1/8 LIITE 3 PALVELUN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/8 LIITE 3 PALVELUN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET"

Transkriptio

1 1/8 LIITE 3 PALVELUN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET PALVELULLE ASETETTAVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET - Tässä liitteessä palveluntuottaja vastaa jokaiseen kohtaan, täyttyykö vaatimus vai ei. Mikäli vaatimus ei toteudu, palveluntuottaja suljetaan kilpailusta. - Palveluntuottaja liittää tässä liitteessä vaaditut selvitykset tarjouksensa antamaansa palvelunkuvaukseen (liitteeseen 4) VAATIMUS 1. Asumisyksikön sijainti Asumisyksikkö sijaitsee enintään 50 km etäisyydellä Kirkkonummen keskustasta osoitteesta Virkatie 1, Kirkkonummi. 2. Asumisyksikköön muuttaminen Asumisyksikköön muuttaminen valmistellaan yhteistyössä asukkaan ja omaisen kanssa. Tutustumiskäynti on mahdollinen ennen asukkaan muuttamista yksikköön. 3. Toimitilat 3.1. Toimitilat soveltuvat vanhusten asumispalveluun ja Etelä- Suomen lääninhallitus/aluehallintovirasto on hyväksynyt ne. 3.2 Esteettömyys. Asumisyksikön asukkaille tarkoitetut tilat sopivat liikuntarajoitteisille, apuvälineitä käyttäville henkilöille. Jos tilat ovat useassa tasossa, tasojen välillä on hissi, johon mahtuu asukkaan sänky Asuinhuoneet. Yksikössä jokaisella asukkaalla on pääsääntöisesti yhden hengen huone. 10 prosenttia yksikön asukaspaikoista voi sijaita kahden hengen huoneissa ja niihin sijoitetaan asukkaat vain perustellusta syystä (esimerkiksi aviopari tai molempien asukkaiden toivomus). Asukas kalustaa huoneensa itse Palveluntuottaja huolehtii, että huoneissa on riittävä valaistus WC- ja peseytymistilat. Invamitoitukset täyttäviä wc- ja pesutiloja on vähintään yksi 15 asukasta kohden ja wc-tiloja yhteensä 1 wc/ 4 asukasta. Pesutiloissa on riittävästi tukikaiteita ja saunassa kiukaan edessä on suojakaide. Myös vuodepotilaan suihkuttaminen voidaan järjestää asumisyksikössä Yhteiset tilat. Asumisyksikössä on kaikille asukkaille tarkoitetut, viihtyisät ja valoisat yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat. Tilat tukevat sosiaalista kanssakäymistä Keittiötilat. Asukkailta ja muilta kuin hygieniapassin omaavilta henkilöiltä (Elintarvikelaki) on pääsy estetty keittiötiloihin Piha- ja ulkoilutilat Asumisyksikössä on turvallisen ulkona oleskelun mahdollistava terassi, patio, suuri parveke tai piha-alue. VAATIMUSTEN TOTEUTUMINEN JA SELVITYKSET

2 2/8 Asumisyksikön piha-alue on turvallinen ja kulkureiteillä on helppo liikkua kaikkina vuodenaikoina. Henkilökunta valvoo pihan toimintaa. Pihan tulee olla aidattu asianmukaisesti. 4. Turvallisuus 4.1. Turvallisuussuunnitelma Asumisyksikössä on tehty riskienkartoitus ja laadittu kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmaan kuuluvat palo- ja pelastussuunnitelma, toimintaohje väkivallan uhan varalle sekä ensiapusuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmassa on sovittu menettelytavat ja vastuuhenkilöt erityis- ja onnettomuustilanteissa. Henkilökunnalle on laadittu selkeät kirjalliset ohjeet erityistilanteiden varalle. Henkilökunta harjoittelee tilanteissa toimimista säännöllisesti. Harjoitukset ja korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan (evakuointisuunnitelma ja harjoitukset, kadonneen asukkaan etsintä ja ilmoitukset viranomaisille ja omaisille, ensiaputilanteet, uhkaavat tilanteet, väkivaltatilanteet jne.) Riskienkartoitus ja turvallisuussuunnitelma tarkistetaan vuosittain Turvallisuuskoulutussuunnitelma Asumisyksikössä on turvallisuuskoulutussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti Paloturvallisuus Palotarkastukset on tehty ja tehdään säännöllisesti, paloturvallisuusvälineistö on riittävä ja evakuointi- ja sammutusharjoituksia on pidetty ja pidetään säännöllisesti. 4.4.Kulunvalvonta Asumisyksikön ulko-ovissa on asukkaan poistumisen ilmaiseva kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmä tai asiakkaan huomaamatta poistuminen on muutoin estetty. Poistuminen avattavien (tuuletus)ikkunoiden kautta on estetty esim. ritilöillä tai rajoittimella, joka estää ikkunaa avautumasta kokonaan. Asumisyksikössä on kirjallinen ohje siitä, miten asukkaan liikkumisvapautta rajoitetaan, mikäli se on hänen oman turvallisuutensa takia välttämätöntä. 4.5 Vaarallisen aineiden säilytys Lääkkeet ja muut turvallista säilytystä edellyttävät hoitotarvikkeet sekä puhdistusaineet säilytetään lukituissa tiloissa, niiden säilytyksestä säädetyllä tavalla. 4.6 Lääkehoidon turvallisuus Asumisyksikössä on sosiaali- ja terveysministeriön oppaan mukainen kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma (Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32). Liite: Turvallisuussuunnitelma (Aloittavilta yksiköiltä alustava suunnitelma) Liite: Turvallisuuskoulutussuunnitelma Liite: Viimeisimmän palotarkastuksen pöytäkirja Liite: Kuvaus kulunvalvonnasta. Liite: Asukkaan liikkumisvapauden rajoittaminen Liite: Lääkehuoltosuunnitelma Yksikössä on nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö Tietosuoja ja tietoturva Toiminta ja toimintaympäristö täyttävät lain vaatimat tietosuoja- ja

3 3/8 tietoturvavaatimukset Poikkeusolot Yksikkö on osa kunnan poikkeusolojen suunnitelmaa. Asukkaista huolehditaan myös poikkeusoloissa. 5. Siivous 5.1. Siivoussuunnitelma Asumisyksikössä on kirjallinen siivoussuunnitelma, jossa on määritelty puhtaustaso, vastuut, tehtävät ja siivousaikataulu Kosketuseristysosaaminen Siivousta hoitavalla henkilökunnalla sekä hoitohenkilökunnalla on riittävä osaaminen kosketuseristystapauksien hoitoa varten. Tavanomaiset varotoimenpiteet toteutuvat aina Tilojen siisteys Asumisyksikön yhteisten tilojen sekä asukashuoneiden yleisilme on siisti. 6. Jätehuolto Yksikössä on kirjallinen jätehuoltosuunnitelma, jossa on ohjeistettu jätteiden lajittelu sekä ongelmajätteiden asianmukainen käsittely sekä jätteiden keräykseen toimittaminen. Terveydenhuollon jätteiden käsittelyssä noudatetaan Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen laatimaa jätehuolto-ohjelmaa. 7. Henkilöstö 7.1 Henkilöstön määrä ja rakenne. Hoitohenkilöstö täyttää ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset. Liite: Siivoussuunnitelma Liite: Jätehuoltosuunnitelma Asumisyksiköllä on oma sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saanut hoitohenkilökunta. Koulutetun hoitohenkilökunnan mitoitus välittömässä hoitotyössä on vähintään 0,55 /asukas tehostetun asumispalvelun yksikössä ja vähintään 0,65 vaativan dementiahoivan yksikössä. (Henkilöstömitoitus ilmaisee sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen henkilökunnan määrän suhteessa aluehallintoviraston asumisyksikölle vahvistamaan viralliseen paikkalukuun. Mitoitukseen lasketaan henkilön työpanos siltä osin kuin hän osallistuu välittömään hoitotyöhön.) Asumisyksiköllä on suunnitelma hallinnollisten tehtävien ja huolto- ja tukitoimintojen järjestämisestä. Asumisyksikön vastuuhenkilö on nimetty ja hän työskentelee yksikössä täysipäiväisesti. Hänellä on sosiaali- tai terveysalan soveltuvaa korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotason tutkinto, vanhustyön tuntemusta (vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus) sekä riittävä johtamistaito (vähintään yhden (1) vuoden työkokemus) Liite: Kuvaus henkilöstön määrästä ja henkilöstörakenteesta sekä tehtävien jaosta. Liite: Kuvaus hallinnollisten, huoltoja tukitoimintojen järjestämisestä. Liite: Asumisyksikön vastuuhenkilö (cv tai vastaava kuvaus) Asumisyksikössä on jokaisena arkipäivänä työssä vähintään yksi vakinaisessa työsuhteessa oleva terveydenhuollon opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut Valviran rekisteriin merkitty sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Yksikön sairaanhoidollinen osaaminen vastaa asukkaiden hoidon tarvetta

4 4/8 tarvetta. Hoitohenkilökunnan työvuorot on järjestetty tarkoituksenmukaisesti eri vuorokauden aikoina asukkaiden tarpeiden mukaisesti niin, että henkilökuntaa on paikalla riittävästi avustamaan asukkaita päivittäisissä toimissa. Jokaisessa työvuorossa on nimetty vastuuhoitaja, jolla sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Liite: Suunnitelma henkilökunnan jakamisesta eri työvuoroihin arkena ja viikonloppuna Palvelu toimii häiriöttömästi myös poikkeavissa tilanteissa, kuten loma-aikoina ja äkillisissä sairauspoissaoloissa. Palveluntuottajan omalla ateria- ja siivouspalveluista vastaavalla henkilöstöllä on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä koulutus ja ammatillinen pätevyys Henkilöstön perehdytys Asumisyksikössä on kirjallinen perehdytysohjelma, joka tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaaminen on asukkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla. Asumisyksikössä on kirjallinen suunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämiseksi (sis. koulutussuunnitelman), joka päivitetään vuosittain. Liite: Perehdytysohjelma Vuosittaisen täydennyskoulutuksen järjestämisessä noudatetaan sosiaalialan täydennyskoulutusvelvoitetta. Määrä on riippuvainen työntekijän peruskoulutuksen pituudesta, toimenkuvasta ja sen muuttumisesta, työn vaativuudesta ja ammatillisista kehittymistarpeista. Asumisyksikössä seurataan täydennyskoulutuksen toteutumista. 8. Asukkaan hoito 8.1. Kieli Joka työvuorossa on vähintään yksi hyvin suomen kieltä taitava työntekijä. Asukas ja omainen saavat palvelua omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi. Tilaaja varaa mahdollisuuden testata käytännössä työntekijöiden kielitaitoa Hoito- ja palvelusuunnitelma Yhteistyössä asukkaan ja hänen omaistensa kanssa palveluntuottaja laatii kirjallisen hoito- ja palvelusuunnitelman yhden kuukauden kuluessa asiakkaan saapumisesta asumispalveluyksikköön. Lähtökohtana ovat asukkaan omat voimavarat ja niiden käyttö. Suunnitelma sisältää asukkaan elämänkaaritiedot, voimavarakartoituksen, suunnitelman yksilöllisestä ohjauksesta, neuvonnasta, toimintakyvyn ylläpitämisestä, kuntoutuksesta ja apuvälineiden käytöstä. Suunnitelman allekirjoittavat asukas ja/tai hänen asioidensa hoitaja ja hoitoon osallistuvat tahot. Suunnitelma tarkastetaan aina asukkaan tilanteen muuttuessa ja kuitenkin vähintään yhden vuoden välein. Kirkkonummen kunnan edustaja osallistuu suunnitelman tekemiseen.

5 5/8 Päivittäinen asiakastietojen kirjaaminen on asukkaan käyttäytymistä ja toimintakykyä kuvailevaa ja arvioivaa sekä perustuu hoito- ja pal- velusuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin Oma/vastuuhoitaja Asukkaalle on nimetty oma-/vastuuhoitaja. Omahoitajan tehtävät on määritelty kirjallisesti. Omaiset tuntevat oma-/vastuuhoitajan ja hänen tehtävänsä Toimintakykyä edistävä työote ja viriketoiminta Toiminnassa toteutetaan toimintakykyä edistävää kuntouttavaa työotetta, jolla tuetaan asukkaan itsenäistä selviytymistä ja vahvistetaan omatoimisuutta kannustamalla ja tukemalla omien voimavarojen käyttöön. Asukkaan elämää ja liikkumista ei aiheetta rajoiteta. Liite: Oma/vastuuhoitajan tehtävät Koko henkilökunta tuntee ja on sitoutunut toimintakykyä edistävään työotteeseen. Toimintakykyä edistävä työote toteutuu asukkaan päivittäisiä toimintoja tukevana käytäntönä. Sen avulla tuetaan asukkaan fyysistä suoriutumista ja toimintakykyä. Asukkaita motivoidaan omatoimiseen liikkumiseen ja heille järjestetään sopivia liikuntaryhmiä. Omaisten osallistumista asukkaiden arkeen ja hoitoon tuetaan. Henkilöstö edistää asukkaiden kiinnostusta ympäristöönsä ja asuinyhteisöönsä. Henkilökunta edistää asukkaan yhteydenpitoa hänen sosiaalisiin verkostoihinsa. Asukkaan harrastukset ja sosiaaliset tarpeet otetaan huomioon. Asukkaalle järjestetään henkistä ja hengellistä tukea hänen niin halutessaan. Asukkaalla on mahdollisuus säännölliseen raittiissa ulkoilmassa oleskeluun päivittäin ja ulkona liikkumiseen vähintään kerran kahdessa viikossa. Asumisyksikössä on kirjallinen suunnitelma asukkaiden ulkoilusta. Kulttuuri- ja viriketoiminnan järjestämisestä on kirjallinen suunnitelma. Erilaisia yhteisiä viriketuokioita on päivittäin. Asumisyksikössä järjestetään yhteisiä juhlahetkiä. Asumisyksikössä on nimetty ns. virikevastaava. Liite: Suunnitelma ulkoilusta Liite: Suunnitelma viriketoiminnasta Omaisten osallistumista asukkaan arkipäivään ja hoitoon tuetaan perehdyttämällä omaiset asumisyksikön toimintatapoihin ja opastamalla heitä tarpeen mukaan omaisensa avustamisessa ja hoidossa. Asumisyksikössä järjestetään omaisten tapaaminen vähintään kerran vuodessa 8.5. Terveyden- ja sairaanhoito Yksikössä käytetään yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita kuten Käypä hoito -suosituksia, Sairaanhoitajan käsikirjan ohjeita ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita.

6 6/8 Yksikössä on kirjalliset ohjeet henkilökunnalle menettelytavoista vanhuksen voinnin heikentymiseen ja elämän loppuvaiheen hoitoon liittyen, lääketieteellisestä konsultaatiosta virka-ajan ulkopuolella sekä hygieniasta ja tapaturmatilanteista. Yksikkö sitoutuu toimimaan HU- Sin antamien Äkillinen yleistilan lasku vanhuksella -ohjeen mukaisesti. Päivystystapauksissa lääkärin apu järjestetään viiveettömästi. Tarpeen vaatiessa asukas viedään lääkäriin. Asumispalveluyksikön henkilöstöön kuuluva sairaan- tai terveydenhoitaja vastaa laboratorionäytteiden ottamisesta. Palveluntuottaja vastaa näytteen ottamisen työn osuuden kustannuksista sekä näytteiden kuljettamisesta analysoitavaksi. Asumispalveluyksiköllä on voimassa oleva potilasvahinkovakuutus Asukkaan toimintakyvyn mittaaminen Asukkaan hoitoisuutta seurataan säännöllisesti RAVA-indeksin ( Ravatar-ohjelman) avulla, vähintään kunnan osoittamana ajankohtana. Yksikköön on hankittu Ravatar-lisenssi. Yksikössä on valmiudet käyttää MMSE-muistitestiä (riittävä koulutus) Asukkaiden raha-asioiden hoito Palveluntuottaja on laatinut ohjeen menettelytavoista, miten asukkaiden raha-asioiden hoito järjestetään. Asukkaan käteisvaroista huolehditaan ja kirjanpidosta on käytäntö sekä ohjeistus, joiden avulla varoista vastataan asukkaalle tai hänen edunvalvojalleen. Liite: Asukkaan raha-asioiden hoito Palveluntuottaja huolehtii, että asukkaalle on haettu kaikki tuet (eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki), jotka hänelle kuuluvat. Asukasta avustetaan vaadittujen lomakkeiden täyttämisessä. 9. Asiakastietojärjestelmä Palveluntuottajalla on asianmukainen asiakastietojärjestelmä. Asukkaan hoitoon liittyvien ja muuta arkaluonteista tietoa sisältävien asiakirjojen säilytystilat ovat sellaiset, että henkilötietolain huolellisuusvelvoite otetaan huomioon. Asukastietoja ja asiakirjoja käsitellään tietosuoja- ja tietoturvasäännösten mukaisesti. Liite: Asumisyksikön asiakastietojen kirjaamiskäytäntö Tilaajalla on oikeus saada omia asiakkaitaan (oman kuntansa asukkaita) koskevat tiedot. Palveluntuottajalla on valmiudet valmistautua kansallisen e-arkiston käyttöönottoon, mikäli tuleva laki velvoittaa sitä yksityisiltä palveluntuottajilta. 10. Ruokahuolto ja ravitsemus 10.1 Ravintopäivä Palveluntuottaja järjestää asukkaille päivittäisen ruokailun yhteisissä ruokailutiloissa, tai asiakkaan kunnon niin vaatiessa mahdollisuuden ruokailuun omassa huoneessaan. Tarvittaessa asukasta avustetaan ruokailussa.

7 7/8 Palveluntuottaja turvaa asukkaiden riittävän nesteiden- ja ravinnonsaannin järjestämällä asiakkaille päivittäisen ruokailun, johon kuuluu aamiainen, (tarvittaessa aamupäivän välipala), lounas, iltapäiväkahvi/välipala, päivällinen, iltapala ja tarvittaessa yöpala. Iltapala asukkaille tarjotaan klo 18 jälkeen. Yöpaasto ei saa jäädä yli tunnin mittaiseksi Ravitsemustilan seuranta Asukkaiden painoa ja ravitsemustilaa seurataan säännöllisesti. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tilaajan ohjeistusta MNA- mittauksista ja asukkaiden painon seurannasta Henkilökunnan osaaminen Aterioiden suunnittelusta ja ruoanvalmistuksesta vastaavalla henkilökunnalla on riittävä koulutus, kokemus ja osaaminen. Ateriasuunnittelussa sovelletaan valtakunnallista ikäihmisten ravitsemussuositusta. Ruokalistat laaditaan ennakkoon ja ne ovat asukkaiden ja omaisten nähtävillä. Ruokalistojen kierto on vähintään kuusi viikkoa. Asumispalveluyksikössä tarjotaan myös lääkärin määräämät erityisruokavaliot ja niiden suunnittelemiseksi on riittävä ammattitaito. Asukkailla on mahdollisuus noudattaa erityisruokavaliota myös vakaumuksellisista tai kulttuurisista syistä Omavalvonta Asumisyksikössä on omavalvontasuunnitelma. Ruoan valmistuksessa mukana olevalla henkilökunnalla on hygieniaosaamistodistus ja koko henkilöstö on perehdytetty omavalvontaan (Elintarvikelaki /23) Asiakaspalautteen kerääminen Palveluntuottaja kerää säännöllisesti palautetta ruoan laadusta ja maistuvuudesta. Palautetta hyödynnetään ateriapalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Palaute toimitetaan tiedoksi tilaajalle. 11. Johtaminen Laatu Asumisyksikön arvot ja toimintaperiaatteet sekä johtamisen vastuut ja valtuudet on kirjallisesti määritelty. Palveluntuottajalla on toimiva laadunhallintajärjestelmä tai muu dokumentoitu menetelmien ja toimintatapojen kuvaus, jolla palvelujen laatu varmistetaan ja sitä kehitetään systemaattisesti. Liite: Asumisyksikön toimintaperiaatteet ja johtamisen vastuut ja valtuudet. Liite: Palvelujen laadun varmistaminen ja kehittäminen Hoidon laatua seurataan keräämällä säännöllisesti hoidon laatuun liittyviä tietoja asumisyksikössä yhdessä tilaajan kanssa erikseen sovitun suunnitelman mukaisesti. Asiakaspalaute dokumentoidaan yksikössä ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämiseen.

8 8/8 Henkilökunnan työterveyshuolto on järjestetty lain mukaisesti. Henkilöstön päihdeohjausta, väkivalta- ja häirintätilanteita ja epäasiallista käytöstä varten on kirjalliset ohjeet. Liitteet: Ohjeet henkilökunnan päihdeohjukseen. Ohjeet väkivalta- ja häirintätilanteiden varalle. Liite: Työhyvinvointiohjelma. Asumisyksikössä on kirjallinen työhyvinvointiohjelma, joka tarkistetaan vuosittain. Työhyvinvointia seurataan säännöllisesti. Työnteki- jöille järjestetään tarvittaessa mahdollisuus työnohjaukseen. Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan Kirkkonummen kunnan palvelujen kehittämistä ja seurantaa varten pyytämien tietojen tuottamiseen, seurantaan ja toimittamiseen Talous Talouden suunnittelu ja seuranta on järjestelmällistä. Talous on suunniteltu niin, että asumisyksikön toiminta jatkuu keskeytyksettä ja laatu säilyy sopimuksen mukaisena koko sopimuskauden. Asumisyksikön kumppanuudet ja sidosryhmät on määritelty. Tilinpäätös ja toimintakertomus toimitetaan tilaajalle niiden valmistuttua Seuranta Palveluntuottaja arvioi ja kuvaa toimintaansa säännöllisesti ja sitoutuu käymään tilaajan kanssa säännölliset, vuotuiset kehityskeskustelut toiminnan sisällöstä tilaajan ilmoittamana ajankohtana. Tilaajalla on mahdollisuus tehdä haluamallaan tavalla arviointikäyntejä. 12. Muita vaatimuksia Palveluntuottaja järjestää asukkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttämiseen vaatimat kuljetukset ja mahdollisen saattoavun itse, omaisten tai muun tahon kanssa yhteistyössä. Ennalta tiedetyt ajanvarauskäynnit huomioidaan työvuorosuunnittelussa Vaatteiden ja henkilökohtaisten tarvikkeiden hankinnassa avustetaan asukasta yhdessä omaisten kanssa.

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE Oheismateriaali VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA JA HAKEMUS 1.1.2015 alkaen - 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015 Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien 2 Sisällysluettelo A. Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa... 3 1. Määritelmät...

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Palvelutalo Linda Palvelutalo Elsie

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Palvelutalo Linda Palvelutalo Elsie OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 Palvelutalo Linda Palvelutalo Elsie Sipoon palvelutalosäätiö Laadittu 2/2015 Amiraalintie 6 01150 Söderkulla Päivitetty 2/2015 puh. (09) 278 6210 palvelutalolinda@palvelutalolinda.fi

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Folkhälsan Sy ab Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Kallahden Validia-talon omavalvontasuunnitelma 2015 SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä Omavalvontasuunnitelma laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi 28.7.2015 Sisällys 1. Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villa Lauriina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT KANKAANPÄÄ Lohikon Palvelukoti Asumispalvelut Hopeapuro 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot