BES 2010 Laskentaesimerkki, Toimistorakennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BES 2010 Laskentaesimerkki, Toimistorakennus"

Transkriptio

1 Betoniteollisuus ry (16) BES 2010 Laskentaesimerkki, Toimistorakennus Sisällys: 1 RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Rakennejärjestelmän kuvaus Suunnitteluohje Suunnitteluohjeesta sallitut poikkeamat Rakenteiden luokitus Suunnittelussa käytettävät kestävyydet ja kuormat Rakennuspohjan kestävyys Kuormien ominaisarvot Taipuma Kuormien yhdistely vähennysten käyttö 4 2 SUUNNITTELUAIKAINEN ASENNUSJÄRJESTYS 5 3 RAKENNELASKELMAT Pilari Pilari 2D, krs Porrashuoneen jäykistävä seinä Jäykistävä porrashuoneen seinä, A- ja B-linjojen väliltä Kellarin maanpaineseinä kellarin maanpaineseinä, 1D-E alempi kellarikerros 13 4 LIITE: FEM-LASKENTATULOKSET 16

2 Betoniteollisuus ry (16) 1 Rakenteiden suunnitteluperusteet 1.1 Rakennejärjestelmän kuvaus Toimistorakennus (koko P*L*K = 43,9*14,2* ,4+5,9 7,3 m 3 ) sijaitsee Helsingissä sisämaassa tasaisella avoimella alueella. Rakennuksessa on 6+1 maanpäällistä kerrosta ja 2 maanalaista kerrosta. Rakennuksen runko on teräsbetoni- ja jännebetonielementeistä koottu pilari-palkki -ontelolaatta -runko. Väestönsuoja on paikallavalettu. Rakennus on jäykistetty elementtiseinillä ja -porras-hissi -torneilla. Ontelolaatasto toimii jäykistävänä levynä. Pilarit ovat kahden tai kolmen kerroksen korkuisia monikerrospilareita. Pilarit kiinnitettään perustuksiin ja toisiinsa pilarikengillä. Palkit ovat yksiaukkoisia matalapalkkeja. Palkit kiinnitettään pilareihin piilokonsolilla. Jäykistävien seinäelementtien kiinnityksessä käytettään tarvittaessa seinäkenkiä. Kellarin elementtirakenteiset maanpaineseinät toimivat yksiaukkoisina yhteen suuntaan kantavina laattoina, jotka tukeutuvat välipohjiin ja perustuksiin. Rakennus perustetaan maanvaraisille paikallavaletuille teräsbetonianturoille, ja alimman kellarikerroksen lattia on maanvarainen teräsbetonilattia. Rakennuksen ulkoseinät ovat betoni-mineraalivilla-betoni -sandwichelementtejä, ja yläpohja on kevytsorakatto.

3 Betoniteollisuus ry (16) 1.2 Suunnitteluohje Toimistorakennus suunnitellaan eurokoodien SFS-EN 1990, SFS-EN 1991, SFS-EN 1992 ja SFS-EN 1997 sekä näiden standardien Suomen kansallisten liitteiden mukaan Suunnitteluohjeesta sallitut poikkeamat Ei sallita. 1.3 Rakenteiden luokitus Seuraamusluokka (SFS-EN 1990 NA): CC2 Seuraamusluokka onnettomuusrajatilassa (SFS-EN NA): CC2b Toteutusluokka (SFS-EN 13670): 2 Toteutuksen toleranssiluokka (SFS-EN 13670): 1 Valmistustoleranssit (SFS-EN 13369): Ontelolaatat SFS-EN 1168 ja pilarit ja palkit SFS-EN tiukennetut toleranssit. Tässä yhteydessä myös betonin lujuuden keskihajonnan on osoitetaan olevan enintään 10 %. (Em. tuotestandardien tiukennetut valmistustoleranssit vastaavat SFS-EN liitteen A mukaisia pienennettyjä poikkeamia.) Sisä- ja julkisivuseinäelementit (SFS-EN 14992): Luokka B Rakennesuunnittelutehtävän vaativuusluokka (RakMk A2): muuten A, mutta pilarit ja jännitetyt rakenteet AA Hankkeen vaativuusluokka (RIL 241): V2 Suunniteltu käyttöikä: muuten 50 vuotta, mutta perustukset 100 vuotta Kantavien rakenneosien palonkestävyysaika: R60 Betonirakenteiden ympäristön rasitusluokka (SFS-EN 206-1): Perustukset: XC2 Pilarit, palkit, sisäseinät ja ontelolaatat: XC1 Kellarin lattia: XC2 Julkisivuelementtien sisäkuori: XC1, ja ulkokuori: XC3, XF1 1.4 Suunnittelussa käytettävät kestävyydet ja kuormat Rakennuspohjan kestävyys Maapohjan kantokestävyyden ominaisarvo: 500 kn/m Kuormien ominaisarvot Tuulen puuskanopeuspaineen ominaisarvo: q p0 (h) = q p (h) = 0,81 kn/m 2 (tuulen nopeuden perusarvo 21 m/s2, rakennuksen tuulelle altis korkeus (h) 24,4 m, maastoluokka 2) Yläpohja Lumikuorman ominaisarvo maanpinnalla: s k = 2,5 kn/m 2 Lumikuorman ominaisarvo katolla: s = 2,0 kn/m 2 (tuulensuojaisuuskerroin C e = 1.0, muotokerroin µ i = 0.8). Lumen kinostuminen katolle IV-konehuoneen viereen määritellään SFS-EN NA:n mukaan.

4 Betoniteollisuus ry (16) Pintarakenteet g k = 2,0 kn/m 2 IV-konehuoneen lattian n ominaisarvo: q k = 5,0 kn/m 2 (luokka E) Pintarakenteet g k = 2,5 kn/m 2 Toimistokerrosten 1..6 välipohjat: n ominaisarvo: q k = 2,5 kn/m 2 (luokka B) väliseinistä (väliseinän paino 1,0 kn/m), ominaisarvo: q k = 0,5 kn/m 2 (luokka B) (Huom. toimistorakennuksen ei-kantavien väliseinien paikkaa sallitaan muutettavaksi => väliseinät ovat siirrettäviä => paino käsiteltävä hyötykuormana. Ks. SFS-EN (5)P, 5.2.2(2)P ja 6.3.1(8) ) Pintarakenteet g k = 1,5 kn/m 2 Kellarikerrosten väli- ja alapohja Piha n ominaisarvo: q k = 2,5 kn/m 2 (luokka E) väliseinistä (väliseinän paino 1,0 kn/m), ominaisarvo: q k = 0,5 kn/m 2 (luokka B) Pintarakenteet g k = 1,5 kn/m 2 n ominaisarvo: q k = 5,0 kn/m2 ja Q k = 90 kn (Luokka G) (Huom. jakautunut hyötykuorma ja pistekuorma eivät vaikuttaa samaan aikaan.) Taipuma Palkkien ja laattojen taipuma SFS-EN mukaan, yleensä käyttörajatilassa kuormien pitkäaikaisyhdistelmän vallitessa w max L/ Kuormien yhdistely n, tuulikuoman ja katon lumikuorman ψ-kertoimien arvot SFS-EN 1990 Suomen kansallisen liitteen mukaan. IV-konehuoneen hyötykuorman ψ-kertoimien arvot määritellään kuormaluokan E mukaan. Rakennuksen tai rakennusosien seuraamusluokka ei edellytä korotuksia kuormien ominaisarvoihin. Rakenneosat, joiden suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta, ilmastosta johtuvien kuormien ominaisarvot kerrotaan luvulla 1, vähennysten käyttö Pilari- ja seinärakenteille saa tehdä hyötykuormien kerrosvähennyksen (α n ), mutta palkki- tai lattarakenteille ei saa tehdä hyötykuorman pinta-alavähennystä (α A ).

5 Betoniteollisuus ry (16) 2 Suunnitteluaikainen asennusjärjestys Suunnitteluaikana oletetaan, että toimistorakennus asennetaan seuraavassa järjestyksessä. Ennen elementtien asennuksen alkamista ovat anturat ja väestönsuoja valettuja. Anturoissa ja väestönsuojassa ovat pilarien peruspultit ja seinäelementtien tarvitsemat kiinnikkeet. Rakennuksen asennusaikainen vakavuus hoidetaan samoin kuin lopullinenkin vakavuus. Pilarit ja seinät kantavat saumaamattomina yhden kerroksen vaakakuormat. Elementtien asentaminen sisältää, elementtien paikoilleen sijoittamisen lisäksi myös elementtien tilapäisen ja lopullisen kiinnittämisen, mukaan luettuna sauma- ja jälkivalut. Elementtejä voidaan kuormittaa yläpuolisilla rakenteilla vasta, kun sauma- ja jälkivalut ovat kovettuneet rakennesuunnitelmissa määriteltyyn purkulujuuteen. Pilarit voidaan kuitenkin asentaa ennen kuin ontelolaataston saumavalut ovat kovettuneet. Toimistorakennuksen runkoelementtien asentaminen aloitetaan rakennuksen H-linjan päädystä. 1. Asennetaan alemma kellarikerroksen pilari- ja seinäelementit etenevässä järjestyksessä H-linjan päädystä lähtien 2. Asennetaan alemman kellarikerroksen katon laattaelementit ja ontelolaatat etenevässä järjestyksessä H-linjasta lähtien 3. Asennetaan ylemmän kellarikerroksen seinäelementit 4. Asennetaan ylemmän kellarikerroksen katon laattaelementit ja ontelolaatat etenevässä järjestyksessä H-linjasta lähtien 5. Asennetaan sokkelikuorielementit 6. Asennetaan 1. kerroksen seinä- ja palkkielementit etenevässä järjestyksessä H-linjasta lähtien 7. Asennetaan 1. kerroksen katon laattaelementit ja ontelolaatat etenevässä järjestyksessä H- linjasta lähtien 8. Asennetaan kerrosten pilarielementit etenevässä järjestyksessä H-linjasta lähtien 9. Asennetaan 2. kerroksen 1- ja 2-linjojen nauhaelementit 10. Asennetaan vastaavasti kerrosten elementit 11. Asennetaan kerrosten pilarielementit etenevässä järjestyksessä H-linjasta lähtien 12. Asennetaan 5. kerroksen 1- ja 2-linjojen nauhaelementit 13. Asennetaan vastaavasti 5. ja 6. kerroksen ja iv-konehuoneen elementit

6 Betoniteollisuus ry (16) 3 Rakennelaskelmat 3.1 Pilari Pilari 2D, krs. Ulkoseinän monikerrospilari porrashuoneiden puoleisella sivulla. Tuulikuorma ei vaikuta pilariin, vaan se välittyy suoran laatalle. Palkit ja nauhaelementit tuettu pilariin teräs-piilokonsoleilla. Määräävät rasitukset 2.krs lattian tasolla fem-laskennasta, ks. Liite N d,max = 2682 kn Ulkoseinän nauhaelementin paino: F k = 36 kn, F d = 1.15*36 = 42 kn, e 0 = 330 mm => M d = 14 knm n vaihtelusta johtuva 2.krs normaalivoima ja momentti ovat: Välipohjan jännevälit: 13.3*6,0 m 2 ΔQ k = (2,5+0,5)*13,3/2*6,0/2 = 59,9 kn ΔQ d = 1,5*59,9 = 71,8 kn vaihtelu vaikuttaa vain yhdessä kerroksessa N d = ,8 = 2610 kn Konsoli PCs 3 => e 0,lisä = 48 mm ja taipumasta aiheutuva lisämomentti M xd = 16 knm M d = 71,8*(0,48/2+0,048)+16 = 20,7+16 => M d = 36,7 knm Lasketaan yhden kerroksen korkuisena pilarina 2. kerroksen lattian tasolla, h = L = 3.2 m => H*B = 480*380 4T16 + HT8k225, betoni C40/50

7 Betoniteollisuus ry Rakennelaskelma, tulos Tekijä: PKO Sivu: 1 (3) Betoniteollisuus ry. Päiväys: Rakennuskohde: Työ no: Sisältö: Sijainti: Betoniteollisuus ry. Pilari 2D, 2. krs. BES toimistorakennusi-esimerkki Kahteen suuntaan taivutettu teräsbetonipilari Versio 1.0 Poikkileikkauksen mitat: Pilarin pituus ja nurjahduskertoimet: Korkeus, H = 480 mm Pilarin pituus, L = 3200 mm Leveys, B = 380 mm μ yy = 1 μ zz = 1 A c = mm2 L 0,yy = 3200 mm L 0,zz = 3200 mm Betonipeitteen nimellisarvo ja max. raekoko: i,yy = 138,6 mm i,zz = 109,7 mm Betonipeite, c = 30 mm λ yy = 23,09 λ zz = 29,17 c dev = 10 mm Olosuhdetekijät: Max rakoko, d g = 32 mm t0 = 28 Rasitusluokka = XC1 c nom = 20 mm t = 3650 Suun. käyttöikä = 50 vuotta a min = 35 mm φ(t,t 0 ) = 1,928 RH = 40 % Z Raudoitus: Ø main = 16 mm teräsriv. h sivulla = 2 =nh teräsriv. b sivulla = 2 =nb Y Y bars = 4 kpl ω = 0,080 Ø Haat = 8 mm Z Ø haka,min = 6 mm s = 225 mm Materiaalit: s cl,max = 240 mm Rakenneluokka = 1 A s = 804 mm2 BETONITERÄS A s,min = 590,04 mm2 Osavarmuusluku, γs = 1,1 A s,max = mm2 f yk [Mpa] f yd [Mpa] E s [Mpa] ε yd [ ] ε ud [ ] i s,yy = 194,0 mm A500HW , , i s,zz = 144,1 mm d yy = 434,0 mm BETONI d zz = 334,1 mm α cc = 0,85 UMPIHAAT RIITTÄVÄT Osavarmuusluku, γc = 1,35 f ck [Mpa] f cd [Mpa] f cm [Mpa] E cm [Gpa] ε c3 [ ] ε cu3 [ ] λ η C40/ , ,09 1,75 3,5 0,8 1 Rakenne on: Voimasuureet sisältävät 2-kertaluvun vaikutukset : Ei Sivusiirtymätön Z-Z suunnassa Huomioi mittaepätarkkuudet: Y-Y suunnassa Sivusiirtymätön Y-Y suunnassa MRT - Murtorajatilan voimasuureet [kn] ja [knm] KRT Pitkäaikaisen ja Kokonaiskaarevuuden Puristus = (+) Yläpää (top) Alapää (btm) MRT Momentin suhde jakaumasta Veto = (-) M 0yy,top M 0zz,top M 0yy,btm M 0zz,btm (M 0Eqp / riippuva kerroin N Ed [kn] [knm] [knm] [knm] [knm] M 0Ed ) yy (M 0Eqp / M 0Ed ) zz c yy c zz Tapaus ,830 0,830 9,9 9,9 Tapaus ,830 0,830 9,9 9,9 Tapaus 3 Tapaus 4

8 Betoniteollisuus ry Rakennelaskelma, tulos Tekijä: PKO Sivu: 2 (3) Betoniteollisuus ry. Päiväys: Rakennuskohde: Työ no: Sisältö: Sijainti: Betoniteollisuus ry. Pilari 2D, 2. krs. BES toimistorakennusi-esimerkki Kahteen suuntaan taivutettu teräsbetonipilari Versio 1.0 Mitoitus Y-Y akselin ympäri Ekvivalentin vakiomomentin ja mittaepätarkkuuksien laskenta N Ed M 01,yy M 02,yy M 0e, yy M i,yy Huomioi epätarkkuus(ei): Y-Y suunnassa [kn] [knm] [knm] [knm] [knm] e i,zz = mm Tapaus ,4 Tapaus ,4 Tapaus 3 Tapaus 4 Taivutusmomentin mitoitusarvon laskenta λ yy λ yy >λ lim,yy M 02,yy M 0E,yy M 2,yy M i,yy e 0,zz *N Ed M Ed,yy M Rd,yy [knm] [knm] [knm] [knm] [knm] [knm] [knm] Tapaus 1 36,3 Ei-hoikka 14 8,4 53,64 53,6 319,7 Tapaus 2 36,8 Ei-hoikka 14 8,4 52,2 52,2 323,4 Tapaus 3 Tapaus 4 Mitoitus Z-Z akselin ympäri Ekvivalentin vakiomomentin ja mittaepätarkkuuksien laskenta N Ed M 01,zz M 02,zz M 0e,zz M i,zz [kn] [knm] [knm] [knm] [knm] Huomioi epätarkkuus(ei): Y-Y suunnassa Tapaus ,456 e i,yy = 8,00 mm Tapaus ,2 20,88 Tapaus 3 Tapaus 4 Taivutusmomentin mitoitusarvon laskenta λ zz λ zz >λ lim,zz M 02,zz M 0E,zz M 2,zz M i,zz e 0,yy *N Ed M Ed,zz M Rd,zz [knm] [knm] [knm] [knm] [knm] [knm] [knm] Tapaus 1 36,3 Ei-hoikka 21,456 53,64 53,6 249,4 Tapaus 2 36,8 Ei-hoikka 72 43,2 20,88 52,2 92,9 252,4 Tapaus 3 Tapaus 4 Vino taivutus (EC2 kohta 5.8.9(4)) N Ed N Ed /N Rd a (M Ed /M Rd ) yy (M Ed /M Rd ) zz Kaava 5.39 Ehto: [kn] tulos (5.39) < 1 Tapaus ,541 1,367 0,168 0,215 0,209 OK Tapaus ,526 1,355 0,161 0,368 0,342 OK Tapaus 3 Tapaus 4 HUOM! TÄMÄ LASKENTAPOHJA EI TEE PALOMITOITUSTA! PALOMITOITUS TEHTÄVÄ ERIKSEEN EUROKOODI EN MUKAAN!

9 Betoniteollisuus ry Rakennelaskelma, tulos Tekijä: PKO Sivu: 3 (3) Betoniteollisuus ry. Päiväys: Rakennuskohde: Työ no: Sisältö: Sijainti: Betoniteollisuus ry. Pilari 2D, 2. krs. BES toimistorakennusi-esimerkki Kahteen suuntaan taivutettu teräsbetonipilari Versio Kapasiteettikäyrä Y-Y-akselin ympäri N [kn] ,0 2682, ,0 Z Myy [knm] 6000 Kapasiteettikäyrä Z-Z-akselin ympäri Y NEd NEd Y Z N [kn] ,0 2610, , Mzz [knm]

10 Betoniteollisuus ry (16) 3.2 Porrashuoneen jäykistävä seinä Jäykistävä porrashuoneen seinä, A- ja B-linjojen väliltä Tämä porrashuoneen jäykistävä seinä voi olla raudoittamaton, lukuun ottamatta oven vasenta pieltä, joka pitää raudoittaa ylemmässä kellarikerroksissa.

11 Betoniteollisuus ry (16)

12 Betoniteollisuus ry (16) Oven vasen pieli, ylemmässä kellarikerroksessa: Seinä on puristettu rakenne kaikissa mitoitustapauksissa (ks. Liitteen fem-laskenta), joten seinään ei tarvita seinäkenkiä eikä -pultteja, kuin asennusta helpottamaan. Seinän leikkausrasitukset ja seinänsuuntaiset taivutusrasitukset ovat niin pieniä (<5%), että seinä voidaan mitoittaa vain fem-laskennasta saaduille puristusrasituksille. Seinän korkeus L = L 0 = 3,3 m, pielen leveys H = 550 mm Rasitukset fem-laskennasta, tarkemmin ks. Liite N d = 870 kn/m (Huom. kuorma per metri, ei pielen leveydelle per 0,55m) e 1,end = 0; e 2,end = 20 => Väliseinien kantokykykäyrien perusteella seinän paksuus = 180 mm, raudoitus T8-200, betoni C30/37

13 Betoniteollisuus ry (16) 3.3 Kellarin maanpaineseinä kellarin maanpaineseinä, 1D-E alempi kellarikerros Seinän korkeus L = L 0 = 2,9 m (Maanpinta seinän yläreunasta +3,3 m) Pihalla on tavaraliikennettä => q k = 5,0 kn/m 2 tai O k = 90 kn (Luokka G) (Huom. pistekuorma vaikuttaa eriaikaan kuin jakautunut hyötykuorma) Seinän vierustäyttö, tiivistetty hiekka; γ = 19 kn/m 3, ϕ = 35

14 Betoniteollisuus ry (16) Vierustäytön tiivistämisestä johtuva maanpaine huomioidaan RIL kuvan 9.1S mukaan => 16 kn/m 2 Seinään maan kautta välittyvät mitoitusrasitukset M d ja V d lasketaan kerroksen korkuisena anturaan ja välipohjalaattaan tukeutuvana yksinkertaisen palkkina. (Seinä ei tukeudu pilareihin, vaan on näistä irti.) Suurimmat rasitukset seinälle, kun pihalla on pistekuormat Q k = kn seinästä 5,4 ja 6.3 m:n etäisyydellä. M d,maa = (1,15*22,7*3,3 2 /8)+(1,15*26,7*3,3 2 /9/ 3)+(1,5*2,2*0,85*2,45/3,3)+(1,5*3,3*1,75*1,55/3,3) = 35,5+26,3+2,1+4,1 => M d = 68,0 knm/m V d,alareuna = (1,15*22,7*3,3/2)+(1,15*26,7*3,3/3)+(1,5*3,3*0,85/3,3)+(1,5*2,2*1,75/3,3) = = 43,1+33,8+1,3+1,8 => V d = 80,0 kn/m Alemman kellarin katon tuennan aiheuttama mitoitusmomentti (e=0,25m). Lasketaan minimiarvo (epäedullisin tapaus), koska tämä vähentää maan kautta aiheutuvaa momenttia. (Huom. Tässä tarkoituksella sekoitetaan kuormayhdistelyjä, jotta saadaan helposti varmalla puolen olevan mitoitusmomentti.) M d,k-laatta = 0,9*4,65*13,3/2*(-0,25) = -6,9 knm/m M d = 68,0-6,9 = 61,1 knm/m N d,laatta = 13,3/2*(1,15*(4,65+2,0)+1,5*2,5) = 75,8 kn/m/krs N d,k-seinä = 1,15*3,3*0,25*25 = 23,7 kn/m/krs N d,1k-seinä = 5,0 kn/m (arvio, 1.krs. lasiseinä, h=3,5m) N d = 2*N d,laatta +2*N d,k-seinä +N d,1k-seinä = 2*75,8+2*23,7+5,0 = 204,0 kn/m => seinän paksuus 250 mm, molempiin pintoihin pystyraudoitus T jakoraudoitus T10-300, betoni C30/37 (Huom. Seuraavan sivun laskelmassa vaakateräkset ovat pilarin hakoja, ei seinän jakoteräksiä. Jakoraudoitus T laskettu erikseen.)

15 Betoniteollisuus ry (16)

16 Laskentatulokset Contents 1 Laskentamalli Geometria... 2 Kuormitukset Kuormitustapaukset Kuormitusyhdistelmät... 3 Laskentatulokset Murtorajatila, seinä lionjojen A ja B välissä Maksimi kuormitusyhdistelyistä Mitoitusvoimasuureet eri kuormitusyhdistelmillä Mitoitettavan pilarin voimasuureet, linja D Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 2 / 21

17 1 2 A C F H 1 Laskentamalli 1.1 Geometria Eurocode (NA: Finnish) Havainnekuva B G D E Eurocode (NA: Finnish) Pituusleikkaus 10 m Eurocode (NA: Finnish) Poikkileikkaus 10 m Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 3 / 21

18 2.1 Kuormitustapaukset 2 Kuormitukset [kn/m] q2 [kn/m] Load case q1 No Load case q2 [kn/m] q1 [kn/m] No. Line loads Omapaino Load case M [kn] F [knm] No. Point loads / Eurokoodimitoittaja Page: Date: Designed:

19 No. q1 [kn/m] q2 [kn/m] Load case No. q1 [kn/m] q2 [kn/m] Load case Hq y Hq y Hq y+ Hq y Hq y Hq y+ 154 Hq y Hq y Hq y+ Hq y Hq y Hq y+ Hq y Hq y Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 5 / 21

20 No. q1 [kn/m] q2 [kn/m] Load case No. q1 [kn/m] q2 [kn/m] Load case Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 6 / 21

21 Lumi Lumi Load case [kn/m2] q3 q2 [kn/m2] q1 [kn/m2] No. Surface loads / Eurokoodimitoittaja Page: Date: Designed:

22 No. q1 [kn/m2] q2 [kn/m2] q3 [kn/m2] Load case Lumi Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 8 / 21

23 2.2 Kuormitusyhdistelmät Load combinations No. 1 Name Tuuli +y max STR Type Ultimate Factor Load cases Omapaino+Dead load Lumi Hq y+ 2 Hyöty y+ max STR Ultimate Omapaino+Dead load Lumi 3 EQU y+ Ultimate 0 Hq y+ Omapaino+Dead load 0 4 Tuuli -y max STR Ultimate Omapaino+Dead load Lumi 5 Hyöty -y max STR Ultimate Omapaino+Dead load Lumi 6 Pysyvät + y STR 1.35 Ultimate Omapaino+Dead load 7 Pysyvät -y STR 1.35 Ultimate Omapaino+Dead load 8 Tuuli +y min STR Ultimate Omapaino+Dead load Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 9 / 21

24 No. Name Type Factor Load cases 0 Lumi Hq y+ 9 Tuuli -y min STR Ultimate Omapaino+Dead load 0 Lumi 10 Hyöty +y min STR Ultimate Omapaino+Dead load 0 Lumi 0 Hq y+ 11 Hyöty -y min STR Ultimate Omapaino+Dead load 0 Lumi 0 Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 10 / 21

25 3 Laskentatulokset 3.1 Murtorajatila, seinä lionjojen A ja B välissä Maksimi kuormitusyhdistelyistä Mitoitusvoimasuureet Eurocode (NA: Finnish) code: Max. of combinations - Ny' (Ny'-) - Sections - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 11 / 21

26 3.1.2 Mitoitusvoimasuureet eri kuormitusyhdistelmillä Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Tuuli +y max STR - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 12 / 21

27 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Hyöty y+ max STR - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 13 / 21

28 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - EQU y+ - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 14 / 21

29 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Tuuli -y max STR - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 15 / 21

30 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Hyöty -y max STR - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 16 / 21

31 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Tuuli -y min STR - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 17 / 21

32 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Pysyvät + y STR Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 18 / 21

33 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Hyöty +y min STR - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 19 / 21

34 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Hyöty -y min STR - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 20 / 21

35 3.2 Mitoitettavan pilarin voimasuureet, linja D Leikkaus linjalta D, mitoitusvoimasuureet Eurocode (NA: Finnish) code: Max. of combinations - N (N-) - Graph - [kn] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 21 / 21

BES 2010 Laskentaesimerkki, Logistiikkarakennus

BES 2010 Laskentaesimerkki, Logistiikkarakennus Betoniteollisuus ry. 23.9.2010 1 (28) BES 2010 Laskentaesimerkki, Logistiikkarakennus Sisällys: 1 RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 3 1.1 Rakennejärjestelmän kuvaus 3 1.2 Suunnitteluohje 3 1.2.1 Suunnitteluohjeesta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 3 Poikittaisvoimien jakautumat 3.1 Seinien pystykuormat

SISÄLLYSLUETTELO. 3 Poikittaisvoimien jakautumat 3.1 Seinien pystykuormat ASUINKERROSTALON ESIMERKKILASKELMAT BES 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Rakenteiden suunnitteluperusteet 1.1 Rakennejärjestelmän kuvaus 1.2 Käytettävät suunnitteluohjeet ja normit 1.3 Rakenteiden luokitus 1.4

Lisätiedot

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS OY Sivu 1/15 RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari ESIMERKKI : Kehän mastopilari Perustietoja: - Hallin 1 pääpilarit MP101 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. - Mastopilarit ovat tuettuja heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari ESIMERKKI 3: Nurkkapilari Perustietoja: - Hallin 1 nurkkapilarit MP10 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. 3 Halli 1 6000 - Mastopilarit on tuettu heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211 Betoniteollisuus ry, Elementtisuunnittelu 2013 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211 Osan 1 esittely Palkin laskenta Pekka Nykyri, TkL, yliopettaja Oulun seudun ammattikorkeakoulu 21.11.2013

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006

RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006 CONCRETE RESIDENTIAL HOUSES PIENTALON TERÄSBETONIRUNKO https://www.virtuaaliamk.fi/opintojaksot/030501/1069228479773/11 29102600015/1130240838087/1130240901124.html.stx Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka,

Lisätiedot

T512905 Puurakenteet 1 5 op

T512905 Puurakenteet 1 5 op T512905 Puurakenteet 1 5 op Kantavat puurakenteet Rajatilamitoituksen periaatteet Murtorajatila Materiaalin osavarmuusluku M Kuorman keston ja kosteusvaikutuksen huomioiva lujuuden ja jäykkyyden muunnoskerroin

Lisätiedot

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki Perustietoja - Välipohjan kehäpalkki sijaitsee ensimmäisen kerroksen ulkoseinien päällä. - Välipohjan kehäpalkki välittää ylemmän kerroksen ulkoseinien kuormat alemmille

Lisätiedot

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op.

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. Rak 43-3136 Betonirakenteiden harjoitustyö II syksy 2014 1 Aalto Yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/rakennustekniikan laitos Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. JÄNNITETTY

Lisätiedot

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari Vakiopaaluperustusten laskenta DI Antti Laitakari Yleistä Uusi tekeillä oleva paaluanturaohje päivittää vuodelta 1988 peräisin olevan BY:n vanhan ohjeen by 30-2 (Betonirakenteiden yksityiskohtien ja raudoituksen

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P102 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Palkiston päällä oleva vaneri liimataan palkkeihin

Lisätiedot

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Sivu 1 / 9 MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Tämä selvitys on tilattu rakenteellisen turvallisuuden arvioimiseksi Myntinsyrjän jalkapallohallista. Hallin rakenne vastaa ko. valmistajan tekemiä halleja 90 ja

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE 6.6.2005. MEH-380 ULTRA matalaenergiaharkko

SUUNNITTELUOHJE 6.6.2005. MEH-380 ULTRA matalaenergiaharkko SUUNNITTELUOHJE 6.6.2005 MEH-380 ULTRA matalaenergiaharkko 1. YLEISTÄ 2 Tämä suunnitteluohje koskee vain Lujabetoni Oy:n ULTRA-matalaenergiaharkkoa, tyyppimerkintä MEH-380 ULTRA. Lisäksi suunnittelussa

Lisätiedot

15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet 15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Uutta ja vanhaa Valmisosarakentaminen Suunnitteluprosessi Rakennejärjestelmät Talonrakentaminen

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

MAANVARAINEN PERUSTUS

MAANVARAINEN PERUSTUS MAANVARAINEN PERUSTUS 3.12.2009 Siltaeurokoodien koulutus Heikki Lilja Tiehallinto VARMUUSKERTOIMET / KUORMITUSYHDISTELMÄT: EUROKOODI: DA2* NYKYKÄYTÄNTÖ: - KÄYTETÄÄN KÄYTTÖRAJATILAN OMINAISYHDISTELMÄÄ

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla Esimerkkilaskelma Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla.08.014 3.9.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 ULOSVETOKESTÄVYYS (VTT-S-07607-1)...

Lisätiedot

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet...

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodeilla. 08.12.2011 Jukka Ala-Ojala

Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodeilla. 08.12.2011 Jukka Ala-Ojala Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodeilla 08.12.2011 Jukka Ala-Ojala - Eurokoodi on käytännössä käytössä laajasti vain jännebetonituotteissa, ontelolaatat ja palkit (elementtitoimittajan suunnittelu)

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1.

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100,

Lisätiedot

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät:

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät: PIENTALON PUURUNKO JA JÄYKISTYS https://www.virtuaaliamk.fi/bin/get/eid/51ipycjcf/runko- _ja_vesikattokaavio-oppimisaihio.pdf Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka, Puurakenteet Luentoaineisto: - Materiaalia

Lisätiedot

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan.

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan. 1 Betoninormikortti n:o 27 3.5.2012 ONTELOLAATTA - SEINÄLIITOS Eurokoodi 1992-1-1 1. Normikortin soveltamisalue Tämä normikortti käsittelee raskaasti kuormitettujen (tyypillisesti yli 8-kerroksisten rakennusten)

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona. SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä

Lisätiedot

Tuomas Kaira. Ins.tsto Pontek Oy. Tuomas Kaira

Tuomas Kaira. Ins.tsto Pontek Oy. Tuomas Kaira Ins.tsto Pontek Oy Lasketaan pystykuorman resultantin paikka murtorajatilan STR/GEO yhdistelmän mukaan Lasketaan murtorajatilan STR/GEO yhdistelmän mukaisen pystykuorman aiheuttama kolmion muotoinen pohjapainejakauma

Lisätiedot

M&T Farm s pressuhallit

M&T Farm s pressuhallit M&T Farm s pressuhallit Lasketaan M&T Farm s pressukaarihallin lujuudet. Laskenta tehdään EN standardia käyttäen. Rakenne: Kaarihallit on esitetty alla olevissa kuvissa. Kaarissa käytettävä materiaali

Lisätiedot

MTK TYYPPIPIHATTO HANKE NRO 11997 RAKENNESELOSTUS 20.11.2013. Piirustusnumero 20. Jouko Keränen, RI. Selostuksen laatija: Empumpi Oy

MTK TYYPPIPIHATTO HANKE NRO 11997 RAKENNESELOSTUS 20.11.2013. Piirustusnumero 20. Jouko Keränen, RI. Selostuksen laatija: Empumpi Oy MTK TYYPPIPIHATTO HANKE NRO 11997 RAKENNESELOSTUS 20.11.2013 Piirustusnumero 20 Selostuksen laatija: Empumpi Oy Jouko Keränen, RI Versokuja 5 E, 00790 Helsinki jouko.keranen@empumpi.fi MTK TYYPPIPIHATTO

Lisätiedot

Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet /Rakennusteollisuus RT Betonieurokoodien tilanne Eurokoodien asema Uudessa B-sarjassa eurokoodeihin

Lisätiedot

Teräsrunkoisen. perustaminen,

Teräsrunkoisen. perustaminen, Teräsrunkoisen kangaskatteisen hallin perustaminen, kun perustaminen tehdään ankkuroimalla pilarin pohjalevy terästangoilla maahan asfaltin päältä. FISE-PÄIVÄ 1.11.2006 Pentti Äystö 1 Luvanvaraiset rakennustoimenpiteet:

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Mitoitusesimerkkejä Eurocode 2:n mukaisesti

Mitoitusesimerkkejä Eurocode 2:n mukaisesti Maanvaraisen lattian mitoitus by45/bly7 2014 Mitoitusesimerkkejä Eurocode 2:n mukaisesti BETONI LATTIA 2014 by 45 BETONILATTIAT 2002, korvaa julkaisut by 8 (1975), by 12 (1981), by 31 (1989), by 45 (1997

Lisätiedot

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset

Lisätiedot

Tukimuurielementit 2-80

Tukimuurielementit 2-80 2- Tukimuurielementit Tukimuurien käyttö antaa erinomaiset madollisuudet tonttien ja liikennealueiden pintojen yötykäyttöön. Niillä alue voidaan jäsennellä käyttötarkoituksen mukaisesti eri tasoisiksi

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1 1 2 3 Sisällysluettelo 1. PIILOKONSOLIN TOIMINTATAPA... 4 2. PIILOKONSOLIN RAKENNE... 4 2.1 Piilokonsolin valmistusohjelma... 4 2.2 Piilokonsolin materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 Piilokonsolin

Lisätiedot

Arvioitu poikkileikkauksessa oleva teräspinta-ala. Vaadittu raudoituksen poikkileikkausala. Raudoituksen minimi poikkileikkausala

Arvioitu poikkileikkauksessa oleva teräspinta-ala. Vaadittu raudoituksen poikkileikkausala. Raudoituksen minimi poikkileikkausala 1/6 Latinalaiset isot kirjaimet A A c A s A s,est A s,vaad A s,valittu A s,min A sw A sw, min E c E cd E cm E s F F k F d G G k G Ed Poikkileikkausala Betonin poikkileikkauksen ala Raudoituksen poikkileikkausala

Lisätiedot

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta.

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta. () PYYDETÄÄN PALAUTTAMAAN Vastaanottaja: Timo Surakka / Urpo Manninen Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta. Kohde: Rakennelaskelma nrot:

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Osa 2: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet

Osa 2: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa Perustietoja - Ulkoseinätolpat oletetaan päistään nivelellisesti tuetuksi. - Ulkoseinätolppien heikompi suunta on tuettu nurjahdusta vastaan tuulensuojalevytyksellä.

Lisätiedot

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 BY 5 B-EC 2 nro. 67 Schöck Isokorb KS, QS 17.4.2013 Tekninen neuvonta ja laskentapyynnöt Linterm Oy Puh.: 0207 430 890 Faksi: 0207 430 891 info@schoeck.fi

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen

1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen 1. MASTOPILARIN MITOITUSMENETELMÄ 1.1 Käyttökohteet Mitoitusmenetelmä soveltuu ensisijaisesti yksilaivaisen, yksikerroksisen mastojäykistetyn teräsbetonikehän tarkkaan analysointiin. Menetelmän soveltamisessa

Lisätiedot

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 EUROKOODI 2012 SEMINAARI Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 Koulutus ja käyttöönotto Eurokoodikoulutukset järjestettiin pääosin 2007 Oppilaitoksissa opetus pääosin eurokoodipohjaista

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4

Lisätiedot

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu SBKL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu SBKL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 SBKL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...

Lisätiedot

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA LIITE 1 1 (10) BY:N KÄYTTÖSELOSTE n:o 385 PASI-VAIJERILENKKISIDONTA KÄYTTÖOHJE 12.6.2013 PASI-VAIJERILENKIT PASI-100 PASI-400 Ei-kantavan ulkoseinäelementin yläreunan sitominen ontelolaatan reunaan 2 (10)

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Ikkunapalkki 2,9 m 20.6.

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Ikkunapalkki 2,9 m 20.6. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Mitoitusohjeet ja paaluvälin määrittämistä varten laaditut kuvaajat jatkuville paaluanturoille helpottavat ja nopeuttavat RR - ja

Lisätiedot

TT- JA HTT- LAATTOJEN LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE 1- KERROKSISISSA RAKENNUKSISSA

TT- JA HTT- LAATTOJEN LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE 1- KERROKSISISSA RAKENNUKSISSA 1 SUUNNITTELUOHJE 15.4.2008 TT- JA HTT- LAATTOJEN LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE 1- KERROKSISISSA RAKENNUKSISSA Ohje on laadittu Betonikeskus ry:n Elementtijaoksen toimesta. Elementtisuunnittelun

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus

EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus Toinen painos EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus Eurokoodi 5 2 EC5 Sovelluslaskelmat - Asuinrakennus EC 5 sovelluslaskelmat Asuinrakennus 3 4 PDF-julkaisu, maaliskuu 2010 ALKUSANAT Tämä ohje on laadittu

Lisätiedot

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI DI Antti Laitakari Yleistä Uusi TB-paalujen tuotelehti korvaa Rakennusteollisuuden aiemmin julkaisemat teräsbetonipaalua koskevat tuotelehdet liitteineen Paalujen

Lisätiedot

Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS

Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 30/10/2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heini

Lisätiedot

Kun levyjä on kaksi päällekkäin huomioidaan ainoastaan yksi levykerros.

Kun levyjä on kaksi päällekkäin huomioidaan ainoastaan yksi levykerros. 2.1.2008 GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHI 13, GHI 15 JA GHU 13 SEKÄ GYPROC- RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15 JA GTS 9 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN SUUNNITTELUARVOT JA TAULUKKOMITOITUSOHJEET

Lisätiedot

RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat

RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry 2 RIL 229-2-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

Taulukkoja käytettäessä ei tarvita lisätarkistuksia leikkaus- ja vääntökestävyyden, ankkurointiyksityiskohtien tai lohkeilun suhteen.

Taulukkoja käytettäessä ei tarvita lisätarkistuksia leikkaus- ja vääntökestävyyden, ankkurointiyksityiskohtien tai lohkeilun suhteen. TAULUKKOMITOITUS 1. Yleistä Tässä esitetään eurokoodin SFS-EN 199-1- ja Suomen kansallisen liitteen mukainen taulukkomitoitus normaalipainoiselle betonille. Standardiin nähden esitystapa on tiivistetty

Lisätiedot

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet 1 1 YLEISTÄ 2 2 LAMMI-LÄMPÖKIVIEN OMINAISUUDET 2 3 MITTAJÄRJESTELMÄ 3 4 LASKENTAPERUSTEET 3 5 KUORMAT 3 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET 4 7 SEINÄN

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnittelu

Ontelolaattojen suunnittelu Ontelolaattojen suunnittelu - rei`itys ja varaukset, laattajako - valmistustekniikan tuomat reunaehdot - kuormat ja kuormien jako - kantokyky, laattatyypin valinta Ontelolaataston suunnitteluohje Alan

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Osa 4: Palkit Palkkien suunnittelu eurokoodeilla Johdanto Mitoitusmenettely Palonkestävyys

Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Osa 4: Palkit Palkkien suunnittelu eurokoodeilla Johdanto Mitoitusmenettely Palonkestävyys 1(12) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ 3 2 LAMMI-LÄMPÖKIVIEN OMINAISUUDET 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ 4 4 LASKENTAPERUSTEET 4 5 KUORMAT 4 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET 5 7 SEINÄN

Lisätiedot

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Rakenneterästen myötörajan f y ja vetomurtolujuuden f u arvot valitaan seuraavasti: a) käytetään suoraan tuotestandardin arvoja f y = R eh ja f u = R m b) tai käytetään

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Osa 1: Eurokoodimitoituksen perusteet

Osa 1: Eurokoodimitoituksen perusteet 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

LATTIA- JA KATTOPALKIT

LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT Kerto -palkit soveltuvat kantaviksi palkeiksi niin puurunkoisiin kuin kiviainesrunkoisiin rakennuksiin. Kerto-palkkeja käytetään mm. alapohja-, välipohja-,

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AK Pilarikengät Käyttöohje 2

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AK Pilarikengät Käyttöohje 2 2 3 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. PILARIKENGÄN TOIMINTATAPA 4 2. KENGÄN RAKENNE 4 2.1 Kenkien valmistusohjelma 4 2.2 Kenkien materiaalit 4 2.3 Valmistustapa 4 2.4 Valmistustoleranssit 4 2.5 AK-pilarikengän

Lisätiedot

HPKM pilarikengät. Pilareiden pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje

HPKM pilarikengät. Pilareiden pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje HPKM pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin Versio: FI 8/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 14 Tekninen käyttöohje HPKM pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

Kevytsorabetoniharkkorakenteiden eurokoodimitoitus

Kevytsorabetoniharkkorakenteiden eurokoodimitoitus Kevytsorabetoniharkkorakenteiden eurokoodimitoitus Timo Tikanoja, DI Erityisasiantuntija, Rakennusteollisuus RT timo.tikanoja@rakennusteollisuus.fi Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6. (korvaa 1.10.2014 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6. (korvaa 1.10.2014 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 1.2.2015 urokoodi 6 (korvaa 1.10.2014 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s.

Lisätiedot

Tampereen Tornihotelli CASE STUDY. Juha Valjus Finnmap Consulting Oy 17.11.2011

Tampereen Tornihotelli CASE STUDY. Juha Valjus Finnmap Consulting Oy 17.11.2011 Tampereen Tornihotelli CASE STUDY Juha Valjus Finnmap Consulting Oy 17.11.2011 TAMPEREEN TORNIHOTELLI 2011 2 TAMPEREEN TORNIHOTELLI 2011 Veturitalli Ravintolat ja kokoustilat Torniosa Huoneet ja Lounge

Lisätiedot

PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE

PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE 5/2013 PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE AK-KENKIEN PERUSPULTIT AET, AES Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 389 (BY 5B) RakMK no 70 (BY 5B-EC2) Eurokoodi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSPULTIN TOIMINTATAPA...

Lisätiedot

Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015

Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015 Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015 Tero Lahtela Suuren jännevälin NR yläpohja L = 10 30 m L < 10 m Stabiliteettiongelma Kokonaisjäykistys puutteellinen Yksittäisten puristussauvojen tuenta puutteellinen

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Alumiinirakenteet

Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Alumiinirakenteet 1 Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Alumiinirakenteet 2015 Ympäristöministeriö 2 Alumiinirakenteet Ohjeet 2015 Sisältö 1 SOVELTAMISALA... 2 2 RAKENTEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 Toteutusasiakirjat...

Lisätiedot

2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi.

2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi. sivu 1 ABeam Pikamitoitusohjelma versio 2.1 Käyttöohje 1.0 Abeam pikamitoitusohjelma 1.1 Ohjelman käyttötarkoitus. Rakenteiden pääsuunnittelija suorittaa ABeam ohjelmalla ontelolaattatasoa kantavan A-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. AD diagonaaliansas koostuu kahdesta paarrelangasta ja niiden väliin hitsatusta yhtenäisestä diagonaalissa.

SISÄLLYSLUETTELO. AD diagonaaliansas koostuu kahdesta paarrelangasta ja niiden väliin hitsatusta yhtenäisestä diagonaalissa. Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 ANSASLIITOKSEN TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 3 VALMISTUS... 4 3.1 Valmistustapa ja merkinnät... 4 3.2 Valmistustoleranssit... 4 3.3

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

MITOITUSKÄYRÄT JA SUUNNITTELUOHJE (EN-1993-1-3 mukaan) Kevytorret Mallit Z ja C

MITOITUSKÄYRÄT JA SUUNNITTELUOHJE (EN-1993-1-3 mukaan) Kevytorret Mallit Z ja C MITOITUSKÄYRÄT JA SUUNNITTELUOHJE (EN--- mukaan) Kevytorret Mallit Z ja C Teräsorsilla on VTT:n laadunvalvontasopimus Teräksisiä kevytorsia käytetään katto- ja seinärakenteissa sekundäärikannattajina.

Lisätiedot

16.7.2013 16:48:56. FarmiMalli Oy. Nykyisten kattovasojen kannatus. 3D Rakenne

16.7.2013 16:48:56. FarmiMalli Oy. Nykyisten kattovasojen kannatus. 3D Rakenne 16:48:56 Nykyisten kattovasojen kannatus 3D Rakenne Kuivuri, Harjapalkki Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta.

Lisätiedot