FIMM Technology Services FIMM:n teknologiapalvelut 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIMM Technology Services FIMM:n teknologiapalvelut 1"

Transkriptio

1 FIMM Technology Services FIMM:n teknologiapalvelut 1

2 3 Overview 6 Genomic Profiling 8 Gene Expression Analyses 9 DNA Methylation Analyses 10 smallrna Sequencing and Screening 11 Metabolomics 12 Cell-based High Throughput Screening 14 Drug Sensitivity and Resistance Testing 15 Imaging and Microarray Printing 16 Bioinformatics 17 Cell Line Authentication 18 Molecular Pathology Services 19 Meilahti Integrated Biobank Infrastructure, MIBI Jouko Siro, Gary Wornell, Michel Mees and EATRIS, Tea Pemovska, Kaisa Kettunen, Vilja Pietiäinen and Vidya Velagapudi are acknowledged for the figures.

3 FIMM Technology Centre and Biobank Infrastructure FIMM:n Teknologiakeskus ja biobankki-infrastruktuuri FIMM Technology Centre is a national and international research core unit providing an extensive spectrum of biomedical research services. FIMM Technology Centre operates several core units with a nearly technology experts from diverse educational backgrounds being involved in the operations. Technology Centre develops methods and offers services in the areas of genomics (sequencing, genotyping, expression, methylation and CNV profiling), high throughput biomedicine (screening of chemical compounds, approved drugs, and sirna, as well as serum, cell and protein lysate microarrays), metabolomics, bioinformatics and IT services using state-of-the-art technologies. Furthermore, FIMM and THL joined forces in 2011 and created Meilahti Integrated Biobank Infrastructure, MIBI, which offers a wide range of biobanking services for all interested research projects collecting samples and data. This brochure summarizes our services and lists contact persons for further enquiries. We hope that you will find this useful! FIMM:n Teknologiakeskus on kansallinen ja kansainvälinen tutkimuksen tukiyksikkö, joka tarjoaa mittavan valikoiman biolääketieteellisen alan tutkimuspalveluja. Teknologiakeskus muodostuu useasta erikois-yksiköstä, joissa työskentelee lähes 50 monipuolisen koulutustaustan omaavaa teknologia-asiantuntijaa. Teknologiakeskuksella on tärkeä rooli menetelmien kehittäjänä. Palveluja tarjotaan genomiikan (sekvensointi, genotyyppaus, geeniekspressio-, metylaatioja kopiolukumäärä- määritykset), tehoseulontapalvelujen (lääkeherkkyystestit, kemikaaliseulonnat, RNAi seulonnat, erilaiset mikrosirutulostukset), metabolomiikan, bioinformatiikan ja IT-palvelujen alalla. Lisäksi vuonna 2011 FIMM ja THL perustivat yhdessä Meilahden biopankki-infrastruktuurin (MIBI), joka tarjoaa monipuolisia ja nykyaikaisia näytteiden käsittely- ja säilytyspalveluja tutkimushankkeille. Tässä esitteessä kerromme lyhyesti palveluistamme ja listaamme yhteyshenkilöt, joilta on saatavissa lisätietoja. Toivomme että tästä esitteestä on sinulle hyötyä! Janna Saarela, Research Director

4 A wide range of services suitable for various research purposes is available at FIMM Technology Centre FIMM Teknologiakeskuksessa on tarjolla mittava valikoima erilaisiin tutkimustarkoituksiin soveltuvia palveluja The figure on the next page illustrates how a researcher could utilize the various services available at FIMM Technology Centre. In this example the researcher is dealing with cancer patients but most of the services are not restricted by the disease of interest. More information is available at: https://www.fimm.fi/en/services/technology-centre Viereisen sivun kuvassa on esitetty, miten tutkija voisi hyödyntää FIMM Teknologiakeskuksen tarjoamia lukuisia palveluja. Tässä esimerkissä tutkija on kiinnostunut syövän molekyylitason tapahtumista, mutta useimmat palvelumme soveltuvan eri tyyppisten sairauksien tutkimiseen. Lisätietoja palveluistamme löytyy myös osoitteesta: https://www.fimm.fi/en/services/technology-centre 4

5 Blood cells Tissue biopsy Serum Automated DNA and RNA extraction, sample handling Biobanking High-throughput screens Molecular profiling Tissue imaging Drug sensitivity Mutation detection (hereditary) Histochemical stainings Chemical screens Mutation detection (somatic) Webmicroscopy Gene silencing Metabolomics Whole-genome SNP genotyping CNV profiling Gene expression levels Fusion gene detection Epigenetics 5

6 Genomic Profiling Identification of Known and Novel Variants FIMM Technology Centre offers a wide variety of genomic profiling services that can be used for detection of novel and analysis of known genetic variations: mutations, SNPs, indels and CNVs. We offer high-throughput as well as targeted genotyping and sequencing services. For high-throughput next generation sequencing (NGS) services we utilize Illumina s massively parallel sequencing platforms (Illumina HiSeq and Illumina MiSeq). Our NGS service portfolio for variant and mutation detection includes.: whole genome sequencing (WGS) exome sequencing custom targeted re-sequencing ultra-deep amplicon sequencing targeted mutation panels NGS data analysis services for variant detection are provided. Classical capillary sequencing services are used for various validation purposes. We also offer SNP and CNV genotyping with Illumina Infinium and GoldenGate methodologies for wholegenome, targeted and custom SNP and CNV sets, as well as for cytogenetic analysis needs. For custom SNP genotyping the RT-PCR based LightCycler genotyping and MALDI-TOF (Matrix- Assisted Laser Desorption / Ionization Time-Of- Flight) based Sequenom genotyping services are also available. Sequencing services: Pekka Ellonen Genotyping services: Kati Donner

7 Genomin profilointi uusien varianttien tunnistaminen ja tunnettujen varianttien määrittäminen FIMM:n Teknologiakeskus tarjoaa monenlaisia geneettiseen profilointiin sopivia menetelmiä uusien varianttien tunnistamiseksi ja tunnettujen varianttien määrittämiseksi. Sopivia menetelmiä sekä genominlaajuisiin että tietyille alueille kohdistettuihin analyyseihin löytyy niin genomiikkakuin sekvensointiyksikön palveluista. Uuden sukupolven sekvensointiin perustuvat palvelut (Next Generation Sequencing,NGS) hyödyntävät Illuminan suuren kapasiteetin HiSeq ja MiSeq laitteita. NGS sovellutuksiimme kuuluvat: koko genomin sekvensointi eksomisekvensointi kohdennettu uudelleensekvensointi korkean lukupeiton amplikonisekvensointi valmiit mutaatiopaneelit Genomin variaatiota - yhden nukleotidin polymorfismeja (SNP), kopiolukumäärävaihtelua (CNV) ja sytogeneettisiä muutoksia - voi tutkia sekä genominlaajuisesti että kohdennetusti myös Illuminan Infinium ja GoldenGate teknologioiden avulla. Lisäksi tarjoamme yksittäisten SNP-varianttien määrittämistä RT-PCR -menetelmään pohjautuvalla LightCycler instrumentilla sekä kymmenien tai satojen varianttien kyseessä ollessa massaspektrofotometriaan perustuvalla Sequenomin MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption / Ionization Time-Of-Flight) genotyypitysmenetelmällä. Tarjoamme myös NGS tulosten analyysipalvelua. Uusien löydösten varmistamiseen tarjoamme klassista kapillaarisekvensointimenetelmää. 7

8 Gene Expression Analyses Geeniekpressiomääritykset FIMM Technology Centre offers gene expression services using Next Generation Sequencing (NGS) based technologies and microarrays. RNAseq is a NGS-application used for sequencing of transcriptomes. It enables detection of novel transcripts and splice variants, putative fusion genes and exon level expression analysis of known genes. For RNAseq we currently utilize Illumina s massively parallel sequencing platform (Illumina HiSeq). RNAseq data analysis pipeline is available for organisms supported by Ensembl. We also offer Illumina gene expression technologies, i.e. direct hybridization and DASL gene expression assays, available for whole-genome expression analysis of human, mouse and rat RNA samples. FIMM:n Teknologiakeskuksella on käytössä geeniekspressiotasojen määrittämiseksi kaksi eri menetelmää: uuden sukupolven sekvensointi (Next Generation Sequencing, NGS) sekä mikrosiruanalyysit. RNA-sekvensointi on transkriptomien sekvensointiin tarkoitettu NGS:n sovellus. Se mahdollistaa suhteellisten ekspressiotasojen määrittämisen lisäksi uusien transkriptien, silmikointivarianttien ja fuusiogeenien tunnistamisen. Käytämme RNA:n sekvensointiin Illuminan HiSeq-laitteistoa. Tarjoamme myös RNAseq datan analysointipalveluja niille eliöille, joiden verrokkisekvenssi löytyy Ensembltietokannasta. Geeniekspressiota voi tutkia genominlaajuisesti myös Illuminan mikrosiruilla, joita on saatavilla ihmisen, hiiren ja rotan genomeille. Sequencing services: Pirkko Mattila Array based services: Kati Donner

9 DNA Methylation Analyses DNA:n metylaatiotason analysointi FIMM Tecnology Centre Sequencing Unit offers high throughput DNA methylation services by next generation sequencing based technologies. For methyl sequencing bisulfite conversion -based methods among others followed by Illumina s massively parallel sequencing platforms are being used to reveal methylation patterns. DNA methylation profiling with Illumina s 450k Infinium Methylation BeadChip microarray, covering over methylation sites and target sequence methylation profiling using the Sequenom EpiTYPER application are available at our Genomics Unit. FIMM:n Teknologiakeskuksen Sekvensointiyksikkö tarjoaa DNA:n metylaatiotasojen genominlaajuista määrittämistä uuden sukupolven sekvensointitekniikkaan perustuvilla menetelmillä. Käytössämme on mm. bisulfiitti konversioon perustuva näytteenvalmistusmenetelmä. Metyloidun DNA:n sekvensointiin käytämme Illuminan HiSeqlaitteistoja. Genomiikkayksikössä metylaatiotasoja voidaan määrittää Illuminan 450k Infinium Methylation BeadChip mikrosirulla, jonka avulla genomista analysoidaan yli metylaatiokohtaa ja Sequenomin EpiTYPER sovelluksella, kun halutaan tutkia kohdistetusti kiinnostavia genomialueita. Sequencing services: Pekka Ellonen Array based services: Kati Donner

10 smallrna Sequencing and Screening Pienten RNA-molekyylien sekvensointi ja seulonta smallrnaseq is a Next Generation Sequencing (NGS) application used for sequencing of small (<200nt) RNA molecules. It enables analysis of both known and novel smallrnas. Established service is available for mirna profiling including size-based selection of mirna fraction from smallrnaseq libraries. Illumina plattforms, high capacity Hiseq and lighter capacity fully integrated personal sequencer, MiSeq can be used for mirna sequencing. Primary analysis services for computing expression levels of known mirnas are available. The FIMM High Throughput Biomedicine (HTB) unit has expertise in gain-of-function as well as loss-of function microrna functional screening. Protein level measurements by protein lysate microarrays, cell viability read-outs and high content image-based assays can be used to monitor for the phenotype. Pienten RNA-molekyylien sekvensointi on uuden sukupolven sekvensointitekniikan sovellus, jolla tarkoitetaan alle 200 nukleotidin pituisten RNAmolekyylien sekvensointia. Menetelmä mahdollistaa sekä tunnettujen että uusien pienten RNAmolekyylien analysoinnin. Tarjoamamme mikrornaprofilointipalvelu sisältää mirna-molekyylien kokoon perustuvan eristämisen pienten RNA-molekyylien muodostamasta kirjastosta. mirna profiloinnissa hyödynnämme Illuminan suuren kapasiteetin HiSeq tai MiSeq alustoja. Tarjoamme myös analyysipalveluja mirna-sekvensointidatalle. FIMM:in High Throughput Biomedicine (HTB) yksikkö tarjoaa RNAi seulontojen lisäksi myös mikrorna-seulontoja. mirna seulontojen vaikutusta fenotyyppiin voidaan analysoida proteiinilysaattimikrosirujen, solujen elinkykyä mittaavien kokeiden sekä kuvantamisen avulla. smallrna sequencing : Pirkko Mattila mirna screening: Carina von Schantz-Fant

11 Metabolomics Metabolomiikka FIMM Metabolomics Unit provides high-throughput targeted mass spectrometry based quantitative metabolomics services to basic, biomedical, preclinical and clinical researchers. Our Metabolomics technology platform offers services to researchers in many diverse scientific fields. We can analyse 147 metabolites from 15 different biological classes in many different types of samples from humans, animal models (mouse, rat, dog), C.elegans, and yeast etc. We offer high quality services using state-of-theart technologies, standardised laboratory protocols, quality controls (every 5th run is a blank and every 10th run is our quality control sample), randomisation procedures at both sample extraction and analysis stages, and maintain documentation using electronic lab notebook. Our services and technologies can be applied to research projects in many ways and we will work with you to fit them to your needs. FIMM:n Metabolomiikkayksikkö tarjoaa massaspektrometriaan perustuvia metaboliittien määrityspalveluja biologisille näytteille. Palvelujamme ja teknologiaamme voi hyödyntää monenlaisissa tutkimusprojekteissa. Kehittämällämme menetelmällä voidaan tällä hetkellä tunnistaa 147 metaboliittia laajalla konsentraatioskaalalla. Tarjoamme kohdennettuja, kvantitatiivisia määrityspalveluja monille erilaisille näytetyypeille sekä ihmisperäisille että eläinmalleista peräisin oleville näytteille. Käytämme moderneja teknologioita, standardoituja prosesseja ja kiinnitämme erityistä huomiota laadunvalvontaan. Vidya Velagapudi

12 Cell-based High Throughput Screening The FIMM High Throughput Biomedicine unit (HTB) provides high-throughput approaches for cell based assays and (bio)chemical screening. We aid our users in transforming their assay to platebased high throughput formats (96-, 384 and well). To this end our unit harbors robotics and automation for liquid handling, contact printing, plate reading assays, and high content automated imaging. We collaborate closely with researchers and we are available for consultation at the earliest stages of assay conception through all stages of assay development, optimization, automation, and screening. RNAi screening The HTB unit offers sirna screening for smaller targeted gene sets, such as druggable genes, kinases or phosphatases as well as whole human genome screening. We maintain a genome-wide collection of Ambion human sirnas. Our current endpoints include cell viability readout, automated high content microscopy, kinetic live cell imaging and protein level measurements by protein lysate microarrays. Chemical screening We provide high-throughput approaches of many types for (bio)chemical screening: Cell-based and biochemical screens (using targeted or large chemically diverse libraries) Molecular probe discovery Biological profiling (using libraries of known bioactives) Drug repositioning We provide researchers with access to high throughput screening of chemical libraries (in total compounds, including chemical diversity, natural compound, known bioactive and approved drug collections). Distribution of chemicals We also provide research groups with assay-ready chemicals on plates for their experiments and provide larger amounts of chemicals (5 ul of x concentration) for proof-of-principle experiments with information of the recommended concentration of usage. RNAi screening: Carina von Schantz-Fant Chemical screening: Jani Saarela Sharing of chemicals: Laura Turunen

13 Solubiologinen tehoseulonta FIMM:n High Throughput Biomedicine (HTB) yksikkö tarjoaa eri tyyppisiä solubiologisia tehoseulontapalveluja. Yksikkö on erikoistunut solukokeisiin ja biokemiallisiin analyyseihin ja auttaa käyttäjiä muuntamaan kokeensa 96-, 384-, tai 1536-kuoppalevyille sopiviksi. Tehoseulontalaitteistoon kuuluu robotiikkaa ja automatisoituja nesteenkäsittelylaitteita, mikrosirutulostin, levylukijoita sekä automatisoitu fluoresenssimikroskooppisysteemi. Teemme tiivistä yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja autamme mielellämme kokeiden suunnittelussa alusta loppuun. RNAi tehoseulonta HTB yksikkö tarjoaa RNAi tehoseulontaa genominlaajuisesti sekä kohdennetuille geeniryhmille, kuten kinaaseille ja fosfataaseille. Yksiköllä on käytössään Ambionin genominlaajuinen sirnakokoelma ihmisen geeneille. RNAi seulontojen vaikutusta voidaan analysoida solujen elinkykyä mittaavien kokeiden, automatisoidun solumikroskoopin, elävien solujen kineettisen kuvantamisen sekä proteiinilysaattimikrosirujen avulla. Kemiallinen tehoseulonta Yksikkömme tarjoaa erilaisia kemiallisia tehoseulontapalveluita: solukokeet ja biokemialliset kokeet (kohdennettuja tai laajempia kemikaalikirjastoja käyttäen) biologisten vuorovaikutusten tutkimisen mahdollistavien yhdisteiden etsintä (molecular probe discovery) biologinen profilointi (tunnettujen bioaktiivisten aineiden kirjastoja käyttäen) tunnettujen lääkeaineiden testaaminen uusiin tarkoituksiin HTB yksikön kokoelmiin kuuluu yhdistettä, mm. kemiallisesti monimuotoisten yhdisteiden, luonnollisten yhdisteiden ja tunnettujen bioaktiivisten ja hyväksyttyjen yhdisteiden kokoelmat. Kemikaalien jakaminen Yksikön palveluihin kuuluu myös käyttövalmiiden kemikaalilevyjen sekä suurempien kemikaalimäärien (5µl kutakin kemikaalia x konsentraatiossa) jakaminen tutkimusryhmille. 13

14 Drug Sensitivity and Resistance Testing Lääkeaineherkkyysmääritys The FIMM High Throughput Biomedicine unit (HTB) provides a drug sensitivity and resistance testing (DSRT) assay platform to users. DSRT provides the means for functional profiling of cancer cells and other cell systems in terms of drug sensitivity profiles. The FIMM oncology drug collection currently consists of 306 approved and emerging investigational oncology compounds covering a wide range of molecular targets where the effect of each compound is described with a unique drug sensitivity score. The DSRT platform is actively being used in personalized cancer medicine setting in collaboration with clinicians in order to identify personalized treatment strategies. In addition, numerous different cancer cell lines have been analysed using the platform to detect cancer effective and selective compounds. To date, more than 700 DSRT screens have been run. The active substances in the DSRT platform are also available to users in microgram quantities for followup proof-of-principle studies. Yksi FIMM:in High Throughput Biomedicine (HTB) yksikön tarjoamista palveluista on lääkeaineherkkyysmääritys (DSRT). DSRT:n avulla syöpäsoluja sekä muita solulinjoja voidaan profiloida lääkeaineherkkyyden suhteen. FIMM:n syöpälääkeainekokoelma käsittää tällä hetkellä 306 hyväksyttyä ja kliinisissä kokeissa olevaa lääkeainetta, ja kattaa hyvin laajan kohdemolekyylien kirjon soluissa. DSRT-palvelua käytetään aktiivisesti yksilöllisen lääketieteen tutkimusasetelmassa, jossa yhteistyössä potilasta hoitavan lääkärin kanssa pyritään löytämään juuri kyseiselle potilaalle toimiva hoitostrategia. Lisäksi DSRT-palvelun avulla on tutkittu lukuisia syöpäsolulinjoja ja löydetty tehokkaita ja selektiivisiä syöpäsolujen kasvua estäviä yhdisteitä. Tähän mennessä olemme tehneet yli 700 DSRT-seulontaa. FIMM:in syöpälääkeaine kokoelmaan kuuluvia yhdisteitä on saatavissa mikrogramma-skaalassa tutkimushypoteesien todistamiseksi seurantatutkimuksissa. Krister Wennerberg

15 Imaging and Microarray Printing Kuvantaminen ja mikrosirutulostus The FIMM High Throughput Biomedicine Unit (HTB) provides access to both an Olympus ScanR high content screening system and an INCUCYTE (Essen Bioscience) live cell microscope to visualize cells in high throughput assays. The fully automated Olympus IX81 inverted microscope enables simultaneous visualization of up to 5 different fluorescent labels in fixed cells. The system is designed to produce images from multi-well plates as well as from single slides. Acquired images can be automatically analyzed by, e.g. ScanR image analysis software. The INCUCYTE system, a microscope placed inside a cell incubator, can be used for longterm kinetic live cell imaging of wide variety of cell culture vessels and plates, both in high quality phase contrast or fluorescent mode. We offer also a variety of printing services, such as serum, oligo, plasmid, and protein lysate microarray printing utilizing our Aushon Biosystems 2470 contact printer. FIMM:n High Throughput Biomedicine (HTB) yksikkö tarjoaa solujen kuvantamiseen tehoseulontaanalyyseissä INCUCYTE - (Essen Bioscience) ja Olympus ScanR- kuvantamissysteemejä. Täysin automatisoidulla Olympus IX81 mikroskoopilla on mahdollista visualisoida samanaikaisesti jopa viittä erilaista fluoresoivaa leimaa fiksatuissa soluissa. Systeemi soveltuu sekä yksittäisille objektilaseille että kuoppalevyille. Kuvien analysointi voidaan tehdä automaattisesti systeemin omalla kuvaanalyysiohjelmalla. INCUCYTE, mikroskooppi soluinkubaattorissa, sopii elävien solujen pitkäaikaiseen kineettiseen kuvantamiseen. INCUCYTE mahdollistaa solujen kuvaamisen sekä faasikontrasti- että fluoresenssimikroskopiaa käyttäen useissa erilaisissa kasvatusastioissa. Palveluihimme kuuluu myös mikrosirujen valmistus. Yksikössä on Aushon Biosystems 2470 mikrosirutulostin, jolla on mahdollista valmistaa mm. seerumi-, oligo-, plasmidi-, ja proteiinilysaattimikrosiruja. Carina von Schantz-Fant

16 Bioinformatics Bioinformatiikkapalvelut Many of the technologies and services offered by FIMM produce considerable amounts of data, which typically requires extensive data analysis to make it usable for researchers. FIMM provides expertise and help in the following areas of bioinformatics: pipelines for identification of germline and somatic mutations from exome-, whole genome- and amplicon sequencing data identification of copy number variants from sequencing data RNA-seq data analysis: estimation of gene-, transcript- and exon expression levels, mutation calling and fusion gene detection FIMM provides the computing platform and necessary storage infrastructure for solving questions in bioinformatics, molecular medicine, genetics and related fields. Monet FIMM:n Teknologiakeskuksen tarjoamista palveluista ja teknologioista tuottavat suuria tietomääriä, jonka hyödyntämiseksi dataa täytyy käsitellä ja analysoida. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla bioinformatiikan osa-alueilla: periytyvien ja somaattisten mutaatioiden tunnistaminen uuden sukupolven sekvensointitekniikoiden tuottamasta datasta kopiolukumäärämuutosten tunnistaminen sekvensointidatasta RNA-seq datan analysointi: geenien, transkriptien ja eksonien ekspressiotasojen määritys, mutaatioiden tunnistaminen, fuusiogeenit FIMM tarjoaa tarvittavan infrastruktuurin bioinformatiikan, systeemibiologian, molekyylilääketieteen, genetiikan ja muiden vastaavien tieteenalojen kysymysten ratkaisemiseksi. Imre Västrik

17 Cell Line Authentication Solulinjojen autentikointi FIMM Genomics Unit offers cell line authentication services. The method used allows co-amplification and detection of ten human loci (9 STR loci, Amelogenin for gender identification). These loci collectively provide a genetic profile with a random match probability of 1 in 2.92 x 109. Results are compared to allelic information in different publicly available databases to confirm the authenticity of the cell line. The service can also be used for fingerprinting DNA-samples or cell lines. FIMM:n Genomiikkayksikkö tarjoaa tutkimusryhmille solulinjojen autentikointipalvelua. Menetelmässä monistetaan samanaikaisesti 10 ihmisen genomilokusta (9 mikrosatelliittia ja amelogenin-geeni sukupuolen määrittämiseksi). Saatua profiilia verrataan julkisiin tietokantoihin solulinjan alkuperän toteamiseksi. Vastaavan identtisen geneettisen profiilin löytäminen sattumalta on hyvin epätodennäköistä. Menetelmää voidaan käyttää myös DNA-näytteiden tai solulinjojen sormenjäljen luomiseksi. Kati Donner

18 Molecular Pathology Services Molekyylipatologian palvelut Molecular pathology laboratory provides services for tissue-based research such as: -tissue processing -embedding and sectioning -staining histochemically or by using immunohistochemical techniques The laboratory offers also tissue microarray design and preparation which allows simultaneous analysis of large number of cases under standardized laboratory and evaluation conditions without significant damage to the original tissue block. Molekyylipatologian laboratorio tarjoaa asiakkailleen mm. seuraavia kudosnäytteiden tutkimiseen liittyviä palveluja: -automaattinen kudoskäsittely -näytteiden parafiinivalu ja leikkaus -värjäys histokemiallisin tai immunohistokemiallisin menetelmin Laboratoriossa on myös laitteisto kudossirujen (Tissue Microarray, TMA) suunnittelua ja valmistusta varten. TMA:n käyttö kokoleikkeiden sijaan mahdollistaa useiden kudosnäytteiden samanaikaisen ja standardoidun leikkauksen, värjäyksen sekä analysoinnin. Tiina Vesterinen

19 Meilahti Integrated Biobank Infrastructure, MIBI Meilahden biopankkipalvelut, MIBI The MIBI infrastructure provides state-of-the-art sample processing and storing and several technology platforms such as ips cell preparation, tissue cultures, exosome isolation and different databases. Sample storage services MIBI has liquid nitrogen (LN2) based sample storage facility which provides low-cost, secure and controlled storage of samples in the liquid nitrogen vapour phase (-180 C). This sample storage is available to all research groups for storing small and medium sized sample collections. In addition to LN2, samples can be stored in -20 C, -80 C or at room temperature when appropriate. Automated sample processing MIBI offers automated DNA extraction service from whole blood, buffy coats, cell and tissue samples, saliva and buccal swabs, as well as automated DNA aliquoting, including normalization and quality control. Similarly, liquid handling robotics allows automated serum and plasma aliquoting if needed. MIBI tarjoaa asiakkailleen nykyaikaista näytteiden käsittelyä ja säilytystä sekä useita erilaisia teknologiapalveluja kuten ips-solujen valmistusta, kudosviljelyä, eksosomien eristystä ja erilaisia tietokantoja. Näytteiden säilytyspalvelut MIBI:llä on nestemäiseen typpeen perustuva näytesäilytysjärjestelmä, jossa näytekokoelmia voidaan säilyttää nestetypen kaasufaasissa -180 C lämpötilassa edullisesti, luotettavasti ja tarkasti valvottuina. Tämä järjestelmä on kaikkien tutkimusryhmien käytettävissä, jotka haluavat tallettaa pieniä tai keskisuuria näytekokoelmia. Nestetyppilämpötilan lisäksi MIBI tarjoaa näytesäilytystä -20 C:ssa, -80 C:ssa ja huoneenlämpötilassa. Automaattinen näytteiden käsittely MIBI tarjoaa automatisoitua DNA:n eristystä erilaisista lähtömateriaaleista kuten kokoverestä, verisoluista, kudoksesta, syljestä ja poskisolunäytteistä. Eristetylle DNA:lle tehdään samalla tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet ja se normalisoidaan ja jaetaan eriin asiakkaan haluamalla tavalla. Nesteenkäsittelyrobotteja voidaan hyödyntää myös seerumi- ja plasmanäytteiden jakamisessa pienempiin eriin. Päivi Laiho,

20 Further information: https://www.fimm.fi/en/services/technology-centre Joint research institute with: 20

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

TESTBED FOR NEXT GENERATION REASEARCH & INNOVATION

TESTBED FOR NEXT GENERATION REASEARCH & INNOVATION PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS FOR NEW INNOVATIONS ACADEMIC RESEARCH INDUSTRY + PHARMA R&D SPEND Important decisions in drug discovery The Problem: It difficult to develop novel therapies that differentiate

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Syövät pirstaloituvat: haaste hoidon kehitykselle

Syövät pirstaloituvat: haaste hoidon kehitykselle Syövät pirstaloituvat: haaste hoidon kehitykselle Kimmo Porkka Professor, head of division hematology Helsinki University Central Hospital Helsinki, Finland Syövän heterogeenisyys: esimerkkinä akuutti

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Jarmo Viteli Research Director University of Tampere,

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues

Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues EMA Workshop on Biosimilars, 31 October 2014 Pekka Kurki

Lisätiedot

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering Sivu 1/5 1) LFTY järjestämässä teemasessioita EMBEC2011 konferenssiin 2) Professori, terveydenhuollon tietotekniikka Professori, terveydenhuollon tietotekniikka 3) Early stage researcher positions in scientific

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

ebooks in the libraries ebib trial and results

ebooks in the libraries ebib trial and results ebooks in the libraries ebib trial and results Arja Tuuliniemi Kansalliskirjasto, Olli Nurmi VTT 1 Research questions How to create, distribute and use ebooks in Finnish public libraries? What are suitable

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10. Rekisterinpitäjä Anders Manager Oy Aurakatu 12 B 20100 Turku Y-tunnus: 1024785-9 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Matias Mäenpää +358 (0)45

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Attribuuttipohjainen käyttövaltuuksien hallinta Case Dreamspark Premium

Attribuuttipohjainen käyttövaltuuksien hallinta Case Dreamspark Premium Attribuuttipohjainen käyttövaltuuksien hallinta Case Dreamspark Premium Jari Kotomäki Aalto University IT Käyttövaltuuksien hallinta eli auktorisointi Prosessi, jossa on kyse käyttäjän tunnistamisen (autentikoinnin,

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille?

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Prof. Eero Hyvönen Helsinki Institute for Information Technology HIIT University of Helsinki, Dept. of Computer Science Semantic Computing Research

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 27.1.2014 Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari FIPTrans kyselytutkimus

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus. Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi

Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus. Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi + Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi + Osa 1: Tarina yhdestä pitkästä kirjallisuuskatsausprojektista + Miten tämä artikkeli syntyi? Artikkeli

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Missä mennään BI? Mikko Kontio

Missä mennään BI? Mikko Kontio Missä mennään BI? Mikko Kontio Source: EMC - Big Data in 2020 % Business Intelligence Business Analytics set of theories, methodologies, architectures, and technologies that transform raw data into meaningful

Lisätiedot

Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285)

Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285) Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285) Duration of project: 01 August 2014 30 September 2017 Total budget: 2,051.644 EU contribution: 996,070 Life 2014 infoseminaari ja työpaja

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013

Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013 Liikuntalääketieteen päivät 7.11.2013 Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013 Timo Seppälä LKT, Farmakologian dosentti ADT:n lääketieteellinen johtaja 1) Testosteronista a) Yksilölliset (geneettiset)

Lisätiedot

Peliosaamisen koulutuskokonaisuus

Peliosaamisen koulutuskokonaisuus Peliosaamisen koulutuskokonaisuus University of Tampere / SIS / TRIM Game Research Lab Frans Mäyrä, frans.mayra@uta.fi PhD, Professor of Hypermedia, esp. Digital Culture and Game Studies GameLab history

Lisätiedot

Metal 3D. manufacturing. Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher

Metal 3D. manufacturing. Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher Metal 3D manufacturing Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher 02.11.2016 Collaboration! 2 Oulun yliopisto Definition - What does Additive Manufacturing mean? Additive manufacturing is a manufacturing

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Urapolkumalli ja suorituksen johtaminen ovat keskeisiä prosesseja asiantuntijoiden ja organisaation kehittämisessä

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot