Taasrank. tulokse. Subwooferien suosikkiluokka. H uo lto korjaa m overta i I u : Hers rnk r -ThnnpERE- Snr NAIo x r ]ALLLLSSA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taasrank. tulokse. Subwooferien suosikkiluokka. H uo lto korjaa m overta i I u : Hers rnk r -ThnnpERE- Snr NAIo x r ]ALLLLSSA."

Transkriptio

1 ii ka n maai I ma.fi KnTUTTNvERTATLU: Subwooferien suosikkiluokka Hers rnk r -ThnnpERE- Snr NAIo x r H uo lto korjaa m overta i I u : Taasrank tulokse - t Ll ]ALLLLSSA.ilill[ Juililtililll[ rriilfinffih PAL.VKO

2 umnxwrcxsrnopt TOMI HEINVUO ja MIKA KOlVUSALO,tekninen avustus T Kl</ AKU Sn KKA. m itto u ke t MA TVUORIMAA"kuvot Hyv a I I e koti te atte ri I e tu n n u s o m a i st a o n v a n kka ba ssotoi sto, jota h a rvoi n sa ov utetaa n i I m o n eri I i stii subwooferia.subwooferista on usein iloa myos m u si i ki n ku u ntel u ssa, ete n ki n i os ri ittiiv d n i soi I I e patikaiuttimille ei ole tilaa. ubwoofer eli matalabassokaiutin on tehty toista- pitkd. Subwooferin kdytdn yliraja si- ddniaalton yli kymmenen metria maan vain hyvin matalia jaitsee puolestaanoin 150 Hz:n ddniii - tyypillisesti kuuloalueen kahta matalinta runsaat kaksi metria. Tastd ylospiiin paikkeilla, jolloin aallonpituus on oktaavia eli taajuusaluetta Hz. basso muuttuu suuntaavaksi myos Vaikka matalin 6dnialue sisaltea tunnelman kannalta tdrkeid informaataa subwooferin omaksi iiiiniliih- huoneessa, ja korva alkaa paikallistiota niin useimmissa musiikkilajeis-teekseensa kuin elokuvissakin, tavallisten ko- Keytannosse on aina havaiftu, ettikaiuttimien toistoalue ei ulotu ti dinikuva on sita eheampi ja iskueenet sita tarkemmat, mita mata- nain alas. Jotta tavallinen kotikaiutin toistaisi einta kuuloalueen alarajalle asti, juus jiiii. Parhaatulokset saavutelammalle subwooferin yldrajataa- siite pitea tehdd lshes jarkyttevan taan, kun ke4etaen hyvii hifikaiuttimia,joiden toisto ulottuu reilusti alle iso. Omalla vahvistimella varustetut niin sanotut aktiiviset subwooferit sadan hertsin, niin ettd subwoofer rakennetaan toistamaan pel kdstdsn vastaa peaosin vain alle 50 Hz:n taajuuksista. matalia iiiiniii ja niissd kdytetddn hyvdksi vahvistimeen liittyvia aktiivisia jakosuotimia. Ndin bassot saadaan Paljon hyviiii kuulumaan melko pienestikin kotelostata erinomaista ominaisuutta. Sen Subwooferilla on kotikeytdssii mon- ansiosta varsinaiset kaiuttimet voidaan mitoittaa pienemmiksi, jolloin Kyllii korva kuulee Koska matalimoien aanten suuntaa ne on helpompi asetella iidnen kannalta edullisiin paikkoihin. ei pysty erottamaan normaalissa huoneessa, on mahdollista toistaa erillisestii kaiuttimesta dinen- on puolestaan mahdollista sijoiftaa Suhteellisen kookas subwoofer laad un kdrsi m5tta.tasta on syntynyt melko vapaasti niin, ettd se hiiritsee se virheellinen kiisitys, ettei ihminen sisustusta mahdollisimman vahiin. kykene paikantamaan matalimpien Samalla se voi toimia hyodyllisenii i6nten lshdettd missdlin olosuhteissa. Ndin ei tietenkaen ole. Ulkona Jos huoneen bassotoiston on- alustana tai laskutasona. luonnossa ihmisen stereokorvat gelmallinen, sitikin voi yrittaa parantaa subwooferin sijoituksella ja peilaavat kaukaisen laivadieselin tai kaulushaikaran iiinen suunnan hyvinkin tarkasti. son taso muuhun iiiinialueeseen siiiidoillii. Mahdollisuusddtid bas- D Erillinen subwoofer toimii asuinhuoneessa siksi, ettd huoneessa eri talossa, jossa nimenomaan bassoi2i- ndhden on suuri etu etenkin kerros- bassoiiinilld ei todellakaan ole net kulkeutuvat talon runkoon kiusaamaanaapureita. Hiljaisessa ilta- suuntaa, vaan ne kimpoilevat vapaasti seinista, lattiasta ja katosta. tai yokuuntelussa subwooferin voi BassoaAnten aallonpituus on niit6 kokonaa n kytkeii pois, jotta naapurit tuottavan elementin kokoon ndhden niin pitka,etta kaiutin on ymps- Ke16simme vertailuun erillisten eivit hiiriinny. l- C risdteilevii koko kdynoalueellaan. subwoofereiden ostetuimman ryhmdn, joka rahassa merkitsee hinta- Bassoddnet siis teyttavat koko huoneen ja kuuluvat joka suunnasta. Lisiiksi jotkut niista muodostavat vempia subwoofereita ei oikeastaan luokkaa euroa. Tdtd hal- J rinnakkaisten pintojen v5liin niin sanottuja seisovi aaltoja, joita syntyy, vat yleensd valmiisiin kaiutinsarjoipii merkkejd antavan hyvdn kuvan moisemmat tietokonekaiutinsarj ole erikseen tarjolla, vaan ne kuulu- katsoimme tayden tusinan yleisim- hin. Jopa jotkut hieman kunnianhi kun aallonpituus tai sen puolikas hin. siite, mita rahalla saa. sisiilt6vit subwooferin. Silloin kuvitellaan, ette nyrkin kokoiset pikku- vastaa pituudeltaan pintojen vdlistii Saimme vertailuun helposti kaksitoista osanottajaa. Tihedmmdlld Viiiiri n kiiyttii yleistii kaiuttimetoistavat muun ii6nialu- eteisyyrta. KoskaSSnen nopeuson noin 330 kammalla etsiminen olisi saattanut Subwoofer lisitddn nykyisin mitii een, ja basso kuuluu poyddn alta. m/s, on helppo laskea, ettd 30 Hz:n tuottaa vielii lis66 testattavaa, mutta moninaisimpiin laitekokoonpanoi- Mvos niin sanottuihin kotiteatteri- 142 ETekniikan Maailma 8/2005

3 paketteihin kuuluu Koska varsinaiset kaiuttimet ovat sa kokoonpanoissa virheellinen. Reilumpaa olisi puhua erillisesti bassoki kayftdohjeet rohkaisevat silti kannattaa huoneessa sijoittaa. Kalk- pienten muovituokkosten hoysteeksi jon- pakko toistaa niin korkealle, ettd se kaiuttimesta. omatoimiseen kokeiluun ja parhaan kovin pienid, bassokaiuftimen on kinlainen subwoofer. erottuu vaistamatta omaksi 6iinildh- eikd yhtendistaenikent- Kokeilu kannattaa paikan etsimiseen. Useimmat kuitenki n ehdottavat, ettii su bwooferi n Valitettavasti kummassakaanteekseen, naiste sovelluksista ei toteudu tdd piidse syntymaan. Valmistajilla on hieman erilaisia n6- paikka valitaan etukaiuttimien vdlissubwooferin alkuperiiinen idea. Nimitysubwoofer onkin tsllaisis-kemyksid siita, mihin subwoofer (d. Tekniikan Maailma 8/2005 a 143

4 Kaiuttimet seintlle varustettu televisio I KUVAPUTKELLA o n t a h i i n p d i v i? i n s a a k k ao l l u t m o n e n o l o h u o n e e nm ; e r e a v i m p i eh u o n e k a l u j a, j a s e n u l k o m i t a t o v a t s a n e l l e e tm u i a.a i n a v at v o n t a k i n s i s u s t u s r a t k a i s u jp v a a t i n u ta l l e e nt u k e v a nt a s o n,m i k a s a m a l l a o n m a h d o l l i s t a n u tm y b s m u i d e n o h e i s l a i t t e i d e nt u h l a i l e v a nt i l a n k a! ' t o n. S t e r e o i d e nv,i d e o i d e nj a k a i u t t i m i e ns y v y y d e l l Se i o l e o l l u t n i i n v d l i b,k o s k ah y l ly on kuitenkinpitanyt mitoittaapuoli m e t r i i rs y v a nt e l e v i s i o ne h d o i l l a. t uuttau u d e t l i f t e a t t a u l u t e l e v i s i om v a t o l o h u o n e e ni l m e t t ;. S y v ah y l l yt e l e vision ymparilla muuttuu tarpeetto maksi.tv-hyllyssaolevat laitteet saavat s i i r t y ; m u u a l l ej a v a n h a v i d e o v J i s t y y l u u l t a v a s t i k o k o n a a n.t a u l u t e l e v i s i o t a syvemmet kaiuttimet joutuvat nekin vaihtolistalle. K e v y t j a l i t t e i i t a u l u t e l e v i s i oe i e d e s v a a d i m i n k t i i i n l a i s t ah y l l y d,v a a n s e o n. enympdrille h e l p p o r i p u s t a as e i n J l l es on vaikea ripustaa muita kuin tyylin m u k a i s i a y, h t e l i t t e i t a k a i u t t i m i a.m y o s kaiutinvalmistajat ovat oivaltaneet muuttuneet vaatimuksetja kehittaneet t a u l u t e l e v i s i o i d e nt y y l i i n s o p i v i a u u s i a malleja. A l l e k y m m e n e n s e n t i n s y v y i s t e ns e i n e k a i u t t i m i e nk o t e l o t i l a v u u so n h y v i n pieni,ja suurimmatkin ovat kooltaan v a i n m u u t a m i a l i t r o j a.s i k s io n i l m e i s t ;, ettei niiltii kannata odottaa taysipai noista bassotoistoa. Mittauksemmekin osoittavat, etta s u u r i m o i e n k i ns e i n a k a i u t t i m i e nm a t a lien iiiinien toisto lopahtaa jo sadan h e r t s i nl i e p e i l l an. i i d e n b a s s o t o i s t or i i t t a aj o l l a k i nt a v a l l am u s i i k i nk u u n t e l u u n, s i l l ds e i n d a s e n n uasn t a a b a s s o l l el i s d t u k e a.e r i l l i n e ns u b w o o f e ro n k u i t e n k i nl i i hes v;lttameton ainakin kotiteatteri k e y t o s s aj,o t e n l i s i i b a s s o nh a n k i n t at u l e e t a u l u t e l e v i s i o i d e nm y o t d a j a n k o h t a i s e k syi h d u s e a m m a s s ak o d i s s a. Brittilaiset valmistaiat kehottavat hankkimaan subwoofereita kaksin k a p p a i e i nj a s i j o r t t a n a a n n e e t u k a u t t i m i e n a l a p u o l e l l e. T i m ao l i s i k i ni l man muuta adnenlaadun kannalta parasta. Focal ehdottaa subwooferin si j o l t t a m i s t a h u o n e e n n u r k k a a n.k o s ka Focaiin subwoofer on kooltaan p i e n i,e h d o t u s t a v o i p i t ; a j 6 r k e v i i n i. V E R T A I L U Ns u b w o o f e r e i d e n s u u rimmat elementitovat l2-tuumaisia eli halkaisijaltaan300 mm. Pienimmdt ovat kahdeksantuumaisia e l i m i l l i s i i.p i e n e m m i i n e l e m e n t i n l i i k k u v a m a s s ao n p i e nempi, joten se liikahtaa herkemm i n. T o i s a a l t as e j o u t u u l i i k k u m a a n kaksikertaavilkkaamminkuin suur e m p i e l e m e n t t i s a m a ns d n e n p a i n e e n s y n n y t t a m i s e k s i.o i k e a l l a s u u n n i t t e l u l l ak u m p i k i n h o i t a a tehtavansa. M a a i l m a8 / [ T e k n i i k a n 1. A U D I O P R OP M o n a l u m a i n i koteloinen pikkukaiutin, joka maksaa 100 euroa kappaleelta. Sen bassotoisto alkaa heiketii H z : n a l a p u o l e l l a,j a k o r k e i n diskantti on rikkiniiisen verittynyt. A5nenlaatu on silti aivan eri luokkaa kuin taulutelevisioiden omissa kaiuttimissa. 2. AUDIO PROPM-09:n sointi 15hestyy jo hifiluokkaa. lhmisidni s o i k o h t a l a i s e n l u o n n o l l i s e s t i,j a basson yleistaso sopii seindasennukseen.suurin vika on hieman vdrittynyt korkeimpien dinien toisto. PM-09 m a k s a a3 5 0 euroa parilta. basso riittii musiikin toistoon ilman subwooferia. Focal Sib XL maksaa550 euroa parilta. Kuvassa musta k:iyre edustaa tehovastetta, punainen kiyrd neyttae vapaakenttevasteen suoraan e d e s t a,s i n i n e n 2 0 asteen kulmasta ja vihred 60 asteen kulmasta. '::t::'::..'; t;r, t. t:;;,,-,,.'...tt';,- t...t,-,, =-- rr-l II t' ;,;,=-'-''1,';,.,t' I I ':.'"ta :tt:, rl' K U U N T E L I M M Es u b w o o fereita myiis neljdn taulutelevisiolle tarkoitetun seindkaiuttimen kanssa. Niiti voi kayttaa seka pdd- etti keskikaiuttimina,ja syvyys on samaa luokkaa kuin televisioidenkin. l{{ilsll. \L -:'t-,, 3. F O C A L5 i b X L on luokkansa parhaimmistoa. Adnen yleistasap a i n o o n h y v 6,j a - - i.ill SEtt I

5 4. B&W FPM 4 on lajityypin huip putuoteita, joten se maksaa 700 euroa kappaleelta. Ainenlaatua on paha moittia muutoin kuin,etts basso korostuu sein6- asennuksessa hieman liiaksikin. Keytenn6sse B&W:t eivst kuitenkaan tarjoa juuri sen enempii kuin Focalitkaan. Kun kaiuttimen suoittaa huoneen nurkkaan, se herittsa automaattisesti kaikki huoneresonanssit. Lisdksi kolme kohtaavaa rajapintaa vahvistavat bassoja jo muutenkin, ja subwooferista saadaan nein oaras mahdollinen hyotysuhde. Valitsipa sijoituspaikan miten tahansa, subwooferin tasonsddton joka tapauksessa yht6 tuskaa. Ensinnikin basson voimakkuus vaihtelee huoneen eri puolilla sen mukaan, mihin eri ominaistaajuuksien minimit ja maksimit osuvat. Lisiiksi erilaiset musiikkityypit tuntuvat useimmiten vaativan subwooferilta erilaisi asetuksia, ja teysin tyydyttdvidn kompromissiin oaastean tuskin koskaan. Ainakin hifistiii jiiii TYYLIKKAASTI pianolakattu Yamaha seisoo muovisella alati hiertamaen basson tason oikeellisuus: viililld tekisi mieli livaa soiteftaessa jalustasta kuuluu narinaa ja riminiii, jalustalla bassoelementin sijaitessa kotelon pohjalla. Kosate, velilla vdhentdi. joka kuitenkin hukkuu musiikin joukkoon. Siioituwinkkeiii t SUBWOOFERIN parhaan s$oituspaikan ldyteii kokeilemalla ja kuuntelemalla. Kuunteluetiiisyrydellii ei kmrakenteisessa huoneessa ole sinins6 merkitystii. TiirkeiiS on ainoastaan se, miten kaiutin ja kuuntelijat asethlrat huoneen ddnenpainemakimeihin niihden. Jos subwoofer sijoitetaan huoneen toiseen pe5t)ryn, basso kuuluu lujempaa huoneen toisessa peadys-*i kuin keskellii. Jos kivirakentein6n huone on hyvin suuri,subwoofer kannattaa sijoittaa nurkkaan, jossa se heriittiiii kaikki huoneessa esiintyvet ominaisresonanssit. Suuressa tilassa ominaistaaiuudet jakautuyat riitevan tiheeen, jolloin mikiiiin niist:i ei muodostu liian miiir56v5ksi. Samalla saavutetaan pans vahvistus eli hydtysuhde. Pienessii betonihuoneessa bassoresonanssit oyat yleensii harvaisa, ja jos jokin naistd niin sanotuista seisovista aalloista on hyvin miiiirsivii. subwooferin eanesta tulee jumputtava ja "yksinuottinen'. Paikkaa yaihtamalla voidaan saatea pitkittiiisten, seisovien aaltojen heriismisiii, ja siten l6yt:iii paikka, jossa basso kuulosaa parhaalta. Lattialla seisova subwoofer herittiiii aina kaikki katon ja lattian viiliin syntyv5t resonanssit.jos niiden vaikutusta haluaa vihentee, kaiutinta on liikuteltava my6s pystysuunnassa. 5e on epiikiiytiinntlllistii, ja useimpien mb' lestii ldhes mahdotona. 5e millaisia resonansseja huoneessa synt)ry, riippuu tiysin huoneen koosta, rakenteesta ja mittasuhteista, joten tamen tarkempia ohjeita ei voi antaa. Puurakenteinen rivi- tai omakotitalo onkin jo aivan toinen taiina. Sellaiseen ei temen vertailun kaiuttimien puhti ehke rii*ikiiiin.jotta basso kuuluisi yhci lujaa kuin betonisessa kerrostalohuoneessa, kaiuttimen on puutalossa tuotettava toistakymmenta desibelis enemmen iiiinenpainetta. Puutalossa saawtetaan toisaalta puhtaampi iiiini, tasaisempi taajuustoisto ja vehemmdn bassoresonansseja.aiinenpainetta saa kasvatettua sijoittamalla subwoofer liihemmss kuuntelijaa. Subwooferin sijoitamien on kuhenkin tarkempaa koska basson suunta on helpommin kuultavissa, kun Sini ei heijastukaan joka seinistd. Kaapelit kiinni Subwooferin voi liitts6 Sdnentoistolaitteistoon useaf la eri tavalla. Paras tapa on kiinni kaiuttimien laadusta ja laitteiston rakenteesta; laitteistohan voi vaihdella kelloradiosta kotiteatteriin (ihan totta,joissakin kello' radioissa on subwoofer-liitenta). Linjaliitenta, eli ulosotto vahvistimen esf ja pdite. vahvistimen viilistii, on siini mielessd jsrkevd, ettd subwoofer saa signaalin mahdollisimman puhtaana ja oikealla hetkellii. Kaiutinliitennasta otettu signaali on kulkenut ps6tevahvistimien kautta, ja iidneen on voinut tulla taajuustoistovirheite,sar6a, kohinaa ja viivetta ainakin jossain mii6rin. Sita paitsi subwoofer ei kaipaa vahvistettua signaalia, koska siina on itsess66n p66tevahvistin. Kaikissa testin subwoofereissa onkin linjatasoiset tuloliit6nndt, mutta hiukan eri tavoin toteutettuna. Ldhes kaikissa on linjaliitennet vasemmalle ja oikealle kanavalle, ja joissakin lisdki erilinen lfe.tulo. Jos Sijni tuodaan subwooferiin esivahvistimen linjaliihddstii, se sissltdd koko ddnialueen, mutta lfe.ldhd6std saatavaa signaalia on jo suodatettu valmiiksi. lnfinityssd ja JBL:ssi on kytkin, jolla valitaan tuloliitiinniiksijoko linja tai lfe.or:ssd on vain yki monotuloliitiintii, jonka keftoohje kehottaa liittdm6dn vahvisti men subwoofer-li itdntddn. Vahvistimissa monenlaisia bassoasetuksia Liiheskddn kaikissa vahvistimissa. olivat ne sitten koti- Tekniikan Maailma 8/2005 n M5

6 GMUT ELACIN liitentepaneeligsa on ainoana kolmet kaiutinliitdnniit, jolloin my6s keskikaiuttimen bassosis6lliin saa tuotua subwooferiin. Subwooferin kaiutinlehtitliit5nn6issfi on mytis lievii bassosuodatus, Linjatuloja on vain yksi. FOCAL Cub2:ssa on linjatasoiset tulot seke tavallisille linjaliitdnn6ille etts lfe-kanavalle. Tavallinen linjasignaali kattaa koko 6dnialueen, joten se vaatii voimakkaan alipiiiist6suodatuksen, Lfe-kanava sen sijaan sisdltiii pelkkiiii bassoa, joten neet tilanteesta oikean kuvan. Mitiidn kovin yhtendistii nikemystd sii- se ei vaadi lisssuodatusta. ta, miten subwoofer kytketian niin, teatteri- tai stereolaitteita, ei ole esija etta se toimii aina parhaalla mahdollisella pddtevahvistimen vslistd lin- jaulosottoa. Useimmissa on kuitenkin linjatasoinen subwoofer-liihtd. 5e, mitd teste liitennestii kulloinkin kuuluu, on kokonaan toinen asia. Kun kuunnellaan elokuvan Dolby tavalla, ei ole olemassajaulosottoa. kaan. Kannattaa myos muistaa,etti korkealuokkaiset kotikaiuttimet eivat yleensd tarvitse tuekseen subwooferia ainakaan musiikkia kuunneltaessa. Elokuvien Edneen on kuitenkin Digital- tai dts-iiiniraitaa, subwoofer-ldhtoon ohjautuu yleensd lfe-kanava, eli elokuvan tehostebassoka- lfe-kanava tehostebassolle, joten sii- jo dvd-levyltii liihtien varattu oma nava. Silloin kaikki toimii oikein, mutta stereodintd kuunneltaessa ei hen on luontevaa liittdd subwoofer. My6s joillain monikanavaisilla musiikkilevyillii matalin basso toiste- ole varmaa. mita eri vahvistimien subwoofer-liitenneste tulee vai tuleeko taan erillisen lfe-kanavan kautta - sielti mitaidn. Usei m mat kotiteatterivahvistimet eivet anna bassoa subwoofer-ldht66n, ennen kuin pdikaiuttimien vaikka moiseen ei todellista tarvetta olekaan. Huone ja sijoitus tiirkeimpiii koko on asetettu valikoista. tilaan Vertailun subwoofereissa on monenlaisia eroja. Joistakin lehtee "pieni". Samalla basso suodattuu pois paikaiuttimista, mika tapauksesta enemmdn ddntd kuin muista,ja tois- riippuen voi olla joko hyvd tai ten taajuustoisto ulottuu muita ma- huono asia. talammalle. Kuuntelutestissi pantiin Suodatus on eduksi, mikiili piiiikaiuttimet ovat niin hintelet, efteivat ne kykene toistamaan matalaa bassoa. Basso ei sen sijaan saisi suodattua pois, mikdli vasemmassa ja oikeassa kanavassa on korkeal uokkaiset kokoe6nialueen kaiuttimet. Haluaahan kuitenkin merkille se, ett6 siirtelemdlls subwooferia huoneessa ddneen saatiin paljon suurempia muutoksia kuin kaiutinta vaihtamalla. Kun olosuhteet ovat suotuisat, melkein mikii tahansa vertailun subwoofereista voi kuulostaa todelteleva hyved adnentoistoa tavoit- VERTAILUN subwooferit ovat aktiivisia, eli niissi on omat vahvistimet. Vaila hyvsltii.yhtii lailla voi tuntua silta, pdiikaiuttimien toistavan bassoa mahdollisimman alas, ja juuksien aallonpituus on niin pitkii, eftei koteloon syntyviste seisovista muuhun iisneen, vaan aiheuttaa jatmennusvillaa ei periaafteessa tarvittaisi lainkaan, sillii toistettavien taa- ettei yksikaan niistd integroidu subwooferillb jatetaen aalloista ole vaaraa, vain kaikkein kuvia riitasointuja. matalimmat taajuudet. tinlahdot. Niiden avulla matalan kaiuttimien liitann0ista. Subwooferin hankkiminen onkin Jos haluttua toimintaa ei saad aikaan basson voi suodattaa pois pdikaiut- Elacissa on piiiikaiutinliitentojenvasta ensimm6inen askel. Parhaan linjatasoisesti. liihes kaikki timista kytkemiillii subwooferin lisdlsi liitiintii keskikaiuttimelle. Ndin liitentetavan valinta, oikean paikan subwooferit voi liittiiii my6s kaiutinjohtoihin. Tessii vertailussa kaiutin- myos pdiikaiuttimiin, subwoofer ja etukanavan basso ohjautuu my6s jakotaajuksien seetdminen kohdal- kautta. Mikdli kaikki bassot halutaan varmistetaan. ettii kaikkien kolmen loytdminen huoneessa ja tasojen ja tasoiset liitdnnat puuttuvat vain paekaiuttimet liitetidn vahvistimeen subwooferiin. leen vaativat aikaa ja keskittymisti. suoraan omilla kaaoeleillaan. Mikiili edellinen selostus liiten- Niinpd kiusaus on suuri vain kytked OR:std ja Dalista. Subwoofereissa on myds yleensii Jos vahvistin sijaitsee kaukana kaiuttimista, signaalin voi myos siepata mielestdnne sekavalta. olette saa- veliin ja antaa soida. ndista ja liitantatavoista vaikuttaa johdot kiinni, kiiente6 nupit puoleen ylips6st6suotimella varustetut kaiu- w 146 trtekniikan Maailma 8/2005 ffiiif

7 Piiiedustaja: Concept Hifi Finland Hintaluokka:370 Mitat 27 x 30 x 33 cm Paino:186 kg I KAIUTTIMEN rakenne on hauska ja mielenkiintoinen. Suljettu kotelo on pdtki tukevaa py6re56 terasputkea, jonka toisen paan tayttee kymmentuumainen elementti ja toisen vahvistin. Kotelo ei taatusti jousta tai remise,ja tilavuutta kaytetean erittiiin tehokkaasti hyvaksi.toisto taittuu alaspiin subwooferiksi melko korkealla taajuudella, jo noin 50 Hz:n paikkeilla, mutta lasku on varsin loivaa. Kaiuttimen ii6ni on poik- **** keuksellisen tiukka ja nopea,ja se soveltuu siten mainiosti liihes kaikkeen musiikkiin - joskin urkumusiikin ystilvien mielesta toisto ei ulotu riittdvdn matalalle. Ẉ Tiukkaja jintevii potku rm6nrr-.toisto ei ulotu kovin matalalle Pii5edustaja: Hedengren Oy Hintaluokka: 350 Mitat 35 x 45 x 38 cm Paino:20 kg I AUDIO PRON pianolakattu musta pinta neyttee hienolta, mufta myos poly ja sormenjiiljet nekyviit siinii kiusallisen hienosti.elementti on kymmentuumainen ja kotelossa on bassorefleksiviritys. Kaiutin jyrisee uskottavaa ja tiukkaa bassoa. Aiini pysyy tiukasti koossa vailla ylimisriist:i m6linaa, ja sehkobasson sevymuunnelmat erottuvat herkuf lisesti.alapean toisto ei ehka riite urku- rille, mutta rytmimusiikkia tame sub- **** woofer toistaa mainiosti. Teho riiftdd useimmille myds kotiteatterikiiyttd6n. r!fltil.tiukkaja erotteleva potku InrRaril.Toistoei ulotu kovin matalalle Piiiedustaja: Helsinki Sound + Cinema Hinaluokka:450 Mitac 33 x 4l x 37 cm Paino:15 kg I B&W:n mattamusta kuutio on tyylikkidn huomaamaton. Bassoelementti on kooltaan vain kahdeksantuumainen, mutta B&W:n suorituskyky on silti erinomainen. Toisto ulottuu ldhes vaimentumattomana kuuloalueen alarajalle asti, ja sointi on mehukas ja herkullinen. Luonteeltaan ja savyltaan B&W sopii paremmin akustisen ja klassisen musiikin toistoon kuin sdhkdiseen rockiin.yli- suuria asnenpaineitaei kaiuttimelta **** kannata vaatia. l'-'idrei.toisto ulottuu matalalle rft'llaril. Rokilla raja tulee vastaan Piiiiedustaja: Oulun JJ-Hifi &Tuning Oy Hintaluokka:500 Mitat3Sx4l x42cm Paino:2i,2 kg I DALI Concept Subin tukevarakenteinen kuutiomainen umpikotelo sisdltdd 12 tuuman elementin. Liitantepaneelissa ei ole kaiutinliitantojli, vaan ainoastaan stereolinjatulo ja lfe. Kaiutin toistaa bassoa suoraan kolmeenkymmeneen hertsiin,ja painettakin riittaa kotikiiyftodn. Aeni on hallittu ja jenteva ja sopii siksi my6s musiikin toistoon. Siisti kotelo,tukeva rakenne ja hyvii suoritus- kyky tekeviit Dalista eriftein suositelta- **** van valinnan. ITNEil. Vankka rakenneja suorituskyky IT I'NEEI. Ei kaiutinliitsntitjs 148!Tekniikan Maailma 8/2005

8 PSiiedustaja: Olavi Risinen Oy Hintaluokka: 460 Mitat39 x 37 x 45 cm Paino:18,9 kg I OR alias Olavi Rdsdnen on subwoofer sanan todellisessa merkityksessd.toisto ulottuu kaikkein alimmat ja urkujen matalimmatkin jalkioiiiinet kuuluvat. Tukevassa 35litraisessa umpikotelossa ty6skentelee kymmentuumainen, pitkiiiskuinen elementti. Vahvistimessa ei ole kaiutintuloja lainkaan, ainoastaan yksi monolinjatulo,joten se on ykiselitteisesti tarkoitettu liitettiiviiksi vahvisti- lltfdeil.todella matalaa bassoa rllrilrrr. Suppeat liitiinniit Piiiiedustaja: Simex Oy Hintaluokka:320 Mitat 35 x 55 x 47 cm Paino:21,8 kg I SlMEXlN kotelo sn vertailun suurin,ja siina keyteteen 12-tuumaista elementtia. Kun vahvistintehoa vielii on 2(x) W niin eipii ihme, ettd Simexistd ldhtee myds kaikkein suurin iiiinenpaine. Aiiness6 on ehk6 hivenen l6ysyytti, mutta tuskin haitaksi asti. Basso soi verraten jentevesti ja jasentyneesti, kahdesta refleksiputkest alkaa kuulua suhinaa vasta todella suurilla iiiinenpaineilla - ja men subwooferlehtdon.temiiseliftaa **** samalla vahvistimen suhteellisen loivan alipaastosuodatuksen, joka nakyy toistokeyresta. sit5 ennen kuuntel'ljan puntit tutisevat **** putkien tuottamasta ilmavirrasta. Hintaisekseen Simex tarjoaa erinomaisen paljon laadukasta bassoa. r$dfil. Paljon iiintii edullisesti Ill TdTbEI.Valtava koko Peiiedu*ria:ey Scanteknik-Ab Hintaluokka:410 Mitat26 x 39 x zk) cm Paino: l3 kg I ELAC Sub 11 I sisiiltiiii kahdeksantuumaisen elementin reflekikotelossa. Taajuustoisto ldhtee putoamaan 40 Hz:n alapuolella, joten kuuloalueen alin oktaavi hiipuu pois. Muuta valittamista soinnissa ei ilmene, basso potkii jiintevisti ja ajallaan. Bassokitaran sdvyt erottuvat poikkeuksellisen hyvin. Linjatuloja on vain yksi, mutta kaiutintuloja poikkeuksellisesti kolme: piiikaiuttimien lisdksi my6s kes- *** kikaiuttimen bassosisiltti voidaan ajaa subwooferiin. _ ]-'MrrEI. Ornap reiset liitiinniit l!flrailtael. Toisto ei ulotu kovin matalalle m Piiiiedustaia: Harman Consumer Finland Hintaluokka:zl00 Mitat 34 x 40 x 38 cm Paino: 167 kg f INFINITY soi normaaleilla voimakkuukilla mukavan jantevasti, toisto on nopea ja tarkka. Vahvistimessa on kpkin, jolla valitaan linja. ja lfe-tulon viilillii,ja lfe-valinta kytkee kaiuttimen oman alipiidstdsuodattimen taajuussisdiin yliipriiiihsn. Toisto kiiintyy 40 hertsin alapuolella laskuun, mutta 30 Hz kuuluu viel6 hyvin. Suurilla iiiinenpaineilla kotelo ryhtyy vdrisemidn ja tirisemiiiin, ja sointi muuttr.ru ahdistuneeki. I!T!NE7I. Hallittu sointi hiljaa kuunneltaessa rfirnt'i. Ei kovin tuhsakmlo Tekniikan Maailma 8/2W5 fl149

9 siind on kymmentuumainen elementti. Matalien toisto kientyy 40 Hz:n alapuolella jyrkkiisn laskuun, mutta kevyeen.tiukka ja tukeva toisto musiikkiin toistokaista riittee mainiosti. Piiedustaja: Audelec Oy Basso on tiukka ja potkii hyvin, mutta. Taajuustoisto katkeaa jyrkiisti jakotaajuus kannattaa pita6 melko Hintaluokka:340 Mitat 33 x 36 x 36 cm korkealla, muuten Paino: I 8 kg sointi muuttuu i---/r-- I WHARFEDALE on kompakti ja tukevarakenteinen subwoofer, jossa pordosta johtuen hel- toistokayran muo t- - / i++ j-,! posti taattomasti seadettavan alipaastdsuodatuksen sijasta on portaallinen saeto "yksinuottiseksi". _ J i _ kymmenen hertsin viilein. Saatamisen kannalta t5ste on lehinna etua. Aidon s w l s o : : 1 : l : puuviilun niikciisellii keinopuulla pddllystetty kotelo on refleksiviritteinen, ja *** i i_l-.-.- \--- Peaedustaja: Gerit Oy Hintaluokka: zl00 Mitat:35 x 43 x 38 cm Paino: I 9 kg I YAMAHAN ulkoasuun on panostettu. Kotelon kiiltolakattu puutyd on kaunista ja saatimet on erotettu takaosan liitinpaneelista ja tuotu etupuolelle omaan paneeliin. Kymmentuumainen elementti puhkuu lattiaan piiin, ja kyljessii olevasta refleksiputkesta mahtuisi kissanpentu ry6mimdin sise5n. Toisto ulottuu kohtalaisen matalalle, ja sivyltaen aani on ryhdikiis ja erotteleva. Ai- van viimeiset hertsit kuitenkin jiiiiviit *** uupumaan. Rakenteeltaan kaiutin on kevyen oloinen, ja kovempaa soitettaessa muoviosat ryhtyvet rdmisemiiin. llrdil.jintevfi Sini rfl?dltatl. Muoviosien riminii 20 ettii Focal Cub on todellakin vain tarkoitettu syvent5mean pienten kaiuttimien Pi6edustaja: Audio Hellman toistoa yhdells oktaavilla, mutta varsf Hintaluokka:375 nainen subwoofer se ei ole, pikemminkin Mitat 30 x 33 x 30 cm oelkkd woofer. Paino: I 1 kg IIINDEI. I FOCALIN kotelo on pieni,ja elementti on vain kahdeksantuumainen. Niinpd Pieni ja edullinen ei ole ihme, ettii sen maksimiasnenpaine jaa vertailun toiseksi pienimm6ksi. ENEil. Alarajataajuus on myos varsin korkea. Ei toista ToistokAyra kdentyy laskuun jo yli viidenkymmenen hertsin paikkeilla, eiviit- matalaa bassoa kii alle 40 Hz:n aiinet varsinaisesti eniiii kuulu. Kotelo onkin viritetty niinkin korkealle kuin 50 Hz. NEin ollen on 20 ilmeista, PdSedustaja: Harman Consumer Finland Hintaluokka:500 Mitat:31 x45x39cm Paino: 15,5 kg I JBL on hieman ontosti kumahteleva subwoofer, jossa on panostettu ennemminkin iiiinenpaineeseen kuin matalalle ulottuvaan toistoon. Viidenkymmenen hertsin kohdalla toistokayra keantyy laskuun,eikd kaiutin edes toimi kunnolla enii6 3I,5 Hz:n kohdalla, jossa tehtiin Sdnenpainemittaukset. Siit; johtuu alhainen lukuarvo 6l db, tosieliimdssii JBL on yksi vertailun 5iinekkiiimpiii subwoofereita. Valtava, lattiaan suunnattu refl eksiputki virtaa tehokkaasti, ja ylempdd bassoa kuuluu paljon. Todella matalia ddniii kaiutin ei kuitenkaan toista juuri Potkii hyvin kevyellii musiikilla EMil. Ei toista matalaa bassoa ** ** 150 ntekniikan Maailma 8/2005

Kaiutin on näennäisen yksinkertainen

Kaiutin on näennäisen yksinkertainen Jalustakaiuttimet 500 800 Kaiutin on äänentoistoketjun tärkein lenkki. Sopivan valinta ei kuitenkaan ole helppoa, eikä hinnan perusteella voi vielä tehdä kuin karkeita johtopäätöksiä. Etsimme keskihintaisten

Lisätiedot

Pylvään päälle 2 8 H I F I M A A I L M A 5 / 2 0 0 9

Pylvään päälle 2 8 H I F I M A A I L M A 5 / 2 0 0 9 Teksti: Ville Riikonen Kuvat: Pekka Väänänen Mittaukset: Klaus AJ Riederer ja Poju Antsalo / TKK Pylvään päälle On olosuhteita, joissa suurikokoiset lattiakaiuttimet eivät tule kuuloonkaan joko tilanpuutteen

Lisätiedot

DVD-VIRITINTÄ 7 ERILAISTA. DVD-soittimet ovat yleistyneet

DVD-VIRITINTÄ 7 ERILAISTA. DVD-soittimet ovat yleistyneet T 7 ERILAISTA DVD-VIRITINTÄ Axion DVD-2012 Centurio CENDVDLFM JVC KD-DV6101 JVC KD-AVX1 MDS MP9 DVD Pioneer DVH-P5000MP Sony MEX-R1 DVD-soittimet ovat yleistyneet kotikäytössä todella nopeasti. Lähes kaikki

Lisätiedot

9. AUDIOTEKNIIKKA ESITYSTOIMINNASSA

9. AUDIOTEKNIIKKA ESITYSTOIMINNASSA 9. AUDIOTEKNIIKKA ESITYSTOIMINNASSA 9.1 Äänenvahvistus yleisölle (PA, saliääni) 9.1.1 Yleistä Kirjaimet PA tulevat englanninkielen sanoista public address. Tämä voitaisiin suomentaa vaikka "yleisölle osoitettu".

Lisätiedot

nen Hifikaiuttimet 300-350 euroa/pari

nen Hifikaiuttimet 300-350 euroa/pari < WHARFEOALEN di5- kanttieleme.tin ed sse olevan ruuntaimen tarkoirus on tarata ta.juuetoistoa jakotaajuuden tuntuma$a ja vehentiia haitauiria reunahetartuksia.vas Hifitoiston makuun paasee hankkimallo

Lisätiedot

STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA

STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA Joel Kalsi Opinnäytetyö Pohjois-Pirkanmaan Koulutusinstituutti Suunnitteluassistentin YOpohjainen tutkinto 2005 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

Panasonic TX-32LXD700F Sony KDL-32D3000 Philips 32PFL9632D/10 Samsung LE32R86BC Halpa tv (700 euroa) Parempaa kotiin

Panasonic TX-32LXD700F Sony KDL-32D3000 Philips 32PFL9632D/10 Samsung LE32R86BC Halpa tv (700 euroa) Parempaa kotiin 32-tuumaiset taulutelevisiot Hintaluokka 1 500 euroa Panasonic TX-32LXD700F Sony KDL-32D3000 Philips 32PFL9632D/10 Samsung LE32R86BC Halpa tv (700 euroa) Parempaa kotiin JUHA NYKÄNEN LEO BACKMAN, RISTO

Lisätiedot

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C A/V-viritinvahvistin Käyttöohje Sisällysluettelo Johdanto 3 Mukana tulevat tarvikkeet 3 Tärkeitä turvallisuustietoja 3 AVR:n sijoittaminen 3 Etupaneelin ohjaimet 4 Takapaneelin liitännät 5 Kaukosäätimen

Lisätiedot

VERTAILUSSA! jack hammer. hummer with hammer.

VERTAILUSSA! jack hammer. hummer with hammer. PORSCHE CAYENNEN BOSE-JÄRJESTELMÄ PAREMMAKSI JBL MS-8:LLA TECHNICAL MAGAZINE TECHNICAL MAGAZINE AutoSound 8,70 1/2011 WWW.AUTOSOUND.FI hummer with hammer. jack hammer. Alle tonnin 2-DIN-multimediamyllyt

Lisätiedot

Esittelyssä luonnollinen ääni

Esittelyssä luonnollinen ääni 2007 / 2008 Esittelyssä luonnollinen ääni Kotiteatteri- ja HiFi-laitteet 2 Luonnollisen äänen tuottavat laitteetkaikkiin elämäntyyleihin Yamaha on omistautunut musiikin luomiselle ja sen toistamiselle

Lisätiedot

valaisimet Muista valonlähteistä kuvausvalaisimet

valaisimet Muista valonlähteistä kuvausvalaisimet Kuvausvalaisimet Muista valonlähteistä kuvausvalaisimet erottaa se seikka, että ne on suunniteltu käytettäviksi nimenomaan kameroiden kanssa tiettyjen suosittujen kohteiden kuvaamiseen. Kameran salama

Lisätiedot

MUKANA OSTAJAN OPAS Huhtikuu 2013 No. 2

MUKANA OSTAJAN OPAS Huhtikuu 2013 No. 2 TESTIT JA LAITE-ESITTELYT MobiiliMaailma ÄLYPUHELIMET H TABLETIT H SOVELLUKSET TE IT ST ST IT TE Samsung Galaxy Note 2 H Näppäimistöt tableteille Apple iphone 5 H Nokia Lumia 620 H VERTAILU: iphone 5 vastaan

Lisätiedot

AVR 1650/AVR 165. Audio/videovastaanotin. Omistajan Käsikirja SUOMI

AVR 1650/AVR 165. Audio/videovastaanotin. Omistajan Käsikirja SUOMI Audio/videovastaanotin Omistajan Käsikirja SUOMI Sisällysluettelo Johdanto 3 Toimitukseen kuuluvat lisälaitteet 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA 3 AV-vastaanottimen sijoittaminen 3 Etupanelin hallintapainikkeet

Lisätiedot

PAREMPIA ARVOSANOJA PITÄMÄLLÄ HAUSKAA. Koululaisen ipad

PAREMPIA ARVOSANOJA PITÄMÄLLÄ HAUSKAA. Koululaisen ipad PAREMPIA ARVOSANOJA PITÄMÄLLÄ HAUSKAA Koululaisen ipad Muuta koti moderniksi oppimisympäristöksi ipadin avulla Paranna oppimistuloksia oma-aloitteisen harjoittelun kautta Käytä tehokkaasti juuri oikeita

Lisätiedot

5. ÄÄNENMUOKKAUS. 5.1 Yleistä. Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti:

5. ÄÄNENMUOKKAUS. 5.1 Yleistä. Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti: 5. ÄÄNENMUOKKAUS 5.1 Yleistä Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti: - Signaalin taajuussisältöön vaikuttavat laitteet, kuten taajuuskorjaimet ja suodattimet

Lisätiedot

Kodin. valaistusopas. Ilkka Pekanheimo

Kodin. valaistusopas. Ilkka Pekanheimo Kodin valaistusopas Ilkka Pekanheimo Ilkka Pekanheimo ja AD-Lux Oy 12. uudistettu painos ISBN 978-952-5851-07-6 ISBN 978-952-5851-08-3 (PDF) Turku, heinäkuu 2012 www.adlux.fi Kodin valaistusopas AD-Lux

Lisätiedot

Subwoofervahvistin aktiivisella suotimella

Subwoofervahvistin aktiivisella suotimella Markku Kauppinen Subwoofervahvistin aktiivisella suotimella Näiden ohjeiden avulla voi rakentaa edullisen ja kompaktin subwoofervahvistimen, joka sisältää kaikki komponentit CAsisääntulosta aina kaiutinulostuloon.

Lisätiedot

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista 5 ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista Seminaarityö Syksy 2010 Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopisto

Lisätiedot

HKTS 9/16. Kotiteatterikaiutinjärjestelmä. Käyttäjän ohjekirja Suomi

HKTS 9/16. Kotiteatterikaiutinjärjestelmä. Käyttäjän ohjekirja Suomi HKTS 9/16 Kotiteatterikaiutinjärjestelmä Käyttäjän ohjekirja Suomi HKTS 9/16 Kotiteatterikaiutinjärjestelmän omistajan käyttöopas Sisältö Johdanto...3 Kuvaus ja ominaisuudet...3 HKTS200SUB-järjestelmän

Lisätiedot

Aloittavan Motocrossarin

Aloittavan Motocrossarin Aloittavan Motocrossarin Vinkkivihko 1/26 Esipuhe Kaiken oppimisen perusta on iloinen ja motivoitunut mieli. Toisaalta perusasioiden hyvä osaaminen kannustaa oppimaan lisää ja nälkä vain kasvaa syödessä.

Lisätiedot

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Huviveneiden 12 VDC sähköjärjestelmät 1 (23) HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Sisältö HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 1 1. Yleistä... 2 2. Sähkökeskus... 2 3. Pääsähköjakelu... 4 4. Kaapelointi...

Lisätiedot

Kaapit ja varusteet. Vapaasti seisovat kaapit. Seinälle asennettavat kaapit. Kaappien varusteet. Suojaa ja turvallisuutta pienessä tilassa

Kaapit ja varusteet. Vapaasti seisovat kaapit. Seinälle asennettavat kaapit. Kaappien varusteet. Suojaa ja turvallisuutta pienessä tilassa Kaapit ja varusteet Vapaasti seisovat kaapit Seinälle asennettavat kaapit Kaappien varusteet Tietokonekeskusten jäähdytys Pientoimiston kaapit Kerromme, mitä erilaisia vaihtoehtoja on saatavana Suojaa

Lisätiedot

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN 1 AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN Tämän oppaan tarkoituksena on selittää, miten aurinkoenergiaa voi hyödyntää erilaisin menetelmin erilaisissa tapauksissa, sekä

Lisätiedot

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos

Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa. Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Puhaltimet Tuloilmaventtiilit Ilmanvaihtolaite LTO Eos Pax ilmanvaihto - ja hengität raikasta ilmaa Tärkeissä asioissa sinä ja talosi olette hyvin samankaltaisia.

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

NNEN R.Y:N JASENLEHTI

NNEN R.Y:N JASENLEHTI NNEN R.Y:N JASENLEHTI lppggp^lfffigfi 13.9.1985 Ensin koti Alkuvuosi on ollut monella tavalla Luottomiehet r.y:lle merkittiiva. Yhdistyksemme saentduudistus on rekisterdity 6.8.1985, jolloin se on tullut

Lisätiedot

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto OSOITE Ursa ry Raatimiehenkatu 3 A 2 00140 HELSINKI TOIMITUS Kai Hämäläinen Marko Lehtimäki Veikko Mäkelä TAITTO Veikko Mäkelä

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

KEHO & MIELI. 52 www.fightsport.fi

KEHO & MIELI. 52 www.fightsport.fi KEHO & MIELI 52 www.fightsport.fi Ota kiinni, jos saat. Pidä kiinni, jos pystyt. Legenda kertoo, että Aleksandr Karelin puudutti heti alkuun vastustajansa pelkällä puristusvoimalla, jonka jälkeen lopputulosta

Lisätiedot

Kipparin testi 418 Tuleeko sähköperämoottoreista apuveneidemme On aika laittaa johtavat mallit testiin!

Kipparin testi 418 Tuleeko sähköperämoottoreista apuveneidemme On aika laittaa johtavat mallit testiin! Kipparin testi 418 Tuleeko sähköperämoottoreista apuveneidemme On aika laittaa johtavat mallit testiin! T EKSTI MARK TURLEY SUOMEKSI TOIMITTANUT KLAUS SALKOLA KUVAT MBM Sähköisku Sähköperämoottorit ovat

Lisätiedot