ILMANVAIHTOJÄRJESTELMISSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMANVAIHTOJÄRJESTELMISSÄ"

Transkriptio

1 Sisäilmastoseminaari 2013 Helsinki, ILMANVAIHDON TEHOKKUUS ERI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMISSÄ, Jorma Heikkinen, Erikoistutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomi Kai Sirén, Prof. Aalto yliopisto, Suomi

2 Johdanto 1970-luvun energiakriisin jälkeen on pyritty y kehittämään ilmanvaihtojärjestelmiä, j joilla saadaan aikaan samanaikaisesti sekä hyvä sisäilman laatu että lämpöviihtyvyys käyttämättä kuitenkaan liikaa energiaa. Tutkimukset osoittavat, että sisäilman laatu, lämpö-olot, epäpuhtauksien leviäminen ja jopa henkilön tuottavuus riippuvat suuresti ilmanjakolaitteen tuottamasta ilmavirtauksesta. On arvioitu, että huonosta sisäilmasta aiheutuvat sairaudet aiheuttavat Suomessa noin 2,7 miljardin euron kustannukset vuodessa. Ilmanvaihdon määrällinen vaikutus tartuntatautien leviämiseen jäi kuitenkin epäselväksi. Kuitenkin viimeaikainen tutkimus osoittaa, että sairasrakennusoireyhtymästä pääsemiseen tarvitaan hyvin suuria ilmanvaihtomääriä, noin 25 litraa sekunnissa henkilöä kohti.

3 Tavoite Tämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida kirjallisuuden perusteella ilmavaihdon tehokkuutta ja tehokkuusindeksejä eri ilmavaihtojärjestelmissä. Tutkimuksessa esitetään myös uusi hengitysvyöhykkeen suojailmanvaihtoperiaate

4 NYKYISET ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 1) SEKOITTAVA ILMANVAIHTO (MV, MIXING VENTILATION) Sekoittavan ilmanjaon tarkoitus on johtaa ilmavirta huonetilaan vedottomasti,,jotta termiset olosuhteet ja ilman mahdolliset epäpuhtaudet jakautuvat tasaisesti joko koko tilaan tai valitulle alueelle, esimerkiksi oleskeluvyöhykkeelle. Ilmavirrat määritetään tää lämmönpoiston, kosteudenpoiston tai tilassa vapautuvien epäpuhtauksien poiston perusteella. Kuva 1 Boyle osoitti vuonna 1889 miten sekoittava yläpuolinen ilmajako voi tuoda influenssaan sairastuneen henkilöön hengitysilmaa sekä kynttilöiden palokaasuja oleskelualueelle.

5 ) SYRJÄYTYSILMANVAIHTO (DV, DISPLACEMENT VENTILATION) Kuva 2 Syrjäytysilmanvaihto (REHVA Guidebook) Syrjäytysilmanvaihto pitää oleskeluvyöhykkeen puhtaana ohjaamalla epäpuhtaan ilman huoneen yläosaan (kuva 2). Syrjäyttävässä ilmanvaihdossa käytetään yleensä hyväksi epäpuhtauspäästöihin liittyvää, kuvan 2 osoittamaa ylöspäin suuntautuvaa konvektiovirtausta. Viileä tuloilma ohjataan normaalisti lähelle lattiaa pienellä nopeudella, tyypillisesti alle 0,5 metriä sekunnissa

6 ) Kohdepoistojärjestelmä (LEV, Local Extract Ventilation) Kohdepoisto on erittäin tehokas tiloissa, joissa on paikallisia selvästi tunnistettavia epäpuhtauslähteitä, kuten teollisuustiloissa tai keittiöissä. Normaalisti N lähteen lähellä llä tai yläpuolella l ll on poistoventtiili ttiili tai huppu, joka poistaa epäpuhtaudet ennen niiden leviämistä huoneeseen. 4) Mäntäilmavaihto (PiV, Piston Ventilation) Mäntätyyppinen virtaus saadaan aikaan syöttämällä ilmaa vaakatai pystysuunnassa koko huoneen poikkipinnalle pienellä nopeudella (tyypillisesti 0,2-0,4 m/s) ja pienellä turbulenssilla. Tämä on hyvin tehokas ilmanvaihtotapa, mutta se on myös kallis ja vaatii erittäin suuret ilmavirrat ( vaihtoa tunnissa). Siksi sitä käytetään ää vain tietyissä sovelluksissa, s ssa, kuten puhdastiloissa ssa ja leikkaussaleissa.

7 ) HENKILÖKOHTAINEN ILMANVAIHTO (PV, PERSONALIZED VENTILATION) Kuva 3 Henkilökohtainen ilmavaihto Henkilökohtaisella ilmanvaihdolla (kuva 3) voidaan ohjata laadukasta tuloilmaa suoraan hengitysalueelle. ll Perinteisen PV-ilmanvaihdon yhteenveto osoittaa, että jopa 80% hengitysilmasta voisi koostua henkilökohtaisesta tuloilmasta, jonka ilmavirta on pienempi kuin 3,0 litraa sekunnissa. Henkilökohtainen ilmanvaihto voi säästää jopa 60% energiaa verrattuna sekoittavaan ilmanvaihtoon kylmässä ilmastossa ja 51% vastaavasti kuumassa ilmastossa.

8 ) Hybridi-ilmanjako (HAD, Hybrid Air Distribution) Tehokkuudestaan huolimatta syrjäytysilmanjaolla on kaksi keskeistä puutetta: (1) sitä ei voida käyttää lämmitykseen, (2) tuloilman jako ulottuu rajoitetun matkan päähän huoneessa. Näitä puutteita pyritään korjaamaan hybridiilmanjakojärjestelmässä, mikä yhdistää MV-ja DV-järjestelmän piirteitä. HADperiaatteesta esimerkkejä ovat törmäävän suihkun järjestelmä (IJ, Impinging Jet) sekä yhtyvän suihkun järjestelmä j ä (CJ, Confluent Jet) Kuva 4 Hybridi-ilmavaihto

9 ) Stratum-ilmanvaihto (SV, Stratum Ventilation) Stratum-ilmanvaihdolla pyritään sopeutumaan itäisen Aasian hallitusten pyrkimykseen korottaa sisälämpötiloja. SV-ilmanvaihdon ajatuksena on ohjata raitista ilmaa hengitysvyöhykkeelle ja maksimoida ilmanvaihdon tehokkuus Kuva 5 Stratum-ilmavaihto

10 ) Hengitysvyöhykkeen suojailmanvaihto iht (POV, Protected t Occupied Zone Ventilation) Tähän tarvitaan perusteellista tutkimusta, jossa tavoitteena on hyvä sisäilman laatu, lämpöviihtyisyys sekä energiatehokkuus. Tässä tutkimuksessa on keskitytty etsimään tehokasta ilmanvaihtoa avotoimistoihin ja julkisiin tiloihin käyttämällä tuloilmalaitteita, joilla saadaan tasomainen ilmasuihku. ihk Hengitysvyöhykkeen suojailmanvaihto käsittää kuvan 6 mukaisesti matalan turbulenssin rakohajottimet sekä ylemmän ja alemman poistoilmalaitteen. Avotoimisto on jaettu neljäksi henkilökohtaiseksi työalueeksi ilmaverhoilla jotka samalla tuovat puhdasta ilmaa. Ilmaverhot estävät mahdollisesti saastuneen ilman siirtymisen osa-alueelta toiselle. Kuva 6 POV-ilmavaihto

11 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN TEHOKKUUS Ilmanvaihdon tehtävästä riippuen ilmanjakojärjestelmien tehokkuutta on arvioitava erilaisilla indekseillä. Taulukosta nähdään, että useimpia järjestelmiä voidaan arvioida vähintään 2-3 indeksin perusteella. Hengitysvyöhykkeen suojailmanvaihdon tavoitteiden kannalta tärkeintä on suojaus epäpuhtauksilta ja paikallinen ilmanlaatuindeksi. Taulukko 1 Ilmanjakojärjestelmien arviointi eri indekseillä. ILMANVAIHTO EPÄPUHTAUKSIEN POISTO LÄMMÖN POISTO ε ε a e (%) ε t MV (5C<ΔT<0C) (KATTOPOISTO); 99 % /24/ /20/ (0C<ΔT<-5C) (lattiapoisto) /4/ DV /20/ (2<ΔT<0 ) /4/ 121% /24/ HV /LEV /PiV 2 PIV /22/ 123% HV/24/ PV (ΔT=-6C) (ΔT=-3C) (ΔT=-0C) /4/ /25/

12 Lämpötilasta riippuen ilmanvaihdon tehokkuus Kuva 7 Ilmanvaihdon tehokuutta riippuu tulo lämpötilasta Tehokkuus lisääntyy tuloilman lämpötilan noustessa henkilökohtaisella ilmanjaolla sekä sekoittavalla ilmanjaolla, jossa poisto on alhaalla. Vastaavasti tehokkuus pienenee tuloilman lämpötilan noustessa jos poisto on ylhäällä. Samoin tapahtuu myös syrjäyttävällä ilmanjaolla, jolla ilmanvaihdon tehokkuus ylittää ykkösen vasta jäähdytystilanteessa. Henkilökohtaisella ilmanjaolla ilmanvaihdon tehokkuus on kaikissa tilanteissa suurempi kuin 1.

13 Yhteenveto Sekoittavaa ilmanvaihtoa on käytetty yli sata vuotta. Sen haittapuolet ovat edelleen haaste koska puhdas tuloilma sekoittuu sisäilman epäpuhtauksiin. Toimistoissa ilmanvaihdon tarve on noin 10 litraa sekunnissa henkilöä kohti, joidenkin tutkimusten mukaan jopa 25 litraa. Tavanomaiset ilmanjakojärjestelmät eivät kuitenkaan tarjoa riittävää suojaa ilman välityksellä tarttuville epidemioille. Esitetty uusi hengitysvyöhykkeen suojailmanvaihto (POZ) voi parantaa merkittävästi suojaustehokkuutta avotoimistoissa ja yleisissä tiloissa. Järjestelmän toimivuudesta ja soveltuvuudesta käytäntöön tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta. Tärkeimmät ovat paikallinen ilmanlaatuindeksi sekä epäpuhtauksilta suojautumiseen liittyvät indeksit.

14 Erikoistutkija puh Kirjoittajat haluavat a at kiittää Suomen Akademi:tä tutkimuksen tuesta ja rahoituksesta.

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 6/2003 Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista Sisällysluettelo Ikäheimo M Sisällysluettelo...1 Tiivistelmä...3 1. Johdanto...4 2. Asuntojen ilmanvaihdon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Ammattikeittiöiden suunnittelu 2015 4. 13.

Ammattikeittiöiden suunnittelu 2015 4. 13. Ammattikeittiöiden suunnittelu 13.4.2015 Ammattikeittiöiden luokittelu Ruokapalvelujärjestelmän mukaan Keskuskeittiöt Tuotetaan ruokaa muihin keittiöihin kuljetettavaksi Valmistuskeittiöt Kaikki ruoat

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja Vesipolitiikan puitedirektiivi Vesi on elinehto Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja taloudellinen toimintamme on täysin riippuvaista tästä kallisarvoisesta luonnonvarasta. Vettä

Lisätiedot

Sankt Petersgatan 128 on. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö

Sankt Petersgatan 128 on. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö ENERGIATEHOKKUUS Sankt Petersgatan 128. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö Sankt Petersgatan 128 on rakennettu vuonna 1971. Se ei ole arkkitehtuuriltaan kovin tyypillinen Miljon-ohjelman kerrostalo,

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 9 Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Sisältö Pääkirjoitus Keskittyminen

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Valaistushankintojen energiatehokkuus

Valaistushankintojen energiatehokkuus SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 1 Valaistushankintojen energiatehokkuus Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta; valaistusosuuksien

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot