1/8 LIITE 3 PALVELUN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/8 LIITE 3 PALVELUN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET"

Transkriptio

1 1/8 LIITE 3 PALVELUN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET PALVELULLE ASETETTAVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET - Tässä liitteessä palveluntuottaja vastaa jokaiseen kohtaan, täyttyykö vaatimus vai ei. Mikäli vaatimus ei toteudu, palveluntuottaja suljetaan kilpailusta. - Palveluntuottaja liittää tässä liitteessä vaaditut selvitykset tarjouksensa antamaansa palvelunkuvaukseen (liitteeseen 4) VAATIMUS 1. Asumisyksikön sijainti Asumisyksikkö sijaitsee enintään 50 km etäisyydellä Kirkkonummen keskustasta osoitteesta Virkatie 1, Kirkkonummi. 2. Asumisyksikköön muuttaminen Asumisyksikköön muuttaminen valmistellaan yhteistyössä asukkaan ja omaisen kanssa. Tutustumiskäynti on mahdollinen ennen asukkaan muuttamista yksikköön. 3. Toimitilat 3.1. Toimitilat soveltuvat vanhusten asumispalveluun ja Etelä- Suomen lääninhallitus/aluehallintovirasto on hyväksynyt ne. 3.2 Esteettömyys. Asumisyksikön asukkaille tarkoitetut tilat sopivat liikuntarajoitteisille, apuvälineitä käyttäville henkilöille. Jos tilat ovat useassa tasossa, tasojen välillä on hissi, johon mahtuu asukkaan sänky Asuinhuoneet. Yksikössä jokaisella asukkaalla on pääsääntöisesti yhden hengen huone. 10 prosenttia yksikön asukaspaikoista voi sijaita kahden hengen huoneissa ja niihin sijoitetaan asukkaat vain perustellusta syystä (esimerkiksi aviopari tai molempien asukkaiden toivomus). Asukas kalustaa huoneensa itse Palveluntuottaja huolehtii, että huoneissa on riittävä valaistus WC- ja peseytymistilat. Invamitoitukset täyttäviä wc- ja pesutiloja on vähintään yksi 15 asukasta kohden ja wc-tiloja yhteensä 1 wc/ 4 asukasta. Pesutiloissa on riittävästi tukikaiteita ja saunassa kiukaan edessä on suojakaide. Myös vuodepotilaan suihkuttaminen voidaan järjestää asumisyksikössä Yhteiset tilat. Asumisyksikössä on kaikille asukkaille tarkoitetut, viihtyisät ja valoisat yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat. Tilat tukevat sosiaalista kanssakäymistä Keittiötilat. Asukkailta ja muilta kuin hygieniapassin omaavilta henkilöiltä (Elintarvikelaki) on pääsy estetty keittiötiloihin Piha- ja ulkoilutilat Asumisyksikössä on turvallisen ulkona oleskelun mahdollistava terassi, patio, suuri parveke tai piha-alue. VAATIMUSTEN TOTEUTUMINEN JA SELVITYKSET

2 2/8 Asumisyksikön piha-alue on turvallinen ja kulkureiteillä on helppo liikkua kaikkina vuodenaikoina. Henkilökunta valvoo pihan toimintaa. Pihan tulee olla aidattu asianmukaisesti. 4. Turvallisuus 4.1. Turvallisuussuunnitelma Asumisyksikössä on tehty riskienkartoitus ja laadittu kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmaan kuuluvat palo- ja pelastussuunnitelma, toimintaohje väkivallan uhan varalle sekä ensiapusuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmassa on sovittu menettelytavat ja vastuuhenkilöt erityis- ja onnettomuustilanteissa. Henkilökunnalle on laadittu selkeät kirjalliset ohjeet erityistilanteiden varalle. Henkilökunta harjoittelee tilanteissa toimimista säännöllisesti. Harjoitukset ja korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan (evakuointisuunnitelma ja harjoitukset, kadonneen asukkaan etsintä ja ilmoitukset viranomaisille ja omaisille, ensiaputilanteet, uhkaavat tilanteet, väkivaltatilanteet jne.) Riskienkartoitus ja turvallisuussuunnitelma tarkistetaan vuosittain Turvallisuuskoulutussuunnitelma Asumisyksikössä on turvallisuuskoulutussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti Paloturvallisuus Palotarkastukset on tehty ja tehdään säännöllisesti, paloturvallisuusvälineistö on riittävä ja evakuointi- ja sammutusharjoituksia on pidetty ja pidetään säännöllisesti. 4.4.Kulunvalvonta Asumisyksikön ulko-ovissa on asukkaan poistumisen ilmaiseva kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmä tai asiakkaan huomaamatta poistuminen on muutoin estetty. Poistuminen avattavien (tuuletus)ikkunoiden kautta on estetty esim. ritilöillä tai rajoittimella, joka estää ikkunaa avautumasta kokonaan. Asumisyksikössä on kirjallinen ohje siitä, miten asukkaan liikkumisvapautta rajoitetaan, mikäli se on hänen oman turvallisuutensa takia välttämätöntä. 4.5 Vaarallisen aineiden säilytys Lääkkeet ja muut turvallista säilytystä edellyttävät hoitotarvikkeet sekä puhdistusaineet säilytetään lukituissa tiloissa, niiden säilytyksestä säädetyllä tavalla. 4.6 Lääkehoidon turvallisuus Asumisyksikössä on sosiaali- ja terveysministeriön oppaan mukainen kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma (Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32). Liite: Turvallisuussuunnitelma (Aloittavilta yksiköiltä alustava suunnitelma) Liite: Turvallisuuskoulutussuunnitelma Liite: Viimeisimmän palotarkastuksen pöytäkirja Liite: Kuvaus kulunvalvonnasta. Liite: Asukkaan liikkumisvapauden rajoittaminen Liite: Lääkehuoltosuunnitelma Yksikössä on nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö Tietosuoja ja tietoturva Toiminta ja toimintaympäristö täyttävät lain vaatimat tietosuoja- ja

3 3/8 tietoturvavaatimukset Poikkeusolot Yksikkö on osa kunnan poikkeusolojen suunnitelmaa. Asukkaista huolehditaan myös poikkeusoloissa. 5. Siivous 5.1. Siivoussuunnitelma Asumisyksikössä on kirjallinen siivoussuunnitelma, jossa on määritelty puhtaustaso, vastuut, tehtävät ja siivousaikataulu Kosketuseristysosaaminen Siivousta hoitavalla henkilökunnalla sekä hoitohenkilökunnalla on riittävä osaaminen kosketuseristystapauksien hoitoa varten. Tavanomaiset varotoimenpiteet toteutuvat aina Tilojen siisteys Asumisyksikön yhteisten tilojen sekä asukashuoneiden yleisilme on siisti. 6. Jätehuolto Yksikössä on kirjallinen jätehuoltosuunnitelma, jossa on ohjeistettu jätteiden lajittelu sekä ongelmajätteiden asianmukainen käsittely sekä jätteiden keräykseen toimittaminen. Terveydenhuollon jätteiden käsittelyssä noudatetaan Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen laatimaa jätehuolto-ohjelmaa. 7. Henkilöstö 7.1 Henkilöstön määrä ja rakenne. Hoitohenkilöstö täyttää ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset. Liite: Siivoussuunnitelma Liite: Jätehuoltosuunnitelma Asumisyksiköllä on oma sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saanut hoitohenkilökunta. Koulutetun hoitohenkilökunnan mitoitus välittömässä hoitotyössä on vähintään 0,55 /asukas tehostetun asumispalvelun yksikössä ja vähintään 0,65 vaativan dementiahoivan yksikössä. (Henkilöstömitoitus ilmaisee sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen henkilökunnan määrän suhteessa aluehallintoviraston asumisyksikölle vahvistamaan viralliseen paikkalukuun. Mitoitukseen lasketaan henkilön työpanos siltä osin kuin hän osallistuu välittömään hoitotyöhön.) Asumisyksiköllä on suunnitelma hallinnollisten tehtävien ja huolto- ja tukitoimintojen järjestämisestä. Asumisyksikön vastuuhenkilö on nimetty ja hän työskentelee yksikössä täysipäiväisesti. Hänellä on sosiaali- tai terveysalan soveltuvaa korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotason tutkinto, vanhustyön tuntemusta (vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus) sekä riittävä johtamistaito (vähintään yhden (1) vuoden työkokemus) Liite: Kuvaus henkilöstön määrästä ja henkilöstörakenteesta sekä tehtävien jaosta. Liite: Kuvaus hallinnollisten, huoltoja tukitoimintojen järjestämisestä. Liite: Asumisyksikön vastuuhenkilö (cv tai vastaava kuvaus) Asumisyksikössä on jokaisena arkipäivänä työssä vähintään yksi vakinaisessa työsuhteessa oleva terveydenhuollon opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut Valviran rekisteriin merkitty sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Yksikön sairaanhoidollinen osaaminen vastaa asukkaiden hoidon tarvetta

4 4/8 tarvetta. Hoitohenkilökunnan työvuorot on järjestetty tarkoituksenmukaisesti eri vuorokauden aikoina asukkaiden tarpeiden mukaisesti niin, että henkilökuntaa on paikalla riittävästi avustamaan asukkaita päivittäisissä toimissa. Jokaisessa työvuorossa on nimetty vastuuhoitaja, jolla sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Liite: Suunnitelma henkilökunnan jakamisesta eri työvuoroihin arkena ja viikonloppuna Palvelu toimii häiriöttömästi myös poikkeavissa tilanteissa, kuten loma-aikoina ja äkillisissä sairauspoissaoloissa. Palveluntuottajan omalla ateria- ja siivouspalveluista vastaavalla henkilöstöllä on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä koulutus ja ammatillinen pätevyys Henkilöstön perehdytys Asumisyksikössä on kirjallinen perehdytysohjelma, joka tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaaminen on asukkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla. Asumisyksikössä on kirjallinen suunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämiseksi (sis. koulutussuunnitelman), joka päivitetään vuosittain. Liite: Perehdytysohjelma Vuosittaisen täydennyskoulutuksen järjestämisessä noudatetaan sosiaalialan täydennyskoulutusvelvoitetta. Määrä on riippuvainen työntekijän peruskoulutuksen pituudesta, toimenkuvasta ja sen muuttumisesta, työn vaativuudesta ja ammatillisista kehittymistarpeista. Asumisyksikössä seurataan täydennyskoulutuksen toteutumista. 8. Asukkaan hoito 8.1. Kieli Joka työvuorossa on vähintään yksi hyvin suomen kieltä taitava työntekijä. Asukas ja omainen saavat palvelua omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi. Tilaaja varaa mahdollisuuden testata käytännössä työntekijöiden kielitaitoa Hoito- ja palvelusuunnitelma Yhteistyössä asukkaan ja hänen omaistensa kanssa palveluntuottaja laatii kirjallisen hoito- ja palvelusuunnitelman yhden kuukauden kuluessa asiakkaan saapumisesta asumispalveluyksikköön. Lähtökohtana ovat asukkaan omat voimavarat ja niiden käyttö. Suunnitelma sisältää asukkaan elämänkaaritiedot, voimavarakartoituksen, suunnitelman yksilöllisestä ohjauksesta, neuvonnasta, toimintakyvyn ylläpitämisestä, kuntoutuksesta ja apuvälineiden käytöstä. Suunnitelman allekirjoittavat asukas ja/tai hänen asioidensa hoitaja ja hoitoon osallistuvat tahot. Suunnitelma tarkastetaan aina asukkaan tilanteen muuttuessa ja kuitenkin vähintään yhden vuoden välein. Kirkkonummen kunnan edustaja osallistuu suunnitelman tekemiseen.

5 5/8 Päivittäinen asiakastietojen kirjaaminen on asukkaan käyttäytymistä ja toimintakykyä kuvailevaa ja arvioivaa sekä perustuu hoito- ja pal- velusuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin Oma/vastuuhoitaja Asukkaalle on nimetty oma-/vastuuhoitaja. Omahoitajan tehtävät on määritelty kirjallisesti. Omaiset tuntevat oma-/vastuuhoitajan ja hänen tehtävänsä Toimintakykyä edistävä työote ja viriketoiminta Toiminnassa toteutetaan toimintakykyä edistävää kuntouttavaa työotetta, jolla tuetaan asukkaan itsenäistä selviytymistä ja vahvistetaan omatoimisuutta kannustamalla ja tukemalla omien voimavarojen käyttöön. Asukkaan elämää ja liikkumista ei aiheetta rajoiteta. Liite: Oma/vastuuhoitajan tehtävät Koko henkilökunta tuntee ja on sitoutunut toimintakykyä edistävään työotteeseen. Toimintakykyä edistävä työote toteutuu asukkaan päivittäisiä toimintoja tukevana käytäntönä. Sen avulla tuetaan asukkaan fyysistä suoriutumista ja toimintakykyä. Asukkaita motivoidaan omatoimiseen liikkumiseen ja heille järjestetään sopivia liikuntaryhmiä. Omaisten osallistumista asukkaiden arkeen ja hoitoon tuetaan. Henkilöstö edistää asukkaiden kiinnostusta ympäristöönsä ja asuinyhteisöönsä. Henkilökunta edistää asukkaan yhteydenpitoa hänen sosiaalisiin verkostoihinsa. Asukkaan harrastukset ja sosiaaliset tarpeet otetaan huomioon. Asukkaalle järjestetään henkistä ja hengellistä tukea hänen niin halutessaan. Asukkaalla on mahdollisuus säännölliseen raittiissa ulkoilmassa oleskeluun päivittäin ja ulkona liikkumiseen vähintään kerran kahdessa viikossa. Asumisyksikössä on kirjallinen suunnitelma asukkaiden ulkoilusta. Kulttuuri- ja viriketoiminnan järjestämisestä on kirjallinen suunnitelma. Erilaisia yhteisiä viriketuokioita on päivittäin. Asumisyksikössä järjestetään yhteisiä juhlahetkiä. Asumisyksikössä on nimetty ns. virikevastaava. Liite: Suunnitelma ulkoilusta Liite: Suunnitelma viriketoiminnasta Omaisten osallistumista asukkaan arkipäivään ja hoitoon tuetaan perehdyttämällä omaiset asumisyksikön toimintatapoihin ja opastamalla heitä tarpeen mukaan omaisensa avustamisessa ja hoidossa. Asumisyksikössä järjestetään omaisten tapaaminen vähintään kerran vuodessa 8.5. Terveyden- ja sairaanhoito Yksikössä käytetään yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita kuten Käypä hoito -suosituksia, Sairaanhoitajan käsikirjan ohjeita ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita.

6 6/8 Yksikössä on kirjalliset ohjeet henkilökunnalle menettelytavoista vanhuksen voinnin heikentymiseen ja elämän loppuvaiheen hoitoon liittyen, lääketieteellisestä konsultaatiosta virka-ajan ulkopuolella sekä hygieniasta ja tapaturmatilanteista. Yksikkö sitoutuu toimimaan HU- Sin antamien Äkillinen yleistilan lasku vanhuksella -ohjeen mukaisesti. Päivystystapauksissa lääkärin apu järjestetään viiveettömästi. Tarpeen vaatiessa asukas viedään lääkäriin. Asumispalveluyksikön henkilöstöön kuuluva sairaan- tai terveydenhoitaja vastaa laboratorionäytteiden ottamisesta. Palveluntuottaja vastaa näytteen ottamisen työn osuuden kustannuksista sekä näytteiden kuljettamisesta analysoitavaksi. Asumispalveluyksiköllä on voimassa oleva potilasvahinkovakuutus Asukkaan toimintakyvyn mittaaminen Asukkaan hoitoisuutta seurataan säännöllisesti RAVA-indeksin ( Ravatar-ohjelman) avulla, vähintään kunnan osoittamana ajankohtana. Yksikköön on hankittu Ravatar-lisenssi. Yksikössä on valmiudet käyttää MMSE-muistitestiä (riittävä koulutus) Asukkaiden raha-asioiden hoito Palveluntuottaja on laatinut ohjeen menettelytavoista, miten asukkaiden raha-asioiden hoito järjestetään. Asukkaan käteisvaroista huolehditaan ja kirjanpidosta on käytäntö sekä ohjeistus, joiden avulla varoista vastataan asukkaalle tai hänen edunvalvojalleen. Liite: Asukkaan raha-asioiden hoito Palveluntuottaja huolehtii, että asukkaalle on haettu kaikki tuet (eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki), jotka hänelle kuuluvat. Asukasta avustetaan vaadittujen lomakkeiden täyttämisessä. 9. Asiakastietojärjestelmä Palveluntuottajalla on asianmukainen asiakastietojärjestelmä. Asukkaan hoitoon liittyvien ja muuta arkaluonteista tietoa sisältävien asiakirjojen säilytystilat ovat sellaiset, että henkilötietolain huolellisuusvelvoite otetaan huomioon. Asukastietoja ja asiakirjoja käsitellään tietosuoja- ja tietoturvasäännösten mukaisesti. Liite: Asumisyksikön asiakastietojen kirjaamiskäytäntö Tilaajalla on oikeus saada omia asiakkaitaan (oman kuntansa asukkaita) koskevat tiedot. Palveluntuottajalla on valmiudet valmistautua kansallisen e-arkiston käyttöönottoon, mikäli tuleva laki velvoittaa sitä yksityisiltä palveluntuottajilta. 10. Ruokahuolto ja ravitsemus 10.1 Ravintopäivä Palveluntuottaja järjestää asukkaille päivittäisen ruokailun yhteisissä ruokailutiloissa, tai asiakkaan kunnon niin vaatiessa mahdollisuuden ruokailuun omassa huoneessaan. Tarvittaessa asukasta avustetaan ruokailussa.

7 7/8 Palveluntuottaja turvaa asukkaiden riittävän nesteiden- ja ravinnonsaannin järjestämällä asiakkaille päivittäisen ruokailun, johon kuuluu aamiainen, (tarvittaessa aamupäivän välipala), lounas, iltapäiväkahvi/välipala, päivällinen, iltapala ja tarvittaessa yöpala. Iltapala asukkaille tarjotaan klo 18 jälkeen. Yöpaasto ei saa jäädä yli tunnin mittaiseksi Ravitsemustilan seuranta Asukkaiden painoa ja ravitsemustilaa seurataan säännöllisesti. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tilaajan ohjeistusta MNA- mittauksista ja asukkaiden painon seurannasta Henkilökunnan osaaminen Aterioiden suunnittelusta ja ruoanvalmistuksesta vastaavalla henkilökunnalla on riittävä koulutus, kokemus ja osaaminen. Ateriasuunnittelussa sovelletaan valtakunnallista ikäihmisten ravitsemussuositusta. Ruokalistat laaditaan ennakkoon ja ne ovat asukkaiden ja omaisten nähtävillä. Ruokalistojen kierto on vähintään kuusi viikkoa. Asumispalveluyksikössä tarjotaan myös lääkärin määräämät erityisruokavaliot ja niiden suunnittelemiseksi on riittävä ammattitaito. Asukkailla on mahdollisuus noudattaa erityisruokavaliota myös vakaumuksellisista tai kulttuurisista syistä Omavalvonta Asumisyksikössä on omavalvontasuunnitelma. Ruoan valmistuksessa mukana olevalla henkilökunnalla on hygieniaosaamistodistus ja koko henkilöstö on perehdytetty omavalvontaan (Elintarvikelaki /23) Asiakaspalautteen kerääminen Palveluntuottaja kerää säännöllisesti palautetta ruoan laadusta ja maistuvuudesta. Palautetta hyödynnetään ateriapalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Palaute toimitetaan tiedoksi tilaajalle. 11. Johtaminen Laatu Asumisyksikön arvot ja toimintaperiaatteet sekä johtamisen vastuut ja valtuudet on kirjallisesti määritelty. Palveluntuottajalla on toimiva laadunhallintajärjestelmä tai muu dokumentoitu menetelmien ja toimintatapojen kuvaus, jolla palvelujen laatu varmistetaan ja sitä kehitetään systemaattisesti. Liite: Asumisyksikön toimintaperiaatteet ja johtamisen vastuut ja valtuudet. Liite: Palvelujen laadun varmistaminen ja kehittäminen Hoidon laatua seurataan keräämällä säännöllisesti hoidon laatuun liittyviä tietoja asumisyksikössä yhdessä tilaajan kanssa erikseen sovitun suunnitelman mukaisesti. Asiakaspalaute dokumentoidaan yksikössä ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämiseen.

8 8/8 Henkilökunnan työterveyshuolto on järjestetty lain mukaisesti. Henkilöstön päihdeohjausta, väkivalta- ja häirintätilanteita ja epäasiallista käytöstä varten on kirjalliset ohjeet. Liitteet: Ohjeet henkilökunnan päihdeohjukseen. Ohjeet väkivalta- ja häirintätilanteiden varalle. Liite: Työhyvinvointiohjelma. Asumisyksikössä on kirjallinen työhyvinvointiohjelma, joka tarkistetaan vuosittain. Työhyvinvointia seurataan säännöllisesti. Työnteki- jöille järjestetään tarvittaessa mahdollisuus työnohjaukseen. Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan Kirkkonummen kunnan palvelujen kehittämistä ja seurantaa varten pyytämien tietojen tuottamiseen, seurantaan ja toimittamiseen Talous Talouden suunnittelu ja seuranta on järjestelmällistä. Talous on suunniteltu niin, että asumisyksikön toiminta jatkuu keskeytyksettä ja laatu säilyy sopimuksen mukaisena koko sopimuskauden. Asumisyksikön kumppanuudet ja sidosryhmät on määritelty. Tilinpäätös ja toimintakertomus toimitetaan tilaajalle niiden valmistuttua Seuranta Palveluntuottaja arvioi ja kuvaa toimintaansa säännöllisesti ja sitoutuu käymään tilaajan kanssa säännölliset, vuotuiset kehityskeskustelut toiminnan sisällöstä tilaajan ilmoittamana ajankohtana. Tilaajalla on mahdollisuus tehdä haluamallaan tavalla arviointikäyntejä. 12. Muita vaatimuksia Palveluntuottaja järjestää asukkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttämiseen vaatimat kuljetukset ja mahdollisen saattoavun itse, omaisten tai muun tahon kanssa yhteistyössä. Ennalta tiedetyt ajanvarauskäynnit huomioidaan työvuorosuunnittelussa Vaatteiden ja henkilökohtaisten tarvikkeiden hankinnassa avustetaan asukasta yhdessä omaisten kanssa.

Ympärivuorokautiseen asumispalveluun liittyvä palvelukonsepti

Ympärivuorokautiseen asumispalveluun liittyvä palvelukonsepti 1 (7) YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUKONSEPTI Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on näiden kriteereiden täyttäminen. Palveluntuottaja Yhteyshenkilö ja puhelinnumero Palvelun tulee täyttää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa 1. Palvelujen tuottajaa koskevat ylset edellytykset 1.1. Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut

Lisätiedot

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta.

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. ma la klo ma su klo Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. Asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset

1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset Kuopion kaupunki Vanhusten tehostettu asumispalvelu 1 (5) 1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset 1.1 Lait ja viranomaismääräykset Palvelun tulee täyttää lakien ja viranomaistenmääräysten asettamat

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja hinnat.

Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja hinnat. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Palvelusetelikuvaus YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut,

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysosasto 24.11.2014 1

Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysosasto 24.11.2014 1 24.11.2014 1 1. Järjestettävät palvelut Kemijärven kaupunki (kaupunki) ja Kemijärven Palvelukeskus ry (yhdistys) ovat sopineet tehostetun palveluasumisen järjestämisestä seuraavaa: Sopimus koskee sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1 (10) HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja pääsääntöisesti ikääntyneille

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka saavat olla enintään 3 kk vanhoja: Pvm, jolloin annettu/ laadittu

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka saavat olla enintään 3 kk vanhoja: Pvm, jolloin annettu/ laadittu 1 Tehostettu palveluasuminen vanhuksille tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 mom.4-kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodssa. Palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY 21.3.2011 YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY Tässä liitteessä on kuvattu palvelusetelin sisältö ja sille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja

Lisätiedot

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (6) Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kaupungin kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman

Lisätiedot

Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa

Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Ylitarkastaja Minna Kielosaari, Valvira 30.9.2010 1 Mikä on Valvira? STTV ja TEO yhdistyivät Valviraksi, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi 1.1.2009

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku 8.11.2017 Riitta Husso Lakimies, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Kallion hyväksymiskriteerit kehitysvammaisten palveluasumisen tuottajalle

Kallion hyväksymiskriteerit kehitysvammaisten palveluasumisen tuottajalle Kallion hyväksymiskriteerit kehitysvammaisten palveluasumisen tuottajalle 1. Kriteerit palvelutuottajan kelpoisuudelle palveluseteliyrittäjäksi - Palveluntuottaja on merkitty kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin Muuttajan opas un asukas on saanut myönteisen päätöksen palveluasumisesta ja tiedon, että paikka on järjestynyt otikartanosta, asukkaan tai omaisen tulee ottaa yhteyttä otikartanon palveluesimieheen, jotta

Lisätiedot

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti LIIKUNTASUUNNITELMA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Liikuntasuunnitelma kotihoidossa Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta Suunnitelmaan kirjataan

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit

VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit 1/4 Perus 15.12.2014 108 liite 5 VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit 1.1.2015 alkaen (3.12.2014 LL ja MH) 1. Asumispalveluiden määritelmä Vanhuspalveluiden asumispalveluilla tarkoitetaan

Lisätiedot

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIYRITTÄJÄKSI

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIYRITTÄJÄKSI Ylitornion kunta HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja pääsääntöisesti

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Ostaja: Palvelun tuottaja: Lapinlahden kunta Savolan Aurorakoti Oy Peruspalvelulautakunta Tossavanlahdentie 452 Asematie 4 76200 Keitele 73100

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Rovaniemi 10.10.2017 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja hinnat.

Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja hinnat. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot

Lisätiedot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot HAKEMUS JA KRIITEERIT PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1) IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA 2) OMAISHOIDON TUEN VAPAAN PALVELUSETELI PÄIVÄTOIMINNASSA Kaikki alla mainitut ehdot täyttävä palveluntuottaja voidaan hyväksyä

Lisätiedot

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt Asukas Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty Ammatti Äidinkieli Omalääkäri Yhteyshenkilöt Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelin (koti) Puhelin (koti) Yhteys Yhteys Tietojen luovutus Omainen tai henkilö,

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Ikäihmisten palvelut Hakemus vanhusten palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Tampereen kaupunki Ikäihmisten palvelut Hakemus vanhusten palveluasumisen palvelusetelituottajaksi 1(9) Palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja vanhuksille palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodssa. Palveluasuminen sisältää asukkaan

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI TILAPÄINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Hakemus saapunut: Palveluntuottaja Nimi Osoite Puhelinnumero Sähköposti Yhteyshenkilö Y-tunnus Toiminta-alue Haapavesi Siikalatva Palveluntuottajalle

Lisätiedot

2 (, C c. Ylä-Savon SOTE. TARVESELVITYS / HANKEESlti, M a. Saapui 3 Ö / i 20. DAG: a. Hakija Hoivakymppi Oy. T h;3väluokka.

2 (, C c. Ylä-Savon SOTE. TARVESELVITYS / HANKEESlti, M a. Saapui 3 Ö / i 20. DAG: a. Hakija Hoivakymppi Oy. T h;3väluokka. a rahoitusja kehittämiskeskus raasumisen 1. TIETOJA HAKIJASTA Hakija Hoivakymppi Oy Kohteen nimi Kiinteistö Oy ET-Hoiva-asunnot I/Muut vammaiset, Iisalmi Ylä-Savon SOTE TARVESELVITYS / HANKEESlti, M a

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

LAHTI 1/5. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Kyllä

LAHTI 1/5. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Kyllä LAHTI _%L'. t +.!'. 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 27/15 / Erityisryhmien tyo- ja paivatoiminnan seka erityislasten iltapaivatoiminnan hankinta (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia

Lisätiedot

Tervetuloa Kutomokotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kutomokotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kutomokotiin Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa KUTOMOKOTIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kutomokoti sijaitsee Aurajoen rannan tuntumassa, osoitteessa Kutomonkatu

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Kurjenpesään! Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa KURJENPESÄÄN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Ikäihmisten palvelut

Hyvinvointipalvelut Ikäihmisten palvelut 1 SOPIMUS Hyvinvointipalvelut Ikäihmisten palvelut 31.10.2017 1. Järjestettävät palvelut 2. Asukkaiden osoittaminen ja Setlementti Tunturila ry ovat sopineet palvelujen järjestämisestä seuraavaa: Sopimus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Outi Iharvaara Rai- seminaari 3.4.2013 Asiakkaan taustatiedot 78- vuotias yksin asuva mies, jolla todettu lievä Alzheimerin tauti. Aivoinfarkti x 2 Vaimo kuollut

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kerttuliin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA KerttuliIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kerttuli sijaitsee Aurajoen rannan tuntumassa, osoitteessa Hovioikeudenkatu

Lisätiedot

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1 Ryhmäkoti Männikkö Kangasniemi 1 Kangasniemen kunta/ perusturvapalvelut Kangasniemen kunta on perustettu v. 1867 Kangasniemen kunnan väkiluku väestörekisterikeskuksen mukaan on 5694 henkilöä 31.12.2014.

Lisätiedot

Hakemus ikäihmisten päivätoiminnan palvelusetelituottajaksi

Hakemus ikäihmisten päivätoiminnan palvelusetelituottajaksi 1 Hakemus ikäihmisten päivätoiminnan palvelusetelituottajaksi Päivätoiminta on ikäihmisille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan ikäihmisen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Liinahakaan Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa liinahakaan! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Liinahaka

Lisätiedot

PETSAMO 2 Hoitajat: Kanslia:

PETSAMO 2 Hoitajat: Kanslia: PETSAMO 2 Hoitajat: 050 436 2222 Kanslia: 044 775 8017 Tervetuloa kuntoutumaan Petsamo 2:lle Tammenlehväkeskuksen osasto Petsamo 2 on neurologinen kuntoutusosasto, jonka tarkoituksena on antaa kokonaisvaltaista

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Tervetuloa Kurjenmäkikotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kurjenmäkikotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kurjenmäkikotiin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA Kurjenmäkikotiin! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kurjenmäkikoti sijaitsee Kupittaan kaupunginosassa, osoitteessa

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen. Räntämäkeen!

Tervetuloa Mäntyrinteeseen. Räntämäkeen! Tervetuloa Tervetuloa Mäntykoti Mäntyrinteeseen Räntämäkeen! Muuttajalle ja ja hänen hänen läheisilleen läheisilleen Muuttajalle Tervetuloa MÄNTYKOTI RÄNTÄMÄKEEN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja) rastittaa lomakkeesta sarakkeen palveluntuottajan ilmoittama kohdan.

TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja) rastittaa lomakkeesta sarakkeen palveluntuottajan ilmoittama kohdan. liite IKÄIHMISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN LISÄPISTEET Palveluntuottaja: Palveluntuottajan yhteyshenkilö: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja)

Lisätiedot

Tervetuloa Kurjenmäkikotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kurjenmäkikotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kurjenmäkikotiin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA kurjenmäkikotiin! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kurjenmäkikoti sijaitsee Kurjenmäen kaupunginosassa, osoitteessa

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (9) Tehostettu palveluasuminen vanhuksille tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4-kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodssa. Palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Hankintaseminaari 16.10.2012 Hanna Ahonen sosiaalineuvos Valvira 16.10.2012 Hanna Ahonen 1 Sosiaalihuollon lähtökohdat Suomen

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

Tervetuloa Runosmäen vanhuskeskukseen. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Runosmäen vanhuskeskukseen. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Runosmäen vanhuskeskukseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa RUNOSMÄEN VANHUSKESKUKSEEN Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Runosmäen vanhuskeskus sijaitsee Runosmäen

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Mäntykoti Mäntyrinteeseen Yli-Maariaan! Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa MÄNTYKOTI YLI-MAARIAAN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Mukana infossa Saimaan Tukipalvelut Oy:n edustaja Lauritsalan apteekin edustajat Eksoten

Lisätiedot

Keskikadun palvelukoti Iltatähti. Asukasopas

Keskikadun palvelukoti Iltatähti. Asukasopas Keskikadun palvelukoti Iltatähti Asukasopas Toiminta-ajatus Kuntouttava työote Keskikadun palvelukoti/ Iltatähti Keskikadun palvelukoti käsittää tehostetun palveluasumisen yksikön, Iltatähden. Tällä hetkellä

Lisätiedot

Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta

Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta AT Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta MUMM DO OL N A TE Viihtyisät tilat, lämmin ja tuttu tunnelma 9/10 Asukkaista 9/10 pitää henkilökuntaa erittäin ammattitaitoisena ATTENDO SUVISAARI ON TOUKOKUUSA

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Yritys/järjestö/yhteisö. Yhteyshenkilö ja varahenkilö. Sähköpostiosoite. Yksikön asiakaspaikkojen määrä: Toimipaikan nimi.

Yritys/järjestö/yhteisö. Yhteyshenkilö ja varahenkilö. Sähköpostiosoite. Yksikön asiakaspaikkojen määrä: Toimipaikan nimi. Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI - LYHYTAIKAINEN ASUMISPALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

AMURI 2 Hoitajat Kanslia

AMURI 2 Hoitajat Kanslia AMURI 2 Hoitajat 044 7758 020 Kanslia 044 7758 019 TERVETULOA KUNTOUTUMAAN! Tammenlehväkeskuksen osasto AMURI 2 on 28-paikkainen kuntoutusosasto. Osa huoneista on kahden hengen ja osa yhden hengen huoneita.

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnan määräytyminen 38/05.02.04/2015 KYHALL 47 Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

Tervetuloa Villa Piipariin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Villa Piipariin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Villa Piipariin Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa villa piipariin! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Villa Piipari sijaitsee Runosmäkikodin yhteydessä, osoitteessa

Lisätiedot