Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C. Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C. Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot"

Transkriptio

1 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2011 Tämän lomakkeen täyttävät peruskoulut (ml. peruskouluasteen erityiskoulut, perus- ja lukioasteen koulut, myös ulkomaankoulut), lukiot, ammatilliset oppilaitokset (ml. ammatilliset erityisoppilaitokset, erikoisoppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset sekä palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset), musiikkioppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. Oppilaitoksenne oppilaitostyyppi on esitäytetty lomakkeen B7-kohtaan. Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C Koulutuksen tai opetuksen järjestäjä Oppilaitos Lomakkeen täyttäjän yhteystiedot Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot Edellinen lukuvuosi 2010/2011 E Esiopetus, perusopetus (vuosiluokat 1-9), lisäopetus ja perusopetuksen aineopinnot Alkanut syyslukukausi 2011 F G H I J Esiopetus, perusopetus (vuosiluokat 1-9), lisäopetus ja maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus: - Oppilasmäärät (F1 - F6) - Majoitettavat, kuljetettavat ja vieraskieliset (F7 F11) - Osio vain alakouluille ja yhtenäiskouluille (F12 F13) - Osio vain yläkouluille ja yhtenäiskouluille (F14 F15) Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus HUOM! Ei tällä lomakkeella Tutkintoon johtamaton koulutus (muut kuin F H-osiot) Peruskoulujen erityisopetus 2011 (erityisopetustietoja myös E- ja F-kohdissa) K Tehostetun tuen oppimissuunnitelma ja erityisen tuen päätös Ainevalinnat 2011 L M N O Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kielivalinnat (EU) Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 kielivalinnat Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 kielivalinnat Perusopetuksen suomi/ruotsi toisena kielenä, katsomusaine ja valinnaisainevalinnat Tietoyhteiskuntaosio 2011 P Opetuskäytössä olevat tietotekniset laitteet, verkkoyhteys ja käyttöjärjestelmä 1 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

2 Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A Koulutuksen tai opetuksen järjestäjä A1. Koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tunnus A2. Koulutuksen tai opetuksen järjestäjän nimi A3. Koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tiedonantajatyyppi 1 Kunnan suomenkielinen opetustoimi, 2 Kunnan ruotsinkielinen opetustoimi, 3 Muu tiedonantajatyyppi (yksityinen, kuntayhtymä, valtio) B Tarkista ja tarvittaessa päivitä oppilaitoksen yhteystiedot! Oppilaitos B1. Oppilaitoksen tunnus B2. Oppilaitoksen nimi B3. Oppilaitoksen käyntiosoite (esim. Työpajankatu 13) B4. Oppilaitoksen jakeluosoite (esim. PL 4B) B5. Oppilaitoksen postinumero B6. Oppilaitoksen postitoimipaikka B7. Oppilaitoksen oppilaitostyyppi 11 = Peruskoulut, 12 = Peruskouluasteen erityiskoulut, B8. Oppilaitoksen opetuskieli 1 = suomi, 2 = ruotsi, 3 = suomi/ruotsi, 4 = englanti, 5 = saame, 9 = muu B9. Oppilaitoksen sijaintikunnan nimi B10. Oppilaitoksen sähköpostiosoite C Lomakkeen täyttäjän yhteystiedot C1. Täyttäjän etunimi C2. Täyttäjän sukunimi C3. Täyttäjän puhelinnumero (esim ) C4. Täyttäjän faksinumero (esim ) C5. Täyttäjän sähköpostiosoite C6. Täyttäjän ilmoittama tallennuspäivämäärä 2 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

3 Oppilaitoksen koulutusmuodot Tavoitteena on, että web-sovellus tarjoaa lomakkeen täyttäjälle tallennettavaksi vain ne lomakkeen osiot, joista tietoja tarvitaan. Sen vuoksi D-kohdassa kysytään oppilaitoksenne järjestämästä koulutuksesta. D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot Tässä kohdassa valitaan Kyllä-vaihtoehdolla koulutusmuodot, joissa on ollut oppilaita tai opiskelijoita edellisenä lukuvuonna (D1-D5-kohdat) ja/tai joissa on oppilaita tai opiskelijoita alkaneella syyslukukaudella (D6-D13-kohdat). Jos D1 D5-kohtien esitäytetyissä tiedoissa on virheitä, pyydämme tiedonantajaa ilmoittamaan virheestä Tilastokeskukseen. Edellinen lukuvuosi Kyllä Ei D1. Esiopetus D2. Perusopetus (vuosiluokat 1-6) D3. Perusopetus (vuosiluokat 7-9) D4. Lisäopetus (10. vuosiluokka) D5. Perusopetuksen aineopinnot Alkanut syyslukukausi D6. Esiopetus D7. Perusopetus (vuosiluokat 1-6) D8. Perusopetus (vuosiluokat 7-9) D9. Lisäopetus (10. vuosiluokka) D10. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus D11. Lukiokoulutus (ei sisällä lukiokoulutuksen aineopintoja, D13-kohta) D12. Ammatillinen koulutus (tutkintotavoitteinen) D13. Muu kuin D6-D12-kohdissa mainittu koulutus (mm. perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aineopinnot, vapaan sivistystyön koulutus) 3 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

4 Edellinen lukuvuosi 2010/2011 E Esiopetus, perusopetus (vuosiluokat 1 9), lisäopetus ja perusopetuksen aineopinnot E-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D1-, D2-, D3-, D4- ja/tai D5-kohdassa. E1-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli oppilaita esi-, perus- ja/tai lisäopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D1-, D2-, D3- ja/tai D4-kohdassa). E1. Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilasmäärä kevätlukukauden päättyessä ja heistä luokalle jääneitä Vuosiluokka Oppilaita Heistä luokalle jääneitä Tyttöjä Tyttöjä Esiopetus Lisäopetus E2-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli oppilaita perusopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D2- ja/tai D3-kohdassa). E2. Oppivelvollisuutensa kevätlukukaudella 2011 kokonaan laiminlyöneet E2-kohdassa ilmoitetaan kevätlukukauden 2011 oppivelvollisuusikäiset oppilaat, jotka eivät viime kevätlukukaudella osallistuneet peruskouluopetukseen tai muulla tavalla asuinkunnan valvomana opiskellen suorittaneet oppivelvollisuuteen kuuluvia opintoja. Tyttöjä 4 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

5 E3-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 ja/tai lisäopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D3- ja/tai D4-kohdassa). E3. Lukuvuonna 2010/2011 perusopetuksen päättötodistuksen saaneet ja lisäopetuksen suorittaneet E3.1 Perusopetuksen päättötodistuksen saaneet E3.2 Erityisessä tutkinnossa (yksityisoppilaana) perusopetuksen oppimäärän suorittaneet E3.3 Lisäopetuksen (10. luokan) suorittaneet (kevätlukukauden todistus) Tyttöjä E4-kohta näytetään oppilaitoksille, joiden oppilaitostyyppi on 11, 12 tai 19 B7-kohdassa ja jotka ovat valinneet Kyllä-vaihtoehdon joko D1-, D2-, D3- tai D4-kohdassa. E4. Peruskoulunne kirjoilla olleet esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, jotka saivat lukuvuoden 2010/2011 aikana osa-aikaista erityisopetusta Tyttöjä E5-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 (Kyllä-vaihtoehto D3-kohdassa). E5. Oppivelvollisuusiän lukuvuonna 2010/2011 ylittäneet (17 vuotta täyttäneet) perusopetuksen oppilaat, jotka eivät saaneet perusopetuksen päättötodistusta Tyttöjä E6-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli opiskelijoita perusopetuksen aineopinnoissa (Kyllä-vaihtoehto D5-kohdassa). E6- ja E7-kohdan tietoja käytetään valtionosuusrahoituksen (VOS) määräämiseen. E6. Onko oppilaitoksenne järjestänyt aikuisille tarkoitettua perusopetusta aineopetuksena oppivelvollisuusiän ylittäneille (17 vuotta täyttäneet) opiskelijoille ajanjaksolla Kyllä Ei 5 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

6 E7-kohta näytetään oppilaitoksille, jotka E6-kohdassa valitsivat Kyllä-vaihtoehdon. E6- ja E7-kohdan tietoja käytetään valtionosuusrahoituksen (VOS) määräämiseen. E7. Aikuisille tarkoitetussa perusopetuksessa oppivelvollisuusiän ylittäneiden (17 vuotta täyttäneet) aineopiskelijoiden suorittamien perusopetuksen pakollisten ja valinnaisten kurssien lukumäärät ajalta Kurssien lkm E7.1 Maahanmuuttajien kielikoulutuksena suoritetut kurssit E7.2 Muussa oppilaitoksessa tutkintoa suorittavien aineopiskelun kurssit perusopetuksessa E7.3 Muuna aineopiskeluna suoritetut kurssit E7.4 Suoritetut kurssit yhteensä 0 6 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

7 Alkanut syyslukukausi 2011 F Esiopetus, perusopetus (vuosiluokat 1 9), lisäopetus ja maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus Oppilasmäärät (F1 F6) F1 F6-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D6-, D7-, D8-, D9- ja/tai D10-kohdassa. Lähes kaikkia F-osion tietoja käytetään valtionosuusrahoituksen (VOS) määräämiseen tai kustannuslaskentaan. F1-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavassa opetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D10-kohdassa). F1. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1 000 tuntia) oppilaat Tyttöjä F2-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita perusopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D7- ja/tai D8-kohdassa). F2. Oppilaitoksenne oppivelvolliset, jotka huoltajan ilmoituksen mukaan ovat vähintään syyslukukauden 2011 ajan ulkomailla. Tyttöjä F3-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita perusopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D7- ja/tai D8-kohdassa). F3. Oppilaitoksenne oppivelvolliset, joiden huoltaja on tehnyt ilmoituksen vähintään syyslukukauden 2011 kestävästä kotiopetuksesta F3-kohdassa ilmoitetaan oppivelvolliset, jotka huoltajan ilmoituksen perusteella opiskelevat kotona tai koulussa, jolla ei ole opetuksen järjestämislupaa. F2-kohdan oppivelvolliset eivät saa sisältyä F3-kohdan lukuihin. Tyttöjä F4-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita esiopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D6-kohdassa). F4. Esiopetuksessa olevat oppilaat iän mukaan. Ikä ilmoitetaan syntymävuoden tarkkuudella. 5-vuotiaista esiopetuksen oppilaista ilmoitetaan lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusoppilaat. Syntymä- Ikä Tyttöjä Pidennetyssä oppivuosi velvollisuudessa vuotiaat sallittu vain Helsingin eurooppalaiselle koululle Esiopetuksen oppilaita yht Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

8 F5-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita esi-, perus- ja/tai lisäopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D6-, D7-, D8- ja/tai D9-kohdassa). F5. Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilasmäärät (HUOM! Tämän lomakkeen tärkein taulukko) Oppilasmääriin ei lueta: - maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1000 tuntia) oppilaita (F1-kohta: yhteensä) - oppilaitoksenne oppivelvollisia, jotka huoltajan ilmoituksen mukaan ovat vähintään syyslukukauden ajan ulkomailla (F2-kohta: yhteensä) - oppilaitoksenne oppivelvollisia, joiden huoltaja on tehnyt ilmoituksen vähintään syyslukukauden kestävästä kotiopetuksesta (F3-kohta: yhteensä) - perusopetuksen aineopiskelijoita (J1.1-kohta: yhteensä) F5.2 F5.6-kohtien oppilaat sisältyvät F5.1-kohdan oppilasmääriin. F5.1 Oppilasmäärä yhteensä Esi- Vuosiluokka Lisä- opetus opetus 0 0 F5.2 Oppilaat, joilla tehostetun tuen oppimissuunnitelma 0 F5.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F5.4 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F5.5 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F5.6 Oppilaat, joilla ei ole tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa tai erityisen tuen päätöstä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

9 F6-kohta näytetään F5-kohdan täyttäneille. F6. Esi-, perus- ja lisäopetuksen tyttöjen määrät Tyttöjen määriin ei lueta: - maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1000 tuntia) oppilaita (F1-kohta: tyttöjä) - oppilaitoksenne oppivelvollisia, jotka huoltajan ilmoituksen mukaan ovat vähintään syyslukukauden ajan ulkomailla (F2-kohta: tyttöjä) - oppilaitoksenne oppivelvollisia, joiden huoltaja on tehnyt ilmoituksen vähintään syyslukukauden kestävästä kotiopetuksesta (F3-kohta: tyttöjä) - perusopetuksen aineopiskelijoita (J1.1-kohta: tyttöjä) F6.2 F6.6-kohtien tytöt sisältyvät F6.1-kohdan tyttöjen määriin. F6.1 Tyttöjen määrä yhteensä Esi- Vuosiluokka Lisä- Tyttöjä opetus opetus yhteensä 0 0 F6.2 Tytöt, joilla tehostetun tuen oppimissuunnitelma 0 F6.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet tytöt, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F6.4 Erityisen tuen päätöksen saaneet tytöt, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F6.5 Erityisen tuen päätöksen saaneet tytöt, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F6.6 Tytöt, joilla ei ole tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa tai erityisen tuen päätöstä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

10 Majoitettavat, kuljetettavat ja vieraskieliset (F7 F11) F7 F11-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D6-, D7-, D8-, D9- ja/tai D10-kohdassa. Lähes kaikkia F-osion tietoja käytetään valtionosuusrahoituksen (VOS) määräämiseen tai kustannuslaskentaan. F7-kohtaan kootaan oppilasmääriä F5-kohdasta. F7. Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilasmäärät (koonti) Esi- Vuosiluokat Lisä- Oppilaita opetus 1-9 opetus yhteensä F7.1 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus F7.2 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset F7.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset F7.4 Muut oppilaat (muut kuin erityisen tuen päätöksen saaneet) = F5.2 + F F7.5 Oppilaat yhteensä F8-kohta näytetään oppilaitoksille, joiden opetuksen järjestäjän järjestämisluvassa on myönnetty lupa sisäoppilaitosmuotoiseen majoitukseen. sekä kuntien ja kuntayhtymien oppilaitoksille, joilla on oppilaita F1- ja/tai F7-kohdassa. F8. Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat oppilaat F8-kohdassa ilmoitetaan oppilaat, joille annetaan sisäoppilaitosmuotoiseen opetukseen liittyvä maksuton asuminen ja ylimääräinen ruokailu. Tällöin sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen järjestäminen on annettu opetuksen järjestäjälle erityiseksi koulutustehtäväksi. Sisäoppilaitosmuotoisessa Esi- Vuosiluokat Lisä- Maahanmuuttajien opetus 1-9 opetus perusopetukseen valmistava opetus majoituksessa olevia yhteensä 0 10 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

11 F9-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita F7-kohdassa. F9. Majoitusedun saavat oppilaat F9-kohtaan ei saa sisältyä F8-kohdan oppilaita. Esi- Vuosiluokat Lisä- opetus 1-9 opetus F9.1 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F9.2 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F9.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F9.4 Muut oppilaat (muut kuin erityisen tuen päätöksen saaneet) 0 F9.5 Majoitusedun saavia oppilaita yhteensä F10-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita F7-kohdassa. F10. Kuljetusedun saavat oppilaat F10-kohtaan ei saa sisältyä F8- ja F9-kohdan oppilaita. Esi- Vuosiluokat Lisä- opetus 1-9 opetus F10.1 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F10.2 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F10.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F10.4 Muut oppilaat (muut kuin erityisen tuen päätöksen saaneet) 0 F10.5 Kuljetusedun saavia oppilaita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

12 F11-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita F7-kohdassa. F11. Vieraskieliset (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame tai romani ja viittomakieli) oppilaat F11-kohtaan ei saa sisältyä maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaita (F1-kohta: yhteensä). Esi- Vuosiluokat Lisä- opetus 1-9 opetus F11.1 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F11.2 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F11.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F11.4 Muut oppilaat (muut kuin erityisen tuen päätöksen saaneet) 0 F11.5 Vieraskielisiä oppilaita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

13 Osio vain alakouluille ja yhtenäiskouluille (F12 F13) F12 F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F12-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on 1. vuosiluokan oppilaita. F12. Perusopetuksen 1. vuosiluokalla olevat oppilaat iän mukaan Ikä ilmoitetaan syntymävuoden tarkkuudella. Syntymä- Ikä Tyttöjä vuosi luokan oppilaita yhteensä 0 0 F13-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 F13. Koulunne oppivelvollisten määrä, joiden perusopetuksen aloittamista on tänä syksynä siirretty F13-kohdassa ilmoitetaan oppivelvolliset, jotka ovat tänä syksynä saaneet luvan aloittaa koulunkäynnin vuotta säädettyä myöhemmin. Tyttöjä 13 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

14 Osio vain yläkouluille ja yhtenäiskouluille (F14 F15) F14 F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D8-kohdassa. F14-kohta näytetään kunnan tai kuntayhtymän oppilaitoksille, joilla on oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 F14. Joustavan perusopetuksen (JOPO) oppilaat Joustava perusopetus on ryhmämuotoista toimintaa. Tyttöjä F15-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 F15. Oppivelvollisuusiän ylittäneet (17 vuotta täyttäneet) perusopetuksen oppilaat F15-kohdassa ilmoitetaan vuonna 1994 tai aiemmin syntyneet perusopetuksen oppilaat. F15-kohtaan ei saa sisältyä lisäopetuksen oppilaita. F15.1 Oppivelvollisuusiän ylittäneet kansanopistojen perusopetuksen oppilaat F15.2 Oppivelvollisuusiän ylittäneet muut perusopetuksen oppilaat F15.3 Oppivelvollisuusiän ylittäneet oppilaat yhteensä 0 14 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

15 Alkanut syyslukukausi 2011 G Lukiokoulutus G-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D11-kohdassa. G1. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä G1.1-kohtaan ei saa sisältyä lukiokoulutuksen aineopiskelijoita, jotka ilmoitetaan tämän lomakkeen J1.2-kohdassa. G1.1-kohdan opiskelijamäärään luetaan - ensisijaisesti oppilaitoksessanne lukiokoulutuksen koko oppimäärään tähtäävät opiskelijat - ulkomailla vaihto-opiskelijoina olevat lukiokoulutuksen koko oppimäärän opiskelijat. - opiskelijat, jotka opiskelevat samanaikaisesti lukion koko oppimäärää ja ammatillista perustutkintoa, ovat kirjoilla oppilaitoksessanne ja joilla on tavoitteena ylioppilastutkinnon suorittaminen. G1.1-kohdan opiskelijamäärään ei lueta - opiskelijoita, joille oppilaitoksenne ei ole ensisijainen oppilaitos (suorittavat oppilaitoksessanne vain joitakin kursseja). vaikka opiskelijalla on tavoitteena lukion koko oppimäärän suorittaminen (ilmoitetaan tämän lomakkeen J1.2-kohdassa), - ulkomailta tulleita vaihto-opiskelijoita (ilmoitetaan tämän lomakkeen J1.2-kohdassa) - opiskelijoita, jotka ovat mennessä suorittaneet ylioppilastutkinnon, mutta joilta on vielä lukion koko oppimäärään vaadittavia kursseja suorittamatta (ilmoitetaan tämän lomakkeen J1.2-kohdassa) - opiskelijoita, jotka ovat mennessä suorittaneet lukion koko oppimäärään vaadittavat kurssit, vaikka ylioppilastutkinnon pakollisia kokeita olisi suorittamatta (ei ilmoiteta lainkaan tällä lomakkeella). - opiskelijoita, jotka suorittavat vain ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon, mutta eivät lukion koko oppimäärän opintoja. G1.3-kohdan opiskelijamäärät ilmoittaa Helsingin Saksalainen koulu. G1.4-kohdan opiskelijamäärät ilmoittaa Ålands lyceum. G1.5-kohdan opiskelijamäärät ilmoittaa Helsingin eurooppalainen koulu. G1.6-kohdan opiskelijamäärän tulee olla sama kuin henkilöpohjaisen lukiokoulutuksen opiskelija-aineiston opiskelijamäärä. G1.1 Lukiokoulutuksen koko oppimäärä G1.2 Internationale Baccalaureate -tutkintoon (IB) johtava koulutus G1.3 Reifeprüfung-tutkintoon johtava koulutus G1.4 Gymnasieexamen-tutkintoon johtava koulutus G1.5 European Baccalaureate -tutkintoon (EB) johtava koulutus Naisia G1.6 Opiskelijoita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

16 Alkanut syyslukukausi 2011 H Ammatillinen koulutus H-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D12-kohdassa. H1. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä (tutkintotavoitteinen) H1.1-kohdan opiskelijamäärään luetaan - oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat. H1.1-kohdan opiskelijamäärän tulee olla sama kuin tilanteen mukaisen henkilöpohjaisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelija-aineiston opiskelijamäärä. H1.2-kohdan opiskelijamäärään luetaan - oppilaitosmuotoisen näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat (ne opiskelijat, joiden tavoitteena on koko tutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittaminen) - oppisopimuskoulutuksen opetussuunnitelmaperusteisen ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat (ne opiskelijat, joiden tavoitteena on koko tutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittaminen) H1.1 Oppilaitosmuotoinen opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen koulutus H1.2 Muu tutkintoon johtava/valmistava ammatillinen koulutus Naisia H1.3 Opiskelijoita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

17 Alkanut syyslukukausi 2011 J Tutkintoon johtamaton koulutus (muut kuin F H-osioiden opiskelijat) J-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D13-kohdassa. J-osiossa ilmoitetaan tietoja tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Tietoja ei ilmoiteta esiopetuksesta, perusopetuksesta, lisäopetuksesta, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavasta opetuksesta, lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta (tutkintotavoitteinen). J1. Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijamäärä J1-kohdassa kansalaisopistot ja kesäyliopistot ilmoittavat arvion tämän syksyn opiskelijamäärästä, opintokeskukset ilmoittavat sisältävän viikon opiskelijamäärän ja muut oppilaitokset tilanteen mukaisen opiskelijamäärän. J1.2-kohdan lukiokoulutuksen aineopiskelijoihin luetaan - yksittäisiä oppiaineita tai yksittäisiä lukiokursseja opiskelevat opiskelijat - opiskelijat, joille oppilaitoksenne ei ole ensisijainen oppilaitos (suorittavat oppilaitoksessanne vain joitakin kursseja) vaikka opiskelijalla on tavoitteena lukion koko oppimäärän suorittaminen - ulkomailta tulleet vaihto-opiskelijat - opiskelijat, jotka ovat mennessä suorittaneet ylioppilastutkinnon, mutta joilta on vielä lukion koko oppimäärään vaadittavia kursseja suorittamatta J1.5-kohdan opiskelijamäärään luetaan mm. - tutkintoon johtamattomien nuorten ja aikuisten koulutusten opiskelijat ml. ei tutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen opiskelijat - oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneita, jotka opiskelevat saman perustutkinnon toista koulutusohjelmaa tai sen osaa. Esimerkiksi opiskelija, joka on jo suorittanut lähihoitajan tutkinnon koulutusohjelmanaan sairaanhoito ja huolenpito, täydentää tutkintoaan vanhustyön koulutusohjelmaan liittyvillä opinnoilla. J1.1 Perusopetuksen aineopinnot J1.2 Lukiokoulutuksen aineopinnot Naisia J1.3 Vapaan sivistystyön koulutus J1.4 Taiteen perusopetus J1.5 Muu tutkintoon johtamaton koulutus J1.6 Opiskelijoita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

18 Peruskoulujen erityisopetus 2011 (erityisopetustietoja myös E- ja F-kohdissa) K Tehostetun tuen oppimissuunnitelma ja erityisen tuen päätös K-osio näytetään oppilaitoksille, joiden oppilaitostyyppi on 11, 12 tai 19 B7-kohdassa ja joilla on oppilaita F5.2-, F5.3-, F5.4- ja/tai F5.5-kohdassa. K1-kohtaan kootaan oppilasmääriä F5-kohdasta K1. Esi-, perus- ja lisäopetuksen tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilasmäärät (koonti) Esi- Vuosiluokat Vuosiluokat Lisä- opetus opetus K1.1 Oppilaat, joilla tehostetun tuen oppimissuunnitelma (F5.2) K1.2 Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös (F5.3 + F5.4 + F5.5) K K2-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita K1.2-kohdassa. K2. Peruskoulujen esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös 20.9., toteutuspaikan mukaan Prosenttiosuudet lasketaan ko. oppilaan vuosiviikkotunneista. Opetuksen toteutuspaikka Esiopetus Vuosiluokat Vuosiluokat Lisäopetus K2.1 Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä 0 K2.2 Opetuksesta % yleisopetuksen ryhmässä 0 K2.3 Opetuksesta % yleisopetuksen ryhmässä 0 K2.4 Opetuksesta 1-20 % yleisopetuksen ryhmässä 0 K2.5 Opetus kokonaan erityisryhmässä tai -luokassa 0 K Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

19 K3-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita K1.2-kohdassa. K3. Peruskoulujen perus- ja lisäopetuksen oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös 20.9., oppiaineiden oppimäärien mukaan Oppiaineiden oppimäärät/ Vuosiluokat Vuosiluokat Lisäopetus toiminta-alueittain opiskelu K3.1 Kaikkien oppiaineiden oppimäärät opetetaan yleisen oppimäärän mukaan (ei yksilöllistettyjä oppimääriä) 0 K3.2 1 oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 0 K oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 0 K3.4 Vähintään neljän oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 0 K3.5 Oppilas opiskelee toiminta-alueittain 0 K K4-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita K1-kohdassa. K4. Peruskoulujen esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma tai erityisen tuen päätös 20.9., tukimuotojen mukaan Oppilaan tuki sisältäen Oppilaat, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma Oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös K4.1 osa-aikaista erityisopetusta 0 K4.2 tukiopetusta 0 K4.3 avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja 0 K4.4 muita kuin edellä mainittuja tukimuotoja 0 19 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

20 Ainevalinnat 2011 L Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kielivalinnat (EU) L-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-, D8-, D11- ja/tai D12-kohdassa. L-osiossa ilmoitetaan tietoja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen oppilaiden/opiskelijoiden kielivalinnoista. HUOM! Ammatillisen koulutuksen kielivalintoihin lasketaan mukaan myös ko. tutkintoon hyväksiluetut kurssit (lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa aiemmin suoritetut kurssit). L1-kohtaan kootaan oppilasmääriä F7.5 -kohdasta ja opiskelijamääriä G1- ja H1.1-kohdasta. L1. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen oppilas/opiskelijamäärät (koonti) Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaita Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaita Lukiokoulutuksen opiskelijoita Oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita Oppilaita/opiskelijoita yhteensä L2. Oppilaiden/opiskelijoiden opiskelemien tai valitsemien vieraiden kielten määrä Toinen kotimainen kieli katsotaan oppilaalle vieraaksi kieleksi. Vieraiden kielten määrä Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaita Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaita Lukiokoulutuksen opiskelijoita Oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita L2.1 0 L2.2 1 L2.3 2 L2.4 3 L2.5 4 L2.6 5 L L2.8 Oppilaita/opiskelijoita yhteensä = L Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

21 L3. Oppilaiden/opiskelijoiden opiskelemat tai valitsemat vieraat kielet Toinen kotimainen kieli katsotaan oppilaalle vieraaksi kieleksi. Vieras kieli Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaita Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaita Lukiokoulutuksen opiskelijoita Oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita L3.1 Englanti L3.2 Ruotsi L3.3 Suomi L3.4 Ranska L3.5 Saksa L3.6 Venäjä L3.7 Espanja L3.8 Italia L3.9 Saame L3.10 Latina L3.11 Muut kielet 21 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

22 M Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 kielivalinnat M-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. M-osiossa ilmoitetaan tietoja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaiden kielivalinnoista. M1-kohtaan kootaan oppilasmääriä F5.1- ja F6.1-kohdista. M1. Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät (koonti) Vuosiluokka Tyttöjä M2.11-kohdan luvut saadaan M1-kohdan ja M2.1 M2.10-kohtien erotuksena. M2. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaiden yhteisen kielen (A1) valinnat Kieli Vuosiluokka Tyttöjä M2.1 Englanti 0 M2.2 Ruotsi 0 M2.3 Suomi 0 M2.4 Ranska 0 M2.5 Saksa 0 M2.6 Venäjä 0 M2.7 Espanja 0 M2.8 Italia 0 M2.9 Saame 0 M2.10 Muut kielet 0 M2.11 Eivät opiskele A1-kieltä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

23 M3. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaiden vapaaehtoisen kielen (A2) valinnat Kieli Vuosiluokka Tyttöjä M3.1 Englanti 0 M3.2 Ruotsi 0 M3.3 Suomi 0 M3.4 Ranska 0 M3.5 Saksa 0 M3.6 Venäjä 0 M3.7 Espanja 0 M3.8 Italia 0 M3.9 Saame 0 M3.10 Muut kielet 0 M Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

24 N Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 kielivalinnat N-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D8-kohdassa. N-kohdassa ilmoitetaan tietoja perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaiden kielivalinnoista. N1-kohtaan kootaan oppilasmääriä F5.1- ja F6.1-kohdasta. N1. Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärät yhteensä (koonti) Tyttöjä 0 0 N2. Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaiden kielivalinnat Kieli Yhteisen A1-kielen valinneet Vapaaehtoisen A2-kielen valinneet Yhteisen B1-kielen valinneet Valinnaisen B2-kielen valinneet Tyttöjä Yhteisen A1-kielen valinneet Vapaaehtoisen A2-kielen valinneet Yhteisen B1-kielen valinneet Valinnaisen B2-kielen valinneet N2.1 Englanti 0 0 N2.2 Ruotsi 0 0 N2.3 Suomi 0 0 N2.4 Ranska 0 0 N2.5 Saksa 0 0 N2.6 Venäjä 0 0 N2.7 Espanja 0 0 N2.8 Italia 0 0 N2.9 Saame 0 0 N2.10 Latina 0 0 N2.11 Muut kielet 0 0 N2.12 Eivät opiskele yhteistä kieltä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

25 O HUOM! O-osiota ei kerätä syksyllä 2011 Perusopetuksen suomi/ruotsi toisena kielenä, katsomusaine ja valinnaisainevalinnat O-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7- ja/tai D8-kohdassa. O-kohdassa ilmoitetaan tietoja perusopetuksen oppilaiden suomi/ruotsi toisena kielenä -valinnoista, katsomusaineista ja valinnaisainevalinnoista. O1. Suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevia perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 oppilaita Huom! Ei toinen kotimainen kieli. O1.1 Suomi toisena kielenä O1.2 Ruotsi toisena kielenä Vuosiluokkien 1-6 oppilaita Vuosiluokkien 7-9 oppilaita Vuosiluokkien 1-9 oppilaita yhteensä O O2. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 oppilaat katsomusaineen mukaan Katsomusaine Vuosiluokkien 1-6 oppilaita Vuosiluokkien 7-9 oppilaita Vuosiluokkien 1-9 oppilaita yhteensä O2.1 Evankelis-luterilainen uskonto 0 O2.2 Ortodoksinen uskonto 0 O2.3 Islam 0 O2.4 Muut uskonnot 0 O2.5 Elämänkatsomustieto 0 O2.6 Eivät osallistu koulussa katsomusaineiden opiskeluun 0 O2.7 = L Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

26 O3 ja O4-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla oli oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 8 ja/tai 9 (F5.1- ja F6.1-kohta). O3. Vuosiluokkien 8 ja 9 oppilasmäärät yhteensä (koonti) Tyttöjä 0 0 O4. Perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaiden valinnaisainevalinnat O4-kohtaan ei saa sisältyä A1-, A2-, B1- ja B2-kielen valinnat. O4-kohdassa ilmoitetaan vähintään 20 tuntia (½ vuosiviikkotuntia) kestävät valinnaisaineet. Oppilaan voi merkitä kullekin riville vain kerran. Oppilasmäärä ei saa millään rivillä ylittää 8. ja 9. luokan yhteenlaskettua oppilasmäärää. O4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus O4.2 Toinen kotimainen kieli O4.3 Matematiikka O4.4 Ympäristö- ja luonnontieto O4.5 Biologia O4.6 Maantieto O4.7 Fysiikka O4.8 Kemia O4.9 Terveystieto O4.10 Uskonto O4.11 Elämänkatsomustieto O4.12 Historia O4.13 Yhteiskuntaoppi O4.14 Musiikki O4.15 Kuvataide O4.16 Käsityö, tekninen työ O4.17 Käsityö, tekstiilityö O4.18 Liikunta O4.19 Kotitalous O4.20 Muut aineet, oppiainerajat ylittävät kokonaisuudet ja aihekokonaisuudet Tyttöjä 26 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

27 Tietoyhteiskuntaosio 2011 P-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D6-, D7-, D8-, D9-, D10-, D11-, D12- ja/tai D13-kohdassa. P Opetuskäytössä olevat tietotekniset laitteet, verkkoyhteys ja käyttöjärjestelmä P1. Opetuskäytössä olevat tietotekniset laitteet P1.1 Pöytätietokoneita (ml. Thin client-tyyppiset päätteet) kpl P1.2 Kannettavia tietokoneita (ml. Minikannettavat, Tablet pclaitteet, joista käytetään myös nimeä lehtiö-, taulu- tai sormitietokone) P1.3 Interaktiivisia esitystauluja, joista käytetään myös nimeä kosketustaulu, interaktiivinen valkotaulu tai älytaulu (englanniksi Interactive White Board) P2. Oppilaitoksen ulkoisen verkkoyhteyden nopeus P2.1 Verkkoyhteyden nopeus Mbit/s P3. Opetuskäytössä olevien tietokoneiden yleisin käyttöjärjestelmä < Valitse > Valitse valikossa vaihtoehdot: Microsoft Windows Linux Mac OS X Muu 27 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2014

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2014 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2014 F12-F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F14-F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 F12-F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F14-F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2016

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2016 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2016 F12-F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F14-F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(24) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(25) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(25) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2017 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Sivu 1/6 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2014

Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2014 Yleissivistävän koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 2014 4.9. Tampere 9.9. Helsinki Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2014 Tilastopäällikkö

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2015

Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2015 Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä Riikka Rautanen Yleissivistävän koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät syyskuussa Tiedonhankintaa

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 214 Sivu 1/5 9.1.214 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 214 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 Sivu 1/5 3.9.215 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Sivu /5 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 204 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Sivu 1/ Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 201 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010

Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010 1(7) Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010 Tiedonantajat Esi- ja perusopetuksen rahoituskyselyn täyttävät kaikki Manner-Suomen kunnat sekä esiopetukseen, perusopetukseen ja lisäopetukseen sekä

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Tilastoissa on

TAUSTATIEDOT. Tilastoissa on TAUSTATIEDOT Tilastot taustatiedoista sisältävät väestön määrän ja väestön koulutusrakenteen, oppivelvollisten määrät sekä koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja opetuspisteiden määrät ja luettelot

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Ohjeet 1(7) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

Tehostetun tuen piirissä entistä useampi peruskoulun oppilas

Tehostetun tuen piirissä entistä useampi peruskoulun oppilas Koulutus 2015 Erityisopetus 2014 Tehostetun tuen piirissä entistä useampi oppilas Tehostettua tukea sai 40 500 oppilasta eli 7,5 prosenttia oppilaista syksyllä 2014. Määrä on 4,2 prosenttiyksikköä enemmän

Lisätiedot

1) Vuosien 1995 2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

1) Vuosien 1995 2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin. Koulutus 2014 Erityisopetus 2013 Erityistä tukea saaneiden osuus pieneni Peruskoululaisten oppimisen tuki on vuodesta 2011 lähtien jaettu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Mikäli tehostettu

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Oppilaitostyyppi

Lisätiedot

Peruskoulun oppilaista 11,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoulun oppilaista 11,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Koulutus 2012 Erityisopetus 2011 Peruskoulun oppilaista 11,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Peruskoululaisista 3,3 prosenttia sai tehostettua tukea ja 8,1 prosenttia erityistä tukea syksyllä

Lisätiedot

Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Koulutus 2013 Erityisopetus 2012 Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Peruskoulun oppilaista 12,7 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2012. on runsaan

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Ohjeet 1(8) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2009 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos Kansalaisopisto

Lisätiedot

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus)

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Täyttöohje Kunnan tehtävänä on organisoida kunnan koulujen peruskoulutiedonkeruu. Kunta ilmoittaa kouluille tietojen tallennusaikataulun, tarkistaa koulujen tallentamat

Lisätiedot

Joka kuudes peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea

Joka kuudes peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea Koulutus 2017 Erityisopetus 2016 Joka kuudes peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea Peruskoulun oppilaista 16,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2016. Tehostettua tukea

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017 Ohjeet 1(10) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. TÄYTTÖOHJE 1 (8) Perustiedot 20.1.2018 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Järjestämismuoto Opetus järjestetään lähiopetuksena tai monimuotokysymykseen muille kuin oppivelvollisille järjestettävässä opetuksessa. (OKSA, Perusopetuslaki

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot 20.1.2017 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen:

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015 LUKIOKOULUTUS Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 310/2014) laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto HAKIJATUNNUS (Opisto täyttää) Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2017 2018 7. Painotettu

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 5.8. 2008 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51)

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51) YLEISKIRJEEN 3/2001 LIITE 2 1 (7) PERUSKOULUN, LUKION JA AIKUISLUKION 1.8.2001 ALKAEN TOTEUTETTAVAT SOPIMUSMUUTOKSET PERUSKOULU Palkkauksen perusteet muuttuvat lehtorin, erityisopetuksen opettajan ja luokanopettajan

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 29.8.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 15.5.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Tähän tiedonkeruuseen ei ole tullut muutoksia. Eduskunta hylkäsi 14.3.2015 hallituksen esityksen (HE 310/2014) lukiolaissa tarkoitetun

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot 20.9.2017 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2014 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Kokelaan tulee itse olla tietoinen ylioppilaskokeiden määräyksistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET. Erja Vihervaara IOYn päivillä

AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET. Erja Vihervaara IOYn päivillä AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET Erja Vihervaara IOYn päivillä 9.11.2013 AIKUISLUKIORINTAMALLA TAPAHTUU Perusopetuksen ops-työ Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien mahdollisuudet suorittaa peruskoulu

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2007 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot