TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 MUISTIO 2/2009 Aika klo Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Lehtomäki Erkki Tampere puheenjohtaja ( ) Harju Raija Kangasala (x) Pajukoski Leena Kangasala (x) Lehtinen Nina Lempäälä (x) Nieminen Raimo Lempäälä ( ) Tarja Latva Nokia (x) Marjamäki Tarja Nokia (x) Mäkinen Sari Orivesi ( ) Sinervo Simo Orivesi (x) Auvinen Oskari Pirkkala ( ) Valkamo Markku Pirkkala ( ) Hakari Kari Tampere ( ) Tuija Mannila Tampere ( ) Kuosmanen Taru Tampere ( ) Martikainen Tuula Tampere ( ) Tirronen Anniina Tampere (x) Viitasaari Leena Tampere (x) Partanen Pirkko Vesilahti (x) Pietilä Tapani Vesilahti ( ) Hursti Matti Ylöjärvi ( ) Virta Kari Ylöjärvi varapuheenjohtaja (x) Kanerva Esa henkilöstön edustaja ( ) Lehtinen Anne henkilöstön edustaja (x) Nurminen Päivi TKSKY (x) Salkoaho Tuukka TKSKY sihteeri (x) Kutsutut: Ermala Sakari TKSKY (x)

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJAT EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMA, HYVINVOINTIPALVELUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI AJANKOHTAISTA PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄSSÄ AJANKOHTAISTA SEUTUSIVISTYSTYÖRYHMÄSSÄ AJANKOHTAISTA SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄSSÄ PITKÄNIEMEN ALUEEN SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN TYÖRYHMÄN ROOLI JA VUODEN 2010 KOKOUKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

3 1. KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJAT Varapuheenjohtaja Kari Virta avaa kokouksen. Sihteerinä toimii Tuukka Salkoaho. Todetaan läsnäolijat. Hyväksyttiin. 2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva edellisen kokouksen muistio. Hyväksyttiin. 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys. Hyväksyttiin. 4. KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMA, HYVINVOINTIPALVELUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on tehnyt sopimuksen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman hyvinvointipalvelujen vaikutusten arvioinnin toteuttamisesta FCG Oy:n kanssa. Vaikutusten arviointi toteutetaan loppusyksyn 2009 aikana. Tampereen kaupunkiseudun palveluverkkoselvityksen yhteydessä seudun nykyinen päivähoidon, perusopetuksen ja perusterveydenhuollon palveluverkko saatettiin paikkatietomuotoon. Tällöin selvitettiin kunkin palvelupisteen sijainnit, volyymit sekä kapasiteetit. Tuolloin kerätty aineisto antaa nyt mahdollisuuden tarkastella tulevaisuuden investointitarvetta ja palvelukysyntää suhteessa väestömäärän kehitykseen ja väestörakenteen muutokseen. 3

4 Ensimmäisessä työvaiheessa Tilastokeskuksen ruututietokantaaineistoon yhdistetään rakennemallin uudet asumisen laajenemisalueet. Tämän jälkeen arvioidaan karkealla tasolla kunkin asumisen laajenemisalueen palvelukysyntä, joka kohdistuu päivähoitoon, perusopetukseen ja terveyskeskuspalveluihin vuosille 2020 ja 2030 mennessä (volyymitarkastelu). Seuraavassa työvaiheessa kootaan rakennemallin toteuttamisohjelmataulukkoon ennuste palvelutarpeesta (päivähoito, perusopetus ja terveyskeskuspalvelut) alueittain vuosille 2020 ja Taulukkoon poimitaan palveluverkkoselvityksen aineistosta ne yksiköt, joihin uusien asumisen alueiden palvelukysyntä voisi kohdistua. Toteuttamisohjelmataulukon liitteeksi laaditaan yleispiirteiset karttaesitykset, joissa käy ilmi asutuksen sijoittuminen nykyiseen palveluverkkoon nähden. Täydennetty toteuttamisohjelmataulukko toimitetaan kuntiin kommentoitavaksi. Tässä työvaiheessa hyvinvointipalveluista vastaavien virkamiesten tehtävänä olisi esittää arvio olemassa olevan palveluverkon käytettävyydestä ennustevuosina. Heidän tulee arvioida nykyisen palveluverkon toimipisteiden elinkaari ja soveltuvuus rakennemallin väestönkasvutavoitteiden mukaiseen palvelutuotantoon. Kunnissa taulukkoon merkitään poistuvat palveluyksiköt sekä mahdollisesti laajennus tai peruskorjauskelpoiset yksiköt. Tämän kommentointikierroksen perusteella saatujen tietojen pohjalta konsultti arvioi päivähoidon, perusopetuksen ja terveysasemien investointitarpeet, karkeat kustannusarviot, ajoittumisen vuosille sekä elinkaaren. Terveysasemien palvelukysyntää arvioidaan ympäristökuntien osalta ainoastaan kuntatasolla. Tampereen kaupungin osalta arvioidaan kantakaupunki yhtenä kokonaisuutena. Palveluverkkotarkastelu kohdistetaan alueille, joihin uusien asumisen alueiden rakentumisella on vaikutuksia. Esimerkiksi haja asutusalueilla sijaitsevien kyläkoulujen tai muiden palvelupisteiden käyttöasteen kehittymiseen ei vaikutusten arviointityössä oteta kantaa. Vaikutusten arviointi tehdään ensisijaisesti maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Arviointi perustuu keskeisesti vuonna 2008 laaditun palveluverkkoselvityksen nykytila analyysiin. Lähtöoletuksena on, että palvelujen tuottamisen toimintaperiaatteet pysyvät nykyisenkaltaisina. Työn tulokset raportoidaan tiiviinä, keskeisiin tuloksiin keskittyvänä raporttina, jossa esitetään johtopäätökset ja toimenpide ehdotukset, joilla pyritään varmistamaan palveluverkon optimaalinen rakentaminen. 4

5 Seutukoordinaattori Salkoaho käy kokouksessa läpi vaikutusten arvioinnin tavoitteet ja aikataulun. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 5. AJANKOHTAISTA PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄSSÄ Yksityisenpäivähoidon kehittämiskeskus Syystalvella 2008 käynnistyneen hankeen Yksityisen päivähoidon kehittämiskeskus Tampereen kaupunkiseudulle loppuraportti toimenpideehdotuksineen on valmistunut ja jätetty seutuhallituksen käsiteltäväksi. Päivähoidon palvelutarpeen voimakas kasvu sekä päivähoidon yksityisten palvelumarkkinoiden kehittymättömyys olivat keskeiset perusteet yksityisen päivähoidon kehittämiskeskus hankkeen käynnistämiselle. Uutta päivähoitotarjontaa tarvitaan perheiden erilaisten tarpeiden ja yksilöllistyvien valintojen toteuttamiseen. Yksityisen päivähoidon kehittämiseen oikea taso on toiminnallinen seutukokonaisuus, sillä yksityinen päivähoito ei tunne kuntarajoja ja voi palvella asiakkaita kaikista kaupunkiseudun kunnista. Hankkeen osapuolia olivat Tampereen kaupunkiseudulla toimivat päivähoitoyrittäjät, Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Hankkeen vastuuorganisaationa toimi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Hankkeen työtä ohjasi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän päivähoidon työryhmä. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa kaupunkiseudun yksityisen päivähoidon nykyinen laajuus ja toimintamuodot sekä selvittää yksityisen päivähoidon tukipolitiikka ja päivähoitotoimialan liiketoimintavalmiudet ja markkinointiosaaminen. Keskeinen tavoite oli suunnitella yksityisen päivähoidon kehittämiskeskusmalli, sähköisen asioinnin malli sekä tehdä suunnitelma yksityisen päivähoidon valvonnasta ja ohjauksesta. Kehittämistyön taustaksi kartoitettiin seudun kuntien yksityisen päivähoidon nykyinen laajuus ja toimintamallit sekä selvitettiin yksityisen päivähoidon tukipolitiikka Tampereen kaupunkiseudulla. Yksityisen päivähoidon osuus kaikista kaupunkiseudun päivähoidon palveluista oli noin 11 %. Päivähoidon palveluiden kokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan todeta, että yksityisen päivähoidon osuus on vähäinen ja määrän kehitys on ollut vuonna 1996 voimaan tulleen lain jälkeen hidasta. 5

6 Päivähoitoyrittäjille järjestettiin keväällä 2009 kysely siitä, miten päivähoitoyrittäjyys koetaan ja mitkä ovat toimintaedellytysten kehittymisen painopisteet. Vastausten perusteella päivähoitoyrittäjyyden suurimmiksi haasteiksi koettiin taloudellisen kannattavuuden kysymykset sekä yritystoiminnan monipuolistaminen ja laajentaminen Hankkeen tuloksina syntyivät toimintamallit yksityisen päivähoidon kehittämiskeskuksesta ja sähköisestä asioinnista. Hankkeen alkuvaiheessa tavoiteltiin kehittämiskeskusta kokonaisuutena, erillisenä toimipisteenä, joka tarjoaa palveluita yrittäjille, perheille ja kunnille. Lopputuloksena syntyi kehittämiskeskus, jonka toimintaperiaate perustuu sähköisiin palveluihin, verkostomaiseen yrityspalveluun ja tilaaja tuottaja mallin mukaiseen palveluiden tuottamiseen. Toimintamallissa kehittämiskeskus tuottaa palveluita, joita kunnat ovat aikaisemmin toteuttaneet itse mutta myös uusia palveluita, jotka parantavat yksityisen palvelutuottajan ja asiakkaan asemaa. Kehittämiskeskuksen toimintaa tulee suunnitella vaiheittain neljän seuraavan vuoden aikana. Suunnittelun tulee aloittaa sähköisistä palveluista, joka tukee yksityisen päivähoidon kehittymis ja toimintaedellytyksiä. Visiona on, että kehittämiskeskus toimii vuonna 2014 kokonaisvaltaisena perheen, yrittäjän ja kunnan verkostoitumisen mahdollistajana. Hankkeen jatkotoimenpiteinä esitetään että kehittämisvaiheeseen rekrytoidaan selvityshenkilö vuodelle 2010 sekä käynnistetään sopimusneuvottelut isäntäkuntamallin käyttöönotosta ja kehittämiskeskuksen organisaatiosta ja rahoituksesta. Seudun kuntajohtajakokous käsittelee hankkeen toimenpideehdotuksia Päivähoidon seutusopimus Kahden määräajaksi laaditun päivähoidon seutusopimuksen päivitystyö käynnistyy alkuvuodesta Selvityksen laatiminen päivähoidon seudullisesta järjestämisestä Seudun päivähoidon johdon skenaariotyöskentelyyn nojaava selvitys päivähoidon seudullisesta järjestämisestä on suunniteltu laadittavaksi vuoden 2010 aikana. Päivähoidon seudullisen kustannuslaskennan kehittäminen Vuonna 2009 ensikerran tehty selvitys kaupunkiseudun päivähoidon kustannuksista toteutetaan uudelleen vuoden 2010 aikana. Päivähoidon työryhmän puheenjohtaja Leena Viitasaari antaa kokouksessa tilannekatsauksen päivähoidon seudullisesta kehittämisestä. 6

7 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 6. AJANKOHTAISTA SEUTUSIVISTYSTYÖRYHMÄSSÄ Toisen asteen koulutuksen seudullinen kehittäminen Kaupunkiseudun kuntajohtajakokous käsitteli seutuhallituksen asettaman työryhmän esitystä toisen asteen koulutuksen kehittämisestä Tampereen kaupunkiseudulla Käsittelyn yhteydessä kuntajohtajakokous totesi, että työryhmän esittämä etenemismalli on johdonmukainen ja sen pohjalta lähdetään viemään asiaa eteenpäin. Seutuhallitus käsittelee asiaa Työryhmä esittää, että seudun toisen asteen koulutuksen kehittämisen tavoitteeksi tulee asettaa ylläpitäjäverkon kokoaminen yhden koulutuksen järjestäjän alle ja että eteneminen vaiheistetaan seuraavasti: 1. Tampereen Ammattiopiston ja Pirkanmaan koulutuskonsernin suunnitteluyhteistyön tiivistäminen viemällä loppuun neuvottelut nykyisten päällekkäisyyksien purkamisesta sekä selvittämällä seudun aikuiskoulutustarjonnan tilanne vuoden 2010 aikana 2. Selvitys vaihtoehtoisista toisen asteen koulutusta kokoavista organisointimalleista ja niiden taloudellisista vaikutuksista keväällä Seudun toisen asteen koulutuksen strategiatyön käynnistäminen syksyllä Seudullisen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen keväällä 2011 Kansainvälisen opetuksen seudullinen järjestäminen Perustettava kansainvälinen koulu tulee seutuhallituksen hyväksymien koulun perustamisedellytyksiä selvittävän työryhmän loppuraportin linjausten mukaisesti noudattamaan suomalaista opetussuunnitelmaa, mutta palvelemaan suomalaisen oppilaskunnan lisäksi myös Tampereella tilapäisesti asuvia ulkomaalaisia oppilaita, joiden jatkoopintotarve suuntautuu Suomen ulkopuolelle. Tätä heijastellen projektiryhmä on päätynyt käyttämään koulusta nimeä Finnish International School of Tampere (FISTA). Jotta koulu voisi mahdollisimman hyvin ottaa vastaan ulkomailta Suomeen pysyvästi tai tilapäisesti muuttavia oppilaita ja valmistaa täältä 7

8 ulkomaille jatko opintoihin suuntaavia, projektiryhmä pitää tärkeänä, että koulun opetussuunnitelma on mahdollisimman helposti lähestyttävä myös suomea taitamattomille sekä vertailtavissa keskeisiin ulkomaisten koulujärjestelmien opetussuunnitelmiin. Suomalaisen opetussuunnitelman perusteet antavat myös mahdollisuuden sijoitella oppiaineksen opiskelujärjestystä ja painotuksia osin rinnastettavien mallien mukaiseksi. Tämän hetkisissä suunnitelmissa tavoitteellinen aikataulu on seuraava: 2010 Opettajien täydennyskoulutus alkaa Oppimateriaalituotanto alkaa 2011 Koulun käynnistämiseen liittyvä valmistelu alkaa Täydennyskoulutus ja oppimateriaalituotanto jatkuvat 2012 Koulun nettisivut avautuvat Täydennyskoulutus ja oppimateriaalituotanto jatkuvat Koulu voi käynnistyä syksystä alkaen Kansalaisopistoyhteistyö Seutuhallitus käsitteli kokouksessaan seudun kansalaisopistoyhteistyön tiivistämistä ja päätti että seudun kansalaisopistoyhteistyön kehittämisen tavoitteeksi tulee asettaa ylläpitäjäverkon kokoaminen, että jatkohankkeena valmistellaan kahden seutuopiston malli isäntäkunta ja säätiöpohjaisena vaihtoehtona, että kunnissa selvitetään ja linjataan kansalaisopistotoiminnan merkitystä ja asemaa sekä otetaan kantaa sopivimpaan järjestämistapaan selvityksen valmistuttua, että opetuksen suunnittelu ja kehittämisyhteistyö systematisoidaan 2010 alkaen kansalaisopistojen rehtorikokouksen toimesta ja että kunnat valmistelevat esiselvitystä hyödyntäen yhteisen vastauksen opetusministeriölle rakenteellisen kehittämisen ohjelmaan liittyen. Lisäksi seutuhallitus päätti, että selvitetään alueen muiden kansalaisopistojen suhde valmisteltaviin toimintamalleihin ja 8

9 että tarjotaan alueen muille kansalaisopistoille yhteistyömahdollisuutta. Sopimus perusopetuksen kustannusten korvaamisesta, laskutustulkinnan muutos Sopimus perusopetuksen kustannusten korvaamisesta Tampereen kaupunkiseudulla tuli voimaan Sopimuksen mukaan oppilaan asuinpaikkakunta maksaa opetuspaikkakunnalle opetuksen järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten ja valtionosuuden erotuksen. Opetuspaikkakunta laskuttaa vieraspaikkakuntalaisista oppilaista syntyneet lisäkustannukset asuinpaikkakunnalta vuosittain loka joulukuussa. Sopimuksen mukaan kuntien välinen laskutus on perustunut Opetushallituksen taloustilaston mukaiseen oppilaskohtaiseen kustannukseen, josta on vähennetty koulumatkojen kuljetuskustannukset. Keskitetyssä erityisopetuksessa kunnan kustannuksella tarkoitetaan tuotteistuksen mukaista hintaa. Sopimuksessa kuitenkin todetaan, että tuotteistuksen edetessä sopimusosapuolet sitoutuvat neuvottelemaan tuotteistettujen palvelujen hintojen käytöstä kunnan kustannusten perusteena. Erityisopetukseen sovellettuna alkuperäinen sopimuksen sanamuoto olisi johtanut kohtuuttomiin erotushintoihin esimerkiksi Liisanpuiston koulun osalta, koska laskennallisesti erityisopetuksen valtionosuus olisi jyvitetty kaikille oppilaille tasan. Maksettavaksi tullut erotus olisi ollut suuruusluokkaa euroa/oppilas Vuoden 2009 aikana Tampereen kaupungin perusopetuksen tuotteistusprosessi ja kaupunkiseudun kuntien väliset sopimusneuvottelut ovat edenneet ratkaisuun, jonka myötä laskutuksen perusteena seudulla käytettäisiin Tampereen kaupungin tuotteistettuja hintoja. Laskutuksessa käytettävä laskennallinen valtionosuus laskettaisiin nykyisen valtionosuusjärjestelmän mukaisesti jyvitettynä erikseen vuosiluokkien 1 6, vuosiluokkien 7 9, vaikeasti kehitysvammaisille, muille vammaisille ja muille erityisopetuksen oppilaille lisäämällä perusosaan opetusmuodon mukaiset korotukset. Vuonna 2009 laskutettaisiin sopimuksen uudella tulkinnalla vuoden 2008 tilastotietojen ( oppilasmäärät, tilinpäätös 2008, valtionosuus) mukaisesti em. jyvitysperiaatteella. Valtionosuusjärjestelmän muuttuminen vuoden 2010 alusta aiheuttanevat sopimuksen laskutustulkinnan uuden täsmennyksen kevään 2010 aikana. Koulujen yhtenäiset työ ja loma ajat Vakiintuneen käytännön mukaan Tampereen kaupunkiseudun koulujen työ ja loma ajoista valmistellaan seutusivistystyöryhmässä yhteinen ehdotus kuntien asian omaisten toimielinten päätettäväksi. Valmistelun yhteydessä käydyissä keskusteluissa on useaan otteeseen todettu tarve 9

10 tehdä pitkäkestoisempi linjapäätös tulevien lukuvuosien työ ja lomaajoista jokavuotisen kalenterien selailun sijaan. Tampereen kaupunkiseudun kuntien koulujen yhtenäiset työ ja lomaajat on nähty asiaa valmistelleiden seudun sivistystoimenjohtajien keskuudessa erityisen tärkeänä asiana siksi, että samasta perheestä voi olla lapsia sekä omissa että lähikuntien kouluissa. Jos lomat ovat eri aikaan, koko perheen yhteisen loman viettäminen hankaloituu. Valmistelun yhteydessä asiasta käytiin laajamittainen keskustelu Tampereen kaupunkiseudun sivistysjohdon ja sivistystoimialan luottamushenkilöiden yhteisessä seminaarissa. Tuolloin käydyssä keskustelussa keskeisimpiä viestijä valmistelijoille olivat; koulun ei tulisi alkaa ennen 10. elokuuta syyslukukauden tulisi päättyä viimeistään 22. joulukuuta kevätlukukauden tulisi alkaa vasta loppiaisen jälkeen pääsiäisen kohdalla neljän päivän katko koulutyöhön katsottiin olevan riittävä Suurimmat näkemyserot valmistelun aikana ovat koskeneet syysloman pituutta. Nyt valmistellussa esityksessä lähtökohdaksi on otettu malli, jossa syysloma on viikon mittainen, mikäli koulujen päättymisajankohta sen vain mahdollistaa. Esimerkiksi lukuvuonna , koulutyön päättyessä jo 1. kesäkuuta, koko viikon syysloma aikaistaisi koulun aloitusta turhan paljon. Seutusivistystyöryhmän puheenjohtaja Nina Lehtinen antaa kokouksessa tilannekatsauksen hankkeiden etenemisestä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 7. AJANKOHTAISTA SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄSSÄ Erityishoivan seudullinen kehittäminen Keskeisenä tavoitteena Erho hankkeessa on tiivistää kuntayhteistyötä erikoishoivapalvelujen hankinnassa sekä luoda muistisairaiden henkilöiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen laadukas ja kokonaistaloudellinen järjestämistapa ja hankintamalli. Seudullisen erityishoivanhanke on edennyt Tampereen kaupunkiseudulla ripeästi, koska kaikille hankkeen toteutukseen osallistuneilla on ollut yhteinen intressi järjes 10

11 tää laadukasta erikoishoivapalvelua vastaamaan merkittävästi kasvavaan ympärivuorokautisen palveluasumisen tarpeeseen. Esiselvityksen väliraportissa esitetään arvio erikoishoivan tarpeista kaupunkiseudun tasolla sekä kunnittain sekä tarvetta palveleva alustava esitys ympärivuorokautisen palveluasuminen sijoittumisesta Pitkäniemessä oleviin kiinteistöihin. Lisäksi on kuvattu alustava esitys päiväkeskusmuotoisen toiminnan kehittämisestä Pitkänniemen alueella. Palvelujen järjestämistapaan liittyen on kuvattu alustava malli erikoishoivan hankintaan. Työsuunnitelman mukaan on tehty myös selvitys muistihäiriöisten henkilöiden hoivassa tarvittavan työvoiman ja osaamisen tarpeesta Tampereen kaupunkiseudulla sekä esitys koulutustoiminnan kehittämisestä vastaamaan alan työvoima ja osaamistarpeita. Lopuksi on kuvattu alustava listaus pilotointiin lähtevistä kunnista tehostetussa palveluasumisessa ja päiväkeskustoiminnassa. Tiedonkeruu Erho hankkeessa on toteutettu mm. kuntakohtaisella haastattelu ja kyselyaineistolla, jolla on kartoitettu kuntien erikoishoivatarpeen sisältöön, määrään ja sijoittumiseen vaikuttavat muutostekijät. Kuntahaastattelujen kautta on myös kartoitettu erityishoivan asiakasryhmän hoidon nykytilaa ja sen aiheuttamia kustannuksia kunnille. Kunnilta saatujen arvioiden sekä asiantuntijahaastattelujen perusteella erikoishoivapalvelujen hankinnalle voidaan asettaa seudullinen kattohinta, joka kattaa asiakkaan hoivan sekä päivittäisen ruokahuollon. Kattohintaisella hankintamenettelyllä voidaan saavuttaa selkeitä säästöjä verrattuna nykyiseen puitehintaiseen hankintamenettelyyn. Nykyisiin hankintahintoihin suhteutettuna asiakasta kohden saatavat vuotuiset säästöt ovat Näin laskettuna hankkeen pilotointiin osallistuvan 50 henkilön ryhmällä vuotuinen säästöpotentiaali on vähintään Väliraportoinnin jälkeiset toimenpiteet ovat erityishoivan kilpailutusprosessin kuvaus sekä kilpailutusasiakirjan laadinta erikoishoivaan soveltuvien Pitkäniemen kiinteistöjen omistusta, hallintaa ja tilojen vuokrautumista koskeva mallin laadinta kuntien näkemys seutuhinnasta erikoishoivassa esitys seudullisen erikoishoivan kilpailutuksen järjestämis valvonta ja hankintatahosta esitys hoiva alan ammatillisten koulutuskeskittymien perustamisesta Esiselvityshanke päättyy

12 Potilashotelli Tämän hetkisessä työryhmävalmistelussa TAYS:n yhteyteen sijoittuvan potilashotellin on arvioitu voivan realisoitua kolmen vaihtoehtoisen toteutusmallin kautta. Vaihtoehtoja ovat: 1. palvelu sairaanhoitopiirin omana toimintana 2. palvelu ulkopuolisen tuottajan toimesta 3. kumppanuusmalli Vaihtoehdossa 1. potilashotelli rakentuisi sairaalan omana uusinvestointina tai toteutuisi nykyisissä tiloissa. Potilaat eivät olisi sairaalan kirjoilla, vaan sairaanhoitopiiri olisi yöpymispalveluiden tuottaja. Mikäli potilashotelli toteutettaisiin tällä toimintamallilla, sen talouden ennakoidaan rakentuvan seuraavasti: Tulojen tulee kattaa menot Menoeristä suurimman muodostaa vuokra, joka sisältää sekä hoitovastikkeen että pääomavastikkeen. Lisäkustannukset riippuvat hoitohenkilöstön ja hoitotarvikkeiden tarpeesta ja määrästä. Tulot muodostuvat potilaalta / omaisilta perittävästä yöpymismaksusta sekä kunnilta perittävistä maksuista joko omana tuotteena tai osana hoitoon liittyviä tuotehintoja (= n. 40 ). Potilaan yöpymismaksu 40 euroa / yö, josta Kela korvaa potilaalle yöpymisrahan 20,18 euroa / yö Mikäli sisältää sairaanhoidollisia palveluja, hintataso kasvaa merkittävä Vaihtoehdossa 2. palvelun tuottaja olisi ulkopuolinen investoija, joka huolehtii palvelun kokonaispalveluna suoraan potilasasiakkaille. Potilaat eivät olisi sairaalan kirjoilla, vaan asiakassuhde olisi potilaan ja ulkopuolisen tuottajan välillä. Mikäli potilashotelli toteutettaisiin tällä mallilla, sen talouden ennakoidaan rakentuvan seuraavasti: Tulot yöpymismaksuina potilaalta, n. 100 euroa / yö, josta potilas saa Kelalta yöpymisrahan 20,18 euroa / yö (Potilaan omavastuu korkea n. 80 euroa / yö. Potilaan motivaatio pienempi yöpyä potilashotellissa, sairaalassa yöpyminen potilaalle halvempi vaihtoehto, mutta kunnalle korkeampi) Ulkopuolisen toimijan katetavoite n. 5% Yrittäjällä mahdollisuus tuottaa hotellipalveluja myös ulkopuolisille tahoille Vaihtoehdossa 3. palvelun tuottaja olisi ulkopuolinen investoija, joka huolehtii palvelun kokonaispalveluna suoraan potilasasiakkaille. Asiakassuhde tässä mallissa muotoutuisi sekä suoraan potilaaseen että sairaanhoitopiiriin. Mikäli potilashotelli toteutettaisiin tällä mallilla, sen talouden ennakoidaan rakentuvan seuraavasti: 12

13 Tulot n. 100 euroa / yö muodostuvat potilaan maksamasta yöpymismaksusta 40 euroa / yö ja kunnan maksuosuudesta 60 euroa / yö Potilas saa Kelalta yöpymisrahan 20,18 euroa (potilaan maksama osuus oltava lähellä Kela korvausta, jolloin potilaan motivaatio suurempi yöpyä potilashotellissa) Toimintamalli voisi sisältää sopimuksen shp:n ja toimijan välillä asiakassuhteesta, tietystä käyttöasteesta, kustannusten jaosta ja ylijäämän jaosta Työryhmän arvion mukaan potilashotellista on saavutettavissa kunnille taloudellisia säätöjä. Taloudelliset säästöt riippuvat valitusta toimintamallista. Työryhmä ehdottaakin, että valmistelua jatketaan ensisijaisesti kumppanuusmallin pohjalta ja että jatkovalmistelussa tehdään valitun mallin mukaiset tarkemmat taloudelliset laskelmat ja että keskustelua laajennetaan sairaanhoitopiirin kaikkien jäsenkuntien kanssa ja sairaanhoitopiirin päättävissä elimissä. Seudun sosiaali ja terveydenhuollon työryhmän puheenjohtaja Tarja Marjamäki ja Erho hankkeen projektipäällikkö Sakari Ermala antavat kokouksessa tilannekatsauksen ajankohtaisista sosiaali ja terveydenhuollon seudullisista yhteistyöhankkeista. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 8. PITKÄNIEMEN ALUEEN SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala esittelee kokouksen Pitkäniemen sairaala alueen kehittämismahdollisuuksia ja visioita. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 13

14 9. TYÖRYHMÄN ROOLI JA VUODEN 2010 KOKOUKSET Seutuhallituksen päätöksen mukaan hyvinvointipalvelujen työryhmä koordinoi osaltaan seudun päivähoidon, sosiaali ja terveydenhuollon ja sivistyspalvelujen työryhmissä tehtävää seudullista hyvinvointipalvelujen kehittämistyötä PARAS yhtesityösuunnitelman, seutustrategian sekä seutuhallituksen linjausten mukaisesti. Alatyöryhmien tehtävänä on tiivistää kuntien yhteistyötä ja kehittää uudenlaisia seudullisia palvelukonsepteja sosiaali, terveys, koulutus, kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tuottamisessa, hankkimisessa ja kehittämisessä. Paras yhteistyösuunnitelman tavoitteenasettelun pohjalta laaditun seudun palveluverkkoselvityksen linjaukset sekä alatyöryhmien oma visiointityö ovat olleet keskeisimmät työvälineet kehitettäessä viimeisen vuoden aikana seudullisia hyvinvointipalveluja. Eteneminen sekä päivähoidon että sivistyspalveluiden aloilla on ollut moitteetonta ja suurelta osin tavoitteenasettelun mukaista, sen sijaan perusterveydenhuollon saralla uusille kehittämishankeavauksille ei ole juuri koettu olevan, ainakaan isossa mittakaavassa, tilausta. Tässä yhteydessä onkin syytä käydä keskustelu siitä, onko nyt valittu suunta oikea vai miten, mihin suuntaan ja millaisin panoksin seudun hyvinvointipalveluja jatkossa kehitetään ja millaisena työryhmä näkee oman roolinsa tässä viitekehyksessä. Käydään keskustelu työryhmän roolista hyvinvointipalvelujen seudullisena kehittäjänä ja päätetään vuoden 2010 kokousaikataulusta sekä mahdollisesta yhteisestä visiointipäivästä. Käydyssä keskustelussa todettiin, että nyt tehty laaja sektorikohtainen hanketyöskentely kaipaa tuekseen ja rinnalleen kokonaisvaltaisempaa strategista visiointia, suunnittelua, tavoitteenasettelua ja seurantaa. Tämä on myös se suunta, jota kohti seudun hyvinvointipalvelujen työryhmä ensi vuoden aikana työtään vie. Tässä yhteydessä todettiin, että vuoden 2010 alussa käynnistyvä seutustrategian päivitystyö sekä eduskunnalle vielä tämän vuoden puolella annettava selonteko kunta ja palvelurakenneuudistuksen toteutumisesta antavat vahvan selkänojan tällä suunnittelulle. Työryhmä päätti, että vuoden 2010 aikana se kokoontuu seuraavasti: VISIOINTIPÄIVÄ (paikka avoin) klo 13 15, seututoimisto klo 13 15, seututoimisto klo 13 15, seututoimisto klo 13 15, seututoimisto 14

15 10. MUUT ASIAT Käsitellään muut esille tulevat asiat. Muita asioita ei ollut. 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Varapuheenjohtaja Kari Virta päättää kokouksen. Varapuheenjohtaja Kari Virta päätti kokouksen klo Muistion vakuudeksi, Tuukka Salkoaho sihteeri 15

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2010 Aika 25.3.2010 klo 13.30 15.45 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 3/2010 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 24.3.2010 klo 9.00 10.54 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 14.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka UKK instituutti, kokoustila kesä Kaupinpuistonkatu 1, Tampere Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 17.2.2011 klo 14.00 17.03 Paikka RADISSON BLU PLAZA HOTEL Mikonkatu 23, Helsinki Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena Pajukoski Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 26.8.2009 klo 13.02 15.41 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 18.4.2008 klo 10.00 11.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2010 Aika 9.4.2010, klo 12.00 14.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 21.4.2010 klo 9.00 11.30 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja ( )

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2010 Aika 19.2.2010, klo 12.00 14.00 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2011 Aika 14.3.2011, klo 12.00 13.35 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Kirsi Vattulainen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2008 HYVINVOINTIPALVELUT PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2008 HYVINVOINTIPALVELUT PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ Aika 5.12.2008 klo 9.00 Paikka Tampereen keskusvirastotalo Ryhmähuone 1, viides kerros Läsnä Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala (x) Pirjo Hurme Lempäälä ( ) Minna Sillanpää

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 16.6.2009 klo 13.00 14.45 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja ( )

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 8/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 8/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/2010 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 13.10.2010 klo 9.00 11.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2008 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ALATYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2008 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ALATYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2008 Aika 22.10.2008 klo 13.10 14.55 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 3/2011 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 16.3.2011 klo 9.00 10.55 Paikka TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TOIMISTO SATAKUNNANKATU 18 A, 2. KRS Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 9/2011 2.11.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 9/2011 2.11.2011 AIKA KESKIVIIKKO 2.11.2011 KLO 12.30 14.10 PAIKKA JUVENES KOKOUSKESKUS, LUENTOSALI 2 (3. KRS.) ÅKERLUNDINKATU 1 OSALLISTUJAT Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Helin Matti vs. koulutoimenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015 Aika: 19.2.2015 klo 13.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2012 11.12.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2012 11.12.2012 Aika: 11.12.2012 klo 10.45 Paikka: Kokous- ja juhlakeskus Kiviranta, Pirkkala. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia Järvelä Kristiina tuotantojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2010 Aika 7.5.2010, klo 12.00 14.20 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2011 13.6.2011 AIKA MAANANTAI 13.6.2011 KLO 12.05 14.00 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 1/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 1/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 1/2011 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 19.1.2011 klo 9.10 10.45 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2008 HYVINVOINTIPALVELUT PÄIVÄHOIDON ALATYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2008 HYVINVOINTIPALVELUT PÄIVÄHOIDON ALATYÖRYHMÄ Aika 27.10.2008 klo 13.30 15.20 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala (x) Pirjo Hurme

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 1/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 1/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 12.2.2009 klo 12.02 14.01 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2013 14.6.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2013 14.6.2013 Aika: 14.6.2013 klo 14.00-15.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala Salonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2008 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 18.12.2008 klo 13.05 15.01 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014 Aika: klo 13.15 15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: klo 13-15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2014 27.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2014 27.11.2014 Aika: 27.11.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 23.11.2016 klo 13 - Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Tammer Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

MUISTIO 1/2013 5.2.2013

MUISTIO 1/2013 5.2.2013 Aika: 5.2.2013 klo 13- Paikka: Osallistujat: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Marjamäki Tarja ylilääkäri Lempäälä, pj. Lemmetty Arto vs. tilaajapäällikkö Tampere

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2015 18.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2015 18.3.2015 Aika: 18.3.2015 klo 10.00-11.07 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2014 4.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2014 4.9.2014 Aika: 4.9.2014 klo 12.00-13.48 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 10.2.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, vpj Vesa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: klo 12.30- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/ Aika: 14.6.2017 klo 13-14.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Ennen kokousta klo 12.00 alkaen on mahdollisuus ruokailuun ravintola Rootelissa Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2013 1.11.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2013 1.11.2013 Aika: 1.11.2013 klo 13.00-15.00 Paikka: Kuntayhtymän väliaikainen kokoustila, Satakunnankatu 18 A 1. krs. (Kartta liitteenä extranetissä) Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj

Lisätiedot

SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA

SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi, jäljempänä kaikki yhdessä:

Lisätiedot

Päivi Nurminen Tuukka Salkoaho sihteeri (x)

Päivi Nurminen Tuukka Salkoaho sihteeri (x) TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ALATYÖRYHMÄ MUISTIO Aika 1.2.2008 klo 13.11 15.02 Paikka Tampereen keskusvirastotalo Ryhmähuone 2, viides kerros Päivi Sillanaukee

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 28.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 28.1.2015 Aika: 28.1.2015 klo 13.00-15.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalvelut Talous Tuottajat Käyttäjät Kohteet, tilat Tehostuspotentiaali

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2011 Aika 1.4.2011 klo 13.00 15.40 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2013 14.3.2014 Aika: 28.4.2014 klo 13.11- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen opetuspäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 24.9.2010, klo 12.00 14.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011 Aika: KESKIVIIKKO 7.12.2011 KLO 9.10 10.55 Paikka: VILLA SOFIA, Kullervonkatu 28, Tampere Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Helin Matti vs. koulutoimenjohtaja Nokia Järvelä Kristiina

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: 18.5.2016 klo 13.00-15.01 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/ Aika: 13.4.2016 klo 13 Paikka: Yyteri, kokoustila Merivalkama Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Pikka Pauliina sivistysjohtaja Nokia Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen

Lisätiedot

MUISTIO 3/

MUISTIO 3/ Aika: 9.6.2015 klo 13.00- Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 26.10.2016 klo 9-11.03 Paikka: Scandic Tampere Station -hotelli, Ratapihankatu 37 Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Pikka Pauliina sivistysjohtaja Nokia Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 1/ Aika: 2.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, kokoustila Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Pikka Pauliina sivistysjohtaja Nokia Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/ Aika: 30.8.2016 n. klo 11.45 Paikka: Vesilahti, Laukon kartano, Laukontie 32, 37370 Narva Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Pikka Pauliina sivistysjohtaja Nokia Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä.

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. kehittämispäällikkö Juha Karvonen 17.3.2011 Selvitystyöhön kohteena olevat asiat 1. Kuvataan

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto 12.4.2017 klo 13.04-14.45 Pellava-kokouskeskus, kh. Koski (Kelloportinkatu 1B, Tampere) 5.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Kokoukseen osallistuneet Vesa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen tilannekuva Tampereen kaupunkiseudulla

Lukiokoulutuksen tilannekuva Tampereen kaupunkiseudulla Lukiokoulutuksen tilannekuva Tampereen kaupunkiseudulla TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISSEMINAARI 12.5.2015 Nina Lehtinen Seutusivistys työryhmän puheenjohtaja Aineistot: Tampereen kaupunkiseutu ja

Lisätiedot

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Muut tiedotettavat ajankohtaiset asiat Sote projektiryhmä 13.12.2016 Ajankohtaista Esivalmistelun johtoryhmä ja hallitus odottavat seuraaviin kokouksiin teemaryhmien

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA Tekpan seutuseminaari 23.3.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi 1 KÄYNNISSÄ OLEVIA SEUDULLISIA HANKKEITA Sako ja umpikaivolietteiden keräystyön järjestäminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/2011 HYVINVOINTIPALVELUT AIKA 20.4.2011 KLO 9.00 11.30 PAIKKA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TOIMISTO SATAKUNNANKATU 18 A, 2. KRS Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat sopineet päivähoidon hakeutumisen laajentamisesta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12. DIMENTEQ OY ÖRNINKATU 15 24100 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.2011

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Seudullinen sivistystoimityöryhmä Marraskuu 2014 28.11.2014 Page 1 3.Varhaiskasvatus : Palveluseteli yli kuntarajojen kokopäivähoitoon sekä avoimeen

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

MUISTIO 5/2014 Aika 5.6.2014 klo 17.30-19.15 Paikka Nikkilän uusi terveysasema, Jussaksentie 14, Sipoo, iso kokoustila, 3. kerros

MUISTIO 5/2014 Aika 5.6.2014 klo 17.30-19.15 Paikka Nikkilän uusi terveysasema, Jussaksentie 14, Sipoo, iso kokoustila, 3. kerros ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGÅ SIBBO OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 5/2014 5.6.2014 Muistio ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄ MUISTIO 5/2014 Aika

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Aika: 4.3.2009 klo 9.00-9.20 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö Anneli,

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 30.9.2015 klo 11.30 Paikka: Pirkkala, Suupantie 6 C 2. krs. (Pirtevan kokoustila) Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/ Aika: 4.5.2017 klo 13-15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Pikka Pauliina sivistysjohtaja Nokia Kivekäs

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City. Aika: 26.10.2016 klo 8.00-8.55. Paikka: Scandic Tampere City Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala,

Lisätiedot

Toisen asteen koulutusyhteistyön tiivistäminen ja opistoyhteistyön tulevaisuus - työsuunnitelmaehdotus 16.3.2015

Toisen asteen koulutusyhteistyön tiivistäminen ja opistoyhteistyön tulevaisuus - työsuunnitelmaehdotus 16.3.2015 Toisen asteen koulutusyhteistyön tiivistäminen ja opistoyhteistyön tulevaisuus - työsuunnitelmaehdotus 16.3.2015 Lähtökohdat Toimintaympäristön muutos OKM valmisteli toisen asteen koulutuksen rakenne-

Lisätiedot