LIST OF PUBLICATIONS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015"

Transkriptio

1 Sini Eloranta RN, PhD University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS Articles in refereed scientific journals 1. Eloranta S, Routasalo P, Arve S.. Personal resources supporting living at home as described by older home care clients. International Journal of Nursing Practice 14(4), (IF 0.881) 2. Eloranta S, Arve S, Routasalo P.. Multiprofessional collaboration promoting remaining capacity of older home care clients: Perspectives of older clients. International Journal of Older People Nursing 3(2), Eloranta S, Katajisto J, Leino-Kilpi H.. Potilas kirurgisen hoidon laadun arvioitsijana. (Original in Finnish, English abstract) [The quality of care of surgical wards percpectives of patients] Hoitotiede-lehti 3, Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Routasalo P Home care from the perspectives of older clients and their professional carers. Archives of Gerontology and Geriatrics 11, (IF 1.704) 5. Eloranta S, Katajisto J, Savunen T, Leino-Kilpi H Polikliinisen hoidon laatu - kirurgisen potilaan arvioimana. (Original in Finnish, English abstract) [The quality of outpatient care percpectives of surgical patients] Tutkiva Hoitotyö 4, Eloranta S, Arve S, Routasalo P Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö avain iäkkään asiakkaan kotona asumisen tukemiseen. (Original in Finnish, English abstract) [Collaboration in the social and health care of older home care clients a key factors in support living at home] Gerontologia 3, Eloranta S, Welch A, Arve S, Viitanen M, Isoaho H., Routasalo P Older home care clients and the professionals perceptions of clients psychological well-being and care. Journal of Clinical Nursing 19, (IF 1.316) 8. Eloranta S, Welch A, Arve S, Routasalo P A collaborative approach to home care delivery for older clients: Perspectives of home care providers. Journal of Interprofessional Care 2(24), (IF 1.483) 9. Kuusela M, Routasalo P, Hupli M, Johansson K, Eloranta S Moniammatillinen osaaminen iäkkään kotihoidon asiakkaan fyysisen toimintakyvyn tukemisessa. (Original in Finnish, English abstract) [Interprofessional collaboration and collaborative competence in supporting the physical functionality of older people in home care] Hoitotiede 2(22), Eloranta S, Vähätalo M, Rasmus M, Elomaa L, Johansson K Avannepotilaan voimavaraistumista tukeva polikliininen ohjaus. (Original in Finnish, English abstract) [Empowerment education of stoma patients during outpatient visit] Tutkiva Hoitotyö 8(1), Eloranta S, Hannukainen S, Viitanen M, Routasalo P, Arve S Pharmaceutical care as described by home-dwelling older people in Finland. Medicina 47(11): (IF 0.55) 12. Eloranta S, Kuusela M Moniammatillinen yhteistyö - katsaus suomalaisiin hoitotieteellisiin opinnäytetöihin. (Original in Finnish, English abstract) [Multiprofessional collaboration as a research topic in Finnish academic theses in nursing science] Tutkiva Hoitotyö 3, 4-13.

2 Eloranta S, Arve S, Routasalo P, Lavonius S, Lehtonen A, Viitanen M, Isoaho H Positive life orientation in old age: A 15-year Follow-Up. Archives of Gerontology and Geriatrics 55, (IF 1.704) 14. Arve S, Eloranta S, Rovio S, Isoaho H, Viitanen M, Lehtonen A Depressive symptoms among older people: A 15-year Follow-Up. Aging Clinical and Experimental Research 16. (IF 1.552) 15. Eloranta S, Arve S, Viitanen M, Isoaho H, Routasalo P Ikäihmisten psyykkinen hyvinvointi ja psykososiaalisen tuen toteutuminen kotihoidossa: asiakkaiden ja työntekijöiden arvioimana. (Original in Finnish, English abstract) [Older home care clients psychological well-being and psychosocial care] Hoitotiede 1(24), Eloranta S, Isoaho H, Lehtonen A, Viitanen M, Arve S Säilyykö myönteinen elämänasenne vanhuudessa? (Original in Finnish, English abstract) [Is a positive attitude to life preserved in old age?] Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 50, Eloranta S, Gröndahl W, Engblom J, Leino-Kilpi H Voimavaraistumista tukevan potilasohjauksen toteutuminen dialyysihoidossa olevien potilaiden arvioimana. [Empowering education of dialysis patients] Tutkiva Hoitotyö 12(4), Eloranta S, Katajisto J, Leino-Kilpi H Toteutuuko potilaslähtöinen ohjaus hoitotyöntekijöiden näkökulmasta? (Original in Finnish, English abstract) [Patient education practice] Hoitotiede 26(1), Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Kalam-Salminen L, Aro I., Routasalo P Finnish Nurses Perceptions of Care of Older Patients. International Journal of Nursing Practice 20, (IF 0.881) Eloranta S, Katajisto J, Leino-Kilpi H, Valkeapää K Potilasohjaus ortopedisten potilaiden, läheisten ja hoitajien arvioimana. [Empowering education of orthopaedic patients, significant others and nurses] Tutkiva Hoitotyö 1/ Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Lehtonen A, Viitanen M Which factors are explained positive life orientation in community-dwelling older people? The Turku Elderly Study Accepted Scandinavian Journal of Caring Sciences. (IF 1.162) 2. Book section, chapters in research books Gröndahl W, Peltomaa K, Eloranta S Blogin hyödyntäminen osana oppivaa terveydenhuollon organisaatiota. Teoksessa: Stolt M, Lehtonen N., Salminen L. (toim.) Sosiaalinen media ja terveysalan koulutus. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitoksen julkaisuja, Tutkimuksia ja raportteja A:59/ Conference proceedings 1. Eloranta S, Routasalo P., Arve S.. Ikäihmisen voimavarojen vahvistaminen moniammatillisessa kotihoidossa ikäihmisen näkökulma. Teoksessa: Matilainen D, Eriksson K, Lindström UÅ. (toim.) X Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotiede terveyden ja hoitamisen palveluksessa, Åbo Akademi, Vaasa, Artikkeli Proceeding kirjassa, Eloranta S, Katajisto J, Leino-Kilpi H.. Potilas kirurgisen hoidon laadun arvioitsijana. Teoksessa: Matilainen D, Eriksson K & Lindström UÅ. (toim.) X Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotiede terveyden ja hoitamisen palveluksessa, Åbo Akademi, Vaasa, Artikkeli Proceeding kirjassa,

3 Eloranta S, Arve S, Routasalo P Ikäihmisten psyykkinen hyvinvointi ja psykososiaalisen tuen toteutuminen kotihoidossa: asiakkaiden ja työntekijöiden arvioimana. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä, , Itä- Suomen yliopisto, Kuopio. Artikkeli Proceeding kirjassa, Eloranta S, Isoaho H, Routasalo P, Lehtonen A, Viitanen M, Arve S Ikäihmisten elämänasenteessa tapahtuneet muutokset 15 vuoden seurannassa. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Alakko nää mua? Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta Oulun yliopisto. Artikkeli Proceeding kirjassa, Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Lehtonen A, Viitanen M Ikäihmisten myönteistä elämänasennetta selittävät tekijät 20 vuoden seuruututkimus. XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Perhe, yhteiskunta ja hoitotiede, Tampereen yliopisto. Artikkeli Proceeding kirjassa. 4. Publications intended for professional communities Eloranta S, Routasalo P Kirjallinen potilasopas Parkinsonin tautiin sairastuneelle ja hänen omaiselleen. Sairaanhoitaja 10(79), Mutta mikä on asiantuntijasairaanhoitaja. Lasaretti. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin lehti, 4/2006, Eloranta S, Vähätalo M, Johansson K.. Avannepotilaan ohjauksessa korostuu voimavaraistuminen. Sairaanhoitaja 3(81), Eloranta S Ikäihmisten hyvä kotihoito edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä. Premissi 5, Eloranta S, Vähätalo M, Rasmus M, Elomaa L, Kosklin R, Johansson K Kokemukset avannepotilaan voimavaraistumista tukevan ohjauksen kehittämisestä. Sairaanhoitaja 8, Eloranta S Vanhusten hoitotyö tarvitsee osaajia. Vanhustyö lehti Gröndahl W, Peltomaa K, Eloranta S Blogin hyödyntäminen oppivassa terveydenhuollon organisaatiossa. Pro Terveys lehti. 8. Eloranta S Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö kotihoidossa haasteena ikäihmisen oman elämän asiantuntijuuden vahvistaminen. Pro Terveys lehti 3, Eloranta S Tyks aloittaa sähköisen asioinnin. Lasaretti Plus Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin tiedostuslehti asukkaille. 10. Gröndahl W, Eloranta S Asiakkaan ääni kuuluviin. Lasaretti Plus Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin tiedostuslehti asukkaille Eloranta S, Heimonen S Kuntoutumista edistävä vanhustyö ideologiasta käytännön tekoihin. Hoivapalvelut-lehti 5-6, Gröndahl W, Eloranta S VSSHP:n sairaalahoidon ja polikliinisen hoidon laatu potilaiden arvioimana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

4 13. Eloranta S, Nygren P, Leino-Kilpi H Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjaustarpeen arviointiin. Pro Terveys -lehti Eloranta S, Nygren P, Leino-Kilpi H Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjaustarpeen arviointiin. Kaste. Vete tiedote 2, Eloranta S Vanhustyö on kohtaamisia. Kolumni Eloranta S Muistisairaan ihmisen toimintakykyä edistävä kotihoito. Pro Terveys -lehti 5, Eloranta S, Laine M, Heimonen SL Elämänvoimaa vanhuuteen uusia näkökulmia vanhustyöhön logoterapeuttisen ajattelun valossa. Pro terveys lehti. 18. Eloranta S, Arve S, Routasalo P Asiakaslähtöisyys vanhustyössä kuuluuko vanhan ihmisen ja hänen omaisensa ääni hoidossa? Hoivapalvelut-lehti. 19. Heimonen SL, Laine M, Eloranta S Logoterapeuttisen ajattelun soveltamisen mahdollisuudet muistisairaiden ihmisten hoidossa. Hoivapalvelut-lehti. 20. Eloranta S Parasta mitä voimme toiselle ihmiselle antaa on aito kohtaaminen. Muistisairaiden ihmisten hoidon ammattilehti. Suomen muistiasiantuntijat. 21. Eloranta S Vanhustyön kohtaamiskertomusten tarkastelua logoterapeuttisen ajattelun innoittamana. Suomen logoterapiayhdistys ry:n jäsenlehti Laine M, Eloranta S Logoterapeuttinen ajattelu vanhustyössä ajatuksia koulutusmatkan varrelta. Suomen logoterapiayhdistys ry:n jäsenlehti. 23. Maijala R, Eloranta S, Saloniemi A & Ikonen T Hukkatunnistimella hukkajahtiin. Tehohoito lehti 32(2). 24. Eloranta S, Leino-Kilpi H, Valkepää K Läheiset tärkeä voimavara leikkauspotilaan ohjauksessa. Pro Terveys lehti 5-6, Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä. Hospitaali. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin henkilöstölehti, 4/2014, Korpelainen O, Arve S & Eloranta S Kotona asuvan ikääntyneen henkilön toimintakyvyn edistäminen eri toimijoiden yhteistyöllä. Pro Terveys lehti Eloranta S & Maijala R. Prosessin läpikävely auttaa ymmärtämään ja kehittämään potilaslähtöisiä palveluita. Pro Terveys lehti hyväksytty. 28. Hukkatunnistin on etulinjan työkalu. Mediuutiset Conference Abstracts, Oral and Poster Presentations Routasalo P, Eloranta S, Leino P, Haapaniemi H Parkinson s disease from where to get information and help. Final Conference of InfoPark, April, Cardiff, UK. (Poster presentation) Eloranta S, Routasalo P, Arve S Toimintakyvyn ylläpysyminen moniammatillisessa kotihoidossa Ikäihmisen näkökulma. IX Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Viisas vaikuttaja Turun yliopisto. (Posteri esitys)

5 Eloranta S, Kosklin R, Leinonen T, Leino-Kilpi H The quality of care evaluated by the cardiac and vascular surgery patient. The 56 th Annual Meeting of SATS and the 27 th Annual Meeting of SCANCET Helsinki, Finland. (Poster presentation) 4. Eloranta S, Routasalo P, Arve S Older clients experiences of multiprofessional collaboration promoting their resources in home care. International conference Healthy Ageing Active Ageing, 26 April 2007, Pärnu, Estonia. (Poster presentation). 5. Eloranta S, Routasalo P, Arve S Multiprofessional collaboration promoting functional capacity of elderly home care clients : Perspectives of elderly clients. 6th European Conference of Acendio, April 2007, Amsterdam, Netherlands. (Poster presentation). 6. Eloranta S, Haapaniemi H, Ilvonen K, Routasalo P Gerontologinen hoitotieteellinen tutkimus Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella vuosina VI Gerontologia päivät, , Oulun yliopisto. (Suullinen esitys) 7. Eloranta S, Routasalo P, Arve S.. Ikäihmisen voimavarojen vahvistaminen moniammatillisessa kotihoidossa ikäihmisen näkökulma. X Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotiede terveyden ja hoitamisen palveluksessa, , Åbo Akademi, Vaasa. (Suullinen esitys) 8. Eloranta S, Katajisto J, Leino-Kilpi H.. Potilas kirurgisen hoidon laadun arvioitsijana. X Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotiede terveyden ja hoitamisen palveluksessa, , Åbo Akademi, Vaasa. (Suullinen esitys) 9. Eloranta S, Routasalo P, Arve S.. Multiprofessional collaboration in promoting older clients personal resources in Finnish home care: professionals perspectives. International Conference on Communication in Healthcare, European Association for Communication in Healthcare (EACH), , Oslo, Norway. (Poster presentation) 10. Vähätalo M, Eloranta S, Johansson K.. Development of education for stoma patients. 19th International Nursing Research Congress Focusing Evidence-Based Practice, Suntec Singapore International Exhibition and Convention Centre, , Singapore. (Poster presentation) Eloranta S, Welch A, Arve S, Viitanen M, Isoaho H, Routasalo P Older home care clients and professionals perceptions of care. XIX th IAGG Wold Congress, Paris, France. (Poster presentation) 12. Eloranta S, Welch A, Arve S, Viitanen M, Isoaho H, Routasalo P Older home care clients and the professionals perceptions of clients psychological well-being. 2nd International Nursing and Midwifery Conference, , Galway, Ireland. (Poster presentation) 13. Smidtslund-Rastas A-C, Vähätalo M, Eloranta S, Rasmus M, Johansson K Empowering stoma patient through education. 10th European Council of Enterostomal Therapy (ECET) Congress, , Porto, Portugal. (Poster presentation) 14. Eloranta S, Arve S, Routasalo P Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö avainko iäkkään asiakkaan kotona asumisen tukemiseen. Tuloksia kotihoidon toteutumisesta asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta. Societas Gerontologica Fennica (SGF)-vuosikokoussymposium , Helsinki. (Suullinen esitys) Eloranta S, Kinnunen M, Tervahartiala L, Fromin K, Vähätalo M, Johansson K Empowering celiac disease patients through education. 14 th ESGENA Conference, October, Barcelona, Spain. (Posteri esitys). 16. Eloranta S, Routasalo P, Arve S Older clients and their professional carers collaborative relationship in home care. Older People: the Future of Care Congress, , Rotterdam, Holland. (Posteri esitys).

6 17. Eloranta S, Koli E, Lundgrén-Laine H Patient Education Centre: Health Information for Patients. International Conference on Communication in Healthcare, European Association for Communication in Healthcare (EACH), Verona, Italy. (Posteri esitys). 18. Eloranta S, Leino-Kilpi H Kirurgisen vuodeosastohoidon laatutekijät potilaiden näkökulma. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä, , Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. (posteri esitys) 19. Eloranta S, Koivunen M, Knihti H-K, Isotalo A, Nygren P, Leino-Kilpi H Potilasohjauksen toteutumisen arviointi erikoissairaanhoidossa - hoitohenkilökunnan näkökulma. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä, , Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. (posteri esitys) 20. Eloranta S, Arve S, Routasalo P Ikäihmisten psyykkinen hyvinvointi ja psykososiaalisen tuen toteutuminen kotihoidossa: asiakkaiden ja työntekijöiden arvioimana. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä, , Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. (suullinen esitys) 21. Lundgrén Laine H, Nygren P, Isotalo A, Eloranta S Hoitotyön toimisto - hoitotyön asiantuntijayksikkönä tulevaisuuden sairaalassa. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä, , Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. (posteri esitys) 22. Gröndahl W, Nygren P, Isotalo A, Eloranta S Potilaspalautteet hoidon laadun arviointivälineenä. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä, , Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. (posteri esitys) 23. Eloranta S, Routasalo P, Arve S Voimavarojen vahvistaminen ikäihmisten kotihoidossa. VII Gerontologian päivät, , Kuopio. (posteri esitys) 24. Gröndahl W, Hupli M, Eloranta S Iäkkään potilaan toimintakyvyn arviointi lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen. VII Gerontologian päivät, , Kuopio. (posteri esitys) 25. Eloranta S Supporting older people s independent living at home through social and health care collaboration. 20th Nordic Congress of Gerontology, invited symposium, session: Integration of Health and Social Care, , Reykjavík, Iceland. (Oral presentation) Korpelainen O, Eloranta S, Hupli M, Arve S Improving the functional capacity of home- dwelling older people by collaboration. Science and Art of Nursing conference Klaipeda, Lithuania. (oral) 27. Eloranta S, Routasalo P, Arve S Self-rated psychological well-being in old age a 15 year followup study. 19th International Conference on Health Promoting Hospitals & Health Services, , Turku/Finland. (poster) 28. Eloranta S, Nygren P, Leino-Kilpi H Patient Education and Health Promotion Can the current health care organisation fulfill the patients knowledge expectations? 19th International Conference on Health Promoting Hospitals & Health Services, , Turku/Finland. (poster) 29. Korpelainen O, Eloranta S, Arve S Kotona asuvan ikääntyneen henkilön toimintakyvyn edistäminen eri toimijoiden yhteistyöllä. Vanhustyön vastuunkantajat kongressi, , Marina Congress Center, Helsinki. (Oral presentation). 30. Eloranta S, Nygren P, Leino-Kilpi H Potilasohjauksen täydennyskoulutustarpeet terveysalalla. Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla , Helsinki. (Poster presentation) 31. Eloranta S, Gröndahl W Potilasohjausta kehitetään yhteistyössä INNOVA-toiminnan esittely. Hospitaali 1/2011. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin henkilöstölehti.

7 Arve S, Eloranta S, Rovio S, Isoaho H, Viitanen M, Lehtonen A Depressive symptoms among older peole: A 15-year Follow-Up. 21st Nordic Congress of Gerontology, Copenhagen, Denmark. (oral presention) 33. Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Kalam-Salminen L, Aro I, Routasalo P Nurses Perceptions of Patient-Centred Care in Gerontological Nursing in Finland and in Estonia. 21st Nordic Congress of Gerontology, Copenhagen, Denmark. (poster) 34. Eloranta S, Isoaho H, Routasalo P, Lehtonen A, Viitanen M, Arve S Ikäihmisten elämänasenteessa tapahtuneet muutokset 15 vuoden seurannassa. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Alakko nää mua? Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta Oulun yliopisto. (suullinen esitys) 35. Eloranta S, Katajisto J, Leino-Kilpi H Hoitohenkilökunnan arviot potilasohjauksen toteutumisesta. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Alakko nää mua? Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta Oulun yliopisto. (posteri esitys) 36. Gröndahl W, Eloranta S, Leino-Kilpi H Dialyysipotilaan ohjauksen laatu. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Alakko nää mua? Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta Oulun yliopisto. (posteri esitys) Eloranta S, Isoaho H, Lehtonen A, Viitanen M, Arve S Säilyykö myönteinen elämänasenne vanhuudessa? Hyvän elämän edellytykset, , VIII Gerontologian päivät. (suullinen esitys) 38. Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Kalam-Salminen L, Aro I, Routasalo P Hoitajien kokemukset asiakaslähtöisen hoidon toteutumisesta vanhustyössä. Hyvän elämän edellytykset, , VIII Gerontologian päivät. (posteri esitys) 39. Eloranta S, Heimonen SL Kohtaamisia vanhustyössä. Hyvän elämän edellytykset, , VIII Gerontologian päivät. (posteri esitys) 40. Eloranta S, Kreus L, Heimonen SL, Laine M Logoterapeuttisen elämänfilosofian soveltaminen hoitoyhteisöön koulutus- ja kehittämisprosessilla. Hyvän elämän edellytykset, , VIII Gerontologian päivät. (posteri esitys) Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Lehtonen A, Viitanen M Which factors explain a positive life orientation in community-dwelling older people? The Turku Elderly Study nd Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, May (hyväksytty posteri) 42. Eloranta S, Leino-Kilpi H, Katajisto J, Klemetti S, Valkeapää K Potilasohjaus ortopedisessa hoitotyössä potilaan, läheisen ja hoitajan arviot. XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi , Tampere. (hyväksytty suullinen) 43. Eloranta S, Siekkinen M, Hautaniemi S, Pohjola M, Iltanen S, Leino-Kilpi H Taitava potilasohjaaja täydennyskoulutuksen kokemukset. XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere. (hyväksytty posteri) 44. Korpelainen O, Eloranta S, Arve S Kotona toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään voimavarana eri toimijoiden välinen yhteistyö. XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere. (hyväksytty posteri) 45. Eloranta S, Gröndahl W, Engblom J, Leino-Kilpi H Potilasohjauksen toteutuminen dialyysihoidossa olevien potilaiden arvioimana. XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere. (hyväksytty suullinen) 46. Eloranta S, Arve S, Isoaho H, Lehtonen A, Viitanen M Mitkä tekijät selittävät kotona asuvien ikäihmisten elämänasenteen pysyvyyttä? Turun vanhustutkimus XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Tampere. (hyväksytty suullinen)

8 47. Ikonen T, Maijala R, Eloranta S Hukkatekijöiden tunnistaminen, arviointi ja poistaminen hukkatunnistin -työkalulla ja siihen liittyvällä kehittämisprosessilla somaattisten vuodepotilaiden hoidossa. Pohjanmaan I terveystieteiden päivät , Vaasa. (suullinen) 48. Lemetti T, Voutilainen P, Eloranta S, Stolt M, Suhonen R. Collaboration between nurses working in hospital and primary health care on older people nursing care. Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research November, 2014 in Turku, Finland. (hyväksytty) Maijala R, Eloranta S, Saloniemi A & Ikonen T. Hospital Inpatient Waste. International Forum on Quality & Safety in Healthcare April 2015 in London, England. 6. Other International Oral and Poster Presentations 1. Eloranta S.. Multiprofessional collaboration promoting home care clients personal resources. Postgraduate Research Development Forum. Queensland University of Technology, Centre of Health Research, School of Nursing Australia. (Oral presentation) 7. Other National Abstracts, Oral and Poster Presentations Eloranta S Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä. Hoitotyön iltapäivä Turun yliopistollinen keskussairaala. Turku. (Suullinen esitys) 2. Eloranta S Toimintakyvyn ylläpysyminen moniammatillisessa kotihoidossa. Paikallinen koulutustilaisuus. Turun sosiaali ja terveystoimi Turku. (Suullinen esitys) 3. Eloranta S, Routasalo P, Arve S Ikäihmisen toimintakyvyn ylläpysyminen moniammatillisessa kotihoidossa. Sairaanhoitajapäivät (Posteri esitys) 4. Eloranta S Potilasopas Parkinsonin tautiin sairastuneelle ja hänen omaiselleen - kirjallisen potilasoppaan laatiminen ja arvioiminen. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. (Posteri esitys) Eloranta S, Kosklin R, Leino-Kilpi H Kirurgisen potilaan hoidon laatu Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Sairaanhoitajapäivät (Posteri esitys) 6. Eloranta S, Kauppila M, Judin J, Leinonen T, Mård P-M Asiantuntija sairaanhoitajat Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Sairaanhoitajapäivät (Posteri esitys) 7. Eloranta S.. Ikäihmisen voimavaralähteiden tunnistaminen hoitotyössä. Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry:n jäsenilta (Suullinen esitys) Eloranta S Vanhusten mielestä ammattilaiset päättävät liikaa. Tesso, Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti 8/2009, toim. Virpi Kirves. 9. Eloranta S Kunnat antavat ikäihmisille kotiin palveluja tarpeen mukaan, jotta he selviävät kotona mahdollisimman pitkään. Helsingin Sanomat, toim. Päivi Repo, Eloranta S Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ikäihmisten kotona asumisen tukena. Yhteistyön keinoista ja mahdollisuuksista vanhustyössä, SoTe projektin koulutusiltapäivä, , Rauma. (Suullinen esitys) 11. Eloranta S Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ikäihmisten kotona asumisen tukena. Voimahankkeen työpajaseminaari , Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki. (Suullinen esitys)

9 12. Eloranta S Vanhusten kotona asuminen ja sen tukeminen mitä siitä tulisi opettaa. Hoitotyön opetuksen sisällöllisiä haasteita, täydennyskoulutuspäivä , Turun yliopisto, hoitotieteen laitos. (Suullinen esitys) 13. Eloranta S, Rusi R, Leino-Kilpi H, Nygren P, Lundgren-Laine H Hoitotyön toimisto Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön, tutkimuksen ja koulutuksen tukena. Hoitotyön johdon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät , Helsinki (Posteri esitys) 14. Eloranta S Yhteistyön haasteet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hoitotyön iltapäivä Turun yliopistollinen keskussairaala. Turku. (Suullinen esitys) 15. Eloranta S Ikäihmisten toimintakykyisyys ja voimavaralähteiden tunnistaminen hoitotyössä. Palvelutalo Iso-Heikin henkilökunnan koulutusiltapäivä ja ,Turku. (Suullinen esitys) Eloranta S Voimavaraistumista tukeva avannepotilaan ohjaus. Turun ammattikorkeakoulu, terveysala, Avannehoitotyön erikoistumisopinnot. (suullinen esitys) 17. Eloranta S, Isotalo A, Nygren P, Leino-Kilpi H Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vakiinnuttaminen hoitotyön johtajan haaste. Hoitotyön johdon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät 2010, Helsinki, Paasitorni 18. Eloranta S Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa näkökulmana psyykkinen hyvinvointi ja psykososiaalinen tuki. Gerontologinen hoitotyö Turku, Sairaanhoitajaliiton koulutuspäivät. 19. Gröndahl W, Lindblom A, Niemi T, Lehtikunnas T, Kosklin R, Kallio H, Eloranta S Tavoitteena haava keskus. Hospitaali 4/2010. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin lehti. 20. Eloranta S, Gröndahl W, Tervahartiala L, Johansson K Potilasohjauksen monimuotoiset menetelmät käsitekartta ohjauksen tukena. Hospitaali 3/2010. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin lehti. 21. Eloranta S Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen moniammatillisena yhteistyönä kotihoidossa. Valtakunnalliset kotihoitopäivät Tampere. (Suullinen esitys) 22. Eloranta S Sähköisen potilaan esitietoja ja ohjaustarvetta kartoittavan lomakkeen laatiminen ja käyttöönotto VSSHP:n alueella Mitä tehdään VeTePO-hankkeessa - näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen koulutusiltapäivä , Pori. (Suullinen esitys) 23. Eloranta S Asiakaslähtöisyys gerontologisessa hoitotyössä. Innovatiivisten työskentelytapojen kehittäminen hanke, Rauma Harjavalta työpaja. (Suullinen esitys) 24. Koivunen M, Lönnberg P, Eloranta S Potilasohjaus Symposium (Suullinen esitys) 25. Eloranta S, Koivunen M, Lönnberg P, Rusi R, Nygren P, Leino-Kilpi H Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. (Posteri esitys) 26. Lundgrén Laine H, Rusi R, Nygren P, Leino-Kilpi H, Eloranta S Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön toimisto hoitotyön kehityksen, tutkimuksen ja opetuksen tukena. Sairaanhoitajapäivät (Posteri esitys) 27. Eloranta S Potilasohjauksen monimuotoiset menetelmät Potilasohjauskeskuksen toiminta Turussa. Potilaan parhaaksi! Potilasohjauksen teoriasta käytännön toimintaan, , PPSHP Eloranta S, Lönnberg P Potilaslähtöisiä innovaatiota ohjauksen toteutukseen. Vetovoimainen terveydenhuolto hankkeen valtakunnallinen päätösseminaari VeTeen piirretty viiva , Tampere-talo, Tampere. (Suullinen esitys)

10 29. Eloranta S Potilaslähtöisiä innovaatiota ohjauksen toteutukseen. Potilaan parhaaksi valtakunnallisesti. Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen osahankkeen loppuseminaari , Oulu. (Suullinen esitys) 30. Eloranta S Potilaan tiedon saanti potilaiden arvioimana. Hoitotyön iltapäivä Turun yliopistollinen keskussairaala, Turku. (Suullinen esitys) 31. Eloranta S, Nygren P, Leino-Kilpi H Potilaslähtöisiä innovaatioita ohjauksen toteutukseen ja arviointiin. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. (posteri esitys) Eloranta S, Kinnunen M, Tervahartiala L, Fromin K, Vähätalo M, Johansson K Keliakiaan sairastuneen voimavaraistumista tukeva ohjaus kokemuksia hoitajavastaanotto toiminnan kehittämisestä. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. (posteri) 33. Penttilä H, Laaksonen T, Breitholtz K. Gröndahl W, Laine H, Eloranta S Dialyysipotilaiden kokemukset ohjauksen kehittämisen lähtökohtana - kroonisen munuaisten vajaatoimintaprosessissa. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. (posteri) 34. Eloranta S. Kuka minä olen kohtaamisia muistisairaan ihmisen kanssa. SuPerin ammatilliset opintopäivät, , Marina Congress Center, Helsinki. (suullinen) Eloranta S Ikäihmisten mielen hyvinvointi ja voimavarat. Käytä pääomaasi projekti, Salon Muistiyhdistys , Salo. (suullinen) 36. Eloranta S Muistisairaan ihmisen maailma ja muistihäiriöisen kohtaaminen. Gerontologisen hoitotyön koulutuspäivät , Tampere. (suullinen) 37. Eloranta S Tiedon tarpeen tunnistaminen. Tiedolla potilaan parhaaksi, Potilasohjaus Symposium 8, , Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Eloranta S Positiivinen elämänasenne vanhuuden voimavarana. Ikääntyneisiin suuntautuva hoitotieteen päivä , Turun yliopisto, Turku. 39. Eloranta S Säilyykö myönteinen elämänasenne vanhuudessa? Vanhustutkimusseminaari, Miten turkulaiset vanhenevat? , Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala, Turku. 40. Eloranta S Hoidanko oikein? Eettinen kuormitus hoito- ja hoivatyössä. Gustaf Molanderin kirja-arviointi. Gerontologia lehti. 41. Eloranta S Potilasohjaus ortopedisten potilaiden, läheisten ja hoitajien arvioimana. Potilasohjaus Symposium 9, , Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Nummelin M, Eloranta S, Hassinen T, Laine H, Lundgren-Laine H, Pekonen A & Välimäki M. Toimintamalli näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämiseen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. (posteri) 43. Maijala R, Ikonen T & Eloranta S Hukkatunnistimella hukkajahtiin. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. (suullinen)

11 8. Palkinnot 2012 Innokylän jakama innovaatiopalkinto Vie vanhus ulos haastekampanjalle/ kampanjan suunnittelutiimin jäsen/ikäinstituutti. 9. Thesis Master s thesis Eloranta S Potilasopas Parkinsonin tautiin sairastuneelle ja hänen omaiselleen kirjallisen potilasoppaan laatiminen ja arvioiminen. Master thesis, University of Turku, Department of Nursing Science. Doctoral dissertation Eloranta S Supporting older people s independent living at home through social and health care collaboration, University of Turku, Department of Nursing Science.

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma 1. Artikkelit tieteellisissä julkaisuissa, joissa on refereekäytäntö 1.1 Kuosmanen

Lisätiedot

ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011)

ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011) ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011) Mirkka Inkeri Järvinen (os. Rantanen) HAIKARANPORTTI 6 B 19, 02620 ESPOO PUHELIN 050 5872 729 SÄHKÖPOSTI mirkka.jarvinen@utu.fi HENKILÖTIEDOT Syntymäaika:

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

Publications of the Satakunta UAS Innovations Research Group

Publications of the Satakunta UAS Innovations Research Group Publications of the Satakunta UAS Innovations Research Group Papers and presentations Boelius S, Sallinen M, Myllymaa T, Latostenmaa K, Aarola N 2012. Model for work community to support the return-to-work

Lisätiedot

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 4/2006 POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Toimittaneet

Lisätiedot

Muuttaminen ja vanhuus: Asumisen ja hoivan siirtymiä

Muuttaminen ja vanhuus: Asumisen ja hoivan siirtymiä Muuttaminen ja vanhuus: Asumisen ja hoivan siirtymiä Teppo Kröger ASU-LIVE vuosiseminaari 2014 Lahti, 23.-24.10.2014 MOVAGE Muuttaminen ja vanhuus: Asumisen ja hoivan siirtymiä Tutkimusryhmä Hankkeen johtaja:

Lisätiedot

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kotihoidossa

Asiakastyytyväisyys kotihoidossa Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Mäkelä Susanna Suihkonen Anne Asiakastyytyväisyys kotihoidossa Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö

Lisätiedot

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS Miia Martinsuo LIST OF PUBLICATIONS Tampere University of Technology Department of Industrial Management P.O. Box 541, FI-33101 Tampere, Finland tel. mobile +358 40 849 0895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Lukijalle. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist

Lukijalle. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist 1 2 Lukijalle Tätä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laatua käsittelevää kotimaista kirjallisuutta sisältävää koonnosta on julkaistu vuodesta 1993. Vuosittain tarkistettavaan painokseen lisätään aina

Lisätiedot

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl)

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl) Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Julkaisuluettelo (ei täydellinen) 1(37) Satakunta University of Applied Sciences Technology and Maritime Management Publications 2011 1. Hongisto V,

Lisätiedot

ACTA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1214. Pirjo Kaakinen OULU 2013 MEDICA

ACTA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1214. Pirjo Kaakinen OULU 2013 MEDICA OULU 2013 D 1214 ACTA Pirjo Kaakinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN AIKUISTEN OHJAUKSEN LAATU SAIRAALASSA OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA,

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhdistyksen nimi muuttui vuonna 2013, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry (STESO). STESOn jäsenorganisaatiot toimivat verkostotyössä, mikä vahvistaa terveyttä

Lisätiedot

LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt

LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt 1. Ahtonen, Niina. Savonia Business, tietojenkäsittely. 2. Eerola, Anne. Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

Näyttöön perustuva hoitotyö -kuvaus toimintamallin kehittämisestä

Näyttöön perustuva hoitotyö -kuvaus toimintamallin kehittämisestä 1 Näyttöön perustuva hoitotyö -kuvaus toimintamallin kehittämisestä Anneli Sarajärvi Terveystieteiden tohtori, yliopettaja. projektipäällikkö PhD, RN, Principal Lecturer, Project Manager Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti

JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti 1 OULUN YLIOPISTO Seppo Väyrynen Lokakuu 16., 2014 JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti TUTKIMUSJULKAISUT

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

FAMILY Married to senior research scientist Jari Lappalainen Ph.D. (Tech) Son Oskari (1995) and daughter Siiri (2000)

FAMILY Married to senior research scientist Jari Lappalainen Ph.D. (Tech) Son Oskari (1995) and daughter Siiri (2000) CURRICULUM VITAE Kristiina Patja Markunkuja 1 A 00370 Helsinki Finland 28.2.2013 NAME AND DATE OF BIRTH Kristiina Patja Born in Joensuu 28th of May 1967 FAMILY Married to senior research scientist Jari

Lisätiedot

NAISET 50+ SUOMESSA. Christina Manderbacka, Anja Leppo & Päivi Topo, STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki

NAISET 50+ SUOMESSA. Christina Manderbacka, Anja Leppo & Päivi Topo, STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki NAISET 50+ SUOMESSA Christina Manderbacka, Anja Leppo & Päivi Topo, STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki 1. MERI -projektin tavoitteet... 1 2. Havaintoja projektista...

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Työnohjaus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

Työnohjaus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa Maj-Lis Kärkkäinen Työnohjaus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa Laadullinen haastattelututkimus Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences Työnohjaus psykiatrisessa

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi: Vetovoimainen ja Terveyttä Edistävä Terveydenhuolto (VeTe) Osahanke: Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen (VeTePO) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI Virpi Kemppainen

Lisätiedot

Minna Laitila Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä

Minna Laitila Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä Minna Laitila Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä Fenomenografinen lähestymistapa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences MINNA LAITILA Asiakkaan

Lisätiedot