qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf"

Transkriptio

1 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf AITOMÄEN KEHITTYVÄN KYLÄN FAKTAT ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Esitys Aitomäen koulun säilyttämisestä löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz Aitomäen koulun vanhempaintoimikunta, Aitomäen xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv kylätoimikunta ja Aitomäen nuorisoseura ry bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu

2 1 SISÄLLYS 1. Johdanto Oppilasmääräennusteet Koulukuljetukset Maankäytön suunnittelu Utin alueen kehitys Muuttoliike Päivähoidon tarve Aitomäessä Laskelmia Esitys Lopuksi...13

3 2 1. Johdanto Tämä esitys on koottu yhteistyössä Aitomäen koulun vanhempaintoimikunnan, Aitomäen kyläyhdistyksen ja Aitomäen nuorisoseuran taholta. Mielipiteitä esitykseen on koottu myös kyläläisiltä yleisen sähköpostikyselyn myötä ja nuorisoseuran vuosikokouksen yhteydessä Aitomäen koulu pitää säilyttää. Sen puolesta puhuvat myös faktat. Oppilasmäärä on kasvussa pienen notkahduksen jälkeen, kylällä aivan viime vuosina tapahtuneen huiman rakennuskannan kehityksen ja yleisen ympäröivän kehityksen johdosta. Aitomäen koululaisten koulukyyditysten kustannukset olisivat siis myös nousussa, jos Aitomäen lapset jatkossa kuljetettaisiin muualle kouluun. Oppilasmäärä on sitä tasoa, että olemassa olevat kaksi opettajan virkaa ja niiden kustannukset eivät häviä minnekään koulun lopettamisen myötä vaan opettajia tarvitaan joka tapauksessa. Varsinaista kustannussäästöä ei siis opetushenkilöstön kuluista ole saavutettavissa. Kustannustehokkuutta voidaan kuitenkin hakea sijoittamalla toiseen Aitomäen koulun rakennukseen päiväkoti. Kouvolan kaupungin päivähoitoon on jo tehty 13 hakemusta Aitomäen koululle suunniteltuun päiväkotiin, joten tarve on olemassa. Lisäksi Utin päiväkodissa on jonoa, jota voitaisiin helpottaa perustamalla Aitomäkeen päiväkoti. Aitomäkeläiset ovat valmiita yhdessä kehittämään kylää ja koulua entisestään. Tästä osoituksena ehdotus kustannussäästön saavuttamisesta koulurakennusten tilojen käyttöä tehostamalla. Aitomäkeläiset ovat myös tukeneet koulua talkoilla muun muassa rakentamalla lentopallokentän ja kevyenliikenteenväylän ja kunnostamalla sisäliikuntatilat Aitomäen nuorisoseurantalolla. Kouvolan kaupungin panostus asiassa olisi kyläkoulun säilyttäminen. Kyläkoulu on valtti alueen kehitykselle ja yksi sen vahvimmista houkuttavuustekijöistä. Aitomäki on aidosti maalla ja kuitenkin niin lähellä palvelukeskittymiä. Aitomäessä on aidosti ihana asua. 2. Oppilasmääräennusteet Aitomäen kylätoimikunta ja nuorisoseura tekivät kesällä 2009 selvityksen jossa mm koulunsa aloittavia oppilaita oli vastausten mukaan 11 kappaletta. Konsulttiselvityksessä 2015 koulunsa aloittavaksi oli tilastokeskuksen tiedoista merkitty 3 kappaletta. 8 oppilasta hävisi siis konsulttiselvityksessä tilastoihin. Aitomäen omassa kyläselvityksessä saadut oppilasmäärät perustuvat oikeisiin henkilöihin ja osoitteisiin. Kyläselvitykseen eivät varmasti ehtineet tai muistaneet kaikki kyläläiset

4 3 vastata, joten kyläselvityksessä raportoidut oppilasmäärät voivat todellisuudessa olla jopa isompia. Oheisessa taulukossa on yhdistetty konsultin tilastokeskuksesta saamat oppilasmäärät ja Aitomäen kyläselvityksestä saadut oppilasmäärät niin, että Aitomäen kyläselvityksen oikeat oppilasmäärät on korjattu konsulttiselvityksen oppilasmäärien tilalle. Korjaukset näkyvät taulukossa punaisella. TAULUKKO 1. Oppilasmääräennusteet muokattuna Yht KAAVIO 1. Oppilasennusteen nousukäyrä Konsultin tekemän selvityksen ja Aitomäen kylän selvityksen oppilasmääräennusteet eroavat vuonna 2016 jopa yhdeksällä oppilaalla. Kuten kaaviosta ilmenee on Aitomäen koulun oppilasmäärä hyvässä nousussa aivan viimeaikaisen kylän kehityksen ansiosta. Uusia tulevia koululaisia on vuodelle 2010 syntyväksi kylillä "raportoitu" jo ainakin viisi ja uusi vuosi vasta tekee tuloaan.

5 4 Oppilasmääräennusteet on tehty vanhojen koulupiirien eli oppilaaksiottoalueiden mukaan. Aitomäen kouluun voitaisiin sijoittaa uusia oppilaita myös laajentamalla nykyistä oppilaaksiottoaluetta. Tätä tarkastelua konsultin selvitys ei ota lainkaan huomioon. Esimerkiksi entinen Valkealan ja Kouvolan raja on rajoittanut oppilaaksiottoaluetta alueen länsipuolella. Oppilasmäärä on sitä tasoa, että olemassa olevat kaksi opettajan virkaa ja niiden kustannukset eivät häviä minnekään koulun lopettamisen myötä vaan opettajia tarvitaan joka tapauksessa. Varsinaista kustannussäästöä ei siis opetushenkilöstön kuluista ole saavutettavissa. 3. Koulukuljetukset Suurin osa uusista koulutulokkaista asuu Aitomäen koulun tuntumassa eli koulukuljetuksia ei Aitomäen koulun olemassa ollessa tarvita kuin noin puolelle kymmenelle oppilaalle vuosittain. Nykyisin koulukuljetuksessa on seitsemän oppilasta. Nämä kuljetuksen saavat oppilaat asuvat alueella, josta mihin tahansa kouluun jouduttaisiin kuljettamaan (esim. Karhulankylä). Jos kaikki Aitomäen oppilaat kuljetettaisiin Uttiin, kustannukset tulisivat olemaan alusta asti olemaan vuosittain yli euroa (27 oppilasta x laskennallinen 2003 /oppilas kuljetuskustannus). Kuljetuskustannukset ovat lisäksi vuosi vuodelta kasvavia, sillä oppilaiden määrä on kasvava. Jo vuonna 2015 koulukuljetusten kustannukset ylittävät euron rajan. Kuljetuskustannukset ovat todennäköisesti tuolloin jopa suuremmat kuljetuksiin kohdistuvista polttoainekustannusten väistämättömästä noususta ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävistä verotuksellisista toimenpiteistä johtuen. Oheisessa taulukossa on laskelmia koulukuljetusten vuosittaisista kustannuksista. TAULUKKO 2. Aitomäen koululaisten koulukuljetuskustannukset mikäli koululaiset kuljetetaan muualle kouluun Oppilasennuste Kuljetusoppilaita Kuljetus (2003 /opp.))

6 5 KAAVIO 2. Aitomäen koululaisten koulukuljetusten kustannusten nousukäyrä mikäli koululaiset kuljetetaan muualle kouluun Huomioitavaa on, että koulukuljetuksiin käytettävä raha on muutaman vuoden päästä jo niin iso, että sillä kustantaisi yhden opettajan palkan ja toisen Aitomäen koulurakennuksen vuosikustannukset kokonaan. Aitomäestä Uttiin kohdistuvia koulukuljetuksia ei voida nivoa yhteen jo olemassa olevien avoimen joukkoliikenteen tai koulubussireitin yhteyteen. Koulubussi kuljettaa yläasteikäisiä oppilaita Tirvalta lähtien, Utin ja 6-tien Häkämäen risteyksen kautta Valkealan yläasteelle. Reitti on Aitomäkeläisten alakoululaisten kuljettamiselle Uttiin täysin vastakkainen. Lisäksi Aitomäessä ei kulje tällä hetkellä muuta julkista liikennettä kuin kutsutaksi, joka sekin tiistaisin ja perjantaisin erillisestä kutsusta. Bussiliikenteelle Aitomäestä Uttiin ei ole akuuttia tarvetta kylällä, joten avoimen joukkoliikenteen lisääminen koulukuljetusten myötä sinne ei ole tarpeenmukaista. Koulukuljetukset Aitomäestä Uttiin hoidettaisiin siis täysin koulutaksikyydein. Myös koulukuljetuksia hoitavien yritysten resurssit hoitaa koulukuljetukset pitää tarkastella tarkoin. Koulukuljetusten hinnan nostopaineet ovat varmasti suuret, jos koulukuljetusten yksikkömäärä nousee ja tarjoajia ei ole kuitenkaan enempää kuin ennen. Lisäksi Aitomäen alueelta ei helppoa koulukuljetusreittiä ole muotoiltavissa kun oppilaat asuvat hyvin erilaisten tieosuuksien päässä. Koululaisten odotusaikoja ei voi myöskään tarpeettomasti pidentää, mitä ei ole huomioitu suunnitelmassa. Tämä vaikeuttaa myös koulukuljetusten järjestelyä.

7 6 4. Maankäytön suunnittelu Maankäytönsuunnittelun näkökulma on konsulttiselvityksessä ohitettu löyhin perustein. Kouvolan uusin teollisuusalue Kullasvaara sijaitsee Aitomäessä (sivulla 8 olevassa kuvassa 2 sinisellä, Aitomäen koulu merkitty tähdellä). On vain luonnollista ja jopa toivottavaa, että tällaisen tulevaisuudessa suuren teollisuuskeskittymän laitamille tulee myös asutusta. Kysyntää Aitomäen tonteille on jo nyt - vastakin joku ilmoitteli jopa kylän ilmoitustauluilla halukkuudestaan ostaa okt-tontti Aitomäestä. Maanviljelyksen vähetessä, joku maanviljelijöistä voi myydä peltonsa asuinalueeksi, jolloin koululaisten määrä kasvaa alueella jyrkästi. Näin on käynyt muuallakin, ja sitten ollaan oltu pulassa, kun päivähoito- ja koulupaikat ovat olleet kaukana palveluntarvitsijoista ja olemassa oleva kouluverkko onkin riittämätön. Lisäksi Saarenmaa-Tykkimäki alue on luonnollisella paikalla Aitomäen kouluun nähden (seuraavalla sivulla kuvassa 2 punaisella). Tältä alueelta on käyty koulua Aitomäessä ja nyt sinne ollaan suunniteltu muun muassa asuinrakennustonttien kaavoittamista. (Lähde: Kouvolan Sanomat ja Kouvolan Kaupungin Teknisen lautakunnan esityslista KUVA 1. Saarenmaa-Tykkimäki suunnittelualueen sijoittuminen (Lähde:

8 7 Saarenmaa-Tykkimäki alue on nähty seutukuntamme lippulaivana ja sen laajeneminen tulevina vuosina on myös tavoiteltavaa. Häkämäentien risteyksessä säilyy alikulku myös 6- tien uudistuksessa, jolloin luonnollinen koulutie alueelta Aitomäkeen säilyy myös tulevaisuudessa. Aitomäkeä siis kehitetään maankäytöllisesti voimakkaasti jo nyt ja taatusti myös tulevaisuudessa. Myös Utin alueen maankäytön suunnittelu vaikuttaa Aitomäen tilanteeseen. Konsulttiselvityksessä oli mainittu Utti yhtenä keskeisempänä hajaasutusalueen kylänä. Kaavoituskatsauksessa 2009 oli ehdotettu myös Utin alueen maankäytön kehittämistä, mikä onkin tarpeen Utin alueella meneillään olevan kehityksen takia (ks. kappale 5. Utin alueen kehitys). Myös valtatie 6 linjauksen vaikutukset Utin alueeseen ovat myönteisiä. Nämä yhdessä tuovat Utin alueelle lisää mahdollisuuksia lapsiperheille, jolloin konsulttiselvityksessä käytetyt oppilasennusteet muuttuvat kasvusuuntaisiksi. Tämä tarkoittaa koulutilojen lisätarvetta, jota Utin koulu ei kouluparien suunnitellun yhdistämisen jälkeen mahdollista. Seuraavalla sivulla on kehittyviä alueita havainnollistava kuva, josta voi saada paremman käsityksen Aitomäen koulun sijoittumisesta.

9 8 Saarenmaa-Tykkimäki Kullasvaara KUVA 2. Aitomäen koulun sijainti voimakkain panoksin kehitettävän sinisellä merkityn Kullasvaaran teollisuusalueen ja punaisella merkityn Saarenmaa-Tykkimäki alueen suhteen. Aitomäen koulu on merkitty karttaan tähdellä. Esimerkkimatkana on käytetty matkaa Suutarin ruusutarhoilta Aitomäen koululle, joka on 3,4 km. Tämä antaa paremmin kuvaa Kouvolalle strategisesti tärkeiden alueiden läheisyydestä Aitomäen koululle. (Kartta: maps.google.fi)

10 9 5. Utin alueen kehitys Utin varuskuntaa on viime vuosina kehitetty rajusti kuljetushelikopterien päätukikohtana. Kaiken kaikkiaan Utin lentokentän kehityshankkeella tulee olemaan huomattava taloudellinen vaikutus ja sillä on vaikutuksia myös alueen yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. Hanke merkitsee Utin alueelle noin 200 uutta työpaikkaa. 1 Maavoimien kuudes NH90-helikopteri saapui syyskuun alussa Utin Jääkärirykmenttiin. Kaikkiaan Utin Jääkärirykmentti valmistautuu ottamaan vastaan 20 kpl uusia NH90 kuljetushelikoptereita. 2 "Erikoisjääräkeiden, NH-90 helikoptereiden, varusmiehistä koulutettavien laskuvarjojääkäreiden, tukikomppanian ja huoltokeskuksen tukikohta Utissa on ainutkertainen keskittymä jopa Euroopan mittakaavassa. 260 sotilaan ja 60 siviilin henkilöstö nostavat varuskunnan myös merkittäväksi työnantajaksi. Tavoite on saada rykmentti valmiiksi vuonna 2016" (Kouvolan Sanomat s. 8) Kehitys on siis vielä kesken ja jatkuu varmasti lähitulevaisuudessa. Utin lentokenttäpalvelut myös siviililentoliikenteen osalta tulevat kasvamaan tulevaisuudessa tuoden lisää välittömiä ja välillisiä työpaikkoja ja näin myös asukkaita Utin seudulle. Kehityksen tarpeesta kielii muun muassa se, että Kouvolan seudun kuntayhtymä myönsi Utin lentokentän parantamiseen ,16 miljoonan euron avustuksen siviili- ja rahtiliikenteen kehittämiseen. Sitoutumattomien valtuustoaloite marraskuussa 2009 ehdottaa, että Kouvolan kaupunki ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla Utin lentokentän status saadaan mahdollisimman pian kansainväliselle mittalentokelpoisuudelle. Utin houkuttavuus asuinalueena nousee entisestään tällaisten suunnitelmien toteutuessa. Utin alueen kysyntä asuinalueena on siis nousussa ja Kouvolan kaupungilla on varmasti tulevaisuudessa paineita uuden asuinalueen kaavoittamisesta Uttiin. Utti tulee varmasti olemaan muuttovoittopaikkakunta. Osan tästä muuttovoitosta saa myös Aitomäki, joka viihtyisänä maalaiskylänä houkuttelee lapsiperheitä asumaan. Aitomäki on aidosti maalla, mutta lähellä palveluita - siis täydellinen paratiisi lapsiperheelle. Koulun merkitys on tälle kehitykselle ratkaisevaa. Uttiin ennustetut oppilaslukemat eivät varmasti pidä paikkaansa. Sen takaa Utin alueen kehitys, joka ei ole vielä ehtinyt edes puoliväliin. Utin koulun tilat ovat rajalliset. Koulu on rakennettu noin sadalle oppilaalle. Joustovaraa ei siis ole, jos konsulttiselvityksen oppilasennusteet osoittautuvatkin aliarvioiduiksi. Missään nimessä Utin kouluun ei mahdu konsultin suunnittelemia 170:a oppilasta, mikäli Kaipiaisen lapsetkin alettaisiin ajaa Uttiin. Utin koulua on vastikään laajennettu ja sen yläpuolelle on tehty päiväkoti. Utin koulun alue ei mahdollista enää uutta laajennusta ilman, että lasten välituntialue pienenisi 1 Lähde:http://www.environment.fi/default.asp?contentid=144714&lan=fi, Lähde:

11 10 mitättömäksi. Pidemmän aikavälin suunnitelmaa silmällä pitäen Aitomäen koulun tiloja tullaan varmasti tarvitsemaan enenemässä määrin, kun Utin alueen kehitys realisoituu täydellisenä. Tämä tulee toteutumaan aivan lähiaikoina. Aitomäen alueella kehitys on jo käsin kosketeltavaa ja se nähdään myös oppilasmäärän kasvuna tulevaisuudessa. 6. Muuttoliike Sekä Aitomäki että Utti ovat alueita, joista vanhempi väestö useasti muuttaa kaupunkiin vanhuspalveluiden perään. Talot eivät suinkaan jää tyhjilleen, vaan niille on suuri kysyntä ja muuttajina on lähes poikkeuksetta nuoripari tai perhe. Lapsiperheille palvelut ovat vielä hyvällä mallilla ja ne katsotaan eduksi tai jopa syyksi muuttoon. 7. Päivähoidon tarve Aitomäessä Aitomäen suunniteltuun päiväkotiin on tällä hetkellä hakemuksia Kouvolan kaupungin päivähoidossa sisässä 13. Faktaa on, että Utin päiväkoti on täynnä ja sinne on jo jonoakin. Aitomäen päiväkoti olisi lisäresurssi Utin seudun päivähoitotarpeelle ja päivähoidon ratkaisu noille 13 Aitomäkeläiselle lapselle. Aitomäen päiväkotia on esitetty sijoitettavaksi remontoitavaan Aitomäen vanhan koulun entiseen opettajan asuntoon, mikä toimii nyt koululaisten veistoluokkana. Aitomäen koulun oppilaiden määrän hetkellisen notkahduksen takia, ehdotamme, että toinen kouluista otetaan kokonaan päiväkodin käyttöön ja toinen jätetään koulun käyttöön. Näin saadaan Aitomäen koulun vastikään remontoiduille, erittäin hyväkuntoisille tiloille enemmän käyttäjiä. Näin voitaisiin jatkaa ainakin kunnes koululaisten määrä nousee, jonka jälkeen veistoluokan tilat voitaisiin remontoida päiväkodin tarpeisiin. Mikäli Kouvolan kaupunki perustaisi Aitomäen toiseen koulurakennukseen päiväkodin, voisi päiväkodin kokoa muuntaa sen mukaan, mikä on tarve. Nyt tarve on suuri ja se näkyy jonoina Utin päiväkodissa.

12 11 8. Laskelmia Mikäli toiseen koulurakennuksista perustettaisiin päiväkoti, toisi se todellista säästöä Kouvolan kaupungille tuomalla kustannustehokkuutta tilankäyttöön. Aitomäen koulun oppilasmäärä on sen suuruinen, ettei nykyistä kahta opettajan virkaa voida lakkauttaa, vaikka koulun oppilaat siirrettäisiin Uttiin. Aitomäen koulun opettajien viroissa työskentelee vakituisena kaksi verrattain nuorta opettajaa, joten eläköitymistäkään ei ole näköpiirissä. Kustannussäästöä ei sitä kautta ole saavutettavissa. Kuten seuraavalla sivulla esitetystä laskelmasta selviää, kuljetuskustannukset muodostavat jatkuvan ja kasvavan kustannuserän, mikäli Aitomäen koulu lakkautettaisiin. Tuo kustannuserä kattaisi jopa molempien koulurakennusten koulukäytön, joten ehdotus päiväkodin perustamisesta toiseen rakennuksista on samalla katsottava yhteistyötä korostavaksi säästökohde-ehdotukseksi. Oheinen laskelma lähtee oletuksesta, että toinen koulu olisi kokonaan päiväkodin käytössä, mikä tuo tehokkuutta tilankäyttöön. Huomioitavaa on, että tilakustannussäästö on hyvinkin laskennallinen, sillä se toteutuu kokonaisuudessaan vasta mikäli koulurakennus saataisiin lakkautuksen jälkeen myytyä. Sikäli säästö on myös hyvin laskennallinen, että vuonna 2004 Aitomäen koulun kivikouluun käytettiin isoon remonttiin, minkä takia koulu onkin erinomaisessa kunnossa. TAULUKKO 3. Aitomäen koulun lakkauttamisesta aiheutuvat jatkuvat ja nousevat kustannukset, mikäli yhdessä rakennuksessa toimiva Aitomäen koulu lakkautettaisiin Aitomäen koulun lakkauttamisesta aiheutuvat kulut: Henkilöstökustannussäästö - virat säilytettävä joka tapauksessa Tilakustannussäästö Säästöt yhteensä Kuljetuskustannukset Uttiin (opp.määrä x laskennallinen kuljetus kustannus 2003 ) EROTUS (=Lisäkustannus)

13 12 KAAVIO 3. Koulun lakkauttamisesta koituvien lisäkustannusten nousukäyrä, mikäli yhdessä rakennuksessa toimiva Aitomäen koulu lakkautettaisiin Oheisesta laskelmasta on nähtävissä, että muutaman vuoden kuluttua kuljetusten kustannus on niin suuri, että se kattaa tilakustannuksen ja yhden opettajan palkan kokonaan. Vaikka molemmat koulut olisivat alakoulukäytössä, jo konsulttiselvityksen ehdottamana lakkautusvuonna 2012 kuljetuskustannukset ohittaisivat tilakustannuksista saavan teoreettisen säästön. Seuraavasta laskelmasta puuttuu kokonaan päiväkodin koulurakennukseen tuoma kustannustehokkuus ja mahdollinen kustannusjako. Molemmat koulurakennukset on katsottu olevan siis alakoulukäytössä. TAULUKKO 4. Aitomäen koulun lakkauttamisesta aiheutuvat kustannukset, mikäli molemmat koulurakennukset alakoulukäytössä Aitomäen koulun lakkauttamisesta aiheutuvat kulut: Henkilöstökustannussäästö - virat säilytettävä joka tapauksessa Tilakustannussäästö Tilakustannussäästö Säästöt yhteensä Kuljetuskustannukset Uttiin (opp.määrä x laskennallinen kulj.kust ) EROTUS (=Lisäkustannus)

14 13 KAAVIO 4. Koulun lakkauttamisesta koituvien lisäkustannusten nousukäyrä, mikäli molemmissa koulurakennuksissa toimiva Aitomäen koulu lakkautettaisiin 9. Esitys Esitämme, että Aitomäen koulu saa jatkaa toimintaansa ja että sen toimintaa kehitetään. Samalla ehdotamme, että kustannussäästöjä haetaan tehostamalla hyväkuntoisten koulurakennusten kustannustehokkaampaa käyttöä perustamalla Aitomäen toiseen koulurakennukseen päiväkoti. 10. Lopuksi Sen lisäksi, että Aitomäki on kehittyvä paikka, se on myös ympäröity kehityksellä. Saarenmaa-Tykkimäki, Kullasvaara ja Utti ympäröitävät Aitomäkeä ja tämän faktana jo tiedetyn kehityksen keskellä Aitomäki voidaan nähdä kullanarvoisena resurssina, jota myös Kouvolan kaupungin pitäisi mainostaa ja johon sen olisi hyvä panostaa. Maaseutualue näin lähellä strategisia kehityskohteita on asukkaiden houkuttelemisessa todellinen aarre. Rakentamista ja kaavoittamista helpottava kunnallistekniikka on jo Aitomäessä kunnossa, kahden alueella toimivan vesihuolto-osuuskunnan myötä. Ympäröivä luonto on mainittu yhtenä opetusministeriön laatukriteerinä ja sitä Aitomäen koululla on erittäin hyväkuntoisten tilojen lisäksi tarjolla. Kouvolaa on mainostettu lapsiystävällisenä kaupunkina. Mielikuvaa voidaan vahvistaa markkinoiden tai toteuttaen. Mainokset eivät vaa'assa paljoa paina, jos todellisuus ei vastaa mainontaa. Lapsiystävällisyyden mainontaan käytetyn rahan voi sijoittaa todellisiin

15 14 lapsiin ja antaa tulosten puhua puolestaan. Olisi virkistävää nähdä Kouvolan kaupungin panostavan jo olemassa olevan, takuuvarmasti kehittyvän alueen jatkokehittämiseen. Meidän kasvattajina tulee kysyä itseltämme haluammeko sijoittaa rahaa koulukuljetuksiin vai pieniin kouluyksiköihin. Kuljetuskustannukset nousevat Aitomäen kylän lapsiluvun myötä jatkuvasti ja näistä kustannuksista ei pääse eroon kuin sillä, että tuo raha sijoitetaan Aitomäen koulun pyörittämiseen. Joku voisi sanoa, että jos kunnat olisivat yhdistyneet 20 vuotta sitten olisi tilanne kouluverkon osalta toinen. Kouluverkkoa olisi ehditty ajoissa kehittämään, eikä nyt oltaisi tämän kaltaisessa tilanteessa. Mitä mahdamme miettiä 20 vuoden päästä nykyhetkestä? Mietimmekö, että oli oikein panostaa laaja-alaiseen ja monipuoliseen kouluverkkoon ja sen kehitykseen vai että koulujen lakkauttaminen oli oikea päätös. Kumpikohan on silloin tuonut alueellemme asukkaita, vaurautta ja kehitystä? Tehdään yhdessä tulevaisuutta, ei historiaa. Otetaan suunnaksi kehitys - Aitomäessä olemme sen tien jo valinneet.

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA OHJELMA 16:00 Avaus ja esittely Prosessi, Strateginen yleiskaava? Lähtökohtia ja tavoitteita Rakennemallit ja vertailu

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous

Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous F C G S uunnittelukeskus O y Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous Maankäytön suunnittelu todellista kuntavaikuttamista 3.11.2009 Kimmo Koski Työn tarkoitus ja toteutus Millaisia ovat yhdyskuntarakenteeseen

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 116 07.08.2012 Koulutuslautakunta 141 02.10.2012 Koulukuljetusten optimointi 193/04/046/2012 152/04/041/2012 KOULTK 116 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Vuoden 2012

Lisätiedot

Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut?

Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut? Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut? Luoman Kyläyhdistyksen vuosikokous 16.3.2016 Hannu Valtanen 16.3.2016 H.Valtanen 1 Kunnanvaltuusto 31.8.2015 Hyväksyi kunnan kaavoitusohjelman vuosiksi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Säästötoimet ja niiden seuraukset

Säästötoimet ja niiden seuraukset Ohjelma: Osallistujien esittely Säästötoimet ja niiden seuraukset Kahvitauko Ajatustenvaihtoa Rahkoilan koulu Perustettu 1894 Oma rakennus 1902 Keittola ja sauna 1946 1950-luvulla kaksivuoro Peruskouluksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3 JOHDANTO Kunnanhallitus käsitteli 2.11.2015 koulutuslautakunnan antamaa kouluverkkoselvitystä (liite). Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus päätti velvoittaa koulutuslautakunnan tekemään 1.9.2016 mennessä

Lisätiedot

GUNNARLAN PÄIVÄKOTI NELJÄ RATKAISUVAIHTOEHTOA RUOTSINKIELISEN PÄIVÄHOIDON TILOIHIN

GUNNARLAN PÄIVÄKOTI NELJÄ RATKAISUVAIHTOEHTOA RUOTSINKIELISEN PÄIVÄHOIDON TILOIHIN GUNNARLAN PÄIVÄKOTI 2015-11-10 NELJÄ RATKAISUVAIHTOEHTOA RUOTSINKIELISEN PÄIVÄHOIDON TILOIHIN SISÄLLYS: 1. KAKSIKIELINEN OJANIITTUTALO 2. LABAN-SOLBRICKEN TYTYRI-ANTTILA KOKONAISRATKAISU 3. YKSITYINEN

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015 Saarijärven seudun jätelautakunta 26 02.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 43 17.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 17 03.03.2015 JÄTETAKSA 2015 107/5/2014 JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 1 Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 23.8.2016 1. Varhaiskasvatuksen tilanne syksyllä 2016 Päivähoitopaikat ovat käytössä syksyllä 2016 lähes sataprosenttisesti, vain muutamia hajapaikkoja

Lisätiedot

Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä. Antti Peisa, Vanjärvi

Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä. Antti Peisa, Vanjärvi Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä Antti Peisa, Vanjärvi antti.peisa@gmail.com Yleistä selvityksestä Tehty keväällä 2014, Granlund Oy & Kuntamaisema Oy Lisäksi kerätty tietoa kunnan kiinteistökannasta,

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) 566 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Päivi Lipposen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden koirapuiston perustamista Herttoniemeen HEL 2012-013810 T

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. TARJOUSPYYNTÖ: LAIHIAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen

Lisätiedot

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko Laskentamallin perusteet Keskusta-Ounasjoen palveluverkko 13.4.2015 Perusväestö Keskusta-Ounasjoen alue. (Sisältää Keskustatoimintojen, Ratantauksen, Lapinrinteen, Karinrakan ja Ylikylän tilastoalueet).

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8. Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV)

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 50 12.06.2014 Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) 691/10.03.01.02/2013

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus 25.8.2015 Pentti Saastamoinen taajamakeskeinen politiikka ainakaan ei ole houkutellut lisää asukkaita Vihtiin Maria Aittoniemi, VU 13.8.2016 Kolme teemaa o kylille

Lisätiedot

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen Kunnanhallitus 21.1.2008 39 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA Kh 26 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7,

Lisätiedot

Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun - asia 4

Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun - asia 4 Sivistyslautakunta 10 19.02.2014 Kaupunginhallitus 98 26.05.2014 Sivistyslautakunta 82 27.11.2014 Kaupunginhallitus 218 15.12.2014 Kaupunginvaltuusto 46 30.12.2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

Haapaluoman koulun lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Toivolanrannan koulua

Haapaluoman koulun lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Toivolanrannan koulua Haapaluoman koulun lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Toivolanrannan koulua Varhjakou 18.6.2013, 41 Varhjakou 27.3.2013, 20 Seinäjoella perusopetuksen oppilasmäärät ovat edelleen voimakkaassa

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys

Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys Vihdin kunta on teettänyt konsulttiselvityksen, jossa tutkitaan palveluverkon karsimisesta saatavia mahdollisia säästöjä Tehdyn selvityksen pohjalta on esitetty Tervalammen, Oinasjoen,

Lisätiedot

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE Tiemassaaren Kyläyhdistys r.y 12.1.2011 1(5) Ilpo Vellonen, Pajulahdentie 11, 58900 Rantasalmi Puh. 040-5617460 Sähköposti: ilpo.vellonen@pp.inet.fi Rantasalmen kunnanhallitukselle HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN

Lisätiedot

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen rakennemuutokset

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen rakennemuutokset Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen rakennemuutokset Käsittelen kuluja ja säästöjä ainoastaan Rödsön, Vittsarin ja Chydeniuksen koulujen osalta. Nämä voidaan erottaa muiden koulujen laskelmista,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Kaupunginhallitus 126 28.4.2014 64 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien Koulutuslautakunta 40 14.05.2014 Koulutuslautakunta 47 11.06.2014 Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella 1.8.2014 lukien 358/12.01.03/2014 Koulutuslautakunta 14.05.2014 40 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

LCA IN LANDSCAPING. Kestävien, kierrätysmateriaaleja hyödyntävien viherrakennuskohteiden kustannus-hyöty-analyysi. Tiina Ruuskanen

LCA IN LANDSCAPING. Kestävien, kierrätysmateriaaleja hyödyntävien viherrakennuskohteiden kustannus-hyöty-analyysi. Tiina Ruuskanen Kestävien, kierrätysmateriaaleja hyödyntävien viherrakennuskohteiden kustannus-hyöty-analyysi Tiina Ruuskanen Kustannus-hyötyanalyysi (KHA, CBA) on yhteiskunnallisen päätöksenteon apuväline. KHA:n avulla

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (19) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 Rautalammin lukio Anu Hotti Panu Nyyssönen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Merikarvian kunta. Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016

Merikarvian kunta. Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016 Merikarvian kunta Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016 Merikarvian kunnan koulu ja asiointiliikennekuljetuksien kilpailutuksen reittikuvaukset reiteittäin/osatarjouskohdittain lukuvuodeksi 2016 2017

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2.

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2. Perusturvalautakunta 40 07.04.2010 Kunnanhallitus 79 12.04.2010 Perusturvalautakunta 48 21.04.2010 Kunnanhallitus 93 26.04.2010 Perusturvalautakunta 56 19.05.2010 Kunnanhallitus 127 07.06.2010 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut

Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut (1) Kolmen peräkkäisen kokonaisluvun summa on 42. Luvuista keskimmäinen on a) 13 b) 14 c) 15 d) 16. Ratkaisu. Jos luvut

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 38/40/400/2015 SL 11 Sivistystoimenjohtajan esitys: Kumpurannan koulussa on 18 oppilasta kevätlukukaudella 2015 luokilla 1-6. Lukuvuonna 2015-2016 oppilasmääräennuste

Lisätiedot

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Järvenpää kasvaa ja kehittyy Kunnan tehtävänä on huolehtia alueiden käytön ja rakentamisen ohjaamisesta alueellaan. Maapolitiikan ja

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Kaupunginhallitus 126 28.4.2014 Valtuusto 64 19.5.2014 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkko

Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkko Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkko Asukasilta 25.4.2016 Pikku Huopalahden ala-asteen koulu Asukastilaisuuden jälkeen 27.4.2016 muokattu esitys Illan ohjelma Kello 17.30 Kouluverkkotarkastelun taustaa

Lisätiedot

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kasvatus- ja opetuslautakunta 28 21.04.2015 Kaupunginhallitus 84 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto 16 25.05.2015 Ahmoon koulun yhdistäminen Nyhkälän kouluun ja lakkauttaminen 16/12.00.01/2015 Kasvatus- ja

Lisätiedot

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Laukaan kunta 3.11.2015 Laukaan kunnan maankäytön rakennemalli Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.5.2015 126 asettaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 11.01.2016 Sivu 1 / 1 2555/10.00.02/2014 67 2.6.2014 8 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen Otaniemestä Helsingin seudun opiskelijaasuntosäätiölle ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle yhteisesti, kortteli

Lisätiedot

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Tuusulalla on keskeinen sijainti Tuusula on yksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista eli KUUMA-kunnista

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin 1 Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoa selvittänyt työryhmä on jättänyt raporttinsa kaupunginjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle määräaikaan 30.6.2005

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 02.03.2015 222 HEL 2013-012903 T 00 00 00 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 1 päättää

Lisätiedot

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion viime vuosien hyvä väestönkasvu perustuu muuttovoittoon. Keitä nämä muuttajat ovat? Tässä tiedotteessa kuvataan muuttajien taustatietoja kuten, mistä

Lisätiedot

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja KOUVOLAN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 568/13 Kauppalankatu 43 C, PL 401, 45100 Kouvola Puhelin 02956 42300 Faksi 02956 42350 25.2.2013 Sähköposti kouvola.hao@oikeus.fi Lappeenrannan tekninen lautakunta PL 38

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Asumisen suunnittelun työkalu, Kassu2. Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus, Yhdyskuntien uudistaminen -laivaseminaari, 5.11.

Asumisen suunnittelun työkalu, Kassu2. Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus, Yhdyskuntien uudistaminen -laivaseminaari, 5.11. Asumisen suunnittelun työkalu, Kassu2 Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus, Yhdyskuntien uudistaminen -laivaseminaari, 5.11.2015 Tausta ARAn kehitystyö 2010- Selvitys kuntien asumisen suunnittelusta

Lisätiedot

Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi Sipoon kunta

Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi Sipoon kunta Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi 2015-2025 Sipoon kunta 1. Johdanto 1. Palveluverkkoselvityksen tavoitteet Mitä Tuottaa palveluverkkosuunnitelmat ja ehdotukset tarvittavista investoinneista

Lisätiedot

Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004. Korso-Savio maankäyttöselvitys

Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004. Korso-Savio maankäyttöselvitys Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004 Korso-Savio maankäyttöselvitys Johdanto Vantaan ja Keravan kaupunginhallitukset ovat 27.1.2003 hyväksyneet

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot