LIST OF PUBLICATIONS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015"

Transkriptio

1 Sini Eloranta RN, PhD University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS Articles in refereed scientific journals 1. Eloranta S, Routasalo P, Arve S.. Personal resources supporting living at home as described by older home care clients. International Journal of Nursing Practice 14(4), (IF 0.881) 2. Eloranta S, Arve S, Routasalo P.. Multiprofessional collaboration promoting remaining capacity of older home care clients: Perspectives of older clients. International Journal of Older People Nursing 3(2), Eloranta S, Katajisto J, Leino-Kilpi H.. Potilas kirurgisen hoidon laadun arvioitsijana. (Original in Finnish, English abstract) [The quality of care of surgical wards percpectives of patients] Hoitotiede-lehti 3, Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Routasalo P Home care from the perspectives of older clients and their professional carers. Archives of Gerontology and Geriatrics 11, (IF 1.704) 5. Eloranta S, Katajisto J, Savunen T, Leino-Kilpi H Polikliinisen hoidon laatu - kirurgisen potilaan arvioimana. (Original in Finnish, English abstract) [The quality of outpatient care percpectives of surgical patients] Tutkiva Hoitotyö 4, Eloranta S, Arve S, Routasalo P Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö avain iäkkään asiakkaan kotona asumisen tukemiseen. (Original in Finnish, English abstract) [Collaboration in the social and health care of older home care clients a key factors in support living at home] Gerontologia 3, Eloranta S, Welch A, Arve S, Viitanen M, Isoaho H., Routasalo P Older home care clients and the professionals perceptions of clients psychological well-being and care. Journal of Clinical Nursing 19, (IF 1.316) 8. Eloranta S, Welch A, Arve S, Routasalo P A collaborative approach to home care delivery for older clients: Perspectives of home care providers. Journal of Interprofessional Care 2(24), (IF 1.483) 9. Kuusela M, Routasalo P, Hupli M, Johansson K, Eloranta S Moniammatillinen osaaminen iäkkään kotihoidon asiakkaan fyysisen toimintakyvyn tukemisessa. (Original in Finnish, English abstract) [Interprofessional collaboration and collaborative competence in supporting the physical functionality of older people in home care] Hoitotiede 2(22), Eloranta S, Vähätalo M, Rasmus M, Elomaa L, Johansson K Avannepotilaan voimavaraistumista tukeva polikliininen ohjaus. (Original in Finnish, English abstract) [Empowerment education of stoma patients during outpatient visit] Tutkiva Hoitotyö 8(1), Eloranta S, Hannukainen S, Viitanen M, Routasalo P, Arve S Pharmaceutical care as described by home-dwelling older people in Finland. Medicina 47(11): (IF 0.55) 12. Eloranta S, Kuusela M Moniammatillinen yhteistyö - katsaus suomalaisiin hoitotieteellisiin opinnäytetöihin. (Original in Finnish, English abstract) [Multiprofessional collaboration as a research topic in Finnish academic theses in nursing science] Tutkiva Hoitotyö 3, 4-13.

2 Eloranta S, Arve S, Routasalo P, Lavonius S, Lehtonen A, Viitanen M, Isoaho H Positive life orientation in old age: A 15-year Follow-Up. Archives of Gerontology and Geriatrics 55, (IF 1.704) 14. Arve S, Eloranta S, Rovio S, Isoaho H, Viitanen M, Lehtonen A Depressive symptoms among older people: A 15-year Follow-Up. Aging Clinical and Experimental Research 16. (IF 1.552) 15. Eloranta S, Arve S, Viitanen M, Isoaho H, Routasalo P Ikäihmisten psyykkinen hyvinvointi ja psykososiaalisen tuen toteutuminen kotihoidossa: asiakkaiden ja työntekijöiden arvioimana. (Original in Finnish, English abstract) [Older home care clients psychological well-being and psychosocial care] Hoitotiede 1(24), Eloranta S, Isoaho H, Lehtonen A, Viitanen M, Arve S Säilyykö myönteinen elämänasenne vanhuudessa? (Original in Finnish, English abstract) [Is a positive attitude to life preserved in old age?] Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 50, Eloranta S, Gröndahl W, Engblom J, Leino-Kilpi H Voimavaraistumista tukevan potilasohjauksen toteutuminen dialyysihoidossa olevien potilaiden arvioimana. [Empowering education of dialysis patients] Tutkiva Hoitotyö 12(4), Eloranta S, Katajisto J, Leino-Kilpi H Toteutuuko potilaslähtöinen ohjaus hoitotyöntekijöiden näkökulmasta? (Original in Finnish, English abstract) [Patient education practice] Hoitotiede 26(1), Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Kalam-Salminen L, Aro I., Routasalo P Finnish Nurses Perceptions of Care of Older Patients. International Journal of Nursing Practice 20, (IF 0.881) Eloranta S, Katajisto J, Leino-Kilpi H, Valkeapää K Potilasohjaus ortopedisten potilaiden, läheisten ja hoitajien arvioimana. [Empowering education of orthopaedic patients, significant others and nurses] Tutkiva Hoitotyö 1/ Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Lehtonen A, Viitanen M Which factors are explained positive life orientation in community-dwelling older people? The Turku Elderly Study Accepted Scandinavian Journal of Caring Sciences. (IF 1.162) 2. Book section, chapters in research books Gröndahl W, Peltomaa K, Eloranta S Blogin hyödyntäminen osana oppivaa terveydenhuollon organisaatiota. Teoksessa: Stolt M, Lehtonen N., Salminen L. (toim.) Sosiaalinen media ja terveysalan koulutus. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitoksen julkaisuja, Tutkimuksia ja raportteja A:59/ Conference proceedings 1. Eloranta S, Routasalo P., Arve S.. Ikäihmisen voimavarojen vahvistaminen moniammatillisessa kotihoidossa ikäihmisen näkökulma. Teoksessa: Matilainen D, Eriksson K, Lindström UÅ. (toim.) X Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotiede terveyden ja hoitamisen palveluksessa, Åbo Akademi, Vaasa, Artikkeli Proceeding kirjassa, Eloranta S, Katajisto J, Leino-Kilpi H.. Potilas kirurgisen hoidon laadun arvioitsijana. Teoksessa: Matilainen D, Eriksson K & Lindström UÅ. (toim.) X Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotiede terveyden ja hoitamisen palveluksessa, Åbo Akademi, Vaasa, Artikkeli Proceeding kirjassa,

3 Eloranta S, Arve S, Routasalo P Ikäihmisten psyykkinen hyvinvointi ja psykososiaalisen tuen toteutuminen kotihoidossa: asiakkaiden ja työntekijöiden arvioimana. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä, , Itä- Suomen yliopisto, Kuopio. Artikkeli Proceeding kirjassa, Eloranta S, Isoaho H, Routasalo P, Lehtonen A, Viitanen M, Arve S Ikäihmisten elämänasenteessa tapahtuneet muutokset 15 vuoden seurannassa. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Alakko nää mua? Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta Oulun yliopisto. Artikkeli Proceeding kirjassa, Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Lehtonen A, Viitanen M Ikäihmisten myönteistä elämänasennetta selittävät tekijät 20 vuoden seuruututkimus. XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Perhe, yhteiskunta ja hoitotiede, Tampereen yliopisto. Artikkeli Proceeding kirjassa. 4. Publications intended for professional communities Eloranta S, Routasalo P Kirjallinen potilasopas Parkinsonin tautiin sairastuneelle ja hänen omaiselleen. Sairaanhoitaja 10(79), Mutta mikä on asiantuntijasairaanhoitaja. Lasaretti. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin lehti, 4/2006, Eloranta S, Vähätalo M, Johansson K.. Avannepotilaan ohjauksessa korostuu voimavaraistuminen. Sairaanhoitaja 3(81), Eloranta S Ikäihmisten hyvä kotihoito edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä. Premissi 5, Eloranta S, Vähätalo M, Rasmus M, Elomaa L, Kosklin R, Johansson K Kokemukset avannepotilaan voimavaraistumista tukevan ohjauksen kehittämisestä. Sairaanhoitaja 8, Eloranta S Vanhusten hoitotyö tarvitsee osaajia. Vanhustyö lehti Gröndahl W, Peltomaa K, Eloranta S Blogin hyödyntäminen oppivassa terveydenhuollon organisaatiossa. Pro Terveys lehti. 8. Eloranta S Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö kotihoidossa haasteena ikäihmisen oman elämän asiantuntijuuden vahvistaminen. Pro Terveys lehti 3, Eloranta S Tyks aloittaa sähköisen asioinnin. Lasaretti Plus Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin tiedostuslehti asukkaille. 10. Gröndahl W, Eloranta S Asiakkaan ääni kuuluviin. Lasaretti Plus Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin tiedostuslehti asukkaille Eloranta S, Heimonen S Kuntoutumista edistävä vanhustyö ideologiasta käytännön tekoihin. Hoivapalvelut-lehti 5-6, Gröndahl W, Eloranta S VSSHP:n sairaalahoidon ja polikliinisen hoidon laatu potilaiden arvioimana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

4 13. Eloranta S, Nygren P, Leino-Kilpi H Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjaustarpeen arviointiin. Pro Terveys -lehti Eloranta S, Nygren P, Leino-Kilpi H Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjaustarpeen arviointiin. Kaste. Vete tiedote 2, Eloranta S Vanhustyö on kohtaamisia. Kolumni Eloranta S Muistisairaan ihmisen toimintakykyä edistävä kotihoito. Pro Terveys -lehti 5, Eloranta S, Laine M, Heimonen SL Elämänvoimaa vanhuuteen uusia näkökulmia vanhustyöhön logoterapeuttisen ajattelun valossa. Pro terveys lehti. 18. Eloranta S, Arve S, Routasalo P Asiakaslähtöisyys vanhustyössä kuuluuko vanhan ihmisen ja hänen omaisensa ääni hoidossa? Hoivapalvelut-lehti. 19. Heimonen SL, Laine M, Eloranta S Logoterapeuttisen ajattelun soveltamisen mahdollisuudet muistisairaiden ihmisten hoidossa. Hoivapalvelut-lehti. 20. Eloranta S Parasta mitä voimme toiselle ihmiselle antaa on aito kohtaaminen. Muistisairaiden ihmisten hoidon ammattilehti. Suomen muistiasiantuntijat. 21. Eloranta S Vanhustyön kohtaamiskertomusten tarkastelua logoterapeuttisen ajattelun innoittamana. Suomen logoterapiayhdistys ry:n jäsenlehti Laine M, Eloranta S Logoterapeuttinen ajattelu vanhustyössä ajatuksia koulutusmatkan varrelta. Suomen logoterapiayhdistys ry:n jäsenlehti. 23. Maijala R, Eloranta S, Saloniemi A & Ikonen T Hukkatunnistimella hukkajahtiin. Tehohoito lehti 32(2). 24. Eloranta S, Leino-Kilpi H, Valkepää K Läheiset tärkeä voimavara leikkauspotilaan ohjauksessa. Pro Terveys lehti 5-6, Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä. Hospitaali. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin henkilöstölehti, 4/2014, Korpelainen O, Arve S & Eloranta S Kotona asuvan ikääntyneen henkilön toimintakyvyn edistäminen eri toimijoiden yhteistyöllä. Pro Terveys lehti Eloranta S & Maijala R. Prosessin läpikävely auttaa ymmärtämään ja kehittämään potilaslähtöisiä palveluita. Pro Terveys lehti hyväksytty. 28. Hukkatunnistin on etulinjan työkalu. Mediuutiset Conference Abstracts, Oral and Poster Presentations Routasalo P, Eloranta S, Leino P, Haapaniemi H Parkinson s disease from where to get information and help. Final Conference of InfoPark, April, Cardiff, UK. (Poster presentation) Eloranta S, Routasalo P, Arve S Toimintakyvyn ylläpysyminen moniammatillisessa kotihoidossa Ikäihmisen näkökulma. IX Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Viisas vaikuttaja Turun yliopisto. (Posteri esitys)

5 Eloranta S, Kosklin R, Leinonen T, Leino-Kilpi H The quality of care evaluated by the cardiac and vascular surgery patient. The 56 th Annual Meeting of SATS and the 27 th Annual Meeting of SCANCET Helsinki, Finland. (Poster presentation) 4. Eloranta S, Routasalo P, Arve S Older clients experiences of multiprofessional collaboration promoting their resources in home care. International conference Healthy Ageing Active Ageing, 26 April 2007, Pärnu, Estonia. (Poster presentation). 5. Eloranta S, Routasalo P, Arve S Multiprofessional collaboration promoting functional capacity of elderly home care clients : Perspectives of elderly clients. 6th European Conference of Acendio, April 2007, Amsterdam, Netherlands. (Poster presentation). 6. Eloranta S, Haapaniemi H, Ilvonen K, Routasalo P Gerontologinen hoitotieteellinen tutkimus Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella vuosina VI Gerontologia päivät, , Oulun yliopisto. (Suullinen esitys) 7. Eloranta S, Routasalo P, Arve S.. Ikäihmisen voimavarojen vahvistaminen moniammatillisessa kotihoidossa ikäihmisen näkökulma. X Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotiede terveyden ja hoitamisen palveluksessa, , Åbo Akademi, Vaasa. (Suullinen esitys) 8. Eloranta S, Katajisto J, Leino-Kilpi H.. Potilas kirurgisen hoidon laadun arvioitsijana. X Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotiede terveyden ja hoitamisen palveluksessa, , Åbo Akademi, Vaasa. (Suullinen esitys) 9. Eloranta S, Routasalo P, Arve S.. Multiprofessional collaboration in promoting older clients personal resources in Finnish home care: professionals perspectives. International Conference on Communication in Healthcare, European Association for Communication in Healthcare (EACH), , Oslo, Norway. (Poster presentation) 10. Vähätalo M, Eloranta S, Johansson K.. Development of education for stoma patients. 19th International Nursing Research Congress Focusing Evidence-Based Practice, Suntec Singapore International Exhibition and Convention Centre, , Singapore. (Poster presentation) Eloranta S, Welch A, Arve S, Viitanen M, Isoaho H, Routasalo P Older home care clients and professionals perceptions of care. XIX th IAGG Wold Congress, Paris, France. (Poster presentation) 12. Eloranta S, Welch A, Arve S, Viitanen M, Isoaho H, Routasalo P Older home care clients and the professionals perceptions of clients psychological well-being. 2nd International Nursing and Midwifery Conference, , Galway, Ireland. (Poster presentation) 13. Smidtslund-Rastas A-C, Vähätalo M, Eloranta S, Rasmus M, Johansson K Empowering stoma patient through education. 10th European Council of Enterostomal Therapy (ECET) Congress, , Porto, Portugal. (Poster presentation) 14. Eloranta S, Arve S, Routasalo P Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö avainko iäkkään asiakkaan kotona asumisen tukemiseen. Tuloksia kotihoidon toteutumisesta asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta. Societas Gerontologica Fennica (SGF)-vuosikokoussymposium , Helsinki. (Suullinen esitys) Eloranta S, Kinnunen M, Tervahartiala L, Fromin K, Vähätalo M, Johansson K Empowering celiac disease patients through education. 14 th ESGENA Conference, October, Barcelona, Spain. (Posteri esitys). 16. Eloranta S, Routasalo P, Arve S Older clients and their professional carers collaborative relationship in home care. Older People: the Future of Care Congress, , Rotterdam, Holland. (Posteri esitys).

6 17. Eloranta S, Koli E, Lundgrén-Laine H Patient Education Centre: Health Information for Patients. International Conference on Communication in Healthcare, European Association for Communication in Healthcare (EACH), Verona, Italy. (Posteri esitys). 18. Eloranta S, Leino-Kilpi H Kirurgisen vuodeosastohoidon laatutekijät potilaiden näkökulma. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä, , Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. (posteri esitys) 19. Eloranta S, Koivunen M, Knihti H-K, Isotalo A, Nygren P, Leino-Kilpi H Potilasohjauksen toteutumisen arviointi erikoissairaanhoidossa - hoitohenkilökunnan näkökulma. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä, , Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. (posteri esitys) 20. Eloranta S, Arve S, Routasalo P Ikäihmisten psyykkinen hyvinvointi ja psykososiaalisen tuen toteutuminen kotihoidossa: asiakkaiden ja työntekijöiden arvioimana. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä, , Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. (suullinen esitys) 21. Lundgrén Laine H, Nygren P, Isotalo A, Eloranta S Hoitotyön toimisto - hoitotyön asiantuntijayksikkönä tulevaisuuden sairaalassa. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä, , Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. (posteri esitys) 22. Gröndahl W, Nygren P, Isotalo A, Eloranta S Potilaspalautteet hoidon laadun arviointivälineenä. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä, , Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. (posteri esitys) 23. Eloranta S, Routasalo P, Arve S Voimavarojen vahvistaminen ikäihmisten kotihoidossa. VII Gerontologian päivät, , Kuopio. (posteri esitys) 24. Gröndahl W, Hupli M, Eloranta S Iäkkään potilaan toimintakyvyn arviointi lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen. VII Gerontologian päivät, , Kuopio. (posteri esitys) 25. Eloranta S Supporting older people s independent living at home through social and health care collaboration. 20th Nordic Congress of Gerontology, invited symposium, session: Integration of Health and Social Care, , Reykjavík, Iceland. (Oral presentation) Korpelainen O, Eloranta S, Hupli M, Arve S Improving the functional capacity of home- dwelling older people by collaboration. Science and Art of Nursing conference Klaipeda, Lithuania. (oral) 27. Eloranta S, Routasalo P, Arve S Self-rated psychological well-being in old age a 15 year followup study. 19th International Conference on Health Promoting Hospitals & Health Services, , Turku/Finland. (poster) 28. Eloranta S, Nygren P, Leino-Kilpi H Patient Education and Health Promotion Can the current health care organisation fulfill the patients knowledge expectations? 19th International Conference on Health Promoting Hospitals & Health Services, , Turku/Finland. (poster) 29. Korpelainen O, Eloranta S, Arve S Kotona asuvan ikääntyneen henkilön toimintakyvyn edistäminen eri toimijoiden yhteistyöllä. Vanhustyön vastuunkantajat kongressi, , Marina Congress Center, Helsinki. (Oral presentation). 30. Eloranta S, Nygren P, Leino-Kilpi H Potilasohjauksen täydennyskoulutustarpeet terveysalalla. Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla , Helsinki. (Poster presentation) 31. Eloranta S, Gröndahl W Potilasohjausta kehitetään yhteistyössä INNOVA-toiminnan esittely. Hospitaali 1/2011. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin henkilöstölehti.

7 Arve S, Eloranta S, Rovio S, Isoaho H, Viitanen M, Lehtonen A Depressive symptoms among older peole: A 15-year Follow-Up. 21st Nordic Congress of Gerontology, Copenhagen, Denmark. (oral presention) 33. Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Kalam-Salminen L, Aro I, Routasalo P Nurses Perceptions of Patient-Centred Care in Gerontological Nursing in Finland and in Estonia. 21st Nordic Congress of Gerontology, Copenhagen, Denmark. (poster) 34. Eloranta S, Isoaho H, Routasalo P, Lehtonen A, Viitanen M, Arve S Ikäihmisten elämänasenteessa tapahtuneet muutokset 15 vuoden seurannassa. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Alakko nää mua? Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta Oulun yliopisto. (suullinen esitys) 35. Eloranta S, Katajisto J, Leino-Kilpi H Hoitohenkilökunnan arviot potilasohjauksen toteutumisesta. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Alakko nää mua? Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta Oulun yliopisto. (posteri esitys) 36. Gröndahl W, Eloranta S, Leino-Kilpi H Dialyysipotilaan ohjauksen laatu. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Alakko nää mua? Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta Oulun yliopisto. (posteri esitys) Eloranta S, Isoaho H, Lehtonen A, Viitanen M, Arve S Säilyykö myönteinen elämänasenne vanhuudessa? Hyvän elämän edellytykset, , VIII Gerontologian päivät. (suullinen esitys) 38. Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Kalam-Salminen L, Aro I, Routasalo P Hoitajien kokemukset asiakaslähtöisen hoidon toteutumisesta vanhustyössä. Hyvän elämän edellytykset, , VIII Gerontologian päivät. (posteri esitys) 39. Eloranta S, Heimonen SL Kohtaamisia vanhustyössä. Hyvän elämän edellytykset, , VIII Gerontologian päivät. (posteri esitys) 40. Eloranta S, Kreus L, Heimonen SL, Laine M Logoterapeuttisen elämänfilosofian soveltaminen hoitoyhteisöön koulutus- ja kehittämisprosessilla. Hyvän elämän edellytykset, , VIII Gerontologian päivät. (posteri esitys) Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Lehtonen A, Viitanen M Which factors explain a positive life orientation in community-dwelling older people? The Turku Elderly Study nd Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, May (hyväksytty posteri) 42. Eloranta S, Leino-Kilpi H, Katajisto J, Klemetti S, Valkeapää K Potilasohjaus ortopedisessa hoitotyössä potilaan, läheisen ja hoitajan arviot. XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi , Tampere. (hyväksytty suullinen) 43. Eloranta S, Siekkinen M, Hautaniemi S, Pohjola M, Iltanen S, Leino-Kilpi H Taitava potilasohjaaja täydennyskoulutuksen kokemukset. XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere. (hyväksytty posteri) 44. Korpelainen O, Eloranta S, Arve S Kotona toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään voimavarana eri toimijoiden välinen yhteistyö. XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere. (hyväksytty posteri) 45. Eloranta S, Gröndahl W, Engblom J, Leino-Kilpi H Potilasohjauksen toteutuminen dialyysihoidossa olevien potilaiden arvioimana. XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere. (hyväksytty suullinen) 46. Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Lehtonen A, Viitanen M Mitkä tekijät selittävät kotona asuvien ikäihmisten elämänasenteen pysyvyyttä? Turun vanhustutkimus XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere. (hyväksytty suullinen)

8 47. Ikonen T, Maijala R, Eloranta S Hukkatekijöiden tunnistaminen, arviointi ja poistaminen hukkatunnistin -työkalulla ja siihen liittyvällä kehittämisprosessilla somaattisten vuodepotilaiden hoidossa. Pohjanmaan I terveystieteiden päivät , Vaasa. (suullinen) 48. Lemetti T, Voutilainen P, Eloranta S, Stolt M, Suhonen R. Collaboration between nurses working in hospital and primary health care on older people nursing care. Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research November, 2014 in Turku, Finland. (hyväksytty) Maijala R, Eloranta S, Saloniemi A & Ikonen T. Hospital Inpatient Waste. International Forum on Quality & Safety in Healthcare April 2015 in London, England. 6. Other International Oral and Poster Presentations 1. Eloranta S.. Multiprofessional collaboration promoting home care clients personal resources. Postgraduate Research Development Forum. Queensland University of Technology, Centre of Health Research, School of Nursing Australia. (Oral presentation) 7. Other National Abstracts, Oral and Poster Presentations Eloranta S Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä. Hoitotyön iltapäivä Turun yliopistollinen keskussairaala. Turku. (Suullinen esitys) 2. Eloranta S Toimintakyvyn ylläpysyminen moniammatillisessa kotihoidossa. Paikallinen koulutustilaisuus. Turun sosiaali ja terveystoimi Turku. (Suullinen esitys) 3. Eloranta S, Routasalo P, Arve S Ikäihmisen toimintakyvyn ylläpysyminen moniammatillisessa kotihoidossa. Sairaanhoitajapäivät (Posteri esitys) 4. Eloranta S Potilasopas Parkinsonin tautiin sairastuneelle ja hänen omaiselleen - kirjallisen potilasoppaan laatiminen ja arvioiminen. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. (Posteri esitys) Eloranta S, Kosklin R, Leino-Kilpi H Kirurgisen potilaan hoidon laatu Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Sairaanhoitajapäivät (Posteri esitys) 6. Eloranta S, Kauppila M, Judin J, Leinonen T, Mård P-M Asiantuntija sairaanhoitajat Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Sairaanhoitajapäivät (Posteri esitys) 7. Eloranta S.. Ikäihmisen voimavaralähteiden tunnistaminen hoitotyössä. Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry:n jäsenilta (Suullinen esitys) Eloranta S Vanhusten mielestä ammattilaiset päättävät liikaa. Tesso, Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti 8/2009, toim. Virpi Kirves. 9. Eloranta S Kunnat antavat ikäihmisille kotiin palveluja tarpeen mukaan, jotta he selviävät kotona mahdollisimman pitkään. Helsingin Sanomat, toim. Päivi Repo, Eloranta S Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ikäihmisten kotona asumisen tukena. Yhteistyön keinoista ja mahdollisuuksista vanhustyössä, SoTe projektin koulutusiltapäivä, , Rauma. (Suullinen esitys) 11. Eloranta S Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ikäihmisten kotona asumisen tukena. Voimahankkeen työpajaseminaari , Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki. (Suullinen esitys)

9 12. Eloranta S Vanhusten kotona asuminen ja sen tukeminen mitä siitä tulisi opettaa. Hoitotyön opetuksen sisällöllisiä haasteita, täydennyskoulutuspäivä , Turun yliopisto, hoitotieteen laitos. (Suullinen esitys) 13. Eloranta S, Rusi R, Leino-Kilpi H, Nygren P, Lundgren-Laine H Hoitotyön toimisto Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön, tutkimuksen ja koulutuksen tukena. Hoitotyön johdon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät , Helsinki (Posteri esitys) 14. Eloranta S Yhteistyön haasteet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hoitotyön iltapäivä Turun yliopistollinen keskussairaala. Turku. (Suullinen esitys) 15. Eloranta S Ikäihmisten toimintakykyisyys ja voimavaralähteiden tunnistaminen hoitotyössä. Palvelutalo Iso-Heikin henkilökunnan koulutusiltapäivä ja ,Turku. (Suullinen esitys) Eloranta S Voimavaraistumista tukeva avannepotilaan ohjaus. Turun ammattikorkeakoulu, terveysala, Avannehoitotyön erikoistumisopinnot. (suullinen esitys) 17. Eloranta S, Isotalo A, Nygren P, Leino-Kilpi H Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vakiinnuttaminen hoitotyön johtajan haaste. Hoitotyön johdon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät 2010, Helsinki, Paasitorni 18. Eloranta S Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa näkökulmana psyykkinen hyvinvointi ja psykososiaalinen tuki. Gerontologinen hoitotyö Turku, Sairaanhoitajaliiton koulutuspäivät. 19. Gröndahl W, Lindblom A, Niemi T, Lehtikunnas T, Kosklin R, Kallio H, Eloranta S Tavoitteena haava keskus. Hospitaali 4/2010. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin lehti. 20. Eloranta S, Gröndahl W, Tervahartiala L, Johansson K Potilasohjauksen monimuotoiset menetelmät käsitekartta ohjauksen tukena. Hospitaali 3/2010. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin lehti. 21. Eloranta S Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen moniammatillisena yhteistyönä kotihoidossa. Valtakunnalliset kotihoitopäivät Tampere. (Suullinen esitys) 22. Eloranta S Sähköisen potilaan esitietoja ja ohjaustarvetta kartoittavan lomakkeen laatiminen ja käyttöönotto VSSHP:n alueella Mitä tehdään VeTePO-hankkeessa - näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen koulutusiltapäivä , Pori. (Suullinen esitys) 23. Eloranta S Asiakaslähtöisyys gerontologisessa hoitotyössä. Innovatiivisten työskentelytapojen kehittäminen hanke, Rauma Harjavalta työpaja. (Suullinen esitys) 24. Koivunen M, Lönnberg P, Eloranta S Potilasohjaus Symposium (Suullinen esitys) 25. Eloranta S, Koivunen M, Lönnberg P, Rusi R, Nygren P, Leino-Kilpi H Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. (Posteri esitys) 26. Lundgrén Laine H, Rusi R, Nygren P, Leino-Kilpi H, Eloranta S Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön toimisto hoitotyön kehityksen, tutkimuksen ja opetuksen tukena. Sairaanhoitajapäivät (Posteri esitys) 27. Eloranta S Potilasohjauksen monimuotoiset menetelmät Potilasohjauskeskuksen toiminta Turussa. Potilaan parhaaksi! Potilasohjauksen teoriasta käytännön toimintaan, , PPSHP Eloranta S, Lönnberg P Potilaslähtöisiä innovaatiota ohjauksen toteutukseen. Vetovoimainen terveydenhuolto hankkeen valtakunnallinen päätösseminaari VeTeen piirretty viiva , Tampere-talo, Tampere. (Suullinen esitys)

10 29. Eloranta S Potilaslähtöisiä innovaatiota ohjauksen toteutukseen. Potilaan parhaaksi valtakunnallisesti. Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen osahankkeen loppuseminaari , Oulu. (Suullinen esitys) 30. Eloranta S Potilaan tiedon saanti potilaiden arvioimana. Hoitotyön iltapäivä Turun yliopistollinen keskussairaala, Turku. (Suullinen esitys) 31. Eloranta S, Nygren P, Leino-Kilpi H Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen ja arviointiin. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. (posteri esitys) Eloranta S, Kinnunen M, Tervahartiala L, Fromin K, Vähätalo M, Johansson K Keliakiaan sairastuneen voimavaraistumista tukeva ohjaus kokemuksia hoitajavastaanotto toiminnan kehittämisestä. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. (posteri) 33. Penttilä H, Laaksonen T, Breitholtz K. Gröndahl W, Laine H, Eloranta S Dialyysipotilaiden kokemukset ohjauksen kehittämisen lähtökohtana - kroonisen munuaisten vajaatoimintaprosessissa. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. (posteri) 34. Eloranta S. Kuka minä olen kohtaamisia muistisairaan ihmisen kanssa. SuPerin ammatilliset opintopäivät, , Marina Congress Center, Helsinki. (suullinen) Eloranta S Ikäihmisten mielen hyvinvointi ja voimavarat. Käytä pääomaasi projekti, Salon Muistiyhdistys , Salo. (suullinen) 36. Eloranta S Muistisairaan ihmisen maailma ja muistihäiriöisen kohtaaminen. Gerontologisen hoitotyön koulutuspäivät , Tampere. (suullinen) 37. Eloranta S Tiedon tarpeen tunnistaminen. Tiedolla potilaan parhaaksi, Potilasohjaus Symposium 8, , Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Eloranta S Positiivinen elämänasenne vanhuuden voimavarana. Ikääntyneisiin suuntautuva hoitotieteen päivä , Turun yliopisto, Turku. 39. Eloranta S Säilyykö myönteinen elämänasenne vanhuudessa? Vanhustutkimusseminaari, Miten turkulaiset vanhenevat? , Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala, Turku. 40. Eloranta S Hoidanko oikein? Eettinen kuormitus hoito- ja hoivatyössä. Gustaf Molanderin kirja-arviointi. Gerontologia lehti. 41. Eloranta S Potilasohjaus ortopedisten potilaiden, läheisten ja hoitajien arvioimana. Potilasohjaus Symposium 9, , Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Nummelin M, Eloranta S, Hassinen T, Laine H, Lundgren-Laine H, Pekonen A & Välimäki M. Toimintamalli näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämiseen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. (posteri) 43. Maijala R, Ikonen T & Eloranta S Hukkatunnistimella hukkajahtiin. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. (suullinen)

11 8. Palkinnot 2012 Innokylän jakama innovaatiopalkinto Vie vanhus ulos haastekampanjalle/ kampanjan suunnittelutiimin jäsen/ikäinstituutti. 9. Thesis Master s thesis Eloranta S Potilasopas Parkinsonin tautiin sairastuneelle ja hänen omaiselleen kirjallisen potilasoppaan laatiminen ja arvioiminen. Master thesis, University of Turku, Department of Nursing Science. Doctoral dissertation Eloranta S Supporting older people s independent living at home through social and health care collaboration, University of Turku, Department of Nursing Science.

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen

CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen 1 CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Education and training Previous professional appointments Public presentations and lectures; domestic

Lisätiedot

A Peer reviewed scientific articles. A1 Journal article-refereed, Original research. A2 Review article, Literature review, Systematic review

A Peer reviewed scientific articles. A1 Journal article-refereed, Original research. A2 Review article, Literature review, Systematic review CURRICULUM VITAE May 2016 Anne Ryhänen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Education and training Previous professional appointments International studies Official duties and administrative

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE September 2016 Mervi Siekkinen

CURRICULUM VITAE September 2016 Mervi Siekkinen CURRICULUM VITAE September 2016 Mervi Siekkinen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Education and training Previous professional appointments Public presentations and lectures; domestic

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 2.1.2013 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS 1 Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science 22.1.2014 LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS Articles in refereed international scientific journals 2014 1. Kontio R, Anttila

Lisätiedot

Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen

Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen Sini Eloranta sh, TtT, suunnittelija, PO osahanke, VSSHP sini.eloranta@tyks.fi, puh. 050-5608740 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri TYKS Erva alue

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS 1 Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science 12.03.2012 LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS Articles in refereed international scientific journals 1. Anttila M, Välimäki

Lisätiedot

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ortopedisten potilaiden ohjaus Johansson Kirsi, TtM (väit.3.11.2006) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ohjaus ortopedisessa hoitotyössä Ohjaus keskeinen toiminto hoitotyössä Laki potilaan

Lisätiedot

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, 20700 Turku, Finland

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, 20700 Turku, Finland CURRICULUM VITAE, Heli Vaartio-Rajalin 23.4 2013 I PROFESSIONAL RECORD 1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin 2. Place and birth date Pertteli, Finland 1968 3. Current position Head of degree, Novia University

Lisätiedot

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi VeTePO -osahanke 18.10.2011 Kehittämisen lähtökohdat 1 VeTe Potilasohjaus on yksi hoitamisen ydintehtävistä, joka kuuluu lain perusteella potilaan oikeuksiin

Lisätiedot

Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä

Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä Anne Ryhänen TtM, röntgenhoitaja, TtT-opiskelija Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Ylihoitaja, Turun sosiaali- ja terveystoimi HOITOPOLKU Suomenkielisessä

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS January 2013 Sirkku Rankinen

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS January 2013 Sirkku Rankinen CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS January 2013 Sirkku Rankinen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Name Sirkku Rankinen Current position Researcher 1, Part-time teacher 2 1 Empowering

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Eloranta Sini, Kirurgian klinikka Judin Jaana, Korva,nenä ja kurkkutautien klinikka Kauppila Marjo, Naistenklinikka Leinonen Tuija, Kirurgian

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin

CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin PUBLICATIONS 1. Articles in international scientific journals with a referee practice 2. Articles in national scientific journals with a referee practice 3. International

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen TtM, esh, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Voimavaralähtöinen lähestymistapa ongelmalähtöisen lähestymistavan rinnalle Terveyspotentiaali

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

1. Articles in international scientific journals with a referee practice Articles in Finnish journals with a referee practice...

1. Articles in international scientific journals with a referee practice Articles in Finnish journals with a referee practice... Department of Nursing Science Publications (Updated 10.9.2014) Empowering Patient Education Contents 1. Articles in international scientific journals with a referee practice... 2 2. Articles in international

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

1. Johansson, K., Hupli, M. & Salanterä, S Patient s learning needs after hip arthroplasty. Journal of Clinical Nursing 11,

1. Johansson, K., Hupli, M. & Salanterä, S Patient s learning needs after hip arthroplasty. Journal of Clinical Nursing 11, Department of Nursing Science Publications (Updated 20.6.2013) Empowering Patient Education 1. Articles in international scientific journals with a referee practice 2002 2003 2004 2005 2006 1. Johansson,

Lisätiedot

Piirtola Maarit 4.7.2012

Piirtola Maarit 4.7.2012 Piirtola Maarit 4.7.2012 PUBLICATIONS I a Scientific publications: original publications and reviews (14) (Explanatory translations are given below the Finnish titles) 1. Piirtola M, Hartikainen S, Akkanen

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000 ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000 Kitinoja H., Kiili R., Arola I., Finne M., Haapamäki M-L., Heiska A., Ojanen A., Sarajärvi A., Yli-Hukkala M-L.,

Lisätiedot

Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus?

Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus? Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito Tampere 17.11.2011 Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus? Helena Leino-Kilpi, professori Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M Preoperative documentation in Finland. AORN Journal 72(5),

Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M Preoperative documentation in Finland. AORN Journal 72(5), Maija Hupli University of Turku, Department of Nursing Science 4.4.2013 PUBLICATIONS 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M. 2000.

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, Turku, Finland

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, Turku, Finland CURRICULUM VITAE, Heli Vaartio-Rajalin 17.2 2014 I PROFESSIONAL RECORD 1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin 2. Place and birth date Pertteli, Finland 1968 3. Current position Head of degree, Novia University

Lisätiedot

Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015

Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015 Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015 Professori Sanna Salanterä, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Tutkija Heli Vaartio-Rajalin, Turun yliopisto, hoitotieteen

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS February 2015 Sirkku Rankinen

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS February 2015 Sirkku Rankinen CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS February 2015 Sirkku Rankinen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Name Sirkku Rankinen Current position PhD-student 1 1 Department of Nursing Science,

Lisätiedot

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Outi Kortekangas-Savolainen Ihotautilääkäri, dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, opettajan laaja-alainen kelpoisuus

Lisätiedot

1. Articles in international scientific journals with a referee practice Articles in Finnish journals with a referee practice...

1. Articles in international scientific journals with a referee practice Articles in Finnish journals with a referee practice... Department of Nursing Science Publications (Updated 17.6.2016) Empowering Patient Education Contents 1. Articles in international scientific journals with a referee practice... 2 2. Articles in international

Lisätiedot

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, Turku, Finland

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, Turku, Finland CURRICULUM VITAE, Heli Vaartio-Rajalin 22 nd April 2014 I PROFESSIONAL RECORD 1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin 2. Place and birth date Pertteli, Finland 1968 3. Current position Head of degree, Novia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

List of publications Peer-reviewed scientific articles. Marita Koivunen PhD, Docent, Nursing Director.

List of publications Peer-reviewed scientific articles. Marita Koivunen PhD, Docent, Nursing Director. 1 List of publications 10.12.2016 Marita Koivunen PhD, Docent, Nursing Director Peer-reviewed scientific articles Original research 1. Koivunen M, Hjerppe A, Luotola E, Kauko T, Asikainen P. Pressure ulcer

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Yli 50-vuotiaiden näkemyksiä sähköisten terveydenhuoltopalveluiden. systemaattinen. Heidi kirjallisuuskatsaus. kirjallisuuskatsaus

Yli 50-vuotiaiden näkemyksiä sähköisten terveydenhuoltopalveluiden. systemaattinen. Heidi kirjallisuuskatsaus. kirjallisuuskatsaus Yli 50-vuotiaiden näkemyksiä sähköisten terveydenhuoltopalveluiden sisällöstä: systemaattinen kirjallisuuskatsaus Heidi kirjallisuuskatsaus Enwald*, Helena Känsäkoski, Kristina Eriksson-Backa, Noora Hirvonen,

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Anna-Kaisa Pienimaa, Kätilöpäivät 2014 1700-luvun kätilökoulutuksessa oli nykyaikaisen profession piirteitä (Vainio-Korhonen 2012, 28) Opintoja ja työtä säätelivät

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

Market Report / August 2012

Market Report / August 2012 Market Report / August 212 Overnights in Helsinki almost the same as last year in August Total nights in Helsinki were down a mere.4% in August. Domestic nights increased by.2% while foreigners nights

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

KLIINISET HOITOTYÖN OPETTAJAT VARSINAIS - SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

KLIINISET HOITOTYÖN OPETTAJAT VARSINAIS - SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ KLIINISET HOITOTYÖN OPETTAJAT VARSINAIS - SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ ELLILÄ HEIKKI, ELORANTA SINI, FRANCK TEIJA, LAKANMAA RIITTA-LIISA, MYLLYMÄKI ANNUKKA, MÖRT SUSANNA, NUMMELIN MERJA JA WALTA LEENA TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos 1 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012 Vastaa selkeällä käsialalla kysymyspaperiin varattuun viivoitettuun

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv.

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. SYKSY 2014 2 lv. Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi Seuraa opintojakson oikeassa yläkulmassa olevaa päivämäärää niin tiedät, koska aikataulua on viimeksi päivitetty!

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten elinpiiri. Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto

Iäkkäiden ihmisten elinpiiri. Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto Iäkkäiden ihmisten elinpiiri Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori GEREC, Jyväskylän yliopisto Iäkkäiden ihmisten elinpiiri Life-Space Mobility in Older People Iän lisääntyessä ihmiset

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011)

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) - Artikkelin esittely 5.10.2011 PaKaste-seminaari, Rovaniemi Terho Pekkala TERVEYSHYÖTYMALLI Chronic Care Model,

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki Market Report / 212 Small changes in bednights in Helsinki in Bednights in Helsinki showed a slight drop (-.4%) in. The drop was the same as in August. Domestic nights were down 2.2% in, while foreigners'

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Doctoral programme in Drug research (DPDR) in the University of Helsinki and in FinPharmaNet. Ilkka Reenilä. Doctoral Programme Coordinator

Doctoral programme in Drug research (DPDR) in the University of Helsinki and in FinPharmaNet. Ilkka Reenilä. Doctoral Programme Coordinator Doctoral programme in Drug research (DPDR) in the of Helsinki and in FinPharmaNet Ilkka Reenilä Doctoral Programme Coordinator Doctoral programme in Drug research (DPDR) Doctoral programme in Clinical

Lisätiedot

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli?

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Liisa Kiviniemi, OAMK, TtT, yliopettaja, liisa.kiviniemi@oamk.fi Päivi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot