BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211"

Transkriptio

1 Betoniteollisuus ry, Elementtisuunnittelu 2013 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211 Osan 1 esittely Palkin laskenta Pekka Nykyri, TkL, yliopettaja Oulun seudun ammattikorkeakoulu

2 TAVOITTEET Opetukseen soveltuva kirja riittävän yksinkertainen > selkeä johdonmukainen havainnollinen Vaativuusluokan A teoriatiedon kattava Eurokoodin suunnittelusääntöjen mukainen tärkeimmät suunnittelusäännöt esillä pelkistystä, mutta ei omia "virityksiä" Korvaa kirjasarjan by 202, 203 käytetään soveltaen by 203 :n rakennetta Oheismateriaali toimitetaan sähköistä oheismateriaali

3 HAASTEET Selkeys / Tarkkuus EC:n säännöt paikoin hyvin monimutkaisia -> vaikea esittää selkeästi kohtuullisessa tilassa Laajuus ei mahdu by 203:n raameihin ( 270 s.) vaativuusluokan A sisältö? Oheismateriaalin julkaisu/toimitus laskuesimerkit lohkokaaviot sähköinen materiaali

4 TOTEUTUS Julkaistaan kahdessa osassa 1. osa: perusteet, palkkien suunnittelu 2. osa: laatat, pilarit, seinät, perustukset 1. Osa, perusteet, palkin suunnittelu n. 250 sivua 24 laskuesimerkkiä 6 laskuprosessikaaviota 2. Osa, julkaistaan tämän vuoden (2013) lopussa n. 150 sivua

5 SISÄLTÖ (Osa 1)

6 Merkinnät, koordinaatisto (luku 1.4) Eurokoodin mukainen Sopusointu mekaniikan opetuksen kanssa Yhtenäinen, looginen Kuva 4/1.4. Poikkileikkauksen venymäjakautuman ja jännitysjakautumanesittäminen

7 Toteutusluokan valinta (luku 2.2) (koskee paikallavalurakenteita) Seuraamusluokka / toleranssiluokka / toteutusluokka / mat.osavarmuus Seuraamusluokka Toleranssiluokka Materiaali osavarmuus Toteutusluokka Betoniluokat CC1 1 perus 1 C20/25 1 perus 2 C50/60 1 perus 3 C90/105 2 pienennetty 3 C90/105 CC2 1 perus 2 C50/60 1 perus 3 C90/105 2 pienennetty 3 C90/105 CC3 1 perus 3 C90/105 2 pienennetty 3 C90/105 Materiaaliosavarmuuslukujen perusarvot ovat: - betonille γ c 1,50 - raudoitukselle γ s 1,15 Pienennetyt arvot ovat: - betonille γ c 1,35 - raudoitukselle γ s 1,

8 Kuormat, kuormien yhdistely (luku 2.5) MRT Kuormitusyhdistelmä Kuormien kertoimet Pysyvä 1. muuttuva Muut muuttuvat EQU 1,10K FI tai 0,90 1,5K FI 1,5K FI ψ 0 STR 1 1,15K FI tai 0,90 1,5K FI 1,5K FI ψ 0 STR 2 1,35K FI 0 0 KRT Kuormitusyhdistelmä Kuormien kertoimet Pysyvä 1. muuttuva Muut muuttuvat Ominaisyhdistelmä 1,0 1,0 ψ 0 Tavallinen yhdistelmä 1,0 ψ 1 ψ 2 Pitkäaikainen yhdistelmä 1,0 ψ 2 ψ

9 Laskuesimerkki, kuormitusyhdistelmät Esimerkki 5/2 määräävän kuormitustapauksen valinta voimasuureen perusteella ja erikseen taivutusmomentille ja leikkausvoimalle Laske palkin kuormituksen mitoitusarvot MRT:ssa ja KRT:ssa, kun ominaiskuormat ovat: - rakenteen painon aiheuttama ominaiskuorma g k 12 kn/m - hyötykuorman aiheuttama ominaiskuorma q k 15 kn/m - rakenteen painon aiheuttama pistekuorma palkin keskelle F k 50 kn Palkin jännemitta L 6 m Seuraamusluokaksi valitaan CC2, jolloin kuormakerroin K FI 1,

10 RATKAISU MRT Murtorajatilan kuormitusyhdistely tehdään kestävyyden rajatilassa (STR). Rajatiloja on kaski STR 1 ja STR 2, joista valitaan määräävä kullekin voimasuureelle. Leikkausvoima tuella Kestävyyden rajatila, kuormitusyhdistelmä 1 (STR 1) V Ed1 : 1.15 K FI g k L F k 2 Kestävyyden rajatila, kuormitusyhdistelmä 2 (STR 2) L K FI q k kn 2 V Ed2 : 1.35 K FI g k L F k kn Määräävä kuormitusyhdistelmä: V Ed : ( ) kn max V Ed1, V Ed2 STR

11 Taivutusmomentti Kestävyyden rajatila, kuormitusyhdistelmä 1 (STR 1) M Ed1 : L K FI g k 8 + L F k 4 L K FI q k kn m 8 Kestävyyden rajatila, kuormitusyhdistelmä 2 (STR 2) M Ed2 : L K FI g k 8 + L F k kn m Määräävä kuormitusyhdistelmä: M Ed : ( ) m kn max M Ed1, M Ed2 STR

12 RATKAISU (KRT) Lasketaan palkin maksimimomentin arvot KRT:n eri kuormitusyhdistelmillä: - ominaiskuormien yhdistelmällä - tavallisten kuormien yhdistelmällä - pitkäaikaisten kuormien yhdistelmä Ominaiskuormien yhdistelmä L 2 L L 2 M Ek : g k + F 8 k + q 4 k kn m 8 L 2 M gk : g k 8 M Fk : L F k 4 54 kn m 75 kn m Tavallisten kuormien yhdistelmä L 2 M Ef : g k 8 L 2 L + F k + 4 ψ 1 q k kn m 8 Pitkäaikaisten kuormien yhdistelmä L 2 M qk : q k kn m L 2 M EQp : g k 8 L 2 L + F k + 4 ψ 2 q k kn m

13 Materiaaliominaisuudet (luku 3.1) Kuva 2/3.1 Koekappaleen vaikutus betonin puristuslujuuteen. 13

14 Materiaaliominaisuudet, betonin lujuudenkehitys (luku 3.1) laskukaavoja havainnollistetaan EXCEL-käyrästöillä 1,2 Sementti tyyppi f () t β () t f cm cc cm βcc( t) exp s 1 28 t Suhteellinen lujuus βcc 1 0,8 0,6 0,4 0,2 R N S Aika t [d] Kuva 4/3 Betonin lujuuden kehitys kaavan (10/3) mukaan.. 14

15 Materiaaliominaisuudet (luku 3.1), jännitys venymä riippuvuus n ε c σc f cd 1 1 kun 0 εc εc2 ε c2 σ f kun ε ε ε c cd c2 c cu2 100 Jännitys (MPa) C90/105 C80/95 C70/85 C60/75 C50/60 C40/50 C30/37 C20/25 C12/ ,001 0,002 0,003 0,004 0,005 Puristuma

16 Käyttöikä, rasitusluokat, betonipeite (luku 3.3.2) peruskäsitteet ja mitoitustaulukot Palokestävyys (luku 3.3.3) peruskäsitteet, mitoitustaulukot ja esimerkkejä Betonipeitteen valinta (luku 3.3.4) säilyvyyden, tartunnan ja palonkestävyyden yhdistäminen Kuva 26/3. Tartunnan vaatima betonipeitteen määrittäminen haan pintaan. 16

17 TERÄSBETONIPALKIT (luku 5) Pääluku n.170 s. Palkien mitat (luku 5.1) Rajat EC 2:n mukaisesti Poikkileikkausmitat, jännemitat Voimasuureiden määrittäminen (luku 5.2) Staattisesti määrätyt rakenteet Staattisesti määräämättömät rakenteet 17

18 Teräsbetonipalkin rakenteellinen toiminta (luku 5.3) Palkin käyttäytyminen kuormitettuna, raudoitusmäärän vaikutus 18

19 Teräsbetonipalkin rakenteellinen toiminta (luku 5.3) Palkin käyttäytyminen kuormitettuna, raudoitusmäärän vaikutus, kuvia kuormitetuista palkeista a) vähimmäisraudoitettu c) tasapainoraudoitettu d) yliraudoitettu e) puristusraudoitettu 19

20 Teräsbetonipalkit, mitoituksen kulku (luku 5.4) Mitoitustehtävät tekstinä, lohkokaaviona, havainnekuvana 20

21 21

22 Mitoitus eri rasituksille murtorajatilassa (MRT) Taivutus, leikkaus, vääntö, ankkurointi Käsittelytapa: Ilmiö toimintamalli laskentamalli / normikaava laskentamallin muuttujien havainnollistaminen kuvalla (Excel grafiikka) laskuprosessi tekstinä + kaavat tehtävätyypi: mitoitustehtävä / kestävyyden laskenta (analyysit.) laskuesimerkki laskuprosessikaavio (liitteissä) 22

23 Taivutusmitoitus (Luku 5.5) Perusoletukset f 0,80 λ min 400 0,80 ck 50 f 1, 0 η min 200 1, 0 ck 50 Venymät rajatilassa 23

24 Taivutusmitoitus Vetoraudoitettu pl Puristusraudoitettu pl Laattapalkki (T- pl) 24

25 LASKUESIMERKKI. Taivutusmitoitus Mitoita teräsbetonipoikkileikkauksen vetoraudoitus seuraavilla lähtöarvoilla: - poikkileikkauksen leveys b 380mm - poikkileikkauksen korkeus h 580mm - betonipeite c nom 30mm - hakatangon paksuus φ h 8mm - betonin lujuusluokka C30/37 > f ck 30MPa - raudoitus B500B - mittapoikkeamaluokka 1, normaali työnsuorituksen ja tarkastuksen taso <> toteutusluokka 2 - mitoitusmomentti M Ed 250kN m

26 Lähtöarvoja Mteriaaliosavarmuusluvut: Lujuudet: γ c 1.5 γ s 1.15 Lujuusluokka < C50/60 > λ 0.8 η 1.0 ε cu α cc 0.85 f cd f ck α cc γ c 17 MPa f yk 500MPa E s MPa f yd f yk γ s 435 MPa

27 Poikkileikkaussuureet: Arvioidaan tankopaksuus φ 20mm Tehollinen korkeus: d h 1.1 φ h 1.1 φ 2 c nom 530 mm Mitoitusperusteet: Asetetaan taivutusmurtorajatilan murtumisen ehdoksi raudoituksen myötääminen (mitoitusarvojen perusteella) ε yd f yd E s Raudoitus saavuttaa tämän venymän/lujuuden, jos puristusvyöhykkeen suhteellinen korkeus β < β bd β bd ε cu λ ε cu + ε yd

28 Mitoitus Suhteellinen momentti µ b d 2 M Ed η f cd Puritusvyöhykkeen suhteellinen korkeus β µ (, "KYLLÄ", "EI" ) "KYLLÄ" Myötääkö_raudoitus if β β bd ω β Vaadittu raudoituspinta-ala A s.vaad ω b Valitaan raudoitustangot φ f cd d mm 2 f yd 20mm A stot n φ 2 π mm 2 n 4 Vastaus Poikkileikkauksen vetoraudoitus 4T

29 Leikkausmitoitus (Luku 5.6) Ilmiö / leikkausmurtotavat Laattapalkki (T- pl) 29

30 Leikkausmitoitus Ristikkomenetelmä yleinen toimintamalli raudoituksen toimintamalli leikkausraudoituksen mitoituskaava A V f z( cotθ + cotα) sinα V s sw Rd,s ywd Ed 30

31 Leikkausmitoitus Ristikkomenetelmä puristussauvojen toimintamalli mitoituskaavat V Rd,max ν fcdbw z tanθ + cotθ V ν f b z cotθ + cotα 1+ cot θ Rd,max cd w 2 31

32 Leikkausmitoitus Leikkausraudoittamaton rakenne mitoituskaavat V 1/3 0,18 fck Rd,c0 bwdk 100ρL MPa γ c MPa V Rd,cmin f MPa 3/2 ck 0, 035 bwdk MPa kaavojen havainnollistaminen, apukäyrästö (kuva 10/5.6) Betonirakenteet, oppikirja Betonirakenteet,, Pekka Nykyri oppikirja, Pekka Nykyri 32

33 LASKUESIMERKKI. Leikkausmitoitus Mitoita teräsbetonipalkki leikkaukselle seuraavilla lähtöarvoilla: - poikkileikkauksen leveys b 280mm : - poikkileikkauksen korkeus h : 580mm - suojabetonikerros c nom : 30mm - pääraudoitus 4T20 φ : 20mm n s : 4 - hakatangon paksuus φ h : 8mm - betonin lujuusluokka C30/37 > f ck : 30MPa - raudoitus B500B - mittapoikkeamaluokka 1, normaali työnsuorituksen ja tarkastuksen taso <> toteutusluokka 2 - Leikkausrasituksen mitoitusarvo V Ed 400kN :

34 Leikkausmitoitus (6.2) V Ed Merkinnät: 400 kn b w : b Leikkausraudoituksen antama leikkauskestävyys (6.2.3) V Rd.s : A sw s z f ywd Pystyhaat α : 90deg cot( α) 0 sin( α) 1 ( cot( θ ) + cot( α) ) sin( α) Mitoitusehto: V Rd.s V Ed Valitaan puristussauvan kaltevuus: θ : 21.8deg cot( θ )

35 Valitaan hakatangon paksuus ja leikkeisyys: φ h : 8mm n h : 2 Leikkausraudoitusken pinta-ala A sw : n h π z : 0.9d 477 mm 2 φ h 101mm 2 2 f ywd : f yd Hakavälin maksimi s : A sw z f V ywd Ed ( cot( θ ) + cot( α) ) sin( α) mm Jos puristussauvan kaltevuutta muutetaan θ 45 deg cot( θ ) 1 s 46.3mm

36 Leikkauskestävyyden maksimi (6.2.3) V Rd.max : α cw b w z ν 1 f cd cot( θ ) + cot( α) 1 + cot( θ ) 2 f ck : 250MPa ν ν α cw : 1 jännittämättömissä rakenteissa V Rd.max : Onko kestävyys riittävä? V Rd.max α cw b w z ν 1 f cd V Ed 1 ON! Ok cot( θ ) + cot( α) 1 + cot( θ ) kn Jos puristussauvan kaltevuutta muutetaan θ 45 deg cot( θ ) 1 V Rd.max 600kN

37 Tarkistetaan vähimmäisleikkausraudoitusala (6.2) A sw s 0.08 b w sin( α) f ck MPa MPa f yk Hakavälin maksimi valitulla T8 tangolla: s max.1 : A sw 0.08 b w sin( α) MPa f yk f ck MPa 410 mm s max.2 : 0.75 d ( 1 + cot( α) ) 398 mm s tot : ( ) 130 mm min s, s max.1, s max.2 Valitaan leikkausraudoitus 2-leikkeinen T8k

38 Leikkausraudoittamaton palkki Laske leikkausraudoittamattoman teräsbetonipalkin leikkauskestävyys. Palkin mitat ja materiaalit samat kuin edellisessä tehtävässä, mutta kestävyys lasketaan leikkausraudoittamattomana. Oletetaan tässä, että pääraudoituksen( 4T20) mitoituslujuudesta on ankkuroitu tuelle 30%. Raudoitusala Vetoraudoitusala A s : n s π φ mm 2 josta ankkuroitu tuelle ( tehollinen raudoitusala) A sl : A s mm 2 Suheellinen tehollinen raudoitusala ρ L : A sl b w d Korkeustekijä 200mm k : d

39 Leikkauskestävyyden perusarvo 0.18 V Rd.c0 : b w d k γ c 100 ρ L f ck MPa 1 3 MPa 56.6 kn Leikkauskestävyyden vähimmäisarvo V Rd.c.min : Leikkauskestävyys V Rd.c : b w d k 3 2 max V Rd.c0, V Rd.c.min f ck MPa 58.4 kn MPa 1 2 ( ) 58.4 kn

40 Apukäyrästön käyttö V Rdc : 250 kn m 2 b w d k 59.9kN 250 kn/m 2 ρ L 0, Betonirakenteet, EC2, Pekka Nykyri 40

41 Ankkurointimitoitus (Luku 5.7) toimintamalli ankkuroitavan voiman laskenta al FEd VEd 0, 5 VEd cot cot z ( θ α) 41

42 Ankkurointimitoitus Ankkurointi- ja leikkausmitoituksen yhteys Puristussauvan kaltevuuden vaikutus 42

43 Ankkurointimitoitus, mitoituksen kulku Lasketaan tuelle ankkuroitava voima ( ) F 0, 5 V cotθ cotα Ed Ed Lasketaan raudoituksen jännitys Lasketaan ankkurointipituuden perusarvo Lasketaan ankkurointipituuden mitoitusarvo σ l l sd b.rqd F A Ed s φ σ 4 f sd bd αααααl bd b.rqd Tarkistetaan ankkurointipituuden vähimmäisarvo l bd l b.min Määritetään toteutuva ankkurointipituus lb LT cnom Tarkistetaan mitoitusyhtälö l b l bd

44 Ankkurointimitoitus, laskuesimerkki Sama palkki ja kuormitus kuin leikkausesimerkissä. Tukileveys: L T 250 mm Tuelle ankkuroitava voima F Ed : 0.5 V Ed ( cot( θ ) cot( α) ) 500 kn Raudoituksen jännitys σ sd : F Ed A s 398 MPa Tartuntalujuus η 1 : 1.0 <> hyvät tartuntaolosuhteet; alapinnan raudoitus η 2 : 1.0 <> tankopaksuus ei ylitä 32 mm:ä f bd : 2.25 η 1 η 2 f ctd 3.04 MPa

45 Ankkurointimitoitus, laskuesimerkki Ankkurointipituuden perusarvo: L b.rqd : φ 4 σ sd f bd 654 mm Toteutuva ankkurointipituus Mitoitusehto: L b : L T c nom L b L b.rqd mm <> Ankkurointipituus ei ole riittävä, ero suuri > a-kertoimien vaikutus ei riitä > Muutetaan puristussauvan kaltevuutta > kasvatetaan kulmaa > Vaatii myös leikkausraudoituksen lisäämisen

46 Ankkurointimitoitus, laskuesimerkki Valitaan puristussauvan kaltevuus: θ : 45deg cot( θ ) 1 Valitaan hakatangon paksuus ja leikkeisyys: φ h : 10mm n h : 2 Leikkausraudoitusken pinta-ala A sw : n h π φ h 2 2 A sw 101 mm 2 Hakavälin maksimi s : A sw z f V ywd Ed ( cot( θ ) + cot( α) ) sin( α) 81.5 mm Vaatii leikkausraudoituksen T10 K

47 Ankkurointimitoitus, laskuesimerkki Lasketaan ankkurointi uudelleen Tuelle ankkuroitava voima F Ed : 0.5 V Ed ( cot( θ ) cot( α) ) 200 kn Raudoituksen jännitys σ sd : F Ed A s 159 MPa Ankkurointipituuden perusarvo: L b.rqd : φ 4 σ sd f bd 262 mm Mitoitusehto: L b L b.rqd 0 <> Ankkurointipituus ei ole vieläkään aivan riittävä, > pienennetään vaatimusta a-kertoimilla

48 Ankkurointimitoitus, laskuesimerkki Pienennetään ankkurointipituutta kertoimella α 5 Puristusjännitys raudoituksen tasossa p : V Ed b L T 6 MPa α 5 : p MPa Vaaditun ankkurointipituuden mitoitusarvo L bd : α 5 L b.rqd 202 mm <> tämä pienentää vaatimusta Mitoitusehto: L b L bd 1 <> Nyt mitoitusehto toteutuu Tarkistetaan vielä ankkurointipituuuden vähimmäisarvo L b.min : max( 0.3 L b.rqd, 10 φ, 100mm ) 200 mm Toteutuva ankkurointipituus Lb L b 220 mm <> on riittävä, mitoitus ok

49 Ankkurointimitoitus Taulukko 1/5.7. Ankkurointipituuden pienennyskertoimien arvot

50 Mitoitus käyttörajatilassa (KRT) (Luku 5.10) Rajatilat Jännitysrajatila, halkeamaleveyden r.t. ja taipuma r.t. Jännitysten laskenta halkeamattomassa ja haljenneessa tilassa Kuormitushistoria 50

51 Mitoitus käyttörajatilassa (KRT) Jännitysrajatila (sulkeissa EC 2:n suositusarvot) 51

52 Mitoitus käyttörajatilassa (KRT) Jännitysten laskenta Halkeamaton tila Haljennut tila 1 2 X ( α A + ( α 1) A ) + 2bα da + ( α 1) da α A + α 1 A b 0,5 ( ) ( ( ) ) II e s1 e s2 e 1 s1 e 1 s2 e s1 e s2 bx I A d X A d X 3 3 II 2 2 II + αe s1 ( 1 II ) + ( αe 1) s2 ( 2 II ) X II σ c M Ed I II σ M α d X ( ) Ed s1,2 e 1,2 II III 52

53 Mitoitus käyttörajatilassa (KRT) Halkeilumekanismi Laskentamalli Tarkkalaskenta Taulukkomitoitus ( ) w S ε ε k r,max sm cm S kc+ kkk r,max φ ρ p,eff ε sm ε cm f σ k + ( 1 αρ ) ct,eff s t e p,eff ρp,eff E s 53

54 Mitoitus käyttörajatilassa (KRT) Taipuman laskenta Palkin käyttäytyminen taivutusrasituksessa Laskentamalli Tarkkalaskenta Taipuman rajoittaminen mittojen perusteella (taulukkomitoitus) kutistuman aiheuttamasta taipumasta ohje 54

55 Mitoitus käyttörajatilassa (KRT) Tarkka laskenta a a a + ζ + ( 1 ζ ) M cs r r r II I a M 1 2 KL r 1 M E r E I I c,eff I 1 2 acs Kcs L r cs 1 S εcsαe r I cs 2 ζ M cr 1 β M Ek,max 55

56 56

57 Mitoitus käyttörajatilassa (KRT) Taipuman rajoittaminen mittojen perusteella (taulukkomitoitus)

58 Raudoituksen suunnittelu (Luku 5.9) Raudoituksen sijoittaminen poikkileikkaukseen Taivutusraudoituksen katkaisupituudet Leikkausraudoituksen jako palkin pituusakselilla Raudoituksen taivutukset Jatkokset Niputus jne 58

59 Raudoituksen suunnittelu (Luku 5.9) Taivutusraudoituksen katkaisupituudet 59

60 Raudoituksen suunnittelu (Luku 5.9) Leikausraudoituksen jako 60

61 Raudoituksen suunnittelu (Luku 5.9) Raudoituksen taivutukset, tuurnan halkaisija pienet ankurointivoimat ja erityisehdot 61

62 Raudoituksen suunnittelu (Luku 5.9) Raudoituksen taivutukset, tuurnan halkaisija yleiset ehdot φ m,min F f bt + cd 1 1 ab 2φ 62

63 ANTOISIA LUKUHETKIÄ KIITOS!

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211 2.11.2016 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211 Esittely, TkL, yliopettaja Oulun ammattikorkeakoulu 31.10.2016 1 OPPIMATERIAALIN UUSIMISELLE KOVA TARVE Eurokoodien käyttöönotto suunnittelumuuttujia

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille.

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille. 25.9.2013 1/5 Liitoksen DO501 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Oletetaan liitoksen liittyvän tavanomaiseen asuinkerrostaloon. Mitoitustarkastelut

Lisätiedot

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16 1/16 MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen Mitoitettava hitsattu palkki on rakenneosa sellaisessa rakennuksessa, joka kuuluu seuraamusluokkaan CC. Palkki on katoksen pääkannattaja. Hyötykuorma

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. b 1200mm. laatan jänneväli. L 8000mm

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. b 1200mm. laatan jänneväli. L 8000mm 5.9.013 1/5 Liitoksen DO306 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Alkuperäisen kuvan mukaisen koukkuraudoituksen sijaan käytetään suoraa tankoa.

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun.

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Rak-43.3130 Betonirakenteiden suunnitteluharjoitus, kevät 2016 Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Suunnitteluharjoituksena

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Osa 4: Palkit Palkkien suunnittelu eurokoodeilla Johdanto Mitoitusmenettely Palonkestävyys

Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Osa 4: Palkit Palkkien suunnittelu eurokoodeilla Johdanto Mitoitusmenettely Palonkestävyys 1(12) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op.

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. Rak 43-3136 Betonirakenteiden harjoitustyö II syksy 2014 1 Aalto Yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/rakennustekniikan laitos Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. JÄNNITETTY

Lisätiedot

Palkkien mitoitus. Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet Harjoitus 7,

Palkkien mitoitus. Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet Harjoitus 7, Palkkien mitoitus 1. Mitoita alla oleva vapaasti tuettu vesikaton pääkannattaja, jonka jänneväli L = 10,0 m. Kehäväli on 6,0 m ja orsiväli L 1 =,0 m. Materiaalina on teräs S35JG3. Palkin kuormitus: kate

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla Esimerkkilaskelma Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla.08.014 3.9.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 ULOSVETOKESTÄVYYS (VTT-S-07607-1)...

Lisätiedot

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki Perustietoja - Välipohjan kehäpalkki sijaitsee ensimmäisen kerroksen ulkoseinien päällä. - Välipohjan kehäpalkki välittää ylemmän kerroksen ulkoseinien kuormat alemmille

Lisätiedot

Pääraudoituksen ankkurointi. Harjateräksen tartuntalujuus

Pääraudoituksen ankkurointi. Harjateräksen tartuntalujuus Pääraudoituksen ankkurointi Harjateräksen tartuntalujuus f bd = 2,25 η 1 η 2 f ctd Tartuntaolosuhteita kuvaava kerroin: Hyvät tartuntaolosuhteet (tartuntatila I) η 1 =1,0 : - tangon etäisyys valun alapinnasta

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006

RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006 CONCRETE RESIDENTIAL HOUSES PIENTALON TERÄSBETONIRUNKO https://www.virtuaaliamk.fi/opintojaksot/030501/1069228479773/11 29102600015/1130240838087/1130240901124.html.stx Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka,

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari ESIMERKKI 3: Nurkkapilari Perustietoja: - Hallin 1 nurkkapilarit MP10 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. 3 Halli 1 6000 - Mastopilarit on tuettu heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän palkit PP101 ovat liimapuurakenteisia. - Palkki PP101 on jatkuva koko lappeen matkalla. 6000 - Palkin yläreuna on tuettu kiepahdusta

Lisätiedot

Arvioitu poikkileikkauksessa oleva teräspinta-ala. Vaadittu raudoituksen poikkileikkausala. Raudoituksen minimi poikkileikkausala

Arvioitu poikkileikkauksessa oleva teräspinta-ala. Vaadittu raudoituksen poikkileikkausala. Raudoituksen minimi poikkileikkausala 1/6 Latinalaiset isot kirjaimet A A c A s A s,est A s,vaad A s,valittu A s,min A sw A sw, min E c E cd E cm E s F F k F d G G k G Ed Poikkileikkausala Betonin poikkileikkauksen ala Raudoituksen poikkileikkausala

Lisätiedot

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan.

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan. 1 Betoninormikortti n:o 27 3.5.2012 ONTELOLAATTA - SEINÄLIITOS Eurokoodi 1992-1-1 1. Normikortin soveltamisalue Tämä normikortti käsittelee raskaasti kuormitettujen (tyypillisesti yli 8-kerroksisten rakennusten)

Lisätiedot

Eurocode Service Oy. Maanvarainen pilari- ja seinäantura. Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet

Eurocode Service Oy. Maanvarainen pilari- ja seinäantura. Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet Maanvarainen pilari- ja seinäantura Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet Eurocode Service Oy Sisarustentie 9 00430 Helsinki tel. +358 400 373 380 www.eurocodeservice.com 10.5.2011 Maanvarainen pilari- ja

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. := 1200mm. laatan jänneväli. L := 8000mm

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. := 1200mm. laatan jänneväli. L := 8000mm 5.9.013 1/5 Liitoksen DO305 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Alkuperäisen kuvan mukaisen koukkuraudoituksen sijaan käytetään suoraa tankoa.

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

T512905 Puurakenteet 1 5 op

T512905 Puurakenteet 1 5 op T512905 Puurakenteet 1 5 op Kantavat puurakenteet Rajatilamitoituksen periaatteet Murtorajatila Materiaalin osavarmuusluku M Kuorman keston ja kosteusvaikutuksen huomioiva lujuuden ja jäykkyyden muunnoskerroin

Lisätiedot

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT SEINÄKENKIEN KÄYTTÖ Václav Vimmr Zahra Sharif Khoda odaei Kuva 1. Erikokoisia seinäkenkiä JOHDNTO Seinäkengät on kehitetty yhdistämään jäykistävät seinäelementit toisiinsa. Periaatteessa liitos on suunniteltu

Lisätiedot

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA STANDARDIN EN 1992-1-2 SISÄLTÖÄ: Luvussa 2: Palomitoituksen perusteet Luvussa 3: Materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

Puurakenteet. Tomi Toratti

Puurakenteet. Tomi Toratti 1 Puurakenteet Tomi Toratti 25.9.2014 2 SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat vaatimukset 2012 Toteutusasiakirjat Toteutusluokat TL1, TL2 ja TL3 Toleranssiluokat

Lisätiedot

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset

Lisätiedot

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu KL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu KL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA...2 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 KL-kiinnityslevyjen mitat...3 2.2 KL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...4

Lisätiedot

Teräsbetonipaalujen kantokyky

Teräsbetonipaalujen kantokyky Teräsbetonipaalujen kantokyky Tilannetietoa tb-paalujen rakenteellisen kantokyvyn tutkimusprojektista Betonitutkimusseminaari 2.11.2016 Jukka Haavisto, TTY Esityksen sisältö Yleistä tb-paalujen kestävyydestä

Lisätiedot

α γ MPa α f γ f cd Mitoitus SFS-EN (EC2) mukaan Betoni

α γ MPa α f γ f cd Mitoitus SFS-EN (EC2) mukaan Betoni Mitoitus SFS-EN-1992-2-1 (EC2) mukaan Betoni Betonin nimellislujuus; merkintä C ck / ck,cube rak.luokka C sylinteri / kuutio-lujuus esim: C 25/30-2 sylinterilujuus ck 20 MPa kuutiolujuus ck,cube 30 MPa

Lisätiedot

RIL 263-2014 KAIVANTO - OHJE KOULUTUSTILAISUUS 5.2.2015. ANKKUREIDEN MITOITUS JA KOEVETO (Aku Varsamäki Sito Oy)

RIL 263-2014 KAIVANTO - OHJE KOULUTUSTILAISUUS 5.2.2015. ANKKUREIDEN MITOITUS JA KOEVETO (Aku Varsamäki Sito Oy) RIL 263-2014 KAIVANTO - OHJE KOULUTUSTILAISUUS 5.2.2015 ANKKUREIDEN MITOITUS JA KOEVETO (Aku Varsamäki Sito Oy) ESITELMÄN SISÄLTÖ 1. MÄÄRITELMIÄ 2. ANKKUREIDEN MITOITUS YLEISTÄ 3. KALLIOANKKUREIDEN MITOITUS

Lisätiedot

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat YEISTÄ Tässä esimerkissä mitoitetaan asuinkerrostalon lasitetun parvekkeen kaiteen kantavat rakenteet pystytolppa- ja käsijohdeprofiili. Esimerkin rakenteet ovat Lumon Oy: parvekekaidejärjestelmän mukaiset.

Lisätiedot

Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N

Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N HIS-(R)N Hilti HIT-RE 500 + Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HIT-RE 500 330 ml pakkaus (saatavana myös 500 ml 500 ml ja 1400 ml pakkaus) Sekoituskärki BSt 500 S - soveltuu halkeilemattomaan betoniin

Lisätiedot

HSL-3 Raskas kiila-ankkuri

HSL-3 Raskas kiila-ankkuri HSL-3 Ankkurin tyyppi HSL-3 Kuusiokanta Mutterikanta HSL-3-B Momenttihattu HSL-3-SH Kuusiokolokanta (ei Suomessa) HSL-3-SK Uppokanta (ei Suomessa) Hyödyt - soveltuu halkeilemattomaan ja halkeilleeseen

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma Liimapuupalkin hiiltymämitoitus 13.6.2014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3-2 KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 TEHOLLINEN POIKKILEIKKAUS... - 4-4.2 TAIVUTUSKESTÄVYYS...

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino YLEISTÄ itoitetaan oheisen toimistotalo A-kulman sisääntuloaulan alumiinirunkoisen lasiseinän kantavat rakenteet. Rakennus sijaitsee Tampereen keskustaalueella. KOKOAISUUS Rakennemalli Lasiseinän kantava

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ TAVOITTEET Kehitetään menetelmä, jolla selvitetään homogeenisen, prismaattisen suoran sauvan leikkausjännitysjakauma kun materiaali käyttäytyy lineaarielastisesti Menetelmä rajataan määrätyn tyyppisiin

Lisätiedot

TERÄSBETONISEN MASTOPILARIN PALOMITOITUSOHJE. Eurokoodimitoitus taulukoilla tai diagrammeilla

TERÄSBETONISEN MASTOPILARIN PALOMITOITUSOHJE. Eurokoodimitoitus taulukoilla tai diagrammeilla TERÄSBETONISEN MASTOPILARIN PALOMITOITUSOHJE Eurokoodimitoitus taulukoilla tai diagrammeilla Toukokuu 2008 Alkulause Betonirakenteiden suunnittelussa ollaan siirtymässä eurokoodeihin. Betonirakenteiden

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1,2, 3, 4 ja 5 avulla. - Jäykistelinjat 2, 3 ja 4 toteutetaan vinolaudoilla, jotka

Lisätiedot

BETONISILTOJEN RAUDOITEVAATIMUKSET

BETONISILTOJEN RAUDOITEVAATIMUKSET BETONISILTOJEN RAUDOITEVAATIMUKSET Siltaeurokoodien koulutus, 2.-3.12.2009 DI Markus Ryynänen A-insinöörit Oy 2009 Esityksen sisältö Raudoitteen taivutus Ankkurointi ja limijatkos Puristetun raudoituksen

Lisätiedot

KANTAVUUS- TAULUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840

KANTAVUUS- TAULUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840 KANTAVUUS- TAUUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840 SISÄYSUETTEO MITOITUSPERUSTEET... 3 KANTAVUUSTAUUKOT W-70/900... 4-9 W-115/750... 10-15 W-155/560/840... 16-24 ASENNUS JA VARASTOINTI... 25 3 MITOITUSPERUSTEET

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus LIITE 8 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1992-1-2 EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1 1 2 3 Sisällysluettelo 1. PIILOKONSOLIN TOIMINTATAPA... 4 2. PIILOKONSOLIN RAKENNE... 4 2.1 Piilokonsolin valmistusohjelma... 4 2.2 Piilokonsolin materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 Piilokonsolin

Lisätiedot

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS Sivu 1/17 RUDUS ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen liite

Lisätiedot

1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen

1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen 1. MASTOPILARIN MITOITUSMENETELMÄ 1.1 Käyttökohteet Mitoitusmenetelmä soveltuu ensisijaisesti yksilaivaisen, yksikerroksisen mastojäykistetyn teräsbetonikehän tarkkaan analysointiin. Menetelmän soveltamisessa

Lisätiedot

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Myötölujuuden ja vetomurtolujuuden arvot f R ja f R y eh u m tuotestandardista tai taulukosta 3.1 Sitkeysvaatimukset: - vetomurtolujuuden ja myötörajan f y minimiarvojen

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt LIITE 9 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1993-1-1 EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Betonirakenteet

Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Betonirakenteet 1 Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Betonirakenteet 2015 Ympäristöministeriö 2 Betonirakenteet Ohjeet 2015 Sisältö 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENTEIDEN SUUNNITTELU... 3 2.1 Rakenteiden toteutusasiakirjat...

Lisätiedot

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus T513003 Puurakenteet Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus 1 Liimapuuhalli Laskuesimerkki: Liimapuuhallin pääyn tuulipilarin mitoitus. Tuulipilareien

Lisätiedot

Eurokoodin vaikutus betonisten laattapalkkisiltojen mitoitukseen

Eurokoodin vaikutus betonisten laattapalkkisiltojen mitoitukseen TEKNILLINEN KORKEAKOULU INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN LAITOS Mikko Hilli Eurokoodin vaikutus betonisten laattapalkkisiltojen mitoitukseen Diplomityö,

Lisätiedot

CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala. DI Johan Rosqvist

CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala. DI Johan Rosqvist CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala DI Johan Rosqvist CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset Lohjan sairaala Part of SWECO 2 CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset Lohjan

Lisätiedot

KANTAVUUSTAULUKOT (EN-1993-1-3 mukaan) Kantavat poimulevyt W-70/900 W-115/750 W-155/840

KANTAVUUSTAULUKOT (EN-1993-1-3 mukaan) Kantavat poimulevyt W-70/900 W-115/750 W-155/840 KANTAVUUSTAUUKOT (EN-1993-1-3 mukaan) Kantavat poimulevyt W-70/900 W-115/750 W-155/840 W-1 / Kantavilla poimulevyillä VTT:n laadunvalvontasopimus Poimulevyjä käytetään vesikattona tai kantavana rakenteena

Lisätiedot

HFS-valuankkurit. Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin. Tekninen käyttöohje

HFS-valuankkurit. Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin. Tekninen käyttöohje HFS-valuankkurit Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin Versio: FI 4/2014 Laskentanormi: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 52 Tekninen käyttöohje Valuankkuri Valuankkuri

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa Perustietoja - Ulkoseinätolpat oletetaan päistään nivelellisesti tuetuksi. - Ulkoseinätolppien heikompi suunta on tuettu nurjahdusta vastaan tuulensuojalevytyksellä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 Nro 33 12.9.2014 1.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 3 2.1 Kalliokärkien mitat... 3 2.2 Materiaalit...

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6. (korvaa 1.10.2014 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6. (korvaa 1.10.2014 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 1.2.2015 urokoodi 6 (korvaa 1.10.2014 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s.

Lisätiedot

Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet

Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ... 3 2 MUOTTIHARKKOJEN OMINAISUUDET... 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ... 3 4 LASKENTAOTAKSUMAT... 4 5 KUORMAT... 5 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET... 5

Lisätiedot

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia .2 Seinäkorkeudet Suurin sallittu seinäkorkeus H max Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty H max (m) Gyproc-seinärakenteiden perustyypeille. Edellytykset: Rankatyypit Gyproc XR (materiaalipaksuus t=0,46 mm),

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

HITSATUT PROFIILIT EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2010)

HITSATUT PROFIILIT EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2010) EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2010) Täsmennykset ja painovirhekorjaukset 6.6.2012: Sivu 27: Sivun alaosassa, ennen kursivoitua tekstiä: standardin EN 10149-2 mukaiset..., ks. taulukot 1.6 ja 1.7 standardin EN

Lisätiedot

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 BY 5 B-EC 2 nro. 67 Schöck Isokorb KS, QS 17.4.2013 Tekninen neuvonta ja laskentapyynnöt Linterm Oy Puh.: 0207 430 890 Faksi: 0207 430 891 info@schoeck.fi

Lisätiedot

JRL-KIINNITYSLEVYT EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

JRL-KIINNITYSLEVYT EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu JRL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu JRL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 JRL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 JRL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset... 5

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

VANHAN BETONISILLAN PERUSPARANTA- MINEN

VANHAN BETONISILLAN PERUSPARANTA- MINEN VANHAN BETONISILLAN PERUSPARANTA- MINEN Niko Tuovinen Opinnäytetyö Toukokuu 2016 Rakennustekniikka Talonrakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Talonrakennustekniikka

Lisätiedot

Olli Oikarinen MYÖTÖVIIVAMENETELMÄ AUKOLLISEN TERÄSBETONILAA- TAN MITOITUKSESSA

Olli Oikarinen MYÖTÖVIIVAMENETELMÄ AUKOLLISEN TERÄSBETONILAA- TAN MITOITUKSESSA Olli Oikarinen MYÖTÖVIIVAMENETELMÄ AUKOLLISEN TERÄSBETONILAA- TAN MITOITUKSESSA MYÖTÖVIIVAMENETELMÄ AUKOLLISEN TERÄSBETONILAA- TAN MITOITUKSESSA Olli Oikarinen Opinnäytetyö Kevät 2015 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1.

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Betonirakenneohjeet 2006

Betonirakenneohjeet 2006 Betonirakenneohjeet 2006 Julkaisun nimi 1 Betonirakenneohjeet 2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 951-803-580-6 TIEH 2100037-v-06 Tiehallinto

Lisätiedot

Ossi Komulainen PILARIANTURAN RAKENNETEKNINEN MITOITUSPOHJA EU- ROKOODIN MUKAAN

Ossi Komulainen PILARIANTURAN RAKENNETEKNINEN MITOITUSPOHJA EU- ROKOODIN MUKAAN Ossi Komulainen PILARIANTURAN RAKENNETEKNINEN MITOITUSPOHJA EU- ROKOODIN MUKAAN PILARIANTURAN RAKENNETEKNINEN MITOITUSPOHJA EU- ROKOODIN MUKAAN Ossi Komulainen Opinnäytetyö Kevät 2015 Rakennustekniikan

Lisätiedot

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKIT A200 A265 A320 A370 A400 A500 Taloudellinen ratkaisu ontelolaattatasojen kantavaksi palkkirakenteeksi. Suomen Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 216-23.9.2004. 2

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

SILTATEKNIIKAN PÄIVÄT

SILTATEKNIIKAN PÄIVÄT SILTATEKNIIKAN PÄIVÄT 24. - 25.1.2017 Betonin lujuus lähtökohdista rakenteisiin 25.1.2017 prof. Anssi Laaksonen Sisältö 1) Taustaa 2) Lujuuden lähtökohdat suunnittelussa 3) Lujuuden vaikutus rakenteen

Lisätiedot

Analysoidaan lämpöjännitysten, jännityskeskittymien, plastisten muodonmuutosten ja jäännösjännityksien vaikutus

Analysoidaan lämpöjännitysten, jännityskeskittymien, plastisten muodonmuutosten ja jäännösjännityksien vaikutus TAVOITTEET Määritetään aksiaalisesti kuormitetun sauvan muodonmuutos Esitetään menetelmä, jolla ratkaistaan tukireaktiot tapauksessa, jossa statiikan tasapainoehdot eivät riitä Analysoidaan lämpöjännitysten,

Lisätiedot

EUROKOODI 2016 SEMINAARI. Teräs- ja alumiinirakenteet

EUROKOODI 2016 SEMINAARI. Teräs- ja alumiinirakenteet EUROKOODI 2016 SEMINAARI Teräs- ja alumiinirakenteet Teräsrakenneteollisuuden toiminnanedistäjä Edistää kotimaista teräs- ja metallirakentamista Edustaa asiantuntemusta teräs- ja metallirakentamisen alalla

Lisätiedot

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat. Liittopalkkisilta 29.-30.3.2010. Rakennemalli ja voimasuureiden laskenta

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat. Liittopalkkisilta 29.-30.3.2010. Rakennemalli ja voimasuureiden laskenta Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat Liittopalkkisilta 29.-30.3.2010 Liittopalkkisilta 1 Rakennemalli ja voimasuureiden laskenta - Voimasuureet voidaan aina (murto- ja käyttörajatila sekä

Lisätiedot

HITSATUT PROFIILIT EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2010)

HITSATUT PROFIILIT EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2010) EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2010) Täsmennykset ja painovirhekorjaukset 20.4.2016: Sivu 72: Alhaalta laskien 2. kappale: Käyttörajatilassa (SLS, Service Limit State)... Käyttörajatilassa (SLS, Serviceability

Lisätiedot

TIESILTOJEN VÄSYTYSKUORMAT

TIESILTOJEN VÄSYTYSKUORMAT TIESILTOJEN VÄSYTYSKUORMAT Siltaeurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29-30.3.2010 Heikki Lilja Liikennevirasto 2 MILLE RAKENNEOSILLE TEHDÄÄN VÄSYTYSMITOITUS (TERÄS- JA LIITTOSILLAT) EN1993-2

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 8/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 34 Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Harjoitus 1. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016. Tehtävä 1 Selitä käsitteet kohdissa [a), b)] ja laske c) kohdan tehtävä.

Harjoitus 1. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016. Tehtävä 1 Selitä käsitteet kohdissa [a), b)] ja laske c) kohdan tehtävä. Kotitehtävät palautetaan viimeistään keskiviikkona 2.3. ennen luentojen alkua eli klo 14:00 mennessä puiseen kyyhkyslakkaan, jonka numero on 9. Arvostellut kotitehtäväpaperit palautetaan laskutuvassa.

Lisätiedot

EUROKOODIN VAIHTOEHTOINEN LASKEN- TAMENETELMÄ

EUROKOODIN VAIHTOEHTOINEN LASKEN- TAMENETELMÄ EUROKOODIN VAIHTOEHTOINEN LASKEN- TAMENETELMÄ Oskari Takala Opinnäytetyö Toukokuu 2016 Rakennustekniikka Talonrakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Talonrakennustekniikka

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus 13.6.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 YLEISTÄ MITOITUSMENETELMISTÄ... - 4-5 NR-YLÄPOHJAN TOIMINTA

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

1-1 Kaltevuus 1 : 16. Perustietoja: - Hallin 1 pääkannattimena on liimapuurakenteinen. tukeutuu mastopilareihin.

1-1 Kaltevuus 1 : 16. Perustietoja: - Hallin 1 pääkannattimena on liimapuurakenteinen. tukeutuu mastopilareihin. Esimerkki 1: Harjapalkki Perustietoja: 1 - Hallin 1 pääkannattimena on liimapuurakenteinen harjapalkki, joka tukeutuu mastopilareihin. 6000 - Harjapalkkiin HP101 on kiinnitettynä 1 t:n nosturi. Halli 1

Lisätiedot

2 LUJUUSOPIN PERUSKÄSITTEET Suoran sauvan veto tai puristus Jännityksen ja venymän välinen yhteys

2 LUJUUSOPIN PERUSKÄSITTEET Suoran sauvan veto tai puristus Jännityksen ja venymän välinen yhteys SISÄLLYSLUETTELO Kirjallisuusluettelo 12 1 JOHDANTO 13 1.1 Lujuusopin sisältö ja tavoitteet 13 1.2 Lujuusopin jako 15 1.3 Mekaniikan mallin muodostaminen 16 1.4 Lujuusopillinen suunnittelu 18 1.5 Lujuusopin

Lisätiedot

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta.

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta. () PYYDETÄÄN PALAUTTAMAAN Vastaanottaja: Timo Surakka / Urpo Manninen Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta. Kohde: Rakennelaskelma nrot:

Lisätiedot

Määritetään vääntökuormitetun sauvan kiertymä kimmoisella kuormitusalueella Tutkitaan staattisesti määräämättömiä vääntösauvoja

Määritetään vääntökuormitetun sauvan kiertymä kimmoisella kuormitusalueella Tutkitaan staattisesti määräämättömiä vääntösauvoja TAVOITTEET Tutkitaan väännön vaikutusta suoraan sauvaan Määritetään vääntökuormitetun sauvan jännitysjakauma Määritetään vääntökuormitetun sauvan kiertymä kimmoisella kuormitusalueella Tutkitaan staattisesti

Lisätiedot

HPKM pilarikengät. Pilareiden pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje

HPKM pilarikengät. Pilareiden pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje HPKM pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin Versio: FI 8/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 14 Tekninen käyttöohje HPKM pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin

Lisätiedot

MARKUS RYYNÄNEN EN 1992-2 NA BETONISILLAT KANSALLINEN LIITE

MARKUS RYYNÄNEN EN 1992-2 NA BETONISILLAT KANSALLINEN LIITE MARKUS RYYNÄNEN EN 1992-2 NA BETONISILLAT KANSALLINEN LIITE Diplomityö Tarkastajat: DI Heikki Lilja, TkT Vesa Järvinen, Prof. Ralf Lindberg Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan osastoneuvoston

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot