Tutkittavan tulee hallita tutkintovaatimuksissa olevat tanssit ja kuviot sekä miehenä että naisena. Mallisuoritus tanssitaan parin kanssa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkittavan tulee hallita tutkintovaatimuksissa olevat tanssit ja kuviot sekä miehenä että naisena. Mallisuoritus tanssitaan parin kanssa."

Transkriptio

1 n perustutkinto - 1.aste n jatkotutkinto - 2.aste Sisällys: 1. Tutkintoon osallistuminen 2. Tutkintovaatimukset 3. Tutkinnon arviointi ja todistus 4. Lähteet 5. Tanssit ja kuviot 1. Tutkintoon osallistuminen Tanssinopettajaksi haluava henkilö joka on täyttänyt 18 vuotta, anoo Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry:n hallitukselta jäsenyyttä. Hallitus hyväksyy hänet koejäseneksi ja nimeää hänelle tutkijan. Koejäsenyys on voimassa yhden vuoden, jonka aikana hänen tulee suorittaa seuratanssinnopettajan (1.aste) perustutkinto. Seurantanssinopettajan jatkotutkinnon (2.aste) voi suorittaa, kun vähintään yksi vuosi on kulunut seuratanssinopettajan perustutkinnosta. Tutkintoon valmistautuvan suositellaan opiskelevan tutkintoa varten STOL ry:n jäsenen johdolla. Kouluttaja ei voi kuitenkaan olla sama kuin tutkinnon vastaanottaja. Tutkinnon ajankohdan ja paikan tutkittava sopii suoraan tutkinnon vastaanottajan kanssa ja ilmoittaa tälle käyttämänsä lähdekirjat. Tutkinnosta aiheutuvat kulut hoitaa tutkittava. Perustutkinnon (1.aste) hyväksytysti suoritettuaan hänestä tulee Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry:n jäsen. Jos tutkittava ei läpäise tutkintoa, hän voi uusia sen aikaisintaan kolmen (3) kuukauden kuluttua edellisestä tutkinnosta. 2. Tutkintovaatimukset Seuratanssinnopettajan perustutkinto - 1.aste Yleistä Tutkittavan tulee hallita tutkintovaatimuksissa olevat tanssit ja kuviot sekä miehenä että naisena. Mallisuoritus tanssitaan parin kanssa. Tutkittavalta edellytetään kykyä tehdä pieniä peruskuvioyhdistelmiä tutkijan pyytämissä tansseissa. Tutkittavalla on oltava käsitys sekä ryhmä- että yksilöohjauksen perusasioista ja erilaisista opetusmenetelmistä. Tutkittavan tulee antaa näyte opetustaidostaan erilaisia oppilaita ja ryhmiä koskien. Tutkittavalla tulee olla käsitys tutkintoon kuuluvien tanssilajien syntymisestä ja kehittymisestä nykyiseen muotoonsa. Tutkittavan tulee ymmärtää seuratanssimusiikin perusteet ja tanssirytmikohtaiset erityispiirteet. Tutkittavan tulee tietää eri tanssilajien tahtilajit sekä tempot, hallittava tutkintoon kuuluvien kuvioiden ajoitukset ja hänen on pystyttävä laskemaan iskut ja tahdit kuvioissa sekä lyhyissä kuvioyhdistelmissä. Tutkittavan on kyettävä näyttämään sekä lyhyesti selittämään seuraavat peruskäsitteet ja asiat: tutkintoon kuuluvien tanssien tanssiasennot ja otteet 1

2 vakio- ja latinalaistansseihin liittyvät yleiset ja tanssikohtaiset peruskäsitteet Tutkinnon kesto on noin kaksi tuntia (120min). Tutkija voi vastaanottaa vain yhden tutkinnon kerrallaan. 1. asteen tutkinnon eri osa-alueet: 1. Vakiotansseihin pohjautuvat tanssit Osa-alue sisältää suljetussa tanssiotteessa tanssittavia, tanssisalissa eteneviä seuratansseja sekä englantilaisten vakioimassa muodossa (ns. kansainväliset vakiotanssit) että niiden suomalaisia variaatioita ja muunnelmia. Kansainvälisten vakiotanssien lähdemateriaalina tulee olla joko Guy Howardin tai ISTD:n tekniikkakirja. 2. Latinalaistansseihin pohjautuvat tanssit Osa-alue sisältää sekä englantilaisten vakioimat latinalaistanssit (ns. kansainväliset latinalaistanssit) että niiden suomalaisia variaatioita ja muunnelmia. Lisäksi tutkintovaatimuksiin kuuluu kuubalainen salsa. Kansainvälisten latinalaistanssien lähdeteoksina tulee olla Walter Lairdin tekniikkakirja tai ISTD:n latinalaistanssien tekniikkakirjat. 3. Swingtansseihin pohjatuvat tanssit Osa-alue sisältää englantilaisten vakioiman Jiven, sen suomalaisen variaation Fuskun sekä alkeiskuviot Buggista. Jiven lähdeteoksena tulee käyttää joko Walter Lairdin tekniikkakirjaa tai ISTD:n latinalaistanssikirjaa. 4. Kansantansseihin pohjautuvat tanssit Osa-alue sisältää tavallisimmat elävässä tanssilavakulttuurissa käytössä olevat suomalaiseen kansantanssiperinteeseen pohjautuvat tanssit. 5. Juhlatanssit Osa-alue sisältää viisi yleisesti tohtoripromootioissa ja lukioiden vanhojen tansseissa käytettävää ns. hovitanssia. 6. Tanssileikit Tutkittavan tulee hallita kolme erityyppistä tanssileikkiä; esim. yksi rivitanssi, yksi piiritanssi, yksi parinvaihtotanssi. 2

3 n jatkotutkinto - 2.aste Tutkinnon tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa opettajan ammattitaitoa tutkittavan valinnan mukaisesti joko 1.asteen tanssilajeissa tai vapaasti valittavissa moduleissa. Opettaja voi halutessaan tarpeensa mukaan valita laajemman pohjan, jolloin modulit voi valita eri lajeista, tai hän voi syventää tietotaitoaan yhdessä valitsemassaan lajiperheessä. Tutkinto koostuu neljästä modulista, joista yksi on pakollinen ja kolme vapaasti valittavia. STOL ry:n seuratanssijaos määrittelee tutkinto-ohjeistuksessa ne yhteistyötahot, joiden koulutustarjonnasta tutkittava voi STOL:n oman koulutustarjonnan lisäksi valita haluamansa modulit. Yhteistyötahoiksi voi hyväksyä vain lajiliittoja, kattojärjestöjä tai opetushallituksen hyväksymiä tanssin ammatillisia koulutuksia. Myös IDTA:n (International Dance Teachers Association) tai ISTD:n (Imperial Society of Teachers of Dancing) associate- tason tutkinnot vakio- ja/tai latinalaistansseissa voivat toimia toisen asteen tutkintona. Tutkinto-ohjeistus päivitetään kalenterivuosittain siten, että se on voimassa tammikuun alusta joulukuun loppuun. Kandidaatti tekee valitsemistaan koulutuksista kirjallisen koulutussuunnitelman, jonka STOL ry:n seuratanssijaos hyväksyy. Käytyään hyväksytyt koulutukset ja saatuaan niistä kirjalliset todistukset, kandidaatti anoo diplomitutkintoa STOL ry:n hallitukselta, jonka jälkeen hallitus nimeää kandidaatille tutkijan. Varsinainen diplomitutkinto sisältää käytännön tentin ja kirjallisen osion. Käytännön tentissä kandidaatti antaa näytteen sekä tanssillisista että didaktisista taidoistaan opiskelemissaan lajeissa. Kirjallisessa osiossa hän osoittaa ymmärtävänsä opiskelemiensa lajien yhteyden suomalaiseen ja kansainväliseen tanssikulttuuriin sekä tanssilajeihin liittyvän musiikin peruselementit sekä kykenee soveltamaan didaktista tietoaan eri ikä- ja tasoryhmille soveltuvaksi. Tutkittavan tulee osata soveltaa paritanssin opetusta eri ikä- ja tasoryhmille sekä erityisryhmille. Tutkittavan tulee hallita valitsemiensa modulien erikoislajien perusteet sekä kuviomateriaalin, musiikin, tanssihistorian että opettamisen lähtökohdista. D. 2. asteen (diplomitutkintoon) kuuluvat modulit: Pakollinen moduli: Paritanssin didaktiikka (kontaktituntien vähimmäismäärä 24x45min) Sisältö: Seuratanssien opettamista eri ikäryhmille; lastentanssimateriaalia, ikääntyvien materiaalia, erityisryhmien materiaalia. Oppimistehtäviä, opetuksen seurantaa ja analysointia, käytännön harjoituksia. STOL:n seuratanssijaos pyrkii järjestämään kurssiin liittyvän koulutuksen joka toinen kalenterivuosi. Kurssin voi myös koota eri yhteistyöjärjestöjen koulutuksista; tällöin kokonaisuuden hyväksyy STOL:n seuratanssijaos. Vapaasti valittavat modulit: koulutuksen laajuus tulee kussakin modulissa olla vähintään 24 kontaktituntia (á 45min) / moduli. kurssit valitaan STOL:n tai sen yhteistyötahojen koulutustarjonnasta. STOL ry ilmoittaa seuraavan vuoden yhteistyötahot edellisen vuoden joulukuussa. kurssit hyväksytetään STOL ry:n seuratanssijaoksella. 3

4 3. Tutkinnon arviointi ja todistus Tutkinnon vastaanottaja arvioi tutkittavan suorituksen seuraavasti: 65 75p hyväksytty 75-85p hyvä p kiitettävä 1. asteen arviointi Lisäksi tutkittava saa tarkemman kirjallisen palautteen tutkinnon eri osa-alueista. Arviosta ei voi valittaa. Tutkinnon vastaanottaja laatii tutkinnosta raportin hallitukselle. Tutkittava saa hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta todistuksen, jonka allekirjoittavat STOL RY:n puheenjohtaja ja tutkinnon vastaanottaja. 2. asteen arviointi Lisäksi tutkittava saa tarkemman kirjallisen palautteen tutkinnon eri osa-alueista. Käytännön tutkinto ja kirjallinen osio arvioidaan erikseen; tutkinnon arvosana on näiden keskiarvo. Arviosta ei voi valittaa. Tutkinnon vastaanottaja laatii tutkinnosta raportin hallitukselle. Tutkittava saa hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta todistuksen, jonka allekirjoittavat STOL RY:n puheenjohtaja ja tutkinnon vastaanottaja. 4. Lähteet Maailman tanssinopetusohjelma WD&DSC Tanssiurheiluvalmennus, taso 1 A& P. Talvitie Ballroom Dancing Guy Howard /IDTA Ballroom Technique ISTD The Viennese Waltz Harry Smith-Hampshire Viennesse Waltz Technique ISTD Technique of Latin Dancing Walter Laird / IDTA Technique of Latin Dancing Supplement Walter Laird/IDTA Latin American cha cha, samba, rumba, paso doble, jive ISTD Opas opettajille / Paritanssin tuki ry + lääkintöhallitus Koulupaketti -sivujen paritanssimateriaali lisäksi tutkittava voi tutustua STOL ry:n jäsenkoulujen opetusmateriaaleihin 4

5 5. Tanssit ja kuviot 1. VAKIOTANSSEIHIN POHJAUTUVAT TANSSIT 1.1 VALSSIT a. Suomalainen valssi -vaihtoaskel -oikea ja vasen käännös b. Amerikkalainen valssi - perusaskel ( siksak) - avaus promenaadiin - ristiaskel c. Englantilainen hidas valssi (Howard, ISTD) - Closed changes - Natural turn - Natural Spin turn - Hesitation change - Progressive chasse to right - Outside change - Impetus turn, Open impetus turn - Weave from PP d. Wieninvalssi (Hampshire, ISTD) - Closed changes - Natural turn 1.2 FOKSIT a. Perusfoksi (ns. Social rhythm) - Perusaskeleet eteen ja taakse - Neljänneskäännökset - Oikea ja vasen keinukäännös - Oikea ja vasen pistokäännös - kuvioiden soveltaminen eri tempoisiin musiikkeihin b. Foxtrot (Howard, ISTD) - Feather step, feather finish, feather ending - Three step - Natural turn - Impetus turn, Open impetus turn - Weave from PP c. Quickstep (Howard, ISTD) - Quarter turn to right - Progressive chasse - Locksteps forward and backward - Natural pivot turn - Natural spin turn - Natural turn with hesitation - Chasse reverse turn 1.3 TANGOT a. Suomalainen tango - perusaskel eteen ja taakse - neljänneskäännökset - oikea ja vasen keinukäännös - oikea ja vasen pistokäännös - kuvioiden soveltaminen yhteen- ja ohiaskeltangossa b. Tango (Howard, ISTD) - Progressive side step - Rock on right foot, left foot - Progressive link - Closed promenade - Basic reverse turn - Open reverse turns; lady outside and lady in line - Four step - Natural rock turn - Natural promenade turn (2.aste) Open Impetus Weave from PP Telemark Open Telemark and Feather Ending Open Telemark-Natural Turn-Outside Swivel- Feather Ending Telemark Hover Telemark Natural Telemark Top Spin 1.4 HUMPAT a. Suomalainen humppa - vaihtoaskeleet b. Kävely- eli Kuviohumppa - kävely eteen ja taakse - avaus promenaadiin - ristiaskeleet - tytön pyöräytys kädenalta 1.5 BLUES - perusaskel eteen ja taakse ( 6 ja 8 iskun) - promenaadi - sivuaskel - tytön pyöräytys käden alta 5

6 2. LATINALAISTANSSEIHIN POHJAUTUVAT TANSSIT 2.1 SAMBA - seuraavat kuviot sekä vakioidussa muodossa ( Laird, ISTD) että sovellettuina suomalaiseen tanssikulttuuriin - Basic movements; natural and reverse - Whisks - Walks; promenade, side and stationary - Botafogos; travelling and shadow - Voltas; spot to right and left, travelling (criss cross) 2.2 CHA-CHA - seuraavat kuviot sekä vakioidussa muodossa ( Laird, ISTD) että sovellettuina suomalaiseen tanssikulttuuriin - Basic movements; closed and open - Checks from OPP, OCPP (New York) - Hand to hand - Spot turns to rigth and left - Shoulder to shoulder - Fan - Hockey stick - Alemana - Natural Top (ISTD) 2.3 RUMBA JA BOLERO a. Bolero (neliörumba) - perusaskel - eteen ja taakse liikkuminen perusaskeella - huiskut - olkapääkäännös - tytön pyöräytys käden alta - sivuaskel b. Rumba (Laird, ISTD) - seuraavat kuviot sekä vakioidussa muodossa (Laird, ISTD) että sovellettuina suomalaiseen tanssikulttuuriin - Basic movements; closed and open - Checks from OPP, OCPP (New York) - Hand to hand - Spot turns to rigth and left - Shoulder to shoulder - Fan - Hockey stick - Alemana - Natural Top 2.4 PASO DOBLE (Laird, ISTD) - Sur place - Basic movement - Chasses to right and left - Promenade - Promenade to counterpromenade - Sixteen / Huit - Promenade close - Separation - Attack / deplacements 3. SWINGTANSSEIHIN POHJAUTUVAT TANSSIT 3.1 Jive 3.2 Fusku 3.3 Bugg - seuraavat kuviot sekä vakioidussa muodossa (Laird, ISTD) että sovellettuina ko. tanssilajille ominaiseen muotoon - Change of place right to left - Change of place left to right - Change of hands behind back - Link, Link rock - Whip - Fallaway throwaway - Jive walks; slows and quicks - American spin - Rolling off the arm 4. KANSANTANSSEIHIN POHJAUTUVAT TANSSIT 4.1 Jenkka - hyppyjenkka ja vaihtoaskeljenkka - perusliikunta edeten - pyöriminen oikealle - pyöriminen vasemmalle 4.2 Polkka - perusaskeleena vaihtoaskel tai polkka-askel - liikkuminen perusaskeleella eteen - liikkuminen perusaskeleella taakse - oikea pyörintä - vasen pyörintä 4.3 Masurkka - eteneminen rinnakkain + paikanvaihto - oikea pyörintä polkalla - vasen pyörintä polkalla - oikea pyörintä valssilla - vasen pyörintä valssilla 5. JUHLATANSSIT 5.1 Poloneesi 5.2 Pas de Quatre 5.3 Pas d Espagne 5.4 Mignon 5.5 Cicapo 6. TANSSILEIKIT - kolme erilaista 2.5 Salsa - Pasos Basicos - Exhibela - Paseala - Dile que No - Guapea - Enchunfla - Bacilala 6

SAA KUULOSTAA SUHT MODERNILTA, VAIKKA SE ONKI TANSSIMUSIIKKIA TANSSITIETOUS TANSSIMUUSIKON APUVÄLINEENÄ

SAA KUULOSTAA SUHT MODERNILTA, VAIKKA SE ONKI TANSSIMUSIIKKIA TANSSITIETOUS TANSSIMUUSIKON APUVÄLINEENÄ SAA KUULOSTAA SUHT MODERNILTA, VAIKKA SE ONKI TANSSIMUSIIKKIA TANSSITIETOUS TANSSIMUUSIKON APUVÄLINEENÄ Annina Siltanen Jyväskylän yliopisto Musiikkikasvatus Pro Gradu -tutkielma Syksy 2008 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta Taiteen perusopetus Tanssi: yleinen oppimäärä 4.6.2006 1 1.1 Toiminta-ajatus Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirran taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tanssinopetuksen

Lisätiedot

LAVATANSSISEURA TANSSIKAS RY

LAVATANSSISEURA TANSSIKAS RY LAVATANSSISEURA TANSSIKAS RY JÄSENTIEDOTE 3 / 2013!Tanssikkaan seuravaatevalikoimaa on päivitetty. Mukana on mm. uusi Tanssikas-fleece! Tilausjärjestelmää on myös muutettu niin, että yksittäisten vaatteiden

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972.

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2006-2007 Toimittaja: Kannen suunnittelu: Hanna Pesonen Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 SISÄLLYS HYVÄ OPISKELIJA...5 OPISKELU LÄÄKETIETEELLISESSÄ

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 Sisällysluettelo HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA...1 1. HÄRMÄNMAAN

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Tämä opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti (määräys 41/011/2002) ja

Lisätiedot

Jäsentiedote 1 / 2011

Jäsentiedote 1 / 2011 Jäsentiedote 1 / 2011 Tervehdys! Kädessäsi on vuoden 2011 ensimmäinen jäsentiedote. Vuosi 2010 on laitettu muistojen arkistoihin, niin arki- kuin tanssimuistojenkin osalta. Haluamme kiittää kaikkia jäseniä,

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2015

OPINTO-OPAS 2012-2015 OPINTO-OPAS 2012-2015 LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö (MED) 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite: Lääketieteen yksikkö (Arvo) Lääkärinkatu 1 Lääketieteen yksikkö (B-rakennus)

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen

Lisätiedot