Erkki Kaila & Einari Kurvinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erkki Kaila & Einari Kurvinen"

Transkriptio

1 Erkki Kaila & Einari Kurvinen

2 Opettajan kirja Kirjoittajat Erkki Kaila ja Einari Kurvinen ViLLE Team Teemu Rajala Erkki Kaila Riku Haavisto Tommy Johansson Ville Karavirta Einari Kurvinen Ali Leino Rolf Lindén Pekka Maanpää Eero Suvanto Niko Hellgren Riku Kajasilta Markus Kitola Peter Larsson Markus Lindberg Erno Lokkila Marika Parviainen Juhani Väätäjä Mikko-Jussi Laakso Verkossa ViLLE Team. Tämän kirjan kopiointi muuttamattomana ja kokonaisena on sallittu opetustarkoituksessa. Viimeisin muokkaus Uusin versio löytyy aina osoitteesta villeteam.fi 1

3 Sisällys 1 Johdanto Tekninen toteutus ViLLEn terminologiaa ViLLEn käyttöliittymän elementit Kurssit Omat kurssit -näkymä Uuden kurssin perustaminen Kurssin muokkaaminen Kierroksen lisääminen kurssille Kierroksen muokkaaminen Kurssin asetukset Automaattisesti arvioitujen tehtävien lisääminen kurssille Opettajan arvioimien harjoitusten lisääminen Demonstraation lisääminen kierrokselle Läsnäolotietojen kerääminen Läsnäolotietojen kirjaaminen Läsnäolotietojen kirjaaminen RFID-lukijoilla tai opiskelijanumerolla Opettajan kirjaamat läsnäolotiedot Oppimispäiväkirjan lisääminen Keskustelufoorumin lisääminen Harjoitustyön lisääminen Esseetyyppisen tehtävän lisääminen Äänestyspisteytystehtävän luominen Muun opettajan arvioiman tehtävän lisääminen Vaihtelevien tehtävien lisääminen kierrokselle Tiedostonpalautustehtävän lisääminen Vertaisarviointitehtävän lisääminen Apuopettajien käyttäminen kurssilla Ryhmät Olemassa olevan kurssin käyttäminen Uuden kurssin rakentaminen olemassa olevista harjoituksista ja kierroksista Kierrosten asetukset Kierrosten oletusarvot Kierroksen ja harjoitusten asetukset Tenttikierrosten asetukset Tentin monitorointi Henkilökohtaiset aikarajat

4 2.14 Opiskelijoiden lisääminen kurssille Opiskelijoiden lisääminen linkin avulla Opettaja lisää opiskelijan sähköpostitunnuksella Opettaja lisää opiskelijan, jolla ei ole sähköpostia Tehtävät Tehtävien selaaminen ja etsiminen Selailuvaihtoehdot Tehtävien etsiminen Tehtävien käyttäminen Omien tehtävien ja kansioiden hallinta Tehtävien luominen Tehtävien tallennus ja versioiden hallinta Tehtäväeditorit Yleiset tehtävät Uuden ViLLE-kysymystehtävän luominen Uuden kyselyn luominen Uuden järjestelytehtävän luominen Uuden aukkotehtävän luominen Lauseen sanajärjestys -tehtävän luominen Yhdistä parit -tehtävän luominen Sanakoetehtävän luominen Keskustelu -tehtävän luominen Yhdyssanatehtävän luominen Välimerkit ja isot alkukirjaimet -tehtävän luominen Poimi sanat -tehtävän luominen Valinta matriisista -tehtävän luominen Kuvanmerkkaustehtävän lisääminen Sanaristikko uusi! Ohjelmointitehtävät ViLLE-simulointitehtävän luominen ViLLE-visualisointitehtävä ViLLE-järjestelytehtävän luominen Uuden ViLLE-ohjelmointitehtävän luominen Uusi robottitehtävä Uusi muunnostehtävä Uusi binäärilaskutehtävä uusi! Matematiikkatehtävät Toisen asteen yhtälön ratkaiseminen Täydennä sarja

5 4.4.3 Mikä puuttuu? Yhdistä samaa tarkoittavat Tunnista luku Jakokulma Laske allekkain Laskeminen desimaaliluvuilla Pylväsdiagrammitehtävä Laskeminen murtoluvuilla Muunna murtoluvut / desimaaliluvut Ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen Laskuja luonnollisilla luvuilla Täydennä yhtälöt Ajastettu tasokoe Drillauspelejä Muistipeli Pyöristystehtävä Arviointitehtävä Yksikkömuunnos Lauseketehtävä Geometriatehtävä Lukusuora Prosenttitehtävä Materiaalit Materiaalien liittäminen resursseihin Materiaalin liittäminen kurssille Materiaalin liittäminen kierrokselle Materiaalin liittäminen harjoitukseen Aikaisemmin ladatun materiaalin lisäys Omien materiaalien hallinta Julkisten materiaalien selaus Julkinen vai yksityinen materiaali? Tutoriaalit Valmiiden tutoriaalien käyttö Tutoriaalien muokkaus Tutoriaalin komponenttien luonti ja muokkaus Tekstikomponentin luominen tai editointi Kuvakomponentin lisäys Videoleikkeen lisäys Objektin lisäys

6 Taulukon lisäys tai editointi Tutoriaalin osiot Sisällön lisääminen tutoriaaliin Harjoitusten lisääminen tutoriaaliin Tyyliasetukset Tutoriaalin asetukset Tilastot ja arvioinnit Opiskelijoiden suoritukset Opettajan arvioimat harjoitukset Läsnäolojen merkitseminen Demonstraatioiden kirjaaminen Harjoitustyön arviointi Esseetehtävien arviointi Kurssin tilastot Kyselyt Tilastojen lataaminen Palautusten tarkastelu Profiili, viestit ja asetukset Opettajan profiilinäkymä Viestit Asetukset Kirjanmerkit Kontaktit Luentokysymykset Luentokysymysten käyttö Liite 1: Pikaohjeita

7 1 Johdanto ViLLE on Turun yliopistossa kehitetty oppimisympäristö, jonka tarkoitus on monipuolistaa, havainnollistaa ja helpottaa opettamista. Harjoitukset on suunniteltu siten, että niitä voidaan hyödyntää kaikenikäisten opiskelijoiden opetuksessa. Monipuolisten tehtävätyyppien ansiosta myös muuta sisältöä on helppo kohdentaa halutulle kohderyhmälle tai ikäryhmälle. Valmiiden harjoitusten lisäksi ViL- LEn vahvuus on sen yhteistyötä tukevassa suunnittelussa. Oppilaat ja opettajat tuodaan yhteen vuorovaikuttamaan ja ideoimaan, jolloin hyödynnetään oppimisen sosiaalista ulottuvuutta. ViLLE ei siis mahdollista pelkästään opiskelijoiden tehokasta oppimista, vaan mahdollistaa opettajan oman osaamisen kartuttamiseen ja jakamisen yhdessä muiden opettajien kanssa. Valmiiden resurssien jakamisen kautta vältytään pyörän uudelleen keksimiseltä, ja parhaaksi havaitut menetelmät voidaan jakaa myös muille. Palautteen saaminen muilta kollegoilta auttaa kehittämään opettajan omaa osaamista. ViLLE on enemmän kuin pelkkä oppimisympäristö, sillä se on samalla työkalu opintojen suunnitteluun ja seurantaan niin opettajalle kuin opiskelijallekin. Opiskelijan opiskeluaktiivisuus ja opintosuoritukset kirjautuvat ViLLEen, jolloin opettaja ja oppilaat tietävät jatkuvasti, mitkä asiat osataan ja missä tarvitaan vielä harjoitusta. Tämä toimii opiskelijan tukena omaa opiskelua ajatellen, mutta myös opettaja saa palautetta oppimisesta ja pystyy kohdentamaan tulevaa opetusta ongelma-alueille. Opetuksen ja oppimisen seurannassa ja arvioinnissa hyödynnetään modernin teknologian tuomia mahdollisuuksia. Luennoilla ja pienryhmäopetuksessa voidaan kerätä läsnäolotiedot sekä mahdolliset ennakkotehtävät. Opettajan kirjanpito helpottuu huomattavasti, kun useimpia papereita ei enää tarvitse kantaa mukana ja siirtää sähköiseen muotoon käsin. Lisäksi kerättyä dataa voidaan käyttää pohjana opetuksen suunnittelussa, arvioinnissa ja erityisesti oppilaiden motivoinnissa. 6

8 Tietotekniikan avulla oppimateriaalista tulee joustavaa ja oppimisen tarpeisiin mukautuvaa. Visualisoinnin mahdollisuudet moninkertaistuvat verrattuna perinteisiin painettuihin oppimateriaaleihin. Visualisointia voidaan käyttää enemmän ja monipuolisemmin kuin aikaisemmin. Useimmat tehtävätyypit mahdollistavat tehtävän automaattisen arvioinnin. Arvioinnin jälkeen oppilaalle voidaan halutessa antaa välitöntä palautetta tehtävän suorituksesta. Palautteessa voidaan eritellä onnistumiset ja epäonnistumiset, sekä hahmottaa vastausta useilla eri tavoilla. Otetaan esimerkki matematiikasta: Laskettaessa yhteen desimaaliluvut 0,1 ja 0,1 saadaan tulokseksi 0,2. Sama lasku voidaan välittömässä palautteessa esittää murtolukumuodossa ja piirakkadiagrammina, jolloin tuetaan syvällistä oppimista ja käsitteen kehittymistä. Tietotekniikan avulla voidaan myös suunnitella niin sanottuja avoimia tehtäviä ja antaa niistä silti tarkkaa palautetta. Otetaan taas esimerkki matematiikasta: Minkä lukujen summasta saadaan luku 16? Painetussa kirjassa ei ole tilaa luetella kaikkia mahdollisia vastausvaihtoehtoja (varsinkin, jos halutaan vastaus reaalilukualueella). Tietokoneelle oikean vastauksen tarkistaminen on kuitenkin helppo tehtävä. Tämä dokumentti on tarkoitettu ViLLEn käytön tueksi ohjekirjaksi ja antamaan ideoita opetuksen konkreettiselle järjestämiselle. Johdanto-osuus kertoo ViLLEn yleisistä piirteistä ja ominaisuuksista, joita käsitellään tarkemmin omissa luvuissaan. Tätä dokumenttia ja ViLLE-oppimisympäristöä kehitetään jatkuvasti, jotta oppiminen ja opettaminen olisi mahdollisimman vaivatonta ja tehokasta. Voit ladata viimeisimmän version ViLLEn Opettajan kirjasta osoitteesta 1.1 Tekninen toteutus ViLLEä käytettäessä on syytä huomata seuraava tekninen seikka: ViLLE on enemmänkin verkossa toimiva ohjelma kuin perinteinen verkkosivusto. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että selaimen edellinen- ja seuraava-painikkeet eivät 7

9 välttämättä toimi jokaisessa tilanteessa niin kuin perinteisillä sivustoilla.. ViLLE myös kirjaa sinut automaattisesti ulos järjestelmästä, mikäli et käytä järjestelmää puoleen tuntiin. Tämä ominaisuus on tarkoitettu parantamaan tietoturvaasi. ViLLE tukee kaikkia uusia selaimia, mutta erityisesti sen käyttöön suositellaan viimeisintä versiota Firefoxista tai Googlen Chromesta. Uusin versio Internet Explorerista toimii myös, mutta vanhojen versioiden puutteiden takia eräitä matematiikkaan liittyviä ominaisuuksia on jouduttu piilottamaan käytettäessä ViLLEä IE:lla. ViLLE toimii ongelmitta myös uusimmassa Operassa ja Safarissa, ja sitä voi käyttää myös ipadilla ja riittävän tehokkailla Android-tableteilla. 1.2 ViLLEn terminologiaa Ennen ViLLEn käytön aloittamista kannattaa tutustua ViLLEn rakenteeseen ja siinä yleisesti käytettyihin termeihin. Näiden osaaminen auttaa suunnittelemaan monipuolisia ja tehokkaita kursseja. ViLLE on jaettu kahteen näkymään: opettajanäkymään ja opiskelijanäkymään. Tämä opas on tarkoitettu erityisesti opettajanäkymän käyttöön. Opiskelijanäkymän käytössä opastaa ViLLEn kotisivuilta löytyvä ohjesivusto (http://villeteam.com/howto/). Kuvio 1 on tarkoitettu havainnollistamaan ViLLEn rakennetta ja käsitteiden keskinäisiä suhteita. Kuvaaja 1 Käsitteiden keskinäiset suhteet 8

10 Kurssi on ViLLEn perusyksikkö, johon opiskelijat liittyvät. Kurssin käsite on selkeä korkeakouluissa, lukioissa ja yläkouluissa, joissa on käytössä kurssimuotoinen järjestelmä. Niissä kouluissa, joissa ei ole käytössä kurssimuotoista järjestelmää, voidaan kurssit ajatella aihekokonaisuuksina tai jaksoina. Tällaisia jaksoja voisivat olla esimerkiksi Murtoluvut tai Suomen historia Kierros on kurssin osa tai kappale, jolle voidaan asettaa erikseen kurssista ja muista kierroksista riippumaton aukioloaika. Kierrokset koostuvat harjoituksista. Esimerkiksi kurssilta Murtoluvut voisivat löytyä kierrokset Murtolukujen yhteenlasku ja Murtolukujen vähennyslasku, ja kurssilta Ohjelmoinnin perusteet kierrokset Valintalause ja Toistolause. Kierroksen avulla voidaan määrittää temaattisen kokonaisuuden lisäksi tietylle aikavälille tarkoitetut tehtävät (esimerkiksi Viikon 3 harjoitukset ). Tehtävätyyppi on tehtäväpohja, jonka perusteella luodaan erilaisia tehtäviä. Tehtävätyyppi määrää millainen tehtävä on. ViLLEstä löytyy useita kymmeniä tehtävätyyppejä eri aineissa käytettäväksi. Tehtävätyyppi luo ne raamit, joiden avulla opettaja voi luoda sisältöä. Tehtävätyyppi muuttuu tehtäväksi, kun opettaja määrittelee siihen sisällön, esimerkiksi monivalintatehtävän kysymykset ja vastausvaihtoehdot tai yhteenlaskutehtävän lukualueen ja laskujen määrän. Tehtävä on sinun tai jonkun muun opettajan luoma opetuksellinen tehtävä, joka perustuu tiettyyn tehtävätyyppiin. Kun opettaja valitsee tälle tehtävätyypille tietyt ominaisuudet, kuten lukualueen, ja antaa sille nimen ja kuvauksen, muuttuu tehtävätyyppi tehtäväksi. Yhdestä tehtävätyypistä voidaan saada hyvinkin monipuolisia tehtäviä eri oppiaineisiin. Harjoitus on jollekin tietylle kurssin kierrokselle asetettu tehtävä. Harjoitus eroaa tehtävästä siten, että harjoituksella voi olla mm. erillinen opiskelijoille näkyvä kuvaus tai ohjeistus, jota pelkällä tehtävällä ei ole. Tehtävällä ei myöskään ole pisteytystä ennen kuin siitä tehdään harjoitus. Yhtä tehtävää voidaan käyttää useammassa harjoituksessa. 9

11 Materiaali on tarkoitettu lisätueksi kurssille, kierrokselle tai harjoitukselle. Materiaali voi olla havainnollistava kuva, videoleike, ääntä, artikkeli tai mitä tahansa muuta. Kurssille liitettävä materiaali voi olla esimerkiksi oppimateriaali sähköisessä muodossa. Kierrokselle tai harjoitukseen voidaan liittää joko tehtävän ratkaisemista tukevaa materiaali tai jokin aineisto, jonka pohjalta tehtävä tai tehtävät tehdään. Samaa tiedosta ei tarvitse ladata palvelimelle useita kertoja, vaan se voidaan liittää useampaan kohteeseen. Materiaalin jakaminen myös muille opettajille on näin mielekästä. Resurssilla tarkoitetaan kaikkia tehtäviä, kursseja ja materiaaleja. Resurssit voivat olla julkisia, jolloin kaikki opettajat voivat hyödyntää, kommentoida ja arvostella niitä. Opettaja voi määritellä resurssinsa suljetuiksi, jolloin muut opettajat eivät näe niitä. ViLLEn tehtävätyyppeihin pohjautuvat tehtävät ovat kuitenkin kaikille avoimia. Selain on ViLLEn opettajaliittymän perustyökalu, jonka avulla voidaan hakea ja selata omia ja muiden tekemiä kursseja ja resursseja. Erilaisia selainnäkymiä on neljä: tehtävien, kurssien, materiaalien ja tutoriaalien selaukseen on kullekin oma näkymänsä. Omistaja on se käyttäjä, joka luo resurssin. Huomaa, että jos muokkaat jo olemassa olevaa kurssia tai resurssia, sinusta tulee muokatun resurssin tai kurssin uusi omistaja. Vanha kurssi ja sen omistaja säilyy kuitenkin ennallaan. Vanha versio pysyy aina muuttumattomana, paitsi jos alkuperäinen omistaja itse muokkaa sitä. 1.3 ViLLEn käyttöliittymän elementit ViLLEn opettajapuolen käyttöliittymässä on yhteneviä elementtejä kuten valikko ja työkalupalkki, jotka toistuvat tämän kirjan ohjeissa ja ViLLEn käyttöliittymässä usein. Alla olevassa kuvassa on esitelty tyypillisimmät käyttöliittymän elementit, 10

12 Kuva 2 ViLLEn käyttöliittymän elementit 1. Käyttäjänimi, jota klikkaamalla aukeaa valikko josta voit siirtyä opiskelijanäkymään, muuttaa asetuksia tai kirjautua ulos ViLLEstä. 2. Valikko, jonka avulla navigoidaan opettajanäkymän näkymästä toiseen. Voit avata alavalikon klikkaamalla päävalikosta osionnimeä, jonka perässä on iso plusmerkki. Lisätilaa käyttöösi saat pienentämällä valikon klikkaamalla painiketta Vastaavasti voit palauttaa valikon klikkaamalla samaa painiketta uudestaan. 3. Sisältöalue, jossa näkyy parhaillaan valittu näkymä. Sisältöalueen yläreunassa näkyy harmaa toimintopalkki, josta löytyvät kyseiseen näkymään kuuluvat työkalupainikkeet. 11

13 Kuva 3 ViLLEn selainnäkymä Kuvassa 3 näkyvä ViLLEn selainnäkymä toistuu kurssien, tehtävien, materiaalien ja tutoriaalien selaamisessa ja etsimisessä. 1. Selaustila valitaan selaimen vasemmasta yläkulmasta. Valikosta voidaan valita selataanko parhaita, käytetyimpiä vai uusimpia resursseja. Valikon vasemmalta puolelta voidaan eräissä selaimissa valita selausmuoto: esimerkiksi tehtäviä voidaan selata pikkukuvakkeina tai taulukossa. 2. Hakukentän avulla voit helposti etsiä itseäsi kiinnostavia resursseja. Kirjoita kenttään hakusana ja paina <enter>. Takaisin alkutilaan pääset tyhjentämällä kentästä kaikki merkit ja painamalla uudestaan <enter>. 3. Suodatus on kätevä ominaisuus, mikäli haluat tarkastella vain tietyn tyyppisiä tai tietyllä kielellä kirjoitettuja resursseja. Saat suodatusvalikon auki klikkaamalla Suodata-painiketta. 4. Selattavat kohteet näkyvät valintojen alapuolella. Voit tarkastella resurssia valitsemalla sen näkymästä. 12

14 5. Sivutusvalikko ilmestyy näkyviin, mikäli selattavia kohteita on enemmän kuin mitä valikosta on valittu kerralla ruudussa näytettäväksi. 6. Valittu resurssi näytetään selaimen oikeassa reunassa olevassa kehyksessä. Klikkaamalla käyttäjänimeä ruudun oikeassa yläkulmassa aukeaa toimintovalikko (kuva 4). Kuva 4 Toimintovalikko Valikon vaihtoehtojen välillä voit siirtyä suoraan profiilinäkymään tai asetuksiin, vaihtaa opettaja- ja opiskelijanäkymien välillä sekä kirjautua ulos ViLLEstä. Valikosta voit myös siirtyä lukemaan Usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ) ViLLEen liittyen, tai katsoa valittuna olevaan näkymään liittyvän ohjevideon. 13

15 2 Kurssit Kurssit ovat opettajan perustyökalu ViLLEssä. Kurssin luomisen jälkeen sen rekisteröitymislinkki jaetaan opiskelijoille. Opiskelijat käyvät suorittamassa kurssin tehtävät, jonka jälkeen opettaja arvioi suoritukset ja antaa kurssista arvosanan ja suoritusmerkinnän. Useimmat ViLLEn tehtävistä ovat automaattisesti arvioituja, jolloin arvioimiseen kuluva aika pienenee. Myös kurssin perustamiseen ja tehtävien suunnitteluun kuluvaa aikaa voidaan pienentää hyödyntämällä ViL- LEstä löytyviä valmiita kursseja, kierroksia ja tehtäviä. Jokaisen opettajan ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Luo kurssi Jaa opiskelijoille Arvostele Rekisteröitymisen jälkeen voit aloittaa ViLLEn käytön. Ensimmäisenä on luotava kurssi, jolle opiskelijat voivat liittyä. Kurssi on ViLLEn perusyksikkö, ja vastaa korkeakoulujen, lukioiden tai yläkoulujen kursseja. Alakoulussa kurssi kuvastaa enemmän aihekokonaisuutta, kuten Murtoluvut tai Kymmenen ylitys. Perustettava kurssi voi olla kokonaan uusi tai perustua johonkin aikaisemmin pidettyyn kurssiin. Voit siis hyödyntää valmiita ViLLE-kursseja omassa opetuksessasi, eikä jokaista kurssia tarvitse suunnitella alusta asti uudelleen. Valmiit kurssit voivat olla sinun itsesi tai jonkun muun opettajan tekemiä. Voit pitää tämän vuoden kurssien pohjautuen edellisen vuoden kurssiin omaan kurssiisi tai naapurikoulun opettajan kurssiin, eikä kaikkea työtä tarvitse tehdä uudestaan. Kurssien kierrättäminen mahdollistaa toimivien konseptien jakamisen ja käyttämisen. Opettajan huomio ja aika vapautuu pienten yksityiskohtien hiomiseen, jolloin kursseista saadaan entistä parempia. Kolmas vaihtoehto on luoda uusi kurssi, johon kopioidaan muissa kursseissa käytettyjä kierroksia tai harjoituksia. Tässä luvussa käsitellään kaikki kolme eri tapausta. 14

16 2.1 Omat kurssit -näkymä Voit tarkastella kaikkia omia kurssejasi valitsemalla valikosta Kurssit à Omat kurssit. Kuva 5 Omat kurssit -näkymä Voit järjestää kurssisi joko nimen tai päivämäärän mukaan valitsemalla haluamasi vaihtoehdon valikosta Järjestys. Saman palkin oikeasta reunasta löytyvän valikon avulla voit valita mitä kursseja haluat tarkastella. Vaihtoehdot ovat Kaikki: Näytä kaikki kurssit, mukaan lukien arkistoon siirretyt kurssit. Aktiiviset: Näytä kaikki sellaiset kurssit, joilla on vähintään yksi kierros auki tällä hetkellä, poislukien arkistoidut kurssit. Inaktiiviset: Näytä kaikki sellaiset kurssit, joilla ei ole yhtään kierrosta auki tällä hetkellä, poislukien arkistoidut kurssit. Arkistoidut: Näytä kaikki kurssit, jotka on siirretty arkistoon Omat kurssit: Näytä kaikki kurssit, joiden omistaja olet, poislukien arkistoidut kurssit. Joissa apuopettajana: Näytä kaikki kurssit, joilla olet apuopettajana, poislukien arkistoidut kurssit. Huomionarvoisesti näet siis arkistoon siirtämäsi kurssit ainoastaan valitsemalla valikosta kohdan Kaikki tai kohdan Arkistoidut. Arkistoa kannataakin käyttää päättyneiden kurssien siivoukseen. Voit palauttaa kurssin arkistosta aktiiviseksi tai luoda siitä uuden kopion helposti tarvittaessa. 15

17 Kurssipalkin oikeasta reunasta löytyy seitsemän toimintapainiketta kurssien hallintaan: Näyttää opiskelijoiden suoritukset ko. kurssilta. Vastaa valikon kohdan Tilastot à Opiskelijoiden suoritukset klikkaamista. Näyttää opettajan arvioimien harjoitusten tilasto- ja arviointinäkymän ko. kurssilta. Näyttää ko. kurssin kyselyjen tilastonäkymän. Siirtyy luentokyselyjen hallintanäkymään. Ottaa kurssista uuden kopion (katso Luku 2.11). Kopiosta löytyvät kaikkai kopioitavan kurssin kierrokset, harjoitukset ja materiaalit, mutta ei esimerkiksi läsnäolomerkintöjä tai opiskelijoita. Poistaa kurssin. Huomaa, että kurssin poistaminen poistaa myös kaikki opiskelijoiden suoritukset ko. kurssilta. Älä siis poista kurssia jos et ole täysin varma siitä, ettet enää tarvitse kurssin tilastoja! Siirtää kurssin arkistoon. Arkistoituja kursseja tarkastellessa vastaava vihreä painike palauttaa kurssin arkistosta. Voit luoda kokonaan uuden kurssin klikkaamalla painiketta Uusi kurssi. Uuden kurssin luomista käsitellään tarkemmin luvussa Uuden kurssin perustaminen Tässä esimerkissä perustamme kurssin kolmannen luokan matematiikan oppitunneille aiheesta murtoluvut. Esimerkissä käsitellään kuitenkin laajemmin 16

18 kurssin perustamista ja eri vaihtoehtojen vaikutusta kurssin toteutukseen. ViL- LE-kursseja voidaan hyödyntää perinteisissä kouluoppiaineissa äidinkielestä historiaan ja terveystietoon. ViLLEssä on kuitenkin vahva tuki erityisesti matematiikan ja ohjelmoinnin opettamiselle ja opiskelulle. Näin ollen kurssin perustamiseen liittyy jonkin verran valintoja koskien näitä oppiaineita. Kurssin perustaminen tapahtuu kirjautumalla ViLLEen ja navigoimalla sivulle Kurssit à Omat kurssit ja klikkaamalla toimintopalkista painiketta Uusi kurssi. Kurssille annetaan nimi, esimerkiksi 3. lk, Murtoluvut. Nimeksi kannattaa valita hyvin kurssia kuvaava nimi, erityisesti, jos kurssista tekee julkisen. Kurssi nimeen kannattaa useimmissa tapauksissa tuoda myös tieto kurssi-instanssista (esim. Englanti 2, 2014 ), jolloin eri vuosien kurssit pysyvät näppärästi järjestyksessä. Kurssista voidaan tehdä julkinen valitsemalla muiden opettajien käytettävissä. Näin perustamasi kurssi näkyy myös muille ViLLEn käyttäjille. Oppilaiden suoritukset eivät näy muille opettajille, mutta kurssi ja siinä käytettävät harjoitukset näkyvät. Tämän vaihtoehdon käyttäminen on hyvin suositeltavaa, sillä se mahdollistaa vertaispalautteen saamisen ja sitä kautta oman opettajuuden kehittymisen. Muiden antaman palautteen ja vinkkien perusteella voit tehdä muutoksia kurssiin ja saada aivan uusiakin ideoita kurssin toteutukseen. Kuvauskenttään kirjoitetaan julkinen kurssin sisältöä kuvaava teksti. Tämä kuvaus näkyy opiskelijoille sekä muille opettajille, jos kurssi on julkinen. Tässä esimerkissä kurssille annetaan seuraava kuvaus: Kolmannen luokan murtolukulaskuja. Harjoitellaan murtolukujen muuttamista desimaaliluvuiksi ja desimaalilukujen muuttamista murtoluvuiksi, yhteen- ja vähennyslaskua murtoluvuilla sekä murtolukujen laventamista samannimisiksi. Kurssiavain on opiskelijoille annettava salasana kurssia varten. Kurssiavainta tarvitaan vain kerran kurssille ilmoittauduttaessa ja ilman sitä ei voi liittyä ky- 17

19 seiselle kurssille. Kurssiavaimen avulla opettaja voi varmistua siitä, että kurssille ei liity ylimääräisiä henkilöitä. Huomaa, että kurssiavaimen asettaminen on pakollista, riippumatta siitä millä menetelmällä opiskelijat kurssille lisätään. Tälle kurssille asetetaan kurssiavaimeksi luokan maskotin nimi Helmeri, jolloin kurssiavain on kolmasluokkalaiselle helppo muistaa. Kurssille liittymistä voidaan kurssiavaimen lisäksi rajoittaa myös rekisteröitymiseen käytössä olevalla ajalla. Rekisteröinti alkaa kenttään asetetaan päivämäärä ja kellonaika, josta lähtien kurssille voi rekisteröityä, eli toisin sanoen ilmoittautua. Rekisteröinti päättyy merkitsee vastaavasti rekisteröitymismahdollisuuden viimeistä päivää ja kellonaikaa. Aika on helppo asettaa joko kirjoittamalla kenttään tai klikkaamalla kentän oikeassa reunassa olevaa kalenteripainiketta. Asetetun päivämäärän jälkeen kurssille ei oteta uusia opiskelijoita vastaan. Esimerkkitapauksessa käytännössä kaikki oppilaat rekisteröityvät kurssille ensimmäisellä oppitunnilla yhdessä opettajan kanssa. Mahdollisten sairauspoissaolojen vuoksi asetetaan kurssin rekisteröitymisajaksi kaksi viikkoa. Rekisteröitymisajan pituus on vapaasti opettajan valittavissa. Joissain tapauksissa voi olla mielekästä pitää kurssi avoimena uusille opiskelijoille koko kurssin ajan, toisaalta toisinaan voi olla hyödyllistä estää uusien tulokkaiden pääsy kurssille. Kurssien kieli valitaan opetuskielen mukaan. Jos tehtävät ovat englanniksi valitaan English. Esimerkkitapauksessa valitsen Finnish eli suomi. Huomaa, että kurssin kieli vaikuttaa myös uusien opiskelijoiden rekisteröitymiseen: jos opiskelija rekisteröityy ViLLEen ensimmäisen kerran käyttäen juuri sinun kurssiasi, asetetaan opiskelijan käyttöliittymän kieleksi kurssin kieli. Valinnan voi toki myöhemmin vaihtaa, eikä valinta koske ViLLEen aikaisemmin rekisteröityneitä opiskelijoita. ViLLE antaa mahdollisuuden määritellä myös ohjelmointikielen, jota tarvitaan ohjelmointikursseilla. Esimerkkikurssi on kuitenkin matematiikkaa, jolloin kieleksi valitaan viiva. 18

20 Tallenna-napista pääsee asettamaan kurssille tageja, eli kurssin sisältöä kuvaavia sanoja. Tagit auttavat sinua ja muita opettajia etsimään tietyn aihealueen kursseja ViLLEn kurssivalikoimasta. Avaamalla Tageja-valikon pääset valitsemaan aikaisemmin käytettyä tageja tai voit kirjoittaa kokonaan uusia. ViLLE myös ehdottaa sopivia tageja sitä mukaan kun kirjoitat kenttään. Tähän kurssiin lisätään tagit 3. luokka, murtoluvut, murtolukujen yhteenlasku, murtolukujen vähennyslasku, laventaminen, supistaminen. Painamalla enteriä kirjoitetun tagin jälkeen, se liitetään kurssiin. Tällöin tagi muuttuu siniseksi ja siirtyy tekstikentän vasempaan reunaan. Halutessasi voit poistaa virheellisen tagin klikkaamalla liitetyssä tagissa näkyvää rastia. Lopuksi valitsemalla Tallenna, kurssi tallentuu omiin kursseihisi ja voit aloittaa harjoitusten tekemisen. Kurssi ilmestyy kurssilistaasi, ja voit aloittaa sen muokkaamisen klikkaamalla sen nimeä. 2.3 Kurssin muokkaaminen Kurssin muokkausnäkymä on jaettu välilehtiin, joiden avulla hallitaan kurssin kierroksia, asetuksia, apulaisopettajia, ryhmiä, uutisia ja lisätään harjoituksia kurssille. Kuva 6 Kurssin muokkausnäkymä 19

21 2.3.1 Kierroksen lisääminen kurssille Ennen kuin kurssille voidaan lisätä harjoituksia, pitää kurssille lisätä vähintään yksi kierros. Kierrokset ovat kuin kirjan kappaleita. Ne sisältävät jonkin tietyn kokonaisuuden. Tämä kokonaisuus voi olla joko sisällöllinen kokonaisuus, kuten murtolukuesimerkissä Samannimisten murtolukujen yhteenlasku tai ajallinen kokonaisuus Viikko 46. Kierrokset jakavat kurssin harjoitukset mielekkäisiin kokonaisuuksiin ja antavat selkeän kuvan osasuoritusten valmistumisesta. Korkeakouluissa on todettu hyväksi sitouttaa opiskelijat kurssin suorittamiseen teettämällä heti kurssin alussa joitain tehtäviä. Tehtävät voivat olla hyvinkin yksinkertaisia, pääasia on, että opiskelijat saavat heti kurssisuorituksia. Kierroksen lisääminen aloitetaan kurssin muokkaustilassa avaamalla välilehti Kurssin kierrokset. Olemassa olevien kierrosten (jos kurssilla on kierroksia) alapuolella löytyy linkki Luo uusi tehtäväkierros. Klikkaamalla painiketta pääset valitsemaan tehtävän tyypin: 1. Normaali tehtäväkierros: Kierros, jota käytetään harjoitteluun ja opiskeluun ViLLEssä. 2. Tenttikierros: Kierros, jota käytetään tentin tekemiseen; tehtävistä voidaan haluttaessa piilottaa palautteet ja pistemäärät 3. Ehdollinen kierros: Kierros, jolla tehtävät aukeavat yksitellen sitä mukaa kun aiemmista tehtävistä on saatu tarpeeksi pisteitä. Valinnan jälkeen uusi tyhjä kierros ilmestyy kierroslistan alimmaiseksi. Lisätty kierros on valmiiksi muokkaustilassa. 20

22 Kuva 7 Uusi kierros lisättynä kierroslistaan Kierroksen muokkaaminen Uusi kierros on valmiiksi muokkaustilassa, olemassa olevia kierroksia pääset muokkaamaan laajentamalla kierroksen sen nimeä klikkaamalla ja valitsemalla painikkeen Muokkaa kierrospaneelin alalaidasta. Kierrokselle annetaan vasemman yläkulman kenttään nimi, joka kuvaa kierroksen sisältöä ja tehtäviä. Kierrokset ovat kurssikohtaisia, joten kierroksen nimessä ei tarvitse enää välttämättä toistaa kurssin nimeä tai teemaa. Lisäksi voit vaihtaa kierroksen tyyppiä otsikkopalkin oikeassa reunassa olevan alasvetovalikon avulla. Kierrokselle asetetaan erikseen avautumis- ja sulkeutumispäivämäärät. Oletuksena kierros on auki viikon. Aukioloajoilla voidaan edesauttaa täsmällisiä palautuksia ja selkeyttää kurssin etenemistä. Aukioloajat vaikuttavat kierroksen tyypistä riippuen tehtäviin pääsyyn hieman eri tavoin: 21

23 Kierroksen tila Normaali kierros Tenttikierros Ehdollinen kierros Ennen avautumista Tehtäviin ei pääse Tehtäviin ei pääse Tehtäviin ei pääse Kierros auki Tehtäviin pääsee Tehtäviin pääsee Tehtäviin pääsee, edellyttäen että edelliset tehtävät on tehty Kierros sulkeutunut Tehtäviin pääsee, Tehtäviin ei pääse Tehtäviin pääsee, mutta pisteitä ei tal- lenneta edellyttäen että edelliset tehtävät on tehty, mutta pisteitä ei tallenneta. Kuva 8 Erityyppisten kierrosten erot aukioloaikojen perusteella Kun olet syöttänyt kierroksen tiedot, paina Tallenna Kurssin asetukset Kurssin asetuksia pääset muokkaamaan avaamalla välilehden Kurssin asetukset. 22

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Juha Sarkkinen Sisältö OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE... 1 Sisältö... 2 Taustaa... 3 Aloitus... 4 Uuden OODIHOPSin luominen... 4 Tavoitteet ja itsearviointi... 6 Opintojen

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Oppitunti - Oppitunti rakentuu yleensä peräkkäisistä teksti- ja kysymyssivuista siten, että opiskelija tekstin luettuaan vastaa sitä koskevaan kysymykseen ja käy siten oppitunnin sivu sivulta läpi opettajan

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012 Keskustelualue Uudet ominaisuudet: - Keskustelualueen voi näyttää blogin näköisenä - Viestiin voi liittää useita liitetiedostoja. Opettaja voi määritellä liitteiden maksimimäärän per viesti keskustelualueen

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

MOODLE 2.5 OPISKELIJAN PIKAOPAS. Hyvinkään lukiot. Versiota päivitetään myöhemmin

MOODLE 2.5 OPISKELIJAN PIKAOPAS. Hyvinkään lukiot. Versiota päivitetään myöhemmin MOODLE 2.5 OPISKELIJAN PIKAOPAS Hyvinkään lukiot Versiota päivitetään myöhemmin Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä 1.1 Oma kotisivu 1.2 Profiilin muokkaaminen 1.3 Viestintäasetukset 1.4 Kurssille rekisteröityminen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5)

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5) 1 (5) TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE KESKUSTELUA Mihin Åke-työryhmäsivustoa halutaan käyttää? Esim. kokouksiin, tehtäviin, linkkeihin, jaettuihin asiakirjoihin. Wiki voisi toimia edelleen paremmin

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Xamk Portfolio käyttöopas

Xamk Portfolio käyttöopas Xamk Portfolio käyttöopas Sisällysluettelo 1. YLEISKATSAUS PORTFOLIOON 1 1.1 Portfolion rakenne 1 1.2 Kuvakkeet 2 1.3 Asetukset 2 2. OMA SISÄLTÖ 2 2.1 Profiili 2 2.2. Tiedostot 2 2.3 Oppimispäiväkirjat

Lisätiedot

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Siun sote Moodle -opas Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Sisällys Tervetuloa opiskelemaan Verkkarit oppimisympäristöön! 1 Verkkareihin kirjautuminen 2 Verkkareiden etusivu 3 Liikkuminen

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Versiopäivitys 4.4., versiomuutoksia WebOodissa Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Kirjautumisen aikakatkaisu (30 min.): selaimen kysely ja muistutukset istunnon

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen 1. Kirjaudu A&O-ympäristöön Verkkopalvelun sisällöntuotanto kurssilla käytettävä A&O alusta löytyy verkko-osoitteesta: http://ao4.ee.tut.fi/hypermedia/

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössä täytyy olla HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

ehops-opastus

ehops-opastus ehops-opastus 5.11.2014 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO EDMODO -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO HUOM! Edmodo kehittyy koko ajan, seuraavat ohjeet voivat olla jo päivityksen tarpeessa. 1 Sisällysluettelo Rekisteröityminen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot