opintonsa aloittaville kauppatieteen sekä tekniikan opiskelijoille, jos aloittavien opiskelijoiden määrä on riittävän suuri. Warrantti osallistuu VYY:n järjestämiin kastajaisiin sekä keväällä että syksyllä Wykypäivä Wykypäivä järjestetään huhtikuun alussa. Tapahtuman järjestämisestä vastaa siihen rekrytoitu toimihenkilö. Hallitus tukee ja valvoo toimihenkilön työskentelyä tapahtuman järjestelyissä, sekä vastaa taloudellisesti merkittävien päätösten teosta. Toimihenkilön lähiesimiehenä toimii puheenjohtaja. Tapahtuman järjestelyihin panostetaan ja ne aloitetaan heti vuoden alussa tapahtumapaikan varaamisella. Myös järjestyksenvalvonta ja turvallisuusjärjestelyt tulee ottaa 9

10 huomioon. Wykypäivä pyritään saamaan paljon osallistujia niin Vaasasta kuin muista opiskelijakaupungeista. Tapahtuman markkinoinnin on oltava tehokasta ja aloitettava hyvissä ajoin, esimerkiksi muille kylteriyhteisöille Wykypäivän mainostaminen aloitetaan helmikuun alun Kylteripäivillä. Ennen Wykypäivää järjestetään Wykysitsit viimevuoden tapaan. Tapahtumaa pyritään edelleen kehittämään kulurakenteen kärsimättä. Wykypäivän brandia tulee tehdä tunnetuksi muissa kylteriyhteisöissä. Vuoden 2013 Wykypäivien jälkeen keväällä rekrytoidaan wykytoimihenkilö, joka vastaa vuoden 2014 Wykypäivien järjestämisestä. Tällä tavoin tapahtuman valmistelu pystytään aloittamaan riittävän ajoissa. Aloittaville kauppatieteilijöille järjestetään Kylteriäiset syyskuussa. Tapahtuma koostuu kampusalueelle järjestetystä rastiradasta sekä iltabileistä yhteistyöravintolassa. Tarkoituksena on tehdä Warrantti, SEFE ja Warranttilaiset heti tutuksi kauppatieteilijöille ja luoda kylteriyhteishenkeä alusta alkaen. Rastinpitäjinä toimivat kiinnostuneet ja aktiiviset sidosryhmät. Tapahtumassa on huolehdittava ensiavun saamisesta. Tapahtumaan sisältyy ruokatarjoilu, mikäli sen järjestäminen on taloudellisesti järkevää. Warrantti järjestää myös urheilutapahtuman, joka voi koostua mistä tahansa urheilulajista. Tapahtumassa kuuluu ottaa huomioon yhteistyökumppaneiden näkyvyys. Urheilutapahtuma voidaan pitää milloin tahansa vuoden aikana, mutta sopivin ajankohta on ollut syksyn alussa. Mahdollisuuksien mukaan myös keväällä voidaan järjestää toinen urheilutapahtuma. Warrantti osallistuu Warrantti&SSHV -pesäpallo-otteluun (järjestysvastuu SSHV:lla vuonna 2013) sekä kansalliseen KylteriRUN -hyväntekeväisyysjuoksutapahtumaan. Vuonna 2012 Warrantti jatkaa salivuoroa. Warrantin salibandyvuoroa jatketaan. Salivuoron toteuttamisesta vastaa toinen projektivastaava. Liikuntamuotoja tulee monipuolistaa laajempaa jäsenpohjaa palveleviksi. Tätä monipuolistamista tehdään yhdessä Warrantti Sport -kerhon kanssa. Tämän vuoksi erilaisia salivuoromahdollisuuksia tulee kartoittaa kevään aikana. Warrantin virallista jalkapallovuoroa jatketaan. vuonna Salibandyvuoro kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Warrantti järjestää jäsenilleen vähintään kerran lukuvuodessa VIP-illan sekä marraskuussa pikkujouluetkot mahdollisuuksien mukaan VYY:n pikkujouluihin. Näiden tapahtumien osallistujamäärä on rajallinen ja tapahtumassa on tarjottava jäsenille sellaisia etuja, mitä muuten ei olisi saatavilla, esimerkiksi ruokatarjoilu tai yhteistä ohjelmaa. VIP- ja etuiltojen jälkeen on suotavaa järjestää mahdollisuuksien mukaan suuremmalle yleisölle avoimet bileet, jonne etuillassa olleet voivat luontevasti siirtyä. Suuremmista tapahtumista tehdään mahdollisesti haalarimerkki, kun taas pienemmistä tapahtumista lähtökohtaisesti ei. Asia tulee kuitenkin pohtia tapauskohtaisesti ja ottaa huomioon esimerkiksi dresscode (haalarit vai ei). Hallitus vastaa muiden kylteriyhteisöjen tapahtumien, kuten Kylteripäivien ja VVV-risteilyn sekä Hämeenkadun appron markkinoinnista. Projektivastaava järjestää kuljetuksen edellä mainittuihin tapahtumiin, mikäli osallistujia on riittävästi. Muihin kylteritapahtumiin osallistuminen tapahtuu hallituksen harkinnan mukaan. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös tapahtumia muiden 10

11 kylteriyhteisöjen kanssa, etenkin tiivistä yhteistyötä SSHV:n kanssa jatketaan. Perinteiset SSHV- Warrantti-sitsit pyritään toteuttamaan yhteistyössä SSHV:n kanssa joko keväällä tai syksyllä, tai mahdollisesti sekä että. Syksyllä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan poikkitieteellisten tai Warrantti&SSHV&Justus -sitsien järjestämiseen tai sekä että Vuosijuhlaviikko Warrantin 25. vuosipäivän kunniaksi järjestetään akateemiset vuosijuhlat lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Vuosijuhlavalmistelut, kuten juhlan arvolle sopivan juhlapuhujan ja sponsoreiden hankkiminen, tulee aloittaa alkukeväällä. Yrityssuhdejaosto on vastuussa sponsoroiden hankkimisesta yhteistyössä isännän ja emännän kanssa. Jäsenistön motivoiminen juhlatyöntekijöiksi on tärkeää. Kulttuurivastaava Isäntä ja emäntä perustavat tätä varten vuosijuhlatiimin keväällä 2013, Vuosijuhlatiimiin tulee mahdollisuuksien mukaan rekrytoida myös vanhempien vuosikurssien opiskelijoita keväällä Syksyllä 2013 aloittavista fukseista kootaan ns. nakkeja vuosijuhlatiimin tarpeisiin. Vuosijuhlien järjestämisestä vastaavat edellisenä syksynä rekrytoidut isäntä ja emäntä. Kulttuurivastaava yhdessä muun hallituksen kanssa valvoo valmisteluiden etenemistä. Warrantin hallitus kulttuurivastaavan johdolla. Vuoden 2013 aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota vuosijuhlien kulurakenteeseen ja laaditun budjetin noudattamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, siten että sponsoreilta saatua tuloa kasvatetaan, jotta tapahtuman kulurakenne olisi terveellä pohjalla. Lokakuussa Warrantti pyrkii järjestämään ohjelmaa koko vuosijuhlaviikolle. Vuosijuhlaviikolla voidaan järjestää esim. vuosijuhlasitsit, tanssikurssi ja etikettikurssi. leikkimielinen urheilutapahtuma (kuten vuoden 2009 keilaus). Itse vuosijuhla on juhlava ja arvokas tilaisuus. Juhlien suunnittelu aloitetaan heti tammikuussa, ja tarvittaessa edellisen vuoden kulttuurivastaava on apuna juhlien suunnittelussa. Vuosijuhlakokonaisuuteen kuuluvat vapaamuotoiset jatkot sekä seuraavan aamun silliaamiainen. Vuosijuhlissa voidaan jakaa Warrantti ry:n arvomerkkejä. Muistettavat henkilöt on valittava huolellisesti. Kulttuurivastaava vastaa ansiomerkeillä palkittujen listan ylläpidosta ja sen siirtymisestä tuleville toimijoille. Kultaisten ansiomerkkien myöntämisestä tulee tehdä päätös jo yhdistyksen kevätkokouksessa. Vuoden 2013 aikana varataan tila 25-vuotis -vuosijuhlille, sekä valitaan vuoden 2014 vuosijuhlien isäntä ja emäntä. Isännän ja emännän vastuulle siirtyy Warrantin vuosijuhlien käytännön järjestäminen toimihenkilö -periaatteella. Suurista linjoista päättäminen säilyy kuitenkin kulttuurivastaavan ja hallituksen vastuulla. Isännän ja emännän tarpeellisuutta arvioidaan vuoden aikana ja tarvittaessa rekrytoidaan syksyllä kyseiset toimihenkilöt seuraavalle vuodelle NESU 11

12 Nesu-pj pitää yllä suhteita tiiviisti muihin Suomen NESU-yksiköihin. Nesu-pj pyrkii myös edustamaan Warranttia ja NESUa muiden NESU-yksiköiden tapahtumissa ympäri Suomea. Apunaan hänellä on aktiiveista koottu NESU-Waasan hallitus, joka valitaan aina kalenterivuodeksi. Sitsitoiminta on NESUn näkyvintä ja tärkeintä toimintaa. Nesu-PJ yhdessä NESUn hallituksen kanssa järjestää sitsejä Warrantin tapahtumien yhteydessä. Toimikauden aikana NESUn hallitus järjestää ainakin kolmet sitsit lukukaudessa. Näiden lisäksi NESU järjestää syksyn alussa etenkin uusille opiskelijoille suunnatun rekry/infoillan. NESU voi järjestää myös muita tapahtumia, kuten aktiivi-iltoja tai sitsejä oman harkintansa mukaan. NESU-PJ on päävastuussa tapahtumien järjestämisestä. Vuoden 2013 aikana Nesu-PJ, Nesun talousvastaava ja Warrantin talousvastaava tapaavat säännöllisesti järkevän taloudenhoidon varmistamiseksi NESU AUTUMN CONFERENCE NESU-Waasa järjestää vuoden 2013 syksyllä Nesu -seminaarin. Seminaarin järjestämisestä vastaa oma yhdistys. Seminaarin järjestämiseen valitaan erillinen pääjärjestäjä/järjestäjät. Seminaarin järjestämisen yksityiskohdista vastaavat pääjärjestäjät heidän kokoamansa tiimin avustuksella. Rahaliikenne hoidetaan erillisen yhdistyksen tilien kautta, jolloin taloudellinen riski pysyy Warrantin kannalta olemattomana. 6. TIEDOTUS JA WYKYZINE Warrantin tiedotusvastaava koordinoi Warrantin tiedotusta. Tiedotus tapahtuu hallituksen, jaostojen ja jäsenistön, ylioppilaskunnan sekä yliopiston välillä. Tiedotuksen tärkein kohderyhmä on kauppatieteiden opiskelijat Vaasan yliopistossa. Pääasialliset tiedotuskanavat ovat yhdistyksen sähköpostilista, Internetsivut, Wykyzine-lehti ja Facebook-sivu/ryhmä Tiedotustoiminta Warrantin tiedotuksen tärkein tehtävä on tavoittaa yliopiston kauppatieteiden opiskelijat. Tiedotuksesta vastaa hallituksen tiedottaja. Tiedottamisen tavoitteena on kertoa hyvissä ajoin kauppatieteiden opiskelijoille Warrantin asioista, opiskelijoiden saamista eduista, tapahtumista ja kannustaa heitä mukaan ainejärjestön toimintaan. Tiedottaja pitää myös koko yliopistoyhteisön tietoisena Warrantin tapahtumista, linjauksista ja kannanotoista. Tiedottaja vastaa Warrantin tapahtumien markkinoinnista yhdessä projektivastaavan kanssa. Tarpeen mukaan tiedotetaan myös SEFEn, Vaasan Ekonomien ja muiden kylteriyhteisöjen toiminnasta tai kyltereihin vaikuttavista asioista. Lisäksi tiedottamisen tukena voidaan käyttää sosiaalista mediaa Sähköpostitiedotus Sähköpostilistatiedottamisessa pyritään kirjoittamaan viikoittainen tiedote jäsenistölle, johon kootaan yhdistyksen ajankohtaiset asiat. Muuta sähköpostitiedottamista pyritään välttämään. Yhteistyökumppaneiden sähköpostiviestit julkaistaan viikoittaisen tiedotteen mukana. Tiedekunnan, laitosten ja yliopiston hallinnon viestit kootaan myös aikataulun niin salliessa viikkotiedotteen mukaan. Erityisen tärkeiksi nähdyt uutiset voidaan tarvittaessa lähettää listalle itsenäisinä viesteinä. 12

13 Sähköpostitiedotteiden allekirjoituksessa tai tiedottajan parhaaksi katsomalla tavalla tiedotteissa tulee jossain näkyä mahdollisuus antaa palautetta mailiin. Tapahtumatiedottamiseen käytetään warrantti-l-listan lisäksi myös ylioppilaskunnan tapahtumatlistaa ja/tai kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettua events-listaa tiedotteen kohderyhmästä riippuen. Ainejärjestön viestit sähköpostilistoille lähetetään tiedottajan kautta Warrantin yhteistä sähköpostiosoitetta käyttäen. SEFE:n kylteriyhdyshenkilöllä ja NESU-Waasalla on oikeus tiedottaa omien osoitteidensa kautta asioita suoraan warrantti-l-listalle. Tiedottaja vastaa siitä, että sähköpostitiedotuksessa toimitaan VYY:n ohjeiden mukaisesti. Englanninkieliselle sähköpostilistalle lähetetään kansainvälisiä opiskelijoita koskevat osat viikkotiedotteiden sisällöistä Internet-sivut Internet-sivujen roolia kaikessa tiedottamisessa painotetaan ja opiskelijoita ohjataan sivujen aktiivisiksi käyttäjiksi. Sivuille tuotetaan sisältöä sekä niitä päivitetään jatkuvasti ja kuvat tapahtumista lisätään kuvagalleriaan kohtuullisessa ajassa. Tiedottajan vastuulla on myös Warrantin kuvagallerian (http://warrantti.kuvat.fi/) ylläpito. Samalla tiedottaja hoitaa Warrantin verkkotunnuksen (warrantti.org) ja sähköpostiosoitteiden ylläpidon Foorumi Mahdollisuuksien mukaan Warrantin Foorumi käynnistetään uudelleen. Apuna uudelleenkäynnistämisessä käytetään esimerkiksi Warrantin tutoreita ja aktiivisimpia fooruminkäyttäjiä voidaan harkinnan mukaan palkita. Forumin käyttötarkoitus on ensisijaisesti opiskeluiden tukeminen esimerkiksi kurssivinkkejä jakamalla Tiedottajan muut tehtävät Tiedottaja lähettää Warrantin Järjestöjorinat Vaasan Ylioppilaslehteen. Tiedottaja osallistuu VYY:n tiedotusvaliokunnan tapaamisiin. Tiedottaja ilmoittaa Warrantin tapahtumat VYY:n tiedotusvastaavalle, jotta tapahtumat siirretään yliopistoportaalin kalenteriin. Tiedottaja toimii Warrantin Facebook-ryhmän/sivun ylläpitäjänä ja tiedottaa Warrantin tapahtumista Facebookryhmälle. Tiedottaja vastaa mailiin tulleista palautteista ja myös vastaa niihin tai ohjaa ne tarvittaessa eteenpäin sekä kehittää niiden pohjalta toimintaansa. Tapahtumiin ilmoittautumiset otetaan vastaan Lyyti -järjestelmän kautta tai vaihtoehtoisesti pienempien tapahtumien osalta sähköpostitse. Lyytin kautta on mahdollisuus tarvittaessa hoitaa myös maksuliikenne isompien tapahtumien esim. Wykypäivän kanssa. Tiedottaja hoitaa Lyytin yhteistyössä Projektijaoston kanssa. Vuonna 2013 Sektorivastaavat hoitavat itse oman jaostonsa tapahtumien Lyyti-ilmoittautumiset. Lyytissä tulee tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä ilmaista ilmoittautumiseen liittyvät ehdot (peruutusmaksu ja maksuehdot). 13

14 6.6. Wykyzine Wykyzine toimii Warrantin tiedotuskanavana, jäsenten informaatiolähteenä ja ottaa kantaa ajankohtaisiin kylterielämän asioihin. Lehden linjan päättää päätoimittaja, jolla on lopullinen ja juridinen määräysvalta sekä vastuu lehden sisällöstä. Päätoimittaja päättää, mitä juttuja lehteen tehdään ja mitä ulkopuolista materiaalia julkaistaan. Lehti pyrkii herättämään keskustelua ja olemaan informatiivinen sekä viihdyttävä. Lehti on poliittisesti sitoutumaton, mutta selkeästi kauppatieteilijöiden puolella. Taittoon ja lehden graafiseen ulkonäköön tulee kiinnittää huomiota: lehden tulee olla sekä sisällöltään että ulkoasultaan houkutteleva. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuoden aikana ja sen painomäärä on kappaletta päätoimittajan harkinnan mukaan. Lehti julkaistaan Warrantin Internetsivuilla samanaikaisesti paperiversion kanssa. Vuoden kolmas lehti ( fuksinumero ) lähetetään aloittaville kauppatieteiden opiskelijoille muun aloitusmateriaalin kanssa. Lehden jokaisessa numerossa annetaan palstatilaa SEFE:n Vaasan kylteriyhdyshenkilölle sekä Vaasan Ekonomeille yhteistyösopimuksen mukaisesti. Muiden kylteriyhteisöiden lehtien kanssa tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää yhteistyötä juttuvaihdon tai tapahtumamainonnan saralla. Päätoimittaja ja yrityssuhdevastaava vastaavat yhdessä Wykyzinen mainosmyynnistä. Julkaistavissa mainoksissa tulee huomioida kunkin lehden erityisteema (vuosijuhlat, fuksit, vappu tms.) Lehti noudattaa hyvää lehtimiestapaa ja toimii Julkisen sanan neuvoston ohjeiden mukaisesti. Wykyzine on jäsenpalvelu ja se palvelee ensisijaisesti jäsenistöstä koostuvaa lukijakuntaa, ts. artikkelit suunnataan pääsääntöisesti Vaasan yliopiston kauppatieteiden opiskelijoille. Päätoimittajan tehtävänä on kannustaa ja motivoida jäsenistöä kirjoittamaan lehteen. Päätoimittaja kokoaa lehteen kirjoittamisesta kiinnostuneet jäsenet toimitukseksi. Toimitus kokoontuu yhdessä miettimään aiheita seuraaviin lehtiin ajoissa ennen seuraavan lehden ilmestymistä. Vuoden 2013 aikana Päätoimittaja kouluttaa toimittajat ja tarvittaessa käyttää heitä tai muita aktiiveja apuna lehden taittamisessa. Vuoden 2014 jaostorekrytoinnissa voidaan harkita erillisen mainosmyyntivastaavan valitsemista. 7. YRITYSYHTEISTYÖ Yrityssuhteista ja excursioista vastaa hallituksen yrityssuhdevastaava. Yrityssuhdevastaava vastaa jaostonsa kanssa Warrantin merkittävimmistä yritysyhteistyösuhteista ja suurimmista yhteistyöhankinnoista. Yritysyhteistyön tarkoituksena on hankkia lisäarvoa jäsenyydelle sekä markkinoida Warranttia ja sen jäsenistöä. Yrityssuhdevastaava vastaa yrityssuhteiden ylläpidosta ja kehittämisestä sekä uusien yhteistyösopimusten luomisesta. Toiminnan tulee olla pitkäjänteistä, ja tavoitteena on tehdä Warrantin hallituksen toimikauden ylittäviä sopimuksia. Yritysyhteistyön kehittämisessä tulee ottaa eritoten huomioon molemminpuolinen vastavuoroisuus Excursiot Vuoden aikana järjestetään excursioita, joiden tavoite on olla opettavaisia tilaisuuksia opiskelijoille ja parantaa jäsenten työllistymismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Vuoden 2013 aikana pyritään järjestämään ulkomaille suunnattu excursio, jonka ilmoittautuminen täytyy käynnistää hyvissä ajoin, noin 1,5 kk ennen tapahtumaa, jotta mahdolliset matka- tms. peruutukset ovat vielä 14

15 mahdollisia. Excursioilla markkinoidaan vaasalaista kauppatieteiden osaamista yrityksiin, ja saadaan käytännön tietoa yritysmaailmasta. Excursioilla hyödynnetään Warrantin yhteistyöyrityksiä ja autetaan opiskelijoita saamaan kontakteja työelämään. Mahdollisuuksien mukaan tiedustellaan myös eri kauppatieteellisen tiedekunnan yksiköiden sekä muiden kaupunkien kauppatieteiden ainejärjestöjen halukkuutta tehdä yhteistyötä excursioiden osalta. Yrityssuhdevastaava pyrkii saamaan Warrantin toimintaan mukaan useampia paikallisia yrityksiä. Warrantin näkyvyyttä pyritään lisäämään paikallisten yritysten keskuudessa ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä heidän kanssaan Vuosijuhlat ks. Vuosijuhlaviikko 7.3. Haalarit Yrityssuhdevastaava vastaa haalariprojektin toteutuksesta. Projekti käynnistetään maaliskuussa ja toteutetaan yrityssuhdevastaavan johdolla yrityssuhdejaoston kanssa. Kevään aikana kilpailutetaan haalaritoimittaja ja myydään haalareiden mainokset omatoimisesti. Haalarimainosten myynti ja haalarien tilaus hoidetaan itsenäisesti, sillä mainosmyynti, tilaus ja jakelu sujuu näin selkeämmin. Vaihtoehtoisesti mikäli haalarit hankitaan yhdessä VYYn kanssa, hoitaa Warrantti haalariprojektin ns. alihankintana. Tästä tehdään VYYn kanssa kirjallinen sopimus ja sopimusneuvottelut käydään alkuvuodesta. Fuksien tulee saada haalarit viimeistään lokakuun puolessavälissä. Haalaritilausten yhteydessä haalareista peritään maksu ennakkoon. Tämä vähentää tarpeettomien haalarien tilausta sekä kattaa ainakin osan kuluista Wykyzine-mainosmyynti Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on myydä Wykyzinen mainokset yhdessä päätoimittajan kanssa ja muistuttaa yhteistyöyrityksiä mainosten toimittamisesta. Mainoksissa huolehditaan Warrantin yhteistyökumppaneiden näkyvyys. Mainostajia tulee etsiä myös yhteistyökumppaneiden ulkopuolelta, Wykyzinen kulurakenteen järkeistämiseksi. Mainosmyynnissä tulee käyttää aktiivisesti apuna yrityssuhdejaostoa ja toimituksen mainosmyyjää mikäli sellainen on rekrytoitu Ekonomin elämänhallinta -kokonaisuus Warrantti järjestää Ekonomin elämänhallinta kurssikokonaisuuden myös vuonna Tapahtumat ovat ekonomihenkisiä ja niiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölle uusia elämyksiä. Yrityssuhdevastaava hoitaa Ekonomin elämänhallinta -kokonaisuuden yritysyhteistyökumppanit, sekä käytännön järjestelyt Vuonna kehitettävää Vuonna 2013 kilpailutetaan ravintolayhteistyösopimus, tätä tehdessä otetaan huomioon etenkinsitsien järjestämisestä aiheutuvat kulut. Yrityssuhdejaoston toiminnan tulee olla itsenäisempää, jotta yrityssuhdevastaava ehtii koordinoimaan toimintaa. Jaoston jäsenillä voi mahdollisesti olla omia vastuuyrityksiä, joiden toiminnoista he huolehtivat ja raportoivat yrityssuhdevastaavalle. 15

16 Myös erilaisten opiskelijatapahtumien kehittäminen yritysyhteistyössä vuonna 2013 on tärkeää, jotta jokainen opiskelija voisi löytää itselleen sopivan tapahtuman. Case-kisat, rennommat iltatilaisuudet ja yhteistapahtumat esim. Vaasan ekonomien kanssa tulee suunnitella hyvissä ajoin. Kaikki pääainelukijat tulee ottaa huomioon excu- ja muussa tapahtumatarjonnassa. Tapahtumista tiedotetaan myös Facebookissa. Toiminnan laajuus tulee kasvattaa jäsenmäärän kanssa korreloivaksi niin sopimusten suuruuden kuin tapahtumien määränkin kautta. Etenkin suurten yritysyhteistyökumppaneiden kohdalla sopimussummia on pyrittävä kasvattamaan. 8. TALOUS Warrantin taloudessa tavoitteena on tuottaa kerätyillä varoilla ja jäsenmaksuilla mahdollisimman suuri lisäarvo jäsenistölle. Toimikauden aikana budjetointia kehitetään vastaamaan todellista kulurakennetta. Talousvastaava vastaa yhdistyksen kirjanpidosta ja rahaliikenteestä. Talousvastaava seuraa yhdistyksen talouden kehittymistä ja raportoi hallitukselle kuukausittain. Talousvastaava laatii yhdessä tapahtumien järjestäjien kanssa talousarvion kustakin tapahtumasta ja seuraa niiden toteutumista. Talousvastaava laatii kesäkuussa välitilinpäätöksen hallituksen talouden seurannan välineeksi ja varsinaisen tilinpäätöksen toimikauden jälkeen. Talousvastaava seuraa vuoden aikana kustannuksia toimintokohtaisesti. Tämän lisäksi yhdistyksen tuloista ja menoista tulee raportoida toimintokohtaisesti. Talousvastaava laatii vuoden lopussa yhdessä puheenjohtajan kanssa talousarvion seuraavalle vuodelle. Talousvastaava seuraa yhdistyksen sijoituksissa tapahtuvia muutoksia ja reagoi niihin tarpeen mukaan välittömästi. Sijoitusten riskien tulee olla hallittavissa. Talousvastaava voi harkintansa mukaan perustaa tiimin yhdistyksen varojen hallinnan tueksi. Vaihtoehtoisesti hallitus voi nimetä toimihenkilön/toimihenkilöitä vastaamaan osasta yhdistyksen sijoituksista. Sijoitustoiminnasta saadut tuotot tulee käyttää yhdistykselle merkittävään ja jäsenistölle hyödylliseen hankintaan. Kassan käyttäjille annetaan tarkat ohjeet kassan käytöstä ja käyttäjien määrä pyritään minimoimaan. Kassan käytössä noudatetaan Warrantin talousohjesääntöä. Talousvastaavan tukena ja ohjeistuksena on vuonna 2010 laadittu Warrantin talousohjesääntö. Talousohjesäännön käyttö tulee vakiinnuttaa kaikkien hallitusjäsenten keskuudessa. Talousvastaava & puheenjohtaja vastaavat hallituksen tutustuttamisesta talousohjesääntöön heti vuoden alusta. Vuonna 2013 Talousvastaavan tulee kiinnittää erityistä huomiota mahdollisten Warrantin piirissä toimivien alayhdistysten, kerhojen ja toimijaryhmien maksuliikenteeseen ja jaettujen avustusten käyttöön. 9. RAPORTOINTI Vuonna 2013 Hallitus käyttää aktiivisesti vuonna 2012 luotua Wallitus-Wikiä, sekä täyttää tapahtumakohtaisesti vuonna 2012 käyttöön otettua AAR-kaavaketta sekä budjettilaskelmakaaviota toiminnan jatkuvuuden parantamiseksi. 16

17 17

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 2 Synapsi ry Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijain yhdistys 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun yliopiston biologian

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2014 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset... 4 1.2. Hallitus... 4 1.3. Jaettavat avustukset... 4 2. JÄSENET... 5 3. TALOUS...

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU HALLITUSINFO HALLITUSHAKU Hakuaikaa sunnuntaihin 2.11. asti Hakemus (maksimissaan yksi A4/hallitustehtävä) sähköpostitse osoitteeseen pj@preemio.org Jokainen Preemion jäsen voi hakea Toimikausi kalenterivuosi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2015 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013

Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013 Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013 II SISÄLLYS 1. YLEISTÄ.1 2. TALOUS..2 2.1. Toimintakustannukset 2 2.2. Varainhankinta...2 3. EDUNVALVONTA.4 3.1. Yleistä 4 3.2. Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY 1. YLEISTÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali-, opinto-,

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys 3 4-5 Puheenjohtajan tervehdys 1 2 6-7 35 8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-34 Mitä KY tekee? Ketkä KY:llä toimivat? KY:n organisaatio Mitä hyötyä on KY:n jäsenyydestä?

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 1. Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Kuvaus: JYYn sähköinen äänestysjärjestelmä tehdään toimimaan yhdessä Jyväskylän

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry.

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Toimintasuunnitelma 2008 1.1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Hallinto...4 Hallitus...4 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat...4 Toimihenkilöt...4

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 3 1.1 Yhdistyksen kokoukset... 3 1.2 Hallitus... 4 1.3 Yhteistyö... 4 1.3.1 Suomen Ekonomiliitto

Lisätiedot

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2(19) YLEISKATSAUS OPTIMI RY:N TOIMINTAVUOTEEN 2013 Yleistä. Vuonna 2013 Optimin toiminnassa oli jatkuvuutta, sillä jopa kahdeksan hallituksen jäsentä oli edellisestä hallituksesta.

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. Tietojohtajakilta Man@ger

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. Tietojohtajakilta Man@ger TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Tietojohtajakilta Man@ger 1 1. YLEISTÄ Tietojohtajakilta Man@gerin (myöh. Man@ger tai kilta) toiminnan tarkoituksena on edistää tietojohtamisen opiskelua, alan tuntemusta

Lisätiedot

Finanssi ry Viestintästrategia

Finanssi ry Viestintästrategia Finanssi ry Viestintästrategia 20.08.2012 Heidi Kippola Vili Koistinen Anna Ikäheimo Lauri Tenhunen Sisällysluettelo 1. Viestintästrategian lähtökohdat... 1 2. Tavoitteet viestintästrategialle... 2 3.

Lisätiedot