2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat"

Transkriptio

1 OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos Kansalaisopisto 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero Telefax Osoite Sähköpostiosoite 2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat 2.1 Oppilasmäärät 9-vuotinen perusopetus Erityisopetukseen siirrettyjä joista Vaikeimmin kehitysvammaisia (EHA2) 11-vuotinen oppivelvollisuus Muita vammaisoppilaita 2.2 Esiopetus Vuosiluokat 2 Lisäopetus 2.4 Yhteensä (tyyppi 1) Perusopetuksen yksikköhintaan vaikuttavat muut tekijät 3.1 Opetuskieli, oppilasmäärä suomi ruotsi saame muut kielet yhteensä 3.2 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat oppilaat (2.4 kohdassa ilmoitetuista oppilaista) 3.3 Vieraskielisten oppilaiden lukumäärä (oppilaan äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame) kohdan 2.4 oppilaista joista Esiopetus Vuosiluokat 1-9 ja lisäopetus Yhteensä Oppilasmäärät 9-vuotinen perusopetus Erityisopetukseen siirrettyjä Vaikeimmin kehitysvammaisia (EHA2) 11-vuotinen oppivelvollisuus Muita vammaisoppilaita

2 3.5 Perusopetuksen oppilasmäärät, 18 vuotta täyttäneet Perusopetus, 18 vuotta täyttäneiden oppilaiden lukumäärä (tyyppi 2) 3.6 Maahanmuuttajien valmistavassa opetuksessa olleiden lukumäärä (RahA 14 ) Oppilasmäärä - josta sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olleet 3.9 Yksikköhinnan harkinnanvarainen korotus vuodelle 2009 Hakemus yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta lähetetään mennessä (rasti ruutuun) alle 18-v 18-v täyttäneet 4. Tilastotiedot 4.1 Kuljetusedun saavien oppilaiden lukumäärä 4.2 Majoituksessa olevien oppilaiden lukumäärä (muut kuin 3.2 kohdassa ilmoitetut) 4.4 Aikuislukioiden/-linjojen aineopiskelijoiden suorittamien perusopetuksen pakollisten ja valinnaisten kurssien lukumäärät ajalta Maahanmuuttajien kielikoulutuksena suoritetut kurssit Muussa oppilaitoksessa tutkintoa suorittavien aineopiskelun kurssit perusopetuksessa Muuna aineopiskeluna suoritetut kurssit Suoritetut kurssit yhteensä ( ) 5. Vuoden 2009 rahoitus Vuoden 2009 oppilasmäärän muutosesitys lähetetään mennessä (rasti ruutuun) 9. Oppilasmäärä asuinkunnittain toimitettu: www-lomakkeella Opetushallituksen kanssa sovitulla tavalla Päiväys Allekirjoitus / Tietojen varmennus Postiosoite Kumpulantie HELSINKI Puhelin Telefax Sähköpostiosoite

3 TÄYTTÖOHJE 1(6) Perustiedot PERUSOPETUS Yhteystiedot (1*) Oppilasmäärät (2) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 54 :n ja asetuksen (806/1998) 19 :n mukaan kuntien ja oppilaitosten valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot tulee ilmoittaa tilastointipäivän (20.9.) tilanteen mukaisesti 10 päivän kuluessa tilastointipäivästä. Lomakkeella kerätään tiedot perusopetuksesta, jota järjestetään kansanopistoissa, ulkomaankouluissa, aikuislukioissa/-linjoilla (perusaste), kansalaisopistoissa tai muussa laitoksessa (kuntayhtymän oppilaitoksessa). Perusopetuksen järjestäjä ilmoittaa tiedot oppilaitostyypeittäin erikseen. Lomakkeelta rastitetaan oppilaitostyyppiä koskeva kohta. Syksyllä kerättäviä tietoja käytetään kuluvan vuoden rahoituksen tarkistamiseksi todellisen opiskelijamäärän mukaiseksi sekä tulevan vuoden yksikköhintojen ja ennakollisen valtionosuuden laskemiseksi. Tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta Opetushallitus voi kysyä lisäselvitystä koulutusmuoto-/laitoskohtaisen lomakkeen tiedoista. Voidaan jättää täyttämättä, jos tiedot ovat samat kuin koulutuksen järjestäjää koskevat yhteystiedot. Oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat (2.1) Oppilasmäärät ilmoitetaan tilanteen mukaan. Oppilasmäärään ilmoitetaan vain perusopetuksen koko oppimäärää suorittavat oppilaat. Yksityisoppilaita ei saa ilmoittaa oppilasmäärissä. Rahoituksen perustana olevaan oppilasmäärään voidaan ilmoittaa vain opetusministeriön koulutuksen järjestämislupaehtojen mukaiset oppilaat. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevia oppilaita ei ilmoiteta lainkaan tässä kyselyssä, vaan vasta opetuksen päättymistä seuraavana syksynä (ks. kohdan 3.6 ohje). Kansanopistot ilmoittavat kaikki perusopetuksen oppilaat kohdan 2 oppilasmäärissä (alle 18-vuotiaat), myös 18 vuotta täyttäneet oppilaat. Kohtaa 3.5 ei täytetä. * Suluissa oleva numero viittaa lomakkeen ko. kohtaan Opetushallitus/rahoitus- ja kustannustietopalvelut Kumpulantie 3, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen/finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3, Helsingfors, telefon , fax ,

4 Esiopetus (2.2) 2 (6) Ulkomaankoulut Perusopetusta antavien ulkomaankoulujen oppilasmäärään sisällytetään perusopetuksessa olevat tilapäisesti ulkomailla asuvat, oppivelvollisuusikäiset ja esiopetuksessa olevat Suomen kansalaiset. Ruotsin kansalaisuuden omaavista oppilaista koulun ylläpitäjällä on oikeus saada valtionapua Suomen ja Ruotsin välillä solmitun yhteistyösopimuksen (A 617/1996, Sopimus ) perusteella suoraan Ruotsin viranomaisilta. Oppilasmäärään sisällytetään vain ne esiopetusoppilaat, joiden opetus perustuu koulutuksen järjestämistä koskevaan lupaan (POL 7 ). Esiopetuksella tarkoitetaan oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna annettavaa opetusta, jonka kesto on vähintään 700 tuntia vuodessa (POA 852/ mom.). Oppilaat vuosiluokittain (2.3) Yhteensä (tyyppi 1) (2.4) Oppilaat ilmoitetaan vuosiluokittain (1-9). Mikäli oppilaita ei ole jaoteltu vuosiluokittain, heidät merkitään sen vuosiluokan oppilaiksi, jolle he ikänsä mukaan kuuluisivat. Lisäopetus Lisäopetuksen oppilaiksi voidaan ilmoittaa ne 10. luokan oppilaat, joiden opetus perustuu koulutuksen järjestämistä koskevaan lupaan (POL 7 ). Lisäopetuksella tarkoitetaan opetuksen järjestämistä nuorille, jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna (POA 3 2 mom.). Erityisoppilaat/vammaisoppilaat Oppilasmäärästä eritellään ne erityisopetukseen siirretyt (POL 17 2 mom.) oppilaat, joiden perusopetus kestää 9 vuotta (2.1.2). 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat (POL 25 2 mom.) ilmoitetaan kohdassa vaikeimmin kehitysvammaiset (EHA2) (RahA 1 5 mom.) tai muut vammaisoppilaat -kohdassa Oppilasmäärä yhteensä = esiopetus + oppilaat vuosiluokittain + lisäopetus Muut kuin ulkomaankoulut ilmoittavat lisäksi oppilaat asuinkunnittain erillisen ohjeen mukaan. Asuinkunnaksi ilmoitetaan oppilaan asuinkunta tilanteen mukaisena. Koulutustyypin koodi on 1. Asuinkuntatietojen toimitustapaa koskeva kohta rastitetaan lomakkeen kohdasta 9. Perustietolomakkeen oppilasmäärän (kohta 2.4) on ehdottomasti oltava sama kuin oppilasmäärän asuinkunnittain. Perusopetuksen yksikköhintaan vaikuttavat muut tekijät (3) Opetuskieli, oppilasmäärä (3.1) Oppilasmäärät opetuskielen mukaisesti (suomi + ruotsi + saame + muut) yhteensä tulee olla sama kuin 2.4 kohdassa ilmoitettu oppilasmäärä.

5 3 (6) Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat oppilaat (3.2) Tässä ilmoitetaan kohdasta 2.4 ne oppilaat, joille annetaan sisäoppilaitosmuotoiseen opetukseen liittyvä maksuton asuminen ja ylimääräinen ruokailu. Opetuksen järjestäjälle on tällaisessa tapauksessa annettu erityiseksi koulutustehtäväksi järjestää opetusta sisäoppilaitosmuotoisesti. Vieraskielisten oppilaiden lukumäärä (oppilaan äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame) kohdan 2.4 oppilaista (3.3) Kohdan 2.4 oppilasmäärästä ilmoitetaan vieraskielisten oppilaiden lukumäärät yhteensä ja eriteltynä esiopetusoppilaiden ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 ja lisäopetuksen osalta sekä erikseen 9-vuotisen ja 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevat erityis- ja vammaisoppilaat. Perusopetuksen oppilasmäärät, 18 vuotta täyttäneet (3.5) Tässä ilmoitetaan muille kuin oppivelvollisille järjestettävässä perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä (POL 46 ). Esim. aikuislukioissa järjestettävän perusopetuksen oppilaat ilmoitetaan tässä. Kansanopistoissa järjestettävän perusopetuksen 18 vuotta täyttäneitä oppilaita ei ilmoiteta tässä, vaan kohdan 2 oppilasmäärissä. Oppilasmäärä ilmoitetaan lisäksi asuinkunnittain erillisen ohjeen mukaisesti. Asuinkunnaksi ilmoitetaan oppilaan asuinkunta tilanteen mukaisena. Koulutustyypin koodi on 2. Asuinkuntatietojen toimitustapaa koskeva kohta rastitetaan lomakkeen kohdasta 9. Perustietolomakkeen oppilasmäärän (kohta 3.5) on ehdottomasti oltava sama kuin oppilasmäärän asuinkunnittain. Maahanmuuttajien valmistavassa opetuksessa olleiden lukumäärä (RahA 14 ) (3.6) Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetukseen valmistava opetus perustuu opetusministeriön lupaan. Opetusta annetaan vähintään 450/500 tuntia (POA 852/ :n 3 mom.). Rahoituksen perusteeksi valmistavan opetuksen saanut oppilas ilmoitetaan opetuksen päättymistä seuraavana syksynä. Tilastointipäivänä valmistavassa opetuksessa olevia ei ilmoiteta tässä kyselyssä. Oppilasmäärä Ilmoitetaan niiden oppilaiden määrä, jotka ovat olleet valmistavassa opetuksessa ja joiden opetus on päättynyt ennen tilastointipäivää. Näitä oppilaita ei ilmoiteta kohdan 2 tai 3.5 oppilasmäärissä, eikä näistä ilmoiteta asuinkuntatietoja. - josta sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olleet Tässä ilmoitetaan niiden valmistavan opetuksen oppilaiden määrä, joille on järjestetty sisäoppilaitosmuotoiseen opetukseen liittyvä maksuton asuminen ja ylimääräinen ruokailu. Yksikköhinnan harkinnanvarainen korotus vuodelle 2009 (3.9) Opetusministeriö voi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 17 :n 2 ja 7 momentin nojalla korottaa perusopetuksen yksikköhintaa koulutuksen järjestäjälle määrätyn erityisen tehtävän takia tai muusta erityisestä syystä.

6 Tilastotiedot (4) Hakemuksesta tulee käydä ilmi: - mitä yksikköhintaa, korotus mukaan lukien, euromääräisesti haetaan - korotusta tukevat erityiset syyt - perusopetuksen kustannuksia koskeva arvio euroina vuodelle perusopetuksen oppilasmäärää ja kustannuksia koskeva arvio euroina vuodelle Perusopetuksen kustannukset ilmoitetaan vastaavin perustein kuin vuoden 2007 kustannukset (Tilastokeskuksen taloustiedot, taulukko 41, tai Opetushallituksen vuoden 2007 kustannustietojen kysely). Ulkomaankoulujen tulee liittää yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakemukseen vuoden 2007 tilinpäätöstiedot. Yksikköhinnan korotusta koskeva hakemus lähetetään mennessä osoitteella Opetushallitus, rahoitus- ja kustannustietopalvelut, Kumpulantie 3, Helsinki. Hakemus pyydetään toimittamaan kahtena kappaleena. Hakemus osoitetaan opetusministeriölle. Perustietolomakkeelta rastitetaan hakemuksen lähettämistä koskeva kohta. Kuljetusedun saavien oppilaiden lukumäärä (4.1) 4 (6) Ilmoitetaan kaikkien kuljetusedun saavien oppilaiden lukumäärä tilastointipäivän mukaan. Koulumatkaedulla tarkoitetaan kodin ja koulun välistä päivittäistä kuljetusta tai kulkemista varten myönnettävää tukea. Majoituksessa olevien oppilaiden lukumäärä (muut kuin 3.2 kohdassa ilmoitetut) (4.2) Ilmoitetaan majoitusedun saavien oppilaiden lukumäärä tilastointipäivän mukaisena. Tässä ei ilmoiteta kohdan 3.2 majoitettuja oppilaita. Aikuislukioiden/ -linjojen aineopiskelijoiden suorittamien perusopetuksen pakollisten ja valinnaisten kurssien lukumäärät ajalta (4.4) Rahoitusjärjestelmän uudistamisen valmistelua varten kerätään tilastotietoa aikuislukioiden/-linjojen aineopiskelijoiden suorittamista kursseista edelliseltä lukuvuodelta. Suoritetut kurssit ilmoitetaan seuraavasti: - ei jaottelua ikäryhmittäin (alle/ yli 18-v.) - vain perusopetuksen pakolliset ja valinnaiset kurssit - hyväksytysti suoritetut kurssit sekä kurssin mukaiseen opetukseen osallistuneiden kurssit - myös yhteistyösopimuksilla tms. järjestettävä aineopiskelu lukuun ottamatta työhallinnon ostamaa koulutusta Maahanmuuttajien kielikoulutuksena suoritetut kurssit (4.4.1) Maahanmuuttajien kielikoulutuksena (suomi/ruotsi) suorittamien äidinkielen ja kirjallisuuden tai suomi/ruotsi toisena kielenä kurssien lukumäärät. Työhallinnon ostamaa kielikoulutusta ei ilmoiteta tällä lomakkeella.

7 5 (6) Muussa oppilaitoksessa tutkintoa suorittavien aineopiskelun kurssit perusopetuksessa (4.4.2) Tässä ilmoitetaan suoritettujen kurssien lukumäärä yhteensä niistä aineopiskelijoista, jotka ovat samanaikaisesti olleet muussa oppilaitoksessa suorittamassa rahoituksen perusteena olevana opiskelijana tutkintoa (lukion oppimäärää, ammatillista perustutkintoa, oppisopimuskoulutuksena ammatillista perus- tai lisäkoulutusta tai ammattikorkeakoulututkintoa). Rahoituslain (635/1998, 44 3 mom.) mukaan oppilas ja opiskelija voidaan lukea samanaikaisesti rahoituksen perusteena olevaksi oppilaaksi tai opiskelijaksi vain yhdessä lain soveltamisalaan kuuluvassa koulutuksessa, joten muussa oppilaitoksessa tutkintoa suorittava opiskelija katsotaan perusopetuksen aineopiskelijaksi, mikäli opiskelija on ilmoitettu rahoituksen perusteena olevaksi opiskelijaksi toisen koulutusmuodon tai toisen koulutuksen järjestäjän oppilastiedoissa. Muut aineopiskeluna suoritetut kurssit (4.4.3) Muiden aineopiskeluna suoritettujen kurssien määrä kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut. Suoritetut kurssit yhteensä ( ) (4.4.4) Vuoden 2009 rahoitus/vuoden 2009 oppilasmäärän muutosta koskeva hakemus (5) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 44 :n mukaan vuoden 2009 rahoitus lasketaan ennakollisesti varainhoitovuotta edeltävän vuoden 2008 keskimääräisen oppilasmäärän mukaan ( ja keskiarvo, ulkomaankoulut ja painotettu keskiarvo). Lisäksi voidaan ottaa huomioon sellaiset arvioidut oppilasmäärien muutokset, jotka aiheutuvat mm. valtion viranomaisen päätöksestä, esim. koulutuksen järjestämislupaa koskeva päätös. Lähtökohtana on se, että varainhoitovuoden aikana ei tehdä ennakolliseen rahoitukseen oppilasmäärämuutoksia, joten tästä syystä vuoden 2009 yksikköhinnan kertojaksi tulevaa oppilasmäärää koskeva muutoshakemus perusteluineen lähetetään Opetushallituksen rahoitus- ja kustannustietopalvelut -yksikölle mennessä. Perustietolomakkeelta rastitetaan hakemuksen lähettämistä koskeva kohta. Oppilasmäärät asuinkunnittain toimitettu (9) Rastitetaan tietojen toimitustapaa koskeva kohta. Ulkomaankoulujen oppilaista ei ilmoiteta asuinkuntatietoja. Ulkomaankoulujen oppilasluettelo Ulkomaankouluille postitetaan erillisenä liitteenä lomake oppilastietojen ilmoittamista varten. Oppilasluettelo tulee palauttaa Opetushallitukselle postitse tai faksilla osoitteeseen Opetushallitus, rahoitus- ja kustannustietopalvelut, Kumpulantie 3, Helsinki tai faksi Tietojen korjaaminen tallennusajan päätyttyä Tallennusajan päätyttyä tilastointipäivän tietoja korjataan tietojärjestelmään rahoitus- ja kustannustietopalvelut -yksikön toimesta. Korjattavat tiedot tulee ilmoittaa yliviivaamalla

8 6 (6) alkuperäinen tieto tilastointipäivän lomakkeella ja kirjoittamalla uusi tieto korjattavan tiedon viereen selkeästi. Huomioitava on myös korjauksen vaikutus lomakkeen eri kohtiin, joihin korjaus on tehtävä vastaavasti. Oppilasmääriä korjatessa tulee korjata myös asuinkuntatiedot. Korjatut lomakkeet lähetetään rahoitus- ja kustannustietopalvelut yksikön faksiin numeroon (tai postitse osoitteella Opetushallitus, rahoitusja kustannustietopalvelut, Kumpulantie 3, Helsinki). LIITTEET Oppilasluettelo / Ulkomaankoulut Arvioidut käyttökustannukset /Ulkomaankoulut

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 DNO 4/011/2009 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Perusopetuksen järjestäjille PÄIVÄMÄÄRÄ 16.3.2009 Voimassaoloaika 16.3.2009 alkaen toistaiseksi Säännökset joihin toimivalta määräyksen Perusopetuslaki

Lisätiedot

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa 22.10.2014 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.10.2014 Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Lisätiedot

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä tiedotteessa uskonnon

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Sitla 26.8.2014 79 KULJETUSSÄÄNTÖ KOULUKULJETUKSISTA Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus. Ohjeissa on tietoa myös toimintatavoista

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen Espoo 2014 Kirkkonummi Omnia Yhteishaun jälkeen Sisällysluettelo u YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN... 3 KESÄLLÄ HAUSSA OLEVAT KOULUTUKSET... 3 Yhteishaun lisähaku 16.6.2014

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Asiakastiedote 4.11.2014 Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty koulutuskorvauksen

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet lukuvuodelle 2014-2015 1. YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OPETUKSEN OPAS 2012-2013

OPETUKSEN OPAS 2012-2013 qwmaiertyuipasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui MAI -OMAN ÄIDINKIELEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa OPETUKSEN OPAS sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot