FIMM Technology Services FIMM:n teknologiapalvelut 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIMM Technology Services FIMM:n teknologiapalvelut 1"

Transkriptio

1 FIMM Technology Services FIMM:n teknologiapalvelut 1

2 3 Overview 6 Genomic Profiling 8 Gene Expression Analyses 9 DNA Methylation Analyses 10 smallrna Sequencing and Screening 11 Metabolomics 12 Cell-based High Throughput Screening 14 Drug Sensitivity and Resistance Testing 15 Imaging and Microarray Printing 16 Bioinformatics 17 Cell Line Authentication 18 Molecular Pathology Services 19 Meilahti Integrated Biobank Infrastructure, MIBI Jouko Siro, Gary Wornell, Michel Mees and EATRIS, Tea Pemovska, Kaisa Kettunen, Vilja Pietiäinen and Vidya Velagapudi are acknowledged for the figures.

3 FIMM Technology Centre and Biobank Infrastructure FIMM:n Teknologiakeskus ja biobankki-infrastruktuuri FIMM Technology Centre is a national and international research core unit providing an extensive spectrum of biomedical research services. FIMM Technology Centre operates several core units with a nearly technology experts from diverse educational backgrounds being involved in the operations. Technology Centre develops methods and offers services in the areas of genomics (sequencing, genotyping, expression, methylation and CNV profiling), high throughput biomedicine (screening of chemical compounds, approved drugs, and sirna, as well as serum, cell and protein lysate microarrays), metabolomics, bioinformatics and IT services using state-of-the-art technologies. Furthermore, FIMM and THL joined forces in 2011 and created Meilahti Integrated Biobank Infrastructure, MIBI, which offers a wide range of biobanking services for all interested research projects collecting samples and data. This brochure summarizes our services and lists contact persons for further enquiries. We hope that you will find this useful! FIMM:n Teknologiakeskus on kansallinen ja kansainvälinen tutkimuksen tukiyksikkö, joka tarjoaa mittavan valikoiman biolääketieteellisen alan tutkimuspalveluja. Teknologiakeskus muodostuu useasta erikois-yksiköstä, joissa työskentelee lähes 50 monipuolisen koulutustaustan omaavaa teknologia-asiantuntijaa. Teknologiakeskuksella on tärkeä rooli menetelmien kehittäjänä. Palveluja tarjotaan genomiikan (sekvensointi, genotyyppaus, geeniekspressio-, metylaatioja kopiolukumäärä- määritykset), tehoseulontapalvelujen (lääkeherkkyystestit, kemikaaliseulonnat, RNAi seulonnat, erilaiset mikrosirutulostukset), metabolomiikan, bioinformatiikan ja IT-palvelujen alalla. Lisäksi vuonna 2011 FIMM ja THL perustivat yhdessä Meilahden biopankki-infrastruktuurin (MIBI), joka tarjoaa monipuolisia ja nykyaikaisia näytteiden käsittely- ja säilytyspalveluja tutkimushankkeille. Tässä esitteessä kerromme lyhyesti palveluistamme ja listaamme yhteyshenkilöt, joilta on saatavissa lisätietoja. Toivomme että tästä esitteestä on sinulle hyötyä! Janna Saarela, Research Director

4 A wide range of services suitable for various research purposes is available at FIMM Technology Centre FIMM Teknologiakeskuksessa on tarjolla mittava valikoima erilaisiin tutkimustarkoituksiin soveltuvia palveluja The figure on the next page illustrates how a researcher could utilize the various services available at FIMM Technology Centre. In this example the researcher is dealing with cancer patients but most of the services are not restricted by the disease of interest. More information is available at: https://www.fimm.fi/en/services/technology-centre Viereisen sivun kuvassa on esitetty, miten tutkija voisi hyödyntää FIMM Teknologiakeskuksen tarjoamia lukuisia palveluja. Tässä esimerkissä tutkija on kiinnostunut syövän molekyylitason tapahtumista, mutta useimmat palvelumme soveltuvan eri tyyppisten sairauksien tutkimiseen. Lisätietoja palveluistamme löytyy myös osoitteesta: https://www.fimm.fi/en/services/technology-centre 4

5 Blood cells Tissue biopsy Serum Automated DNA and RNA extraction, sample handling Biobanking High-throughput screens Molecular profiling Tissue imaging Drug sensitivity Mutation detection (hereditary) Histochemical stainings Chemical screens Mutation detection (somatic) Webmicroscopy Gene silencing Metabolomics Whole-genome SNP genotyping CNV profiling Gene expression levels Fusion gene detection Epigenetics 5

6 Genomic Profiling Identification of Known and Novel Variants FIMM Technology Centre offers a wide variety of genomic profiling services that can be used for detection of novel and analysis of known genetic variations: mutations, SNPs, indels and CNVs. We offer high-throughput as well as targeted genotyping and sequencing services. For high-throughput next generation sequencing (NGS) services we utilize Illumina s massively parallel sequencing platforms (Illumina HiSeq and Illumina MiSeq). Our NGS service portfolio for variant and mutation detection includes.: whole genome sequencing (WGS) exome sequencing custom targeted re-sequencing ultra-deep amplicon sequencing targeted mutation panels NGS data analysis services for variant detection are provided. Classical capillary sequencing services are used for various validation purposes. We also offer SNP and CNV genotyping with Illumina Infinium and GoldenGate methodologies for wholegenome, targeted and custom SNP and CNV sets, as well as for cytogenetic analysis needs. For custom SNP genotyping the RT-PCR based LightCycler genotyping and MALDI-TOF (Matrix- Assisted Laser Desorption / Ionization Time-Of- Flight) based Sequenom genotyping services are also available. Sequencing services: Pekka Ellonen Genotyping services: Kati Donner

7 Genomin profilointi uusien varianttien tunnistaminen ja tunnettujen varianttien määrittäminen FIMM:n Teknologiakeskus tarjoaa monenlaisia geneettiseen profilointiin sopivia menetelmiä uusien varianttien tunnistamiseksi ja tunnettujen varianttien määrittämiseksi. Sopivia menetelmiä sekä genominlaajuisiin että tietyille alueille kohdistettuihin analyyseihin löytyy niin genomiikkakuin sekvensointiyksikön palveluista. Uuden sukupolven sekvensointiin perustuvat palvelut (Next Generation Sequencing,NGS) hyödyntävät Illuminan suuren kapasiteetin HiSeq ja MiSeq laitteita. NGS sovellutuksiimme kuuluvat: koko genomin sekvensointi eksomisekvensointi kohdennettu uudelleensekvensointi korkean lukupeiton amplikonisekvensointi valmiit mutaatiopaneelit Genomin variaatiota - yhden nukleotidin polymorfismeja (SNP), kopiolukumäärävaihtelua (CNV) ja sytogeneettisiä muutoksia - voi tutkia sekä genominlaajuisesti että kohdennetusti myös Illuminan Infinium ja GoldenGate teknologioiden avulla. Lisäksi tarjoamme yksittäisten SNP-varianttien määrittämistä RT-PCR -menetelmään pohjautuvalla LightCycler instrumentilla sekä kymmenien tai satojen varianttien kyseessä ollessa massaspektrofotometriaan perustuvalla Sequenomin MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption / Ionization Time-Of-Flight) genotyypitysmenetelmällä. Tarjoamme myös NGS tulosten analyysipalvelua. Uusien löydösten varmistamiseen tarjoamme klassista kapillaarisekvensointimenetelmää. 7

8 Gene Expression Analyses Geeniekpressiomääritykset FIMM Technology Centre offers gene expression services using Next Generation Sequencing (NGS) based technologies and microarrays. RNAseq is a NGS-application used for sequencing of transcriptomes. It enables detection of novel transcripts and splice variants, putative fusion genes and exon level expression analysis of known genes. For RNAseq we currently utilize Illumina s massively parallel sequencing platform (Illumina HiSeq). RNAseq data analysis pipeline is available for organisms supported by Ensembl. We also offer Illumina gene expression technologies, i.e. direct hybridization and DASL gene expression assays, available for whole-genome expression analysis of human, mouse and rat RNA samples. FIMM:n Teknologiakeskuksella on käytössä geeniekspressiotasojen määrittämiseksi kaksi eri menetelmää: uuden sukupolven sekvensointi (Next Generation Sequencing, NGS) sekä mikrosiruanalyysit. RNA-sekvensointi on transkriptomien sekvensointiin tarkoitettu NGS:n sovellus. Se mahdollistaa suhteellisten ekspressiotasojen määrittämisen lisäksi uusien transkriptien, silmikointivarianttien ja fuusiogeenien tunnistamisen. Käytämme RNA:n sekvensointiin Illuminan HiSeq-laitteistoa. Tarjoamme myös RNAseq datan analysointipalveluja niille eliöille, joiden verrokkisekvenssi löytyy Ensembltietokannasta. Geeniekspressiota voi tutkia genominlaajuisesti myös Illuminan mikrosiruilla, joita on saatavilla ihmisen, hiiren ja rotan genomeille. Sequencing services: Pirkko Mattila Array based services: Kati Donner

9 DNA Methylation Analyses DNA:n metylaatiotason analysointi FIMM Tecnology Centre Sequencing Unit offers high throughput DNA methylation services by next generation sequencing based technologies. For methyl sequencing bisulfite conversion -based methods among others followed by Illumina s massively parallel sequencing platforms are being used to reveal methylation patterns. DNA methylation profiling with Illumina s 450k Infinium Methylation BeadChip microarray, covering over methylation sites and target sequence methylation profiling using the Sequenom EpiTYPER application are available at our Genomics Unit. FIMM:n Teknologiakeskuksen Sekvensointiyksikkö tarjoaa DNA:n metylaatiotasojen genominlaajuista määrittämistä uuden sukupolven sekvensointitekniikkaan perustuvilla menetelmillä. Käytössämme on mm. bisulfiitti konversioon perustuva näytteenvalmistusmenetelmä. Metyloidun DNA:n sekvensointiin käytämme Illuminan HiSeqlaitteistoja. Genomiikkayksikössä metylaatiotasoja voidaan määrittää Illuminan 450k Infinium Methylation BeadChip mikrosirulla, jonka avulla genomista analysoidaan yli metylaatiokohtaa ja Sequenomin EpiTYPER sovelluksella, kun halutaan tutkia kohdistetusti kiinnostavia genomialueita. Sequencing services: Pekka Ellonen Array based services: Kati Donner

10 smallrna Sequencing and Screening Pienten RNA-molekyylien sekvensointi ja seulonta smallrnaseq is a Next Generation Sequencing (NGS) application used for sequencing of small (<200nt) RNA molecules. It enables analysis of both known and novel smallrnas. Established service is available for mirna profiling including size-based selection of mirna fraction from smallrnaseq libraries. Illumina plattforms, high capacity Hiseq and lighter capacity fully integrated personal sequencer, MiSeq can be used for mirna sequencing. Primary analysis services for computing expression levels of known mirnas are available. The FIMM High Throughput Biomedicine (HTB) unit has expertise in gain-of-function as well as loss-of function microrna functional screening. Protein level measurements by protein lysate microarrays, cell viability read-outs and high content image-based assays can be used to monitor for the phenotype. Pienten RNA-molekyylien sekvensointi on uuden sukupolven sekvensointitekniikan sovellus, jolla tarkoitetaan alle 200 nukleotidin pituisten RNAmolekyylien sekvensointia. Menetelmä mahdollistaa sekä tunnettujen että uusien pienten RNAmolekyylien analysoinnin. Tarjoamamme mikrornaprofilointipalvelu sisältää mirna-molekyylien kokoon perustuvan eristämisen pienten RNA-molekyylien muodostamasta kirjastosta. mirna profiloinnissa hyödynnämme Illuminan suuren kapasiteetin HiSeq tai MiSeq alustoja. Tarjoamme myös analyysipalveluja mirna-sekvensointidatalle. FIMM:in High Throughput Biomedicine (HTB) yksikkö tarjoaa RNAi seulontojen lisäksi myös mikrorna-seulontoja. mirna seulontojen vaikutusta fenotyyppiin voidaan analysoida proteiinilysaattimikrosirujen, solujen elinkykyä mittaavien kokeiden sekä kuvantamisen avulla. smallrna sequencing : Pirkko Mattila mirna screening: Carina von Schantz-Fant

11 Metabolomics Metabolomiikka FIMM Metabolomics Unit provides high-throughput targeted mass spectrometry based quantitative metabolomics services to basic, biomedical, preclinical and clinical researchers. Our Metabolomics technology platform offers services to researchers in many diverse scientific fields. We can analyse 147 metabolites from 15 different biological classes in many different types of samples from humans, animal models (mouse, rat, dog), C.elegans, and yeast etc. We offer high quality services using state-of-theart technologies, standardised laboratory protocols, quality controls (every 5th run is a blank and every 10th run is our quality control sample), randomisation procedures at both sample extraction and analysis stages, and maintain documentation using electronic lab notebook. Our services and technologies can be applied to research projects in many ways and we will work with you to fit them to your needs. FIMM:n Metabolomiikkayksikkö tarjoaa massaspektrometriaan perustuvia metaboliittien määrityspalveluja biologisille näytteille. Palvelujamme ja teknologiaamme voi hyödyntää monenlaisissa tutkimusprojekteissa. Kehittämällämme menetelmällä voidaan tällä hetkellä tunnistaa 147 metaboliittia laajalla konsentraatioskaalalla. Tarjoamme kohdennettuja, kvantitatiivisia määrityspalveluja monille erilaisille näytetyypeille sekä ihmisperäisille että eläinmalleista peräisin oleville näytteille. Käytämme moderneja teknologioita, standardoituja prosesseja ja kiinnitämme erityistä huomiota laadunvalvontaan. Vidya Velagapudi

12 Cell-based High Throughput Screening The FIMM High Throughput Biomedicine unit (HTB) provides high-throughput approaches for cell based assays and (bio)chemical screening. We aid our users in transforming their assay to platebased high throughput formats (96-, 384 and well). To this end our unit harbors robotics and automation for liquid handling, contact printing, plate reading assays, and high content automated imaging. We collaborate closely with researchers and we are available for consultation at the earliest stages of assay conception through all stages of assay development, optimization, automation, and screening. RNAi screening The HTB unit offers sirna screening for smaller targeted gene sets, such as druggable genes, kinases or phosphatases as well as whole human genome screening. We maintain a genome-wide collection of Ambion human sirnas. Our current endpoints include cell viability readout, automated high content microscopy, kinetic live cell imaging and protein level measurements by protein lysate microarrays. Chemical screening We provide high-throughput approaches of many types for (bio)chemical screening: Cell-based and biochemical screens (using targeted or large chemically diverse libraries) Molecular probe discovery Biological profiling (using libraries of known bioactives) Drug repositioning We provide researchers with access to high throughput screening of chemical libraries (in total compounds, including chemical diversity, natural compound, known bioactive and approved drug collections). Distribution of chemicals We also provide research groups with assay-ready chemicals on plates for their experiments and provide larger amounts of chemicals (5 ul of x concentration) for proof-of-principle experiments with information of the recommended concentration of usage. RNAi screening: Carina von Schantz-Fant Chemical screening: Jani Saarela Sharing of chemicals: Laura Turunen

13 Solubiologinen tehoseulonta FIMM:n High Throughput Biomedicine (HTB) yksikkö tarjoaa eri tyyppisiä solubiologisia tehoseulontapalveluja. Yksikkö on erikoistunut solukokeisiin ja biokemiallisiin analyyseihin ja auttaa käyttäjiä muuntamaan kokeensa 96-, 384-, tai 1536-kuoppalevyille sopiviksi. Tehoseulontalaitteistoon kuuluu robotiikkaa ja automatisoituja nesteenkäsittelylaitteita, mikrosirutulostin, levylukijoita sekä automatisoitu fluoresenssimikroskooppisysteemi. Teemme tiivistä yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja autamme mielellämme kokeiden suunnittelussa alusta loppuun. RNAi tehoseulonta HTB yksikkö tarjoaa RNAi tehoseulontaa genominlaajuisesti sekä kohdennetuille geeniryhmille, kuten kinaaseille ja fosfataaseille. Yksiköllä on käytössään Ambionin genominlaajuinen sirnakokoelma ihmisen geeneille. RNAi seulontojen vaikutusta voidaan analysoida solujen elinkykyä mittaavien kokeiden, automatisoidun solumikroskoopin, elävien solujen kineettisen kuvantamisen sekä proteiinilysaattimikrosirujen avulla. Kemiallinen tehoseulonta Yksikkömme tarjoaa erilaisia kemiallisia tehoseulontapalveluita: solukokeet ja biokemialliset kokeet (kohdennettuja tai laajempia kemikaalikirjastoja käyttäen) biologisten vuorovaikutusten tutkimisen mahdollistavien yhdisteiden etsintä (molecular probe discovery) biologinen profilointi (tunnettujen bioaktiivisten aineiden kirjastoja käyttäen) tunnettujen lääkeaineiden testaaminen uusiin tarkoituksiin HTB yksikön kokoelmiin kuuluu yhdistettä, mm. kemiallisesti monimuotoisten yhdisteiden, luonnollisten yhdisteiden ja tunnettujen bioaktiivisten ja hyväksyttyjen yhdisteiden kokoelmat. Kemikaalien jakaminen Yksikön palveluihin kuuluu myös käyttövalmiiden kemikaalilevyjen sekä suurempien kemikaalimäärien (5µl kutakin kemikaalia x konsentraatiossa) jakaminen tutkimusryhmille. 13

14 Drug Sensitivity and Resistance Testing Lääkeaineherkkyysmääritys The FIMM High Throughput Biomedicine unit (HTB) provides a drug sensitivity and resistance testing (DSRT) assay platform to users. DSRT provides the means for functional profiling of cancer cells and other cell systems in terms of drug sensitivity profiles. The FIMM oncology drug collection currently consists of 306 approved and emerging investigational oncology compounds covering a wide range of molecular targets where the effect of each compound is described with a unique drug sensitivity score. The DSRT platform is actively being used in personalized cancer medicine setting in collaboration with clinicians in order to identify personalized treatment strategies. In addition, numerous different cancer cell lines have been analysed using the platform to detect cancer effective and selective compounds. To date, more than 700 DSRT screens have been run. The active substances in the DSRT platform are also available to users in microgram quantities for followup proof-of-principle studies. Yksi FIMM:in High Throughput Biomedicine (HTB) yksikön tarjoamista palveluista on lääkeaineherkkyysmääritys (DSRT). DSRT:n avulla syöpäsoluja sekä muita solulinjoja voidaan profiloida lääkeaineherkkyyden suhteen. FIMM:n syöpälääkeainekokoelma käsittää tällä hetkellä 306 hyväksyttyä ja kliinisissä kokeissa olevaa lääkeainetta, ja kattaa hyvin laajan kohdemolekyylien kirjon soluissa. DSRT-palvelua käytetään aktiivisesti yksilöllisen lääketieteen tutkimusasetelmassa, jossa yhteistyössä potilasta hoitavan lääkärin kanssa pyritään löytämään juuri kyseiselle potilaalle toimiva hoitostrategia. Lisäksi DSRT-palvelun avulla on tutkittu lukuisia syöpäsolulinjoja ja löydetty tehokkaita ja selektiivisiä syöpäsolujen kasvua estäviä yhdisteitä. Tähän mennessä olemme tehneet yli 700 DSRT-seulontaa. FIMM:in syöpälääkeaine kokoelmaan kuuluvia yhdisteitä on saatavissa mikrogramma-skaalassa tutkimushypoteesien todistamiseksi seurantatutkimuksissa. Krister Wennerberg

15 Imaging and Microarray Printing Kuvantaminen ja mikrosirutulostus The FIMM High Throughput Biomedicine Unit (HTB) provides access to both an Olympus ScanR high content screening system and an INCUCYTE (Essen Bioscience) live cell microscope to visualize cells in high throughput assays. The fully automated Olympus IX81 inverted microscope enables simultaneous visualization of up to 5 different fluorescent labels in fixed cells. The system is designed to produce images from multi-well plates as well as from single slides. Acquired images can be automatically analyzed by, e.g. ScanR image analysis software. The INCUCYTE system, a microscope placed inside a cell incubator, can be used for longterm kinetic live cell imaging of wide variety of cell culture vessels and plates, both in high quality phase contrast or fluorescent mode. We offer also a variety of printing services, such as serum, oligo, plasmid, and protein lysate microarray printing utilizing our Aushon Biosystems 2470 contact printer. FIMM:n High Throughput Biomedicine (HTB) yksikkö tarjoaa solujen kuvantamiseen tehoseulontaanalyyseissä INCUCYTE - (Essen Bioscience) ja Olympus ScanR- kuvantamissysteemejä. Täysin automatisoidulla Olympus IX81 mikroskoopilla on mahdollista visualisoida samanaikaisesti jopa viittä erilaista fluoresoivaa leimaa fiksatuissa soluissa. Systeemi soveltuu sekä yksittäisille objektilaseille että kuoppalevyille. Kuvien analysointi voidaan tehdä automaattisesti systeemin omalla kuvaanalyysiohjelmalla. INCUCYTE, mikroskooppi soluinkubaattorissa, sopii elävien solujen pitkäaikaiseen kineettiseen kuvantamiseen. INCUCYTE mahdollistaa solujen kuvaamisen sekä faasikontrasti- että fluoresenssimikroskopiaa käyttäen useissa erilaisissa kasvatusastioissa. Palveluihimme kuuluu myös mikrosirujen valmistus. Yksikössä on Aushon Biosystems 2470 mikrosirutulostin, jolla on mahdollista valmistaa mm. seerumi-, oligo-, plasmidi-, ja proteiinilysaattimikrosiruja. Carina von Schantz-Fant

16 Bioinformatics Bioinformatiikkapalvelut Many of the technologies and services offered by FIMM produce considerable amounts of data, which typically requires extensive data analysis to make it usable for researchers. FIMM provides expertise and help in the following areas of bioinformatics: pipelines for identification of germline and somatic mutations from exome-, whole genome- and amplicon sequencing data identification of copy number variants from sequencing data RNA-seq data analysis: estimation of gene-, transcript- and exon expression levels, mutation calling and fusion gene detection FIMM provides the computing platform and necessary storage infrastructure for solving questions in bioinformatics, molecular medicine, genetics and related fields. Monet FIMM:n Teknologiakeskuksen tarjoamista palveluista ja teknologioista tuottavat suuria tietomääriä, jonka hyödyntämiseksi dataa täytyy käsitellä ja analysoida. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla bioinformatiikan osa-alueilla: periytyvien ja somaattisten mutaatioiden tunnistaminen uuden sukupolven sekvensointitekniikoiden tuottamasta datasta kopiolukumäärämuutosten tunnistaminen sekvensointidatasta RNA-seq datan analysointi: geenien, transkriptien ja eksonien ekspressiotasojen määritys, mutaatioiden tunnistaminen, fuusiogeenit FIMM tarjoaa tarvittavan infrastruktuurin bioinformatiikan, systeemibiologian, molekyylilääketieteen, genetiikan ja muiden vastaavien tieteenalojen kysymysten ratkaisemiseksi. Imre Västrik

17 Cell Line Authentication Solulinjojen autentikointi FIMM Genomics Unit offers cell line authentication services. The method used allows co-amplification and detection of ten human loci (9 STR loci, Amelogenin for gender identification). These loci collectively provide a genetic profile with a random match probability of 1 in 2.92 x 109. Results are compared to allelic information in different publicly available databases to confirm the authenticity of the cell line. The service can also be used for fingerprinting DNA-samples or cell lines. FIMM:n Genomiikkayksikkö tarjoaa tutkimusryhmille solulinjojen autentikointipalvelua. Menetelmässä monistetaan samanaikaisesti 10 ihmisen genomilokusta (9 mikrosatelliittia ja amelogenin-geeni sukupuolen määrittämiseksi). Saatua profiilia verrataan julkisiin tietokantoihin solulinjan alkuperän toteamiseksi. Vastaavan identtisen geneettisen profiilin löytäminen sattumalta on hyvin epätodennäköistä. Menetelmää voidaan käyttää myös DNA-näytteiden tai solulinjojen sormenjäljen luomiseksi. Kati Donner

18 Molecular Pathology Services Molekyylipatologian palvelut Molecular pathology laboratory provides services for tissue-based research such as: -tissue processing -embedding and sectioning -staining histochemically or by using immunohistochemical techniques The laboratory offers also tissue microarray design and preparation which allows simultaneous analysis of large number of cases under standardized laboratory and evaluation conditions without significant damage to the original tissue block. Molekyylipatologian laboratorio tarjoaa asiakkailleen mm. seuraavia kudosnäytteiden tutkimiseen liittyviä palveluja: -automaattinen kudoskäsittely -näytteiden parafiinivalu ja leikkaus -värjäys histokemiallisin tai immunohistokemiallisin menetelmin Laboratoriossa on myös laitteisto kudossirujen (Tissue Microarray, TMA) suunnittelua ja valmistusta varten. TMA:n käyttö kokoleikkeiden sijaan mahdollistaa useiden kudosnäytteiden samanaikaisen ja standardoidun leikkauksen, värjäyksen sekä analysoinnin. Tiina Vesterinen

19 Meilahti Integrated Biobank Infrastructure, MIBI Meilahden biopankkipalvelut, MIBI The MIBI infrastructure provides state-of-the-art sample processing and storing and several technology platforms such as ips cell preparation, tissue cultures, exosome isolation and different databases. Sample storage services MIBI has liquid nitrogen (LN2) based sample storage facility which provides low-cost, secure and controlled storage of samples in the liquid nitrogen vapour phase (-180 C). This sample storage is available to all research groups for storing small and medium sized sample collections. In addition to LN2, samples can be stored in -20 C, -80 C or at room temperature when appropriate. Automated sample processing MIBI offers automated DNA extraction service from whole blood, buffy coats, cell and tissue samples, saliva and buccal swabs, as well as automated DNA aliquoting, including normalization and quality control. Similarly, liquid handling robotics allows automated serum and plasma aliquoting if needed. MIBI tarjoaa asiakkailleen nykyaikaista näytteiden käsittelyä ja säilytystä sekä useita erilaisia teknologiapalveluja kuten ips-solujen valmistusta, kudosviljelyä, eksosomien eristystä ja erilaisia tietokantoja. Näytteiden säilytyspalvelut MIBI:llä on nestemäiseen typpeen perustuva näytesäilytysjärjestelmä, jossa näytekokoelmia voidaan säilyttää nestetypen kaasufaasissa -180 C lämpötilassa edullisesti, luotettavasti ja tarkasti valvottuina. Tämä järjestelmä on kaikkien tutkimusryhmien käytettävissä, jotka haluavat tallettaa pieniä tai keskisuuria näytekokoelmia. Nestetyppilämpötilan lisäksi MIBI tarjoaa näytesäilytystä -20 C:ssa, -80 C:ssa ja huoneenlämpötilassa. Automaattinen näytteiden käsittely MIBI tarjoaa automatisoitua DNA:n eristystä erilaisista lähtömateriaaleista kuten kokoverestä, verisoluista, kudoksesta, syljestä ja poskisolunäytteistä. Eristetylle DNA:lle tehdään samalla tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet ja se normalisoidaan ja jaetaan eriin asiakkaan haluamalla tavalla. Nesteenkäsittelyrobotteja voidaan hyödyntää myös seerumi- ja plasmanäytteiden jakamisessa pienempiin eriin. Päivi Laiho,

20 Further information: https://www.fimm.fi/en/services/technology-centre Joint research institute with: 20

FIMM Technology Services FIMM:n teknologiapalvelut 1

FIMM Technology Services FIMM:n teknologiapalvelut 1 FIMM Technology Services FIMM:n teknologiapalvelut 1 3 Overview 6 Genomic Profiling 8 Gene Expression Analyses 9 DNA Methylation Analyses 10 smallrna Sequencing and Screening 11 Metabolomics 12 Cell-based

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Syövät pirstaloituvat: haaste hoidon kehitykselle

Syövät pirstaloituvat: haaste hoidon kehitykselle Syövät pirstaloituvat: haaste hoidon kehitykselle Kimmo Porkka Professor, head of division hematology Helsinki University Central Hospital Helsinki, Finland Syövän heterogeenisyys: esimerkkinä akuutti

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Bioinformatics in Laboratory of Computer and Information Science

Bioinformatics in Laboratory of Computer and Information Science HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LABORATORY OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE Bioinformatics in Laboratory of Computer and Information Science Samuel Kaski Research Two centers of excellence of the

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

TESTBED FOR NEXT GENERATION REASEARCH & INNOVATION

TESTBED FOR NEXT GENERATION REASEARCH & INNOVATION PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS FOR NEW INNOVATIONS ACADEMIC RESEARCH INDUSTRY + PHARMA R&D SPEND Important decisions in drug discovery The Problem: It difficult to develop novel therapies that differentiate

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Bioinformatiikan maisteriohjelman infotilaisuus Exactum D122

Bioinformatiikan maisteriohjelman infotilaisuus Exactum D122 Bioinformatiikan maisteriohjelman infotilaisuus 15.11.2007 Exactum D122 Bio- ja lääketieteiden opiskelu MBImaisteriohjelmassa Outi Monni, Dos, FT Biolääketieteen laitos 15.11.2007 Bioinformatiikan maisteriohjelma

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

VIIKKI BIOCENTER University of Helsinki

VIIKKI BIOCENTER University of Helsinki VIIKKI BIOCENTER University of Helsinki Biologian DNA koodi ja sen selvittäminen Petri Auvinen DNA Sequencing and Genomics Laboratory Institute of Biotechnology Kuinka solut kehittyivät? Kolmenlaisia soluja

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Suomalaiset vahvuudet

Suomalaiset vahvuudet Suomalaiset vahvuudet Korkealaatuinen terveydenhuoltojärjestelmä Luotettavat terveydenhuollon rekisterit Väestöaineistot ja terveydenhuollon näytekokoelmat Geneettisesti homogeeninen väestö Kansainvälisesti

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Statistical design. Tuomas Selander

Statistical design. Tuomas Selander Statistical design Tuomas Selander 28.8.2014 Introduction Biostatistician Work area KYS-erva KYS, Jyväskylä, Joensuu, Mikkeli, Savonlinna Work tasks Statistical methods, selection and quiding Data analysis

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

PrinLab. Antti Berg Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö 29.2.2012

PrinLab. Antti Berg Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö 29.2.2012 PrinLab Painettavien antureiden kehityslaboratorio Antti Berg Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö 29.2.2012 1. Tausta 2. PrinLabtavoitteet 3. PrinLablaboratorio 4. Kehityslaboratorion toiminta

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen. Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia

Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen. Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia 21.1.2014 Epigeneettinen säätely Epigenetic: may be used for anything to do with development, but nowadays

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Esitykset jaetaan tilaisuuden jälkeen, saat linkin sähköpostiisi. Toivottavasti vastaat myös muutamaan kysymykseen tapahtumasta Have a lot of fun!

Esitykset jaetaan tilaisuuden jälkeen, saat linkin sähköpostiisi. Toivottavasti vastaat myös muutamaan kysymykseen tapahtumasta Have a lot of fun! SUSEtoberfest 2017 #SUSEtoberfest @SUSESuomi Wifi saatavilla SSID:Korjaamonavoin salasana: korjaamo Finceptum koulutuksen ständi Lasse Paavola SUSE ja Micro Focus Secure -tiimi Esitykset jaetaan tilaisuuden

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Mitä uutta DNA:sta. - koko perimän laajuiset analyysimenetelmät ja niiden sovellukset. Heidi Nousiainen, FT Erikoistuva kemisti, HUSLAB

Mitä uutta DNA:sta. - koko perimän laajuiset analyysimenetelmät ja niiden sovellukset. Heidi Nousiainen, FT Erikoistuva kemisti, HUSLAB Mitä uutta DNA:sta - koko perimän laajuiset analyysimenetelmät ja niiden sovellukset Heidi Nousiainen, FT Erikoistuva kemisti, HUSLAB SKKY:n ja Sairaalakemistit Ry:n syyskoulutuspäivät Paasitorni, 16.11.2012

Lisätiedot

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa Paula Oja, TtT Laboratorio, Oulun yliopistollinen sairaala Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26. 27.1.2011 1 Taustaa Laboratorion tulee

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY

VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY 1 WP2.1 Technology review and VBE platform 2 Tavoitteet In In charge: charge: Method: Method: Jiri Jiri Hietanen, Hietanen, TUT TUT Analysis Analysis of of existing

Lisätiedot

Mitä on moderni biopankkitoiminta?

Mitä on moderni biopankkitoiminta? Mitä on moderni biopankkitoiminta? LabQuality-päivät 9.2.2012 Kimmo Pitkänen kehittämispäällikkö Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland 1) Mikä on

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues

Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues EMA Workshop on Biosimilars, 31 October 2014 Pekka Kurki

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa BMF, Osaamisen ytimessä -kevätseminaari 13.4.2011 Maarit Putous, informaatikko Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa CINAHL Cumulative index to nursing and allied health literature 1981- viitteitä yli 3000

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Miten biopankkitoiminta vaikuttaa patologian osastoissa

Miten biopankkitoiminta vaikuttaa patologian osastoissa Miten biopankkitoiminta vaikuttaa patologian osastoissa Markku Kallajoki TYKS-SAPA/patologia ja Auria Biopankki Labquality days 6.2. 2015 Sisältö Motivointi Biopankkilaki Tuorenäytekeräys Arkistotoimi

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Jarmo Viteli Research Director University of Tampere,

Lisätiedot

WP3 Decision Support Technologies

WP3 Decision Support Technologies WP3 Decision Support Technologies 1 WP3 Decision Support Technologies WP Leader: Jarmo Laitinen Proposed budget: 185 000, VTT 100 000, TUT 85 000. WP3 focuses in utilizing decision support technologies

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee Online meeting VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 2 (15) Index 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Acquiring Lync

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia FoundationOne

Uusia mahdollisuuksia FoundationOne Uusia mahdollisuuksia FoundationOne FI/FMI/1703/0019 Maaliskuu 2017 FoundationOne -palvelu FoundationOne on kattava genomianalysointipalvelu, jossa tutkitaan 315 geenistä koko koodaava alue sekä 28 geenistä

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet

Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet Maarika Maury Kissconsulting Creative Commons Dreamstime Free Stock Photos KISSCONSULTING Perustettu vuonna 1990 Muutosloikka

Lisätiedot

Bioinformatiikan maisteriohjelma

Bioinformatiikan maisteriohjelma Bioinformatiikan maisteriohjelma Avajaiset 5.9.2006 Esa Pitkänen Ohjelma Esittelykierros Juhon ja Samin alkusanat Lukuvuoden 06-07 opetus ja käytännön asioita MBI-webbisivut Tarjoilua! Opiskelijoiden ohjaus

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Keskijännitekojeistot. Medium Voltage Power Distribution Equipment

Keskijännitekojeistot. Medium Voltage Power Distribution Equipment Keskijännitekojeistot Medium Voltage Power Distribution Equipment Avaimet menestykseen Satmatic Oy on yksi Suomen johtavista sähkö- ja automaatiotekniikan rakentajista lähes 30 vuoden kokemuksella. Ulvilassa

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel. Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.

ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel. Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5. ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.2011 Otaniemi ReFuel a three year research project (2009-2011) goal utilize the

Lisätiedot

Biopankkitoiminta Suomessa. Dos. Heli Salminen

Biopankkitoiminta Suomessa. Dos. Heli Salminen Biopankkitoiminta Suomessa Dos. Heli Salminen Suomalaisten sairaalabiopankkien erityispiirteet ja mahdollisuudet Miten biopankit vastaavat terveydenhuollon haasteisiin Perustuslaki Biopankkilaki Henkilötietolaki

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM)

Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) Teknologia Tutkimus Terveys Biopankkilaki voimaan uudet biopankit käynnistymässä Kimmo Pitkänen Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot