CV Katja Heikkinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CV 16.6.2011 Katja Heikkinen"

Transkriptio

1 Katja Heikkinen Syntymäaika: , Turku Yhteystiedot: Haimionkuja Vanhalinna Puh Koulutus: Jatko-opiskelija, Turun Yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta 2003 syksystä; Terveystieteiden maisteri, Turun Yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta 2001; Opettajan koulutusohjelma Sairaanhoitaja, leikkaus- ja anestesiasairaanhoito, Turun terveydenhuolto-oppilaitos 1996 Ylioppilas, Kaarinan lukio 1993 (ya. magna cumlaude) Muu koulutus: European Academy of Nursing Science summer school for doctoral studies (kolmivuotinen) 2007 Ensiapuopettajakurssi (HEO), Suomen punainen risti 2002, 2006 Työkokemus: Turun ammattikorkeakoulu 01/ Päätoiminen tuntiopettaja Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos (12 kk) 1/ /2003 Päätoiminen tuntiopettaja Turun ammattikorkeakoulu (4 kk) 09/ /2002 Päätoiminen tuntiopettaja Turun ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (46 kk) 06/2002 4/2006 Osa-aikainen tuntiopettaja ja tuntityö Ensiapukoulutus, lähihoitajien ammatilliset opinnot ja työelämän kehittämisprojekti (Masa-Yards) Turun ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus (4 kk) 09/ /2002 Opintojen suunnittelija, vastuuopettaja Erikoistumisopintojen suunnittelu; infektioiden torjuntatyön erikoistumisopinnot Turun ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus (9 kk) 09/ /2002 Vastuuopettaja Erikoistumisopintojen suunnittelu ja toteutus; kivunhoitotyön erikoistumisopinnot Turun yliopistollinen keskussairaala (52 kk) 05/ /2004 Sairaanhoitaja, kirurgian klinikka Leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja (vakinainen työsuhde, virkavapaus 09/2002 -) Suomen syöpärekisteri (5 kk) 01/ /2000 Tutkimusassistentti Tutkimusaineiston kokoamistehtävät Sairaala Pulssi (38 kk) 11/1999 1/2003 Sairaanhoitaja, leikkausosasto Leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja (tuntityö) Turun yliopistollinen keskussairaala (40 kk) 01/ /2000 Sairaanhoitaja, kirurgian klinikka Leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja (määräaikainen työsuhde) Kielitaito: Suomi kirjallinen/suullinen: kiitettävä Englanti kirjallinen/suullinen: hyvä Ruotsi kirjallinen/suullinen: hyvä

2 1. Kansainv.julkaisut, joissa referee käytäntö 1.1 Heikkinen K., Salanterä S., Suomi, R., Lindblom, A., Leino Kilpi H Ambulatory orthopaedic surgery patient education and cost of care. Orthopaedic Nursing (30)1, Heikkinen K., Leino Kilpi H., Salanterä S Ambulatory orthopaedic surgery patients knowledge with Internet-based education. Submitted. 1.3 Heikkinen K., Salanterä S., Leppänen, T., Vahlberg, T., Leino Kilpi H Ambulatory orthopaedic surgery patients emotions with two different patient education methods. Submitted. 1.4 Heikkinen K., Leino Kilpi H., Vahlberg T., Salanterä S Ambulatory orthopaedic surgery patients symptoms with two different patient education methods. Submitted. 1.5 Heikkinen, K., Suomi, R., Jääskeläinen, M., Kaljonen, A., Leino-Kilpi, H., Salanterä, S Creation and evaluation of an ambulatory orthopaedic surgical patient education website to support empowerment. CIN: Computers, Informatics, Nursing 28(5), Heikkinen, K., Leino-Kilpi, H., Nummela, T., Kaljonen, A., Salanterä, S A comparison of two educational interventions for the cognitive empowerment of ambulatory orthopaedic surgery patients. Patient Education and Counseling 73, Heikkinen, K., Leino-Kilpi, H., Hiltunen, A., Johansson, K., Kaljonen, A., Rankinen, S., Virtanen, H., Salanterä, S Ambulatory orthopaedic surgery patients knowledge expectations and perceptions of received knowledge. Journal of Advanced Nursing 60(3), Heikkinen K., Salanterä S., Suomi, R., Leino Kilpi H Is the Internet based education method usable in ambulatory surgery patient education? Hietanen O. (ed.) Well-being in the information society Seris C-2: Heikkinen K, Kettu M, Taittonen M, Salanterä S, Postoperative pain assessment in recovery room. Journal of Advanced Nursing 52(6), Virtanen H, Salanterä S, Johansson K, Heikkinen K, Hiltunen A, Kaljonen A, Rankinen S, Leino-Kilpi H A survey of patients' personal expenditure related to ambulatory surgery. Ambulatory Surgery 15(4): Leino-Kilpi, H., Heikkinen, K., Hiltunen, A., Johansson, K., Kaljonen, A., Virtanen, H., Salanterä, S Preference for information and behavioural control among adult ambulatory surgical patients. Applied Nursing Research 22: Suhonen, R., Virtanen, H., Heikkinen, K., Johansson, K., Kaljonen, A., Leppänen, T., Salanterä, S., Leino-Kilpi, H The health-related quality of life of day-case surgery patients: a pre-post test survey using the EuroQoL-5D. Quality of Life Research Rankinen, S., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K., Kaljonen, A., Virtanen, H., Leino-Kilpi, H Expectations and received knowledge by surgical patients. International Journal for Quality in Health Care19(2): Leino-Kilpi, H., Johansson, K., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Virtanen, H., Salanterä, S Patient education and health related quality of life surgical hospital patients as a case in point. Journal of Nursing Care Quality 20(4), Johansson, K., Salanterä, S., Heikkinen, K., Kuusisto, A., Virtanen, H. & Leino-Kilpi, H Surgical patient education: Assessing the interventions and exploring the outcomes from experimental and quasiexperimental studies from 1990 to Clinical Effectiveness in Nursing 8, Kansainväliset julkaisut, ei referee - 3. Kansalliset julkaisut, joissa referee käytäntö 3.1 Heikkinen, K., Johansson, K., Leino-Kilpi, H., Virtanen, H., Rankinen, S., Salanterä, S Potilasopetus suomalaisen hoitotieteen tutkimuskohteena: Analyysi suomalaisista opinnäytetöistä. Hoitotiede 18(3), Original in Finnish, English abstract). (Patient education as a research subject in Finnish academic thesis of nursing science Finnish Journal of Nursing Science 18(3),

3 3.2 Virtanen H, Johansson K, Heikkinen K, Leino-Kilpi H, Rankinen S, Salanterä S Kirurgisen potilaan oppimistarpeet Katsaus oppimistarpeita arvioiviin mittareihin. Hoitotiede 19, Kansalliset julkaisut, ei referee 4.1 Heikkinen, K Potilasohjauksen tavoitteena tiedollisesti voimavaraistunut potilas. Pinsetti Heikkinen, K Luotettavuutta ja tuloksia internetin avulla potilasohjaukseen. Hospitaali Heikkinen, K Tuloksellista potilasohjausta internetin välityksellä. Pinsetti. 4.4 Heikkinen, K Internet avuksi potilaan ohjaukseen olemmeko valmiita vastaamaan haasteeseen? Pinsetti Heikkinen, K Päiväkirurgisen potilaan ohjausta kehitetään Internet avuksi. Sairaala-lehti Kauppila, M, Salanterä S, Heikkinen K Akuutin toimenpiteeseen liittyvän kivunhoitotyön suositukset sairaanhoitajan päätöksenteon tueksi. Sairaanhoitaja Kansalaisen terveystiedon lähteet Teoksessa Tutkien terveyttä Lind K., Saarikoski M. & Koivuniemi S. (toim.). Turun ammattikorkeakoulun raportteja Heikkinen, K Potilaan kivun systemaattinen arviointi. teoksessa Potilaan hoito päivystyksessä Koponen, L. & Sillanpää, K. (toim.) Heikkinen, K. & Salanterä S Akuutin kivunhoitotyön suositukset. Silmähoitaja 3, Salanterä S, Hupli M, Kontio E, Heikkinen K Hoitotieteen teoria I, verkko-opetusohjelma. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Salanterä S. ja Heikkinen K Leikkauksen jälkeinen kivun hoitotyö heräämössä. Sairaanhoitaja (75) Suulliset-esitykset (tieteellinen/referee käyt.) 5.1 Heikkinen K Empowering patient education with Internet in ambulatory orthopaedic nursing. International Association of Ambulatory Surgery (IAAS) Copenhagen 5.2 Heikkinen, K., Salanterä, S., Leino-Kilpi H Päiväkirurgisten potilaiden arvioita Internet-ohjauksen soveltuvuudesta preoperatiiviseen ohjaukseen. XI kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio (+Proceedings-kirjaan). 5.3 Heikkinen, K., Salanterä, S., Leino-Kilpi, H Ambulatory orthopaedic surgery patients knowledge with Internet-based education. MedInfo 13 th World Congress on Medical and Health Informatics Cape Town, South Africa. 5.4 Heikkinen, K., Salanterä, S., Leino-Kilpi H Patients experience of uncertainty with the Internet-based patient education. Patients experience of uncertainty with the Internet-based patient education. EACH Verona, Italy. 5.5 Heikkinen, K., Johansson, K., Leino-Kilpi H., Salanterä, S Ambulatory orthopaedic surgery patients anxiety with Internet-based education. AMON Malta. 5.6 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H Outcomes of Internet-based education versus face to face education with a nurse. 5 th European Operating Room Nurses Association Congress (EORNAC) Copenhagen. 5.7 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H Päiväkirurgisten potilaiden tiedollinen voimavaraistuminen internet ohjauksen avulla. X kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Vaasa. 5.8 Heikkinen, K, Salanterä, S, Suomi, R, Leino-Kilpi, H Outcomes of Internet-based education. The 2007 World Conference on Surgical Patient Care Seoul, South Korea. 5.9 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H Siirtyykö ohjaus verkkoon? esimerkki päiväkirurgisen potilaan ohjauksesta Internetin avulla. Terveysnet tutkimussymposium Helsinki.

4 5.10 Heikkinen, K., Hiltunen, A., Johansson, K., Kaljonen A., Leino-Kilpi, H., Leppänen, T., Virtanen H., Salanterä, S., Usability of Internet in patients education practical issues. 4th EORNA Congress, , Dublin, Ireland Heikkinen K., Salanterä S., Suomi, R., Leino Kilpi H Is the Internet based education method usable in ambulatory surgery patient education? Well-being in the information society (WIS 2006) Turku Johansson, K., Salanterä, S., Virtanen, H., Heikkinen, K., Leino-Kilpi, H Preoperatiivinen ohjaus päiväkirurgisessa hoitotyössä voimavaraistumisen näkökulmasta. IX kansallinen hoitotieteellinen konferenssi viisas vaikuttaja , Turun yliopisto Idvall, E., Nilsson, U., Johansson, K., Berg, K., Allvin, R., Leino-Kilpi, H., Unosson, M., Salanterä, S., Heikkinen, K., Virtanen, H., Barthelsson, C., Nordstrom, G. & Ehnfors, M Postoperative recovery from different perspectives. ICN Conference. May 27 June 1, Yokohama, Japan. Symposium Heikkinen K Patient education in Internet ambulatory surgery as an example. NORNA. Pohjoismainen leikkaussalisairaanhoitajien konferenssi Uppsala. Ruotsi Heikkinen, K, Salanterä, S, Johansson, K, Virtanen, H, Kuusisto, A & Leino-Kilpi H Potilasohjaus hoitotieteen tutkimuskohteena analyysi suomalaisista hoitotieteellisistä opinnäytetöistä vuosilta VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere Johansson, K., Salanterä, S., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Virtanen, H.. Leino-Kilpi, H Day surgery patient ready for decision making concerning care? 17th International Nursing Research Congress, , Montreal, Canada Johansson, K., Salanterä, S., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Rankinen, S., Virtanen, H.. Leino-Kilpi, H., Empowering effects of preoperative educational session in ambulatory surgery setting. 9th Nursing Research Conference. Sigma Theta Tau Madrid, Spain Johansson, K, Leino-Kilpi H, Heikkinen K, Kuusisto A, Virtanen H & Salanterä S Kirurgisen aikuispotilaan opetuksen vaikuttavuus kokeellisten tutkimusten perusteella. VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere. (+Proceedings-kirjaan) Johansson, K, Salanterä, S, Kuusisto, A, Heikkinen, K, Virtanen, H & Leino-Kilpi, H Patient education, satisfaction and quality of life among elective and emergency patients having surgery. The 17th Annual Pacific Nursing Conference Addressing Issues in Health Care Disparities through Research and Practice, , Hilton Hawaiian Village, Waikiki, Honolulu, Hawaii, USA Kuusisto, A, Salanterä S, Virtanen H, Heikkinen K, Johansson, K & Leino-Kilpi H Kirurgisen potilaan sisäisen hallinnan tukeminen potilasohjauksen avulla. VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere..(+Proceedings-kirjaan) Salanterä, S, Johansson, K, Kuusisto, A., Heikkinen, K, Virtanen, H, & Leino-Kilpi, H Evaluating the empowerment aspect of patient education. The 17th Annual Pacific Nursing Conference Addressing Issues in Health Care Disparaties through Research and Practice, , Hilton Hawaian Village, Waikiki, Honolulu, Hawaii, USA. 6. Poster-esitykset (tieteellinen/referee käyt.) 6.1 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H.How patients do evaluate their education? comparison of two education methods. The 10th International Congress on Nursing Informatics (NI2009) Helsinki. 6.2 Heikkinen, K, Salanterä, S, Leino-Kilpi, H. Ambulatory orthopaedic surgery patients knowledge with Internet-based education. International Conference on Communication in Healthcare , Oslo, Norway. 6.3 Heikkinen, K., Salanterä. S., Leino-Kilpi, H. A comparison of two educational interventions for the experience of the pain of ambulatory orthopaedic surgery patients. 31st Annual SASP Congress and Pain Course Turku. Best poster award.

5 6.4 Heikkinen, K., Salanterä, S., Johansson, K., Virtanen H., Leino-Kilpi, H Outcomes of the preoperative educational session with ambulatory orthopaedic surgery patients. 18th International Nursing Research Congress Focusing on Evidence-Based Practice, Sigma Theta Tau Vienna, Austria. 6.5 Heikkinen, K., Salanterä. S., Leino-Kilpi, H. Evaluation of internet-based education patients point of view. The 7th Conference on Advances in Health Care Science Research Stockholm. Sweden. 6.6 Heikkinen, K, Salanterä, S, Suomi, R, Hiltunen, A, Leino-Kilpi, H, Effectivenes of patient education in orthopaedic ambulatory surgery experiment with Internet-based programme. The 3rd International Conference of the Association for Communication in Healthcare , Basle, Switzerland. 6.7 Heikkinen, K., Johansson, K., Leino-Kilpi, H., Virtanen H., Salanterä, S., Orthopaedic ambulatory surgery patients empowering knowledge. 8th World Conference for Nurse Anaesthetist Lausanne, Switzerland. 6.8 Heikkinen K., Salanterä S., Hiltunen A., Jääskeläinen M., Leppänen T., Leino Kilpi H How to structure an empowering education program for Internet. 9 th International Congrence on Nursing Informatics Seoul, Korea. 6.9 Heikkinen, K., Leino-Kilpi. H., Suomi, R., Salanterä, S Voimavaraistavan preoperatiivisen Internet-ohjausmateriaalin sisällön tuottaminen ja validointi. IX kansallinen hoitotieteellinen konferenssi viisas vaikuttaja , Turun yliopisto Johansson, K., Salanterä, S., Heikkinen, K., Rankinen, S., Virtanen, H., Leino-Kilpi, H Empowering surgical patients through patient education. The 56th Annual Meeting of SATS and the 27th Annula Meeting of SCANSECT Marina Congress Center, Helsinki Kaljonen, A, Heikkinen, K, Johansson, K, Leino-Kilpi, H., Virtanen, H, Development of the tool for patient education. The 3rd International Conference of the Association for Communication in Healthcare, September , Basle, Switzerland Virtanen, H., Johansson, K, Heikkinen, K., Kaljonen, A., Leino-Kilpi, H., Salanterä, S Connection between received knowledge and costs and contacts of ambulatory surgery patients. The 3rd International Conference of the Association for Communication in Healthcare, , Basle, Switzerland Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K. & Leino-Kilpi, H Empowering patient education developing and evaluating computer-based simulation program. 4th EORNA Congress, , Dublin, Ireland Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K. & Leino-Kilpi, H Learning of empowering patient education. 8th World Congress for Nurse Anesthesis Lausanne, Switzerland Heikkinen, K., Salanterä, S., Lindblom, A., Suomi, R., Leino-Kilpi, H., Orthopaedic ambulatory surgery patients education in internet. World Conference on Surgical Patient Care, AORN, Barcelona, Spain Heikkinen, K, Salanterä, S, Johansson, K, Kuusisto A, Virtanen, H Empowering surgical patients with information. 15th International Nursing Research Congress, Dublin, Ireland Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K. & Leino-Kilpi, H Empowering patient education developing and evaluating computer-based simulation program. 4th EORNA Congress, , Dublin, Ireland Virtanen, H., Johansson, K, Heikkinen, K., Kaljonen, A., Leino-Kilpi, H., Salanterä, S Connection between received knowledge and costs and contacts of ambulatory surgery patients. The 3rd International Conference of the Association for Communication in Healthcare, , Basle, Switzerland Johansson, K., Leino-Kilpi, H., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Rankinen, S., Virtanen, H., Salanterä, S Empowering knowledge in ambulatory surgical nursing - Patients perspective. 16th International Nursing Congress Renew Nursing Through Scholarship , Waikoloa, Hawaii Hawaii s Big Island.

6 6.20 Johansson, K., Leino-Kilpi, H., Heikkinen, K., Kaljonen, A., Rankinen, S., Virtanen, H., Salanterä, S Patient Information Do we have enough knowledge? 23rd Quadrennial Congress Taipei Taiwan Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K., Rankinen, S. & Leino-Kilpi, H Empowering knowledge: Quality of patient education. 10th European Forum on Quality Improvement in Health Care, , ExCel Conference Centre, Docklands, London UK. Book of abstracts Johansson, K., Salanterä, S.,Heikkinen, K.,Kuusisto, A.,Virtanen, H.,Leino-Kilpi, H Empowermental approach to surgical patient education. International Conference on Communication in Healthcare, Bruges, Belgium Salanterä, S, Heikkinen, K, Johansson, K, Kuusisto, A, Leino-Kilpi, H & Virtanen, H Measuring outcomes of patient education in surgical wards. Fifth Annual Evidence_Based Practice Conference Translating Research Evidence into Best Practice, , University of Rochester School of Nursing Rochester, New York, USA Virtanen, H., Salanterä, S., Heikkinen, K., Johansson, K., Kuusisto, A., Leino-Kilpi, H Empowering knowledge in surgical nursing; developing and testing instruments. 12th Biennial Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers (WENR), Lisbon, Portugal Virtanen, H, Salanterä S, Kuusisto, A, Johansson, K, Heikkinen K & Leino-Kilpi H Kirurgisen potilaan oppimistarpeiden arviointi - analyysi mittareista. VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere. 7. Muut suulliset esitykset kotimaassa 7.1 Miten rakentaa potilasohjaus verkkoon. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 7.2 Kliininen asiantuntija (YAMK) potilaan hoitoa kehittämässä. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 7.3 Potilaille tietoa verkon välityksellä. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 7.4 Internet potilasohjauksessa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Oulu. 7.5 Internetin avulla tuloksiin päiväkirurgisen potilaan ohjauksessa. Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry Helsinki. 7.6 Internet-ohjauksen vaikuttavuus. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 7.7 Valmistautuminen internetin avulla leikkaukseen - tarvitaanko enää sairaanhoitajaa? Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry 20 vuotta. Valtakunnalliset opintopäivät Helsinki. 7.8 Voimavaraistavaa potilasohjausta Internetin avulla. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos. Kliinisen hoitotieteen päivä Turku 7.9 Internet päiväkirurgisen potilaan ohjauksessa. VSSHP, Kirurginen sairaala. 18 ja Turku Internet avuksi päiväkirurgisen potilaan ohjaukseen. Potilasohjaus Ajankohtaista tutkimuksessa ja kehittämisessä. Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry Turku Internet apuvälineenä päiväkirurgisen potilaan tiedon välityksessä. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos. Potilasohjaus Miten tietoa saisi ymmärrettäväksi? Turku 7.12 Internet-ohjaus päiväkirurgiassa. Kirurgian koulutuspäivä HYKS. Biomedicum. Helsinki Internetin mahdollisuudet potilaan ohjauksessa. Osastonhoitaja henkilöstöjohtajana Naantalin kylpylä, Naantali Internet päiväkirurgisen potilaan ohjaamisessa. Sairaanhoitajapäivät Helsinki Potilaan voimavaraistava ohjaus Tietolähde. TYKS. Turku Kivun hoitotyö. Paikallinen koulutustilaisuus Loimaan aluesairaala. Loimaa.

7 7.17 Preoperatiivisen ohjauksen tuloksellisuus. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Hoitotyön eettisyys ja tuloksellisuus 23 ja Turku Mistä potilaalle hyvää tietoa? Hoitotiede 2005 koulutustilaisuus. Pro Nursing Turku Näyttöön perustuva hoitotyö; kivun hoitotyön suositukset Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri. Jyväskylä Kivun hoitotyön suositukset osana näyttöön perustuvaa hoitotyötä. VSSHP. Hoitotyön iltapäivä: Näyttöön perustuva hoitotyö toteutus käytännössä. Kevät TYKS Turku Kivun hoitotyön suositukset akuutin kivun hoitoon Sairaanhoitajapäivät. Kevät Helsinki Potilaan ja omaisen päätöksentekoon mukaan ottaminen. Satshp. Näyttöön perustuva hoitotyö. Kevät Pori Mistä hyvää tietoa potilaalle?. Pro Nursing ry, Hoitotiede 2005 tapahtuma Turku Kivun hoitotyön suositukset. Näyttöön perustuva hoitotyö koulutustilaisuus. Suomen Sairaanhoitajaliiton Saimaan Sairaanhoitajat r.y. kevät Lappeenranta Leikkauksen jälkeinen kivun hoitotyö. Lääkehoidon kompastuskiviä; Suomen sairaanhoitajaliitto, kevät Kivun arviointi. Duodecim seura. kevät Savonlinna. 8. Muut poster-esitykset kotimaassa 8.1 Leppänen, T., Nummela, T., Lindblom, A., Hiltunen, A., Heikkinen, K., Salanterä, S., Leino-Kilpi, H Päiväkirurgisen potilaan voimavaraistavan ohjauksen tuloksellisuus. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 8.2 Pansio, K., Tuokko, N., Nuutinen H., Ikonen, T., Suominen, L., Kosklin, R., Karhuvaara, R., Heikkinen, K., Leino-Kilpi, H., Kriittistä alaraajaiskemiaa sairastavan potilaan hoitotyö laadun määrittely. Sairaanhoitajapäivät Helsinki. 9 Muut ansiot 9.1 Vertaisarvioija lehdessä: MORE EBN, bmjupdates+, and the Evidence-Based Journals 9.2 Hoitotyön suositukset akuutin kivun hoitotyöhön työryhmän jäsen (Suomen sairaanhoitajaliitto). 9.3 Referee lehdessä: The International Journal of Healthcare Technology and Management (IJHTM) Vertaisarvioija lehdessä: Sairaanhoitaja, Suomen Sairaanhoitajaliitto Puheenjohtajana toimiminen sairaanhoitajapäivillä 2003, 2004, 2005 ja Sanomalehdet 10.1 Syrjä J Potilasohjaus nettiaikaan. Lasaretti Riikilä K Netin kautta ennakkotietoa päiväkirurgiassa. Hospitaali. 1, Moberg T Potilas tarvitsee tietoa sairaudestaan oman päätöksentekonsa tueksi. Turun Sanomat Marjomaa P Potilaan ohjaus uusille urille. Lasaretti. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin lehti. 5, Moberg T Potilas tarvitsee tietoa sairaudestaan oman päätöksentekonsa tueksi. Forssan lehti WWW-sivut

Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Heli Virtanen 30.10.2015 LIST OF PUBLICATIONS

Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Heli Virtanen 30.10.2015 LIST OF PUBLICATIONS LIST OF PUBLICATIONS Peer-reviewed scientific articles 1. Journal article-refereed, Original research 2002 1.1 Routasalo P, Wagner L & Virtanen H 2002. Registered nurses' perceptions of geriatric rehabilitation

Lisätiedot

1. Articles in international scientific journals with a referee practice... 2. 3. Articles in Finnish journals with a referee practice...

1. Articles in international scientific journals with a referee practice... 2. 3. Articles in Finnish journals with a referee practice... Department of Nursing Science Publications (Updated 2.10.2015) Empowering Patient Education Contents 1. Articles in international scientific journals with a referee practice... 2 2. Articles in international

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS May 2014 Sirkku Rankinen

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS May 2014 Sirkku Rankinen CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS May 2014 Sirkku Rankinen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Name Sirkku Rankinen Current position Teacher 1 1 Naantalin ammattiopisto, Raseko Raision

Lisätiedot

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, 20700 Turku, Finland

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, 20700 Turku, Finland CURRICULUM VITAE, Heli Vaartio-Rajalin 23.4 2013 I PROFESSIONAL RECORD 1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin 2. Place and birth date Pertteli, Finland 1968 3. Current position Head of degree, Novia University

Lisätiedot

ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011)

ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011) ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011) Mirkka Inkeri Järvinen (os. Rantanen) HAIKARANPORTTI 6 B 19, 02620 ESPOO PUHELIN 050 5872 729 SÄHKÖPOSTI mirkka.jarvinen@utu.fi HENKILÖTIEDOT Syntymäaika:

Lisätiedot

Internetin avulla tuloksiin päiväkirurgisen potilaan ohjauksessa

Internetin avulla tuloksiin päiväkirurgisen potilaan ohjauksessa Internetin avulla tuloksiin päiväkirurgisen potilaan ohjauksessa Katja, Heikkinen *TtM, sh, TtT-opiskelija, pt.tuntiopettaja, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos; Turun AMK, terveysala; katheik@utu.fi

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS 7.1.2014

LIST OF PUBLICATIONS 7.1.2014 Sini Eloranta RN, PhD University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS 7.1.2014 1. Articles in refereed scientific journals 1. Eloranta S, Routasalo P, Arve S.. Personal resources

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin CURRICULUM VITAE, Heli Vaartio-Rajalin 1 st January 2015 I PROFESSIONAL RECORD 1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin 2. Place and birth date Pertteli, Finland 1968 3. Current position Senior lecturer,

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015

LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015 Sini Eloranta RN, PhD University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015 1. Articles in refereed scientific journals 1. Eloranta S, Routasalo P, Arve S.. Personal resources

Lisätiedot

PUBLICATIONS. 5. Leino-Kilpi H. 1989. Learning to care - a qualitative perspective of student evaluation. Journal of Nursing Education 28(2), 61 66.

PUBLICATIONS. 5. Leino-Kilpi H. 1989. Learning to care - a qualitative perspective of student evaluation. Journal of Nursing Education 28(2), 61 66. University of Turku Leino-Kilpi Helena 01/2013 PUBLICATIONS A. PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES (in non-english publications, the translation is in parenthesis) 1985-1989 1. Leino H 1985. Opiskelija-arviointi

Lisätiedot

KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK

KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK TYÖRYHMÄN JÄSENET HYKS: Kliiniset asiantuntijat Tiina Saloranta (Vatsakeskus) Marita Ritmala-Castrén

Lisätiedot

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy Tavoitteena on lisätä potilaan omaa toimintaa (EU 2009, WHO 2009,WHO 2011) Infektioiden

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

VOIMAVARAISTUMISTA TUKEVA POTILASOHJAUS

VOIMAVARAISTUMISTA TUKEVA POTILASOHJAUS 1 VOIMAVARAISTUMISTA TUKEVA POTILASOHJAUS To 9.10.2014 Pori Heli Virtanen, TtM, TtT-opiskelija, sh, esh Koordinaattori Turun yliopisto, hoitotieteen laitos 12.10.2014 2 Luennon jälkeen LUENNON TAVOITTEET

Lisätiedot

Päiväkirurgian koulutuspäivä 18.4.08 / Pori. Satu Rauta, perioperatiivisen hoitotyön kliininen asiantuntija Hus, Hyks Operatiivinen tulosyksikkö

Päiväkirurgian koulutuspäivä 18.4.08 / Pori. Satu Rauta, perioperatiivisen hoitotyön kliininen asiantuntija Hus, Hyks Operatiivinen tulosyksikkö Päiväkirurgian koulutuspäivä / Pori Satu Rauta, perioperatiivisen hoitotyön kliininen asiantuntija Hus, Hyks Operatiivinen tulosyksikkö Esityksen sisältö Mitä ohjaus on? Miten ohjausta on hoitotieteessä

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

1.2 Lauri S, Salanterä S, 1995: Decision-making models of Finnish nurses and public health nurses. Journal of Advanced Nursing, 21(3), 520-527.

1.2 Lauri S, Salanterä S, 1995: Decision-making models of Finnish nurses and public health nurses. Journal of Advanced Nursing, 21(3), 520-527. I PUBLICATIONS 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals 1.1 Hirsimäki H, Dahl M, Kero P, Wanne O, Korvenranta H, Salanterä S, 1988: High doppler-derived cardiac output in

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen, TH projektisuunnittelija, TtM 20.10.2011 Tehtävä 6 Tavoitteena on lisätä sosiaali- ja hoitotyön johtajien tietoja väestön terveyden

Lisätiedot

PUBLICATIONS 30 April 2015. 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals

PUBLICATIONS 30 April 2015. 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals PUBLICATIONS 30 April 2015 Elina Eriksson (former name Hietaranta) 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals 1.1. Eriksson E, Lauri S. Participation of relatives in the care

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin

CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin PUBLICATIONS 1. Articles in international scientific journals with a referee practice 2. Articles in national scientific journals with a referee practice 3. International

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M. 2000. Preoperative documentation in Finland. AORN Journal 72(5), 862 877.

Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M. 2000. Preoperative documentation in Finland. AORN Journal 72(5), 862 877. Maija Hupli University of Turku, Department of Nursing Science 22.10.2015 PUBLICATIONS 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M. 2000.

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

JULKAISULUETTELO päivitetty 15.4.2013 Minna Stolt

JULKAISULUETTELO päivitetty 15.4.2013 Minna Stolt 1/7 JULKAISULUETTELO päivitetty 15.4.2013 Minna Stolt A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakausilehdessä 1. Salminen L, Stolt M, Koskinen S & Leino-Kilpi

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN LAATU VSSHP:SSÄ Osastonhoitajan näkökulma

OPPIMISYMPÄRISTÖN LAATU VSSHP:SSÄ Osastonhoitajan näkökulma OPPIMISYMPÄRISTÖN LAATU VSSHP:SSÄ Osastonhoitajan näkökulma Kati Kannisto Laboratoriohoitaja, SataDiag TtM- ja TtT-opiskelija Turun yliopisto Hoitotieteen laitos 29.04.2015 Esityksen sisältö 1. Tausta:

Lisätiedot

Potilasturvallisuus - kansalaisille suunnatut palvelut ja esimerkiksi potilas HaiPro? Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Potilasturvallisuus - kansalaisille suunnatut palvelut ja esimerkiksi potilas HaiPro? Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ATK-päivät 20.-21.5.2014, Jyväskylä Potilasturvallisuus - kansalaisille suunnatut palvelut ja esimerkiksi potilas HaiPro? Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Sisältö RECEPS

Lisätiedot

Leena Salminen University of Turku Department of Nursing Science 25.2.2013 PUBLICATIONS. 1. Articles in refereed international scientific journals

Leena Salminen University of Turku Department of Nursing Science 25.2.2013 PUBLICATIONS. 1. Articles in refereed international scientific journals Leena Salminen University of Turku Department of Nursing Science 25.2.2013 PUBLICATIONS 1. Articles in refereed international scientific journals Ørmen Johnsen K, Svenkerud Aasgaard H, Klopstad Wahl A

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon JOANNA BRIGGS INSTITUUTIN YHTEISTYÖKESKUKSEN JULKISTAMISTILAISUUS 23.9.2010 Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon tutkimusnäyttöä käytäntöön; laitoksen näkökulma JBI:n toimintaan Anneli Ensio,

Lisätiedot

Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti?

Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti? Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti? Antti Haavisto antti.haavisto@phsotey.fi Päijät-Hämeen keskussairaala 26.4.2012 Preoperatiiviset tutkimukset Lab päiväkirurgiassa Onko mahdollista vähentää

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT. Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto

ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT. Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄ Liikuntatieteellinen koulutus alkoi Jyväskylässä

Lisätiedot

Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus?

Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus? Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito Tampere 17.11.2011 Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus? Helena Leino-Kilpi, professori Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

POTILAIDEN ELÄMÄNLAADUN PARANTAMINEN PSYKIATRISESSA HOITOTYÖSSÄ

POTILAIDEN ELÄMÄNLAADUN PARANTAMINEN PSYKIATRISESSA HOITOTYÖSSÄ POTILAIDEN ELÄMÄNLAADUN PARANTAMINEN PSYKIATRISESSA HOITOTYÖSSÄ Anneli Pitkänen, TtT, ylihoitaja Psykiatrisen hoidon tutkintotoimikunnan kehittämispäivä Kuopio, 30.9.2011 MIELENTERVEYSHÄIRIÖ Mielenterveyteen

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Länsirannikon yhteiset näyttöön perustuvat kliiniset käytännöt: Tutkimusta ja toimintaa

Länsirannikon yhteiset näyttöön perustuvat kliiniset käytännöt: Tutkimusta ja toimintaa Länsirannikon yhteiset näyttöön perustuvat kliiniset käytännöt: Tutkimusta ja toimintaa Helena Leino-Kilpi, ESH, THT Professori, Turun yliopisto Sivutoiminen ylihoitaja, VSSHP Turun yliopistollisen keskussairaalan

Lisätiedot

Haasteet hyvinvointirakentamisessa -mistä kaivataan vielä tietoa

Haasteet hyvinvointirakentamisessa -mistä kaivataan vielä tietoa Haasteet hyvinvointirakentamisessa -mistä kaivataan vielä tietoa Heikki Korvenranta 18.5.2010 lääkäri, VSSHP Oma kokemus: TYKSin T-sairaala T1 valmistui 2003 (45 M ) syöpätaudit, allergiayksikkö ihotaudit

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO POTILAAN ELÄMÄN LOPPUVAIHEESSA

PÄÄTÖKSENTEKO POTILAAN ELÄMÄN LOPPUVAIHEESSA PÄÄTÖKSENTEKO POTILAAN ELÄMÄN LOPPUVAIHEESSA Suokari, T., Arifulla, D., Suhonen, R. & Leino-Kilpi, H. Esittäjänä Dinah Arifulla Yhteydenotot Tanja Suokari, ttsuok@utu.fi SISÄLLYS Elämän loppuvaiheen päätöksenteko

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014 Virtuaaliklinikkaa 1.0 Madis Tiik 19.3.2014 Madis Tiik, MD, Phd Tartu University, medical doctor 1996 Nordic School of Public Health (Sweden) - Diploma in Public Health 2003 stonian Business School 2001-2003

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGINEN HOITOTYÖ

PÄIVÄKIRURGINEN HOITOTYÖ PÄIVÄKIRURGINEN HOITOTYÖ MITÄ ON PÄIVÄKIRURGINEN HOITOTYÖ? MITÄ ON PÄIKI? Suunniteltu eli elektiivinen Tulee aamulla ja kotiutuu samana päivänä Sairaalassa olo aika korkeintaan 12h esim. Polikliiniset

Lisätiedot

Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 26.9.2013 PUBLICATIONS

Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 26.9.2013 PUBLICATIONS Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 26.9.2013 PUBLICATIONS 1. Articles in refereed international scientific journals Ørmen Johnsen K, Svenkerud Aasgaard H, Klopstad

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Välimäki M, Sittichai R, Anttila M. Survey of adolescents stress in school life: implications for clinical practice. Submitted.

Välimäki M, Sittichai R, Anttila M. Survey of adolescents stress in school life: implications for clinical practice. Submitted. 1 Minna Anttila 29.10.2015 LIST OF PUBLICATIONS PEER-REVIEWED SCIENTIFIC PUBLICATIONS 2015 Kauppi K, Kannisto KA, Hätönen H, Anttila M, Löyttyniemi E, Adams CS, Välimäki M. Mobile phone text message remainders:

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2016 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella 2.-3. lv HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin ja Minna Stolt Opetusmuoto:

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Osaamisen kaupallistaminen julkisella sektorilla. 20.11.2013, Isto Vanhamäki

Osaamisen kaupallistaminen julkisella sektorilla. 20.11.2013, Isto Vanhamäki Osaamisen kaupallistaminen julkisella sektorilla 20.11.2013, Isto Vanhamäki Hyvinvointi tulee palveluista eikä teollisuudesta - EVA-raportti: Palvelujen Suomi (2010) - Koulutuksen ja tutkimuksen painopisteet

Lisätiedot

Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita

Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita VeTe Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita professori Katri Vehviläinen-Julkunen 1 professori Hannele Turunen 1 yliopistotutkija, TtT Tarja Kvist 1 lehtori, TtT Pirjo Partanen

Lisätiedot

Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus. Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5.

Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus. Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5. Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5.2012 Sähköisen potilaskertomustiedon hyödyntäminen johtamisessa Sähköisen

Lisätiedot

Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät

Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät 21.04.2016 Maritta Välimäki, professori Virve Pekurinen, Sh (AMK), TtM, Tohtorikoulutettava

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

List of publications 29.10.2015

List of publications 29.10.2015 List of publications 29.10.2015 A Peer-reviewed scientific articles A1 Journal article - refereed, original research 2012 1.1 Consortium paper: Verbeek H, Meyer G, Leino-Kilpi H, Zabalegui A, Hallberg

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Hallitus on kokoontunut seitsemän kertaa ja käsitellyt mm. seuraavia asioita:

Hallitus on kokoontunut seitsemän kertaa ja käsitellyt mm. seuraavia asioita: 1 Suomen Ortopediyhdistys Ortopedföreningen i Finland ry Jäsenkirje III / 2004 Hyvät kollegat, Hallitus on kokoontunut seitsemän kertaa ja käsitellyt mm. seuraavia asioita: Lausunto STM:lle koskien hoitoon

Lisätiedot

SIMON VASTAANOTON PALVELUESIMIEHEN TOIMI/YHTEENVETO HAKIJOISTA

SIMON VASTAANOTON PALVELUESIMIEHEN TOIMI/YHTEENVETO HAKIJOISTA 1 SIMON VASTAANOTON PALVELUESIMIEHEN TOIMI/YHTEENVETO HAKIJOISTA Alatalo Markku, s. 18.5.1958 Karkuksenkatu 2 E 15 95450 Tornio puh. 045-8721361 Lapin sairaanhoito-oppilaitos sairaanhoitaja 17.2.1982 erikoissairaanhoitaja

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

LEIKOPÄIKILYHKI. Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014. Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää

LEIKOPÄIKILYHKI. Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014. Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää LEIKOPÄIKILYHKI Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014 Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää Ulla Keränen Sidonnaisuudet: HUS - Hyvinkää - Operatiivisen tulosyksikön

Lisätiedot

Scientific publications: original publications and reviews (explanatory translations are given below the Finnish titles)

Scientific publications: original publications and reviews (explanatory translations are given below the Finnish titles) Piirtola Maarit (140667) 16 October 2007 PUBLICATIONS Ia Scientific publications: original publications and reviews Piirtola M, Hartikainen S, Akkanen J, Isoaho R, Ryynänen O-P, Kivelä S-L. Lääkärin hoitoa

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

JULKAISULUETTELO (päivitetty 20.1.2014) Minna Stolt

JULKAISULUETTELO (päivitetty 20.1.2014) Minna Stolt 1/11 JULKAISULUETTELO (päivitetty 20.1.2014) Minna Stolt A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (IF=impact factor) A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakausilehdessä 2013 1. Suhonen R, Stolt M,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE January 2015 Anna Axelin

CURRICULUM VITAE January 2015 Anna Axelin CURRICULUM VITAE January 2015 Anna Axelin PUBLICATIONS 1. Original Scientific Publications in International Peer-Reviewed Journals 2. Reviews in Scientific International Peer-Reviewed Journals 3. Original

Lisätiedot

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme?

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Tarja Kvist, TtT, Yliopistotutkija Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos 25.3.2011 28.3.2011 1 Mitä ovat vetovoimaiset sairaalat (magneettisairaalat)? Magneettisairaalamalli

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö SATSHP ja VSSHP

Perusterveydenhuollon yksikkö SATSHP ja VSSHP Perusterveydenhuollon yksikkö SATSHP ja VSSHP Ritva Kosklin Ylihoitaja ERVA hoitotyön johtajien verkostotapaaminen 9.11.2012 Ylihoitaja esittäytyy Koulutuksesta KM (aikuiskasvatustiede, kasvatustiede,

Lisätiedot

emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä

emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä Johanna Krappe, FM, projektipäällikkö Turku, SOTETITE-päivät, 27.5.2013 emedic lyhyesti Neljä maata, kuusi partneria ja

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

POTILAAN OSALLISTAMINEN

POTILAAN OSALLISTAMINEN POTILAAN OSALLISTAMINEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISTÄ JA HOIDON JATKUVAA LAADUN PARANTAMISTA, CASE HYKS SYÖPÄKESKUS Tuula Helander Kehittämispäällikkö, Hyks Syöpäkeskus, HUS Asiamies, Suomen Syöpäinstituutti

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

FROM SISTERHOOD TO CLINICAL NURSING SPECIALIST 110 YEARS OF NURSING EDUCATION IN OULU 18. 20.1.2006. Sairaanhoitajattaresta hoitotyön asiantuntijaksi

FROM SISTERHOOD TO CLINICAL NURSING SPECIALIST 110 YEARS OF NURSING EDUCATION IN OULU 18. 20.1.2006. Sairaanhoitajattaresta hoitotyön asiantuntijaksi FROM SISTERHOOD TO CLINICAL NURSING SPECIALIST 110 YEARS OF NURSING EDUCATION IN OULU 18. 20.1.2006 Sairaanhoitajattaresta hoitotyön asiantuntijaksi HOITOTYÖN KOULUTUSTA 110 VUOTTA OULUSSA 18. 20.1.2006

Lisätiedot

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE ydintiedot sähköisessä potilaskertomuksessa KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE VSSHP, Tietojenkäsittelypalvelut Projektijohtaja Kaarina Tanttu, HTL, TtM kaarina.tanttu@tyks.fi puh. 040 7406613 www.vsshp.fi ->

Lisätiedot

Case-opetusmenetelm. opetusmenetelmä. Mirja Anttila, Elina Kettunen, Kristiina Naski, Kaija Ojanperä 31.3.2010

Case-opetusmenetelm. opetusmenetelmä. Mirja Anttila, Elina Kettunen, Kristiina Naski, Kaija Ojanperä 31.3.2010 Case-opetusmenetelm opetusmenetelmä Mirja Anttila, Elina Kettunen, Kristiina Naski, Kaija Ojanperä 31.3.2010 Opetusmenetelmä Oppijat käsittelevät jotain esimerkkitapausta ja soveltavat siihen aikaisempia

Lisätiedot

Potilaspalvelun laatu Satakunnan keskussairaalan Sydänyksikön poliklinikalla

Potilaspalvelun laatu Satakunnan keskussairaalan Sydänyksikön poliklinikalla Potilaspalvelun laatu Satakunnan keskussairaalan Sydänyksikön poliklinikalla Yhdessä uudella tavalla. Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen (VeTePO) hankkeen selvitysraportti Päivi Lönnberg

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa?

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Mirja Satka Pääkaupunkiseudun sosiaalityön tutkimuksen päivä Helsingin yliopisto 28.9.2015 Mikä osoittaa kansainvälisen kiinnostuksen

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Outi Maria Hietanen (o.s. Kemppainen) Psykologian lisensiaatti Tampereen yliopisto 22.8.2007

Outi Maria Hietanen (o.s. Kemppainen) Psykologian lisensiaatti Tampereen yliopisto 22.8.2007 ANSIOLUETTELO 16.8.2015 HENKILÖTIEDOT Nimi Outi Maria Hietanen (o.s. Kemppainen) KOULUTUS Psykologian lisensiaatti Tampereen yliopisto 22.8.2007 Psykologian maisteri Jyväskylän yliopisto 28.1.1999 Sivuaineet:

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot