Kylä välittää vuosiraportti 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kylä välittää vuosiraportti 2009"

Transkriptio

1 Kylä välittää vuosiraportti Kylä välittää viittaa hankkeen nimenä kylien keskeiseen asemaan yksittäisen asukkaan ja julkisen sektorin välissä. Kylien yhdistykset toimivat asukkaidensa ajatusten ja toiveiden välittäjinä kuntien ja viranomaistahojen suuntaan. Toisaalta kylä voi myös toimia paikallisena välittäjänä palvelujen tarvitsijoiden ja tuottajien välillä ja saattaa nämä yhteen. Kylä välittää viittaa hankkeen nimenä myös välittävään lähiyhteisöön, joka pitää huolta asukkaistaan ja ympäristöstään myös käytännön toimin.

2 Kylä välittää vuosiraportti TOTEUTTAJAN TIEDOT Päätoteuttaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni KY Koulutuskeskus Salpaus (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Liisa Helanto, projektipäällikkö, kyläasiamies Hanketta toteuttavat seuraavat yhdistykset oman hankesuunnitelmansa mukaisesti: Päijät-Hämeen kylät ry (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Hannu Markkanen, puheenjohtaja Varsinais-Suomen Kylät ry Egentliga Finlands Byar r.f. (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Tauno Linkoranta, kyläasiamies Västnylands Byar r.f. Länsi-Uudenmaan Kylät ry (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Pirkko Kaskinen, kyläasiamies Hämeen Kylät ry (Y-tunnus ) Yhteyshenkilö: Elina Leppänen, kyläasiamies 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS Kylä välittää, hankenumero 6007, Dnro 464/ HANKKEEN TOTEUTUSAIKA Hankeen toteutusaika on YHTEENVETO HANKKEESTA Hankkeessa kehitetään paikallisdemokratiaa kuntaliitosalueilla ja muiden kuntien lähidemokratiajärjestelyissä. 12 kunnassa kylät ja paikalliset yhdistykset ovat toteuttamassa lähidemokratiamallia. Lisäksi kehitetään kyläsuunnitelmien toiminnallisuutta ja vaikuttavuutta. Luodaan neljä maakunnallista paikallistoimintaohjelmaa, johon kuhunkin sitoutuu 10 maakuntatason yhdistystä sekä kolme aluetason viranomaista tai muuta toimijaa. Ohjelmilla luodaan maakunta ja paikallistason hankkeita. 5 RAPORTTI 5.1 HANKKEEN TAVOITTEET YLEISET TAVOITTEET Hankesuunnitelmassa määritellyt yleiset tavoitteet ovat: parantaa kylien ja kyläläisten hajaasutusalueilla ja taajamissa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Päämääränä on maaseudun kehittäminen laadukkaaksi ja vetovoimaiseksi asuin-, työ-, yrittämis- ja vapaa-ajanympäristöksi. Hankkeella lisätään asukkaiden kansalaistoimintavalmiuksia ja parhaimmillaan myös yrittämisen ja työllistymisen mahdollisuuksia. Kansalaisvaikuttamisessa tulee paneutua lähiyhteisöjen, kuten kylien, vaikutusmahdollisuuksiin yksilöiden vaikutusmahdollisuuksien rinnalla. Alueiden välisenä hankkeena Kylä välittää hanke tuo oppimisen, uusien ideoiden, verkostojen ja hyvien käytäntöjen kautta lisäarvoa paikalliselle kehittämistyölle maakunnissa. Hankkeen mallit ja

3 toiminta osallistuvat valtakunnalliseen keskusteluun kylän asemasta Paras -hankkeen mullistuksissa HANKKEEN YKSILÖIDYT TAVOITTEET 1. KYLÄ TOTEUTTAA LÄHIDEMOKRATIAA Kylätoiminnasta löytyy hyviä toimintamuotoja sovellettavaksi lähidemokratian tarpeisiin. Tavoitteena on, että kunnat lähtevät soveltamaan näistä parhaita käytäntöön. a. Kyläsuunnittelun edistäminen, ohjaaminen ja kehittäminen Kyläsuunnittelussa kylän toimijat ja asukkaat määrittelevät kylänsä yhteiset tarpeet ja tavoitteet sekä konkreettisia toimenpiteitä lähivuosille. Hanke käynnistää kyläsuunnitteluprosesseja yhteistyössä kuntien kanssa niin, että kylistä tulee lähidemokratian aktiivisia toimijoita ja kyläsuunnitelmista lähidemokratian työkaluja. Hanke ohjaa ja edistää kyläsuunnitelmaprosesseja. Kyläsuunnitelmaprosessia pyritään keventämään ja soveltamaan uusia malleja, esim. taulukkomallista kevyttä kyläsuunnitelmaa Taulukkomuoto sopii myös kunnan kyläohjelmaan tai maakunnan paikallistoimintaohjelmaan. Tavoitteena on laatia 60 kyläsuunnitelmaa. b. Lähidemokratiajärjestelyihin osallistuminen Perustetaan, hyödynnetään ja kehitetään alueiden yhdistyksiä kokoavia foorumeita, kuten kylien neuvottelukuntia, aluetoimikuntia, kylä- ja kotiseutuneuvostoja jne. Yhdistysosaaminen ja kansalaisvaikuttaminen kulkevat monesti käsi kädessä. Tavoitteena on, että 12 kunnassa kylät ja paikalliset yhdistykset ovat aktiivisesti toteuttamassa lähidemokratiamallia ja että 12 kunnassa kyläsuunnitelmat huomioidaan kunnan suunnitteluprosessissa 2. MAAKUNNASSA KOOTAAN JA TOTEUTETAAN PAIKALLISTOIMINTAOHJELMA Hankkeessa laaditaan uudet, entistä laajavaikutteisemmat maakunnalliset ohjelmat. Tavoitteena on, että paikallistoiminta ottaa osaltaan vastuuta Paras-hankkeen haasteista, kuten maaseudun palveluaukoista. Palvelutarpeita tarkastellaan erityisesti sopimuksellisuuden kannalta. Ohjelmien teossa rakennetaan maakunnallisten / piiritason yhdistysten yhteistyötä tavoite- ja toimenpidetasolla sekä aktivoidaan paikallistasoa eli kyliä ja yhdistyksiä osallistumaan ja miettimään omia tavoitteitaan ja toimintaansa. Ohjelmat tulevat olemaan yhdistystoiminnan maakunnallisia strategioita paikallisen vastuunoton lisäämiseksi. Keskeisenä kysymyksenä ovat maaseudun palvelut yhdistysten näkökulmasta. Ohjelmien laatiminen tapahtuu osallistavina prosesseina samanaikaisesti hankkeen maakunnissa niin, että prosessien suunnittelussa ja käytännön toimissa voidaan vaihtaa osaamista ja kokemuksia. Määrälliset tavoitteet osiolle: - 4 maakunnallista paikallistoimintaohjelmaa - 10 maakunta- / piiritason yhdistystä tai järjestöä osallistuu kunkin ohjelman laatimiseen ja ottaa vastuuta toimenpiteistä - 3 aluetason viranomaista tai muuta toimijaa osallistuu kunkin ohjelman laatimiseen ja ottaa vastuuta toimenpiteistä - 24 kärkihanketta ohjelman toteuttamiseksi - 24 paikallistason hanketta ohjelman toteuttamiseksi - 12 kylällä elinkeinollisia ja / tai palvelujen kehittämistoimia (esim. toteutetaan maaseudun palvelusopimuksia)

4 - 35 maakunnallista- /seudullista paikallistoimintaseminaaria kylä-, kunta- tai asiakohtaisia aktivointi-, ohjaus- tai yhteistyökäyntiä & keskustelu- tai teematilaisuutta - 20 messu-, markkina- tai yleisötilaisuusosallistumista osastolla tai ohjelmalla HANKKEEN TOTEUTUS Toteutuksen organisointi ja resurssit Hämeen Kylät ry palkkasi hankkeeseen kyläasiamieheksi Elina Leppäsen ( %- työaika, lähtien 100 %-työaika). Hankkeelle vuokrattiin toimistotila Hämeenlinnan Tuuloksesta, Pannujärventie 7. Samassa rakennuksessa on Linnaseutu ry:n toimisto. Hankkeen käynnistystoimia tehtiin erityisesti kesällä 2009: mm. toimiston perustaminen, kylärekisterin ja sähköpostilistan kokoaminen, esittelyjä keskeisille toimijoille, kyliin tutustumista, Hämeen Kylät ry:n hallituksen ja hankkeen toimintatapojen luomista. Hankkeen, kirjanpito hankitaan Kirsi Koskuelta, joka toimii Linnaseutu ry:n talouspäällikkönä. Kanta-Hämeen aluetiimin kokoonpano: Tuula Kallioinen/LounaPlussa ry, Esko Pietari/ Emo ry, Johanna Henttinen/Linnaseutu ry, Kylät ja korttelit hanke, Ari Lindqvist/ Hämeen ELY-keskus, Outi Myllymaa/Hämeen liitto (vpj), Anneli Vähätalo/Toimeliaat kylät hanke, Loppi, Hausjärvi, Riihimäki, Reijo Lehtinen/Hämeen Kylät ry (pj.), Elina Leppänen/Hämeen Kylät ry, Kylä välittää hanke (sihteeri) Varsinais-Suomen Kylät ry palkkasi alkaen Tauno Linkorannan toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella yhdistyksen työntekijäksi, ja hän siirtyi alkaen hankkeen projektipäälliköksi, tosin aluksi tuntitöinä. Hanketta toteutettiin omalla riskillä 3.3. alkaen, lähtien täysaikaisesti. Hankkeella on käytössään Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimisto Turussa osoitteessa c/o ProAgria Farma, Artturinkatu 2. Monet toiminnan keskeiset resurssit olivat hankkeelle jo valmiina, koska yhdistyksen toiminta on ollut varsin vakiintunutta. Hankkeen kirjanpito hankitaan ostopalveluna (tuntiveloituksella) ProAgria Farmasta, jossa yhdistyksen kirjanpito on ollut vuodesta Varsinais-Suomen aluetiimin kokoonpano: Sami Tantarimäki/ Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus (pj), Heli Walls/Varsin Hyvä ry, Tapio Penttilä/ Varsinais-Suomen liitto, Jarmo Lamminen/ Varsinais-Suomen ELY-keskus, Sinikka Kauko-Vainio/Varsinais-Suomen Kylät ry, Tauno Kavén/Teijon alueen kyläyhdistys Päijät-Hämeessä Koulutuskeskus Salpaus palkkasi projektihenkilöt. Projektipäällikkönä/ kyläasiamiehenä aloitti Liisa Helanto ja hänen alaisenaan vuoden 2010 alusta projektisihteeri Virpi Mustonen osa-aikaisena 50 % työajalla. Projektin taloushallinnosta vastaa Päijät-Hämeen Koulutuskonsernin liikelaitosten yhteiset hallintopalvelut. Projektin johtaja on Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksen johtaja Iiris Pakkanen. Toimisto perustettiin Lahteen Koulutuskeskus Salpauksen Ståhlberginkadun kampuksen yhteyteen osoitteeseen Svinhufvudinkatu 23 A, 4 krs, josta vuokrattiin 2 huonetta. Päijät-Hämeen aluetiimin kokoonpano: Iiris Pakkanen (pj)./koulutuskeskus Salpaus, Timo Kukkonen/Hämeen ELY-keskus, Lauri Kuukasjärvi/ PAKETTI hanke, Päijät-Hämeen liitto, Liisa Häme/Päijänne-Leader, ry, Jukka-Pekka Jauhiainen/Etpähä ry, Hannu Markkanen/Päijät- Hämeet kylät ry, Liisa Helanto/ Koulutuskeskus Salpaus, Kylä välittää hanke, projektipäällikkö (sihteeri)

5 Länsi-Uudenmaan Kylät ry:n vakituinen työntekijä Pirkko Kaskinen toimii Uudenmaan osahankkeen projektipäällikkönä. Hanketta toteutettiin aluksi osa-aikaisena lähtien alkaen hanketta on toteutettu kokoaikaisena. Hankkeen toimisto on projektipäällikön kotona Vihdissä. Hankkeen käytännön toteutuksessa ja suunnittelussa on apuna hanketyöryhmä, johon kuluu projektipäällikön lisäksi Länsi-Uudenmaan Kylät ry:stä neljä hallituksen jäsentä. 5 Uudenmaan aluetiimin kokoonpano: Olli-Pekka Hatanpää/Uudenmaan liitto, Pirkko Kaskinen/Länsi-Uudenmaan kylät ry, Juha Mäkinen/Uudenmaan ELY-keskus, Esko Pietari/EMO ry, Pirjo Sjögren/ Länsi-Uudenmaan kylät ry, Jouko Stordell/ Raapeporin kaupunki,vnb-luk, Tero Uusitalo/HAMK, Gunilla Wasström/Pomoväst r.f/ry, Ykkösakselin edustaja Toteutetut toimenpiteet 1. Kylä toteuttaa lähidemokratiaa a. Kyläsuunnittelun edistäminen, ohjaaminen ja kehittäminen Toiminta-alueella on käynnistetty kyläsuunnitelmien päivitystä 4 kylässä. Prosessiin kuluu useita tapaamisia mm. suunnittelua kylätoimikunnan kanssa, kylän tulevaisuusillan järjestäminen, tuloksien purku taulukkoluonnokseksi ja luonnoksen tarkentaminen kylän yhdistysten kesken sekä hyväksyminen yleisessä kokouksessa. Kyläsuunnitteluun liittyviä tilaisuuksia pidettiin yhteensä 18 kpl (7 U, 8 V-S, 3 K-H ). Valmistuneita kyläsuunnitelmia on 2. Yhteistyötä ja asiantuntemusapua tai vaihtoa on tehty 5 kylähankkeen kanssa kyläsuunnitteluun ym. liittyen. (Kylät ja korttelit/ Linnaseutu ry, Toimivat kylät, menestyvä kunta/ Tammelan Kylät ry, Toimeliaat kylät/ Lopen kunta ja Hausjärven kunta, Someron kyläsuunnitteluhanke, LOIKKAhanke/ Loimaan seutukunta) Varsinais-Suomen Kylät ry ja Länsi-Uudenmaan Kylät ry järjestivät yhdessä Maaseutuverkostoyksikön kanssa Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaarin Salon Suomusjärvellä Seminaarin keskeisiä aiheita olivat kyläsuunnitelmat osaksi kuntien suunnittelua, maaseutuasuminen ja kyläkaavoitus sekä turvallisuus ja kestävä kehitys kyläsuunnitelmissa. Seminaariin osallistui 83 kuulijaa ympäri Etelä-Suomea. Lisäksi on osallistuttu Maaseutuverkostoyksikön järjestämään kyläsuunnitteluseminaariin Laukaalla.. Kyläasiamiehet ovat välittäneet hyviä kyläsuunnittelun toimintamalleja ja asiantuntemusta erilaisissa seminaareissa ja YTR:n teemaryhmien työskentelyssä (Maaseutuasuminen, Kulttuuri ja Sopimuksellisuus). Erityisesti kyläsuunnittelun ja kaavoituksen yhteensovittaminen ja kylien maankäytön suunnittelu sekä kylämaisemat ovat olleet ajankohtaisia aiheita vuonna b. Lähidemokratiajärjestelyihin osallistuminen Hankkeessa on aktivoitu kyliä kunta- /pitäjäkohtaiseen yhteistyöhön ja avustettu toimintamuotojen kehittämisessä 9 kunnassa: Loppi, Hämeenlinna, Tammela, Kisko, Lemu, Rymättylä, Somero, Salo ja Raasepori (3 K-H,5 V-S,1 U). Kyläasiamiehet ovat myös aktiivisesti osallistuneet keskusteluun liitoskuntien lähidemokratiasta esim. Salon Halikon seminaarissa Kotikunta kaupunginosaksi miten yhdistämme suuruuden ja paikallisuuden? ja Salo kylien kaupunki seminaarissa. Varsinais-Suomen maakunnallinen kyläpäivä toteutettiin teemalla Kylien ja kuntien yhteistyö ja New Bridges hankkeen työpajassa pohdittiin Maaseudun ja kaupungin suhde Turun kaupunkiseudulla.

6 Lisäksi on osallistuttu aluevaikuttajien kehittämisverkostotyöhön valtakunnallisen ALVA -hankkeen verkostotapaamisessa 4.5. Kuntaliitossa Helsingissä. 6 Kyläasiamiesten panos seminaareissa on ollut aktiivinen sisältäen alustuksia, paneelistina olemista, työpajojen suunnittelua ja vetämistä. 2 Maakunnassa kootaan ja toteutetaan paikallistoimintaohjelma Hankkeen hitaasta liikkeellelähdöstä johtuen ohjelmat kootaan Päijät- ja Kanta-Hämeessä sekä Varsinais-Suomessa vuosille Uudellamaalla ajanjakso on Toimeen on kuitenkin maakunnissa tartuttu ripeästi, pl Päijät-Häme, jossa kyläasiamies palkattiin vasta joulukuussa. Työ on Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa aloitettu vanhan maakunnallisen kyläohjelman arvioinnilla, yhteenliittymien hallituksissa ja yhdessä Leader-ryhmien kanssa. Kanta-Hämeessä kylien ja yhdistysten ideaillat järjestettiin kunnittain tai pitäjittäin yhteistyössä toimintaryhmien kanssa (14 kpl ). Iltoihin osallistui 225 henkilöä, joista neljännes kyläyhdistysten väkeä, neljännes muista paikallisista yhdistyksistä, viidennes yksityishenkilöitä sekä loput kunnista tai muualta. Kantahämäläisten yhdistysten yhteistyöhön on tähän mennessä ilmoittautunut 23 piiritason yhdistystä. Ohjelmatyössä edettiin teemoittain; järjestettiin itse tai osallistuttiin työn kannalta keskeisten teemojen koulutuksiin ja seminaareihin. Kyläasiamiesten rooli tiedon ja kokemusten välittäjänä ja apu yhteistyökumppanien löytämisessä ja verkostoyhteyksien solmimisessa on keskeinen. Sopimuksellisuus: valtakunnallinen sopimuksellisuuskiertueen tilaisuudet vauhdittivat tämän keskeisen asian käsittelyä. Esimerkkien pohjalta kartoitettiin paikallisia toimintatapoja ja tarpeita. Usein sopimuksellisuutta tehdään tietämättä sen olevan sopimuksellisuutta. Hyvinvointi ja maaseudun palvelut: Kanta-Hämeessä yhteistyötä on käynnistetty ProAgrian Hoivayrittäjyysvalmennushankkeen kanssa sekä osallistuttu maakunnan hyvinvointitoimialan verkostotapaamiseen. Maaseutuasumisen edistäminen: Varsinais-Suomessa asumisen kärkihankkeen suunnittelu on aloitettu yhdessä Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Yhteisiä tilaisuuksia ja suunnittelua on tehty myös SYTY:n Kylä auttaa ja välittää kriisissä hankkeen kanssa. Kanta-Hämeessä yhteistyötä tehdään Hämeen liiton ProAsumisen Häme projektin, Tammelan Kylä kelpaa 2010 kyläasumisen messutapahtuman ja Hämeenlinnan kehittämiskeskuksen Kyläkaavahankkeen valmistelun kanssa. Lisäksi osallistutaan YTR:n Maaseutuasumisen teemaryhmän työhön laadittaessa opasta kylille maankäytönsuunnittelun edistämiseksi. Lisäksi osallistuttiin Maaseutuasumisen neuvottelupäivään Tampereella. Kestävä kehitys: Erityisesti Varsinais-Suomessa on aihealueeseen liittyen osallistuttu lukuisiin seminaareihin ja työpajoihin mm. Ilmastonmuutos ja siihen sopeutumisen sosiaaliset vaikutukset maaseudulla delfoi-työpajatyöskentelyyn, Varsinais-Suomen energiastrategiaseminaariin ja Pro Saaristo ympäristötietoisuustoimintaan sekä Itämeriseminaariin ja Valonian jätevesiseminaariin. Kylämatkailu: Osallistuminen Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:n kylämatkailuiltaan ja Kylämatkailun valtakunnalliseen seminaariin sekä Kulttuurimatkailupäiville.

7 Kansainvälisyys: Kutsuttuna on osallistuttu kansainvälisiin vierailuihin Suomessa ja kerrottu kylätoiminnasta, ohjelmatyöstä ja hankkeesta sekä vaihdettu kokemuksia. Hankkeesta tehtiin englanninkielinen esitys. Village Cares and Connects. Kyläasiamiehet ovat osallistuneet itävaltalaisten, romanialaisten, ja virolaisten vierailuihin alueella sekä eteläafrikkalaisten vierailuun Helsingissä. Lisäksi osallistutaan Kansainvälistymispolku hankkeen ohjausryhmään ( Leader V-S) 7 Valtakunnallisissa koulutuksissa ja kyläasiamiestapaamisissa oli myös hankkeen edustus ( yksi tai useampia kyläasiamiehiä ) mm. Kylätoimijoiden neuvottelupäivät/ Riihimäki ja Vaasa, Valtakunnalliset kyläasiamiespäivät/ Pieksämäki, Valtakunnalliset kylätoimintapäivät/ Vaasa, Kylätoimintapäivät/ Sodankylä, KV-seminaari/ Ikaalinen, KAMPA- hankkeen seminaari/ Kokkola, Maaseudun kilpailukyky, MUA-foorum/ Tammela, Maaseudun paras seminaari/ Helsinki, SYTY:n Leader-parlamentti. Ohjelmatyön kannalta on tärkeää myös kiinteä yhteistyö paikallisten toimintaryhmien kanssa. Hanketyöryhmätoimintaan osallistutaan mm. Varsin Hyvä ry:n (V-S) ja Ykkösakseli ry:n (U) osalta.. Maakuntasuunnitelmiin ja ohjelmaluonnoksiin annettiin alueiden kommentteja, kuten myös SITRA:n Maamerkit-ohjelmaan. Lisäksi osallistutaan MYR:n maaseutujaostotoimintaan (V-S) Lisäksi osallistuttiin Kylät ja ilmastonmuutos kyselyn laadintaan Laurean HAMK Vantaan kanssa. Kysely lähetettiin kaikkiin alueen kyliin. Määrälliset seurantatiedot: Maakunnallisia / seudullisia paikallistoimintaseminaareja on järjestetty 4 kpl. Kylien ja kuntien yhteistyö teema Maakunnallinen kyläpäivä Pöytyällä Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari Salossa Kylämaisemat kuntoon seminaari Hauholla (yhteistyössä mm. YTR) Kyläkoulujen arvo ja yhteistilojen monikäyttö Hämeenlinnassa Ohjelmatyöhön liittyviä kylä-, kunta- tai asiakohtaisia aktivointitilaisuuksia on järjestetty yhteensä 29 kpl (17 K-H, 10 V-S, U 2) Ohjaus- tai yhteistyökäyntiä sekä keskustelu- tai teematilaisuuksia on pelkästään Kanta- Hämeessä järjestetty 28 kpl. Vuoden 2009 aikana osallistuttiin yleisötilaisuuksiin mm. Hämeen kylätoimintapäiville Kaloisissa, osallistuja-arvio 500 (mitattu lettupuntarilla) 3. Ylimaakunnalliset toimenpiteet Vuonna 2009 ei käynnistetty tämän osan varsinaisia toimenpiteitä: opintoretkiä ja valtakunnallisia seminaareja. Rahoituspäätös tuli vasta syyskuun lopussa ja maakuntien mukaan lähdöt ajoittuivat eri aikoihin; Koulutusyhtymä Salpaus ja Päijät-Häme tuli käytännössä mukaan vasta joulukuussa.

8 5.2.3 Kustannukset ja rahoitus 8 Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2009 ovat ,61 euroa. Yksityisrahoitus koostuu Päijät-Hämeen Kylät ry:n ennakkomaksusta opintomatkalle. Kustannukset Ylimaa- Päijät- Varsinais- Kanta- YHT. Rahoitus kunnallinen Häme Suomi Uusimaa Häme Henkilöstökulut 167, , , , , ,99 EU-rahoitus ,92 Palveluiden ostot 0,00 0,00 134,50 0,00 291,86 426,36 Valtion rahoitus ,57 Vuokrat 0,00 0,00 440,29 0, , ,78 Julkinen yht ,49 Matkakulut kotimaa Matkakulut ulkomaat Muut kustannukset 0,00 0, , , , ,77 Yksityinen rahoitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617, ,42 434,53 972, , ,23 533,12 YHTEENSÄ 785, , , , , ,61 YHTEENSÄ , Tiedotus ja esittelymateriaali Hankkeen toiminnasta tiedotetaan maakuntien yhteenliittymien internet-sivuilla ja kyläkirjeillä, sekä sähköisenä, että paperilla. Kyläkirjeitä tehtiin yhteensä 4 (3 K-H, 1 V-S) Kyläkirjeiden postituslistalla on noin 300 nimeä/ maakunta. Lehtiartikkeleita on oli erityisesti Varsinais-Suomessa (noin 50 kpl ) ja Kanta-Hämeessä (16 kpl) : lehdet olivat pääosin maakunta- ja paikallislehtiä, mutta myös esim. Maaseudun Tulevaisuuteen saatiin juttu hankkeesta. Paikallisradio on myös ollut kiinnostunut kyläasiamiesten ja hankkeen toiminnasta kaikissa maakunnissa pl. Päijät-Häme, jossa toiminta ei vielä vuonna 2009 päässyt käyntiin. Sisäinen tiedotus maakuntien yhteenliittymien hallituksille, työryhmille ja aluetiimeille on säännöllistä, samoin yhteistyö ja tiedonvaihto hankkeen etenemisestä muiden maakuntien kanssa on ollut tiivistä Toteutuksen arviointi, toteutusoletukset ja riskit Toteutuksessa lähdettiin liikkeelle matalalla profiililla, koska hanketta toteutettiin alkuun omalla riskillä kolmessa maakunnassa. Hanketta on kuitenkin toteutettu heti laajasti varsinkin lähidemokratiaa, kyläsuunnittelua, kansalaisvaikuttamista ja sopimuksellisuutta pidettiin erityisesti esillä. Toiminta näkyy kylissä. Riskeistä suurin lienee maksatuspäätöksen viivästyminen, sillä yhdistykset ovat toteuttaneet hanketta omalla riskillä jo 7 kk ja se on pienen yhdistyksen taloudelle raskasta.

9 Hankepäätöksen saaminen ja ylimaakunnallisen työn alkaminen tulevat nostamaan hankkeen näkyvyyttä ja vaikutusta merkittävästi. Hankemaakunnilla on paljon annettavaa toisilleen ja hankkeen aihepiirin valtakunnalliselle ulottuvuudelle YHTEISTYÖKUMPPANIT Eri maakunnilla on luonnollisesti kylien lisäksi erilaisia yhteistyökumppaneita: Toimintaryhmät: Leader -ryhmien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä käytännön kehittämisessä erityisesti työntekijöiden kesken; määritelty rooleja, järjestetty kylä- ja yhdistysillat yhdessä, tiedottamisyhteistyötä, hankeryhmätoimintaa yms. Kunnat: Kuntien kanssa tehtävää yhteistyö on hankkeen keskiössä, ja sitä on syvennettävä vielä jatkossa. Etusijalla ovat erityisesti kuntaliitosalueet. Käytännön yhteistyötä tehdään mm. kylä- ja yhdistysiltojen järjestelyissä ja niiden kuntakohtaisissa teemoissa. Maakunnan liitot: Maakuntaohjelmatyöhön osallistuminen sen kaikissa vaiheissa nähdään tärkeänä. Työmuotoina ovat yhteistyöneuvottelut ja lausuntojen antaminen ohjelmaluonnoksista. Muut yhdistykset: Kanta-Hämeessä yhdistysten yhteistyöverkostoon on tullut mukaan jo 23 yhdistystä. Aktivointi uuden laajemman paikallistoimintaohjelman tekemiseen ja sitouttaminen sen toteutukseen ovat keskeisiä onnistumisen kannalta. Oppilaitosyhteistyö: Koulutuskeskus Salpaus on hankkeen hallinnoijana yhteinen yhteistyökumppani kaikille alahankkeille. Alueilla on heti käynnistetty yhteistyötä mm. HAMK:n, Turun AMK:n, Levon-instituutin kanssa ja Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen (v. alusta 2010 Koulutus- ja kehittämiskeskuksen) kanssa. Maaseudun kehittämishankkeet ja -verkostot: Yhteistyö hankkeiden kanssa sisältää sekä toiminnallista suunnittelua päivittäin/ viikoittain että ohjausryhmätyöskentelyä. Hankkeen voidaan katsoa olevan mukana 22 kehittämisverkostossa (12 V-S, 8 K-H, 2 U ) 6. ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS Lahdessa Marita Modenius, rehtori PHKK, Koulutuskeskus Salpaus Raportin liitteet: 1. alahankkeiden vuosiraportit valmistuneet kyläsuunnitelmat 2 kpl 3. järjestettyjen seminaarein ohjelmat 4 kpl 4. lehtileikkeitä

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta Pirkanmaan kylätoimintahanke 2011-2013 Loppuraportti 1.1.2011 30.9.2014 1. Toteuttajan nimi Pirkan Kylät ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pirkanmaan Kylätoimintahanke 2011-2013, hankenumero 10541 3.

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAUSTAA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 toteuttamaan ja hallinnoimaan laajalla yhteistyöllä koottua SILMU ry:n Maaseudun Leader- kehittämisohjelmaa 2007

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

KYLÄ VÄLITTÄÄ hanke OPINTOMATKA LETKUN KYLÄÄN TAMMELAAN 6.2.2010

KYLÄ VÄLITTÄÄ hanke OPINTOMATKA LETKUN KYLÄÄN TAMMELAAN 6.2.2010 KYLÄ VÄLITTÄÄ hanke OPINTOMATKA LETKUN KYLÄÄN TAMMELAAN 6.2.2010 Ohjelma: klo 10.00 klo 10.45 klo 12.00 klo 12.30 klo 14.30 klo 15.00 klo 16.00 Saapuminen Letkun Pirtille Tammelaan - Tervetulokahvi - Tammelan

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Sisällys 1 Hankkeen toteuttaja... 2 2 Hankkeen nimi ja tunnus... 2 3 Yhteenveto hankkeesta... 2 4 Raportti... 3 4.1 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan Kylät ry. Toimintakertomus 2011. Yhdistys

Itä-Uudenmaan Kylät ry. Toimintakertomus 2011. Yhdistys Itä-Uudenmaan Kylät ry. Toimintakertomus 2011 Yhdistys Itä-Uudenmaan Kylät ry on vuonna 2000 perustettu kylien yhteenliittymä, joka toimii yhdeksän kunnan alueella Itä-Uudellamaalla ja lähiseudulla. Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaryhmän toiminta ohjelmakaudella

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Toteutusaika 20.9.2004 28.2.2006 Hankenumero 15916 Diaarinumero 559/3514-2004 Hankehenkilöstö Juhani Pihlajamaa, yritysneuvoja

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot