Kylä välittää raportti ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kylä välittää raportti ajalta 1.1. - 30.6.2010"

Transkriptio

1 Kylä välittää raportti ajalta TOTEUTTAJAN TIEDOT Päätoteuttaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni KY Koulutuskeskus Salpaus (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Liisa Helanto, projektipäällikkö, kyläasiamies Hanketta toteuttavat seuraavat yhdistykset oman hankesuunnitelmansa mukaisesti: Päijät-Hämeen kylät ry (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Hannu Markkanen, puheenjohtaja Varsinais-Suomen Kylät ry Egentliga Finlands Byar r.f. (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Tauno Linkoranta, kyläasiamies Västnylands Byar r.f. Länsi-Uudenmaan Kylät ry (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Pirkko Kaskinen, kyläasiamies Hämeen Kylät ry (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Elina Leppänen, kyläasiamies 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS Kylä välittää, hankenumero 6007, Dnro 464/ HANKKEEN TOTEUTUS AJALLA Toteutetut toimenpiteet 1. Kylä toteuttaa lähidemokratiaa a. Kyläsuunnittelun edistäminen, ohjaaminen ja kehittäminen Toiminta-alueella on päätetty käynnistää kyläsuunnittelu 18 kylässä (5 P-H, 2 K-H, 7 V-S, 4 U). Lisäksi Uudellamaalla Karjalohjalla käynnistetään kyläsuunnitteluhanke. Päijät-Hämeessä Artjärvellä on kiinnostusta päivittää kuntastrategia kyläsuunnitelmaksi, kunnan liittyessä osaksi Orimattilan kaupunkia. Osassa kyliä on tehty jo ohjausta, osa vasta kerää tausta-aineistoa asukaskyselyllä. Teemallista kestävän kehityksen kyläsuunnittelua käynnistetään Kustavin Salminiitussa yhdessä Turun AMK:n kanssa. Yhteistyötä tehdään alueen muiden kylähankkeiden kanssa etenkin kyläsuunnittelun prosessin ohjauksessa. Kanta-Hämeessä on käynnissä useita hankkeita: Toimeliaat kylät, Pitäjärinki ja Toimivat kylät, menestyvä kunta. Varsinais-Suomessa yhteistyökumppanina ovat Someron kyläsuunnitteluhanke ja LOIKKA hanke Loimaan seutukunnassa. Valmistuneita kyläsuunnitelmia on (Someron Leader-hanke). Kyläasiamiehet ovat välittäneet hyviä kyläsuunnittelun toimintamalleja ja asiantuntemusta erilaisissa seminaareissa ja YTR:n teemaryhmien työskentelyssä. Elina Leppänen on toiminut Maaseutuasumisen teemaryhmän asiantuntijana kyläsuunnittelun ja kaavoituksen yhteensovittamiseen liittyen. Myös Hämeenlinnan seudun Kyläkaavahankkeen kanssa tehdään yhteistyötä mm. asukastoimintaan liittyen.

2 Tauno Linkoranta on toiminut asiantuntijana ja kommentoijana Kyläsuunnittelu tutkimushankkeessa ( Oulun yo, Kajaanin yksikkö). 2 b. Lähidemokratiajärjestelyihin osallistuminen Kevään aikana eri maakunnissa on aktivoitu kyliä/ yhdistyksiä kuntakohtaiseen yhteistyöhön ja toimintamuotojen kehittämiseen. Varsinais-Suomessa perustettiin Maskun kylä- ja kotiseututoimijoiden yhteisfoorumi, avustettiin Lemun yhdistysten yhteisen Kotiseutuneuvoston synnyssä ja Someron kylien neuvottelukunnan toiminnassa sekä käynnistettiin Rymättylän yhdistysten yhteistoimintaa. Uudellamaalla on kylien yhdistysten yhteistyötä käynnistetty Karjalohjalla sekä perutettu Raaseporin kylät ry. Kuntakohtaisia Asukasvaikuttaminen tilaisuuksia pidettiin 4 kpl Keski- Uudellamaalla. Kantahämäläisten alkanutta yhdistysten yhteistyötä jatkettiin järjestämällä kolme yhdistystapaamista, joissa työstettiin yhdistysten yhteistyön tarpeita ja mahdollisuuksia sekä sovittiin kyselyn teettämisestä, jotta selkeytyisi miten yhteistyötä voitaisiin viedä käytäntöön. Verkostoon on tullut mukaan uusia kuten MLL sekä SPR. Yhdistysfoorumin toimintaa esiteltiin Hämeen liiton Open Campus hankkeen Valloita ja vaikuta verkostoissa seminaarissa. Kylien ja kunnan yhteistyöteemaa käsiteltiin Kanta-Hämeessä Riihimäen seudulla yhdistysilloissa, jotka järjestettiin yhteistyössä EMO ry:n ja Toimeliaat kylät hankkeen kanssa. Päijät-Hämeessä osallistuttiin kuntakohtaisten kyläneuvottelukuntien kokouksiin ja Varsinais-Suomessa aktivoitiin erityisesti Salon seutua. Aihealueen seminaareja järjestettiin Janakkalassa 1.3. ( Kylät ja kunta yhdessä erilaisia toimintamalleja meiltä ja muualta ), Salon Perttelissä ( Kyläyhdistys toimijana )sekä Lahdessa 16.3.( Kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa? ). Seminaareihin osallistui yhteensä yli 100 maaseudun toimijaa. Seminaariohjelmat liitteenä. Lähidemokratiaseminaarissa annettiin päättäjille, viranomaisille, kylä- /asukas- ja yhdistystoimijoille eväitä pohtia millainen alueellisen vaikuttamisen malli soveltuisi Päijät-Hämeeseen, jossa tehdään selvitystä 9 kunnan liittymiseksi yhdeksi, lähes maakunnan kokoiseksi, kunnaksi. Tauno Linkoranta on toiminut valtakunnallisen Voimistuvat Kylät kampanjan koordinaatioryhmässä. Hän on myös isännöinyt SataKylät ry:n opintomatkaa Salon seudulle , jossa teemana oli lähidemokratia. Kyläasiamiehet osallistuivat myös alueellisen vaikuttamisen ALVA -verkostotapaamiseen 4.5.Helsingissä. Tällöin tehtiin analyysia käytössä olevien lähidemokratiamallien toimivuudesta. 2 Maakunnassa kootaan ja toteutetaan paikallistoimintaohjelma Varsinais-Suomi ja Kanta-Häme ovat päässeet jo hyvään vauhtiin ohjelmatyössä. Ohjelmien teemat ovat selkiytyneet ja toimijoita on sitoutettu jatkotyöskentelyyn. Päijät-Hämeessä ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi koostaa ohjelmaa luonnosvaiheeseen kevään aikana, sillä kuntaliitosselvityksen tulos vaikuttaa suuresti siihen, miten esim. palvelutuotannon uudet yhteistyökuviot tullaan toteuttamaan. Kuntajakoselvitys julkistettiin kesäkuun alussa. Alkusyksystä kunnat tekevät omia mielipidekyselyitään, ja päätös Lahden kaupunkiin liittymisestä tehdään kunnissa syyskuussa. Kanta- ja Päijät-Hämeessä yhtenä lähestymistapana ohjelman painopisteiden löytämiseksi käytettiin valtakunnallisten ohjelmien toimenpiteiden arviointikyselyä. Kyselyyn oli valtakunnan

3 tason maaseudun kehittämisohjelmista valittu sellaiset toimenpide-esitykset, joihin alueen toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan tai välillisesti. 66 kysymyksen sarja oli valittu seuraavista ohjelmista: Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma (YTR), Vastuuta ottava paikallisyhteisö (SYTY), Asuinmaaseutu (YTR). Vastauksia saatiin yhteensä 84 kpl, ( K-H 39, P-H 45) 3 Kanta-Hämeessä järjestettiin Eteläsuomalaiset maaseudut Hämeen paikallisohjelman teemat -työpaja, jossa työstettiin neljä alustavaa näkemystä arviointikyselyn tulosten pohjalta. Näitä teemoja on eri toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa täsmennetty. Paikallistoimintaohjelmaluonnos on ollut jo esittelyssä 22.5 maakunnallisilla kyläpäivillä Ypäjänkylällä. Varsinais-Suomessa materiaalia on kerätty kyläkierroksilla mm. Loimaan seutukunnassa ja ohjelmaideointia tehty Maskussa sekä maaseututoimijoiden tulevaisuusverstaassa Turussa. Uudellamaalla on suunniteltu työryhmässä asukaskyselyn sisältöä ja toteutusta, tutustuttu olemassa olevaan materiaaliin ja käynnistetty yhteistyöneuvottelut Laurean( HAMK) sekä maakunnallisten ja seudullisten toimijoiden kanssa. Ohjelman sisältöön keskeisesti liittyviin seminaareihin osallistuttiin mm. Asuinmaaseutu Tampereella, YTR:n verkostotapaaminen Tampereella, Hämeenlinnan Kyläkäräjät ja Järjestöfoorumi, Päijät-Hämeen turvallisuusseminaari 8.4 Lahdessa ja Osallistuva kylä seminaari Lapualla. Ohjelmatyön kannalta on tärkeää kiinteä yhteistyö paikallisten toimintaryhmien kanssa. Hanketyöryhmätoimintaan osallistutaan mm. Varsin Hyvä ry:n (V-S) ja Ykkösakseli ry:n (U) osalta. Päijät-Hämeessä yhteinen neuvonta- ja aktivointikiertue (ITSE) on lisääntynyt vuorovaikutusta tuntuvasti. Maakuntasuunnitelmaan ja -ohjelmatyöhön annettiin kommentteja/ osallistuttiin Kanta- ja Päijät- Hämeessä sekä Varsinais-Suomessa. Maaseutupoliittinen osallistuminen on aktiivisinta Varsinais- Suomessa, jossa Tauno Linkoranta on mukana MYR:in maaseutujaostotoiminnassa. Tauno osallistuu myös SYTY:n kyläjaostotoimintaan ja välittää näin arvokasta ensi käden tietoa kylätoiminnasta. Keskeisten teemojen eteenpäinviemiseksi maakunnissa osallistuttiin projektien suunnittelutyöhön mm. Elina Leppänen valmisteli Hämeen Ely-keskuksen maaseudun kehittämishankkeiden ideahakuun 6 hankeideaa, joista valokuituneuvontaan liittyvää hankeideaa jatkotyöstettiin osaksi Päijät-Hämeen liiton ylimaakunnallista Sadan Megan maakunta -hanketta. Rahoitushakemus on jätetty Ely-keskukseen. Varsinais-Suomessa on Maskun kunnan ja Leader ryhmän (Varsin Hyvä) kanssa suunniteltu kunnan yleishyödyllisten kiinteistöjen (=kylätalojen) energiaremonttihanketta. Yhteistyöstä Turun yliopisto/ Brahea ja Turun AMK:n kanssa on syntynyt Onni kutsuu kylään hanke, jonka rahoitushakemus on jo jätetty. Ohjelmatyössä edettiin teemoittain; järjestettiin itse tai osallistuttiin työn kannalta keskeisten teemojen koulutuksiin ja seminaareihin. Kyläasiamiesten rooli tiedon ja kokemusten välittäjänä ja apu yhteistyökumppanien löytämisessä ja verkostoyhteyksien solmimisessa on keskeinen. Sopimuksellisuus: Päijät-Hämeessä järjestettiin yhteistyössä toimintaryhmien (Etpähä ry, Päijänne-Leader ry) kanssa huhtikuussa ITSE kiertue ( Ideat Teoiksi, Suunnitelmat Eduksi). Neuvonta ja aktivointitilaisuudet kattoivat koko maakunnan, ja niissä ideoitiin paikallisia palveluita yhdistyspohjalta, esimerkkeinä hyviä toimintamalleja meiltä ja muualta. Tilaisuuksissa tavoitettiin yhteensä 70 maaseudun toimijaa.

4 Tauno Linkoranta osallistui YTR:n Sopimuksellisuus teemaryhmätoimintaan (loppui 30.4.) Hyvinvointi ja maaseudun palvelut: Kanta-Hämeessä järjestettiin keskustelutilaisuus Kylän ja koulun yhteistyö Kojon koululla Forssassa. Illan innostamana Kojon kyläyhdistyksen osaksi perustettiin koulun vanhempainryhmä. Saamaa teemaa käsiteltiin myös Riihivalkaman kyläkokouksessa. 4 Maaseutuasumisen edistäminen: Kanta- Hämeessä tehtiin laajaa yhteistyötä: Hämeen liiton ProAsumisen Häme projektin kanssa suunniteltiin Kestävä maaseutuasuminen -seminaarin ohjelma, Tammelan Kylä kelpaa 2010 kyläasumisen messutapahtuman kanssa kylätoiminnan- ja kulttuurin teemapäivän suunnittelu ja järjestelyt. Lisäksi osallistuttiin Hämeenlinnan kehittämiskeskuksen Kyläkaavahankkeen käynnistämiseen ja tehtiin yhteistyötä Forssan seudun rakennemalliin liittyen sekä osallistuttiin YTR:n Maaseutuasumisen teemaryhmän työryhmään, joka toi kylänäkökulmaan Ympäristöministeriön kyläkaavoitusoppaaseen. Varsinais-Suomessa käynnistettiin Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean maaseutuasumishankkeen ideointia, yhteisiä tilaisuuksia ja suunnittelua SYTY:n Kylä auttaa ja välittää kriisissä hankkeen kanssa Kulttuuriympäristö: Varsinais-Suomessa aktivoitiin kotiseututoimijoita ja kirkonkylien asukkaita Salossa, Taivassalossa ja Laitilassa. Lisäksi on aloitettu ELY-keskuksen kanssa kummikylätoiminta ns. vieraslajien tuhoamiseksi. Yhteistyötä tehdään myös Maskun kunnan Turku 2011 hankkeen Jatulintarhat kanssa. Kestävä kehitys: Varsinais-Suomessa on aihealueeseen liittyen osallistuttu Pro Saaristo ympäristötietoisuustoimintaan 16.2., Turun kaupungin New Bridges hankkeen työskentelyyn Naantalissa, Turun AMK:n neuvottelukuntatoimintaan & kärkihankesuunnitteluun (Liikkumisen muutos kuntaliitoskirkonkylissä) AMK:n kestävän kehityksen koulutusohjelman kanssa. Lisäksi on osallistuttu Turun seudun rakennemalli 2035 työpajaan. Kylämatkailu: Varsinais-Suomen Vuoden Kylä kilpailu käydään kylämatkailuteemalla Turisti tulee kylään 3. Ylimaakunnalliset toimenpiteet Opintoretki Tammelaan Hallitustapaaminen järjestettiin Tammelan Letkun kylällä 6.2. Tapaamiseen oli kutsuttu mukaan hallituksen jäsenet Päijät-Hämeen kylät ry:stä, Varsinais-Suomen Kylät ry:stä sekä Länsi- Uudenmaan Kylät ry:stä ja Hämeen Kylät ry:stä. Paikalla oli kaikkiaan 29 kylien kehittäjää. Tavoitteena oli tutustua eri maakuntien toimijoihin, kirkastaa yhteisiä tavoitteita, suunnitella toimenpiteitä ja käynnistää paikallisohjelmatyötä. Yhdessä mietittiin odotuksia ylimaakunnallisen hankkeen suhteen: Yleisellä tasolla hankkeelta odotettiin toimintaan rahaa, ideoita, energiaa ja vertaistukea. Yhteistyön kautta toiminnalle saadaan lisää vaikuttavuutta ja julkisuutta. Eteläsuomalainen maaseutukuva, identiteetti/ imago kirkastuu. Hankkeessa olisikin hyvä onnistua määrittämään eteläsuomalainen maaseutu ja sen kylien erityispiirteet, siis jonkin tason brändi. Vuorovaikutuksen tehostuminen lisää myös edunvalvonnan edellytyksiä eri alueilla.

5 Seuraavana tehtävänä oli miettiä megatrendejä tai hiljaisia signaaleja, jotka tulevat merkittävästi vaikuttamaan maaseutualueiden kehittämiseen seuraavan 10 vuoden aikana. Nämä voivat olla mahdollisuuksia tai uhkia, joihin meidän tulee varautua paikallistoimintaohjelmien strategiatyössä. Äänestyksen jälkeen jatkopohdintaan pääsivät: maaseutu ja metropolialueen yhteistyö, ekologinen kestävyys, kylän asukkaat ja lähiruoka. 5 Raportti tapaamisesta liitteenä. Opintomatka Saksaan ja Itävaltaan Maaseutuverkon järjestämä opintomatka asiantuntijoille toteutui Vierailun teemoja olivat kyläsuunnittelu, kylämaisemasuunnittelu, kylien ja kunnan yhteistyö sekä kylien energiaratkaisut. Matkalta jäi erityisesti mieleen kansalaislähtöinen ajattelu; arvostava näkemys asukkaisiin ja yhdistyksiin. Dorf = (suom. kylä) on käytännössä pieni kunta, ja maaseudun arvostus oli selvästi toista luokkaa kuin meillä täällä Etelä-Suomessa. Maaseutukunnat ovat ylpeitä maaseutumaisuudestaan; kunta halutaan pitää kylän kokoisena. Huomattavaa oli, että kyläsuunnitteluprosessiin saatiin pitkäjänteisesti ulkopuolista asiantuntijaapua osavaltiolta. Osallistava kyläsuunnittelu on kunnan vastuulla ja kuntakehittämisen väline. Todettiin, että kunnat/ kylät menestyvät, kun niillä on yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa luotu selkeä visio, johon pyritään määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Näimme useita esimerkkejä paikallisiin vahvuuksiin, ympäristöön, uusiutuvaan energiaan liittyvistä vahvoista visioista ja toimenpiteistä niiden toteuttamiseksi. Opintomatkan tuloksena syntyi ajatus seminaarista, jossa hyödynnetään kansainvälisiä asiantuntijoita. Seminaari voitaisiin toteuttaa yhteistyössä Verkostoyksikön kanssa. Kohderyhminä olisivat kehittäjien lisäksi pienten kuntien johtajat. Kyläasiamiesten suunnittelutapaamiset Kyläasiamiesten yhteisiä tapaamisia pidettiin 5 kertaa., aiheina mm. hallitustapaamisen suunnittelu, ohjelmatyö, esittelyaineistot, opintomatkojen suunnittelu, raportointi ja maksatusasiat. Lisäksi järjestettiin erillinen työpaja Saksan Itävallan matkan kokemuksista. Tapaamisia pyritään järjestämään järkevästi eri maakunnissa aina muiden tapaamisten yhteydessä. Yksi tapaamista toteutuikin Kylätoimijoiden neuvottelupäivien yhteydessä Helsingissä. 4. Määrälliset seurantatiedot: Maakunnallisia / seudullisia paikallistoimintaseminaareja on järjestetty 6 kpl. Seminaarit tavoittivat kaikkiaan lähes 200 maaseudun toimijaa. Kyläyhdistys toimijana / Salon Pertteli 19.1 Kylät ja kunta yhdessä erilaisia toimintamalleja meiltä ja muualta / Janakkala 1.3 Kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa? / Lahti 16.3 Loimaan seutukunnan kylätoimintapäivä / Loimaa 27.3 Vakka-Suomen arvokkaat maisemat ja muinaisjäännökset / Laitila 13.4 Eteläsuomalaiset maaseudut Hämeen paikallistoimintaohjelman teemat / Hämeenlinna 20.4.

6 Kehittämistyöhön liittyviä kylä-, kunta- tai asiakohtaisia aktivointitilaisuuksia on järjestetty yhteensä 67 kpl (10 K-H, 25 V-S, 20 U, 12 P-H). 6 Kotimaan opintoretkiä järjestettiin 1 kpl Tammelan Letkun kylään Kyläasiamiesten työsuunnittelutapaamisia järjestettiin 5 kpl + työpaja Saksan-Itävallan opintoretken annista. 5. Toteutuksen arviointi, toteutusoletukset ja riskit Hankkeen keskeisiä teemoja mm. lähidemokratiaa ja kansalaisvaikuttamista, on pystytty pitämään hyvin esillä kuntaliitosten suuren määrän vuoksi. Yhdistysten yhteistyö on lähtenyt liikkeelle varsin hyvin, vaikka perinteitä on vähän. Myös uusia kumppanuuksia on syntynyt. Kyläyhteisöissä on aktivoitumisen merkkejä ja konkreettisia toimiakin. Hanke on toteutunut suunnitelmien mukaan eikä hankkeella itsellään näyttäisi olevan suuria riskejä epäonnistua. Käytännössä kylä- ja kuntatasolla on edelleen riskinä se, että kunnissa ei kylien ja yhdistysten toimintaa oteta riittävän vakavasti. Hankkeen teknisenä haasteena on edelleen maksupäätöksen viivästymisen mahdollisuus ja sitä johtuva väliaikaisrahoituksen riittämättömyys. Työlääseen hankebyrokratiaan väsyminen on myös varteenotettava riski. 3.3 Kustannukset ja rahoitus Hankkeen kokonaiskustannukset ajalla olivat ,08 euroa. Kustannukset Ylimaa- Päijät- Varsinais- Kanta- YHT. Rahoitus kunnallinen Häme Suomi Uusimaa Häme Henkilöstökulut , , , , , ,03 EU-rahoitus ,95 Palveluiden ostot 821,19 481,05 305, , , ,74 Valtion rahoitus ,05 Vuokrat 475, , ,96 200, , ,48 Julkinen yht , 00 Matkakulut kotimaa Matkakulut ulkomaat Muut kustannukset 1 709, , , , , ,49 Yksityinen rahoitus 1532,52 107,76 0,00 0,00 0, , , ,07 615,59 865, , ,06 954, 08 YHTEENSÄ , , , , , , 08 YHTEENSÄ , Tiedotus ja esittelymateriaali Hankkeen toiminnasta tiedotetaan maakuntien yhteenliittymien internet-sivuilla ja kyläkirjeillä, sekä sähköisenä, että paperilla. Kyläkirjeiden sähköisellä postituslistalla on noin 300 nimeä/ maakunta.

7 Internet sivut ovat tärkeä tiedotuskanava kaikissa maakunnissa. Hämeen ja Päijät-Hämeen uudistetut kotisivut ja avattiin kevään ja alkukesän aikana. Portaalit toimivat myös hankkeen sivustona, mm. paikallistoimintaohjelmaprosessi, kyläsuunnittelun ohjeistus ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä kunta-kyläyhteistyöhön löytyy sivustoilta. Tiedotus tulee uusien helpommin päivitettävien sivujen ansiosta merkittävästi tehostumaan ja monipuolistumaan. Lisäksi Hämeessä käynnistettiin kampanja kylien näkyvyyden lisäämiseksi netissä. Tavoitteena on, että kylille tulee esittelysivut Häme-Wikiin. 7 Roll-up esittelymateriaalit valmistuivat kaikissa muissa maakunnissa paitsi Uudellamaalla. Suunnittelutyö tehtiin keskitetysti, joten projektin ilme on eri maakunnissa yhteneväinen. Samalla valmistuivat monistettavat A5 esitekannet. Kukin osahanke tuottaa ppt -esittelyjä soveltaen eri tarkoituksiin. Tiedotteita ja lehtijuttuja tarjottiin aktiivisesti medialle. Päijät-Hämeessä onnistuttiin pääsemään TV2:n alueuutisiin (16.3. Lähidemokratiaseminaari), kyläasiamiehen radiohaastatteluja tehtiin kaikissa maakunnissa. Lehtiartikkeleita oli runsaasti mm. Varsinais-Suomessa (28 kpl ) ja Päijät-Hämeessä (20 kpl). Lehdet olivat pääosin maakunta- ja paikallislehtiä, mutta myös esim. Maaseutuplus lehteen saatiin juttu hankkeesta. Seminaareista ja muista yleisötapahtumista tiedotettiin maksetuilla ilmoituksilla. Sisäinen tiedotus maakuntien yhteenliittymien hallituksille, työryhmille ja aluetiimeille on säännöllistä, samoin yhteistyö ja tiedonvaihto hankkeen etenemisestä muiden maakuntien kanssa on ollut tiivistä. 4. ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS Lahdessa Marita Modenius, rehtori PHKK, Koulutuskeskus Salpaus Raportin liitteet: 1. alahankkeiden raportit ajalta Tammelan opintomatkan raportti 3. internet -sivujen layoutit

Kylä välittää vuosiraportti 2009

Kylä välittää vuosiraportti 2009 Kylä välittää vuosiraportti 2009 1 Kylä välittää viittaa hankkeen nimenä kylien keskeiseen asemaan yksittäisen asukkaan ja julkisen sektorin välissä. Kylien yhdistykset toimivat asukkaidensa ajatusten

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073 PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073 LOPPURAPORTTI Yhteishanke Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen kylät Hankkeen toteutusaika 1.3.2006 29.2.2008

Lisätiedot

KYLÄ VÄLITTÄÄ hanke OPINTOMATKA LETKUN KYLÄÄN TAMMELAAN 6.2.2010

KYLÄ VÄLITTÄÄ hanke OPINTOMATKA LETKUN KYLÄÄN TAMMELAAN 6.2.2010 KYLÄ VÄLITTÄÄ hanke OPINTOMATKA LETKUN KYLÄÄN TAMMELAAN 6.2.2010 Ohjelma: klo 10.00 klo 10.45 klo 12.00 klo 12.30 klo 14.30 klo 15.00 klo 16.00 Saapuminen Letkun Pirtille Tammelaan - Tervetulokahvi - Tammelan

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

KYLÄ VÄLITTÄÄ VAUHTIIN, hanketunnus xxx 1.10.2008-30.4.2009

KYLÄ VÄLITTÄÄ VAUHTIIN, hanketunnus xxx 1.10.2008-30.4.2009 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen kylät ry yhteishanke KYLÄ VÄLITTÄÄ VAUHTIIN, hanketunnus xxx 1.10.2008-30.4.2009 Yhteenveto Hankkeen tavoitteena oli käynnistää

Lisätiedot

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta Pirkanmaan kylätoimintahanke 2011-2013 Loppuraportti 1.1.2011 30.9.2014 1. Toteuttajan nimi Pirkan Kylät ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pirkanmaan Kylätoimintahanke 2011-2013, hankenumero 10541 3.

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi

KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi + Loppuraportti 1.3.2012 30.4. 2014 ttori Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkehittäjä 2 Sisältö 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA HAUSJÄRVEN KUNTA KESKUSTIE 2-4, 12100

Lisätiedot

TOIMELIAAT KYLÄT LOPPURAPORTTI 9.11.2009-28.2.2012. ttori. Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkoordinaattori

TOIMELIAAT KYLÄT LOPPURAPORTTI 9.11.2009-28.2.2012. ttori. Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkoordinaattori TOIMELIAAT KYLÄT LOPPURAPORTTI 9.11.2009-28.2.2012 ttori Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkoordinaattori 2 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA... 3 2. HANKKEEN TIEDOT... 3 3. KUVAUS.... 3 4. RAPORTTI... 4 4.1.

Lisätiedot

TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ - TYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ NAAPURIN ELÄMÄN TURVAAMISEKSI VERTTI & TYYNE -HANKE KYLIEN ELINOLOT PAREMMIKSI YHTEISTOIMIN Toteuttaja: Hallinnoija: Päijät-Hämeen kylät ry kyläasiamies

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

L O P P U R A P O R T T I

L O P P U R A P O R T T I Suomen Kylätoiminta ry L O P P U R A P O R T T I Kylien elinolot paremmiksi yhteistoimin infrastruktuurin ja täydentävien hoivapalveluiden kehittäminen kylissä KOORDINOINTIHANKE 1.8.2004 28.2.2006 Sisällys

Lisätiedot

Päijät-Hämeen paikallisten toimijoiden

Päijät-Hämeen paikallisten toimijoiden Päijät-Hämeen paikallisten toimijoiden VIISI TULEVAISUUS- IKKUNAA 2010 2015 Sisällysluettelo Lukijalle VIISI TULEVAISUUSIKKUNAA/tiivistelmä Johdanto Arvot ja asenteet VIISI TULEVAISUUSIKKUNAA Ensimmäinen

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020 ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 21 4 22 SISÄLLYS SIVU 1. EMON STRATEGIA 1 2. STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ 1 2.1 EMOn toiminta-alueen määrittely 1 2.2. Toiminta-alueen kuvaus

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Vastuuta ottava paikallisyhteisö

Vastuuta ottava paikallisyhteisö Vastuuta ottava paikallisyhteisö SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY:N (SYTY) JULKAISUSARJA 2/2008 BYAVERKSAMHET I FINLAND RF:S (SYTY) PUBLICATIONER 2/2008 Kylätoiminnan ja Leader-ryhmien valtakunnallinen ohjelma 2008-2013

Lisätiedot

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Sisällys 1 Hankkeen toteuttaja... 2 2 Hankkeen nimi ja tunnus... 2 3 Yhteenveto hankkeesta... 2 4 Raportti... 3 4.1 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Toimenpide

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2013. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2013. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2013 2 Yhteenveto NOUSEVARANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2013 (käytettävissä olevat resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 38 kpl, osallistujia

Lisätiedot

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö eriteltynä toimenpiteisiin 411, 412, 413, 421 ja 431 tp 411: ei hakemuksia tp 412: o 2 hakemusta

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY:N PAIKALLINEN STRATEGIA 2014-2020 13.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 Alueen kuvaus...

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot