JULKAISULUETTELO päivitetty Minna Stolt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKAISULUETTELO päivitetty 15.4.2013 Minna Stolt"

Transkriptio

1 1/7 JULKAISULUETTELO päivitetty Minna Stolt A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakausilehdessä 1. Salminen L, Stolt M, Koskinen S & Leino-Kilpi H.. The competence and the cooperation of nurse educators. Nurse Education Today, 2. Stolt M, Suhonen R, Puukka P, Viitanen M, Vuotilainen P & Leino-Kilpi H.. Development process and psychometric testing of foot health assessment instrument (accepted, Journal of Clinical Nursing) 3. Suhonen R, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Older people in long term care settings as research informants ethical challenges (accepted, Nursing Ethics). 4. Suhonen R, Stolt M, Gustafsson M-L, Katajisto J & Puro M.. Ikääntyneiden hoitotyössä työskentelevien hoitajien työtyytyväisyys. Hoitotiede 24 (1), Suhonen R, Charalambous A, Stolt M, Katajisto J & Puro M.. Caregivers work satisfaction and individualised care in care settings for older people. Journal of Clinical Nursing 22, (impact factor 1.118) 6. Pakkanen J, Stolt M & Salminen L.. Potilassimulaatio sairaanhoitajaopiskelijoiden hoitotyön taitojen oppimisessa kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede 24, Stolt M, Suhonen R, Puukka P, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot health and selfcare activities of older people in home care. Journal of Clinical Nursing 21 (21-22), (impact factor 1.118) 8. Suhonen R, Stolt M, Puro M & Leino-Kilpi H.. Individuality in older people s care Challenges for the development of nursing and nursing management. Journal of Nursing Management 19, (impact factor 1.452). 9. Stolt M, Routasalo P, Suhonen R & Leino-Kilpi H.. The effect of an educational intervention on nurses knowledge of foot care and the foot health of older residents. Journal of the American Podiatric Medical Association 101 (2), (impact factor 0.586). 10. Salminen L, Stolt M, Saarikoski M, Suikkala A, Vaartio H & Leino-Kilpi H.. Future challenges for nursing education European perspective. Nurse Education Today 30, (impact factor 0.702) A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakausilehdessä 1. Suhonen R, Stolt M, Virtanen H & Leino-Kilpi H.. Organisational ethics: a literature review. Nursing Ethics 18 (3), (impact factor 1.075) 2. Suhonen R, Stolt M, Launis V & Leino-Kilpi H.. Research on ethics in nursing care for older people: A literature review. Nursing Ethics 17 (3), (impact factor 0.962) 3. Stolt M, Suhonen R, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot health in older people and nurses role in foot health care a review of literature. Scandinavian Journal of Caring Sciences 24 (1), (impact factor 0.652). A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa 1. Salminen L, Koskinen S, Stolt M & Leino-Kilpi H. Yhteistyö hoitotyön opettajan ja terveydenhuollon palveluorganisaation välillä. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Teoksessa M Kääriäinen, S Elo, P Kaakinen & H Kyngäs (ed.) Alakko nää mua? Yhteistyöllä

2 vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta. Proceedings, Hoitotieteen Tutkimusseura HTTS ry. Oulun yliopisto. Uniprint. Oulu B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä 1. Salminen L, Stolt M & Leino-Kilpi H.. The competence of nurse educators - Future requirements in Europe. European Oncology Nursing Society Newsletter. Spring, Stolt M, Hupli M, Lehtonen N & Suhonen R.. Abstract book. 11 th International ICNE conference. Clinical ethics across the lifespan University of Turku, Finland. D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut D1 Artikkeli ammattilehdessä Stolt M & Saarikoski R Hyvä jalkaterveys heijastuu yleisterveyteen. Radiografia 35 (1), Stolt M & Saarikoski R Lasten urheilujalkineiden valinta pistää hien pintaan. Neuvola ja kouluterveys (1), Miikkola M, Stolt M & Leino-Kilpi H Jalkojen omahoito ei ole ikääntyneille itsestään selvyys. Podoprintti 52 (1), Stolt M, Koskenniemi J, Suhonen R & Leino-Kilpi H.. Korkeatasoinen etiikka kotihoidossa potilaan, ammattilaisen ja esimiehen yhteinen tavoite. Pro Terveys (5), Suhonen R, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Eettinen ilmapiiri ikääntyneiden hoitotyössä hoitohenkilöstön kokemuksia. Pro Terveys (5), Stolt M & Saarikoski R.. Jalkakipujen arviointi jalkaterapiassa. Podoprintti 51 (3), Suhonen R, Stolt M, Koskenniemi J, Arve S, Hupli M, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Muistihäiriöitä sairastava henkilö tutkimuksessa. Vanhustyö 3-4, Stolt M.. Ikääntyneiden toimintakyky paremmaksi jalkaterveydestä huolehtimalla. Fysioterapia 59 (2), Stolt M.. Jalkaterapeutti edistää väestön jalkaterveyttä. Fysioterapia 59 (2), Stolt M, Koskenniemi J, Luoto M, Hupli M, Suhonen R & Leino-Kilpi H.. Hyviä käytänteitä muistisairaiden ikäihmisten hoitoon ja palveluihin. Pro terveys (1), Stolt M & Leino-Kilpi H.. Eettiset ohjeet laadukkaan jalkaterapian taustalla. Podoprintti 51 (1) Miikkola M, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Tutkijan uralle tukea jo terveystieteiden maisteriopinnoissa. Podoprintti 51 (1), Suhonen R, Stolt M, Virtanen H & Leino-Kilpi H.. Organisaatioetiikka tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja johtajuutta. Pro terveys (5), Stolt M & Saarikoski R.. Jalkaterveydestä huolehtiminen lisää työssä jaksamista. Tehohoito 29 (2), Stolt M, Axelin A, Junttila K, Lakanmaa R-L, Virtanen H & Leino-Kilpi H.. Neliportainen tutkijanuramalli selkiyttää urakehitysmahdollisuuksia hoitotieteessä. Pro terveys (4), Stolt M, Anttila M & Leino-Kilpi H.. Apurahojen haku osa tutkijan arkea. Pro terveys (4), Stolt M & Saarikoski R. Jalkaterveydestä huolehtiminen on osa nivelrikon kokonaishoitoa. Nivelposti (2), Laaksonen C, Stolt M, Kurikka T, Leino-Kilpi H & Salminen L.. Terveystieteiden maisterista terveysalan opettajaksi. Sairaanhoitaja 84 (4), /7

3 3/7 19. Stolt M & Leino-Kilpi H.. Katsaus ikääntyneiden jalkavaivoihin - mitä tuorein tutkimustieto kertoo? Podoprintti 50 (1), Leino-Kilpi H, Salminen L, Suhonen R & Stolt M.. Etiikan opetuksesta terveysalan koulutuksessa. Sairaanhoitaja (2), Stolt M.. Ikääntyneiden jalkakipu. Kipuviesti (2), Stolt M.. Jalkaterapeutista tohtorikoulutettavaksi yliopistoon. Alumnus, Leino-Kilpi H, Koskenniemi J, Arve S, Hupli M, Stolt M, Suhonen R & Viitanen M.. Oikeaa Hoitoa Oikeaan Aikaan Oikeassa Paikassa - tutkimus hyvin käytänteiden kehittämiseksi muistihäiriöistä kärsiville. Memo (3), Suhonen R, Koskenniemi J, Stolt M, Hupli M, Arve S, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Laadukasta hoitoa oikeaan aikaan tarkoituksenmukaisessa paikassa muistihäiriöstä kärsiville. Pro terveys (5), Stolt M, Johansson K & Leino-Kilpi H.. Diabeetikon voimavaraistumista tukeva ohjaus jalkaterapiassa. Podoprintti 49 (2), Stolt M & Leino-Kilpi H.. Tarve näyttöön perustuvalle jalkaterapialle. Podoprintti 49 (1), Stolt M.. Eurooppalainen kesäkoulu verkostoitumisen tukena jatko-opinnoissa. Podoprintti 49 (1), Leino-Kilpi H, Kontio E, Stolt M, Salanterä S, Rankinen S & Lakanmaa R-L.. Hoitotieteen tohtorikoulu yhdistää eurooppalaiset tutkijat. Sairaanhoitaja 83 (1), Liukkonen I, Saarikoski R & Stolt M Käypä hoito suositus diabeetikon jalkaongelmien hoidosta on ilmestynyt. Podoprintti 48 (3), Stolt M & Leino-Kilpi H Monipuolista, kansainvälistä ja itsenäistä terveystieteiden opiskelua Turun yliopistossa. Podoprintti 48 (1), Stolt M, Axelin A, Ääri R-L, Johansson K & Leino-Kilpi H Tutkijaksi Hoitotieteen valtakunnallisesta tutkijakoulusta. Pro terveys (4), Stolt M & Tuomisto R Gerontologisen hoitotieteen asiantuntijaksi Turun yliopistosta. Dementiauutiset 1, Stolt M, Redman S & Leino-Kilpi H Jatkoille yliopistoon? Tietoa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoista. Podoprintti 47 (1), D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirjaaineisto 1. Leino-Kilpi H, Kulju K & Stolt M.. Eettiset ohjeet hoitotyössä. Teoksessa: Suomen Sairaanhoitajaliitto. 0. Sairaanhoitajan eettiset pelisäännöt. Hoitotyön vuosikirja. Suomen Sairaanhoitajaliitto ry, Helsinki Junnila R, Koskinen S, Stolt M & Salminen L.. Näyttöön perustuva opettaminen ja ohjaaminen. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:62/. Turun yliopisto. 1. Stolt M, Lehtonen N & Salminen L.. Sosiaalinen media ja terveysalan koulutus. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:59/. Turun yliopisto. 2. Liukkonen I, Huhtanen J & Stolt M.. Vanhuksen jalkavaivojen ehkäisy ja tunnistaminen. Teoksessa Mustajoki M, Alila A, Matilainen E & Rasimus M (toim.). Sairaanhoitajan käsikirja. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki Liukkonen I, Huhtanen J & Stolt M.. Vanhuksen jalkojenhoito. Teoksessa Mustajoki M, Alila A, Matilainen E & Rasimus M (toim.). Sairaanhoitajan käsikirja. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki

4 4/ Stolt M & Salminen L. (toim.) Hoivayrittäjyyden perusteita terveysalan opettajille. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:57/2009. Turun yliopisto. D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja 1. Saarikoski R, Stolt M & Liukkonen I.. Terveet jalat painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. 2. Saarikoski R, Stolt M & Liukkonen I.. Terveet jalat. 3. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli 1. Haastatteluartikkeli: Kesä paljasjalkakissana. Me Naiset 24, Haastatteluartikkeli : Ikääntyneiden jalkaterveys tarvitsee huomiota. Laitilan Sanomat 43, Haastatteluartikkeli: Miksi paljain jaloin kävely kannattaa? Raahen Seutu ja Raahelainen Haastatteluartikkeli: Jalkavaivat heijastuvat koko kehoon. Turun Sanomat Abstraktit tieteellisissä kongresseissa Suhonen R, Stolt M & Katajisto J Individualised care in the care settings for older people nurses point of view. Oral presentation. 10 th European Regional Conference of the Commonwealth Nurses Federation , Larnaca, Cyprus. 2. Suhonen R, Stolt M, Koskenniemi J, Katajisto J, Hupli M & Leino-Kilpi H Quality of life in people with memory disorders. Oral presentation. 10 th European Regional Conference of the Commonwealth Nurses Federation , Larnaca, Cyprus. 1. Suhonen R, Stolt M, Koskenniemi J & Leino-Kilpi H.. Right for knowledge Perspective of significant others of people with memory disorders. Oral presentation. 13 th International Nursing Ethics Conference, , Izmir, Turkey. 2. Suhonen R, Stolt M, Gustafsson M-L & Katajisto J.. Ethical climate in the Finnish care organisation for older people. Oral presentation. 13 th International Nursing Ethics Conference, , Izmir, Turkey. 3. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Ikääntyneiden jalkaterveyden tukeminen hoitotyössä. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 4. Stolt M, Lehtonen N & Salminen L.. Sosiaalinen media terveysalan opettajan opetuksellisena apuna. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 5. Suhonen R, Kankare Tiia & Stolt M.. Yksilöllinen hoito, ammatillinen hoitoympäristö ja eettinen ilmapiiri. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 6. Salminen L, Koskinen S, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Hoitotyön opettajien osaaminen arvioituna eri näkökulmista. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 7. Oila L, Koskenniemi J, Stolt M, Hupli M, Leino-Kilpi H & Suhonen R.. Muistisairaiden ikäihmisten kotihoidon laatu laatufaktorit ja niiden toteuma. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu.

5 8. Suhonen R, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Iäkkäät ihmiset hoitotieteellisessä tutkimuksessa tutkimuseettinen analyysi. Suullinen esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 9. Salminen L, Koskinen S, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Yhteistyö hoitotyön opettajan ja terveydenhuollon palveluorganisaation välillä. Suullinen esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 10. Röberg S, Koskenniemi J, Stolt M, Hupli M, Leino-Kilpi H & Suhonen R.. Tiedonkulku, vuorovaikutus ja yhteistyö muistipotilaan eheän hoito- ja palveluketjun perustana. Suullinen esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 11. Lehtiranta S, Stolt M, Koskenniemi J, Hupli M, Leino-Kilpi H & Suhonen R.. Muistisairaan kotoa pitkäaikaishoitoon siirtymisen riskitekijät ja syyt omaisten kuvaamana. Suullinen esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 12. Suhonen R, Hupli M, Koskenniemi J, Stolt M, Arve S, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Evaluation of health services for people with memory disorders. Oral presentation. 8 th International Conference on Evaluation for Practice, Pori, Finland. 13. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot care knowledge important in older people care. Poster presentation. 21 st Nordic Congress of Gerontology , Copenhagen, Denmark. 14. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Importance of foot health in older people a review of literature. Oral presentation. IFA 11 th Global Conference on Ageing , Praha, Tshekki. 15. Stolt M, Lehtiranta S, Koskenniemi J, Hupli M, Suhonen R & Leino-Kilpi H.. Reasons for transition from home to institutional care of patients with memory disorders. Poster presentation. IFA 11 th Global Conference on Ageing , Praha, Tshekki. 16. Stolt M, Koskenniemi J, Suhonen R, Arve S, Hupli M, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Muistisairaan tietoinen suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Poster esitys. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. 17. Stolt M, Koskenniemi J, Suhonen R, Arve S, Hupli M, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Hyvä vanhuus analyysi terveyspoliittisista asiakirjoista. Poster esitys. Hoitotyön johdon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät Helsinki. 18. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Measuring foot health in older people. Poster presentation. Advances in Health Care Science Research, Tukholma, Ruotsi. Posteri voitti parhaan posterin palkinnon. 19. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Ikääntyneiden jalkaterveyden tukeminen - kuvaus hoitohenkilökunnan jalkojenhoitotoiminnoista palvelutaloissa. Suullinen esitys. Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen kongressi , Helsinki. 20. Hupli M, Arve S, Koskenniemi J, Stolt M, Suhonen R, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Home care and services of people with dementia in Finland. Oral presentation. International Conference Science and art of nursing: topical issues, , Klaipeda, Liettua. 21. Stolt M, Suhonen R, Virtanen H & Leino-Kilpi H.. Organisational ethics - an important factor for healthy workplace. Oral presentation. 19 th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services Improving health gain orientation in all services: Better cooperation for continuity in care Turku 22. Stolt M, Lehtonen N & Salminen L.. Sosiaalinen media - vaihtoehtoisia työvälineitä terveystieteiden opettajaopiskelijoille. Suullinen esitys. Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla, Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi, Helsinki. 23. Salminen L, Stolt M, Saarikoski M, Suikkala A, Vaartio H & Leino-Kilpi H.. Hoitotyön koulutuksen haasteet Euroopassa. Suullinen esitys. Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla, Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi, Helsinki. 24. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot health of older people in sheltered housing. Poster presentation. VII European International Congress, healthy and active ageing for all Europeans "II" , Bologna, Italy. 5/7

6 25. Suhonen R, Stolt M, Puro M & Katajisto J.. Nurses work satisfaction in older people s care settings. Poster presentation. VII European International Congress, healthy and active ageing for all Europeans "II" , Bologna, Italy. 26. Stolt M, Laaksonen C & Salminen L.. Designing and implementing a web based education - developing the competence of nurse educator candidates. Poster presentation. 8 th Fine European Conference of Nurse Educators Lisbon, Portugal. 27. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Visiting nurses foot health evaluation skills a pilot study. Poster presentation. Fourth European Nursing Congress, Older persons: the future of care Rotterdam, The Netherlands. 28. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Ikääntyneiden jalkakipu kirjallisuuskatsaus. Poster esitys. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio. 29. Laaksonen C, Stolt M, Kurikka T & Salminen L.. Verkkokurssilla kohti voimavaraistumista tukevaa potilasohjausta potilaan terveyden edistämistyössä. Suullinen esitys. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio. 30. Leino-Kilpi H, Arve S, Viitanen M, Suhonen R, Hupli M, Stolt M, Koskenniemi J & Mayer G.. Muistihäiriöstä kärsivän ikäihmisen Oikea Hoito Oikeaan Aikaan Oikeassa Paikassa. Poster esitys. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio. 31. Salminen L, Stolt M, Saarikoski M, Suikkala A, Vaartio H & Leino-Kilpi H.. Hoitotyön koulutuksen tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet EU-ympäristössä. Suullinen esitys. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio. 32. Stolt M, Virtanen H, Leino-Kilpi H & Suhonen R.. Insight into the organisational ethics: a literature review. Oral presentation. 11 th International ICNE conference. Clinical ethics across the lifespan University of Turku, Finland. 33. Stolt M, Laaksonen C, Kaitala E & Salminen L.. Web-based continuing education courses for nurses. Poster presentation. NET, the 21st International Networking Education in Healthcare Conference Cambridge, UK. 34. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Footwear properties of older people. Poster presentation. 20th Nordic Congress of Gerontology, Reykjavik, Islanti, Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot health of older people in home care. Poster presentation. The 20th FIP World Congress of Podiatry, Amsterdam, Alankomaat, Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Hoitajien jalkojenhoitotoiminnot ikääntyneen jalkojen terveyden tukena. Poster esitys. VII Gerontologian päivät, Kuopio, Stolt M, Voutilainen P, Suhonen R, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Visiting nurses knowledge of older people foot care. Poster presentation. MNRS Annual Research Conference, Kansas City, Missouri, USA, Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Foot health evaluation of older people development of an instrument for visiting nurses. Oral presentation. Collaboration between Nordic doctoral students. The first symposium 2009, Lund, Ruotsi Stolt M, Suhonen R, Virtanen H & Leino-Kilpi H Organisaatioetiikasta lähtökohtia hoitotyön johtamiseen. Poster-esitys. Hoitotyön johdon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät, Helsinki, Stolt M, Suhonen R, Leino-Kilpi H & Viitanen M Healthy feet of the older people one aspect in patient safety. Oral presentation. WENR symposium Cultural Factors Influencing Patient Safety, Ateena, Kreikka Suhonen R, Stolt M, Launis V & Leino-Kilpi H Research into the study of ethics in elderly nursing care. Oral presentation. ICNE 10 th Anniversary Conference, Surrey, UK, /7

7 42. Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Foot health problems of older people living in institutions - a literature review. Poster presentation. XIXth IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Pariisi, Ranska, Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Expert panel in development of foot care knowledge test (FCKT) for visiting nurses. Poster presentation. The 2009 RCN International Nursing Research Conference, Cardiff, Wales, Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Katsaus ikääntyneiden jalkojen terveyttä mittaaviin mittareihin. Poster-esitys. X kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotiede terveyden ja hoitamisen palveluksessa, Vaasa, Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Foot health evaluation of older people Development of an instrument for visiting nurses. Poster presentation. 19 th Nordic Congress of Gerontology, Oslo, Norja Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Foot problems among home-dwelling older people a literature review. Oral presentation. International Conference Healthy Ageing Active Ageing II, Jurmala, Latvia Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Ikääntyneiden jalkojen terveyden arviointimittarin (IJTA) kehittäminen kotisairaanhoitajille. Poster-esitys. Societas Gerontologica Fennica (SGF) Eeva Jalavisto-juhlasymposium. Helsinki, Posteri voitti parhaan posterin palkinnon Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Health feet support safe mobility of older people - description f a research plan. Poster and oral presentation. 7 th Conference on Advances in Health Care Science Research, Tukholma, Ruotsi Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Health feet and safe mobility of older people a description of an intervention research plan. Oral presentation. The 8 th European Doctoral Conference in Nursing Science, Wien, Itävalta Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Footcare among elderly residents in a nursing home. Poster presentation. FIP World Congress of Podiatry, Kööpenhamina, Tanska Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Foot care of elderly people in a Finnish nursing home. Poster presentation. International conference Healthy Ageing Active Ageing, Pärnu, Viro, Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Hoitohenkilökunnan tiedot ja taidot ikääntyneiden jalkojenhoidosta. Poster-esitys, Sairaanhoitajapäivät, Helsinki, /7

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen

CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen 1 CURRICULUM VITAE July 2016 Jukka Kesänen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Education and training Previous professional appointments Public presentations and lectures; domestic

Lisätiedot

Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS 1 Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science 12.03.2012 LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS Articles in refereed international scientific journals 1. Anttila M, Välimäki

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Leena Salminen University of Turku Department of Nursing Science PUBLICATIONS. A. Peer-reviewed scientific articles

Leena Salminen University of Turku Department of Nursing Science PUBLICATIONS. A. Peer-reviewed scientific articles 1 Leena Salminen University of Turku Department of Nursing Science 27.6.2016 PUBLICATIONS 2016 2015 A. Peer-reviewed scientific articles 1. Koskinen S, Salminen L, Puukka P & Leino-Kilpi H. 2016. Learning

Lisätiedot

Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS 1 Minna Anttila University of Turku, Department of Nursing Science 22.1.2014 LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS Articles in refereed international scientific journals 2014 1. Kontio R, Anttila

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2016 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella 2.-3. lv HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin ja Minna Stolt Opetusmuoto:

Lisätiedot

A Peer reviewed scientific articles. A1 Journal article-refereed, Original research. A2 Review article, Literature review, Systematic review

A Peer reviewed scientific articles. A1 Journal article-refereed, Original research. A2 Review article, Literature review, Systematic review CURRICULUM VITAE May 2016 Anne Ryhänen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Education and training Previous professional appointments International studies Official duties and administrative

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSESTA JA OPISKELUSTA KIRJOITETTUJA JULKAISUJA

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSESTA JA OPISKELUSTA KIRJOITETTUJA JULKAISUJA TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSESTA JA OPISKELUSTA KIRJOITETTUJA JULKAISUJA 2013 Ahlqvist, A., Nyfors, H. & Suhonen, R. 2013. Turun yliopisto tutkii: Mitkä seikat vaikuttavat ikääntyneiden itsenäiseen

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin

CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin CURRICULUM VITAE April 2013 Anna Axelin PUBLICATIONS 1. Articles in international scientific journals with a referee practice 2. Articles in national scientific journals with a referee practice 3. International

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY 2014 VAPAASTI VALITTAVAT

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY 2014 VAPAASTI VALITTAVAT SYKSY 2014 VAPAASTI VALITTAVAT Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi. Seuraa opintojakson oikeassa yläkulmassa olevaa päivämäärää niin tiedät, koska aikataulua

Lisätiedot

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ortopedisten potilaiden ohjaus Johansson Kirsi, TtM (väit.3.11.2006) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ohjaus ortopedisessa hoitotyössä Ohjaus keskeinen toiminto hoitotyössä Laki potilaan

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS January 2013 Sirkku Rankinen

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS January 2013 Sirkku Rankinen CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS January 2013 Sirkku Rankinen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Name Sirkku Rankinen Current position Researcher 1, Part-time teacher 2 1 Empowering

Lisätiedot

Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 4.2.2014 PUBLICATIONS

Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 4.2.2014 PUBLICATIONS Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 4.2.2014 PUBLICATIONS 1. Articles in refereed international scientific journals 2002 1.1 Ørmen Johnsen K, Svenkerud Aasgaard H, Klopstad

Lisätiedot

HOITOTIEDE: VALINTAKOE /Mallivastaukset ja arviointikriteerit

HOITOTIEDE: VALINTAKOE /Mallivastaukset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö. (5 pistettä) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S, Vehviläinen-Julkunen

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma Kokeellinen asetelma Salla Grommi, sh, verisuonihoitaja, TtM, TtT-opiskelija Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Klassinen koeasetelma Pidetään tieteellisen tutkimuksen ideaalimallina ns. kultaisena standardina.

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Vapaasti valittavat KEVÄT 2016

Vapaasti valittavat KEVÄT 2016 Vapaasti valittavat KEVÄT 2016 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi! Muutokset merkitään punaisella 1. lv HOIT2096 TUTKIJALINJA, Orientoivat seminaarit 1 op (opintojakso alkoi

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M Preoperative documentation in Finland. AORN Journal 72(5),

Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M Preoperative documentation in Finland. AORN Journal 72(5), Maija Hupli University of Turku, Department of Nursing Science 4.4.2013 PUBLICATIONS 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals Junttila, K., Salanterä, S. & Hupli, M. 2000.

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava 10.11.2010 http://www.med.utu.fi/hoitotiede/ Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 2.1.2013 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE September 2016 Mervi Siekkinen

CURRICULUM VITAE September 2016 Mervi Siekkinen CURRICULUM VITAE September 2016 Mervi Siekkinen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Education and training Previous professional appointments Public presentations and lectures; domestic

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS

PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS TUTKIMUKSEN TAUSTA Päiväkirurginen hoito on lisääntynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Tämä tuonut tarpeita

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5 op Tenttimateriaali: Burns

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TERVEET JALAT KANTAVAT LÄPI ELÄMÄN

TERVEET JALAT KANTAVAT LÄPI ELÄMÄN TERVEET JALAT KANTAVAT LÄPI ELÄMÄN Minna Stolt TtT, jalkaterapeutti (AMK), yliopisto-opettaja Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto Parasta aikaa Finlandia talo, Helsinki 10.11.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ yleisimmät

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, Turku, Finland

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, Turku, Finland CURRICULUM VITAE, Heli Vaartio-Rajalin 17.2 2014 I PROFESSIONAL RECORD 1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin 2. Place and birth date Pertteli, Finland 1968 3. Current position Head of degree, Novia University

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2015 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella TURUN YLIOPISTO 18.9.2015 2.-3. lv (HOIT3608) ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, Turku, Finland

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, Turku, Finland CURRICULUM VITAE, Heli Vaartio-Rajalin 22 nd April 2014 I PROFESSIONAL RECORD 1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin 2. Place and birth date Pertteli, Finland 1968 3. Current position Head of degree, Novia

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS February 2015 Sirkku Rankinen

CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS February 2015 Sirkku Rankinen CURRICULUM VITAE & PUBLICATIONS February 2015 Sirkku Rankinen I PROFESSIONAL RECORD Personal data and current position Name Sirkku Rankinen Current position PhD-student 1 1 Department of Nursing Science,

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

PISA JA TULEVAISUUS. Jouni Välijärvi, professori. Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

PISA JA TULEVAISUUS. Jouni Välijärvi, professori. Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA JA TULEVAISUUS Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Koulutusmessut Yhtheen tulhaan ja etheenpäin menhään! Rovaniemi 20.9.2014 19.9.2014 PISA 2012 Programme for

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Active Ageing kohti voimavarakeskeisiä ikääntyneiden palveluja

Active Ageing kohti voimavarakeskeisiä ikääntyneiden palveluja FURTHER EAST FROM THE EAST Active Ageing kohti voimavarakeskeisiä ikääntyneiden palveluja Valmennuspaja 7.2.2017, Joensuu Päivi Franssila Active Ageing Maailman Terveysjärjestön (WHO, 2002) luoma käsite

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät

Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät Teknologia mielenterveyshoitotyön tukena Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät 21.04.2016 Maritta Välimäki, professori Virve Pekurinen, Sh (AMK), TtM, Tohtorikoulutettava

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä

Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä Anne Ryhänen TtM, röntgenhoitaja, TtT-opiskelija Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Ylihoitaja, Turun sosiaali- ja terveystoimi HOITOPOLKU Suomenkielisessä

Lisätiedot

Ennakoi, kehitä, jalosta kehittämis- ja hanketoiminnan johtaminen ammatillisessa koulutuksessa

Ennakoi, kehitä, jalosta kehittämis- ja hanketoiminnan johtaminen ammatillisessa koulutuksessa Ennakoi, kehitä, jalosta kehittämis- ja hanketoiminnan johtaminen ammatillisessa koulutuksessa Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) MYÖTÄTUULESSA toimintaa ja tuloksia ammatilliseen

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Kohti tehohoitotyön narratiivien tehokkaampaa hyödyntämistä luonnollisen kielen käsittelyn avulla

Kohti tehohoitotyön narratiivien tehokkaampaa hyödyntämistä luonnollisen kielen käsittelyn avulla Marketta Hiissa*, Hanna Suominen**, Barbro Back*, Helena Karsten**, Tapio Salakoski**, Sanna Salanterä*** Kohti tehohoitotyön narratiivien tehokkaampaa hyödyntämistä luonnollisen kielen käsittelyn avulla

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

Vapaasti valittavat KEVÄT 2017

Vapaasti valittavat KEVÄT 2017 Vapaasti valittavat KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi! Muutokset merkitään punaisella 1. lv HOIT2104 TUTKIJALINJA, TEEMA 1: TUTKIMUKSEN JA TUTKIJANURAN SUUNNITTELU

Lisätiedot

EUproVET. EU Amke Perustettu AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj

EUproVET. EU Amke Perustettu AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj EUproVET EU Amke Perustettu 2008-2009 AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj EUproVET Aktiivimaita lisäksi Ranska Espanja Latvia (Tanska) Unkari?. EUproVET Lähtökohtana oli maakohtainen

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus

Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä 11.2.2016 YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus Sosiaalipedagogiikan maisteriohjelma, 2014-2017 (tavoite), UEF Voimauttavan valokuvan

Lisätiedot

1. Johansson, K., Hupli, M. & Salanterä, S Patient s learning needs after hip arthroplasty. Journal of Clinical Nursing 11,

1. Johansson, K., Hupli, M. & Salanterä, S Patient s learning needs after hip arthroplasty. Journal of Clinical Nursing 11, Department of Nursing Science Publications (Updated 20.6.2013) Empowering Patient Education 1. Articles in international scientific journals with a referee practice 2002 2003 2004 2005 2006 1. Johansson,

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv.

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. SYKSY 2014 2 lv. Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi Seuraa opintojakson oikeassa yläkulmassa olevaa päivämäärää niin tiedät, koska aikataulua on viimeksi päivitetty!

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Outi Kortekangas-Savolainen Ihotautilääkäri, dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, opettajan laaja-alainen kelpoisuus

Lisätiedot

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK)

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Vuorovaikutuksen Menetelmien Prosessien turvallisuus turvallisuus turvallisuus Paula, Poikela & Paula Yliniemi 1 Kompetenssiperusteinen

Lisätiedot

KEVÄT 2016 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT 2016 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2016 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 05012016 TÄYDENTÄVÄT HOITOTIETEEN OPINNOT: HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA

Lisätiedot

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Miten arviointi suuntaa oppimista? Viivi Virtanen 28.2.2011 1/10 Millä keinoin opiskelijan saisi oppimaan sen mitä opetan? 2/10 Miten arviointi vaikuttaa siihen, miten

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli 4312103 Community based practice in health promotion CBPHP K: Community based practice in health promotion 4.00 10.10.2016 Verkkokurssi englanti

Lisätiedot

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli 4314013 Arvot ja etiikka hoitotieteessä ETH K: Arvot ja etiikka hoitotieteessä 5.00 27.02.2017-14.03.2017 Luento- ja harjoituskurssi suomi

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

PUBLICATIONS. A. PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES (in non-english publications, the translation is in parenthesis)

PUBLICATIONS. A. PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES (in non-english publications, the translation is in parenthesis) 1 University of Turku Leino-Kilpi Helena 01.01.2017 PUBLICATIONS A. PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES (in non-english publications, the translation is in parenthesis) 2016 1. Strandell-Laine C, Saarikoski

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Miten tukea ja ohjata opiskelijoiden työssä tapahtuvaa oppimista? Anne Virtanen

Miten tukea ja ohjata opiskelijoiden työssä tapahtuvaa oppimista? Anne Virtanen Miten tukea ja ohjata opiskelijoiden työssä tapahtuvaa oppimista? Anne Virtanen Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos OHTY / TAO Alustus TAO-seminaarissa 29.4.2011 Tutkimuskohteena opiskelijoiden

Lisätiedot