JULKAISULUETTELO päivitetty Minna Stolt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKAISULUETTELO päivitetty 15.4.2013 Minna Stolt"

Transkriptio

1 1/7 JULKAISULUETTELO päivitetty Minna Stolt A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakausilehdessä 1. Salminen L, Stolt M, Koskinen S & Leino-Kilpi H.. The competence and the cooperation of nurse educators. Nurse Education Today, 2. Stolt M, Suhonen R, Puukka P, Viitanen M, Vuotilainen P & Leino-Kilpi H.. Development process and psychometric testing of foot health assessment instrument (accepted, Journal of Clinical Nursing) 3. Suhonen R, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Older people in long term care settings as research informants ethical challenges (accepted, Nursing Ethics). 4. Suhonen R, Stolt M, Gustafsson M-L, Katajisto J & Puro M.. Ikääntyneiden hoitotyössä työskentelevien hoitajien työtyytyväisyys. Hoitotiede 24 (1), Suhonen R, Charalambous A, Stolt M, Katajisto J & Puro M.. Caregivers work satisfaction and individualised care in care settings for older people. Journal of Clinical Nursing 22, (impact factor 1.118) 6. Pakkanen J, Stolt M & Salminen L.. Potilassimulaatio sairaanhoitajaopiskelijoiden hoitotyön taitojen oppimisessa kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede 24, Stolt M, Suhonen R, Puukka P, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot health and selfcare activities of older people in home care. Journal of Clinical Nursing 21 (21-22), (impact factor 1.118) 8. Suhonen R, Stolt M, Puro M & Leino-Kilpi H.. Individuality in older people s care Challenges for the development of nursing and nursing management. Journal of Nursing Management 19, (impact factor 1.452). 9. Stolt M, Routasalo P, Suhonen R & Leino-Kilpi H.. The effect of an educational intervention on nurses knowledge of foot care and the foot health of older residents. Journal of the American Podiatric Medical Association 101 (2), (impact factor 0.586). 10. Salminen L, Stolt M, Saarikoski M, Suikkala A, Vaartio H & Leino-Kilpi H.. Future challenges for nursing education European perspective. Nurse Education Today 30, (impact factor 0.702) A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakausilehdessä 1. Suhonen R, Stolt M, Virtanen H & Leino-Kilpi H.. Organisational ethics: a literature review. Nursing Ethics 18 (3), (impact factor 1.075) 2. Suhonen R, Stolt M, Launis V & Leino-Kilpi H.. Research on ethics in nursing care for older people: A literature review. Nursing Ethics 17 (3), (impact factor 0.962) 3. Stolt M, Suhonen R, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot health in older people and nurses role in foot health care a review of literature. Scandinavian Journal of Caring Sciences 24 (1), (impact factor 0.652). A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa 1. Salminen L, Koskinen S, Stolt M & Leino-Kilpi H. Yhteistyö hoitotyön opettajan ja terveydenhuollon palveluorganisaation välillä. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Teoksessa M Kääriäinen, S Elo, P Kaakinen & H Kyngäs (ed.) Alakko nää mua? Yhteistyöllä

2 vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta. Proceedings, Hoitotieteen Tutkimusseura HTTS ry. Oulun yliopisto. Uniprint. Oulu B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä 1. Salminen L, Stolt M & Leino-Kilpi H.. The competence of nurse educators - Future requirements in Europe. European Oncology Nursing Society Newsletter. Spring, Stolt M, Hupli M, Lehtonen N & Suhonen R.. Abstract book. 11 th International ICNE conference. Clinical ethics across the lifespan University of Turku, Finland. D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut D1 Artikkeli ammattilehdessä Stolt M & Saarikoski R Hyvä jalkaterveys heijastuu yleisterveyteen. Radiografia 35 (1), Stolt M & Saarikoski R Lasten urheilujalkineiden valinta pistää hien pintaan. Neuvola ja kouluterveys (1), Miikkola M, Stolt M & Leino-Kilpi H Jalkojen omahoito ei ole ikääntyneille itsestään selvyys. Podoprintti 52 (1), Stolt M, Koskenniemi J, Suhonen R & Leino-Kilpi H.. Korkeatasoinen etiikka kotihoidossa potilaan, ammattilaisen ja esimiehen yhteinen tavoite. Pro Terveys (5), Suhonen R, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Eettinen ilmapiiri ikääntyneiden hoitotyössä hoitohenkilöstön kokemuksia. Pro Terveys (5), Stolt M & Saarikoski R.. Jalkakipujen arviointi jalkaterapiassa. Podoprintti 51 (3), Suhonen R, Stolt M, Koskenniemi J, Arve S, Hupli M, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Muistihäiriöitä sairastava henkilö tutkimuksessa. Vanhustyö 3-4, Stolt M.. Ikääntyneiden toimintakyky paremmaksi jalkaterveydestä huolehtimalla. Fysioterapia 59 (2), Stolt M.. Jalkaterapeutti edistää väestön jalkaterveyttä. Fysioterapia 59 (2), Stolt M, Koskenniemi J, Luoto M, Hupli M, Suhonen R & Leino-Kilpi H.. Hyviä käytänteitä muistisairaiden ikäihmisten hoitoon ja palveluihin. Pro terveys (1), Stolt M & Leino-Kilpi H.. Eettiset ohjeet laadukkaan jalkaterapian taustalla. Podoprintti 51 (1) Miikkola M, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Tutkijan uralle tukea jo terveystieteiden maisteriopinnoissa. Podoprintti 51 (1), Suhonen R, Stolt M, Virtanen H & Leino-Kilpi H.. Organisaatioetiikka tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja johtajuutta. Pro terveys (5), Stolt M & Saarikoski R.. Jalkaterveydestä huolehtiminen lisää työssä jaksamista. Tehohoito 29 (2), Stolt M, Axelin A, Junttila K, Lakanmaa R-L, Virtanen H & Leino-Kilpi H.. Neliportainen tutkijanuramalli selkiyttää urakehitysmahdollisuuksia hoitotieteessä. Pro terveys (4), Stolt M, Anttila M & Leino-Kilpi H.. Apurahojen haku osa tutkijan arkea. Pro terveys (4), Stolt M & Saarikoski R. Jalkaterveydestä huolehtiminen on osa nivelrikon kokonaishoitoa. Nivelposti (2), Laaksonen C, Stolt M, Kurikka T, Leino-Kilpi H & Salminen L.. Terveystieteiden maisterista terveysalan opettajaksi. Sairaanhoitaja 84 (4), /7

3 3/7 19. Stolt M & Leino-Kilpi H.. Katsaus ikääntyneiden jalkavaivoihin - mitä tuorein tutkimustieto kertoo? Podoprintti 50 (1), Leino-Kilpi H, Salminen L, Suhonen R & Stolt M.. Etiikan opetuksesta terveysalan koulutuksessa. Sairaanhoitaja (2), Stolt M.. Ikääntyneiden jalkakipu. Kipuviesti (2), Stolt M.. Jalkaterapeutista tohtorikoulutettavaksi yliopistoon. Alumnus, Leino-Kilpi H, Koskenniemi J, Arve S, Hupli M, Stolt M, Suhonen R & Viitanen M.. Oikeaa Hoitoa Oikeaan Aikaan Oikeassa Paikassa - tutkimus hyvin käytänteiden kehittämiseksi muistihäiriöistä kärsiville. Memo (3), Suhonen R, Koskenniemi J, Stolt M, Hupli M, Arve S, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Laadukasta hoitoa oikeaan aikaan tarkoituksenmukaisessa paikassa muistihäiriöstä kärsiville. Pro terveys (5), Stolt M, Johansson K & Leino-Kilpi H.. Diabeetikon voimavaraistumista tukeva ohjaus jalkaterapiassa. Podoprintti 49 (2), Stolt M & Leino-Kilpi H.. Tarve näyttöön perustuvalle jalkaterapialle. Podoprintti 49 (1), Stolt M.. Eurooppalainen kesäkoulu verkostoitumisen tukena jatko-opinnoissa. Podoprintti 49 (1), Leino-Kilpi H, Kontio E, Stolt M, Salanterä S, Rankinen S & Lakanmaa R-L.. Hoitotieteen tohtorikoulu yhdistää eurooppalaiset tutkijat. Sairaanhoitaja 83 (1), Liukkonen I, Saarikoski R & Stolt M Käypä hoito suositus diabeetikon jalkaongelmien hoidosta on ilmestynyt. Podoprintti 48 (3), Stolt M & Leino-Kilpi H Monipuolista, kansainvälistä ja itsenäistä terveystieteiden opiskelua Turun yliopistossa. Podoprintti 48 (1), Stolt M, Axelin A, Ääri R-L, Johansson K & Leino-Kilpi H Tutkijaksi Hoitotieteen valtakunnallisesta tutkijakoulusta. Pro terveys (4), Stolt M & Tuomisto R Gerontologisen hoitotieteen asiantuntijaksi Turun yliopistosta. Dementiauutiset 1, Stolt M, Redman S & Leino-Kilpi H Jatkoille yliopistoon? Tietoa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoista. Podoprintti 47 (1), D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirjaaineisto 1. Leino-Kilpi H, Kulju K & Stolt M.. Eettiset ohjeet hoitotyössä. Teoksessa: Suomen Sairaanhoitajaliitto. 0. Sairaanhoitajan eettiset pelisäännöt. Hoitotyön vuosikirja. Suomen Sairaanhoitajaliitto ry, Helsinki Junnila R, Koskinen S, Stolt M & Salminen L.. Näyttöön perustuva opettaminen ja ohjaaminen. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:62/. Turun yliopisto. 1. Stolt M, Lehtonen N & Salminen L.. Sosiaalinen media ja terveysalan koulutus. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:59/. Turun yliopisto. 2. Liukkonen I, Huhtanen J & Stolt M.. Vanhuksen jalkavaivojen ehkäisy ja tunnistaminen. Teoksessa Mustajoki M, Alila A, Matilainen E & Rasimus M (toim.). Sairaanhoitajan käsikirja. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki Liukkonen I, Huhtanen J & Stolt M.. Vanhuksen jalkojenhoito. Teoksessa Mustajoki M, Alila A, Matilainen E & Rasimus M (toim.). Sairaanhoitajan käsikirja. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki

4 4/ Stolt M & Salminen L. (toim.) Hoivayrittäjyyden perusteita terveysalan opettajille. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:57/2009. Turun yliopisto. D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja 1. Saarikoski R, Stolt M & Liukkonen I.. Terveet jalat painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. 2. Saarikoski R, Stolt M & Liukkonen I.. Terveet jalat. 3. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli 1. Haastatteluartikkeli: Kesä paljasjalkakissana. Me Naiset 24, Haastatteluartikkeli : Ikääntyneiden jalkaterveys tarvitsee huomiota. Laitilan Sanomat 43, Haastatteluartikkeli: Miksi paljain jaloin kävely kannattaa? Raahen Seutu ja Raahelainen Haastatteluartikkeli: Jalkavaivat heijastuvat koko kehoon. Turun Sanomat Abstraktit tieteellisissä kongresseissa Suhonen R, Stolt M & Katajisto J Individualised care in the care settings for older people nurses point of view. Oral presentation. 10 th European Regional Conference of the Commonwealth Nurses Federation , Larnaca, Cyprus. 2. Suhonen R, Stolt M, Koskenniemi J, Katajisto J, Hupli M & Leino-Kilpi H Quality of life in people with memory disorders. Oral presentation. 10 th European Regional Conference of the Commonwealth Nurses Federation , Larnaca, Cyprus. 1. Suhonen R, Stolt M, Koskenniemi J & Leino-Kilpi H.. Right for knowledge Perspective of significant others of people with memory disorders. Oral presentation. 13 th International Nursing Ethics Conference, , Izmir, Turkey. 2. Suhonen R, Stolt M, Gustafsson M-L & Katajisto J.. Ethical climate in the Finnish care organisation for older people. Oral presentation. 13 th International Nursing Ethics Conference, , Izmir, Turkey. 3. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Ikääntyneiden jalkaterveyden tukeminen hoitotyössä. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 4. Stolt M, Lehtonen N & Salminen L.. Sosiaalinen media terveysalan opettajan opetuksellisena apuna. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 5. Suhonen R, Kankare Tiia & Stolt M.. Yksilöllinen hoito, ammatillinen hoitoympäristö ja eettinen ilmapiiri. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 6. Salminen L, Koskinen S, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Hoitotyön opettajien osaaminen arvioituna eri näkökulmista. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 7. Oila L, Koskenniemi J, Stolt M, Hupli M, Leino-Kilpi H & Suhonen R.. Muistisairaiden ikäihmisten kotihoidon laatu laatufaktorit ja niiden toteuma. Poster esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu.

5 8. Suhonen R, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Iäkkäät ihmiset hoitotieteellisessä tutkimuksessa tutkimuseettinen analyysi. Suullinen esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 9. Salminen L, Koskinen S, Stolt M & Leino-Kilpi H.. Yhteistyö hoitotyön opettajan ja terveydenhuollon palveluorganisaation välillä. Suullinen esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 10. Röberg S, Koskenniemi J, Stolt M, Hupli M, Leino-Kilpi H & Suhonen R.. Tiedonkulku, vuorovaikutus ja yhteistyö muistipotilaan eheän hoito- ja palveluketjun perustana. Suullinen esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 11. Lehtiranta S, Stolt M, Koskenniemi J, Hupli M, Leino-Kilpi H & Suhonen R.. Muistisairaan kotoa pitkäaikaishoitoon siirtymisen riskitekijät ja syyt omaisten kuvaamana. Suullinen esitys. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, , Oulu. 12. Suhonen R, Hupli M, Koskenniemi J, Stolt M, Arve S, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Evaluation of health services for people with memory disorders. Oral presentation. 8 th International Conference on Evaluation for Practice, Pori, Finland. 13. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot care knowledge important in older people care. Poster presentation. 21 st Nordic Congress of Gerontology , Copenhagen, Denmark. 14. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Importance of foot health in older people a review of literature. Oral presentation. IFA 11 th Global Conference on Ageing , Praha, Tshekki. 15. Stolt M, Lehtiranta S, Koskenniemi J, Hupli M, Suhonen R & Leino-Kilpi H.. Reasons for transition from home to institutional care of patients with memory disorders. Poster presentation. IFA 11 th Global Conference on Ageing , Praha, Tshekki. 16. Stolt M, Koskenniemi J, Suhonen R, Arve S, Hupli M, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Muistisairaan tietoinen suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Poster esitys. Sairaanhoitajapäivät , Helsinki. 17. Stolt M, Koskenniemi J, Suhonen R, Arve S, Hupli M, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Hyvä vanhuus analyysi terveyspoliittisista asiakirjoista. Poster esitys. Hoitotyön johdon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät Helsinki. 18. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Measuring foot health in older people. Poster presentation. Advances in Health Care Science Research, Tukholma, Ruotsi. Posteri voitti parhaan posterin palkinnon. 19. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Ikääntyneiden jalkaterveyden tukeminen - kuvaus hoitohenkilökunnan jalkojenhoitotoiminnoista palvelutaloissa. Suullinen esitys. Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen kongressi , Helsinki. 20. Hupli M, Arve S, Koskenniemi J, Stolt M, Suhonen R, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Home care and services of people with dementia in Finland. Oral presentation. International Conference Science and art of nursing: topical issues, , Klaipeda, Liettua. 21. Stolt M, Suhonen R, Virtanen H & Leino-Kilpi H.. Organisational ethics - an important factor for healthy workplace. Oral presentation. 19 th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services Improving health gain orientation in all services: Better cooperation for continuity in care Turku 22. Stolt M, Lehtonen N & Salminen L.. Sosiaalinen media - vaihtoehtoisia työvälineitä terveystieteiden opettajaopiskelijoille. Suullinen esitys. Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla, Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi, Helsinki. 23. Salminen L, Stolt M, Saarikoski M, Suikkala A, Vaartio H & Leino-Kilpi H.. Hoitotyön koulutuksen haasteet Euroopassa. Suullinen esitys. Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla, Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi, Helsinki. 24. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot health of older people in sheltered housing. Poster presentation. VII European International Congress, healthy and active ageing for all Europeans "II" , Bologna, Italy. 5/7

6 25. Suhonen R, Stolt M, Puro M & Katajisto J.. Nurses work satisfaction in older people s care settings. Poster presentation. VII European International Congress, healthy and active ageing for all Europeans "II" , Bologna, Italy. 26. Stolt M, Laaksonen C & Salminen L.. Designing and implementing a web based education - developing the competence of nurse educator candidates. Poster presentation. 8 th Fine European Conference of Nurse Educators Lisbon, Portugal. 27. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Visiting nurses foot health evaluation skills a pilot study. Poster presentation. Fourth European Nursing Congress, Older persons: the future of care Rotterdam, The Netherlands. 28. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Ikääntyneiden jalkakipu kirjallisuuskatsaus. Poster esitys. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio. 29. Laaksonen C, Stolt M, Kurikka T & Salminen L.. Verkkokurssilla kohti voimavaraistumista tukevaa potilasohjausta potilaan terveyden edistämistyössä. Suullinen esitys. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio. 30. Leino-Kilpi H, Arve S, Viitanen M, Suhonen R, Hupli M, Stolt M, Koskenniemi J & Mayer G.. Muistihäiriöstä kärsivän ikäihmisen Oikea Hoito Oikeaan Aikaan Oikeassa Paikassa. Poster esitys. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio. 31. Salminen L, Stolt M, Saarikoski M, Suikkala A, Vaartio H & Leino-Kilpi H.. Hoitotyön koulutuksen tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet EU-ympäristössä. Suullinen esitys. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Kuopio. 32. Stolt M, Virtanen H, Leino-Kilpi H & Suhonen R.. Insight into the organisational ethics: a literature review. Oral presentation. 11 th International ICNE conference. Clinical ethics across the lifespan University of Turku, Finland. 33. Stolt M, Laaksonen C, Kaitala E & Salminen L.. Web-based continuing education courses for nurses. Poster presentation. NET, the 21st International Networking Education in Healthcare Conference Cambridge, UK. 34. Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Footwear properties of older people. Poster presentation. 20th Nordic Congress of Gerontology, Reykjavik, Islanti, Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Foot health of older people in home care. Poster presentation. The 20th FIP World Congress of Podiatry, Amsterdam, Alankomaat, Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H.. Hoitajien jalkojenhoitotoiminnot ikääntyneen jalkojen terveyden tukena. Poster esitys. VII Gerontologian päivät, Kuopio, Stolt M, Voutilainen P, Suhonen R, Viitanen M & Leino-Kilpi H.. Visiting nurses knowledge of older people foot care. Poster presentation. MNRS Annual Research Conference, Kansas City, Missouri, USA, Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Foot health evaluation of older people development of an instrument for visiting nurses. Oral presentation. Collaboration between Nordic doctoral students. The first symposium 2009, Lund, Ruotsi Stolt M, Suhonen R, Virtanen H & Leino-Kilpi H Organisaatioetiikasta lähtökohtia hoitotyön johtamiseen. Poster-esitys. Hoitotyön johdon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät, Helsinki, Stolt M, Suhonen R, Leino-Kilpi H & Viitanen M Healthy feet of the older people one aspect in patient safety. Oral presentation. WENR symposium Cultural Factors Influencing Patient Safety, Ateena, Kreikka Suhonen R, Stolt M, Launis V & Leino-Kilpi H Research into the study of ethics in elderly nursing care. Oral presentation. ICNE 10 th Anniversary Conference, Surrey, UK, /7

7 42. Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Foot health problems of older people living in institutions - a literature review. Poster presentation. XIXth IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Pariisi, Ranska, Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Expert panel in development of foot care knowledge test (FCKT) for visiting nurses. Poster presentation. The 2009 RCN International Nursing Research Conference, Cardiff, Wales, Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Katsaus ikääntyneiden jalkojen terveyttä mittaaviin mittareihin. Poster-esitys. X kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Hoitotiede terveyden ja hoitamisen palveluksessa, Vaasa, Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Foot health evaluation of older people Development of an instrument for visiting nurses. Poster presentation. 19 th Nordic Congress of Gerontology, Oslo, Norja Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Foot problems among home-dwelling older people a literature review. Oral presentation. International Conference Healthy Ageing Active Ageing II, Jurmala, Latvia Stolt M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H Ikääntyneiden jalkojen terveyden arviointimittarin (IJTA) kehittäminen kotisairaanhoitajille. Poster-esitys. Societas Gerontologica Fennica (SGF) Eeva Jalavisto-juhlasymposium. Helsinki, Posteri voitti parhaan posterin palkinnon Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Health feet support safe mobility of older people - description f a research plan. Poster and oral presentation. 7 th Conference on Advances in Health Care Science Research, Tukholma, Ruotsi Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Health feet and safe mobility of older people a description of an intervention research plan. Oral presentation. The 8 th European Doctoral Conference in Nursing Science, Wien, Itävalta Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Footcare among elderly residents in a nursing home. Poster presentation. FIP World Congress of Podiatry, Kööpenhamina, Tanska Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Foot care of elderly people in a Finnish nursing home. Poster presentation. International conference Healthy Ageing Active Ageing, Pärnu, Viro, Stolt M, Routasalo P & Leino-Kilpi H Hoitohenkilökunnan tiedot ja taidot ikääntyneiden jalkojenhoidosta. Poster-esitys, Sairaanhoitajapäivät, Helsinki, /7

LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015

LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015 Sini Eloranta RN, PhD University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015 1. Articles in refereed scientific journals 1. Eloranta S, Routasalo P, Arve S.. Personal resources

Lisätiedot

Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 26.9.2013 PUBLICATIONS

Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 26.9.2013 PUBLICATIONS Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 26.9.2013 PUBLICATIONS 1. Articles in refereed international scientific journals Ørmen Johnsen K, Svenkerud Aasgaard H, Klopstad

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksesta ja opiskelusta kirjoitettuja julkaisuja

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksesta ja opiskelusta kirjoitettuja julkaisuja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksesta ja opiskelusta kirjoitettuja julkaisuja 2013 Ahlqvist, A., Nyfors, H. & Suhonen, R. 2013. Turun yliopisto tutkii: Mitkä seikat vaikuttavat ikääntyneiden itsenäiseen

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE January 2015 Anna Axelin

CURRICULUM VITAE January 2015 Anna Axelin CURRICULUM VITAE January 2015 Anna Axelin PUBLICATIONS 1. Original Scientific Publications in International Peer-Reviewed Journals 2. Reviews in Scientific International Peer-Reviewed Journals 3. Original

Lisätiedot

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 29.4.2014 Dosentti, TtT, yliopistotuktija (oa.) Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 29.4.2014 Dosentti, TtT, yliopistotuktija (oa.) Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 29.4.2014 Dosentti, TtT, yliopistotuktija (oa.) Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi 1. Artikkelit tieteellisissä julkaisuissa, joissa on refereekäytäntö 1.1

Lisätiedot

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma 1. Artikkelit tieteellisissä julkaisuissa, joissa on refereekäytäntö 1.1 Kuosmanen

Lisätiedot

CV 16.6.2011 Katja Heikkinen

CV 16.6.2011 Katja Heikkinen Katja Heikkinen Syntymäaika: 14.08.1974, Turku Yhteystiedot: Haimionkuja 7 21410 Vanhalinna Puh. 050-401 9999 Email: katja.heikkinen@utu.fi, katja.heikkinen@turkuamk.fi Koulutus: Jatko-opiskelija, Turun

Lisätiedot

ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011)

ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011) ANSIO ja JULKAISULUETTELO (päivitetty 14.5.2011) Mirkka Inkeri Järvinen (os. Rantanen) HAIKARANPORTTI 6 B 19, 02620 ESPOO PUHELIN 050 5872 729 SÄHKÖPOSTI mirkka.jarvinen@utu.fi HENKILÖTIEDOT Syntymäaika:

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN JALKOJEN OMAHOITO JA JALKATERVEYS KOTIHOIDOSSA

IKÄÄNTYNEIDEN JALKOJEN OMAHOITO JA JALKATERVEYS KOTIHOIDOSSA IKÄÄNTYNEIDEN JALKOJEN OMAHOITO JA JALKATERVEYS KOTIHOIDOSSA Minna Stolt TtT, jalkaterapeutti (AMK), yliopisto-opettaja Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi 15.-16.5.2014

Lisätiedot

Kauppi K, Hätönen H, Adams C, Välimäki M. Perceptions of treatment compliance among people with mental health problems. Submitted.

Kauppi K, Hätönen H, Adams C, Välimäki M. Perceptions of treatment compliance among people with mental health problems. Submitted. MieliNet LIST OF PUBLICATIONS Articles in refereed international scientific journals 2014 Koivunen M, Anttila M, Kuosmanen L, Katajisto J, Välimäki M. Team climate and attitudes toward information and

Lisätiedot

Kirjoittajat Julkaisun nimi Tiedot, linkki. Harjoittelun ja työssäoppimisen ohjauksen laatuvaatimukset ja -kriteerit sosiaali- ja terveysalalla.

Kirjoittajat Julkaisun nimi Tiedot, linkki. Harjoittelun ja työssäoppimisen ohjauksen laatuvaatimukset ja -kriteerit sosiaali- ja terveysalalla. Julkaisut VeTeHH ja VeTeVT -osahankkeissa Tässä julkaisuluettelossa on esitetty artikkelit, abstraktit, opinnäytetyöt ja tässä alussa olevat muut julkaisut sekä hankkeeseen liittynyt lehtikirjoittelu (mitä

Lisätiedot

Publications of the Satakunta UAS Innovations Research Group

Publications of the Satakunta UAS Innovations Research Group Publications of the Satakunta UAS Innovations Research Group Papers and presentations Boelius S, Sallinen M, Myllymaa T, Latostenmaa K, Aarola N 2012. Model for work community to support the return-to-work

Lisätiedot

COMPETENCE IN INTENSIVE AND CRITICAL CARE NURSING

COMPETENCE IN INTENSIVE AND CRITICAL CARE NURSING TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. D OSA - TOM. 101 MEDICA - ODONTOLOGICA COMPETENCE IN INTENSIVE AND CRITICAL CARE NURSING - development of a basic assessment scale

Lisätiedot

JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti

JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti 1 OULUN YLIOPISTO Seppo Väyrynen Lokakuu 16., 2014 JULKAISULUETTELO, yht. 379 nimikettä - tutkimusjulkaisut 247 nimikettä - ammatilliset julkaisut s. 30-, 132 nimikettä - yksi patentti TUTKIMUSJULKAISUT

Lisätiedot

Kliininen. Radiografiatiede. 1 /2012 / Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy / Volume 6

Kliininen. Radiografiatiede. 1 /2012 / Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy / Volume 6 Kliininen Radiografiatiede 1 /2012 / Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy / Volume 6 1 Kliininen Radiografiatiede Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy Kliininen Radiografiatiede-lehti

Lisätiedot

Hoitajajohtoinen toimintamalli pitkäaikaissairaiden palveluohjauksessa

Hoitajajohtoinen toimintamalli pitkäaikaissairaiden palveluohjauksessa ARTIKKELIT KANSTE, TIMONEN, YLITALO & KYNGÄS 65 Hoitajajohtoinen toimintamalli pitkäaikaissairaiden palveluohjauksessa Englantilaisen community matron -mallin kuvaus Outi Kanste, Olavi Timonen, Kirsti

Lisätiedot

Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning

Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning Johtaja: Johanna Holvikivi, Terveydenhuollon maisteri, toimintaterapeutti»» Yli 1600 opiskelijaa vuonna 2012» AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

FAMILY Married to senior research scientist Jari Lappalainen Ph.D. (Tech) Son Oskari (1995) and daughter Siiri (2000)

FAMILY Married to senior research scientist Jari Lappalainen Ph.D. (Tech) Son Oskari (1995) and daughter Siiri (2000) CURRICULUM VITAE Kristiina Patja Markunkuja 1 A 00370 Helsinki Finland 28.2.2013 NAME AND DATE OF BIRTH Kristiina Patja Born in Joensuu 28th of May 1967 FAMILY Married to senior research scientist Jari

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSEN LAATUVAATIMUKSET

TÄYDENNYSKOULUTUKSEN LAATUVAATIMUKSET TÄYDENNYSKOULUTUKSEN LAATUVAATIMUKSET Suomen sairaanhoitajaliitto ry Sairaanhoitajan kliininen urakehitys -projekti 2.10.2003 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat 2 2. Täydennyskoulutuksen järjestäjää koskevat

Lisätiedot

Potilasohjaus vaikuttavammaksi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky:ssä 2008-2013

Potilasohjaus vaikuttavammaksi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky:ssä 2008-2013 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän julkaisuja 20/2014 Potilasohjaus vaikuttavammaksi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky:ssä 2008-2013 Toimittanut Arja

Lisätiedot

1. Sairaanhoitaja amk opetussuunnitelma... 2 1.1 2011Kansi_HOTI_nuo_sh... 4 1.2 HOITOTYÖN KOULUTUS... 5 1.3 FAMILY WELLBEING AND HEALTH PROMOTION 28

1. Sairaanhoitaja amk opetussuunnitelma... 2 1.1 2011Kansi_HOTI_nuo_sh... 4 1.2 HOITOTYÖN KOULUTUS... 5 1.3 FAMILY WELLBEING AND HEALTH PROMOTION 28 1. Sairaanhoitaja amk opetussuunnitelma........................................................................... 2 1.1 2011Kansi_HOTI_nuo_sh.................................................................................

Lisätiedot

PALLIATIIVINEN HOITO KOTIYMPÄRISTÖSSÄ

PALLIATIIVINEN HOITO KOTIYMPÄRISTÖSSÄ PALLIATIIVINEN HOITO KOTIYMPÄRISTÖSSÄ Johanna Tervala Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Hoitotieteen tieteenalaohjelma Oulun yliopisto Toukokuu 2014 Sisältö TIIVISTELMÄ ABSTRAKTI 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Mr. Jukka Matti Lerkkanen

Mr. Jukka Matti Lerkkanen Mr. Jukka Matti Lerkkanen University Address: E-Mail Address: Web Site: Teacher Education College Rajakatu 35 Jyväskylä University of Applied Sciences 40200 Jyväskylä, Finland Phone: +358 400 249643 FAX:

Lisätiedot

LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt

LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt 1. Ahtonen, Niina. Savonia Business, tietojenkäsittely. 2. Eerola, Anne. Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl)

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl) Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Julkaisuluettelo (ei täydellinen) 1(37) Satakunta University of Applied Sciences Technology and Maritime Management Publications 2011 1. Hongisto V,

Lisätiedot

YLIOPISTO JA VETE YHTEISTYÖ

YLIOPISTO JA VETE YHTEISTYÖ VeTe -hankkeen valtakunnallinen päätösseminaari 6.9.2011 Tampere-talo, Tampere YLIOPISTO JA VETE YHTEISTYÖ Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, yh (sivuvirka) VeTe -hankkeen tavoitteet Kahdeksan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot