TASEKI RJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0347890-7 TASEKI RJA 1.1. - 31.12.2014"

Transkriptio

1 TASEKI RJA Sisällysluettelo: Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Talousarviovertailu Hallituksen ja toimitusjohtajan ailekirjoitukset Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

2 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TOIMINTAKERTOMUS Kotipaikka Joensuu Ly-tunnus Emoyhteisön nimi Yhtiö kuuluu Joensuun konserniin. Joensuun kaupunki omistaa yhtiöstä 79,55 %. Toimitusjohtajan katsaus Taloudellisesti vuosi oli hyvä ja yhtiön pysäköintitoiminnan tulokehitys on kasvanut suotuisasti. Pysäköintitalojen käyttöasteet ovat muuttuneet. Hallitie 2 p-talon käyttöaste on laskenut ja Torikatu 29b p-talon käyttöaste on kasvussa. Maantasopysäköintialueilla vaihtelevat käyttöasteet alueen mukaan merkittävästi. Pysäköintiasiakkaat ovat hankkineet maantasopysäköintialueille ja kadunvarsipysäköintiin runsaasti Joensuun kaupungin kanssa yhteiskäytössä olevaa Yleispysäköintitunnus korttia. Yleistä Yhtiön toimialana on pysäköintipaikkojen aikaansaamiseksi omistaa ja hallita pysäköinti laitoksia ja myydä tai vuokrata pysäköintipaikkoja. Päättynyt tilikausi oli yhtiön 35. toimintavuosi. Yhtiö on perustettu ja se on merkitty kaupparekisteriin Yhtiöllä on hallinnassaan kolme maantasossa olevaa pysäköintialuetta kortteleissa 27 (Koulukatu 18), 37 (Koulukatu 22) ja 45 (Koulukatu 28) sekä kaksi pysäköintitaloa, joista korttelissa 21 sijaitseva pysäköintitalo (Torikatu 29b) valmistui ja korttelissa 1795 sijaitseva pysäköintitalo (Hallitie 2) valmistui Joensuun rautatieaseman autopaikoitusalueen autopaikat on vuokrattu yhtiöllemme alkaen. Kenttämiehentien autopaikoitusalueen tontti on vuokrattu yhtiöllemme alkaen. Keskustan maantasopaikkoja on yhteensä 293 autopaikkaa ja pysäköintitaloissa yhtensä 816 autopaikkaa. Autopaikkasopimuksia on tehty toimintavuoden loppuun mennessä 893 autopaikalle. Joensuun kaupungin maksulliset kadunvarsipaikat 495 kpl ovat olleet vuokrattuna yhtiöllemme alkaen. Lisäksi on toiminnassamme Joensuun rautatieaseman pysäköintipaikkoja 74 kpl ja Kenttämiehentien autopaikoitusalueella pysäköintipaikkoja on 232 kpl. Yhtiöllä on Marjalan kaupunginosassa 99 autopaikkaa korttelissa 2202 ja 90 autopaikkaa korttelissa 2211 sekä em. kortteleiden teknisten tilojen huoltorakennuksetja korttelipiha alueet. Kokoukset ja organisaatio Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Hallitukseen ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Hannu Huikuri ja varapuheenjohtajana Ari Tielinen sekä muina varsinaisina jäseninä Tony Kuntsi ja Marja Simola sekä varajäseninä Sinikka Hälli ja Markus Kytölä alkaen hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Hannu Huikuri ja varapuheenjohtajana Ari Tielinen sekä muina varsinaisina jäseninä, Marja Simola, Tony Kuntsi ja Satu Jumppanen sekä varajäseninä Sinikka Hälli ja Janne Krohns. Hallitus on kokoontunut yhdeksän kertaa. Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet saakka Pasi Tuuva, KHTja Lilja Koskelo, HTM, JHTT sekä heidän varamiehinään Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHTT ja Aki Rusanen, HTM, JHTT alkaen on tilintarkastajaksi valittu KHT-yhteisö BDO Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHTT Pasi Tuuva.

3 Torikatu 29b pysäköintitalon kiinteistönhoidosta on vastannut Talohuolto Multanen Oy ja Hallitie 2 pysaköintitalon kiinteistönhoidosta ISS Palvelut Oy. Maantasoautopysäköinti alueiden hoidosta on vastannut Talohuolto Multanen Oy. Marjalan kohteiden kiinteistönhoidosta on vastannut Savottamiehet Ky. Pysäköintirahastusautomaattien korjaus- ja huoltotyöt on ostettu Empower Oy: Itä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut isännöitsijä Pertti Dahi, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin lukuun. Palkat ja palkkiot Tilikaudella maksettiin palkkoja yhteensä jakautuen seuraavasti (sis. alv 0 %): v v O hallitus 4.830, ,00 O muutpalkat 2.573, ,00 Tilikaudella maksettiin palkkiota yhteensä jakautuen seuraavasti: O tilintarkastajat 796,21 900,00 O isännöintitoimisto , ,45 O Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus , ,89 O P-talojen ja alueiden hoito , ,24 O P-talojen vartiointi ja valvonta , ,25 Marjalan kohteiden kiinteistönhoitokulut laskutetaan kokonaan kortteleiden kiinteistöiltä. Vakuutukset Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutukset ja vastuuvakuutukset Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Korjaukset ja investoinnit Korjaukset ja muut hoitokulut esitetään talousarviovertailun yhteydessä. Kuluneena vuotena ei ollut investointeja. 2. Muut tiedot Yhtiön hallitus tutustui Saksassa pysäköintirahastuslaitevalmistajan uusimpiin laitteistoratkaisuihin sekä eri pysäköintilaitoksiin opintomatkalla Uusia autopaikkasopimuksia ei ole tehty kuluneen vuoden aikana. Joensuun Tiedepuisto Oy sijoitti yhtiön rakennusrahastoon rahastosijoituksena ,43 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Vastikkeet Autopaikkavastiketta on peritty osakkailta 73,17 /autopaikka!vuosi. (sis. ALV 0 %) Talousarvion toteutuminen Tiedot talousarvion toteutumisesta ovat liitteenä. Arvio vuoden 2015 kehityksestä Pysäköintitalojen käyttöasteen kasvu tulee jatkumaan kuluvan vuoden aikana Torikatu 29b p-talossa, mutta Hallitie 2 p-talon käyttöaste ei kasva taloudellisen tilanteen heikkenemisen johdosta. Maksullisen kadunvarsi- ja pysäköintialueiden käytön kasvu myös taantuu. Hallitie 2 pysäköintitalo ja Kenttämiehentien autopaikoitusalue kuuluvat yhtiömme ja tapahtumajärjestäjien pysäköinnin yhteistyöhön. Hallituksen esitys Hallitus esittää, että tilikauden kirjanpidollinen voitto ,38 vapaan oman pääoman rahastoon ja että osinkoa ei jaeta. siirretään sijoitetun

4 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TULOSLASKELMA 3. Länsikatu 15, rak JOENSUU Y-tunrius Vuokrat , ,70 LIIKEVAIHTO , ,70 Muut kiinteistön tuotot , ,59 Henkilöstö kulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut 0,00-259,50 Muut henkilösivu kulut 0,00-40,80 Henkilösivukulut yhteensä 0,00-300,30 Henkilöstökulut yhteensä , ,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,35 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,71 Käyttö-ja huolto , ,82 Ulkoalueiden huolto , ,67 Siivous , ,76 Vesi ja jätevesi -249,92-266,68 Sähkö ja kaasu , ,78 Jätehuolto -337,69-335,32 Vahinkovakuutukset , ,97 Vuokrat , ,62 Kiinteistövero , ,20 Korjaukset , ,11 Muut hoitokulut , ,63 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,27 Luottotappiot 0,00-464,77 Muut kulut yhteensä , ,04 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,60 Rahoitustuototja -kulut Muut korko-ja rahoitustuotot , ,26 Korko-ja muut rahoituskulut -0,62 0,01 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,27 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIROJA JA VEROJA , ,87 Tuloverot , ,92 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,95

5 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TASE 4. Länsikatu 15, rak Joensuu Y-tunnus Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,96 Aineelliset hyöciykkeet Maa-ja vesialueet Omistuskiinteistöt , ,72 Kiinteistöjen vuokraolkeudet , ,56 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennuksetja rakennelmat , ,61 Koneet ja kalusto , ,68 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,57 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,89 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,16 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,77 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,70 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,63 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,52 Vastaavaa yhteensä , ,05

6 OMA PÄÄOMA Vastattavaa Y-tunnus Joensuu Vastattavaa yhteensä , ,05 Vieras pääoma yhteensä , ,82 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,82 Muut velat , ,23 Siirtovelat 0,00 259,50 Lyhytaikainen Velat saman konsernin yrityksille , ,77 Ostovelat , ,32 VIERAS PÄÄOMA Oma pääoma yhteeensä , ,23 Tilikauden voitto/tappio , ,95 Muut rahastot yhteensä , ,00 Muut rahastot Lainanlyhennysrahasto , ,07 Ylikurssirahasto , ,78 Sijoit.vap.oman pääoman rahasto , ,64 Rakennusrahasto ,50 0,00 Vararahasto 1 009, ,74 Kaavoitusrahastot , ,29 Osakepääoma 3 363, ,76 Länsikatu 15, rak.1 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TASE 5.

7 Rakennusrahasto ,50 0,00 Muut kiinteistön tuotot ja oikaisuerät , ,59 Kiinteistön tuotot , ,70 RAHAN LÄHTEET RAHOITUSLASKELMA , ,81 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,82 Rahoitusomaisuus , ,63 TARKASTUS KIRJANPITOON Yli-/alijäämä tilikaudelta , ,81 Yli-/alijäämä ed.tilikausilta , ,97 Tilikauden yli- alijäämä , ,84 Kulut yhteensä , ,72 Maksetut lainat 0,00 0,00 välittömät verot , ,92 Aktivoidut menot 0,00 0,00 Jaksotus vuokrakuluissa , ,54 Investoinnit ,40 Kiinteistön hoitokulut , ,34 RAHAN KÄTrÖ Tuotot yhteensä , ,56 Korko-ja osinkotuotot , ,27 JOENSUUN PYSÄKÖINTI ov

8 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT kaupungilta. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. Arvostusperiaatteet TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nirnellisarvoon. KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLLISTA KOSKEVAT LIITET1 EDOT TIIJNPÄÄTÖKSEN LIITET1EDOT Emoyritys on Joensuun kaupunki, kotipaikka Joensuu. Jäljennös konsemitilinpäätöksestä on saatavissa Joensuun Korkotuotot pitkäaik. sijoituksista 2954, ,66 Ernoyhteisöltä saadut rahoitustuotot Konsernir, sisäiset rahoitustuototja -kulut Koneet ja kalusto Rakennusten koneet ja kalusto Yhteensä , , , ,80 Rakennukset ja rakennelmat Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 25 % Muut rakennukset ja rakennelmat 7 % Aineelliset hyodykkeet Tasapoisto 10 vuotta Aineettomat hyödykkeet Poistoajatja -menetelmät ovat seuraavat: laaditun poistosuunnitelman mukaan. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta ennalta Poistot ja arvonalennukset Yhteensä Sosiaaliturvamaksut ja muut henkilösivukulut Eläkekulut Hallituksen kokouspalkkiot Palkat ja palkkiot 573, , , , , , , , , , , , , , Henkilöstökulut Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot ja hallituksen puh.johtajille ja toimitusjohtajalle palkkio. Henkilästöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Tuloslaskelmassa on noudatettu nettokirjausperiaatetta alkaen. JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY 7. Evl.max. menoj. Evl.max. menoj.

9 Vuokrakulu Joensuun kaupungilta ,54 eur Maa- ja vesialueet ,00 Aineelliset hyödykkeet: Muut pitkävaikutteiset menot , , ,19 Aineettomat hyödykkeet Tse Lisäykset 2014 Poistot 2014 Menojäännös Käyttöomaisuuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten erästä jaksotetaan vuokrakuluosuus erään tontinvuokrat. Pysyvien vastaavien muutokset Vararahasto Vararahastol.1. Ylikurssirahasto 1.1 Ylikurssirahasto Rakennusrahasto 1.1. Rakennusrahasto Osakepääoma 1.1. Osakepääoma Joensuun vesi Lyhytaikaiset siirtovelat, Jns kaupunki Lyhytaikaiset ostovelat, Jns kaupunki Lainasaamiset Konsemitili Nordea Fl Myyntisaamiset, Joensuun kaupunki Saamiset emoyhteisöltä ja velat emoyhteisölle Rakennukset Maa-alueet ,53 Koneet ja kalusto ,68 Rakennukset ja rakennelmat Rakennusten tekniset laitteet , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Oma pääoma TASEEN VASTAUAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Ostovelka, Puhas Oy 2714, ,15 Myyntisaamiset, Joensuun Kodit Oy , Saamiset konsernhin kuuluvilta muilta yhteisöiltä ja velat konserniin kuuluville muille yhteisöille: 0, , , , , , , ,89 Ennakkomaksu Joensuun kaupungille tonteista Saamiset, jotka erääntyvät maksettavaksi yhden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua: Rahoitusomaisuus , , , , ,03 Käyttöomaisuuden verotusarvot 2741, , , , , ,28 Liittymismaksut ,28 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT , , , , ,45

10 Oma pääoma yhteensä Tilikauden voitto/tappio Lainanlyhennysrahasto 1.1 Lainanlyhennysrahasto Kaavoitusrahasto 1.1 Kaavoitusrahasto , , , , , , , , ,29 Sijoitetun vapaan oman paäoman rahasto Edellisen tilikauden tulos ,59 jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tiiikaucen päättymisesrä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, Kirjanpitokirjojeri ja tositteiden säilytys Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa Joensuun Pysäköinti Oy Osake- ja osakasluettelot sidottuina paperidokumentteina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Vuokrareskontra sähköisessä muodossa Ostot Myyntilaskut Palkat Ostoreskontra sähköisessä muodossa Pojulus: Pa Ikkakortisto ATK-tulosteena ja palkkalaskenta sähköisessä muodossa Pankki Komtos Muistiotositteet Omaksut 1001 Avaavatase sähk.muodossa sähk,muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa sähk.muodossa Raindance: Kirianøitokirjat Tositelajit Käytetyt tilikirjat KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILrrYS Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,96 ja josta vastuuta ,93. Kenttämiehentien pysäköintialueen rakentaminen 2011, investointi ,74, investoinnin alv ,89. Tarkistuskausi päättyy Torikatu 29 8 pysäköintitalon julkisivusaneeraus 2011 investointi ,50, investoinnin alv ,03. Tarkistuskausi päättyy Tarkistuskausi päättyy Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,50 ja josta vastuuta ,50. Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,23 ja josta vastuuta ,79. Rakennettu katto 2008: investoinnin alv ,00. Torikatu 29 3 pysäköintitalo KIINTEISTÖINVESTOINTEJA KOSKEVA ARVONLISÄVEROPALAUTUS Ei ole. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET yhtiökokouksen vahvistama määrä, joka vastaa keskitettyyn pysäköintijärjestelmään tulevan autopaikan todellisia rakennuskustannuksia. Sarjamerkinnällä 9 varustetut osakkeet tuottavat kukin oikeuden yhden autopaikan saamiseen yhtiöltä. Sarjamerkinnällä 8 varustetun osakkeen omistajalla on velvollisuus ennen autopaikkaoikeuden saamista sijoittaa yhtiön ylikurssirahastoon B-sarjalosakepääorna kp1 1,68 1 Osakelaji/sarja (Yhtiöjärjestys 4 ) A-sarjalosakepääoma kpl 1,68 20 nrot lukumäärä nimellisarvo äänimäärä/osake Yhtiön erhajiset osakkeet Ei ole. Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,05 Muut rahastot 9.

11 Henki löstöku 1ut Vuokrat , , ,27 80,82 Muut kiinteistön tuotot , , ,84 91,51 LIIKEVAIHTO , , ,27 80, / /2014 Toteutunut Budjetti Ero Tot. % TILIKAIJDEN VOITTO (TAPPIO) , , ,62 83,82 Tuloverot , , ,44 16,53 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIR , , ,06 46,20 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,92 130,08 Korko-ja muut rahoituskulut -0,62 0,00-0,62 Muut korko-ja rahoitustuot , , ,54 130,08 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,98 41,23 Vahinkovakuutukset , , ,76 87,30 Luottotappiot 0,00 0,00 0,00 Kiinteistön muut hoitok.yht , , ,66 84,78 Jätehuolto -337, ,00 662,31 33,77 Vesi ja jätevesi -249,92 0,00-249,92 Siivous , ,00 825,07 87,87 Ulkoalueiden huolto , , ,65 35,88 Vuokrat , , ,41 103,15 Kiinteistövero , , ,44 89,14 Korjaukset , , ,88 25,73 Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , , ,66 127,75 Käyttö- ja huolto , , ,03 78,69 Sähkö ja kaasu , , ,54 63,85 Muut kulut Muut hoitokulut , , ,97 89,15 Muut kiinteistön kulut 0,00 0,00 0,00 Muut kulut yhteensä , , ,66 84,78 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot , , ,28 100,40 Muut henkilösivu kulut 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut yhteensä , D,00-103,25 101,41 Henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , ,00-103,25 101,41 Eläkekulut 0,00 0,00 0,00 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY BUDJETTIVERTAILU 10.

12 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY 11 Toimintakertomuksen ja tiiinpätöksen abekirjoitukset Joensuu , r: / 7 f / Tilintarkastajien merkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tnän annettu kertomus. Joensuu 2015

13 JOENSUUN PYSAKOINTI OY 1 -- JHI4Z TALOUSARVIO AJALLE t KOKOYHTIÖ ALV 0 % TUOTOT AUTOPAIKKAVASTIKKEET 875 KPL 73, PYSÄKÖINTIMAKSUTULOT Rahastusautomaaifitulot Kuukausikortit P-talon automaattitulot Vuosimaksut KORKOTUOTOT MUUT TUOTOT 600 KAUTTAKULKULASKUTUS TUOTOTYHTEENSÄ MENOT HENKILÖSTÖKULUT Toimitusjohtaja Hallituksen kokouspalkkiot Muut palkkiot HALLI NTOPALVELUT Taloushallinto Tilintarkastuspalkkiot Muut hahmon kulut KÄYTTÖ- JA HUOLTOPALVELUT Talohuolto ja vartiointihhike 5100 /kk Anttila+Tiedep.+ym. palvelut 2600 /kk Muut käyttö- ja huoltokulut ULKOALUEIDEN HUOLTOPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SÄHKÖ Kwh 0,12 IKwh JÄTEHUOLTO VAKUUTUKSET P-ALUEEN VUOKRAT KIINTEISTÖVERO KORJAUKSET, HUOLTO JA HANKINNAT MUUT HOITOKULUT KAUTTAKULKULASKUTUS MENOT YHTEENSÄ TUOTOT-MENOT TULOVEROT PAAOMAMENOT -LYHENNYSTÄ 0 -KORKOKULUT 0 0 LASKENNALLISET POISTOT TULOS pd

14 Joensuun Pysäköinti Oy Osakas-ja osakeluettelo Osakkaan nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Y-tunnus Kpl Osakkeet Asunto Oy Joensuun Tapionkulma c/o Joensuun Isännöiti-Ykköset Oy B-sarjaa Siltakatu4C 8OlOOJoensuu City-Suvanto Oy c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa Kauppakaari Joensuu Joensuun kaupunki PL Joensuu A-sarja B-sarjaa , , , Joensuun ev.iut. seurakuntayhtymä Kirkkokatu Joensuu B-sarjaa Joensuun Metsätalo Oy c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa Kauppakaaril 8OlOOJoensuu Joensuun Tiedepuisto Oy Länsikatu Joensuu B-sarjaa , Kiinteistö Oy Joensuun Kauppakatu 32 c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa , Kauppakaaril 8OlOOJoensuu Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatori c/o Oy Carlson B-sarjaa PL11O8 7OlllKuopio Kiinteistö Oy Joensuun Siltakatu 16 c/o Ultivista Oy B-sarjaa Ukonvaaja Espoo Kiinteistö Oy Joensuun Torikatu 30 c/o Joen Isännöintipalvelu Oy B-sarjaa Kauppakaari Joensuu Kiinteistö Oy Tori-Suvanto c/o Isännöintitoimisto Pusa Oy B-sarjaa , Kauppakatu26B32 8OlOOJoensuu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Televisiokatu Fennia B-sarjaa Ei vielä luovutettu osakekirjoja: Rakennusliike Soimu Oy Raatekankaantie Joensuu osaketta Kiinteistö Oy Joensuun Torikatu 29 c/o Eläke-Fennia Talouspalvelut Eläke-Fennia Joensuun Tiedepuisto Oy Länsikatu Joensuu B-vaiheen sopimus ieeiuu i5 Pertti DahI

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7 Joensuun Pysäkötnti Oy Y-tunnus 0347890-7 Taseki rja 1.L2013 31.12.2013 Toimintakertomus ja tiiinpätös tilikaudelta 11. 31.12.2013 Y-tunnus 0347890-7 Kotipaikka Joensuu 80100 Joensuu Tämä tasekirja on

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI Y 1637708-0 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1-31.12.2014 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot ja lisätiedot tilinpäätökseen 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Muuntamontie 6 Joensuu Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy TILINPÄÄTÖS 6.8.2016 31.12.2016 Sisältö sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11)

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11) T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot