Oulun vedenhankinnan monitavoitearviointi Timo P Karjalainen Lauri Rantala Pekka Rossi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun vedenhankinnan monitavoitearviointi 20.11.2014. Timo P Karjalainen Lauri Rantala Pekka Rossi"

Transkriptio

1 Oulun vedenhankinnan monitavoitearviointi Timo P Karjalainen Lauri Rantala Pekka Rossi Oulun yliopisto Thule-instituutti Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä Esityksen sisältö Oulun vedenhankinnan historia Miksi monitavoitearviointia sovellettiin? Mitä tehtiin? Tulokset Päätös Mitä opittiin? 1

2 Taustat Vaatimus Ouluun varavesijärjestelmän rakentamista Taustalla yli 20-vuotinen kädenvääntö Viinivaaran pohjavedestä (korvataan Oulujoen pintavesi) Kielteiset luontovaikutukset, vaihtoehtojen puute, siirtomaapolitiikka, hallinto-oikeuden kielteinen päätös Vedenhankinnan (varavesijärjestelmä) vaihtoehtojen monitavoitearviointi yliopiston omalla tutkimusrahoituksella v Taustalla konsultin selvitys mahdollisista vaihtoehdoista Tavoite Luoda foorumi ja strukturoitu prosessi, jossa asianosaiset yhdessä keskustelevat Oulun vedenhankinnan tavoitteista, vaihtoehdoista ja keinoista niiden saavuttamiseksi Avustaa Oulun kaupungin päätöksentekoa 2

3 Vuorovaikutteinen ympäristösuunnittelu konfliktitilanteessa: Vuorovaikutus: väittely, dialogi ja sovittelu 1. Väittely 2. Dialogi, vuoropuhelu ja -vaikutus Tavoitteena ymmärrys eri osapuolten tavoitteista ja mahdollisuuksista niiden saavuttamiseksi 3. Sovittelu Tavoitteena intressien yhteensovittaminen ja yhteisymmärrys tavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä, joilla hanketta toteutetaan Monitavoitearviointi - resurssit Oulun yliopiston Thule-instituutti vastasi toteutuksesta yhdessä vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän kanssa Monitavoitearviointia ei ole tilattu, vaan lähtökohtana oli yliopiston oma tutkimusintressi Rahoitus: AQVI-hanke (Suomen Akatemia) /IMPERIA-hanke (ministeriöt+eu) 3

4 Osallistuva monitavoitearviointi Menetelmä, jossa päättäjät, sidosryhmät ja asiantuntijat yhdessä suunnittelevat ja arvioivat monimutkaisia ongelmia Vaikutusten arvioon yhdistetään eri osapuolten tavoitteet ja arvot Keskustelua jäsentävä kehikko, oppiminen ja toisten näkökulmien ymmärtäminen, läpinäkyvyys, sosiaalinen hyväksyttävyys Kuntapäättäjät mukaan arviointiin Tiedon ja päätöksenteon kuilun kaventaminen Monitavoitearviointi Tieto Mallinnukset Kyselyt Haastattelut Selvitykset Asiantuntija arviot Sidosryhmien/päätoksentekijöiden näkemykset ja arvot Kiinnostus Arvot Näkemykset Tavoitteet Arviointiprosessi Merkittävyyden arviointi eri näkökulmista Kokonaiskuva Erimielisyydet ja yhtenevät näkemykset Tärkeimmät tavoitteet HENKILÖKOHTAINEN JA SOSIAALINEN OPPIMINEN

5 Mitä teimme? Päätöstukiryhmän kokoukset (3 kpl) Asiantuntija-arvioinnit (yli 50 haastattelua ja tapaamista, kirjallisuus, maastokäynnit) Vaihtoehtojen vertailu 11000m³/vrk määrillä Valtuustoryhmien tapaamiset Lähikuntien tapaamiset Yleisötilaisuudet (4 kpl) Henkilökohtainen yhteydenpito Nettisivujen ylläpito ja tiedottaminen Loppuraportti ja kaikki materiaali: Päättäjien edustus Päätöstukiryhmässä (14 päättäjää + asiantuntijat) olivat edustettuna kaikki päätöksenteon portaat Oulun vesi liikelaitos Liikelaitosten johtokunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 5

6 6

7 Vaihtoehtojen arviointitekijät Turvallisuus Pohjaveden määrä ja laatu Oulun vedenhankinnan kestävä toteutus Maankäyttö Luontovaikutukset Virkistyskäyttö, Metsätalous, Poronhoito, Turvetuotanto, Maa ainesten otto, Matkailu Lähteet Suot Joet ja purot Kustannukset Kokonaiskustannukset Veden hinta 7

8 Vaikutukset: Turvallisuus 0= ei vaikutusta, + vähäinen, ++ kohtalainen, +++ suuri, ++++ erittäin suuri myönteinen vaikutus Turvallisuus Saatavan pohjaveden määrä (m 3 /vrk) VE0+ Iijoki VE1 Viinivaara VE2 Yli Ii VE3 Hajautettu Saatavan pohjaveden laatu (+) + Turvallisuus (+) ++ Turvallisuutta nostaa pohjavesivaihtoehto, pohjavesialueen koko (antoisuus myös kuivina kausina), veden laatu (puhdistamisen tarve) ja pohjavesialueen pieni saastumisen riski. Vaikutukset: Maankäyttö 0= ei vaikutusta, vähäinen, kohtalainen, suuri, erittäin suuri kielteinen vaikutus Maankäyttö VE0+ Iijoki VE1 Viinivaara VE2 Yli Ii VE3 Hajautettu Virkistyskäyttö 0 Metsätalous 0 0 Poronhoito 0 0 Matkailu Maa ainesten otto Vaikutukset maankäyttöön arvioitu kaikissa vaihtoehdoissa yleisellä tasolla vähäiseksi, mutta konkreettiset paikalliset vaikutukset (kaivojen kuivuminen, putkilinjastot, aidatut alueet jne.) huolettavat pohjavesialueella asuvia ihmisiä 8

9 Vaikutukset: Luonto Luonto 0= ei vaikutusta, vähäinen, kohtalainen, suuri, erittäin suuri kielteinen vaikutus *Kuivina kausina vaikutuksia lähteisiin voidaan lieventää vedenottomäärää vähentämällä VE0+ Iijoki VE1 Viinivaara VE2 Yli Ii VE3 Hajautettu Vaikutukset lähteisiin 0 ( )* Vaikutukset soihin 0 Vaikutukset purojen ja jokien virtaamiin Vaikutukset vesienhoidon tilaluokituksiin 0 Ei Ei Ei Ei Luontovaikutukset merkittävä tekijä. Viinivaaran vaihtoehdon vaikutukset luontoon on arvioitu kielteisimmäksi, koska pienetkin vaikutukset ovat merkittäviä Naturan ja alueen harvinaisen lähde- ja suoluonnon vuoksi. 9

10 Vaikutukset: Talous Talous VE0+ Iijoki VE1 Viinivaara VE2 Yli Ii VE3 Hajautettu Investointikustannus (milj. ) 16,4 31,6 33,3 24,5 Varajärjestelmän investointikustannus + käyttökustannukset 30 v ajalta (milj. ) 62,5 51,1 56,5 71,9 69,9 Vesilaskun korotus / 4 hlön perhe/ vuosi * *Iijoen vaihtoehdossa nykyisten pintavesilaitosten muita vaihtoehtoja suurempi investointija kunnostustarve nostaa kustannuksia Vesilaskun korotuksessa on huomioitu nykyisten pintavesilaitosten vähäisemmästä käytöstä koituvat säästöt Tulos: Näkökulmat Monitavoitearvioinnin tulokset eri näkökulmat kertovat eri tavoitteiden painotuksista ja siitä, kuinka hyvin vaihtoehdot toteuttavat näitä tavoitteita: Turvallisuus ja talous: Viinivaara Luonto ja maankäyttö: Iijoki Turvallisuus ja luonto: Yli-Ii Tärkeimmät tavoitteet arvioinnin perusteella ovat turvallisuus ja vähäiset luontovaikutukset 10

11 Tavoitteiden tärkeys/vaikutusten merkittävyys - tekijöiden painotusten kokonaissumma 1200 Arviointitekijöiden painotus: summa Turvallisuus Maankäyttö Luonto Talous Monitavoitearvioinnin tulokset näkökulmat - Turvallisuus ja talous Turvallisuustavoite korostuu varavesiratkaisun tulee perustua pohjaveteen. Talous painottuu = kustannustehokkuus käyttökustannusten säästöt (esim. kemikaalit) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 VE1: Viinivaara VE2: Yli Ii VE3: VE0+: Iijoki Hajautettu Turvallisuus Maankäyttö Luonto Talous 11

12 Monitavoitearvioinnin tulokset näkökulmat - Turvallisuus ja talous Turvallisuustavoite korostuu varavesiratkaisun tulee perustua pohjaveteen. Talous painottuu = kustannustehokkuus käyttökustannusten säästöt (esim. kemikaalit) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 VE1: Viinivaara VE2: Yli Ii VE3: VE0+: Iijoki Hajautettu Turvallisuus Maankäyttö Luonto Talous Monitavoitearvioinnin tulokset näkökulmat - Luonto ja maankäyttö Luontovaikutukset korostuvat, samoin maankäyttö Pintavesivaihtoehto painottuu, koska siinä ei vaikutuksia näihin - pienin paha 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Turvallisuus Maankäyttö Luonto Talous 0 VE1: Viinivaara VE2: Yli Ii VE3: VE0+: Iijoki Hajautettu 12

13 Monitavoitearvioinnin tulokset näkökulmat - Turvallisuus ja luonto 1. Turvallisuus 2. Luonto 3. Maankäyttö 1 0,8 Osa painottaa turvallisuutta vahvasti 0,4 ja näkee, että pintavesi ei ole vaihtoehto, 0,2 luontovaikutukset korostuvat myös. 0 0,6 VE1: Viinivaara VE2: Yli Ii VE3: VE0+: Iijoki Hajautettu Turvallisuus Maankäyttö Luonto Talous Vaihtoehdon hyvyys 1 Monitavoitearvioinnin - vaihtoehtojen hyvyys 0,9 Yli Ii 0,8 Iijoki 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Viinivaara Päätöstukiryhmän jäsen VE1: Viinivaara VE2: Yli Ii VE3: Hajautettu VE0+: Iijoki 13

14 Monitavoitearvioinnin tulokset Monitavoitearvioinnin ei osoittanut selkeästi yhtä parasta vaihtoehtoa Vaihtoehtojen paremmuusjärjestys vaihteli vastaajan arvotusten painotuksista riippuen Suositus monitavoitearvioinnin tulosten, riskitarkastelun ja teknisten ratkaisujen perusteella: Yli-Ii tai Viinivaara ensisijainen ratkaisu, Oulun lähialueet (hajautettu) täydentävä ratkaisu Viinivaara: toteuttaa turvallisuutta ja taloutta, mutta luontovaikutukset herättävät huolta + Turvallisin (veden laatu ja määrä), tutkituin ja kustannuksiltaan taloudellisin ratkaisu Huoli vaikutuksista lähteisiin, virtaamiin, järvien vedenpinnan korkeuksiin ja laadun muutoksiin, jotka ovat suoraan yhteydessä sosiaalisiin vaikutuksiin Sijaitsee Pudasjärven ja Utajärven kuntien alueella, jotka eivät koe hyötyvänsä hankkeesta ja suhtautuvat vedenottoon sen vuoksi kriittisesti Riski luvan saamiseksi Kiiminkijoen Naturan tai lähdevaikutusten vuoksi 14

15 Yli-Ii: toteuttaa tasaisesti kaikkia tavoitteita + Yli-Ii on turvallisuuden kannalta hyvä, vaihtoehdolla on todennäköisesti vähäiset luontovaikutukset ja se sijaitsee osin Oulun alueella (osin Pudasjärven alueella) + Hyväksyttävin vaihtoehto päätöstukiryhmän mielestä Järjestelmä käytössä mahdollisesti vasta 9-14 vuoden kuluttua (muut vaihtoehdot 5-7 vuotta) Epävarmuutta veden laadun ja riittävyyden suhteen (geologinen selvitys tällä hetkellä puutteellista). Jos vesi on heikkolaatuista ja sitä joudutaan puhdistamaan, kustannukset kasvavat 15 milj. / 30 vuotta (vaikutus nelihenkisen perheen vesilaskuun +14 / vuosi) Oulun lähialueen pohjavesialueet (hajautettu): sopivat täydentäväksi ratkaisuksi + Oulun omalla alueella ja puolet alueista jo nykyään vedenoton piirissä Ylikiimingin harjujakso (5500m³/vrk) kriittinen: saadaanko tarpeeksi vettä ja tuleeko Natura vastaan? Mahdolliset korvaavat alueet (mm. Arkala, Muhoksen suunta) nostavat huomattavasti kustannuksia Heikkolaatuisen pohjaveden puhdistamisen tarpeesta johtuvat korkeat käyttökustannukset (vaatii 4-5 erillistä pohjaveden puhdistuslaitosta) Teknisesti haastavaa jakaa eri alueiden pohjavedet koko kaupungin alueelle 15

16 Vaihtoehtojen riskit Esiintymistodennäköisyys / seurausten vakavuus Riski/VE VE 1 Viinivaara VE2 Yli Ii VE 3 Hajautettu Lupa Mahdollinen/ vakava = Merkittävä riski Epätodennäköinen/ haitallinen = Vähäinen riski Mahdollinen/ Haitallinen = Vähäinen riski Veden riittävyys (turvallisuus) Epätodennäköinen/ Haitallinen = Vähäinen riski Mahdollinen/ Haitallinen = Kohtalainen riski Mahdollinen/ Haitallinen = Kohtalainen riski Kustannusten nousu Epätodennäköinen/ vähäinen = Merkityksetön riski Mahdollinen/ haitallinen = Kohtalainen riski Mahdollinen/ Vakava = Merkittävä riski Riskien hallinta Viinivaara: Kuivien kausien huomioiminen luvassa Vedenotto alhaalta ylös luontovaikutusten mukaisesti Rinnakkainen etenemistie toisen vaihtoehdon kanssa Yli-Ii: Selvityksiin panostaminen Rinnakkainen etenemistie toisen vaihtoehdon kanssa Hajautettu: Valmistautuminen huomattavaan kustannusten nousuun (vettä haettava riskin toteutuessa kaukaa) 16

17 Yhteenveto Yli-Ii tai Viinivaara ensisijainen ratkaisu, mutta Viinivaara edellyttää luontovaikutusten lieventämiseen kohdistuvia varotoimenpiteitä Hajautettu: täydentävä ratkaisu Iijoki viimeinen vaihtoehto (heikko turvallisuus, vain kustannuserä, pienin paha ) Riskien hallinnan ja ajan säästön näkökulmasta kannattaa pohtia päällekkäisen selvittelyn mahdollisuutta, kunnes tietoa on enemmän Neuvottelujen aloittaminen Pudasjärven/Utajärven kanssa tärkeää (yhteistyö, kompensaatiot, yksityiskohtaiset vaikutukset paikallisten ihmisten elinkeinoon) Yhteydenpito niiden Oulun alueen yhteistyöryhmien kanssa, joihin vedenotto vaikuttaa Päätöksenteko Oulun Vesi liikelaitos esitti johtokunnalle Viinivaaran vaihtoehtoa Liikelaitosten johtokunta äänesti hajautetun vaihtoehdon puolesta äänin 4-3 Kaupunginhallitukselle esitettiin edelleen Viinivaaraa ja asiaa käsiteltiin kolmessa istunnossa Kaupunginhallitus päätti lopulta lykätä lopullista päätöksentekoa ja tutkia paremmin Yli-Iitä ja hajautettua vaihtoehtoa Viinivaaran kannattajat kokosivat nimilistan kaupunginvaltuustossa (yli ¼ valtuutetuista) ja haluavat asian uuteen käsittelyyn 17

18 Missä määrin monitavoitearviointi onnistui luomaan aitoa dialogia? Monitavoitearviointi nosti esille muutkin vaihtoehdot ja prosessia kiiteltiin, mutta päätöksenteko miellettiin yhä vaikeaksi Kahdenkeskiset ja pienryhmäkeskustelut koettiin erittäin tärkeäksi aidon dialogin, oppimisen ja luottamuksen rakentamisen kannalta Tiedollisia kiistoja vähän, mutta kysymykset, joihin ei voitu antaa yksiselitteistä vastausta, dominoivat keskustelua (Natura, uusi vesilaki ja paikallisten oikeudet) Miksi dialogi ei toiminut kaikilta osin ja päätöksenteko politisoitui? Päätöstukiryhmässä ei ollut edustettuna kaikkien vaihtoehtojen kuntien edustajat Neuvottelut hyödyistä, haitoista ja yhteistyöstä eivät alkaneet, eikä Oulun kaupungin virkamiehiin luotettu Pelko, epäluottamus ja vanhat kaunat laukaisivat poliittisen aktivoitumisen 18

19 Päätelmä Luottamuksen rakentaminen ja intressiristiriitojen ratkaisu etusijalla, vain se mahdollistaa faktaperusteisen dialogin Oulun yliopiston hankkeet: Kiitos! Dos. Timo P Karjalainen Tutkija Lauri Rantala Tutkija Pekka Rossi Pohjavesien ja niistä riippuvien ekosysteemien kestävä hallinta (AQVI) (Suomen Akatemia, ) Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA) (EU Life ) 19

20 Elitistinen demokratia Ihmistä varten --> professiot ja päättäjät keskeisessä asemassa, suodattavat tiedon Osallistava demokratia Ihmisten kautta --> Joku osallistaa sinut, 'potkii mukaan', oppiminen, kasvattaminen, tehdään aktiivisia kansalaisia Deliberatiivinen demokratia (Julkisen harkinnan demokratia) Ihmisten kanssa --> objektiivisen ja ymmärrettävän tiedon välittämistä ja hyödyntämistä --> julkista ja läpinäkyvää keskustelua --> kollektiivista oppimista --> oikeutusta ja hyväksyttävyyttä 20

Deliberatiivisen demokratian T&K-päivä 30.10.2014 ABSTRAKTIT

Deliberatiivisen demokratian T&K-päivä 30.10.2014 ABSTRAKTIT Deliberatiivisen demokratian T&K-päivä 30.10.2014 ABSTRAKTIT TYÖRYHMÄ 1. Lähidemokratia ja osallisuuden johtaminen Työryhmän vetäjä Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto Osallisuuden johtaminen työelämässä:

Lisätiedot

Avainsanat: ympäristökonflikti, tarinalinja, diskurssi, valta, toimijuus ja ympäristöpolitiikka.

Avainsanat: ympäristökonflikti, tarinalinja, diskurssi, valta, toimijuus ja ympäristöpolitiikka. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Viinivaaran pohjavesikysymys: Yhtenäinen valtadiskurssi ja vastadiskurssien kirjo Tekijä: Rita Junes Koulutusohjelma/oppiaine: Sosiologia Työn

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi

Etelä Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi Etelä Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi Toukokuu 2014 Julkaisu B:59 ISBN 978 951 766 223 9 ISSN 1239 0607 Etelä Pohjanmaan liitto

Lisätiedot

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma Matleena Kujala

Lisätiedot

Hankkeesta vastaavan käyttämä konsultti: WSP Environmental Oy, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki

Hankkeesta vastaavan käyttämä konsultti: WSP Environmental Oy, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki Lausunto dnro KASELY/39/07.04/2010 Kaakkois-Suomi 30.9.2011 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi PL 302 53101 Lappeenranta Viite: YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA,

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO Päiväys Datum Dnro Dnr 29.4.2008 PPO-2007-R-5-531 PVO-Vesivoima Oy Virkkulantie 207 91100 Ii Viite / Hänvisning Asia / Ärende Lausunto Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YHTEYSVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Katri Haila, Riitta Kettunen,

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi

YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi SUOMEN YMPÄRISTÖ 18 2010 YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi YMPÄRISTÖN- SUOJELU Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toimivuus ja kehittämistarpeet Jorma Jantunen Pekka Hokkanen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin toteutus voidaan jäsentää seitsemään vaiheeseen:

ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin toteutus voidaan jäsentää seitsemään vaiheeseen: IVA Ihmisiin Kohdistuvien Vaikutusten Arviointi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin toteutus voidaan jäsentää seitsemään vaiheeseen: 1. Tarpeellisuus 2. Tiedonhaku 7. Seuranta 3. Vaikutusten tunnistaminen

Lisätiedot

Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta

Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 15/2013 Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta Pekka Salminen (Locus Vinum) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Vihreän talouden toimintamalli

Vihreän talouden toimintamalli 168 Vihreän talouden toimintamalli Tapaustutkimus Sodankylästä Laura Kitti, Ulla Ovaska, Olli Wuori (toim.) 168 Vihreän talouden toimintamalli Tapaustutkimus Sodankylästä Laura Kitti, Ulla Ovaska, Olli

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

Työkalu ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin

Työkalu ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma Työkalu ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin Vesa Riekkinen Valvoja: Professori Raimo P. Hämäläinen

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi 6.3.2014 Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 14.12.2010 kokouksessaan Hyvä hallintotapa -asiakirjan suosituksena Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä

Lisätiedot

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa 2015 TERHI LUUKKONEN TUULI RANTALA Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa HAVAINTOJA HYVINKÄÄLTÄ JA MAAILMALTA Terhi Luukkonen, Tuuli Rantala Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON VESI OY LIIKELAITOS KOUVOLAN VESI Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

KYMENLAAKSON VESI OY LIIKELAITOS KOUVOLAN VESI Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 16X172206 20.12.2013 KYMENLAAKSON VESI OY LIIKELAITOS KOUVOLAN VESI Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Lisätiedot

MASTRA. Strategiaa vai taktiikkaa maakuntakaavoituksen vaikuttavuuden kehittäminen. Osat A ja B: Joukkouttaminen, strategiset valinnat

MASTRA. Strategiaa vai taktiikkaa maakuntakaavoituksen vaikuttavuuden kehittäminen. Osat A ja B: Joukkouttaminen, strategiset valinnat MASTRA Strategiaa vai taktiikkaa maakuntakaavoituksen vaikuttavuuden kehittäminen Osat A ja B: Joukkouttaminen, strategiset valinnat TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ 9.2.2015 Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-311-2

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Sanna Anttila, Toni Hyytinen & Jouni Kivistö-Rahnasto Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Johdanto Arvioidussa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee

Lisätiedot