CHARGE BOX 7.0 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 7,0 AMP. 4 Load GmbH Glendale Str Memmingen Germany

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CHARGE BOX 7.0 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 7,0 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de"

Transkriptio

1 CHARGE BOX 7.0 BATTERY-CHARGER 7,0 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str Memmingen Germany

2

3 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 74 Määräystenmukainen käyttö...sivu 74 Toimituksen sisältö...sivu 74 Osat...Sivu 74 Tekniset tiedot...sivu 75 Turvallisuus Turvallisuusohjeet...Sivu 75 Ominaisuudet...Sivu 76 Ennen käyttöönottoa...sivu 76 Käyttö Liittäminen...Sivu 77 Irrottaminen...Sivu 77 Käyttötavan valinta...sivu 77 Latauksen tila...sivu 78 Ylläpitolataus (13,6 V / SUPPLY)...Sivu 78 Elvytystila (16 V BOOST)...Sivu 78 Pulssitettu lataus...sivu 79 Laitteen suojatoiminto...sivu 79 Ylikuumenemissuoja...Sivu 79 Muistitoiminto...Sivu 79 Keskimääräinen latausaika...sivu 79 Huolto...Sivu 79 Hävittäminen...Sivu 79 Tietoja Huolto...Sivu 79 FI 73

4 ohdanto Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvakkeita / symboleja: Lue käyttöohje! Watti (Vaikutusteho) W Huomioi varoitus- ja turvaohjeet! V~ Voltti (Vaihtojännite) Varo sähköiskua! Vaarallisia sähköjännitteitä hengenvaara! A/Ah/ ma Ampeeria / ampeerituntia / milliampeeria Räjähdysvaara! Hz Hertsiä (nimellistaajuus) Palonvaara! Tasavirta (Virta- ja jännitelaji) CHARGEBOX 7.0 -akkulaturi q ohdanto Pidä lapset ja muut henkilöt loitolla akkulaturin käytön aikana. q Oma turvallisuutesi Lue käyttöohje huolellisesti. Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystävällisesti! q Toimituksen sisältö 1 CHARGEBOX 7.0 -laturi 1 virtajohto ja pistoke 1 latausjohto, jossa 2 puristinta 1 latausjohto, jossa 2 rengaskenkää 1 latausjohto, jossa 12 V -pistoke 1 säilytyslaukku (mallista riippuen) 1 käyttöohje q Määräystenmukainen käyttö CHARGEBOX 7,0 -laturilla voi ladata elektrolyyttiliuoksella täytettyjä 12 V ja 24 V lyijyakkuja, AGMlyijyakkuja tai geeliakkuja. Sitä voidaan käyttää myös ylläpitolataukseen. Käytä laturia hyvin ilmastoidussa tilassa. Valmistaja ei vastaa vahingoista, joiden syynä on käyttötarkoituksen vastainen käyttö. Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. q Osat Q virhe W lataus (-25 %) E lataus (-50 %) R lataus (-75 %) T ylläpitolataus (100 %) Y SUPPLY-LED ( virransyöttö ) U elvytystila (16 V BOOST) I ylläpitotila (13,6 V / SUPPLY) O tila 4 (14,7 V) P tila 3 (14,4 V) { tila 2 (29,4 V) } tila 1 (28,8 V) q MODE -painike w POWER -näyttö (PÄÄLLE / POIS) e laturi 74 FI

5 ohdanto / Turvallisuus r virtajohto ja pistoke t latausjohto, jossa 12 V -pistoke y + -navan liitäntäjohto, rengaskenkä (punainen) u -navan liitäntäjohto, rengaskenkä (musta) i + -navan pikakytkentäpuristin (punainen) o -navan pikakytkentäpuristin (musta) p liitäntäjohto, rengaskengät [ liitäntäjohto, puristimet ] liitäntäadapteri q Tekniset tiedot Primääri Tulojännite: Kytkentävirta: Tulovirta: Ottoteho: Sekundääri Tasausjännite: V ~ 50 / 60 Hz < 50 A enint. 1,2 A (tehoarvo) 135 W 12 V 24 V Latausjännite: 28,8 V / 29,4 V (±2 %), 14,4 V / 14,7 V (±0,25 V), 13,6 V / 16,5 V (±0,25 V) Latausvirta: 7 A (±10 %), 5 A (±10 %), 3,5 A (±10 %), 3 A (±10 %), 1,5 A (±10 %) Tasausvirta: Aaltoilu**: Paluuvirta*: Suojausluokka: Akkutyyppi: 3,5 A / 7 A enint. 150 mv < 5 ma (ei vaihtovirtatuloa) IP 65 (pölytiivis, vesitiivis) 12 V + 24 V-lyijyhappoakku (AGM, GEL, MF, avoin ja VRLA) Akun teho: 12 V : 14 Ah Ah / 24 V : 14 Ah Ah Sulake (sisä): 10 A Melutaso: > 50dB Ympäristön lämpötila: C Mitat: 200 x 80 x 50 mm (P x L x K) * = Paluuvirralla tarkoitetaan virtaa, jolla laturi tyhjentää akkua, kun verkkovirtaa ei ole liitetty. ** = Kohina-arvo kuvaa virran ja jännitteen häiriöarvoja. q Turvallisuus Turvallisuusohjeet Älä käytä laitetta, jos sen johdot, verkkojohto tai verkkopistoke on vaurioitunut. m Varo! Viallinen verkkojohto merkitsee sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa. Anna vauriotapauksessa verkkojohto j ainoastaan valtuutetun ja koulutetun ammattihenkilöstön korjattavaksi! Älä jätä pikkulapsia ja lapsia latauslaitteen kanssa ilman valvontaa! Lapset eivät osaa vielä arvioida sähkölaitteiden käytön aiheuttamia mahdollisia vaaroja. Lapset tai henkilöt, jotka kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät ole kykeneviä käyttämään laitetta tai joilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiä vammoja, eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa tai ilman, että heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva ihminen on opastanut heidät laitteen käyttöön. Räjähdysvaara! Suojaa itseäsi erittäin räjähdysalttiilta räjähdyskaasureaktiolta! Akusta voi vuotaa lataus- ja ylläpitolataustapahtumassa kaasumais-ta vetyä. Räjähdyskaasu on kaasumaisen vedyn ja hapen räjähdyskykyinen seos. Kontaktissa avotulen (liekkien, hiilloksen tai kipinöiden) kanssa tapahtuu niin sanottu räjähdyskaasureaktio! Suorita lataus- ja ylläpitolata-ustapahtuma säältä suojatussa, hyvin tuuletetussa tilassa. Varmista, ettei lataus- ja ylläpitolataustapahtumassa esiinny avotulta (liekkejä, hiillosta tai kipinöitä)! Räjähdys- ja palovaara! Varmista, etteivät räjähdysalttiit tai palavat tuotteet, esim. bensiini tai liuotinaine, voi syttyä latauslaitetta käytettäessä! m Syöpymisvaara! Suojaa silmäsi ja ihosi hapon (rikkihappo) aiheuttamalta syöpymiseltä ollessasi tekemisissä akun kanssa! Älä koskaan katso suoraan liitettyyn akkuun. Käytä suojalaseja! Käytä suojakäsineitä! os silmät tai iho on joutunut kosketuksiin rikkihapon kanssa, huuhtele kyseinen kehonosa FI 75

6 76 FI Turvallisuus / Ennen käyttöönottoa runsaalla juoksevalla, puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin! Suojaa itsesi sähköiskulta! Käytä lata-uslaitetta liittäessäsi suojaeristetyllä kahvalla varustettua ruuvimeisseliä ja jakoavainta! Varo! Loukkaantumisvaara! Älä käytä laturia kuiva-akkujen lataamiseen. Älä koskaan pura laturia osiin. Väärin koottu laturi voi aiheuttaa sähköiskuja ja olla sen takia hengenvaarallinen. Älä käytä latauslaitetta vaurioituneiden tai jäätyneiden akkujen lataamiseen ja ylläpitolataukseen! Varmista ennen verkkovirran liittämis-tä, että verkkovirta on varustettu määräystenmukaisesti 230 V ~ 50 Hz:llä, maadoitetulla nollajohtimella, 16 A:n sulakkeella ja FI-kytkimellä (vikavirtasuojakytkin)! Koske napa-liitäntäkaapeliin ( ja + ) ainoastaan sen eristettyyn alueeseen! Suorita latauslaiteen asennus, huolto ja hoito ainoastaan ilman verkkovirtaa! Älä aseta latauslaitetta tulen tai kuumuuden lähelle äläkä altista sitä pitkään kestävälle yli 50 C:n lämpövaikutukselle! Suuremmissa lämpötiloissa latauslaitteen lähtöteho laskee automaattisesti. Älä peitä laturia! Suojaa akun sähkökontaktipinnat oikosululta! Älä aseta latauslaitetta akulle tai suoraan sen viereen! Aseta laturi niin kauas akusta kuin mahdollista. Suojaudu sähköiskulta! Älä koskaan tartu yhtä aikaa kummastakin pikakytkentäpuristimesta, kun laturi on käytössä. Irrota verkkojohto pistorasiasta, ennen kuin liität latausjohdon akkuun tai irrotat sen akusta. Irrota kiinteästi ajoneuvoon liitetyn akun lataus- ja kunnossapitotapahtuman loputtua ensin latauslaiteen miinus-navan liitäntäkaapeli (musta) akun miinus-navasta. Käännä kasvosi aina pois akusta, kun liität latausjohdon akkuun. Irrota latauslaite käyttöhäiriöiden tai vaurioiden ilmetessä välittömästi verkkovirrasta! Anna latauslaitteen korjaustyöt ainoastaan valtuutetun ja koulutetun ammattihenkilöstön tehtä- väksi! Ota korjaustapauksessa yhteyttä maasi huoltopisteeseen! Ennen latauslaitteen liittämistä lue akun huoltoohjeet sen käyttöohjeesta! Ennen latauslaitteen liittämistä kiinteästi ajoneuvoon asennettuun akkuun, lue sähköturvallisuuden säilyttämis- ja huoltotietoja ajoneuvon käyttöohjeesta! Irrota laturi verkkovirrasta ja akusta, kun laturi ei ole käytössä! q Ominaisuudet Tämä laite on suunniteltu henkilöautoissa, moottoripyörissä ja muutamissa muissa ajoneuvoissa käytettävien avointen ja lukuisten erilaisten suljettujen akkujen lataamiseen. Tällaisia akkuja ovat esim. WET- (nestemäinen elektrolyytti), GEELI- (geelimäinen elektrolyytti) ja AGM-akut (elektrolyytti imeytetty kankaaseen). Akun kapasiteetti voi olla 12 V (14 Ah) - 12 V (230 Ah) / 24 V (14 Ah) - 24 V (120 Ah). Laitteen rakenne mahdollistaa akun lataamisen lähes 100%:iin sen kapasiteetista. Sen lisäksi akku voidaan liittää laturiin pitkäksi aikaa, kun akkua ei käytetä. Näin akku säilyy aina ladattuna ja vahingoittumattomana. Laturi on varustettu yhteensä kuudella lataustilalla, jotka mahdollistavat erilaisten akkujen lataamisen erilaisissa olosuhteissa. Lataaminen on tehokasta ja turvallista. Laite on varustettu erikoistoiminnolla, joka mahdollistaa lähes kokonaan purkautuneiden akkujen lataamisen uudelleen täyteen. Tämä ei ole mahdollista tavallisilla latureilla. Työskentely on turvallista väärän käytön ja oikosulun varalta olevien turvatoimintojen ansiosta. Laturi kytkeytyy integroidun kytkimen ansiosta vasta latausvaiheen yhteydessä, kun lataustila on valittu. Näin vältetään kokonaan kipinöinti, joka on tavallista akun liittämisen yhteydessä. q Ennen käyttöönottoa Puhdista akun liittimet. Huolehdi siitä, että silmiisi ei pääse ruostetta. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Akusta voi vuotaa kaasumaista vetyä latauksen ja ylläpitolatauksen yhteydessä.

7 Käyttö q Käyttö q Liittäminen j Yhdistä liitäntäjohto p /[ liitäntäadapteriin ]. j Liitä laturin + -napa (punainen) y, i akun + -napaan. j Liitä laturin -napa (musta) u, o akun -napaan. Huom: Varmista + - y, i / -napojen u, o tiukka kiinnitys. j Liitä verkkojohto r verkkovirtaan. Laturi kytkeytyy automaattisesti STANDBY-käyttöön, kun olet liittänyt akun laturiin. POWER -merkkivalo w syttyy. Huom: Laturi on varustettu suojatoiminnolla, joka estää laitteen käytön, jos navat on liitetty väärin. LED virhe Q syttyy, jos + - y, i / -napa u, o on liitetty väärin. q Irrottaminen j j j Erota verkkojohto r sähköverkosta. Irrota laturin -napa (musta) u, o akun -navasta. Irrota laturin + -napa (punainen) y, i akun + -navasta. q Käyttötavan valinta j Valitse haluamasi käyttötapa MODE -painiketta q painamalla. Valitun käyttötavan LED syttyy. Käytettävissäsi on seuraavat käyttötavat: Tila 1 28,8 V (24 V / 3,5 A): Soveltuu kapasiteetiltaan yli 14 Ah:n kokoisten akkujen lataamiseen normaaleissa olosuhteissa. Avointen akkujen, MF-akkujen ja useimpien GEELIakkujen lataamiseen. - Tilan 1 } LED syttyy. Integroidun kytkimen kytkeytyessä lataustilan vastaava LED syttyy (katso Latauksen tila ). Lataus käynnistyy 3,5 A voimakkuudella. Kun akku on ladattu täyteen (28,8 V), seuraavat LEDit syttyvät: W, E, R ja T. Laturi vaihtaa ylläpitolataukseen. os akun jännite laskee 25,6 V:n alapuolelle, lataus käynnistyy 1,5 A:n teholla, kunnes akku on jälleen täysi (28,8 V). Tila 2 29,4 V (24 V / 3,5 A): Soveltuu kapasiteetiltaan yli 14 Ah:n kokoisten akkujen lataamiseen kylmissä olosuhteissa sekä myös useiden kapasiteetiltaan yli 14 Ah:n kokoisten AGM-akkujen (elektrolyytti imeytetty kankaaseen) lataamiseen. - Tilan 2 LED { syttyy. Integroidun kytkimen kytkeytyessä lataustilan vastaava LED syttyy (katso Latauksen tila ). Lataus käynnistyy 3,5 A voimakkuudella. Kun akku on ladattu täyteen (29,4 V), seuraavat LEDit syttyvät: W, E, R ja T. Laturi vaihtaa ylläpitolataukseen. os akun jännite laskee 25,6 V:n alapuolelle, lataus käynnistyy 1,5 A:n teholla, kunnes akku on jälleen täysi (28,8 V). Tila 3 14,4 V (12 V / 7 A): Soveltuu kapasiteetiltaan yli 14 Ah:n kokoisten akkujen lataamiseen normaaleissa olosuhteissa. Avointen akkujen, MF-akkujen ja useimpien GEELIakkujen lataamiseen. - Tilan 3 LED P syttyy. Integroidun kytkimen kytkeytyessä lataustilan vastaava LED syttyy (katso Latauksen tila ). Lataus käynnistyy 7 A voimakkuudella. Kun akku on ladattu täyteen (14,4 V), seuraavat LEDit syttyvät: W, E, R ja T. Laturi vaihtaa ylläpitolataukseen. os akun jännite laskee 12,8 V:n alapuolelle, lataus käynnistyy 1,5 A:n teholla, kunnes akku on jälleen täysi (14,4 V). Tila 4 14,7 V (12 V / 7 A): Soveltuu kapasiteetiltaan yli 14 Ah:n kokoisten akkujen lataamiseen kylmissä olosuhteissa sekä myös useiden kapasiteetiltaan yli 14 Ah:n kokoisten AGM-akkujen (elektrolyytti imeytetty kankaaseen) lataamiseen. FI 77

8 Käyttö - Tilan 4 LED O syttyy. Integroidun kytkimen kytkeytyessä lataustilan vastaava LED syttyy (katso Latauksen tila ). Lataus käynnistyy 7 A voimakkuudella. Kun akku on ladattu täyteen (14,7 V), seuraavat LEDit syttyvät: W, E, R ja T. Laturi vaihtaa ylläpitolataukseen. os akun jännite laskee 12,8 V:n alapuolelle, lataus käynnistyy 1,5 A:n teholla, kunnes akku on jälleen täysi (14,4 V). q Latauksen tila Liitetyn akun latauksen tila näytetään laturissa seuraavasti: LED Näyttö W vilkkuu palaa palaa palaa palaa E pois päältä vilkkuu palaa palaa palaa R pois päältä pois päältä vilkkuu palaa palaa T pois päältä pois päältä pois päältä vilkkuu palaa Latauksen tila - 25% - 50% - 75% - 100% 100% q Ylläpitolataus (13,6 V / SUPPLY) Huom: Laturi on tässä tilassa varustettu ylikuormitussuojalla (enint. 6,0 A). Huom: Kun lähtöjännite alittaa 4,5 V, laturi kytkeytyy automaattisesti STANDBY-käyttöön. Varo! Navoitussuoja ei tässä tilassa ole toiminnassa (katso Liittäminen )! Soveltuu kapasiteetiltaan yli 14 Ah akkujen lataustilan ylläpitämiseen tai 13,6 V / 5 A virransyöttöön. 12 V SLA-akut (suljetut lyijyhappoakut): - Ylläpitotilan LED I syttyy. Kun integroitu kytkin kytkeytyy, ylläpitotilan LED I alkaa vilkkua. Toiminto käynnistyy 13,6 V (±0,25 V) / 5 A (±10%) virran voimakkuudella. Käyttö virtalähteenä: j Paina MODE-painiketta q noin 3 sekunnin ajan. - Ylläpitotilan LED I syttyy. Kun integroitu kytkin kytkeytyy, SUPPLY-LED Y syttyy. Virransyöttö käynnistyy 13,6 V (±0,25 V) / 5 A (±10%) virran voimakkuudella. q Elvytystila (16 V BOOST) Huom: Tämä tila soveltuu vain 12 V akuilla. Huom: Akku on tässä tilassa ladattava aivan täyteen! Soveltuu kapasiteetiltaan yli 14 Ah kokoisten, voimakkaasti tyhjentyneiden akkujen elvyttämiseen normaaleissa olosuhteissa. - Elvytystilan LED U syttyy. Kun integroitu kytkin kytkeytyy, elvytystilan LED U alkaa vilkkua. Toiminto käynnistyy 16,5 V (±0,25 V) / 1,5 A (±10%) virran voimakkuudella. Huom: Elvytystilan LED U saattaa vilkkua jopa 3 tunnin ajan, jos akku on purkautunut lähes kokonaan. Akkuun virtaa tänä aikana tasainen 1500 ma virta, jotta akun teho saataisiin palautettua. Elvytystila kytkeytyy pois toiminnasta viimeistään 4 tunnin kuluttua. os akku ei vielä ole latautunut aivan täyteen, laturi kytkeytyy normaaliin lataustilaan (tila 1-4). 78 FI

9 Käyttö / Huolto / Hävittäminen / Tietoja q Pulssitettu lataus Laturi tunnistaa akun jännitteen automaattisesti latausvaiheen käynnistyessä. Se vaihtaa pulssitettuun lataukseen, kun akun jännite on 4,5 V / 14 V - 10,5 V / 21 V. Pulssitettu lataus jatkuu, kunnes akun jännite kohoaa 10,5 V / 21 V:n yläpuolelle, minkä jälkeen laturi vaihtaa aikaisemmin valittuun lataustilaan. Tällä menetelmällä useimmat tyhjät, käytetyt tai liian täyteen ladatut akut saadaan elvytettyä, jolloin niiden käyttö on jälleen mahdollista. q Keskimääräinen latausaika Akkutyyppi (Ah) Noin 80 % lataustilaa varten (aika tunteina) 12 V 24 V 14 2,5 4,9 60 7, q Laitteen suojatoiminto Laturi kytkeytyy STANDBY-tilaan, jos sattuu jotakin poikkeavaa (esim. oikosulku, yli 7 tuntia kestävä elvytysvaihe, yli 41 tuntia kestävä lataus, akun jännite alle 4,5 V (12 V akut) / 16 V (24 V akut), avoin virtapiiri tai väärin tehty liitäntä). ärjestelmä säilyy STANDBYtilassa, mikäli et tee mitään muita asetuksia. Väärän liitännän yhteydessä myös LED virhe Q syttyy. Tämän ansiosta vältetään liitäntävaiheeseen usein liittyvä kipinöinti. q Ylikuumenemissuoja os laite kuumenee liikaa lataustapah-tuman aikana, lähtötehoa vähennetään automaattisesti. Tämä suojaa laitetta vaurioilta. q Huolto Laite ei vaadi kunnossapitoa. q Hävittäminen q Tietoja q Huolto Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä kierrätettävistä materiaaleista. Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteen joukkoon! q Muistitoiminto Huom: Muistitoiminto ei ole toiminnassa ylläpitoja elvytystilassa. Laturi on varustettu muistitoiminnolla. Kun laturi liitetään sähköverkkoon, se kytkeytyy automaattisesti viimeksi käytettyyn käyttötapaan. Lukuisten erilaisten akkujen ja olosuhteiden takia suosittelemme tarkistamaan käyttötavan huolellisesti ja säätämään sen tarvittaessa manuaalisesti (katso Käyttötavan valinta ). Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Näin varmistat, että sähkötyökalu pysyy turvallisena. Oikeudet teknisiin muutoksiin edelleenkehitysmielessä pidätetään. FI 79

10 80

11 CHARGE BOX 7.0 BATTERY-CHARGER 7,0 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str Memmingen Germany

osaa. Käyttäjä voi vaihtaa irrotettavan kaapelin käyttämällä CTEK:n toimittaa alkuperäistä

osaa. Käyttäjä voi vaihtaa irrotettavan kaapelin käyttämällä CTEK:n toimittaa alkuperäistä KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia, ja

Lisätiedot

Käyttöohje. FI Liite. Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15

Käyttöohje. FI Liite. Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15 Käyttöohje FI Liite Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15 2 Sisällys SisällysTOCTurvallisuusohjeet... 1 Turvallisuusohjeet... 2 1. Pikakäyttöopas... 1 FI 2. Tärkeät ominaisuudet ja tosiasiat...

Lisätiedot

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi 50100052 (RiseAtlas450T) 50100053 (RiseAtlas625T) SWL: RiseAtlas450T: 205 kg RiseAtlas625T: 285 kg SmartPark-toiminnolla

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Käyttöohje FI MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi Tuotenro 50100052 (RiseAtlas450T) 50100053 (RiseAtlas625T) SWL: RiseAtlas450T: 205 kg RiseAtlas625T: 285 kg SmartPark-toiminnolla

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Käyttöohje ENA Micro 1

Käyttöohje ENA Micro 1 de en fr sv no da Käyttöohje ENA Micro 1 fi ru Sisällysluettelo ENA micro 1 Ohjauslaitteet 70 Tärkeitä ohjeita 72 Määräysten mukainen käyttö...72 Turvallisuutesi takia...72 1 Valmistelut ja käyttöönotto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA INVERTTERI 12 VDC / 230 VAC 12 VDC - 230 VAC KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA KÄYTTÖKOHTEET PC-tietokoneet, TV-vastaanottimet, videolaitteet, DVD-soittimet, lamput, tuulettimet

Lisätiedot

ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE

ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Ohjekirja 2013 FI ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Onnea valintanne johdosta. KABE-matkailuvaununne on suunniteltu ja valmistettu erittäin huolellisesti. Hyvin toteutetut sisustusratkaisut ja laatuajattelu

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

8 RESE V04-04/09 9900.139

8 RESE V04-04/09 9900.139 8 RESE SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1.1 - Ohjeen käyttö... 2 1.2 - Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 1.3 - Tunnistekilpi...3 1.4 - Tekninen tuki...3 2 Pakkauksen avaaminen 2.1 - Liikuttaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM

RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi 50100057 (RiseAtlas450M) 50100051 (RiseAtlas450M, High humidity) SWL: 205 kg QuickTrolleySystem-järjestelmällä varustettua RiseAtlas450M-nostinta

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

VIO 300 D. Käyttöohje. 09.09 V 2.1.x ERBE

VIO 300 D. Käyttöohje. 09.09 V 2.1.x ERBE VIO 3 D Käyttöohje 9.9 V 2.1.x ERBE VIO 3 D Käyttöohje Peter Mock Tekninen toimittaja Puh.: + 49 7 71 75 52 37 Sähköposti: pmock@erbe-med.de Toivon, että tämä käyttöohje helpottaa työtäsi ja auttaa käyttämään

Lisätiedot

Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19

Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 1.1. painos FI Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja kannettavasta laturista 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21)

Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. painos FI Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja kannettavasta laturista 4 Näppäimet ja osat 5 Lataa kannettava

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Käyttöohje. FI Liite. BlueSolar-lataussäädin MPPT 150/35

Käyttöohje. FI Liite. BlueSolar-lataussäädin MPPT 150/35 Käyttöohje FI Liite BlueSolar-lataussäädin MPPT 150/35 1. Yleiskuvaus 1.1 Latausvirta korkeintaan 35 A ja PV-jännite korkeintaan 150 V BlueSolar MPPT 150/35 lataussäädin pystyy lataamaan alhaisemman nimellisjännitteen

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy 1.1. painos FI Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE

ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Ohjekirja 2014 FI ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Onnea valintanne johdosta. KABE-matkailuvaununne on suunniteltu ja valmistettu erittäin huolellisesti. Hyvin toteutetut sisustusratkaisut ja laatuajattelu

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot