Taasrank. tulokse. Subwooferien suosikkiluokka. H uo lto korjaa m overta i I u : Hers rnk r -ThnnpERE- Snr NAIo x r ]ALLLLSSA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taasrank. tulokse. Subwooferien suosikkiluokka. H uo lto korjaa m overta i I u : Hers rnk r -ThnnpERE- Snr NAIo x r ]ALLLLSSA."

Transkriptio

1 ii ka n maai I ma.fi KnTUTTNvERTATLU: Subwooferien suosikkiluokka Hers rnk r -ThnnpERE- Snr NAIo x r H uo lto korjaa m overta i I u : Taasrank tulokse - t Ll ]ALLLLSSA.ilill[ Juililtililll[ rriilfinffih PAL.VKO

2 umnxwrcxsrnopt TOMI HEINVUO ja MIKA KOlVUSALO,tekninen avustus T Kl</ AKU Sn KKA. m itto u ke t MA TVUORIMAA"kuvot Hyv a I I e koti te atte ri I e tu n n u s o m a i st a o n v a n kka ba ssotoi sto, jota h a rvoi n sa ov utetaa n i I m o n eri I i stii subwooferia.subwooferista on usein iloa myos m u si i ki n ku u ntel u ssa, ete n ki n i os ri ittiiv d n i soi I I e patikaiuttimille ei ole tilaa. ubwoofer eli matalabassokaiutin on tehty toista- pitkd. Subwooferin kdytdn yliraja si- ddniaalton yli kymmenen metria maan vain hyvin matalia jaitsee puolestaanoin 150 Hz:n ddniii - tyypillisesti kuuloalueen kahta matalinta runsaat kaksi metria. Tastd ylospiiin paikkeilla, jolloin aallonpituus on oktaavia eli taajuusaluetta Hz. basso muuttuu suuntaavaksi myos Vaikka matalin 6dnialue sisaltea tunnelman kannalta tdrkeid informaataa subwooferin omaksi iiiiniliih- huoneessa, ja korva alkaa paikallistiota niin useimmissa musiikkilajeis-teekseensa kuin elokuvissakin, tavallisten ko- Keytannosse on aina havaiftu, ettikaiuttimien toistoalue ei ulotu ti dinikuva on sita eheampi ja iskueenet sita tarkemmat, mita mata- nain alas. Jotta tavallinen kotikaiutin toistaisi einta kuuloalueen alarajalle asti, juus jiiii. Parhaatulokset saavutelammalle subwooferin yldrajataa- siite pitea tehdd lshes jarkyttevan taan, kun ke4etaen hyvii hifikaiuttimia,joiden toisto ulottuu reilusti alle iso. Omalla vahvistimella varustetut niin sanotut aktiiviset subwooferit sadan hertsin, niin ettd subwoofer rakennetaan toistamaan pel kdstdsn vastaa peaosin vain alle 50 Hz:n taajuuksista. matalia iiiiniii ja niissd kdytetddn hyvdksi vahvistimeen liittyvia aktiivisia jakosuotimia. Ndin bassot saadaan Paljon hyviiii kuulumaan melko pienestikin kotelostata erinomaista ominaisuutta. Sen Subwooferilla on kotikeytdssii mon- ansiosta varsinaiset kaiuttimet voidaan mitoittaa pienemmiksi, jolloin Kyllii korva kuulee Koska matalimoien aanten suuntaa ne on helpompi asetella iidnen kannalta edullisiin paikkoihin. ei pysty erottamaan normaalissa huoneessa, on mahdollista toistaa erillisestii kaiuttimesta dinen- on puolestaan mahdollista sijoiftaa Suhteellisen kookas subwoofer laad un kdrsi m5tta.tasta on syntynyt melko vapaasti niin, ettd se hiiritsee se virheellinen kiisitys, ettei ihminen sisustusta mahdollisimman vahiin. kykene paikantamaan matalimpien Samalla se voi toimia hyodyllisenii i6nten lshdettd missdlin olosuhteissa. Ndin ei tietenkaen ole. Ulkona Jos huoneen bassotoiston on- alustana tai laskutasona. luonnossa ihmisen stereokorvat gelmallinen, sitikin voi yrittaa parantaa subwooferin sijoituksella ja peilaavat kaukaisen laivadieselin tai kaulushaikaran iiinen suunnan hyvinkin tarkasti. son taso muuhun iiiinialueeseen siiiidoillii. Mahdollisuusddtid bas- D Erillinen subwoofer toimii asuinhuoneessa siksi, ettd huoneessa eri talossa, jossa nimenomaan bassoi2i- ndhden on suuri etu etenkin kerros- bassoiiinilld ei todellakaan ole net kulkeutuvat talon runkoon kiusaamaanaapureita. Hiljaisessa ilta- suuntaa, vaan ne kimpoilevat vapaasti seinista, lattiasta ja katosta. tai yokuuntelussa subwooferin voi BassoaAnten aallonpituus on niit6 kokonaa n kytkeii pois, jotta naapurit tuottavan elementin kokoon ndhden niin pitka,etta kaiutin on ymps- Ke16simme vertailuun erillisten eivit hiiriinny. l- C risdteilevii koko kdynoalueellaan. subwoofereiden ostetuimman ryhmdn, joka rahassa merkitsee hinta- Bassoddnet siis teyttavat koko huoneen ja kuuluvat joka suunnasta. Lisiiksi jotkut niista muodostavat vempia subwoofereita ei oikeastaan luokkaa euroa. Tdtd hal- J rinnakkaisten pintojen v5liin niin sanottuja seisovi aaltoja, joita syntyy, vat yleensd valmiisiin kaiutinsarjoipii merkkejd antavan hyvdn kuvan moisemmat tietokonekaiutinsarj ole erikseen tarjolla, vaan ne kuulu- katsoimme tayden tusinan yleisim- hin. Jopa jotkut hieman kunnianhi kun aallonpituus tai sen puolikas hin. siite, mita rahalla saa. sisiilt6vit subwooferin. Silloin kuvitellaan, ette nyrkin kokoiset pikku- vastaa pituudeltaan pintojen vdlistii Saimme vertailuun helposti kaksitoista osanottajaa. Tihedmmdlld Viiiiri n kiiyttii yleistii kaiuttimetoistavat muun ii6nialu- eteisyyrta. KoskaSSnen nopeuson noin 330 kammalla etsiminen olisi saattanut Subwoofer lisitddn nykyisin mitii een, ja basso kuuluu poyddn alta. m/s, on helppo laskea, ettd 30 Hz:n tuottaa vielii lis66 testattavaa, mutta moninaisimpiin laitekokoonpanoi- Mvos niin sanottuihin kotiteatteri- 142 ETekniikan Maailma 8/2005

3 paketteihin kuuluu Koska varsinaiset kaiuttimet ovat sa kokoonpanoissa virheellinen. Reilumpaa olisi puhua erillisesti bassoki kayftdohjeet rohkaisevat silti kannattaa huoneessa sijoittaa. Kalk- pienten muovituokkosten hoysteeksi jon- pakko toistaa niin korkealle, ettd se kaiuttimesta. omatoimiseen kokeiluun ja parhaan kovin pienid, bassokaiuftimen on kinlainen subwoofer. erottuu vaistamatta omaksi 6iinildh- eikd yhtendistaenikent- Kokeilu kannattaa paikan etsimiseen. Useimmat kuitenki n ehdottavat, ettii su bwooferi n Valitettavasti kummassakaanteekseen, naiste sovelluksista ei toteudu tdd piidse syntymaan. Valmistajilla on hieman erilaisia n6- paikka valitaan etukaiuttimien vdlissubwooferin alkuperiiinen idea. Nimitysubwoofer onkin tsllaisis-kemyksid siita, mihin subwoofer (d. Tekniikan Maailma 8/2005 a 143

4 Kaiuttimet seintlle varustettu televisio I KUVAPUTKELLA o n t a h i i n p d i v i? i n s a a k k ao l l u t m o n e n o l o h u o n e e nm ; e r e a v i m p i eh u o n e k a l u j a, j a s e n u l k o m i t a t o v a t s a n e l l e e tm u i a.a i n a v at v o n t a k i n s i s u s t u s r a t k a i s u jp v a a t i n u ta l l e e nt u k e v a nt a s o n,m i k a s a m a l l a o n m a h d o l l i s t a n u tm y b s m u i d e n o h e i s l a i t t e i d e nt u h l a i l e v a nt i l a n k a! ' t o n. S t e r e o i d e nv,i d e o i d e nj a k a i u t t i m i e ns y v y y d e l l Se i o l e o l l u t n i i n v d l i b,k o s k ah y l ly on kuitenkinpitanyt mitoittaapuoli m e t r i i rs y v a nt e l e v i s i o ne h d o i l l a. t uuttau u d e t l i f t e a t t a u l u t e l e v i s i om v a t o l o h u o n e e ni l m e t t ;. S y v ah y l l yt e l e vision ymparilla muuttuu tarpeetto maksi.tv-hyllyssaolevat laitteet saavat s i i r t y ; m u u a l l ej a v a n h a v i d e o v J i s t y y l u u l t a v a s t i k o k o n a a n.t a u l u t e l e v i s i o t a syvemmet kaiuttimet joutuvat nekin vaihtolistalle. K e v y t j a l i t t e i i t a u l u t e l e v i s i oe i e d e s v a a d i m i n k t i i i n l a i s t ah y l l y d,v a a n s e o n. enympdrille h e l p p o r i p u s t a as e i n J l l es on vaikea ripustaa muita kuin tyylin m u k a i s i a y, h t e l i t t e i t a k a i u t t i m i a.m y o s kaiutinvalmistajat ovat oivaltaneet muuttuneet vaatimuksetja kehittaneet t a u l u t e l e v i s i o i d e nt y y l i i n s o p i v i a u u s i a malleja. A l l e k y m m e n e n s e n t i n s y v y i s t e ns e i n e k a i u t t i m i e nk o t e l o t i l a v u u so n h y v i n pieni,ja suurimmatkin ovat kooltaan v a i n m u u t a m i a l i t r o j a.s i k s io n i l m e i s t ;, ettei niiltii kannata odottaa taysipai noista bassotoistoa. Mittauksemmekin osoittavat, etta s u u r i m o i e n k i ns e i n a k a i u t t i m i e nm a t a lien iiiinien toisto lopahtaa jo sadan h e r t s i nl i e p e i l l an. i i d e n b a s s o t o i s t or i i t t a aj o l l a k i nt a v a l l am u s i i k i nk u u n t e l u u n, s i l l ds e i n d a s e n n uasn t a a b a s s o l l el i s d t u k e a.e r i l l i n e ns u b w o o f e ro n k u i t e n k i nl i i hes v;lttameton ainakin kotiteatteri k e y t o s s aj,o t e n l i s i i b a s s o nh a n k i n t at u l e e t a u l u t e l e v i s i o i d e nm y o t d a j a n k o h t a i s e k syi h d u s e a m m a s s ak o d i s s a. Brittilaiset valmistaiat kehottavat hankkimaan subwoofereita kaksin k a p p a i e i nj a s i j o r t t a n a a n n e e t u k a u t t i m i e n a l a p u o l e l l e. T i m ao l i s i k i ni l man muuta adnenlaadun kannalta parasta. Focal ehdottaa subwooferin si j o l t t a m i s t a h u o n e e n n u r k k a a n.k o s ka Focaiin subwoofer on kooltaan p i e n i,e h d o t u s t a v o i p i t ; a j 6 r k e v i i n i. V E R T A I L U Ns u b w o o f e r e i d e n s u u rimmat elementitovat l2-tuumaisia eli halkaisijaltaan300 mm. Pienimmdt ovat kahdeksantuumaisia e l i m i l l i s i i.p i e n e m m i i n e l e m e n t i n l i i k k u v a m a s s ao n p i e nempi, joten se liikahtaa herkemm i n. T o i s a a l t as e j o u t u u l i i k k u m a a n kaksikertaavilkkaamminkuin suur e m p i e l e m e n t t i s a m a ns d n e n p a i n e e n s y n n y t t a m i s e k s i.o i k e a l l a s u u n n i t t e l u l l ak u m p i k i n h o i t a a tehtavansa. M a a i l m a8 / [ T e k n i i k a n 1. A U D I O P R OP M o n a l u m a i n i koteloinen pikkukaiutin, joka maksaa 100 euroa kappaleelta. Sen bassotoisto alkaa heiketii H z : n a l a p u o l e l l a,j a k o r k e i n diskantti on rikkiniiisen verittynyt. A5nenlaatu on silti aivan eri luokkaa kuin taulutelevisioiden omissa kaiuttimissa. 2. AUDIO PROPM-09:n sointi 15hestyy jo hifiluokkaa. lhmisidni s o i k o h t a l a i s e n l u o n n o l l i s e s t i,j a basson yleistaso sopii seindasennukseen.suurin vika on hieman vdrittynyt korkeimpien dinien toisto. PM-09 m a k s a a3 5 0 euroa parilta. basso riittii musiikin toistoon ilman subwooferia. Focal Sib XL maksaa550 euroa parilta. Kuvassa musta k:iyre edustaa tehovastetta, punainen kiyrd neyttae vapaakenttevasteen suoraan e d e s t a,s i n i n e n 2 0 asteen kulmasta ja vihred 60 asteen kulmasta. '::t::'::..'; t;r, t. t:;;,,-,,.'...tt';,- t...t,-,, =-- rr-l II t' ;,;,=-'-''1,';,.,t' I I ':.'"ta :tt:, rl' K U U N T E L I M M Es u b w o o fereita myiis neljdn taulutelevisiolle tarkoitetun seindkaiuttimen kanssa. Niiti voi kayttaa seka pdd- etti keskikaiuttimina,ja syvyys on samaa luokkaa kuin televisioidenkin. l{{ilsll. \L -:'t-,, 3. F O C A L5 i b X L on luokkansa parhaimmistoa. Adnen yleistasap a i n o o n h y v 6,j a - - i.ill SEtt I

5 4. B&W FPM 4 on lajityypin huip putuoteita, joten se maksaa 700 euroa kappaleelta. Ainenlaatua on paha moittia muutoin kuin,etts basso korostuu sein6- asennuksessa hieman liiaksikin. Keytenn6sse B&W:t eivst kuitenkaan tarjoa juuri sen enempii kuin Focalitkaan. Kun kaiuttimen suoittaa huoneen nurkkaan, se herittsa automaattisesti kaikki huoneresonanssit. Lisdksi kolme kohtaavaa rajapintaa vahvistavat bassoja jo muutenkin, ja subwooferista saadaan nein oaras mahdollinen hyotysuhde. Valitsipa sijoituspaikan miten tahansa, subwooferin tasonsddton joka tapauksessa yht6 tuskaa. Ensinnikin basson voimakkuus vaihtelee huoneen eri puolilla sen mukaan, mihin eri ominaistaajuuksien minimit ja maksimit osuvat. Lisiiksi erilaiset musiikkityypit tuntuvat useimmiten vaativan subwooferilta erilaisi asetuksia, ja teysin tyydyttdvidn kompromissiin oaastean tuskin koskaan. Ainakin hifistiii jiiii TYYLIKKAASTI pianolakattu Yamaha seisoo muovisella alati hiertamaen basson tason oikeellisuus: viililld tekisi mieli livaa soiteftaessa jalustasta kuuluu narinaa ja riminiii, jalustalla bassoelementin sijaitessa kotelon pohjalla. Kosate, velilla vdhentdi. joka kuitenkin hukkuu musiikin joukkoon. Siioituwinkkeiii t SUBWOOFERIN parhaan s$oituspaikan ldyteii kokeilemalla ja kuuntelemalla. Kuunteluetiiisyrydellii ei kmrakenteisessa huoneessa ole sinins6 merkitystii. TiirkeiiS on ainoastaan se, miten kaiutin ja kuuntelijat asethlrat huoneen ddnenpainemakimeihin niihden. Jos subwoofer sijoitetaan huoneen toiseen pe5t)ryn, basso kuuluu lujempaa huoneen toisessa peadys-*i kuin keskellii. Jos kivirakentein6n huone on hyvin suuri,subwoofer kannattaa sijoittaa nurkkaan, jossa se heriittiiii kaikki huoneessa esiintyvet ominaisresonanssit. Suuressa tilassa ominaistaaiuudet jakautuyat riitevan tiheeen, jolloin mikiiiin niist:i ei muodostu liian miiir56v5ksi. Samalla saavutetaan pans vahvistus eli hydtysuhde. Pienessii betonihuoneessa bassoresonanssit oyat yleensii harvaisa, ja jos jokin naistd niin sanotuista seisovista aalloista on hyvin miiiirsivii. subwooferin eanesta tulee jumputtava ja "yksinuottinen'. Paikkaa yaihtamalla voidaan saatea pitkittiiisten, seisovien aaltojen heriismisiii, ja siten l6yt:iii paikka, jossa basso kuulosaa parhaalta. Lattialla seisova subwoofer herittiiii aina kaikki katon ja lattian viiliin syntyv5t resonanssit.jos niiden vaikutusta haluaa vihentee, kaiutinta on liikuteltava my6s pystysuunnassa. 5e on epiikiiytiinntlllistii, ja useimpien mb' lestii ldhes mahdotona. 5e millaisia resonansseja huoneessa synt)ry, riippuu tiysin huoneen koosta, rakenteesta ja mittasuhteista, joten tamen tarkempia ohjeita ei voi antaa. Puurakenteinen rivi- tai omakotitalo onkin jo aivan toinen taiina. Sellaiseen ei temen vertailun kaiuttimien puhti ehke rii*ikiiiin.jotta basso kuuluisi yhci lujaa kuin betonisessa kerrostalohuoneessa, kaiuttimen on puutalossa tuotettava toistakymmenta desibelis enemmen iiiinenpainetta. Puutalossa saawtetaan toisaalta puhtaampi iiiini, tasaisempi taajuustoisto ja vehemmdn bassoresonansseja.aiinenpainetta saa kasvatettua sijoittamalla subwoofer liihemmss kuuntelijaa. Subwooferin sijoitamien on kuhenkin tarkempaa koska basson suunta on helpommin kuultavissa, kun Sini ei heijastukaan joka seinistd. Kaapelit kiinni Subwooferin voi liitts6 Sdnentoistolaitteistoon useaf la eri tavalla. Paras tapa on kiinni kaiuttimien laadusta ja laitteiston rakenteesta; laitteistohan voi vaihdella kelloradiosta kotiteatteriin (ihan totta,joissakin kello' radioissa on subwoofer-liitenta). Linjaliitenta, eli ulosotto vahvistimen esf ja pdite. vahvistimen viilistii, on siini mielessd jsrkevd, ettd subwoofer saa signaalin mahdollisimman puhtaana ja oikealla hetkellii. Kaiutinliitennasta otettu signaali on kulkenut ps6tevahvistimien kautta, ja iidneen on voinut tulla taajuustoistovirheite,sar6a, kohinaa ja viivetta ainakin jossain mii6rin. Sita paitsi subwoofer ei kaipaa vahvistettua signaalia, koska siina on itsess66n p66tevahvistin. Kaikissa testin subwoofereissa onkin linjatasoiset tuloliit6nndt, mutta hiukan eri tavoin toteutettuna. Ldhes kaikissa on linjaliitennet vasemmalle ja oikealle kanavalle, ja joissakin lisdki erilinen lfe.tulo. Jos Sijni tuodaan subwooferiin esivahvistimen linjaliihddstii, se sissltdd koko ddnialueen, mutta lfe.ldhd6std saatavaa signaalia on jo suodatettu valmiiksi. lnfinityssd ja JBL:ssi on kytkin, jolla valitaan tuloliitiinniiksijoko linja tai lfe.or:ssd on vain yki monotuloliitiintii, jonka keftoohje kehottaa liittdm6dn vahvisti men subwoofer-li itdntddn. Vahvistimissa monenlaisia bassoasetuksia Liiheskddn kaikissa vahvistimissa. olivat ne sitten koti- Tekniikan Maailma 8/2005 n M5

6 GMUT ELACIN liitentepaneeligsa on ainoana kolmet kaiutinliitdnniit, jolloin my6s keskikaiuttimen bassosis6lliin saa tuotua subwooferiin. Subwooferin kaiutinlehtitliit5nn6issfi on mytis lievii bassosuodatus, Linjatuloja on vain yksi. FOCAL Cub2:ssa on linjatasoiset tulot seke tavallisille linjaliitdnn6ille etts lfe-kanavalle. Tavallinen linjasignaali kattaa koko 6dnialueen, joten se vaatii voimakkaan alipiiiist6suodatuksen, Lfe-kanava sen sijaan sisdltiii pelkkiiii bassoa, joten neet tilanteesta oikean kuvan. Mitiidn kovin yhtendistii nikemystd sii- se ei vaadi lisssuodatusta. ta, miten subwoofer kytketian niin, teatteri- tai stereolaitteita, ei ole esija etta se toimii aina parhaalla mahdollisella pddtevahvistimen vslistd lin- jaulosottoa. Useimmissa on kuitenkin linjatasoinen subwoofer-liihtd. 5e, mitd teste liitennestii kulloinkin kuuluu, on kokonaan toinen asia. Kun kuunnellaan elokuvan Dolby tavalla, ei ole olemassajaulosottoa. kaan. Kannattaa myos muistaa,etti korkealuokkaiset kotikaiuttimet eivat yleensd tarvitse tuekseen subwooferia ainakaan musiikkia kuunneltaessa. Elokuvien Edneen on kuitenkin Digital- tai dts-iiiniraitaa, subwoofer-ldhtoon ohjautuu yleensd lfe-kanava, eli elokuvan tehostebassoka- lfe-kanava tehostebassolle, joten sii- jo dvd-levyltii liihtien varattu oma nava. Silloin kaikki toimii oikein, mutta stereodintd kuunneltaessa ei hen on luontevaa liittdd subwoofer. My6s joillain monikanavaisilla musiikkilevyillii matalin basso toiste- ole varmaa. mita eri vahvistimien subwoofer-liitenneste tulee vai tuleeko taan erillisen lfe-kanavan kautta - sielti mitaidn. Usei m mat kotiteatterivahvistimet eivet anna bassoa subwoofer-ldht66n, ennen kuin pdikaiuttimien vaikka moiseen ei todellista tarvetta olekaan. Huone ja sijoitus tiirkeimpiii koko on asetettu valikoista. tilaan Vertailun subwoofereissa on monenlaisia eroja. Joistakin lehtee "pieni". Samalla basso suodattuu pois paikaiuttimista, mika tapauksesta enemmdn ddntd kuin muista,ja tois- riippuen voi olla joko hyvd tai ten taajuustoisto ulottuu muita ma- huono asia. talammalle. Kuuntelutestissi pantiin Suodatus on eduksi, mikiili piiiikaiuttimet ovat niin hintelet, efteivat ne kykene toistamaan matalaa bassoa. Basso ei sen sijaan saisi suodattua pois, mikdli vasemmassa ja oikeassa kanavassa on korkeal uokkaiset kokoe6nialueen kaiuttimet. Haluaahan kuitenkin merkille se, ett6 siirtelemdlls subwooferia huoneessa ddneen saatiin paljon suurempia muutoksia kuin kaiutinta vaihtamalla. Kun olosuhteet ovat suotuisat, melkein mikii tahansa vertailun subwoofereista voi kuulostaa todelteleva hyved adnentoistoa tavoit- VERTAILUN subwooferit ovat aktiivisia, eli niissi on omat vahvistimet. Vaila hyvsltii.yhtii lailla voi tuntua silta, pdiikaiuttimien toistavan bassoa mahdollisimman alas, ja juuksien aallonpituus on niin pitkii, eftei koteloon syntyviste seisovista muuhun iisneen, vaan aiheuttaa jatmennusvillaa ei periaafteessa tarvittaisi lainkaan, sillii toistettavien taa- ettei yksikaan niistd integroidu subwooferillb jatetaen aalloista ole vaaraa, vain kaikkein kuvia riitasointuja. matalimmat taajuudet. tinlahdot. Niiden avulla matalan kaiuttimien liitann0ista. Subwooferin hankkiminen onkin Jos haluttua toimintaa ei saad aikaan basson voi suodattaa pois pdikaiut- Elacissa on piiiikaiutinliitentojenvasta ensimm6inen askel. Parhaan linjatasoisesti. liihes kaikki timista kytkemiillii subwooferin lisdlsi liitiintii keskikaiuttimelle. Ndin liitentetavan valinta, oikean paikan subwooferit voi liittiiii my6s kaiutinjohtoihin. Tessii vertailussa kaiutin- myos pdiikaiuttimiin, subwoofer ja etukanavan basso ohjautuu my6s jakotaajuksien seetdminen kohdal- kautta. Mikdli kaikki bassot halutaan varmistetaan. ettii kaikkien kolmen loytdminen huoneessa ja tasojen ja tasoiset liitdnnat puuttuvat vain paekaiuttimet liitetidn vahvistimeen subwooferiin. leen vaativat aikaa ja keskittymisti. suoraan omilla kaaoeleillaan. Mikiili edellinen selostus liiten- Niinpd kiusaus on suuri vain kytked OR:std ja Dalista. Subwoofereissa on myds yleensii Jos vahvistin sijaitsee kaukana kaiuttimista, signaalin voi myos siepata mielestdnne sekavalta. olette saa- veliin ja antaa soida. ndista ja liitantatavoista vaikuttaa johdot kiinni, kiiente6 nupit puoleen ylips6st6suotimella varustetut kaiu- w 146 trtekniikan Maailma 8/2005 ffiiif

7 Piiiedustaja: Concept Hifi Finland Hintaluokka:370 Mitat 27 x 30 x 33 cm Paino:186 kg I KAIUTTIMEN rakenne on hauska ja mielenkiintoinen. Suljettu kotelo on pdtki tukevaa py6re56 terasputkea, jonka toisen paan tayttee kymmentuumainen elementti ja toisen vahvistin. Kotelo ei taatusti jousta tai remise,ja tilavuutta kaytetean erittiiin tehokkaasti hyvaksi.toisto taittuu alaspiin subwooferiksi melko korkealla taajuudella, jo noin 50 Hz:n paikkeilla, mutta lasku on varsin loivaa. Kaiuttimen ii6ni on poik- **** keuksellisen tiukka ja nopea,ja se soveltuu siten mainiosti liihes kaikkeen musiikkiin - joskin urkumusiikin ystilvien mielesta toisto ei ulotu riittdvdn matalalle. Ẉ Tiukkaja jintevii potku rm6nrr-.toisto ei ulotu kovin matalalle Pii5edustaja: Hedengren Oy Hintaluokka: 350 Mitat 35 x 45 x 38 cm Paino:20 kg I AUDIO PRON pianolakattu musta pinta neyttee hienolta, mufta myos poly ja sormenjiiljet nekyviit siinii kiusallisen hienosti.elementti on kymmentuumainen ja kotelossa on bassorefleksiviritys. Kaiutin jyrisee uskottavaa ja tiukkaa bassoa. Aiini pysyy tiukasti koossa vailla ylimisriist:i m6linaa, ja sehkobasson sevymuunnelmat erottuvat herkuf lisesti.alapean toisto ei ehka riite urku- rille, mutta rytmimusiikkia tame sub- **** woofer toistaa mainiosti. Teho riiftdd useimmille myds kotiteatterikiiyttd6n. r!fltil.tiukkaja erotteleva potku InrRaril.Toistoei ulotu kovin matalalle Piiiedustaja: Helsinki Sound + Cinema Hinaluokka:450 Mitac 33 x 4l x 37 cm Paino:15 kg I B&W:n mattamusta kuutio on tyylikkidn huomaamaton. Bassoelementti on kooltaan vain kahdeksantuumainen, mutta B&W:n suorituskyky on silti erinomainen. Toisto ulottuu ldhes vaimentumattomana kuuloalueen alarajalle asti, ja sointi on mehukas ja herkullinen. Luonteeltaan ja savyltaan B&W sopii paremmin akustisen ja klassisen musiikin toistoon kuin sdhkdiseen rockiin.yli- suuria asnenpaineitaei kaiuttimelta **** kannata vaatia. l'-'idrei.toisto ulottuu matalalle rft'llaril. Rokilla raja tulee vastaan Piiiiedustaja: Oulun JJ-Hifi &Tuning Oy Hintaluokka:500 Mitat3Sx4l x42cm Paino:2i,2 kg I DALI Concept Subin tukevarakenteinen kuutiomainen umpikotelo sisdltdd 12 tuuman elementin. Liitantepaneelissa ei ole kaiutinliitantojli, vaan ainoastaan stereolinjatulo ja lfe. Kaiutin toistaa bassoa suoraan kolmeenkymmeneen hertsiin,ja painettakin riittaa kotikiiyftodn. Aeni on hallittu ja jenteva ja sopii siksi my6s musiikin toistoon. Siisti kotelo,tukeva rakenne ja hyvii suoritus- kyky tekeviit Dalista eriftein suositelta- **** van valinnan. ITNEil. Vankka rakenneja suorituskyky IT I'NEEI. Ei kaiutinliitsntitjs 148!Tekniikan Maailma 8/2005

8 PSiiedustaja: Olavi Risinen Oy Hintaluokka: 460 Mitat39 x 37 x 45 cm Paino:18,9 kg I OR alias Olavi Rdsdnen on subwoofer sanan todellisessa merkityksessd.toisto ulottuu kaikkein alimmat ja urkujen matalimmatkin jalkioiiiinet kuuluvat. Tukevassa 35litraisessa umpikotelossa ty6skentelee kymmentuumainen, pitkiiiskuinen elementti. Vahvistimessa ei ole kaiutintuloja lainkaan, ainoastaan yksi monolinjatulo,joten se on ykiselitteisesti tarkoitettu liitettiiviiksi vahvisti- lltfdeil.todella matalaa bassoa rllrilrrr. Suppeat liitiinniit Piiiiedustaja: Simex Oy Hintaluokka:320 Mitat 35 x 55 x 47 cm Paino:21,8 kg I SlMEXlN kotelo sn vertailun suurin,ja siina keyteteen 12-tuumaista elementtia. Kun vahvistintehoa vielii on 2(x) W niin eipii ihme, ettd Simexistd ldhtee myds kaikkein suurin iiiinenpaine. Aiiness6 on ehk6 hivenen l6ysyytti, mutta tuskin haitaksi asti. Basso soi verraten jentevesti ja jasentyneesti, kahdesta refleksiputkest alkaa kuulua suhinaa vasta todella suurilla iiiinenpaineilla - ja men subwooferlehtdon.temiiseliftaa **** samalla vahvistimen suhteellisen loivan alipaastosuodatuksen, joka nakyy toistokeyresta. sit5 ennen kuuntel'ljan puntit tutisevat **** putkien tuottamasta ilmavirrasta. Hintaisekseen Simex tarjoaa erinomaisen paljon laadukasta bassoa. r$dfil. Paljon iiintii edullisesti Ill TdTbEI.Valtava koko Peiiedu*ria:ey Scanteknik-Ab Hintaluokka:410 Mitat26 x 39 x zk) cm Paino: l3 kg I ELAC Sub 11 I sisiiltiiii kahdeksantuumaisen elementin reflekikotelossa. Taajuustoisto ldhtee putoamaan 40 Hz:n alapuolella, joten kuuloalueen alin oktaavi hiipuu pois. Muuta valittamista soinnissa ei ilmene, basso potkii jiintevisti ja ajallaan. Bassokitaran sdvyt erottuvat poikkeuksellisen hyvin. Linjatuloja on vain yksi, mutta kaiutintuloja poikkeuksellisesti kolme: piiikaiuttimien lisdksi my6s kes- *** kikaiuttimen bassosisiltti voidaan ajaa subwooferiin. _ ]-'MrrEI. Ornap reiset liitiinniit l!flrailtael. Toisto ei ulotu kovin matalalle m Piiiiedustaia: Harman Consumer Finland Hintaluokka:zl00 Mitat 34 x 40 x 38 cm Paino: 167 kg f INFINITY soi normaaleilla voimakkuukilla mukavan jantevasti, toisto on nopea ja tarkka. Vahvistimessa on kpkin, jolla valitaan linja. ja lfe-tulon viilillii,ja lfe-valinta kytkee kaiuttimen oman alipiidstdsuodattimen taajuussisdiin yliipriiiihsn. Toisto kiiintyy 40 hertsin alapuolella laskuun, mutta 30 Hz kuuluu viel6 hyvin. Suurilla iiiinenpaineilla kotelo ryhtyy vdrisemidn ja tirisemiiiin, ja sointi muuttr.ru ahdistuneeki. I!T!NE7I. Hallittu sointi hiljaa kuunneltaessa rfirnt'i. Ei kovin tuhsakmlo Tekniikan Maailma 8/2W5 fl149

9 siind on kymmentuumainen elementti. Matalien toisto kientyy 40 Hz:n alapuolella jyrkkiisn laskuun, mutta kevyeen.tiukka ja tukeva toisto musiikkiin toistokaista riittee mainiosti. Piiedustaja: Audelec Oy Basso on tiukka ja potkii hyvin, mutta. Taajuustoisto katkeaa jyrkiisti jakotaajuus kannattaa pita6 melko Hintaluokka:340 Mitat 33 x 36 x 36 cm korkealla, muuten Paino: I 8 kg sointi muuttuu i---/r-- I WHARFEDALE on kompakti ja tukevarakenteinen subwoofer, jossa pordosta johtuen hel- toistokayran muo t- - / i++ j-,! posti taattomasti seadettavan alipaastdsuodatuksen sijasta on portaallinen saeto "yksinuottiseksi". _ J i _ kymmenen hertsin viilein. Saatamisen kannalta t5ste on lehinna etua. Aidon s w l s o : : 1 : l : puuviilun niikciisellii keinopuulla pddllystetty kotelo on refleksiviritteinen, ja *** i i_l-.-.- \--- Peaedustaja: Gerit Oy Hintaluokka: zl00 Mitat:35 x 43 x 38 cm Paino: I 9 kg I YAMAHAN ulkoasuun on panostettu. Kotelon kiiltolakattu puutyd on kaunista ja saatimet on erotettu takaosan liitinpaneelista ja tuotu etupuolelle omaan paneeliin. Kymmentuumainen elementti puhkuu lattiaan piiin, ja kyljessii olevasta refleksiputkesta mahtuisi kissanpentu ry6mimdin sise5n. Toisto ulottuu kohtalaisen matalalle, ja sivyltaen aani on ryhdikiis ja erotteleva. Ai- van viimeiset hertsit kuitenkin jiiiiviit *** uupumaan. Rakenteeltaan kaiutin on kevyen oloinen, ja kovempaa soitettaessa muoviosat ryhtyvet rdmisemiiin. llrdil.jintevfi Sini rfl?dltatl. Muoviosien riminii 20 ettii Focal Cub on todellakin vain tarkoitettu syvent5mean pienten kaiuttimien Pi6edustaja: Audio Hellman toistoa yhdells oktaavilla, mutta varsf Hintaluokka:375 nainen subwoofer se ei ole, pikemminkin Mitat 30 x 33 x 30 cm oelkkd woofer. Paino: I 1 kg IIINDEI. I FOCALIN kotelo on pieni,ja elementti on vain kahdeksantuumainen. Niinpd Pieni ja edullinen ei ole ihme, ettii sen maksimiasnenpaine jaa vertailun toiseksi pienimm6ksi. ENEil. Alarajataajuus on myos varsin korkea. Ei toista ToistokAyra kdentyy laskuun jo yli viidenkymmenen hertsin paikkeilla, eiviit- matalaa bassoa kii alle 40 Hz:n aiinet varsinaisesti eniiii kuulu. Kotelo onkin viritetty niinkin korkealle kuin 50 Hz. NEin ollen on 20 ilmeista, PdSedustaja: Harman Consumer Finland Hintaluokka:500 Mitat:31 x45x39cm Paino: 15,5 kg I JBL on hieman ontosti kumahteleva subwoofer, jossa on panostettu ennemminkin iiiinenpaineeseen kuin matalalle ulottuvaan toistoon. Viidenkymmenen hertsin kohdalla toistokayra keantyy laskuun,eikd kaiutin edes toimi kunnolla enii6 3I,5 Hz:n kohdalla, jossa tehtiin Sdnenpainemittaukset. Siit; johtuu alhainen lukuarvo 6l db, tosieliimdssii JBL on yksi vertailun 5iinekkiiimpiii subwoofereita. Valtava, lattiaan suunnattu refl eksiputki virtaa tehokkaasti, ja ylempdd bassoa kuuluu paljon. Todella matalia ddniii kaiutin ei kuitenkaan toista juuri Potkii hyvin kevyellii musiikilla EMil. Ei toista matalaa bassoa ** ** 150 ntekniikan Maailma 8/2005

aurelia aniara Käyttöohje

aurelia aniara Käyttöohje aurelia aniara Käyttöohje Jalustan ja seinäkiinnikkeen asentaminen Onnittelemme erinomaisen kaiutinvalintasi johdosta! Toivotamme Sinulle iloisia kuunteluhetkiä Aurelia Aniara- kaiuttimiesi parissa vuosiksi

Lisätiedot

M2A.1000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it

M2A.1000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it M2A.000 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 2 Ω 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 7 6 8 RCA-tuloliitäntä matalatasoiselle signaalille Kaiutintasoinen

Lisätiedot

aurelia magenta Käyttöohje

aurelia magenta Käyttöohje aurelia magenta Käyttöohje Jalustan ja seinäkiinnikkeen asentaminen Kaiuttimet kiinnitetään jalustaan tai seinäkiinnikkeeseen valmistajan ohjeiden mukaan. Jalustat ja seinäkiinnikkeet voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Surround. Äänitys ja miksaus LFE-kanava 5.1. Mitä tarvitaan? 5 pääkaiutinta aktiivikaiuttimet passiivikaiuttimet + surround-vahvistin

Surround. Äänitys ja miksaus LFE-kanava 5.1. Mitä tarvitaan? 5 pääkaiutinta aktiivikaiuttimet passiivikaiuttimet + surround-vahvistin 5.1 Viisi pääkanavaa Surround Left (L), Center (C), Right (R), Left Surround (LS), Right Surround (RS) täysi taajuuskaista (20 Hz - 20 khz) Äänitys ja miksaus LFE-kanava Low Frequency Effects taajuuskaista

Lisätiedot

PEERLESS DEFINITION SERIES ERILLISSARJAT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

PEERLESS DEFINITION SERIES ERILLISSARJAT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PEERLESS DEFINITION SERIES ERILLISSARJAT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Copyright Hifitalo 2005. All Rights Reserved. 52 AutoSound Technical Magazine Olet hankkinut autosi uudeksi kaiutinsarjaksi Peerless Resolution

Lisätiedot

aurelia cerica Käyttöohje

aurelia cerica Käyttöohje aurelia cerica Käyttöohje Onnittelemme erinomaisen kaiutinvalintasi johdosta! Toivotamme Sinulle iloisia kuunteluhetkiä Aurelia Cerica- kaiuttimiesi parissa vuosiksi eteenpäin! Suosittelemme että luet

Lisätiedot

Celan GT902 GT602 lattiakaiutin

Celan GT902 GT602 lattiakaiutin Celan GT902 GT602 lattiakaiutin HECO Celan GT:n nimessä kirjaimet GT tulevat sanoista Generation Three, kolmas sukupolvi. Julkaisustaan lähtien kaiutin on kiehtonut musiikin harrastajia laidasta laitaan

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it

Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it MA.00D Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 0 Ω 0 RCA-tuloliitäntä matalatasoiselle signaalille Tasonsäätö Alipäästösuotimen säätö Sub Sonic -suotimen säätö Bassokorostuksen

Lisätiedot

Onnittelemme sinua Gradient Evidence -kaiuttimien valinnasta. Edessäsi on suomalainen huippukaiutin, pitkällisen kehitystyön ja kokemuksen

Onnittelemme sinua Gradient Evidence -kaiuttimien valinnasta. Edessäsi on suomalainen huippukaiutin, pitkällisen kehitystyön ja kokemuksen EVIDENCE KÄYTTÖOHJE GRADIENT EVIDENCE Onnittelemme sinua Gradient Evidence -kaiuttimien valinnasta. Edessäsi on suomalainen huippukaiutin, pitkällisen kehitystyön ja kokemuksen tulos. Tutustumalla tähän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Forvoice 7.7

KÄYTTÖOHJE. Forvoice 7.7 KÄYTTÖOHJE Forvoice 7.7 Onnittelemme sinua Forvoice 7.7 -kaiuttimien hankkimisen johdosta. 7.7 on pitkällisen kehittelytyön tulos. Sen suunnittelussa on hyödynnetty Forvoicen ja SEASin kehittämää koaksiaalielementtiä

Lisätiedot

M2A.2000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it

M2A.2000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it M2A.2000 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 RCA-tuloliitäntä matalatasoiselle signaalille High Level -kaiutintasoinen

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita signaalitiellä.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

JBL CONTROL -SARJA JBL CONTROL NOW JBL CONTROL NOW AW KÄYTTÄJÄN OPAS

JBL CONTROL -SARJA JBL CONTROL NOW JBL CONTROL NOW AW KÄYTTÄJÄN OPAS JBL CONTROL -SARJA JBL CONTROL NOW JBL CONTROL NOW AW KÄYTTÄJÄN OPAS SISÄLTÖ KAIUTINPAKKAUKSEN PURKAMINEN.................... 2 SIJOITTAMINEN....................................... 3 KIINNITYS SEINÄN PINTAAN............................

Lisätiedot

M2A.4000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it

M2A.4000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it M2A.4000 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 RCAtuloliitäntä (kanavat /2) High Level

Lisätiedot

aurelia saphira Käyttöohje

aurelia saphira Käyttöohje aurelia saphira Käyttöohje Onnittelemme erinomaisen kaiutinvalintasi johdosta! Toivotamme Sinulle iloisia kuunteluhetkiä Aurelia Saphira- kaiuttimiesi parissa vuosiksi eteenpäin! Suosittelemme että luet

Lisätiedot

aktiivikaiuttimet Profel Nuovo Gamba aktiivinen High End subwoofer vallankumouksellisella bassoäänen automaattisella huonetilasäädöllä

aktiivikaiuttimet Profel Nuovo Gamba aktiivinen High End subwoofer vallankumouksellisella bassoäänen automaattisella huonetilasäädöllä Profel aktiivikaiuttimet Profel Nuovo Gamba aktiivinen High End subwoofer vallankumouksellisella bassoäänen automaattisella huonetilasäädöllä PROFEL aktiivikaiuttimet www.profel.fi Aktiivinen High End

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa,

Lisätiedot

KAIUTTIMET OPINNÄYTETYÖ 2011

KAIUTTIMET OPINNÄYTETYÖ 2011 OPINNÄYTETYÖ 2011 KAIUTTIMET VANTAAN AMMATTIOPISTO VARIA Ojahaantien toimipiste Niklas Aschan Elektroniikka-asentajan perustutkinto, tietokonetekniikka ICT-asentaja Päiväys TIIVISTELMÄ Opetusala Koulutusammatti

Lisätiedot

Rikstone H30W Käyttöohje

Rikstone H30W Käyttöohje H30W Käyttöohje 1 H30W Yleistä: H30W on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita

Lisätiedot

Cinema 300. Kotiteatterikaiutinjärjestelmä. pikakäyttöopas. Kiitos, että valitsit tämän JBL -tuotteen. Pakkaukseen Sisältyy

Cinema 300. Kotiteatterikaiutinjärjestelmä. pikakäyttöopas. Kiitos, että valitsit tämän JBL -tuotteen. Pakkaukseen Sisältyy Cinema 300 Kotiteatterikaiutinjärjestelmä pikakäyttöopas Kiitos, että valitsit tämän JBL -tuotteen Cinema 300 on täydellinen kuusiosainen kotiteatterikaiutinjärjestelmä, joka sisältää neljä täysin samanlaista

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Monikanavaäänen perusteet. Tero Koski

Monikanavaäänen perusteet. Tero Koski Monikanavaäänen perusteet Tero Koski Lähtökohdat Monikanavaääni tarkoi6aa äänital8ota, jossa on toiste6avia kanavia enemmän kuin kaksi 2.1 ; 3.0 ; 3.1 ; 4.0 ; 4.1 ; 7.2 ; 10.2 ; 22.2 ; Monikanavaääntä

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

Kotimaan suositushinnasto

Kotimaan suositushinnasto Kotimaan suositushinnasto 2 / 2013 Aktiivikaiuttimet ammattikäyttöön (Premium) Suositushinnat 2-tieaktiivikaiuttimet Alv. 0% Alv. 24% 6010BP 6010B kompakti aktiivinen 2-tiekaiutin... 229,83 /kpl 285,00

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 15W:n A-luokan 2-kanavainen combovahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Kaikki kykennät on tehty point-topoint-periaatteella ilman piirilevyä. Puukotelo, 12"

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi LOPPURAPORTTI 19.11.2007 Lämpötilahälytin 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET... 3 JOHDANTO... 4 1. ESISELOSTUS... 5 1.1 Diodi anturina... 5 1.2 Lämpötilan ilmaisu...

Lisätiedot

LSE Series. Käyttöohje Genelec 7060B, 7070A ja 7071A Aktiivisubwooferit

LSE Series. Käyttöohje Genelec 7060B, 7070A ja 7071A Aktiivisubwooferit LSE Series Käyttöohje Genelec 7060B, 7070A ja 7071A Aktiivisubwooferit EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Genelec 7060B-, 7070A- ja 7071A-subwooferit täyttävät seuraavien EU-direktiivien vaatimukset: Pienjännitedirektiivi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. JBL ATX 100S (220-240V) http://fi.yourpdfguides.com/dref/1225600

Käyttöoppaasi. JBL ATX 100S (220-240V) http://fi.yourpdfguides.com/dref/1225600 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

LC4-laajakulmakattokaiutin Pienikokoisin. Peittoalueeltaan laajin.

LC4-laajakulmakattokaiutin Pienikokoisin. Peittoalueeltaan laajin. LC4-laajakulmakattokaiutin Pienikokoisin. Peittoalueeltaan laajin. 2 LC4-laajakulmakattokaiutin Pieni koko, laatu ja ainutlaatuinen peittoalue ff Alan laajin avauskulma vähentää tarvittavien kaiuttimien

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

Kanta-asiakaspäivät 26.3.-2.4. Kanta-asiakasetu:

Kanta-asiakaspäivät 26.3.-2.4. Kanta-asiakasetu: KOTIKÄYNTEJÄ SUORITETAAN Kanta-asiakaspäivät 26.3.-2.4. Jos tyydyt vain parhaaseen: B&O A2 Bluetooth -kaiutin 349,- Korotonta ja kulutonta maksuaikaa 6kk Kanta-asiakasetu: 20 euroa alennusta yli 100 euron

Lisätiedot

PEERLESS RESOLUTION SERIES SUBWOOFERIT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

PEERLESS RESOLUTION SERIES SUBWOOFERIT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE CD-levyt Musaa ja Soundeja... PEERLESS RESOLUTION SERIES SUBWOOFERIT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Copyright Hifitalo 2005. All Rights Reserved. 52 AutoSound Technical Magazine Olet hankkinut autosi uudeksi subwooferiksi

Lisätiedot

Liikkuva viihdekeskus

Liikkuva viihdekeskus Liikkuva viihdekeskus Opinnäyte Jere Kurvinen 21.5.2015 Etelä-Savon ammattiopisto Tieto- ja viestintätekniikka Käytöntuki SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKKUVA VIIHDEKESKUS... 1 2 ÄÄNENTOISTOLAITTEET... 1 2.1 Soittimen

Lisätiedot

Kotimaan suositushinnasto

Kotimaan suositushinnasto Kotimaan suositushinnasto 1 / 2013 Aktiivikaiuttimet ammattikäyttöön (Premium) Tilauskoodi Suositushinnat 2-tieaktiivikaiuttimet Alv. 0% Alv. 24% eur/kpl eur/kpl 6010AP 6010A kompakti aktiivinen 2-tiekaiutin...

Lisätiedot

SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot.

SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot. SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot. Helppokäyttöinen Kohdejohto ja suuntanuolet tunnistavat nopeasti

Lisätiedot

Knauf Soundboard 06/2009. näkymätön. Knauf Soundboard. Kipsilevy, johon on yhdistetty kaiutin

Knauf Soundboard 06/2009. näkymätön. Knauf Soundboard. Kipsilevy, johon on yhdistetty kaiutin 06/2009 Knauf Soundboard näkymätön Kipsilevy, johon on yhdistetty kaiutin Nyt tulee musiikkia seinistä ja katoista Arkkitehtoninen vapaus on nyt mahdollista - myös silloin kun suunnitellaan äänimaailmaa.

Lisätiedot

Yleistä. Äänet. Valot. nämä toimet ovat yhteisiä kaikelle käytölle. elokuvakäyttö videotykin käyttö teatterikäyttö

Yleistä. Äänet. Valot. nämä toimet ovat yhteisiä kaikelle käytölle. elokuvakäyttö videotykin käyttö teatterikäyttö 1 Yleistä Kulttuurikellarin käyttöohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi Kulttuurikellarin teknisen laitteiston käynnistys-, käyttö- ja sammutustoimet. Ohje on jaettu kolmeen osaan, yleinen käyttö, äänet (sisältäen

Lisätiedot

KOTIKÄYNTEJÄ SUORITETAAN. Kanta-asiakaspäivät 27.-30.11. Kanta-asiakasetu:

KOTIKÄYNTEJÄ SUORITETAAN. Kanta-asiakaspäivät 27.-30.11. Kanta-asiakasetu: KOTIKÄYNTEJÄ SUORITETAAN Kanta-asiakaspäivät 27.-30.11. Jbl charge 2+ vesitiivis bluetoothkaiutin norm. 149,- 129,- Korotonta ja kulutonta maksuaikaa 6 kk Kanta-asiakasetu: 20 euroa alennusta yli 100 euron

Lisätiedot

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX I. Käyttötarkoitus Päävahvistin on valmistettu kansainvälisten laatustandardien mukaisesti ja se täyttää

Lisätiedot

7050B. Käyttöohje Genelec 7050B Aktiivisubwoofer

7050B. Käyttöohje Genelec 7050B Aktiivisubwoofer Käyttöohje Genelec Aktiivisubwoofer EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Genelec -aktiivisubwoofer täyttävää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset: Pienjännitedirektiivi 73/23/EEC ja EMC-direktiivi 89/336/EEC

Lisätiedot

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA HUONETYYPIN PERUSTEELLA Huonetilan käyttötarkoituksella on ratkaiseva merkitys luotavalle akustiselle ympäristölle. Huoneissa, joissa puhutaan, kuten luokkahuoneet ja auditoriot, on tärkeää varmistaa hyvä

Lisätiedot

Monikanavaääni. Antti Silvennoinen Freelance ääni- ja valosuunnittelija. copyright Antti Silvennoinen 2009

Monikanavaääni. Antti Silvennoinen Freelance ääni- ja valosuunnittelija. copyright Antti Silvennoinen 2009 Antti Silvennoinen Freelance ääni- ja valosuunnittelija Mono Stereo Surround, monikanava? Mitä käsitteet mahtaa tarkoittaa? Mono: yksi tallennus kanava, yksi toistokanava Monoääntä tallennettiin yleisesti

Lisätiedot

Glydea. Moottoroidut verhot. www.sunsystems.fi

Glydea. Moottoroidut verhot. www.sunsystems.fi Glydea Moottoroidut verhot www.sunsystems.fi Moottoroi verhot...... ja nauti! Tunnet olevasi kuin teatterissa aina kun Glydea -moottoroitu verho liukuu silkinpehmeästi kiskollaan. Sopii täydellisesti kotiteatteriin!

Lisätiedot

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin: TENS 2-kanavainen Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on alhainen. Stimulaattori on tyylikäs

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä. Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

Yleistä. Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet. Tentit. Kurssin hyväksytty suoritus = Harjoitustyö 2(2) Harjoitustyö 1(2)

Yleistä. Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet. Tentit. Kurssin hyväksytty suoritus = Harjoitustyö 2(2) Harjoitustyö 1(2) Yleistä Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet Jouni Smed jouni.smed@utu.fi syksy 2006 laajuus: 5 op. (3 ov.) esitiedot: Java-ohjelmoinnin perusteet luennot: keskiviikkoisin 10 12 12 salissa β perjantaisin

Lisätiedot

Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen

Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteidenkorkeakoulu Kon-41.4005Kokeellisetmenetelmät Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen Koesuunnitelma Ryhmätyö TimoHämäläinen MikkoKalliomäki VilleKallis AriKoskinen

Lisätiedot

Mono- ja stereoääni Stereoääni

Mono- ja stereoääni Stereoääni 1 Mitä ääni on? Olet ehkä kuulut puhuttavan ääniaalloista, jotka etenevät ilmassa näkymättöminä. Ääniaallot käyttäytyvät meren aaltojen tapaan. On suurempia aaltoja, jotka ovat voimakkaampia kuin pienet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Forvoice 14.8

KÄYTTÖOHJE. Forvoice 14.8 KÄYTTÖOHJE Forvoice 14.8 Arvoisa Forvoice -kaiuttimien käyttäjä! Tahdomme onnitella Sinua Forvoice 14.8 kaiuttimien valinnasta. 14.8 on pitkän kehitystyön tuloksena syntynyt korkealuokkainen high-end kaiutin.

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-Ohjelmistoradio Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-vastaanotin Ohjelmistoradiolla tarkoitetaan yleensä ohjelmistolla määritettyä radiota,

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu. Vastauksia yhteensd 1 3.

Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu. Vastauksia yhteensd 1 3. Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu Vastauksia yhteensd 1 3. 1. Koulun vahvuudet - yhteisollisyys (7) - yksilcillisyyden huomiointi (4) - ympdristo - vdlituntipiha ja luonto liihella (8)

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Tämä hinnasto korvaa kaikki aikaisemmat suositushinnastot. pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Päivitetty 8.7.2013.

Tämä hinnasto korvaa kaikki aikaisemmat suositushinnastot. pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Päivitetty 8.7.2013. Tämä hinnasto korvaa kaikki aikaisemmat suositushinnastot. pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Päivitetty 8.7.2013. TCVT12-2 PES10C PH12 2013 Uudet CompS-kotelosubwooferit Uutta vuodelle 2013. Refleksiviritteinen

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

aurelia graphica Käyttöohje

aurelia graphica Käyttöohje aurelia graphica Käyttöohje Onnittelemme erinomaisen kaiutinvalintasi johdosta! Toivotamme Sinulle iloisia kuunteluhetkiä Aurelia Graphica- kaiuttimiesi parissa vuosiksi eteenpäin! Suosittelemme että luet

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Kotimaan suositushinnasto PRO ja HT-tuotteille, 2/2009 Aktiivikaiuttimet ja optiot

Kotimaan suositushinnasto PRO ja HT-tuotteille, 2/2009 Aktiivikaiuttimet ja optiot Genelec Oy, Olvitie 5, FIN-74100 IISALMI, FINLAND Phone: +358 17 83 881, Telefax: +358 17 812 267 E-mail: genelec@genelec.com Kotimaan suositushinnasto PRO ja HT-tuotteille, 2/2009 Aktiivikaiuttimet ja

Lisätiedot

1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait Kimmo Silvonen, Sähkötekniikka ja elektroniikka, Otatieto 2003. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait Sähkötekniikka ja elektroniikka, sivut 5-62. Versio 3..2004. Kurssin Sähkötekniikka laskuharjoitus-,

Lisätiedot

HKTS 11 Kotiteatterikaiutinjärjestelmä

HKTS 11 Kotiteatterikaiutinjärjestelmä HKTS 11 Kotiteatterikaiutinjärjestelmä OMISTAJAN KÄSIKIRJA Power for the Digital Revolution Sisältö 3 Johdanto 4 SUB-TS11-subwooferin säätimet ja liitännät 6 Kaiuttimien sijoittaminen 7 Asennusvaihtoehdot

Lisätiedot

Genelecaktiivikaiuttimet. kotikäyttöön

Genelecaktiivikaiuttimet. kotikäyttöön Genelecaktiivikaiuttimet kotikäyttöön Aktiivikaiutinteknologian edelläkävijä Genelec Oy:n tehdas ja päämaja Iisalmen Luuniemellä Suomalainen Genelec Oy on perustamisestaan 1978 asti erikoistunut huippulaatuisten

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Qosmio: Kuule ero. entistä parempi kuuntelukokemus

Qosmio: Kuule ero. entistä parempi kuuntelukokemus Qosmio: Kuule ero PERSONAL COMPUTER HDD/DVD Qosmio TM entistä parempi kuuntelukokemus RECORDER LCD TV WITH TRUBRITE DISPLAY VIRTUAL SURROUND Kun Toshiba kehitti mobiiliviihde- ja tietojärjestelmä Qosmion,

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

FIN 1 2 5 4 3 17 16 18 6 15 7 8 9 14 2

FIN 1 2 5 4 3 17 16 18 6 15 7 8 9 14 2 U-1 on suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi kotona, pihalla, autotallissa, mökillä tai työmaalla. Täysilaajuiset 6 ja 1/2 -tuumaiset kaiuttimet tuottavat korkealaatuista ja rikasta ääntä. Radion suojatyyny

Lisätiedot

Akustiikasta. www.silentgliss.fi. Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan.

Akustiikasta. www.silentgliss.fi. Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan. Fokus akustiikkaan Akustiikasta Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan. Huoneet, joissa huono akustiikka ovat epämiellyttäviä ja tuntuvat kylmiltä. Kun näissä tiloissa on paljon väkeä,

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Suuntaavuus ja vahvistus Aukkoantennien tapauksessa suuntaavuus saadaan m uotoon (luku 7.3.1 ) E a 2 ds

Suuntaavuus ja vahvistus Aukkoantennien tapauksessa suuntaavuus saadaan m uotoon (luku 7.3.1 ) E a 2 ds Suuntaavuus ja vahvistus Aukkoantennien tapauksessa suuntaavuus saadaan m uotoon (luku 7.3.1 ) Täm ä olettaa, että D = 4π λ 2 S a E a ds 2. (2 40 ) S a E a 2 ds Pääkeila aukon tasoa koh tisuoraan suuntaan

Lisätiedot

DSPeaker Servo 299B/L

DSPeaker Servo 299B/L DSPeaker Servo 299B/L Revisiohistoria Revisio Päiväys Tekijä Muutetut kappaleet Muutos 0.99 7.5.2008 ToLi Kaikki Alkuperäinen versio 1.00 10.9 ToLi 2,3 1.01 26.9 ToLi Kaikki Uusi L versio 1.02 10.10 ToLi

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +50 C

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +50 C SPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter Paremman ympäristön puolesta. -32 C - +50 C LÄMMITYKSEEN ja ILMASTOINTIIN asuin- ja toimistorakennuksissa ENERGIA- TEHOKKUUTTA www.onninen.fi Järjestelmä

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

3 Ääni ja kuulo. Ihmiskorva aistii paineen vaihteluita, joten yleensä äänestä puhuttaessa määritellään ääniaalto paineen vaihteluiden kautta.

3 Ääni ja kuulo. Ihmiskorva aistii paineen vaihteluita, joten yleensä äänestä puhuttaessa määritellään ääniaalto paineen vaihteluiden kautta. 3 Ääni ja kuulo 1 Mekaanisista aalloista ääni on ihmisen kannalta tärkein. Ääni on pitkittäistä aaltoliikettä, eli ilman (tai muun väliaineen) hiukkaset värähtelevät suuntaan joka on sama kuin aallon etenemissuunta.

Lisätiedot

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 Suorakaiteen muotoinen tavara, jonka mitat ovat noin 60 300 cm ja joka koostuu kahdesta yhteenliimatusta kerroksesta (joista toinen on tekstiilikangasta

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Yleiset säännöt 2, 3. Mittaus 4. Katsastus 4. Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5. Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6

Sisällysluettelo. Yleiset säännöt 2, 3. Mittaus 4. Katsastus 4. Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5. Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6 1 Sisällysluettelo Yleiset säännöt 2, 3 Mittaus 4 Katsastus 4 Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5 Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6 Luokat 6-7 Pistetaulukko 7 Osallistumismaksu 8 2 Team EastAudio

Lisätiedot

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper Luotettavaa suorituskykyä maan päällä, putkissa ja kaivoissa Leica Geosystemsin Piper-putkilasersarjaan voi luottaa joka tilanteessa Putkessa

Lisätiedot

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Tuotetiedot Kytkentä Kuvaus A 1 Välikytkin: - Keskikaiutin / Subwoofer - Linjatulo: V / O Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Jos käytetään 2-4 kaiuttimen

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot