TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 MUISTIO 2/2009 Aika klo Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Lehtomäki Erkki Tampere puheenjohtaja ( ) Harju Raija Kangasala (x) Pajukoski Leena Kangasala (x) Lehtinen Nina Lempäälä (x) Nieminen Raimo Lempäälä ( ) Tarja Latva Nokia (x) Marjamäki Tarja Nokia (x) Mäkinen Sari Orivesi ( ) Sinervo Simo Orivesi (x) Auvinen Oskari Pirkkala ( ) Valkamo Markku Pirkkala ( ) Hakari Kari Tampere ( ) Tuija Mannila Tampere ( ) Kuosmanen Taru Tampere ( ) Martikainen Tuula Tampere ( ) Tirronen Anniina Tampere (x) Viitasaari Leena Tampere (x) Partanen Pirkko Vesilahti (x) Pietilä Tapani Vesilahti ( ) Hursti Matti Ylöjärvi ( ) Virta Kari Ylöjärvi varapuheenjohtaja (x) Kanerva Esa henkilöstön edustaja ( ) Lehtinen Anne henkilöstön edustaja (x) Nurminen Päivi TKSKY (x) Salkoaho Tuukka TKSKY sihteeri (x) Kutsutut: Ermala Sakari TKSKY (x)

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJAT EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMA, HYVINVOINTIPALVELUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI AJANKOHTAISTA PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄSSÄ AJANKOHTAISTA SEUTUSIVISTYSTYÖRYHMÄSSÄ AJANKOHTAISTA SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄSSÄ PITKÄNIEMEN ALUEEN SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN TYÖRYHMÄN ROOLI JA VUODEN 2010 KOKOUKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

3 1. KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJAT Varapuheenjohtaja Kari Virta avaa kokouksen. Sihteerinä toimii Tuukka Salkoaho. Todetaan läsnäolijat. Hyväksyttiin. 2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva edellisen kokouksen muistio. Hyväksyttiin. 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys. Hyväksyttiin. 4. KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMA, HYVINVOINTIPALVELUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on tehnyt sopimuksen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman hyvinvointipalvelujen vaikutusten arvioinnin toteuttamisesta FCG Oy:n kanssa. Vaikutusten arviointi toteutetaan loppusyksyn 2009 aikana. Tampereen kaupunkiseudun palveluverkkoselvityksen yhteydessä seudun nykyinen päivähoidon, perusopetuksen ja perusterveydenhuollon palveluverkko saatettiin paikkatietomuotoon. Tällöin selvitettiin kunkin palvelupisteen sijainnit, volyymit sekä kapasiteetit. Tuolloin kerätty aineisto antaa nyt mahdollisuuden tarkastella tulevaisuuden investointitarvetta ja palvelukysyntää suhteessa väestömäärän kehitykseen ja väestörakenteen muutokseen. 3

4 Ensimmäisessä työvaiheessa Tilastokeskuksen ruututietokantaaineistoon yhdistetään rakennemallin uudet asumisen laajenemisalueet. Tämän jälkeen arvioidaan karkealla tasolla kunkin asumisen laajenemisalueen palvelukysyntä, joka kohdistuu päivähoitoon, perusopetukseen ja terveyskeskuspalveluihin vuosille 2020 ja 2030 mennessä (volyymitarkastelu). Seuraavassa työvaiheessa kootaan rakennemallin toteuttamisohjelmataulukkoon ennuste palvelutarpeesta (päivähoito, perusopetus ja terveyskeskuspalvelut) alueittain vuosille 2020 ja Taulukkoon poimitaan palveluverkkoselvityksen aineistosta ne yksiköt, joihin uusien asumisen alueiden palvelukysyntä voisi kohdistua. Toteuttamisohjelmataulukon liitteeksi laaditaan yleispiirteiset karttaesitykset, joissa käy ilmi asutuksen sijoittuminen nykyiseen palveluverkkoon nähden. Täydennetty toteuttamisohjelmataulukko toimitetaan kuntiin kommentoitavaksi. Tässä työvaiheessa hyvinvointipalveluista vastaavien virkamiesten tehtävänä olisi esittää arvio olemassa olevan palveluverkon käytettävyydestä ennustevuosina. Heidän tulee arvioida nykyisen palveluverkon toimipisteiden elinkaari ja soveltuvuus rakennemallin väestönkasvutavoitteiden mukaiseen palvelutuotantoon. Kunnissa taulukkoon merkitään poistuvat palveluyksiköt sekä mahdollisesti laajennus tai peruskorjauskelpoiset yksiköt. Tämän kommentointikierroksen perusteella saatujen tietojen pohjalta konsultti arvioi päivähoidon, perusopetuksen ja terveysasemien investointitarpeet, karkeat kustannusarviot, ajoittumisen vuosille sekä elinkaaren. Terveysasemien palvelukysyntää arvioidaan ympäristökuntien osalta ainoastaan kuntatasolla. Tampereen kaupungin osalta arvioidaan kantakaupunki yhtenä kokonaisuutena. Palveluverkkotarkastelu kohdistetaan alueille, joihin uusien asumisen alueiden rakentumisella on vaikutuksia. Esimerkiksi haja asutusalueilla sijaitsevien kyläkoulujen tai muiden palvelupisteiden käyttöasteen kehittymiseen ei vaikutusten arviointityössä oteta kantaa. Vaikutusten arviointi tehdään ensisijaisesti maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Arviointi perustuu keskeisesti vuonna 2008 laaditun palveluverkkoselvityksen nykytila analyysiin. Lähtöoletuksena on, että palvelujen tuottamisen toimintaperiaatteet pysyvät nykyisenkaltaisina. Työn tulokset raportoidaan tiiviinä, keskeisiin tuloksiin keskittyvänä raporttina, jossa esitetään johtopäätökset ja toimenpide ehdotukset, joilla pyritään varmistamaan palveluverkon optimaalinen rakentaminen. 4

5 Seutukoordinaattori Salkoaho käy kokouksessa läpi vaikutusten arvioinnin tavoitteet ja aikataulun. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 5. AJANKOHTAISTA PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄSSÄ Yksityisenpäivähoidon kehittämiskeskus Syystalvella 2008 käynnistyneen hankeen Yksityisen päivähoidon kehittämiskeskus Tampereen kaupunkiseudulle loppuraportti toimenpideehdotuksineen on valmistunut ja jätetty seutuhallituksen käsiteltäväksi. Päivähoidon palvelutarpeen voimakas kasvu sekä päivähoidon yksityisten palvelumarkkinoiden kehittymättömyys olivat keskeiset perusteet yksityisen päivähoidon kehittämiskeskus hankkeen käynnistämiselle. Uutta päivähoitotarjontaa tarvitaan perheiden erilaisten tarpeiden ja yksilöllistyvien valintojen toteuttamiseen. Yksityisen päivähoidon kehittämiseen oikea taso on toiminnallinen seutukokonaisuus, sillä yksityinen päivähoito ei tunne kuntarajoja ja voi palvella asiakkaita kaikista kaupunkiseudun kunnista. Hankkeen osapuolia olivat Tampereen kaupunkiseudulla toimivat päivähoitoyrittäjät, Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Hankkeen vastuuorganisaationa toimi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Hankkeen työtä ohjasi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän päivähoidon työryhmä. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa kaupunkiseudun yksityisen päivähoidon nykyinen laajuus ja toimintamuodot sekä selvittää yksityisen päivähoidon tukipolitiikka ja päivähoitotoimialan liiketoimintavalmiudet ja markkinointiosaaminen. Keskeinen tavoite oli suunnitella yksityisen päivähoidon kehittämiskeskusmalli, sähköisen asioinnin malli sekä tehdä suunnitelma yksityisen päivähoidon valvonnasta ja ohjauksesta. Kehittämistyön taustaksi kartoitettiin seudun kuntien yksityisen päivähoidon nykyinen laajuus ja toimintamallit sekä selvitettiin yksityisen päivähoidon tukipolitiikka Tampereen kaupunkiseudulla. Yksityisen päivähoidon osuus kaikista kaupunkiseudun päivähoidon palveluista oli noin 11 %. Päivähoidon palveluiden kokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan todeta, että yksityisen päivähoidon osuus on vähäinen ja määrän kehitys on ollut vuonna 1996 voimaan tulleen lain jälkeen hidasta. 5

6 Päivähoitoyrittäjille järjestettiin keväällä 2009 kysely siitä, miten päivähoitoyrittäjyys koetaan ja mitkä ovat toimintaedellytysten kehittymisen painopisteet. Vastausten perusteella päivähoitoyrittäjyyden suurimmiksi haasteiksi koettiin taloudellisen kannattavuuden kysymykset sekä yritystoiminnan monipuolistaminen ja laajentaminen Hankkeen tuloksina syntyivät toimintamallit yksityisen päivähoidon kehittämiskeskuksesta ja sähköisestä asioinnista. Hankkeen alkuvaiheessa tavoiteltiin kehittämiskeskusta kokonaisuutena, erillisenä toimipisteenä, joka tarjoaa palveluita yrittäjille, perheille ja kunnille. Lopputuloksena syntyi kehittämiskeskus, jonka toimintaperiaate perustuu sähköisiin palveluihin, verkostomaiseen yrityspalveluun ja tilaaja tuottaja mallin mukaiseen palveluiden tuottamiseen. Toimintamallissa kehittämiskeskus tuottaa palveluita, joita kunnat ovat aikaisemmin toteuttaneet itse mutta myös uusia palveluita, jotka parantavat yksityisen palvelutuottajan ja asiakkaan asemaa. Kehittämiskeskuksen toimintaa tulee suunnitella vaiheittain neljän seuraavan vuoden aikana. Suunnittelun tulee aloittaa sähköisistä palveluista, joka tukee yksityisen päivähoidon kehittymis ja toimintaedellytyksiä. Visiona on, että kehittämiskeskus toimii vuonna 2014 kokonaisvaltaisena perheen, yrittäjän ja kunnan verkostoitumisen mahdollistajana. Hankkeen jatkotoimenpiteinä esitetään että kehittämisvaiheeseen rekrytoidaan selvityshenkilö vuodelle 2010 sekä käynnistetään sopimusneuvottelut isäntäkuntamallin käyttöönotosta ja kehittämiskeskuksen organisaatiosta ja rahoituksesta. Seudun kuntajohtajakokous käsittelee hankkeen toimenpideehdotuksia Päivähoidon seutusopimus Kahden määräajaksi laaditun päivähoidon seutusopimuksen päivitystyö käynnistyy alkuvuodesta Selvityksen laatiminen päivähoidon seudullisesta järjestämisestä Seudun päivähoidon johdon skenaariotyöskentelyyn nojaava selvitys päivähoidon seudullisesta järjestämisestä on suunniteltu laadittavaksi vuoden 2010 aikana. Päivähoidon seudullisen kustannuslaskennan kehittäminen Vuonna 2009 ensikerran tehty selvitys kaupunkiseudun päivähoidon kustannuksista toteutetaan uudelleen vuoden 2010 aikana. Päivähoidon työryhmän puheenjohtaja Leena Viitasaari antaa kokouksessa tilannekatsauksen päivähoidon seudullisesta kehittämisestä. 6

7 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 6. AJANKOHTAISTA SEUTUSIVISTYSTYÖRYHMÄSSÄ Toisen asteen koulutuksen seudullinen kehittäminen Kaupunkiseudun kuntajohtajakokous käsitteli seutuhallituksen asettaman työryhmän esitystä toisen asteen koulutuksen kehittämisestä Tampereen kaupunkiseudulla Käsittelyn yhteydessä kuntajohtajakokous totesi, että työryhmän esittämä etenemismalli on johdonmukainen ja sen pohjalta lähdetään viemään asiaa eteenpäin. Seutuhallitus käsittelee asiaa Työryhmä esittää, että seudun toisen asteen koulutuksen kehittämisen tavoitteeksi tulee asettaa ylläpitäjäverkon kokoaminen yhden koulutuksen järjestäjän alle ja että eteneminen vaiheistetaan seuraavasti: 1. Tampereen Ammattiopiston ja Pirkanmaan koulutuskonsernin suunnitteluyhteistyön tiivistäminen viemällä loppuun neuvottelut nykyisten päällekkäisyyksien purkamisesta sekä selvittämällä seudun aikuiskoulutustarjonnan tilanne vuoden 2010 aikana 2. Selvitys vaihtoehtoisista toisen asteen koulutusta kokoavista organisointimalleista ja niiden taloudellisista vaikutuksista keväällä Seudun toisen asteen koulutuksen strategiatyön käynnistäminen syksyllä Seudullisen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen keväällä 2011 Kansainvälisen opetuksen seudullinen järjestäminen Perustettava kansainvälinen koulu tulee seutuhallituksen hyväksymien koulun perustamisedellytyksiä selvittävän työryhmän loppuraportin linjausten mukaisesti noudattamaan suomalaista opetussuunnitelmaa, mutta palvelemaan suomalaisen oppilaskunnan lisäksi myös Tampereella tilapäisesti asuvia ulkomaalaisia oppilaita, joiden jatkoopintotarve suuntautuu Suomen ulkopuolelle. Tätä heijastellen projektiryhmä on päätynyt käyttämään koulusta nimeä Finnish International School of Tampere (FISTA). Jotta koulu voisi mahdollisimman hyvin ottaa vastaan ulkomailta Suomeen pysyvästi tai tilapäisesti muuttavia oppilaita ja valmistaa täältä 7

8 ulkomaille jatko opintoihin suuntaavia, projektiryhmä pitää tärkeänä, että koulun opetussuunnitelma on mahdollisimman helposti lähestyttävä myös suomea taitamattomille sekä vertailtavissa keskeisiin ulkomaisten koulujärjestelmien opetussuunnitelmiin. Suomalaisen opetussuunnitelman perusteet antavat myös mahdollisuuden sijoitella oppiaineksen opiskelujärjestystä ja painotuksia osin rinnastettavien mallien mukaiseksi. Tämän hetkisissä suunnitelmissa tavoitteellinen aikataulu on seuraava: 2010 Opettajien täydennyskoulutus alkaa Oppimateriaalituotanto alkaa 2011 Koulun käynnistämiseen liittyvä valmistelu alkaa Täydennyskoulutus ja oppimateriaalituotanto jatkuvat 2012 Koulun nettisivut avautuvat Täydennyskoulutus ja oppimateriaalituotanto jatkuvat Koulu voi käynnistyä syksystä alkaen Kansalaisopistoyhteistyö Seutuhallitus käsitteli kokouksessaan seudun kansalaisopistoyhteistyön tiivistämistä ja päätti että seudun kansalaisopistoyhteistyön kehittämisen tavoitteeksi tulee asettaa ylläpitäjäverkon kokoaminen, että jatkohankkeena valmistellaan kahden seutuopiston malli isäntäkunta ja säätiöpohjaisena vaihtoehtona, että kunnissa selvitetään ja linjataan kansalaisopistotoiminnan merkitystä ja asemaa sekä otetaan kantaa sopivimpaan järjestämistapaan selvityksen valmistuttua, että opetuksen suunnittelu ja kehittämisyhteistyö systematisoidaan 2010 alkaen kansalaisopistojen rehtorikokouksen toimesta ja että kunnat valmistelevat esiselvitystä hyödyntäen yhteisen vastauksen opetusministeriölle rakenteellisen kehittämisen ohjelmaan liittyen. Lisäksi seutuhallitus päätti, että selvitetään alueen muiden kansalaisopistojen suhde valmisteltaviin toimintamalleihin ja 8

9 että tarjotaan alueen muille kansalaisopistoille yhteistyömahdollisuutta. Sopimus perusopetuksen kustannusten korvaamisesta, laskutustulkinnan muutos Sopimus perusopetuksen kustannusten korvaamisesta Tampereen kaupunkiseudulla tuli voimaan Sopimuksen mukaan oppilaan asuinpaikkakunta maksaa opetuspaikkakunnalle opetuksen järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten ja valtionosuuden erotuksen. Opetuspaikkakunta laskuttaa vieraspaikkakuntalaisista oppilaista syntyneet lisäkustannukset asuinpaikkakunnalta vuosittain loka joulukuussa. Sopimuksen mukaan kuntien välinen laskutus on perustunut Opetushallituksen taloustilaston mukaiseen oppilaskohtaiseen kustannukseen, josta on vähennetty koulumatkojen kuljetuskustannukset. Keskitetyssä erityisopetuksessa kunnan kustannuksella tarkoitetaan tuotteistuksen mukaista hintaa. Sopimuksessa kuitenkin todetaan, että tuotteistuksen edetessä sopimusosapuolet sitoutuvat neuvottelemaan tuotteistettujen palvelujen hintojen käytöstä kunnan kustannusten perusteena. Erityisopetukseen sovellettuna alkuperäinen sopimuksen sanamuoto olisi johtanut kohtuuttomiin erotushintoihin esimerkiksi Liisanpuiston koulun osalta, koska laskennallisesti erityisopetuksen valtionosuus olisi jyvitetty kaikille oppilaille tasan. Maksettavaksi tullut erotus olisi ollut suuruusluokkaa euroa/oppilas Vuoden 2009 aikana Tampereen kaupungin perusopetuksen tuotteistusprosessi ja kaupunkiseudun kuntien väliset sopimusneuvottelut ovat edenneet ratkaisuun, jonka myötä laskutuksen perusteena seudulla käytettäisiin Tampereen kaupungin tuotteistettuja hintoja. Laskutuksessa käytettävä laskennallinen valtionosuus laskettaisiin nykyisen valtionosuusjärjestelmän mukaisesti jyvitettynä erikseen vuosiluokkien 1 6, vuosiluokkien 7 9, vaikeasti kehitysvammaisille, muille vammaisille ja muille erityisopetuksen oppilaille lisäämällä perusosaan opetusmuodon mukaiset korotukset. Vuonna 2009 laskutettaisiin sopimuksen uudella tulkinnalla vuoden 2008 tilastotietojen ( oppilasmäärät, tilinpäätös 2008, valtionosuus) mukaisesti em. jyvitysperiaatteella. Valtionosuusjärjestelmän muuttuminen vuoden 2010 alusta aiheuttanevat sopimuksen laskutustulkinnan uuden täsmennyksen kevään 2010 aikana. Koulujen yhtenäiset työ ja loma ajat Vakiintuneen käytännön mukaan Tampereen kaupunkiseudun koulujen työ ja loma ajoista valmistellaan seutusivistystyöryhmässä yhteinen ehdotus kuntien asian omaisten toimielinten päätettäväksi. Valmistelun yhteydessä käydyissä keskusteluissa on useaan otteeseen todettu tarve 9

10 tehdä pitkäkestoisempi linjapäätös tulevien lukuvuosien työ ja lomaajoista jokavuotisen kalenterien selailun sijaan. Tampereen kaupunkiseudun kuntien koulujen yhtenäiset työ ja lomaajat on nähty asiaa valmistelleiden seudun sivistystoimenjohtajien keskuudessa erityisen tärkeänä asiana siksi, että samasta perheestä voi olla lapsia sekä omissa että lähikuntien kouluissa. Jos lomat ovat eri aikaan, koko perheen yhteisen loman viettäminen hankaloituu. Valmistelun yhteydessä asiasta käytiin laajamittainen keskustelu Tampereen kaupunkiseudun sivistysjohdon ja sivistystoimialan luottamushenkilöiden yhteisessä seminaarissa. Tuolloin käydyssä keskustelussa keskeisimpiä viestijä valmistelijoille olivat; koulun ei tulisi alkaa ennen 10. elokuuta syyslukukauden tulisi päättyä viimeistään 22. joulukuuta kevätlukukauden tulisi alkaa vasta loppiaisen jälkeen pääsiäisen kohdalla neljän päivän katko koulutyöhön katsottiin olevan riittävä Suurimmat näkemyserot valmistelun aikana ovat koskeneet syysloman pituutta. Nyt valmistellussa esityksessä lähtökohdaksi on otettu malli, jossa syysloma on viikon mittainen, mikäli koulujen päättymisajankohta sen vain mahdollistaa. Esimerkiksi lukuvuonna , koulutyön päättyessä jo 1. kesäkuuta, koko viikon syysloma aikaistaisi koulun aloitusta turhan paljon. Seutusivistystyöryhmän puheenjohtaja Nina Lehtinen antaa kokouksessa tilannekatsauksen hankkeiden etenemisestä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 7. AJANKOHTAISTA SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄSSÄ Erityishoivan seudullinen kehittäminen Keskeisenä tavoitteena Erho hankkeessa on tiivistää kuntayhteistyötä erikoishoivapalvelujen hankinnassa sekä luoda muistisairaiden henkilöiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen laadukas ja kokonaistaloudellinen järjestämistapa ja hankintamalli. Seudullisen erityishoivanhanke on edennyt Tampereen kaupunkiseudulla ripeästi, koska kaikille hankkeen toteutukseen osallistuneilla on ollut yhteinen intressi järjes 10

11 tää laadukasta erikoishoivapalvelua vastaamaan merkittävästi kasvavaan ympärivuorokautisen palveluasumisen tarpeeseen. Esiselvityksen väliraportissa esitetään arvio erikoishoivan tarpeista kaupunkiseudun tasolla sekä kunnittain sekä tarvetta palveleva alustava esitys ympärivuorokautisen palveluasuminen sijoittumisesta Pitkäniemessä oleviin kiinteistöihin. Lisäksi on kuvattu alustava esitys päiväkeskusmuotoisen toiminnan kehittämisestä Pitkänniemen alueella. Palvelujen järjestämistapaan liittyen on kuvattu alustava malli erikoishoivan hankintaan. Työsuunnitelman mukaan on tehty myös selvitys muistihäiriöisten henkilöiden hoivassa tarvittavan työvoiman ja osaamisen tarpeesta Tampereen kaupunkiseudulla sekä esitys koulutustoiminnan kehittämisestä vastaamaan alan työvoima ja osaamistarpeita. Lopuksi on kuvattu alustava listaus pilotointiin lähtevistä kunnista tehostetussa palveluasumisessa ja päiväkeskustoiminnassa. Tiedonkeruu Erho hankkeessa on toteutettu mm. kuntakohtaisella haastattelu ja kyselyaineistolla, jolla on kartoitettu kuntien erikoishoivatarpeen sisältöön, määrään ja sijoittumiseen vaikuttavat muutostekijät. Kuntahaastattelujen kautta on myös kartoitettu erityishoivan asiakasryhmän hoidon nykytilaa ja sen aiheuttamia kustannuksia kunnille. Kunnilta saatujen arvioiden sekä asiantuntijahaastattelujen perusteella erikoishoivapalvelujen hankinnalle voidaan asettaa seudullinen kattohinta, joka kattaa asiakkaan hoivan sekä päivittäisen ruokahuollon. Kattohintaisella hankintamenettelyllä voidaan saavuttaa selkeitä säästöjä verrattuna nykyiseen puitehintaiseen hankintamenettelyyn. Nykyisiin hankintahintoihin suhteutettuna asiakasta kohden saatavat vuotuiset säästöt ovat Näin laskettuna hankkeen pilotointiin osallistuvan 50 henkilön ryhmällä vuotuinen säästöpotentiaali on vähintään Väliraportoinnin jälkeiset toimenpiteet ovat erityishoivan kilpailutusprosessin kuvaus sekä kilpailutusasiakirjan laadinta erikoishoivaan soveltuvien Pitkäniemen kiinteistöjen omistusta, hallintaa ja tilojen vuokrautumista koskeva mallin laadinta kuntien näkemys seutuhinnasta erikoishoivassa esitys seudullisen erikoishoivan kilpailutuksen järjestämis valvonta ja hankintatahosta esitys hoiva alan ammatillisten koulutuskeskittymien perustamisesta Esiselvityshanke päättyy

12 Potilashotelli Tämän hetkisessä työryhmävalmistelussa TAYS:n yhteyteen sijoittuvan potilashotellin on arvioitu voivan realisoitua kolmen vaihtoehtoisen toteutusmallin kautta. Vaihtoehtoja ovat: 1. palvelu sairaanhoitopiirin omana toimintana 2. palvelu ulkopuolisen tuottajan toimesta 3. kumppanuusmalli Vaihtoehdossa 1. potilashotelli rakentuisi sairaalan omana uusinvestointina tai toteutuisi nykyisissä tiloissa. Potilaat eivät olisi sairaalan kirjoilla, vaan sairaanhoitopiiri olisi yöpymispalveluiden tuottaja. Mikäli potilashotelli toteutettaisiin tällä toimintamallilla, sen talouden ennakoidaan rakentuvan seuraavasti: Tulojen tulee kattaa menot Menoeristä suurimman muodostaa vuokra, joka sisältää sekä hoitovastikkeen että pääomavastikkeen. Lisäkustannukset riippuvat hoitohenkilöstön ja hoitotarvikkeiden tarpeesta ja määrästä. Tulot muodostuvat potilaalta / omaisilta perittävästä yöpymismaksusta sekä kunnilta perittävistä maksuista joko omana tuotteena tai osana hoitoon liittyviä tuotehintoja (= n. 40 ). Potilaan yöpymismaksu 40 euroa / yö, josta Kela korvaa potilaalle yöpymisrahan 20,18 euroa / yö Mikäli sisältää sairaanhoidollisia palveluja, hintataso kasvaa merkittävä Vaihtoehdossa 2. palvelun tuottaja olisi ulkopuolinen investoija, joka huolehtii palvelun kokonaispalveluna suoraan potilasasiakkaille. Potilaat eivät olisi sairaalan kirjoilla, vaan asiakassuhde olisi potilaan ja ulkopuolisen tuottajan välillä. Mikäli potilashotelli toteutettaisiin tällä mallilla, sen talouden ennakoidaan rakentuvan seuraavasti: Tulot yöpymismaksuina potilaalta, n. 100 euroa / yö, josta potilas saa Kelalta yöpymisrahan 20,18 euroa / yö (Potilaan omavastuu korkea n. 80 euroa / yö. Potilaan motivaatio pienempi yöpyä potilashotellissa, sairaalassa yöpyminen potilaalle halvempi vaihtoehto, mutta kunnalle korkeampi) Ulkopuolisen toimijan katetavoite n. 5% Yrittäjällä mahdollisuus tuottaa hotellipalveluja myös ulkopuolisille tahoille Vaihtoehdossa 3. palvelun tuottaja olisi ulkopuolinen investoija, joka huolehtii palvelun kokonaispalveluna suoraan potilasasiakkaille. Asiakassuhde tässä mallissa muotoutuisi sekä suoraan potilaaseen että sairaanhoitopiiriin. Mikäli potilashotelli toteutettaisiin tällä mallilla, sen talouden ennakoidaan rakentuvan seuraavasti: 12

13 Tulot n. 100 euroa / yö muodostuvat potilaan maksamasta yöpymismaksusta 40 euroa / yö ja kunnan maksuosuudesta 60 euroa / yö Potilas saa Kelalta yöpymisrahan 20,18 euroa (potilaan maksama osuus oltava lähellä Kela korvausta, jolloin potilaan motivaatio suurempi yöpyä potilashotellissa) Toimintamalli voisi sisältää sopimuksen shp:n ja toimijan välillä asiakassuhteesta, tietystä käyttöasteesta, kustannusten jaosta ja ylijäämän jaosta Työryhmän arvion mukaan potilashotellista on saavutettavissa kunnille taloudellisia säätöjä. Taloudelliset säästöt riippuvat valitusta toimintamallista. Työryhmä ehdottaakin, että valmistelua jatketaan ensisijaisesti kumppanuusmallin pohjalta ja että jatkovalmistelussa tehdään valitun mallin mukaiset tarkemmat taloudelliset laskelmat ja että keskustelua laajennetaan sairaanhoitopiirin kaikkien jäsenkuntien kanssa ja sairaanhoitopiirin päättävissä elimissä. Seudun sosiaali ja terveydenhuollon työryhmän puheenjohtaja Tarja Marjamäki ja Erho hankkeen projektipäällikkö Sakari Ermala antavat kokouksessa tilannekatsauksen ajankohtaisista sosiaali ja terveydenhuollon seudullisista yhteistyöhankkeista. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 8. PITKÄNIEMEN ALUEEN SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala esittelee kokouksen Pitkäniemen sairaala alueen kehittämismahdollisuuksia ja visioita. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 13

14 9. TYÖRYHMÄN ROOLI JA VUODEN 2010 KOKOUKSET Seutuhallituksen päätöksen mukaan hyvinvointipalvelujen työryhmä koordinoi osaltaan seudun päivähoidon, sosiaali ja terveydenhuollon ja sivistyspalvelujen työryhmissä tehtävää seudullista hyvinvointipalvelujen kehittämistyötä PARAS yhtesityösuunnitelman, seutustrategian sekä seutuhallituksen linjausten mukaisesti. Alatyöryhmien tehtävänä on tiivistää kuntien yhteistyötä ja kehittää uudenlaisia seudullisia palvelukonsepteja sosiaali, terveys, koulutus, kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen tuottamisessa, hankkimisessa ja kehittämisessä. Paras yhteistyösuunnitelman tavoitteenasettelun pohjalta laaditun seudun palveluverkkoselvityksen linjaukset sekä alatyöryhmien oma visiointityö ovat olleet keskeisimmät työvälineet kehitettäessä viimeisen vuoden aikana seudullisia hyvinvointipalveluja. Eteneminen sekä päivähoidon että sivistyspalveluiden aloilla on ollut moitteetonta ja suurelta osin tavoitteenasettelun mukaista, sen sijaan perusterveydenhuollon saralla uusille kehittämishankeavauksille ei ole juuri koettu olevan, ainakaan isossa mittakaavassa, tilausta. Tässä yhteydessä onkin syytä käydä keskustelu siitä, onko nyt valittu suunta oikea vai miten, mihin suuntaan ja millaisin panoksin seudun hyvinvointipalveluja jatkossa kehitetään ja millaisena työryhmä näkee oman roolinsa tässä viitekehyksessä. Käydään keskustelu työryhmän roolista hyvinvointipalvelujen seudullisena kehittäjänä ja päätetään vuoden 2010 kokousaikataulusta sekä mahdollisesta yhteisestä visiointipäivästä. Käydyssä keskustelussa todettiin, että nyt tehty laaja sektorikohtainen hanketyöskentely kaipaa tuekseen ja rinnalleen kokonaisvaltaisempaa strategista visiointia, suunnittelua, tavoitteenasettelua ja seurantaa. Tämä on myös se suunta, jota kohti seudun hyvinvointipalvelujen työryhmä ensi vuoden aikana työtään vie. Tässä yhteydessä todettiin, että vuoden 2010 alussa käynnistyvä seutustrategian päivitystyö sekä eduskunnalle vielä tämän vuoden puolella annettava selonteko kunta ja palvelurakenneuudistuksen toteutumisesta antavat vahvan selkänojan tällä suunnittelulle. Työryhmä päätti, että vuoden 2010 aikana se kokoontuu seuraavasti: VISIOINTIPÄIVÄ (paikka avoin) klo 13 15, seututoimisto klo 13 15, seututoimisto klo 13 15, seututoimisto klo 13 15, seututoimisto 14

15 10. MUUT ASIAT Käsitellään muut esille tulevat asiat. Muita asioita ei ollut. 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Varapuheenjohtaja Kari Virta päättää kokouksen. Varapuheenjohtaja Kari Virta päätti kokouksen klo Muistion vakuudeksi, Tuukka Salkoaho sihteeri 15

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: klo 13-15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 23.11.2016 klo 13 - Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Tammer Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: klo 12.30- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 10.2.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, vpj Vesa

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Muut tiedotettavat ajankohtaiset asiat Sote projektiryhmä 13.12.2016 Ajankohtaista Esivalmistelun johtoryhmä ja hallitus odottavat seuraaviin kokouksiin teemaryhmien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä.

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. kehittämispäällikkö Juha Karvonen 17.3.2011 Selvitystyöhön kohteena olevat asiat 1. Kuvataan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: 18.5.2016 klo 13.00-15.01 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

MUISTIO 3/

MUISTIO 3/ Aika: 9.6.2015 klo 13.00- Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto MUISTIO: Järjestäytymiskokous 28.10.2016 klo 12.30-14.23 Tampereen kaupungin virastotalo, ryhmähuone 4, 5.krs (Aleksis Kiven katu 14-16, Tampere) 1.11.2016

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA 20.3.2014 PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 30.9.2015 klo 11.30 Paikka: Pirkkala, Suupantie 6 C 2. krs. (Pirtevan kokoustila) Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: 10.3.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, vpj Vesa

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 6/ Aika: Tiistai 20.9.2016 klo 9:00-11:00 Paikka: Moreenia ympäristötietokeskus, Valssipadonraitti 3, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia ilmasto- ja energia-asiantuntija

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 SISÄLLYSLUETTELO 19 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 39 20 VUODEN 2016 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2016-30.6.2016 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2014 27.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2014 27.3.2014 Aika: 27.3.2014 klo 10.06-12.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Valkamo Markku sivistysjohtaja Pirkkala, pj. Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, vpj. Erkkilä Tuomas

Lisätiedot

MUISTIO 1/2016 18.2.2016

MUISTIO 1/2016 18.2.2016 Aika: 18.2.2016 klo 13.00- Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Seutuhallitus päätti 30.3.2011 pyytää kunnilta lausunnot periaateluonnoksesta. Lausuntopyynnössä kuntia pyydettiin pohtimaan seuraavia asioita:

Seutuhallitus päätti 30.3.2011 pyytää kunnilta lausunnot periaateluonnoksesta. Lausuntopyynnössä kuntia pyydettiin pohtimaan seuraavia asioita: Kaupunginhallitus 182 21.05.2012 Kehittämisjaosto 8 14.06.2012 SEUDULLISET PERIAATTEET YHDYSKUNTARAKENTEEN HAJAUTUMISEN EHKÄISEMISEKSI Khall 182 "Seutujohtaja Nurminen 14.4.2012 Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 365 000 asukasta Tampereen kaupunkiseudun lähtökohdat Toinen sopimuskausi MAL1 sopimuksen

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä Marja Heikkilä Workshop 6 Peurunka 6.10.2014 2 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat

Lisätiedot

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta Yhtymähallitus 58 11.05.2011 Yhtymähallitus 148 12.10.2011 Yhtymähallitus 203 14.12.2011 Kiikanpalon kunnallistaminen Simossa YhtHall 58 11.5.2011 Johtotiimi 27.4.2011 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Perusturvalautakunta 89 28.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 280 09.11.2009 Joutsan kunnanhallitus 143 28.06.2010 Joutsan kunnanhallitus 13 10.01.2011 JOUTSAN SEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMAN 2010 HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2016 klo 12 13.45 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka 59 Kokouksen

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

MAL- ja hyvinvointiyhteistyö kaupunkiseudulla Rekrytointivaihtoehdot

MAL- ja hyvinvointiyhteistyö kaupunkiseudulla Rekrytointivaihtoehdot MAL- ja hyvinvointiyhteistyö kaupunkiseudulla 2017- Rekrytointivaihtoehdot 25.1.2017 Seutustrategiasta toteutukseen LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ KESTÄVÄ RAKENNE Toimiva yk-rakenne Asuntopolitiikka HYVINVOIVA YHTEISÖ

Lisätiedot

MUISTIO 2/

MUISTIO 2/ Aika: 27.4.2016 klo 13.05 Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Vuori Mika suunnittelupäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Pelastustoimi valmistelutyöryhmä 11.01.2017 Kokousaika 11.01.2017 kello 13:00 13:50 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 1/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2 -2, SOTEOHRY 14.3.2016 9:00 Sivu 2 Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Aika 14.3.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36, Huittinen Euran kunta Eurajoen

Lisätiedot

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika 12.11.2014 klo 15-17 Kokouspaikka Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 2 Talous, hallinto,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KUNTIEN YHTEISET HANKKEET JA TOTEUTTAMISEN AIKATAULU

KUNTIEN YHTEISET HANKKEET JA TOTEUTTAMISEN AIKATAULU Sivu 1 / 3 OJALA-LAMMINRAHKAN ALUEEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SOPIMUKSEN OSAPUOLET I II Tampereen kaupunki Kangasalan kunta SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Toimeenpanosuunnitelman taustana on vuonna 2008

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 21.10.2013 Sivu 1 / 1 4437/00.04.02/2013 76 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Aulis Majuri, puh. (09) 816 23000 Marja-Leena Remes, puh. (09)

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi www.oph.fi/ops2016 Olli Kauppinen 2 Suunnitteluprosessi Seudun sivistysjohtajat perustivat

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä ja toteuttamisesta

30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä ja toteuttamisesta Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2016 1 (6) Perusturvalautakunta, 7, 28.01.2016 Kunnanhallitus, 20, 08.02.2016 Perusturvalautakunta, 30, 20.04.2016 30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 12/2009 PÖYTÄKRIJA Aika: Keskiviikko klo 12.55 14.15 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa:

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa: Ikäihmisten palvelut työryhmä/pth yksikkö Aika: Perjantai 26.5.2015. klo 10 11:45 Paikka: POSKE, neuvotteluhuone, Rovakatu 3 Jäsenet: Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja - vara

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne Lapin shp:n valtuustoseminaari 27.11.2012 Tapio Kekki 1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koskien maahanmuuton kustannusselvitystä

Valtuutettu Mika Koiviston ym. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koskien maahanmuuton kustannusselvitystä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 419/05.11.00/2013 56 Valtuutettu Mika Koiviston ym. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koskien maahanmuuton kustannusselvitystä historia Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Finn Medi 6-7, 2 krs. kokoushuone Taivas, Biokatu 14, Tampere. Marja-Riitta Mattila-Nurmi, Pirkanmaan liitto

Finn Medi 6-7, 2 krs. kokoushuone Taivas, Biokatu 14, Tampere. Marja-Riitta Mattila-Nurmi, Pirkanmaan liitto Muistio 1 (5) Aika Tiistaina 22.11.2016 klo 14.00-16.06 Paikka Osallistujat Finn Medi 6-7, 2 krs. kokoushuone Taivas, Biokatu 14, Tampere Antti Jokela, PSHP, pj Kirsi Haavisto, Ikaalinen Marja-Riitta Mattila-Nurmi,

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 - jälkiarviointi Henrik Helenius, liikennesuunnittelija / KUUMA-seutu KUUMA-johtokunta 9.3.2016 Jälkiarvioinnin toteutus MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 -yhteisvalmistelua

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

Viisi kiinnostavinta löytöä metropolialueen kuntajakoselvityksessä Kuntaliitosverkosto

Viisi kiinnostavinta löytöä metropolialueen kuntajakoselvityksessä Kuntaliitosverkosto Viisi kiinnostavinta löytöä metropolialueen kuntajakoselvityksessä Kuntaliitosverkosto 11.12.2014 Mikko Pukkinen Kuntajakoselvittäjä Kuvaus selvitysprosessista Keskeiset johtopäätökset nykytila-analyysistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.)

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 Aika 26.3.2015 klo 18.00 - Paikka Osanottajat Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/ Aika: 21.9.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, vpj Vesa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot