TASEKI RJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0347890-7 TASEKI RJA 1.1. - 31.12.2014"

Transkriptio

1 TASEKI RJA Sisällysluettelo: Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Talousarviovertailu Hallituksen ja toimitusjohtajan ailekirjoitukset Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

2 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TOIMINTAKERTOMUS Kotipaikka Joensuu Ly-tunnus Emoyhteisön nimi Yhtiö kuuluu Joensuun konserniin. Joensuun kaupunki omistaa yhtiöstä 79,55 %. Toimitusjohtajan katsaus Taloudellisesti vuosi oli hyvä ja yhtiön pysäköintitoiminnan tulokehitys on kasvanut suotuisasti. Pysäköintitalojen käyttöasteet ovat muuttuneet. Hallitie 2 p-talon käyttöaste on laskenut ja Torikatu 29b p-talon käyttöaste on kasvussa. Maantasopysäköintialueilla vaihtelevat käyttöasteet alueen mukaan merkittävästi. Pysäköintiasiakkaat ovat hankkineet maantasopysäköintialueille ja kadunvarsipysäköintiin runsaasti Joensuun kaupungin kanssa yhteiskäytössä olevaa Yleispysäköintitunnus korttia. Yleistä Yhtiön toimialana on pysäköintipaikkojen aikaansaamiseksi omistaa ja hallita pysäköinti laitoksia ja myydä tai vuokrata pysäköintipaikkoja. Päättynyt tilikausi oli yhtiön 35. toimintavuosi. Yhtiö on perustettu ja se on merkitty kaupparekisteriin Yhtiöllä on hallinnassaan kolme maantasossa olevaa pysäköintialuetta kortteleissa 27 (Koulukatu 18), 37 (Koulukatu 22) ja 45 (Koulukatu 28) sekä kaksi pysäköintitaloa, joista korttelissa 21 sijaitseva pysäköintitalo (Torikatu 29b) valmistui ja korttelissa 1795 sijaitseva pysäköintitalo (Hallitie 2) valmistui Joensuun rautatieaseman autopaikoitusalueen autopaikat on vuokrattu yhtiöllemme alkaen. Kenttämiehentien autopaikoitusalueen tontti on vuokrattu yhtiöllemme alkaen. Keskustan maantasopaikkoja on yhteensä 293 autopaikkaa ja pysäköintitaloissa yhtensä 816 autopaikkaa. Autopaikkasopimuksia on tehty toimintavuoden loppuun mennessä 893 autopaikalle. Joensuun kaupungin maksulliset kadunvarsipaikat 495 kpl ovat olleet vuokrattuna yhtiöllemme alkaen. Lisäksi on toiminnassamme Joensuun rautatieaseman pysäköintipaikkoja 74 kpl ja Kenttämiehentien autopaikoitusalueella pysäköintipaikkoja on 232 kpl. Yhtiöllä on Marjalan kaupunginosassa 99 autopaikkaa korttelissa 2202 ja 90 autopaikkaa korttelissa 2211 sekä em. kortteleiden teknisten tilojen huoltorakennuksetja korttelipiha alueet. Kokoukset ja organisaatio Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Hallitukseen ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Hannu Huikuri ja varapuheenjohtajana Ari Tielinen sekä muina varsinaisina jäseninä Tony Kuntsi ja Marja Simola sekä varajäseninä Sinikka Hälli ja Markus Kytölä alkaen hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Hannu Huikuri ja varapuheenjohtajana Ari Tielinen sekä muina varsinaisina jäseninä, Marja Simola, Tony Kuntsi ja Satu Jumppanen sekä varajäseninä Sinikka Hälli ja Janne Krohns. Hallitus on kokoontunut yhdeksän kertaa. Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet saakka Pasi Tuuva, KHTja Lilja Koskelo, HTM, JHTT sekä heidän varamiehinään Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHTT ja Aki Rusanen, HTM, JHTT alkaen on tilintarkastajaksi valittu KHT-yhteisö BDO Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHTT Pasi Tuuva.

3 Torikatu 29b pysäköintitalon kiinteistönhoidosta on vastannut Talohuolto Multanen Oy ja Hallitie 2 pysaköintitalon kiinteistönhoidosta ISS Palvelut Oy. Maantasoautopysäköinti alueiden hoidosta on vastannut Talohuolto Multanen Oy. Marjalan kohteiden kiinteistönhoidosta on vastannut Savottamiehet Ky. Pysäköintirahastusautomaattien korjaus- ja huoltotyöt on ostettu Empower Oy: Itä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut isännöitsijä Pertti Dahi, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin lukuun. Palkat ja palkkiot Tilikaudella maksettiin palkkoja yhteensä jakautuen seuraavasti (sis. alv 0 %): v v O hallitus 4.830, ,00 O muutpalkat 2.573, ,00 Tilikaudella maksettiin palkkiota yhteensä jakautuen seuraavasti: O tilintarkastajat 796,21 900,00 O isännöintitoimisto , ,45 O Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus , ,89 O P-talojen ja alueiden hoito , ,24 O P-talojen vartiointi ja valvonta , ,25 Marjalan kohteiden kiinteistönhoitokulut laskutetaan kokonaan kortteleiden kiinteistöiltä. Vakuutukset Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutukset ja vastuuvakuutukset Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Korjaukset ja investoinnit Korjaukset ja muut hoitokulut esitetään talousarviovertailun yhteydessä. Kuluneena vuotena ei ollut investointeja. 2. Muut tiedot Yhtiön hallitus tutustui Saksassa pysäköintirahastuslaitevalmistajan uusimpiin laitteistoratkaisuihin sekä eri pysäköintilaitoksiin opintomatkalla Uusia autopaikkasopimuksia ei ole tehty kuluneen vuoden aikana. Joensuun Tiedepuisto Oy sijoitti yhtiön rakennusrahastoon rahastosijoituksena ,43 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Vastikkeet Autopaikkavastiketta on peritty osakkailta 73,17 /autopaikka!vuosi. (sis. ALV 0 %) Talousarvion toteutuminen Tiedot talousarvion toteutumisesta ovat liitteenä. Arvio vuoden 2015 kehityksestä Pysäköintitalojen käyttöasteen kasvu tulee jatkumaan kuluvan vuoden aikana Torikatu 29b p-talossa, mutta Hallitie 2 p-talon käyttöaste ei kasva taloudellisen tilanteen heikkenemisen johdosta. Maksullisen kadunvarsi- ja pysäköintialueiden käytön kasvu myös taantuu. Hallitie 2 pysäköintitalo ja Kenttämiehentien autopaikoitusalue kuuluvat yhtiömme ja tapahtumajärjestäjien pysäköinnin yhteistyöhön. Hallituksen esitys Hallitus esittää, että tilikauden kirjanpidollinen voitto ,38 vapaan oman pääoman rahastoon ja että osinkoa ei jaeta. siirretään sijoitetun

4 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TULOSLASKELMA 3. Länsikatu 15, rak JOENSUU Y-tunrius Vuokrat , ,70 LIIKEVAIHTO , ,70 Muut kiinteistön tuotot , ,59 Henkilöstö kulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut 0,00-259,50 Muut henkilösivu kulut 0,00-40,80 Henkilösivukulut yhteensä 0,00-300,30 Henkilöstökulut yhteensä , ,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,35 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,71 Käyttö-ja huolto , ,82 Ulkoalueiden huolto , ,67 Siivous , ,76 Vesi ja jätevesi -249,92-266,68 Sähkö ja kaasu , ,78 Jätehuolto -337,69-335,32 Vahinkovakuutukset , ,97 Vuokrat , ,62 Kiinteistövero , ,20 Korjaukset , ,11 Muut hoitokulut , ,63 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,27 Luottotappiot 0,00-464,77 Muut kulut yhteensä , ,04 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,60 Rahoitustuototja -kulut Muut korko-ja rahoitustuotot , ,26 Korko-ja muut rahoituskulut -0,62 0,01 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,27 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIROJA JA VEROJA , ,87 Tuloverot , ,92 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,95

5 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TASE 4. Länsikatu 15, rak Joensuu Y-tunnus Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,96 Aineelliset hyöciykkeet Maa-ja vesialueet Omistuskiinteistöt , ,72 Kiinteistöjen vuokraolkeudet , ,56 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennuksetja rakennelmat , ,61 Koneet ja kalusto , ,68 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,57 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,89 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,16 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,77 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,70 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,63 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,52 Vastaavaa yhteensä , ,05

6 OMA PÄÄOMA Vastattavaa Y-tunnus Joensuu Vastattavaa yhteensä , ,05 Vieras pääoma yhteensä , ,82 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,82 Muut velat , ,23 Siirtovelat 0,00 259,50 Lyhytaikainen Velat saman konsernin yrityksille , ,77 Ostovelat , ,32 VIERAS PÄÄOMA Oma pääoma yhteeensä , ,23 Tilikauden voitto/tappio , ,95 Muut rahastot yhteensä , ,00 Muut rahastot Lainanlyhennysrahasto , ,07 Ylikurssirahasto , ,78 Sijoit.vap.oman pääoman rahasto , ,64 Rakennusrahasto ,50 0,00 Vararahasto 1 009, ,74 Kaavoitusrahastot , ,29 Osakepääoma 3 363, ,76 Länsikatu 15, rak.1 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TASE 5.

7 Rakennusrahasto ,50 0,00 Muut kiinteistön tuotot ja oikaisuerät , ,59 Kiinteistön tuotot , ,70 RAHAN LÄHTEET RAHOITUSLASKELMA , ,81 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,82 Rahoitusomaisuus , ,63 TARKASTUS KIRJANPITOON Yli-/alijäämä tilikaudelta , ,81 Yli-/alijäämä ed.tilikausilta , ,97 Tilikauden yli- alijäämä , ,84 Kulut yhteensä , ,72 Maksetut lainat 0,00 0,00 välittömät verot , ,92 Aktivoidut menot 0,00 0,00 Jaksotus vuokrakuluissa , ,54 Investoinnit ,40 Kiinteistön hoitokulut , ,34 RAHAN KÄTrÖ Tuotot yhteensä , ,56 Korko-ja osinkotuotot , ,27 JOENSUUN PYSÄKÖINTI ov

8 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT kaupungilta. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. Arvostusperiaatteet TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nirnellisarvoon. KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLLISTA KOSKEVAT LIITET1 EDOT TIIJNPÄÄTÖKSEN LIITET1EDOT Emoyritys on Joensuun kaupunki, kotipaikka Joensuu. Jäljennös konsemitilinpäätöksestä on saatavissa Joensuun Korkotuotot pitkäaik. sijoituksista 2954, ,66 Ernoyhteisöltä saadut rahoitustuotot Konsernir, sisäiset rahoitustuototja -kulut Koneet ja kalusto Rakennusten koneet ja kalusto Yhteensä , , , ,80 Rakennukset ja rakennelmat Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 25 % Muut rakennukset ja rakennelmat 7 % Aineelliset hyodykkeet Tasapoisto 10 vuotta Aineettomat hyödykkeet Poistoajatja -menetelmät ovat seuraavat: laaditun poistosuunnitelman mukaan. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta ennalta Poistot ja arvonalennukset Yhteensä Sosiaaliturvamaksut ja muut henkilösivukulut Eläkekulut Hallituksen kokouspalkkiot Palkat ja palkkiot 573, , , , , , , , , , , , , , Henkilöstökulut Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot ja hallituksen puh.johtajille ja toimitusjohtajalle palkkio. Henkilästöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Tuloslaskelmassa on noudatettu nettokirjausperiaatetta alkaen. JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY 7. Evl.max. menoj. Evl.max. menoj.

9 Vuokrakulu Joensuun kaupungilta ,54 eur Maa- ja vesialueet ,00 Aineelliset hyödykkeet: Muut pitkävaikutteiset menot , , ,19 Aineettomat hyödykkeet Tse Lisäykset 2014 Poistot 2014 Menojäännös Käyttöomaisuuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten erästä jaksotetaan vuokrakuluosuus erään tontinvuokrat. Pysyvien vastaavien muutokset Vararahasto Vararahastol.1. Ylikurssirahasto 1.1 Ylikurssirahasto Rakennusrahasto 1.1. Rakennusrahasto Osakepääoma 1.1. Osakepääoma Joensuun vesi Lyhytaikaiset siirtovelat, Jns kaupunki Lyhytaikaiset ostovelat, Jns kaupunki Lainasaamiset Konsemitili Nordea Fl Myyntisaamiset, Joensuun kaupunki Saamiset emoyhteisöltä ja velat emoyhteisölle Rakennukset Maa-alueet ,53 Koneet ja kalusto ,68 Rakennukset ja rakennelmat Rakennusten tekniset laitteet , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Oma pääoma TASEEN VASTAUAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Ostovelka, Puhas Oy 2714, ,15 Myyntisaamiset, Joensuun Kodit Oy , Saamiset konsernhin kuuluvilta muilta yhteisöiltä ja velat konserniin kuuluville muille yhteisöille: 0, , , , , , , ,89 Ennakkomaksu Joensuun kaupungille tonteista Saamiset, jotka erääntyvät maksettavaksi yhden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua: Rahoitusomaisuus , , , , ,03 Käyttöomaisuuden verotusarvot 2741, , , , , ,28 Liittymismaksut ,28 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT , , , , ,45

10 Oma pääoma yhteensä Tilikauden voitto/tappio Lainanlyhennysrahasto 1.1 Lainanlyhennysrahasto Kaavoitusrahasto 1.1 Kaavoitusrahasto , , , , , , , , ,29 Sijoitetun vapaan oman paäoman rahasto Edellisen tilikauden tulos ,59 jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tiiikaucen päättymisesrä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, Kirjanpitokirjojeri ja tositteiden säilytys Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa Joensuun Pysäköinti Oy Osake- ja osakasluettelot sidottuina paperidokumentteina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Vuokrareskontra sähköisessä muodossa Ostot Myyntilaskut Palkat Ostoreskontra sähköisessä muodossa Pojulus: Pa Ikkakortisto ATK-tulosteena ja palkkalaskenta sähköisessä muodossa Pankki Komtos Muistiotositteet Omaksut 1001 Avaavatase sähk.muodossa sähk,muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa Raindance: Kirianøitokirjat Tositelajit Käytetyt tilikirjat KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILrrYS Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,96 ja josta vastuuta ,93. Kenttämiehentien pysäköintialueen rakentaminen 2011, investointi ,74, investoinnin alv ,89. Tarkistuskausi päättyy Torikatu 29 8 pysäköintitalon julkisivusaneeraus 2011 investointi ,50, investoinnin alv ,03. Tarkistuskausi päättyy Tarkistuskausi päättyy Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,50 ja josta vastuuta ,50. Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,23 ja josta vastuuta ,79. Rakennettu katto 2008: investoinnin alv ,00. Torikatu 29 3 pysäköintitalo KIINTEISTÖINVESTOINTEJA KOSKEVA ARVONLISÄVEROPALAUTUS Ei ole. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET yhtiökokouksen vahvistama määrä, joka vastaa keskitettyyn pysäköintijärjestelmään tulevan autopaikan todellisia rakennuskustannuksia. Sarjamerkinnällä 9 varustetut osakkeet tuottavat kukin oikeuden yhden autopaikan saamiseen yhtiöltä. Sarjamerkinnällä 8 varustetun osakkeen omistajalla on velvollisuus ennen autopaikkaoikeuden saamista sijoittaa yhtiön ylikurssirahastoon B-sarjalosakepääorna kp1 1,68 1 Osakelaji/sarja (Yhtiöjärjestys 4 ) A-sarjalosakepääoma kpl 1,68 20 nrot lukumäärä nimellisarvo äänimäärä/osake Yhtiön erhajiset osakkeet Ei ole. Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,05 Muut rahastot 9.

11 Henki löstöku 1ut Vuokrat , , ,27 80,82 Muut kiinteistön tuotot , , ,84 91,51 LIIKEVAIHTO , , ,27 80, / /2014 Toteutunut Budjetti Ero Tot. % TILIKAIJDEN VOITTO (TAPPIO) , , ,62 83,82 Tuloverot , , ,44 16,53 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIR , , ,06 46,20 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,92 130,08 Korko-ja muut rahoituskulut -0,62 0,00-0,62 Muut korko-ja rahoitustuot , , ,54 130,08 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,98 41,23 Vahinkovakuutukset , , ,76 87,30 Luottotappiot 0,00 0,00 0,00 Kiinteistön muut hoitok.yht , , ,66 84,78 Jätehuolto -337, ,00 662,31 33,77 Vesi ja jätevesi -249,92 0,00-249,92 Siivous , ,00 825,07 87,87 Ulkoalueiden huolto , , ,65 35,88 Vuokrat , , ,41 103,15 Kiinteistövero , , ,44 89,14 Korjaukset , , ,88 25,73 Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , , ,66 127,75 Käyttö- ja huolto , , ,03 78,69 Sähkö ja kaasu , , ,54 63,85 Muut kulut Muut hoitokulut , , ,97 89,15 Muut kiinteistön kulut 0,00 0,00 0,00 Muut kulut yhteensä , , ,66 84,78 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot , , ,28 100,40 Muut henkilösivu kulut 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut yhteensä , D,00-103,25 101,41 Henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , ,00-103,25 101,41 Eläkekulut 0,00 0,00 0,00 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY BUDJETTIVERTAILU 10.

12 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY 11 Toimintakertomuksen ja tiiinpätöksen abekirjoitukset Joensuu , r: / 7 f / Tilintarkastajien merkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tnän annettu kertomus. Joensuu 2015

13 JOENSUUN PYSAKOINTI OY 1 -- JHI4Z TALOUSARVIO AJALLE t KOKOYHTIÖ ALV 0 % TUOTOT AUTOPAIKKAVASTIKKEET 875 KPL 73, PYSÄKÖINTIMAKSUTULOT Rahastusautomaaifitulot Kuukausikortit P-talon automaattitulot Vuosimaksut KORKOTUOTOT MUUT TUOTOT 600 KAUTTAKULKULASKUTUS TUOTOTYHTEENSÄ MENOT HENKILÖSTÖKULUT Toimitusjohtaja Hallituksen kokouspalkkiot Muut palkkiot HALLI NTOPALVELUT Taloushallinto Tilintarkastuspalkkiot Muut hahmon kulut KÄYTTÖ- JA HUOLTOPALVELUT Talohuolto ja vartiointihhike 5100 /kk Anttila+Tiedep.+ym. palvelut 2600 /kk Muut käyttö- ja huoltokulut ULKOALUEIDEN HUOLTOPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SÄHKÖ Kwh 0,12 IKwh JÄTEHUOLTO VAKUUTUKSET P-ALUEEN VUOKRAT KIINTEISTÖVERO KORJAUKSET, HUOLTO JA HANKINNAT MUUT HOITOKULUT KAUTTAKULKULASKUTUS MENOT YHTEENSÄ TUOTOT-MENOT TULOVEROT PAAOMAMENOT -LYHENNYSTÄ 0 -KORKOKULUT 0 0 LASKENNALLISET POISTOT TULOS pd

14 Joensuun Pysäköinti Oy Osakas-ja osakeluettelo Osakkaan nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Y-tunnus Kpl Osakkeet Asunto Oy Joensuun Tapionkulma c/o Joensuun Isännöiti-Ykköset Oy B-sarjaa Siltakatu4C 8OlOOJoensuu City-Suvanto Oy c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa Kauppakaari Joensuu Joensuun kaupunki PL Joensuu A-sarja B-sarjaa , , , Joensuun ev.iut. seurakuntayhtymä Kirkkokatu Joensuu B-sarjaa Joensuun Metsätalo Oy c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa Kauppakaaril 8OlOOJoensuu Joensuun Tiedepuisto Oy Länsikatu Joensuu B-sarjaa , Kiinteistö Oy Joensuun Kauppakatu 32 c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa , Kauppakaaril 8OlOOJoensuu Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatori c/o Oy Carlson B-sarjaa PL11O8 7OlllKuopio Kiinteistö Oy Joensuun Siltakatu 16 c/o Ultivista Oy B-sarjaa Ukonvaaja Espoo Kiinteistö Oy Joensuun Torikatu 30 c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa Kauppakaari Joensuu Kiinteistö Oy Tori-Suvanto c/o Isännöintitoimisto Pusa Oy B-sarjaa , Kauppakatu26B32 8OlOOJoensuu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Televisiokatu Fennia B-sarjaa Ei vielä luovutettu osakekirjoja: Rakennusliike Soimu Oy Raatekankaantie Joensuu osaketta Kiinteistö Oy Joensuun Torikatu 29 c/o Eläke-Fennia Talouspalvelut Eläke-Fennia Joensuun Tiedepuisto Oy Länsikatu Joensuu B-vaiheen sopimus ieeiuu i5 Pertti DahI

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7 Joensuun Pysäkötnti Oy Y-tunnus 0347890-7 Taseki rja 1.L2013 31.12.2013 Toimintakertomus ja tiiinpätös tilikaudelta 11. 31.12.2013 Y-tunnus 0347890-7 Kotipaikka Joensuu 80100 Joensuu Tämä tasekirja on

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI Y 1637708-0 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1-31.12.2014 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot ja lisätiedot tilinpäätökseen 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009 Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FarmiMalli Oy TILINPÄÄTÖS 1 TASEKIRJA 31.12.2009 Sisällys sivu Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5-6 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

LAPPIAHALLI OY TASEKIRJA

LAPPIAHALLI OY TASEKIRJA LAPPIAHALLI OY TASEKIRJA 1.1.2013 31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS.....3 TULOSLASKELMA....4 TASE 31.12.2013.5 RAHOITUSLASKELMA.6 LIITETIEDOT..7 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ... 8 TASE-ERITTELYT....9-10

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

T A S E K I R J A 31.12.2014

T A S E K I R J A 31.12.2014 T A S E K I R J A 31.12.2014 Inarin Lapin Vesi Oy Y-tunnus 0644614-2 Kotipaikka: Inari Säilytä 31.12.2024 asti Inarin Lapin Vesi Oy Sisällysluettelo Tilikausi 01.01.2014-31.12.2014 Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31,12.2012 Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot