TASEKI RJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0347890-7 TASEKI RJA 1.1. - 31.12.2014"

Transkriptio

1 TASEKI RJA Sisällysluettelo: Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Talousarviovertailu Hallituksen ja toimitusjohtajan ailekirjoitukset Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

2 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TOIMINTAKERTOMUS Kotipaikka Joensuu Ly-tunnus Emoyhteisön nimi Yhtiö kuuluu Joensuun konserniin. Joensuun kaupunki omistaa yhtiöstä 79,55 %. Toimitusjohtajan katsaus Taloudellisesti vuosi oli hyvä ja yhtiön pysäköintitoiminnan tulokehitys on kasvanut suotuisasti. Pysäköintitalojen käyttöasteet ovat muuttuneet. Hallitie 2 p-talon käyttöaste on laskenut ja Torikatu 29b p-talon käyttöaste on kasvussa. Maantasopysäköintialueilla vaihtelevat käyttöasteet alueen mukaan merkittävästi. Pysäköintiasiakkaat ovat hankkineet maantasopysäköintialueille ja kadunvarsipysäköintiin runsaasti Joensuun kaupungin kanssa yhteiskäytössä olevaa Yleispysäköintitunnus korttia. Yleistä Yhtiön toimialana on pysäköintipaikkojen aikaansaamiseksi omistaa ja hallita pysäköinti laitoksia ja myydä tai vuokrata pysäköintipaikkoja. Päättynyt tilikausi oli yhtiön 35. toimintavuosi. Yhtiö on perustettu ja se on merkitty kaupparekisteriin Yhtiöllä on hallinnassaan kolme maantasossa olevaa pysäköintialuetta kortteleissa 27 (Koulukatu 18), 37 (Koulukatu 22) ja 45 (Koulukatu 28) sekä kaksi pysäköintitaloa, joista korttelissa 21 sijaitseva pysäköintitalo (Torikatu 29b) valmistui ja korttelissa 1795 sijaitseva pysäköintitalo (Hallitie 2) valmistui Joensuun rautatieaseman autopaikoitusalueen autopaikat on vuokrattu yhtiöllemme alkaen. Kenttämiehentien autopaikoitusalueen tontti on vuokrattu yhtiöllemme alkaen. Keskustan maantasopaikkoja on yhteensä 293 autopaikkaa ja pysäköintitaloissa yhtensä 816 autopaikkaa. Autopaikkasopimuksia on tehty toimintavuoden loppuun mennessä 893 autopaikalle. Joensuun kaupungin maksulliset kadunvarsipaikat 495 kpl ovat olleet vuokrattuna yhtiöllemme alkaen. Lisäksi on toiminnassamme Joensuun rautatieaseman pysäköintipaikkoja 74 kpl ja Kenttämiehentien autopaikoitusalueella pysäköintipaikkoja on 232 kpl. Yhtiöllä on Marjalan kaupunginosassa 99 autopaikkaa korttelissa 2202 ja 90 autopaikkaa korttelissa 2211 sekä em. kortteleiden teknisten tilojen huoltorakennuksetja korttelipiha alueet. Kokoukset ja organisaatio Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Hallitukseen ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Hannu Huikuri ja varapuheenjohtajana Ari Tielinen sekä muina varsinaisina jäseninä Tony Kuntsi ja Marja Simola sekä varajäseninä Sinikka Hälli ja Markus Kytölä alkaen hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Hannu Huikuri ja varapuheenjohtajana Ari Tielinen sekä muina varsinaisina jäseninä, Marja Simola, Tony Kuntsi ja Satu Jumppanen sekä varajäseninä Sinikka Hälli ja Janne Krohns. Hallitus on kokoontunut yhdeksän kertaa. Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet saakka Pasi Tuuva, KHTja Lilja Koskelo, HTM, JHTT sekä heidän varamiehinään Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHTT ja Aki Rusanen, HTM, JHTT alkaen on tilintarkastajaksi valittu KHT-yhteisö BDO Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHTT Pasi Tuuva.

3 Torikatu 29b pysäköintitalon kiinteistönhoidosta on vastannut Talohuolto Multanen Oy ja Hallitie 2 pysaköintitalon kiinteistönhoidosta ISS Palvelut Oy. Maantasoautopysäköinti alueiden hoidosta on vastannut Talohuolto Multanen Oy. Marjalan kohteiden kiinteistönhoidosta on vastannut Savottamiehet Ky. Pysäköintirahastusautomaattien korjaus- ja huoltotyöt on ostettu Empower Oy: Itä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut isännöitsijä Pertti Dahi, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin lukuun. Palkat ja palkkiot Tilikaudella maksettiin palkkoja yhteensä jakautuen seuraavasti (sis. alv 0 %): v v O hallitus 4.830, ,00 O muutpalkat 2.573, ,00 Tilikaudella maksettiin palkkiota yhteensä jakautuen seuraavasti: O tilintarkastajat 796,21 900,00 O isännöintitoimisto , ,45 O Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus , ,89 O P-talojen ja alueiden hoito , ,24 O P-talojen vartiointi ja valvonta , ,25 Marjalan kohteiden kiinteistönhoitokulut laskutetaan kokonaan kortteleiden kiinteistöiltä. Vakuutukset Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutukset ja vastuuvakuutukset Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Korjaukset ja investoinnit Korjaukset ja muut hoitokulut esitetään talousarviovertailun yhteydessä. Kuluneena vuotena ei ollut investointeja. 2. Muut tiedot Yhtiön hallitus tutustui Saksassa pysäköintirahastuslaitevalmistajan uusimpiin laitteistoratkaisuihin sekä eri pysäköintilaitoksiin opintomatkalla Uusia autopaikkasopimuksia ei ole tehty kuluneen vuoden aikana. Joensuun Tiedepuisto Oy sijoitti yhtiön rakennusrahastoon rahastosijoituksena ,43 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Vastikkeet Autopaikkavastiketta on peritty osakkailta 73,17 /autopaikka!vuosi. (sis. ALV 0 %) Talousarvion toteutuminen Tiedot talousarvion toteutumisesta ovat liitteenä. Arvio vuoden 2015 kehityksestä Pysäköintitalojen käyttöasteen kasvu tulee jatkumaan kuluvan vuoden aikana Torikatu 29b p-talossa, mutta Hallitie 2 p-talon käyttöaste ei kasva taloudellisen tilanteen heikkenemisen johdosta. Maksullisen kadunvarsi- ja pysäköintialueiden käytön kasvu myös taantuu. Hallitie 2 pysäköintitalo ja Kenttämiehentien autopaikoitusalue kuuluvat yhtiömme ja tapahtumajärjestäjien pysäköinnin yhteistyöhön. Hallituksen esitys Hallitus esittää, että tilikauden kirjanpidollinen voitto ,38 vapaan oman pääoman rahastoon ja että osinkoa ei jaeta. siirretään sijoitetun

4 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TULOSLASKELMA 3. Länsikatu 15, rak JOENSUU Y-tunrius Vuokrat , ,70 LIIKEVAIHTO , ,70 Muut kiinteistön tuotot , ,59 Henkilöstö kulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut 0,00-259,50 Muut henkilösivu kulut 0,00-40,80 Henkilösivukulut yhteensä 0,00-300,30 Henkilöstökulut yhteensä , ,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,35 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,71 Käyttö-ja huolto , ,82 Ulkoalueiden huolto , ,67 Siivous , ,76 Vesi ja jätevesi -249,92-266,68 Sähkö ja kaasu , ,78 Jätehuolto -337,69-335,32 Vahinkovakuutukset , ,97 Vuokrat , ,62 Kiinteistövero , ,20 Korjaukset , ,11 Muut hoitokulut , ,63 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,27 Luottotappiot 0,00-464,77 Muut kulut yhteensä , ,04 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,60 Rahoitustuototja -kulut Muut korko-ja rahoitustuotot , ,26 Korko-ja muut rahoituskulut -0,62 0,01 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,27 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIROJA JA VEROJA , ,87 Tuloverot , ,92 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,95

5 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TASE 4. Länsikatu 15, rak Joensuu Y-tunnus Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,96 Aineelliset hyöciykkeet Maa-ja vesialueet Omistuskiinteistöt , ,72 Kiinteistöjen vuokraolkeudet , ,56 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennuksetja rakennelmat , ,61 Koneet ja kalusto , ,68 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,57 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,89 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,16 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,77 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,70 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,63 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,52 Vastaavaa yhteensä , ,05

6 OMA PÄÄOMA Vastattavaa Y-tunnus Joensuu Vastattavaa yhteensä , ,05 Vieras pääoma yhteensä , ,82 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,82 Muut velat , ,23 Siirtovelat 0,00 259,50 Lyhytaikainen Velat saman konsernin yrityksille , ,77 Ostovelat , ,32 VIERAS PÄÄOMA Oma pääoma yhteeensä , ,23 Tilikauden voitto/tappio , ,95 Muut rahastot yhteensä , ,00 Muut rahastot Lainanlyhennysrahasto , ,07 Ylikurssirahasto , ,78 Sijoit.vap.oman pääoman rahasto , ,64 Rakennusrahasto ,50 0,00 Vararahasto 1 009, ,74 Kaavoitusrahastot , ,29 Osakepääoma 3 363, ,76 Länsikatu 15, rak.1 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TASE 5.

7 Rakennusrahasto ,50 0,00 Muut kiinteistön tuotot ja oikaisuerät , ,59 Kiinteistön tuotot , ,70 RAHAN LÄHTEET RAHOITUSLASKELMA , ,81 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,82 Rahoitusomaisuus , ,63 TARKASTUS KIRJANPITOON Yli-/alijäämä tilikaudelta , ,81 Yli-/alijäämä ed.tilikausilta , ,97 Tilikauden yli- alijäämä , ,84 Kulut yhteensä , ,72 Maksetut lainat 0,00 0,00 välittömät verot , ,92 Aktivoidut menot 0,00 0,00 Jaksotus vuokrakuluissa , ,54 Investoinnit ,40 Kiinteistön hoitokulut , ,34 RAHAN KÄTrÖ Tuotot yhteensä , ,56 Korko-ja osinkotuotot , ,27 JOENSUUN PYSÄKÖINTI ov

8 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT kaupungilta. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. Arvostusperiaatteet TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nirnellisarvoon. KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLLISTA KOSKEVAT LIITET1 EDOT TIIJNPÄÄTÖKSEN LIITET1EDOT Emoyritys on Joensuun kaupunki, kotipaikka Joensuu. Jäljennös konsemitilinpäätöksestä on saatavissa Joensuun Korkotuotot pitkäaik. sijoituksista 2954, ,66 Ernoyhteisöltä saadut rahoitustuotot Konsernir, sisäiset rahoitustuototja -kulut Koneet ja kalusto Rakennusten koneet ja kalusto Yhteensä , , , ,80 Rakennukset ja rakennelmat Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 25 % Muut rakennukset ja rakennelmat 7 % Aineelliset hyodykkeet Tasapoisto 10 vuotta Aineettomat hyödykkeet Poistoajatja -menetelmät ovat seuraavat: laaditun poistosuunnitelman mukaan. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta ennalta Poistot ja arvonalennukset Yhteensä Sosiaaliturvamaksut ja muut henkilösivukulut Eläkekulut Hallituksen kokouspalkkiot Palkat ja palkkiot 573, , , , , , , , , , , , , , Henkilöstökulut Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot ja hallituksen puh.johtajille ja toimitusjohtajalle palkkio. Henkilästöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Tuloslaskelmassa on noudatettu nettokirjausperiaatetta alkaen. JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY 7. Evl.max. menoj. Evl.max. menoj.

9 Vuokrakulu Joensuun kaupungilta ,54 eur Maa- ja vesialueet ,00 Aineelliset hyödykkeet: Muut pitkävaikutteiset menot , , ,19 Aineettomat hyödykkeet Tse Lisäykset 2014 Poistot 2014 Menojäännös Käyttöomaisuuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten erästä jaksotetaan vuokrakuluosuus erään tontinvuokrat. Pysyvien vastaavien muutokset Vararahasto Vararahastol.1. Ylikurssirahasto 1.1 Ylikurssirahasto Rakennusrahasto 1.1. Rakennusrahasto Osakepääoma 1.1. Osakepääoma Joensuun vesi Lyhytaikaiset siirtovelat, Jns kaupunki Lyhytaikaiset ostovelat, Jns kaupunki Lainasaamiset Konsemitili Nordea Fl Myyntisaamiset, Joensuun kaupunki Saamiset emoyhteisöltä ja velat emoyhteisölle Rakennukset Maa-alueet ,53 Koneet ja kalusto ,68 Rakennukset ja rakennelmat Rakennusten tekniset laitteet , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Oma pääoma TASEEN VASTAUAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Ostovelka, Puhas Oy 2714, ,15 Myyntisaamiset, Joensuun Kodit Oy , Saamiset konsernhin kuuluvilta muilta yhteisöiltä ja velat konserniin kuuluville muille yhteisöille: 0, , , , , , , ,89 Ennakkomaksu Joensuun kaupungille tonteista Saamiset, jotka erääntyvät maksettavaksi yhden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua: Rahoitusomaisuus , , , , ,03 Käyttöomaisuuden verotusarvot 2741, , , , , ,28 Liittymismaksut ,28 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT , , , , ,45

10 Oma pääoma yhteensä Tilikauden voitto/tappio Lainanlyhennysrahasto 1.1 Lainanlyhennysrahasto Kaavoitusrahasto 1.1 Kaavoitusrahasto , , , , , , , , ,29 Sijoitetun vapaan oman paäoman rahasto Edellisen tilikauden tulos ,59 jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tiiikaucen päättymisesrä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, Kirjanpitokirjojeri ja tositteiden säilytys Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa Joensuun Pysäköinti Oy Osake- ja osakasluettelot sidottuina paperidokumentteina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Vuokrareskontra sähköisessä muodossa Ostot Myyntilaskut Palkat Ostoreskontra sähköisessä muodossa Pojulus: Pa Ikkakortisto ATK-tulosteena ja palkkalaskenta sähköisessä muodossa Pankki Komtos Muistiotositteet Omaksut 1001 Avaavatase sähk.muodossa sähk,muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa Raindance: Kirianøitokirjat Tositelajit Käytetyt tilikirjat KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILrrYS Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,96 ja josta vastuuta ,93. Kenttämiehentien pysäköintialueen rakentaminen 2011, investointi ,74, investoinnin alv ,89. Tarkistuskausi päättyy Torikatu 29 8 pysäköintitalon julkisivusaneeraus 2011 investointi ,50, investoinnin alv ,03. Tarkistuskausi päättyy Tarkistuskausi päättyy Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,50 ja josta vastuuta ,50. Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,23 ja josta vastuuta ,79. Rakennettu katto 2008: investoinnin alv ,00. Torikatu 29 3 pysäköintitalo KIINTEISTÖINVESTOINTEJA KOSKEVA ARVONLISÄVEROPALAUTUS Ei ole. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET yhtiökokouksen vahvistama määrä, joka vastaa keskitettyyn pysäköintijärjestelmään tulevan autopaikan todellisia rakennuskustannuksia. Sarjamerkinnällä 9 varustetut osakkeet tuottavat kukin oikeuden yhden autopaikan saamiseen yhtiöltä. Sarjamerkinnällä 8 varustetun osakkeen omistajalla on velvollisuus ennen autopaikkaoikeuden saamista sijoittaa yhtiön ylikurssirahastoon B-sarjalosakepääorna kp1 1,68 1 Osakelaji/sarja (Yhtiöjärjestys 4 ) A-sarjalosakepääoma kpl 1,68 20 nrot lukumäärä nimellisarvo äänimäärä/osake Yhtiön erhajiset osakkeet Ei ole. Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,05 Muut rahastot 9.

11 Henki löstöku 1ut Vuokrat , , ,27 80,82 Muut kiinteistön tuotot , , ,84 91,51 LIIKEVAIHTO , , ,27 80, / /2014 Toteutunut Budjetti Ero Tot. % TILIKAIJDEN VOITTO (TAPPIO) , , ,62 83,82 Tuloverot , , ,44 16,53 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIR , , ,06 46,20 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,92 130,08 Korko-ja muut rahoituskulut -0,62 0,00-0,62 Muut korko-ja rahoitustuot , , ,54 130,08 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,98 41,23 Vahinkovakuutukset , , ,76 87,30 Luottotappiot 0,00 0,00 0,00 Kiinteistön muut hoitok.yht , , ,66 84,78 Jätehuolto -337, ,00 662,31 33,77 Vesi ja jätevesi -249,92 0,00-249,92 Siivous , ,00 825,07 87,87 Ulkoalueiden huolto , , ,65 35,88 Vuokrat , , ,41 103,15 Kiinteistövero , , ,44 89,14 Korjaukset , , ,88 25,73 Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , , ,66 127,75 Käyttö- ja huolto , , ,03 78,69 Sähkö ja kaasu , , ,54 63,85 Muut kulut Muut hoitokulut , , ,97 89,15 Muut kiinteistön kulut 0,00 0,00 0,00 Muut kulut yhteensä , , ,66 84,78 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot , , ,28 100,40 Muut henkilösivu kulut 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut yhteensä , D,00-103,25 101,41 Henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , ,00-103,25 101,41 Eläkekulut 0,00 0,00 0,00 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY BUDJETTIVERTAILU 10.

12 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY 11 Toimintakertomuksen ja tiiinpätöksen abekirjoitukset Joensuu , r: / 7 f / Tilintarkastajien merkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tnän annettu kertomus. Joensuu 2015

13 JOENSUUN PYSAKOINTI OY 1 -- JHI4Z TALOUSARVIO AJALLE t KOKOYHTIÖ ALV 0 % TUOTOT AUTOPAIKKAVASTIKKEET 875 KPL 73, PYSÄKÖINTIMAKSUTULOT Rahastusautomaaifitulot Kuukausikortit P-talon automaattitulot Vuosimaksut KORKOTUOTOT MUUT TUOTOT 600 KAUTTAKULKULASKUTUS TUOTOTYHTEENSÄ MENOT HENKILÖSTÖKULUT Toimitusjohtaja Hallituksen kokouspalkkiot Muut palkkiot HALLI NTOPALVELUT Taloushallinto Tilintarkastuspalkkiot Muut hahmon kulut KÄYTTÖ- JA HUOLTOPALVELUT Talohuolto ja vartiointihhike 5100 /kk Anttila+Tiedep.+ym. palvelut 2600 /kk Muut käyttö- ja huoltokulut ULKOALUEIDEN HUOLTOPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SÄHKÖ Kwh 0,12 IKwh JÄTEHUOLTO VAKUUTUKSET P-ALUEEN VUOKRAT KIINTEISTÖVERO KORJAUKSET, HUOLTO JA HANKINNAT MUUT HOITOKULUT KAUTTAKULKULASKUTUS MENOT YHTEENSÄ TUOTOT-MENOT TULOVEROT PAAOMAMENOT -LYHENNYSTÄ 0 -KORKOKULUT 0 0 LASKENNALLISET POISTOT TULOS pd

14 Joensuun Pysäköinti Oy Osakas-ja osakeluettelo Osakkaan nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Y-tunnus Kpl Osakkeet Asunto Oy Joensuun Tapionkulma c/o Joensuun Isännöiti-Ykköset Oy B-sarjaa Siltakatu4C 8OlOOJoensuu City-Suvanto Oy c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa Kauppakaari Joensuu Joensuun kaupunki PL Joensuu A-sarja B-sarjaa , , , Joensuun ev.iut. seurakuntayhtymä Kirkkokatu Joensuu B-sarjaa Joensuun Metsätalo Oy c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa Kauppakaaril 8OlOOJoensuu Joensuun Tiedepuisto Oy Länsikatu Joensuu B-sarjaa , Kiinteistö Oy Joensuun Kauppakatu 32 c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa , Kauppakaaril 8OlOOJoensuu Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatori c/o Oy Carlson B-sarjaa PL11O8 7OlllKuopio Kiinteistö Oy Joensuun Siltakatu 16 c/o Ultivista Oy B-sarjaa Ukonvaaja Espoo Kiinteistö Oy Joensuun Torikatu 30 c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa Kauppakaari Joensuu Kiinteistö Oy Tori-Suvanto c/o Isännöintitoimisto Pusa Oy B-sarjaa , Kauppakatu26B32 8OlOOJoensuu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Televisiokatu Fennia B-sarjaa Ei vielä luovutettu osakekirjoja: Rakennusliike Soimu Oy Raatekankaantie Joensuu osaketta Kiinteistö Oy Joensuun Torikatu 29 c/o Eläke-Fennia Talouspalvelut Eläke-Fennia Joensuun Tiedepuisto Oy Länsikatu Joensuu B-vaiheen sopimus ieeiuu i5 Pertti DahI

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7 Joensuun Pysäkötnti Oy Y-tunnus 0347890-7 Taseki rja 1.L2013 31.12.2013 Toimintakertomus ja tiiinpätös tilikaudelta 11. 31.12.2013 Y-tunnus 0347890-7 Kotipaikka Joensuu 80100 Joensuu Tämä tasekirja on

Lisätiedot

Y-tunnus Tasekirja 112O O15

Y-tunnus Tasekirja 112O O15 Y-tunnus 0347890-7 Tasekirja 112O15 31122O15 ToIn!ntakertomus ja paaoilta 1 1. - Y-tunnus 0347890-7 Kotipaikka Joensuu 80100 Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti. tilikausi on päättynyt

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi II KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi II -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIX -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 11.00 Tampereen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös t:,?i J.. i*i Joensuun Ravirata Oy Tilinpäätös 31.12.2016 Y-tu nn us 0365190-9 Ravi rata Joensuu Tasekirja 31.12.2016 Tasekirja ja-eritteyt 31.12.2026 Tositeaineisto 31.12.2022 Knjanpitolurjat 31.12.2026

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VIRPINIEMI GOLF OY

TILINPÄÄTÖS VIRPINIEMI GOLF OY TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2016 31.12.2016 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Muuntamontie 6 Joensuu Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy TILINPÄÄTÖS 6.8.2016 31.12.2016 Sisältö sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot

Lisätiedot