Erkki Kaila & Einari Kurvinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erkki Kaila & Einari Kurvinen"

Transkriptio

1 Erkki Kaila & Einari Kurvinen

2 Opettajan kirja Kirjoittajat Erkki Kaila ja Einari Kurvinen ViLLE Team Teemu Rajala Erkki Kaila Riku Haavisto Tommy Johansson Ville Karavirta Einari Kurvinen Ali Leino Rolf Lindén Pekka Maanpää Eero Suvanto Niko Hellgren Riku Kajasilta Markus Kitola Peter Larsson Markus Lindberg Erno Lokkila Marika Parviainen Juhani Väätäjä Mikko-Jussi Laakso Verkossa ViLLE Team. Tämän kirjan kopiointi muuttamattomana ja kokonaisena on sallittu opetustarkoituksessa. Viimeisin muokkaus Uusin versio löytyy aina osoitteesta villeteam.fi 1

3 Sisällys 1 Johdanto Tekninen toteutus ViLLEn terminologiaa ViLLEn käyttöliittymän elementit Kurssit Omat kurssit -näkymä Uuden kurssin perustaminen Kurssin muokkaaminen Kierroksen lisääminen kurssille Kierroksen muokkaaminen Kurssin asetukset Automaattisesti arvioitujen tehtävien lisääminen kurssille Opettajan arvioimien harjoitusten lisääminen Demonstraation lisääminen kierrokselle Läsnäolotietojen kerääminen Läsnäolotietojen kirjaaminen Läsnäolotietojen kirjaaminen RFID-lukijoilla tai opiskelijanumerolla Opettajan kirjaamat läsnäolotiedot Oppimispäiväkirjan lisääminen Keskustelufoorumin lisääminen Harjoitustyön lisääminen Esseetyyppisen tehtävän lisääminen Äänestyspisteytystehtävän luominen Muun opettajan arvioiman tehtävän lisääminen Vaihtelevien tehtävien lisääminen kierrokselle Tiedostonpalautustehtävän lisääminen Vertaisarviointitehtävän lisääminen Apuopettajien käyttäminen kurssilla Ryhmät Olemassa olevan kurssin käyttäminen Uuden kurssin rakentaminen olemassa olevista harjoituksista ja kierroksista Kierrosten asetukset Kierrosten oletusarvot Kierroksen ja harjoitusten asetukset Tenttikierrosten asetukset Tentin monitorointi Henkilökohtaiset aikarajat

4 2.14 Opiskelijoiden lisääminen kurssille Opiskelijoiden lisääminen linkin avulla Opettaja lisää opiskelijan sähköpostitunnuksella Opettaja lisää opiskelijan, jolla ei ole sähköpostia Tehtävät Tehtävien selaaminen ja etsiminen Selailuvaihtoehdot Tehtävien etsiminen Tehtävien käyttäminen Omien tehtävien ja kansioiden hallinta Tehtävien luominen Tehtävien tallennus ja versioiden hallinta Tehtäväeditorit Yleiset tehtävät Uuden ViLLE-kysymystehtävän luominen Uuden kyselyn luominen Uuden järjestelytehtävän luominen Uuden aukkotehtävän luominen Lauseen sanajärjestys -tehtävän luominen Yhdistä parit -tehtävän luominen Sanakoetehtävän luominen Keskustelu -tehtävän luominen Yhdyssanatehtävän luominen Välimerkit ja isot alkukirjaimet -tehtävän luominen Poimi sanat -tehtävän luominen Valinta matriisista -tehtävän luominen Kuvanmerkkaustehtävän lisääminen Sanaristikko uusi! Ohjelmointitehtävät ViLLE-simulointitehtävän luominen ViLLE-visualisointitehtävä ViLLE-järjestelytehtävän luominen Uuden ViLLE-ohjelmointitehtävän luominen Uusi robottitehtävä Uusi muunnostehtävä Uusi binäärilaskutehtävä uusi! Matematiikkatehtävät Toisen asteen yhtälön ratkaiseminen Täydennä sarja

5 4.4.3 Mikä puuttuu? Yhdistä samaa tarkoittavat Tunnista luku Jakokulma Laske allekkain Laskeminen desimaaliluvuilla Pylväsdiagrammitehtävä Laskeminen murtoluvuilla Muunna murtoluvut / desimaaliluvut Ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen Laskuja luonnollisilla luvuilla Täydennä yhtälöt Ajastettu tasokoe Drillauspelejä Muistipeli Pyöristystehtävä Arviointitehtävä Yksikkömuunnos Lauseketehtävä Geometriatehtävä Lukusuora Prosenttitehtävä Materiaalit Materiaalien liittäminen resursseihin Materiaalin liittäminen kurssille Materiaalin liittäminen kierrokselle Materiaalin liittäminen harjoitukseen Aikaisemmin ladatun materiaalin lisäys Omien materiaalien hallinta Julkisten materiaalien selaus Julkinen vai yksityinen materiaali? Tutoriaalit Valmiiden tutoriaalien käyttö Tutoriaalien muokkaus Tutoriaalin komponenttien luonti ja muokkaus Tekstikomponentin luominen tai editointi Kuvakomponentin lisäys Videoleikkeen lisäys Objektin lisäys

6 Taulukon lisäys tai editointi Tutoriaalin osiot Sisällön lisääminen tutoriaaliin Harjoitusten lisääminen tutoriaaliin Tyyliasetukset Tutoriaalin asetukset Tilastot ja arvioinnit Opiskelijoiden suoritukset Opettajan arvioimat harjoitukset Läsnäolojen merkitseminen Demonstraatioiden kirjaaminen Harjoitustyön arviointi Esseetehtävien arviointi Kurssin tilastot Kyselyt Tilastojen lataaminen Palautusten tarkastelu Profiili, viestit ja asetukset Opettajan profiilinäkymä Viestit Asetukset Kirjanmerkit Kontaktit Luentokysymykset Luentokysymysten käyttö Liite 1: Pikaohjeita

7 1 Johdanto ViLLE on Turun yliopistossa kehitetty oppimisympäristö, jonka tarkoitus on monipuolistaa, havainnollistaa ja helpottaa opettamista. Harjoitukset on suunniteltu siten, että niitä voidaan hyödyntää kaikenikäisten opiskelijoiden opetuksessa. Monipuolisten tehtävätyyppien ansiosta myös muuta sisältöä on helppo kohdentaa halutulle kohderyhmälle tai ikäryhmälle. Valmiiden harjoitusten lisäksi ViL- LEn vahvuus on sen yhteistyötä tukevassa suunnittelussa. Oppilaat ja opettajat tuodaan yhteen vuorovaikuttamaan ja ideoimaan, jolloin hyödynnetään oppimisen sosiaalista ulottuvuutta. ViLLE ei siis mahdollista pelkästään opiskelijoiden tehokasta oppimista, vaan mahdollistaa opettajan oman osaamisen kartuttamiseen ja jakamisen yhdessä muiden opettajien kanssa. Valmiiden resurssien jakamisen kautta vältytään pyörän uudelleen keksimiseltä, ja parhaaksi havaitut menetelmät voidaan jakaa myös muille. Palautteen saaminen muilta kollegoilta auttaa kehittämään opettajan omaa osaamista. ViLLE on enemmän kuin pelkkä oppimisympäristö, sillä se on samalla työkalu opintojen suunnitteluun ja seurantaan niin opettajalle kuin opiskelijallekin. Opiskelijan opiskeluaktiivisuus ja opintosuoritukset kirjautuvat ViLLEen, jolloin opettaja ja oppilaat tietävät jatkuvasti, mitkä asiat osataan ja missä tarvitaan vielä harjoitusta. Tämä toimii opiskelijan tukena omaa opiskelua ajatellen, mutta myös opettaja saa palautetta oppimisesta ja pystyy kohdentamaan tulevaa opetusta ongelma-alueille. Opetuksen ja oppimisen seurannassa ja arvioinnissa hyödynnetään modernin teknologian tuomia mahdollisuuksia. Luennoilla ja pienryhmäopetuksessa voidaan kerätä läsnäolotiedot sekä mahdolliset ennakkotehtävät. Opettajan kirjanpito helpottuu huomattavasti, kun useimpia papereita ei enää tarvitse kantaa mukana ja siirtää sähköiseen muotoon käsin. Lisäksi kerättyä dataa voidaan käyttää pohjana opetuksen suunnittelussa, arvioinnissa ja erityisesti oppilaiden motivoinnissa. 6

8 Tietotekniikan avulla oppimateriaalista tulee joustavaa ja oppimisen tarpeisiin mukautuvaa. Visualisoinnin mahdollisuudet moninkertaistuvat verrattuna perinteisiin painettuihin oppimateriaaleihin. Visualisointia voidaan käyttää enemmän ja monipuolisemmin kuin aikaisemmin. Useimmat tehtävätyypit mahdollistavat tehtävän automaattisen arvioinnin. Arvioinnin jälkeen oppilaalle voidaan halutessa antaa välitöntä palautetta tehtävän suorituksesta. Palautteessa voidaan eritellä onnistumiset ja epäonnistumiset, sekä hahmottaa vastausta useilla eri tavoilla. Otetaan esimerkki matematiikasta: Laskettaessa yhteen desimaaliluvut 0,1 ja 0,1 saadaan tulokseksi 0,2. Sama lasku voidaan välittömässä palautteessa esittää murtolukumuodossa ja piirakkadiagrammina, jolloin tuetaan syvällistä oppimista ja käsitteen kehittymistä. Tietotekniikan avulla voidaan myös suunnitella niin sanottuja avoimia tehtäviä ja antaa niistä silti tarkkaa palautetta. Otetaan taas esimerkki matematiikasta: Minkä lukujen summasta saadaan luku 16? Painetussa kirjassa ei ole tilaa luetella kaikkia mahdollisia vastausvaihtoehtoja (varsinkin, jos halutaan vastaus reaalilukualueella). Tietokoneelle oikean vastauksen tarkistaminen on kuitenkin helppo tehtävä. Tämä dokumentti on tarkoitettu ViLLEn käytön tueksi ohjekirjaksi ja antamaan ideoita opetuksen konkreettiselle järjestämiselle. Johdanto-osuus kertoo ViLLEn yleisistä piirteistä ja ominaisuuksista, joita käsitellään tarkemmin omissa luvuissaan. Tätä dokumenttia ja ViLLE-oppimisympäristöä kehitetään jatkuvasti, jotta oppiminen ja opettaminen olisi mahdollisimman vaivatonta ja tehokasta. Voit ladata viimeisimmän version ViLLEn Opettajan kirjasta osoitteesta 1.1 Tekninen toteutus ViLLEä käytettäessä on syytä huomata seuraava tekninen seikka: ViLLE on enemmänkin verkossa toimiva ohjelma kuin perinteinen verkkosivusto. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että selaimen edellinen- ja seuraava-painikkeet eivät 7

9 välttämättä toimi jokaisessa tilanteessa niin kuin perinteisillä sivustoilla.. ViLLE myös kirjaa sinut automaattisesti ulos järjestelmästä, mikäli et käytä järjestelmää puoleen tuntiin. Tämä ominaisuus on tarkoitettu parantamaan tietoturvaasi. ViLLE tukee kaikkia uusia selaimia, mutta erityisesti sen käyttöön suositellaan viimeisintä versiota Firefoxista tai Googlen Chromesta. Uusin versio Internet Explorerista toimii myös, mutta vanhojen versioiden puutteiden takia eräitä matematiikkaan liittyviä ominaisuuksia on jouduttu piilottamaan käytettäessä ViLLEä IE:lla. ViLLE toimii ongelmitta myös uusimmassa Operassa ja Safarissa, ja sitä voi käyttää myös ipadilla ja riittävän tehokkailla Android-tableteilla. 1.2 ViLLEn terminologiaa Ennen ViLLEn käytön aloittamista kannattaa tutustua ViLLEn rakenteeseen ja siinä yleisesti käytettyihin termeihin. Näiden osaaminen auttaa suunnittelemaan monipuolisia ja tehokkaita kursseja. ViLLE on jaettu kahteen näkymään: opettajanäkymään ja opiskelijanäkymään. Tämä opas on tarkoitettu erityisesti opettajanäkymän käyttöön. Opiskelijanäkymän käytössä opastaa ViLLEn kotisivuilta löytyvä ohjesivusto (http://villeteam.com/howto/). Kuvio 1 on tarkoitettu havainnollistamaan ViLLEn rakennetta ja käsitteiden keskinäisiä suhteita. Kuvaaja 1 Käsitteiden keskinäiset suhteet 8

10 Kurssi on ViLLEn perusyksikkö, johon opiskelijat liittyvät. Kurssin käsite on selkeä korkeakouluissa, lukioissa ja yläkouluissa, joissa on käytössä kurssimuotoinen järjestelmä. Niissä kouluissa, joissa ei ole käytössä kurssimuotoista järjestelmää, voidaan kurssit ajatella aihekokonaisuuksina tai jaksoina. Tällaisia jaksoja voisivat olla esimerkiksi Murtoluvut tai Suomen historia Kierros on kurssin osa tai kappale, jolle voidaan asettaa erikseen kurssista ja muista kierroksista riippumaton aukioloaika. Kierrokset koostuvat harjoituksista. Esimerkiksi kurssilta Murtoluvut voisivat löytyä kierrokset Murtolukujen yhteenlasku ja Murtolukujen vähennyslasku, ja kurssilta Ohjelmoinnin perusteet kierrokset Valintalause ja Toistolause. Kierroksen avulla voidaan määrittää temaattisen kokonaisuuden lisäksi tietylle aikavälille tarkoitetut tehtävät (esimerkiksi Viikon 3 harjoitukset ). Tehtävätyyppi on tehtäväpohja, jonka perusteella luodaan erilaisia tehtäviä. Tehtävätyyppi määrää millainen tehtävä on. ViLLEstä löytyy useita kymmeniä tehtävätyyppejä eri aineissa käytettäväksi. Tehtävätyyppi luo ne raamit, joiden avulla opettaja voi luoda sisältöä. Tehtävätyyppi muuttuu tehtäväksi, kun opettaja määrittelee siihen sisällön, esimerkiksi monivalintatehtävän kysymykset ja vastausvaihtoehdot tai yhteenlaskutehtävän lukualueen ja laskujen määrän. Tehtävä on sinun tai jonkun muun opettajan luoma opetuksellinen tehtävä, joka perustuu tiettyyn tehtävätyyppiin. Kun opettaja valitsee tälle tehtävätyypille tietyt ominaisuudet, kuten lukualueen, ja antaa sille nimen ja kuvauksen, muuttuu tehtävätyyppi tehtäväksi. Yhdestä tehtävätyypistä voidaan saada hyvinkin monipuolisia tehtäviä eri oppiaineisiin. Harjoitus on jollekin tietylle kurssin kierrokselle asetettu tehtävä. Harjoitus eroaa tehtävästä siten, että harjoituksella voi olla mm. erillinen opiskelijoille näkyvä kuvaus tai ohjeistus, jota pelkällä tehtävällä ei ole. Tehtävällä ei myöskään ole pisteytystä ennen kuin siitä tehdään harjoitus. Yhtä tehtävää voidaan käyttää useammassa harjoituksessa. 9

11 Materiaali on tarkoitettu lisätueksi kurssille, kierrokselle tai harjoitukselle. Materiaali voi olla havainnollistava kuva, videoleike, ääntä, artikkeli tai mitä tahansa muuta. Kurssille liitettävä materiaali voi olla esimerkiksi oppimateriaali sähköisessä muodossa. Kierrokselle tai harjoitukseen voidaan liittää joko tehtävän ratkaisemista tukevaa materiaali tai jokin aineisto, jonka pohjalta tehtävä tai tehtävät tehdään. Samaa tiedosta ei tarvitse ladata palvelimelle useita kertoja, vaan se voidaan liittää useampaan kohteeseen. Materiaalin jakaminen myös muille opettajille on näin mielekästä. Resurssilla tarkoitetaan kaikkia tehtäviä, kursseja ja materiaaleja. Resurssit voivat olla julkisia, jolloin kaikki opettajat voivat hyödyntää, kommentoida ja arvostella niitä. Opettaja voi määritellä resurssinsa suljetuiksi, jolloin muut opettajat eivät näe niitä. ViLLEn tehtävätyyppeihin pohjautuvat tehtävät ovat kuitenkin kaikille avoimia. Selain on ViLLEn opettajaliittymän perustyökalu, jonka avulla voidaan hakea ja selata omia ja muiden tekemiä kursseja ja resursseja. Erilaisia selainnäkymiä on neljä: tehtävien, kurssien, materiaalien ja tutoriaalien selaukseen on kullekin oma näkymänsä. Omistaja on se käyttäjä, joka luo resurssin. Huomaa, että jos muokkaat jo olemassa olevaa kurssia tai resurssia, sinusta tulee muokatun resurssin tai kurssin uusi omistaja. Vanha kurssi ja sen omistaja säilyy kuitenkin ennallaan. Vanha versio pysyy aina muuttumattomana, paitsi jos alkuperäinen omistaja itse muokkaa sitä. 1.3 ViLLEn käyttöliittymän elementit ViLLEn opettajapuolen käyttöliittymässä on yhteneviä elementtejä kuten valikko ja työkalupalkki, jotka toistuvat tämän kirjan ohjeissa ja ViLLEn käyttöliittymässä usein. Alla olevassa kuvassa on esitelty tyypillisimmät käyttöliittymän elementit, 10

12 Kuva 2 ViLLEn käyttöliittymän elementit 1. Käyttäjänimi, jota klikkaamalla aukeaa valikko josta voit siirtyä opiskelijanäkymään, muuttaa asetuksia tai kirjautua ulos ViLLEstä. 2. Valikko, jonka avulla navigoidaan opettajanäkymän näkymästä toiseen. Voit avata alavalikon klikkaamalla päävalikosta osionnimeä, jonka perässä on iso plusmerkki. Lisätilaa käyttöösi saat pienentämällä valikon klikkaamalla painiketta Vastaavasti voit palauttaa valikon klikkaamalla samaa painiketta uudestaan. 3. Sisältöalue, jossa näkyy parhaillaan valittu näkymä. Sisältöalueen yläreunassa näkyy harmaa toimintopalkki, josta löytyvät kyseiseen näkymään kuuluvat työkalupainikkeet. 11

13 Kuva 3 ViLLEn selainnäkymä Kuvassa 3 näkyvä ViLLEn selainnäkymä toistuu kurssien, tehtävien, materiaalien ja tutoriaalien selaamisessa ja etsimisessä. 1. Selaustila valitaan selaimen vasemmasta yläkulmasta. Valikosta voidaan valita selataanko parhaita, käytetyimpiä vai uusimpia resursseja. Valikon vasemmalta puolelta voidaan eräissä selaimissa valita selausmuoto: esimerkiksi tehtäviä voidaan selata pikkukuvakkeina tai taulukossa. 2. Hakukentän avulla voit helposti etsiä itseäsi kiinnostavia resursseja. Kirjoita kenttään hakusana ja paina <enter>. Takaisin alkutilaan pääset tyhjentämällä kentästä kaikki merkit ja painamalla uudestaan <enter>. 3. Suodatus on kätevä ominaisuus, mikäli haluat tarkastella vain tietyn tyyppisiä tai tietyllä kielellä kirjoitettuja resursseja. Saat suodatusvalikon auki klikkaamalla Suodata-painiketta. 4. Selattavat kohteet näkyvät valintojen alapuolella. Voit tarkastella resurssia valitsemalla sen näkymästä. 12

14 5. Sivutusvalikko ilmestyy näkyviin, mikäli selattavia kohteita on enemmän kuin mitä valikosta on valittu kerralla ruudussa näytettäväksi. 6. Valittu resurssi näytetään selaimen oikeassa reunassa olevassa kehyksessä. Klikkaamalla käyttäjänimeä ruudun oikeassa yläkulmassa aukeaa toimintovalikko (kuva 4). Kuva 4 Toimintovalikko Valikon vaihtoehtojen välillä voit siirtyä suoraan profiilinäkymään tai asetuksiin, vaihtaa opettaja- ja opiskelijanäkymien välillä sekä kirjautua ulos ViLLEstä. Valikosta voit myös siirtyä lukemaan Usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ) ViLLEen liittyen, tai katsoa valittuna olevaan näkymään liittyvän ohjevideon. 13

15 2 Kurssit Kurssit ovat opettajan perustyökalu ViLLEssä. Kurssin luomisen jälkeen sen rekisteröitymislinkki jaetaan opiskelijoille. Opiskelijat käyvät suorittamassa kurssin tehtävät, jonka jälkeen opettaja arvioi suoritukset ja antaa kurssista arvosanan ja suoritusmerkinnän. Useimmat ViLLEn tehtävistä ovat automaattisesti arvioituja, jolloin arvioimiseen kuluva aika pienenee. Myös kurssin perustamiseen ja tehtävien suunnitteluun kuluvaa aikaa voidaan pienentää hyödyntämällä ViL- LEstä löytyviä valmiita kursseja, kierroksia ja tehtäviä. Jokaisen opettajan ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Luo kurssi Jaa opiskelijoille Arvostele Rekisteröitymisen jälkeen voit aloittaa ViLLEn käytön. Ensimmäisenä on luotava kurssi, jolle opiskelijat voivat liittyä. Kurssi on ViLLEn perusyksikkö, ja vastaa korkeakoulujen, lukioiden tai yläkoulujen kursseja. Alakoulussa kurssi kuvastaa enemmän aihekokonaisuutta, kuten Murtoluvut tai Kymmenen ylitys. Perustettava kurssi voi olla kokonaan uusi tai perustua johonkin aikaisemmin pidettyyn kurssiin. Voit siis hyödyntää valmiita ViLLE-kursseja omassa opetuksessasi, eikä jokaista kurssia tarvitse suunnitella alusta asti uudelleen. Valmiit kurssit voivat olla sinun itsesi tai jonkun muun opettajan tekemiä. Voit pitää tämän vuoden kurssien pohjautuen edellisen vuoden kurssiin omaan kurssiisi tai naapurikoulun opettajan kurssiin, eikä kaikkea työtä tarvitse tehdä uudestaan. Kurssien kierrättäminen mahdollistaa toimivien konseptien jakamisen ja käyttämisen. Opettajan huomio ja aika vapautuu pienten yksityiskohtien hiomiseen, jolloin kursseista saadaan entistä parempia. Kolmas vaihtoehto on luoda uusi kurssi, johon kopioidaan muissa kursseissa käytettyjä kierroksia tai harjoituksia. Tässä luvussa käsitellään kaikki kolme eri tapausta. 14

16 2.1 Omat kurssit -näkymä Voit tarkastella kaikkia omia kurssejasi valitsemalla valikosta Kurssit à Omat kurssit. Kuva 5 Omat kurssit -näkymä Voit järjestää kurssisi joko nimen tai päivämäärän mukaan valitsemalla haluamasi vaihtoehdon valikosta Järjestys. Saman palkin oikeasta reunasta löytyvän valikon avulla voit valita mitä kursseja haluat tarkastella. Vaihtoehdot ovat Kaikki: Näytä kaikki kurssit, mukaan lukien arkistoon siirretyt kurssit. Aktiiviset: Näytä kaikki sellaiset kurssit, joilla on vähintään yksi kierros auki tällä hetkellä, poislukien arkistoidut kurssit. Inaktiiviset: Näytä kaikki sellaiset kurssit, joilla ei ole yhtään kierrosta auki tällä hetkellä, poislukien arkistoidut kurssit. Arkistoidut: Näytä kaikki kurssit, jotka on siirretty arkistoon Omat kurssit: Näytä kaikki kurssit, joiden omistaja olet, poislukien arkistoidut kurssit. Joissa apuopettajana: Näytä kaikki kurssit, joilla olet apuopettajana, poislukien arkistoidut kurssit. Huomionarvoisesti näet siis arkistoon siirtämäsi kurssit ainoastaan valitsemalla valikosta kohdan Kaikki tai kohdan Arkistoidut. Arkistoa kannataakin käyttää päättyneiden kurssien siivoukseen. Voit palauttaa kurssin arkistosta aktiiviseksi tai luoda siitä uuden kopion helposti tarvittaessa. 15

17 Kurssipalkin oikeasta reunasta löytyy seitsemän toimintapainiketta kurssien hallintaan: Näyttää opiskelijoiden suoritukset ko. kurssilta. Vastaa valikon kohdan Tilastot à Opiskelijoiden suoritukset klikkaamista. Näyttää opettajan arvioimien harjoitusten tilasto- ja arviointinäkymän ko. kurssilta. Näyttää ko. kurssin kyselyjen tilastonäkymän. Siirtyy luentokyselyjen hallintanäkymään. Ottaa kurssista uuden kopion (katso Luku 2.11). Kopiosta löytyvät kaikkai kopioitavan kurssin kierrokset, harjoitukset ja materiaalit, mutta ei esimerkiksi läsnäolomerkintöjä tai opiskelijoita. Poistaa kurssin. Huomaa, että kurssin poistaminen poistaa myös kaikki opiskelijoiden suoritukset ko. kurssilta. Älä siis poista kurssia jos et ole täysin varma siitä, ettet enää tarvitse kurssin tilastoja! Siirtää kurssin arkistoon. Arkistoituja kursseja tarkastellessa vastaava vihreä painike palauttaa kurssin arkistosta. Voit luoda kokonaan uuden kurssin klikkaamalla painiketta Uusi kurssi. Uuden kurssin luomista käsitellään tarkemmin luvussa Uuden kurssin perustaminen Tässä esimerkissä perustamme kurssin kolmannen luokan matematiikan oppitunneille aiheesta murtoluvut. Esimerkissä käsitellään kuitenkin laajemmin 16

18 kurssin perustamista ja eri vaihtoehtojen vaikutusta kurssin toteutukseen. ViL- LE-kursseja voidaan hyödyntää perinteisissä kouluoppiaineissa äidinkielestä historiaan ja terveystietoon. ViLLEssä on kuitenkin vahva tuki erityisesti matematiikan ja ohjelmoinnin opettamiselle ja opiskelulle. Näin ollen kurssin perustamiseen liittyy jonkin verran valintoja koskien näitä oppiaineita. Kurssin perustaminen tapahtuu kirjautumalla ViLLEen ja navigoimalla sivulle Kurssit à Omat kurssit ja klikkaamalla toimintopalkista painiketta Uusi kurssi. Kurssille annetaan nimi, esimerkiksi 3. lk, Murtoluvut. Nimeksi kannattaa valita hyvin kurssia kuvaava nimi, erityisesti, jos kurssista tekee julkisen. Kurssi nimeen kannattaa useimmissa tapauksissa tuoda myös tieto kurssi-instanssista (esim. Englanti 2, 2014 ), jolloin eri vuosien kurssit pysyvät näppärästi järjestyksessä. Kurssista voidaan tehdä julkinen valitsemalla muiden opettajien käytettävissä. Näin perustamasi kurssi näkyy myös muille ViLLEn käyttäjille. Oppilaiden suoritukset eivät näy muille opettajille, mutta kurssi ja siinä käytettävät harjoitukset näkyvät. Tämän vaihtoehdon käyttäminen on hyvin suositeltavaa, sillä se mahdollistaa vertaispalautteen saamisen ja sitä kautta oman opettajuuden kehittymisen. Muiden antaman palautteen ja vinkkien perusteella voit tehdä muutoksia kurssiin ja saada aivan uusiakin ideoita kurssin toteutukseen. Kuvauskenttään kirjoitetaan julkinen kurssin sisältöä kuvaava teksti. Tämä kuvaus näkyy opiskelijoille sekä muille opettajille, jos kurssi on julkinen. Tässä esimerkissä kurssille annetaan seuraava kuvaus: Kolmannen luokan murtolukulaskuja. Harjoitellaan murtolukujen muuttamista desimaaliluvuiksi ja desimaalilukujen muuttamista murtoluvuiksi, yhteen- ja vähennyslaskua murtoluvuilla sekä murtolukujen laventamista samannimisiksi. Kurssiavain on opiskelijoille annettava salasana kurssia varten. Kurssiavainta tarvitaan vain kerran kurssille ilmoittauduttaessa ja ilman sitä ei voi liittyä ky- 17

19 seiselle kurssille. Kurssiavaimen avulla opettaja voi varmistua siitä, että kurssille ei liity ylimääräisiä henkilöitä. Huomaa, että kurssiavaimen asettaminen on pakollista, riippumatta siitä millä menetelmällä opiskelijat kurssille lisätään. Tälle kurssille asetetaan kurssiavaimeksi luokan maskotin nimi Helmeri, jolloin kurssiavain on kolmasluokkalaiselle helppo muistaa. Kurssille liittymistä voidaan kurssiavaimen lisäksi rajoittaa myös rekisteröitymiseen käytössä olevalla ajalla. Rekisteröinti alkaa kenttään asetetaan päivämäärä ja kellonaika, josta lähtien kurssille voi rekisteröityä, eli toisin sanoen ilmoittautua. Rekisteröinti päättyy merkitsee vastaavasti rekisteröitymismahdollisuuden viimeistä päivää ja kellonaikaa. Aika on helppo asettaa joko kirjoittamalla kenttään tai klikkaamalla kentän oikeassa reunassa olevaa kalenteripainiketta. Asetetun päivämäärän jälkeen kurssille ei oteta uusia opiskelijoita vastaan. Esimerkkitapauksessa käytännössä kaikki oppilaat rekisteröityvät kurssille ensimmäisellä oppitunnilla yhdessä opettajan kanssa. Mahdollisten sairauspoissaolojen vuoksi asetetaan kurssin rekisteröitymisajaksi kaksi viikkoa. Rekisteröitymisajan pituus on vapaasti opettajan valittavissa. Joissain tapauksissa voi olla mielekästä pitää kurssi avoimena uusille opiskelijoille koko kurssin ajan, toisaalta toisinaan voi olla hyödyllistä estää uusien tulokkaiden pääsy kurssille. Kurssien kieli valitaan opetuskielen mukaan. Jos tehtävät ovat englanniksi valitaan English. Esimerkkitapauksessa valitsen Finnish eli suomi. Huomaa, että kurssin kieli vaikuttaa myös uusien opiskelijoiden rekisteröitymiseen: jos opiskelija rekisteröityy ViLLEen ensimmäisen kerran käyttäen juuri sinun kurssiasi, asetetaan opiskelijan käyttöliittymän kieleksi kurssin kieli. Valinnan voi toki myöhemmin vaihtaa, eikä valinta koske ViLLEen aikaisemmin rekisteröityneitä opiskelijoita. ViLLE antaa mahdollisuuden määritellä myös ohjelmointikielen, jota tarvitaan ohjelmointikursseilla. Esimerkkikurssi on kuitenkin matematiikkaa, jolloin kieleksi valitaan viiva. 18

20 Tallenna-napista pääsee asettamaan kurssille tageja, eli kurssin sisältöä kuvaavia sanoja. Tagit auttavat sinua ja muita opettajia etsimään tietyn aihealueen kursseja ViLLEn kurssivalikoimasta. Avaamalla Tageja-valikon pääset valitsemaan aikaisemmin käytettyä tageja tai voit kirjoittaa kokonaan uusia. ViLLE myös ehdottaa sopivia tageja sitä mukaan kun kirjoitat kenttään. Tähän kurssiin lisätään tagit 3. luokka, murtoluvut, murtolukujen yhteenlasku, murtolukujen vähennyslasku, laventaminen, supistaminen. Painamalla enteriä kirjoitetun tagin jälkeen, se liitetään kurssiin. Tällöin tagi muuttuu siniseksi ja siirtyy tekstikentän vasempaan reunaan. Halutessasi voit poistaa virheellisen tagin klikkaamalla liitetyssä tagissa näkyvää rastia. Lopuksi valitsemalla Tallenna, kurssi tallentuu omiin kursseihisi ja voit aloittaa harjoitusten tekemisen. Kurssi ilmestyy kurssilistaasi, ja voit aloittaa sen muokkaamisen klikkaamalla sen nimeä. 2.3 Kurssin muokkaaminen Kurssin muokkausnäkymä on jaettu välilehtiin, joiden avulla hallitaan kurssin kierroksia, asetuksia, apulaisopettajia, ryhmiä, uutisia ja lisätään harjoituksia kurssille. Kuva 6 Kurssin muokkausnäkymä 19

21 2.3.1 Kierroksen lisääminen kurssille Ennen kuin kurssille voidaan lisätä harjoituksia, pitää kurssille lisätä vähintään yksi kierros. Kierrokset ovat kuin kirjan kappaleita. Ne sisältävät jonkin tietyn kokonaisuuden. Tämä kokonaisuus voi olla joko sisällöllinen kokonaisuus, kuten murtolukuesimerkissä Samannimisten murtolukujen yhteenlasku tai ajallinen kokonaisuus Viikko 46. Kierrokset jakavat kurssin harjoitukset mielekkäisiin kokonaisuuksiin ja antavat selkeän kuvan osasuoritusten valmistumisesta. Korkeakouluissa on todettu hyväksi sitouttaa opiskelijat kurssin suorittamiseen teettämällä heti kurssin alussa joitain tehtäviä. Tehtävät voivat olla hyvinkin yksinkertaisia, pääasia on, että opiskelijat saavat heti kurssisuorituksia. Kierroksen lisääminen aloitetaan kurssin muokkaustilassa avaamalla välilehti Kurssin kierrokset. Olemassa olevien kierrosten (jos kurssilla on kierroksia) alapuolella löytyy linkki Luo uusi tehtäväkierros. Klikkaamalla painiketta pääset valitsemaan tehtävän tyypin: 1. Normaali tehtäväkierros: Kierros, jota käytetään harjoitteluun ja opiskeluun ViLLEssä. 2. Tenttikierros: Kierros, jota käytetään tentin tekemiseen; tehtävistä voidaan haluttaessa piilottaa palautteet ja pistemäärät 3. Ehdollinen kierros: Kierros, jolla tehtävät aukeavat yksitellen sitä mukaa kun aiemmista tehtävistä on saatu tarpeeksi pisteitä. Valinnan jälkeen uusi tyhjä kierros ilmestyy kierroslistan alimmaiseksi. Lisätty kierros on valmiiksi muokkaustilassa. 20

22 Kuva 7 Uusi kierros lisättynä kierroslistaan Kierroksen muokkaaminen Uusi kierros on valmiiksi muokkaustilassa, olemassa olevia kierroksia pääset muokkaamaan laajentamalla kierroksen sen nimeä klikkaamalla ja valitsemalla painikkeen Muokkaa kierrospaneelin alalaidasta. Kierrokselle annetaan vasemman yläkulman kenttään nimi, joka kuvaa kierroksen sisältöä ja tehtäviä. Kierrokset ovat kurssikohtaisia, joten kierroksen nimessä ei tarvitse enää välttämättä toistaa kurssin nimeä tai teemaa. Lisäksi voit vaihtaa kierroksen tyyppiä otsikkopalkin oikeassa reunassa olevan alasvetovalikon avulla. Kierrokselle asetetaan erikseen avautumis- ja sulkeutumispäivämäärät. Oletuksena kierros on auki viikon. Aukioloajoilla voidaan edesauttaa täsmällisiä palautuksia ja selkeyttää kurssin etenemistä. Aukioloajat vaikuttavat kierroksen tyypistä riippuen tehtäviin pääsyyn hieman eri tavoin: 21

23 Kierroksen tila Normaali kierros Tenttikierros Ehdollinen kierros Ennen avautumista Tehtäviin ei pääse Tehtäviin ei pääse Tehtäviin ei pääse Kierros auki Tehtäviin pääsee Tehtäviin pääsee Tehtäviin pääsee, edellyttäen että edelliset tehtävät on tehty Kierros sulkeutunut Tehtäviin pääsee, Tehtäviin ei pääse Tehtäviin pääsee, mutta pisteitä ei tal- lenneta edellyttäen että edelliset tehtävät on tehty, mutta pisteitä ei tallenneta. Kuva 8 Erityyppisten kierrosten erot aukioloaikojen perusteella Kun olet syöttänyt kierroksen tiedot, paina Tallenna Kurssin asetukset Kurssin asetuksia pääset muokkaamaan avaamalla välilehden Kurssin asetukset. 22

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut Päivitetty 1.8.2013 Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä... 4 1.1 Oma kotisivu... 6 1.2 Profiilin muokkaaminen... 7 1.3 Viestintäasetukset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut

MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut Päivitetty 1.8.2013 Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä... 3 1.1 Oma kotisivu... 5 1.2 Profiilin muokkaaminen... 7 1.3

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.7.+ Opettajan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.7.+ Opettajan opas Moodle 2.7.+ Opettajan opas Sisällys 1 Opettajana Moodlessa -ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.1.1 Kirjautuminen Moodleen Metropolian tunnuksella 1 1.1.2 Kirjaudu toisen korkeakoulun tunnuksella 2

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.1+ Opettajan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.1+ Opettajan opas Moodle 2.1+ Opettajan opas Sisällys 1 Opettajana Moodlessa -ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Minun Moodleni 3 1.4 Navigointi 3 1.5 Omat käyttäjätiedot 5 1.5.1 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

Ohjeita Moodlen käytön tueksi

Ohjeita Moodlen käytön tueksi Ohjeita Moodlen käytön tueksi SAMK 1 Sisällys Ohjeita Moodlen käytön tueksi Miten löydän oman verkko-oppimisympäristöni?... 3 Avain... 5 Istunnon lopettaminen... 5 Moodle-pohjan rakenne... 6 Moodle-pohjan

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Oppaassa esitellään Avaimen tilaajalle ja pääkäyttäjälle käytettävissä olevat ominaisuudet ja opastetaan hyödyntämään Yhdistysavainta yhdistyksen

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Päiväys Versio Muokkaaja 18.3.2009 1.0 Minna Hautamäki 8.4.2009 1.1 Minna Hautamäki 14.4.2009 1.2 Minna Hautamäki Sisällys 1 Ankkuri... 4 2 Help desk... 4

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/36 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

ZEF Arviointikone. Käyttöohje.

ZEF Arviointikone. Käyttöohje. SISÄLLYS SISÄLLYS...2 1. JOHDANTO...4 2. MITEN OPIT KÄYTTÄMÄÄN ZEF EDITORIA...5 3. ALOITUS...7 4. KYSYMYKSET...10 4.1. Kysymysryhmien luominen...10 4.2. Kysymysten luominen...10 4.2.1 Jana...12 4.2.2.

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Tampere University of Technology Institute of Software Systems

Tampere University of Technology Institute of Software Systems Tampere University of Technology Institute of Software Systems Kirsti Ala-Mutka (toim.) Tietotekniikka opetuksen tukena ohjelmistotekniikan laitoksella Report 27 November 2001 Tampere University of Technology

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot