TASEKI RJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0347890-7 TASEKI RJA 1.1. - 31.12.2014"

Transkriptio

1 TASEKI RJA Sisällysluettelo: Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Talousarviovertailu Hallituksen ja toimitusjohtajan ailekirjoitukset Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

2 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TOIMINTAKERTOMUS Kotipaikka Joensuu Ly-tunnus Emoyhteisön nimi Yhtiö kuuluu Joensuun konserniin. Joensuun kaupunki omistaa yhtiöstä 79,55 %. Toimitusjohtajan katsaus Taloudellisesti vuosi oli hyvä ja yhtiön pysäköintitoiminnan tulokehitys on kasvanut suotuisasti. Pysäköintitalojen käyttöasteet ovat muuttuneet. Hallitie 2 p-talon käyttöaste on laskenut ja Torikatu 29b p-talon käyttöaste on kasvussa. Maantasopysäköintialueilla vaihtelevat käyttöasteet alueen mukaan merkittävästi. Pysäköintiasiakkaat ovat hankkineet maantasopysäköintialueille ja kadunvarsipysäköintiin runsaasti Joensuun kaupungin kanssa yhteiskäytössä olevaa Yleispysäköintitunnus korttia. Yleistä Yhtiön toimialana on pysäköintipaikkojen aikaansaamiseksi omistaa ja hallita pysäköinti laitoksia ja myydä tai vuokrata pysäköintipaikkoja. Päättynyt tilikausi oli yhtiön 35. toimintavuosi. Yhtiö on perustettu ja se on merkitty kaupparekisteriin Yhtiöllä on hallinnassaan kolme maantasossa olevaa pysäköintialuetta kortteleissa 27 (Koulukatu 18), 37 (Koulukatu 22) ja 45 (Koulukatu 28) sekä kaksi pysäköintitaloa, joista korttelissa 21 sijaitseva pysäköintitalo (Torikatu 29b) valmistui ja korttelissa 1795 sijaitseva pysäköintitalo (Hallitie 2) valmistui Joensuun rautatieaseman autopaikoitusalueen autopaikat on vuokrattu yhtiöllemme alkaen. Kenttämiehentien autopaikoitusalueen tontti on vuokrattu yhtiöllemme alkaen. Keskustan maantasopaikkoja on yhteensä 293 autopaikkaa ja pysäköintitaloissa yhtensä 816 autopaikkaa. Autopaikkasopimuksia on tehty toimintavuoden loppuun mennessä 893 autopaikalle. Joensuun kaupungin maksulliset kadunvarsipaikat 495 kpl ovat olleet vuokrattuna yhtiöllemme alkaen. Lisäksi on toiminnassamme Joensuun rautatieaseman pysäköintipaikkoja 74 kpl ja Kenttämiehentien autopaikoitusalueella pysäköintipaikkoja on 232 kpl. Yhtiöllä on Marjalan kaupunginosassa 99 autopaikkaa korttelissa 2202 ja 90 autopaikkaa korttelissa 2211 sekä em. kortteleiden teknisten tilojen huoltorakennuksetja korttelipiha alueet. Kokoukset ja organisaatio Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Hallitukseen ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Hannu Huikuri ja varapuheenjohtajana Ari Tielinen sekä muina varsinaisina jäseninä Tony Kuntsi ja Marja Simola sekä varajäseninä Sinikka Hälli ja Markus Kytölä alkaen hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Hannu Huikuri ja varapuheenjohtajana Ari Tielinen sekä muina varsinaisina jäseninä, Marja Simola, Tony Kuntsi ja Satu Jumppanen sekä varajäseninä Sinikka Hälli ja Janne Krohns. Hallitus on kokoontunut yhdeksän kertaa. Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet saakka Pasi Tuuva, KHTja Lilja Koskelo, HTM, JHTT sekä heidän varamiehinään Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHTT ja Aki Rusanen, HTM, JHTT alkaen on tilintarkastajaksi valittu KHT-yhteisö BDO Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHTT Pasi Tuuva.

3 Torikatu 29b pysäköintitalon kiinteistönhoidosta on vastannut Talohuolto Multanen Oy ja Hallitie 2 pysaköintitalon kiinteistönhoidosta ISS Palvelut Oy. Maantasoautopysäköinti alueiden hoidosta on vastannut Talohuolto Multanen Oy. Marjalan kohteiden kiinteistönhoidosta on vastannut Savottamiehet Ky. Pysäköintirahastusautomaattien korjaus- ja huoltotyöt on ostettu Empower Oy: Itä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut isännöitsijä Pertti Dahi, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin lukuun. Palkat ja palkkiot Tilikaudella maksettiin palkkoja yhteensä jakautuen seuraavasti (sis. alv 0 %): v v O hallitus 4.830, ,00 O muutpalkat 2.573, ,00 Tilikaudella maksettiin palkkiota yhteensä jakautuen seuraavasti: O tilintarkastajat 796,21 900,00 O isännöintitoimisto , ,45 O Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus , ,89 O P-talojen ja alueiden hoito , ,24 O P-talojen vartiointi ja valvonta , ,25 Marjalan kohteiden kiinteistönhoitokulut laskutetaan kokonaan kortteleiden kiinteistöiltä. Vakuutukset Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutukset ja vastuuvakuutukset Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Korjaukset ja investoinnit Korjaukset ja muut hoitokulut esitetään talousarviovertailun yhteydessä. Kuluneena vuotena ei ollut investointeja. 2. Muut tiedot Yhtiön hallitus tutustui Saksassa pysäköintirahastuslaitevalmistajan uusimpiin laitteistoratkaisuihin sekä eri pysäköintilaitoksiin opintomatkalla Uusia autopaikkasopimuksia ei ole tehty kuluneen vuoden aikana. Joensuun Tiedepuisto Oy sijoitti yhtiön rakennusrahastoon rahastosijoituksena ,43 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Vastikkeet Autopaikkavastiketta on peritty osakkailta 73,17 /autopaikka!vuosi. (sis. ALV 0 %) Talousarvion toteutuminen Tiedot talousarvion toteutumisesta ovat liitteenä. Arvio vuoden 2015 kehityksestä Pysäköintitalojen käyttöasteen kasvu tulee jatkumaan kuluvan vuoden aikana Torikatu 29b p-talossa, mutta Hallitie 2 p-talon käyttöaste ei kasva taloudellisen tilanteen heikkenemisen johdosta. Maksullisen kadunvarsi- ja pysäköintialueiden käytön kasvu myös taantuu. Hallitie 2 pysäköintitalo ja Kenttämiehentien autopaikoitusalue kuuluvat yhtiömme ja tapahtumajärjestäjien pysäköinnin yhteistyöhön. Hallituksen esitys Hallitus esittää, että tilikauden kirjanpidollinen voitto ,38 vapaan oman pääoman rahastoon ja että osinkoa ei jaeta. siirretään sijoitetun

4 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TULOSLASKELMA 3. Länsikatu 15, rak JOENSUU Y-tunrius Vuokrat , ,70 LIIKEVAIHTO , ,70 Muut kiinteistön tuotot , ,59 Henkilöstö kulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut 0,00-259,50 Muut henkilösivu kulut 0,00-40,80 Henkilösivukulut yhteensä 0,00-300,30 Henkilöstökulut yhteensä , ,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,35 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,71 Käyttö-ja huolto , ,82 Ulkoalueiden huolto , ,67 Siivous , ,76 Vesi ja jätevesi -249,92-266,68 Sähkö ja kaasu , ,78 Jätehuolto -337,69-335,32 Vahinkovakuutukset , ,97 Vuokrat , ,62 Kiinteistövero , ,20 Korjaukset , ,11 Muut hoitokulut , ,63 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,27 Luottotappiot 0,00-464,77 Muut kulut yhteensä , ,04 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,60 Rahoitustuototja -kulut Muut korko-ja rahoitustuotot , ,26 Korko-ja muut rahoituskulut -0,62 0,01 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,27 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIROJA JA VEROJA , ,87 Tuloverot , ,92 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,95

5 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TASE 4. Länsikatu 15, rak Joensuu Y-tunnus Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,96 Aineelliset hyöciykkeet Maa-ja vesialueet Omistuskiinteistöt , ,72 Kiinteistöjen vuokraolkeudet , ,56 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennuksetja rakennelmat , ,61 Koneet ja kalusto , ,68 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,57 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,89 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,16 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,77 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,70 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,63 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,52 Vastaavaa yhteensä , ,05

6 OMA PÄÄOMA Vastattavaa Y-tunnus Joensuu Vastattavaa yhteensä , ,05 Vieras pääoma yhteensä , ,82 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,82 Muut velat , ,23 Siirtovelat 0,00 259,50 Lyhytaikainen Velat saman konsernin yrityksille , ,77 Ostovelat , ,32 VIERAS PÄÄOMA Oma pääoma yhteeensä , ,23 Tilikauden voitto/tappio , ,95 Muut rahastot yhteensä , ,00 Muut rahastot Lainanlyhennysrahasto , ,07 Ylikurssirahasto , ,78 Sijoit.vap.oman pääoman rahasto , ,64 Rakennusrahasto ,50 0,00 Vararahasto 1 009, ,74 Kaavoitusrahastot , ,29 Osakepääoma 3 363, ,76 Länsikatu 15, rak.1 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TASE 5.

7 Rakennusrahasto ,50 0,00 Muut kiinteistön tuotot ja oikaisuerät , ,59 Kiinteistön tuotot , ,70 RAHAN LÄHTEET RAHOITUSLASKELMA , ,81 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,82 Rahoitusomaisuus , ,63 TARKASTUS KIRJANPITOON Yli-/alijäämä tilikaudelta , ,81 Yli-/alijäämä ed.tilikausilta , ,97 Tilikauden yli- alijäämä , ,84 Kulut yhteensä , ,72 Maksetut lainat 0,00 0,00 välittömät verot , ,92 Aktivoidut menot 0,00 0,00 Jaksotus vuokrakuluissa , ,54 Investoinnit ,40 Kiinteistön hoitokulut , ,34 RAHAN KÄTrÖ Tuotot yhteensä , ,56 Korko-ja osinkotuotot , ,27 JOENSUUN PYSÄKÖINTI ov

8 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT kaupungilta. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. Arvostusperiaatteet TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nirnellisarvoon. KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLLISTA KOSKEVAT LIITET1 EDOT TIIJNPÄÄTÖKSEN LIITET1EDOT Emoyritys on Joensuun kaupunki, kotipaikka Joensuu. Jäljennös konsemitilinpäätöksestä on saatavissa Joensuun Korkotuotot pitkäaik. sijoituksista 2954, ,66 Ernoyhteisöltä saadut rahoitustuotot Konsernir, sisäiset rahoitustuototja -kulut Koneet ja kalusto Rakennusten koneet ja kalusto Yhteensä , , , ,80 Rakennukset ja rakennelmat Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 25 % Muut rakennukset ja rakennelmat 7 % Aineelliset hyodykkeet Tasapoisto 10 vuotta Aineettomat hyödykkeet Poistoajatja -menetelmät ovat seuraavat: laaditun poistosuunnitelman mukaan. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta ennalta Poistot ja arvonalennukset Yhteensä Sosiaaliturvamaksut ja muut henkilösivukulut Eläkekulut Hallituksen kokouspalkkiot Palkat ja palkkiot 573, , , , , , , , , , , , , , Henkilöstökulut Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot ja hallituksen puh.johtajille ja toimitusjohtajalle palkkio. Henkilästöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Tuloslaskelmassa on noudatettu nettokirjausperiaatetta alkaen. JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY 7. Evl.max. menoj. Evl.max. menoj.

9 Vuokrakulu Joensuun kaupungilta ,54 eur Maa- ja vesialueet ,00 Aineelliset hyödykkeet: Muut pitkävaikutteiset menot , , ,19 Aineettomat hyödykkeet Tse Lisäykset 2014 Poistot 2014 Menojäännös Käyttöomaisuuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten erästä jaksotetaan vuokrakuluosuus erään tontinvuokrat. Pysyvien vastaavien muutokset Vararahasto Vararahastol.1. Ylikurssirahasto 1.1 Ylikurssirahasto Rakennusrahasto 1.1. Rakennusrahasto Osakepääoma 1.1. Osakepääoma Joensuun vesi Lyhytaikaiset siirtovelat, Jns kaupunki Lyhytaikaiset ostovelat, Jns kaupunki Lainasaamiset Konsemitili Nordea Fl Myyntisaamiset, Joensuun kaupunki Saamiset emoyhteisöltä ja velat emoyhteisölle Rakennukset Maa-alueet ,53 Koneet ja kalusto ,68 Rakennukset ja rakennelmat Rakennusten tekniset laitteet , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Oma pääoma TASEEN VASTAUAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Ostovelka, Puhas Oy 2714, ,15 Myyntisaamiset, Joensuun Kodit Oy , Saamiset konsernhin kuuluvilta muilta yhteisöiltä ja velat konserniin kuuluville muille yhteisöille: 0, , , , , , , ,89 Ennakkomaksu Joensuun kaupungille tonteista Saamiset, jotka erääntyvät maksettavaksi yhden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua: Rahoitusomaisuus , , , , ,03 Käyttöomaisuuden verotusarvot 2741, , , , , ,28 Liittymismaksut ,28 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT , , , , ,45

10 Oma pääoma yhteensä Tilikauden voitto/tappio Lainanlyhennysrahasto 1.1 Lainanlyhennysrahasto Kaavoitusrahasto 1.1 Kaavoitusrahasto , , , , , , , , ,29 Sijoitetun vapaan oman paäoman rahasto Edellisen tilikauden tulos ,59 jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tiiikaucen päättymisesrä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, Kirjanpitokirjojeri ja tositteiden säilytys Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa Joensuun Pysäköinti Oy Osake- ja osakasluettelot sidottuina paperidokumentteina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Vuokrareskontra sähköisessä muodossa Ostot Myyntilaskut Palkat Ostoreskontra sähköisessä muodossa Pojulus: Pa Ikkakortisto ATK-tulosteena ja palkkalaskenta sähköisessä muodossa Pankki Komtos Muistiotositteet Omaksut 1001 Avaavatase sähk.muodossa sähk,muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa Raindance: Kirianøitokirjat Tositelajit Käytetyt tilikirjat KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILrrYS Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,96 ja josta vastuuta ,93. Kenttämiehentien pysäköintialueen rakentaminen 2011, investointi ,74, investoinnin alv ,89. Tarkistuskausi päättyy Torikatu 29 8 pysäköintitalon julkisivusaneeraus 2011 investointi ,50, investoinnin alv ,03. Tarkistuskausi päättyy Tarkistuskausi päättyy Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,50 ja josta vastuuta ,50. Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,23 ja josta vastuuta ,79. Rakennettu katto 2008: investoinnin alv ,00. Torikatu 29 3 pysäköintitalo KIINTEISTÖINVESTOINTEJA KOSKEVA ARVONLISÄVEROPALAUTUS Ei ole. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET yhtiökokouksen vahvistama määrä, joka vastaa keskitettyyn pysäköintijärjestelmään tulevan autopaikan todellisia rakennuskustannuksia. Sarjamerkinnällä 9 varustetut osakkeet tuottavat kukin oikeuden yhden autopaikan saamiseen yhtiöltä. Sarjamerkinnällä 8 varustetun osakkeen omistajalla on velvollisuus ennen autopaikkaoikeuden saamista sijoittaa yhtiön ylikurssirahastoon B-sarjalosakepääorna kp1 1,68 1 Osakelaji/sarja (Yhtiöjärjestys 4 ) A-sarjalosakepääoma kpl 1,68 20 nrot lukumäärä nimellisarvo äänimäärä/osake Yhtiön erhajiset osakkeet Ei ole. Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,05 Muut rahastot 9.

11 Henki löstöku 1ut Vuokrat , , ,27 80,82 Muut kiinteistön tuotot , , ,84 91,51 LIIKEVAIHTO , , ,27 80, / /2014 Toteutunut Budjetti Ero Tot. % TILIKAIJDEN VOITTO (TAPPIO) , , ,62 83,82 Tuloverot , , ,44 16,53 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIR , , ,06 46,20 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,92 130,08 Korko-ja muut rahoituskulut -0,62 0,00-0,62 Muut korko-ja rahoitustuot , , ,54 130,08 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,98 41,23 Vahinkovakuutukset , , ,76 87,30 Luottotappiot 0,00 0,00 0,00 Kiinteistön muut hoitok.yht , , ,66 84,78 Jätehuolto -337, ,00 662,31 33,77 Vesi ja jätevesi -249,92 0,00-249,92 Siivous , ,00 825,07 87,87 Ulkoalueiden huolto , , ,65 35,88 Vuokrat , , ,41 103,15 Kiinteistövero , , ,44 89,14 Korjaukset , , ,88 25,73 Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , , ,66 127,75 Käyttö- ja huolto , , ,03 78,69 Sähkö ja kaasu , , ,54 63,85 Muut kulut Muut hoitokulut , , ,97 89,15 Muut kiinteistön kulut 0,00 0,00 0,00 Muut kulut yhteensä , , ,66 84,78 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot , , ,28 100,40 Muut henkilösivu kulut 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut yhteensä , D,00-103,25 101,41 Henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , ,00-103,25 101,41 Eläkekulut 0,00 0,00 0,00 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY BUDJETTIVERTAILU 10.

12 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY 11 Toimintakertomuksen ja tiiinpätöksen abekirjoitukset Joensuu , r: / 7 f / Tilintarkastajien merkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tnän annettu kertomus. Joensuu 2015

13 JOENSUUN PYSAKOINTI OY 1 -- JHI4Z TALOUSARVIO AJALLE t KOKOYHTIÖ ALV 0 % TUOTOT AUTOPAIKKAVASTIKKEET 875 KPL 73, PYSÄKÖINTIMAKSUTULOT Rahastusautomaaifitulot Kuukausikortit P-talon automaattitulot Vuosimaksut KORKOTUOTOT MUUT TUOTOT 600 KAUTTAKULKULASKUTUS TUOTOTYHTEENSÄ MENOT HENKILÖSTÖKULUT Toimitusjohtaja Hallituksen kokouspalkkiot Muut palkkiot HALLI NTOPALVELUT Taloushallinto Tilintarkastuspalkkiot Muut hahmon kulut KÄYTTÖ- JA HUOLTOPALVELUT Talohuolto ja vartiointihhike 5100 /kk Anttila+Tiedep.+ym. palvelut 2600 /kk Muut käyttö- ja huoltokulut ULKOALUEIDEN HUOLTOPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SÄHKÖ Kwh 0,12 IKwh JÄTEHUOLTO VAKUUTUKSET P-ALUEEN VUOKRAT KIINTEISTÖVERO KORJAUKSET, HUOLTO JA HANKINNAT MUUT HOITOKULUT KAUTTAKULKULASKUTUS MENOT YHTEENSÄ TUOTOT-MENOT TULOVEROT PAAOMAMENOT -LYHENNYSTÄ 0 -KORKOKULUT 0 0 LASKENNALLISET POISTOT TULOS pd

14 Joensuun Pysäköinti Oy Osakas-ja osakeluettelo Osakkaan nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Y-tunnus Kpl Osakkeet Asunto Oy Joensuun Tapionkulma c/o Joensuun Isännöiti-Ykköset Oy B-sarjaa Siltakatu4C 8OlOOJoensuu City-Suvanto Oy c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa Kauppakaari Joensuu Joensuun kaupunki PL Joensuu A-sarja B-sarjaa , , , Joensuun ev.iut. seurakuntayhtymä Kirkkokatu Joensuu B-sarjaa Joensuun Metsätalo Oy c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa Kauppakaaril 8OlOOJoensuu Joensuun Tiedepuisto Oy Länsikatu Joensuu B-sarjaa , Kiinteistö Oy Joensuun Kauppakatu 32 c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa , Kauppakaaril 8OlOOJoensuu Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatori c/o Oy Carlson B-sarjaa PL11O8 7OlllKuopio Kiinteistö Oy Joensuun Siltakatu 16 c/o Ultivista Oy B-sarjaa Ukonvaaja Espoo Kiinteistö Oy Joensuun Torikatu 30 c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa Kauppakaari Joensuu Kiinteistö Oy Tori-Suvanto c/o Isännöintitoimisto Pusa Oy B-sarjaa , Kauppakatu26B32 8OlOOJoensuu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Televisiokatu Fennia B-sarjaa Ei vielä luovutettu osakekirjoja: Rakennusliike Soimu Oy Raatekankaantie Joensuu osaketta Kiinteistö Oy Joensuun Torikatu 29 c/o Eläke-Fennia Talouspalvelut Eläke-Fennia Joensuun Tiedepuisto Oy Länsikatu Joensuu B-vaiheen sopimus ieeiuu i5 Pertti DahI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Asunto Oy Ainonportti

Asunto Oy Ainonportti TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2012 Osoite: Labbaksenkuja 4 01630 Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0586305-9 TASEKIRJA 31.12.2012 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintakertomus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään KOKOUSKUTSU As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Aika: Tiistai 31.3.2009 klo 18.00 Paikka: Olarin Kirkon rippikoulusali, Olarinluoma 4, 02210 Espoo

Lisätiedot

ASUNTO OY AINONPORTTI

ASUNTO OY AINONPORTTI ASUNTO OY AINONPORTTI TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Labbaksenkuja 4 01630 Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0586305-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009) on huomioitu KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiöistä

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Halikon Vanhustenkotiyhdistys ry Y-tunnus 0132431-8

Halikon Vanhustenkotiyhdistys ry Y-tunnus 0132431-8 Halikon Vanhustenkotiyhdistys ry Y-tunnus: 0132413-8 Kotipaikka: Salo Yhdistysrek: 114.090 TASEKIRJA Tilikausi 1.1.2013-31.12.2013 Tase -erittelyt ISÄNNÖINTI Halikon Vanhustenkotiyhdistys ry Y-tunnus 0132431-8

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot