Perustukset Teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille (FPS) Päivitetty 09/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perustukset Teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille (FPS) Päivitetty 09/2012"

Transkriptio

1 Perustukset Teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille (FPS) Päivitetty 9/212 Valmiiksi mitoitetut teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille on tarkoitettu tehostamaan Ruukin RR- ja RD-paalujen käyttöä talonrakentamisessa ja helpottamaan paaluanturoiden suunnittelua ja käyttöä. Vakiopaaluanturat käsittävät 2, 3, 4 ja 5 paalun anturat lyötäville RR- ja RRs-paaluille sekä porattaville RD- ja RDs-paaluille. Anturoiden normaalivoimakapasiteetit murtorajatilassa vaihtelevat,9-21, MN:n välillä. Vakiopaaluanturoissa voidaan käyttää esivalmistettavia raudoitteita, joiden avulla anturoiden raudoituksen asentaminen on tehokasta. Suunnittelua ja toteutusta nopeuttavat valmiit ja testatut rakenneratkaisut ja asiantuntijoidemme tuki. Käyttökohteet toimisto- ja liikerakennukset teollisuusrakentaminen voimalaitokset urheilurakentaminen asuinrakentaminen julkinen rakentaminen Ruukki toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. CFI 3.12FI/9212/PR/

2 Yleistä Teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille -ohje on laadittu helpottamaan RR-, RRs-, RD- ja RDspaalujen käyttöä talonrakentamisessa. Tämä ohje korvaa 5/21 julkaistun ohjeen Teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille (FPS). Kolmen, neljän ja viiden paalun anturat FPS-nRRxxx/x-PTL2/PTL3 - kolmen, neljän tai viiden RR-paalun antura 3, 4 ja 5 RR-paalun vakiopaaluanturat käsittävät yhteensä 69 eri anturaa. Vakiopaaluanturoista on laadittu mittapiirustukset, jotka ovat ladattavissa dwg-tiedostoina Ruukin internet-sivuilta osoitteesta Paalut ja anturat on mitoitettu Eurokoodien ja Paalutusohjeen PO-211 mukaisesti. Ohjeessa käytettävät paalut FPS-nRRsxxx/x-PTL2/PTL3 - kolmen, neljän tai viiden RRs-paalun antura 3, 4 ja 5 RRs-paalun vakiopaaluanturat käsittävät yhteensä 18 eri anturaa. FPS-nRDxxx/x - kolmen, neljän tai viiden RD-paalun antura 3, 4 ja 5 RD-paalun vakiopaaluanturat käsittävät yhteensä 39 eri anturaa. RR-paalu - teräslajista S44J2H valmistettu lyömällä asennettava teräspaalu RRs-paalu - teräslajista S55J2H valmistettu lyömällä asennettava teräspaalu FPS-nRDsxxx/x - kolmen, neljän tai viiden RDs-paalun antura 3, 4 ja 5 RDs-paalun vakiopaaluanturat käsittävät yhteensä 33 eri anturaa. CFI 3.12FI/9212/PR/ RD-paalu - teräslajista S44J2H valmistettu poraamalla asennettava teräspaalu RDs-paalu - teräslajista S55J2H valmistettu poraamalla asennettava teräspaalu Anturoiden nimeäminen ja anturatyypit Anturoiden nimessä kirjaintunnus FPS kuvaa vakiopaaluanturaa ja tunnuksen jälkeen oleva numero kertoo paaluryhmässä olevien paalujen lukumäärän. Kolmen, neljän ja viiden paalun anturoissa esitetään tämän jälkeen paalutyyppi (RR tai RD), paalun halkaisija ja seinämävahvuus. Lyötävillä RR-paaluilla merkitään viimeisenä väliviivalla eroteltuna paalutustyöluokan tunnus PTL 2 tai PTL 3. Kahden paalun anturoilla paalutyypin jälkeen esitetään kuormitustapaus tunnuksella T ja kuormitustapauksen numero. Kahden paalun anturat FPS-2RRTn - kahden RR-paalun antura RR-paaluille on esitetty viisi eri vakiopaaluanturaa, joissa voidaan käyttää anturalle tulevasta kuormituksesta riippuen eri RR- tai RRs-paaluja. FPS-2RDTn - kahden RD-paalun antura RD-paaluille on esitetty neljä eri vakiopaaluanturaa, joissa voidaan käyttää anturalle tulevasta kuormituksesta riippuen eri RD- tai RDs-paaluja. 2 Rakenteen mitat RR- ja RD-vakiopaaluanturoiden mitat on määritetty pienpaaluohjeessa PO-211 asetettujen paalujen minimikeskiöetäisyyksien ja minimireunaetäisyyksien perusteella siten, että anturan leveyden määrittämisessä ei paalun sijaintipoikkeamaa ole huomioitu. RD9- ja RD115/6,3- paaluilla on käytetty 3, 4 ja 5 paalun anturoissa PO-211 suositusarvoista poiketen keskiöetäisyytenä 7mm. Paaluanturoiden vaakamitat perustuvat 3M-moduulin kerrannaisiin. Paaluanturoiden korkeusmitat ovat 1 mm:n kerrannaisia. Kaikkien vakiopaaluanturoiden korkeus on valittu siten, että antura on riittävän jäykkä ja puristusvyöhykkeiden kaltevuuskulma on optimaalinen. Osassa paaluanturoita on rakenteen korkeus valittu minimikorkeutta suuremmaksi, jotta vältytään kohtuuttoman suurelta vetoteräsmäärältä. RR- ja RRs-vakiopaaluanturoissa paalutustyöluokassa PTL 3 on anturan korkeutta kasvatettu paalutustyöluokkaan PTL 2 nähden, jotta saavutetaan paalutustyöluokasta aiheutuva suurempi kapasiteetti ilman vetoteräsmäärän tai rakenteiden muiden mittojen muuttamista. Tyyppianturaan kiinnittyvän pilarin minimikoko on arvioitu alustavasti liittopilarina. Anturoissa kuormitusalueeksi on esitetty neliömäistä pilaria tai pilarin pohjalevyä. Taulukoissa 4,5,6,7,8 ja 9 on esitetty eri vakiopaaluanturoiden kestävyyden mitoitusraja-arvot, paalujen keskinäiset etäisyydet, anturan mitat ja käytetyt raudoitteet.

3 Vakiopaaluanturoissa käytettävät paalut, paalukuormat ja paalujen varusteet RR- ja RRs-vakiopaaluanturoissa käytetään lyömällä pystysuoraan asennettavia RR ja RRs-paaluja paalukoosta RR115/8 paalukokoon RR4/12,5 saakka. RR- ja RRspaalujen materiaalit, varusteet, suunnittelu ja paalutustyö on esitetty julkaisussa Ruukin teräspaalut Suunnittelu- ja asennusohjeet. Vakiopaaluanturoissa käytettävien RR-ja RRs-paalujen geoteknisen kestävyyden mitoitusarvot on määritetty PO-211 periaatteiden mukaisesti vastaamaan PTL 2:ssa paalutustyöluokan maksimiarvoja, kun geotekninen kestävyys määritetään loppulyöntien perusteella. PTL 3:ssa on käytetty suositeltuja maksimiarvoja Ruukin teräspaalut Suunnittelu- ja asennusohjeen mukaisesti. PTL 3:ssa on paalujen geotekninen kestävyys tarkistettava / määritettävä dynaamisten koekuormitustulosten perusteella. Mitoituksen perusteena olevat paalujen kestävyyden mitoitusarvot on esitetty taulukossa 1. RR4/12.5-paalun teräslaji on myös S44J2H. Paalujen rakenteellinen kestävyys (nurjahduskestävyys) tulee tarkistaa lähinnä käytettävän korroosiovaran ja maan suljetun leikkauslujuuden perusteella. Paalujen kestävyyden mitoitusarvoissa ei ole huomioitu mahdollista paaluihin kohdistuvaa negatiivista vaippahankausta. Paaluhattuina käytetään taulukon 3 mukaisia paaluhattuja. Paalujen kärkikappaleina käytetään paalukokoon RR22/12,5 saakka joko maakärkeä tai kalliokärkeä ja paalukoosta RR27/1 paalukokoon RR4/12,5 yleensä kalliokärkeä. RD- ja RDs-vakiopaaluanturoissa käytetään poraamalla pystysuoraan asennettavia RD- ja RDs-paaluja paalukoosta RD9 paalukokoon RD32/12,5 saakka. RD- ja RDspaalujen materiaalit, varusteet, suunnittelu ja paalutustyö on esitetty julkaisussa Ruukin teräspaalut Suunnittelu- ja asennusohjeet. Vakiopaaluanturoissa käytettävien RR- ja RDs-paalujen kestävyyden mitoitusarvot on esitetty taulukossa 2. Paalujen mitoitusarvot vastaavat varsin tarkasti korroosiovaraa 2 mm / 1 vuotta ja maan suljettua leikkauslujuutta 15 kpa teräsrakennemitoitettuna ( paalujen sisäpuolista betonia ei ole huomioitu mitoituksessa). Paaluhattuina käytetään taulukon 3 mukaisia paaluhattuja. Taulukko 1. Teräsbetonisissa vakiopaaluanturoissa mitoitusperusteena olevat paalujen kestävyyden mitoitusarvot R d [kn] eri paalutustyöluokissa RR- RRs-paaluilla. RR-paalu Paalutustyöluokka PTL2 R d [kn] Paalutustyöluokka PTL3 R d [kn] RR115/ RR14/ RR14/ RR17/ RR17/ RR22/ RR22/ RR27/ RR27/ RR32/ RR32/ RR4/ PTL2 PTL3 RRs-paalu R d [kn] R d [kn] RRs115/ RRs14/ RRs17/ Raudoitteet Pääterästen halkaisijana on 2, 25 tai 32 mm ja raudoitteiden keskiöetäisyys 8 mm. RR- ja RD-vakiopaaluanturoille on 14 erilaista vakioitua vetoraudoitetta, jotka ovat koukkutai ristiliitosankkuroinnilla varustettuja kaistaraudoitteita. Vakioraudoitteet on esitetty sivuilla Raudoitus voidaan tarvittaessa muodostaa myös irtotangoista. RR- ja RD-vakiopaaluanturoissa käytetään rengasraudoitteena halkaisijaltaan 12, 16 tai 2 mm harjaterästankoja. Vakiopaaluanturoille on 9 erilaista vakiorengasraudoitetta. Vakiorengasraudoitteet on esitetty sivuilla CFI 3.12FI/9212/PR/ 3

4 Taulukko 2. Teräsbetonisissa vakiopaaluanturoissa mitoitusperusteena olevat paalujen kestävyyden mitoitusarvot R d [kn] RD- ja RDs-paaluilla. Taulukko 3. Paaluhattujen mitat. RD-paalu R d [kn] Paalu Paaluhatun mitat [mm x mm x mm] RD9 35 RD115/6 48 RD115/8 62 RD14/8 8 RD14/1 99 RD17/1 127 RD17/12,5 154 RD22/1 177 RD22/12,5 218 RD27/1 23 RD27/12,5 287 RD32/1 28 RD32/12,5 352 RDs-paalu R d [kn] RDs115/8 72 RDs14/8 94 RDs14/1 114 RDs17/1 148 RDs17/12,5 177 RDs22/1 29 RDs22/12,5 254 RDs27/1 275 RDs27/12,5 339 RDs32/1 338 RDs32/12,5 42 RD9 RR/RD 115/6,3 RR/RRs/RD/RDs 115/8 RR/RRs/RD/RDs 14/8 ja 14/1 RR/RRs/RD/RDs 17/1 ja 17/12,5 RR/RD/RDs 22/1 RR/RD 22/12,5 RDs22/12,5 RR/RD 27/1 RR/RD 27/12,5 RR/RD 32/1 RR/RD 32/12,5 RDs27/1 RDs27/12,5 RDs32/1 RDs32/12,5 15x15x15 2x2x2 25x25x25 25x25x25 3x3x3 3x3x3 3x3x3 35x35x35 35x35x35 35x35x35 4x4x3 4x4x3 4x4x3 45x45x4 45x45x4 5x5x4 CFI 3.12FI/9212/PR/ 4 Betoni ja betonointi Kaikissa RR-paaluille suunnitelluissa vakiopaaluanturoissa käytetään betonia C3/C37-2. Kaikissa RRs-, RD-, RDspaaluille suunnitelluissa vakiopaaluanturoissa käytetään betonia C35/45-2 lukuunottamatta kahden paalun anturoita, jotka on suunniteltu betonille C3/37-2. Betonointi tulee suorittaa betoninormit 212 ja SFS-EN 1367 Betonirakenteiden toteuttaminen mukaisesti.

5 Suunnitteluperusteet Anturoiden suunnittelussa on käytetty seuraavia normeja ja ohjeita: SFS-EN 199 Rakenteiden suunnitteluperusteet SFS-EN Betonirakenteiden suunnittelu. Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt. Betoninormit 212 by5 (lävistyskestävyyden osalta) SFS-EN Teräsrakenteiden suunnittelu, paalut RIL Paalutusohje PO-211 Kaikille vakiopaaluanturoille yhteiset alkuoletukset paalut ovat pystysuoria paalujen kestävyyden mitoitusarvot esitetty taulukoissa 1 ja 2 paalun kestävyyttä nurjahduksen suhteen ei ole tarkasteltu ja se tulee huomioida paalun kestävyyden mitoitusarvossa erikseen rakenteen kestävyydet on määritetty sallittu sijaintipoikkeama huomioiden, mutta anturan mitat ilman sijaintipoikkeamien huomiointia anturalle tulevaksi kokonaiskuormaksi on oletettu paalujen lukumäärä kertaa yhden paalun kestävyyden mitoitusarvo paaluantura toimii paaluvoimia laskettaessa äärettömän jäykkänä kappaleena ulkoinen kuormitus ei aiheuta anturaan oleellisia vaakavoimia paaluille ei sallita vetoa anturalle tulevasta kokonaiskuormasta on pysyväksi oletettu 6 % anturalle tulevasta kokonaiskuormasta on muuttuvaksi oletettu 4 % rakenne kuuluu seuraamusluokkaan CC2 ja luotettavuusluokkaan RC2, K FI =1. rakenteen halkeaman ominaisleveys on määritetty pitkäaikaisille kuormille käyttäen kuorman yhdistelykertoimena arvoa,8 ( 8% hyötykuormasta pitkäaikaista) suurin sallittu halkeamaleveys,3 mm anturan ympäristörasitusluokka XC2 FPS-2RRTn; yksittäinen paalu ja paaluryhmä 1 mm FPS-2RDTn; yksittäinen paalun ja paaluryhmä 5 mm betonipeitteen paksuus maata vasten 5 mm, lukuun ottamatta RRs- ja RDs-paaluanturoita, joissa em. mitta on 7 mm (esitetty anturoiden mittapiirustuksissa) Käytetyt osavarmuuskertoimet pysyvä kuorma G 1,15 muuttuva kuorma Q 1,5 kuormien yhdistetty osavarmuuskerroin 1,29 pitkäaikaisen kuorman yhdistelykerroin Ψ 2,8 betoni 1,5 harjateräs 1,15 Käytetyt materiaalit harjateräs A5HW betoni C3/37-2 ja C35/45-2 Paaluanturoiden mitoitusperusteet Vakiopaaluanturat on mitoitettu standardeja SFS-EN 199 ja SFS-EN noudattaen. Lisäksi mitoituksessa on noudatettu standardiin SFS-EN pohjautuvaa suunnitteluohjetta by6. Rakenteeseen kohdistuva kuormitus on oletettu paaluryhmän kapasiteetin suuruiseksi. Vakiopaaluanturan vetoteräsmäärä on määritetty murtorajatilassa julkaisun by21 mukaan. Vetoteräsmäärän laskennassa on huomioitu paalun mahdollinen sijaintipoikkeama. Vetoraudoituksen ankkurointi on tarkastettu standardissa SFS-EN (kappale 8.4) esitetyn menetelmän mukaisesti. Lävistystarkastelussa on noudatettu betoninormeissa esitettyä menettelytapaa standardin SFS-EN kansallisessa liitteessä annetun ohjeistuksen perusteella. Betonin puristuskestävyys on tarkastettu kolmessa kohdassa: välittömästi paaluhatun päällä, anturan keskivaiheilla sekä anturan yläosassa välittömästi pilarin pohjalevyn alla. Puristuskestävyyden sallittu arvo on määritetty standardia SFS-EN soveltaen. Puristuskestävyyden sallitut arvot eri kohdissa on esitetty perusteellisesti liitteessä 1, ja niiden soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa. CFI 3.12FI/9212/PR/ Alkuoletukset, jotka riippuvat vakiopaaluanturatyypistä Sijaintipoikkeamat: FPS-nRRxxx/x- ja FPS-nRRsxxx/x ; yksittäinen paalu ja paaluryhmä 15 mm FPS-nRDxx- ja FPS-nRDsxxx ; yksittäinen paalu ja paaluryhmä 5 mm 5 Anturan rengasraudoitus on määritetty kuten suunnitteluohjeessa by6 on esitetty. Paaluhatut on mitoitettu normaalivoiman kuormittaman liitoksen tavoin. Suurpaalu RR4/12,5 toteutetaan liittorakenteisena ja se liitetään teräsbetonianturaan ilman paaluhattua, tuomalla paalun raudoitus anturaan vähintään ankkurointipituuden verran. Raudoitusmäärä anturan ja

6 paalun RR4/12,5 liitoskohdassa tulee olla vähintään 13 mm 2. Anturan ja paalun liitos on laskennassa oletettu nivelelliseksi riippumatta siitä, toteutetaanko kiinnitys paaluhatun avulla vai tuomalla raudoitteet anturaan. Rakenteen halkeamaleveydet on määritetty käyttörajatilassa Eurokoodin mukaisesti. ovat todennäköisiä, on suositeltavaa valita vakiopaaluantura, joka ei sijaitse aivan käyrästön rajalla. Kahden paalun anturoita käytettäessä määritetään normaalivoima ja momentti murtorajatilassa, joiden perusteella käyrästöjä hyväksikäyttäen valitaan voimasuureille soveltuva tapaus. Käytettävä paalu valitaan taulukosta 4 kyseiseen tapaukseen soveltuvista paaluvaihtoehdoista. CFI 3.12FI/9212/PR/ Pääterästen betonipeitteen paksuudeksi ja paalun upotussuvyydeksi on laskennassa oletettu 5 mm tai 7 mm, riippuen käytettävän paaluhatun paksuudesta. Upotussyvyys on esitetty mitta- ja raudoituspiirustuksissa. Vetoraudoituksen on oletettu sijaitsevan välittömästi paaluhatun päällä kuitenkin siten, että raudoituksen etäisyys anturan alapinnasta saa olla korkeintaan 1 mm. Jokaiselle vakiopaaluanturalle on määritetty vakioraudoite. Jokaista vakioraudoitetta on esitetty kaksi vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan ainoastaan ankkurointitavassa. Vaihtoehtoiset ankkurointitavat ovat vetoteräksen ankkuroiminen koukun avulla tai hitsatun poikittaistangon, eli ristiliitosankkuroinnin, avulla. Ristiliitosankkuroinnissa hitsiltä vaaditaan 4 %:n lujuus ankkuroitavaan teräkseen nähden. Ankkurointipituudet on mitoitettu tangon todelliselle jännitykselle, ja ankkurointipituus on laskettu paaluhatun sisäreunasta lähtien. Lisätietoja paaluanturoiden mitoitus- ja suunnitteluperusteista on liitteessä 1. Teräsbetonisten vakiopaaluanturoiden käyttöohjeet Suunnitteluvaihe Suunnittelun alkuvaiheessa kohdetta verrataan vakiopaaluanturoiden suunnitteluperusteisiin ja tarkistetaan, ovatko annetut ehdot voimassa. Erityisesti tulee tarkastaa, soveltuvatko vakiopaaluanturoissa käytettävien paalujen kestävyyden mitoitusarvot työn alla olevaan kohteeseen. Jos anturaan liittyvien rakenneosien mitat, kuormat, seuraamusluokat tai muut lähtöarvot poikkeavat oletetuista merkittävästi, tulee vakiopaaluanturoiden soveltuvuus kohteeseen tarkistaa. Suunnitteluperusteiden tarkistamisen jälkeen määritetään perustuskuormat ja rakennemalli, jotta voidaan määrittää, tuleeko anturan kaatumisvarmuus huomioida. Paaluanturalle tulevat voimasuuret lasketaan murtorajatilassa (Nd, Md). Kapasiteettikäyrien perusteella valitaan sopivat paaluanturavaihtoehdot. Käyrästöjä käytetään tavallisesti siten, että vallitsevien voimasuureiden määrittämisen jälkeen haetaan halutusta kuvaajasta kuormitustapausta vastaava piste. Ne vakiopaaluanturat, joiden käyrästöjen sisäpuolelle piste jää, ovat kuormitusyhdistelmälle soveltuvia. Kapasiteettikäyrästöissä ei paalun sallittua sijaintipoikkeamaa ole huomioitu. Jos kohteessa paalujen sijaintipoikkeamat 6 Vakiopaaluanturoiden normaalivoima- ja momenttikapasiteettikäyrästöt (kuvat 1-21) on esitetty murtorajatilassa jolloin sallitut voimasuureet ovat mitoitusarvoja. Käyrästöjen nousevat suorat rajaavat alueen, jolla paalut ovat kuormien mitoitusarvojen perusteella analysoituna puristettuja. Nousevan suoran alapuolisella alueella paalut ovat vedettyjä. Käyrästöjen laskevat suorat rajaavat alueen, jolla paaluryhmän puristuskapasiteetin mitoitusarvo ylittyy. Katkoviivalla on esitetty kapasiteetit, kun rakenteen kaatumisvarmuus on huomioitu. Kaatumisvarmuustarkastelussa on pystyssä pitävän momentin osavarmuuskertoimena käytetty arvoa,9 ja kaatavan momentin osavarmuuskertoimena arvoa 1,5. Suunnittelutyössä suositellaan käytettäväksi katkoviivan rajoittamia kapasiteetteja ja lisäksi anturan stabiliteetin tarkastusta. Kolmen paalun anturoita koskevissa käyrästöissä on esitetty kapasiteetit taivutuksen vaikutussuunnasta riippuen. Tapaus, jossa taivutusmomentti vaikuttaa siten, että kuormituspisteestä kauimpana sijaitsevalle paalulle syntyy puristusta, voidaan analysoida käyttämällä symmetrisen kuormitustapauksen kuvaajaa. Tällöin ollaan varmalla puolella. Vaihtoehtoisesti voidaan arvioida paaluille tulevat kuorman mitoitusarvot erikseen. Osassa RR-paaluille määritettyjä tyyppianturoita suositellaan käytettäväksi anturoita, joissa paalulle tuleva kuorman mitoitusarvo on maksimissaan 8 % paalun kestävyyden mitoitusarvosta. Täyttä kestävyyden mitoitusarvoa voidaan käyttää, jos paalu ei poikkea teoreettiselta sijainniltaan tai anturan puristuskestävyys tarkastetaan erikseen. Vakioanturoiden valinnan jälkeen laaditaan perustuskuvat, jossa paalut esitetään sidottuina moduulilinjoihin ja vakiopaaluanturoiden ääriviivat tunnuksineen. Paaluperustuksen routiminen estetään sijoittamalla perustuksen alapinta routimattomaan syvyyteen, routaeristämällä tai tekemällä massanvaihto routimattomaan syvyyteen paaluanturan alla. Tartuntojen, peruspulttien ja pilariholkkien tunnukset merkitään perustuspiirustukseen ja niistä laaditaan erilliset mitta- ja sijoitusdetaljit. Anturan yläpinta tulee raudoittaa peruspulttiohjeen mukaisesti, jos pilarin kiinnitys anturaan sitä vaatii.

7 Paaluanturoiden tartuntojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: asennettavuus tartuntojen paikallapysyvyys valun aikana työturvallisuus mitat tulee valita ottaen huomioon liittyvä rakenne ja perustusten sijaintitoleranssit anturan sivu- ja yläpinnan reuna-alueille sijoitetut tartunnat voivat vaatia anturaan lisäraudoitusta Rakennelaskelmissa esitetään vakiopaaluanturoiden käyttöehdot, lasketaan kunkin anturan kuormat ja toteutuneen paalutuksen perusteella paalukuormat. Laskelmissa voidaan viitata mitoituksen ja raudoituksen osalta tähän tuoteselosteeseen. Tarkastavan viranomaisen kanssa on sovittava, mitä laskelmia kyseessä olevan kohteen perustuksista esitetään edellä mainitun lisäksi. Jos valitun anturan vaakamitat eivät ole riittävät, valitaan suunnassa yhtä 3M-moduulia suurempi mitta ja anturan korkeus mitoitetaan siten, että vakiopaaluanturajärjestelmän mukainen vakioraudoite on riittävä. Lisäksi tarkastetaan, että muut raudoitteet, puristuskestävyys sekä ankkurointipituus ovat riittävät. Anturoiden raudoitteet on tuettava valun ajaksi siten, että ne eivät pääse liikkumaan. Anturan yläpinnan käsittelyksi suositellaan puuhiertoa. Toteutusvaihe Paalutuksen jälkeen mitataan aina paalujen todellinen sijainti, jonka perusteella todelliset paaluvoimat lasketaan. Jos paalulle tuleva kuorma tällöin ylittää taulukoissa 1 ja 2 esitetyt paalun kestävyyden mitoitusarvot, tulee paaluryhmä suunnitella erikseen. Yksittäisen paalun kantavuus voidaan tarkistaa PO-211 mukaisesti (Ruukin teräspaalujen suunnittelu - ja asennusohje, kappale 5). Paalujen todellisen sijainnin perusteella tarkistetaan, että paalujen reunaetäisyys on riittävä. Paaluanturan reunan etäisyys lähimmän paalun paaluhatun reunasta tulee olla vähintään puolet paaluhatun sivumitasta. Paalujen todellisen sijainnin perusteella tarkastetaan myös, onko kaistaraudoitteen ankkurointipituus riittävä. Niissä tapauksissa, joissa paalun poikkeama on korkeintaan sallitun sijaintipoikkeaman suuruinen ja anturan alkuperäinen mitta on poikkeaman jälkeen riittävä, ei ankkurointipituutta tarvitse tarkastaa. Muissa tapauksissa tulee varmistua, että kaistaraudoitteet jatkuvat vähintään paaluhatun leveyden ja betonipeitteen erotuksen verran paalun keskeltä anturan reunaan päin. Paaluanturoiden vetoteräkset sijoitetaan keskitetysti katkaistuiden paalujen paaluhattujen päälle. Jos paalujen sijainnit poikkeavat teoreettisesta siten, että paalujen välinen keskiöetäisyys on suurempi kuin neljä kertaa paaluhatun sivumitta, tulee kaistaraudoitteiden kohdalle asentaa myös ripustushaat. Vetotankoja tulee tällöin sijoittaa myös paalujen välisille vyöhykkeille. Tämän esitteen sisällön oikeellisuus on tarkastettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. CFI 3.12FI/9212/PR/ 7

8 Taulukko 4. Kahden RR- ja RD-paalun vakiopaaluanturoiden mitat, kestävyydet ja raudoitteet. Betoni C3/37. Vakiopaaluantura Soveltuvat paalut ja Kestävyyden paalutustyöluokka* raja-arvo [kn]** Paaluväli [mm] Anturan leveys L [mm] Anturan leveys B [mm] Anturan korkeus [mm] Kuormituspinnan leveys [mm] Raudoite*** Vetoraudoitus Rengasraudoitus Raudoite*** RR-paalut FPS-2RRT1 RR115/8-PTL T2 2 3T12 k275 IX FPS-2RRT2 FPS-2RRT3 FPS-2RRT4 FPS-2RRT5 RR115/8-PTL3 RR14/8-PTL2 RRs115/8-PTL2 RR14/1-PTL2 RR14/8-PTL3 RRs115/8-PTL3 RR14/1-PTL3 RR17/1-PTL2 RRs14/1-PTL2 RR17/1-PTL3 RRs17/1-PTL T2 2 3T12 k275 IX T2 2 3T12 k275 IX T2 2 3T12 k325 IX T2 3 4T12 k215 IX RD-paalut FPS-2RDT1 RD115/6, T2 1 3T12 k 225 VIII FPS-2RDT2 RD115/ T2 2 3T12 k 275 IX FPS-2RDT3 RD14/8 RDs115/ T2 2 3T12 k 275 IX RD14/1 FPS-2RDT T2 2 3T12 k 325 IX RDs14/8 *) Taulukossa on esitetty minimipaalukoko kullekin kuormitustapaukselle, mutta myös suuremman kantavuuden omaavia paaluja voidaan käyttää, kunhan anturan kestävyyden raja-arvoa ei ylitetä. **) Normaalivoiman mitoitusarvo N d anturalle kun momentti M=. ***) Sarake viittaa vakioraudoitteiden numeroihin ja merkintöihin. CFI 3.12FI/9212/PR/ 8

9 Taulukko 5. 3, 4 ja 5 RR-paalun vakiopaaluanturoiden mitat, kestävyydet ja raudoitteet. Betoni C3/37. Vakiopaaluantura 3 RR-paalun anturat Kestävyyden rajaarvot [kn]* Paaluväli** [mm] PTL2 PTL3 Anturan leveys [mm] Anturan korkeus PTL2 [mm] Anturan korkeus PTL3 [mm] Kuormituspinnan leveys [mm] Vetoraudoitus Raudoite*** Rengasraudoitus FPS-3RR115/ T2 2 3T12 k225 3T12 k275 II FPS-3RR14/ T2 2 3T12 k225 4T12 k18 II FPS-3RR14/ T2 2 3T12 k225 4T12 k18 II FPS-3RR17/ T2 2 4T12 k18 6T12 k13 II FPS-3RR17/12, T25 4 3T16 k275 4T16 k215 III FPS-3RR22/ T2 2 4T16 k25 5T16 k235 III FPS-3RR22/12, T25 4 4T16 k25 6T16 k19 III FPS-3RR27/ T25 6 4T2 k315 4T2 k38 IV FPS-3RR27/12, T25 6 4T2 k315 5T2 k285 IV FPS-3RR32/ T32 9 4T2 k315 5T2 k285 V FPS-3RR32/12, T32 9 4T2 k315 5T2 k285 V FPS-3RR4/12, T32 9 4T2 k315 V PTL2 PTL3 Raudoite*** 4 RR-paalun anturat FPS-4RR115/ T2 2 3T12 k225 4T12 k18 II FPS-4RR14/ **** T2 2 4T12 k15 5T12 k135 II FPS-4RR14/ T2 3 3T16 k225 4T16 k18 III FPS-4RR17/ T2 3 4T16 k18 4T16 k215 III FPS-4RR17/12, T25 4 4T16 k18 5T16 k16 III FPS-4RR22/ T2 3 4T16 k25 6T16 k19 III FPS-4RR22/12, T25 4 6T16 k15 8T16 k135 III FPS-4RR27/ T25 7 4T2 k315 5T2 k285 IV FPS-4RR27/12, T25 7 5T2 k235 6T2 k23 IV FPS-4RR32/ T32 9 4T2 k315 5T2 k285 V FPS-4RR32/12, T32 9 5T2 k235 7T2 k19 V FPS-RR4/12, T32 1 6T2 k19 V 5 RR-paalun anturat FPS-5RR115/ T25 6 3T2 k275 3T2 k325 IV FPS-5RR14/ T25 6 3T2 k275 3T2 k325 IV FPS-5RR14/ T32 8 3T2 k275 3T2 k325 IV FPS-5RR17/ T25 7 3T2 k325 4T2 k25 IV FPS-5RR17/12, T32 8 3T2 k325 4T2 k25 IV FPS-5RR22/ T25 7 4T2 k25 5T2 k235 IV FPS-5RR22/12, T32 8 5T2 k185 6T2 k19 IV FPS-5RR27/ T32 9 5T2 k235 6T2 k23 V FPS-5RR27/12, T32 9 6T2 k19 8T2 k16 V FPS-5RR32/ T T2 k235 7T2 k19 VI FPS-5RR32/12, T T2 k19 8T2 k16 VI FPS-5RR4/12, T T2 k155 VI CFI 3.12FI/9212/PR/ *) Normaalivoiman mitoitusarvo anturalle N d kun momentti M= **) Paaluvälillä tarkoitetaan kahden reunapaalun välistä etäisyyttä. ***) Sarake viittaa vakioraudoitteiden numeroihin ja merkintöihin. ****) Betonin halkeamaleveys rajoittaa kestävyyden pienemmäksi kuin 4 x R d. 9

10 Taulukko 6. 3, 4 ja 5 RRs-paalun vakiopaaluanturoiden mitat, kestävyydet ja raudoitteet. Betoni C35/45. Vakiopaaluantura 3 RRs-paalun anturat Kestävyyden rajaarvot [kn]* Paaluväli** [mm] PTL2 PTL3 Anturan leveys [mm] Anturan korkeus PTL2 [mm] Anturan korkeus PTL3 [mm] Kuormituspinnan leveys [mm] Vetoraudoitus Raudoite*** Rengasraudoitus FPS-3RRs115/ T2 2 3T12 k225 4T12 k18 II FPS-3RRs14/ T25 4 4T12 k15 5T12 k135 II FPS-3RRs17/ T25 4 5T12 k135 7T12 k15 II PTL2 PTL3 Raudoite*** 4 RRs-paalun anturat FPS-4RRs115/ T2 2 4T12 k15 5T12 k135 II FPS-4RRs14/ T25 4 3T16 k225 4T16 k18 III FPS-4RRs17/ T25 4 4T16 k18 5T16 k16 III 5 RRs-paalun anturat FPS-5RRs115/ T25 6 3T2 k275 3T2 k325 IV FPS-5RRs14/ T32 8 3T2 k275 4T2 k215 IV FPS-5RRs17/ T25 7 3T2 k325 4T2 k25 IV *) Normaalivoiman mitoitusarvo anturalle N d kun momentti M= **) Paaluvälillä tarkoitetaan kahden reunapaalun välistä etäisyyttä. ***) Sarake viittaa vakioraudoitteiden numeroihin ja merkintöihin. CFI 3.12FI/9212/PR/ 1

11 Taulukko 7. 3, 4 ja 5 RD-paalun vakiopaaluanturoiden mitat, kestävyydet ja raudoitteet. Betoni C35/45. Vakiopaaluantura Kestävyyden raja-arvot [kn]* Paaluväli** [mm] Anturan leveys [mm] Anturan korkeus [mm] Kuormituspinnan leveys [mm] Raudoite*** Vetoraudoitus Rengasraudoitus Raudoite*** 3 RD-paalun anturat FPS-3RD T2 1 3T12 k225 I FPS-3RD115/6, T2 1 3T12 k225 I FPS-3RD115/ T2 2 3T12 k275 II FPS-3RD14/ T2 2 4T12 k18 II FPS-3RD14/ T2 2 5T12 k135 II FPS-3RD17/ T2 2 6T12 k13 II FPS-3RD17/12, T25 4 5T16 k16 III FPS-3RD22/ T2 2 6T16 k19 III FPS-3RD22/12, T25 4 7T16 k155 III FPS-3RD27/ T25 6 5T2 k285 IV FPS-3RD27/12, T25 7 6T2 k23 IV FPS-3RD32/ T32 9 5T2 k285 V FPS-3RD32/12, T32 9 6T2 k23 V 4 RD-paalun anturat FPS-4RD T2 1 3T12 k225 I FPS-4RD115/6, T2 1 3T12 k225 I FPS-4RD115/ T2 2 4T12 k18 II FPS-4RD14/ T2 2 6T12 k11 II FPS-4RD14/ T2 3 4T16 k18 III FPS-4RD17/ T2 3 5T16 k16 III FPS-4RD17/12, T25 4 5T16 k16 III FPS-4RD22/ T2 3 7T16 k155 III FPS-4RD22/12, T25 4 9T16 k115 III FPS-4RD27/ T25 7 6T2 k23 IV FPS-4RD27/12, T25 7 7T2 k19 IV FPS-4RD32/ T32 9 7T2 k19 V FPS-4RD32/12, T32 9 8T2 k16 V 5 RD-paalun anturat FPS-5RD T2 2 4T12 k18 II FPS-5RD115/6, T2 2 4T12 k18 II FPS-5RD115/ T25 6 3T2 k325 IV FPS-5RD14/ T25 6 3T2 k325 IV FPS-5RD14/ T25 6 3T2 k325 IV FPS-5RD17/ T25 7 4T2 k25 IV FPS-5RD17/12, T32 8 5T2 k185 IV FPS-5RD22/ T25 7 6T2 k19 IV FPS-5RD22/12, T32 8 7T2 k155 IV FPS-5RD27/ T32 9 7T2 k19 V FPS-5RD27/12, **** T32 1 9T2 k14 V FPS-5RD32/ T T2 k16 VI CFI 3.12FI/9212/PR/ FPS-5RD32/12, **** T T2 k14 VI *) Normaalivoiman mitoitusarvo anturalle N d kun momentti M= **) Paaluvälillä tarkoitetaan kahden reunapaalun välistä etäisyyttä. ***) Sarake viittaa vakioraudoitteiden numeroihin ja merkintöihin. ****) Betonin puristuskestävyys rajoittaa kestävyyden pienemmäksi kuin 5 x R d 11

12 Taulukko 8. 3, 4 ja 5 RDs-paalun vakiopaaluanturoiden mitat, kestävyydet ja raudoitteet. Betoni C35/45. Vakiopaaluantura Kestävyyden raja-arvot [kn]* Paaluväli** [mm] Anturan leveys [mm] Anturan korkeus [mm] Kuormituspinnan leveys [mm] Raudoite*** Vetoraudoitus Rengasraudoitus Raudoite*** 3 RDs-paalun anturat FPS-3RDs115/ T2 2 4T12 k18 II FPS-3RDs14/ T2 2 5T12 k135 II FPS-3RDs14/ T2 2 5T12 k135 II FPS-3RDs17/ T25 4 7T12 k15 II FPS-3RDs17/12, T25 4 5T16 k16 III FPS-3RDs22/ T25 4 6T16 k19 III FPS-3RDs22/12, T25 4 7T16 k155 III FPS-3RDs27/ T32 9 5T2 k285 V FPS-3RDs27/12, T32 9 6T2 k23 V FPS-3RDs32/ T T2 k23 VI FPS-3RDs32/12, T T2 k19 VI 4 RDs-paalun anturat FPS-4RDs115/ T2 2 5T12 k135 II FPS-4RDs14/ T2 3 6T12 k11 II FPS-4RDs14/ T2 3 4T16 k18 III FPS-4RDs17/ T25 4 5T16 k16 III FPS-4RDs17/12, T25 5 6T16 k13 III FPS-4RDs22/ T2 3 8T16 k135 III FPS-4RDs22/12, T25 5 9T16 k115 III FPS-4RDs27/ T32 9 7T2 k19 V FPS-4RDs27/12, T32 9 7T2 k19 V FPS-4RDs32/ T T2 k16 VI FPS-4RDs32/12, T T2 k16 VI 5 RDs-paalun anturat FPS-5RDs115/ T25 6 3T2 k325 IV FPS-5RDs14/ T25 6 3T2 k325 IV FPS-5RDs14/ T25 7 4T2 k215 IV FPS-5RDs17/ T25 7 4T2 k25 IV FPS-5RDs17/12, T32 8 5T2 k185 IV FPS-5RDs22/ T32 9 7T2 k155 V FPS-5RDs22/12, T32 9 7T2 k155 V FPS-5RDs27/ T T2 k16 VI FPS-5RDs27/12, T T2 k14 VI FPS-5RDs32/ T T2 k14 VII FPS-5RDs32/12, T T2 k125 VII CFI 3.12FI/9212/PR/ *) Normaalivoiman mitoitusarvo anturalle N d kun momentti M=. **) Paaluvälillä tarkoitetaan kahden reunapaalun välistä etäisyyttä. ***) Sarake viittaa vakioraudoitteiden numeroihin ja merkintöihin. 12

13 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa 25 2 RR- / RRs-paalun anturat FPS-2RRT1 5 Paaluväli k8 FPS-2RRT5 FPS-2RRT4 15 FPS-2RRT3 FPS-2RRT2 FPS-2RRT RD- / RDs-paalun anturat FPS-2RDT1 4 Paaluväli k FPS-2RDT FPS-2RDT3 FPS-2RDT2 FPS-2RDT CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 1. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt kahden paalun ryhmälle. 13

14 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa 45 RR22/12,5 Paalut RR115/8 RR22/12,5 3 paalua, paalutustyöluokka PTL2 Paaluväli k RR22/1 RR17/12, RR17/1 RR14/1 RR14/8 RR115/ Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa 8 RR4/12,5 k12 Paalut RR27/1 RR4/12,5 3 paalua, paalutustyöluokka PTL2 7 RR32/12,5 k RR27/12,5 k RR32/1 k12 RR27/1 k CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 2. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt kolmen paalun ryhmälle paalutustyöluokassa PTL 2, kuormituksen vaikutussuunta A. 14

15 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa 5 Paalut RR115/8 RR22/12,5 3 paalua, paalutustyöluokka PTL2 Paaluväli k8 45 RR22/12, RR22/1 RR17/12,5 RR17/1 RR14/1 RR14/8 RR115/ Paalut RR27/1 RR4/12,5 3 paalua, paalutustyöluokka PTL RR4/12,5 k12 RR32/12,5 k12 RR27/12,5 k RR32/1 k12 RR27/1 k CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 3. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt kolmen paalun ryhmälle paalutustyöluokassa PTL 2, kuormituksen vaikutussuunta B. 15

16 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa RR22/12,5 RR22/1 RR17/12,5 Paalut RR115/8 RR22/12,5 3 paalua, paalutustyöluokka PTL3 Paaluväli k RR17/1 RR14/1 RR14/8 RR115/ Paalut RR27/1 RR32/12,5 3 paalua, paalutustyöluokka PTL3 8 RR32/12,5 k12 7 RR27/12,5 k 6 RR32/1 k12 RR27/1 k CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 4. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt kolmen paalun ryhmälle paalutustyöluokassa PTL 3, kuormituksen vaikutussuunta A. 16

17 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa RR22/12,5 RR22/1 RR17/12,5 RR115/8 RR22/12,5 3 paalua, paalutustyöluokka PTL3 Paaluväli k RR17/1 RR14/1 RR14/8 RR115/ Paalut RR27/1 RR32/12,5 3 paalua, paalutustyöluokka PTL3 CFI 3.12FI/9212/PR/ 85 RR32/12,5 k RR27/12,5 k 65 6 RR32/1 k12 55 RR27/1 k Kuva 5. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt kolmen paalun ryhmälle paalutustyöluokassa PTL 3, kuormituksen vaikutussuunta B. 17

18 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa 6 55 RR22/12,5 Paalut RR115/8 RR22/12,5 4 paalua, paalutustyöluokka PTL2 Paaluväli k RR22/1 RR17/12, RR17/1 RR14/1 RR14/8 RR115/ Paalut RR27/1 RR4/12,5 4 paalua, paalutustyöluokka PTL2 1 RR4/12,5 k RR32/12,5 k12 RR27/12,5 k RR32/1 k12 RR27/1 k CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 6. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt neljän paalun ryhmälle paalutustyöluokassa PTL 2. 18

19 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa RR22/12,5 RR22/1 RR17/12,5 RR17/1 RR14/1 RR14/8 RR115/8 Paalut RR115/8 RR22/12,5 4 paalua, paalutustyöluokka PTL3 Paaluväli k Paalut RR27/1 RR32/12,5 4 paalua, paalutustyöluokka PTL3 1 RR32/12,5 k RR27/12,5 k RR32/1 k12 RR27/1 k CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 7. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt neljän paalun ryhmälle paalutustyöluokassa PTL 3. 19

20 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa RR22/12,5 RR22/1 RR17/12,5 RR17/1 RR14/1 RR14/8 RR115/8 Paalut RR115/8 RR22/12,5 5 paalua, paalutustyöluokka PTL2 Paaluväli k Paalut RR27/1 RR4/12,5 5 paalua, paalutustyöluokka PTL RR4/12,5 k16 *) RR32/12,5 k16 *) RR27/12,5 k14 *) Suositellaan käytättävän anturaa, jossa paalulle tulevan kuorman mitoitusarvo on maksimissaan 8 % paalun kestävyyden mitoitusarvosta. Täyttä paalun kestävyyden mitoitusarvo voidaan käyttää, jos paalu ei poikkea teoreettiselta sijainniltaan tai anturan puristuskestävyys tarkastetaan erikseen RR32/1 k16 RR27/1 k14 CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 8. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt viiden paalun ryhmälle paalutustyöluokassa PTL 2. 2

21 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa Paalut RR115/8 RR22/12,5 5 paalua, paalutustyöluokka PTL3 Paaluväli k RR22/12,5 *) RR22/1 RR17/12,5 *) Suositellaan käytättävän anturaa, jossa paalulle tulevan kuorman mitoitusarvo on maksimissaan 8 % paalun kestävyyden mitoitusarvosta. Täyttä paalun kestävyyden mitoitusarvo voidaan käyttää, jos paalu ei poikkea teoreettiselta sijainniltaan tai anturan puristuskestävyys tarkastetaan erikseen RR17/1 RR14/1 RR14/8 RR115/ Paalut RR115/8 RR22/12,5 5 paalua, paalutustyöluokka PTL3 Paaluväli k RR22/12,5 *) RR22/1 RR17/12,5 *) Suositellaan käytättävän anturaa, jossa paalulle tulevan kuorman mitoitusarvo on maksimissaan 8 % paalun kestävyyden mitoitusarvosta. Täyttä paalun kestävyyden mitoitusarvo voidaan käyttää, jos paalu ei poikkea teoreettiselta sijainniltaan tai anturan puristuskestävyys tarkastetaan erikseen RR17/1 RR14/1 RR14/8 RR115/ CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 9. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt viiden paalun ryhmälle paalutustyöluokassa PTL 3. 21

22 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa 4 Paalut RRs115/8, RRs14/1 ja RRs17/1 3 paalua, paalutustyöluokka PTL2 Paaluväli k8 35 RRs17/1 3 RRs14/ RRs115/ Paalut RRs115/8, RRs14/1 ja RRs17/1 3 paalua, paalutustyöluokka PTL2 Paaluväli k8 35 RRs17/1 3 RRs14/ RRs115/ CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 1. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt kolmen paalun ryhmälle paalutustyöluokassa PTL 2, kuormituksen vaikutussuunnat A ja B. 22

23 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa 5 Paalut RRs115/8, RRs14/1 ja RRs17/1 3 paalua, paalutustyöluokka PTL3 Paaluväli k8 45 RRs17/ RRs14/ RRs115/ RRs17/1 Paalut RRs115/8, RRs14/1 ja RRs17/1 3 paalua, paalutustyöluokka PTL3 Paaluväli k RRs14/ RRs115/8 5 CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 11. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt kolmen paalun ryhmälle paalutustyöluokassa PTL 3, kuormituksen vaikutussuunnat A ja B. 23

24 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa 5 Paalut RRs115/8, RRs14/1 ja RRs17/1 4 paalua, paalutustyöluokka PTL2 Paaluväli k8 45 RRs17/ RRs14/ RRs115/ Paalut RRs115/8, RRs14/1 ja RRs17/1 4 paalua, paalutustyöluokka PTL3 Paaluväli k RRs17/ RRs14/ RRs115/ CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 12. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt neljän paalun ryhmälle paalutustyöluokassa PTL 2 ja PTL 3. 24

25 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa 6 55 RRs17/1 Paalut RRs115/8, RRs14/1 ja RRs17/1 5 paalua, paalutustyöluokka PTL2 Paaluväli k RRs14/ RRs115/ RRs17/1 Paalut RRs115/8, RRs14/1 ja RRs17/1 5 paalua, paalutustyöluokka PTL3 Paaluväli k RRs14/ RRs115/ CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 13. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt viiden paalun ryhmälle paalutustyöluokassa PTL 2 ja PTL 3. 25

26 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa RD22/12,5 Paalut RD9 RD22/12,5 3 paalua Paaluväli k8* RD22/1 RD17/12, RD17/1 RD14/1 RD14/8 RD115/8 RD115/6,3*k7 RD9* k Paalut RD27/1 RD32/12,5 3 paalua 1 RD32/12,5 k RD27/12,5 k RD32/1 k RD27/1 k CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 14. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt kolmen paalun ryhmälle, kuormituksen vaikutussuunta A. 26

27 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa 7 6 RD22/12,5 Paalut RD9 RD22/12,5 3 paalua Paaluväli k8* 5 RD22/1 RD17/12,5 4 3 RD17/1 RD14/1 RD14/8 RD115/8 RD115/6,3* k7 RD9* k Paalut RD27/1 RD32/12,5 3 paalua 1 RD32/12,5 k RD27/12,5 k RD32/1 k12 RD27/1 k CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 15. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt kolmen paalun ryhmälle, kuormituksen vaikutussuunta B. 27

28 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa 9 8 RD22/12,5 Paalut RD9 RD22/12,5 4 paalua Paaluväli k8* 7 6 RD22/1 RD17/12, RD17/1 RD14/1 RD14/8 RD115/8 RD115/6,3* k7 RD9* k Paalut RD27/1 RD32/12,5 4 paalua RD32/12,5 k RD273/12,5 k RD32/1 k12 RD273/1 k CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 16. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt neljän paalun ryhmälle. 28

29 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa 1 RD22/12,5 Paalut RD9 RD22/12,5 5 paalua Paaluväli k114* RD22/1 RD17/12,5 RD17/1 RD14/1 RD14/8 RD115/8 RD115/6,3* k RD9* k Paalut RD27/1 RD32/12,5 5 paalua RD32/12,5 k16 14 RD32/1 k RD273/12,5 k14 1 RD273/1 k CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 17. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt viiden paalun ryhmälle. 29

30 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa RDs22/12,5 RDs22/1 RDs17/12,5 RDs17/1 RDs14/1 RDs14/8 RDs115/8 Paalut RDs115/8 RDs22/12,5 3 paalua Paaluväli k Paalut RDs27/1 RDs32/12,5 3 paalua RDs32/12,5 k12 RDs32/1 k12 RDs27/12,5 k RDs27/1 k CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 18. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt kolmen paalun ryhmälle, kuormituksen vaikutussuunta A. 3

31 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa RDs22/12,5 RDs22/1 RDs17/12,5 RDs17/1 RDs14/1 RDs14/8 RDs115/8 Paalut RDs115/8 RDs22/12,5 3 paalua Paaluväli k Paalut RDs27/1 RDs32/12,5 3 paalua RDs32/12,5 k12 RDs32/1 k12 RDs27/12,5 k RDs27/1 k CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 19. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt kolmen paalun ryhmälle, kuormituksen vaikutussuunta B. 31

32 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa Paalut RDs115/8 RDs22/12,5 4 paalua Paaluväli k8 RDs22/12,5 9 8 RDs22/1 7 RDs17/12, RDs17/1 RDs14/1 RDs14/8 RDs115/ Paalut RDs27/1 4 paalua RDs32/12,5 k RDs32/1 k12 1 RDs27/12,5 k 1 RDs27/1 k RDs32/12,5 CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 2. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt neljän paalun ryhmälle. 32

33 Paaluanturan normaalivoima- ja momenttikapasiteetti murtorajatilassa 13 1 RDs22/12,5 Paalut RDs115/8 RDs22/12,5 5 paalua Paaluväli k RDs22/1 RDs17/12,5 RDs17/1 RDs14/1 RDs14/8 RDs115/ Paalut RDs27/1 RDs32/12,5 5 paalua RDs32/12,5 k16 RDs32/1 k16 RDs27/12,5 k14 RDs27/1 k CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 21. Vakiopaaluanturan kapasiteettikäyrästöt viiden paalun ryhmälle. 33

34 VAKIOPAALUANTURA FPS-2RRT1 FPS-2RRT2 FPS-2RRT3 Kuva 22. Esimerkki kahden paalun vakiopaaluanturan mitta- ja raudoituspiirustuksesta. Vakiopaaluanturoiden mittapiirustukset ovat ladattavissa dwg-muodossa osoitteesta CFI 3.12FI/9212/PR/ 34

35 VAKIOPAALUANTURA FPS-4RR14/1-PTL 2 FPS-4RR14/1-PTL 3 CFI 3.12FI/9212/PR/ Kuva 23. Esimerkki neljän paalun vakiopaaluanturan mitta- ja raudoituspiirustuksesta paalulle RR14/1. 35

36 CFI 3.12FI/9212/PR/ 36

37 CFI 3.12FI/9212/PR/ 37

38 CFI 3.12FI/9212/PR/ 38

39 CFI 3.12FI/9212/PR/ 39

40 CFI 3.12FI/9212/PR/ 4

41 CFI 3.12FI/9212/PR/ 41

42 Liite 1 Paaluanturoiden mitoitus- ja suunnitteluperusteet Murtoraja- ja käyttörajatila Vakiopaaluanturan vetoteräsmäärä on määritetty murtorajatilassa julkaisun by21 (kappale 6.6.6) mukaan. Vetoteräsmäärään vaikuttavat anturan mitat sekä kuormituspinnan leveys. Vetoteräsmäärän laskennassa on huomioitu paalun mahdollinen sijaintipoikkeama. Vetoraudoituksen ankkurointi on tarkastettu standardissa SFS-EN (kappale 8.4) esitetyn menetelmän mukaisesti. Lävistystarkastelussa on noudatettu betoninormeissa esitettyä menettelytapaa standardin SFS-EN kansallisessa liitteessä annetun ohjeistuksen perusteella. Koska betoninormin mukaan ei lävistysvoimaa laskettaessa tarvitse huomioida kuormia, jotka sijaitsevat tuen reunasta etäisyydellä d olevan leikkauksen rajoittamalla alueella, ei lävistyskapasiteettia tarvitse vakiopaaluanturoiden tapauksessa tarkastella. Ripustushakojen (vrt. by21, kappale ) tarpeellisuus kaistaraudoitteiden kohdalla tulee arvioida erikseen. vinon puristussauvan jännityksen ominaisarvon suuruiseksi. Kahden paalun vakiopaaluanturoissa kuormituskohdan alapuolisen alueen jännitys on rajoitettu arvoon fcd, sillä kahden paalun anturassa ei voida olettaa kolmiakselisen jännitystilan syntyä. Anturan puristuskestävyyksien lisäksi tulee tarkastaa pilarin juotosvalun kestävyys. Puristuskapasiteetin varmistamiseksi on osassa viiden paalun anturoita lisätty kaistaraudoitteet myös keskipaalun kohdalle. Tämän ansioita on keskipaalunkin kohdalla voitu analysoida paalun yläpuolisen alueen kestävyys paikallisen puristuksen lausekkeen avulla. Myös puristusvoiman jakautumisaluetta on voitu kaistaraudoitteiden ansioista kasvattaa ja sauvan puristusjännitys on saatu rajoitettua arvoon fcd. Jos paalulle tulevan kuorman mitoitusarvo on maksimissaan 8 % paalun kestävyyden mitoitusarvosta ja paalun sijaintipoikkeama mm, voidaan kaistaraudoitteet keskipaalun päältä jättää asentamatta. Viiden paalun anturoita käytettäessä tulee kuitenkin aina varmistua sijaintipoikkeamien aiheuttamien vetovoimien hallinnasta, jos keskipaalun ylittäviä kaistaraudoitteita ei käytetä Anturan rengasraudoitus on määritetty kuten suunnitteluohjeessa by6 on esitetty. Rengasraudoitteiden määrään vaikuttavat pilarin pohjalevyn koko sekä anturan leveys. Rakenteen halkeamaleveydet on määritetty käyttörajatilassa Eurokoodin mukaisesti. RR/RRs/RD/RDs-paalujen paaluhatut on mitoitettu normaalivoiman kuormittaman liitoksen tavoin. Puristuskestävyys Anturan vetoteräkset sijaitsevat välittömästi paaluhatun päällä. Paalun yläpuolisen alueen puristuskestävyyden laskennassa on sovellettu paikallisen puristuksen periaatetta (SFS-EN , kappale 6.7). Paikallisen puristuksen kaavaa on sovellettu siten, että kaistaraudoitteiden ylimääräisen kapasiteetin perusteella on määritetty halkaisuvoimakapasiteetti ja edelleen suurin sallittu/mahdollinen jakautumisleveys (vrt. kaava 6.63). Jakautumisleveyden maksimiarvo on rajoitettu arvoon paaluhatun leveys + 4φ 3, 4 ja 5-paalun vakiopaaluanturoissa. Kahden paalun vakiopaalunturoissa jakautumisleveyden maksimiarvo on rajoitettu arvoon paaluhatun leveys + 2φ. Koska kahden paalun anturassa vetoteräkset ylittävät paaluhatun ainoastaan yhdessä suunnassa, on puristuskestävyyden laskennassa oletettu puristuksen leviävän ainoastaan vetoterästen suunnassa. Osassa RR-paalujen tyyppianturoita anturan puristuskapasiteetti ylittyy, jos paalulle tulevan mitoitusarvo on yli 8 % paalun kestävyyden mitoitusarvosta ja paalu poikkeaa teoreettiselta sijainniltaan. Näissä tapauksissa suositellaan käytettäväksi anturoita, joissa paalulle tulevan kuorman mitoitusarvo on maksimissaan 8 % paalun kestävyyden mitoitusarvosta. Täyttä mitoitusarvoa voidaan käyttää, jos paalu ei poikkea teoreettiselta sijainniltaan tai anturan puristuskestävyys tarkastetaan erikseen. Tarkastelut on tehty anturan lävistäjän suunnassa. Kolmen paalun anturoissa on puristustarkastelut tehty jokaisen paalun suunnassa erikseen. Paalun yläpuolisella alueella on tällöin sovellettu paikallisen puristuksen kaavaa edellä esitetyllä tavalla riippumatta siitä, että kaistaraudoitteet eivät kulje paaluhatun yli kohtisuorasti. Jokaiselle vakiopaaluanturalle on määritetty kuormituspinnan leveydelle minimiarvo. Minimiarvo on määritetty riittävän suureksi, jotta puristusjännitys välittömästi kuormituspinnan alapuolella ei ylity. Kuvissa määrättyä kuormituspinta-alan minimiarvoa on mahdollista pienentää, jos anturaa ei kuormita paaluryhmän täysi kapasiteetti. Tällöin kuitenkin puristuskestävyys ja rengas- ja kaistaraudoitteiden määrä tulee määrittää erikseen. CFI 3.12FI/9212/PR/ Vino puristussauvan jännitys on rajoitettu arvoon fcd sekä anturan keskiosassa että sauvan ala- ja yläpäässä. Anturan yläpintaan, välittömästi pilarin alapuolella sijaitsevaan alueeseen jossa vinot puristusvoimat yhtyvät, on oletettu muodostuvan kolmiakselinen jännitystila. Tällöin pilarin alla sallittu jännitys on rajoitettu standardin SFS-EN kaavan (3.25) mukaiseen arvoon. Kaavassa σ2 on oletettu 42 Puristuskestävyksien laskennassa on huomioitu paalujen sallittu sijaintipoikkeama. Jos on syytä olettaa, että jännitys ei kulkeudu vetoterästen yläpintaan paikallisen puristuksen tavoin, ettei pilarin alle 3, 4 ja 5 paalun anturoissa muodostu täydellistä kolmiakselista jännitystilaa tai muut olettamukset eivät toteudu, tulee puristuskestävyydet tarkastella erikseen. Jos on syytä epäillä, että puristussauvan alapään

43 Liite 1 ja paaluhatun yläpuolisen, paikallisen puristuksen avulla tarkastellun alueen yhtymäkohtaan syntyy merkittäviä leikkausvoimia, tulee ne huomioida erikseen. Suunnitteluperusteet RR-, RRs-, RD- ja RDs-paalut on oletettu nivelellisesti kiinnitetyiksi anturaan riippumatta siitä, toteutetaanko kiinnitys paaluhatun avulla vai tuomalla paalun raudoitteet anturaan. Rakenteeseen kohdistuva kuormitus on oletettu paaluryhmän maksimikapasiteetin suuruiseksi. Kuormituksesta on oletettu 4 % pysyväksi ja 6 % hyötykuormaksi. Rakenne on oletettu kuuluvaksi seuraamusluokkaan CC2 ja luotettavuusluokkaan RC2, jolloin kuormakerroin KFI saa arvon 1,. Rakenteen halkeaman ominaisleveys on määritetty pitkäaikaisille kuormille käyttäen kuorman yhdistelykertoimena arvoa,8. Suurimpana sallittuna halkeamaleveytenä on käytetty arvoa,3 mm. Halkeamaleveyden laskentaan liittyvä tehollinen vetovyöhyke on määritetty standardin SFS-EN mukaisesti käyttämällä vetovyöhykkeen leveytenä anturan leveyttä, ja tätä vastaavana teräsmääränä joko kahden tai yhden kaistaraudoitteen teräsmäärää, riippuen paalujen lukumäärästä. Pääterästen betonipeite on oletettu laskennassa 5 mm paksuksi, lukuun ottamatta muutamia 3,4 ja 5 RDs-paalun vakiopaaluanturoita, joissa betonipeite on oletettu 7 mm:ksi. Vetoraudoituksen on oletettu sijaitsevan välittömästi paaluhatun päällä ja toisen suunnan kaistaraudoitteen välittömästi alemman kaistaraudoitteen päällä. Raudoituksen etäisyys anturan alapinnasta saa olla korkeintaan 1 mm. RR-, RRs-, RD-ja RDs-paalut tulee upottaa anturaan 5 mm matkalle, lukuun ottamatta muutamia RDs-paaluanturatapauksia, missä upotussyvyys on 7 mm. Ohjeen kuvissa on merkitty kumpaa upotussyvyyttä tulee noudattaa. Rengasraudoitteiden jako on määritetty sijoittamalla alin rengasraudoite siten, että rengasraudoitteen ja anturan alapinnan välinen etäisyys on 1 mm. Niissä hitsatun kaistaraudoitteen tapauksissa, joissa rengasraudoite ei kaistaraudoitteen suuren halkaisijan vuoksi mahdu em. asemaansa, on alinta rengasraudoitetta nostettu. Työteknisistä seikoista johtuen on alinta rengasraudoitetta nostettu vastaavasti myös koukkuraudoitetta käytettäessä. Jos paalujen sijaintipoikkeamat, anturaan liittyvien rakenneosien mitat, kuormat, seuraamusluokat tai muut lähtöarvot poikkeavat oletetuista merkittävästi, tulee rakenteen mitoitus tarkistaa erikseen. Jos paalujen sijainnit poikkeavat teoreettisesta siten, että paalujen välinen keskiöetäisyys on suurempi kuin neljä kertaa paalun sivumitta, tulee kaistaraudoitteiden kohdalle asentaa myös ripustushaat (by 21, kappale 6.6.6). Vetotankoja tulee tällöin sijoittaa myös paalujen välisille vyöhykkeille. Anturan yläpinta tulee raudoittaa peruspulttiohjeen mukaisesti, jos pilarin kiinnitys anturaan sitä vaatii. CFI 3.12FI/9212/PR/ Kullekin vakioanturalle on määritetty soveltuva tyyppiraudoite. Jokaista tyyppiraudoitetta on esitetty kaksi vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan ainoastaan ankkurointitavassa. Vaihtoehtoiset ankkurointitavat ovat vetoteräksen ankkuroiminen koukun avulla tai hitsatun poikittaistangon, eli ristiliitosankkuroinnin, avulla. Ristiliitosankkuroinnissa hitsiltä vaaditaan 4 %:n lujuus ankkuroitavaan teräkseen nähden. Ankkurointipituudet on mitoitettu tangon todelliselle jännitykselle, ja ankkurointipituus on laskettu paaluhatun sisäreunasta lähtien. Niissä tapauksissa, joissa paalun sallittu sijaintipoikkeama on mahdollinen ilman anturoiden mittojen muuttamista, on sijaintipoikkeama ankkurointitarkastelussa huomioitu. Niissä tapauksissa, joissa sallittu sijaintipoikkeama ei voi tapahtua ilman anturan mittojen muuttamista, on ankkurointipituus tarkastettu paalun minimireunaetäisyydelle. Paaluhatun reunan ja anturan reunan välinen etäisyys on oltava vähintään puolet paaluhatun leveydestä. 43

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Mitoitusohjeet ja paaluvälin määrittämistä varten laaditut kuvaajat jatkuville paaluanturoille helpottavat ja nopeuttavat RR - ja

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3 1 Betoninormikortti 23: LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE STANDARDIN SFS-EN-1991-1-7 YLEISET KUORMAT, ONNETTOMUUSKUORMAT MUKAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet 30.12.2002 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN 951-726-749-5 TIEH 2100003-01 Multiprint Oy Vaasa 2003 Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu

Betonirakenteiden suunnittelu Eero Saarinen, iplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Eero Saarinen Oy Tässä artikkelissa annetaan ohjeita betonirakenteien suunnittelusta henkilöille, jotka vain tilapäisesti suorittavat rakennesuunnittelua.

Lisätiedot

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Sillansuunnittelu Helsinki 1999 TIEHALLINTO Siltayksikkö Pohjanrakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1999 ISBN 951-726-583-2

Lisätiedot

Eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnittelu NCCI 7 7.11.2013

Eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnittelu NCCI 7 7.11.2013 35 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Geotekninen suunnittelu NCCI 7 7.11.2013 SILTOJEN JA POHJARAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEET Geotekninen suunnittelu NCCI 7 Siltojen ja pohjarakenteiden suunnitteluohjeet 7.11.2013

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

Osa 5. Pilarit. Betoniteollisuus 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti.

Osa 5. Pilarit. Betoniteollisuus 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti. 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE

PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE 5/2013 PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE AK-KENKIEN PERUSPULTIT AET, AES Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 389 (BY 5B) RakMK no 70 (BY 5B-EC2) Eurokoodi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSPULTIN TOIMINTATAPA...

Lisätiedot

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje Betoniteollisuus ry 21.05.2012 Ontelolaataston suunnitteluohje 1.Ontelolaataston suunnittelun prosessi... 3 1.1 Punossuunnittelun tarvitsemat lähtötiedot... 4 2. Laattojen rei itys... 5 2.1 Kaikkia ontelolaattoja

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje

Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje 17 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje BETONISILTOJEN LEVENNYSTEN JA SUUREMPIEN VALUKORJAUSTEN MITOITUS- JA SUUNNITTELUOHJE 22.12.2011 Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Osa 2: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet

Osa 2: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin www.ruukki.fi tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin RUUKKI RD -PAALUSEINÄ 2 Ruukki RD -paaluseinä Toiminnassamme yhdistyvät teräs- ja pohjarakentamisen osaaminen Ruukki on yksi Euroopan merkittävimpiä

Lisätiedot

SUUNNITELUOHJE BETONIPORTAIDEN CE-MERKINTÄÄ VARTEN

SUUNNITELUOHJE BETONIPORTAIDEN CE-MERKINTÄÄ VARTEN SUUNNITELUOHJE BETONIPORTAIDEN CE-MERKINTÄÄ VARTEN Teppo Mantsinen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) MANTSINEN,

Lisätiedot

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ 3 2 LAMMI-LÄMPÖKIVIEN OMINAISUUDET 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ 4 4 LASKENTAPERUSTEET 4 5 KUORMAT 4 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET 5 7 SEINÄN

Lisätiedot

10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU

10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU D 10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU 10.1 Rakenteellinen suunnittelu Kuormaluokka Siporex-kattoelementit mitoitetaan yleensä yksiaukkoisena palkkina. Valmistaja on valmiiksi mitoittanut kattoelementit

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONITEOLLISUUS RY ELOKUU 2010 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 1.1 Parveketyypit... 3 Parvekkeiden rakennemallit... 3 Parvekkeiden sijoittelu... 4 Valintaperusteet... 4 1.2 Valmisparvekejärjestelmät...

Lisätiedot

Betonirakenteet OHJEET 2005

Betonirakenteet OHJEET 2005 B4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Betonirakenteet OHJEET 2005 Ympäristöministeriön asetus betonirakenteista Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnitteluohjeiden uudistukset

Puurakenteiden suunnitteluohjeiden uudistukset Puurakenteiden suunnitteluohjeiden uudistukset Ari Kevarinmäki, Tekniikan tohtori Erikoistutkija, VTT RIL Puurakenteiden toimikunnan sihteeri ari.kevarinmaki@vtt.fi Puurakenteiden suunnittelussa on käytössä

Lisätiedot

BES 2010 Laskentaesimerkki, Logistiikkarakennus

BES 2010 Laskentaesimerkki, Logistiikkarakennus Betoniteollisuus ry. 23.9.2010 1 (28) BES 2010 Laskentaesimerkki, Logistiikkarakennus Sisällys: 1 RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 3 1.1 Rakennejärjestelmän kuvaus 3 1.2 Suunnitteluohje 3 1.2.1 Suunnitteluohjeesta

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT 4 2. HARKKOPERUSTUKSET 7 2.1 Perustamistavan valinta 7 2.2 Matala

Lisätiedot

Tietunnelin rakennetekniset ohjeet

Tietunnelin rakennetekniset ohjeet 14 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tietunnelin rakennetekniset ohjeet 1.6.2015 Tietunnelin rakennetekniset ohjeet 1.6.2016 Liikenneviraston ohjeita 14/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Liikenneviraston

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

Tarkastelua sillan ja sen reunapalkkien rakentamiseen liittyvistä seikoista

Tarkastelua sillan ja sen reunapalkkien rakentamiseen liittyvistä seikoista Tarkastelua sillan ja sen reunapalkkien rakentamiseen liittyvistä seikoista 1 Sisällysluettelo ESIPUHE 1. YLEISTÄ REUNAPALKIN SUUNNITTELUSTA ESIMERKKEJÄ ESIINTYNEISTÄ MUOTOVIRHEISTÄ KUVA 1. Wattkastin

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT YLEISESTI 3 1.1 Kevytsoraharkko tuotteena 4 1.2 Ainutlaatuinen seinärakenne 4 2. HARKKOPERUSTUSTEN suunnittelu

Lisätiedot

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Rakenneterästen myötörajan f y ja vetomurtolujuuden f u arvot valitaan seuraavasti: a) käytetään suoraan tuotestandardin arvoja f y = R eh ja f u = R m b) tai käytetään

Lisätiedot