A PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES IF=Impact Factor 2015, Jufo=Julkaisufoorumin luokitus (Jufo Level, Finnish)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES IF=Impact Factor 2015, Jufo=Julkaisufoorumin luokitus (Jufo Level, Finnish)"

Transkriptio

1 1 LIST OF PUBLICATIONS Camilla Strandell-Laine A PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES IF=Impact Factor 2015, Jufo=Julkaisufoorumin luokitus (Jufo Level, Finnish) A1 Journal article-refereed, Original research 1. Strandell-Laine C, Saarikoski M, Löyttyniemi E, Meretoja R, Salminen L & Leino-Kilpi H Effectiveness of a mobile cooperation intervention on students clinical learning outcomes: a randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing. doi: /jan (IF 1.998, Jufo2) 2. Laakso I, Strandell-Laine C, Eckardt M & Salminen L. Näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisalueiden opetus videoneuvottelumenetelmällä: sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset. Hoitotiede (Jufo1). Accepted. 3. Strandell-Laine C, Saarikoski M, Löyttyniemi E, Salminen L, Suomi R & Leino-Kilpi H Effectiveness of a mobile cooperation intervention during the clinical practicum of nursing students: a parallel group randomized controlled trial protocol. Journal of Advanced Nursing 73(6), (IF 1.998, Jufo2) 4. Tadd W, Clarke A, Lloyd L, Leino-Kilpi H, Strandell C, Lemonidou C, Petsios K, Sala R, Barazzetti G, Radaelli S, Zalewski Z, Bialecka A, van der Arend A & Heymans R The value of nurses' codes: European nurses' views. Nursing Ethics 13(4), (IF 1.755, Jufo1) 5. Strandell-Laine C, Heikkinen A, Leino-Kilpi H & van der Arend A Hoitotyön eettiset ohjeet Mikä niiden merkitys on? Hoitotiede 17(5), (Jufo1) 6. Leino-Kilpi H, Hupli M, Routasalo P, Salanterä S, Suominen T, Strandell C & Uski A Hoitotieteen tutkimus Turun yliopistossa. Hoitotiede 14(6), (Jufo1) A2 Review article, Literature review, Systematic review 7. Kaihlanen A-M, Haavisto E, Strandell-Laine C & Salminen L Facilitating the transition from a nursing student to a Registered Nurse in the final clinical practicum: a scoping literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences. doi: /scs (IF 1.438, Jufo1) 8. Strandell-Laine C, Stolt M, Leino-Kilpi H & Saarikoski M Use of mobile devices in nursing student nurse teacher cooperation during the clinical practicum: an integrative review. Nurse Education Today 35(3), (IF 2.533, Jufo1) C SCIENTIFIC BOOKS (monographs) C2 Edited book, conference proceedings or special issue of a journal 1. Saarikoski M & Strandell-Laine C (eds.) The CLES-Scale: An Evaluation Tool for Healthcare Education. Springer International Publishing, Cham, Switzerland.

2 2. Hupli M & Strandell-Laine C (eds.) Hoidotiede Vahva ja Vapaa (Nursing Science Strong and Free, Abstract book of National Nursing Science Conference) Abstraktikirja, XIV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Turku Painosalama Oy, Turku, Finland. 2 D PUBLICATIONS INTENDED FOR PROFESSIONAL COMMUNITIES D1 Article in trade journal 1. Salminen L & Strandell-Laine C CLES-mittari on vakiinnuttanut paikkansa. Sairaanhoitaja 7, Vierula J, Alastalo M, Koskinen S, Strandell-Laine C NET2015-konferenssi: Terveysalan koulutuksen kehittäminen on kansainvälinen intressi. Terveydenhoitaja 2, Strandell-Laine C Hoitajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuu. Suomen Gastroenterologiahoitajat ry:n jäsenlehti 2, D2 Article in a professional manual or guide or professional information system, textbook material 4. Meretoja R, Tarr T & Strandell-Laine C The CLES Scale as a National Quality Tool for Clinical Learning and Teaching. In: Saarikoski M & Strandell-Laine C. (eds.) The CLES-Scale: An Evaluation Tool for Healthcare Education. Springer International Publishing, Cham, Switzerland. 5. Salminen L & Strandell-Laine C Cooperation Between Clinical Staff and Nurse Teachers. In: Saarikoski M & Strandell-Laine C. (eds.) The CLES-Scale: An Evaluation Tool for Healthcare Education. Springer International Publishing, Cham, Switzerland. 6. Strandell-Laine C & Salminen L Possibilities of m-learning and New Technologies in Clinical Teaching. In: Saarikoski M & Strandell-Laine C. (eds.) The CLES-Scale: An Evaluation Tool for Healthcare Education. Springer International Publishing, Cham, Switzerland. 7. Saarikoski M & Strandell-Laine C Kliinisen oppimisympäristön teoreettisen viitekehyksen kehittämisestä esimerkkinä CLES -mittarin implementointi. In: Peltonen L-M, Virtanen H, Salminen L. (eds.) Terveysalan koulutustutkimuksen menetelmät. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A75 /2016. Turun yliopisto. 8. Strandell-Laine C & Huttunen P Opiskelija keskiössä opiskelijan ohjauksen tehostaminen harjoittelussa. In: Roininen M, Lakanmaa R-L, Heinonen J, Kontio E & Raitoharju R. (eds.) Työelämäjaksot terveysalan ja hyvinvointiteknologian kehittämisen menetelmänä. InnoHealth -projekti Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 86, Tampereen Yliopistopaino Juvenes Print Oy, Tampere. 9. Sairanen R & Strandell-Laine C Maahanmuuttaja-sairaanhoitajat työelämän kehittäjinä. In: Ahonen P. & Koivuniemi S. (eds.) Vastauksia Terveysalan oppimishaasteisiin 4. Teemana aikuiskoulutus. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 101, Tampereen Yliopistopaino Juvenes Print Oy, Tampere.

3 3 E Publications intended for the general public, linked to the applicant s research On-line publications 1. Strandell-Laine C Nappaako terveysalan koulutus mobiiliteknologian porkkanan? In: Terveyttä tieteestä blog Hamari L & Strandell-Laine C Uravaihtoehtoja terveystieteen tohtoreille. In: Bölog on NUrsing Science. G THESES G2 Master s thesis 1. Strandell C Yksityisen lääkäriaseman palvelun laatu. Kuvaus asiakkaiden tyytyväisyydestä. University of Turku, Department of Nursing Science. Abstracts in national and international conferences Strandell-Laine C, Leino-Kilpi H, Löyttyniemi E, Salminen L, Saarikoski M. The CLES+T2 scale evaluates the quality the nurse teacher s pedagogical cooperation with students results from a RCT. CLES2018 Symposium, , Chiéti, Italy. Accepted as keynote presentation. 2. Strandell-Laine C, Salminen L, Ayerle G.M, Richter C, Scott A.P, Lehwaldt D, Fatkulina N, Rauckiené- Michaelsson A, Fuster P, Cerezuela Torre M, Leino-Kilpi H. Professional competence in nursing, PROCOMPNurse a European research project. CLES2018 Symposium, , Chiéti, Italy. Accepted as oral presentation. 3. Salminen L, Franck T, Mohn A, Syrjäläinen-Lindberg M, Tarr T, Strandell-Laine C. Clinical learning by using teleconferencing a new challnge to widen clinical learning environment experiences. CLES2018 Symposium, , Chiéti, Italy. Accepted as oral presentation. 4. Strandell-Laine C, Saarikoski M, Löyttyniemi E, Salminen L, Leino-Kilpi H. Mobiilisovelluksella yhteys opettajaan satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. RENE2018-Symposium, , Helsinki, Finland. Accepted as oral presentation. 5. Koskinen S, Strandell-Laine C, Leino-Kilpi H & Salminen L. Ammatillinen osaaminen hoitotyössä (PROCOMPNurse) eurooppalainen tutkimushanke. RENE2018-Symposium, , Helsinki, Finland. Accepted as oral presentation. 6. Kaihlanen A-M, Haavisto E, Strandell-Laine C, Salminen L. Viimeinen ohjattu harjoittelu edistämässä siirtymää hoitotyön opiskelijasta sairaanhoitajaksi: kartoittava kirjallisuuskatsaus. RENE2018- Symposium, , Helsinki, Finland. Accepted as poster presentation. 7. Kouvalainen M, Strandell-Laine C, Salminen L. Kliinisen oppimisympäristön kehittäminen opiskelijoiden näkökulma. RENE2018-Symposium, , Helsinki, Finland. Accepted as poster presentation.

4 Strandell-Laine C, Leino-Kilpi H, Löyttyniemi E, Meretoja R, Salminen L & Saarikoski M Can a mobile cooperation intervention improve students competence? A randomized controlled trial. The Advances in Health Care Sciences Research Conference, , Stockholm, Sweden. Oral and poster presentation. 9. Strandell-Laine C, Leino-Kilpi H, Löyttyniemi E, Salminen L & Saarikoski M The effectiveness of a mobile cooperation intervention to promote nurse teacher s pedagogical cooperation during the clinical practicum of nursing students: A randomized controlled trial. ICN Congress 2017, , Barcelona, Spain. Oral presentation. 10. Strandell-Laine C, Salminen L & Leino-Kilpi H Professional competence in nursing an international research project. ICN Congress 2017, , Barcelona, Spain. Poster presentation Strandell-Laine C, Saarikoski M, Löyttyniemi Eliisa, Salminen Leena, Suomi Reima & Leino-Kilpi H Randomisoitu kontrolloitu tutkimus mobiiliohjauksen vaikuttavuudesta tutkimusprotokolla. HTTS XIV National Conference, Turku, Finland Oral presentation. 12. Strandell-Laine C, Salminen L, Leino-Kilpi H & Saarikoski M CLES-mittarin kehittäminen ja implementointi vuosina HTTS XIV National Conference, Turku, Finland Poster presentation 13. Strandell-Laine C, Ashforth P, Saarikoski M & Salminen L Kansainvälisessä sairaanhoitajakoulutuksessa opiskelevien kokemuksia harjoittelun laadusta. HTTS XIV National Conference, Turku, Finland Poster presentation 14. Kaihlanen A-M, Strandell-Laine C, Haavisto E & Salminen L Harjoittelun ohjaajan rooli sairaanhoitajaopiskelijan viimeisessä harjoittelussa. HTTS XIV National Conference, Turku, Finland Oral presentation. 15. Salminen L, Mohn A, Syrjäläinen-Lindberg M, Franck T, Strandell-Laine C & Tarr T Potilas luokkahuoneessa opetuskokeilu. HTTS XIV National Conference, Turku, Finland Oral presentation. 16. Strandell-Laine C, Stolt M, Leino-Kilpi H, Saarikoski M & Salminen L Mobiiliohjaus kliinisessä harjoittelussa. Sairaanhoitajapäivät The Finnish Nurses Association, Helsinki, Oral presentation. 17. Karapuu A-M, Salminen L, Kanerva A-M, Hannula E & Strandell-Laine C Blogit harjoittelun ohjauksen työvälineenä. Sairaanhoitajapäivät The Finnish Nurses Association, Helsinki, Oral presentation. 18. Salminen L, Mohn A, Syrjäläinen-Lindberg M, Franck T, Tarr T & Strandell-Laine C Kokemuksia videovälitteisestä potilasohjauksen opetuksesta. Sairaanhoitajapäivät The Finnish Nurses Association, Helsinki, Oral presentation Strandell-Laine C, Leino-Kilpi H, Löyttyniemi E, Saarikoski M A randomized controlled trial of the mobile cooperation during the clinical practicum of nursing students Study protocol. The Nordic 4

5 Conference on Advances in Health Care Sciences Research, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, Oral and poster presentation. 20. Strandell-Laine C, Stolt M, Leino-Kilpi H, Saarikoski M The use of mobile devices to enhance the clinical learning experience of nursing students. Networking for education in healthcare, NET2015, 26 th International Networking for Healthcare Education Conference, Churchill College, University of Cambridge, UK, Oral presentation. 21. Strandell-Laine C, Stolt M, Leino-Kilpi H, Saarikoski M Terveysalan opiskelijoiden mobiiliohjaus harjoittelun aikana integratiivinen kirjallisuuskatsaus. VOT 2015, Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla, III Terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi, Metropolia University of Applied Sciences and University of Turku, Helsinki, Finland Oral presentation. 22. Strandell-Laine C Mobiiliteknologia terveysalan koulutuksessa (Mobile technology in health care education ) Sairaanhoitajapäivät The Finnish Nurses Association, Helsinki, Finland, Oral presentation Strandell-Laine C, Stolt M, Leino-Kilpi H, Saarikoski M Use of mobile devices in nursing student - nurse teacher cooperation during clinical practicum: quality appraisal of studies. The Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research, University of Turku, Turku, Finland, Oral and poster presentation. 24. Strandell-Laine C, Leino-Kilpi H, Saarikoski M The mobile supervision: Modifying the T subdimension of the Clinical learning environment, supervision and nurse teacher scale (CLES+T scale). CLES+T Symposium, University of Alicante, Alicante, Spain, Poster presentation. 25. Strandell-Laine C, Leino-Kilpi H, Saarikoski M Mobiiliteknologia terveysalan opiskelijoiden harjoittelun ohjauksessa Integroitu kirjallisuuskatsaus. HTTS XIII National Conference, Tampere, Finland, Poster presentation Arsalo I, Boucht S, Ellonen K, Mattila E, Silvola J, Strandell-Laine C, Syrjäläinen-Lindberg M, Tarr T & Teuri R Ohjaajakouluttajatoiminta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla. Toinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi, Helsinki, Finland, Poster presentation. 27. Silvola J & Strandell-Laine C Turun ammattikorkeakoulun terveysalan täydennyskoulutuksen Taitava ohjaaja koulutus verkkototeutuksena. Sairaanhoitajapäivät Suomen sairaanhoitajaliitto, Helsinki, Finland, Poster presentation Strandell-Laine C Nurse teachers msupervision during clinical placement of nursing students. CLES+T Symposium, Sophiahemmet University, Stockholm, Sweden, Oral presentation Strandell C Eettiset koodit suomalaisessa hoitotieteen tutkimuksessa. Sairaanhoitajapäivät 2003, Hoitotyön mahdollisuudet., The Finnish Nurses Association, Helsinki, Finland, Poster presentation. 5

6 Leino-Kilpi H, Strandell C & van der Arend A Eettiset koodit hoitotyössä. Kätilöpäivät. The Federation of Finnish Midwives, Pori, Finland, Poster presentation. 31. Leino-Kilpi H, Strandell C & van der Arend A Eettiset koodit hoitotyössä. HTTS VII National Conference, Tampere, Oulu, Finland, Poster presentation. 6