Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu"

Transkriptio

1 Lausuntopyyntö 1 (2) Konsernihallinto, elinkeino ja osaaminen Dnro (001) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Varsinais-Suomeen on perustettu lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) mukainen johtoryhmä. Johtoryhmän kokoonpano on liitteenä (liite 1). Lain edellyttämän työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun perustamiseksi tulee valita siitä vastaava johtava henkilö. Varsinais-Suomen kuntien yhteisessä valmistelutilaisuudessa todettiin, että ainakin toimintaa johtavan henkilön tulee olla kokopäiväinen henkilö. Tehtävä on iso ja vastuullinen johto- ja sidosryhmäverkostotehtävä ja se tulee hoitaa hyvin. TYP-toiminta vaatii keskittymistä asiaan ja fokusointia, joten kuntien kannattaa satsata tähän. Hyvä tiimi ja verkosto tienaavat rahat melko nopeasti takaisin. Johtajan tulee olla henkilö, joka osaa hitsata verkoston yhteen ja saa henkilöt tekemään yhteistyötä. Esitettiin myös kysymys, onko mietitty sitä, minkälaista osaamista ja koulutusta tarvitaan ja millä osaamisella ja millä tavalla henkilö toimii. Todettiin myös, että avoin haku antaa laajimmat mahdollisuudet ja myös kuntien henkilöt voivat hakea tehtävään. Kunnat voivat kommentoida, minkälaista osaamista tarvitaan. Vaatimuskriteerit ohjaavat hakemusten käsittelyä. Tällä lausuntopyynnöllä pyydetään kunnilta kommentteja johtavalta henkilöltä vaadittavaan osaamiseen. Liitteenä on alustavat hakukriteerit (liite 2). Samalla haluamme lausunnon siitä, kuinka kuntien yhteiset kustannukset muun muassa toimintaa johtavan henkilön palkkakustannukset jakaantuvat kuntien kesken. Johtoryhmässä mietinnässä oli kustannusten jakaantuminen joko 300 päiväisten asiakkaiden mukaan, väestöpohjan mukaan tai näiden kombinaatiomalli, mikä sai eniten kannatusta. Keskustelussa on lähdetty mallista, jossa kustannuksista todennäköisesti suurimman osan maksava Turku on isäntäkunta ja laskuttaa muilta kunnilta niiden osuudet näistä yhteisistä kustannuksista. Näin ollen johtava henkilö sijoittuisi Turun organisaatioon, mutta palvelisi koko Varsinais-Suomea johtoryhmän ohjaamana. Edelleen pyydämme kuntien lausuntoja tähän liittyen tehtävästä sopimuksesta. Liitteenä on TEM:n ja Kuntaliiton mallisopimus (liite 3). Yhteenvetona lausuntoa pyydetään seuraavista asioista: 1. Varsinais-Suomen monialaista yhteispalvelua johtavan henkilön tehtäväkuvauksesta. 2. Yhteisten kustannusten jakomallista sekä ehdotetusta isäntäkuntamallista. 3. Tähän liittyvästä mallisopimuksesta. Lausuntoja pyydetään nopealla aikataululla jo mennessä, koska tehtävän auki panemisesta on tarkoitus tehdä päätös johtoryhmässä Lausunnot tulee toimittaa sähköisesti johtoryhmän puheenjohtajalle mennessä osoitteeseen Konsernihallinto Käyntiosoite Kirjaamo Postiosoite Puh. (02) Yliopistonkatu 27a Puolalankatu 5 PL 355 Faksi (02) Turku Turku Turku

2 Lausuntopyyntö 2 (2) Konsernihallinto, elinkeino ja osaaminen Dnro (001) Ystävällisin terveisin Mika Helva työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän puheenjohtaja Liitteet Varsinais-Suomen työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) johtoryhmän kokoonpano Johtavan henkilön hakukriteerit TEM:n Kuntaliiton mallisopimus Jakelu Aura Kaarina Kemiönsaari koski Tl Kustavi Laitila Lieto Loimaa Marttila Masku Mynämäki Naantali Nousiainen Oripää Paimio Parainen Pyhäranta Pöytyä Raisio Rusko Salo Sauvo Somero Taivassalo Turku Uusikaupunki Vehmaa Konsernihallinto Käyntiosoite Kirjaamo Postiosoite Puh. (02) Yliopistonkatu 27a Puolalankatu 5 PL 355 Faksi (02) Turku Turku Turku

3 Liite 1: Varsinais-Suomen työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) johtoryhmä Varsinais-Suomen TYP:n johtoryhmän kuntajäsenet: Loimaan seutukunta: työtoimintojen koordinaattori Kristiina Salo (Loimaa), varalla sosiaalijohtaja Kirsi Lassila (Oripää) Salon seutukunta: sosiaalipalveluiden päällikkö Eeva Purhonen (Salo) varapj., varalla vs. sosiaalityönjohtaja Marjaana Sorokin (Somero) Turun seutukunta/itäiset kunnat: kaupunginjohtaja Harri Virta (Kaarina), varalla kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki (Paimio) Turun seutukunta/läntiset kunnat: perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen (Naantali), varalla yhteysjohtaja Pekka Määttänen (Masku) Turun kaupunki: palvelujohtaja Mika Helva pj., varalla kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa; työllisyyspalvelujohtaja Jukka Juvonen, varalla palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen Turunmaan seutukunta: sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist (Parainen), varalla sosiaalipäällikkö Lilian Nordell (Kemiönsaari) Vakka-Suomen seutukunta: sosiaalityön johtaja Maria Silver (Uusikaupunki), varalla sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso (Laitila) Varsinais-Suomen TYP:n johtoryhmän muut jäsenet: Kansaneläkelaitos: Turun vakuutuspiirin johtaja Heikki Heilä, varalla Varsinais-Suomen vakuutuspiirin johtaja Seija Tamminen Varsinais-Suomen TE-toimisto: johtaja Kjell Henrichson, varalla palvelujohtaja Ullakaisa Nieminen; palvelujohtaja Kari Kettunen, varalla palveluesimies Minna Pekonniemi Lisäksi johtoryhmän kokouksiin osallistuvat: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työvoimapalveluasiantuntija Sari Säippä Varsinais-Suomen TE-toimiston johtoryhmälle määräämä sihteeri palveluesimies Maaret Rantolahti

4 Liite2: Työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) johtava henkilö Monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtava henkilö vastaa (asetus 1377/2014, pykälä 4) 1. monialaisen yhteispalvelun yhteisten toimipisteiden toiminnan ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavan monialaisen yhteispalvelun organisoinnista, 2. monialaisen yhteispalvelun tavoitteiden ja palvelujen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelman toteutumisen seurannasta, 3. johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä johtoryhmälle 4. monialaisen yhteispalvelun yhteistyökäytäntöjen ja asiakasprosessien kehittämisestä. Työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtava henkilö työllisyysasiantuntija/typjohtaja on matriisityyppinen, verkostojohtaja, jolla ei ole alaisia. Hänellä tulee olla laaja-alaista, monipuolista kokemusta, verkosto-osaamista, johtamistaitoja sekä raikas katsantokanta, miten toimitaan. Lisäksi valittavalta edellytetään taitoa käydä keskusteluja niin eri organisaatioiden kuin yhteistyökumppanien kanssa (jatkuvaa dialogia). Tehtävä on määräaikainen enintään vuoden 2018 loppuun. Tehtävä täytetään syksyn 2015 aikana. Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa (ylempää) korkeakoulututkintoa, strategista kehittämisosaamista, kykyä prosessien johtamiseen, hyvää työllisyysasioiden ja/tai sosiaalipalvelujen osaamista sekä hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja vähintään tyydyttävää ruotsinkielen kirjallista ja suullista taitoa. Eduksi luetaan kokemus verkosto- ja projektijohtamisesta, koulutus- ja kuntoutusjärjestelmien sekä kuntien toiminnan sekä Varsinais-Suomen alueen tuntemus. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Henkilö sijoittuu Turun kaupungin organisaatioon, mutta hänen vastuualueenaan on työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun kehittäminen koko Varsinais-Suomen toiminta-alueella. Hänen tehtävänään on vastata työllisyyttä edistävän yhteistyön lisäämisestä yli kunta- ja hallintorajojen tiiviissä yhteistyössä kuntien lisäksi Varsinais-Suomen työllisyys- ja sosiaaliviranomaisten kanssa.

5 MALLI Sopimuskohtiin kirjatut ovat esimerkkejä siitä, miten asia voitaisiin ilmaista. Kursiivilla merkityt ovat asioita, jotka voidaan kaikkien sopijapuolten niin päättäessä sisällyttää sopimukseen. Sopimusmallin liitteenä on täyttöohje. YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukainen sopimus työttömille tarjottavan monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja (laista). Tässä sopimuksessa sovitaan yhteisistä toimipisteistä ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun osoitettavasta henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja kustannusten jaosta. Sopimuksessa sovitaan myös 2 Sopijapuolet 1. kunta/kunnat ja/tai kuntayhtymä 2. xx:n työ- ja elinkeinotoimisto (jäljempänä TE-toimisto) 3. Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela) Yhteyshenkilöt sopimukseen liittyvissä asioissa ovat: 3 Toimialue TYP:n toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: I TOIMIPISTEET, HENKILÖSTÖ JA PALVELUT 4 Yhteiset toimipisteet TYP:llä on (x määrä) yhteistä toimipistettä monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi. Toimipiste/pisteet sijaitsevat (kunnan / kuntien nimi). Tarkemmat tiedot yhteisistä toimipisteistä ovat tämän sopimuksen liitteenä (liite 1). 5 Muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottava monialainen yhteispalvelu (Kuntien nimet) monialaista yhteispalvelua tarjotaan

6 Yhteistyösopimuksen malli 2 (7) 6 Henkilöstö Sopijapuolet osoittavat monialaiseen yhteispalveluun henkilöstöä seuraavasti: Kunta/kuntayhtymä TE-toimisto Kela X htv. Yhteisessä toimipisteessä/pisteissä työskentelee x henkilöä X htv. Yhteisessä toimipisteessä/pisteissä työskentelee x henkilöä X htv. Yhteisessä toimipisteessä/pisteissä työskentelee x henkilöä. Henkilöstörakenne on tämän sopimuksen liitteenä (liite 2). 7 TYP-toimintamallilla tarjottavat palvelut Yhteisissä toimipisteissä asiakkaalle ovat monialaisen palvelutarvearvion pohjalta tarjolla seuraavat palvelut: - Kunta/kuntayhtymä: - TE-toimisto: - Kela: Tarkempi erittely tarjolla olevista palveluista on tämän sopimuksen liitteenä (liite 3). Muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavat palvelut: - A:n kunnassa monialaisena yhteispalveluna tarjotaan seuraavat palvelut: - B:n kunnassa - Jne. II MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JOHTAMINEN JA SISÄINEN ORGANISOITUMINEN 8 TYP:n johtoryhmä ja johtaja TYP:n toimintaa johtaa TYP-lain ja -asetuksen mukainen johtoryhmä. TE-toimisto on asettanut (päiväys) työllistymistä edistävälle monialaiselle yhteispalvelulle johtoryhmän. Johtoryhmän asettamispäätös on tämän sopimuksen liitteenä. (TYP-laki 7 ja TYP-asetuksen 2 ja 3.) Johtoryhmän työskentelystä on sovittu seuraavaa Tässä sopimuksessa on johtoryhmän tehtäviksi sovittu lisäksi Toimintamallissa mukana olevat kunnat ovat nimenneet monialaisen yhteispalvelun johtajaksi N.N:n (taustaorganisaatio) ja hänen varahenkilökseen M.M:n (taustaorganisaatio). Johtoryhmä on hyväksynyt nimetyt henkilöt (päiväys). 9 Sisäinen organisoituminen III TOIMINTAMENOT 10 Kansaneläkelaitoksen osallistuminen yhteisiin kustannuksiin (TYP-lain 8 :n 2 mom) Esim. Kela osallistuu yhteisen toimipisteen menoihin toimipisteessä työskentelevän henkilöstömäärän suhteessa.

7 Yhteistyösopimuksen malli 3 (7) 11 Kuntien keskinäinen vastuu toimintamenoista Kuntaliiton suositus: Vuotuisessa budjetissa määritellään kunkin kunnan osuus (%) monialaisen yhteispalvelun koko hallintoon ja muuhun toimintaan liittyvien yhteisten toimintamenojen kuntaosuudesta. Yhteisten toimintamenojen jakoperusteena käytetään yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuen saajien kokonaismäärää kunnassa tammikuussa (Tilastolähde: Kelan Kelasto -tilastotietokanta) 12 TYP-toiminnasta aiheutuvat yhteiset kustannukset Monialaiselle yhteispalvelulle tehdään vuosittain budjetti, johon sisällytetään yhteisesti maksettavat kustannukset. IV YHTEISEN TOIMINNAN HALLINNOINTI 13 Henkilörekisteri TE-toimisto ylläpitää TYP-lain 9 :n mukaista monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriä (TYPPI). TYPPI-rekisteri on TE-toimiston URA-asiakastietojärjestelmän henkilöasiakasrekisterin osarekisteri. Käyttöoikeuden monialaisen yhteispalvelun TYPPI-rekisteriin myöntää (N:n) elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus. Yhteyshenkilö on: 14 Asiakirjat TYP:lle laaditaan Arkistolain (831/1994) edellyttämä arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) xxxx mennessä. Tätä ennen TYP-toiminnassa syntyvät yhteiset paperiasiakirjat arkistoidaan (paikka). Yhteyshenkilö/t arkistoasioissa on/ovat: V VOIMASSAOLOAIKA JA MUUTTAMINEN 15 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä sopimus tulee voimaan kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus on voimassa asti. Sopijapuolet sitoutuvat aloittamaan uuden yhteistyösopimuksen neuvottelut vähintään x kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä siten, että sopimus tulee voimaan Sopimuksen muuttaminen Sopimusta tarkistetaan sopimuskauden aikana jonkun sopijapuolen sitä vaatiessa. Johtoryhmä käsittelee ja tekee muutosesitykset ja käynnistää sopimusneuvottelut. Yksilöidyt muutosesitykset tulee toimittaa johtoryhmälle kirjallisesti viimeistään x kuukautta ennen kuin muutos halutaan voimaan. 17 Riitojen ratkaisu Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin.

8 Yhteistyösopimuksen malli 4 (7) Allekirjoitukset ja päiväys Tätä sopimusta on tehty (sopijapuolten määrä) samansanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle Paikka ja aika xxxxxxxx kunta / kuntayhtymä Nimenkirjoitusoikeuden omaavan allekirjoitus, virka-asema, nimenselvennys Paikka ja aika xxxxxxxx työ- ja elinkeinotoimisto Nimenkirjoitusoikeuden omaavan allekirjoitus, virka-asema ja nimenselvennys Paikka ja aika Kansaneläkelaitos Nimenkirjoitusoikeuden omaavan allekirjoitus, virka-asema ja nimenselvennys YHTEISTYÖSOPIMUKSEN LIITTEET 1) Yhteiset toimipisteet 2) Yhteisissä toimipisteissä työskentelevä henkilöstö 3) Yhteisissä toimipisteissä tarjottavat palvelut 4) Muut mahdolliset liitteet MUUT SOPIMUSASIAKIRJAT Johtoryhmän asettamispäätös (jos halutaan liitteeksi)

9 Yhteistyösopimuksen malli 5 (7) LIITE 1 YHTEISET TOIMIPISTEET Osoite Aukioloajat Toimipiste A Toimipiste B Toimipiste C Esim. - joka päivä joka päivä tiistaisin 9 15 Jne

10 Yhteistyösopimuksen malli 6 (7) LIITE 2 YHTEISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ TYÖSKENTELEVÄ HENKILÖSTÖ Toimipiste A Taustaorganisaatio Kunta/kuntayhtymä (Käyntiosoite) Tehtävänimike (alla esimerkkejä) johtaja esim. sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, kuntoutusohjaaja Jos osa-aikainen, työaika TE-toimisto esim. asiantuntija, kuntoutuspsykologi Esim. 40 % Kela esim. vakuutussihteeri Toimipiste B (Käyntiosoite) Taustaorganisaatio Nimike Jos osa-aikainen, työaika Toimipiste C (Käyntiosoite) Taustaorganisaatio Nimike Jos osa-aikainen, työaika Jne

11 Yhteistyösopimuksen malli 7 (7) LIITE 3 YHTEISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ TARJOTTAVAT PALVELUT A:n TOIMIPISTE Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut Julkiset työvoimapalvelut Kelan palvelut B:n TOIMIPISTE Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut Julkiset työvoimapalvelut Kelan palvelut C:n TOIMIPISTE JNE Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut TE-toimisto Kelan palvelut

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen)

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toiminnan lakisääteistäminen TYP-toiminnan lakisääteistämisen tavoitteena

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 1 Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Turun kaupungin tarkastuslautakunta TYÖTÄ JA LEIPÄÄ - Turun työllisyysasioiden arviointi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista Sopimus Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme -hankkeen yhteistyöstä ja hallinnoinnista - osallistujien logot, KASTE-logo LUONNOS 6.5.2011 / tp SISÄLLYS 1. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RAKENTAMINEN TURUN SEUDULLE

ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RAKENTAMINEN TURUN SEUDULLE ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RAKENTAMINEN TURUN SEUDULLE 1. Taustaa 2. Työryhmän työskentely 3. Alueellisen päivystysyksikön tehtävät ja organisaatio 3.1. Tehtävät 3.2. Toiminta-aika, toimitilat ja

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

NAANTALIN SOSIAALITYÖ / VIRAT JA PÄTEVYYDET

NAANTALIN SOSIAALITYÖ / VIRAT JA PÄTEVYYDET NAANTALIN SOSIAALITYÖ / VIRAT JA PÄTEVYYDET Lapsiperheet Sosiaalityön johtaja Jutta Merilahti, VTM, Sosiaalihuollon kelpoisuuslain 3 :n pätevyys Sosiaalityöntekijä Nina Fagerström, VTM, Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 159 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 160 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 1.12.2014 15:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SELVITYS TEKNISEN HALLINNON BUDJETIN YLITYKSISTÄ VUONNA 2013 KP Kohde Tili Budjetti Toteutuma Ylitys Selite Kohteet 8000 Tekninen hallinto 4020 Siiviilipalvelumiesten

Lisätiedot

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013 - Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013 Toteutumaraportti joulukuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot