CV Katja Heikkinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CV 16.6.2011 Katja Heikkinen"

Transkriptio

1 Katja Heikkinen Syntymäaika: , Turku Yhteystiedot: Haimionkuja Vanhalinna Puh Koulutus: Jatko-opiskelija, Turun Yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta 2003 syksystä; Terveystieteiden maisteri, Turun Yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta 2001; Opettajan koulutusohjelma Sairaanhoitaja, leikkaus- ja anestesiasairaanhoito, Turun terveydenhuolto-oppilaitos 1996 Ylioppilas, Kaarinan lukio 1993 (ya. magna cumlaude) Muu koulutus: European Academy of Nursing Science summer school for doctoral studies (kolmivuotinen) 2007 Ensiapuopettajakurssi (HEO), Suomen punainen risti 2002, 2006 Työkokemus: Turun ammattikorkeakoulu 01/ Päätoiminen tuntiopettaja Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos (12 kk) 1/ /2003 Päätoiminen tuntiopettaja Turun ammattikorkeakoulu (4 kk) 09/ /2002 Päätoiminen tuntiopettaja Turun ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (46 kk) 06/2002 4/2006 Osa-aikainen tuntiopettaja ja tuntityö Ensiapukoulutus, lähihoitajien ammatilliset opinnot ja työelämän kehittämisprojekti (Masa-Yards) Turun ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus (4 kk) 09/ /2002 Opintojen suunnittelija, vastuuopettaja Erikoistumisopintojen suunnittelu; infektioiden torjuntatyön erikoistumisopinnot Turun ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus (9 kk) 09/ /2002 Vastuuopettaja Erikoistumisopintojen suunnittelu ja toteutus; kivunhoitotyön erikoistumisopinnot Turun yliopistollinen keskussairaala (52 kk) 05/ /2004 Sairaanhoitaja, kirurgian klinikka Leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja (vakinainen työsuhde, virkavapaus 09/2002 -) Suomen syöpärekisteri (5 kk) 01/ /2000 Tutkimusassistentti Tutkimusaineiston kokoamistehtävät Sairaala Pulssi (38 kk) 11/1999 1/2003 Sairaanhoitaja, leikkausosasto Leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja (tuntityö) Turun yliopistollinen keskussairaala (40 kk) 01/ /2000 Sairaanhoitaja, kirurgian klinikka Leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja (määräaikainen työsuhde) Kielitaito: Suomi kirjallinen/suullinen: kiitettävä Englanti kirjallinen/suullinen: hyvä Ruotsi kirjallinen/suullinen: hyvä

2 1. Kansainv.julkaisut, joissa referee käytäntö 1.1 Heikkinen K., Salanterä S., Suomi, R., Lindblom, A., Leino Kilpi H Ambulatory orthopaedic surgery patient education and cost of care. Orthopaedic Nursing (30)1, Heikkinen K., Leino Kilpi H., Salanterä S Ambulatory orthopaedic surgery patients knowledge with Internet-based education. Submitted. 1.3 Heikkinen K., Salanterä S., Leppänen, T., Vahlberg, T., Leino Kilpi H Ambulatory orthopaedic surgery patients emotions with two different patient education methods. Submitted. 1.4 Heikkinen K., Leino Kilpi H., Vahlberg T., Salanterä S Ambulatory orthopaedic surgery patients symptoms with two different patient education methods. Submitted. 1.5 Heikkinen, K., Suomi, R., Jääskeläinen, M., Kaljonen, A., Leino-Kilpi, H., Salanterä, S Creation and evaluation of an ambulatory orthopaedic surgical patient education website to support empowerment. CIN: Computers, Informatics, Nursing 28(5), Heikkinen, K., Leino-Kilpi, H., Nummela, T., Kaljonen, A., Salanterä, S A comparison of two educational interventions for the cognitive empowerment of ambulatory orthopaedic surgery patients. Patient Education and Counseling 73, Heikkinen, K., Leino-Kilpi, H., Hiltunen, A., Johansson, K., Kaljonen, A., Rankinen, S., Virtanen, H., Salanterä, S Ambulatory orthopaedic surgery patients knowledge expectations and perceptions of received knowledge. Journal of Advanced Nursing 60(3), Heikkinen K., Salanterä S., Suomi, R., Leino Kilpi H Is the Internet based education method usable in ambulatory surgery patient education? Hietanen O. (ed.) Well-being in the information society Seris C-2: Heikkinen K, Kettu M, Taittonen M, Salanterä S, Postoperative pain assessment in recovery room. Journal of Advanced Nursing 52(6), Virtanen H, Salanterä S, Johansson K, Heikkinen K, Hiltunen A, Kaljonen A, Rankinen S, Leino-Kilpi H A survey of patients' personal expenditure related to ambulatory surgery. Ambulatory Surgery 15(4): Leino-Kilpi, H., Heikkinen, K., Hiltunen, A., Johansson, K., Kaljonen, A., Virtanen, H., Salanterä, S Preference for information and behavioural control among adult ambulatory surgical patients. Applied Nursing Research 22: Suhonen, R., Virtanen, H., Heikkinen, K., Johansson, K., Kaljonen, A., Leppänen, T., Salanterä, S., Leino-Kilpi, H The health-related quality of life of day-case surgery patients: a pre-post test survey using the EuroQoL-5D. Quality of Life Research Rankinen, S., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K., Kaljonen, A., Virtanen, H., Leino-Kilpi, H Expectations and received knowledge by surgical patients. International Journal for Quality in Health Care19(2): Leino-Kilpi, H., Johansson, K., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Virtanen, H., Salanterä, S Patient education and health related quality of life surgical hospital patients as a case in point. Journal of Nursing Care Quality 20(4), Johansson, K., Salanterä, S., Heikkinen, K., Kuusisto, A., Virtanen, H. & Leino-Kilpi, H Surgical patient education: Assessing the interventions and exploring the outcomes from experimental and quasiexperimental studies from 1990 to Clinical Effectiveness in Nursing 8, Kansainväliset julkaisut, ei referee - 3. Kansalliset julkaisut, joissa referee käytäntö 3.1 Heikkinen, K., Johansson, K., Leino-Kilpi, H., Virtanen, H., Rankinen, S., Salanterä, S Potilasopetus suomalaisen hoitotieteen tutkimuskohteena: Analyysi suomalaisista opinnäytetöistä. Hoitotiede 18(3), Original in Finnish, English abstract). (Patient education as a research subject in Finnish academic thesis of nursing science Finnish Journal of Nursing Science 18(3),

3 3.2 Virtanen H, Johansson K, Heikkinen K, Leino-Kilpi H, Rankinen S, Salanterä S Kirurgisen potilaan oppimistarpeet Katsaus oppimistarpeita arvioiviin mittareihin. Hoitotiede 19, Kansalliset julkaisut, ei referee 4.1 Heikkinen, K Potilasohjauksen tavoitteena tiedollisesti voimavaraistunut potilas. Pinsetti Heikkinen, K Luotettavuutta ja tuloksia internetin avulla potilasohjaukseen. Hospitaali Heikkinen, K Tuloksellista potilasohjausta internetin välityksellä. Pinsetti. 4.4 Heikkinen, K Internet avuksi potilaan ohjaukseen olemmeko valmiita vastaamaan haasteeseen? Pinsetti Heikkinen, K Päiväkirurgisen potilaan ohjausta kehitetään Internet avuksi. Sairaala-lehti Kauppila, M, Salanterä S, Heikkinen K Akuutin toimenpiteeseen liittyvän kivunhoitotyön suositukset sairaanhoitajan päätöksenteon tueksi. Sairaanhoitaja Kansalaisen terveystiedon lähteet Teoksessa Tutkien terveyttä Lind K., Saarikoski M. & Koivuniemi S. (toim.). Turun ammattikorkeakoulun raportteja Heikkinen, K Potilaan kivun systemaattinen arviointi. teoksessa Potilaan hoito päivystyksessä Koponen, L. & Sillanpää, K. (toim.) Heikkinen, K. & Salanterä S Akuutin kivunhoitotyön suositukset. Silmähoitaja 3, Salanterä S, Hupli M, Kontio E, Heikkinen K Hoitotieteen teoria I, verkko-opetusohjelma. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Salanterä S. ja Heikkinen K Leikkauksen jälkeinen kivun hoitotyö heräämössä. Sairaanhoitaja (75) Suulliset-esitykset (tieteellinen/referee käyt.) 5.1 Heikkinen K Empowering patient education with Internet in ambulatory orthopaedic nursing. International Association of Ambulatory Surgery (IAAS) Copenhagen 5.2 Heikkinen, K., Salanterä, S., Leino-Kilpi H Päiväkirurgisten potilaiden arvioita Internet-ohjauksen soveltuvuudesta preoperatiiviseen ohjaukseen. XI kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio (+Proceedings-kirjaan). 5.3 Heikkinen, K., Salanterä, S., Leino-Kilpi, H Ambulatory orthopaedic surgery patients knowledge with Internet-based education. MedInfo 13 th World Congress on Medical and Health Informatics Cape Town, South Africa. 5.4 Heikkinen, K., Salanterä, S., Leino-Kilpi H Patients experience of uncertainty with the Internet-based patient education. Patients experience of uncertainty with the Internet-based patient education. EACH Verona, Italy. 5.5 Heikkinen, K., Johansson, K., Leino-Kilpi H., Salanterä, S Ambulatory orthopaedic surgery patients anxiety with Internet-based education. AMON Malta. 5.6 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H Outcomes of Internet-based education versus face to face education with a nurse. 5 th European Operating Room Nurses Association Congress (EORNAC) Copenhagen. 5.7 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H Päiväkirurgisten potilaiden tiedollinen voimavaraistuminen internet ohjauksen avulla. X kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Vaasa. 5.8 Heikkinen, K, Salanterä, S, Suomi, R, Leino-Kilpi, H Outcomes of Internet-based education. The 2007 World Conference on Surgical Patient Care Seoul, South Korea. 5.9 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H Siirtyykö ohjaus verkkoon? esimerkki päiväkirurgisen potilaan ohjauksesta Internetin avulla. Terveysnet tutkimussymposium Helsinki.

4 5.10 Heikkinen, K., Hiltunen, A., Johansson, K., Kaljonen A., Leino-Kilpi, H., Leppänen, T., Virtanen H., Salanterä, S., Usability of Internet in patients education practical issues. 4th EORNA Congress, , Dublin, Ireland Heikkinen K., Salanterä S., Suomi, R., Leino Kilpi H Is the Internet based education method usable in ambulatory surgery patient education? Well-being in the information society (WIS 2006) Turku Johansson, K., Salanterä, S., Virtanen, H., Heikkinen, K., Leino-Kilpi, H Preoperatiivinen ohjaus päiväkirurgisessa hoitotyössä voimavaraistumisen näkökulmasta. IX kansallinen hoitotieteellinen konferenssi viisas vaikuttaja , Turun yliopisto Idvall, E., Nilsson, U., Johansson, K., Berg, K., Allvin, R., Leino-Kilpi, H., Unosson, M., Salanterä, S., Heikkinen, K., Virtanen, H., Barthelsson, C., Nordstrom, G. & Ehnfors, M Postoperative recovery from different perspectives. ICN Conference. May 27 June 1, Yokohama, Japan. Symposium Heikkinen K Patient education in Internet ambulatory surgery as an example. NORNA. Pohjoismainen leikkaussalisairaanhoitajien konferenssi Uppsala. Ruotsi Heikkinen, K, Salanterä, S, Johansson, K, Virtanen, H, Kuusisto, A & Leino-Kilpi H Potilasohjaus hoitotieteen tutkimuskohteena analyysi suomalaisista hoitotieteellisistä opinnäytetöistä vuosilta VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere Johansson, K., Salanterä, S., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Virtanen, H.. Leino-Kilpi, H Day surgery patient ready for decision making concerning care? 17th International Nursing Research Congress, , Montreal, Canada Johansson, K., Salanterä, S., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Rankinen, S., Virtanen, H.. Leino-Kilpi, H., Empowering effects of preoperative educational session in ambulatory surgery setting. 9th Nursing Research Conference. Sigma Theta Tau Madrid, Spain Johansson, K, Leino-Kilpi H, Heikkinen K, Kuusisto A, Virtanen H & Salanterä S Kirurgisen aikuispotilaan opetuksen vaikuttavuus kokeellisten tutkimusten perusteella. VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere. (+Proceedings-kirjaan) Johansson, K, Salanterä, S, Kuusisto, A, Heikkinen, K, Virtanen, H & Leino-Kilpi, H Patient education, satisfaction and quality of life among elective and emergency patients having surgery. The 17th Annual Pacific Nursing Conference Addressing Issues in Health Care Disparities through Research and Practice, , Hilton Hawaiian Village, Waikiki, Honolulu, Hawaii, USA Kuusisto, A, Salanterä S, Virtanen H, Heikkinen K, Johansson, K & Leino-Kilpi H Kirurgisen potilaan sisäisen hallinnan tukeminen potilasohjauksen avulla. VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere..(+Proceedings-kirjaan) Salanterä, S, Johansson, K, Kuusisto, A., Heikkinen, K, Virtanen, H, & Leino-Kilpi, H Evaluating the empowerment aspect of patient education. The 17th Annual Pacific Nursing Conference Addressing Issues in Health Care Disparaties through Research and Practice, , Hilton Hawaian Village, Waikiki, Honolulu, Hawaii, USA. 6. Poster-esitykset (tieteellinen/referee käyt.) 6.1 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H.How patients do evaluate their education? comparison of two education methods. The 10th International Congress on Nursing Informatics (NI2009) Helsinki. 6.2 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H. Ambulatory orthopaedic surgery patients knowledge with Internet-based education. International Conference on Communication in Healthcare , Oslo, Norway. 6.3 Heikkinen, K., Salanterä. S., Leino-Kilpi, H. A comparison of two educational interventions for the experience of the pain of ambulatory orthopaedic surgery patients. 31st Annual SASP Congress and Pain Course Turku. Best poster award.

5 6.4 Heikkinen, K., Salanterä, S., Johansson, K., Virtanen H., Leino-Kilpi, H Outcomes of the preoperative educational session with ambulatory orthopaedic surgery patients. 18th International Nursing Research Congress Focusing on Evidence-Based Practice, Sigma Theta Tau Vienna, Austria. 6.5 Heikkinen, K., Salanterä. S., Leino-Kilpi, H. Evaluation of internet-based education patients point of view. The 7th Conference on Advances in Health Care Science Research Stockholm. Sweden. 6.6 Heikkinen, K, Salanterä, S, Suomi, R, Hiltunen, A, Leino-Kilpi, H, Effectivenes of patient education in orthopaedic ambulatory surgery experiment with Internet-based programme. The 3rd International Conference of the Association for Communication in Healthcare , Basle, Switzerland. 6.7 Heikkinen, K., Johansson, K., Leino-Kilpi, H., Virtanen H., Salanterä, S., Orthopaedic ambulatory surgery patients empowering knowledge. 8th World Conference for Nurse Anaesthetist Lausanne, Switzerland. 6.8 Heikkinen K., Salanterä S., Hiltunen A., Jääskeläinen M., Leppänen T., Leino Kilpi H How to structure an empowering education program for Internet. 9 th International Congrence on Nursing Informatics Seoul, Korea. 6.9 Heikkinen, K., Leino-Kilpi. H., Suomi, R., Salanterä, S Voimavaraistavan preoperatiivisen Internet-ohjausmateriaalin sisällön tuottaminen ja validointi. IX kansallinen hoitotieteellinen konferenssi viisas vaikuttaja , Turun yliopisto Johansson, K., Salanterä, S., Heikkinen, K., Rankinen, S., Virtanen, H., Leino-Kilpi, H Empowering surgical patients through patient education. The 56th Annual Meeting of SATS and the 27th Annula Meeting of SCANSECT Marina Congress Center, Helsinki Kaljonen, A, Heikkinen, K, Johansson, K, Leino-Kilpi, H., Virtanen, H, Development of the tool for patient education. The 3rd International Conference of the Association for Communication in Healthcare, September , Basle, Switzerland Virtanen, H., Johansson, K, Heikkinen, K., Kaljonen, A., Leino-Kilpi, H., Salanterä, S Connection between received knowledge and costs and contacts of ambulatory surgery patients. The 3rd International Conference of the Association for Communication in Healthcare, , Basle, Switzerland Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K. & Leino-Kilpi, H Empowering patient education developing and evaluating computer-based simulation program. 4th EORNA Congress, , Dublin, Ireland Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K. & Leino-Kilpi, H Learning of empowering patient education. 8th World Congress for Nurse Anesthesis Lausanne, Switzerland Heikkinen, K., Salanterä, S., Lindblom, A., Suomi, R., Leino-Kilpi, H., Orthopaedic ambulatory surgery patients education in internet. World Conference on Surgical Patient Care, AORN, Barcelona, Spain Heikkinen, K, Salanterä, S, Johansson, K, Kuusisto A, Virtanen, H Empowering surgical patients with information. 15th International Nursing Research Congress, Dublin, Ireland Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K. & Leino-Kilpi, H Empowering patient education developing and evaluating computer-based simulation program. 4th EORNA Congress, , Dublin, Ireland Virtanen, H., Johansson, K, Heikkinen, K., Kaljonen, A., Leino-Kilpi, H., Salanterä, S Connection between received knowledge and costs and contacts of ambulatory surgery patients. The 3rd International Conference of the Association for Communication in Healthcare, , Basle, Switzerland Johansson, K., Leino-Kilpi, H., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Rankinen, S., Virtanen, H., Salanterä, S Empowering knowledge in ambulatory surgical nursing - Patients perspective. 16th International Nursing Congress Renew Nursing Through Scholarship , Waikoloa, Hawaii Hawaii s Big Island.

6 6.20 Johansson, K., Leino-Kilpi, H., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Rankinen, S., Virtanen, H., Salanterä, S Patient Information Do we have enough knowledge? 23rd Quadrennial Congress Taipei Taiwan Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K., Rankinen, S. & Leino-Kilpi, H Empowering knowledge: Quality of patient education. 10th European Forum on Quality Improvement in Health Care, , ExCel Conference Centre, Docklands, London UK. Book of abstracts Johansson, K., Salanterä, S.,Heikkinen, K.,Kuusisto, A.,Virtanen, H.,Leino-Kilpi, H Empowermental approach to surgical patient education. International Conference on Communication in Healthcare, Bruges, Belgium Salanterä, S, Heikkinen, K, Johansson, K, Kuusisto, A, Leino-Kilpi, H & Virtanen, H Measuring outcomes of patient education in surgical wards. Fifth Annual Evidence_Based Practice Conference Translating Research Evidence into Best Practice, , University of Rochester School of Nursing Rochester, New York, USA Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K., Kuusisto, A., Leino-Kilpi, H Empowering knowledge in surgical nursing; developing and testing instruments. 12th Biennial Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers (WENR), Lisbon, Portugal Virtanen, H, Salanterä S, Kuusisto, A, Johansson, K, Heikkinen K & Leino-Kilpi H Kirurgisen potilaan oppimistarpeiden arviointi - analyysi mittareista. VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere. 7. Muut suulliset esitykset kotimaassa 7.1 Miten rakentaa potilasohjaus verkkoon. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 7.2 Kliininen asiantuntija (YAMK) potilaan hoitoa kehittämässä. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 7.3 Potilaille tietoa verkon välityksellä. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 7.4 Internet potilasohjauksessa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Oulu. 7.5 Internetin avulla tuloksiin päiväkirurgisen potilaan ohjauksessa. Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry Helsinki. 7.6 Internet-ohjauksen vaikuttavuus. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 7.7 Valmistautuminen internetin avulla leikkaukseen - tarvitaanko enää sairaanhoitajaa? Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry 20 vuotta. Valtakunnalliset opintopäivät Helsinki. 7.8 Voimavaraistavaa potilasohjausta Internetin avulla. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos. Kliinisen hoitotieteen päivä Turku 7.9 Internet päiväkirurgisen potilaan ohjauksessa. VSSHP, Kirurginen sairaala. 18 ja Turku Internet avuksi päiväkirurgisen potilaan ohjaukseen. Potilasohjaus Ajankohtaista tutkimuksessa ja kehittämisessä. Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry Turku Internet apuvälineenä päiväkirurgisen potilaan tiedon välityksessä. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos. Potilasohjaus Miten tietoa saisi ymmärrettäväksi? Turku 7.12 Internet-ohjaus päiväkirurgiassa. Kirurgian koulutuspäivä HYKS. Biomedicum. Helsinki Internetin mahdollisuudet potilaan ohjauksessa. Osastonhoitaja henkilöstöjohtajana Naantalin kylpylä, Naantali Internet päiväkirurgisen potilaan ohjaamisessa. Sairaanhoitajapäivät Helsinki Potilaan voimavaraistava ohjaus Tietolähde. TYKS. Turku Kivun hoitotyö. Paikallinen koulutustilaisuus Loimaan aluesairaala. Loimaa.

7 7.17 Preoperatiivisen ohjauksen tuloksellisuus. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Hoitotyön eettisyys ja tuloksellisuus 23 ja Turku Mistä potilaalle hyvää tietoa? Hoitotiede 2005 koulutustilaisuus. Pro Nursing Turku Näyttöön perustuva hoitotyö; kivun hoitotyön suositukset Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri. Jyväskylä Kivun hoitotyön suositukset osana näyttöön perustuvaa hoitotyötä. VSSHP. Hoitotyön iltapäivä: Näyttöön perustuva hoitotyö toteutus käytännössä. Kevät TYKS Turku Kivun hoitotyön suositukset akuutin kivun hoitoon Sairaanhoitajapäivät. Kevät Helsinki Potilaan ja omaisen päätöksentekoon mukaan ottaminen. Satshp. Näyttöön perustuva hoitotyö. Kevät Pori Mistä hyvää tietoa potilaalle?. Pro Nursing ry, Hoitotiede 2005 tapahtuma Turku Kivun hoitotyön suositukset. Näyttöön perustuva hoitotyö koulutustilaisuus. Suomen Sairaanhoitajaliiton Saimaan Sairaanhoitajat r.y. kevät Lappeenranta Leikkauksen jälkeinen kivun hoitotyö. Lääkehoidon kompastuskiviä; Suomen sairaanhoitajaliitto, kevät Kivun arviointi. Duodecim seura. kevät Savonlinna. 8. Muut poster-esitykset kotimaassa 8.1 Leppänen, T., Nummela, T., Lindblom, A., Hiltunen, A., Heikkinen, K., Salanterä, S., Leino-Kilpi, H Päiväkirurgisen potilaan voimavaraistavan ohjauksen tuloksellisuus. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 8.2 Pansio, K., Tuokko, N., Nuutinen H., Ikonen, T., Suominen, L., Kosklin, R., Karhuvaara, R., Heikkinen, K., Leino-Kilpi, H., Kriittistä alaraajaiskemiaa sairastavan potilaan hoitotyö laadun määrittely. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 9 Muut ansiot 9.1 Vertaisarvioija lehdessä: MORE EBN, bmjupdates+, and the Evidence-Based Journals 9.2 Hoitotyön suositukset akuutin kivun hoitotyöhön työryhmän jäsen (Suomen sairaanhoitajaliitto). 9.3 Referee lehdessä: The International Journal of Healthcare Technology and Management (IJHTM) Vertaisarvioija lehdessä: Sairaanhoitaja, Suomen Sairaanhoitajaliitto Puheenjohtajana toimiminen sairaanhoitajapäivillä 2003, 2004, 2005 ja Sanomalehdet 10.1 Syrjä J Potilasohjaus nettiaikaan. Lasaretti Riikilä K Netin kautta ennakkotietoa päiväkirurgiassa. Hospitaali. 1, Moberg T Potilas tarvitsee tietoa sairaudestaan oman päätöksentekonsa tueksi. Turun Sanomat Marjomaa P Potilaan ohjaus uusille urille. Lasaretti. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin lehti. 5, Moberg T Potilas tarvitsee tietoa sairaudestaan oman päätöksentekonsa tueksi. Forssan lehti WWW-sivut

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen

CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen 1 CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Education and training Previous professional appointments Public presentations and lectures; domestic

Lisätiedot

1. Johansson, K., Hupli, M. & Salanterä, S Patient s learning needs after hip arthroplasty. Journal of Clinical Nursing 11,

1. Johansson, K., Hupli, M. & Salanterä, S Patient s learning needs after hip arthroplasty. Journal of Clinical Nursing 11, Department of Nursing Science Publications (Updated 20.6.2013) Empowering Patient Education 1. Articles in international scientific journals with a referee practice 2002 2003 2004 2005 2006 1. Johansson,

Lisätiedot

A Peer reviewed scientific articles. A1 Journal article-refereed, Original research. A2 Review article, Literature review, Systematic review

A Peer reviewed scientific articles. A1 Journal article-refereed, Original research. A2 Review article, Literature review, Systematic review CURRICULUM VITAE May 2016 Anne Ryhänen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Education and training Previous professional appointments International studies Official duties and administrative

Lisätiedot

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ortopedisten potilaiden ohjaus Johansson Kirsi, TtM (väit.3.11.2006) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ohjaus ortopedisessa hoitotyössä Ohjaus keskeinen toiminto hoitotyössä Laki potilaan

Lisätiedot

1. Articles in international scientific journals with a referee practice Articles in Finnish journals with a referee practice...

1. Articles in international scientific journals with a referee practice Articles in Finnish journals with a referee practice... Department of Nursing Science Publications (Updated 10.9.2014) Empowering Patient Education Contents 1. Articles in international scientific journals with a referee practice... 2 2. Articles in international

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS January 2013 Sirkku Rankinen

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS January 2013 Sirkku Rankinen CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS January 2013 Sirkku Rankinen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Name Sirkku Rankinen Current position Researcher 1, Part-time teacher 2 1 Empowering

Lisätiedot

Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä

Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä Anne Ryhänen TtM, röntgenhoitaja, TtT-opiskelija Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Ylihoitaja, Turun sosiaali- ja terveystoimi HOITOPOLKU Suomenkielisessä

Lisätiedot

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, 20700 Turku, Finland

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, 20700 Turku, Finland CURRICULUM VITAE, Heli Vaartio-Rajalin 23.4 2013 I PROFESSIONAL RECORD 1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin 2. Place and birth date Pertteli, Finland 1968 3. Current position Head of degree, Novia University

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 2.1.2013 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

1. Articles in international scientific journals with a referee practice Articles in Finnish journals with a referee practice...

1. Articles in international scientific journals with a referee practice Articles in Finnish journals with a referee practice... Department of Nursing Science Publications (Updated 17.6.2016) Empowering Patient Education Contents 1. Articles in international scientific journals with a referee practice... 2 2. Articles in international

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE September 2016 Mervi Siekkinen

CURRICULUM VITAE September 2016 Mervi Siekkinen CURRICULUM VITAE September 2016 Mervi Siekkinen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Education and training Previous professional appointments Public presentations and lectures; domestic

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS February 2015 Sirkku Rankinen

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS February 2015 Sirkku Rankinen CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS February 2015 Sirkku Rankinen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Name Sirkku Rankinen Current position PhD-student 1 1 Department of Nursing Science,

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, Turku, Finland

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, Turku, Finland CURRICULUM VITAE, Heli Vaartio-Rajalin 17.2 2014 I PROFESSIONAL RECORD 1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin 2. Place and birth date Pertteli, Finland 1968 3. Current position Head of degree, Novia University

Lisätiedot

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Miten arviointi suuntaa oppimista? Viivi Virtanen 28.2.2011 1/10 Millä keinoin opiskelijan saisi oppimaan sen mitä opetan? 2/10 Miten arviointi vaikuttaa siihen, miten

Lisätiedot

Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen

Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen Sini Eloranta sh, TtT, suunnittelija, PO osahanke, VSSHP sini.eloranta@tyks.fi, puh. 050-5608740 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri TYKS Erva alue

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M Preoperative documentation in Finland. AORN Journal 72(5),

Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M Preoperative documentation in Finland. AORN Journal 72(5), Maija Hupli University of Turku, Department of Nursing Science 4.4.2013 PUBLICATIONS 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M. 2000.

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS

PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS TUTKIMUKSEN TAUSTA Päiväkirurginen hoito on lisääntynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Tämä tuonut tarpeita

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, Turku, Finland

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, Turku, Finland CURRICULUM VITAE, Heli Vaartio-Rajalin 22 nd April 2014 I PROFESSIONAL RECORD 1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin 2. Place and birth date Pertteli, Finland 1968 3. Current position Head of degree, Novia

Lisätiedot

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma Kokeellinen asetelma Salla Grommi, sh, verisuonihoitaja, TtM, TtT-opiskelija Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Klassinen koeasetelma Pidetään tieteellisen tutkimuksen ideaalimallina ns. kultaisena standardina.

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä?

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä? Onko Sotella rakennuksia ja seiniä? Sessio 10 Toiminnan hallittu organisoiminen uudessa hallintorakenteessa Terveydenhuollon Atk-päivät Lahden messukeskus 24. - 25.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5 op Tenttimateriaali: Burns

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin

CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin PUBLICATIONS 1. Articles in international scientific journals with a referee practice 2. Articles in national scientific journals with a referee practice 3. International

Lisätiedot

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Marja Haapaniemi Johtava informaatikko, lähipalvelut Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Vaikuttavuuden käsite Vaikuttavuus käsitteenä

Lisätiedot

Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS 1 Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science 12.03.2012 LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS Articles in refereed international scientific journals 1. Anttila M, Välimäki

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

VOIMAVARAISTUMISTA TUKEVA POTILASOHJAUS

VOIMAVARAISTUMISTA TUKEVA POTILASOHJAUS 1 VOIMAVARAISTUMISTA TUKEVA POTILASOHJAUS To 9.10.2014 Pori Heli Virtanen, TtM, TtT-opiskelija, sh, esh Koordinaattori Turun yliopisto, hoitotieteen laitos 12.10.2014 2 Luennon jälkeen LUENNON TAVOITTEET

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus?

Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus? Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito Tampere 17.11.2011 Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus? Helena Leino-Kilpi, professori Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

Potilasturvallisuus - kansalaisille suunnatut palvelut ja esimerkiksi potilas HaiPro? Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Potilasturvallisuus - kansalaisille suunnatut palvelut ja esimerkiksi potilas HaiPro? Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ATK-päivät 20.-21.5.2014, Jyväskylä Potilasturvallisuus - kansalaisille suunnatut palvelut ja esimerkiksi potilas HaiPro? Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Sisältö RECEPS

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Voimavaraistava potilasohjaus -kirjalliset potilasohjeet

Voimavaraistava potilasohjaus -kirjalliset potilasohjeet Voimavaraistava potilasohjaus -kirjalliset potilasohjeet Voimavaraistavassa potilasohjauksessa potilaat kokevat olevansa olennainen osa ohjausprosessia Pellino ym. 1997 Kirjalliset potilasohjeet tarkoittaa

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Kohti tehohoitotyön narratiivien tehokkaampaa hyödyntämistä luonnollisen kielen käsittelyn avulla

Kohti tehohoitotyön narratiivien tehokkaampaa hyödyntämistä luonnollisen kielen käsittelyn avulla Marketta Hiissa*, Hanna Suominen**, Barbro Back*, Helena Karsten**, Tapio Salakoski**, Sanna Salanterä*** Kohti tehohoitotyön narratiivien tehokkaampaa hyödyntämistä luonnollisen kielen käsittelyn avulla

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS 1 Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science 22.1.2014 LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS Articles in refereed international scientific journals 2014 1. Kontio R, Anttila

Lisätiedot

1.2 Lauri S, Salanterä S, 1995: Decision-making models of Finnish nurses and public health nurses. Journal of Advanced Nursing, 21(3), 520-527.

1.2 Lauri S, Salanterä S, 1995: Decision-making models of Finnish nurses and public health nurses. Journal of Advanced Nursing, 21(3), 520-527. I PUBLICATIONS 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals 1.1 Hirsimäki H, Dahl M, Kero P, Wanne O, Korvenranta H, Salanterä S, 1988: High doppler-derived cardiac output in

Lisätiedot

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Outi Kortekangas-Savolainen Ihotautilääkäri, dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, opettajan laaja-alainen kelpoisuus

Lisätiedot

Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät

Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät 21.04.2016 Maritta Välimäki, professori Virve Pekurinen, Sh (AMK), TtM, Tohtorikoulutettava

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2016 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella 2.-3. lv HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin ja Minna Stolt Opetusmuoto:

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

POTILAAN OSALLISTAMINEN

POTILAAN OSALLISTAMINEN POTILAAN OSALLISTAMINEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISTÄ JA HOIDON JATKUVAA LAADUN PARANTAMISTA, CASE HYKS SYÖPÄKESKUS Tuula Helander Kehittämispäällikkö, Hyks Syöpäkeskus, HUS Asiamies, Suomen Syöpäinstituutti

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme?

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Tarja Kvist, TtT, Yliopistotutkija Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos 25.3.2011 28.3.2011 1 Mitä ovat vetovoimaiset sairaalat (magneettisairaalat)? Magneettisairaalamalli

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Toimintatutkimus. Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija. Hoitotyön tutkimuspäivä Toimintatutkimus

Toimintatutkimus. Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija. Hoitotyön tutkimuspäivä Toimintatutkimus Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Yleisnimitys erilaisille lähestymistavoille, joissa yhdessä osallistujien kanssa vaikutetaan heidän toimintaansa, saadaan

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ SYDÄNHOITOLINJALLA

SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ SYDÄNHOITOLINJALLA Jaana Kurki SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ SYDÄNHOITOLINJALLA - Osaamisen kuvantamismalli Kehittämisprojektin tausta Kehittämisprojekti oli osa laajempaa T-Pro

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot