BES 2010 Laskentaesimerkki, Toimistorakennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BES 2010 Laskentaesimerkki, Toimistorakennus"

Transkriptio

1 Betoniteollisuus ry (16) BES 2010 Laskentaesimerkki, Toimistorakennus Sisällys: 1 RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Rakennejärjestelmän kuvaus Suunnitteluohje Suunnitteluohjeesta sallitut poikkeamat Rakenteiden luokitus Suunnittelussa käytettävät kestävyydet ja kuormat Rakennuspohjan kestävyys Kuormien ominaisarvot Taipuma Kuormien yhdistely vähennysten käyttö 4 2 SUUNNITTELUAIKAINEN ASENNUSJÄRJESTYS 5 3 RAKENNELASKELMAT Pilari Pilari 2D, krs Porrashuoneen jäykistävä seinä Jäykistävä porrashuoneen seinä, A- ja B-linjojen väliltä Kellarin maanpaineseinä kellarin maanpaineseinä, 1D-E alempi kellarikerros 13 4 LIITE: FEM-LASKENTATULOKSET 16

2 Betoniteollisuus ry (16) 1 Rakenteiden suunnitteluperusteet 1.1 Rakennejärjestelmän kuvaus Toimistorakennus (koko P*L*K = 43,9*14,2* ,4+5,9 7,3 m 3 ) sijaitsee Helsingissä sisämaassa tasaisella avoimella alueella. Rakennuksessa on 6+1 maanpäällistä kerrosta ja 2 maanalaista kerrosta. Rakennuksen runko on teräsbetoni- ja jännebetonielementeistä koottu pilari-palkki -ontelolaatta -runko. Väestönsuoja on paikallavalettu. Rakennus on jäykistetty elementtiseinillä ja -porras-hissi -torneilla. Ontelolaatasto toimii jäykistävänä levynä. Pilarit ovat kahden tai kolmen kerroksen korkuisia monikerrospilareita. Pilarit kiinnitettään perustuksiin ja toisiinsa pilarikengillä. Palkit ovat yksiaukkoisia matalapalkkeja. Palkit kiinnitettään pilareihin piilokonsolilla. Jäykistävien seinäelementtien kiinnityksessä käytettään tarvittaessa seinäkenkiä. Kellarin elementtirakenteiset maanpaineseinät toimivat yksiaukkoisina yhteen suuntaan kantavina laattoina, jotka tukeutuvat välipohjiin ja perustuksiin. Rakennus perustetaan maanvaraisille paikallavaletuille teräsbetonianturoille, ja alimman kellarikerroksen lattia on maanvarainen teräsbetonilattia. Rakennuksen ulkoseinät ovat betoni-mineraalivilla-betoni -sandwichelementtejä, ja yläpohja on kevytsorakatto.

3 Betoniteollisuus ry (16) 1.2 Suunnitteluohje Toimistorakennus suunnitellaan eurokoodien SFS-EN 1990, SFS-EN 1991, SFS-EN 1992 ja SFS-EN 1997 sekä näiden standardien Suomen kansallisten liitteiden mukaan Suunnitteluohjeesta sallitut poikkeamat Ei sallita. 1.3 Rakenteiden luokitus Seuraamusluokka (SFS-EN 1990 NA): CC2 Seuraamusluokka onnettomuusrajatilassa (SFS-EN NA): CC2b Toteutusluokka (SFS-EN 13670): 2 Toteutuksen toleranssiluokka (SFS-EN 13670): 1 Valmistustoleranssit (SFS-EN 13369): Ontelolaatat SFS-EN 1168 ja pilarit ja palkit SFS-EN tiukennetut toleranssit. Tässä yhteydessä myös betonin lujuuden keskihajonnan on osoitetaan olevan enintään 10 %. (Em. tuotestandardien tiukennetut valmistustoleranssit vastaavat SFS-EN liitteen A mukaisia pienennettyjä poikkeamia.) Sisä- ja julkisivuseinäelementit (SFS-EN 14992): Luokka B Rakennesuunnittelutehtävän vaativuusluokka (RakMk A2): muuten A, mutta pilarit ja jännitetyt rakenteet AA Hankkeen vaativuusluokka (RIL 241): V2 Suunniteltu käyttöikä: muuten 50 vuotta, mutta perustukset 100 vuotta Kantavien rakenneosien palonkestävyysaika: R60 Betonirakenteiden ympäristön rasitusluokka (SFS-EN 206-1): Perustukset: XC2 Pilarit, palkit, sisäseinät ja ontelolaatat: XC1 Kellarin lattia: XC2 Julkisivuelementtien sisäkuori: XC1, ja ulkokuori: XC3, XF1 1.4 Suunnittelussa käytettävät kestävyydet ja kuormat Rakennuspohjan kestävyys Maapohjan kantokestävyyden ominaisarvo: 500 kn/m Kuormien ominaisarvot Tuulen puuskanopeuspaineen ominaisarvo: q p0 (h) = q p (h) = 0,81 kn/m 2 (tuulen nopeuden perusarvo 21 m/s2, rakennuksen tuulelle altis korkeus (h) 24,4 m, maastoluokka 2) Yläpohja Lumikuorman ominaisarvo maanpinnalla: s k = 2,5 kn/m 2 Lumikuorman ominaisarvo katolla: s = 2,0 kn/m 2 (tuulensuojaisuuskerroin C e = 1.0, muotokerroin µ i = 0.8). Lumen kinostuminen katolle IV-konehuoneen viereen määritellään SFS-EN NA:n mukaan.

4 Betoniteollisuus ry (16) Pintarakenteet g k = 2,0 kn/m 2 IV-konehuoneen lattian n ominaisarvo: q k = 5,0 kn/m 2 (luokka E) Pintarakenteet g k = 2,5 kn/m 2 Toimistokerrosten 1..6 välipohjat: n ominaisarvo: q k = 2,5 kn/m 2 (luokka B) väliseinistä (väliseinän paino 1,0 kn/m), ominaisarvo: q k = 0,5 kn/m 2 (luokka B) (Huom. toimistorakennuksen ei-kantavien väliseinien paikkaa sallitaan muutettavaksi => väliseinät ovat siirrettäviä => paino käsiteltävä hyötykuormana. Ks. SFS-EN (5)P, 5.2.2(2)P ja 6.3.1(8) ) Pintarakenteet g k = 1,5 kn/m 2 Kellarikerrosten väli- ja alapohja Piha n ominaisarvo: q k = 2,5 kn/m 2 (luokka E) väliseinistä (väliseinän paino 1,0 kn/m), ominaisarvo: q k = 0,5 kn/m 2 (luokka B) Pintarakenteet g k = 1,5 kn/m 2 n ominaisarvo: q k = 5,0 kn/m2 ja Q k = 90 kn (Luokka G) (Huom. jakautunut hyötykuorma ja pistekuorma eivät vaikuttaa samaan aikaan.) Taipuma Palkkien ja laattojen taipuma SFS-EN mukaan, yleensä käyttörajatilassa kuormien pitkäaikaisyhdistelmän vallitessa w max L/ Kuormien yhdistely n, tuulikuoman ja katon lumikuorman ψ-kertoimien arvot SFS-EN 1990 Suomen kansallisen liitteen mukaan. IV-konehuoneen hyötykuorman ψ-kertoimien arvot määritellään kuormaluokan E mukaan. Rakennuksen tai rakennusosien seuraamusluokka ei edellytä korotuksia kuormien ominaisarvoihin. Rakenneosat, joiden suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta, ilmastosta johtuvien kuormien ominaisarvot kerrotaan luvulla 1, vähennysten käyttö Pilari- ja seinärakenteille saa tehdä hyötykuormien kerrosvähennyksen (α n ), mutta palkki- tai lattarakenteille ei saa tehdä hyötykuorman pinta-alavähennystä (α A ).

5 Betoniteollisuus ry (16) 2 Suunnitteluaikainen asennusjärjestys Suunnitteluaikana oletetaan, että toimistorakennus asennetaan seuraavassa järjestyksessä. Ennen elementtien asennuksen alkamista ovat anturat ja väestönsuoja valettuja. Anturoissa ja väestönsuojassa ovat pilarien peruspultit ja seinäelementtien tarvitsemat kiinnikkeet. Rakennuksen asennusaikainen vakavuus hoidetaan samoin kuin lopullinenkin vakavuus. Pilarit ja seinät kantavat saumaamattomina yhden kerroksen vaakakuormat. Elementtien asentaminen sisältää, elementtien paikoilleen sijoittamisen lisäksi myös elementtien tilapäisen ja lopullisen kiinnittämisen, mukaan luettuna sauma- ja jälkivalut. Elementtejä voidaan kuormittaa yläpuolisilla rakenteilla vasta, kun sauma- ja jälkivalut ovat kovettuneet rakennesuunnitelmissa määriteltyyn purkulujuuteen. Pilarit voidaan kuitenkin asentaa ennen kuin ontelolaataston saumavalut ovat kovettuneet. Toimistorakennuksen runkoelementtien asentaminen aloitetaan rakennuksen H-linjan päädystä. 1. Asennetaan alemma kellarikerroksen pilari- ja seinäelementit etenevässä järjestyksessä H-linjan päädystä lähtien 2. Asennetaan alemman kellarikerroksen katon laattaelementit ja ontelolaatat etenevässä järjestyksessä H-linjasta lähtien 3. Asennetaan ylemmän kellarikerroksen seinäelementit 4. Asennetaan ylemmän kellarikerroksen katon laattaelementit ja ontelolaatat etenevässä järjestyksessä H-linjasta lähtien 5. Asennetaan sokkelikuorielementit 6. Asennetaan 1. kerroksen seinä- ja palkkielementit etenevässä järjestyksessä H-linjasta lähtien 7. Asennetaan 1. kerroksen katon laattaelementit ja ontelolaatat etenevässä järjestyksessä H- linjasta lähtien 8. Asennetaan kerrosten pilarielementit etenevässä järjestyksessä H-linjasta lähtien 9. Asennetaan 2. kerroksen 1- ja 2-linjojen nauhaelementit 10. Asennetaan vastaavasti kerrosten elementit 11. Asennetaan kerrosten pilarielementit etenevässä järjestyksessä H-linjasta lähtien 12. Asennetaan 5. kerroksen 1- ja 2-linjojen nauhaelementit 13. Asennetaan vastaavasti 5. ja 6. kerroksen ja iv-konehuoneen elementit

6 Betoniteollisuus ry (16) 3 Rakennelaskelmat 3.1 Pilari Pilari 2D, krs. Ulkoseinän monikerrospilari porrashuoneiden puoleisella sivulla. Tuulikuorma ei vaikuta pilariin, vaan se välittyy suoran laatalle. Palkit ja nauhaelementit tuettu pilariin teräs-piilokonsoleilla. Määräävät rasitukset 2.krs lattian tasolla fem-laskennasta, ks. Liite N d,max = 2682 kn Ulkoseinän nauhaelementin paino: F k = 36 kn, F d = 1.15*36 = 42 kn, e 0 = 330 mm => M d = 14 knm n vaihtelusta johtuva 2.krs normaalivoima ja momentti ovat: Välipohjan jännevälit: 13.3*6,0 m 2 ΔQ k = (2,5+0,5)*13,3/2*6,0/2 = 59,9 kn ΔQ d = 1,5*59,9 = 71,8 kn vaihtelu vaikuttaa vain yhdessä kerroksessa N d = ,8 = 2610 kn Konsoli PCs 3 => e 0,lisä = 48 mm ja taipumasta aiheutuva lisämomentti M xd = 16 knm M d = 71,8*(0,48/2+0,048)+16 = 20,7+16 => M d = 36,7 knm Lasketaan yhden kerroksen korkuisena pilarina 2. kerroksen lattian tasolla, h = L = 3.2 m => H*B = 480*380 4T16 + HT8k225, betoni C40/50

7 Betoniteollisuus ry Rakennelaskelma, tulos Tekijä: PKO Sivu: 1 (3) Betoniteollisuus ry. Päiväys: Rakennuskohde: Työ no: Sisältö: Sijainti: Betoniteollisuus ry. Pilari 2D, 2. krs. BES toimistorakennusi-esimerkki Kahteen suuntaan taivutettu teräsbetonipilari Versio 1.0 Poikkileikkauksen mitat: Pilarin pituus ja nurjahduskertoimet: Korkeus, H = 480 mm Pilarin pituus, L = 3200 mm Leveys, B = 380 mm μ yy = 1 μ zz = 1 A c = mm2 L 0,yy = 3200 mm L 0,zz = 3200 mm Betonipeitteen nimellisarvo ja max. raekoko: i,yy = 138,6 mm i,zz = 109,7 mm Betonipeite, c = 30 mm λ yy = 23,09 λ zz = 29,17 c dev = 10 mm Olosuhdetekijät: Max rakoko, d g = 32 mm t0 = 28 Rasitusluokka = XC1 c nom = 20 mm t = 3650 Suun. käyttöikä = 50 vuotta a min = 35 mm φ(t,t 0 ) = 1,928 RH = 40 % Z Raudoitus: Ø main = 16 mm teräsriv. h sivulla = 2 =nh teräsriv. b sivulla = 2 =nb Y Y bars = 4 kpl ω = 0,080 Ø Haat = 8 mm Z Ø haka,min = 6 mm s = 225 mm Materiaalit: s cl,max = 240 mm Rakenneluokka = 1 A s = 804 mm2 BETONITERÄS A s,min = 590,04 mm2 Osavarmuusluku, γs = 1,1 A s,max = mm2 f yk [Mpa] f yd [Mpa] E s [Mpa] ε yd [ ] ε ud [ ] i s,yy = 194,0 mm A500HW , , i s,zz = 144,1 mm d yy = 434,0 mm BETONI d zz = 334,1 mm α cc = 0,85 UMPIHAAT RIITTÄVÄT Osavarmuusluku, γc = 1,35 f ck [Mpa] f cd [Mpa] f cm [Mpa] E cm [Gpa] ε c3 [ ] ε cu3 [ ] λ η C40/ , ,09 1,75 3,5 0,8 1 Rakenne on: Voimasuureet sisältävät 2-kertaluvun vaikutukset : Ei Sivusiirtymätön Z-Z suunnassa Huomioi mittaepätarkkuudet: Y-Y suunnassa Sivusiirtymätön Y-Y suunnassa MRT - Murtorajatilan voimasuureet [kn] ja [knm] KRT Pitkäaikaisen ja Kokonaiskaarevuuden Puristus = (+) Yläpää (top) Alapää (btm) MRT Momentin suhde jakaumasta Veto = (-) M 0yy,top M 0zz,top M 0yy,btm M 0zz,btm (M 0Eqp / riippuva kerroin N Ed [kn] [knm] [knm] [knm] [knm] M 0Ed ) yy (M 0Eqp / M 0Ed ) zz c yy c zz Tapaus ,830 0,830 9,9 9,9 Tapaus ,830 0,830 9,9 9,9 Tapaus 3 Tapaus 4

8 Betoniteollisuus ry Rakennelaskelma, tulos Tekijä: PKO Sivu: 2 (3) Betoniteollisuus ry. Päiväys: Rakennuskohde: Työ no: Sisältö: Sijainti: Betoniteollisuus ry. Pilari 2D, 2. krs. BES toimistorakennusi-esimerkki Kahteen suuntaan taivutettu teräsbetonipilari Versio 1.0 Mitoitus Y-Y akselin ympäri Ekvivalentin vakiomomentin ja mittaepätarkkuuksien laskenta N Ed M 01,yy M 02,yy M 0e, yy M i,yy Huomioi epätarkkuus(ei): Y-Y suunnassa [kn] [knm] [knm] [knm] [knm] e i,zz = mm Tapaus ,4 Tapaus ,4 Tapaus 3 Tapaus 4 Taivutusmomentin mitoitusarvon laskenta λ yy λ yy >λ lim,yy M 02,yy M 0E,yy M 2,yy M i,yy e 0,zz *N Ed M Ed,yy M Rd,yy [knm] [knm] [knm] [knm] [knm] [knm] [knm] Tapaus 1 36,3 Ei-hoikka 14 8,4 53,64 53,6 319,7 Tapaus 2 36,8 Ei-hoikka 14 8,4 52,2 52,2 323,4 Tapaus 3 Tapaus 4 Mitoitus Z-Z akselin ympäri Ekvivalentin vakiomomentin ja mittaepätarkkuuksien laskenta N Ed M 01,zz M 02,zz M 0e,zz M i,zz [kn] [knm] [knm] [knm] [knm] Huomioi epätarkkuus(ei): Y-Y suunnassa Tapaus ,456 e i,yy = 8,00 mm Tapaus ,2 20,88 Tapaus 3 Tapaus 4 Taivutusmomentin mitoitusarvon laskenta λ zz λ zz >λ lim,zz M 02,zz M 0E,zz M 2,zz M i,zz e 0,yy *N Ed M Ed,zz M Rd,zz [knm] [knm] [knm] [knm] [knm] [knm] [knm] Tapaus 1 36,3 Ei-hoikka 21,456 53,64 53,6 249,4 Tapaus 2 36,8 Ei-hoikka 72 43,2 20,88 52,2 92,9 252,4 Tapaus 3 Tapaus 4 Vino taivutus (EC2 kohta 5.8.9(4)) N Ed N Ed /N Rd a (M Ed /M Rd ) yy (M Ed /M Rd ) zz Kaava 5.39 Ehto: [kn] tulos (5.39) < 1 Tapaus ,541 1,367 0,168 0,215 0,209 OK Tapaus ,526 1,355 0,161 0,368 0,342 OK Tapaus 3 Tapaus 4 HUOM! TÄMÄ LASKENTAPOHJA EI TEE PALOMITOITUSTA! PALOMITOITUS TEHTÄVÄ ERIKSEEN EUROKOODI EN MUKAAN!

9 Betoniteollisuus ry Rakennelaskelma, tulos Tekijä: PKO Sivu: 3 (3) Betoniteollisuus ry. Päiväys: Rakennuskohde: Työ no: Sisältö: Sijainti: Betoniteollisuus ry. Pilari 2D, 2. krs. BES toimistorakennusi-esimerkki Kahteen suuntaan taivutettu teräsbetonipilari Versio Kapasiteettikäyrä Y-Y-akselin ympäri N [kn] ,0 2682, ,0 Z Myy [knm] 6000 Kapasiteettikäyrä Z-Z-akselin ympäri Y NEd NEd Y Z N [kn] ,0 2610, , Mzz [knm]

10 Betoniteollisuus ry (16) 3.2 Porrashuoneen jäykistävä seinä Jäykistävä porrashuoneen seinä, A- ja B-linjojen väliltä Tämä porrashuoneen jäykistävä seinä voi olla raudoittamaton, lukuun ottamatta oven vasenta pieltä, joka pitää raudoittaa ylemmässä kellarikerroksissa.

11 Betoniteollisuus ry (16)

12 Betoniteollisuus ry (16) Oven vasen pieli, ylemmässä kellarikerroksessa: Seinä on puristettu rakenne kaikissa mitoitustapauksissa (ks. Liitteen fem-laskenta), joten seinään ei tarvita seinäkenkiä eikä -pultteja, kuin asennusta helpottamaan. Seinän leikkausrasitukset ja seinänsuuntaiset taivutusrasitukset ovat niin pieniä (<5%), että seinä voidaan mitoittaa vain fem-laskennasta saaduille puristusrasituksille. Seinän korkeus L = L 0 = 3,3 m, pielen leveys H = 550 mm Rasitukset fem-laskennasta, tarkemmin ks. Liite N d = 870 kn/m (Huom. kuorma per metri, ei pielen leveydelle per 0,55m) e 1,end = 0; e 2,end = 20 => Väliseinien kantokykykäyrien perusteella seinän paksuus = 180 mm, raudoitus T8-200, betoni C30/37

13 Betoniteollisuus ry (16) 3.3 Kellarin maanpaineseinä kellarin maanpaineseinä, 1D-E alempi kellarikerros Seinän korkeus L = L 0 = 2,9 m (Maanpinta seinän yläreunasta +3,3 m) Pihalla on tavaraliikennettä => q k = 5,0 kn/m 2 tai O k = 90 kn (Luokka G) (Huom. pistekuorma vaikuttaa eriaikaan kuin jakautunut hyötykuorma) Seinän vierustäyttö, tiivistetty hiekka; γ = 19 kn/m 3, ϕ = 35

14 Betoniteollisuus ry (16) Vierustäytön tiivistämisestä johtuva maanpaine huomioidaan RIL kuvan 9.1S mukaan => 16 kn/m 2 Seinään maan kautta välittyvät mitoitusrasitukset M d ja V d lasketaan kerroksen korkuisena anturaan ja välipohjalaattaan tukeutuvana yksinkertaisen palkkina. (Seinä ei tukeudu pilareihin, vaan on näistä irti.) Suurimmat rasitukset seinälle, kun pihalla on pistekuormat Q k = kn seinästä 5,4 ja 6.3 m:n etäisyydellä. M d,maa = (1,15*22,7*3,3 2 /8)+(1,15*26,7*3,3 2 /9/ 3)+(1,5*2,2*0,85*2,45/3,3)+(1,5*3,3*1,75*1,55/3,3) = 35,5+26,3+2,1+4,1 => M d = 68,0 knm/m V d,alareuna = (1,15*22,7*3,3/2)+(1,15*26,7*3,3/3)+(1,5*3,3*0,85/3,3)+(1,5*2,2*1,75/3,3) = = 43,1+33,8+1,3+1,8 => V d = 80,0 kn/m Alemman kellarin katon tuennan aiheuttama mitoitusmomentti (e=0,25m). Lasketaan minimiarvo (epäedullisin tapaus), koska tämä vähentää maan kautta aiheutuvaa momenttia. (Huom. Tässä tarkoituksella sekoitetaan kuormayhdistelyjä, jotta saadaan helposti varmalla puolen olevan mitoitusmomentti.) M d,k-laatta = 0,9*4,65*13,3/2*(-0,25) = -6,9 knm/m M d = 68,0-6,9 = 61,1 knm/m N d,laatta = 13,3/2*(1,15*(4,65+2,0)+1,5*2,5) = 75,8 kn/m/krs N d,k-seinä = 1,15*3,3*0,25*25 = 23,7 kn/m/krs N d,1k-seinä = 5,0 kn/m (arvio, 1.krs. lasiseinä, h=3,5m) N d = 2*N d,laatta +2*N d,k-seinä +N d,1k-seinä = 2*75,8+2*23,7+5,0 = 204,0 kn/m => seinän paksuus 250 mm, molempiin pintoihin pystyraudoitus T jakoraudoitus T10-300, betoni C30/37 (Huom. Seuraavan sivun laskelmassa vaakateräkset ovat pilarin hakoja, ei seinän jakoteräksiä. Jakoraudoitus T laskettu erikseen.)

15 Betoniteollisuus ry (16)

16 Laskentatulokset Contents 1 Laskentamalli Geometria... 2 Kuormitukset Kuormitustapaukset Kuormitusyhdistelmät... 3 Laskentatulokset Murtorajatila, seinä lionjojen A ja B välissä Maksimi kuormitusyhdistelyistä Mitoitusvoimasuureet eri kuormitusyhdistelmillä Mitoitettavan pilarin voimasuureet, linja D Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 2 / 21

17 1 2 A C F H 1 Laskentamalli 1.1 Geometria Eurocode (NA: Finnish) Havainnekuva B G D E Eurocode (NA: Finnish) Pituusleikkaus 10 m Eurocode (NA: Finnish) Poikkileikkaus 10 m Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 3 / 21

18 2.1 Kuormitustapaukset 2 Kuormitukset [kn/m] q2 [kn/m] Load case q1 No Load case q2 [kn/m] q1 [kn/m] No. Line loads Omapaino Load case M [kn] F [knm] No. Point loads / Eurokoodimitoittaja Page: Date: Designed:

19 No. q1 [kn/m] q2 [kn/m] Load case No. q1 [kn/m] q2 [kn/m] Load case Hq y Hq y Hq y+ Hq y Hq y Hq y+ 154 Hq y Hq y Hq y+ Hq y Hq y Hq y+ Hq y Hq y Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 5 / 21

20 No. q1 [kn/m] q2 [kn/m] Load case No. q1 [kn/m] q2 [kn/m] Load case Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 6 / 21

21 Lumi Lumi Load case [kn/m2] q3 q2 [kn/m2] q1 [kn/m2] No. Surface loads / Eurokoodimitoittaja Page: Date: Designed:

22 No. q1 [kn/m2] q2 [kn/m2] q3 [kn/m2] Load case Lumi Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 8 / 21

23 2.2 Kuormitusyhdistelmät Load combinations No. 1 Name Tuuli +y max STR Type Ultimate Factor Load cases Omapaino+Dead load Lumi Hq y+ 2 Hyöty y+ max STR Ultimate Omapaino+Dead load Lumi 3 EQU y+ Ultimate 0 Hq y+ Omapaino+Dead load 0 4 Tuuli -y max STR Ultimate Omapaino+Dead load Lumi 5 Hyöty -y max STR Ultimate Omapaino+Dead load Lumi 6 Pysyvät + y STR 1.35 Ultimate Omapaino+Dead load 7 Pysyvät -y STR 1.35 Ultimate Omapaino+Dead load 8 Tuuli +y min STR Ultimate Omapaino+Dead load Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 9 / 21

24 No. Name Type Factor Load cases 0 Lumi Hq y+ 9 Tuuli -y min STR Ultimate Omapaino+Dead load 0 Lumi 10 Hyöty +y min STR Ultimate Omapaino+Dead load 0 Lumi 0 Hq y+ 11 Hyöty -y min STR Ultimate Omapaino+Dead load 0 Lumi 0 Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 10 / 21

25 3 Laskentatulokset 3.1 Murtorajatila, seinä lionjojen A ja B välissä Maksimi kuormitusyhdistelyistä Mitoitusvoimasuureet Eurocode (NA: Finnish) code: Max. of combinations - Ny' (Ny'-) - Sections - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 11 / 21

26 3.1.2 Mitoitusvoimasuureet eri kuormitusyhdistelmillä Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Tuuli +y max STR - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 12 / 21

27 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Hyöty y+ max STR - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 13 / 21

28 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - EQU y+ - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 14 / 21

29 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Tuuli -y max STR - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 15 / 21

30 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Hyöty -y max STR - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 16 / 21

31 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Tuuli -y min STR - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 17 / 21

32 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Pysyvät + y STR Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 18 / 21

33 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Hyöty +y min STR - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 19 / 21

34 Eurocode (NA: Finnish) code: 1st order theory - Hyöty -y min STR - Shells, Ny' - Colour palette - [kn/m] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 20 / 21

35 3.2 Mitoitettavan pilarin voimasuureet, linja D Leikkaus linjalta D, mitoitusvoimasuureet Eurocode (NA: Finnish) code: Max. of combinations - N (N-) - Graph - [kn] Designed: Eurokoodimitoittaja Date: Page: 21 / 21

BES 2010 Laskentaesimerkki, Logistiikkarakennus

BES 2010 Laskentaesimerkki, Logistiikkarakennus Betoniteollisuus ry. 23.9.2010 1 (28) BES 2010 Laskentaesimerkki, Logistiikkarakennus Sisällys: 1 RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 3 1.1 Rakennejärjestelmän kuvaus 3 1.2 Suunnitteluohje 3 1.2.1 Suunnitteluohjeesta

Lisätiedot

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100,

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE

PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE 5/2013 PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE AK-KENKIEN PERUSPULTIT AET, AES Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 389 (BY 5B) RakMK no 70 (BY 5B-EC2) Eurokoodi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSPULTIN TOIMINTATAPA...

Lisätiedot

Osa 5. Pilarit. Betoniteollisuus 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti.

Osa 5. Pilarit. Betoniteollisuus 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti. 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ 3 2 LAMMI-LÄMPÖKIVIEN OMINAISUUDET 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ 4 4 LASKENTAPERUSTEET 4 5 KUORMAT 4 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET 5 7 SEINÄN

Lisätiedot

Osa 2: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet

Osa 2: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3 1 Betoninormikortti 23: LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE STANDARDIN SFS-EN-1991-1-7 YLEISET KUORMAT, ONNETTOMUUSKUORMAT MUKAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN...

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT 4 2. HARKKOPERUSTUKSET 7 2.1 Perustamistavan valinta 7 2.2 Matala

Lisätiedot

OMAKOTITALON RAKENNESUUNNITTELU RINNETONTILLE

OMAKOTITALON RAKENNESUUNNITTELU RINNETONTILLE OMAKOTITALON RAKENNESUUNNITTELU RINNETONTILLE Tuukka Huhtala 26.4.2011 Tekniikan yksikkö Oulun seudun ammattikorkeakoulu OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Koulutusohjelma Opinnäytetyö Sivuja

Lisätiedot

Teemu Antila. Omakotitalon suunnittelu

Teemu Antila. Omakotitalon suunnittelu Teemu Antila Omakotitalon suunnittelu Opinnäytetyö Kevät 2012 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211 Betoniteollisuus ry, Elementtisuunnittelu 2013 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211 Osan 1 esittely Palkin laskenta Pekka Nykyri, TkL, yliopettaja Oulun seudun ammattikorkeakoulu 21.11.2013

Lisätiedot

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje Betoniteollisuus ry 21.05.2012 Ontelolaataston suunnitteluohje 1.Ontelolaataston suunnittelun prosessi... 3 1.1 Punossuunnittelun tarvitsemat lähtötiedot... 4 2. Laattojen rei itys... 5 2.1 Kaikkia ontelolaattoja

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT YLEISESTI 3 1.1 Kevytsoraharkko tuotteena 4 1.2 Ainutlaatuinen seinärakenne 4 2. HARKKOPERUSTUSTEN suunnittelu

Lisätiedot

Runkorakenteet. Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174)

Runkorakenteet. Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174) Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174) Runkorakenteet 1 Elementtitunnukset... 4 2 Suositusjännevälit... 6 3 Perustukset ja väestönsuojat... 17 Paalut... 17 Sokkelielementit... 18 Väestönsuojaelementit...

Lisätiedot

Osa 1: Eurokoodimitoituksen perusteet

Osa 1: Eurokoodimitoituksen perusteet 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

Betonirakenteet OHJEET 2005

Betonirakenteet OHJEET 2005 B4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Betonirakenteet OHJEET 2005 Ympäristöministeriön asetus betonirakenteista Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnittelu NCCI 7 7.11.2013

Eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnittelu NCCI 7 7.11.2013 35 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Geotekninen suunnittelu NCCI 7 7.11.2013 SILTOJEN JA POHJARAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEET Geotekninen suunnittelu NCCI 7 Siltojen ja pohjarakenteiden suunnitteluohjeet 7.11.2013

Lisätiedot

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Mitoitusohjeet ja paaluvälin määrittämistä varten laaditut kuvaajat jatkuville paaluanturoille helpottavat ja nopeuttavat RR - ja

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN LAITOS

INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN LAITOS TEKNILLINEN KORKEAKOULU INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN LAITOS Teppo Mäkikunnas Eurokoodin vaikutus teräsbetonisten laattakehäsiltojen mitoitukseen

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu

Betonirakenteiden suunnittelu Eero Saarinen, iplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Eero Saarinen Oy Tässä artikkelissa annetaan ohjeita betonirakenteien suunnittelusta henkilöille, jotka vain tilapäisesti suorittavat rakennesuunnittelua.

Lisätiedot

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 Tekninen neuvonta ja laskentapyynnöt HauCon Finland Oy Tillinmäentie 1A 02330 Espoo BY 5 B-EC 2 nro. 10 ja 47 Schöck Isokorb KXT, KXT145, KFXT, KXT-HV,

Lisätiedot

4. VÄLISEINÄRAKENTEET

4. VÄLISEINÄRAKENTEET C 4. VÄLISEINÄRAKENTEET 4.1 Yleistä 4.3 Väliseinätyypit Päivitetty Keveytensä, lujuutensa, ääneneristävyytensä ja palonkestävyytensä ansiosta siporex soveltuu mainiosti väliseinämateriaaliksi niin uudis-

Lisätiedot

2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi.

2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi. sivu 1 ABeam Pikamitoitusohjelma versio 2.1 Käyttöohje 1.0 Abeam pikamitoitusohjelma 1.1 Ohjelman käyttötarkoitus. Rakenteiden pääsuunnittelija suorittaa ABeam ohjelmalla ontelolaattatasoa kantavan A-

Lisätiedot

Tietunnelin rakennetekniset ohjeet

Tietunnelin rakennetekniset ohjeet 14 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tietunnelin rakennetekniset ohjeet 1.6.2015 Tietunnelin rakennetekniset ohjeet 1.6.2016 Liikenneviraston ohjeita 14/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Liikenneviraston

Lisätiedot