qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf"

Transkriptio

1 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf AITOMÄEN KEHITTYVÄN KYLÄN FAKTAT ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Esitys Aitomäen koulun säilyttämisestä löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz Aitomäen koulun vanhempaintoimikunta, Aitomäen xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv kylätoimikunta ja Aitomäen nuorisoseura ry bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu

2 1 SISÄLLYS 1. Johdanto Oppilasmääräennusteet Koulukuljetukset Maankäytön suunnittelu Utin alueen kehitys Muuttoliike Päivähoidon tarve Aitomäessä Laskelmia Esitys Lopuksi...13

3 2 1. Johdanto Tämä esitys on koottu yhteistyössä Aitomäen koulun vanhempaintoimikunnan, Aitomäen kyläyhdistyksen ja Aitomäen nuorisoseuran taholta. Mielipiteitä esitykseen on koottu myös kyläläisiltä yleisen sähköpostikyselyn myötä ja nuorisoseuran vuosikokouksen yhteydessä Aitomäen koulu pitää säilyttää. Sen puolesta puhuvat myös faktat. Oppilasmäärä on kasvussa pienen notkahduksen jälkeen, kylällä aivan viime vuosina tapahtuneen huiman rakennuskannan kehityksen ja yleisen ympäröivän kehityksen johdosta. Aitomäen koululaisten koulukyyditysten kustannukset olisivat siis myös nousussa, jos Aitomäen lapset jatkossa kuljetettaisiin muualle kouluun. Oppilasmäärä on sitä tasoa, että olemassa olevat kaksi opettajan virkaa ja niiden kustannukset eivät häviä minnekään koulun lopettamisen myötä vaan opettajia tarvitaan joka tapauksessa. Varsinaista kustannussäästöä ei siis opetushenkilöstön kuluista ole saavutettavissa. Kustannustehokkuutta voidaan kuitenkin hakea sijoittamalla toiseen Aitomäen koulun rakennukseen päiväkoti. Kouvolan kaupungin päivähoitoon on jo tehty 13 hakemusta Aitomäen koululle suunniteltuun päiväkotiin, joten tarve on olemassa. Lisäksi Utin päiväkodissa on jonoa, jota voitaisiin helpottaa perustamalla Aitomäkeen päiväkoti. Aitomäkeläiset ovat valmiita yhdessä kehittämään kylää ja koulua entisestään. Tästä osoituksena ehdotus kustannussäästön saavuttamisesta koulurakennusten tilojen käyttöä tehostamalla. Aitomäkeläiset ovat myös tukeneet koulua talkoilla muun muassa rakentamalla lentopallokentän ja kevyenliikenteenväylän ja kunnostamalla sisäliikuntatilat Aitomäen nuorisoseurantalolla. Kouvolan kaupungin panostus asiassa olisi kyläkoulun säilyttäminen. Kyläkoulu on valtti alueen kehitykselle ja yksi sen vahvimmista houkuttavuustekijöistä. Aitomäki on aidosti maalla ja kuitenkin niin lähellä palvelukeskittymiä. Aitomäessä on aidosti ihana asua. 2. Oppilasmääräennusteet Aitomäen kylätoimikunta ja nuorisoseura tekivät kesällä 2009 selvityksen jossa mm koulunsa aloittavia oppilaita oli vastausten mukaan 11 kappaletta. Konsulttiselvityksessä 2015 koulunsa aloittavaksi oli tilastokeskuksen tiedoista merkitty 3 kappaletta. 8 oppilasta hävisi siis konsulttiselvityksessä tilastoihin. Aitomäen omassa kyläselvityksessä saadut oppilasmäärät perustuvat oikeisiin henkilöihin ja osoitteisiin. Kyläselvitykseen eivät varmasti ehtineet tai muistaneet kaikki kyläläiset

4 3 vastata, joten kyläselvityksessä raportoidut oppilasmäärät voivat todellisuudessa olla jopa isompia. Oheisessa taulukossa on yhdistetty konsultin tilastokeskuksesta saamat oppilasmäärät ja Aitomäen kyläselvityksestä saadut oppilasmäärät niin, että Aitomäen kyläselvityksen oikeat oppilasmäärät on korjattu konsulttiselvityksen oppilasmäärien tilalle. Korjaukset näkyvät taulukossa punaisella. TAULUKKO 1. Oppilasmääräennusteet muokattuna Yht KAAVIO 1. Oppilasennusteen nousukäyrä Konsultin tekemän selvityksen ja Aitomäen kylän selvityksen oppilasmääräennusteet eroavat vuonna 2016 jopa yhdeksällä oppilaalla. Kuten kaaviosta ilmenee on Aitomäen koulun oppilasmäärä hyvässä nousussa aivan viimeaikaisen kylän kehityksen ansiosta. Uusia tulevia koululaisia on vuodelle 2010 syntyväksi kylillä "raportoitu" jo ainakin viisi ja uusi vuosi vasta tekee tuloaan.

5 4 Oppilasmääräennusteet on tehty vanhojen koulupiirien eli oppilaaksiottoalueiden mukaan. Aitomäen kouluun voitaisiin sijoittaa uusia oppilaita myös laajentamalla nykyistä oppilaaksiottoaluetta. Tätä tarkastelua konsultin selvitys ei ota lainkaan huomioon. Esimerkiksi entinen Valkealan ja Kouvolan raja on rajoittanut oppilaaksiottoaluetta alueen länsipuolella. Oppilasmäärä on sitä tasoa, että olemassa olevat kaksi opettajan virkaa ja niiden kustannukset eivät häviä minnekään koulun lopettamisen myötä vaan opettajia tarvitaan joka tapauksessa. Varsinaista kustannussäästöä ei siis opetushenkilöstön kuluista ole saavutettavissa. 3. Koulukuljetukset Suurin osa uusista koulutulokkaista asuu Aitomäen koulun tuntumassa eli koulukuljetuksia ei Aitomäen koulun olemassa ollessa tarvita kuin noin puolelle kymmenelle oppilaalle vuosittain. Nykyisin koulukuljetuksessa on seitsemän oppilasta. Nämä kuljetuksen saavat oppilaat asuvat alueella, josta mihin tahansa kouluun jouduttaisiin kuljettamaan (esim. Karhulankylä). Jos kaikki Aitomäen oppilaat kuljetettaisiin Uttiin, kustannukset tulisivat olemaan alusta asti olemaan vuosittain yli euroa (27 oppilasta x laskennallinen 2003 /oppilas kuljetuskustannus). Kuljetuskustannukset ovat lisäksi vuosi vuodelta kasvavia, sillä oppilaiden määrä on kasvava. Jo vuonna 2015 koulukuljetusten kustannukset ylittävät euron rajan. Kuljetuskustannukset ovat todennäköisesti tuolloin jopa suuremmat kuljetuksiin kohdistuvista polttoainekustannusten väistämättömästä noususta ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävistä verotuksellisista toimenpiteistä johtuen. Oheisessa taulukossa on laskelmia koulukuljetusten vuosittaisista kustannuksista. TAULUKKO 2. Aitomäen koululaisten koulukuljetuskustannukset mikäli koululaiset kuljetetaan muualle kouluun Oppilasennuste Kuljetusoppilaita Kuljetus (2003 /opp.))

6 5 KAAVIO 2. Aitomäen koululaisten koulukuljetusten kustannusten nousukäyrä mikäli koululaiset kuljetetaan muualle kouluun Huomioitavaa on, että koulukuljetuksiin käytettävä raha on muutaman vuoden päästä jo niin iso, että sillä kustantaisi yhden opettajan palkan ja toisen Aitomäen koulurakennuksen vuosikustannukset kokonaan. Aitomäestä Uttiin kohdistuvia koulukuljetuksia ei voida nivoa yhteen jo olemassa olevien avoimen joukkoliikenteen tai koulubussireitin yhteyteen. Koulubussi kuljettaa yläasteikäisiä oppilaita Tirvalta lähtien, Utin ja 6-tien Häkämäen risteyksen kautta Valkealan yläasteelle. Reitti on Aitomäkeläisten alakoululaisten kuljettamiselle Uttiin täysin vastakkainen. Lisäksi Aitomäessä ei kulje tällä hetkellä muuta julkista liikennettä kuin kutsutaksi, joka sekin tiistaisin ja perjantaisin erillisestä kutsusta. Bussiliikenteelle Aitomäestä Uttiin ei ole akuuttia tarvetta kylällä, joten avoimen joukkoliikenteen lisääminen koulukuljetusten myötä sinne ei ole tarpeenmukaista. Koulukuljetukset Aitomäestä Uttiin hoidettaisiin siis täysin koulutaksikyydein. Myös koulukuljetuksia hoitavien yritysten resurssit hoitaa koulukuljetukset pitää tarkastella tarkoin. Koulukuljetusten hinnan nostopaineet ovat varmasti suuret, jos koulukuljetusten yksikkömäärä nousee ja tarjoajia ei ole kuitenkaan enempää kuin ennen. Lisäksi Aitomäen alueelta ei helppoa koulukuljetusreittiä ole muotoiltavissa kun oppilaat asuvat hyvin erilaisten tieosuuksien päässä. Koululaisten odotusaikoja ei voi myöskään tarpeettomasti pidentää, mitä ei ole huomioitu suunnitelmassa. Tämä vaikeuttaa myös koulukuljetusten järjestelyä.

7 6 4. Maankäytön suunnittelu Maankäytönsuunnittelun näkökulma on konsulttiselvityksessä ohitettu löyhin perustein. Kouvolan uusin teollisuusalue Kullasvaara sijaitsee Aitomäessä (sivulla 8 olevassa kuvassa 2 sinisellä, Aitomäen koulu merkitty tähdellä). On vain luonnollista ja jopa toivottavaa, että tällaisen tulevaisuudessa suuren teollisuuskeskittymän laitamille tulee myös asutusta. Kysyntää Aitomäen tonteille on jo nyt - vastakin joku ilmoitteli jopa kylän ilmoitustauluilla halukkuudestaan ostaa okt-tontti Aitomäestä. Maanviljelyksen vähetessä, joku maanviljelijöistä voi myydä peltonsa asuinalueeksi, jolloin koululaisten määrä kasvaa alueella jyrkästi. Näin on käynyt muuallakin, ja sitten ollaan oltu pulassa, kun päivähoito- ja koulupaikat ovat olleet kaukana palveluntarvitsijoista ja olemassa oleva kouluverkko onkin riittämätön. Lisäksi Saarenmaa-Tykkimäki alue on luonnollisella paikalla Aitomäen kouluun nähden (seuraavalla sivulla kuvassa 2 punaisella). Tältä alueelta on käyty koulua Aitomäessä ja nyt sinne ollaan suunniteltu muun muassa asuinrakennustonttien kaavoittamista. (Lähde: Kouvolan Sanomat ja Kouvolan Kaupungin Teknisen lautakunnan esityslista KUVA 1. Saarenmaa-Tykkimäki suunnittelualueen sijoittuminen (Lähde:

8 7 Saarenmaa-Tykkimäki alue on nähty seutukuntamme lippulaivana ja sen laajeneminen tulevina vuosina on myös tavoiteltavaa. Häkämäentien risteyksessä säilyy alikulku myös 6- tien uudistuksessa, jolloin luonnollinen koulutie alueelta Aitomäkeen säilyy myös tulevaisuudessa. Aitomäkeä siis kehitetään maankäytöllisesti voimakkaasti jo nyt ja taatusti myös tulevaisuudessa. Myös Utin alueen maankäytön suunnittelu vaikuttaa Aitomäen tilanteeseen. Konsulttiselvityksessä oli mainittu Utti yhtenä keskeisempänä hajaasutusalueen kylänä. Kaavoituskatsauksessa 2009 oli ehdotettu myös Utin alueen maankäytön kehittämistä, mikä onkin tarpeen Utin alueella meneillään olevan kehityksen takia (ks. kappale 5. Utin alueen kehitys). Myös valtatie 6 linjauksen vaikutukset Utin alueeseen ovat myönteisiä. Nämä yhdessä tuovat Utin alueelle lisää mahdollisuuksia lapsiperheille, jolloin konsulttiselvityksessä käytetyt oppilasennusteet muuttuvat kasvusuuntaisiksi. Tämä tarkoittaa koulutilojen lisätarvetta, jota Utin koulu ei kouluparien suunnitellun yhdistämisen jälkeen mahdollista. Seuraavalla sivulla on kehittyviä alueita havainnollistava kuva, josta voi saada paremman käsityksen Aitomäen koulun sijoittumisesta.

9 8 Saarenmaa-Tykkimäki Kullasvaara KUVA 2. Aitomäen koulun sijainti voimakkain panoksin kehitettävän sinisellä merkityn Kullasvaaran teollisuusalueen ja punaisella merkityn Saarenmaa-Tykkimäki alueen suhteen. Aitomäen koulu on merkitty karttaan tähdellä. Esimerkkimatkana on käytetty matkaa Suutarin ruusutarhoilta Aitomäen koululle, joka on 3,4 km. Tämä antaa paremmin kuvaa Kouvolalle strategisesti tärkeiden alueiden läheisyydestä Aitomäen koululle. (Kartta: maps.google.fi)

10 9 5. Utin alueen kehitys Utin varuskuntaa on viime vuosina kehitetty rajusti kuljetushelikopterien päätukikohtana. Kaiken kaikkiaan Utin lentokentän kehityshankkeella tulee olemaan huomattava taloudellinen vaikutus ja sillä on vaikutuksia myös alueen yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. Hanke merkitsee Utin alueelle noin 200 uutta työpaikkaa. 1 Maavoimien kuudes NH90-helikopteri saapui syyskuun alussa Utin Jääkärirykmenttiin. Kaikkiaan Utin Jääkärirykmentti valmistautuu ottamaan vastaan 20 kpl uusia NH90 kuljetushelikoptereita. 2 "Erikoisjääräkeiden, NH-90 helikoptereiden, varusmiehistä koulutettavien laskuvarjojääkäreiden, tukikomppanian ja huoltokeskuksen tukikohta Utissa on ainutkertainen keskittymä jopa Euroopan mittakaavassa. 260 sotilaan ja 60 siviilin henkilöstö nostavat varuskunnan myös merkittäväksi työnantajaksi. Tavoite on saada rykmentti valmiiksi vuonna 2016" (Kouvolan Sanomat s. 8) Kehitys on siis vielä kesken ja jatkuu varmasti lähitulevaisuudessa. Utin lentokenttäpalvelut myös siviililentoliikenteen osalta tulevat kasvamaan tulevaisuudessa tuoden lisää välittömiä ja välillisiä työpaikkoja ja näin myös asukkaita Utin seudulle. Kehityksen tarpeesta kielii muun muassa se, että Kouvolan seudun kuntayhtymä myönsi Utin lentokentän parantamiseen ,16 miljoonan euron avustuksen siviili- ja rahtiliikenteen kehittämiseen. Sitoutumattomien valtuustoaloite marraskuussa 2009 ehdottaa, että Kouvolan kaupunki ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla Utin lentokentän status saadaan mahdollisimman pian kansainväliselle mittalentokelpoisuudelle. Utin houkuttavuus asuinalueena nousee entisestään tällaisten suunnitelmien toteutuessa. Utin alueen kysyntä asuinalueena on siis nousussa ja Kouvolan kaupungilla on varmasti tulevaisuudessa paineita uuden asuinalueen kaavoittamisesta Uttiin. Utti tulee varmasti olemaan muuttovoittopaikkakunta. Osan tästä muuttovoitosta saa myös Aitomäki, joka viihtyisänä maalaiskylänä houkuttelee lapsiperheitä asumaan. Aitomäki on aidosti maalla, mutta lähellä palveluita - siis täydellinen paratiisi lapsiperheelle. Koulun merkitys on tälle kehitykselle ratkaisevaa. Uttiin ennustetut oppilaslukemat eivät varmasti pidä paikkaansa. Sen takaa Utin alueen kehitys, joka ei ole vielä ehtinyt edes puoliväliin. Utin koulun tilat ovat rajalliset. Koulu on rakennettu noin sadalle oppilaalle. Joustovaraa ei siis ole, jos konsulttiselvityksen oppilasennusteet osoittautuvatkin aliarvioiduiksi. Missään nimessä Utin kouluun ei mahdu konsultin suunnittelemia 170:a oppilasta, mikäli Kaipiaisen lapsetkin alettaisiin ajaa Uttiin. Utin koulua on vastikään laajennettu ja sen yläpuolelle on tehty päiväkoti. Utin koulun alue ei mahdollista enää uutta laajennusta ilman, että lasten välituntialue pienenisi 1 Lähde:http://www.environment.fi/default.asp?contentid=144714&lan=fi, Lähde:

11 10 mitättömäksi. Pidemmän aikavälin suunnitelmaa silmällä pitäen Aitomäen koulun tiloja tullaan varmasti tarvitsemaan enenemässä määrin, kun Utin alueen kehitys realisoituu täydellisenä. Tämä tulee toteutumaan aivan lähiaikoina. Aitomäen alueella kehitys on jo käsin kosketeltavaa ja se nähdään myös oppilasmäärän kasvuna tulevaisuudessa. 6. Muuttoliike Sekä Aitomäki että Utti ovat alueita, joista vanhempi väestö useasti muuttaa kaupunkiin vanhuspalveluiden perään. Talot eivät suinkaan jää tyhjilleen, vaan niille on suuri kysyntä ja muuttajina on lähes poikkeuksetta nuoripari tai perhe. Lapsiperheille palvelut ovat vielä hyvällä mallilla ja ne katsotaan eduksi tai jopa syyksi muuttoon. 7. Päivähoidon tarve Aitomäessä Aitomäen suunniteltuun päiväkotiin on tällä hetkellä hakemuksia Kouvolan kaupungin päivähoidossa sisässä 13. Faktaa on, että Utin päiväkoti on täynnä ja sinne on jo jonoakin. Aitomäen päiväkoti olisi lisäresurssi Utin seudun päivähoitotarpeelle ja päivähoidon ratkaisu noille 13 Aitomäkeläiselle lapselle. Aitomäen päiväkotia on esitetty sijoitettavaksi remontoitavaan Aitomäen vanhan koulun entiseen opettajan asuntoon, mikä toimii nyt koululaisten veistoluokkana. Aitomäen koulun oppilaiden määrän hetkellisen notkahduksen takia, ehdotamme, että toinen kouluista otetaan kokonaan päiväkodin käyttöön ja toinen jätetään koulun käyttöön. Näin saadaan Aitomäen koulun vastikään remontoiduille, erittäin hyväkuntoisille tiloille enemmän käyttäjiä. Näin voitaisiin jatkaa ainakin kunnes koululaisten määrä nousee, jonka jälkeen veistoluokan tilat voitaisiin remontoida päiväkodin tarpeisiin. Mikäli Kouvolan kaupunki perustaisi Aitomäen toiseen koulurakennukseen päiväkodin, voisi päiväkodin kokoa muuntaa sen mukaan, mikä on tarve. Nyt tarve on suuri ja se näkyy jonoina Utin päiväkodissa.

12 11 8. Laskelmia Mikäli toiseen koulurakennuksista perustettaisiin päiväkoti, toisi se todellista säästöä Kouvolan kaupungille tuomalla kustannustehokkuutta tilankäyttöön. Aitomäen koulun oppilasmäärä on sen suuruinen, ettei nykyistä kahta opettajan virkaa voida lakkauttaa, vaikka koulun oppilaat siirrettäisiin Uttiin. Aitomäen koulun opettajien viroissa työskentelee vakituisena kaksi verrattain nuorta opettajaa, joten eläköitymistäkään ei ole näköpiirissä. Kustannussäästöä ei sitä kautta ole saavutettavissa. Kuten seuraavalla sivulla esitetystä laskelmasta selviää, kuljetuskustannukset muodostavat jatkuvan ja kasvavan kustannuserän, mikäli Aitomäen koulu lakkautettaisiin. Tuo kustannuserä kattaisi jopa molempien koulurakennusten koulukäytön, joten ehdotus päiväkodin perustamisesta toiseen rakennuksista on samalla katsottava yhteistyötä korostavaksi säästökohde-ehdotukseksi. Oheinen laskelma lähtee oletuksesta, että toinen koulu olisi kokonaan päiväkodin käytössä, mikä tuo tehokkuutta tilankäyttöön. Huomioitavaa on, että tilakustannussäästö on hyvinkin laskennallinen, sillä se toteutuu kokonaisuudessaan vasta mikäli koulurakennus saataisiin lakkautuksen jälkeen myytyä. Sikäli säästö on myös hyvin laskennallinen, että vuonna 2004 Aitomäen koulun kivikouluun käytettiin isoon remonttiin, minkä takia koulu onkin erinomaisessa kunnossa. TAULUKKO 3. Aitomäen koulun lakkauttamisesta aiheutuvat jatkuvat ja nousevat kustannukset, mikäli yhdessä rakennuksessa toimiva Aitomäen koulu lakkautettaisiin Aitomäen koulun lakkauttamisesta aiheutuvat kulut: Henkilöstökustannussäästö - virat säilytettävä joka tapauksessa Tilakustannussäästö Säästöt yhteensä Kuljetuskustannukset Uttiin (opp.määrä x laskennallinen kuljetus kustannus 2003 ) EROTUS (=Lisäkustannus)

13 12 KAAVIO 3. Koulun lakkauttamisesta koituvien lisäkustannusten nousukäyrä, mikäli yhdessä rakennuksessa toimiva Aitomäen koulu lakkautettaisiin Oheisesta laskelmasta on nähtävissä, että muutaman vuoden kuluttua kuljetusten kustannus on niin suuri, että se kattaa tilakustannuksen ja yhden opettajan palkan kokonaan. Vaikka molemmat koulut olisivat alakoulukäytössä, jo konsulttiselvityksen ehdottamana lakkautusvuonna 2012 kuljetuskustannukset ohittaisivat tilakustannuksista saavan teoreettisen säästön. Seuraavasta laskelmasta puuttuu kokonaan päiväkodin koulurakennukseen tuoma kustannustehokkuus ja mahdollinen kustannusjako. Molemmat koulurakennukset on katsottu olevan siis alakoulukäytössä. TAULUKKO 4. Aitomäen koulun lakkauttamisesta aiheutuvat kustannukset, mikäli molemmat koulurakennukset alakoulukäytössä Aitomäen koulun lakkauttamisesta aiheutuvat kulut: Henkilöstökustannussäästö - virat säilytettävä joka tapauksessa Tilakustannussäästö Tilakustannussäästö Säästöt yhteensä Kuljetuskustannukset Uttiin (opp.määrä x laskennallinen kulj.kust ) EROTUS (=Lisäkustannus)

14 13 KAAVIO 4. Koulun lakkauttamisesta koituvien lisäkustannusten nousukäyrä, mikäli molemmissa koulurakennuksissa toimiva Aitomäen koulu lakkautettaisiin 9. Esitys Esitämme, että Aitomäen koulu saa jatkaa toimintaansa ja että sen toimintaa kehitetään. Samalla ehdotamme, että kustannussäästöjä haetaan tehostamalla hyväkuntoisten koulurakennusten kustannustehokkaampaa käyttöä perustamalla Aitomäen toiseen koulurakennukseen päiväkoti. 10. Lopuksi Sen lisäksi, että Aitomäki on kehittyvä paikka, se on myös ympäröity kehityksellä. Saarenmaa-Tykkimäki, Kullasvaara ja Utti ympäröitävät Aitomäkeä ja tämän faktana jo tiedetyn kehityksen keskellä Aitomäki voidaan nähdä kullanarvoisena resurssina, jota myös Kouvolan kaupungin pitäisi mainostaa ja johon sen olisi hyvä panostaa. Maaseutualue näin lähellä strategisia kehityskohteita on asukkaiden houkuttelemisessa todellinen aarre. Rakentamista ja kaavoittamista helpottava kunnallistekniikka on jo Aitomäessä kunnossa, kahden alueella toimivan vesihuolto-osuuskunnan myötä. Ympäröivä luonto on mainittu yhtenä opetusministeriön laatukriteerinä ja sitä Aitomäen koululla on erittäin hyväkuntoisten tilojen lisäksi tarjolla. Kouvolaa on mainostettu lapsiystävällisenä kaupunkina. Mielikuvaa voidaan vahvistaa markkinoiden tai toteuttaen. Mainokset eivät vaa'assa paljoa paina, jos todellisuus ei vastaa mainontaa. Lapsiystävällisyyden mainontaan käytetyn rahan voi sijoittaa todellisiin

15 14 lapsiin ja antaa tulosten puhua puolestaan. Olisi virkistävää nähdä Kouvolan kaupungin panostavan jo olemassa olevan, takuuvarmasti kehittyvän alueen jatkokehittämiseen. Meidän kasvattajina tulee kysyä itseltämme haluammeko sijoittaa rahaa koulukuljetuksiin vai pieniin kouluyksiköihin. Kuljetuskustannukset nousevat Aitomäen kylän lapsiluvun myötä jatkuvasti ja näistä kustannuksista ei pääse eroon kuin sillä, että tuo raha sijoitetaan Aitomäen koulun pyörittämiseen. Joku voisi sanoa, että jos kunnat olisivat yhdistyneet 20 vuotta sitten olisi tilanne kouluverkon osalta toinen. Kouluverkkoa olisi ehditty ajoissa kehittämään, eikä nyt oltaisi tämän kaltaisessa tilanteessa. Mitä mahdamme miettiä 20 vuoden päästä nykyhetkestä? Mietimmekö, että oli oikein panostaa laaja-alaiseen ja monipuoliseen kouluverkkoon ja sen kehitykseen vai että koulujen lakkauttaminen oli oikea päätös. Kumpikohan on silloin tuonut alueellemme asukkaita, vaurautta ja kehitystä? Tehdään yhdessä tulevaisuutta, ei historiaa. Otetaan suunnaksi kehitys - Aitomäessä olemme sen tien jo valinneet.

Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia

Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia Risto Nikunlaakso 16.5.2016 1 Kuntalaiskysely palveluverkkotoimikunnan esityksestä Kuntalaisille varattiin mahdollisuus kommentoida palveluverkkotoimikunnan

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Tammelan kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 4 SELVITYS PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA KÄYTETYN FCG:N RAPORTIN TALOUSTIETOJEN VIRHEISTÄ Tiedoksi sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Tammelan kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 4 SELVITYS PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA KÄYTETYN FCG:N RAPORTIN TALOUSTIETOJEN VIRHEISTÄ Tiedoksi sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY Tammelan kunta, koulukuljetukset

Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY Tammelan kunta, koulukuljetukset Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY 13.11.2016 Tammelan kunta, koulukuljetukset Koulukuljetukset Tammelan kunta - 2(5) Koulukuljetukset Kouluverkkoselvityksessä on käsitelty vaihtoehtoisia

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA OHJELMA 16:00 Avaus ja esittely Prosessi, Strateginen yleiskaava? Lähtökohtia ja tavoitteita Rakennemallit ja vertailu

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET Y LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN (9..-8..1) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET 1 MAANKÄYTTÖ 3 Kuinka paljon alueen maankäytön ohjaamisessa tulisi mielestäsi panostaa 3 Vastauksia (37-39kpl)

Lisätiedot

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen Lasten- ja nuorten lautakunnalle Uuden koulu nimi Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulut yhdistyvät ja koulutyö jatkuu uudessa koulurakennuksessa syksyllä 2014. Kouluun tulee

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja tarve

Hankkeen tausta ja tarve Yhteiset strategiat Kaupungin strategiassa 2013-2016 todetaan että kaupungin vahvuus perustuu turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön, elinvoimaisiin kyliin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin

Lisätiedot

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Keskusta-Ounasjoen palveluverkkoselvitys Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Koulutuslautakunta 17.12.2015 148 Ylikylän Vennivaaran alueen

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous

Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous F C G S uunnittelukeskus O y Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous Maankäytön suunnittelu todellista kuntavaikuttamista 3.11.2009 Kimmo Koski Työn tarkoitus ja toteutus Millaisia ovat yhdyskuntarakenteeseen

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 18.3.2015 Voimaan 1.8.2015 Muutettu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

Lisätiedot

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3 JOHDANTO Kunnanhallitus käsitteli 2.11.2015 koulutuslautakunnan antamaa kouluverkkoselvitystä (liite). Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus päätti velvoittaa koulutuslautakunnan tekemään 1.9.2016 mennessä

Lisätiedot

Kuulemistilaisuudet. Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun alkaen

Kuulemistilaisuudet. Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun alkaen Kuulemistilaisuudet Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun 1.8.2013 alkaen Perusopetuksen oppilasmäärän kokonaisennakointi 3500 3000 2963 2929 2860 2770 2709 2500 2634

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv)

Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv) Kunnanhallitus 126 10.04.2017 Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv) Kunnanhallitus 10.04.2017 126 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus-

Lisätiedot

Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä

Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä 1(8) v.4/11.12.2009/jl Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä Laskelma Lavajärven koulun lakkauttamisen vaikutuksista Tiivistelmä: Hämeenkyrön kunnanhallitus on esittänyt Lavajärven

Lisätiedot

Säästötoimet ja niiden seuraukset

Säästötoimet ja niiden seuraukset Ohjelma: Osallistujien esittely Säästötoimet ja niiden seuraukset Kahvitauko Ajatustenvaihtoa Rahkoilan koulu Perustettu 1894 Oma rakennus 1902 Keittola ja sauna 1946 1950-luvulla kaksivuoro Peruskouluksi

Lisätiedot

Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys

Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys Kouvolan kaupunki Kaavaselostuksen liite 14 Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Nykytilanne... 1 2.1 Tiedot ylijäämämaista... 1 2.2

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä :

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä : Lähettäjä : Aihe: Liitteet : keskushallinto VL: Vastine Gunnarlan pk siirrosta Ojaniittu-taloon Metsolanja Nummentaustan vanhempainyhdistys ry Vastine.docx; vanhempainyhdistysliite l.docx Aihe: Vastine

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 116 07.08.2012 Koulutuslautakunta 141 02.10.2012 Koulukuljetusten optimointi 193/04/046/2012 152/04/041/2012 KOULTK 116 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Vuoden 2012

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015 Saarijärven seudun jätelautakunta 26 02.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 43 17.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 17 03.03.2015 JÄTETAKSA 2015 107/5/2014 JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Joukkoliikenne Kouvolassa

Joukkoliikenne Kouvolassa Joukkoliikenne Kouvolassa 18.03.2010 Säännöllinen linjaliikenne Markkinaehtoinen liikenne ELY:n ostoliikenne Kaupungin ostoliikenne, 120 000 /v Kaupungin palveluliikenne 87 000 /v ELY:n ostama linjaliikenne

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Kylätoimijain Talouspakki Tampere 16.10.2013 Kyläkoulusuunnitelma

Kylätoimijain Talouspakki Tampere 16.10.2013 Kyläkoulusuunnitelma Kylätoimijain Talouspakki Tampere 16.10.2013 Kyläkoulusuunnitelma Koskikara Oy, Rutalahti Kirsi Tarkkanen Millainen kylä on Rutalahti? Yksi Joutsan kunnan kylistä Kylä, jossa kolme kuntaa kohtaavat Parisensataa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Kotihoidon tuen puolittaminen Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus Varhaiskasvatuslain uudistaminen Jarkko Lahtinen jarkko.lahtinen@kuntaliitto.fi Syyskuussa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 Kaavoituksen kohde: Rovaniemen

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä. Antti Peisa, Vanjärvi

Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä. Antti Peisa, Vanjärvi Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä Antti Peisa, Vanjärvi antti.peisa@gmail.com Yleistä selvityksestä Tehty keväällä 2014, Granlund Oy & Kuntamaisema Oy Lisäksi kerätty tietoa kunnan kiinteistökannasta,

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Haapaluoman koulun lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Toivolanrannan koulua

Haapaluoman koulun lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Toivolanrannan koulua Haapaluoman koulun lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Toivolanrannan koulua Varhjakou 18.6.2013, 41 Varhjakou 27.3.2013, 20 Seinäjoella perusopetuksen oppilasmäärät ovat edelleen voimakkaassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 1 Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 23.8.2016 1. Varhaiskasvatuksen tilanne syksyllä 2016 Päivähoitopaikat ovat käytössä syksyllä 2016 lähes sataprosenttisesti, vain muutamia hajapaikkoja

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Terve, toimiva, tehokas ja rakennushistoriallisesti arvokas 180 lapsen alakoulu on Vantaan kaupungille kannattavampi säilyttää kuin lopettaa

Terve, toimiva, tehokas ja rakennushistoriallisesti arvokas 180 lapsen alakoulu on Vantaan kaupungille kannattavampi säilyttää kuin lopettaa Terve, toimiva, tehokas ja rakennushistoriallisesti arvokas 180 lapsen alakoulu on Vantaan kaupungille kannattavampi säilyttää kuin lopettaa 1 T u o m e l a n k o u l u n p u o l e s t a 4.9.2013 Vastine

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot

GUNNARLAN PÄIVÄKOTI NELJÄ RATKAISUVAIHTOEHTOA RUOTSINKIELISEN PÄIVÄHOIDON TILOIHIN

GUNNARLAN PÄIVÄKOTI NELJÄ RATKAISUVAIHTOEHTOA RUOTSINKIELISEN PÄIVÄHOIDON TILOIHIN GUNNARLAN PÄIVÄKOTI 2015-11-10 NELJÄ RATKAISUVAIHTOEHTOA RUOTSINKIELISEN PÄIVÄHOIDON TILOIHIN SISÄLLYS: 1. KAKSIKIELINEN OJANIITTUTALO 2. LABAN-SOLBRICKEN TYTYRI-ANTTILA KOKONAISRATKAISU 3. YKSITYINEN

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 260/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutokset 1.8.2014 alkaen Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen 1.8.2014

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 KOKONAISTILANNE PÄIVÄHOITO Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun

Lisätiedot

Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut?

Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut? Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut? Luoman Kyläyhdistyksen vuosikokous 16.3.2016 Hannu Valtanen 16.3.2016 H.Valtanen 1 Kunnanvaltuusto 31.8.2015 Hyväksyi kunnan kaavoitusohjelman vuosiksi

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys

Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys Vihdin kunta on teettänyt konsulttiselvityksen, jossa tutkitaan palveluverkon karsimisesta saatavia mahdollisia säästöjä Tehdyn selvityksen pohjalta on esitetty Tervalammen, Oinasjoen,

Lisätiedot

Kokkolan seudun koko kuva

Kokkolan seudun koko kuva Kannus Kokkola Kruunupyy Toholampi Kaustinen Halsua Lestijärvi Veteli Perho Kokkolan seudun koko kuva Toimintaympäristön tilastoaineiston perustuva koonti Konsultti Anni Antila 19.6.2014 Page 1 Pidemmän

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901. Pira-päivät 2012 Tommi Terho

Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901. Pira-päivät 2012 Tommi Terho Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901 Pira-päivät 2012 Tommi Terho Pirkanmaan Osuuskaupan toiminta-ajatus Palvelujen ja etujen tuottaminen sitoutuneille asiakasomistajille Arvot olemme asiakasta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin Kaupunginhallitus 196 17.09.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 133 30.10.2012 Kaupunginhallitus 270 26.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 29.04.2013 Kaupunginhallitus 144 20.05.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

YLEISKAAVALLINEN NÄKÖKULMA (Esityksen kohta 2.2)

YLEISKAAVALLINEN NÄKÖKULMA (Esityksen kohta 2.2) Lahden seudun vanhemmat - LASEVA ry LAUSUNTO Kolkankatu 2 as 2 15140 Lahti lahdenseudunvanhemmat@gmail.com 10.6.2014 1(5) LAHDEN KAUPUNKI Kirjaamo Harjukatu 31 PL 202 15101 Lahti kirjaamo@lahti.fi LAUSUNTOPYYNTÖNNE

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Nurmela, Jaakko Hassinen, Riitta Kapanen, Paavo Pelli, Pasi Holi, Ilkka Luoma-aho, Ismo Falck

Nurmela, Jaakko Hassinen, Riitta Kapanen, Paavo Pelli, Pasi Holi, Ilkka Luoma-aho, Ismo Falck Aika: 24.6.2014 klo 13.00 15.00 Paikka: Äkkiväärä, kh:n kabinetti Läsnä: Anna-Liisa Sairanen, Marja-Liisa Brunou, Arja Petriläinen, Mervi Holopainen, Paula Kokkonen, Arja Karttunen, Mari Makkonen, Martti

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 408/08.01.00/2015 47 Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja historia Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 156 Valtuutettu Heikki

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) 566 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Päivi Lipposen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden koirapuiston perustamista Herttoniemeen HEL 2012-013810 T

Lisätiedot

Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun - asia 4

Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun - asia 4 Sivistyslautakunta 10 19.02.2014 Kaupunginhallitus 98 26.05.2014 Sivistyslautakunta 82 27.11.2014 Kaupunginhallitus 218 15.12.2014 Kaupunginvaltuusto 46 30.12.2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Miten kyläsuunnitelma voi tukea kylän asukashankintaa? 6.4.2014

Miten kyläsuunnitelma voi tukea kylän asukashankintaa? 6.4.2014 Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset Miten kyläsuunnitelma voi tukea kylän asukashankintaa?

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen rakennemuutokset

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen rakennemuutokset Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen rakennemuutokset Käsittelen kuluja ja säästöjä ainoastaan Rödsön, Vittsarin ja Chydeniuksen koulujen osalta. Nämä voidaan erottaa muiden koulujen laskelmista,

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

Uusia (?) rooleja koulurakennukselle Mikkelin Ihastjärvellä. Kumppanuuspäivä 14.10.2015 Manu Rantanen

Uusia (?) rooleja koulurakennukselle Mikkelin Ihastjärvellä. Kumppanuuspäivä 14.10.2015 Manu Rantanen Uusia (?) rooleja koulurakennukselle Mikkelin Ihastjärvellä Kumppanuuspäivä 14.10.2015 Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 15.10.2015 1 Kuvat: Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 15.10.2015 2 Sisältö

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko Laskentamallin perusteet Keskusta-Ounasjoen palveluverkko 13.4.2015 Perusväestö Keskusta-Ounasjoen alue. (Sisältää Keskustatoimintojen, Ratantauksen, Lapinrinteen, Karinrakan ja Ylikylän tilastoalueet).

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8. Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. TARJOUSPYYNTÖ: LAIHIAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen

Lisätiedot

Joensuun asuntokupla?

Joensuun asuntokupla? Joensuun asuntokupla? Author : paul Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna sanoi Yle Uutisissa 16.1.: "Asuntokupla voi olla totta Helsingin sinkuilla ja dinkuilla*." Lyhyesti hänen mielestään

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen?

Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen? Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen? Teemu Ulvi Suomen ympäristökeskus 25.3.2015 Kalliolan koulu 26.3.2015 Paimelan koulu Vesialueen omistajan oikeudet Oikeus päättää omaisuutensa käytöstä Voi

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015 KOKONAISTILANNE Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun piiriin

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot