Warrantti ry:n toimintasuunnitelma Johdanto Jäsenpalvelutoiminta Alumnivastaava Kv-vastaava...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava..."

Transkriptio

1 Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014

2 1. Johdanto Jäsenpalvelutoiminta Alumnivastaava Kv-vastaava Jaosto- ja kerhotoiminta Kulttuuri- ja Projektijaosto Yrityssuhdejaosto Wykyzinen toimitus Edunvalvontajaosto Kerhot EDUNVALVONTA Paikallinen edunvalvonta Uudet opiskelijat KULTTUURI- JA VAPAA-AJANTOIMINTA Warrantin tärkeimmät tapahtumat (ks. kuvio 2) : Wykypäivä Vuosijuhlaviikko NESU NESU AUTUMN CONFERENCE Tiedotustoiminta... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Sähköpostitiedotus... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2

3 1. Johdanto Warrantti ry. (myöh. Warrantti) on Vaasan yliopiston (VY) kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on toimia jäsentensä yhdistäjänä opintososiaalisissa asioissa, VY:n kauppatieteiden opiskelijoiden palveluorganisaationa ja edunvalvojana paikallisella sekä kansallisella tasolla. Warrantin toiminnan lähtökohtana on nykyisten jäsenpalvelujen ja tapahtumien ylläpitäminen ja kehittäminen. Warrantin toiminnalle on tärkeää osallistuva ja aktiivinen jäsenistö. Yhdistyksen on oltava lähellä opiskelijaa ja tapahtumien tunnettavuutta on pyrittävä kasvattamaan. Uusien opiskelijoiden liittymisaste on pidettävä korkeana yhdistyksen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Toimintaa ohjaa ajatus yhdistyksen pitkäjänteisestä kehittymisestä. 2. Jäsenpalvelutoiminta Warrantin hallitus järjestää päivystyksen Warrantin huoneella kolmena päivänä viikossa klo Päivystysaika on kiinteä koko toimintavuoden ajan. Hallitus voi yhteisellä, perustellulla päätöksellä perua päivystyksen tiettynä ajankohtana. Päivystyksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa jäsenistölle ajoissa. Keväällä ja syksyllä järjestetään Warrantin jäsenpäivä, jonka tavoitteena on kerätä palautetta jäsenistöltä sekä informoida jäsenistöä järjestön palveluista ja tapahtumista. Vuonna 2013 pyritään rohkaisemaan jäsenistöä sähköisen palautteen antamiseen. Jäsenistöä pyritään rohkaisemaan sähköisen palautteen antamiseen Alumnivastaava Warrantin hallitus valitsee joukostaan alumnivastaavan vuoden 2013 alussa. Warrantin varapuheenjohtaja toimii alumnivastaavana. Alumnivastaava kehittää yhdistyksen alumnitoimintaa vuoden 2013 aikana. Alumnivastaava luo suuntaviivat alumnitoiminnalle ja kartoittaa onnistuvan alumnitoiminnan toteuttamisen laajuuden sekä toimintamuodot. Alumnitoimintaan kuuluu valmistuvien opiskelijoiden illallisen järjestäminen keväällä 2013 yhteistyössä SEFE:n & Vaasan Ekonomien kanssa, sekä Warrantin onnittelukirjeen lähetyksen varmistaminen valmistuneille Kv-vastaava Vuonna 2013 Kansainvälisten asioiden vastaava hoitaa järjestön kansainvälisiä suhteita sekä toimintaa. Hallitus valitsee KV-vastaavan keskuudestaan. KV-toimintaa kehitetään vuoden 2013 aikana lisäämällä vaihto-opiskelijoille ja tutkintoopiskelijoille tiedottamista Warrantista ja sen tapahtumista. Vuonna 2013 kv-sitsien järjestäminen jätetään VYY:n vastuulle. KV-vastaavan tulee myös kartoittaa mahdollisuutta tiivimpään 3

4 yhteistyöhön ESN:n ja DSC:n kanssa. Warrantin nettisivujen englanninkielistä sisältöä tulee myös kehittää. KV-vastaava vastaa näistä asioista yhdessä tiedottajan kanssa. 3. Jaosto- ja kerhotoiminta Organisaation mukaisten jaostojen toiminnan vakiinnuttaminen ylläpito on jaostojen puheenjohtajien, eli sektorivastaavien vastuulla. Sektorivastaavien toimintaa ja jaostotoiminnan johtamista koordinoi hallituksen sisällä varapuheenjohtaja. Jaostoja tulee säännöllisin väliajoin motivoida ja palkita. Warrantin hallitus sitoutuu myös tarvittaessa auttamaan jaostoja. Jaostoihin haetaan kirjallisella hakemuksella, minkä jälkeen sektorivastaava päättää haastattelun jälkeen jaoston kokoonpanon. Jaostossa toimimisesta saa virallisen todistuksen, mikä edellyttää aktiivista osallistumista toimintaan. Vuonna 2013 jaoston Jaostojen vanhojen jäsenten jatko-optio toteutetaan siten, että jaostolaisen ei tarvitse tehdä uutta hakemusta. Sektorivastaava(t) kuitenkin päättävät jaostolaisten jatkosta jaostossa Kulttuuri- ja Projektijaosto Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta vastaavat kulttuurivastaava kulttuurijaoston kanssa sekä projektivastaava projektijaoston kanssa. Projektijaosto on projektivastaavien alainen toimijaryhmä, joka kokoaa tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet jäsenet yhteen. Projektijaoston päävastuu koostuu bileiden ja liikunnallisten tapahtumien järjestämisestä. Kulttuurijaoston vastuulla on erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen Yrityssuhdejaosto Yrityssuhdevastaavan koordinoima yrityssuhdejaosto huolehtii yhteyksistä yritysmaailmaan, kuten esimerkiksi Wykyzinen mainosmyynnistä, haalareiden mainosmyynnistä ja Wykypäivän sponsoroinnista sekä yhteydenpidosta yrityksiin. Lisäksi yrityssuhdejaosto vastaa Warrantin yritysexcursioista Wykyzinen toimitus Wykyzinen toimitus vastaa yhdessä päätoimittajan kanssa lehden sisällöntuotannosta ja taittamisesta, sekä jatkossa mahdollisesti myös mainosmyynnistä, mikäli sopiva jaostolainen löytyy Edunvalvontajaosto Edunvalvontajaosto on Warrantin koulutuspoliittisen vastaavan vastuulla, ja se koostuu istuvan hallituksen KOPOsta, puheenjohtajasta, yksiköiden opiskelijaedustajista, sekä kauppatieteellisen tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajista. Warrantin edunvalvontajaosto toimii edunvalvonnallisesti ajankohtaisten asioiden keskustelufoorumina Kerhot 4

5 Yhdistyksen säännöt ja organisaatio mahdollistavat alayhdistysten, kerhojen ja toimijaryhmien perustamisen. Näiden toiminnan koordinointi on hallituksen vastuulla. Yhdistyksen varapuheenjohtaja on ensisijaisesti vastuussa kerhojen toiminnan seuraamisesta. Toimintaa voidaan tukea myös taloudellisesti, budjetoitujen resurssien rajoissa. Kerhojen talouden seuraamisesta huolehtii yhdistyksen talousvastaava. Hallitus on vastuussa toimijaryhmien tasapuolisen kohtelun varmistamisesta. Kerhojen talouden hoitaminen määritellään tarkemmin Warrantin talousohjesäännössä. Jäsenten rohkaisemiseksi kerhojen perustamiseen tulee vuoden 2013 aikana järjestää infotilaisuus kerran lukukaudessa esimerkiksi jäsenpäivän yhteydessä. Varapuheenjohtaja panostaa siihen, että kynnystä uusien kerhojen perustamiseen madalletaan entisestään selkeämmän viestinnän, sekä valmiiden materiaalien avulla. 4. EDUNVALVONTA Warrantti toimii VY:ssa aktiivisena kauppatieteiden opiskelijoiden edunvalvojana ja edunvalvonnasta vastaa Warrantin hallitus koulutuspoliittisen vastaavan (KOPO) johdolla. Kylterinäkökulma tulee olla huomioituna kaikessa kauppatieteiden opiskelua koskevassa päätöksenteossa. Paikallisessa edunvalvonnassa vaikutetaan VY:n ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY:n) hallintoelimissä. KOPO:n tulee olla tiiviissä yhteistyössä VYY:n KOPO-vastaavan kanssa. Vaikuttamistyön tehostamiseksi Warrantin puheenjohtaja ja KOPO osallistuvat pyydettäessä Warranttilaiset -edustajistoryhmän tapaamisiin ja tarvittaessa edustajiston kokouksiin. Warrantti tekee edunvalvonnassa yhteistyötä VYY:n, Suomen Ekonomiliiton (SEFE), muiden kylteriyhteisöjen sekä muiden vaasalaisten opiskelijayhteisöjen kanssa. VYY on keskeinen vaikuttamisareena koulutuspoliittisessa, sosiaalipoliittisessa ja kansainvälisten asioiden edunvalvonnassa. Paikallisessa edunvalvonnassa ja VYY:n toimintaan vaikutettaessa tehdään yhteistyötä VYY:n ainejärjestöjen kanssa. Kauppatieteellisen alan edunvalvonnassa tehdään yhteistyötä SEFE:n, kylteriyhteisöjen ja monialaylioppilaskuntien hallitusten kylterijäsenten kanssa. Warrantin omat kannanotot valmistelee KOPO yhteistyössä puheenjohtajan kanssa. Mentorointiprojektin osalta pyritään kartoittamaan tehokkaammin yhteistyömahdollisuuksia yliopiston kanssa mentoreiden saamiseksi, tavoitteena, että yliopisto ja VasE hankkisivat mentorit ja Warrantti opiskelijat. Mikäli mentorointiprojekti ei järjesty VasEn kanssa, karkoitetaan vuoden 2013 aikana muut mahdolliset yhteistyökumppanit Paikallinen edunvalvonta KOPO osallistuu aktiivisesti VYY:n edunvalvontavaliokunnan toimintaan ja tiedottaa siitä muulle hallitukselle. Hän osallistuu myös SEFEn koulutuspoliittiseen toimintaan ja sektoritapaamisiin. Silloin kun mahdollista myös puheenjohtaja osallistuu edunvalvontavaliokunnan tapaamisiin. 5

6 Warrantti tuo aktiivisesti esille opiskelijanäkökulmaa kauppatieteellisessä tiedekunnassa tapaamalla hallinnon henkilökuntaa ja dekaania. Warrantin puheenjohtaja ja KOPO käyvät tiedekuntahallinnon kanssa kuukausittain W-kahveilla keskustelemassa molempien ajankohtaisista asioista. KOPO vastaa hyvien yhteyksien luonnista tiedekuntaan ja organisoi yksiköiden opiskelijadustajien toimintaa. Warrantti tiivistää myös yhteistyötä Tutti ry:n kanssa teknillisessä tiedekunnassa opiskelevien KTM-opiskelijoiden asioissa. Tiedekuntaneuvostossa opiskelijoita edustavat edustajiston valitsemat opiskelijajäsenet. Tullakseen tietoiseksi tiedekunnan päätöksistä ja ajankohtaisista asioista Warrantti on säännöllisesti yhteydessä opiskelijajäseniin ja ylläpitää molemminpuolista tiedonkulkua. Koulutuspoliittisissa asioissa toimitaan ja tiedotetaan aktiivisesti. Warrantin jäsenmäärän jatkuvan kasvamisen vuoksi myös edunvalvontasektoria tulee kehittää eteenpäin. Opintoasioissa Warrantin päätavoite on opetuksen laatu ja saatavuus. Lisäksi Warrantti vaikuttaa aktiivisesti kauppatieteiden opetuksen kurssipalautejärjestelmän kehittämiseen opetuksen laadun varmistamiseksi. Koulutuspolitiikassa opiskelijoiden kannalta tärkeitä tekijöitä ovat opetussuunnitelmien pitävyys, opintoaikatauluista tiedottaminen, henkilökohtaiseen opintosuunnitteluun tarjottu tuki, opiskelijoille suunnattu palaute, joustavammat tenttimismahdollisuudet sekä opetussuunnitelmiin ja tutkintoon liittyvistä muutoksista tiedottaminen (ks. kuvio 1). Vuoden aikana Warrantti osallistuu kauppatieteellisen tiedekunnan järjestämään pääaineinfoon tiedekunnan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Paikallisen koulutuspolitiikan kärjet 2014 Opetussuunnitelmien pitävyys Opintoaikatauluista tiedottaminen Opetussuunnitelmiin ja tutkintoon liittyvistä muutoksista tiedottaminen Opiskelijoille suunnattu palaute Henk. koht. opintosuunnittelun tuki Joustavammat tenttimismahdollisuudet kuvio 1. 6

7 Yksikön opiskelijaedustajat huolehtivat opiskelijan äänen kuulumisesta yksiköissä, yksiköiden toimintatapojen ja saman pääaineen opiskelijoiden yhteistyön kehittämisestä. Vuoden 2013 aikana KOPO kehittää yhdessä tiedekuntahallinnon, yksiköiden ja yksiköiden opiskelijaedustajien kanssa opiskelijaedustajatoimintaa. Yksiköiden kanssa yhteistyössä järjestetään esimerkiksi yksikkökahveja ja infotilaisuuksia. Yksikön opiskelijaedustajien toimintaa kehitetään vastuullisemmaksi, niin että yksiköiden sisäinen toiminta ja aktiviteetit lisääntyvät tai monipuolistuvat, ja näin yksiköiden opiskelijoiden keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistetaan. Yksiköiden opiskelijaedustajien tulee olla tuttu näky oman yksikkönsä opiskelijoille. Vuoden aikana Warrantti toteuttaa Vuoden luennoitsija -äänestyksen ja valmistelee esitykset Ekonomiliiton opetuspalkinto- ja Hyvä Opettaja -kilpailuihin. Keväällä 2013 kysytään jäsenistöltä kesätenttivaihtoehtoja sähköpostilistan ja/tai internetsivujen kautta. Vuonna 2013 toteutetaan Warrantin toimintaa koskeva markkinointikysely keväällä ja edunvalvontakysely syksyllä. Tarkoituksena on kehittää Warrantin toimintaa kokonaisvaltaisesti jäsenistön haluamaan suuntaan. Keväällä toteutetaan Warrantin toimintaa koskeva jäsenkysely, jonka valmistelussa otetaan huomioon strategiaprosessin tarpeet. Tenttiarkiston päivittämisestä vastaa Warrantin sihteeri yhdessä koulutuspoliittisen vastaavan kanssa. Tenttiarkisto on pidettävä ajan tasalla Uudet opiskelijat Uusien opiskelijoiden perehdyttämisestä opiskeluihin vastaavat tuutorit. Tuutoroinnin järjestämisestä vastaa VYY. Warrantti vastaa KTM-tuutoreiden perehdyttämisestä yhdistyksen toimintaan ja jäsenpalveluihin sekä tutustumisesta Warrantin hallitukseen. SEFEn markkinointi on pääasiassa kylteriyhdyshenkilön vastuulla. Keväällä tuutoreille järjestetään infoilta ja syksyllä ennen uusien opiskelijoiden saapumista tuutorimökki yhdessä SSHV:n kanssa, mikäli mahdollista. Näiden tapahtumien järjestämisestä vastaa fuksivastaava. Warrantti esittelee toimintaansa uusille KTM-opiskelijoille yhteisessä infotilaisuudessa. Fuksiryhmille järjestetään WarranttiWartit, joiden tarkoituksena on kertoa jäseneksi liittymisen eduista. Uusia opiskelijoita motivoidaan aktiiviseen osallistumiseen Fuksipassilla. Tuutoriyhteistyötä ja jäsenasioita koordinoi hallituksen fuksivastaava varapuheenjohtaja. Vuoden 2013 aikana Warrantti pyrkii saamaan suurempaa roolia KTM-tutoreiden valinnassa, jotta valittavat tutorit vastaisivat entistä paremmin heille osoitettuja odotuksia. Vuoden 2013 aikana tulee KTM-tutorien koulutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota jaosto- ja kerhotoimintaan uusien opiskelijoiden tiedonsaannin varmistamiseksi. 5. KULTTUURI- JA VAPAA-AJANTOIMINTA 7

8 Warrantti järjestää kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa jäsenistölleen. Tämä toiminta on tärkeä osa Warrantin palvelutarjontaa ja näkyvin jäsenetu. Tarkoituksena on luoda ja ylläpitää kylterihenkeä VY:ssa sekä edesauttaa kauppatieteiden opiskelijoiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Kulttuuri ja vapaa-ajan toimintaa pyritään monipuolistamaan resurssien puitteissa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta vastaavat kulttuurivastaava kulttuurijaoston kanssa sekä projektivastaavat projektijaoston kanssa. Projektijaosto on projektivastaavien alainen toimijaryhmä, joka kokoaa tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet jäsenet yhteen. Jaostoa tulee säännöllisin väliajoin motivoida ja palkita. Warrantin hallitus sitoutuu myös tarvittaessa auttamaan projektisektoria. Projektivastaavien päävastuu koostuu bileiden ja liikunnallisten tapahtumien järjestämisestä. Kulttuurivastaavan vastuulla on vuosijuhlien järjestäminen, erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen kulttuurijaoston avulla, -jaoston rekrytointi ja johtaminen. Lisäksi kulttuurivastaava vaalii Warrantin perinteitä koko yhdistyksen sisällä Perinneseuran neuvoja hyödyntäen. Warrantin suurimpiin tapahtumiin täytyy hankkia vakuutus. Tämä hoidetaan tapahtumakohtaisesti. Warrantin järjestämien tapahtumien tarkoitus on tarjota jäsenistölle mahdollisuus hauskaan yhdessäoloon ja rentoutumiseen. Bileiden lippujen tulee olla jäsenille selkeästi edullisempia kuin yhdistykseen kuulumattomille. Bileiden ajankohta on ratkaiseva ja se tulee ottaa huomioon järjestötapaamisissa. Bileitä järjestetään sopimusravintolan kanssa yhteistyösopimuksen mukaan ja yhdessä NESU:n (Nordiska Ekonomie Studerandes Union) kanssa. NESU-puheenjohtajalla on tärkeä rooli vapaa-ajan toiminnassa Warrantin tärkeimmät tapahtumat (ks. kuvio 2) : Jäsenpäivä NESU-sitsit ja jatkot Warrantti-SSHV -sitsit Maaliskuun NESU-sitsit Wykypäivän bileet & edeltävän päivän NESU-sitsit NESUn vappusitsit ja bileet Kesätenttibileet Kylteriäiset & iltabileet Urheilu- / ulkoilupäivä Liikuntatapahtuma (Warrantti&SSHV-pesis / Kylterirun) Nesun harkkasitsit ja jatkot Vuosijuhlaviikko Lokakuun bileet NESUn sitsien jatkoksi Lokakuun NESU-sitsit + jatkot Marraskuun bileet Jäsenetuillat (väh. kerran lukukaudessa, mahd. bileiden yhteydessä) NESUN Hallituksenvaihtositsit Pikkujoulut Shownight/vastaavat isot bileet Mahdollisia muita tapahtumia: 8

9 Laskuvarjokurssi keväällä (ekonomin elämänhallinta kok.) Golf-kurssi keväällä (ekonomin elämänhallinta kok.) Purjehduskurssi syksyllä (ekonomin elämänhallinta kok.) Ratsastus- tai sukelluskurssi (ekonomin elämänhallinta kok.) Kiipeilykurssi (ekonomin elämänhallinta kok.) Warrantti ry:n tärkeimmät tapahtumat Shownight Hallituksenvaihtositsit Jäsenpäivä Nesu -sitsit Warrantti & SSHV -sitsit VIP-ilta Q4 Q1 Nesu -sitsit VIP-ilta Vuosijuhlaviikko Q3 Q2 Wykypäivä KylteriRUN NESUN vappusitsit W&SSHV -pesis Nesun harkkasitsit Kylteriäiset Kesätenttibileet Kuvio 2. Warrantti ja Tutti ry järjestävät tammikuussa info-illan opintonsa aloittaville kauppatieteen sekä tekniikan opiskelijoille, jos aloittavien opiskelijoiden määrä on riittävän suuri. Warrantti osallistuu VYY:n järjestämiin kastajaisiin sekä keväällä että syksyllä Wykypäivä Wykypäivä järjestetään huhtikuun alussa. Tapahtuman järjestämisestä vastaa siihen rekrytoitu toimihenkilö. Hallitus tukee ja valvoo toimihenkilön työskentelyä tapahtuman järjestelyissä, sekä vastaa taloudellisesti merkittävien päätösten teosta. Toimihenkilön lähiesimiehenä toimii puheenjohtaja. Tapahtuman järjestelyihin panostetaan ja ne aloitetaan heti vuoden alussa tapahtumapaikan varaamisella. Myös järjestyksenvalvonta ja turvallisuusjärjestelyt tulee ottaa 9

10 huomioon. Wykypäivä pyritään saamaan paljon osallistujia niin Vaasasta kuin muista opiskelijakaupungeista. Tapahtuman markkinoinnin on oltava tehokasta ja aloitettava hyvissä ajoin, esimerkiksi muille kylteriyhteisöille Wykypäivän mainostaminen aloitetaan helmikuun alun Kylteripäivillä. Ennen Wykypäivää järjestetään Wykysitsit viimevuoden tapaan. Tapahtumaa pyritään edelleen kehittämään kulurakenteen kärsimättä. Wykypäivän brandia tulee tehdä tunnetuksi muissa kylteriyhteisöissä. Vuoden 2013 Wykypäivien jälkeen keväällä rekrytoidaan wykytoimihenkilö, joka vastaa vuoden 2014 Wykypäivien järjestämisestä. Tällä tavoin tapahtuman valmistelu pystytään aloittamaan riittävän ajoissa. Aloittaville kauppatieteilijöille järjestetään Kylteriäiset syyskuussa. Tapahtuma koostuu kampusalueelle järjestetystä rastiradasta sekä iltabileistä yhteistyöravintolassa. Tarkoituksena on tehdä Warrantti, SEFE ja Warranttilaiset heti tutuksi kauppatieteilijöille ja luoda kylteriyhteishenkeä alusta alkaen. Rastinpitäjinä toimivat kiinnostuneet ja aktiiviset sidosryhmät. Tapahtumassa on huolehdittava ensiavun saamisesta. Tapahtumaan sisältyy ruokatarjoilu, mikäli sen järjestäminen on taloudellisesti järkevää. Warrantti järjestää myös urheilutapahtuman, joka voi koostua mistä tahansa urheilulajista. Tapahtumassa kuuluu ottaa huomioon yhteistyökumppaneiden näkyvyys. Urheilutapahtuma voidaan pitää milloin tahansa vuoden aikana, mutta sopivin ajankohta on ollut syksyn alussa. Mahdollisuuksien mukaan myös keväällä voidaan järjestää toinen urheilutapahtuma. Warrantti osallistuu Warrantti&SSHV -pesäpallo-otteluun (järjestysvastuu SSHV:lla vuonna 2013) sekä kansalliseen KylteriRUN -hyväntekeväisyysjuoksutapahtumaan. Vuonna 2012 Warrantti jatkaa salivuoroa. Warrantin salibandyvuoroa jatketaan. Salivuoron toteuttamisesta vastaa toinen projektivastaava. Liikuntamuotoja tulee monipuolistaa laajempaa jäsenpohjaa palveleviksi. Tätä monipuolistamista tehdään yhdessä Warrantti Sport -kerhon kanssa. Tämän vuoksi erilaisia salivuoromahdollisuuksia tulee kartoittaa kevään aikana. Warrantin virallista jalkapallovuoroa jatketaan. vuonna Salibandyvuoro kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Warrantti järjestää jäsenilleen vähintään kerran lukuvuodessa VIP-illan sekä marraskuussa pikkujouluetkot mahdollisuuksien mukaan VYY:n pikkujouluihin. Näiden tapahtumien osallistujamäärä on rajallinen ja tapahtumassa on tarjottava jäsenille sellaisia etuja, mitä muuten ei olisi saatavilla, esimerkiksi ruokatarjoilu tai yhteistä ohjelmaa. VIP- ja etuiltojen jälkeen on suotavaa järjestää mahdollisuuksien mukaan suuremmalle yleisölle avoimet bileet, jonne etuillassa olleet voivat luontevasti siirtyä. Suuremmista tapahtumista tehdään mahdollisesti haalarimerkki, kun taas pienemmistä tapahtumista lähtökohtaisesti ei. Asia tulee kuitenkin pohtia tapauskohtaisesti ja ottaa huomioon esimerkiksi dresscode (haalarit vai ei). Hallitus vastaa muiden kylteriyhteisöjen tapahtumien, kuten Kylteripäivien ja VVV-risteilyn sekä Hämeenkadun appron markkinoinnista. Projektivastaava järjestää kuljetuksen edellä mainittuihin tapahtumiin, mikäli osallistujia on riittävästi. Muihin kylteritapahtumiin osallistuminen tapahtuu hallituksen harkinnan mukaan. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös tapahtumia muiden 10

11 kylteriyhteisöjen kanssa, etenkin tiivistä yhteistyötä SSHV:n kanssa jatketaan. Perinteiset SSHV- Warrantti-sitsit pyritään toteuttamaan yhteistyössä SSHV:n kanssa joko keväällä tai syksyllä, tai mahdollisesti sekä että. Syksyllä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan poikkitieteellisten tai Warrantti&SSHV&Justus -sitsien järjestämiseen tai sekä että Vuosijuhlaviikko Warrantin 25. vuosipäivän kunniaksi järjestetään akateemiset vuosijuhlat lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Vuosijuhlavalmistelut, kuten juhlan arvolle sopivan juhlapuhujan ja sponsoreiden hankkiminen, tulee aloittaa alkukeväällä. Yrityssuhdejaosto on vastuussa sponsoroiden hankkimisesta yhteistyössä isännän ja emännän kanssa. Jäsenistön motivoiminen juhlatyöntekijöiksi on tärkeää. Kulttuurivastaava Isäntä ja emäntä perustavat tätä varten vuosijuhlatiimin keväällä 2013, Vuosijuhlatiimiin tulee mahdollisuuksien mukaan rekrytoida myös vanhempien vuosikurssien opiskelijoita keväällä Syksyllä 2013 aloittavista fukseista kootaan ns. nakkeja vuosijuhlatiimin tarpeisiin. Vuosijuhlien järjestämisestä vastaavat edellisenä syksynä rekrytoidut isäntä ja emäntä. Kulttuurivastaava yhdessä muun hallituksen kanssa valvoo valmisteluiden etenemistä. Warrantin hallitus kulttuurivastaavan johdolla. Vuoden 2013 aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota vuosijuhlien kulurakenteeseen ja laaditun budjetin noudattamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, siten että sponsoreilta saatua tuloa kasvatetaan, jotta tapahtuman kulurakenne olisi terveellä pohjalla. Lokakuussa Warrantti pyrkii järjestämään ohjelmaa koko vuosijuhlaviikolle. Vuosijuhlaviikolla voidaan järjestää esim. vuosijuhlasitsit, tanssikurssi ja etikettikurssi. leikkimielinen urheilutapahtuma (kuten vuoden 2009 keilaus). Itse vuosijuhla on juhlava ja arvokas tilaisuus. Juhlien suunnittelu aloitetaan heti tammikuussa, ja tarvittaessa edellisen vuoden kulttuurivastaava on apuna juhlien suunnittelussa. Vuosijuhlakokonaisuuteen kuuluvat vapaamuotoiset jatkot sekä seuraavan aamun silliaamiainen. Vuosijuhlissa voidaan jakaa Warrantti ry:n arvomerkkejä. Muistettavat henkilöt on valittava huolellisesti. Kulttuurivastaava vastaa ansiomerkeillä palkittujen listan ylläpidosta ja sen siirtymisestä tuleville toimijoille. Kultaisten ansiomerkkien myöntämisestä tulee tehdä päätös jo yhdistyksen kevätkokouksessa. Vuoden 2013 aikana varataan tila 25-vuotis -vuosijuhlille, sekä valitaan vuoden 2014 vuosijuhlien isäntä ja emäntä. Isännän ja emännän vastuulle siirtyy Warrantin vuosijuhlien käytännön järjestäminen toimihenkilö -periaatteella. Suurista linjoista päättäminen säilyy kuitenkin kulttuurivastaavan ja hallituksen vastuulla. Isännän ja emännän tarpeellisuutta arvioidaan vuoden aikana ja tarvittaessa rekrytoidaan syksyllä kyseiset toimihenkilöt seuraavalle vuodelle NESU 11

12 Nesu-pj pitää yllä suhteita tiiviisti muihin Suomen NESU-yksiköihin. Nesu-pj pyrkii myös edustamaan Warranttia ja NESUa muiden NESU-yksiköiden tapahtumissa ympäri Suomea. Apunaan hänellä on aktiiveista koottu NESU-Waasan hallitus, joka valitaan aina kalenterivuodeksi. Sitsitoiminta on NESUn näkyvintä ja tärkeintä toimintaa. Nesu-PJ yhdessä NESUn hallituksen kanssa järjestää sitsejä Warrantin tapahtumien yhteydessä. Toimikauden aikana NESUn hallitus järjestää ainakin kolmet sitsit lukukaudessa. Näiden lisäksi NESU järjestää syksyn alussa etenkin uusille opiskelijoille suunnatun rekry/infoillan. NESU voi järjestää myös muita tapahtumia, kuten aktiivi-iltoja tai sitsejä oman harkintansa mukaan. NESU-PJ on päävastuussa tapahtumien järjestämisestä. Vuoden 2013 aikana Nesu-PJ, Nesun talousvastaava ja Warrantin talousvastaava tapaavat säännöllisesti järkevän taloudenhoidon varmistamiseksi NESU AUTUMN CONFERENCE NESU-Waasa järjestää vuoden 2013 syksyllä Nesu -seminaarin. Seminaarin järjestämisestä vastaa oma yhdistys. Seminaarin järjestämiseen valitaan erillinen pääjärjestäjä/järjestäjät. Seminaarin järjestämisen yksityiskohdista vastaavat pääjärjestäjät heidän kokoamansa tiimin avustuksella. Rahaliikenne hoidetaan erillisen yhdistyksen tilien kautta, jolloin taloudellinen riski pysyy Warrantin kannalta olemattomana. 6. TIEDOTUS JA WYKYZINE Warrantin tiedotusvastaava koordinoi Warrantin tiedotusta. Tiedotus tapahtuu hallituksen, jaostojen ja jäsenistön, ylioppilaskunnan sekä yliopiston välillä. Tiedotuksen tärkein kohderyhmä on kauppatieteiden opiskelijat Vaasan yliopistossa. Pääasialliset tiedotuskanavat ovat yhdistyksen sähköpostilista, Internetsivut, Wykyzine-lehti ja Facebook-sivu/ryhmä Tiedotustoiminta Warrantin tiedotuksen tärkein tehtävä on tavoittaa yliopiston kauppatieteiden opiskelijat. Tiedotuksesta vastaa hallituksen tiedottaja. Tiedottamisen tavoitteena on kertoa hyvissä ajoin kauppatieteiden opiskelijoille Warrantin asioista, opiskelijoiden saamista eduista, tapahtumista ja kannustaa heitä mukaan ainejärjestön toimintaan. Tiedottaja pitää myös koko yliopistoyhteisön tietoisena Warrantin tapahtumista, linjauksista ja kannanotoista. Tiedottaja vastaa Warrantin tapahtumien markkinoinnista yhdessä projektivastaavan kanssa. Tarpeen mukaan tiedotetaan myös SEFEn, Vaasan Ekonomien ja muiden kylteriyhteisöjen toiminnasta tai kyltereihin vaikuttavista asioista. Lisäksi tiedottamisen tukena voidaan käyttää sosiaalista mediaa Sähköpostitiedotus Sähköpostilistatiedottamisessa pyritään kirjoittamaan viikoittainen tiedote jäsenistölle, johon kootaan yhdistyksen ajankohtaiset asiat. Muuta sähköpostitiedottamista pyritään välttämään. Yhteistyökumppaneiden sähköpostiviestit julkaistaan viikoittaisen tiedotteen mukana. Tiedekunnan, laitosten ja yliopiston hallinnon viestit kootaan myös aikataulun niin salliessa viikkotiedotteen mukaan. Erityisen tärkeiksi nähdyt uutiset voidaan tarvittaessa lähettää listalle itsenäisinä viesteinä. 12

13 Sähköpostitiedotteiden allekirjoituksessa tai tiedottajan parhaaksi katsomalla tavalla tiedotteissa tulee jossain näkyä mahdollisuus antaa palautetta mailiin. Tapahtumatiedottamiseen käytetään warrantti-l-listan lisäksi myös ylioppilaskunnan tapahtumatlistaa ja/tai kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettua events-listaa tiedotteen kohderyhmästä riippuen. Ainejärjestön viestit sähköpostilistoille lähetetään tiedottajan kautta Warrantin yhteistä sähköpostiosoitetta käyttäen. SEFE:n kylteriyhdyshenkilöllä ja NESU-Waasalla on oikeus tiedottaa omien osoitteidensa kautta asioita suoraan warrantti-l-listalle. Tiedottaja vastaa siitä, että sähköpostitiedotuksessa toimitaan VYY:n ohjeiden mukaisesti. Englanninkieliselle sähköpostilistalle lähetetään kansainvälisiä opiskelijoita koskevat osat viikkotiedotteiden sisällöistä Internet-sivut Internet-sivujen roolia kaikessa tiedottamisessa painotetaan ja opiskelijoita ohjataan sivujen aktiivisiksi käyttäjiksi. Sivuille tuotetaan sisältöä sekä niitä päivitetään jatkuvasti ja kuvat tapahtumista lisätään kuvagalleriaan kohtuullisessa ajassa. Tiedottajan vastuulla on myös Warrantin kuvagallerian (http://warrantti.kuvat.fi/) ylläpito. Samalla tiedottaja hoitaa Warrantin verkkotunnuksen (warrantti.org) ja sähköpostiosoitteiden ylläpidon Foorumi Mahdollisuuksien mukaan Warrantin Foorumi käynnistetään uudelleen. Apuna uudelleenkäynnistämisessä käytetään esimerkiksi Warrantin tutoreita ja aktiivisimpia fooruminkäyttäjiä voidaan harkinnan mukaan palkita. Forumin käyttötarkoitus on ensisijaisesti opiskeluiden tukeminen esimerkiksi kurssivinkkejä jakamalla Tiedottajan muut tehtävät Tiedottaja lähettää Warrantin Järjestöjorinat Vaasan Ylioppilaslehteen. Tiedottaja osallistuu VYY:n tiedotusvaliokunnan tapaamisiin. Tiedottaja ilmoittaa Warrantin tapahtumat VYY:n tiedotusvastaavalle, jotta tapahtumat siirretään yliopistoportaalin kalenteriin. Tiedottaja toimii Warrantin Facebook-ryhmän/sivun ylläpitäjänä ja tiedottaa Warrantin tapahtumista Facebookryhmälle. Tiedottaja vastaa mailiin tulleista palautteista ja myös vastaa niihin tai ohjaa ne tarvittaessa eteenpäin sekä kehittää niiden pohjalta toimintaansa. Tapahtumiin ilmoittautumiset otetaan vastaan Lyyti -järjestelmän kautta tai vaihtoehtoisesti pienempien tapahtumien osalta sähköpostitse. Lyytin kautta on mahdollisuus tarvittaessa hoitaa myös maksuliikenne isompien tapahtumien esim. Wykypäivän kanssa. Tiedottaja hoitaa Lyytin yhteistyössä Projektijaoston kanssa. Vuonna 2013 Sektorivastaavat hoitavat itse oman jaostonsa tapahtumien Lyyti-ilmoittautumiset. Lyytissä tulee tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä ilmaista ilmoittautumiseen liittyvät ehdot (peruutusmaksu ja maksuehdot). 13

14 6.6. Wykyzine Wykyzine toimii Warrantin tiedotuskanavana, jäsenten informaatiolähteenä ja ottaa kantaa ajankohtaisiin kylterielämän asioihin. Lehden linjan päättää päätoimittaja, jolla on lopullinen ja juridinen määräysvalta sekä vastuu lehden sisällöstä. Päätoimittaja päättää, mitä juttuja lehteen tehdään ja mitä ulkopuolista materiaalia julkaistaan. Lehti pyrkii herättämään keskustelua ja olemaan informatiivinen sekä viihdyttävä. Lehti on poliittisesti sitoutumaton, mutta selkeästi kauppatieteilijöiden puolella. Taittoon ja lehden graafiseen ulkonäköön tulee kiinnittää huomiota: lehden tulee olla sekä sisällöltään että ulkoasultaan houkutteleva. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuoden aikana ja sen painomäärä on kappaletta päätoimittajan harkinnan mukaan. Lehti julkaistaan Warrantin Internetsivuilla samanaikaisesti paperiversion kanssa. Vuoden kolmas lehti ( fuksinumero ) lähetetään aloittaville kauppatieteiden opiskelijoille muun aloitusmateriaalin kanssa. Lehden jokaisessa numerossa annetaan palstatilaa SEFE:n Vaasan kylteriyhdyshenkilölle sekä Vaasan Ekonomeille yhteistyösopimuksen mukaisesti. Muiden kylteriyhteisöiden lehtien kanssa tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää yhteistyötä juttuvaihdon tai tapahtumamainonnan saralla. Päätoimittaja ja yrityssuhdevastaava vastaavat yhdessä Wykyzinen mainosmyynnistä. Julkaistavissa mainoksissa tulee huomioida kunkin lehden erityisteema (vuosijuhlat, fuksit, vappu tms.) Lehti noudattaa hyvää lehtimiestapaa ja toimii Julkisen sanan neuvoston ohjeiden mukaisesti. Wykyzine on jäsenpalvelu ja se palvelee ensisijaisesti jäsenistöstä koostuvaa lukijakuntaa, ts. artikkelit suunnataan pääsääntöisesti Vaasan yliopiston kauppatieteiden opiskelijoille. Päätoimittajan tehtävänä on kannustaa ja motivoida jäsenistöä kirjoittamaan lehteen. Päätoimittaja kokoaa lehteen kirjoittamisesta kiinnostuneet jäsenet toimitukseksi. Toimitus kokoontuu yhdessä miettimään aiheita seuraaviin lehtiin ajoissa ennen seuraavan lehden ilmestymistä. Vuoden 2013 aikana Päätoimittaja kouluttaa toimittajat ja tarvittaessa käyttää heitä tai muita aktiiveja apuna lehden taittamisessa. Vuoden 2014 jaostorekrytoinnissa voidaan harkita erillisen mainosmyyntivastaavan valitsemista. 7. YRITYSYHTEISTYÖ Yrityssuhteista ja excursioista vastaa hallituksen yrityssuhdevastaava. Yrityssuhdevastaava vastaa jaostonsa kanssa Warrantin merkittävimmistä yritysyhteistyösuhteista ja suurimmista yhteistyöhankinnoista. Yritysyhteistyön tarkoituksena on hankkia lisäarvoa jäsenyydelle sekä markkinoida Warranttia ja sen jäsenistöä. Yrityssuhdevastaava vastaa yrityssuhteiden ylläpidosta ja kehittämisestä sekä uusien yhteistyösopimusten luomisesta. Toiminnan tulee olla pitkäjänteistä, ja tavoitteena on tehdä Warrantin hallituksen toimikauden ylittäviä sopimuksia. Yritysyhteistyön kehittämisessä tulee ottaa eritoten huomioon molemminpuolinen vastavuoroisuus Excursiot Vuoden aikana järjestetään excursioita, joiden tavoite on olla opettavaisia tilaisuuksia opiskelijoille ja parantaa jäsenten työllistymismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Vuoden 2013 aikana pyritään järjestämään ulkomaille suunnattu excursio, jonka ilmoittautuminen täytyy käynnistää hyvissä ajoin, noin 1,5 kk ennen tapahtumaa, jotta mahdolliset matka- tms. peruutukset ovat vielä 14

15 mahdollisia. Excursioilla markkinoidaan vaasalaista kauppatieteiden osaamista yrityksiin, ja saadaan käytännön tietoa yritysmaailmasta. Excursioilla hyödynnetään Warrantin yhteistyöyrityksiä ja autetaan opiskelijoita saamaan kontakteja työelämään. Mahdollisuuksien mukaan tiedustellaan myös eri kauppatieteellisen tiedekunnan yksiköiden sekä muiden kaupunkien kauppatieteiden ainejärjestöjen halukkuutta tehdä yhteistyötä excursioiden osalta. Yrityssuhdevastaava pyrkii saamaan Warrantin toimintaan mukaan useampia paikallisia yrityksiä. Warrantin näkyvyyttä pyritään lisäämään paikallisten yritysten keskuudessa ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä heidän kanssaan Vuosijuhlat ks. Vuosijuhlaviikko 7.3. Haalarit Yrityssuhdevastaava vastaa haalariprojektin toteutuksesta. Projekti käynnistetään maaliskuussa ja toteutetaan yrityssuhdevastaavan johdolla yrityssuhdejaoston kanssa. Kevään aikana kilpailutetaan haalaritoimittaja ja myydään haalareiden mainokset omatoimisesti. Haalarimainosten myynti ja haalarien tilaus hoidetaan itsenäisesti, sillä mainosmyynti, tilaus ja jakelu sujuu näin selkeämmin. Vaihtoehtoisesti mikäli haalarit hankitaan yhdessä VYYn kanssa, hoitaa Warrantti haalariprojektin ns. alihankintana. Tästä tehdään VYYn kanssa kirjallinen sopimus ja sopimusneuvottelut käydään alkuvuodesta. Fuksien tulee saada haalarit viimeistään lokakuun puolessavälissä. Haalaritilausten yhteydessä haalareista peritään maksu ennakkoon. Tämä vähentää tarpeettomien haalarien tilausta sekä kattaa ainakin osan kuluista Wykyzine-mainosmyynti Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on myydä Wykyzinen mainokset yhdessä päätoimittajan kanssa ja muistuttaa yhteistyöyrityksiä mainosten toimittamisesta. Mainoksissa huolehditaan Warrantin yhteistyökumppaneiden näkyvyys. Mainostajia tulee etsiä myös yhteistyökumppaneiden ulkopuolelta, Wykyzinen kulurakenteen järkeistämiseksi. Mainosmyynnissä tulee käyttää aktiivisesti apuna yrityssuhdejaostoa ja toimituksen mainosmyyjää mikäli sellainen on rekrytoitu Ekonomin elämänhallinta -kokonaisuus Warrantti järjestää Ekonomin elämänhallinta kurssikokonaisuuden myös vuonna Tapahtumat ovat ekonomihenkisiä ja niiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölle uusia elämyksiä. Yrityssuhdevastaava hoitaa Ekonomin elämänhallinta -kokonaisuuden yritysyhteistyökumppanit, sekä käytännön järjestelyt Vuonna kehitettävää Vuonna 2013 kilpailutetaan ravintolayhteistyösopimus, tätä tehdessä otetaan huomioon etenkinsitsien järjestämisestä aiheutuvat kulut. Yrityssuhdejaoston toiminnan tulee olla itsenäisempää, jotta yrityssuhdevastaava ehtii koordinoimaan toimintaa. Jaoston jäsenillä voi mahdollisesti olla omia vastuuyrityksiä, joiden toiminnoista he huolehtivat ja raportoivat yrityssuhdevastaavalle. 15

16 Myös erilaisten opiskelijatapahtumien kehittäminen yritysyhteistyössä vuonna 2013 on tärkeää, jotta jokainen opiskelija voisi löytää itselleen sopivan tapahtuman. Case-kisat, rennommat iltatilaisuudet ja yhteistapahtumat esim. Vaasan ekonomien kanssa tulee suunnitella hyvissä ajoin. Kaikki pääainelukijat tulee ottaa huomioon excu- ja muussa tapahtumatarjonnassa. Tapahtumista tiedotetaan myös Facebookissa. Toiminnan laajuus tulee kasvattaa jäsenmäärän kanssa korreloivaksi niin sopimusten suuruuden kuin tapahtumien määränkin kautta. Etenkin suurten yritysyhteistyökumppaneiden kohdalla sopimussummia on pyrittävä kasvattamaan. 8. TALOUS Warrantin taloudessa tavoitteena on tuottaa kerätyillä varoilla ja jäsenmaksuilla mahdollisimman suuri lisäarvo jäsenistölle. Toimikauden aikana budjetointia kehitetään vastaamaan todellista kulurakennetta. Talousvastaava vastaa yhdistyksen kirjanpidosta ja rahaliikenteestä. Talousvastaava seuraa yhdistyksen talouden kehittymistä ja raportoi hallitukselle kuukausittain. Talousvastaava laatii yhdessä tapahtumien järjestäjien kanssa talousarvion kustakin tapahtumasta ja seuraa niiden toteutumista. Talousvastaava laatii kesäkuussa välitilinpäätöksen hallituksen talouden seurannan välineeksi ja varsinaisen tilinpäätöksen toimikauden jälkeen. Talousvastaava seuraa vuoden aikana kustannuksia toimintokohtaisesti. Tämän lisäksi yhdistyksen tuloista ja menoista tulee raportoida toimintokohtaisesti. Talousvastaava laatii vuoden lopussa yhdessä puheenjohtajan kanssa talousarvion seuraavalle vuodelle. Talousvastaava seuraa yhdistyksen sijoituksissa tapahtuvia muutoksia ja reagoi niihin tarpeen mukaan välittömästi. Sijoitusten riskien tulee olla hallittavissa. Talousvastaava voi harkintansa mukaan perustaa tiimin yhdistyksen varojen hallinnan tueksi. Vaihtoehtoisesti hallitus voi nimetä toimihenkilön/toimihenkilöitä vastaamaan osasta yhdistyksen sijoituksista. Sijoitustoiminnasta saadut tuotot tulee käyttää yhdistykselle merkittävään ja jäsenistölle hyödylliseen hankintaan. Kassan käyttäjille annetaan tarkat ohjeet kassan käytöstä ja käyttäjien määrä pyritään minimoimaan. Kassan käytössä noudatetaan Warrantin talousohjesääntöä. Talousvastaavan tukena ja ohjeistuksena on vuonna 2010 laadittu Warrantin talousohjesääntö. Talousohjesäännön käyttö tulee vakiinnuttaa kaikkien hallitusjäsenten keskuudessa. Talousvastaava & puheenjohtaja vastaavat hallituksen tutustuttamisesta talousohjesääntöön heti vuoden alusta. Vuonna 2013 Talousvastaavan tulee kiinnittää erityistä huomiota mahdollisten Warrantin piirissä toimivien alayhdistysten, kerhojen ja toimijaryhmien maksuliikenteeseen ja jaettujen avustusten käyttöön. 9. RAPORTOINTI Vuonna 2013 Hallitus käyttää aktiivisesti vuonna 2012 luotua Wallitus-Wikiä, sekä täyttää tapahtumakohtaisesti vuonna 2012 käyttöön otettua AAR-kaavaketta sekä budjettilaskelmakaaviota toiminnan jatkuvuuden parantamiseksi. 16

17 17

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus TUUTOROINTI Järjestökoulutus 11.2.2014 SESSION KUVAUS Mitä tuutorointi on? Miksi tuutorointiin ja tuutoreihin kannattaa panostaa? Miten tuutorointi liittyy ainejärjestöihin? Mitä tuutorivastaavien tulee

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö 1 Luku Tarkoitus ja toimintamuodot 1 Tarkoitus Tässä oikeusapuohjesäännössä määrätään Pykälä ry:n (jäljempänä yhdistys) harjoittamasta oikeusaputoiminnasta. Oikeusaputoiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Toiminta-ajatus Olutseura William K. ry perustettiin 25.2.1991 vaalimaan olutkulttuuria, oluttietoutta ja oluen arvostusta llä. Sen lisäksi tavoitteena on jäsenten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2013 on yhdistyksemme 76. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2012 oli 816. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5)

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. KOULUTUS- JA OPINTOASIAT 1.1. Työskentely ja yhteistyö osaston ja yksiköiden kanssa Kilta toimii yhteistyössä

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2014 Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2014 on yhdistyksemme 77. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2013 oli 846. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä

Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä 10.2.2016 Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä Nauha- ja merkkiohjesäännössä määritellään Conduksen nauhojen ja merkkien myöntämisperusteet. Linjauksen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot