qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf"

Transkriptio

1 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf AITOMÄEN KEHITTYVÄN KYLÄN FAKTAT ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Esitys Aitomäen koulun säilyttämisestä löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz Aitomäen koulun vanhempaintoimikunta, Aitomäen xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv kylätoimikunta ja Aitomäen nuorisoseura ry bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu

2 1 SISÄLLYS 1. Johdanto Oppilasmääräennusteet Koulukuljetukset Maankäytön suunnittelu Utin alueen kehitys Muuttoliike Päivähoidon tarve Aitomäessä Laskelmia Esitys Lopuksi...13

3 2 1. Johdanto Tämä esitys on koottu yhteistyössä Aitomäen koulun vanhempaintoimikunnan, Aitomäen kyläyhdistyksen ja Aitomäen nuorisoseuran taholta. Mielipiteitä esitykseen on koottu myös kyläläisiltä yleisen sähköpostikyselyn myötä ja nuorisoseuran vuosikokouksen yhteydessä Aitomäen koulu pitää säilyttää. Sen puolesta puhuvat myös faktat. Oppilasmäärä on kasvussa pienen notkahduksen jälkeen, kylällä aivan viime vuosina tapahtuneen huiman rakennuskannan kehityksen ja yleisen ympäröivän kehityksen johdosta. Aitomäen koululaisten koulukyyditysten kustannukset olisivat siis myös nousussa, jos Aitomäen lapset jatkossa kuljetettaisiin muualle kouluun. Oppilasmäärä on sitä tasoa, että olemassa olevat kaksi opettajan virkaa ja niiden kustannukset eivät häviä minnekään koulun lopettamisen myötä vaan opettajia tarvitaan joka tapauksessa. Varsinaista kustannussäästöä ei siis opetushenkilöstön kuluista ole saavutettavissa. Kustannustehokkuutta voidaan kuitenkin hakea sijoittamalla toiseen Aitomäen koulun rakennukseen päiväkoti. Kouvolan kaupungin päivähoitoon on jo tehty 13 hakemusta Aitomäen koululle suunniteltuun päiväkotiin, joten tarve on olemassa. Lisäksi Utin päiväkodissa on jonoa, jota voitaisiin helpottaa perustamalla Aitomäkeen päiväkoti. Aitomäkeläiset ovat valmiita yhdessä kehittämään kylää ja koulua entisestään. Tästä osoituksena ehdotus kustannussäästön saavuttamisesta koulurakennusten tilojen käyttöä tehostamalla. Aitomäkeläiset ovat myös tukeneet koulua talkoilla muun muassa rakentamalla lentopallokentän ja kevyenliikenteenväylän ja kunnostamalla sisäliikuntatilat Aitomäen nuorisoseurantalolla. Kouvolan kaupungin panostus asiassa olisi kyläkoulun säilyttäminen. Kyläkoulu on valtti alueen kehitykselle ja yksi sen vahvimmista houkuttavuustekijöistä. Aitomäki on aidosti maalla ja kuitenkin niin lähellä palvelukeskittymiä. Aitomäessä on aidosti ihana asua. 2. Oppilasmääräennusteet Aitomäen kylätoimikunta ja nuorisoseura tekivät kesällä 2009 selvityksen jossa mm koulunsa aloittavia oppilaita oli vastausten mukaan 11 kappaletta. Konsulttiselvityksessä 2015 koulunsa aloittavaksi oli tilastokeskuksen tiedoista merkitty 3 kappaletta. 8 oppilasta hävisi siis konsulttiselvityksessä tilastoihin. Aitomäen omassa kyläselvityksessä saadut oppilasmäärät perustuvat oikeisiin henkilöihin ja osoitteisiin. Kyläselvitykseen eivät varmasti ehtineet tai muistaneet kaikki kyläläiset

4 3 vastata, joten kyläselvityksessä raportoidut oppilasmäärät voivat todellisuudessa olla jopa isompia. Oheisessa taulukossa on yhdistetty konsultin tilastokeskuksesta saamat oppilasmäärät ja Aitomäen kyläselvityksestä saadut oppilasmäärät niin, että Aitomäen kyläselvityksen oikeat oppilasmäärät on korjattu konsulttiselvityksen oppilasmäärien tilalle. Korjaukset näkyvät taulukossa punaisella. TAULUKKO 1. Oppilasmääräennusteet muokattuna Yht KAAVIO 1. Oppilasennusteen nousukäyrä Konsultin tekemän selvityksen ja Aitomäen kylän selvityksen oppilasmääräennusteet eroavat vuonna 2016 jopa yhdeksällä oppilaalla. Kuten kaaviosta ilmenee on Aitomäen koulun oppilasmäärä hyvässä nousussa aivan viimeaikaisen kylän kehityksen ansiosta. Uusia tulevia koululaisia on vuodelle 2010 syntyväksi kylillä "raportoitu" jo ainakin viisi ja uusi vuosi vasta tekee tuloaan.

5 4 Oppilasmääräennusteet on tehty vanhojen koulupiirien eli oppilaaksiottoalueiden mukaan. Aitomäen kouluun voitaisiin sijoittaa uusia oppilaita myös laajentamalla nykyistä oppilaaksiottoaluetta. Tätä tarkastelua konsultin selvitys ei ota lainkaan huomioon. Esimerkiksi entinen Valkealan ja Kouvolan raja on rajoittanut oppilaaksiottoaluetta alueen länsipuolella. Oppilasmäärä on sitä tasoa, että olemassa olevat kaksi opettajan virkaa ja niiden kustannukset eivät häviä minnekään koulun lopettamisen myötä vaan opettajia tarvitaan joka tapauksessa. Varsinaista kustannussäästöä ei siis opetushenkilöstön kuluista ole saavutettavissa. 3. Koulukuljetukset Suurin osa uusista koulutulokkaista asuu Aitomäen koulun tuntumassa eli koulukuljetuksia ei Aitomäen koulun olemassa ollessa tarvita kuin noin puolelle kymmenelle oppilaalle vuosittain. Nykyisin koulukuljetuksessa on seitsemän oppilasta. Nämä kuljetuksen saavat oppilaat asuvat alueella, josta mihin tahansa kouluun jouduttaisiin kuljettamaan (esim. Karhulankylä). Jos kaikki Aitomäen oppilaat kuljetettaisiin Uttiin, kustannukset tulisivat olemaan alusta asti olemaan vuosittain yli euroa (27 oppilasta x laskennallinen 2003 /oppilas kuljetuskustannus). Kuljetuskustannukset ovat lisäksi vuosi vuodelta kasvavia, sillä oppilaiden määrä on kasvava. Jo vuonna 2015 koulukuljetusten kustannukset ylittävät euron rajan. Kuljetuskustannukset ovat todennäköisesti tuolloin jopa suuremmat kuljetuksiin kohdistuvista polttoainekustannusten väistämättömästä noususta ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävistä verotuksellisista toimenpiteistä johtuen. Oheisessa taulukossa on laskelmia koulukuljetusten vuosittaisista kustannuksista. TAULUKKO 2. Aitomäen koululaisten koulukuljetuskustannukset mikäli koululaiset kuljetetaan muualle kouluun Oppilasennuste Kuljetusoppilaita Kuljetus (2003 /opp.))

6 5 KAAVIO 2. Aitomäen koululaisten koulukuljetusten kustannusten nousukäyrä mikäli koululaiset kuljetetaan muualle kouluun Huomioitavaa on, että koulukuljetuksiin käytettävä raha on muutaman vuoden päästä jo niin iso, että sillä kustantaisi yhden opettajan palkan ja toisen Aitomäen koulurakennuksen vuosikustannukset kokonaan. Aitomäestä Uttiin kohdistuvia koulukuljetuksia ei voida nivoa yhteen jo olemassa olevien avoimen joukkoliikenteen tai koulubussireitin yhteyteen. Koulubussi kuljettaa yläasteikäisiä oppilaita Tirvalta lähtien, Utin ja 6-tien Häkämäen risteyksen kautta Valkealan yläasteelle. Reitti on Aitomäkeläisten alakoululaisten kuljettamiselle Uttiin täysin vastakkainen. Lisäksi Aitomäessä ei kulje tällä hetkellä muuta julkista liikennettä kuin kutsutaksi, joka sekin tiistaisin ja perjantaisin erillisestä kutsusta. Bussiliikenteelle Aitomäestä Uttiin ei ole akuuttia tarvetta kylällä, joten avoimen joukkoliikenteen lisääminen koulukuljetusten myötä sinne ei ole tarpeenmukaista. Koulukuljetukset Aitomäestä Uttiin hoidettaisiin siis täysin koulutaksikyydein. Myös koulukuljetuksia hoitavien yritysten resurssit hoitaa koulukuljetukset pitää tarkastella tarkoin. Koulukuljetusten hinnan nostopaineet ovat varmasti suuret, jos koulukuljetusten yksikkömäärä nousee ja tarjoajia ei ole kuitenkaan enempää kuin ennen. Lisäksi Aitomäen alueelta ei helppoa koulukuljetusreittiä ole muotoiltavissa kun oppilaat asuvat hyvin erilaisten tieosuuksien päässä. Koululaisten odotusaikoja ei voi myöskään tarpeettomasti pidentää, mitä ei ole huomioitu suunnitelmassa. Tämä vaikeuttaa myös koulukuljetusten järjestelyä.

7 6 4. Maankäytön suunnittelu Maankäytönsuunnittelun näkökulma on konsulttiselvityksessä ohitettu löyhin perustein. Kouvolan uusin teollisuusalue Kullasvaara sijaitsee Aitomäessä (sivulla 8 olevassa kuvassa 2 sinisellä, Aitomäen koulu merkitty tähdellä). On vain luonnollista ja jopa toivottavaa, että tällaisen tulevaisuudessa suuren teollisuuskeskittymän laitamille tulee myös asutusta. Kysyntää Aitomäen tonteille on jo nyt - vastakin joku ilmoitteli jopa kylän ilmoitustauluilla halukkuudestaan ostaa okt-tontti Aitomäestä. Maanviljelyksen vähetessä, joku maanviljelijöistä voi myydä peltonsa asuinalueeksi, jolloin koululaisten määrä kasvaa alueella jyrkästi. Näin on käynyt muuallakin, ja sitten ollaan oltu pulassa, kun päivähoito- ja koulupaikat ovat olleet kaukana palveluntarvitsijoista ja olemassa oleva kouluverkko onkin riittämätön. Lisäksi Saarenmaa-Tykkimäki alue on luonnollisella paikalla Aitomäen kouluun nähden (seuraavalla sivulla kuvassa 2 punaisella). Tältä alueelta on käyty koulua Aitomäessä ja nyt sinne ollaan suunniteltu muun muassa asuinrakennustonttien kaavoittamista. (Lähde: Kouvolan Sanomat ja Kouvolan Kaupungin Teknisen lautakunnan esityslista KUVA 1. Saarenmaa-Tykkimäki suunnittelualueen sijoittuminen (Lähde:

8 7 Saarenmaa-Tykkimäki alue on nähty seutukuntamme lippulaivana ja sen laajeneminen tulevina vuosina on myös tavoiteltavaa. Häkämäentien risteyksessä säilyy alikulku myös 6- tien uudistuksessa, jolloin luonnollinen koulutie alueelta Aitomäkeen säilyy myös tulevaisuudessa. Aitomäkeä siis kehitetään maankäytöllisesti voimakkaasti jo nyt ja taatusti myös tulevaisuudessa. Myös Utin alueen maankäytön suunnittelu vaikuttaa Aitomäen tilanteeseen. Konsulttiselvityksessä oli mainittu Utti yhtenä keskeisempänä hajaasutusalueen kylänä. Kaavoituskatsauksessa 2009 oli ehdotettu myös Utin alueen maankäytön kehittämistä, mikä onkin tarpeen Utin alueella meneillään olevan kehityksen takia (ks. kappale 5. Utin alueen kehitys). Myös valtatie 6 linjauksen vaikutukset Utin alueeseen ovat myönteisiä. Nämä yhdessä tuovat Utin alueelle lisää mahdollisuuksia lapsiperheille, jolloin konsulttiselvityksessä käytetyt oppilasennusteet muuttuvat kasvusuuntaisiksi. Tämä tarkoittaa koulutilojen lisätarvetta, jota Utin koulu ei kouluparien suunnitellun yhdistämisen jälkeen mahdollista. Seuraavalla sivulla on kehittyviä alueita havainnollistava kuva, josta voi saada paremman käsityksen Aitomäen koulun sijoittumisesta.

9 8 Saarenmaa-Tykkimäki Kullasvaara KUVA 2. Aitomäen koulun sijainti voimakkain panoksin kehitettävän sinisellä merkityn Kullasvaaran teollisuusalueen ja punaisella merkityn Saarenmaa-Tykkimäki alueen suhteen. Aitomäen koulu on merkitty karttaan tähdellä. Esimerkkimatkana on käytetty matkaa Suutarin ruusutarhoilta Aitomäen koululle, joka on 3,4 km. Tämä antaa paremmin kuvaa Kouvolalle strategisesti tärkeiden alueiden läheisyydestä Aitomäen koululle. (Kartta: maps.google.fi)

10 9 5. Utin alueen kehitys Utin varuskuntaa on viime vuosina kehitetty rajusti kuljetushelikopterien päätukikohtana. Kaiken kaikkiaan Utin lentokentän kehityshankkeella tulee olemaan huomattava taloudellinen vaikutus ja sillä on vaikutuksia myös alueen yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. Hanke merkitsee Utin alueelle noin 200 uutta työpaikkaa. 1 Maavoimien kuudes NH90-helikopteri saapui syyskuun alussa Utin Jääkärirykmenttiin. Kaikkiaan Utin Jääkärirykmentti valmistautuu ottamaan vastaan 20 kpl uusia NH90 kuljetushelikoptereita. 2 "Erikoisjääräkeiden, NH-90 helikoptereiden, varusmiehistä koulutettavien laskuvarjojääkäreiden, tukikomppanian ja huoltokeskuksen tukikohta Utissa on ainutkertainen keskittymä jopa Euroopan mittakaavassa. 260 sotilaan ja 60 siviilin henkilöstö nostavat varuskunnan myös merkittäväksi työnantajaksi. Tavoite on saada rykmentti valmiiksi vuonna 2016" (Kouvolan Sanomat s. 8) Kehitys on siis vielä kesken ja jatkuu varmasti lähitulevaisuudessa. Utin lentokenttäpalvelut myös siviililentoliikenteen osalta tulevat kasvamaan tulevaisuudessa tuoden lisää välittömiä ja välillisiä työpaikkoja ja näin myös asukkaita Utin seudulle. Kehityksen tarpeesta kielii muun muassa se, että Kouvolan seudun kuntayhtymä myönsi Utin lentokentän parantamiseen ,16 miljoonan euron avustuksen siviili- ja rahtiliikenteen kehittämiseen. Sitoutumattomien valtuustoaloite marraskuussa 2009 ehdottaa, että Kouvolan kaupunki ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla Utin lentokentän status saadaan mahdollisimman pian kansainväliselle mittalentokelpoisuudelle. Utin houkuttavuus asuinalueena nousee entisestään tällaisten suunnitelmien toteutuessa. Utin alueen kysyntä asuinalueena on siis nousussa ja Kouvolan kaupungilla on varmasti tulevaisuudessa paineita uuden asuinalueen kaavoittamisesta Uttiin. Utti tulee varmasti olemaan muuttovoittopaikkakunta. Osan tästä muuttovoitosta saa myös Aitomäki, joka viihtyisänä maalaiskylänä houkuttelee lapsiperheitä asumaan. Aitomäki on aidosti maalla, mutta lähellä palveluita - siis täydellinen paratiisi lapsiperheelle. Koulun merkitys on tälle kehitykselle ratkaisevaa. Uttiin ennustetut oppilaslukemat eivät varmasti pidä paikkaansa. Sen takaa Utin alueen kehitys, joka ei ole vielä ehtinyt edes puoliväliin. Utin koulun tilat ovat rajalliset. Koulu on rakennettu noin sadalle oppilaalle. Joustovaraa ei siis ole, jos konsulttiselvityksen oppilasennusteet osoittautuvatkin aliarvioiduiksi. Missään nimessä Utin kouluun ei mahdu konsultin suunnittelemia 170:a oppilasta, mikäli Kaipiaisen lapsetkin alettaisiin ajaa Uttiin. Utin koulua on vastikään laajennettu ja sen yläpuolelle on tehty päiväkoti. Utin koulun alue ei mahdollista enää uutta laajennusta ilman, että lasten välituntialue pienenisi 1 Lähde:http://www.environment.fi/default.asp?contentid=144714&lan=fi, Lähde:

11 10 mitättömäksi. Pidemmän aikavälin suunnitelmaa silmällä pitäen Aitomäen koulun tiloja tullaan varmasti tarvitsemaan enenemässä määrin, kun Utin alueen kehitys realisoituu täydellisenä. Tämä tulee toteutumaan aivan lähiaikoina. Aitomäen alueella kehitys on jo käsin kosketeltavaa ja se nähdään myös oppilasmäärän kasvuna tulevaisuudessa. 6. Muuttoliike Sekä Aitomäki että Utti ovat alueita, joista vanhempi väestö useasti muuttaa kaupunkiin vanhuspalveluiden perään. Talot eivät suinkaan jää tyhjilleen, vaan niille on suuri kysyntä ja muuttajina on lähes poikkeuksetta nuoripari tai perhe. Lapsiperheille palvelut ovat vielä hyvällä mallilla ja ne katsotaan eduksi tai jopa syyksi muuttoon. 7. Päivähoidon tarve Aitomäessä Aitomäen suunniteltuun päiväkotiin on tällä hetkellä hakemuksia Kouvolan kaupungin päivähoidossa sisässä 13. Faktaa on, että Utin päiväkoti on täynnä ja sinne on jo jonoakin. Aitomäen päiväkoti olisi lisäresurssi Utin seudun päivähoitotarpeelle ja päivähoidon ratkaisu noille 13 Aitomäkeläiselle lapselle. Aitomäen päiväkotia on esitetty sijoitettavaksi remontoitavaan Aitomäen vanhan koulun entiseen opettajan asuntoon, mikä toimii nyt koululaisten veistoluokkana. Aitomäen koulun oppilaiden määrän hetkellisen notkahduksen takia, ehdotamme, että toinen kouluista otetaan kokonaan päiväkodin käyttöön ja toinen jätetään koulun käyttöön. Näin saadaan Aitomäen koulun vastikään remontoiduille, erittäin hyväkuntoisille tiloille enemmän käyttäjiä. Näin voitaisiin jatkaa ainakin kunnes koululaisten määrä nousee, jonka jälkeen veistoluokan tilat voitaisiin remontoida päiväkodin tarpeisiin. Mikäli Kouvolan kaupunki perustaisi Aitomäen toiseen koulurakennukseen päiväkodin, voisi päiväkodin kokoa muuntaa sen mukaan, mikä on tarve. Nyt tarve on suuri ja se näkyy jonoina Utin päiväkodissa.

12 11 8. Laskelmia Mikäli toiseen koulurakennuksista perustettaisiin päiväkoti, toisi se todellista säästöä Kouvolan kaupungille tuomalla kustannustehokkuutta tilankäyttöön. Aitomäen koulun oppilasmäärä on sen suuruinen, ettei nykyistä kahta opettajan virkaa voida lakkauttaa, vaikka koulun oppilaat siirrettäisiin Uttiin. Aitomäen koulun opettajien viroissa työskentelee vakituisena kaksi verrattain nuorta opettajaa, joten eläköitymistäkään ei ole näköpiirissä. Kustannussäästöä ei sitä kautta ole saavutettavissa. Kuten seuraavalla sivulla esitetystä laskelmasta selviää, kuljetuskustannukset muodostavat jatkuvan ja kasvavan kustannuserän, mikäli Aitomäen koulu lakkautettaisiin. Tuo kustannuserä kattaisi jopa molempien koulurakennusten koulukäytön, joten ehdotus päiväkodin perustamisesta toiseen rakennuksista on samalla katsottava yhteistyötä korostavaksi säästökohde-ehdotukseksi. Oheinen laskelma lähtee oletuksesta, että toinen koulu olisi kokonaan päiväkodin käytössä, mikä tuo tehokkuutta tilankäyttöön. Huomioitavaa on, että tilakustannussäästö on hyvinkin laskennallinen, sillä se toteutuu kokonaisuudessaan vasta mikäli koulurakennus saataisiin lakkautuksen jälkeen myytyä. Sikäli säästö on myös hyvin laskennallinen, että vuonna 2004 Aitomäen koulun kivikouluun käytettiin isoon remonttiin, minkä takia koulu onkin erinomaisessa kunnossa. TAULUKKO 3. Aitomäen koulun lakkauttamisesta aiheutuvat jatkuvat ja nousevat kustannukset, mikäli yhdessä rakennuksessa toimiva Aitomäen koulu lakkautettaisiin Aitomäen koulun lakkauttamisesta aiheutuvat kulut: Henkilöstökustannussäästö - virat säilytettävä joka tapauksessa Tilakustannussäästö Säästöt yhteensä Kuljetuskustannukset Uttiin (opp.määrä x laskennallinen kuljetus kustannus 2003 ) EROTUS (=Lisäkustannus)

13 12 KAAVIO 3. Koulun lakkauttamisesta koituvien lisäkustannusten nousukäyrä, mikäli yhdessä rakennuksessa toimiva Aitomäen koulu lakkautettaisiin Oheisesta laskelmasta on nähtävissä, että muutaman vuoden kuluttua kuljetusten kustannus on niin suuri, että se kattaa tilakustannuksen ja yhden opettajan palkan kokonaan. Vaikka molemmat koulut olisivat alakoulukäytössä, jo konsulttiselvityksen ehdottamana lakkautusvuonna 2012 kuljetuskustannukset ohittaisivat tilakustannuksista saavan teoreettisen säästön. Seuraavasta laskelmasta puuttuu kokonaan päiväkodin koulurakennukseen tuoma kustannustehokkuus ja mahdollinen kustannusjako. Molemmat koulurakennukset on katsottu olevan siis alakoulukäytössä. TAULUKKO 4. Aitomäen koulun lakkauttamisesta aiheutuvat kustannukset, mikäli molemmat koulurakennukset alakoulukäytössä Aitomäen koulun lakkauttamisesta aiheutuvat kulut: Henkilöstökustannussäästö - virat säilytettävä joka tapauksessa Tilakustannussäästö Tilakustannussäästö Säästöt yhteensä Kuljetuskustannukset Uttiin (opp.määrä x laskennallinen kulj.kust ) EROTUS (=Lisäkustannus)

14 13 KAAVIO 4. Koulun lakkauttamisesta koituvien lisäkustannusten nousukäyrä, mikäli molemmissa koulurakennuksissa toimiva Aitomäen koulu lakkautettaisiin 9. Esitys Esitämme, että Aitomäen koulu saa jatkaa toimintaansa ja että sen toimintaa kehitetään. Samalla ehdotamme, että kustannussäästöjä haetaan tehostamalla hyväkuntoisten koulurakennusten kustannustehokkaampaa käyttöä perustamalla Aitomäen toiseen koulurakennukseen päiväkoti. 10. Lopuksi Sen lisäksi, että Aitomäki on kehittyvä paikka, se on myös ympäröity kehityksellä. Saarenmaa-Tykkimäki, Kullasvaara ja Utti ympäröitävät Aitomäkeä ja tämän faktana jo tiedetyn kehityksen keskellä Aitomäki voidaan nähdä kullanarvoisena resurssina, jota myös Kouvolan kaupungin pitäisi mainostaa ja johon sen olisi hyvä panostaa. Maaseutualue näin lähellä strategisia kehityskohteita on asukkaiden houkuttelemisessa todellinen aarre. Rakentamista ja kaavoittamista helpottava kunnallistekniikka on jo Aitomäessä kunnossa, kahden alueella toimivan vesihuolto-osuuskunnan myötä. Ympäröivä luonto on mainittu yhtenä opetusministeriön laatukriteerinä ja sitä Aitomäen koululla on erittäin hyväkuntoisten tilojen lisäksi tarjolla. Kouvolaa on mainostettu lapsiystävällisenä kaupunkina. Mielikuvaa voidaan vahvistaa markkinoiden tai toteuttaen. Mainokset eivät vaa'assa paljoa paina, jos todellisuus ei vastaa mainontaa. Lapsiystävällisyyden mainontaan käytetyn rahan voi sijoittaa todellisiin

15 14 lapsiin ja antaa tulosten puhua puolestaan. Olisi virkistävää nähdä Kouvolan kaupungin panostavan jo olemassa olevan, takuuvarmasti kehittyvän alueen jatkokehittämiseen. Meidän kasvattajina tulee kysyä itseltämme haluammeko sijoittaa rahaa koulukuljetuksiin vai pieniin kouluyksiköihin. Kuljetuskustannukset nousevat Aitomäen kylän lapsiluvun myötä jatkuvasti ja näistä kustannuksista ei pääse eroon kuin sillä, että tuo raha sijoitetaan Aitomäen koulun pyörittämiseen. Joku voisi sanoa, että jos kunnat olisivat yhdistyneet 20 vuotta sitten olisi tilanne kouluverkon osalta toinen. Kouluverkkoa olisi ehditty ajoissa kehittämään, eikä nyt oltaisi tämän kaltaisessa tilanteessa. Mitä mahdamme miettiä 20 vuoden päästä nykyhetkestä? Mietimmekö, että oli oikein panostaa laaja-alaiseen ja monipuoliseen kouluverkkoon ja sen kehitykseen vai että koulujen lakkauttaminen oli oikea päätös. Kumpikohan on silloin tuonut alueellemme asukkaita, vaurautta ja kehitystä? Tehdään yhdessä tulevaisuutta, ei historiaa. Otetaan suunnaksi kehitys - Aitomäessä olemme sen tien jo valinneet.

Selvitys Aitomäen koulun merkityksestä

Selvitys Aitomäen koulun merkityksestä 2009 Selvitys Aitomäen koulun merkityksestä Aitomäen koulun pihapiiri (Kuva: www.valkealankoulut.fi) Aitomäen kyläyhdistys ry Aitomäen nuorisoseura ry 15.9.2009 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...2 2. STRATEGISET

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

LOHJAN PALVELUVERKKO 2018 Kaupunkilaisten antamaa palautetta Tiivistelmä SIVISTYSKESKUS

LOHJAN PALVELUVERKKO 2018 Kaupunkilaisten antamaa palautetta Tiivistelmä SIVISTYSKESKUS LOHJAN PALVELUVERKKO 2018 Kaupunkilaisten antamaa palautetta Tiivistelmä SIVISTYSKESKUS LOHJANSAAREN KOULU 10 Lohjansaaressa asuvaa lapsiperhettä, Lohjan Saariston Nuorisoseura ry., Lohjansaaren koulun

Lisätiedot

Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute

Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute - Miten Pallivahan kouluun mahdutetaan tuplamäärä oppilaita Runosmäen koulun väistöoperaation ajaksi? - Olen kahden lapsen yh-äiti,

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Haapalan koulu 11 11 9 Kuhaniemen koulu 21 21 15 Kuusan koulu 20 20 14 Savion koulu 22 22 15 Tarvaalan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute - Todella lyhytnäköinen selvitys! En todellakaan usko tämän säästävän ja pikemminkin tämä vain siirtää

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Taustatiedot. 2. Veroprosentti. 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut. 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut

SISÄLLYS. 1. Taustatiedot. 2. Veroprosentti. 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut. 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut KYSELY TUUSULAN PALVELUISTA SISÄLLYS 1. Taustatiedot 2. Veroprosentti 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut 4. Kunnan palveluiden kehittäminen 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut

Lisätiedot

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Heikki Viinikka 165 292 Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS

OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS luonnos 7.6.2006 OULUN SEUTU RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Vaikutusten arviointimenetelmä ja vertailtavat vaihtoehdot... 5 3 Vaikutukset

Lisätiedot

Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vastaan kyselyyn Jonain muuna, minä? Opisk/maatalousyrit/asukas

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä

Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä 1(8) v.4/11.12.2009/jl Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä Laskelma Lavajärven koulun lakkauttamisen vaikutuksista Tiivistelmä: Hämeenkyrön kunnanhallitus on esittänyt Lavajärven

Lisätiedot

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 1 MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 Läsnä oli noin 60 henkilöä kyläläisiä ja kunnan edustajia mm. Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Varhaiskasvatus 2011

Hämeenlinna. - Varhaiskasvatus 2011 1 Hämeenlinna - Varhaiskasvatus 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen palveluita?. 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan varhaiskasvatuspalveluita tulevaisuudessa?...

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

KORKEAOJAN KYLÄSUUNNITELMA 2005

KORKEAOJAN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KYLÄN TOIMINTA MENNEESTÄ NYKYPÄIVÄÄN 4 2. KORKEAOJA KYLÄNÄ 5 3. KORKEAOJA KARTALLA 6 4. PALVELUT 7 4.1 Julkiset palvelut 7 4.2 Yksityiset palvelut 7 5. KYLÄKYSELYN TULOKSET

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan? Tiedotus ja keskustelutilaisuus 28.8.2013/ Hämeenkylän koulu Ohessa on Hämeenkylän koululla 28.8. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden

Lisätiedot

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Kehittämiskeskus Oy Häme Satu Huuhka, Toni Husu, Jenna Taajamo Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushankkeen pohdintoja

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 1 Perus- ja tunnistetiedot Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

KYLÄKOULUSTA YKSITYISKOULU?

KYLÄKOULUSTA YKSITYISKOULU? KYLÄKOULUSTA YKSITYISKOULU? MITÄ PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN EDELLYTTÄÄ? Päijät-Hämeen kyläohjelman koordinaatiohanke Sirpa Kerppilä 25.4.2006 selvitys saatavilla http://www.phnet.fi/kylat/tyokalupakki.htm

Lisätiedot