Warrantti ry:n toimintasuunnitelma Johdanto Jäsenpalvelutoiminta Alumnivastaava Kv-vastaava...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava..."

Transkriptio

1 Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014

2 1. Johdanto Jäsenpalvelutoiminta Alumnivastaava Kv-vastaava Jaosto- ja kerhotoiminta Kulttuuri- ja Projektijaosto Yrityssuhdejaosto Wykyzinen toimitus Edunvalvontajaosto Kerhot EDUNVALVONTA Paikallinen edunvalvonta Uudet opiskelijat KULTTUURI- JA VAPAA-AJANTOIMINTA Warrantin tärkeimmät tapahtumat (ks. kuvio 2) : Wykypäivä Vuosijuhlaviikko NESU NESU AUTUMN CONFERENCE Tiedotustoiminta... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Sähköpostitiedotus... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2

3 1. Johdanto Warrantti ry. (myöh. Warrantti) on Vaasan yliopiston (VY) kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on toimia jäsentensä yhdistäjänä opintososiaalisissa asioissa, VY:n kauppatieteiden opiskelijoiden palveluorganisaationa ja edunvalvojana paikallisella sekä kansallisella tasolla. Warrantin toiminnan lähtökohtana on nykyisten jäsenpalvelujen ja tapahtumien ylläpitäminen ja kehittäminen. Warrantin toiminnalle on tärkeää osallistuva ja aktiivinen jäsenistö. Yhdistyksen on oltava lähellä opiskelijaa ja tapahtumien tunnettavuutta on pyrittävä kasvattamaan. Uusien opiskelijoiden liittymisaste on pidettävä korkeana yhdistyksen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Toimintaa ohjaa ajatus yhdistyksen pitkäjänteisestä kehittymisestä. 2. Jäsenpalvelutoiminta Warrantin hallitus järjestää päivystyksen Warrantin huoneella kolmena päivänä viikossa klo Päivystysaika on kiinteä koko toimintavuoden ajan. Hallitus voi yhteisellä, perustellulla päätöksellä perua päivystyksen tiettynä ajankohtana. Päivystyksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa jäsenistölle ajoissa. Keväällä ja syksyllä järjestetään Warrantin jäsenpäivä, jonka tavoitteena on kerätä palautetta jäsenistöltä sekä informoida jäsenistöä järjestön palveluista ja tapahtumista. Vuonna 2013 pyritään rohkaisemaan jäsenistöä sähköisen palautteen antamiseen. Jäsenistöä pyritään rohkaisemaan sähköisen palautteen antamiseen Alumnivastaava Warrantin hallitus valitsee joukostaan alumnivastaavan vuoden 2013 alussa. Warrantin varapuheenjohtaja toimii alumnivastaavana. Alumnivastaava kehittää yhdistyksen alumnitoimintaa vuoden 2013 aikana. Alumnivastaava luo suuntaviivat alumnitoiminnalle ja kartoittaa onnistuvan alumnitoiminnan toteuttamisen laajuuden sekä toimintamuodot. Alumnitoimintaan kuuluu valmistuvien opiskelijoiden illallisen järjestäminen keväällä 2013 yhteistyössä SEFE:n & Vaasan Ekonomien kanssa, sekä Warrantin onnittelukirjeen lähetyksen varmistaminen valmistuneille Kv-vastaava Vuonna 2013 Kansainvälisten asioiden vastaava hoitaa järjestön kansainvälisiä suhteita sekä toimintaa. Hallitus valitsee KV-vastaavan keskuudestaan. KV-toimintaa kehitetään vuoden 2013 aikana lisäämällä vaihto-opiskelijoille ja tutkintoopiskelijoille tiedottamista Warrantista ja sen tapahtumista. Vuonna 2013 kv-sitsien järjestäminen jätetään VYY:n vastuulle. KV-vastaavan tulee myös kartoittaa mahdollisuutta tiivimpään 3

4 yhteistyöhön ESN:n ja DSC:n kanssa. Warrantin nettisivujen englanninkielistä sisältöä tulee myös kehittää. KV-vastaava vastaa näistä asioista yhdessä tiedottajan kanssa. 3. Jaosto- ja kerhotoiminta Organisaation mukaisten jaostojen toiminnan vakiinnuttaminen ylläpito on jaostojen puheenjohtajien, eli sektorivastaavien vastuulla. Sektorivastaavien toimintaa ja jaostotoiminnan johtamista koordinoi hallituksen sisällä varapuheenjohtaja. Jaostoja tulee säännöllisin väliajoin motivoida ja palkita. Warrantin hallitus sitoutuu myös tarvittaessa auttamaan jaostoja. Jaostoihin haetaan kirjallisella hakemuksella, minkä jälkeen sektorivastaava päättää haastattelun jälkeen jaoston kokoonpanon. Jaostossa toimimisesta saa virallisen todistuksen, mikä edellyttää aktiivista osallistumista toimintaan. Vuonna 2013 jaoston Jaostojen vanhojen jäsenten jatko-optio toteutetaan siten, että jaostolaisen ei tarvitse tehdä uutta hakemusta. Sektorivastaava(t) kuitenkin päättävät jaostolaisten jatkosta jaostossa Kulttuuri- ja Projektijaosto Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta vastaavat kulttuurivastaava kulttuurijaoston kanssa sekä projektivastaava projektijaoston kanssa. Projektijaosto on projektivastaavien alainen toimijaryhmä, joka kokoaa tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet jäsenet yhteen. Projektijaoston päävastuu koostuu bileiden ja liikunnallisten tapahtumien järjestämisestä. Kulttuurijaoston vastuulla on erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen Yrityssuhdejaosto Yrityssuhdevastaavan koordinoima yrityssuhdejaosto huolehtii yhteyksistä yritysmaailmaan, kuten esimerkiksi Wykyzinen mainosmyynnistä, haalareiden mainosmyynnistä ja Wykypäivän sponsoroinnista sekä yhteydenpidosta yrityksiin. Lisäksi yrityssuhdejaosto vastaa Warrantin yritysexcursioista Wykyzinen toimitus Wykyzinen toimitus vastaa yhdessä päätoimittajan kanssa lehden sisällöntuotannosta ja taittamisesta, sekä jatkossa mahdollisesti myös mainosmyynnistä, mikäli sopiva jaostolainen löytyy Edunvalvontajaosto Edunvalvontajaosto on Warrantin koulutuspoliittisen vastaavan vastuulla, ja se koostuu istuvan hallituksen KOPOsta, puheenjohtajasta, yksiköiden opiskelijaedustajista, sekä kauppatieteellisen tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajista. Warrantin edunvalvontajaosto toimii edunvalvonnallisesti ajankohtaisten asioiden keskustelufoorumina Kerhot 4

5 Yhdistyksen säännöt ja organisaatio mahdollistavat alayhdistysten, kerhojen ja toimijaryhmien perustamisen. Näiden toiminnan koordinointi on hallituksen vastuulla. Yhdistyksen varapuheenjohtaja on ensisijaisesti vastuussa kerhojen toiminnan seuraamisesta. Toimintaa voidaan tukea myös taloudellisesti, budjetoitujen resurssien rajoissa. Kerhojen talouden seuraamisesta huolehtii yhdistyksen talousvastaava. Hallitus on vastuussa toimijaryhmien tasapuolisen kohtelun varmistamisesta. Kerhojen talouden hoitaminen määritellään tarkemmin Warrantin talousohjesäännössä. Jäsenten rohkaisemiseksi kerhojen perustamiseen tulee vuoden 2013 aikana järjestää infotilaisuus kerran lukukaudessa esimerkiksi jäsenpäivän yhteydessä. Varapuheenjohtaja panostaa siihen, että kynnystä uusien kerhojen perustamiseen madalletaan entisestään selkeämmän viestinnän, sekä valmiiden materiaalien avulla. 4. EDUNVALVONTA Warrantti toimii VY:ssa aktiivisena kauppatieteiden opiskelijoiden edunvalvojana ja edunvalvonnasta vastaa Warrantin hallitus koulutuspoliittisen vastaavan (KOPO) johdolla. Kylterinäkökulma tulee olla huomioituna kaikessa kauppatieteiden opiskelua koskevassa päätöksenteossa. Paikallisessa edunvalvonnassa vaikutetaan VY:n ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY:n) hallintoelimissä. KOPO:n tulee olla tiiviissä yhteistyössä VYY:n KOPO-vastaavan kanssa. Vaikuttamistyön tehostamiseksi Warrantin puheenjohtaja ja KOPO osallistuvat pyydettäessä Warranttilaiset -edustajistoryhmän tapaamisiin ja tarvittaessa edustajiston kokouksiin. Warrantti tekee edunvalvonnassa yhteistyötä VYY:n, Suomen Ekonomiliiton (SEFE), muiden kylteriyhteisöjen sekä muiden vaasalaisten opiskelijayhteisöjen kanssa. VYY on keskeinen vaikuttamisareena koulutuspoliittisessa, sosiaalipoliittisessa ja kansainvälisten asioiden edunvalvonnassa. Paikallisessa edunvalvonnassa ja VYY:n toimintaan vaikutettaessa tehdään yhteistyötä VYY:n ainejärjestöjen kanssa. Kauppatieteellisen alan edunvalvonnassa tehdään yhteistyötä SEFE:n, kylteriyhteisöjen ja monialaylioppilaskuntien hallitusten kylterijäsenten kanssa. Warrantin omat kannanotot valmistelee KOPO yhteistyössä puheenjohtajan kanssa. Mentorointiprojektin osalta pyritään kartoittamaan tehokkaammin yhteistyömahdollisuuksia yliopiston kanssa mentoreiden saamiseksi, tavoitteena, että yliopisto ja VasE hankkisivat mentorit ja Warrantti opiskelijat. Mikäli mentorointiprojekti ei järjesty VasEn kanssa, karkoitetaan vuoden 2013 aikana muut mahdolliset yhteistyökumppanit Paikallinen edunvalvonta KOPO osallistuu aktiivisesti VYY:n edunvalvontavaliokunnan toimintaan ja tiedottaa siitä muulle hallitukselle. Hän osallistuu myös SEFEn koulutuspoliittiseen toimintaan ja sektoritapaamisiin. Silloin kun mahdollista myös puheenjohtaja osallistuu edunvalvontavaliokunnan tapaamisiin. 5

6 Warrantti tuo aktiivisesti esille opiskelijanäkökulmaa kauppatieteellisessä tiedekunnassa tapaamalla hallinnon henkilökuntaa ja dekaania. Warrantin puheenjohtaja ja KOPO käyvät tiedekuntahallinnon kanssa kuukausittain W-kahveilla keskustelemassa molempien ajankohtaisista asioista. KOPO vastaa hyvien yhteyksien luonnista tiedekuntaan ja organisoi yksiköiden opiskelijadustajien toimintaa. Warrantti tiivistää myös yhteistyötä Tutti ry:n kanssa teknillisessä tiedekunnassa opiskelevien KTM-opiskelijoiden asioissa. Tiedekuntaneuvostossa opiskelijoita edustavat edustajiston valitsemat opiskelijajäsenet. Tullakseen tietoiseksi tiedekunnan päätöksistä ja ajankohtaisista asioista Warrantti on säännöllisesti yhteydessä opiskelijajäseniin ja ylläpitää molemminpuolista tiedonkulkua. Koulutuspoliittisissa asioissa toimitaan ja tiedotetaan aktiivisesti. Warrantin jäsenmäärän jatkuvan kasvamisen vuoksi myös edunvalvontasektoria tulee kehittää eteenpäin. Opintoasioissa Warrantin päätavoite on opetuksen laatu ja saatavuus. Lisäksi Warrantti vaikuttaa aktiivisesti kauppatieteiden opetuksen kurssipalautejärjestelmän kehittämiseen opetuksen laadun varmistamiseksi. Koulutuspolitiikassa opiskelijoiden kannalta tärkeitä tekijöitä ovat opetussuunnitelmien pitävyys, opintoaikatauluista tiedottaminen, henkilökohtaiseen opintosuunnitteluun tarjottu tuki, opiskelijoille suunnattu palaute, joustavammat tenttimismahdollisuudet sekä opetussuunnitelmiin ja tutkintoon liittyvistä muutoksista tiedottaminen (ks. kuvio 1). Vuoden aikana Warrantti osallistuu kauppatieteellisen tiedekunnan järjestämään pääaineinfoon tiedekunnan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Paikallisen koulutuspolitiikan kärjet 2014 Opetussuunnitelmien pitävyys Opintoaikatauluista tiedottaminen Opetussuunnitelmiin ja tutkintoon liittyvistä muutoksista tiedottaminen Opiskelijoille suunnattu palaute Henk. koht. opintosuunnittelun tuki Joustavammat tenttimismahdollisuudet kuvio 1. 6

7 Yksikön opiskelijaedustajat huolehtivat opiskelijan äänen kuulumisesta yksiköissä, yksiköiden toimintatapojen ja saman pääaineen opiskelijoiden yhteistyön kehittämisestä. Vuoden 2013 aikana KOPO kehittää yhdessä tiedekuntahallinnon, yksiköiden ja yksiköiden opiskelijaedustajien kanssa opiskelijaedustajatoimintaa. Yksiköiden kanssa yhteistyössä järjestetään esimerkiksi yksikkökahveja ja infotilaisuuksia. Yksikön opiskelijaedustajien toimintaa kehitetään vastuullisemmaksi, niin että yksiköiden sisäinen toiminta ja aktiviteetit lisääntyvät tai monipuolistuvat, ja näin yksiköiden opiskelijoiden keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistetaan. Yksiköiden opiskelijaedustajien tulee olla tuttu näky oman yksikkönsä opiskelijoille. Vuoden aikana Warrantti toteuttaa Vuoden luennoitsija -äänestyksen ja valmistelee esitykset Ekonomiliiton opetuspalkinto- ja Hyvä Opettaja -kilpailuihin. Keväällä 2013 kysytään jäsenistöltä kesätenttivaihtoehtoja sähköpostilistan ja/tai internetsivujen kautta. Vuonna 2013 toteutetaan Warrantin toimintaa koskeva markkinointikysely keväällä ja edunvalvontakysely syksyllä. Tarkoituksena on kehittää Warrantin toimintaa kokonaisvaltaisesti jäsenistön haluamaan suuntaan. Keväällä toteutetaan Warrantin toimintaa koskeva jäsenkysely, jonka valmistelussa otetaan huomioon strategiaprosessin tarpeet. Tenttiarkiston päivittämisestä vastaa Warrantin sihteeri yhdessä koulutuspoliittisen vastaavan kanssa. Tenttiarkisto on pidettävä ajan tasalla Uudet opiskelijat Uusien opiskelijoiden perehdyttämisestä opiskeluihin vastaavat tuutorit. Tuutoroinnin järjestämisestä vastaa VYY. Warrantti vastaa KTM-tuutoreiden perehdyttämisestä yhdistyksen toimintaan ja jäsenpalveluihin sekä tutustumisesta Warrantin hallitukseen. SEFEn markkinointi on pääasiassa kylteriyhdyshenkilön vastuulla. Keväällä tuutoreille järjestetään infoilta ja syksyllä ennen uusien opiskelijoiden saapumista tuutorimökki yhdessä SSHV:n kanssa, mikäli mahdollista. Näiden tapahtumien järjestämisestä vastaa fuksivastaava. Warrantti esittelee toimintaansa uusille KTM-opiskelijoille yhteisessä infotilaisuudessa. Fuksiryhmille järjestetään WarranttiWartit, joiden tarkoituksena on kertoa jäseneksi liittymisen eduista. Uusia opiskelijoita motivoidaan aktiiviseen osallistumiseen Fuksipassilla. Tuutoriyhteistyötä ja jäsenasioita koordinoi hallituksen fuksivastaava varapuheenjohtaja. Vuoden 2013 aikana Warrantti pyrkii saamaan suurempaa roolia KTM-tutoreiden valinnassa, jotta valittavat tutorit vastaisivat entistä paremmin heille osoitettuja odotuksia. Vuoden 2013 aikana tulee KTM-tutorien koulutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota jaosto- ja kerhotoimintaan uusien opiskelijoiden tiedonsaannin varmistamiseksi. 5. KULTTUURI- JA VAPAA-AJANTOIMINTA 7

8 Warrantti järjestää kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa jäsenistölleen. Tämä toiminta on tärkeä osa Warrantin palvelutarjontaa ja näkyvin jäsenetu. Tarkoituksena on luoda ja ylläpitää kylterihenkeä VY:ssa sekä edesauttaa kauppatieteiden opiskelijoiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Kulttuuri ja vapaa-ajan toimintaa pyritään monipuolistamaan resurssien puitteissa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta vastaavat kulttuurivastaava kulttuurijaoston kanssa sekä projektivastaavat projektijaoston kanssa. Projektijaosto on projektivastaavien alainen toimijaryhmä, joka kokoaa tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet jäsenet yhteen. Jaostoa tulee säännöllisin väliajoin motivoida ja palkita. Warrantin hallitus sitoutuu myös tarvittaessa auttamaan projektisektoria. Projektivastaavien päävastuu koostuu bileiden ja liikunnallisten tapahtumien järjestämisestä. Kulttuurivastaavan vastuulla on vuosijuhlien järjestäminen, erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen kulttuurijaoston avulla, -jaoston rekrytointi ja johtaminen. Lisäksi kulttuurivastaava vaalii Warrantin perinteitä koko yhdistyksen sisällä Perinneseuran neuvoja hyödyntäen. Warrantin suurimpiin tapahtumiin täytyy hankkia vakuutus. Tämä hoidetaan tapahtumakohtaisesti. Warrantin järjestämien tapahtumien tarkoitus on tarjota jäsenistölle mahdollisuus hauskaan yhdessäoloon ja rentoutumiseen. Bileiden lippujen tulee olla jäsenille selkeästi edullisempia kuin yhdistykseen kuulumattomille. Bileiden ajankohta on ratkaiseva ja se tulee ottaa huomioon järjestötapaamisissa. Bileitä järjestetään sopimusravintolan kanssa yhteistyösopimuksen mukaan ja yhdessä NESU:n (Nordiska Ekonomie Studerandes Union) kanssa. NESU-puheenjohtajalla on tärkeä rooli vapaa-ajan toiminnassa Warrantin tärkeimmät tapahtumat (ks. kuvio 2) : Jäsenpäivä NESU-sitsit ja jatkot Warrantti-SSHV -sitsit Maaliskuun NESU-sitsit Wykypäivän bileet & edeltävän päivän NESU-sitsit NESUn vappusitsit ja bileet Kesätenttibileet Kylteriäiset & iltabileet Urheilu- / ulkoilupäivä Liikuntatapahtuma (Warrantti&SSHV-pesis / Kylterirun) Nesun harkkasitsit ja jatkot Vuosijuhlaviikko Lokakuun bileet NESUn sitsien jatkoksi Lokakuun NESU-sitsit + jatkot Marraskuun bileet Jäsenetuillat (väh. kerran lukukaudessa, mahd. bileiden yhteydessä) NESUN Hallituksenvaihtositsit Pikkujoulut Shownight/vastaavat isot bileet Mahdollisia muita tapahtumia: 8

9 Laskuvarjokurssi keväällä (ekonomin elämänhallinta kok.) Golf-kurssi keväällä (ekonomin elämänhallinta kok.) Purjehduskurssi syksyllä (ekonomin elämänhallinta kok.) Ratsastus- tai sukelluskurssi (ekonomin elämänhallinta kok.) Kiipeilykurssi (ekonomin elämänhallinta kok.) Warrantti ry:n tärkeimmät tapahtumat Shownight Hallituksenvaihtositsit Jäsenpäivä Nesu -sitsit Warrantti & SSHV -sitsit VIP-ilta Q4 Q1 Nesu -sitsit VIP-ilta Vuosijuhlaviikko Q3 Q2 Wykypäivä KylteriRUN NESUN vappusitsit W&SSHV -pesis Nesun harkkasitsit Kylteriäiset Kesätenttibileet Kuvio 2. Warrantti ja Tutti ry järjestävät tammikuussa info-illan opintonsa aloittaville kauppatieteen sekä tekniikan opiskelijoille, jos aloittavien opiskelijoiden määrä on riittävän suuri. Warrantti osallistuu VYY:n järjestämiin kastajaisiin sekä keväällä että syksyllä Wykypäivä Wykypäivä järjestetään huhtikuun alussa. Tapahtuman järjestämisestä vastaa siihen rekrytoitu toimihenkilö. Hallitus tukee ja valvoo toimihenkilön työskentelyä tapahtuman järjestelyissä, sekä vastaa taloudellisesti merkittävien päätösten teosta. Toimihenkilön lähiesimiehenä toimii puheenjohtaja. Tapahtuman järjestelyihin panostetaan ja ne aloitetaan heti vuoden alussa tapahtumapaikan varaamisella. Myös järjestyksenvalvonta ja turvallisuusjärjestelyt tulee ottaa 9

10 huomioon. Wykypäivä pyritään saamaan paljon osallistujia niin Vaasasta kuin muista opiskelijakaupungeista. Tapahtuman markkinoinnin on oltava tehokasta ja aloitettava hyvissä ajoin, esimerkiksi muille kylteriyhteisöille Wykypäivän mainostaminen aloitetaan helmikuun alun Kylteripäivillä. Ennen Wykypäivää järjestetään Wykysitsit viimevuoden tapaan. Tapahtumaa pyritään edelleen kehittämään kulurakenteen kärsimättä. Wykypäivän brandia tulee tehdä tunnetuksi muissa kylteriyhteisöissä. Vuoden 2013 Wykypäivien jälkeen keväällä rekrytoidaan wykytoimihenkilö, joka vastaa vuoden 2014 Wykypäivien järjestämisestä. Tällä tavoin tapahtuman valmistelu pystytään aloittamaan riittävän ajoissa. Aloittaville kauppatieteilijöille järjestetään Kylteriäiset syyskuussa. Tapahtuma koostuu kampusalueelle järjestetystä rastiradasta sekä iltabileistä yhteistyöravintolassa. Tarkoituksena on tehdä Warrantti, SEFE ja Warranttilaiset heti tutuksi kauppatieteilijöille ja luoda kylteriyhteishenkeä alusta alkaen. Rastinpitäjinä toimivat kiinnostuneet ja aktiiviset sidosryhmät. Tapahtumassa on huolehdittava ensiavun saamisesta. Tapahtumaan sisältyy ruokatarjoilu, mikäli sen järjestäminen on taloudellisesti järkevää. Warrantti järjestää myös urheilutapahtuman, joka voi koostua mistä tahansa urheilulajista. Tapahtumassa kuuluu ottaa huomioon yhteistyökumppaneiden näkyvyys. Urheilutapahtuma voidaan pitää milloin tahansa vuoden aikana, mutta sopivin ajankohta on ollut syksyn alussa. Mahdollisuuksien mukaan myös keväällä voidaan järjestää toinen urheilutapahtuma. Warrantti osallistuu Warrantti&SSHV -pesäpallo-otteluun (järjestysvastuu SSHV:lla vuonna 2013) sekä kansalliseen KylteriRUN -hyväntekeväisyysjuoksutapahtumaan. Vuonna 2012 Warrantti jatkaa salivuoroa. Warrantin salibandyvuoroa jatketaan. Salivuoron toteuttamisesta vastaa toinen projektivastaava. Liikuntamuotoja tulee monipuolistaa laajempaa jäsenpohjaa palveleviksi. Tätä monipuolistamista tehdään yhdessä Warrantti Sport -kerhon kanssa. Tämän vuoksi erilaisia salivuoromahdollisuuksia tulee kartoittaa kevään aikana. Warrantin virallista jalkapallovuoroa jatketaan. vuonna Salibandyvuoro kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Warrantti järjestää jäsenilleen vähintään kerran lukuvuodessa VIP-illan sekä marraskuussa pikkujouluetkot mahdollisuuksien mukaan VYY:n pikkujouluihin. Näiden tapahtumien osallistujamäärä on rajallinen ja tapahtumassa on tarjottava jäsenille sellaisia etuja, mitä muuten ei olisi saatavilla, esimerkiksi ruokatarjoilu tai yhteistä ohjelmaa. VIP- ja etuiltojen jälkeen on suotavaa järjestää mahdollisuuksien mukaan suuremmalle yleisölle avoimet bileet, jonne etuillassa olleet voivat luontevasti siirtyä. Suuremmista tapahtumista tehdään mahdollisesti haalarimerkki, kun taas pienemmistä tapahtumista lähtökohtaisesti ei. Asia tulee kuitenkin pohtia tapauskohtaisesti ja ottaa huomioon esimerkiksi dresscode (haalarit vai ei). Hallitus vastaa muiden kylteriyhteisöjen tapahtumien, kuten Kylteripäivien ja VVV-risteilyn sekä Hämeenkadun appron markkinoinnista. Projektivastaava järjestää kuljetuksen edellä mainittuihin tapahtumiin, mikäli osallistujia on riittävästi. Muihin kylteritapahtumiin osallistuminen tapahtuu hallituksen harkinnan mukaan. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös tapahtumia muiden 10

11 kylteriyhteisöjen kanssa, etenkin tiivistä yhteistyötä SSHV:n kanssa jatketaan. Perinteiset SSHV- Warrantti-sitsit pyritään toteuttamaan yhteistyössä SSHV:n kanssa joko keväällä tai syksyllä, tai mahdollisesti sekä että. Syksyllä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan poikkitieteellisten tai Warrantti&SSHV&Justus -sitsien järjestämiseen tai sekä että Vuosijuhlaviikko Warrantin 25. vuosipäivän kunniaksi järjestetään akateemiset vuosijuhlat lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Vuosijuhlavalmistelut, kuten juhlan arvolle sopivan juhlapuhujan ja sponsoreiden hankkiminen, tulee aloittaa alkukeväällä. Yrityssuhdejaosto on vastuussa sponsoroiden hankkimisesta yhteistyössä isännän ja emännän kanssa. Jäsenistön motivoiminen juhlatyöntekijöiksi on tärkeää. Kulttuurivastaava Isäntä ja emäntä perustavat tätä varten vuosijuhlatiimin keväällä 2013, Vuosijuhlatiimiin tulee mahdollisuuksien mukaan rekrytoida myös vanhempien vuosikurssien opiskelijoita keväällä Syksyllä 2013 aloittavista fukseista kootaan ns. nakkeja vuosijuhlatiimin tarpeisiin. Vuosijuhlien järjestämisestä vastaavat edellisenä syksynä rekrytoidut isäntä ja emäntä. Kulttuurivastaava yhdessä muun hallituksen kanssa valvoo valmisteluiden etenemistä. Warrantin hallitus kulttuurivastaavan johdolla. Vuoden 2013 aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota vuosijuhlien kulurakenteeseen ja laaditun budjetin noudattamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, siten että sponsoreilta saatua tuloa kasvatetaan, jotta tapahtuman kulurakenne olisi terveellä pohjalla. Lokakuussa Warrantti pyrkii järjestämään ohjelmaa koko vuosijuhlaviikolle. Vuosijuhlaviikolla voidaan järjestää esim. vuosijuhlasitsit, tanssikurssi ja etikettikurssi. leikkimielinen urheilutapahtuma (kuten vuoden 2009 keilaus). Itse vuosijuhla on juhlava ja arvokas tilaisuus. Juhlien suunnittelu aloitetaan heti tammikuussa, ja tarvittaessa edellisen vuoden kulttuurivastaava on apuna juhlien suunnittelussa. Vuosijuhlakokonaisuuteen kuuluvat vapaamuotoiset jatkot sekä seuraavan aamun silliaamiainen. Vuosijuhlissa voidaan jakaa Warrantti ry:n arvomerkkejä. Muistettavat henkilöt on valittava huolellisesti. Kulttuurivastaava vastaa ansiomerkeillä palkittujen listan ylläpidosta ja sen siirtymisestä tuleville toimijoille. Kultaisten ansiomerkkien myöntämisestä tulee tehdä päätös jo yhdistyksen kevätkokouksessa. Vuoden 2013 aikana varataan tila 25-vuotis -vuosijuhlille, sekä valitaan vuoden 2014 vuosijuhlien isäntä ja emäntä. Isännän ja emännän vastuulle siirtyy Warrantin vuosijuhlien käytännön järjestäminen toimihenkilö -periaatteella. Suurista linjoista päättäminen säilyy kuitenkin kulttuurivastaavan ja hallituksen vastuulla. Isännän ja emännän tarpeellisuutta arvioidaan vuoden aikana ja tarvittaessa rekrytoidaan syksyllä kyseiset toimihenkilöt seuraavalle vuodelle NESU 11

12 Nesu-pj pitää yllä suhteita tiiviisti muihin Suomen NESU-yksiköihin. Nesu-pj pyrkii myös edustamaan Warranttia ja NESUa muiden NESU-yksiköiden tapahtumissa ympäri Suomea. Apunaan hänellä on aktiiveista koottu NESU-Waasan hallitus, joka valitaan aina kalenterivuodeksi. Sitsitoiminta on NESUn näkyvintä ja tärkeintä toimintaa. Nesu-PJ yhdessä NESUn hallituksen kanssa järjestää sitsejä Warrantin tapahtumien yhteydessä. Toimikauden aikana NESUn hallitus järjestää ainakin kolmet sitsit lukukaudessa. Näiden lisäksi NESU järjestää syksyn alussa etenkin uusille opiskelijoille suunnatun rekry/infoillan. NESU voi järjestää myös muita tapahtumia, kuten aktiivi-iltoja tai sitsejä oman harkintansa mukaan. NESU-PJ on päävastuussa tapahtumien järjestämisestä. Vuoden 2013 aikana Nesu-PJ, Nesun talousvastaava ja Warrantin talousvastaava tapaavat säännöllisesti järkevän taloudenhoidon varmistamiseksi NESU AUTUMN CONFERENCE NESU-Waasa järjestää vuoden 2013 syksyllä Nesu -seminaarin. Seminaarin järjestämisestä vastaa oma yhdistys. Seminaarin järjestämiseen valitaan erillinen pääjärjestäjä/järjestäjät. Seminaarin järjestämisen yksityiskohdista vastaavat pääjärjestäjät heidän kokoamansa tiimin avustuksella. Rahaliikenne hoidetaan erillisen yhdistyksen tilien kautta, jolloin taloudellinen riski pysyy Warrantin kannalta olemattomana. 6. TIEDOTUS JA WYKYZINE Warrantin tiedotusvastaava koordinoi Warrantin tiedotusta. Tiedotus tapahtuu hallituksen, jaostojen ja jäsenistön, ylioppilaskunnan sekä yliopiston välillä. Tiedotuksen tärkein kohderyhmä on kauppatieteiden opiskelijat Vaasan yliopistossa. Pääasialliset tiedotuskanavat ovat yhdistyksen sähköpostilista, Internetsivut, Wykyzine-lehti ja Facebook-sivu/ryhmä Tiedotustoiminta Warrantin tiedotuksen tärkein tehtävä on tavoittaa yliopiston kauppatieteiden opiskelijat. Tiedotuksesta vastaa hallituksen tiedottaja. Tiedottamisen tavoitteena on kertoa hyvissä ajoin kauppatieteiden opiskelijoille Warrantin asioista, opiskelijoiden saamista eduista, tapahtumista ja kannustaa heitä mukaan ainejärjestön toimintaan. Tiedottaja pitää myös koko yliopistoyhteisön tietoisena Warrantin tapahtumista, linjauksista ja kannanotoista. Tiedottaja vastaa Warrantin tapahtumien markkinoinnista yhdessä projektivastaavan kanssa. Tarpeen mukaan tiedotetaan myös SEFEn, Vaasan Ekonomien ja muiden kylteriyhteisöjen toiminnasta tai kyltereihin vaikuttavista asioista. Lisäksi tiedottamisen tukena voidaan käyttää sosiaalista mediaa Sähköpostitiedotus Sähköpostilistatiedottamisessa pyritään kirjoittamaan viikoittainen tiedote jäsenistölle, johon kootaan yhdistyksen ajankohtaiset asiat. Muuta sähköpostitiedottamista pyritään välttämään. Yhteistyökumppaneiden sähköpostiviestit julkaistaan viikoittaisen tiedotteen mukana. Tiedekunnan, laitosten ja yliopiston hallinnon viestit kootaan myös aikataulun niin salliessa viikkotiedotteen mukaan. Erityisen tärkeiksi nähdyt uutiset voidaan tarvittaessa lähettää listalle itsenäisinä viesteinä. 12

13 Sähköpostitiedotteiden allekirjoituksessa tai tiedottajan parhaaksi katsomalla tavalla tiedotteissa tulee jossain näkyä mahdollisuus antaa palautetta mailiin. Tapahtumatiedottamiseen käytetään warrantti-l-listan lisäksi myös ylioppilaskunnan tapahtumatlistaa ja/tai kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettua events-listaa tiedotteen kohderyhmästä riippuen. Ainejärjestön viestit sähköpostilistoille lähetetään tiedottajan kautta Warrantin yhteistä sähköpostiosoitetta käyttäen. SEFE:n kylteriyhdyshenkilöllä ja NESU-Waasalla on oikeus tiedottaa omien osoitteidensa kautta asioita suoraan warrantti-l-listalle. Tiedottaja vastaa siitä, että sähköpostitiedotuksessa toimitaan VYY:n ohjeiden mukaisesti. Englanninkieliselle sähköpostilistalle lähetetään kansainvälisiä opiskelijoita koskevat osat viikkotiedotteiden sisällöistä Internet-sivut Internet-sivujen roolia kaikessa tiedottamisessa painotetaan ja opiskelijoita ohjataan sivujen aktiivisiksi käyttäjiksi. Sivuille tuotetaan sisältöä sekä niitä päivitetään jatkuvasti ja kuvat tapahtumista lisätään kuvagalleriaan kohtuullisessa ajassa. Tiedottajan vastuulla on myös Warrantin kuvagallerian (http://warrantti.kuvat.fi/) ylläpito. Samalla tiedottaja hoitaa Warrantin verkkotunnuksen (warrantti.org) ja sähköpostiosoitteiden ylläpidon Foorumi Mahdollisuuksien mukaan Warrantin Foorumi käynnistetään uudelleen. Apuna uudelleenkäynnistämisessä käytetään esimerkiksi Warrantin tutoreita ja aktiivisimpia fooruminkäyttäjiä voidaan harkinnan mukaan palkita. Forumin käyttötarkoitus on ensisijaisesti opiskeluiden tukeminen esimerkiksi kurssivinkkejä jakamalla Tiedottajan muut tehtävät Tiedottaja lähettää Warrantin Järjestöjorinat Vaasan Ylioppilaslehteen. Tiedottaja osallistuu VYY:n tiedotusvaliokunnan tapaamisiin. Tiedottaja ilmoittaa Warrantin tapahtumat VYY:n tiedotusvastaavalle, jotta tapahtumat siirretään yliopistoportaalin kalenteriin. Tiedottaja toimii Warrantin Facebook-ryhmän/sivun ylläpitäjänä ja tiedottaa Warrantin tapahtumista Facebookryhmälle. Tiedottaja vastaa mailiin tulleista palautteista ja myös vastaa niihin tai ohjaa ne tarvittaessa eteenpäin sekä kehittää niiden pohjalta toimintaansa. Tapahtumiin ilmoittautumiset otetaan vastaan Lyyti -järjestelmän kautta tai vaihtoehtoisesti pienempien tapahtumien osalta sähköpostitse. Lyytin kautta on mahdollisuus tarvittaessa hoitaa myös maksuliikenne isompien tapahtumien esim. Wykypäivän kanssa. Tiedottaja hoitaa Lyytin yhteistyössä Projektijaoston kanssa. Vuonna 2013 Sektorivastaavat hoitavat itse oman jaostonsa tapahtumien Lyyti-ilmoittautumiset. Lyytissä tulee tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä ilmaista ilmoittautumiseen liittyvät ehdot (peruutusmaksu ja maksuehdot). 13

14 6.6. Wykyzine Wykyzine toimii Warrantin tiedotuskanavana, jäsenten informaatiolähteenä ja ottaa kantaa ajankohtaisiin kylterielämän asioihin. Lehden linjan päättää päätoimittaja, jolla on lopullinen ja juridinen määräysvalta sekä vastuu lehden sisällöstä. Päätoimittaja päättää, mitä juttuja lehteen tehdään ja mitä ulkopuolista materiaalia julkaistaan. Lehti pyrkii herättämään keskustelua ja olemaan informatiivinen sekä viihdyttävä. Lehti on poliittisesti sitoutumaton, mutta selkeästi kauppatieteilijöiden puolella. Taittoon ja lehden graafiseen ulkonäköön tulee kiinnittää huomiota: lehden tulee olla sekä sisällöltään että ulkoasultaan houkutteleva. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuoden aikana ja sen painomäärä on kappaletta päätoimittajan harkinnan mukaan. Lehti julkaistaan Warrantin Internetsivuilla samanaikaisesti paperiversion kanssa. Vuoden kolmas lehti ( fuksinumero ) lähetetään aloittaville kauppatieteiden opiskelijoille muun aloitusmateriaalin kanssa. Lehden jokaisessa numerossa annetaan palstatilaa SEFE:n Vaasan kylteriyhdyshenkilölle sekä Vaasan Ekonomeille yhteistyösopimuksen mukaisesti. Muiden kylteriyhteisöiden lehtien kanssa tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää yhteistyötä juttuvaihdon tai tapahtumamainonnan saralla. Päätoimittaja ja yrityssuhdevastaava vastaavat yhdessä Wykyzinen mainosmyynnistä. Julkaistavissa mainoksissa tulee huomioida kunkin lehden erityisteema (vuosijuhlat, fuksit, vappu tms.) Lehti noudattaa hyvää lehtimiestapaa ja toimii Julkisen sanan neuvoston ohjeiden mukaisesti. Wykyzine on jäsenpalvelu ja se palvelee ensisijaisesti jäsenistöstä koostuvaa lukijakuntaa, ts. artikkelit suunnataan pääsääntöisesti Vaasan yliopiston kauppatieteiden opiskelijoille. Päätoimittajan tehtävänä on kannustaa ja motivoida jäsenistöä kirjoittamaan lehteen. Päätoimittaja kokoaa lehteen kirjoittamisesta kiinnostuneet jäsenet toimitukseksi. Toimitus kokoontuu yhdessä miettimään aiheita seuraaviin lehtiin ajoissa ennen seuraavan lehden ilmestymistä. Vuoden 2013 aikana Päätoimittaja kouluttaa toimittajat ja tarvittaessa käyttää heitä tai muita aktiiveja apuna lehden taittamisessa. Vuoden 2014 jaostorekrytoinnissa voidaan harkita erillisen mainosmyyntivastaavan valitsemista. 7. YRITYSYHTEISTYÖ Yrityssuhteista ja excursioista vastaa hallituksen yrityssuhdevastaava. Yrityssuhdevastaava vastaa jaostonsa kanssa Warrantin merkittävimmistä yritysyhteistyösuhteista ja suurimmista yhteistyöhankinnoista. Yritysyhteistyön tarkoituksena on hankkia lisäarvoa jäsenyydelle sekä markkinoida Warranttia ja sen jäsenistöä. Yrityssuhdevastaava vastaa yrityssuhteiden ylläpidosta ja kehittämisestä sekä uusien yhteistyösopimusten luomisesta. Toiminnan tulee olla pitkäjänteistä, ja tavoitteena on tehdä Warrantin hallituksen toimikauden ylittäviä sopimuksia. Yritysyhteistyön kehittämisessä tulee ottaa eritoten huomioon molemminpuolinen vastavuoroisuus Excursiot Vuoden aikana järjestetään excursioita, joiden tavoite on olla opettavaisia tilaisuuksia opiskelijoille ja parantaa jäsenten työllistymismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Vuoden 2013 aikana pyritään järjestämään ulkomaille suunnattu excursio, jonka ilmoittautuminen täytyy käynnistää hyvissä ajoin, noin 1,5 kk ennen tapahtumaa, jotta mahdolliset matka- tms. peruutukset ovat vielä 14

15 mahdollisia. Excursioilla markkinoidaan vaasalaista kauppatieteiden osaamista yrityksiin, ja saadaan käytännön tietoa yritysmaailmasta. Excursioilla hyödynnetään Warrantin yhteistyöyrityksiä ja autetaan opiskelijoita saamaan kontakteja työelämään. Mahdollisuuksien mukaan tiedustellaan myös eri kauppatieteellisen tiedekunnan yksiköiden sekä muiden kaupunkien kauppatieteiden ainejärjestöjen halukkuutta tehdä yhteistyötä excursioiden osalta. Yrityssuhdevastaava pyrkii saamaan Warrantin toimintaan mukaan useampia paikallisia yrityksiä. Warrantin näkyvyyttä pyritään lisäämään paikallisten yritysten keskuudessa ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä heidän kanssaan Vuosijuhlat ks. Vuosijuhlaviikko 7.3. Haalarit Yrityssuhdevastaava vastaa haalariprojektin toteutuksesta. Projekti käynnistetään maaliskuussa ja toteutetaan yrityssuhdevastaavan johdolla yrityssuhdejaoston kanssa. Kevään aikana kilpailutetaan haalaritoimittaja ja myydään haalareiden mainokset omatoimisesti. Haalarimainosten myynti ja haalarien tilaus hoidetaan itsenäisesti, sillä mainosmyynti, tilaus ja jakelu sujuu näin selkeämmin. Vaihtoehtoisesti mikäli haalarit hankitaan yhdessä VYYn kanssa, hoitaa Warrantti haalariprojektin ns. alihankintana. Tästä tehdään VYYn kanssa kirjallinen sopimus ja sopimusneuvottelut käydään alkuvuodesta. Fuksien tulee saada haalarit viimeistään lokakuun puolessavälissä. Haalaritilausten yhteydessä haalareista peritään maksu ennakkoon. Tämä vähentää tarpeettomien haalarien tilausta sekä kattaa ainakin osan kuluista Wykyzine-mainosmyynti Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on myydä Wykyzinen mainokset yhdessä päätoimittajan kanssa ja muistuttaa yhteistyöyrityksiä mainosten toimittamisesta. Mainoksissa huolehditaan Warrantin yhteistyökumppaneiden näkyvyys. Mainostajia tulee etsiä myös yhteistyökumppaneiden ulkopuolelta, Wykyzinen kulurakenteen järkeistämiseksi. Mainosmyynnissä tulee käyttää aktiivisesti apuna yrityssuhdejaostoa ja toimituksen mainosmyyjää mikäli sellainen on rekrytoitu Ekonomin elämänhallinta -kokonaisuus Warrantti järjestää Ekonomin elämänhallinta kurssikokonaisuuden myös vuonna Tapahtumat ovat ekonomihenkisiä ja niiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölle uusia elämyksiä. Yrityssuhdevastaava hoitaa Ekonomin elämänhallinta -kokonaisuuden yritysyhteistyökumppanit, sekä käytännön järjestelyt Vuonna kehitettävää Vuonna 2013 kilpailutetaan ravintolayhteistyösopimus, tätä tehdessä otetaan huomioon etenkinsitsien järjestämisestä aiheutuvat kulut. Yrityssuhdejaoston toiminnan tulee olla itsenäisempää, jotta yrityssuhdevastaava ehtii koordinoimaan toimintaa. Jaoston jäsenillä voi mahdollisesti olla omia vastuuyrityksiä, joiden toiminnoista he huolehtivat ja raportoivat yrityssuhdevastaavalle. 15

16 Myös erilaisten opiskelijatapahtumien kehittäminen yritysyhteistyössä vuonna 2013 on tärkeää, jotta jokainen opiskelija voisi löytää itselleen sopivan tapahtuman. Case-kisat, rennommat iltatilaisuudet ja yhteistapahtumat esim. Vaasan ekonomien kanssa tulee suunnitella hyvissä ajoin. Kaikki pääainelukijat tulee ottaa huomioon excu- ja muussa tapahtumatarjonnassa. Tapahtumista tiedotetaan myös Facebookissa. Toiminnan laajuus tulee kasvattaa jäsenmäärän kanssa korreloivaksi niin sopimusten suuruuden kuin tapahtumien määränkin kautta. Etenkin suurten yritysyhteistyökumppaneiden kohdalla sopimussummia on pyrittävä kasvattamaan. 8. TALOUS Warrantin taloudessa tavoitteena on tuottaa kerätyillä varoilla ja jäsenmaksuilla mahdollisimman suuri lisäarvo jäsenistölle. Toimikauden aikana budjetointia kehitetään vastaamaan todellista kulurakennetta. Talousvastaava vastaa yhdistyksen kirjanpidosta ja rahaliikenteestä. Talousvastaava seuraa yhdistyksen talouden kehittymistä ja raportoi hallitukselle kuukausittain. Talousvastaava laatii yhdessä tapahtumien järjestäjien kanssa talousarvion kustakin tapahtumasta ja seuraa niiden toteutumista. Talousvastaava laatii kesäkuussa välitilinpäätöksen hallituksen talouden seurannan välineeksi ja varsinaisen tilinpäätöksen toimikauden jälkeen. Talousvastaava seuraa vuoden aikana kustannuksia toimintokohtaisesti. Tämän lisäksi yhdistyksen tuloista ja menoista tulee raportoida toimintokohtaisesti. Talousvastaava laatii vuoden lopussa yhdessä puheenjohtajan kanssa talousarvion seuraavalle vuodelle. Talousvastaava seuraa yhdistyksen sijoituksissa tapahtuvia muutoksia ja reagoi niihin tarpeen mukaan välittömästi. Sijoitusten riskien tulee olla hallittavissa. Talousvastaava voi harkintansa mukaan perustaa tiimin yhdistyksen varojen hallinnan tueksi. Vaihtoehtoisesti hallitus voi nimetä toimihenkilön/toimihenkilöitä vastaamaan osasta yhdistyksen sijoituksista. Sijoitustoiminnasta saadut tuotot tulee käyttää yhdistykselle merkittävään ja jäsenistölle hyödylliseen hankintaan. Kassan käyttäjille annetaan tarkat ohjeet kassan käytöstä ja käyttäjien määrä pyritään minimoimaan. Kassan käytössä noudatetaan Warrantin talousohjesääntöä. Talousvastaavan tukena ja ohjeistuksena on vuonna 2010 laadittu Warrantin talousohjesääntö. Talousohjesäännön käyttö tulee vakiinnuttaa kaikkien hallitusjäsenten keskuudessa. Talousvastaava & puheenjohtaja vastaavat hallituksen tutustuttamisesta talousohjesääntöön heti vuoden alusta. Vuonna 2013 Talousvastaavan tulee kiinnittää erityistä huomiota mahdollisten Warrantin piirissä toimivien alayhdistysten, kerhojen ja toimijaryhmien maksuliikenteeseen ja jaettujen avustusten käyttöön. 9. RAPORTOINTI Vuonna 2013 Hallitus käyttää aktiivisesti vuonna 2012 luotua Wallitus-Wikiä, sekä täyttää tapahtumakohtaisesti vuonna 2012 käyttöön otettua AAR-kaavaketta sekä budjettilaskelmakaaviota toiminnan jatkuvuuden parantamiseksi. 16

17 17

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2015. 1. Johdanto... 4. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 4. 2.1. Alumnivastaava... 4. 2.2. Kv-vastaava...

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2015. 1. Johdanto... 4. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 4. 2.1. Alumnivastaava... 4. 2.2. Kv-vastaava... Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2015 1. Johdanto... 4 2. Jäsenpalvelutoiminta... 4 2.1. Alumnivastaava... 4 2.2. Kv-vastaava... 4 3. Jaosto- ja kerhotoiminta... 5 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto...

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. JÄSENPALVELUTOIMINTA

1. JOHDANTO 2. JÄSENPALVELUTOIMINTA Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. JÄSENPALVELUTOIMINTA 3 2.1. Alumnivastaava 3 2.2. Kv-vastaava 3 3. JAOSTO- JA KERHOTOIMINTA 4 3.1. Kulttuuri- ja projektijaosto 4

Lisätiedot

1. JOHDANTO JÄSENPALVELUTOIMINTA Alumnivastaava Kv-vastaava 5

1. JOHDANTO JÄSENPALVELUTOIMINTA Alumnivastaava Kv-vastaava 5 Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2018 1 1. JOHDANTO 3 2. JÄSENPALVELUTOIMINTA 3 2.1. Alumnivastaava 4 2.2. Kv-vastaava 5 3. JAOSTO- JA KERHOTOIMINTA 6 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto 8 3.2. Yrityssuhdejaosto

Lisätiedot

1. JOHDANTO JÄSENPALVELUTOIMINTA Alumnivastaava Kv-vastaava... 5

1. JOHDANTO JÄSENPALVELUTOIMINTA Alumnivastaava Kv-vastaava... 5 Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2018 1 1. JOHDANTO... 3 2. JÄSENPALVELUTOIMINTA... 4 2.1. Alumnivastaava... 4 2.2. Kv-vastaava... 5 3. JAOSTO- JA KERHOTOIMINTA... 6 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry 15.11.2016 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry 13.11.2017 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n hallitus Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston kauppatieteiden pääaineopiskelijoiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Prosessiteekkarit ry 9.11.2015 Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY 1. YLEISTÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali-, opinto-,

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

1. YLEISTÄ 2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 1. YLEISTÄ Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali, - opinto, vapaa-ajan- sekä ammatillisissa asioissa. Tarkoituksena on vaalia ja

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Liitteet Liite 1. Kumpulan Speksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liite 2. Kumpulan Speksi ry:n talousarvio vuodelle 2017

Liitteet Liite 1. Kumpulan Speksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liite 2. Kumpulan Speksi ry:n talousarvio vuodelle 2017 Hallituksen 2017 kokous 4 Aika: 22.3.2017 klo 21 Paikka: Eläinlääkärinkatu 7 B 55 Läsnä Olga Heino (puheenjohtaja) Nina Miettinen Ainokaisa Tarnanen (sihteeri) Petra Manninen Ville Jantunen Liitteet Liite

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Esitys yhdistyksen kokoukselle 19.11.2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 4.11.2013

Lisätiedot

Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 (hallituksen pohjaesitys, laadittu 7.11. -kokouksessa) Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU HALLITUSINFO HALLITUSHAKU Hakuaikaa sunnuntaihin 2.11. asti Hakemus (maksimissaan yksi A4/hallitustehtävä) sähköpostitse osoitteeseen pj@preemio.org Jokainen Preemion jäsen voi hakea Toimikausi kalenterivuosi

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

JYKYS ry:n ALUMNITOIMINNAN STRATEGIA Tavoitteet ja keinot abista alumniksi elinikäiseksi oppijaksi

JYKYS ry:n ALUMNITOIMINNAN STRATEGIA Tavoitteet ja keinot abista alumniksi elinikäiseksi oppijaksi JYKYS ry:n ALUMNITOIMINNAN STRATEGIA Tavoitteet ja keinot abista alumniksi elinikäiseksi oppijaksi Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry:n kehitys g Jyväskylän korkeakoulun ja yliopiston seniorit ry

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TKO-äly ry. Talouskertomus

TKO-äly ry. Talouskertomus TKO-äly ry Talouskertomus 1.1.2016 31.12.2016 TKO-äly ry on tietojenkäsittelytieteen ainejärjestö. Vuonna 2016 yhdistys järjesti jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, toimi heidän edunvalvojanaan Helsingin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö Prosessiteekkarit ry Hallituksen kokous, pöytäkirja 19/2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Vuorimiehentie 2 02150 Espoo Aika: 26.8.2014 klo 18.00 Paikka: Learning Hub Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017 Konstruktio ry Toimintasuunnitelma 2017 Yleistä Vuonna 2017 yliopiston koulutusuudistusten myötä perustettu uusi sosiaalitieteiden ainejärjestö Konstruktio ry (tästä eteenpäin Konstruktio) keskittyy uuden

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON LÄNTISEN TEOLOGIAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖ FIDES OSTIENSIS RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2.

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Toimijaryhmäohjesääntö

Toimijaryhmäohjesääntö 1 Toimijaryhmäohjesääntö 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Ohjesäännön tarkoitus on selkeyttää TuKYn ja toimijaryhmien välinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Sporticus ry. Toimintasuunnitelma 2015. Sporticus Hallitus 2015

Sporticus ry. Toimintasuunnitelma 2015. Sporticus Hallitus 2015 Sporticus ry Toimintasuunnitelma 2015 Sporticus Hallitus 2015 TAVOITTEET TOIMENPITEET VASTUUHENKILÖ - Kokousten järjestäminen - Valmistelu Puheenjohtaja: - Hallituksen hitsaaminen yhteen - Esityslistojen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä (Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijoita TAMKissa edustaa opiskelijakunta. HALLINTO Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY Sisällys 1. UUSI TOIMINTA VUONNA 2014... 3 1.1. Aiemmin käynnistyneet projektit... 3 1.2. Uudet projektit... 3 2. VAKIINTUNUT TOIMINTA VUONNA 2014... 4 2.1. TUrVoKe ry... 4 2.2. Hallinto... 4 2.3. Jäsenpalvelut...

Lisätiedot

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus TUUTOROINTI Järjestökoulutus 11.2.2014 SESSION KUVAUS Mitä tuutorointi on? Miksi tuutorointiin ja tuutoreihin kannattaa panostaa? Miten tuutorointi liittyy ainejärjestöihin? Mitä tuutorivastaavien tulee

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2013 on yhdistyksemme 76. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2012 oli 816. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot