Ammattikeittiöiden suunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikeittiöiden suunnittelu 2015 4. 13."

Transkriptio

1 Ammattikeittiöiden suunnittelu

2 Ammattikeittiöiden luokittelu Ruokapalvelujärjestelmän mukaan Keskuskeittiöt Tuotetaan ruokaa muihin keittiöihin kuljetettavaksi Valmistuskeittiöt Kaikki ruoat tehdään itse Käytetyt raaka-aineet esikäsiteltyjä Yleisin Komponenttikeittiöt Ruoka valmistetaan esivalmistetuista raaka-aineista Tulevaisuuden suuntaus Kuumennuskeittiöt Kuumennetaan einesvalmisteita, pakasteita tai keskuskeittiön tuotteita Jakelukeittiöt Ei varsinaista ruoan valmistusta jakavat muualta tulevan lämpimän ruoan

3 Keittiösuunnittelun lähtökohdat Keittiön toimiala ( ravintola, koulu jne.) Ruokapalvelujärjestelmä Ruokalista Ruokailijamäärä Laitteiden kuumat pinnat aiheuttavat konvektiivista lämpökuormaa sekä säteilylämpökuormaa keittiötilaan. Peruskorjattavissa kohteissa käytetään suunnittelun pohjana aikaisempaa toimintaa ja huomioidaan mahdolliset muutokset. Laitteiden käyttöaste voidaan selvittää käyttäjäseurannalla, jolloin suunnitelmien pohjana on todellinen toiminta. Keittiötilaan vapautuu myös kosteuskuormaa erityisesti astianpesusta

4 Ammattikeittiöiden ilmanvaihto Poistetaan ruoanvalmistus ja astianpesuprosesseissa syntyvät lämpö -, kosteus- ja epäpuhtauskuormat. Ruoanvalmistusprosessien aiheuttamat epäpuhtauskuormat eivät yleensä ole mitoittava tekijä ilmanvaihdon tarpeelle vaan mitoittavana tekijänä käytetään keittiölaitteiden aiheuttamaa lämpö-ja kosteuskuormaa. Mitoituksen tavoitteena on aikaansaada hyvät lämpöolot keittiöön.

5 Ammattikeittiöiden ilmanvaihto Vallitsevat lämpöolot vaikuttavat oleellisesti työtehoon. Liian korkea tai liian matala lämpötila aiheuttaa onnettomuustapausten määrän kasvua. Liian korkea lämpötila aiheuttaa mm. väsymystä ja unettomuutta. Lämpimämpi ilma myös tuntuu tunkkaisemmalta ja kuivemmalta kuin viileämpi ilma. Liian kylmä lämpötila taas lisää vedon tunnetta ja huonontaa mm, Sorminäppäryyttä ja käsivoimia.

6 Ammattikeittiöiden ilmanvaihto Ammattikeittiöissä vältettävä ilman sekoittumista. Esim. paistamisessa syntyy terveydelle haitallisia yhdisteitä, joiden leviäminen työntekijöiden hengitysvyöhykkeelle on estettävä. Kohdepoistolaitteiden lisäksi yleispoisto -> tasainen ilmanlaatu koko keittiötilaan.

7

8 Ilmastoinnin suunnittelu Ilmastointisuunnittelijan tulee osallistua keittiön suunnitteluprosessiin - keittiösuunnittelijan, - keittiön käyttäjän ja - arkkitehdin kanssa riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta kokonaisuuteen voitaisiin vaikuttaa muutenkin kuin ilmastointiteknisin keinoin. Suunnitteluvaiheen ratkaisut vaikuttavat merkittävästi energiankulutukseen ja käyttökustannuksiin.

9 Ilmastoinnin suunnittelu Ilmastointisuunnnittelun alkuvaiheessa valitaan sisäilmastotavoitteet. Tavoitteiden mukaan ammattikeittiöiden sisäilmasto jaetaan luokkiin Sk1, Sk2 ja Sk3. Sisäilmastoluokituksen tavoitteena on osoittaa tilaajalle sisäilmaston vaihtoehtoisia tavoitearvoja kustannusvaikutuksineen ja suunnittelijalle järjestelmäratkaisuja, joilla valittu tavoitetaso saavutetaan. Suunnittelussa kannattaa muistaa myös tulevaisuuden tarpeet. Ammattikeittiöille on tyypillistä niiden toiminnan muuttuminen, mikä vaikuttaa laitteisiin, niiden sijoitteluun ja lämpökuormiin. Kanavien tilavaraukset ja riittävä huonekorkeus helpottavat jatkossa tehtäviä muutoksia.

10 Ammattikeittiöiden sisäilmastoluokittelu Sk1, mihin tulee pyrkiä, paras Sk2, nykyinen, hyvä suunnittelukäytäntö Sk3, viranomaismääräysten mukainen vähimmäistaso Sisäilmastotavoitteiden valinta on LVI-Suunnittelun keskeisin laatupäätös!

11 Sk1 Keittiö varustettava omalla ilmanvaihtojärjestelmällä. Erityyppiset työpisteet muodostavat omat säätövyöhykkeensä. Sk3 Keittiö varustettava omalla ilmanvaihtojärjestelmällä tai omalla säätövyöhykkeellä. Keittiö tulee ensisijaisesti varustaa omalla ilmanvaihtojärjestelmällä. Sk2 Keittiö varustettava omalla ilmanvaihtojärjestelmällä. Astisanpesu-ja ruoanvalmistusosasto erotettava toisistaan erillisiksi säätövyöhykkeiksi.

12 Sisäilmastoluokkien ohjeelliset lämpötilat Kuumakeittiö Sk1 Sk2 Sk3 - sisälämpötila, talvi c c c - Sisälämpötila, kesä c c c Astianpesu - sisälämpötila, talvi c c c - Sisälämpötila, kesä c c c Sisälämpötilalla tarkoitetaan työpisteen ilman lämpötilaa 1,1 metrin korkeudella. Sisäilmastoluokituksessa huomioidaan myös lämpötilan säädettävyys, hetkellinen poikkeama asetusarvosta, vertikaalinen lämpötilaero, ilman nopeus, jne.

13 Ammattikeittiöiden suunnittelu Yksistään ilmanvaihtojärjestelmällä ei saada aikaiseksi laadukasta keittiötä, mikäli muut osa-alueet jäävät huomioimatta. Laadukkaan ammattikeittiön Suunnittelussa on otettava huomioon myös seuraavat seikat: Keittiön pinta-ala Huonekorkeus Toiminnalliset tilaratkaisut Tulojen sijoittelu ja ryhmittely Keittiölaitekanta Ikkunat LVI-Suunnittelija huolehtii sekä LVI-teknisten järjestelmien suunnittelusta, että keittiön sisäilmastosta, joka on keittiön toimivuuden kannalta keskeinen tekijä!

14 Lämpöolosuhteiden hallinta Ammattikeittiöiden lämpösuhteiden hallinta merkitsee sisälämpötilan pysymistä lähellä haluttua lämpötilaa kaikissa olosuhteissa. Laadukkaaseen sisäilmastoon pyrittäessä ammattikeittiöiden ilmastointikoneet varustetaan koneellisella jäähdytyksellä. Tällöin tuloilman lämpötila saadaan hallintaan myös kesäisin. Keittiölaitteiden aiheuttamaa paikallista säteilylämpöä voidaan vähentää esim. huuvassa sijaitsevien henkilökohtaisesti säädettävien tuloilmasuuttimien avulla.

15 Suunnittelun lähtökohdat Keittiölaitteista vapautuvat lämpö-, kosteus- ja epäpuhtauskuormat poistetaan välittömästi tehokkailla kohdepoistolaitteilla ( Ilmakruunu, Huuva) Ilman lämpötilaa, nopeutta ja jäähdytysvaikutusta on voitava tarvittaessa muuttaa oleskeluvyöhykkeellä. Työntekijän altistuessa suurelle lämpösäteilylle, on tuloilman virtausnopeutta pystyttävä säätämään henkilökohtaisesti. Rasvanerottimien on oltava paloturvallisia, tehokkaita ja helposti pestäviä. Ilmavirtoja on pystyttävä säätämään vaivattomasti.

16 Ilmastointijärjestelmä Ilman sisäänotto suunnitellaan rakennuksen pohjoispuolelle ( kesällä viilein) Sisäänottopaikalle ei päästetä ilmanlaatua huonontavia epäpuhtauksia Sisäilmastoa pyritään hallitsemaan työpistekohtaisesti

17 Tulo- ja poistoilmavirtojen mitoitus Mitoitus lämpö-, kosteus- ja epäpuhtauskuormien mukaan sekä valitun sisäilmastoluokan vaatimusten mukaisesti. Huomioidaan siis keittiölaite- ja keittiötyyppi, sekä keittiölaitteiden liitäntäteho. Poistoilmavirta mitoitetaan 10-20% tuloilmavirtaa suuremmaksi, jotta epäpuhtaudet eivät leviä muualle rakennukseen.

18 Tuloilma Ammattikeittiöiden vaatimien suurien tuloilmavirtojen tuominen vedottomasti keittiöön edellyttää kehittynyttä ilmanjakotekniikkaa. Jotta ilman liikenopeus ei nousisi liian korkeaksi, ammattikeittiöiden tuloilmanjaossa käytetään piennopeuslaitteita. Nykyisin piennopeuslaitteet integroidaan yhteen kohdepoistolaitteen ( huuva) kanssa.

19 Yleispoisto Kohdepoistolaitteiden lisäksi keittiössä tulee olla myös yleispoisto, tasaisen ilmanlaadun saamiseksi koko keittiötilaan. Yleispoisto on yleensä n. 10% kokonaispoistoilmavirrasta.

20 Poistoilmavirta Poistoilmavirtojen suuruus määräytyy keittiölaitteista vapautuvista lämpö-, kosteus- ja epäpuhtauskuormista. Erilaisten keittiölaitteiden luovuttamat lämmön- ja epäpuhtauksien määrien vaihtelut huomioidaan keittiölaitekertoimella Ke. Keittiölaitteiden käyttöajasta ja laitetyypistä riippuu samanaikaisuuskerroin S. (Jos keittiölaite on päällä koko ruuanlaittoajan täydellä teholla on samanaikaisuuskerroin S=1). Mitoituspoistoilmavirta Mp, saadaan kertomalla keittiölaitekerroin Ke, keittiölaitteen liitäntäteholla P/kW ja samanaikaisuuskertoimella S. Mp = Ke x P/kW x S (l/s)

21 Ravintolakeittiöissä samanaikaisuuskerroin 0,8 1,0. Laitoskeittiöissä samanaikaisuuskerroin 0,5-0,8.

22 Tuloilmavirta Tuloilmavirran suuruus on yleensä 80-90% kokonaispoistoilma-virrasta ( mitoituspoistoilmavirta + yleispoisto). Paikallisjäähdytys vähentää keittiölaitteiden aiheuttamaa säteilylämpökuormaa.

23 Huuvan / Ilmakruunun mitoitus Huuvan koko määräytyy keittiölaitteiden sijoituksen ja koon perusteella. Huuvan on oltava mm leveämpi / pidempi, kuin sen alla olevat keittiölaitteet. Astianpesukoneen huuvan tulee ulottua myös esipesun ja kuumien astioiden purkaustilan /radan yli. Huuvan ollessa uunin yläpuolella, on reunaylityksen oltava vähintään 400mm uunin oven kohdalla. Huuvan on oltava riittävän suuri kyetäkseen poistamaan myös äkilliset suuret kuormat, kuten uunin oven aukaiseminen. Huuvan alareunan korkeus lattiasta mm. Tuloilma voidaan puhaltaa huuvan joka sivulta ja suunnata jokaisesta tuloilmalaitteesta erikseen. Tuloilmaa suunniteltaessa otetaan huomioon ilmavirtojen suurentamismahdollisuus.

24 Ylitykset ja konvektiovirtaukset

25 Jeven - Suunnittelupalvelu Yksilöllinen suunnitelma keittiöilmanvaihdosta Ilmavirtalaskelmat Cad- kuvat, 2D / 3D Mittakuvat ehdotetuista tuotteista Nopea toimitus, 1-3 arkipäivää Maksuton palvelu

26 Asiakas toimittaa keittiön IV-suunnitelman pohjakuvan ja laitetiedot

27

28 Esimerkki Ilmavirtojen laskemisesta: nro. 32 Grilli 12 kw nro. 27 Yhdistelmäuuni 9 kw nro. 27a Yhdistelmäuuni 9 kw nro. 26 Kaasuliesi 18 kw nro. 30 Kaasuliesi 27 kw nro. 29 Rasvakeitin 6,4 kw

29 Esimerkki Ilmavirtojen laskemisesta: nro. 32 Grilli 12 kw x 60 x 0.75 = 540 l/s nro. 27 Yhdistelmäuuni 9 kw x 10 x 0.9 = 81 l/s nro. 27a Yhdistelmäuuni 9 kw x 10 x 0.9 = 81 l/s nro. 26 Kaasuliesi 18 kw x 30 x 0.8 =432 l/s nro. 30 Kaasuliesi 27 kw x 30 x 0.65 = 526 l/s nro. 29 Rasvakeitin 6,4 kw x 20 x 0.9 = 115 l/s Yhteensä l/s Tuloilma 0.9 x 1775 = l/s

30 JSI-R 4800x2800x540-14x250-8x l/s l/s

31 Ilmakruunut 1 ja 2 + Kondenssi-Ilmakruunu 3.

32 Mitoituksessa muistettavaa: Keittiölaitteiden käyttöajasta ja laitetyypistä riippuu samanaikaisuuskerroin S. Jos keittiölaite on päällä koko ruuanlaittoajan täydellä teholla on samanaikaisuuskertoimen arvo 1. Ilmavirtojen laskeminen perustuu keittiölaitteen liitäntätehoon P/kW. Mitoituspoistoilmavirta = keittiölaitekerroin x keittiölaitteen liitäntäteho x samanaikaisuuskerroin. Mp = P x Ke x S (l/s)

33 Suunnittelijapalvelu MagiCAD ympäristössä. AutoCad ja Revit.

34

35

36

37

38

39 Jeven huuvien etuja Suunnittelu ja sijoittelu helppoa ja joustavaa. - Tuotteet voidaan mitoittaa monimuotoisiksi kulmauksiin ja pilarien ympäri. - Tuloilman puhallus kaikilta sivuilta. - Poistot kohdennettavissa keittiölaitteiden yläpuolelle. - Isot huuvat kootaan moduleista, joiden välissä ei ole seinää => lisää avaruutta keittiöön. - Huuvat valmistetaan haluttuihin mittoihin.

40 Jeven huuvien etuja -Korkea epäpuhtauksien sieppauskyky. -Testattu Nordtest standardin mukaan (NT 088). Huuvan sieppausaste %. -Huuvien poistoilmavirrat voidaan keskittää keittiölaitteiden kohdalle. Tehokas TurboSwing - suodatuslaitteisto tai syklonierottimet. - Virallisesti testattu erotuskyky (VDI 2052) - Tarkat säätö- ja mittauskäyrästöt. - Tehtaalla huuvakohtaisesti esisäädetyt poistoilmavirrat.

41 Jeven huuvien etuja Tuloilman tuonti tasaisesti ja kontrolloidusti hengitysvyöhykkeelle. - Tuloilmayksiköt esisäädetty tehtaalla. - Ilmansuuntaus ja heittopituuden säätö helppoa. - Rasvanerottimet toimintavarmat ja paloturvalliset - Henkilökohtaiset suuttimet lähivyöhykkeen ilmansäätöön. - Ilmavirtojen mittaus helppoa, K- arvotarrat ja mittausyhteet valmiina.

42 TurboSwing-Ilmastointikatto Keittiöihin, joihin halutaan avointa ja avaraa ulkonäköä. Katon alapinta mm lattiasta, edellyttää n. 3400mm vapaata kerroskorkeutta. Soveltuu parhaiten kohteisiin, joissa ei ole suuria paikallisia kuormia, kuten parila, grilli tai paistinpannu.

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Pirteät syystarjoukset. Laatu ja ympäristöjärjestelmät: SRV Viitoset ja Scandic Hotels. Metos Center: Syksyn koulutuskalenteri

Pirteät syystarjoukset. Laatu ja ympäristöjärjestelmät: SRV Viitoset ja Scandic Hotels. Metos Center: Syksyn koulutuskalenteri Metos Oy Ab www.metos.com Ahjonkaarre 04220 Kerava U U T I S E T Puhelin 0204 3913 ISSN 1238-9056 2/ 2005 Laatu ja ympäristöjärjestelmät: SRV Viitoset ja Scandic Hotels Metos Center: Syksyn koulutuskalenteri

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 6/2003 Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista Sisällysluettelo Ikäheimo M Sisällysluettelo...1 Tiivistelmä...3 1. Johdanto...4 2. Asuntojen ilmanvaihdon

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 SISÄLLYSLUETTELO Sivu ILOX MOSAIK KONEEN OSAT 2 ILMANVAIHDON TARVE 3 ILMANVAIHDON OHJAUSVAIHTOEHDOT 3 KÄYTTÖÖNOTTO 4 3.1 Jälkilämmitys

Lisätiedot

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas Valaistus Suunnittelu Rakentaminen Energiatehokkuus Jokakodin valaistusopas 12/2010 Sisältö Sisältö...1 1 Johdanto...3 2 Valaistussuunnittelun perusteita...4 2.1 Luonnonvalo osana kodin valaistusta...4

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT Building Technology Sähkölämmitys Tämä esite antaa käytännöllisiä vinkkejä sähkölämmitykseen, lämmityksen asennukseen ja hyötyihin, joista asunnonomistajat voivat nauttia vuosia

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU:

AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU: ILPO Comfort POISTOILMALÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU: PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMMÖN TEHO RAKENNUKSEN JA KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS POISTO- TAI TULO-POISTO -ILMANVAIHTO LÄMPIMÄN

Lisätiedot

HYVÄ ILMA SISÄLLÄKIN

HYVÄ ILMA SISÄLLÄKIN POISTOILMAN LÄMMÖNTALTEENOTON VUOSIHYÖTYSUHDELUOKKA HYVÄ ILMA SISÄLLÄKIN Helppokäyttöistä ilmanvaihdon huipputekniikkaa 09MV 0 MV MV A+ VALLOX ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ VALLOX ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ Älykkäällä

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta

Lisätiedot

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Insinöörityö: 30.05.2010 Ohjaaja: rakennuttajainsinööri Pekka Talonpoika Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko 1/2000 Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko Rakennutan hyvän ja taloudellisen talon Ruotsin eko-kylästä tuli energiatuhlari MotiVoittaja -kilpailu alkanut Muovia vai paperia tiivistykseen? 1 Asiantuntijana

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA TUULETTUVA ALAPOHJA TUULETTUVAN ALAPOHJAN KÄYTTÄYTYMINEN ERI VUODENAIKOINA KRIITTISIN AJANKOHTA ON KESÄLLÄ, JOLLOIN ULKOILMASSA ON SUURI MÄÄRÄ

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA 1 (50) Tiivistelmä Raportissa arvioidaan kiinteitä kotimaisia polttoaineita

Lisätiedot

Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS

Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS Wasa Station L1+ suunnittelu Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 ENERGIANKULUTUKSEN PIENENTÄMINEN JA HUIPPUTEHOJEN HALLINTA...

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot