Kylä välittää vuosiraportti 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kylä välittää vuosiraportti 2009"

Transkriptio

1 Kylä välittää vuosiraportti Kylä välittää viittaa hankkeen nimenä kylien keskeiseen asemaan yksittäisen asukkaan ja julkisen sektorin välissä. Kylien yhdistykset toimivat asukkaidensa ajatusten ja toiveiden välittäjinä kuntien ja viranomaistahojen suuntaan. Toisaalta kylä voi myös toimia paikallisena välittäjänä palvelujen tarvitsijoiden ja tuottajien välillä ja saattaa nämä yhteen. Kylä välittää viittaa hankkeen nimenä myös välittävään lähiyhteisöön, joka pitää huolta asukkaistaan ja ympäristöstään myös käytännön toimin.

2 Kylä välittää vuosiraportti TOTEUTTAJAN TIEDOT Päätoteuttaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni KY Koulutuskeskus Salpaus (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Liisa Helanto, projektipäällikkö, kyläasiamies Hanketta toteuttavat seuraavat yhdistykset oman hankesuunnitelmansa mukaisesti: Päijät-Hämeen kylät ry (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Hannu Markkanen, puheenjohtaja Varsinais-Suomen Kylät ry Egentliga Finlands Byar r.f. (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Tauno Linkoranta, kyläasiamies Västnylands Byar r.f. Länsi-Uudenmaan Kylät ry (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Pirkko Kaskinen, kyläasiamies Hämeen Kylät ry (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Elina Leppänen, kyläasiamies 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS Kylä välittää, hankenumero 6007, Dnro 464/ HANKKEEN TOTEUTUSAIKA Hankeen toteutusaika on YHTEENVETO HANKKEESTA Hankkeessa kehitetään paikallisdemokratiaa kuntaliitosalueilla ja muiden kuntien lähidemokratiajärjestelyissä. 12 kunnassa kylät ja paikalliset yhdistykset ovat toteuttamassa lähidemokratiamallia. Lisäksi kehitetään kyläsuunnitelmien toiminnallisuutta ja vaikuttavuutta. Luodaan neljä maakunnallista paikallistoimintaohjelmaa, johon kuhunkin sitoutuu 10 maakuntatason yhdistystä sekä kolme aluetason viranomaista tai muuta toimijaa. Ohjelmilla luodaan maakunta ja paikallistason hankkeita. 5 RAPORTTI 5.1 HANKKEEN TAVOITTEET YLEISET TAVOITTEET Hankesuunnitelmassa määritellyt yleiset tavoitteet ovat: parantaa kylien ja kyläläisten hajaasutusalueilla ja taajamissa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Päämääränä on maaseudun kehittäminen laadukkaaksi ja vetovoimaiseksi asuin-, työ-, yrittämis- ja vapaa-ajanympäristöksi. Hankkeella lisätään asukkaiden kansalaistoimintavalmiuksia ja parhaimmillaan myös yrittämisen ja työllistymisen mahdollisuuksia. Kansalaisvaikuttamisessa tulee paneutua lähiyhteisöjen, kuten kylien, vaikutusmahdollisuuksiin yksilöiden vaikutusmahdollisuuksien rinnalla. Alueiden välisenä hankkeena Kylä välittää hanke tuo oppimisen, uusien ideoiden, verkostojen ja hyvien käytäntöjen kautta lisäarvoa paikalliselle kehittämistyölle maakunnissa. Hankkeen mallit ja

3 toiminta osallistuvat valtakunnalliseen keskusteluun kylän asemasta Paras -hankkeen mullistuksissa HANKKEEN YKSILÖIDYT TAVOITTEET 1. KYLÄ TOTEUTTAA LÄHIDEMOKRATIAA Kylätoiminnasta löytyy hyviä toimintamuotoja sovellettavaksi lähidemokratian tarpeisiin. Tavoitteena on, että kunnat lähtevät soveltamaan näistä parhaita käytäntöön. a. Kyläsuunnittelun edistäminen, ohjaaminen ja kehittäminen Kyläsuunnittelussa kylän toimijat ja asukkaat määrittelevät kylänsä yhteiset tarpeet ja tavoitteet sekä konkreettisia toimenpiteitä lähivuosille. Hanke käynnistää kyläsuunnitteluprosesseja yhteistyössä kuntien kanssa niin, että kylistä tulee lähidemokratian aktiivisia toimijoita ja kyläsuunnitelmista lähidemokratian työkaluja. Hanke ohjaa ja edistää kyläsuunnitelmaprosesseja. Kyläsuunnitelmaprosessia pyritään keventämään ja soveltamaan uusia malleja, esim. taulukkomallista kevyttä kyläsuunnitelmaa Taulukkomuoto sopii myös kunnan kyläohjelmaan tai maakunnan paikallistoimintaohjelmaan. Tavoitteena on laatia 60 kyläsuunnitelmaa. b. Lähidemokratiajärjestelyihin osallistuminen Perustetaan, hyödynnetään ja kehitetään alueiden yhdistyksiä kokoavia foorumeita, kuten kylien neuvottelukuntia, aluetoimikuntia, kylä- ja kotiseutuneuvostoja jne. Yhdistysosaaminen ja kansalaisvaikuttaminen kulkevat monesti käsi kädessä. Tavoitteena on, että 12 kunnassa kylät ja paikalliset yhdistykset ovat aktiivisesti toteuttamassa lähidemokratiamallia ja että 12 kunnassa kyläsuunnitelmat huomioidaan kunnan suunnitteluprosessissa 2. MAAKUNNASSA KOOTAAN JA TOTEUTETAAN PAIKALLISTOIMINTAOHJELMA Hankkeessa laaditaan uudet, entistä laajavaikutteisemmat maakunnalliset ohjelmat. Tavoitteena on, että paikallistoiminta ottaa osaltaan vastuuta Paras-hankkeen haasteista, kuten maaseudun palveluaukoista. Palvelutarpeita tarkastellaan erityisesti sopimuksellisuuden kannalta. Ohjelmien teossa rakennetaan maakunnallisten / piiritason yhdistysten yhteistyötä tavoite- ja toimenpidetasolla sekä aktivoidaan paikallistasoa eli kyliä ja yhdistyksiä osallistumaan ja miettimään omia tavoitteitaan ja toimintaansa. Ohjelmat tulevat olemaan yhdistystoiminnan maakunnallisia strategioita paikallisen vastuunoton lisäämiseksi. Keskeisenä kysymyksenä ovat maaseudun palvelut yhdistysten näkökulmasta. Ohjelmien laatiminen tapahtuu osallistavina prosesseina samanaikaisesti hankkeen maakunnissa niin, että prosessien suunnittelussa ja käytännön toimissa voidaan vaihtaa osaamista ja kokemuksia. Määrälliset tavoitteet osiolle: - 4 maakunnallista paikallistoimintaohjelmaa - 10 maakunta- / piiritason yhdistystä tai järjestöä osallistuu kunkin ohjelman laatimiseen ja ottaa vastuuta toimenpiteistä - 3 aluetason viranomaista tai muuta toimijaa osallistuu kunkin ohjelman laatimiseen ja ottaa vastuuta toimenpiteistä - 24 kärkihanketta ohjelman toteuttamiseksi - 24 paikallistason hanketta ohjelman toteuttamiseksi - 12 kylällä elinkeinollisia ja / tai palvelujen kehittämistoimia (esim. toteutetaan maaseudun palvelusopimuksia)

4 - 35 maakunnallista- /seudullista paikallistoimintaseminaaria kylä-, kunta- tai asiakohtaisia aktivointi-, ohjaus- tai yhteistyökäyntiä & keskustelu- tai teematilaisuutta - 20 messu-, markkina- tai yleisötilaisuusosallistumista osastolla tai ohjelmalla HANKKEEN TOTEUTUS Toteutuksen organisointi ja resurssit Hämeen Kylät ry palkkasi hankkeeseen kyläasiamieheksi Elina Leppäsen ( %- työaika, lähtien 100 %-työaika). Hankkeelle vuokrattiin toimistotila Hämeenlinnan Tuuloksesta, Pannujärventie 7. Samassa rakennuksessa on Linnaseutu ry:n toimisto. Hankkeen käynnistystoimia tehtiin erityisesti kesällä 2009: mm. toimiston perustaminen, kylärekisterin ja sähköpostilistan kokoaminen, esittelyjä keskeisille toimijoille, kyliin tutustumista, Hämeen Kylät ry:n hallituksen ja hankkeen toimintatapojen luomista. Hankkeen, kirjanpito hankitaan Kirsi Koskuelta, joka toimii Linnaseutu ry:n talouspäällikkönä. Kanta-Hämeen aluetiimin kokoonpano: Tuula Kallioinen/LounaPlussa ry, Esko Pietari/ Emo ry, Johanna Henttinen/Linnaseutu ry, Kylät ja korttelit hanke, Ari Lindqvist/ Hämeen ELY-keskus, Outi Myllymaa/Hämeen liitto (vpj), Anneli Vähätalo/Toimeliaat kylät hanke, Loppi, Hausjärvi, Riihimäki, Reijo Lehtinen/Hämeen Kylät ry (pj.), Elina Leppänen/Hämeen Kylät ry, Kylä välittää hanke (sihteeri) Varsinais-Suomen Kylät ry palkkasi alkaen Tauno Linkorannan toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella yhdistyksen työntekijäksi, ja hän siirtyi alkaen hankkeen projektipäälliköksi, tosin aluksi tuntitöinä. Hanketta toteutettiin omalla riskillä 3.3. alkaen, lähtien täysaikaisesti. Hankkeella on käytössään Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimisto Turussa osoitteessa c/o ProAgria Farma, Artturinkatu 2. Monet toiminnan keskeiset resurssit olivat hankkeelle jo valmiina, koska yhdistyksen toiminta on ollut varsin vakiintunutta. Hankkeen kirjanpito hankitaan ostopalveluna (tuntiveloituksella) ProAgria Farmasta, jossa yhdistyksen kirjanpito on ollut vuodesta Varsinais-Suomen aluetiimin kokoonpano: Sami Tantarimäki/ Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus (pj), Heli Walls/Varsin Hyvä ry, Tapio Penttilä/ Varsinais-Suomen liitto, Jarmo Lamminen/ Varsinais-Suomen ELY-keskus, Sinikka Kauko-Vainio/Varsinais-Suomen Kylät ry, Tauno Kavén/Teijon alueen kyläyhdistys Päijät-Hämeessä Koulutuskeskus Salpaus palkkasi projektihenkilöt. Projektipäällikkönä/ kyläasiamiehenä aloitti Liisa Helanto ja hänen alaisenaan vuoden 2010 alusta projektisihteeri Virpi Mustonen osa-aikaisena 50 % työajalla. Projektin taloushallinnosta vastaa Päijät-Hämeen Koulutuskonsernin liikelaitosten yhteiset hallintopalvelut. Projektin johtaja on Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksen johtaja Iiris Pakkanen. Toimisto perustettiin Lahteen Koulutuskeskus Salpauksen Ståhlberginkadun kampuksen yhteyteen osoitteeseen Svinhufvudinkatu 23 A, 4 krs, josta vuokrattiin 2 huonetta. Päijät-Hämeen aluetiimin kokoonpano: Iiris Pakkanen (pj)./koulutuskeskus Salpaus, Timo Kukkonen/Hämeen ELY-keskus, Lauri Kuukasjärvi/ PAKETTI hanke, Päijät-Hämeen liitto, Liisa Häme/Päijänne-Leader, ry, Jukka-Pekka Jauhiainen/Etpähä ry, Hannu Markkanen/Päijät- Hämeet kylät ry, Liisa Helanto/ Koulutuskeskus Salpaus, Kylä välittää hanke, projektipäällikkö (sihteeri)

5 Länsi-Uudenmaan Kylät ry:n vakituinen työntekijä Pirkko Kaskinen toimii Uudenmaan osahankkeen projektipäällikkönä. Hanketta toteutettiin aluksi osa-aikaisena lähtien alkaen hanketta on toteutettu kokoaikaisena. Hankkeen toimisto on projektipäällikön kotona Vihdissä. Hankkeen käytännön toteutuksessa ja suunnittelussa on apuna hanketyöryhmä, johon kuluu projektipäällikön lisäksi Länsi-Uudenmaan Kylät ry:stä neljä hallituksen jäsentä. 5 Uudenmaan aluetiimin kokoonpano: Olli-Pekka Hatanpää/Uudenmaan liitto, Pirkko Kaskinen/Länsi-Uudenmaan kylät ry, Juha Mäkinen/Uudenmaan ELY-keskus, Esko Pietari/EMO ry, Pirjo Sjögren/ Länsi-Uudenmaan kylät ry, Jouko Stordell/ Raapeporin kaupunki,vnb-luk, Tero Uusitalo/HAMK, Gunilla Wasström/Pomoväst r.f/ry, Ykkösakselin edustaja Toteutetut toimenpiteet 1. Kylä toteuttaa lähidemokratiaa a. Kyläsuunnittelun edistäminen, ohjaaminen ja kehittäminen Toiminta-alueella on käynnistetty kyläsuunnitelmien päivitystä 4 kylässä. Prosessiin kuluu useita tapaamisia mm. suunnittelua kylätoimikunnan kanssa, kylän tulevaisuusillan järjestäminen, tuloksien purku taulukkoluonnokseksi ja luonnoksen tarkentaminen kylän yhdistysten kesken sekä hyväksyminen yleisessä kokouksessa. Kyläsuunnitteluun liittyviä tilaisuuksia pidettiin yhteensä 18 kpl (7 U, 8 V-S, 3 K-H ). Valmistuneita kyläsuunnitelmia on 2. Yhteistyötä ja asiantuntemusapua tai vaihtoa on tehty 5 kylähankkeen kanssa kyläsuunnitteluun ym. liittyen. (Kylät ja korttelit/ Linnaseutu ry, Toimivat kylät, menestyvä kunta/ Tammelan Kylät ry, Toimeliaat kylät/ Lopen kunta ja Hausjärven kunta, Someron kyläsuunnitteluhanke, LOIKKAhanke/ Loimaan seutukunta) Varsinais-Suomen Kylät ry ja Länsi-Uudenmaan Kylät ry järjestivät yhdessä Maaseutuverkostoyksikön kanssa Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaarin Salon Suomusjärvellä Seminaarin keskeisiä aiheita olivat kyläsuunnitelmat osaksi kuntien suunnittelua, maaseutuasuminen ja kyläkaavoitus sekä turvallisuus ja kestävä kehitys kyläsuunnitelmissa. Seminaariin osallistui 83 kuulijaa ympäri Etelä-Suomea. Lisäksi on osallistuttu Maaseutuverkostoyksikön järjestämään kyläsuunnitteluseminaariin Laukaalla.. Kyläasiamiehet ovat välittäneet hyviä kyläsuunnittelun toimintamalleja ja asiantuntemusta erilaisissa seminaareissa ja YTR:n teemaryhmien työskentelyssä (Maaseutuasuminen, Kulttuuri ja Sopimuksellisuus). Erityisesti kyläsuunnittelun ja kaavoituksen yhteensovittaminen ja kylien maankäytön suunnittelu sekä kylämaisemat ovat olleet ajankohtaisia aiheita vuonna b. Lähidemokratiajärjestelyihin osallistuminen Hankkeessa on aktivoitu kyliä kunta- /pitäjäkohtaiseen yhteistyöhön ja avustettu toimintamuotojen kehittämisessä 9 kunnassa: Loppi, Hämeenlinna, Tammela, Kisko, Lemu, Rymättylä, Somero, Salo ja Raasepori (3 K-H,5 V-S,1 U). Kyläasiamiehet ovat myös aktiivisesti osallistuneet keskusteluun liitoskuntien lähidemokratiasta esim. Salon Halikon seminaarissa Kotikunta kaupunginosaksi miten yhdistämme suuruuden ja paikallisuuden? ja Salo kylien kaupunki seminaarissa. Varsinais-Suomen maakunnallinen kyläpäivä toteutettiin teemalla Kylien ja kuntien yhteistyö ja New Bridges hankkeen työpajassa pohdittiin Maaseudun ja kaupungin suhde Turun kaupunkiseudulla.

6 Lisäksi on osallistuttu aluevaikuttajien kehittämisverkostotyöhön valtakunnallisen ALVA -hankkeen verkostotapaamisessa 4.5. Kuntaliitossa Helsingissä. 6 Kyläasiamiesten panos seminaareissa on ollut aktiivinen sisältäen alustuksia, paneelistina olemista, työpajojen suunnittelua ja vetämistä. 2 Maakunnassa kootaan ja toteutetaan paikallistoimintaohjelma Hankkeen hitaasta liikkeellelähdöstä johtuen ohjelmat kootaan Päijät- ja Kanta-Hämeessä sekä Varsinais-Suomessa vuosille Uudellamaalla ajanjakso on Toimeen on kuitenkin maakunnissa tartuttu ripeästi, pl Päijät-Häme, jossa kyläasiamies palkattiin vasta joulukuussa. Työ on Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa aloitettu vanhan maakunnallisen kyläohjelman arvioinnilla, yhteenliittymien hallituksissa ja yhdessä Leader-ryhmien kanssa. Kanta-Hämeessä kylien ja yhdistysten ideaillat järjestettiin kunnittain tai pitäjittäin yhteistyössä toimintaryhmien kanssa (14 kpl ). Iltoihin osallistui 225 henkilöä, joista neljännes kyläyhdistysten väkeä, neljännes muista paikallisista yhdistyksistä, viidennes yksityishenkilöitä sekä loput kunnista tai muualta. Kantahämäläisten yhdistysten yhteistyöhön on tähän mennessä ilmoittautunut 23 piiritason yhdistystä. Ohjelmatyössä edettiin teemoittain; järjestettiin itse tai osallistuttiin työn kannalta keskeisten teemojen koulutuksiin ja seminaareihin. Kyläasiamiesten rooli tiedon ja kokemusten välittäjänä ja apu yhteistyökumppanien löytämisessä ja verkostoyhteyksien solmimisessa on keskeinen. Sopimuksellisuus: valtakunnallinen sopimuksellisuuskiertueen tilaisuudet vauhdittivat tämän keskeisen asian käsittelyä. Esimerkkien pohjalta kartoitettiin paikallisia toimintatapoja ja tarpeita. Usein sopimuksellisuutta tehdään tietämättä sen olevan sopimuksellisuutta. Hyvinvointi ja maaseudun palvelut: Kanta-Hämeessä yhteistyötä on käynnistetty ProAgrian Hoivayrittäjyysvalmennushankkeen kanssa sekä osallistuttu maakunnan hyvinvointitoimialan verkostotapaamiseen. Maaseutuasumisen edistäminen: Varsinais-Suomessa asumisen kärkihankkeen suunnittelu on aloitettu yhdessä Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Yhteisiä tilaisuuksia ja suunnittelua on tehty myös SYTY:n Kylä auttaa ja välittää kriisissä hankkeen kanssa. Kanta-Hämeessä yhteistyötä tehdään Hämeen liiton ProAsumisen Häme projektin, Tammelan Kylä kelpaa 2010 kyläasumisen messutapahtuman ja Hämeenlinnan kehittämiskeskuksen Kyläkaavahankkeen valmistelun kanssa. Lisäksi osallistutaan YTR:n Maaseutuasumisen teemaryhmän työhön laadittaessa opasta kylille maankäytönsuunnittelun edistämiseksi. Lisäksi osallistuttiin Maaseutuasumisen neuvottelupäivään Tampereella. Kestävä kehitys: Erityisesti Varsinais-Suomessa on aihealueeseen liittyen osallistuttu lukuisiin seminaareihin ja työpajoihin mm. Ilmastonmuutos ja siihen sopeutumisen sosiaaliset vaikutukset maaseudulla delfoi-työpajatyöskentelyyn, Varsinais-Suomen energiastrategiaseminaariin ja Pro Saaristo ympäristötietoisuustoimintaan sekä Itämeriseminaariin ja Valonian jätevesiseminaariin. Kylämatkailu: Osallistuminen Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:n kylämatkailuiltaan ja Kylämatkailun valtakunnalliseen seminaariin sekä Kulttuurimatkailupäiville.

7 Kansainvälisyys: Kutsuttuna on osallistuttu kansainvälisiin vierailuihin Suomessa ja kerrottu kylätoiminnasta, ohjelmatyöstä ja hankkeesta sekä vaihdettu kokemuksia. Hankkeesta tehtiin englanninkielinen esitys. Village Cares and Connects. Kyläasiamiehet ovat osallistuneet itävaltalaisten, romanialaisten, ja virolaisten vierailuihin alueella sekä eteläafrikkalaisten vierailuun Helsingissä. Lisäksi osallistutaan Kansainvälistymispolku hankkeen ohjausryhmään ( Leader V-S) 7 Valtakunnallisissa koulutuksissa ja kyläasiamiestapaamisissa oli myös hankkeen edustus ( yksi tai useampia kyläasiamiehiä ) mm. Kylätoimijoiden neuvottelupäivät/ Riihimäki ja Vaasa, Valtakunnalliset kyläasiamiespäivät/ Pieksämäki, Valtakunnalliset kylätoimintapäivät/ Vaasa, Kylätoimintapäivät/ Sodankylä, KV-seminaari/ Ikaalinen, KAMPA- hankkeen seminaari/ Kokkola, Maaseudun kilpailukyky, MUA-foorum/ Tammela, Maaseudun paras seminaari/ Helsinki, SYTY:n Leader-parlamentti. Ohjelmatyön kannalta on tärkeää myös kiinteä yhteistyö paikallisten toimintaryhmien kanssa. Hanketyöryhmätoimintaan osallistutaan mm. Varsin Hyvä ry:n (V-S) ja Ykkösakseli ry:n (U) osalta.. Maakuntasuunnitelmiin ja ohjelmaluonnoksiin annettiin alueiden kommentteja, kuten myös SITRA:n Maamerkit-ohjelmaan. Lisäksi osallistutaan MYR:n maaseutujaostotoimintaan (V-S) Lisäksi osallistuttiin Kylät ja ilmastonmuutos kyselyn laadintaan Laurean HAMK Vantaan kanssa. Kysely lähetettiin kaikkiin alueen kyliin. Määrälliset seurantatiedot: Maakunnallisia / seudullisia paikallistoimintaseminaareja on järjestetty 4 kpl. Kylien ja kuntien yhteistyö teema Maakunnallinen kyläpäivä Pöytyällä Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari Salossa Kylämaisemat kuntoon seminaari Hauholla (yhteistyössä mm. YTR) Kyläkoulujen arvo ja yhteistilojen monikäyttö Hämeenlinnassa Ohjelmatyöhön liittyviä kylä-, kunta- tai asiakohtaisia aktivointitilaisuuksia on järjestetty yhteensä 29 kpl (17 K-H, 10 V-S, U 2) Ohjaus- tai yhteistyökäyntiä sekä keskustelu- tai teematilaisuuksia on pelkästään Kanta- Hämeessä järjestetty 28 kpl. Vuoden 2009 aikana osallistuttiin yleisötilaisuuksiin mm. Hämeen kylätoimintapäiville Kaloisissa, osallistuja-arvio 500 (mitattu lettupuntarilla) 3. Ylimaakunnalliset toimenpiteet Vuonna 2009 ei käynnistetty tämän osan varsinaisia toimenpiteitä: opintoretkiä ja valtakunnallisia seminaareja. Rahoituspäätös tuli vasta syyskuun lopussa ja maakuntien mukaan lähdöt ajoittuivat eri aikoihin; Koulutusyhtymä Salpaus ja Päijät-Häme tuli käytännössä mukaan vasta joulukuussa.

8 5.2.3 Kustannukset ja rahoitus 8 Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2009 ovat ,61 euroa. Yksityisrahoitus koostuu Päijät-Hämeen Kylät ry:n ennakkomaksusta opintomatkalle. Kustannukset Ylimaa- Päijät- Varsinais- Kanta- YHT. Rahoitus kunnallinen Häme Suomi Uusimaa Häme Henkilöstökulut 167, , , , , ,99 EU-rahoitus ,92 Palveluiden ostot 0,00 0,00 134,50 0,00 291,86 426,36 Valtion rahoitus ,57 Vuokrat 0,00 0,00 440,29 0, , ,78 Julkinen yht ,49 Matkakulut kotimaa Matkakulut ulkomaat Muut kustannukset 0,00 0, , , , ,77 Yksityinen rahoitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617, ,42 434,53 972, , ,23 533,12 YHTEENSÄ 785, , , , , ,61 YHTEENSÄ , Tiedotus ja esittelymateriaali Hankkeen toiminnasta tiedotetaan maakuntien yhteenliittymien internet-sivuilla ja kyläkirjeillä, sekä sähköisenä, että paperilla. Kyläkirjeitä tehtiin yhteensä 4 (3 K-H, 1 V-S) Kyläkirjeiden postituslistalla on noin 300 nimeä/ maakunta. Lehtiartikkeleita on oli erityisesti Varsinais-Suomessa (noin 50 kpl ) ja Kanta-Hämeessä (16 kpl) : lehdet olivat pääosin maakunta- ja paikallislehtiä, mutta myös esim. Maaseudun Tulevaisuuteen saatiin juttu hankkeesta. Paikallisradio on myös ollut kiinnostunut kyläasiamiesten ja hankkeen toiminnasta kaikissa maakunnissa pl. Päijät-Häme, jossa toiminta ei vielä vuonna 2009 päässyt käyntiin. Sisäinen tiedotus maakuntien yhteenliittymien hallituksille, työryhmille ja aluetiimeille on säännöllistä, samoin yhteistyö ja tiedonvaihto hankkeen etenemisestä muiden maakuntien kanssa on ollut tiivistä Toteutuksen arviointi, toteutusoletukset ja riskit Toteutuksessa lähdettiin liikkeelle matalalla profiililla, koska hanketta toteutettiin alkuun omalla riskillä kolmessa maakunnassa. Hanketta on kuitenkin toteutettu heti laajasti varsinkin lähidemokratiaa, kyläsuunnittelua, kansalaisvaikuttamista ja sopimuksellisuutta pidettiin erityisesti esillä. Toiminta näkyy kylissä. Riskeistä suurin lienee maksatuspäätöksen viivästyminen, sillä yhdistykset ovat toteuttaneet hanketta omalla riskillä jo 7 kk ja se on pienen yhdistyksen taloudelle raskasta.

9 Hankepäätöksen saaminen ja ylimaakunnallisen työn alkaminen tulevat nostamaan hankkeen näkyvyyttä ja vaikutusta merkittävästi. Hankemaakunnilla on paljon annettavaa toisilleen ja hankkeen aihepiirin valtakunnalliselle ulottuvuudelle YHTEISTYÖKUMPPANIT Eri maakunnilla on luonnollisesti kylien lisäksi erilaisia yhteistyökumppaneita: Toimintaryhmät: Leader -ryhmien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä käytännön kehittämisessä erityisesti työntekijöiden kesken; määritelty rooleja, järjestetty kylä- ja yhdistysillat yhdessä, tiedottamisyhteistyötä, hankeryhmätoimintaa yms. Kunnat: Kuntien kanssa tehtävää yhteistyö on hankkeen keskiössä, ja sitä on syvennettävä vielä jatkossa. Etusijalla ovat erityisesti kuntaliitosalueet. Käytännön yhteistyötä tehdään mm. kylä- ja yhdistysiltojen järjestelyissä ja niiden kuntakohtaisissa teemoissa. Maakunnan liitot: Maakuntaohjelmatyöhön osallistuminen sen kaikissa vaiheissa nähdään tärkeänä. Työmuotoina ovat yhteistyöneuvottelut ja lausuntojen antaminen ohjelmaluonnoksista. Muut yhdistykset: Kanta-Hämeessä yhdistysten yhteistyöverkostoon on tullut mukaan jo 23 yhdistystä. Aktivointi uuden laajemman paikallistoimintaohjelman tekemiseen ja sitouttaminen sen toteutukseen ovat keskeisiä onnistumisen kannalta. Oppilaitosyhteistyö: Koulutuskeskus Salpaus on hankkeen hallinnoijana yhteinen yhteistyökumppani kaikille alahankkeille. Alueilla on heti käynnistetty yhteistyötä mm. HAMK:n, Turun AMK:n, Levon-instituutin kanssa ja Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen (v. alusta 2010 Koulutus- ja kehittämiskeskuksen) kanssa. Maaseudun kehittämishankkeet ja -verkostot: Yhteistyö hankkeiden kanssa sisältää sekä toiminnallista suunnittelua päivittäin/ viikoittain että ohjausryhmätyöskentelyä. Hankkeen voidaan katsoa olevan mukana 22 kehittämisverkostossa (12 V-S, 8 K-H, 2 U ) 6. ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS Lahdessa Marita Modenius, rehtori PHKK, Koulutuskeskus Salpaus Raportin liitteet: 1. alahankkeiden vuosiraportit valmistuneet kyläsuunnitelmat 2 kpl 3. järjestettyjen seminaarein ohjelmat 4 kpl 4. lehtileikkeitä

Kylä välittää maksuraportti ajalta 1.1-30.4.2010

Kylä välittää maksuraportti ajalta 1.1-30.4.2010 Kylä välittää maksuraportti ajalta 1.1-30.4.2010 1 1 TOTEUTTAJAN TIEDOT Päätoteuttaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni KY Koulutuskeskus Salpaus (Y-tunnus 0993644-6) Yhteyshenkilö: Liisa Helanto, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Kylä välittää raportti ajalta 1.1. - 30.6.2010

Kylä välittää raportti ajalta 1.1. - 30.6.2010 Kylä välittää raportti ajalta 1.1. - 30.6.2010 1 1 TOTEUTTAJAN TIEDOT Päätoteuttaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni KY Koulutuskeskus Salpaus (Y-tunnus 0993644-6) Yhteyshenkilö: Liisa Helanto, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Kylä välittää vuosiraportti 2010

Kylä välittää vuosiraportti 2010 Kylä välittää vuosiraportti 2010 1 Kylä välittää vuosiraportti 2010 2 1 TOTEUTTAJAN TIEDOT Päätoteuttaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni KY Koulutuskeskus Salpaus (Y-tunnus 0993644-6) Yhteyshenkilö: Liisa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Kylä välittää - Loppuraportti 2009-2012

Kylä välittää - Loppuraportti 2009-2012 Kylä välittää - Loppuraportti 2009-2012 1 Kylä välittää loppuraportti 2009-2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOTEUTTAJAN TIEDOT 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS 3 HANKKEEN TOTEUTUSAIKA 4 YHTEENVETO HANKKEESTA 5

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

KYLÄ VÄLITTÄÄ VAUHTIIN, hanketunnus xxx 1.10.2008-30.4.2009

KYLÄ VÄLITTÄÄ VAUHTIIN, hanketunnus xxx 1.10.2008-30.4.2009 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen kylät ry yhteishanke KYLÄ VÄLITTÄÄ VAUHTIIN, hanketunnus xxx 1.10.2008-30.4.2009 Yhteenveto Hankkeen tavoitteena oli käynnistää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa VOIMISTUVAT KYLÄT -kampanja 2010-2012 Voimistuvat kylät-kampanja 14.-15.10.2011 Etelä-Karjala, Imatra Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Pirkanmaan ohella väkiluvultaan nopeiten kasvava maakunta

Lisätiedot

Seminaari Joensuu 16.-17.2. Työpaja 1. Mitä onnistunut yhteistyö kylien, järjestöjen ja viranomaisten välillä vaatii

Seminaari Joensuu 16.-17.2. Työpaja 1. Mitä onnistunut yhteistyö kylien, järjestöjen ja viranomaisten välillä vaatii Seminaari Joensuu 16.-17.2. Työpaja 1 Mitä onnistunut yhteistyö kylien, järjestöjen ja viranomaisten välillä vaatii Suomen Kylätoiminta ry -> Keski-Suomen Kylät ry (19 kpl) - perustettu 1997 maakunnan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Kylätoiminnan kasvava vastuu

Kylätoiminnan kasvava vastuu VOIMISTUVAT KYLÄT kampanja 2010 2012 Tuomas Perheentupa Suomen Kylätoiminta ry Kylätoiminnan kasvava vastuu Kylätoiminta organisoitunut nopeasti - rekisteröityneiden kyläyhdistysten lukumäärä - paikalliset

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN

TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 2.2.2011 Helvi Walli, Ari Vaitiniemi, Henna Lempiäinen NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Toimikunnan toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Kylähyvinvointi seminaari 21.10.2014 YHTEISÖhautomo-hanke Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät Hyvät käytännöt vinkkejä YHTEISÖhautomo-hanke - yhteinen toimintapa koko

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Ravintolapalveluverkosto Oppilaitosravintoloiden johtajat, esimiehet, vastuuhenkilöt Hyvää Pataa 7.-8.6.2011 Seinäjoella www.amke.fi ja www.dynamo.amke.fi Ravintolapalveluverkosto

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

Yhdessä tulevaan Asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä /4.12.2012

Yhdessä tulevaan Asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä /4.12.2012 , Yhdessä tulevaan Asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä /4.12.2012 1. TIIVISTELMÄ Yhdessä tulevaan Asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä on uudenlaisen paikallistoiminnan ja kansalaisvaikuttamisen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073 PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073 LOPPURAPORTTI Yhteishanke Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen kylät Hankkeen toteutusaika 1.3.2006 29.2.2008

Lisätiedot

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta Pirkanmaan kylätoimintahanke 2011-2013 Loppuraportti 1.1.2011 30.9.2014 1. Toteuttajan nimi Pirkan Kylät ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pirkanmaan Kylätoimintahanke 2011-2013, hankenumero 10541 3.

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

KYLÄKAUPASTA YKSITYISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

KYLÄKAUPASTA YKSITYISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖLIITTYMÄ KYLÄKAUPASTA YKSITYISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖLIITTYMÄ Sosiaalisten vaikutusten arviointiosuus Kick off 6.3.2013, Helsinki TY, koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, Sami Tantarimäki TOTEUTUSAIKATAULU

Lisätiedot

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä Kristiina Mattila-Nousiainen Projektipäällikkö

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä Kristiina Mattila-Nousiainen Projektipäällikkö Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä 1.6.2016-31.5.2019 Kristiina Mattila-Nousiainen Projektipäällikkö Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä Rahoitus 80% Leader Päijänne-Leader ry, Piällysmies

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Perniön Kunnantalo 3.11.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 1. Neuvonta (Neuvontatuella ja yhteydenpidolla vahvistetaan

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/2013. Pohjois-Savon Kylät ry:n uusi kyläasiamies on JARKKO PITKÄNEN. Siilinjärvellä asuva Jarkko aloitti työt helmikuussa.

Jäsentiedote 1/2013. Pohjois-Savon Kylät ry:n uusi kyläasiamies on JARKKO PITKÄNEN. Siilinjärvellä asuva Jarkko aloitti työt helmikuussa. Jäsentiedote 1/2013 Pohjois-Savon Kylät ry:n uusi kyläasiamies on JARKKO PITKÄNEN. Siilinjärvellä asuva Jarkko aloitti työt helmikuussa. Yhteystiedot löytyvät sivulta 6. Paitoja ja liivejä on nyt mahdollista

Lisätiedot

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011 Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 TAUSTAA LEHTI-HANKKEESTA (7 osahanketta kuudelta alueelta) EAKR-rahoitteinen, kuuden alueen yhteinen Yhdistävä teema on

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry 2. Hankkeen nimi ja hankenumero Yhteistyöllä maaseutu voimavaraksi - YTY, 4921 3. Lyhyt yhteenveto hankkeesta Voimistelu-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Itä-Uudenmaan Kylät ry Veckjärventie 1, 06150 Porvoo 040-1588038 www.itukylat.fi www.facebook.com/itukylat Toimintakertomus 2014 YLEISTÄ Yhdistyksen virallinen rekisteröintipäivämäärä on 21.02 2001. Yhdistyksen

Lisätiedot

KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi

KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi KyKyä - Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi väliraportti 1.3.2012 30.9.2012 ttori Raportin laatija: Anneli Vähätalo Kyläkehittäjä 2 1. Hankkeen toteuttaja Hausjärven kunta Keskustie 2-4, 12100 Oitti 2.

Lisätiedot

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Liite 1 YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Tehtävän määrittelyä ja sparrauskohteiden kuvausta Kati-Jasmin Kosonen, Kimmo Kurunmäki www.mal-verkosto.fi Hankkeen taustaa Selvitys:

Lisätiedot

Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu. Siilinjärvi

Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu. Siilinjärvi Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu Siilinjärvi 11.04.2013 Veli-Matti Karppinen Lähtökohtia 1. Miten kansainvälisten hyvien käytäntöjen juurruttaminen 2. Nopeisiin verkkoihin

Lisätiedot

Kantrin kyläaktivaattori

Kantrin kyläaktivaattori Kantrin kyläaktivaattori Hankesuunnitelma Tiivistelmä Kantrin kyläaktivaattori- hanke täydentää kylien kehittämistyötä Tampereen seutukunnassa, maakunnallisen kyläasiamiehen lisäksi. Hankkeen toimialuetta

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma PAKETTI johtoryhmä 3.6.2010 Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/paketti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Aikataulu:

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

Arjen turvallisuus kylissä. Outi Tikkanen ja Sirpa Pekkarinen Kylä auttaa ja välittää kriisissä SYTY:n neuvottelupäivät 20.5.2011

Arjen turvallisuus kylissä. Outi Tikkanen ja Sirpa Pekkarinen Kylä auttaa ja välittää kriisissä SYTY:n neuvottelupäivät 20.5.2011 Arjen turvallisuus kylissä Outi Tikkanen ja Sirpa Pekkarinen Kylä auttaa ja välittää kriisissä SYTY:n neuvottelupäivät 20.5.2011 Kylä auttaa ja välittää kriisissä hanke 2009-2011 Hallinnoi Suomen Kylätoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kysely MAL-verkoston jäsenseuduille v. 2014 toiminnan sisällöiksi. (22.11.2013 ja uusinta 5.12.2013)

Kysely MAL-verkoston jäsenseuduille v. 2014 toiminnan sisällöiksi. (22.11.2013 ja uusinta 5.12.2013) Kysely MAL-verkoston jäsenseuduille v. 2014 toiminnan sisällöiksi (22.11.2013 ja uusinta 5.12.2013) MAL-VERKOSTON KYSELY JÄSENSEUDUILLE VUODEN 2014 PAINOPISTEISTÄ MAL-verkoston v. 2014 toiminnan ja talouden

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11 Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 1 8/8/11 Taustaa MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla: MOT oli puhdistuspalvelualan ja kiinteistöhoidon opetuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

Mistä yhteisölähtöisessä. paikallisessa. kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö

Mistä yhteisölähtöisessä. paikallisessa. kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö Mistä yhteisölähtöisessä paikallisessa kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö Esityksen sisältö Tervetuloa! Periaatteet Yhteinen työväline kaikille alueille 2 Kyse on

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Haasteita ja kokemuksia

Haasteita ja kokemuksia Haasteita ja kokemuksia alueellisesta ennakoinnista Ennakointiseminaari 2011 Luova tulevaisuus 30. - 31.8.2011 Tulosaluejohtaja Seija Mattila Turun ammatti-instituutti Åbo yrkesinstitut 1 TAIn ennakointihanke

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 Konkreettisia ideoita koulun ja paikallistoimijoiden yhteistyön rakentamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 15.10.

MINNO-osaprojekti. Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 15.10. MINNO-osaprojekti Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 15.10.2013 Matkailuinnovaatiot Tavoitteena Etelä-Suomen kolmen maakunnan

Lisätiedot

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Ysitien, valtatie 9:n ja rautatieyhteyden, kehittämiseen

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle.

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Tapio Sivula PL 156 60101 SEINÄJOKI Muutoshakemus Palvelevat puuyritykset -hanke Hankenumero 9915, päätösnumero 24486, Dnro 1875/3560-2010 Haemme 31.12.2014 saakka kestävää

Lisätiedot

Kymenlaakson Kylät ry

Kymenlaakson Kylät ry Kymenlaakson Kylät ry Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski Puh. 040 184 3576 toimisto@kymenkylat.fi www.kymenlaaksonkylat.fi TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sisä llys VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry 6.5.2014, Lahti Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1/2015

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1/2015 PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1/2015 Kokousaika: 19.2.2015 12.20 14.50 Kokouspaikka: SPR Lapin piirin piiritoimisto, Lähteentie 10, Rovaniemi Läsnä olevat jäsenet: Kokoukseen oli kutsuttuna, sekä varsinaiset,

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen Kylätoiminnan neuvottelupäivät Tampere 16.11.2015 Tauno Linkoranta YTR:n verkostot Tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 Tässä kylien kehittämissuunnitelmassa määritellään Tornion maaseutumaisten alueiden ja kylien kehittämisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot