CV Katja Heikkinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CV 16.6.2011 Katja Heikkinen"

Transkriptio

1 Katja Heikkinen Syntymäaika: , Turku Yhteystiedot: Haimionkuja Vanhalinna Puh Koulutus: Jatko-opiskelija, Turun Yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta 2003 syksystä; Terveystieteiden maisteri, Turun Yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta 2001; Opettajan koulutusohjelma Sairaanhoitaja, leikkaus- ja anestesiasairaanhoito, Turun terveydenhuolto-oppilaitos 1996 Ylioppilas, Kaarinan lukio 1993 (ya. magna cumlaude) Muu koulutus: European Academy of Nursing Science summer school for doctoral studies (kolmivuotinen) 2007 Ensiapuopettajakurssi (HEO), Suomen punainen risti 2002, 2006 Työkokemus: Turun ammattikorkeakoulu 01/ Päätoiminen tuntiopettaja Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos (12 kk) 1/ /2003 Päätoiminen tuntiopettaja Turun ammattikorkeakoulu (4 kk) 09/ /2002 Päätoiminen tuntiopettaja Turun ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (46 kk) 06/2002 4/2006 Osa-aikainen tuntiopettaja ja tuntityö Ensiapukoulutus, lähihoitajien ammatilliset opinnot ja työelämän kehittämisprojekti (Masa-Yards) Turun ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus (4 kk) 09/ /2002 Opintojen suunnittelija, vastuuopettaja Erikoistumisopintojen suunnittelu; infektioiden torjuntatyön erikoistumisopinnot Turun ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus (9 kk) 09/ /2002 Vastuuopettaja Erikoistumisopintojen suunnittelu ja toteutus; kivunhoitotyön erikoistumisopinnot Turun yliopistollinen keskussairaala (52 kk) 05/ /2004 Sairaanhoitaja, kirurgian klinikka Leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja (vakinainen työsuhde, virkavapaus 09/2002 -) Suomen syöpärekisteri (5 kk) 01/ /2000 Tutkimusassistentti Tutkimusaineiston kokoamistehtävät Sairaala Pulssi (38 kk) 11/1999 1/2003 Sairaanhoitaja, leikkausosasto Leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja (tuntityö) Turun yliopistollinen keskussairaala (40 kk) 01/ /2000 Sairaanhoitaja, kirurgian klinikka Leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja (määräaikainen työsuhde) Kielitaito: Suomi kirjallinen/suullinen: kiitettävä Englanti kirjallinen/suullinen: hyvä Ruotsi kirjallinen/suullinen: hyvä

2 1. Kansainv.julkaisut, joissa referee käytäntö 1.1 Heikkinen K., Salanterä S., Suomi, R., Lindblom, A., Leino Kilpi H Ambulatory orthopaedic surgery patient education and cost of care. Orthopaedic Nursing (30)1, Heikkinen K., Leino Kilpi H., Salanterä S Ambulatory orthopaedic surgery patients knowledge with Internet-based education. Submitted. 1.3 Heikkinen K., Salanterä S., Leppänen, T., Vahlberg, T., Leino Kilpi H Ambulatory orthopaedic surgery patients emotions with two different patient education methods. Submitted. 1.4 Heikkinen K., Leino Kilpi H., Vahlberg T., Salanterä S Ambulatory orthopaedic surgery patients symptoms with two different patient education methods. Submitted. 1.5 Heikkinen, K., Suomi, R., Jääskeläinen, M., Kaljonen, A., Leino-Kilpi, H., Salanterä, S Creation and evaluation of an ambulatory orthopaedic surgical patient education website to support empowerment. CIN: Computers, Informatics, Nursing 28(5), Heikkinen, K., Leino-Kilpi, H., Nummela, T., Kaljonen, A., Salanterä, S A comparison of two educational interventions for the cognitive empowerment of ambulatory orthopaedic surgery patients. Patient Education and Counseling 73, Heikkinen, K., Leino-Kilpi, H., Hiltunen, A., Johansson, K., Kaljonen, A., Rankinen, S., Virtanen, H., Salanterä, S Ambulatory orthopaedic surgery patients knowledge expectations and perceptions of received knowledge. Journal of Advanced Nursing 60(3), Heikkinen K., Salanterä S., Suomi, R., Leino Kilpi H Is the Internet based education method usable in ambulatory surgery patient education? Hietanen O. (ed.) Well-being in the information society Seris C-2: Heikkinen K, Kettu M, Taittonen M, Salanterä S, Postoperative pain assessment in recovery room. Journal of Advanced Nursing 52(6), Virtanen H, Salanterä S, Johansson K, Heikkinen K, Hiltunen A, Kaljonen A, Rankinen S, Leino-Kilpi H A survey of patients' personal expenditure related to ambulatory surgery. Ambulatory Surgery 15(4): Leino-Kilpi, H., Heikkinen, K., Hiltunen, A., Johansson, K., Kaljonen, A., Virtanen, H., Salanterä, S Preference for information and behavioural control among adult ambulatory surgical patients. Applied Nursing Research 22: Suhonen, R., Virtanen, H., Heikkinen, K., Johansson, K., Kaljonen, A., Leppänen, T., Salanterä, S., Leino-Kilpi, H The health-related quality of life of day-case surgery patients: a pre-post test survey using the EuroQoL-5D. Quality of Life Research Rankinen, S., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K., Kaljonen, A., Virtanen, H., Leino-Kilpi, H Expectations and received knowledge by surgical patients. International Journal for Quality in Health Care19(2): Leino-Kilpi, H., Johansson, K., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Virtanen, H., Salanterä, S Patient education and health related quality of life surgical hospital patients as a case in point. Journal of Nursing Care Quality 20(4), Johansson, K., Salanterä, S., Heikkinen, K., Kuusisto, A., Virtanen, H. & Leino-Kilpi, H Surgical patient education: Assessing the interventions and exploring the outcomes from experimental and quasiexperimental studies from 1990 to Clinical Effectiveness in Nursing 8, Kansainväliset julkaisut, ei referee - 3. Kansalliset julkaisut, joissa referee käytäntö 3.1 Heikkinen, K., Johansson, K., Leino-Kilpi, H., Virtanen, H., Rankinen, S., Salanterä, S Potilasopetus suomalaisen hoitotieteen tutkimuskohteena: Analyysi suomalaisista opinnäytetöistä. Hoitotiede 18(3), Original in Finnish, English abstract). (Patient education as a research subject in Finnish academic thesis of nursing science Finnish Journal of Nursing Science 18(3),

3 3.2 Virtanen H, Johansson K, Heikkinen K, Leino-Kilpi H, Rankinen S, Salanterä S Kirurgisen potilaan oppimistarpeet Katsaus oppimistarpeita arvioiviin mittareihin. Hoitotiede 19, Kansalliset julkaisut, ei referee 4.1 Heikkinen, K Potilasohjauksen tavoitteena tiedollisesti voimavaraistunut potilas. Pinsetti Heikkinen, K Luotettavuutta ja tuloksia internetin avulla potilasohjaukseen. Hospitaali Heikkinen, K Tuloksellista potilasohjausta internetin välityksellä. Pinsetti. 4.4 Heikkinen, K Internet avuksi potilaan ohjaukseen olemmeko valmiita vastaamaan haasteeseen? Pinsetti Heikkinen, K Päiväkirurgisen potilaan ohjausta kehitetään Internet avuksi. Sairaala-lehti Kauppila, M, Salanterä S, Heikkinen K Akuutin toimenpiteeseen liittyvän kivunhoitotyön suositukset sairaanhoitajan päätöksenteon tueksi. Sairaanhoitaja Kansalaisen terveystiedon lähteet Teoksessa Tutkien terveyttä Lind K., Saarikoski M. & Koivuniemi S. (toim.). Turun ammattikorkeakoulun raportteja Heikkinen, K Potilaan kivun systemaattinen arviointi. teoksessa Potilaan hoito päivystyksessä Koponen, L. & Sillanpää, K. (toim.) Heikkinen, K. & Salanterä S Akuutin kivunhoitotyön suositukset. Silmähoitaja 3, Salanterä S, Hupli M, Kontio E, Heikkinen K Hoitotieteen teoria I, verkko-opetusohjelma. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Salanterä S. ja Heikkinen K Leikkauksen jälkeinen kivun hoitotyö heräämössä. Sairaanhoitaja (75) Suulliset-esitykset (tieteellinen/referee käyt.) 5.1 Heikkinen K Empowering patient education with Internet in ambulatory orthopaedic nursing. International Association of Ambulatory Surgery (IAAS) Copenhagen 5.2 Heikkinen, K., Salanterä, S., Leino-Kilpi H Päiväkirurgisten potilaiden arvioita Internet-ohjauksen soveltuvuudesta preoperatiiviseen ohjaukseen. XI kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio (+Proceedings-kirjaan). 5.3 Heikkinen, K., Salanterä, S., Leino-Kilpi, H Ambulatory orthopaedic surgery patients knowledge with Internet-based education. MedInfo 13 th World Congress on Medical and Health Informatics Cape Town, South Africa. 5.4 Heikkinen, K., Salanterä, S., Leino-Kilpi H Patients experience of uncertainty with the Internet-based patient education. Patients experience of uncertainty with the Internet-based patient education. EACH Verona, Italy. 5.5 Heikkinen, K., Johansson, K., Leino-Kilpi H., Salanterä, S Ambulatory orthopaedic surgery patients anxiety with Internet-based education. AMON Malta. 5.6 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H Outcomes of Internet-based education versus face to face education with a nurse. 5 th European Operating Room Nurses Association Congress (EORNAC) Copenhagen. 5.7 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H Päiväkirurgisten potilaiden tiedollinen voimavaraistuminen internet ohjauksen avulla. X kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Vaasa. 5.8 Heikkinen, K, Salanterä, S, Suomi, R, Leino-Kilpi, H Outcomes of Internet-based education. The 2007 World Conference on Surgical Patient Care Seoul, South Korea. 5.9 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H Siirtyykö ohjaus verkkoon? esimerkki päiväkirurgisen potilaan ohjauksesta Internetin avulla. Terveysnet tutkimussymposium Helsinki.

4 5.10 Heikkinen, K., Hiltunen, A., Johansson, K., Kaljonen A., Leino-Kilpi, H., Leppänen, T., Virtanen H., Salanterä, S., Usability of Internet in patients education practical issues. 4th EORNA Congress, , Dublin, Ireland Heikkinen K., Salanterä S., Suomi, R., Leino Kilpi H Is the Internet based education method usable in ambulatory surgery patient education? Well-being in the information society (WIS 2006) Turku Johansson, K., Salanterä, S., Virtanen, H., Heikkinen, K., Leino-Kilpi, H Preoperatiivinen ohjaus päiväkirurgisessa hoitotyössä voimavaraistumisen näkökulmasta. IX kansallinen hoitotieteellinen konferenssi viisas vaikuttaja , Turun yliopisto Idvall, E., Nilsson, U., Johansson, K., Berg, K., Allvin, R., Leino-Kilpi, H., Unosson, M., Salanterä, S., Heikkinen, K., Virtanen, H., Barthelsson, C., Nordstrom, G. & Ehnfors, M Postoperative recovery from different perspectives. ICN Conference. May 27 June 1, Yokohama, Japan. Symposium Heikkinen K Patient education in Internet ambulatory surgery as an example. NORNA. Pohjoismainen leikkaussalisairaanhoitajien konferenssi Uppsala. Ruotsi Heikkinen, K, Salanterä, S, Johansson, K, Virtanen, H, Kuusisto, A & Leino-Kilpi H Potilasohjaus hoitotieteen tutkimuskohteena analyysi suomalaisista hoitotieteellisistä opinnäytetöistä vuosilta VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere Johansson, K., Salanterä, S., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Virtanen, H.. Leino-Kilpi, H Day surgery patient ready for decision making concerning care? 17th International Nursing Research Congress, , Montreal, Canada Johansson, K., Salanterä, S., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Rankinen, S., Virtanen, H.. Leino-Kilpi, H., Empowering effects of preoperative educational session in ambulatory surgery setting. 9th Nursing Research Conference. Sigma Theta Tau Madrid, Spain Johansson, K, Leino-Kilpi H, Heikkinen K, Kuusisto A, Virtanen H & Salanterä S Kirurgisen aikuispotilaan opetuksen vaikuttavuus kokeellisten tutkimusten perusteella. VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere. (+Proceedings-kirjaan) Johansson, K, Salanterä, S, Kuusisto, A, Heikkinen, K, Virtanen, H & Leino-Kilpi, H Patient education, satisfaction and quality of life among elective and emergency patients having surgery. The 17th Annual Pacific Nursing Conference Addressing Issues in Health Care Disparities through Research and Practice, , Hilton Hawaiian Village, Waikiki, Honolulu, Hawaii, USA Kuusisto, A, Salanterä S, Virtanen H, Heikkinen K, Johansson, K & Leino-Kilpi H Kirurgisen potilaan sisäisen hallinnan tukeminen potilasohjauksen avulla. VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere..(+Proceedings-kirjaan) Salanterä, S, Johansson, K, Kuusisto, A., Heikkinen, K, Virtanen, H, & Leino-Kilpi, H Evaluating the empowerment aspect of patient education. The 17th Annual Pacific Nursing Conference Addressing Issues in Health Care Disparaties through Research and Practice, , Hilton Hawaian Village, Waikiki, Honolulu, Hawaii, USA. 6. Poster-esitykset (tieteellinen/referee käyt.) 6.1 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H.How patients do evaluate their education? comparison of two education methods. The 10th International Congress on Nursing Informatics (NI2009) Helsinki. 6.2 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H. Ambulatory orthopaedic surgery patients knowledge with Internet-based education. International Conference on Communication in Healthcare , Oslo, Norway. 6.3 Heikkinen, K., Salanterä. S., Leino-Kilpi, H. A comparison of two educational interventions for the experience of the pain of ambulatory orthopaedic surgery patients. 31st Annual SASP Congress and Pain Course Turku. Best poster award.

5 6.4 Heikkinen, K., Salanterä, S., Johansson, K., Virtanen H., Leino-Kilpi, H Outcomes of the preoperative educational session with ambulatory orthopaedic surgery patients. 18th International Nursing Research Congress Focusing on Evidence-Based Practice, Sigma Theta Tau Vienna, Austria. 6.5 Heikkinen, K., Salanterä. S., Leino-Kilpi, H. Evaluation of internet-based education patients point of view. The 7th Conference on Advances in Health Care Science Research Stockholm. Sweden. 6.6 Heikkinen, K, Salanterä, S, Suomi, R, Hiltunen, A, Leino-Kilpi, H, Effectivenes of patient education in orthopaedic ambulatory surgery experiment with Internet-based programme. The 3rd International Conference of the Association for Communication in Healthcare , Basle, Switzerland. 6.7 Heikkinen, K., Johansson, K., Leino-Kilpi, H., Virtanen H., Salanterä, S., Orthopaedic ambulatory surgery patients empowering knowledge. 8th World Conference for Nurse Anaesthetist Lausanne, Switzerland. 6.8 Heikkinen K., Salanterä S., Hiltunen A., Jääskeläinen M., Leppänen T., Leino Kilpi H How to structure an empowering education program for Internet. 9 th International Congrence on Nursing Informatics Seoul, Korea. 6.9 Heikkinen, K., Leino-Kilpi. H., Suomi, R., Salanterä, S Voimavaraistavan preoperatiivisen Internet-ohjausmateriaalin sisällön tuottaminen ja validointi. IX kansallinen hoitotieteellinen konferenssi viisas vaikuttaja , Turun yliopisto Johansson, K., Salanterä, S., Heikkinen, K., Rankinen, S., Virtanen, H., Leino-Kilpi, H Empowering surgical patients through patient education. The 56th Annual Meeting of SATS and the 27th Annula Meeting of SCANSECT Marina Congress Center, Helsinki Kaljonen, A, Heikkinen, K, Johansson, K, Leino-Kilpi, H., Virtanen, H, Development of the tool for patient education. The 3rd International Conference of the Association for Communication in Healthcare, September , Basle, Switzerland Virtanen, H., Johansson, K, Heikkinen, K., Kaljonen, A., Leino-Kilpi, H., Salanterä, S Connection between received knowledge and costs and contacts of ambulatory surgery patients. The 3rd International Conference of the Association for Communication in Healthcare, , Basle, Switzerland Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K. & Leino-Kilpi, H Empowering patient education developing and evaluating computer-based simulation program. 4th EORNA Congress, , Dublin, Ireland Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K. & Leino-Kilpi, H Learning of empowering patient education. 8th World Congress for Nurse Anesthesis Lausanne, Switzerland Heikkinen, K., Salanterä, S., Lindblom, A., Suomi, R., Leino-Kilpi, H., Orthopaedic ambulatory surgery patients education in internet. World Conference on Surgical Patient Care, AORN, Barcelona, Spain Heikkinen, K, Salanterä, S, Johansson, K, Kuusisto A, Virtanen, H Empowering surgical patients with information. 15th International Nursing Research Congress, Dublin, Ireland Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K. & Leino-Kilpi, H Empowering patient education developing and evaluating computer-based simulation program. 4th EORNA Congress, , Dublin, Ireland Virtanen, H., Johansson, K, Heikkinen, K., Kaljonen, A., Leino-Kilpi, H., Salanterä, S Connection between received knowledge and costs and contacts of ambulatory surgery patients. The 3rd International Conference of the Association for Communication in Healthcare, , Basle, Switzerland Johansson, K., Leino-Kilpi, H., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Rankinen, S., Virtanen, H., Salanterä, S Empowering knowledge in ambulatory surgical nursing - Patients perspective. 16th International Nursing Congress Renew Nursing Through Scholarship , Waikoloa, Hawaii Hawaii s Big Island.

6 6.20 Johansson, K., Leino-Kilpi, H., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Rankinen, S., Virtanen, H., Salanterä, S Patient Information Do we have enough knowledge? 23rd Quadrennial Congress Taipei Taiwan Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K., Rankinen, S. & Leino-Kilpi, H Empowering knowledge: Quality of patient education. 10th European Forum on Quality Improvement in Health Care, , ExCel Conference Centre, Docklands, London UK. Book of abstracts Johansson, K., Salanterä, S.,Heikkinen, K.,Kuusisto, A.,Virtanen, H.,Leino-Kilpi, H Empowermental approach to surgical patient education. International Conference on Communication in Healthcare, Bruges, Belgium Salanterä, S, Heikkinen, K, Johansson, K, Kuusisto, A, Leino-Kilpi, H & Virtanen, H Measuring outcomes of patient education in surgical wards. Fifth Annual Evidence_Based Practice Conference Translating Research Evidence into Best Practice, , University of Rochester School of Nursing Rochester, New York, USA Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K., Kuusisto, A., Leino-Kilpi, H Empowering knowledge in surgical nursing; developing and testing instruments. 12th Biennial Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers (WENR), Lisbon, Portugal Virtanen, H, Salanterä S, Kuusisto, A, Johansson, K, Heikkinen K & Leino-Kilpi H Kirurgisen potilaan oppimistarpeiden arviointi - analyysi mittareista. VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere. 7. Muut suulliset esitykset kotimaassa 7.1 Miten rakentaa potilasohjaus verkkoon. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 7.2 Kliininen asiantuntija (YAMK) potilaan hoitoa kehittämässä. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 7.3 Potilaille tietoa verkon välityksellä. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 7.4 Internet potilasohjauksessa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Oulu. 7.5 Internetin avulla tuloksiin päiväkirurgisen potilaan ohjauksessa. Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry Helsinki. 7.6 Internet-ohjauksen vaikuttavuus. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 7.7 Valmistautuminen internetin avulla leikkaukseen - tarvitaanko enää sairaanhoitajaa? Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry 20 vuotta. Valtakunnalliset opintopäivät Helsinki. 7.8 Voimavaraistavaa potilasohjausta Internetin avulla. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos. Kliinisen hoitotieteen päivä Turku 7.9 Internet päiväkirurgisen potilaan ohjauksessa. VSSHP, Kirurginen sairaala. 18 ja Turku Internet avuksi päiväkirurgisen potilaan ohjaukseen. Potilasohjaus Ajankohtaista tutkimuksessa ja kehittämisessä. Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry Turku Internet apuvälineenä päiväkirurgisen potilaan tiedon välityksessä. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos. Potilasohjaus Miten tietoa saisi ymmärrettäväksi? Turku 7.12 Internet-ohjaus päiväkirurgiassa. Kirurgian koulutuspäivä HYKS. Biomedicum. Helsinki Internetin mahdollisuudet potilaan ohjauksessa. Osastonhoitaja henkilöstöjohtajana Naantalin kylpylä, Naantali Internet päiväkirurgisen potilaan ohjaamisessa. Sairaanhoitajapäivät Helsinki Potilaan voimavaraistava ohjaus Tietolähde. TYKS. Turku Kivun hoitotyö. Paikallinen koulutustilaisuus Loimaan aluesairaala. Loimaa.

7 7.17 Preoperatiivisen ohjauksen tuloksellisuus. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Hoitotyön eettisyys ja tuloksellisuus 23 ja Turku Mistä potilaalle hyvää tietoa? Hoitotiede 2005 koulutustilaisuus. Pro Nursing Turku Näyttöön perustuva hoitotyö; kivun hoitotyön suositukset Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri. Jyväskylä Kivun hoitotyön suositukset osana näyttöön perustuvaa hoitotyötä. VSSHP. Hoitotyön iltapäivä: Näyttöön perustuva hoitotyö toteutus käytännössä. Kevät TYKS Turku Kivun hoitotyön suositukset akuutin kivun hoitoon Sairaanhoitajapäivät. Kevät Helsinki Potilaan ja omaisen päätöksentekoon mukaan ottaminen. Satshp. Näyttöön perustuva hoitotyö. Kevät Pori Mistä hyvää tietoa potilaalle?. Pro Nursing ry, Hoitotiede 2005 tapahtuma Turku Kivun hoitotyön suositukset. Näyttöön perustuva hoitotyö koulutustilaisuus. Suomen Sairaanhoitajaliiton Saimaan Sairaanhoitajat r.y. kevät Lappeenranta Leikkauksen jälkeinen kivun hoitotyö. Lääkehoidon kompastuskiviä; Suomen sairaanhoitajaliitto, kevät Kivun arviointi. Duodecim seura. kevät Savonlinna. 8. Muut poster-esitykset kotimaassa 8.1 Leppänen, T., Nummela, T., Lindblom, A., Hiltunen, A., Heikkinen, K., Salanterä, S., Leino-Kilpi, H Päiväkirurgisen potilaan voimavaraistavan ohjauksen tuloksellisuus. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 8.2 Pansio, K., Tuokko, N., Nuutinen H., Ikonen, T., Suominen, L., Kosklin, R., Karhuvaara, R., Heikkinen, K., Leino-Kilpi, H., Kriittistä alaraajaiskemiaa sairastavan potilaan hoitotyö laadun määrittely. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 9 Muut ansiot 9.1 Vertaisarvioija lehdessä: MORE EBN, bmjupdates+, and the Evidence-Based Journals 9.2 Hoitotyön suositukset akuutin kivun hoitotyöhön työryhmän jäsen (Suomen sairaanhoitajaliitto). 9.3 Referee lehdessä: The International Journal of Healthcare Technology and Management (IJHTM) Vertaisarvioija lehdessä: Sairaanhoitaja, Suomen Sairaanhoitajaliitto Puheenjohtajana toimiminen sairaanhoitajapäivillä 2003, 2004, 2005 ja Sanomalehdet 10.1 Syrjä J Potilasohjaus nettiaikaan. Lasaretti Riikilä K Netin kautta ennakkotietoa päiväkirurgiassa. Hospitaali. 1, Moberg T Potilas tarvitsee tietoa sairaudestaan oman päätöksentekonsa tueksi. Turun Sanomat Marjomaa P Potilaan ohjaus uusille urille. Lasaretti. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin lehti. 5, Moberg T Potilas tarvitsee tietoa sairaudestaan oman päätöksentekonsa tueksi. Forssan lehti WWW-sivut

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015

LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015 Sini Eloranta RN, PhD University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015 1. Articles in refereed scientific journals 1. Eloranta S, Routasalo P, Arve S.. Personal resources

Lisätiedot

ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011)

ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011) ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011) Mirkka Inkeri Järvinen (os. Rantanen) HAIKARANPORTTI 6 B 19, 02620 ESPOO PUHELIN 050 5872 729 SÄHKÖPOSTI mirkka.jarvinen@utu.fi HENKILÖTIEDOT Syntymäaika:

Lisätiedot

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma 1. Artikkelit tieteellisissä julkaisuissa, joissa on refereekäytäntö 1.1 Kuosmanen

Lisätiedot

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS Miia Martinsuo LIST OF PUBLICATIONS Tampere University of Technology Department of Industrial Management P.O. Box 541, FI-33101 Tampere, Finland tel. mobile +358 40 849 0895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Mr. Jukka Matti Lerkkanen

Mr. Jukka Matti Lerkkanen Mr. Jukka Matti Lerkkanen University Address: E-Mail Address: Web Site: Teacher Education College Rajakatu 35 Jyväskylä University of Applied Sciences 40200 Jyväskylä, Finland Phone: +358 400 249643 FAX:

Lisätiedot

LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt

LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt 1. Ahtonen, Niina. Savonia Business, tietojenkäsittely. 2. Eerola, Anne. Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

FAMILY Married to senior research scientist Jari Lappalainen Ph.D. (Tech) Son Oskari (1995) and daughter Siiri (2000)

FAMILY Married to senior research scientist Jari Lappalainen Ph.D. (Tech) Son Oskari (1995) and daughter Siiri (2000) CURRICULUM VITAE Kristiina Patja Markunkuja 1 A 00370 Helsinki Finland 28.2.2013 NAME AND DATE OF BIRTH Kristiina Patja Born in Joensuu 28th of May 1967 FAMILY Married to senior research scientist Jari

Lisätiedot

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl)

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl) Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Julkaisuluettelo (ei täydellinen) 1(37) Satakunta University of Applied Sciences Technology and Maritime Management Publications 2011 1. Hongisto V,

Lisätiedot

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 4/2006 POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Toimittaneet

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 3.2.2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot

LIITETAULUKKO 1: Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: hoitosuosituksen perustana olevat lähteet

LIITETAULUKKO 1: Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: hoitosuosituksen perustana olevat lähteet Nro Lähde Vuosi 3. Shea R, Brooks JA, Dayhoff NE & Keck J. 2002. Pain intensity and postoperative pulmonary complications among the elderly after abdominal surgery. Heart & Lung 31(6), 440-449. 6. Hamunen

Lisätiedot

JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti

JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti 1 OULUN YLIOPISTO Seppo Väyrynen Lokakuu 16., 2014 JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti TUTKIMUSJULKAISUT

Lisätiedot

Näyttöön perustuva hoitotyö -kuvaus toimintamallin kehittämisestä

Näyttöön perustuva hoitotyö -kuvaus toimintamallin kehittämisestä 1 Näyttöön perustuva hoitotyö -kuvaus toimintamallin kehittämisestä Anneli Sarajärvi Terveystieteiden tohtori, yliopettaja. projektipäällikkö PhD, RN, Principal Lecturer, Project Manager Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ACTA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1214. Pirjo Kaakinen OULU 2013 MEDICA

ACTA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1214. Pirjo Kaakinen OULU 2013 MEDICA OULU 2013 D 1214 ACTA Pirjo Kaakinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA,

Lisätiedot

englanti erinomainen, ruotsi kiitettävä, ranska hyvä, saksa tyydyttävä, suomi äidinkieli

englanti erinomainen, ruotsi kiitettävä, ranska hyvä, saksa tyydyttävä, suomi äidinkieli ANSIOLUETTELO Nimi: Mika Laakkonen Puh: +358 40 5086832 Sähköposti: mika.laakkonen@ulapland.fi KOULUTUS 2007 Filosofian tohtori, Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta 2003 Filosofian tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

MONI-lääke-hankkeen tuloksia

MONI-lääke-hankkeen tuloksia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 168 tutkimuksia 41 Virpi Sulosaari, Riikka Teuri, Taina Soini, Arja Pekonen, Katja Ojanperä, Heikki Alanko, Hanne Juuti, Petter Tuderman & Elli Leppä Sairaanhoitaja

Lisätiedot

31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO. pro

31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO. pro 31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO 0434 pro Suomen Sairaalahygienialehden kirjoitusohjeet Julkaisupolitiikka Lehti julkaisee sairaalahygieniaan ja

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla

Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla projektin loppuraportti Painilainen Terhi Kylävalli Anja Hassinen Tiina

Lisätiedot

PÄIVYSTYSHOITOTYÖN OSAAMINEN VALMISTUVIEN SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN ARVIOIMANA

PÄIVYSTYSHOITOTYÖN OSAAMINEN VALMISTUVIEN SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN ARVIOIMANA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA SER. C OSA TOM. 363 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA PÄIVYSTYSHOITOTYÖN OSAAMINEN VALMISTUVIEN SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN ARVIOIMANA English

Lisätiedot

VALMISTUVAN SAIRAANHOITAJAN LÄÄKEHOITO-OSAAMISEN VAATIMUKSET

VALMISTUVAN SAIRAANHOITAJAN LÄÄKEHOITO-OSAAMISEN VAATIMUKSET OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 54 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Virpi Sulosaari, Päivi Erkko & Leena Walta VALMISTUVAN SAIRAANHOITAJAN LÄÄKEHOITO-OSAAMISEN VAATIMUKSET Kohti kansallista konsensusta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Näytön aika. Using EDTA as an anticoagulant for ESR to replace citrate

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Näytön aika. Using EDTA as an anticoagulant for ESR to replace citrate 93 17. vuosikerta 4 2000 KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti Journal of The Finnish Society of Clinical Chemistry Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.fi

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAAN PREOPERATIIVINEN OHJAUS

TEKONIVELPOTILAAN PREOPERATIIVINEN OHJAUS TEKONIVELPOTILAAN PREOPERATIIVINEN OHJAUS Tietopaketti sairaanhoitajille Taina Mettovaara Pirjo Ronkainen Diakoniaammattikorkeakoulu Oulun yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) 2 Taina

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot