Inarin metsäkiistan lyhyt historiikki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inarin metsäkiistan lyhyt historiikki"

Transkriptio

1 Greenpeace/Matti Liimatainen Inarin metsäkiistan lyhyt historiikki Inarin metsäkiistassa asettuivat vastakkain tehometsätalous ja metsien suojelu yhdistettynä perinteiseen poronhoitoon. Greenpeacen kampanja nosti kiistan ensin valtakunnan julkisuuteen ja sitten kansainväliseksi. Käytännössä kiistan osapuolina olivat Metsähallitus ja alueella perinteistä poronhoitoa harjoittaneet poromiehet. Koska poromiehistä suuri osa on saamelaisia, kietoutui kiistaan lisäksi kysymys alkuperäiskansan oikeuksista. Inarin valtionmetsien hakkuut ovat vähäinen osa Suomen metsäteollisuuden puunhankintaa, mutta niillä on valtavan suuri merkitys alueella harjoitettavalle poronhoidolle. Kyse on maailman pohjoisimmista luonnontilaisista mäntymetsistä. Suhteellisen vähäisestä pinta-alastaan huolimatta ne ovat ainutlaatuisia koko maailman mittakaavassa. Metsien hakkuut ja porohoito olivat vastakkain muuallakin kuin Inarissa. Käytännössä puhuttiin ns. Metsä-Lapin alueesta joka Inarin lisäksi kuuluu poronhoitolain 2 :n määrittelemään erityisesti poronhoitoa varten vartulle alueelle. Tällä alueella valtion maata ei lain mukaan saa käyttää siten, että siitä on huomattavaa haittaa poronhoidolle. Saamelaisten kotiseutualueen eteläisin paliskunta eli Sodankylässä toimiva Lapin paliskunta kuuluu Metsä-Lapin alueeseen, ja sen metsiä hakkaa eri Metsähallituksen yksikkö kuin Inarissa. Mm. tästä syystä Lapin paliskunta ei kuulunut Inarin metsäkiistan piiriin. Sen uhanalaisten laidunmetsien suojelu ratkaistiin vuonna Saamelaisten maaoikeuksien puolustajien näkökulmasta kiista alkoi kymmeniä tai satoja vuosia sitten. Poronhoitajat alkoivat käydä oikeutta ja etsiä muita käytännön vaikutuskeinoja hakkuiden vastustamiseen 1980-luvun loppupuolella. Greenpeace liittyi mukaan vuonna Metsähallitus hakkasi Inarin vanhoja metsiä, vaikka alueella ei ole tehometsätaloudelle luontaisia edellytyksiä (Metsähallitus on itsekin myöntänyt hakkuut alueella kannattamattomiksi). Metsähallituksen hakkuilla on Inarissa kuitenkin suuri työllistävä merkitys, koska alueella käytetään vielä metsureita. Tämä vaikutti osaltaan siihen, että kiistasta tuli niin repivä. Paikallisille poronhoitajille metsät ovat kuitenkin tärkeitä porojen laidunmaita ja laitumista oli hävitetty jo suuri osa 1980-luvulla alkaneiden hakkuiden seurauksena. Metsien hakkuut uhkasivat poronhoitajien perinteistä elinkeinoa. Greenpeace puolestaan halusi suojella alueen vanhoja pohjoisia metsiä, joita ei ole enää paljoa jäljellä. Kiistaa on käyty ja ratkottu useassa vaiheessa. Mielenosoituksia on pidetty ulkoministerikokouksessa Genevessä, FAO:n metsäkokouksessa Roomassa, Suomen suurlähetystöillä Haagissa ja Berliinissä, maaja metsätalousministeriön katolla Helsingissä, metsissä Inarissa, StoraEnson tehtailla Hollannissa ja Kemissä sekä Lyypekin satamassa. Inarin metsäkiistaan osallistuivat eri tavoin Greenpeacen lisäksi Suomen luonnonsuojeluliitto, Ihmisoikeusliitto, Saamelaisneuvosto, Suomen porosaamelaiset ja monet muut järjestöt. Kantaa ottivat metsäalan organisaatioiden lisäksi saamelaiskäräjät ja metsäalan ammattiliitot. Hakkuista on käyty oikeutta Lapissa ja niitä on käsitelty useaan otteeseen YK:n ihmisoikeuskomiteassa. Kiistasta on tehty paljon tutkimusta, kiistaa on selvittänyt valtion asettama selvitysmies, siitä on puhuttu eduskunnassa, ministeriöissä ja seminaareissa. Aihetta on käsitelty kotimaisessa ja ulkomaisessa mediassa. Metsäkiistasta tehty suomalainen dokumenttielokuva Last Yoik in Saami Forests on voittanut useita palkintoja ja kunniamainintoja filmifestivaaleilla eri puolilla maailmaa. Last Yoik- dokumentti on

2 esitetty Ruotsin ja Norjan televisioissa, mutta Suomessa se ei ole televioskanaville päässyt. Sen sijaan YLE esitti 2009 kärjekkään kaksiosaisen TV-draaman aiheesta Luonnonsuojelijoiden Erämaaliike protestoi Kessin erämaan hakkuita vastaan. Myös poromiehet olivat kriittisiä hakkuita kohtaan Erämaalaki tuli voimaan. Se suojeli merkittäviä erämaa-alueita, mutta mahdollisti hakkuut useilla tärkeillä porojen laidunalueilla ja arvokkaissa vanhoissa metsissä esim. Hammastunturissa ja Kessi- Vätsärissä. Metsätalousalueiksi erämaissa rajattiin monesti puustoltaan arvokkaimmat alavat alueet. Erämaiden rajauksista jäi myös pois luontoarvoiltaan hyviä ja porotaloudelle tärkeitä alavien maiden tuottoisia metsiä Muotkatunturin paliskunta haastoi Metsähallituksen oikeuteen talvilaidunalueensa hakkuista Angelissa. Paliskunnan kanne ei menestynyt oikeudessa. YK:n Ihmisoikeuskomitea käsitteli tapausta ja totesi lokakuussa 1997, että nimenomaiset hakkuusuunnitelmat eivät sen mielestä olleet uhka saamelaiskulttuurille, mutta laajemmat hakkuut, kaivostoiminta jne. maankäyttö saattaisivat yhdessä sitä olla Sallivaaran paliskunnan poromiehet valittivat Kariselän alueen hakkuista YK:lle. Käräjoikeus oli aiemmin kieltänyt hakkuut, mutta hovioikeus oli kumonnut päätöksen ja Metsähallitus hakkasi alueen. Poromiehet tuomittiin yli mk:n korvauksiin, jotka Metsähallitus peri ulosoton kautta. Metsähallitukselle kyse ei ole rahasta, vaan periaatteesta. Toivomme, että korvauksilla on ennaltaehkäisevä vaikutus. Jatkuvat toimenpidekiellot ja oikeusjutut eivät helpota meidän toimintaa" (Kaleva ). Vuonna 2001 YK:n ihmisoikeuskomitea totesi, että valittajien oikeutta nauttia saamelaiskulttuuristaan ei ole rikottu. Sen sijaan komitea totesi Suomen valtion rikkoneen kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta. Ihmisoikeuskomitean mukaan oikeudenmukaisen ja tasapuolisen oikeudenkäynnin periaatteita oli rikottu ja valittajien velvoittaminen korvaamaan metsähallituksen oikeudenkäyntikulut katsottiin rikkomukseksi Hammastunturin paliskunta vei alueensa hakkuukiistoja julkisuuteen Saamelaiskäräjien tukemana. Metsähallituksen neuvottelumenettelyjä arvosteltiin saneluksi eräät Inarin poromiehet lähestyivät Greenpeacea kertomalla alueen hakkuiden ongelmista Tapaamisia ja maastokäyntejä uhattuihin metsiin poromiesten ja Greenpeacen kesken järjestettiin. Yhteistoimintaa alettiin suunnitella Hammastunturin, Muddusjärven, Muotkatunturin ja Paatsjoen paliskunnat ja Nellimin tokkakunta lähettivät Helsinkiin lähetystön tapaamaan poliittisia päättäjiä. Samalla esiteltiin paliskuntien toive siitä, että Metsähallitus alkaisi ottaa poronhoidon tarpeet huomioon ja neuvotella hakkuista etenkin tärkeimmillä laidunalueilla Maa- ja metsätalousministeriö asetti selvitysmies Saarelan tekemään esityksen metsätalouden ja poronhoidon yhteensovittamisesta Inarissa. Selvitys tehtiin hyvin pikaisella aikataululla eikä selvitysmiehellä ollut mandaattia ehdottaa merkittävästi metsätaloutta supistavia vaihtoehtoja. Siitä ei siten ollut apua. Selvitys julkistettiin Siinä ehdotettiin noin hehtaarin rajaamista hakkuiden ulkopuolelle. Paliskuntien vaatimukset tuossa vaiheessa olivat noin hehtaaria.

3 2003 Greenpeace auttoi paliskuntia tekemään kartat tärkeimmistä laidunalueista. Ne julkaistiin yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa kesäkuussa Hakkuiden jatkuessa kriittisen tärkeillä laidunalueilla Greenpeace vei kiistan kansainväliselle tasolle. Greenpeace vaati metsäteollisuutta, etenkin Metsähallituksen suurinta asiakasta StoraEnsoa asettamaan selkeitä rajoja Metsähallituksen hakkuille. Muutamia tutustumiskäyntejä Inarin metsiin ja kokouksia StoraEnson kanssa järjestettiin, mutta metsäyhtiöt eivät kuitenkaan rajoittaneet ostojaan alueelta. Greenpeace otti yhteyttä teollisuuden asiakkaisiin ja alkoi järjestää matkoja näille sekä ulkomaisille tiedotusvälineille Inariin joulukuun lopulla Metsähallitus kutsui paliskunnat neuvotteluun, mutta neuvottelut katkesivat lyhyeen helmikuussa 2004 kun Metsähallitus ei halunnut joustaa paliskuntien keskeisissä vaatimuksissa Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti selvitysmies Saarelan selvityksen perusteella toimintaohjelman, jossa ehdotettiin lisää tutkimusta asiasta sekä Metsähallituksen Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelman päivittämistä. Samaan aikaan arvokkaiden alueiden hakkuut jatkuivat. Vuoden 2004 aikana Greenpeace järjesti useita metsäteollisuuden ja median tutustumismatkoja Inariin. Niiden yhteydessä koettiin mm. metsätalousväen järjestämä mielenosoitus Ivalon lentokentällä sitä vastaan, että Suomen metsien hakkuista kerrottaisiin metsätuotteitamme ostaville asiakkaille ja yleisölle. 2005: kiista kovenee kaikilla rintamilla. Vuoden alussa Hammastunturin, Muddusjärven, Muotkatunturin, Paatsjoen ja Sallivaaran paliskunnat sekä Ivalon paliskunnan Nellimin tokkakunta esittivät Metsähallitukselle joukon muutoksia, joilla Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelusta voisi kehittää myös paliskuntien mielestä reilun neuvotteluprosessin. Helmikuussa 2005 Greenpeace, Luonnonsuojeluliitto ja WWF lähettivät maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle kirjeen, jossa kehotettiin paliskuntien toivomien neuvottelujen aloittamista. Ministeriö ei suostunut aloitteeseen Greenpeace alkoi pystyttää Inarin Paadarskaidiin kansainvälistä metsäasemaa. Metsäaseman ympärille muodostettiin kampanja, jonka osana Greenpeacen vapaaehtoiset useista eri maista merkitsivät tärkeitä laidunmetsiä maastoon yhdessä poromiesten kanssa. Metsäasema houkutteli paikalle median edustajia myös ulkomailta. Kotimaassa se sai suurta huomiota Metsähallitus päätti StoraEnson toivomuksesta keskeyttää hakkuut kiista-alueilla toistaiseksi. Paliskunnat ja ympäristöjärjestöt esittivät toiveen, että välirauha käytettäisiin ratkaisun hakemiseen Greenpeacen mielenosoitus Genevessä YK:n ihmisoikeusseminaarissa Greenpeacen mielenosoitus Roomassa YK:n metsäministerikonferenssissa Greenpeacen mielenosoitus Hollannissa Suomen suurlähetystöllä julkistettiin Greenpeacen ja Suomen luonnonsuojeluliiton raportti "Ahtaalle ajetut Valtion hallinnoimien metsien suojelu, käyttö ja merkitys saamelaisalueella", jossa ehdotettiin, että saamelaisten kotiseutualueella valtion hallinnoimat metsät siirrettäisiin Metsähallituksen luontopalvelujen hallintaan, ja alueen metsätaloudelta poistettaisiin ehdoton kannattavuuden vaatimus. Tämä mahdollistaisi Metsähallituksen keskittymisen paikalliseen työllistämiseen ja poronhoidon edellytysten turvaamiseen Hakkuut esillä StoraEnson yhtiökokouksessa, puheenvuorot käyttivät saamelaiset Jan Saijets ja Pauliina Feodoroff.

4 Maaherra Hannele Pokan puheenjohdolla pidetyssä pyöreän pöydän osapuolten välisessä keskustelussa sovittiin, että Metsähallituksen ja paliskuntien kesken käynnistetään neuvottelut, joille varataan aikaa noin 1,5 kuukautta Saamelaisneuvosto perustaa koalition paliskuntien tueksi Greenpeacen metsäasema purettiin, mutta kampanja jatkui Metsähallitus totesi paliskuntien kanssa pidetyssä kokouksessa, ettei laitoksella ole mandaattia laajojen alueiden suojeluun ja neuvottelujen jatkaminen todettiin merkityksettömäksi. Paliskunnat pitivät outona sitä, että maa- ja metsätalousministeriö oli vuodesta 2002 kieltäytynyt neuvottelemasta paliskuntien kanssa vedoten siihen, että asia pitää ratkaista paikallistasolla. Nyt kun neuvottelut oltiin saatu aikaan, ei paikallistasolla ollut kuitenkaan valtaa ratkaista mitään. Neuvottelut loppuivat, Metsähallitus päätti jatkaa laidunmetsien hakkuita ja Stora Enso päätti jatkaa ostoja Saamelaisneuvosto pyysi Stora Ensoa lopettamaan puun ostot Inarin kiistametsistä, kunnes hakkuista on neuvoteltu aidosti paliskuntien kanssa Kolme nellimiläistä poromiestä pyysi Lapin käräjäoikeudelta hakkuiden lopettamista laidunalueillaan turvaamistoimena, sillä he aikoivat nostaa hakkuista kanteen ja kanteen kohteena olevien metsien hakkaaminen tekisi oikeudenkäynnin tyhjäksi Lapin käräjäoikeus päätti, että Metsähallituksen tulee luopua hakkuista Nellimissä, mutta asetti samalla poromiehille velvollisuuden maksaa vakuus menetettävästä hakkuutulosta. Vakuuden summan määrittely jätettiin odottamaan Metsähallituksen laskelmia. Metsähallitus sai jatkaa hakkuita, kunnes takuusumma on määritelty ja laitos keskitti lähes koko Inarin metsurit hakkaamaan kiistametsiä. Poromiehet valittivat YK:n ihmisoikeuskomiteaan hakkuiden jatkamisesta. Myöhemmin Metsähallitus määritti sopivaksi takuuksi oikeudenkäynnin aikaisesta hakkuutauosta miljoona euroa MH:n tiedotteessa kerrotaan, ettei Metsähallitus riko lakeja eikä kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Greenpeacen aktivistit useasta maasta pysäyttävät StoraEnson paperia lastanneen Antares- laivan Kemin Veitsiluodon paperitehtaan satamaan. Protesti kestää päivän ajan Kansainvälisen oikeuden professori Martin Scheinin tuomitsee Metsähallituksen edellispäivänä antaman lausunnon laitoksen hakkuiden laillisuudesta. -Metsähallituksen hakkuut Nellimissä ovat ristiriidassa Suomen ihmisoikeussitoumusten kanssa. Hakatessaan saamelaisten arvokkaita laidunmetsiä Suomi rikkoo Yhdistyneiden Kansakuntien kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta vuodelta YK:n ihmisoikeuskomitea on myös todennut, että Suomi rikkoo kyseistä sopimusta salliessaan hakkuut alueilla, jotka ovat tärkeitä laidunmetsiä saamelaisille poromiehille, totesi Scheinin Greenpeacen tiedotustilaisuudessa Helsingissä StoraEnson paperia kuljettanut Antares- laiva pysäytettiin uudelleen, tällä kertaa Lyypekissä YK:n ihmisoikeuskomitea antoi Suomen hallitukselle Nellimin asiassa ns. väliaikaisen turvaamispäätöksen, jossa se suositteli metsähakkuiden lopettamista Nellimin oikeudenkäynnin kohteena olevissa metsissä. Ihmisoikeuskomitean mukaan Metsähallituksen tulee pidättyä hakkuista alueilla, joiden hakkuut voisivat vaikuttaa kielteisesti ihmisoikeuskomitealle valituksen tehneiden saamelaisten poronhoitoon. Metsähallitus jatkoi kuitenkin hakkuita 40 metsurin voimin ja aloitti jopa uudet hakkuut Nellimissä porojen syöttöaidan sisällä Greenpeacen mielenosoitus Berliinissä Suomen suurlähetystöllä. Samana päivänä Metsähallitus lopetti hakkuut Nellimissä keskusteltuaan ulkoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Poliitikot Esko-Juhani Tennilä (vas.), Hannu Takkula (kesk.), Seppo Lahtela (kesk.) ja Pertti Hemmilä (kok.) vaativat hakkuiden jatkamista "Greenpeacen masinoimasta

5 terrorisoinnista" huolimatta (lainaus Hannu Takkulan kannanotosta, muiden aloitteet olivat samansisältöisiä). Käräjäoikeuden turvaamispäätöksen ja hakkuiden loppumisen välisenä aikana hakattiin 70 hehtaaria, joka pirstoi lähes 500 hehtaaria porolaitumia. Menetys oli suuri Nellimin poronhoidolle. Metsähallitus päätti samalla "asiakkaiden toiveesta" lopettaa toistaiseksi puun toimitukset kiistametsistä Stora Ensolle ja muille suurille paperiyhtiöille. Mutta vaikka puun toimitukset julistettiin loppuneiksi, hakkuut kuitenkin jatkuivat muissa kiistametsissä kuin Nellimissä. Marras- ja joulukuussa hakattiin kiistametsiä kaikkien hakkuita vastustaneiden paliskuntien alueilla Greenpeacen mielenosoitus StoraEnson paperitehtaalla Hollannin Vapenweldissä. Tehdas käytti Veitsiluodon sellua Hakkuut loppuivat Muddusjärven paliskunnassa Pitkäjärvenvaarassa. Myöhemmin selvisi, että nämä olivat yhtä poikkeusta lukuunottamatta toistaiseksi eli viiden vuoden ajaksi viimeiset kiistametsien hakkuut seuraavan kerran niitä kaadettiin vasta Kessissä toukokuussa 2007, eikä sen jälkeen missään ennen joulukuun 2010 sopimusta koko kiistan ratkaisusta Hannu Hyvösen Inarin metsäkiistasta kertova dokumenttifilmi Last Yoik in Saami Forests saa ensi-iltansa YK:n ihmisoikeusfoorumin yhteydessä New Yorkissa. Elokuva esitetään seuraavien vuosien aikana kymmenillä elokuvafestivaaleilla eri puolilla maailmaa sekä Ruotsin ja Norjan televisioissa Metsähallitus merkitsee hakkuusuunnitelmia maastoon Haippakotavaarassa ja Kessissä. Hakkuiden kohteiksi merkitään mm. luonnonsuojelulain erikseen suojelemien uhanalaisten lajien esiintymiä. Hakkuusuunnitelmista ei olla missään yhteydessä paliskuntiin Ihmisoikeusliitto julkaisi "Rasismi ja etninen syrjintä Suomessa 2005" -raportin rasismiin ja etniseen syrjintään liittyvistä tapahtumista ja tutkimuksista edelliseltä vuodelta. Raportissa käsitellään muun muassa Inarin metsäkiistaa. Kirjassa hämmästeltiin erityisesti Metsähallituksen marraskuun alussa julkaisemassa tiedotteessa esitettyä näkemystä, että meneillään olevat hakkuut Nellimissä eivät riko perustuslakia, poronhoitolakia eikä kansainvälisiä sopimuksia ja että metsätalouden työpaikkojen turvaaminen estäisi poronhoidon huomioimisen. Ihmisoikeusliitto totesi YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisujen nimenomaisesti korostaneen, että valtion vastuuta alkuperäiskansan kulttuurin turvaamisessa arvioidaan tuon kulttuurin perustana olevien elinkeinojen elinvoimaisuuden kautta eikä suhteessa muun väestön intresseihin Ihmisoikeusliitto palkitsi nellimiläisen poromies Kalevi Paadarin vuoden ihmisoikeuspuurtajapalkinnolla. Paadar palkittiin sitkeästä työstään poroelinkeinon ja saamelaiskulttuurin puolustajana Metsähallitus julkaisi Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelman päivityksen. Metsäkiistan kannalta se sisälsi sen positiivisen linjauksen, että suojeltujen erämaa-alueiden sisällä olevat ns. luonnonmukaisesti hoidettavat alueet jätetään vastaisuudessa hakkaamatta. Tämä ratkaisu pelasti osan, noin hehtaaria kolmen paliskunnan laidunmetsiä. Pääosa metsäkiistan kohteina olevista alueista jätettiin kuitenkin vielä talouskäyttöön eli hakattavaksi Inarin paliskunnat tiedottivat, että luonnonvarasuunnitelma ei turvaa tärkeimpiä porolaitumia eikä auta ratkaisemaan poronhoidon ja metsätalouden välistä ristiriitaa Metsähallitus teki hakkuita Kessissä Paatsjoen paliskunnan tärkeillä laidunalueilla. Koska hakkuut eivät olleet paliskunnan hyväksyämiä, suuret metsäyhtiöt eivät ostaneet puita. Niinpä noin 100 rekkakuormallista satoja vuosia vanhoja Kessin ikimäntyjä ajettiin Ivalon lämpövoimalaan, jossa ne

6 haketettiin ja poltettiin. Metsähallitus tiesi joutuvansa myymään puut hakkeeksi alehintaan jo ennen hakkuita, koska metsäyhtiöt olivat ilmoittaneet ostopolitiikastaan jo vuonna Laitos halusi kuitenkin rankaista pientä Paatsjoen paliskuntaa liian aktiivisesta metsänhakkuiden kritisoinnista Saamelaisneuvosto tiedotti, että italialainen rahasto Banca Etica poisti Stora Enson eettisen investoinnin portofoliostaan Saamelaisneuvoston oltua yhteydessä rahastoon ja kerrottua Inarin kiistoista. Vuoden aikana useat sijoittajat olivat yhteydessä Greenpeaceen StoraEnson toiminnasta Lapin käräjäoikeus hylkäsi nellimin poromiesten vaatimukset todeten muun muassa, että Metsähallituksen tulee huolehtia myös metsätalouden työpaikoista eikä sillä siten ole varaa luopua hakkuista poronhoidon hyväksi. Käräjäoikeus langetti kolmen poromiehen maksettavaksi Metsähallituksen oikeudenkäyntikulut euroa. Nellimiläiset valittivat hovioikeuteen Inarin paliskunnat tiedottivat Metsähallituksen ilmoittaneen uusista hakkuista Paatsjoen ja Muotkatunturin paliskuntien alueella. Metsähallitus ilmoitti tekevänsä hakkuut paliskuntien vastustuksesta huolimatta. Hakkuita ei kuitenkaan aloitettu Metsähallitus ja Nellimin poromiehet ilmoittavat sopimuksesta, joka päättää oikeudenkäynnin. Sopimus takaa, että valtaosa Nellimin tokkakunnan laidunalueiden aiemmin hakkaamattomista vanhoista metsistä (yli hehtaaria) rauhoitetaan 20 vuodeksi. Sekä kantajat Kalevi, Eero ja Veijo Paadar että Greenpeace olivat tyytyväisiä päätökseen Metsähallitus, Greenpeace ja muut osalliset, näiden joukossa useat paliskunnat Itä- ja Länsi- Lapista pääsevät sopimukseen ns. Metsä-Lapin alueen metsäkiistojen kohteina olleista alueista. Yli hehtaaria metsää kasvullisella metsämaalla suojellaan pysyvästi hakkuutoimien ulkopuolelle. Yhteensä sopimus pelastaa lähes hehtaaria pohjoista luontoa, koska kasvulliset metsämaat sijaitsevat pienehköinä alueina laajempien kitu- ja joutomaiden välimaastossa. Mukana on saamelaisten kotiseutualueen eteläosassa sijaitseva Peurakairan alue Metsähallitus kertoo haluavansa yrittää Inarin paliskuntien kanssa sopimusta, rohkaistuneena Nellimin ja Metsä-Lapin onnistuneista neuvotteluista. Maaliskuussa 2010 neuvottelut alkavat Inarissa. Syyskuussa 2010 paliskuntakohtaiset neuvottelut saadaan päätökseen. Yhteenlaskettu lopputulos yhdessä aiemmin tehtyjen päätösten kanssa paliskuntien ja ympäristöjärjestöjen rajaamilla alueilla on, että noin 77% alueiden metsistä rauhoitetaan joko pysyvästi (erämaat, metsänrajan tarkistus) tai 20 vuodeksi. Rajausten vanhoista metsistä rauhoitetaan yli 90%. Joulukuussa 2010 paliskuntien ja Metsähallituksen asianajajat allekirjoittavat sopimukset. Lisätietoja ja taustaa Last Yoik in Saami Forests? dokumenttifilmi

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kaisa Raitio ja Teijo Rytteri Kaisa Raitio Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

Ylä-Lapin metsien käytön ristiriidat näkökulmia kestävään käyttöön

Ylä-Lapin metsien käytön ristiriidat näkökulmia kestävään käyttöön ACTA LAPPONICA FENNIAE 22 Ylä-Lapin metsien käytön ristiriidat näkökulmia kestävään käyttöön Toimittaneet Mikko Hyppönen, Sirkka Tapaninen ja Pertti Sarala Lapin tutkimusseura Acta Lapponica Fenniae Rovaniemi

Lisätiedot

Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa

Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa Tämä opas on tehty hankkeessa Ohjeistus poroelinkeinon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa (PoroYVA).

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

Muddusjärven paliskunnan historiikki. 110 vuotta organisoitua poronhoitoa

Muddusjärven paliskunnan historiikki. 110 vuotta organisoitua poronhoitoa Muddusjärven paliskunnan historiikki 110 vuotta organisoitua poronhoitoa Laila Aikio Opinnäytetyö Saamelaisalueen koulutuskeskus Liiketalouden perustutkinto 31.3.2010 Saamelaisalueen koulutuskeskus Koulutusala

Lisätiedot

Suojeluharjua vesitetään s. 3. Heikki Simolan kausi päättyy s. 2. Luonto-opas ja pitkospuut syntyivät hankerahoituksella s. 10 11

Suojeluharjua vesitetään s. 3. Heikki Simolan kausi päättyy s. 2. Luonto-opas ja pitkospuut syntyivät hankerahoituksella s. 10 11 Suojeluharjua vesitetään s. 3 Heikki Simolan kausi päättyy s. 2 V-P VIKLUND / LUONTOKUVAT Luonto-opas ja pitkospuut syntyivät hankerahoituksella s. 10 11 HINTA 2 EUROA ISSN 0788 8708 Sivu 2 luonnonsuojelija

Lisätiedot

SUOMI. Heinäkuu 2010 kesäkuu 2011

SUOMI. Heinäkuu 2010 kesäkuu 2011 SUOMI 2011 Toimintakertomus Heinäkuu 2010 kesäkuu 2011 Toimitus: Anu Jussila Ulkoasu: Johanna Kulmalainen Valokuvat: WWF Kannen kuva: Juha Taskinen / WWF Painopaikka: Libris Oy Paperi: Cyclus Print 115

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivistä vauhtia vesiensuojelutyöhön s. 8 13. Norppasähkö pärjää vertailussa s. 7

Vesipuitedirektiivistä vauhtia vesiensuojelutyöhön s. 8 13. Norppasähkö pärjää vertailussa s. 7 Vesipuitedirektiivistä vauhtia vesiensuojelutyöhön s. 8 13 Norppasähkö pärjää vertailussa s. 7 REIJO JUURINEN / LUONTOKUVAT Suojele sienimetsäsi ja hanki kouluun luomua äänestä kuntavaaleissa! s. 3 HINTA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS Sisältö Johdanto

Lisätiedot

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA 99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA Vähemmistövaltuutettu 2014 Vähemmistövaltuutettu taitto: Kopijyvä Oy, 2014 2 Sisällys Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n alkusanat...9 I. Yleistä tietoa

Lisätiedot

Kymenlaakso 15. 17.10.2003

Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Kirkkonummi 6.10.2003 Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Seminaarijakso Kirkkonummi 6.10.2003 Maastojakso Kymenlaakso 15. 17.10.2003 Toimittajat Essi Yli-Ruka, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot

Valiokunnat tulevat. 70 vuotta. Miten käy metsien? Ei tietä Kutturaan! Uusi sarja energiatuotannon harhakuvista alkaa 8 kuoren alta: martti suosalo 11

Valiokunnat tulevat. 70 vuotta. Miten käy metsien? Ei tietä Kutturaan! Uusi sarja energiatuotannon harhakuvista alkaa 8 kuoren alta: martti suosalo 11 70 vuotta 05 Ei tietä Kutturaan! Vuoden turhin tiehanke on estettävä 12 Miten käy metsien? Tehokäytön ja suojelun ristitulessa rakkaudesta luontoon 2/2008 2,00 www.sll.fi 6 Valiokunnat tulevat Uusi sarja

Lisätiedot

07 Kööpenhamina. 14 15 Miten Anna Puusta tuli metsäkummi? Hallitus vaikeuksissa ympäristökysymyksissä. polttopisteessa

07 Kööpenhamina. 14 15 Miten Anna Puusta tuli metsäkummi? Hallitus vaikeuksissa ympäristökysymyksissä. polttopisteessa 04 Hallitus vaikeuksissa ympäristökysymyksissä Luonnonsuojelija arvioi Vanhasen hallituksen ympäristöpolitiikkaa 07 Kööpenhamina polttopisteessa Mitä historialliselta ilmastokokoukselta voi odottaa? rakkaudesta

Lisätiedot

Paradise Oskar laulaa ilmaston puolesta

Paradise Oskar laulaa ilmaston puolesta 07 Uusia Kuukkelille turvaa keinoja metsiensuojeluun Lumen tulo Onko lumilapiolla käyttöä 18 tulevaisuudessa? Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 6/ 2011 2,00 www.sll.fi Paradise Oskar laulaa ilmaston

Lisätiedot

Porotalouden tulevaisuus

Porotalouden tulevaisuus KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 298 Tarja Meristö Jukka Järvinen Juhani Kettunen Mauri Nieminen Porotalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu? Helsinki 2004 KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 298

Lisätiedot

KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AITAMATERIAALIEN KERÄÄMINEN MAASTOSTA PILOTTIHANKE LOPPURAPORTTI

KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AITAMATERIAALIEN KERÄÄMINEN MAASTOSTA PILOTTIHANKE LOPPURAPORTTI KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AITAMATERIAALIEN KERÄÄMINEN MAASTOSTA PILOTTIHANKE LOPPURAPORTTI 2 Sisältö 1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3. YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 4.

Lisätiedot

Riistantutkimuksen tiedote 214:1 37. Helsinki, 26.4.2007. POROPÄIVÄT 2007. Kooste Poropäivien esitelmätiivistelmistä Kaamanen 26. 27.4.

Riistantutkimuksen tiedote 214:1 37. Helsinki, 26.4.2007. POROPÄIVÄT 2007. Kooste Poropäivien esitelmätiivistelmistä Kaamanen 26. 27.4. 1 Riistantutkimuksen tiedote 214:1 37. Helsinki, 26.4.2007. POROPÄIVÄT 2007 Kooste Poropäivien esitelmätiivistelmistä Kaamanen 26. 27.4.2007 Porotalouden kannattavuuskehitys Arto Latukka, MTT, Taloustutkimus

Lisätiedot

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 1. Metsäneuvosto ja sen sihteeristö Metsäneuvoston tehtävät ja kokoonpano Valtioneuvosto asetti 19.6.2002 uuden metsäneuvoston maa- ja metsätalous

Lisätiedot

Luonnonsuojelija. Phoca Mining valtasi Kolin uraanikaivokset valtaavat Suomea s. 4 5 2/06. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti

Luonnonsuojelija. Phoca Mining valtasi Kolin uraanikaivokset valtaavat Suomea s. 4 5 2/06. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti Luonnonsuojelija 2/06 Phoca Mining valtasi Kolin uraanikaivokset valtaavat Suomea s. 4 5 Tunturikasvi- kurssille tai vaellukselle kesällä? Luonnonharrastuskurssit ja leirit s. 10 11. Luontomatkailu- professori

Lisätiedot

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006 Tämä on valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus eduskunnalle. Kertomus annetaan kielilain nojalla kerran vaalikaudessa ja siinä käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten

Lisätiedot

06 Sipoonkorpeen. 14 Kohtuutalous saapui Suomeen. 12 Milloin näit viimeksi kirkkaan tähtitaivaan? * * * * * Kaamos voi auttaa hiljentymään

06 Sipoonkorpeen. 14 Kohtuutalous saapui Suomeen. 12 Milloin näit viimeksi kirkkaan tähtitaivaan? * * * * * Kaamos voi auttaa hiljentymään 06 Sipoonkorpeen kansallispuisto Luonnonsuojelijoiden esittämä kansallispuistohanke toteutuu 16 Kaamos voi auttaa hiljentymään Ekoarjen sankarit etsivät vaihtoehtoja talven lentomatkoille etelän aurinkoon

Lisätiedot

Jutavista saamelaisista talollisiksi poronhoitajiksi

Jutavista saamelaisista talollisiksi poronhoitajiksi MARKO JOUSTE Jutavista saamelaisista talollisiksi poronhoitajiksi Enontekiöläisten Guhtur Maggan ja Gáddjá Nikodemuksen muutto Inarin Kutturaan osana pohjoissaamelaisen suurporonhoidon ekspansiota 1800-luvun

Lisätiedot

05 Metsähallitusta. 11 Elina Mustonen kokosi muusikot soittamaan norpalle. Iijoen suojelija palkittiin. pilkotaan salassa

05 Metsähallitusta. 11 Elina Mustonen kokosi muusikot soittamaan norpalle. Iijoen suojelija palkittiin. pilkotaan salassa 05 Metsähallitusta pilkotaan salassa Kansallisomaisuudestamme, metsistä ja vesistä, tehdään bisnestä 12 Iijoen suojelija palkittiin Iijoki on jälleen uhattuna koskiensuojelulaista huolimatta rakkaudesta

Lisätiedot

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta Page 1 of 37 Markku Fredman: Demla r.y. vähän yli 50 vuotta KIRJOITUS JULKAISTU OIKEUS-LEHDESSÄ 4/2005, viimeisin päivitys 05.02.2008 (OSA KUVISTA AUKEAA HIIRELLÄ KLIKATTAESSA SUUREMPANA UUTEEN SELAINIKKUNAAN)

Lisätiedot

Pandan polku. Tarinoita 40 vuoden MATKALTA

Pandan polku. Tarinoita 40 vuoden MATKALTA Pandan polku Tarinoita 40 vuoden MATKALTA juha jormanainen / lehtikuva 1972 1972 2012 IHMISIÄ Hyvä tukijamme, MATKAN varrelta WWF Suomi perustettiin lokakuussa 1972. Järjestön suojelijaksi saatiin tasavallan

Lisätiedot

Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö

Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö 22/2014 Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö Lausuntotiivistelmä 22/2014 Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 8.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

TYÖNOHJAUKSESSA TUTKITAAN JA KEHITETÄÄN TYÖTÄ, S. 4 TURUN KIRJASTO PALVELEE USEITA VIRASTOJA, S. 8 SYYTTÄJÄLAITOS KOULUTTAA 2013-2014, S.

TYÖNOHJAUKSESSA TUTKITAAN JA KEHITETÄÄN TYÖTÄ, S. 4 TURUN KIRJASTO PALVELEE USEITA VIRASTOJA, S. 8 SYYTTÄJÄLAITOS KOULUTTAA 2013-2014, S. . 5 2012 TYÖNOHJAUKSESSA TUTKITAAN JA KEHITETÄÄN TYÖTÄ, S. 4 TURUN KIRJASTO PALVELEE USEITA VIRASTOJA, S. 8 SYYTTÄJÄLAITOS KOULUTTAA 2013-2014, S. 11 SISÄLTÖ TÄSSÄ NUMEROSSA Säästöjä virkistyksestä vai

Lisätiedot

EUROOPPA JA EUROOPPALAISUUS

EUROOPPA JA EUROOPPALAISUUS 3/2013 Vapaa Ajattelija HENGEN JA HERRAN VÄLISSÄ ERASMUS EUROOPAN TEKIJÄNÄ JA LAISUUS V A P A A S T I TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus Pääkirjoitus Muutos on alkanut!...s.3 Petri Karisma Uskomaton maailma

Lisätiedot

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Tenho Kohonen (toim.) OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu B:19 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot