FIMM Technology Services FIMM:n teknologiapalvelut 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIMM Technology Services FIMM:n teknologiapalvelut 1"

Transkriptio

1 FIMM Technology Services FIMM:n teknologiapalvelut 1

2 3 Overview 6 Genomic Profiling 8 Gene Expression Analyses 9 DNA Methylation Analyses 10 smallrna Sequencing and Screening 11 Metabolomics 12 Cell-based High Throughput Screening 14 Drug Sensitivity and Resistance Testing 15 Imaging and Microarray Printing 16 Bioinformatics 17 Cell Line Authentication 18 Molecular Pathology Services 19 Meilahti Integrated Biobank Infrastructure, MIBI Jouko Siro, Gary Wornell, Michel Mees and EATRIS, Tea Pemovska, Kaisa Kettunen, Vilja Pietiäinen and Vidya Velagapudi are acknowledged for the figures.

3 FIMM Technology Centre and Biobank Infrastructure FIMM:n Teknologiakeskus ja biobankki-infrastruktuuri FIMM Technology Centre is a national and international research core unit providing an extensive spectrum of biomedical research services. FIMM Technology Centre operates several core units with a nearly technology experts from diverse educational backgrounds being involved in the operations. Technology Centre develops methods and offers services in the areas of genomics (sequencing, genotyping, expression, methylation and CNV profiling), high throughput biomedicine (screening of chemical compounds, approved drugs, and sirna, as well as serum, cell and protein lysate microarrays), metabolomics, bioinformatics and IT services using state-of-the-art technologies. Furthermore, FIMM and THL joined forces in 2011 and created Meilahti Integrated Biobank Infrastructure, MIBI, which offers a wide range of biobanking services for all interested research projects collecting samples and data. This brochure summarizes our services and lists contact persons for further enquiries. We hope that you will find this useful! FIMM:n Teknologiakeskus on kansallinen ja kansainvälinen tutkimuksen tukiyksikkö, joka tarjoaa mittavan valikoiman biolääketieteellisen alan tutkimuspalveluja. Teknologiakeskus muodostuu useasta erikois-yksiköstä, joissa työskentelee lähes 50 monipuolisen koulutustaustan omaavaa teknologia-asiantuntijaa. Teknologiakeskuksella on tärkeä rooli menetelmien kehittäjänä. Palveluja tarjotaan genomiikan (sekvensointi, genotyyppaus, geeniekspressio-, metylaatioja kopiolukumäärä- määritykset), tehoseulontapalvelujen (lääkeherkkyystestit, kemikaaliseulonnat, RNAi seulonnat, erilaiset mikrosirutulostukset), metabolomiikan, bioinformatiikan ja IT-palvelujen alalla. Lisäksi vuonna 2011 FIMM ja THL perustivat yhdessä Meilahden biopankki-infrastruktuurin (MIBI), joka tarjoaa monipuolisia ja nykyaikaisia näytteiden käsittely- ja säilytyspalveluja tutkimushankkeille. Tässä esitteessä kerromme lyhyesti palveluistamme ja listaamme yhteyshenkilöt, joilta on saatavissa lisätietoja. Toivomme että tästä esitteestä on sinulle hyötyä! Janna Saarela, Research Director

4 A wide range of services suitable for various research purposes is available at FIMM Technology Centre FIMM Teknologiakeskuksessa on tarjolla mittava valikoima erilaisiin tutkimustarkoituksiin soveltuvia palveluja The figure on the next page illustrates how a researcher could utilize the various services available at FIMM Technology Centre. In this example the researcher is dealing with cancer patients but most of the services are not restricted by the disease of interest. More information is available at: https://www.fimm.fi/en/services/technology-centre Viereisen sivun kuvassa on esitetty, miten tutkija voisi hyödyntää FIMM Teknologiakeskuksen tarjoamia lukuisia palveluja. Tässä esimerkissä tutkija on kiinnostunut syövän molekyylitason tapahtumista, mutta useimmat palvelumme soveltuvan eri tyyppisten sairauksien tutkimiseen. Lisätietoja palveluistamme löytyy myös osoitteesta: https://www.fimm.fi/en/services/technology-centre 4

5 Blood cells Tissue biopsy Serum Automated DNA and RNA extraction, sample handling Biobanking High-throughput screens Molecular profiling Tissue imaging Drug sensitivity Mutation detection (hereditary) Histochemical stainings Chemical screens Mutation detection (somatic) Webmicroscopy Gene silencing Metabolomics Whole-genome SNP genotyping CNV profiling Gene expression levels Fusion gene detection Epigenetics 5

6 Genomic Profiling Identification of Known and Novel Variants FIMM Technology Centre offers a wide variety of genomic profiling services that can be used for detection of novel and analysis of known genetic variations: mutations, SNPs, indels and CNVs. We offer high-throughput as well as targeted genotyping and sequencing services. For high-throughput next generation sequencing (NGS) services we utilize Illumina s massively parallel sequencing platforms (Illumina HiSeq and Illumina MiSeq). Our NGS service portfolio for variant and mutation detection includes.: whole genome sequencing (WGS) exome sequencing custom targeted re-sequencing ultra-deep amplicon sequencing targeted mutation panels NGS data analysis services for variant detection are provided. Classical capillary sequencing services are used for various validation purposes. We also offer SNP and CNV genotyping with Illumina Infinium and GoldenGate methodologies for wholegenome, targeted and custom SNP and CNV sets, as well as for cytogenetic analysis needs. For custom SNP genotyping the RT-PCR based LightCycler genotyping and MALDI-TOF (Matrix- Assisted Laser Desorption / Ionization Time-Of- Flight) based Sequenom genotyping services are also available. Sequencing services: Pekka Ellonen Genotyping services: Kati Donner

7 Genomin profilointi uusien varianttien tunnistaminen ja tunnettujen varianttien määrittäminen FIMM:n Teknologiakeskus tarjoaa monenlaisia geneettiseen profilointiin sopivia menetelmiä uusien varianttien tunnistamiseksi ja tunnettujen varianttien määrittämiseksi. Sopivia menetelmiä sekä genominlaajuisiin että tietyille alueille kohdistettuihin analyyseihin löytyy niin genomiikkakuin sekvensointiyksikön palveluista. Uuden sukupolven sekvensointiin perustuvat palvelut (Next Generation Sequencing,NGS) hyödyntävät Illuminan suuren kapasiteetin HiSeq ja MiSeq laitteita. NGS sovellutuksiimme kuuluvat: koko genomin sekvensointi eksomisekvensointi kohdennettu uudelleensekvensointi korkean lukupeiton amplikonisekvensointi valmiit mutaatiopaneelit Genomin variaatiota - yhden nukleotidin polymorfismeja (SNP), kopiolukumäärävaihtelua (CNV) ja sytogeneettisiä muutoksia - voi tutkia sekä genominlaajuisesti että kohdennetusti myös Illuminan Infinium ja GoldenGate teknologioiden avulla. Lisäksi tarjoamme yksittäisten SNP-varianttien määrittämistä RT-PCR -menetelmään pohjautuvalla LightCycler instrumentilla sekä kymmenien tai satojen varianttien kyseessä ollessa massaspektrofotometriaan perustuvalla Sequenomin MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption / Ionization Time-Of-Flight) genotyypitysmenetelmällä. Tarjoamme myös NGS tulosten analyysipalvelua. Uusien löydösten varmistamiseen tarjoamme klassista kapillaarisekvensointimenetelmää. 7

8 Gene Expression Analyses Geeniekpressiomääritykset FIMM Technology Centre offers gene expression services using Next Generation Sequencing (NGS) based technologies and microarrays. RNAseq is a NGS-application used for sequencing of transcriptomes. It enables detection of novel transcripts and splice variants, putative fusion genes and exon level expression analysis of known genes. For RNAseq we currently utilize Illumina s massively parallel sequencing platform (Illumina HiSeq). RNAseq data analysis pipeline is available for organisms supported by Ensembl. We also offer Illumina gene expression technologies, i.e. direct hybridization and DASL gene expression assays, available for whole-genome expression analysis of human, mouse and rat RNA samples. FIMM:n Teknologiakeskuksella on käytössä geeniekspressiotasojen määrittämiseksi kaksi eri menetelmää: uuden sukupolven sekvensointi (Next Generation Sequencing, NGS) sekä mikrosiruanalyysit. RNA-sekvensointi on transkriptomien sekvensointiin tarkoitettu NGS:n sovellus. Se mahdollistaa suhteellisten ekspressiotasojen määrittämisen lisäksi uusien transkriptien, silmikointivarianttien ja fuusiogeenien tunnistamisen. Käytämme RNA:n sekvensointiin Illuminan HiSeq-laitteistoa. Tarjoamme myös RNAseq datan analysointipalveluja niille eliöille, joiden verrokkisekvenssi löytyy Ensembltietokannasta. Geeniekspressiota voi tutkia genominlaajuisesti myös Illuminan mikrosiruilla, joita on saatavilla ihmisen, hiiren ja rotan genomeille. Sequencing services: Pirkko Mattila Array based services: Kati Donner

9 DNA Methylation Analyses DNA:n metylaatiotason analysointi FIMM Tecnology Centre Sequencing Unit offers high throughput DNA methylation services by next generation sequencing based technologies. For methyl sequencing bisulfite conversion -based methods among others followed by Illumina s massively parallel sequencing platforms are being used to reveal methylation patterns. DNA methylation profiling with Illumina s 450k Infinium Methylation BeadChip microarray, covering over methylation sites and target sequence methylation profiling using the Sequenom EpiTYPER application are available at our Genomics Unit. FIMM:n Teknologiakeskuksen Sekvensointiyksikkö tarjoaa DNA:n metylaatiotasojen genominlaajuista määrittämistä uuden sukupolven sekvensointitekniikkaan perustuvilla menetelmillä. Käytössämme on mm. bisulfiitti konversioon perustuva näytteenvalmistusmenetelmä. Metyloidun DNA:n sekvensointiin käytämme Illuminan HiSeqlaitteistoja. Genomiikkayksikössä metylaatiotasoja voidaan määrittää Illuminan 450k Infinium Methylation BeadChip mikrosirulla, jonka avulla genomista analysoidaan yli metylaatiokohtaa ja Sequenomin EpiTYPER sovelluksella, kun halutaan tutkia kohdistetusti kiinnostavia genomialueita. Sequencing services: Pekka Ellonen Array based services: Kati Donner

10 smallrna Sequencing and Screening Pienten RNA-molekyylien sekvensointi ja seulonta smallrnaseq is a Next Generation Sequencing (NGS) application used for sequencing of small (<200nt) RNA molecules. It enables analysis of both known and novel smallrnas. Established service is available for mirna profiling including size-based selection of mirna fraction from smallrnaseq libraries. Illumina plattforms, high capacity Hiseq and lighter capacity fully integrated personal sequencer, MiSeq can be used for mirna sequencing. Primary analysis services for computing expression levels of known mirnas are available. The FIMM High Throughput Biomedicine (HTB) unit has expertise in gain-of-function as well as loss-of function microrna functional screening. Protein level measurements by protein lysate microarrays, cell viability read-outs and high content image-based assays can be used to monitor for the phenotype. Pienten RNA-molekyylien sekvensointi on uuden sukupolven sekvensointitekniikan sovellus, jolla tarkoitetaan alle 200 nukleotidin pituisten RNAmolekyylien sekvensointia. Menetelmä mahdollistaa sekä tunnettujen että uusien pienten RNAmolekyylien analysoinnin. Tarjoamamme mikrornaprofilointipalvelu sisältää mirna-molekyylien kokoon perustuvan eristämisen pienten RNA-molekyylien muodostamasta kirjastosta. mirna profiloinnissa hyödynnämme Illuminan suuren kapasiteetin HiSeq tai MiSeq alustoja. Tarjoamme myös analyysipalveluja mirna-sekvensointidatalle. FIMM:in High Throughput Biomedicine (HTB) yksikkö tarjoaa RNAi seulontojen lisäksi myös mikrorna-seulontoja. mirna seulontojen vaikutusta fenotyyppiin voidaan analysoida proteiinilysaattimikrosirujen, solujen elinkykyä mittaavien kokeiden sekä kuvantamisen avulla. smallrna sequencing : Pirkko Mattila mirna screening: Carina von Schantz-Fant

11 Metabolomics Metabolomiikka FIMM Metabolomics Unit provides high-throughput targeted mass spectrometry based quantitative metabolomics services to basic, biomedical, preclinical and clinical researchers. Our Metabolomics technology platform offers services to researchers in many diverse scientific fields. We can analyse 147 metabolites from 15 different biological classes in many different types of samples from humans, animal models (mouse, rat, dog), C.elegans, and yeast etc. We offer high quality services using state-of-theart technologies, standardised laboratory protocols, quality controls (every 5th run is a blank and every 10th run is our quality control sample), randomisation procedures at both sample extraction and analysis stages, and maintain documentation using electronic lab notebook. Our services and technologies can be applied to research projects in many ways and we will work with you to fit them to your needs. FIMM:n Metabolomiikkayksikkö tarjoaa massaspektrometriaan perustuvia metaboliittien määrityspalveluja biologisille näytteille. Palvelujamme ja teknologiaamme voi hyödyntää monenlaisissa tutkimusprojekteissa. Kehittämällämme menetelmällä voidaan tällä hetkellä tunnistaa 147 metaboliittia laajalla konsentraatioskaalalla. Tarjoamme kohdennettuja, kvantitatiivisia määrityspalveluja monille erilaisille näytetyypeille sekä ihmisperäisille että eläinmalleista peräisin oleville näytteille. Käytämme moderneja teknologioita, standardoituja prosesseja ja kiinnitämme erityistä huomiota laadunvalvontaan. Vidya Velagapudi

12 Cell-based High Throughput Screening The FIMM High Throughput Biomedicine unit (HTB) provides high-throughput approaches for cell based assays and (bio)chemical screening. We aid our users in transforming their assay to platebased high throughput formats (96-, 384 and well). To this end our unit harbors robotics and automation for liquid handling, contact printing, plate reading assays, and high content automated imaging. We collaborate closely with researchers and we are available for consultation at the earliest stages of assay conception through all stages of assay development, optimization, automation, and screening. RNAi screening The HTB unit offers sirna screening for smaller targeted gene sets, such as druggable genes, kinases or phosphatases as well as whole human genome screening. We maintain a genome-wide collection of Ambion human sirnas. Our current endpoints include cell viability readout, automated high content microscopy, kinetic live cell imaging and protein level measurements by protein lysate microarrays. Chemical screening We provide high-throughput approaches of many types for (bio)chemical screening: Cell-based and biochemical screens (using targeted or large chemically diverse libraries) Molecular probe discovery Biological profiling (using libraries of known bioactives) Drug repositioning We provide researchers with access to high throughput screening of chemical libraries (in total compounds, including chemical diversity, natural compound, known bioactive and approved drug collections). Distribution of chemicals We also provide research groups with assay-ready chemicals on plates for their experiments and provide larger amounts of chemicals (5 ul of x concentration) for proof-of-principle experiments with information of the recommended concentration of usage. RNAi screening: Carina von Schantz-Fant Chemical screening: Jani Saarela Sharing of chemicals: Laura Turunen

13 Solubiologinen tehoseulonta FIMM:n High Throughput Biomedicine (HTB) yksikkö tarjoaa eri tyyppisiä solubiologisia tehoseulontapalveluja. Yksikkö on erikoistunut solukokeisiin ja biokemiallisiin analyyseihin ja auttaa käyttäjiä muuntamaan kokeensa 96-, 384-, tai 1536-kuoppalevyille sopiviksi. Tehoseulontalaitteistoon kuuluu robotiikkaa ja automatisoituja nesteenkäsittelylaitteita, mikrosirutulostin, levylukijoita sekä automatisoitu fluoresenssimikroskooppisysteemi. Teemme tiivistä yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja autamme mielellämme kokeiden suunnittelussa alusta loppuun. RNAi tehoseulonta HTB yksikkö tarjoaa RNAi tehoseulontaa genominlaajuisesti sekä kohdennetuille geeniryhmille, kuten kinaaseille ja fosfataaseille. Yksiköllä on käytössään Ambionin genominlaajuinen sirnakokoelma ihmisen geeneille. RNAi seulontojen vaikutusta voidaan analysoida solujen elinkykyä mittaavien kokeiden, automatisoidun solumikroskoopin, elävien solujen kineettisen kuvantamisen sekä proteiinilysaattimikrosirujen avulla. Kemiallinen tehoseulonta Yksikkömme tarjoaa erilaisia kemiallisia tehoseulontapalveluita: solukokeet ja biokemialliset kokeet (kohdennettuja tai laajempia kemikaalikirjastoja käyttäen) biologisten vuorovaikutusten tutkimisen mahdollistavien yhdisteiden etsintä (molecular probe discovery) biologinen profilointi (tunnettujen bioaktiivisten aineiden kirjastoja käyttäen) tunnettujen lääkeaineiden testaaminen uusiin tarkoituksiin HTB yksikön kokoelmiin kuuluu yhdistettä, mm. kemiallisesti monimuotoisten yhdisteiden, luonnollisten yhdisteiden ja tunnettujen bioaktiivisten ja hyväksyttyjen yhdisteiden kokoelmat. Kemikaalien jakaminen Yksikön palveluihin kuuluu myös käyttövalmiiden kemikaalilevyjen sekä suurempien kemikaalimäärien (5µl kutakin kemikaalia x konsentraatiossa) jakaminen tutkimusryhmille. 13

14 Drug Sensitivity and Resistance Testing Lääkeaineherkkyysmääritys The FIMM High Throughput Biomedicine unit (HTB) provides a drug sensitivity and resistance testing (DSRT) assay platform to users. DSRT provides the means for functional profiling of cancer cells and other cell systems in terms of drug sensitivity profiles. The FIMM oncology drug collection currently consists of 306 approved and emerging investigational oncology compounds covering a wide range of molecular targets where the effect of each compound is described with a unique drug sensitivity score. The DSRT platform is actively being used in personalized cancer medicine setting in collaboration with clinicians in order to identify personalized treatment strategies. In addition, numerous different cancer cell lines have been analysed using the platform to detect cancer effective and selective compounds. To date, more than 700 DSRT screens have been run. The active substances in the DSRT platform are also available to users in microgram quantities for followup proof-of-principle studies. Yksi FIMM:in High Throughput Biomedicine (HTB) yksikön tarjoamista palveluista on lääkeaineherkkyysmääritys (DSRT). DSRT:n avulla syöpäsoluja sekä muita solulinjoja voidaan profiloida lääkeaineherkkyyden suhteen. FIMM:n syöpälääkeainekokoelma käsittää tällä hetkellä 306 hyväksyttyä ja kliinisissä kokeissa olevaa lääkeainetta, ja kattaa hyvin laajan kohdemolekyylien kirjon soluissa. DSRT-palvelua käytetään aktiivisesti yksilöllisen lääketieteen tutkimusasetelmassa, jossa yhteistyössä potilasta hoitavan lääkärin kanssa pyritään löytämään juuri kyseiselle potilaalle toimiva hoitostrategia. Lisäksi DSRT-palvelun avulla on tutkittu lukuisia syöpäsolulinjoja ja löydetty tehokkaita ja selektiivisiä syöpäsolujen kasvua estäviä yhdisteitä. Tähän mennessä olemme tehneet yli 700 DSRT-seulontaa. FIMM:in syöpälääkeaine kokoelmaan kuuluvia yhdisteitä on saatavissa mikrogramma-skaalassa tutkimushypoteesien todistamiseksi seurantatutkimuksissa. Krister Wennerberg

15 Imaging and Microarray Printing Kuvantaminen ja mikrosirutulostus The FIMM High Throughput Biomedicine Unit (HTB) provides access to both an Olympus ScanR high content screening system and an INCUCYTE (Essen Bioscience) live cell microscope to visualize cells in high throughput assays. The fully automated Olympus IX81 inverted microscope enables simultaneous visualization of up to 5 different fluorescent labels in fixed cells. The system is designed to produce images from multi-well plates as well as from single slides. Acquired images can be automatically analyzed by, e.g. ScanR image analysis software. The INCUCYTE system, a microscope placed inside a cell incubator, can be used for longterm kinetic live cell imaging of wide variety of cell culture vessels and plates, both in high quality phase contrast or fluorescent mode. We offer also a variety of printing services, such as serum, oligo, plasmid, and protein lysate microarray printing utilizing our Aushon Biosystems 2470 contact printer. FIMM:n High Throughput Biomedicine (HTB) yksikkö tarjoaa solujen kuvantamiseen tehoseulontaanalyyseissä INCUCYTE - (Essen Bioscience) ja Olympus ScanR- kuvantamissysteemejä. Täysin automatisoidulla Olympus IX81 mikroskoopilla on mahdollista visualisoida samanaikaisesti jopa viittä erilaista fluoresoivaa leimaa fiksatuissa soluissa. Systeemi soveltuu sekä yksittäisille objektilaseille että kuoppalevyille. Kuvien analysointi voidaan tehdä automaattisesti systeemin omalla kuvaanalyysiohjelmalla. INCUCYTE, mikroskooppi soluinkubaattorissa, sopii elävien solujen pitkäaikaiseen kineettiseen kuvantamiseen. INCUCYTE mahdollistaa solujen kuvaamisen sekä faasikontrasti- että fluoresenssimikroskopiaa käyttäen useissa erilaisissa kasvatusastioissa. Palveluihimme kuuluu myös mikrosirujen valmistus. Yksikössä on Aushon Biosystems 2470 mikrosirutulostin, jolla on mahdollista valmistaa mm. seerumi-, oligo-, plasmidi-, ja proteiinilysaattimikrosiruja. Carina von Schantz-Fant

16 Bioinformatics Bioinformatiikkapalvelut Many of the technologies and services offered by FIMM produce considerable amounts of data, which typically requires extensive data analysis to make it usable for researchers. FIMM provides expertise and help in the following areas of bioinformatics: pipelines for identification of germline and somatic mutations from exome-, whole genome- and amplicon sequencing data identification of copy number variants from sequencing data RNA-seq data analysis: estimation of gene-, transcript- and exon expression levels, mutation calling and fusion gene detection FIMM provides the computing platform and necessary storage infrastructure for solving questions in bioinformatics, molecular medicine, genetics and related fields. Monet FIMM:n Teknologiakeskuksen tarjoamista palveluista ja teknologioista tuottavat suuria tietomääriä, jonka hyödyntämiseksi dataa täytyy käsitellä ja analysoida. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla bioinformatiikan osa-alueilla: periytyvien ja somaattisten mutaatioiden tunnistaminen uuden sukupolven sekvensointitekniikoiden tuottamasta datasta kopiolukumäärämuutosten tunnistaminen sekvensointidatasta RNA-seq datan analysointi: geenien, transkriptien ja eksonien ekspressiotasojen määritys, mutaatioiden tunnistaminen, fuusiogeenit FIMM tarjoaa tarvittavan infrastruktuurin bioinformatiikan, systeemibiologian, molekyylilääketieteen, genetiikan ja muiden vastaavien tieteenalojen kysymysten ratkaisemiseksi. Imre Västrik

17 Cell Line Authentication Solulinjojen autentikointi FIMM Genomics Unit offers cell line authentication services. The method used allows co-amplification and detection of ten human loci (9 STR loci, Amelogenin for gender identification). These loci collectively provide a genetic profile with a random match probability of 1 in 2.92 x 109. Results are compared to allelic information in different publicly available databases to confirm the authenticity of the cell line. The service can also be used for fingerprinting DNA-samples or cell lines. FIMM:n Genomiikkayksikkö tarjoaa tutkimusryhmille solulinjojen autentikointipalvelua. Menetelmässä monistetaan samanaikaisesti 10 ihmisen genomilokusta (9 mikrosatelliittia ja amelogenin-geeni sukupuolen määrittämiseksi). Saatua profiilia verrataan julkisiin tietokantoihin solulinjan alkuperän toteamiseksi. Vastaavan identtisen geneettisen profiilin löytäminen sattumalta on hyvin epätodennäköistä. Menetelmää voidaan käyttää myös DNA-näytteiden tai solulinjojen sormenjäljen luomiseksi. Kati Donner

18 Molecular Pathology Services Molekyylipatologian palvelut Molecular pathology laboratory provides services for tissue-based research such as: -tissue processing -embedding and sectioning -staining histochemically or by using immunohistochemical techniques The laboratory offers also tissue microarray design and preparation which allows simultaneous analysis of large number of cases under standardized laboratory and evaluation conditions without significant damage to the original tissue block. Molekyylipatologian laboratorio tarjoaa asiakkailleen mm. seuraavia kudosnäytteiden tutkimiseen liittyviä palveluja: -automaattinen kudoskäsittely -näytteiden parafiinivalu ja leikkaus -värjäys histokemiallisin tai immunohistokemiallisin menetelmin Laboratoriossa on myös laitteisto kudossirujen (Tissue Microarray, TMA) suunnittelua ja valmistusta varten. TMA:n käyttö kokoleikkeiden sijaan mahdollistaa useiden kudosnäytteiden samanaikaisen ja standardoidun leikkauksen, värjäyksen sekä analysoinnin. Tiina Vesterinen

19 Meilahti Integrated Biobank Infrastructure, MIBI Meilahden biopankkipalvelut, MIBI The MIBI infrastructure provides state-of-the-art sample processing and storing and several technology platforms such as ips cell preparation, tissue cultures, exosome isolation and different databases. Sample storage services MIBI has liquid nitrogen (LN2) based sample storage facility which provides low-cost, secure and controlled storage of samples in the liquid nitrogen vapour phase (-180 C). This sample storage is available to all research groups for storing small and medium sized sample collections. In addition to LN2, samples can be stored in -20 C, -80 C or at room temperature when appropriate. Automated sample processing MIBI offers automated DNA extraction service from whole blood, buffy coats, cell and tissue samples, saliva and buccal swabs, as well as automated DNA aliquoting, including normalization and quality control. Similarly, liquid handling robotics allows automated serum and plasma aliquoting if needed. MIBI tarjoaa asiakkailleen nykyaikaista näytteiden käsittelyä ja säilytystä sekä useita erilaisia teknologiapalveluja kuten ips-solujen valmistusta, kudosviljelyä, eksosomien eristystä ja erilaisia tietokantoja. Näytteiden säilytyspalvelut MIBI:llä on nestemäiseen typpeen perustuva näytesäilytysjärjestelmä, jossa näytekokoelmia voidaan säilyttää nestetypen kaasufaasissa -180 C lämpötilassa edullisesti, luotettavasti ja tarkasti valvottuina. Tämä järjestelmä on kaikkien tutkimusryhmien käytettävissä, jotka haluavat tallettaa pieniä tai keskisuuria näytekokoelmia. Nestetyppilämpötilan lisäksi MIBI tarjoaa näytesäilytystä -20 C:ssa, -80 C:ssa ja huoneenlämpötilassa. Automaattinen näytteiden käsittely MIBI tarjoaa automatisoitua DNA:n eristystä erilaisista lähtömateriaaleista kuten kokoverestä, verisoluista, kudoksesta, syljestä ja poskisolunäytteistä. Eristetylle DNA:lle tehdään samalla tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet ja se normalisoidaan ja jaetaan eriin asiakkaan haluamalla tavalla. Nesteenkäsittelyrobotteja voidaan hyödyntää myös seerumi- ja plasmanäytteiden jakamisessa pienempiin eriin. Päivi Laiho,

20 Further information: https://www.fimm.fi/en/services/technology-centre Joint research institute with: 20

13. Kansallinen Massaspektrometriasymposium

13. Kansallinen Massaspektrometriasymposium 13. Kansallinen Massaspektrometriasymposium 30.9. 1.10.2010 Tampere Ohjelma Abstraktit Ohjelma Torstai 30.9. 9.30-10.30 Kahvi ja ilmoittautuminen, Kristallisali 1. krs. 10.30-10.35 Olli Laine, Suomen Massaspektrometrian

Lisätiedot

14. Kansallinen Massaspektrometriasymposium Koli 19. 21.3.2014. Ohjelma ja abstraktit

14. Kansallinen Massaspektrometriasymposium Koli 19. 21.3.2014. Ohjelma ja abstraktit 14. Kansallinen Massaspektrometriasymposium Koli 19. 21.3.2014 Ohjelma ja abstraktit 1 Ohjelma Keskiviikko 19.3. 09:00-13:00 Ilmoittautuminen + majoittuminen Sessio 1 (Pj. Olli Laine) 13:00-13:10 Janne

Lisätiedot

Project proposals for TIE-PROJ course 2014

Project proposals for TIE-PROJ course 2014 1 (39) Matti Vuori, 3.9.2014 Project proposals for TIE-PROJ course 2014 This document contains the project proposals from potential customers, for the student groups to select from. New projects will be

Lisätiedot

Expertise for Food Innovations

Expertise for Food Innovations MAKUSTELE 2008 0 Silk a Novel Food Marjat ja terveys Berries and Health Uusi elintarvike- asetus raamittaa kehitystyötä Have You Had a Taste of Finland? Expertise for Food Innovations index l index tervehdys

Lisätiedot

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN:

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: Neurotiede kohtaa koulutuksen LIFELONG LEARNING AND THE BRAIN: Neuroscience meets Education Brain developm Sisällysluettelo Contents CICERO Learning -verkoston puheenjohtajan

Lisätiedot

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Luonnos /Draft Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Big datan tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa

Big datan tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 17/2014 Martti Lehto, Pekka Neittaanmäki Big datan tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 17/2014

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 ANNUAL REPORT 2009

VUOSIKERTOMUS 2009 ANNUAL REPORT 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 GEODEETTINEN LAITOS GEODETISKA INSTITUTET ANNUAL REPORT 2009 Sisällysluettelo Geodeettinen laitos on geodesian ja paikkatietoalan asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Se tekee paikkatietoalan

Lisätiedot

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet Pohjois-Suomen Yritys- maailma Lokakuu 4/2013 9. Fennoskandian Malminetsintä ja Kaivostoiminta FEM 2013 konferenssi 29.-31.10. Kokouspaikka Levi Summit-kongressikeskus 9th Fennoscandian Exploration and

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen ITIL Suomenkielinen sanasto, v1.0, 29 heinäkuuta 2011 perustuu englanninkieliseen sanastoon v1.0, 29 heinäkuuta 2011 ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen Tämä sanasto on vapaasti ladattavissa. Katso

Lisätiedot

Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka. esimerkkinä energiayhtiö

Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka. esimerkkinä energiayhtiö Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka esimerkkinä energiayhtiö Matti Vartiainen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Joulukuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden

Lisätiedot

Digital Services ohjelma esitteli tuloksiaan kansainväliselle arvioitsijajoukolle. Young Elderly Wellness - Change the Limits of the Possible

Digital Services ohjelma esitteli tuloksiaan kansainväliselle arvioitsijajoukolle. Young Elderly Wellness - Change the Limits of the Possible Digile Digital Services update Petra Söderling, October 17, 2014 Digital Services ohjelma esitteli tuloksiaan kansainväliselle arvioitsijajoukolle 16-17.9. Kirkkonummen Långvikissä pidettiin Digital Services

Lisätiedot

ATS Ydintekniikka. 4 2014 vol. 43. Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus - Päätöksiä ja odotuksia. 4 Editorial - Decisions and expectations

ATS Ydintekniikka. 4 2014 vol. 43. Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus - Päätöksiä ja odotuksia. 4 Editorial - Decisions and expectations ATS Ydintekniikka Suomen Atomiteknillinen Seura - Atomtekniska Sällskapet i Finland ry 4 2014 vol. 43 Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus - Päätöksiä ja odotuksia 4 Editorial - Decisions and expectations 5

Lisätiedot

MUUT TUTKIMUKSET MUUT TUTKIMUKSET... 1

MUUT TUTKIMUKSET MUUT TUTKIMUKSET... 1 MUUT TUTKIMUKSET MUUT TUTKIMUKSET... 1 15.001 Hammashuollon kokonaisuudistuksen arviointitutkimus... 4 15.002 Forecasting Health, diseases, disabilities and need for care to 2010, 2020 and 2030... 4 15.003

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

KAINUUN, SAVON JA KARJALAN KLIINISET KEMISTIT r.y.

KAINUUN, SAVON JA KARJALAN KLIINISET KEMISTIT r.y. KAINUUN, SAVON JA KARJALAN KLIINISET KEMISTIT r.y. Kongressijulkaisu 2013 The Abstracts of the XXXV Anniversary International Congress in Vienna and Kremsmünster, Austria and Bratislava, Slovakia 15.5.

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

INFORS 1 / 2010. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society

INFORS 1 / 2010. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society INFORS Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti 1 / 2010 FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society www.operaatiotutkimus.fi Suomen Operaatiotutkimusseura ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Kemiauutiset. ChemistryNews. Kemia Suomi -hanke Kemian kansallinen profiloituminen

Kemiauutiset. ChemistryNews. Kemia Suomi -hanke Kemian kansallinen profiloituminen Kemiauutiset ChemistryNews KEMIAN LAITOKSEN ALUMNILEHTI 2015 Kemia Suomi -hanke Kemian kansallinen profiloituminen Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutille OPCW-The Hague -palkinto Tutkijakoulut

Lisätiedot

Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM)

Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) Teknologia Tutkimus Terveys Biopankkilaki voimaan uudet biopankit käynnistymässä Kimmo Pitkänen Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Anna Torvinen DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS Thesis for Master of Science degree has been submitted

Lisätiedot

ISTQB:n testaussanasto

ISTQB:n testaussanasto ISTQB:n testaussanasto Tämä on ISTQB:n testaussanastostandardin suomennos. Lähde: Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.0 (dd. December 2 nd, 2007) Produced by the Glossary Working

Lisätiedot

Business Dynamics and Scenarios of Change

Business Dynamics and Scenarios of Change Tekes Review 274/2010 Business Dynamics and Scenarios of Change Petri Ahokangas, Miikka Blomster, Lauri Haapanen, Matti Leppäniemi, Vesa Puhakka, Veikko Seppänen & Juhani Warsta 10 Petri Ahokangas, Miikka

Lisätiedot

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit RAPORTTI 3/2013 Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli Voutilainen 10 Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli

Lisätiedot

ISBN-13 978-951-711-268-0 (PDF)

ISBN-13 978-951-711-268-0 (PDF) Suomen avaruustutkijoiden XI kansallinen COSPAR-kokous FinCOSPAR 2007 4.-5. 10. 2007 Korpilampi Ohjelma ja abstraktit Toim. Markku Poutanen ja Heli Suurmäki COSPARin kansalliskomitea Geodeettinen laitos

Lisätiedot

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti. Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti. Elektroninen osoite: www.kliinlablehti. 33 17. vuosikerta 2 2000 KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti Journal of The Finnish Society of Clinical Chemistry Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.fi

Lisätiedot