JULKAISULUETTELO päivitetty Minna Stolt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKAISULUETTELO päivitetty 15.4.2013 Minna Stolt"

Transkriptio

1 1/7 JULKAISULUETTELO päivitetty Minna Stolt A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakausilehdessä 1. Salminen L, Stolt M, Koskinen S & Leino-Kilpi H.. The competence and the cooperation of nurse educators. Nurse Education Today, 2. Stolt M, Suhonen R, Puukka P, Viitanen M, Vuotilainen P & Leino-Kilpi H.. Development process and psychometric testing of foot health assessment instrument (accepted, Journal of Clinical Nursing) 3. Suhonen R, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Older people in long term care settings as research informants ethical challenges (accepted, Nursing Ethics). 4. Suhonen R, Stolt M, Gustafsson M-L, Katajisto J & Puro M.. Ikääntyneiden hoitotyössä työskentelevien hoitajien työtyytyväisyys. Hoitotiede 24 (1), Suhonen R, Charalambous A, Stolt M, Katajisto J & Puro M.. Caregivers work satisfaction and individualised care in care settings for older people. Journal of Clinical Nursing 22, (impact factor 1.118) 6. Pakkanen J, Stolt M & Salminen L.. Potilassimulaatio sairaanhoitajaopiskelijoiden hoitotyön taitojen oppimisessa kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede 24, Stolt M, Suhonen R, Puukka P, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot health and selfcare activities of older people in home care. Journal of Clinical Nursing 21 (21-22), (impact factor 1.118) 8. Suhonen R, Stolt M, Puro M & Leino-Kilpi H.. Individuality in older people s care Challenges for the development of nursing and nursing management. Journal of Nursing Management 19, (impact factor 1.452). 9. Stolt M, Routasalo P, Suhonen R & Leino-Kilpi H.. The effect of an educational intervention on nurses knowledge of foot care and the foot health of older residents. Journal of the American Podiatric Medical Association 101 (2), (impact factor 0.586). 10. Salminen L, Stolt M, Saarikoski M, Suikkala A, Vaartio H & Leino-Kilpi H.. Future challenges for nursing education European perspective. Nurse Education Today 30, (impact factor 0.702) A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakausilehdessä 1. Suhonen R, Stolt M, Virtanen H & Leino-Kilpi H.. Organisational ethics: a literature review. Nursing Ethics 18 (3), (impact factor 1.075) 2. Suhonen R, Stolt M, Launis V & Leino-Kilpi H.. Research on ethics in nursing care for older people: A literature review. Nursing Ethics 17 (3), (impact factor 0.962) 3. Stolt M, Suhonen R, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot health in older people and nurses role in foot health care a review of literature. Scandinavian Journal of Caring Sciences 24 (1), (impact factor 0.652). A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa 1. Salminen L, Koskinen S, Stolt M & Leino-Kilpi H. Yhteistyö hoitotyön opettajan ja terveydenhuollon palveluorganisaation välillä. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Teoksessa M Kääriäinen, S Elo, P Kaakinen & H Kyngäs (ed.) Alakko nää mua? Yhteistyöllä

2 vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta. Proceedings, Hoitotieteen Tutkimusseura HTTS ry. Oulun yliopisto. Uniprint. Oulu B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä 1. Salminen L, Stolt M & Leino-Kilpi H.. The competence of nurse educators - Future requirements in Europe. European Oncology Nursing Society Newsletter. Spring, Stolt M, Hupli M, Lehtonen N & Suhonen R.. Abstract book. 11 th International ICNE conference. Clinical ethics across the lifespan University of Turku, Finland. D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut D1 Artikkeli ammattilehdessä Stolt M & Saarikoski R Hyvä jalkaterveys heijastuu yleisterveyteen. Radiografia 35 (1), Stolt M & Saarikoski R Lasten urheilujalkineiden valinta pistää hien pintaan. Neuvola ja kouluterveys (1), Miikkola M, Stolt M & Leino-Kilpi H Jalkojen omahoito ei ole ikääntyneille itsestään selvyys. Podoprintti 52 (1), Stolt M, Koskenniemi J, Suhonen R & Leino-Kilpi H.. Korkeatasoinen etiikka kotihoidossa potilaan, ammattilaisen ja esimiehen yhteinen tavoite. Pro Terveys (5), Suhonen R, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Eettinen ilmapiiri ikääntyneiden hoitotyössä hoitohenkilöstön kokemuksia. Pro Terveys (5), Stolt M & Saarikoski R.. Jalkakipujen arviointi jalkaterapiassa. Podoprintti 51 (3), Suhonen R, Stolt M, Koskenniemi J, Arve S, Hupli M, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Muistihäiriöitä sairastava henkilö tutkimuksessa. Vanhustyö 3-4, Stolt M.. Ikääntyneiden toimintakyky paremmaksi jalkaterveydestä huolehtimalla. Fysioterapia 59 (2), Stolt M.. Jalkaterapeutti edistää väestön jalkaterveyttä. Fysioterapia 59 (2), Stolt M, Koskenniemi J, Luoto M, Hupli M, Suhonen R & Leino-Kilpi H.. Hyviä käytänteitä muistisairaiden ikäihmisten hoitoon ja palveluihin. Pro terveys (1), Stolt M & Leino-Kilpi H.. Eettiset ohjeet laadukkaan jalkaterapian taustalla. Podoprintti 51 (1) Miikkola M, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Tutkijan uralle tukea jo terveystieteiden maisteriopinnoissa. Podoprintti 51 (1), Suhonen R, Stolt M, Virtanen H & Leino-Kilpi H.. Organisaatioetiikka tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja johtajuutta. Pro terveys (5), Stolt M & Saarikoski R.. Jalkaterveydestä huolehtiminen lisää työssä jaksamista. Tehohoito 29 (2), Stolt M, Axelin A, Junttila K, Lakanmaa R-L, Virtanen H & Leino-Kilpi H.. Neliportainen tutkijanuramalli selkiyttää urakehitysmahdollisuuksia hoitotieteessä. Pro terveys (4), Stolt M, Anttila M & Leino-Kilpi H.. Apurahojen haku osa tutkijan arkea. Pro terveys (4), Stolt M & Saarikoski R. Jalkaterveydestä huolehtiminen on osa nivelrikon kokonaishoitoa. Nivelposti (2), Laaksonen C, Stolt M, Kurikka T, Leino-Kilpi H & Salminen L.. Terveystieteiden maisterista terveysalan opettajaksi. Sairaanhoitaja 84 (4), /7

3 3/7 19. Stolt M & Leino-Kilpi H.. Katsaus ikääntyneiden jalkavaivoihin - mitä tuorein tutkimustieto kertoo? Podoprintti 50 (1), Leino-Kilpi H, Salminen L, Suhonen R & Stolt M.. Etiikan opetuksesta terveysalan koulutuksessa. Sairaanhoitaja (2), Stolt M.. Ikääntyneiden jalkakipu. Kipuviesti (2), Stolt M.. Jalkaterapeutista tohtorikoulutettavaksi yliopistoon. Alumnus, Leino-Kilpi H, Koskenniemi J, Arve S, Hupli M, Stolt M, Suhonen R & Viitanen M.. Oikeaa Hoitoa Oikeaan Aikaan Oikeassa Paikassa - tutkimus hyvin käytänteiden kehittämiseksi muistihäiriöistä kärsiville. Memo (3), Suhonen R, Koskenniemi J, Stolt M, Hupli M, Arve S, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Laadukasta hoitoa oikeaan aikaan tarkoituksenmukaisessa paikassa muistihäiriöstä kärsiville. Pro terveys (5), Stolt M, Johansson K & Leino-Kilpi H.. Diabeetikon voimavaraistumista tukeva ohjaus jalkaterapiassa. Podoprintti 49 (2), Stolt M & Leino-Kilpi H.. Tarve näyttöön perustuvalle jalkaterapialle. Podoprintti 49 (1), Stolt M.. Eurooppalainen kesäkoulu verkostoitumisen tukena jatko-opinnoissa. Podoprintti 49 (1), Leino-Kilpi H, Kontio E, Stolt M, Salanterä S, Rankinen S & Lakanmaa R-L.. Hoitotieteen tohtorikoulu yhdistää eurooppalaiset tutkijat. Sairaanhoitaja 83 (1), Liukkonen I, Saarikoski R & Stolt M Käypä hoito suositus diabeetikon jalkaongelmien hoidosta on ilmestynyt. Podoprintti 48 (3), Stolt M & Leino-Kilpi H Monipuolista, kansainvälistä ja itsenäistä terveystieteiden opiskelua Turun yliopistossa. Podoprintti 48 (1), Stolt M, Axelin A, Ääri R-L, Johansson K & Leino-Kilpi H Tutkijaksi Hoitotieteen valtakunnallisesta tutkijakoulusta. Pro terveys (4), Stolt M & Tuomisto R Gerontologisen hoitotieteen asiantuntijaksi Turun yliopistosta. Dementiauutiset 1, Stolt M, Redman S & Leino-Kilpi H Jatkoille yliopistoon? Tietoa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoista. Podoprintti 47 (1), D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirjaaineisto 1. Leino-Kilpi H, Kulju K & Stolt M.. Eettiset ohjeet hoitotyössä. Teoksessa: Suomen Sairaanhoitajaliitto. 0. Sairaanhoitajan eettiset pelisäännöt. Hoitotyön vuosikirja. Suomen Sairaanhoitajaliitto ry, Helsinki Junnila R, Koskinen S, Stolt M & Salminen L.. Näyttöön perustuva opettaminen ja ohjaaminen. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:62/. Turun yliopisto. 1. Stolt M, Lehtonen N & Salminen L.. Sosiaalinen media ja terveysalan koulutus. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:59/. Turun yliopisto. 2. Liukkonen I, Huhtanen J & Stolt M.. Vanhuksen jalkavaivojen ehkäisy ja tunnistaminen. Teoksessa Mustajoki M, Alila A, Matilainen E & Rasimus M (toim.). Sairaanhoitajan käsikirja. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki Liukkonen I, Huhtanen J & Stolt M.. Vanhuksen jalkojenhoito. Teoksessa Mustajoki M, Alila A, Matilainen E & Rasimus M (toim.). Sairaanhoitajan käsikirja. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki

4 4/ Stolt M & Salminen L. (toim.) Hoivayrittäjyyden perusteita terveysalan opettajille. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:57/2009. Turun yliopisto. D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja 1. Saarikoski R, Stolt M & Liukkonen I.. Terveet jalat painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. 2. Saarikoski R, Stolt M & Liukkonen I.. Terveet jalat. 3. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli 1. Haastatteluartikkeli: Kesä paljasjalkakissana. Me Naiset 24, Haastatteluartikkeli : Ikääntyneiden jalkaterveys tarvitsee huomiota. Laitilan Sanomat 43, Haastatteluartikkeli: Miksi paljain jaloin kävely kannattaa? Raahen Seutu ja Raahelainen Haastatteluartikkeli: Jalkavaivat heijastuvat koko kehoon. Turun Sanomat Abstraktit tieteellisissä kongresseissa Suhonen R, Stolt M & Katajisto J Individualised care in the care settings for older people nurses point of view. Oral presentation. 10 th European Regional Conference of the Commonwealth Nurses Federation , Larnaca, Cyprus. 2. Suhonen R, Stolt M, Koskenniemi J, Katajisto J, Hupli M & Leino-Kilpi H Quality of life in people with memory disorders. Oral presentation. 10 th European Regional Conference of the Commonwealth Nurses Federation , Larnaca, Cyprus. 1. Suhonen R, Stolt M, Koskenniemi J & Leino-Kilpi H.. Right for knowledge Perspective of significant others of people with memory disorders. Oral presentation. 13 th International Nursing Ethics Conference, , Izmir, Turkey. 2. Suhonen R, Stolt M, Gustafsson M-L & Katajisto J.. Ethical climate in the Finnish care organisation for older people. Oral presentation. 13 th International Nursing Ethics Conference, , Izmir, Turkey. 3. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Ikääntyneiden jalkaterveyden tukeminen hoitotyössä. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 4. Stolt M, Lehtonen N & Salminen L.. Sosiaalinen media terveysalan opettajan opetuksellisena apuna. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 5. Suhonen R, Kankare Tiia & Stolt M.. Yksilöllinen hoito, ammatillinen hoitoympäristö ja eettinen ilmapiiri. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 6. Salminen L, Koskinen S, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Hoitotyön opettajien osaaminen arvioituna eri näkökulmista. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 7. Oila L, Koskenniemi J, Stolt M, Hupli M, Leino-Kilpi H & Suhonen R.. Muistisairaiden ikäihmisten kotihoidon laatu laatufaktorit ja niiden toteuma. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu.

5 8. Suhonen R, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Iäkkäät ihmiset hoitotieteellisessä tutkimuksessa tutkimuseettinen analyysi. Suullinen esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 9. Salminen L, Koskinen S, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Yhteistyö hoitotyön opettajan ja terveydenhuollon palveluorganisaation välillä. Suullinen esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 10. Röberg S, Koskenniemi J, Stolt M, Hupli M, Leino-Kilpi H & Suhonen R.. Tiedonkulku, vuorovaikutus ja yhteistyö muistipotilaan eheän hoito- ja palveluketjun perustana. Suullinen esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 11. Lehtiranta S, Stolt M, Koskenniemi J, Hupli M, Leino-Kilpi H & Suhonen R.. Muistisairaan kotoa pitkäaikaishoitoon siirtymisen riskitekijät ja syyt omaisten kuvaamana. Suullinen esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 12. Suhonen R, Hupli M, Koskenniemi J, Stolt M, Arve S, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Evaluation of health services for people with memory disorders. Oral presentation. 8 th International Conference on Evaluation for Practice, Pori, Finland. 13. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot care knowledge important in older people care. Poster presentation. 21 st Nordic Congress of Gerontology , Copenhagen, Denmark. 14. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Importance of foot health in older people a review of literature. Oral presentation. IFA 11 th Global Conference on Ageing , Praha, Tshekki. 15. Stolt M, Lehtiranta S, Koskenniemi J, Hupli M, Suhonen R & Leino-Kilpi H.. Reasons for transition from home to institutional care of patients with memory disorders. Poster presentation. IFA 11 th Global Conference on Ageing , Praha, Tshekki. 16. Stolt M, Koskenniemi J, Suhonen R, Arve S, Hupli M, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Muistisairaan tietoinen suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Poster esitys. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. 17. Stolt M, Koskenniemi J, Suhonen R, Arve S, Hupli M, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Hyvä vanhuus analyysi terveyspoliittisista asiakirjoista. Poster esitys. Hoitotyön johdon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät Helsinki. 18. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Measuring foot health in older people. Poster presentation. Advances in Health Care Science Research, Tukholma, Ruotsi. Posteri voitti parhaan posterin palkinnon. 19. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Ikääntyneiden jalkaterveyden tukeminen - kuvaus hoitohenkilökunnan jalkojenhoitotoiminnoista palvelutaloissa. Suullinen esitys. Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen kongressi , Helsinki. 20. Hupli M, Arve S, Koskenniemi J, Stolt M, Suhonen R, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Home care and services of people with dementia in Finland. Oral presentation. International Conference Science and art of nursing: topical issues, , Klaipeda, Liettua. 21. Stolt M, Suhonen R, Virtanen H & Leino-Kilpi H.. Organisational ethics - an important factor for healthy workplace. Oral presentation. 19 th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services Improving health gain orientation in all services: Better cooperation for continuity in care Turku 22. Stolt M, Lehtonen N & Salminen L.. Sosiaalinen media - vaihtoehtoisia työvälineitä terveystieteiden opettajaopiskelijoille. Suullinen esitys. Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla, Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi, Helsinki. 23. Salminen L, Stolt M, Saarikoski M, Suikkala A, Vaartio H & Leino-Kilpi H.. Hoitotyön koulutuksen haasteet Euroopassa. Suullinen esitys. Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla, Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi, Helsinki. 24. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot health of older people in sheltered housing. Poster presentation. VII European International Congress, healthy and active ageing for all Europeans "II" , Bologna, Italy. 5/7

6 25. Suhonen R, Stolt M, Puro M & Katajisto J.. Nurses work satisfaction in older people s care settings. Poster presentation. VII European International Congress, healthy and active ageing for all Europeans "II" , Bologna, Italy. 26. Stolt M, Laaksonen C & Salminen L.. Designing and implementing a web based education - developing the competence of nurse educator candidates. Poster presentation. 8 th Fine European Conference of Nurse Educators Lisbon, Portugal. 27. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Visiting nurses foot health evaluation skills a pilot study. Poster presentation. Fourth European Nursing Congress, Older persons: the future of care Rotterdam, The Netherlands. 28. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Ikääntyneiden jalkakipu kirjallisuuskatsaus. Poster esitys. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio. 29. Laaksonen C, Stolt M, Kurikka T & Salminen L.. Verkkokurssilla kohti voimavaraistumista tukevaa potilasohjausta potilaan terveyden edistämistyössä. Suullinen esitys. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio. 30. Leino-Kilpi H, Arve S, Viitanen M, Suhonen R, Hupli M, Stolt M, Koskenniemi J & Mayer G.. Muistihäiriöstä kärsivän ikäihmisen Oikea Hoito Oikeaan Aikaan Oikeassa Paikassa. Poster esitys. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio. 31. Salminen L, Stolt M, Saarikoski M, Suikkala A, Vaartio H & Leino-Kilpi H.. Hoitotyön koulutuksen tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet EU-ympäristössä. Suullinen esitys. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio. 32. Stolt M, Virtanen H, Leino-Kilpi H & Suhonen R.. Insight into the organisational ethics: a literature review. Oral presentation. 11 th International ICNE conference. Clinical ethics across the lifespan University of Turku, Finland. 33. Stolt M, Laaksonen C, Kaitala E & Salminen L.. Web-based continuing education courses for nurses. Poster presentation. NET, the 21st International Networking Education in Healthcare Conference Cambridge, UK. 34. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Footwear properties of older people. Poster presentation. 20th Nordic Congress of Gerontology, Reykjavik, Islanti, Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot health of older people in home care. Poster presentation. The 20th FIP World Congress of Podiatry, Amsterdam, Alankomaat, Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Hoitajien jalkojenhoitotoiminnot ikääntyneen jalkojen terveyden tukena. Poster esitys. VII Gerontologian päivät, Kuopio, Stolt M, Voutilainen P, Suhonen R, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Visiting nurses knowledge of older people foot care. Poster presentation. MNRS Annual Research Conference, Kansas City, Missouri, USA, Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Foot health evaluation of older people development of an instrument for visiting nurses. Oral presentation. Collaboration between Nordic doctoral students. The first symposium 2009, Lund, Ruotsi Stolt M, Suhonen R, Virtanen H & Leino-Kilpi H Organisaatioetiikasta lähtökohtia hoitotyön johtamiseen. Poster-esitys. Hoitotyön johdon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät, Helsinki, Stolt M, Suhonen R, Leino-Kilpi H & Viitanen M Healthy feet of the older people one aspect in patient safety. Oral presentation. WENR symposium Cultural Factors Influencing Patient Safety, Ateena, Kreikka Suhonen R, Stolt M, Launis V & Leino-Kilpi H Research into the study of ethics in elderly nursing care. Oral presentation. ICNE 10 th Anniversary Conference, Surrey, UK, /7

7 42. Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Foot health problems of older people living in institutions - a literature review. Poster presentation. XIXth IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Pariisi, Ranska, Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Expert panel in development of foot care knowledge test (FCKT) for visiting nurses. Poster presentation. The 2009 RCN International Nursing Research Conference, Cardiff, Wales, Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Katsaus ikääntyneiden jalkojen terveyttä mittaaviin mittareihin. Poster-esitys. X kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotiede terveyden ja hoitamisen palveluksessa, Vaasa, Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Foot health evaluation of older people Development of an instrument for visiting nurses. Poster presentation. 19 th Nordic Congress of Gerontology, Oslo, Norja Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Foot problems among home-dwelling older people a literature review. Oral presentation. International Conference Healthy Ageing Active Ageing II, Jurmala, Latvia Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Ikääntyneiden jalkojen terveyden arviointimittarin (IJTA) kehittäminen kotisairaanhoitajille. Poster-esitys. Societas Gerontologica Fennica (SGF) Eeva Jalavisto-juhlasymposium. Helsinki, Posteri voitti parhaan posterin palkinnon Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Health feet support safe mobility of older people - description f a research plan. Poster and oral presentation. 7 th Conference on Advances in Health Care Science Research, Tukholma, Ruotsi Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Health feet and safe mobility of older people a description of an intervention research plan. Oral presentation. The 8 th European Doctoral Conference in Nursing Science, Wien, Itävalta Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Footcare among elderly residents in a nursing home. Poster presentation. FIP World Congress of Podiatry, Kööpenhamina, Tanska Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Foot care of elderly people in a Finnish nursing home. Poster presentation. International conference Healthy Ageing Active Ageing, Pärnu, Viro, Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Hoitohenkilökunnan tiedot ja taidot ikääntyneiden jalkojenhoidosta. Poster-esitys, Sairaanhoitajapäivät, Helsinki, /7

JULKAISULUETTELO (päivitetty 20.1.2014) Minna Stolt

JULKAISULUETTELO (päivitetty 20.1.2014) Minna Stolt 1/11 JULKAISULUETTELO (päivitetty 20.1.2014) Minna Stolt A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (IF=impact factor) A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakausilehdessä 2013 1. Suhonen R, Stolt M,

Lisätiedot

JULKAISULUETTELO (päivitetty 2.5.2014) Minna Stolt

JULKAISULUETTELO (päivitetty 2.5.2014) Minna Stolt 1/11 JULKAISULUETTELO (päivitetty 2.5.2014) Minna Stolt A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (IF=impact factor 2012, JUFO=Julkaisufoorumin luokitus, TC=times cited) Scopus h-index 4 (16.4.2014) A1

Lisätiedot

JULKAISULUETTELO (päivitetty 20.10.2015) Minna Stolt

JULKAISULUETTELO (päivitetty 20.10.2015) Minna Stolt 1/13 JULKAISULUETTELO (päivitetty 20.10.2015) Minna Stolt A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (IF=impact factor 2014, JUFO=Julkaisufoorumin luokitus, TC=times cited) Scopus h-index 5 (2.10.2015)

Lisätiedot

Leena Salminen University of Turku Department of Nursing Science 25.2.2013 PUBLICATIONS. 1. Articles in refereed international scientific journals

Leena Salminen University of Turku Department of Nursing Science 25.2.2013 PUBLICATIONS. 1. Articles in refereed international scientific journals Leena Salminen University of Turku Department of Nursing Science 25.2.2013 PUBLICATIONS 1. Articles in refereed international scientific journals Ørmen Johnsen K, Svenkerud Aasgaard H, Klopstad Wahl A

Lisätiedot

List of publications 29.10.2015

List of publications 29.10.2015 List of publications 29.10.2015 A Peer-reviewed scientific articles A1 Journal article - refereed, original research 2012 1.1 Consortium paper: Verbeek H, Meyer G, Leino-Kilpi H, Zabalegui A, Hallberg

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS 7.1.2014

LIST OF PUBLICATIONS 7.1.2014 Sini Eloranta RN, PhD University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS 7.1.2014 1. Articles in refereed scientific journals 1. Eloranta S, Routasalo P, Arve S.. Personal resources

Lisätiedot

Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 26.9.2013 PUBLICATIONS

Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 26.9.2013 PUBLICATIONS Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 26.9.2013 PUBLICATIONS 1. Articles in refereed international scientific journals Ørmen Johnsen K, Svenkerud Aasgaard H, Klopstad

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015

LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015 Sini Eloranta RN, PhD University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015 1. Articles in refereed scientific journals 1. Eloranta S, Routasalo P, Arve S.. Personal resources

Lisätiedot

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, 20700 Turku, Finland

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, 20700 Turku, Finland CURRICULUM VITAE, Heli Vaartio-Rajalin 23.4 2013 I PROFESSIONAL RECORD 1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin 2. Place and birth date Pertteli, Finland 1968 3. Current position Head of degree, Novia University

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN JALKOJEN OMAHOITO JA JALKATERVEYS KOTIHOIDOSSA

IKÄÄNTYNEIDEN JALKOJEN OMAHOITO JA JALKATERVEYS KOTIHOIDOSSA IKÄÄNTYNEIDEN JALKOJEN OMAHOITO JA JALKATERVEYS KOTIHOIDOSSA Minna Stolt TtT, jalkaterapeutti (AMK), yliopisto-opettaja Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi 15.-16.5.2014

Lisätiedot

ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011)

ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011) ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011) Mirkka Inkeri Järvinen (os. Rantanen) HAIKARANPORTTI 6 B 19, 02620 ESPOO PUHELIN 050 5872 729 SÄHKÖPOSTI mirkka.jarvinen@utu.fi HENKILÖTIEDOT Syntymäaika:

Lisätiedot

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksesta ja opiskelusta kirjoitettuja julkaisuja

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksesta ja opiskelusta kirjoitettuja julkaisuja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksesta ja opiskelusta kirjoitettuja julkaisuja 2013 Ahlqvist, A., Nyfors, H. & Suhonen, R. 2013. Turun yliopisto tutkii: Mitkä seikat vaikuttavat ikääntyneiden itsenäiseen

Lisätiedot

Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Heli Virtanen 30.10.2015 LIST OF PUBLICATIONS

Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Heli Virtanen 30.10.2015 LIST OF PUBLICATIONS LIST OF PUBLICATIONS Peer-reviewed scientific articles 1. Journal article-refereed, Original research 2002 1.1 Routasalo P, Wagner L & Virtanen H 2002. Registered nurses' perceptions of geriatric rehabilitation

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2016 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella 2.-3. lv HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin ja Minna Stolt Opetusmuoto:

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 4.2.2014 PUBLICATIONS

Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 4.2.2014 PUBLICATIONS Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 4.2.2014 PUBLICATIONS 1. Articles in refereed international scientific journals 2002 1.1 Ørmen Johnsen K, Svenkerud Aasgaard H, Klopstad

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin

CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin PUBLICATIONS 1. Articles in international scientific journals with a referee practice 2. Articles in national scientific journals with a referee practice 3. International

Lisätiedot

Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M. 2000. Preoperative documentation in Finland. AORN Journal 72(5), 862 877.

Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M. 2000. Preoperative documentation in Finland. AORN Journal 72(5), 862 877. Maija Hupli University of Turku, Department of Nursing Science 22.10.2015 PUBLICATIONS 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M. 2000.

Lisätiedot

Välimäki M, Sittichai R, Anttila M. Survey of adolescents stress in school life: implications for clinical practice. Submitted.

Välimäki M, Sittichai R, Anttila M. Survey of adolescents stress in school life: implications for clinical practice. Submitted. 1 Minna Anttila 29.10.2015 LIST OF PUBLICATIONS PEER-REVIEWED SCIENTIFIC PUBLICATIONS 2015 Kauppi K, Kannisto KA, Hätönen H, Anttila M, Löyttyniemi E, Adams CS, Välimäki M. Mobile phone text message remainders:

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT JULKAISUT/PUBLICATIONS A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos 1 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012 Vastaa selkeällä käsialalla kysymyspaperiin varattuun viivoitettuun

Lisätiedot

PUBLICATIONS. 5. Leino-Kilpi H. 1989. Learning to care - a qualitative perspective of student evaluation. Journal of Nursing Education 28(2), 61 66.

PUBLICATIONS. 5. Leino-Kilpi H. 1989. Learning to care - a qualitative perspective of student evaluation. Journal of Nursing Education 28(2), 61 66. University of Turku Leino-Kilpi Helena 01/2013 PUBLICATIONS A. PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES (in non-english publications, the translation is in parenthesis) 1985-1989 1. Leino H 1985. Opiskelija-arviointi

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin CURRICULUM VITAE, Heli Vaartio-Rajalin 1 st January 2015 I PROFESSIONAL RECORD 1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin 2. Place and birth date Pertteli, Finland 1968 3. Current position Senior lecturer,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS May 2014 Sirkku Rankinen

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS May 2014 Sirkku Rankinen CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS May 2014 Sirkku Rankinen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Name Sirkku Rankinen Current position Teacher 1 1 Naantalin ammattiopisto, Raseko Raision

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

Scientific publications: original publications and reviews (explanatory translations are given below the Finnish titles)

Scientific publications: original publications and reviews (explanatory translations are given below the Finnish titles) Piirtola Maarit (140667) 16 October 2007 PUBLICATIONS Ia Scientific publications: original publications and reviews Piirtola M, Hartikainen S, Akkanen J, Isoaho R, Ryynänen O-P, Kivelä S-L. Lääkärin hoitoa

Lisätiedot

Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus?

Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus? Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito Tampere 17.11.2011 Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus? Helena Leino-Kilpi, professori Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Anna-Kaisa Pienimaa, Kätilöpäivät 2014 1700-luvun kätilökoulutuksessa oli nykyaikaisen profession piirteitä (Vainio-Korhonen 2012, 28) Opintoja ja työtä säätelivät

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN LAATU VSSHP:SSÄ Osastonhoitajan näkökulma

OPPIMISYMPÄRISTÖN LAATU VSSHP:SSÄ Osastonhoitajan näkökulma OPPIMISYMPÄRISTÖN LAATU VSSHP:SSÄ Osastonhoitajan näkökulma Kati Kannisto Laboratoriohoitaja, SataDiag TtM- ja TtT-opiskelija Turun yliopisto Hoitotieteen laitos 29.04.2015 Esityksen sisältö 1. Tausta:

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon valintakoevastausten kriteerit kevät 2013

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon valintakoevastausten kriteerit kevät 2013 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon valintakoevastausten kriteerit kevät 2013 Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

CV 16.6.2011 Katja Heikkinen

CV 16.6.2011 Katja Heikkinen Katja Heikkinen Syntymäaika: 14.08.1974, Turku Yhteystiedot: Haimionkuja 7 21410 Vanhalinna Puh. 050-401 9999 Email: katja.heikkinen@utu.fi, katja.heikkinen@turkuamk.fi Koulutus: Jatko-opiskelija, Turun

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Muistiliiton kansainvälinen toiminta. Kansallisen ikääntymisen foorumi Kehittämisjohtaja Sirpa Granö 15.11. 2010

Muistiliiton kansainvälinen toiminta. Kansallisen ikääntymisen foorumi Kehittämisjohtaja Sirpa Granö 15.11. 2010 Muistiliiton kansainvälinen toiminta Kansallisen ikääntymisen foorumi Kehittämisjohtaja Sirpa Granö 15.11. 2010 MUISTILIITTO Muistisairaiden ihmisten ja heidän omaistensa kansanterveys-, potilasja edunvalvontajärjestö

Lisätiedot

Lectio praecursoria Minna Stolt 3.5.2013. Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat,

Lectio praecursoria Minna Stolt 3.5.2013. Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat, 1 Lectio praecursoria Minna Stolt 3.5.2013 Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat, Jalat ovat liikkumisen ja toimintakykyisyyden ehdoton edellytys. On arvioitu, että ihminen kävelee elämänsä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO POTILAAN ELÄMÄN LOPPUVAIHEESSA

PÄÄTÖKSENTEKO POTILAAN ELÄMÄN LOPPUVAIHEESSA PÄÄTÖKSENTEKO POTILAAN ELÄMÄN LOPPUVAIHEESSA Suokari, T., Arifulla, D., Suhonen, R. & Leino-Kilpi, H. Esittäjänä Dinah Arifulla Yhteydenotot Tanja Suokari, ttsuok@utu.fi SISÄLLYS Elämän loppuvaiheen päätöksenteko

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

FROM SISTERHOOD TO CLINICAL NURSING SPECIALIST 110 YEARS OF NURSING EDUCATION IN OULU 18. 20.1.2006. Sairaanhoitajattaresta hoitotyön asiantuntijaksi

FROM SISTERHOOD TO CLINICAL NURSING SPECIALIST 110 YEARS OF NURSING EDUCATION IN OULU 18. 20.1.2006. Sairaanhoitajattaresta hoitotyön asiantuntijaksi FROM SISTERHOOD TO CLINICAL NURSING SPECIALIST 110 YEARS OF NURSING EDUCATION IN OULU 18. 20.1.2006 Sairaanhoitajattaresta hoitotyön asiantuntijaksi HOITOTYÖN KOULUTUSTA 110 VUOTTA OULUSSA 18. 20.1.2006

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

1. Articles in international scientific journals with a referee practice... 2. 3. Articles in Finnish journals with a referee practice...

1. Articles in international scientific journals with a referee practice... 2. 3. Articles in Finnish journals with a referee practice... Department of Nursing Science Publications (Updated 2.10.2015) Empowering Patient Education Contents 1. Articles in international scientific journals with a referee practice... 2 2. Articles in international

Lisätiedot

PUBLICATIONS 30 April 2015. 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals

PUBLICATIONS 30 April 2015. 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals PUBLICATIONS 30 April 2015 Elina Eriksson (former name Hietaranta) 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals 1.1. Eriksson E, Lauri S. Participation of relatives in the care

Lisätiedot

Länsirannikon yhteiset näyttöön perustuvat kliiniset käytännöt: Tutkimusta ja toimintaa

Länsirannikon yhteiset näyttöön perustuvat kliiniset käytännöt: Tutkimusta ja toimintaa Länsirannikon yhteiset näyttöön perustuvat kliiniset käytännöt: Tutkimusta ja toimintaa Helena Leino-Kilpi, ESH, THT Professori, Turun yliopisto Sivutoiminen ylihoitaja, VSSHP Turun yliopistollisen keskussairaalan

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen TtM, esh, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Voimavaralähtöinen lähestymistapa ongelmalähtöisen lähestymistavan rinnalle Terveyspotentiaali

Lisätiedot

Kotona asumista tukevan teknologian lähitulevaisuuden näkymiä. Sähköisen asioinnin seminaari 11.9.2013 Katja Rääpysjärvi Projektipäällikkö, Eksote

Kotona asumista tukevan teknologian lähitulevaisuuden näkymiä. Sähköisen asioinnin seminaari 11.9.2013 Katja Rääpysjärvi Projektipäällikkö, Eksote Kotona asumista tukevan teknologian lähitulevaisuuden näkymiä Sähköisen asioinnin seminaari 11.9.2013 Katja Rääpysjärvi Projektipäällikkö, Eksote miten ennen 70-luvun Innovaatio kotipalvelu voi viedä autolla

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työhyvinvointi on osa potilasturvallisuutta? 29.11.2012 Espoo tutkija Annika Saarto, Työterveyslaitos Aiemmissa tutkimuksissa todettua Potilasturvallisuus liittyy hoitajien työympäristön

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos ja VSSHP

Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos ja VSSHP Hyvä johtaminen -eettinen näkökulma Helena Leino-Kilpi, THT, ESH, professori ja sivutoiminen ylihoitaja VSSHP Terveydenhuollon osastonhoitajat ry, Naantali 23.9.2011 Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2015 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella TURUN YLIOPISTO 18.9.2015 2.-3. lv (HOIT3608) ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Terveydenhuollon tehtävänä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaiden,

Lisätiedot

Sosiaalista pääomaa mittaavat kysymykset ammattikorkeakoulun olemassa olevaan opiskelijan hyvinvointimittariin liitettäväksi 7.4.

Sosiaalista pääomaa mittaavat kysymykset ammattikorkeakoulun olemassa olevaan opiskelijan hyvinvointimittariin liitettäväksi 7.4. Sosiaalista pääomaa mittaavat kysymykset ammattikorkeakoulun olemassa olevaan opiskelijan hyvinvointimittariin liitettäväksi 7.4.2011 Päivi Vuokila-Oikkonen, TtT, tutkijayliopettaja & Sakari Kainulainen,

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN AMMATTIPÄTEVYYS JA SIIHEN YHTEYDESSÄ OLEVAT TYÖHYVINVOINTITEKIJÄT

SAIRAANHOITAJIEN AMMATTIPÄTEVYYS JA SIIHEN YHTEYDESSÄ OLEVAT TYÖHYVINVOINTITEKIJÄT Loppuraportti 15.1.2015 SAIRAANHOITAJIEN AMMATTIPÄTEVYYS JA SIIHEN YHTEYDESSÄ OLEVAT TYÖHYVINVOINTITEKIJÄT HANKE 113083, LOPPURAPORTTI Riitta Meretoja, Helena Leino Kilpi, Olivia Numminen, Satu Kajander-Unkuri,

Lisätiedot

Sarianna Sipilä Gerontologian tutkimuskeskus, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen tmk

Sarianna Sipilä Gerontologian tutkimuskeskus, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen tmk Konsensuskokous 2012 "Kohti parempaa vanhuutta" Vanhuusikää koskevan tutkimuksen tulevaisuus Sarianna Sipilä Gerontologian tutkimuskeskus, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Suomen Akatemia,

Lisätiedot

Etiikan toimijoiden organisointi Kanadassa

Etiikan toimijoiden organisointi Kanadassa Etiikan toimijoiden organisointi Kanadassa 16.11.2011 Päivi Rautava, Tutkimusylilääkäri, VSSHP/Tutkimustoimisto Eettinen kehys Kanadan valtio on lakisääteisesti 1 perustanut neuvottelukuntia ( the Agencies

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HOITOTIETEEN LAITOKSEN STRATEGIA 2011 2015 THE STRATEGY OF THE DEPARTMENT OF NURSING SCIENCE 2011 2015

HOITOTIETEEN LAITOKSEN STRATEGIA 2011 2015 THE STRATEGY OF THE DEPARTMENT OF NURSING SCIENCE 2011 2015 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta HOITOTIETEEN LAITOKSEN STRATEGIA 2011 2015 University of Turku Faculty of Medicine THE STRATEGY OF THE DEPARTMENT OF NURSING SCIENCE 2011 2015 Hyväksytty /

Lisätiedot

Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita

Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita VeTe Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita professori Katri Vehviläinen-Julkunen 1 professori Hannele Turunen 1 yliopistotutkija, TtT Tarja Kvist 1 lehtori, TtT Pirjo Partanen

Lisätiedot

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv.

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. SYKSY 2014 2 lv. Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi Seuraa opintojakson oikeassa yläkulmassa olevaa päivämäärää niin tiedät, koska aikataulua on viimeksi päivitetty!

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori http://ergocarebank.sth.kth.se/ 1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulaisten ammattiopisto, Sosiaali ja terveysalan yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla -seminaari Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 17.11.2015 Ammattiopisto Luovi Suomen suurin

Lisätiedot

Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015

Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015 Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015 Professori Sanna Salanterä, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Tutkija Heli Vaartio-Rajalin, Turun yliopisto, hoitotieteen

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa?

Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa? Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa? Arja Helin-Salmivaara LT, yleislääk.erik.lääk., koulutusylilääkäri HUS:n yleislääketieteen yksikkö Sidonnaisuudet Ei

Lisätiedot

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon JOANNA BRIGGS INSTITUUTIN YHTEISTYÖKESKUKSEN JULKISTAMISTILAISUUS 23.9.2010 Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon tutkimusnäyttöä käytäntöön; laitoksen näkökulma JBI:n toimintaan Anneli Ensio,

Lisätiedot

KEVÄT 2015 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT 2015 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2015 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 011214 TÄYDENTÄVÄT HOITOTIETEEN OPINNOT: HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA

Lisätiedot

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Turussa 6.-7.10.2009 Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Mari Räkköläinen Opetusneuvos Yksikön

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry.

Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry. Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry. Lyhennelmä vuosikertomuksesta 2014 Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry:n vuoden 2014 toiminnassa korostui Healthy Cities -kaupunkien tukeminen projektien, esitelmien

Lisätiedot

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Perusterveydenhuollon kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet/challenges and possibilities in developing primary health care Prof. Raimo Kettunen Raimo Kettunen

Lisätiedot

Ennakoi, kehitä, jalosta kehittämis- ja hanketoiminnan johtaminen ammatillisessa koulutuksessa

Ennakoi, kehitä, jalosta kehittämis- ja hanketoiminnan johtaminen ammatillisessa koulutuksessa Ennakoi, kehitä, jalosta kehittämis- ja hanketoiminnan johtaminen ammatillisessa koulutuksessa Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) MYÖTÄTUULESSA toimintaa ja tuloksia ammatilliseen

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Potilasturvallisuus - kansalaisille suunnatut palvelut ja esimerkiksi potilas HaiPro? Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Potilasturvallisuus - kansalaisille suunnatut palvelut ja esimerkiksi potilas HaiPro? Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ATK-päivät 20.-21.5.2014, Jyväskylä Potilasturvallisuus - kansalaisille suunnatut palvelut ja esimerkiksi potilas HaiPro? Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Sisältö RECEPS

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

KEVÄT 2016 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT 2016 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2016 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 05012016 TÄYDENTÄVÄT HOITOTIETEEN OPINNOT: HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot