CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH Glendale Str Memmingen Germany

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de"

Transkriptio

1 CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str Memmingen Germany

2

3 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen käyttö...sivu 54 Toimituksen sisältö...sivu 54 Osat...Sivu 54 Tekniset tiedot...sivu 54 Turvallisuus Turvallisuusoheet...Sivu 55 Ominaisuudet...Sivu 56 Käyttö Liittäminen...Sivu 56 Irrottaminen...Sivu 56 Lataustilan valinta...sivu 56 Bike (14,4 V / 0,8 A)...Sivu 56 Car (14,4 V / 3,6 A)...Sivu 56 High (14,7 V / 3,6 A)...Sivu 56 Pulssitettu lataus...sivu 56 Laitteen suoatoiminto...sivu 57 Ylikuumenemissuoa...Sivu 57 Huolto...Sivu 57 Hävittäminen...Sivu 57 Tietoa Huolto...Sivu 57 FI 53

4 ohdanto Tässä käyttöoheessa käytetään seuraavia kuvakkeita / symbolea: Lue käyttöohe! W Huomioi varoitus- a turvaoheet! V~ Watti (Vaikutusteho) Voltti (Vaihtoännite) Räähdysvaara! Varo sähköiskua! Vaarallisia sähköännitteitä hengenvaara! A/Ah/ ma Ampeeria / ampeerituntia / milliampeeria Pidä lapset a muut henkilöt loitolla akkulaturin käytön aikana. Palonvaara! Hävitä pakkaus a laite ympäristöystävällisesti! 54 FI CHARGEBOX 3.6 -akkulaturi ohdanto Oma turvallisuutesi Lue käyttöohe huolellisesti. Määräystenmukainen käyttö CHARGEBOX 3.6 -laturilla voi ladata elektrolyyttiliuoksella täytettyä 12 V lyiyakkua, AGM-lyiyakkua tai geeliakkua. Sitä voidaan käyttää myös ylläpitolataukseen. Käytä laturia hyvin ilmastoidussa tilassa. Valmistaa ei ota mitään vastuuta määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuneis-ta vahingoista. Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Toimituksen sisältö 1 CHARGEBOX 3.6 -laturi 1 latausohto, ossa 2 puristinta 1 latausohto, ossa 2 kaapelikenkää 1 latausohto, ossa 12 V -pistoke 1 säilytyslaukku (mallista riippuen) 1 käyttöohe Osat Q STANDBY W Bike E Car R High T virhe Y ladattu U latausvaihe I Q MODE O laturi P virtaohto a pistoke { kiinnitysreiät } + -navan liitäntäohto (punainen) q -navan liitäntäohto (musta) w + -navan pikakosketuspuristin (punainen), sis. punaisen kiinnitysruuvin e -navan pikakosketuspuristin (musta), sis. mustan kiinnitysruuvin r 12 V-pistoke Tekniset tiedot Primääri Tuloännite: Kytkentävirta: Tulovirta: Ottoteho: V ~ 50 / 60 Hz < 25 A enint. 0,6 A (tehoarvo) 55 W

5 ohdanto / Turvallisuus Sekundääri Tasausännite: Latausännite: Tasausvirta: Aaltoilu**: Paluuvirta*: Suoausluokka: Akkutyyppi: Akun teho: 12 V DC (nimellinen) 14,4 V / 14,7 V 0,8 A / 3,6 A enint. 150 mv < 5 ma (ei vaihtovirtatuloa) IP 65 (pölytiivis, vesitiivis) 12 V-lyiyhappoakku (AGM, GEL, MF, avoin a VRLA) 1,2 Ah Ah * = Paluuvirralla tarkoitetaan virtaa, olla laturi tyhentää akkua, kun verkkovirtaa ei ole liitetty. ** = Kohina-arvo kuvaa virran a ännitteen häiriöarvoa. Turvallisuus Turvallisuusoheet Älä käytä laitetta, os sen ohdot, verkkoohto tai verkkopistoke on vaurioitunut. m Varo! Viallinen verkkoohto merkitsee sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa. Anna vauriotapauksessa verkkoohto ainoastaan valtuutetun a koulutetun ammattihenkilöstön korattavaksi! Älä ätä pikkulapsia a lapsia latauslaitteen kanssa ilman valvontaa! Lapset eivät osaa vielä arvioida sähkölaitteiden käytön aiheuttamia mahdollisia vaaroa. Lapset tai henkilöt, otka kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät ole kykeneviä käyttämään laitetta tai oilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiä vammoa, eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa tai ilman, että heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva ihminen on opastanut heidät laitteen käyttöön. Räähdysvaara! Suoaa itseäsi erittäin räähdysalttiilta räähdyskaasureaktiolta! Akusta voi vuotaa lataus- a ylläpitolataustapahtumassa kaasumais-ta vetyä. Räähdyskaasu on kaasumaisen vedyn a hapen räähdyskykyinen seos. Kontaktissa avotulen (liekkien, hiilloksen tai kipinöiden) kanssa tapahtuu niin sanottu räähdyskaasureaktio! Suorita lataus- a ylläpitolata-ustapahtuma säältä suoatussa, hyvin tuuletetussa tilassa. Varmista, ettei lataus- a ylläpitolataustapahtumassa esiinny avotulta (liekkeä, hiillosta tai kipinöitä)! Räähdys- a palovaara! Varmista, etteivät räähdysalttiit tai palavat tuotteet, esim. bensiini tai liuotinaine, voi syttyä latauslaitetta käytettäessä! m Syöpymisvaara! Suoaa silmäsi a ihosi hapon (rikkihappo) aiheuttamalta syöpymiseltä ollessasi tekemisissä akun kanssa! Älä koskaan katso suoraan liitettyyn akkuun. Käytä suoalasea! Käytä suoakäsineitä! os silmät tai iho on outunut kosketuksiin rikkihapon kanssa, huuhtele kyseinen kehonosa runsaalla uoksevalla, puhtaalla vedellä a hakeudu välittömästi lääkäriin! Suoaa itsesi sähköiskulta! Käytä lata-uslaitetta liittäessäsi suoaeristetyllä kahvalla varustettua ruuvi- meisseliä a akoavainta! Älä käytä latauslaitetta vaurioituneiden tai äätyneiden akkuen lataamiseen a ylläpitolataukseen! Varmista ennen verkkovirran liittämis-tä, että verkkovirta on varustettu määräystenmukaisesti 230 V ~ 50 Hz:llä, maadoitetulla nollaohtimella, 16 A:n sulakkeella a FI-kytkimellä (vikavirtasuoakytkin)! Koske napa-liitäntäkaapeliin ( a + ) ainoastaan sen eristettyyn alueeseen! Suorita latauslaiteen asennus, huolto a hoito ainoastaan ilman verkkovirtaa! Älä aseta latauslaitetta tulen tai kuumuuden lähelle äläkä altista sitä pitkään kestävälle yli 50 C:n lämpövaikutukselle! Suuremmissa lämpötiloissa latauslaitteen lähtöteho laskee automaattisesti. Älä peitä laturia! Suoaa akun sähkökontaktipinnat oikosululta! Älä aseta latauslaitetta akulle tai suoraan sen viereen! Irrota kiinteästi aoneuvoon liitetyn akun lataus- a kunnossapitotapahtuman loputtua ensin latauslaiteen miinus-navan liitäntäkaapeli (musta) akun miinus-navasta. Irrota latauslaite käyttöhäiriöiden tai vaurioiden ilmetessä välittömästi verkkovirrasta! FI 55

6 Turvallisuus / Käyttö Anna latauslaitteen koraustyöt ainoastaan valtuutetun a koulutetun ammattihenkilöstön tehtäväksi! Ota koraustapauksessa yhteyttä maasi huoltopisteeseen! Ennen latauslaitteen liittämistä lue akun huoltooheet sen käyttöoheesta! Ennen latauslaitteen liittämistä kiinteästi aoneuvoon asennettuun akkuun, lue sähköturvallisuuden säilyttämis- a huoltotietoa aoneuvon käyttöoheesta! Irrota laturi verkkovirrasta a akusta, kun laturi ei ole käytössä! Lataustilan valinta Paina MODE I -valintapainiketta, kunnes olet valinnut haluamasi lataustilan / Standby-tilan Bike (14,4 V / 0,8 A) Soveltuu parhaiten akuille, oiden kapasiteetti on alle 14 Ah. Car (14,4 V / 3,6 A) 56 FI Ominaisuudet Laite on suunniteltu lataamaan erilaisia SLA-akkua (suletut lyiyhappoakut), oita käytetään henkilöautoissa, moottoripyörissä a muutamissa muissa aoneuvoissa. Tällaisia akkua ovat esim. WET- (nestemäinen elektrolyytti), GEELI- (geelimäinen elektrolyytti) a AGM-akut (elektrolyytti imeytetty kankaaseen). Niiden kapasiteetti ulottuu 12 V / 1,2 Ah: sta 12 V / 120 Ah:iin. Laite mahdollistaa akkuen lataamisen lähes 100% tehoon. Näin akku pysyy aina mahdollisimman ihanteellisessa kunnossa vaurioitumatta. Käyttö Liittäminen Liitä laturin + -napa (punainen) w akun + -napaan. Liitä laturin -napa (musta) e akun -napaan. Liitä verkkoohto P verkkovirtaan. Irrottaminen Erota laite sähköverkosta. Irrota laturin -napa (musta) e akun -navasta. Irrota laturin + -napa (punainen) w akun + -navasta. Soveltuu parhaiten akuille, oiden kapasiteetti on 14 Ah Ah. Avointen akkuen, MF-akkuen a useimpien geeliakkuen lataamiseen. High (14,7 V / 3,6 A) Soveltuu parhaiten akuille, oiden kapasiteetti on 14 Ah Ah, kun ne ladataan kylmissä olosuhteissa. Tämä lataustila soveltuu myös useille AGMakuille. Pitkäaikaislatauksessa (ylläpitolatauksessa) yli +5 C lämpötilassa suositellaan Car-tilaa (14,4 V / 3,6 A). Huom! os lataus suuu ongelmitta, LED-valo U palaa, kunnes akku on ladattu. Kun akku on ladattu, laturi vaihtuu ylläpitotilaan. Tällöin LED-valo U sammuu a LED-valo Y sammuu. Pulssitettu lataus Laturi tunnistaa akun ännitteen automaattisesti latausvaiheen käynnistyessä. Se vaihtaa pulssitettuun lataukseen, kun akun ännite on 7,5 V - 10,5 V. Pulssitettu lataus atkuu, kunnes akun ännite kohoaa 10,5 V:n yläpuolelle, minkä älkeen laturi vaihtaa aikaisemmin valittuun lataustilaan. Tällä menetelmällä useimmat tyhät, käytetyt tai liian täyteen ladatut akut saadaan elvytettyä, olloin niiden käyttö on älleen mahdollista.

7 Käyttö / Huolto / Hävittäminen / Tietoa Laitteen suoatoiminto Laturi kytkeytyy STANDBY-tilaan heti, kun sattuu otakin poikkeavaa (esim. oikosulku, akun ännite alle 7,5 V, avoin virtapiiri tai väärin tehty liitäntä). ärestelmä säilyy STANDBY-tilassa, mikäli et tee mitään muita asetuksia. Väärän liitännän yhteydessä myös LED virhe T syttyy. Tämän ansiosta vältetään liitäntävaiheeseen usein liittyvä kipinöinti. Ylikuumenemissuoa os laite kuumenee liikaa lataustapah-tuman aikana, lähtötehoa vähennetään automaattisesti. Tämä suoaa laitetta vaurioilta. Huolto Laite ei vaadi kunnossapitoa. Hävittäminen Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä kierrätettävistä materiaaleista. Älä heitä sähkötyökalua kotitalousätteen oukkoon! Tietoa Huolto Anna koulutettuen ammattihenkilöiden korata sähkötyökalusi a hyväksy korauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Näin varmistat, että sähkötyökalu pysyy turvallisena. Oikeudet teknisiin muutoksiin edelleenkehitysmielessä pidätetään. FI 57

8 58

9 CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str Memmingen Germany

CHARGE BOX 7.0 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 7,0 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 7.0 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 7,0 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 7.0 BATTERY-CHARGER 7,0 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 2 3 4 5 6 1 13 14 12 11 10 9 8 7 15 16 24 21 23 22 20 19 18 17 Sisältö ohdanto

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

ONYX. Akkulaturi. Lyijyhappoakuille 14 225Ah. Käyttöohje: ammattimainen käynnistys- ja syväpurkausakkujen lataaminen.

ONYX. Akkulaturi. Lyijyhappoakuille 14 225Ah. Käyttöohje: ammattimainen käynnistys- ja syväpurkausakkujen lataaminen. ONYX Akkulaturi Lyijyhappoakuille 14 225Ah Käyttöohje: ammattimainen käynnistys- ja syväpurkausakkujen lataaminen. FI JOHDANTO Onnittelemme sinua siitä, että olet hankkinut uuden ammattikäyttöön tarkoitetun,

Lisätiedot

MULTI XS 4003. Akkulaturi. Lyijyhappoakuille 1.2 140Ah. Malli 1035. Käyttöohje ja opas ammattimaiseen käynnistys-/syvälatausakkujen lataamiseen.

MULTI XS 4003. Akkulaturi. Lyijyhappoakuille 1.2 140Ah. Malli 1035. Käyttöohje ja opas ammattimaiseen käynnistys-/syvälatausakkujen lataamiseen. FI MULTI XS 4003 Akkulaturi Lyijyhappoakuille 1.2 140Ah Malli 1035 Käyttöohje ja opas ammattimaiseen käynnistys-/syvälatausakkujen lataamiseen. JOHDANTO Onnittelemme uuden ammattimaisen ensikytkentäisen

Lisätiedot

Älykäs latauslaite SBC-8168 Käyttöohje

Älykäs latauslaite SBC-8168 Käyttöohje Älykäs latauslaite SBC-8168 Käyttöohje Johdanto SBC-8168 älykäs hakkurilaturi, jonka lataustoiminnot perustuvat MCU-ohjaukseen. Täysi lataus saavutetaan nelivaiheisella latauksella (esikunnostus, peruslataus,

Lisätiedot

osaa. Käyttäjä voi vaihtaa irrotettavan kaapelin käyttämällä CTEK:n toimittaa alkuperäistä

osaa. Käyttäjä voi vaihtaa irrotettavan kaapelin käyttämällä CTEK:n toimittaa alkuperäistä KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia, ja

Lisätiedot

HQ-INV2500/12 HQ-INV2500/12F HQ-INV2500/24 HQ-INV2500/24F 2500 WATIN JATKUVA LÄHTÖTEHO KÄYTTÖOHJE SUOMI

HQ-INV2500/12 HQ-INV2500/12F HQ-INV2500/24 HQ-INV2500/24F 2500 WATIN JATKUVA LÄHTÖTEHO KÄYTTÖOHJE SUOMI HQ-INV2500/12 HQ-INV2500/12F HQ-INV2500/24 HQ-INV2500/24F 12 V DC / 230 V AC invertteri pehmeäkäynnistyksellä 24 V DC / 230 V AC invertteri pehmeäkäynnistyksellä 2500 WATIN JATKUVA LÄHTÖTEHO KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

PR 2-HS. Printed: 29.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142556 / 000 / 02

PR 2-HS. Printed: 29.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142556 / 000 / 02 PR 2-HS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Lisätiedot

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Lisätiedot

S10 *9007295* Lakaisukone Suomi FI Käsikirja. 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) www.tennantco.com

S10 *9007295* Lakaisukone Suomi FI Käsikirja. 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) www.tennantco.com S10 Lakaisukone Suomi FI Käsikirja www.tennantco.com 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) *9007295* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

Käyttöohje. FI Liite. Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15

Käyttöohje. FI Liite. Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15 Käyttöohje FI Liite Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15 2 Sisällys SisällysTOCTurvallisuusohjeet... 1 Turvallisuusohjeet... 2 1. Pikakäyttöopas... 1 FI 2. Tärkeät ominaisuudet ja tosiasiat...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI KGE1000Ti KGE2000Ti Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! DAR0640 DAR0641 rev.a 060614 1. JOHDANTO Kiitos, kun päätit hankkia KIPOR-

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Akkulaturi PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Asennus- ja käyttöopas

Akkulaturi PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Asennus- ja käyttöopas Akkulaturi PLN-24CH12 and PRS-48CH12 fi Asennus- ja käyttöopas Akkulaturi Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvaluokitus 5 2 Tietoja lyhyesti 6 2.1 Oppaan tarkoitus 6 2.2 Digitaalinen asiakirja

Lisätiedot

Nokia kaiutinpuhelin HF-300 Käyttöohje

Nokia kaiutinpuhelin HF-300 Käyttöohje Nokia kaiutinpuhelin HF-300 Käyttöohje 9203867 1. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA OYJ vakuuttaa täten, että HF-34W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä

Lisätiedot

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi 50100052 (RiseAtlas450T) 50100053 (RiseAtlas625T) SWL: RiseAtlas450T: 205 kg RiseAtlas625T: 285 kg SmartPark-toiminnolla

Lisätiedot

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi Tuotenro 50100052 (RiseAtlas450T) 50100053 (RiseAtlas625T) SWL: RiseAtlas450T: 205 kg RiseAtlas625T: 285 kg SmartPark-toiminnolla

Lisätiedot

sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Köln Germany info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com

sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Köln Germany info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com Käyttöohje sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Köln Germany info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 11/10 Valmistaja kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja siksi tämä käyttöohje on ohjeellinen.

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Langaton Bluetooth HandsFree-järjestelmä autoon, toimistoon tai kotiin.

Langaton Bluetooth HandsFree-järjestelmä autoon, toimistoon tai kotiin. Langaton Bluetooth HandsFree-järjestelmä autoon, toimistoon tai kotiin. Tervehdys Onnittelut 1 PRO Bluetooth HandsFree laite hankinnastasi. Tämä käyttöopas kertoo laitteen perustoiminnot. Ohjeet tulee

Lisätiedot

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 FI SUOMI 1 TURVAOHJEET 1.1 YLEISTÄ Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu kaikkiin säätimiin sekä koneen käyttöön. Ennen käyttöä kuljettajan tulee hakea ja saada käytännön

Lisätiedot

E6000-sarja. Jälleenmyyjän opas SC-E6000 SW-E6000 FC-E6000 SM-CRE60 DU-E6000 DU-E6001 SM-DUE01 BT-E6000 BT-E6010 SM-BME60 SM-BME61 SM-BCE60 TL-FC38

E6000-sarja. Jälleenmyyjän opas SC-E6000 SW-E6000 FC-E6000 SM-CRE60 DU-E6000 DU-E6001 SM-DUE01 BT-E6000 BT-E6010 SM-BME60 SM-BME61 SM-BCE60 TL-FC38 (Finnish) DM-SP000-03 Jälleenmyyjän opas E6000-sarja SC-E6000 SW-E6000 FC-E6000 SM-CRE60 DU-E6000 DU-E600 SM-DUE0 BT-E6000 BT-E600 SM-BME60 SM-BME6 SM-BCE60 TL-FC38 SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEÄ TIEDOTE... 4

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA INVERTTERI 12 VDC / 230 VAC 12 VDC - 230 VAC KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA KÄYTTÖKOHTEET PC-tietokoneet, TV-vastaanottimet, videolaitteet, DVD-soittimet, lamput, tuulettimet

Lisätiedot

Akut. EUROPART-tuoteosaamista. EUROPART Euroopan no 1 kuorma-autojen, perävaunujen, pakettiautojen ja linja-autojen varaosissa! www.europart.net.

Akut. EUROPART-tuoteosaamista. EUROPART Euroopan no 1 kuorma-autojen, perävaunujen, pakettiautojen ja linja-autojen varaosissa! www.europart.net. Akut EUROPART-tuoteosaamista Akut Testilaitteet Akkutesteri Laturit Startbooster Täydennystuotteet Tyypilliset vikalähteet EUROPART Euroopan no 1 kuorma-autojen, perävaunujen, pakettiautojen ja linja-autojen

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI

Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 FIN VAROITUKSET / VAROITUSMERKIT VAARA Jos tämä laite kytketään väärin, seurauksena voi olla vakava tapaturma tai tulipalo.

Lisätiedot

ProfiScale MULTI Monitoimimittari

ProfiScale MULTI Monitoimimittari MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Monitoimimittari fi Käyttöohje BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Johdanto Varmista luotettavasti, ovatko sähkölaitteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 FI AKKUNITOJA 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet 3 4. Yleiskuvaus

Lisätiedot