JC925 JPL91430A, JPL92530A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JC925 JPL91430A, JPL92530A"

Transkriptio

1 LITIUMIONIAKUN LATURI JC925 LITIUMIONIAKKUYKSIKKÖ JPL91430A, JPL92530A /02 VAROITUS KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE (EUROOPAN Internet-sivusto) (YHDYSVALTAIN Internet-sivusto) (MAAILMANLAAJUINEN Internet-sivusto) SUOMI TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN ENNEN TYÖKALUN KÄYTTÖÄ. NÄIN VARMISTAT SEN TURVALLISEN JA OIKEAN KÄYTÖN. PIDÄ NÄMÄ OHJEET TYÖKALUN LÄHELLÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. SYMBOLIEN MERKITYKSET VAROITUS: Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan tai hengenvaarallisen vamman, jos sitä ei vältetä. VARO: Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa vähäisen tai kohtuullisen vamman, jos sitä ei vältetä. HUOM: Korostaa oleellisia tietoja.

2 1. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA 1.Tässä käyttöohjeessa on akkulaturimallin JC925 tärkeitä turva- ja käyttöohjeita. 2.Lue kaikki ohjeet sekä laturissa, akussa ja akkua käyttävässä laitteessa olevat varoitusmerkinnät ennen akkulaturin käyttöä. 3.Lataa vain MAX JPL9***** - sarjojen ladattavia akkuja onnettomuusvaaran vähentämiseksi. Muun tyyppiset akut saattavat haljeta ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita. Älä käytä tulta tai savua akkuyksikön lähellä. Älä lataa akkuyksikköä huonosti tuuletetuissa paikoissa. Älä koskaan lataa jäädytettyä akkua. Laitetta eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa käytöstä, ellei heitä valvota tai neuvota laitteen käytössä. Vähennät akun räjähdysriskiä noudattamalla tämä oppaan ja akkuun merkittyjä ohjeita. AKUN JA LATURIN TURVALLISUUTTA KOSKEVIA VAROITUKSIA ÄLÄ HÄVITÄ AKKUYKSIKÖITÄ/ AKKUJA POLTTAMALLA TAI HEITTÄMÄLLÄ VETEEN. Akkuyksiköt/ akut on kerättävä, kierrätettävä tai hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. SUOJAA AKKUA KUUMUUDELTA, JATKUVALTA AURINGONPAISTEELTA JA TULELTA. Vaarana on, että akku voi räjähtää. LATAA AKKUYKSIKKÖ LÄMPÖTILA- ALUEELLA 0 C (32 F) - 40 C (104 F) 1. Käytä määriteltyä akkulaturia. Älä käytä määrittelemätöntä laturia akkuyksikön lataukseen. Lataus ei ole mahdollista määrittelemättömällä laturilla. Sellaisen laturin käyttö saattaa vaurioittaa akkuyksikköä ja aiheuttaa mahdollisesti tulipalon tai akkuyksikön epätavallisen kuumenemisen. 2. Akun latauksen varotoimet Tälle laturille käytetyn virtalähteen on oltava osoitetun luokituksen mukainen. Älä käytä tälle laturille muuntajia, kuten lisävahvistinta, tasavirtalähdettä tai moottorigeneraattoria. Kyseisten virtalähteiden käyttö voi vaurioittaa laturia tai aiheuttaa sen syttymisen tuleen liiallisen kuumenemisen vuoksi. Varmista, että akkuyksikkö ladataan hyvin tuuletetussa tilassa. Älä peitä akkuyksikköä tai laturia kankaalla tai muulla peitteellä akun lataamisen aikana. Muuten akkuyksikkö tai laturi voi haljeta tai syttyä tuleen.

3 Kun laturia ei käytetä, irrota virtapistoke pistorasiasta. Muuten saattaa aiheutua sähköisku tai tulipalo. Älä päästä vieraita aineita laturin tuuletusaukkoon tai akkuyksikön asennusporttiin. Muuten saattaa aiheutua sähköisku tai laitteiston vika. 3. Älä oikosulje akkuyksikön liitäntöjä. Akun oikosulku - esineillä kuten nauloilla - tai sen altistaminen sateelle tai vedelle saattaa aiheuttaa sen, että se alkaa savuta, syttyy tuleen tai aiheuttaa akkuyksikön halkeamisen. 4. Estä sähköiskut Älä kosketa laturin virtapistoketta märillä käsillä. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla sähköisku. 5. Kiinnitä huomiota työpaikan ympäristöön. Tämä laturi on tarkoitettu sisäkäyttöön. Älä käytä laturia tai akkuyksikköä sateessa tai kosteassa tai märässä paikassa. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla sähköisku tai laite saattaa alkaa savuta. Työpaikalla on oltava riittävä valaistus. Älä käytä laturia tai akkuyksikköä paikassa, jossa käytetään tai säilytetään helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo. 6. Älä polta akkuyksikköä. Se voi räjähtää palaessaan ja/tai siitä voi vuotaa myrkyllisiä aineita. 7. Älä lataa paikassa, jossa säilytetään tai käytetään lakkoja, maalia, bentseeniä, tinneriä, helposti syttyviä kaasuja tai liimoja. Muuten seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo. 8. Älä: Lataa akkuyksikköä helposti syttyvien materiaalien päällä, kuten pahvilaatikot, pehmusteet, vinyyli, jne. Aseta akku 5 cm etäisyydelle seinästä latausta varten. Tuki latauksen aikana laturin tuuletusaukkoa (tuuletusikkuna), jos käytettävissä. Aseta metalleja tai helposti syttyviä esineitä tuuletusaukkoon. Lataa akkuyksikköä paikassa, jossa on nukkaa tai vastaavaa materiaalia. 9. Toimi seuraavasti, jos akkuyksiköstä vuotaa elektrolyyttiä. Älä koske siihen paljain käsin Voit menettää näkökykysi, jos elektrolyyttiä roiskuu silmiin. Älä hiero silmiäsi. Huuhdo silmät juoksevalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon. Jos elektrolyytti pääsee kosketuksiin vartalon tai vaatteiden kanssa, seurauksena voi olla ihon tulehtuminen tai muita vammoja. Huuhdo se pois riittävällä vesimäärällä ja hakeudu sitten välittömästi lääkärinhoitoon. Lopeta akkuyksikön käyttö, jos tapahtuu vuotoja, ja pidä se poissa tulen ulottuvilta. Ota yhteys välittömästi jälleenmyyjään. 10. Älä käytä akkuyksikköä, kun sen käyttöikä on päättynyt. Tämä aiheuttaa toimintahäiriön työkalun päärungossa. Jos ladataan sellaista akkuyksikköä, jonka käyttöikä on päättynyt, tämä johtaa akkuyksikön toimintahäiriöön. 11. Älä koskaan käytä laturia tai akkuyksikköä, jossa siinä on havaittu mitään epätavallista. Lopeta laturin tai akkuyksikön käyttö välittömästi, jos siinä on havaittu mitään epätavallista. Jos siinä on havaittu mitään epätavallista, palauta se jälleenmyyjälle tarkastusta tai korjausta varten. Laturin tai akkuyksikön käyttö tässä tilassa voi aiheuttaa savuamista, akkuyksikön halkeamisen tai tulipalon. 12. Latausliitäntä on laturissa akkuyksikön asetuskohdassa. Älä päästä liitäntään vieraita aineita, kuten metalliesineitä tai vettä. 13. Älä käytä laturia muuhun kuin lataamiseen. 14. Pidä suojus paikallaan akkuyksikössä, kun sitä ei käytetä. 15. Pidä aina työpaikka siistinä. 16. Älä päästä lapsia työpaikalle. Älä anna kenenkään muiden kuin valtuutettujen työntekijöiden koskettaa laturia tai sen virtajohtoa. Älä päästä muita kuin valtuutettuja työntekijöitä työpaikalle. Jos yllä mainittua sääntöä ei noudateta, seurauksena voi olla henkilövahinkoja valtuuttamattomille työntekijöille.

4 17. Säilytä laturia ja akkuyksikköä asianmukaisesti silloin, kun niitä ei käytetä. Säilytä niitä kuivassa, turvallisessa ja lukitussa paikassa, johon lapset eivät pääse. Älä säilytä laturia ja akkuyksikköä paikassa, jossa ympäristön lämpötila voi ylittää 40 C (112 F) (esimerkiksi metallilaatikossa tai kesäaikana autossa). Jos näin tehdään, akkuyksikkö heikkenee ja se voi alkaa mahdollisesti savuta tai syttyä tuleen. 18. Ylläpidä laturia huolella. Tarkista laturin virtajohto vikojen varalta säännöllisesti. Jos se on vaurioitunut, ota yhteys jälleenmyyjään korjauksen järjestämiseksi. Jos käytössä on jatkojohto, tarkista se säännöllisesti, ja jos siinä on vikoja, vaihda se uuteen. 19. Älä käsittele laturin virtajohtoa kovakouraisesti. Älä pidä kiinni laturista tai kanna sitä sen virtajohdosta. Älä irrota laturia pistorasiasta vetämällä sen johdosta. Älä altista virtajohtoa korkeille lämpötiloille, öljylle tai teräville kulmille. Valitse käyttöpaikka siten, että virtajohdon päälle ei voi kävellä, sitä ei pystytä vetämään tai vaurioittamaan kovalla voimalla. Jos yllä mainittuja sääntöjä ei huomioida, seurauksena voi olla sähköisku tai oikosulun aiheuttama tulipalo. 20. Tarkista osat vaurioiden varalta. Älä käytä laturia, kun se on tahattomasti pudotettu ja vahingoittunut tai kun sen virtapistoke tai -johto on vahingoittunut. 21. Ota tarvittaessa yhteyttä MAX CO., LTD:n valtuutettuun jälleenmyyjään tai muuhun asiantuntijaan. Ladattavan työkalun, laturin tai akkuyksikön purkaminen, korjaus tai jälkiasennus on sallittua vain huoltohenkilöille. Muut henkilöt eivät saa yrittää tehdä yllä mainittuja toimia. Jos laturissa tai akkuyksikössä havaitaan epätavallista kuumuutta tai muita epätavallisuuksia, tarkistuta ja korjauta se. Tämä tuote on valmistettu soveltuvien turvallisuusmääräysten mukaisesti eikä jälkiasennus ole sallittua. Varmista, että korjaukseen, ylläpitoon tai säätöön käytetään vain aitoja osia. Anna korjaustyöt jälleenmyyjän tehtäviksi. Jos korjaukset suorittaa henkilö, jolla ei ole riittäviä tietoja tai taitoja, seurauksena voi olla, että tuote ei toimi tarkoitetun suorituskyvyn mukaisella tavalla. Tämä voi lisäksi aiheuttaa onnettomuuksia ja henkilövahinkoja. 22. Älä lataa tällä laturilla sellaisia akkuja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. 23. Tämä laturi ei ole tarkoitettu lasten tai vammaisten henkilöiden käytettäväksi ilman valvontaa. 24. Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät leiki laturin kanssa. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti. HUOMIO: USA Hankkimasi litiumioniakku on kierrätettävissä. Kun tämän akun käyttöikä on lopussa, sen hävittäminen tavallisen kotitalousjätteen mukana saattaa olla laitonta useiden osavaltioiden ja paikallisten lakien mukaan. Saat lisätietoja tämän akun kierrätyksestä soittamalla numeroon BATTERY. EUROOPPA Hankkimassasi tuotteessa on ladattava akkukenno. Akku on kierrätettävissä. Kun tämän akun käyttöikä on lopussa, sen hävittäminen tavallisen kotitalousjätteen mukana saattaa olla laitonta useiden maiden ja paikallisten lakien mukaan. Pyydä paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta tarkemmat ohjeet siitä, kuinka akku tulee hävittää ja toimittaa kierrätykseen.

5 2. Osien nimet LITIUMIONIAKKUYKSIKKÖ (JPL91430A, JPL92530A) Akun suojus Akun lataustason tarkistuspainike Liitäntöjen alue Tuuletusaukko (tuuletusikkuna) (takapuoli) Akun lataustason mittari Salpa Nimikilpi (takapuoli) LITIUMIONIAKUN LATURI (JC925) Akkuyksikön asetuskohta Lataustilan merkkivalo Tuuletusaukko Nimikilpi (takapuoli) CE (VDE) Virtapistoke Liitin Merkkivalo (oranssi) Lataustilan merkkivalo Virtajohto 3. Tekniset tiedot ja lisävarusteet <Akkulaturi> USA Tuotteen nimi LITIUMIONIAKUN LATURI LITIUMIONIAKUN LATURI Tuotekoodi JC925 JC925 (CE) Sisääntulo Ulostulo AC 120 V, 60 Hz 2,6 A, 160 W DC 14,4 V, 7,5 A DC 18 V, 5,4 A DC 25,2 V, 4,5 A Paino 1,5 kg 1,5 kg Käyttölämpötilaalue Käytön ilmankosteusalue 32 F F (0 C - 40 C) Enintään 80 % RH Virtapistoke CE AC V, 50/60 Hz 1,4A, 160 W DC 14,4 V, 7,5 A DC 18 V, 5,4 A DC 25,2 V, 4,5 A 0 C - 40 C (32 F F) Enintään 80 % RH Akkutyyppi LITIUMIONIAKKU LITIUMIONIAKKU Jännite 14,4 V 18 V 25,2 V Kennojen määrä Kapasiteetti 1,5 Ah 3,0 Ah 1,5 Ah 3,0 Ah 1,5 Ah 3,0 Ah

6 <Akkuyksikkö> Tuotteen nimi LITIUMIONIAKKUYKSIKKÖ Tuotekoodi JPL91430A JPL92530A Akkutyyppi Litiumioniakku Litiumioniakku Nimellisjännite DC 14,4 V (3, 6 V x 4 kennoa) DC 25,2 V (3, 6 V x 7 kennoa) Nimelliskapasite 3,0 Ah (3000 mah) 3,0 Ah (3000 mah) etti Latausaika (kun käytössä on laturi JC925) Pikalataus - noin 30 minuuttia (noin 90 % kapasiteetista) Täyslataus - noin 45 minuuttia (noin 100 % kapasiteetista) Huomaa, että yllä olevissa erittelyissä mainittuja päätoimintoja, muotoja ja muita ominaisuuksia voidaan muuttaa ja parantaa. Pikalatausmerkkivalojen merkinnät Pikalataus - noin 45 minuuttia (noin 90 % kapasiteetista) Täyslataus - noin 60 minuuttia (noin 100 % kapasiteetista) Tarvikkeet Akkusuojus (oikosulun estämiseksi) Akkusuojus (oikosulun estämiseksi) Paino 0,5 kg (1,1 lbs) 0,9 kg (2,4 lbs) Latausmerkkivalo Merkkiääni Lataustila Punainen merkkivalo Virtajohto on kytketty vilkkuu. pistorasiaan. Laturiin Laturin virtajohto on kytketty Se vilkkuu kerran syötetään Kaksi lyhyttä merkkiääntä seinäpistorasiaan. sekunnissa. virtaa. (pi, pi) Punainen valo syttyy. Se palaa edelleen. Vihreä valo vilkkuu. Se vilkkuu kerran sekunnissa. Akkuyksikkö on kiinnitetty. Akkua ladataan. Yksi lyhyt merkkiääni (pi) Akku on ladattu. Pitkä merkkiääni noin kaksi sekuntia (piii...) Vihreä merkkivalo syttyy. Täysin ladattu. Se palaa edelleen. Pitkä merkkiääni noin kaksi sekuntia (piii...) Punainen merkkivalo syttyy. Oranssi merkkivalo syttyy. Ne palavat edelleen. Akku on ladattu. Akku on "täysin" ladattu. Suojaava lataus Pikalataus jatkuu. Akku on ladattu noin 90 %:iin täydestä kapasiteetista. Jos jätät akkuyksikön laturiin, latautuminen jatkuu. Ladattu 100 %:iin täydestä kapasiteetista. Akku ladataan alhaisella virran arvolla laturin ja akun suojaamiseksi. (Jos akkuyksikkö on kylmä tai tyhjentynyt liikaa.) Oranssi merkkivalo syttyy. Se palaa edelleen. Valmius Jos akkuyksikön lämpötila on liian korkea: akun latautuminen käynnistyy automaattisesti, kun lämpötila laskee tietyn rajan alapuolelle. Jos akkuyksikön lämpötila on liian matala: sijoita akkuyksikkö huoneenlämpötilaan hetkeksi aikaan, yritä sen jälkeen ladata uudelleen.

7 Latausmerkkivalo Merkkiääni Lataustila Oranssi merkkivalo vilkkuu. Lataus ei mahdollista. Se vilkkuu nopeasti Lyhyitä toistuvia (0,1 sekuntia PÄÄLLÄ ja merkkiääniä noin 10 0,1 sekuntia POIS). sekunnin ajan (pi, pi, pi, pi,...) Lataus ei mahdollista. Akkua ei voi ladata. Akkuyksikön ura on likainen tai akkuyksikössä on vikaa. Kylmissä tiloissa (10 C (50 F) tai alempi) akkujen lataaminen kestää pidempään. 4. KÄYTTÖ Akkuyksikkö Laturi Kun oranssi valmiusmerkkivalo palaa Kun akkuyksikkö on kuuma (jatkuvan käytön tai suoralle auringonpaisteelle altistumisen jälkeen), laturi vaihtuu automaattisesti valmiustilaan akun suojaamiseksi. Oranssi valmiusmerkkivalo palaa, kunnes akun lämpötila laskee turvalliselle tasolle, minkä jälkeen akku latautuu automaattisesti. Lataa akkuyksikkö. 1 Oikosulun estävä akun suojus on poistettava akkuyksikön liitännästä. Kun asennat kerran käytettyä akkuyksikköä koneeseen, poista akkuyksikkö koneesta. 2 Työnnä akku laturin liitäntään siten, että se asettuu tukevasti perille saakka. 3 Lataus alkaa automaattisesti ja siitä ilmoitetaan punaisella latausmerkkivalolla. Kuuluu merkkiääni (pi). 4 Latausaika on noin 30 minuuttia (kapasiteetti 90 %). Tämä vaihtelee lämpötilan ja lähdejännitteen mukaan. 5 Kylmissä tiloissa (10 C (50 F) tai alempi) akkujen lataaminen kestää pidempään. Kun lataus tapahtuu kylmissä olosuhteissa, sekä punainen että oranssi latausvalo palaa. Kun akkuyksikön lämpötila on matala Kun akkuyksikön lämpötila on matala (alle 0 C (32 F)), lataus keskeytyy automaattisesti akun suojaamiseksi, kunnes lämpötila nousee, vaikka akku onkin laturissa. Jätä akkuyksikkö joksikin aikaa huoneenlämpötilaan ja lataa sitten uudelleen. Kun oranssi valmiusmerkkivalo vilkkuu Tämä ilmoittaa, että akkua ei voi ladata. Vedä laturi irti pistorasiasta ja tarkista latausliitännät. Jos niissä on likaa tai roskia, puhdista kuivalla ja pehmeällä kankaalla. Jos oranssi merkkivalo vilkkuu edelleen eivätkä liitännät olleet likaiset, saattaa vika olla akussa tai laturissa. Palauta jälleenmyyjälle huoltoa varten. Kun akkuyksikkö on ladattu noin 90 %:iin täydestä kapasiteetista, apulataustila tulee voimaan, mikä mahdollistaa akkuyksikön samanaikaisen käytön.

8 Tietoja akun lataustason ilmaisimesta (JPL91430A, JPL92530A) Akun lataustason tarkistuspainike Akun lataustason mittari 1 Voit tarkistaa akun tason (paitsi latauksen tai lataustyökalun käytön aikana) painamalla akun lataustason tarkistuspainiketta. 2 Akun lataustason mittari syttyy senhetkisen akun lataustason mukaan. 0 % noin 0-10 % noin % noin % noin % Akun lataustason ilmaisin Kaikki ilmaisimet POIS Yksi punainen ilmaisin vilkkuu Yksi punainen ilmaisin PÄÄLLÄ Kaksi punaista ilmaisinta PÄÄLLÄ Kolme punaista ilmaisinta PÄÄLLÄ Akkuyksikön ongelmat Toimita akku ja laturi jälleenmyyjällesi seuraavissa tapauksissa. Punainen latausmerkkivalo ei vilku, kun laturin pistoke kytketään pistorasiaan (kun akkuyksikkö ei ole laturissa). Punainen latausmerkkivalo ja oranssi valmiusmerkkivalo eivät kumpikaan pala tai vilku, kun akkuyksikkö on paikallaan laturissa. Palava oranssi valmiusmerkkivalo ei vaihdu palavaan punaiseen latausmerkkivaloon, vaikka aikaa on kulunut yksi tunti. (paitsi alhaisissa lämpötiloissa) Punainen latausmerkkivalo ei vaihdu jatkuvasti palavasta vilkkuvaksi valoksi, vaikka aikaa on kulunut 90 minuuttia. Vinkkejä akun käyttöiän maksimointiin Käytä kahta akkuyksikköä vuorotellen. Vaihtele vuorotellen kahden akun välillä pidentääksesi akun käyttöikää. Akkuyksikön käyttöikä Jos akkuyksikkö on ladattu asianmukaisesti (täyslataus), mutta se tyhjenee tavallista nopeammin. Akkuyksikkö on käyttöikänsä lopussa. Vaihda se uuteen.

JPL914, JPL925 PARISTOYKSIKKÖ

JPL914, JPL925 PARISTOYKSIKKÖ JC928 LATURI JPL914, JPL925 PARISTOYKSIKKÖ KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJE VAROITUS SUOMI TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN ENNEN TYÖKALUN KÄYTTÖÄ. NÄIN VARMISTAT SEN TURVALLISEN JA OIKEAN KÄYTÖN. PIDÄ NÄMÄ OHJEET TYÖKALUN

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Li-Ion Akkupack. Käyttöohje Turvaohjeet

Li-Ion Akkupack. Käyttöohje Turvaohjeet Li-Ion Akkupack Käyttöohje Turvaohjeet STABILA-litiumioniakkupakkauksen ja verkkolaitteen käyttöohje Tärkeitä ohjeita Lue turvaohjeet ja käyttöohje huolellisesti läpi. Tämä käyttöohje on säilytettävä ja

Lisätiedot

Käyttöohje DENVER PBA-12000BLACK

Käyttöohje DENVER PBA-12000BLACK Käyttöohje DENVER PBA-12000BLACK Tulo (Micro USB) (Lataa PBA-12000BLACK) Lähtö Lähtö 1. Lataa DENVER PBA-12000BLACK verkkolaitteella (verkkolaite ei mukana). 2. Lataa DENVER PBA-12000BLACK liittämällä

Lisätiedot

20V robottiruohonleikkurin laturi

20V robottiruohonleikkurin laturi WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Verkkolaite 2. Liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

NOVA LANGATTOMAT KUULOKKEET

NOVA LANGATTOMAT KUULOKKEET Varoitus: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 600/800...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6

Lisätiedot

SLAMMERS LANGATTOMAT KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

SLAMMERS LANGATTOMAT KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi ohjeen tuotteet.

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TÄMÄ SISÄLTYY: Tuulettimen Virtapainike nopeuden merkkivalot Takasäleikkö EA I SK KE NEN I HA AL KO RK Etusäleikkö Vesisäiliö Tuulettimen nopeuspainike Valopainike USB-johto USB-virta-adapteri LUE KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

Register your product and get support at. HP8117. Käyttöopas

Register your product and get support at.   HP8117. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Käyttöopas a b Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi

Lisätiedot

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL 3D-PMAS MASSASJEPUTE WWW.WILFA.COM

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL 3D-PMAS MASSASJEPUTE WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL 3D-PMAS MASSASJEPUTE WWW.WILFA.COM TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA FI Hierontalaitteita käytettäessä on aina noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila

Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila Tervetuloa. Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila On suositeltavaa, että lataat Flare R -valoasi 2 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataaminen: Kun valoa ladataan USB-portin kautta,

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

SÄHKÖPYÖRÄ. Käyttöohje

SÄHKÖPYÖRÄ. Käyttöohje SÄHKÖPYÖRÄ Käyttöohje Käyttöohje Crescent /Monark sähköpyörä Teknisiä tietoja Moottori Bafang SWXK, max teho 250 W Akku (Crescent) 37V / 11 Ah Phylion Smart BMS (Monark) 37V / 8,8 Ah Phylion Smart BMS

Lisätiedot

RIBBONS BLUETOOTH-KUULOKKEET

RIBBONS BLUETOOTH-KUULOKKEET Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Tietoa kaiuttimesta - 1 -

Tietoa kaiuttimesta - 1 - Tietoa kaiuttimesta A: VIRTA PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ B: LINE IN (Aux in) -liitäntä C: USB DC 5V D: LATAUKSEN MERKKIVALO E: ÄÄNENVOIMAKKUUS F: "PAINIKE " (Bluetooth-tila: Handsfree- v a s t a a min e n / H and

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

Straightener HP8331. Register your product and get support at Käyttöopas

Straightener HP8331. Register your product and get support at   Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja

Lisätiedot

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 FI F E G D B C A 3 SUOMI 08-10 4 HIUSTENKUIVAAJA HD 3700 Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä. 7 Laite on suunniteltu vain kotitalouskäyttöön. 7 Älä

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Straightener HP4661. Register your product and get support at Käyttöopas

Straightener HP4661. Register your product and get support at   Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4661 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöopas

Suomenkielinen käyttöopas Suomenkielinen käyttöopas Yleiskatsaus 1. Jatko-osa 2. -näppäin: Seuraava kappale 4. LED-merkkivalo a) Lataaminen LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo palaa Lataaminen

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE FI 57 PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT RESET-PAINIKE VIKATILAN MERKKIVALO LATAUSKAAPELI VIRRAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE FI 57 PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT RESET-PAINIKE VIKATILAN MERKKIVALO LATAUSKAAPELI VIRRAN MERKKIVALO 1 KÄYTTÖOHJE ONNITTELUT uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulaturin hankinnasta. Tämä uusinta tekniikkaa edustava laturi kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan ammattikäyttöön tarkoitettujen

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Kiitos että valitsit tämän tuotteen. Ole hyvä ja lue ohjeet huolella ennen käyttöönottoa ja säästä ne tulevaa tarvetta varten, jotta laitetta voitaisiin aina käyttää

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

PowerPlex 40 V MAX -vakioakkuyksikkö/-laturi

PowerPlex 40 V MAX -vakioakkuyksikkö/-laturi Form No. 3418-169 Rev C PowerPlex 40 V MAX -vakioakkuyksikkö/-laturi Mallinro: 88525 Sarjanro: 318000001 tai suurempi Mallinro: 88526 Sarjanro: 318000001 tai suurempi Mallinro: 88527 Sarjanro: 318000001

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Käyttöopas

Hairdryer.   Register your product and get support at HP4996/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 FI Käyttöopas d c b e f g h a i Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

r Käyttöopas ja varoitukset

r Käyttöopas ja varoitukset r Käyttöopas ja varoitukset FI Sisällys Yleisvaroitukset TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAROITUKSET Sisällys Yleisvaroitukset sivu 84 Terveys- ja turvallisuusvaroitukset sivu 84 Laitteen osat sivu 85 Pikaopas

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

TWE-50 TWS langattomat nappikuulokkeet

TWE-50 TWS langattomat nappikuulokkeet TWE-50 TWS langattomat nappikuulokkeet Käyttöopas Pakkauksen sisältö Käyttöopas Tuotteen yleiskatsaus Siivekeosa Latausliittimet Monitoimipainike -merkkivalo Mikrofoni Korvaosa Tuotetiedot Mallin nimi

Lisätiedot

COMET TRUE WIRELESS NAPPIKUULOKKEET

COMET TRUE WIRELESS NAPPIKUULOKKEET Varoitus: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Kun käytät näitä nappikuulokkeita, kiinnitä oman turvallisuutesi takia huomiota ympäristöön.

Lisätiedot

Mikroprosessoriohjattu pikalaturi ja purkulaite NiCd, NiMH, Li-Po ja Pb -akuille.

Mikroprosessoriohjattu pikalaturi ja purkulaite NiCd, NiMH, Li-Po ja Pb -akuille. Käyttöohje Mikroprosessoriohjattu pikalaturi ja purkulaite NiCd, NiMH, Li-Po ja Pb -akuille. Suurin latausvirta 5,0A, suurin purkuvirta 1,0A, 1-5 Li-Po - kennoa, 1-14 NiCd/NiMH -kennoa, 1-20V Pb, Lämpöanturi,

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

PAC 3200. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 3200. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 3200 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 3200... 2 Yleistä... 2 Asennus... 3 Käyttö... 4 Turvaohjeita... 6 Vianmääritys ja korjaus... 7 Takuu... 7 Liite A... 10

Lisätiedot

Älykäs latauslaite SBC-8168 Käyttöohje

Älykäs latauslaite SBC-8168 Käyttöohje Älykäs latauslaite SBC-8168 Käyttöohje Johdanto SBC-8168 älykäs hakkurilaturi, jonka lataustoiminnot perustuvat MCU-ohjaukseen. Täysi lataus saavutetaan nelivaiheisella latauksella (esikunnostus, peruslataus,

Lisätiedot

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Käyttöopas

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 FI Käyttöopas h i a b g c f d e Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas 9232492 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote PD-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot