Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C. Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C. Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot"

Transkriptio

1 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2011 Tämän lomakkeen täyttävät peruskoulut (ml. peruskouluasteen erityiskoulut, perus- ja lukioasteen koulut, myös ulkomaankoulut), lukiot, ammatilliset oppilaitokset (ml. ammatilliset erityisoppilaitokset, erikoisoppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset sekä palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset), musiikkioppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. Oppilaitoksenne oppilaitostyyppi on esitäytetty lomakkeen B7-kohtaan. Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C Koulutuksen tai opetuksen järjestäjä Oppilaitos Lomakkeen täyttäjän yhteystiedot Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot Edellinen lukuvuosi 2010/2011 E Esiopetus, perusopetus (vuosiluokat 1-9), lisäopetus ja perusopetuksen aineopinnot Alkanut syyslukukausi 2011 F G H I J Esiopetus, perusopetus (vuosiluokat 1-9), lisäopetus ja maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus: - Oppilasmäärät (F1 - F6) - Majoitettavat, kuljetettavat ja vieraskieliset (F7 F11) - Osio vain alakouluille ja yhtenäiskouluille (F12 F13) - Osio vain yläkouluille ja yhtenäiskouluille (F14 F15) Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus HUOM! Ei tällä lomakkeella Tutkintoon johtamaton koulutus (muut kuin F H-osiot) Peruskoulujen erityisopetus 2011 (erityisopetustietoja myös E- ja F-kohdissa) K Tehostetun tuen oppimissuunnitelma ja erityisen tuen päätös Ainevalinnat 2011 L M N O Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kielivalinnat (EU) Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 kielivalinnat Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 kielivalinnat Perusopetuksen suomi/ruotsi toisena kielenä, katsomusaine ja valinnaisainevalinnat Tietoyhteiskuntaosio 2011 P Opetuskäytössä olevat tietotekniset laitteet, verkkoyhteys ja käyttöjärjestelmä 1 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

2 Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A Koulutuksen tai opetuksen järjestäjä A1. Koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tunnus A2. Koulutuksen tai opetuksen järjestäjän nimi A3. Koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tiedonantajatyyppi 1 Kunnan suomenkielinen opetustoimi, 2 Kunnan ruotsinkielinen opetustoimi, 3 Muu tiedonantajatyyppi (yksityinen, kuntayhtymä, valtio) B Tarkista ja tarvittaessa päivitä oppilaitoksen yhteystiedot! Oppilaitos B1. Oppilaitoksen tunnus B2. Oppilaitoksen nimi B3. Oppilaitoksen käyntiosoite (esim. Työpajankatu 13) B4. Oppilaitoksen jakeluosoite (esim. PL 4B) B5. Oppilaitoksen postinumero B6. Oppilaitoksen postitoimipaikka B7. Oppilaitoksen oppilaitostyyppi 11 = Peruskoulut, 12 = Peruskouluasteen erityiskoulut, B8. Oppilaitoksen opetuskieli 1 = suomi, 2 = ruotsi, 3 = suomi/ruotsi, 4 = englanti, 5 = saame, 9 = muu B9. Oppilaitoksen sijaintikunnan nimi B10. Oppilaitoksen sähköpostiosoite C Lomakkeen täyttäjän yhteystiedot C1. Täyttäjän etunimi C2. Täyttäjän sukunimi C3. Täyttäjän puhelinnumero (esim ) C4. Täyttäjän faksinumero (esim ) C5. Täyttäjän sähköpostiosoite C6. Täyttäjän ilmoittama tallennuspäivämäärä 2 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

3 Oppilaitoksen koulutusmuodot Tavoitteena on, että web-sovellus tarjoaa lomakkeen täyttäjälle tallennettavaksi vain ne lomakkeen osiot, joista tietoja tarvitaan. Sen vuoksi D-kohdassa kysytään oppilaitoksenne järjestämästä koulutuksesta. D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot Tässä kohdassa valitaan Kyllä-vaihtoehdolla koulutusmuodot, joissa on ollut oppilaita tai opiskelijoita edellisenä lukuvuonna (D1-D5-kohdat) ja/tai joissa on oppilaita tai opiskelijoita alkaneella syyslukukaudella (D6-D13-kohdat). Jos D1 D5-kohtien esitäytetyissä tiedoissa on virheitä, pyydämme tiedonantajaa ilmoittamaan virheestä Tilastokeskukseen. Edellinen lukuvuosi Kyllä Ei D1. Esiopetus D2. Perusopetus (vuosiluokat 1-6) D3. Perusopetus (vuosiluokat 7-9) D4. Lisäopetus (10. vuosiluokka) D5. Perusopetuksen aineopinnot Alkanut syyslukukausi D6. Esiopetus D7. Perusopetus (vuosiluokat 1-6) D8. Perusopetus (vuosiluokat 7-9) D9. Lisäopetus (10. vuosiluokka) D10. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus D11. Lukiokoulutus (ei sisällä lukiokoulutuksen aineopintoja, D13-kohta) D12. Ammatillinen koulutus (tutkintotavoitteinen) D13. Muu kuin D6-D12-kohdissa mainittu koulutus (mm. perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aineopinnot, vapaan sivistystyön koulutus) 3 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

4 Edellinen lukuvuosi 2010/2011 E Esiopetus, perusopetus (vuosiluokat 1 9), lisäopetus ja perusopetuksen aineopinnot E-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D1-, D2-, D3-, D4- ja/tai D5-kohdassa. E1-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli oppilaita esi-, perus- ja/tai lisäopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D1-, D2-, D3- ja/tai D4-kohdassa). E1. Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilasmäärä kevätlukukauden päättyessä ja heistä luokalle jääneitä Vuosiluokka Oppilaita Heistä luokalle jääneitä Tyttöjä Tyttöjä Esiopetus Lisäopetus E2-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli oppilaita perusopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D2- ja/tai D3-kohdassa). E2. Oppivelvollisuutensa kevätlukukaudella 2011 kokonaan laiminlyöneet E2-kohdassa ilmoitetaan kevätlukukauden 2011 oppivelvollisuusikäiset oppilaat, jotka eivät viime kevätlukukaudella osallistuneet peruskouluopetukseen tai muulla tavalla asuinkunnan valvomana opiskellen suorittaneet oppivelvollisuuteen kuuluvia opintoja. Tyttöjä 4 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

5 E3-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 ja/tai lisäopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D3- ja/tai D4-kohdassa). E3. Lukuvuonna 2010/2011 perusopetuksen päättötodistuksen saaneet ja lisäopetuksen suorittaneet E3.1 Perusopetuksen päättötodistuksen saaneet E3.2 Erityisessä tutkinnossa (yksityisoppilaana) perusopetuksen oppimäärän suorittaneet E3.3 Lisäopetuksen (10. luokan) suorittaneet (kevätlukukauden todistus) Tyttöjä E4-kohta näytetään oppilaitoksille, joiden oppilaitostyyppi on 11, 12 tai 19 B7-kohdassa ja jotka ovat valinneet Kyllä-vaihtoehdon joko D1-, D2-, D3- tai D4-kohdassa. E4. Peruskoulunne kirjoilla olleet esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, jotka saivat lukuvuoden 2010/2011 aikana osa-aikaista erityisopetusta Tyttöjä E5-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 (Kyllä-vaihtoehto D3-kohdassa). E5. Oppivelvollisuusiän lukuvuonna 2010/2011 ylittäneet (17 vuotta täyttäneet) perusopetuksen oppilaat, jotka eivät saaneet perusopetuksen päättötodistusta Tyttöjä E6-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli opiskelijoita perusopetuksen aineopinnoissa (Kyllä-vaihtoehto D5-kohdassa). E6- ja E7-kohdan tietoja käytetään valtionosuusrahoituksen (VOS) määräämiseen. E6. Onko oppilaitoksenne järjestänyt aikuisille tarkoitettua perusopetusta aineopetuksena oppivelvollisuusiän ylittäneille (17 vuotta täyttäneet) opiskelijoille ajanjaksolla Kyllä Ei 5 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

6 E7-kohta näytetään oppilaitoksille, jotka E6-kohdassa valitsivat Kyllä-vaihtoehdon. E6- ja E7-kohdan tietoja käytetään valtionosuusrahoituksen (VOS) määräämiseen. E7. Aikuisille tarkoitetussa perusopetuksessa oppivelvollisuusiän ylittäneiden (17 vuotta täyttäneet) aineopiskelijoiden suorittamien perusopetuksen pakollisten ja valinnaisten kurssien lukumäärät ajalta Kurssien lkm E7.1 Maahanmuuttajien kielikoulutuksena suoritetut kurssit E7.2 Muussa oppilaitoksessa tutkintoa suorittavien aineopiskelun kurssit perusopetuksessa E7.3 Muuna aineopiskeluna suoritetut kurssit E7.4 Suoritetut kurssit yhteensä 0 6 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

7 Alkanut syyslukukausi 2011 F Esiopetus, perusopetus (vuosiluokat 1 9), lisäopetus ja maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus Oppilasmäärät (F1 F6) F1 F6-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D6-, D7-, D8-, D9- ja/tai D10-kohdassa. Lähes kaikkia F-osion tietoja käytetään valtionosuusrahoituksen (VOS) määräämiseen tai kustannuslaskentaan. F1-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavassa opetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D10-kohdassa). F1. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1 000 tuntia) oppilaat Tyttöjä F2-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita perusopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D7- ja/tai D8-kohdassa). F2. Oppilaitoksenne oppivelvolliset, jotka huoltajan ilmoituksen mukaan ovat vähintään syyslukukauden 2011 ajan ulkomailla. Tyttöjä F3-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita perusopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D7- ja/tai D8-kohdassa). F3. Oppilaitoksenne oppivelvolliset, joiden huoltaja on tehnyt ilmoituksen vähintään syyslukukauden 2011 kestävästä kotiopetuksesta F3-kohdassa ilmoitetaan oppivelvolliset, jotka huoltajan ilmoituksen perusteella opiskelevat kotona tai koulussa, jolla ei ole opetuksen järjestämislupaa. F2-kohdan oppivelvolliset eivät saa sisältyä F3-kohdan lukuihin. Tyttöjä F4-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita esiopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D6-kohdassa). F4. Esiopetuksessa olevat oppilaat iän mukaan. Ikä ilmoitetaan syntymävuoden tarkkuudella. 5-vuotiaista esiopetuksen oppilaista ilmoitetaan lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusoppilaat. Syntymä- Ikä Tyttöjä Pidennetyssä oppivuosi velvollisuudessa vuotiaat sallittu vain Helsingin eurooppalaiselle koululle Esiopetuksen oppilaita yht Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

8 F5-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita esi-, perus- ja/tai lisäopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D6-, D7-, D8- ja/tai D9-kohdassa). F5. Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilasmäärät (HUOM! Tämän lomakkeen tärkein taulukko) Oppilasmääriin ei lueta: - maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1000 tuntia) oppilaita (F1-kohta: yhteensä) - oppilaitoksenne oppivelvollisia, jotka huoltajan ilmoituksen mukaan ovat vähintään syyslukukauden ajan ulkomailla (F2-kohta: yhteensä) - oppilaitoksenne oppivelvollisia, joiden huoltaja on tehnyt ilmoituksen vähintään syyslukukauden kestävästä kotiopetuksesta (F3-kohta: yhteensä) - perusopetuksen aineopiskelijoita (J1.1-kohta: yhteensä) F5.2 F5.6-kohtien oppilaat sisältyvät F5.1-kohdan oppilasmääriin. F5.1 Oppilasmäärä yhteensä Esi- Vuosiluokka Lisä- opetus opetus 0 0 F5.2 Oppilaat, joilla tehostetun tuen oppimissuunnitelma 0 F5.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F5.4 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F5.5 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F5.6 Oppilaat, joilla ei ole tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa tai erityisen tuen päätöstä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

9 F6-kohta näytetään F5-kohdan täyttäneille. F6. Esi-, perus- ja lisäopetuksen tyttöjen määrät Tyttöjen määriin ei lueta: - maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1000 tuntia) oppilaita (F1-kohta: tyttöjä) - oppilaitoksenne oppivelvollisia, jotka huoltajan ilmoituksen mukaan ovat vähintään syyslukukauden ajan ulkomailla (F2-kohta: tyttöjä) - oppilaitoksenne oppivelvollisia, joiden huoltaja on tehnyt ilmoituksen vähintään syyslukukauden kestävästä kotiopetuksesta (F3-kohta: tyttöjä) - perusopetuksen aineopiskelijoita (J1.1-kohta: tyttöjä) F6.2 F6.6-kohtien tytöt sisältyvät F6.1-kohdan tyttöjen määriin. F6.1 Tyttöjen määrä yhteensä Esi- Vuosiluokka Lisä- Tyttöjä opetus opetus yhteensä 0 0 F6.2 Tytöt, joilla tehostetun tuen oppimissuunnitelma 0 F6.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet tytöt, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F6.4 Erityisen tuen päätöksen saaneet tytöt, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F6.5 Erityisen tuen päätöksen saaneet tytöt, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F6.6 Tytöt, joilla ei ole tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa tai erityisen tuen päätöstä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

10 Majoitettavat, kuljetettavat ja vieraskieliset (F7 F11) F7 F11-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D6-, D7-, D8-, D9- ja/tai D10-kohdassa. Lähes kaikkia F-osion tietoja käytetään valtionosuusrahoituksen (VOS) määräämiseen tai kustannuslaskentaan. F7-kohtaan kootaan oppilasmääriä F5-kohdasta. F7. Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilasmäärät (koonti) Esi- Vuosiluokat Lisä- Oppilaita opetus 1-9 opetus yhteensä F7.1 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus F7.2 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset F7.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset F7.4 Muut oppilaat (muut kuin erityisen tuen päätöksen saaneet) = F5.2 + F F7.5 Oppilaat yhteensä F8-kohta näytetään oppilaitoksille, joiden opetuksen järjestäjän järjestämisluvassa on myönnetty lupa sisäoppilaitosmuotoiseen majoitukseen. sekä kuntien ja kuntayhtymien oppilaitoksille, joilla on oppilaita F1- ja/tai F7-kohdassa. F8. Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat oppilaat F8-kohdassa ilmoitetaan oppilaat, joille annetaan sisäoppilaitosmuotoiseen opetukseen liittyvä maksuton asuminen ja ylimääräinen ruokailu. Tällöin sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen järjestäminen on annettu opetuksen järjestäjälle erityiseksi koulutustehtäväksi. Sisäoppilaitosmuotoisessa Esi- Vuosiluokat Lisä- Maahanmuuttajien opetus 1-9 opetus perusopetukseen valmistava opetus majoituksessa olevia yhteensä 0 10 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

11 F9-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita F7-kohdassa. F9. Majoitusedun saavat oppilaat F9-kohtaan ei saa sisältyä F8-kohdan oppilaita. Esi- Vuosiluokat Lisä- opetus 1-9 opetus F9.1 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F9.2 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F9.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F9.4 Muut oppilaat (muut kuin erityisen tuen päätöksen saaneet) 0 F9.5 Majoitusedun saavia oppilaita yhteensä F10-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita F7-kohdassa. F10. Kuljetusedun saavat oppilaat F10-kohtaan ei saa sisältyä F8- ja F9-kohdan oppilaita. Esi- Vuosiluokat Lisä- opetus 1-9 opetus F10.1 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F10.2 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F10.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F10.4 Muut oppilaat (muut kuin erityisen tuen päätöksen saaneet) 0 F10.5 Kuljetusedun saavia oppilaita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

12 F11-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita F7-kohdassa. F11. Vieraskieliset (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame tai romani ja viittomakieli) oppilaat F11-kohtaan ei saa sisältyä maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaita (F1-kohta: yhteensä). Esi- Vuosiluokat Lisä- opetus 1-9 opetus F11.1 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F11.2 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F11.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F11.4 Muut oppilaat (muut kuin erityisen tuen päätöksen saaneet) 0 F11.5 Vieraskielisiä oppilaita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

13 Osio vain alakouluille ja yhtenäiskouluille (F12 F13) F12 F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F12-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on 1. vuosiluokan oppilaita. F12. Perusopetuksen 1. vuosiluokalla olevat oppilaat iän mukaan Ikä ilmoitetaan syntymävuoden tarkkuudella. Syntymä- Ikä Tyttöjä vuosi luokan oppilaita yhteensä 0 0 F13-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 F13. Koulunne oppivelvollisten määrä, joiden perusopetuksen aloittamista on tänä syksynä siirretty F13-kohdassa ilmoitetaan oppivelvolliset, jotka ovat tänä syksynä saaneet luvan aloittaa koulunkäynnin vuotta säädettyä myöhemmin. Tyttöjä 13 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

14 Osio vain yläkouluille ja yhtenäiskouluille (F14 F15) F14 F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D8-kohdassa. F14-kohta näytetään kunnan tai kuntayhtymän oppilaitoksille, joilla on oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 F14. Joustavan perusopetuksen (JOPO) oppilaat Joustava perusopetus on ryhmämuotoista toimintaa. Tyttöjä F15-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 F15. Oppivelvollisuusiän ylittäneet (17 vuotta täyttäneet) perusopetuksen oppilaat F15-kohdassa ilmoitetaan vuonna 1994 tai aiemmin syntyneet perusopetuksen oppilaat. F15-kohtaan ei saa sisältyä lisäopetuksen oppilaita. F15.1 Oppivelvollisuusiän ylittäneet kansanopistojen perusopetuksen oppilaat F15.2 Oppivelvollisuusiän ylittäneet muut perusopetuksen oppilaat F15.3 Oppivelvollisuusiän ylittäneet oppilaat yhteensä 0 14 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

15 Alkanut syyslukukausi 2011 G Lukiokoulutus G-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D11-kohdassa. G1. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä G1.1-kohtaan ei saa sisältyä lukiokoulutuksen aineopiskelijoita, jotka ilmoitetaan tämän lomakkeen J1.2-kohdassa. G1.1-kohdan opiskelijamäärään luetaan - ensisijaisesti oppilaitoksessanne lukiokoulutuksen koko oppimäärään tähtäävät opiskelijat - ulkomailla vaihto-opiskelijoina olevat lukiokoulutuksen koko oppimäärän opiskelijat. - opiskelijat, jotka opiskelevat samanaikaisesti lukion koko oppimäärää ja ammatillista perustutkintoa, ovat kirjoilla oppilaitoksessanne ja joilla on tavoitteena ylioppilastutkinnon suorittaminen. G1.1-kohdan opiskelijamäärään ei lueta - opiskelijoita, joille oppilaitoksenne ei ole ensisijainen oppilaitos (suorittavat oppilaitoksessanne vain joitakin kursseja). vaikka opiskelijalla on tavoitteena lukion koko oppimäärän suorittaminen (ilmoitetaan tämän lomakkeen J1.2-kohdassa), - ulkomailta tulleita vaihto-opiskelijoita (ilmoitetaan tämän lomakkeen J1.2-kohdassa) - opiskelijoita, jotka ovat mennessä suorittaneet ylioppilastutkinnon, mutta joilta on vielä lukion koko oppimäärään vaadittavia kursseja suorittamatta (ilmoitetaan tämän lomakkeen J1.2-kohdassa) - opiskelijoita, jotka ovat mennessä suorittaneet lukion koko oppimäärään vaadittavat kurssit, vaikka ylioppilastutkinnon pakollisia kokeita olisi suorittamatta (ei ilmoiteta lainkaan tällä lomakkeella). - opiskelijoita, jotka suorittavat vain ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon, mutta eivät lukion koko oppimäärän opintoja. G1.3-kohdan opiskelijamäärät ilmoittaa Helsingin Saksalainen koulu. G1.4-kohdan opiskelijamäärät ilmoittaa Ålands lyceum. G1.5-kohdan opiskelijamäärät ilmoittaa Helsingin eurooppalainen koulu. G1.6-kohdan opiskelijamäärän tulee olla sama kuin henkilöpohjaisen lukiokoulutuksen opiskelija-aineiston opiskelijamäärä. G1.1 Lukiokoulutuksen koko oppimäärä G1.2 Internationale Baccalaureate -tutkintoon (IB) johtava koulutus G1.3 Reifeprüfung-tutkintoon johtava koulutus G1.4 Gymnasieexamen-tutkintoon johtava koulutus G1.5 European Baccalaureate -tutkintoon (EB) johtava koulutus Naisia G1.6 Opiskelijoita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

16 Alkanut syyslukukausi 2011 H Ammatillinen koulutus H-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D12-kohdassa. H1. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä (tutkintotavoitteinen) H1.1-kohdan opiskelijamäärään luetaan - oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat. H1.1-kohdan opiskelijamäärän tulee olla sama kuin tilanteen mukaisen henkilöpohjaisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelija-aineiston opiskelijamäärä. H1.2-kohdan opiskelijamäärään luetaan - oppilaitosmuotoisen näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat (ne opiskelijat, joiden tavoitteena on koko tutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittaminen) - oppisopimuskoulutuksen opetussuunnitelmaperusteisen ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat (ne opiskelijat, joiden tavoitteena on koko tutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittaminen) H1.1 Oppilaitosmuotoinen opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen koulutus H1.2 Muu tutkintoon johtava/valmistava ammatillinen koulutus Naisia H1.3 Opiskelijoita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

17 Alkanut syyslukukausi 2011 J Tutkintoon johtamaton koulutus (muut kuin F H-osioiden opiskelijat) J-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D13-kohdassa. J-osiossa ilmoitetaan tietoja tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Tietoja ei ilmoiteta esiopetuksesta, perusopetuksesta, lisäopetuksesta, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavasta opetuksesta, lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta (tutkintotavoitteinen). J1. Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijamäärä J1-kohdassa kansalaisopistot ja kesäyliopistot ilmoittavat arvion tämän syksyn opiskelijamäärästä, opintokeskukset ilmoittavat sisältävän viikon opiskelijamäärän ja muut oppilaitokset tilanteen mukaisen opiskelijamäärän. J1.2-kohdan lukiokoulutuksen aineopiskelijoihin luetaan - yksittäisiä oppiaineita tai yksittäisiä lukiokursseja opiskelevat opiskelijat - opiskelijat, joille oppilaitoksenne ei ole ensisijainen oppilaitos (suorittavat oppilaitoksessanne vain joitakin kursseja) vaikka opiskelijalla on tavoitteena lukion koko oppimäärän suorittaminen - ulkomailta tulleet vaihto-opiskelijat - opiskelijat, jotka ovat mennessä suorittaneet ylioppilastutkinnon, mutta joilta on vielä lukion koko oppimäärään vaadittavia kursseja suorittamatta J1.5-kohdan opiskelijamäärään luetaan mm. - tutkintoon johtamattomien nuorten ja aikuisten koulutusten opiskelijat ml. ei tutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen opiskelijat - oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneita, jotka opiskelevat saman perustutkinnon toista koulutusohjelmaa tai sen osaa. Esimerkiksi opiskelija, joka on jo suorittanut lähihoitajan tutkinnon koulutusohjelmanaan sairaanhoito ja huolenpito, täydentää tutkintoaan vanhustyön koulutusohjelmaan liittyvillä opinnoilla. J1.1 Perusopetuksen aineopinnot J1.2 Lukiokoulutuksen aineopinnot Naisia J1.3 Vapaan sivistystyön koulutus J1.4 Taiteen perusopetus J1.5 Muu tutkintoon johtamaton koulutus J1.6 Opiskelijoita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

18 Peruskoulujen erityisopetus 2011 (erityisopetustietoja myös E- ja F-kohdissa) K Tehostetun tuen oppimissuunnitelma ja erityisen tuen päätös K-osio näytetään oppilaitoksille, joiden oppilaitostyyppi on 11, 12 tai 19 B7-kohdassa ja joilla on oppilaita F5.2-, F5.3-, F5.4- ja/tai F5.5-kohdassa. K1-kohtaan kootaan oppilasmääriä F5-kohdasta K1. Esi-, perus- ja lisäopetuksen tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilasmäärät (koonti) Esi- Vuosiluokat Vuosiluokat Lisä- opetus opetus K1.1 Oppilaat, joilla tehostetun tuen oppimissuunnitelma (F5.2) K1.2 Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös (F5.3 + F5.4 + F5.5) K K2-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita K1.2-kohdassa. K2. Peruskoulujen esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös 20.9., toteutuspaikan mukaan Prosenttiosuudet lasketaan ko. oppilaan vuosiviikkotunneista. Opetuksen toteutuspaikka Esiopetus Vuosiluokat Vuosiluokat Lisäopetus K2.1 Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä 0 K2.2 Opetuksesta % yleisopetuksen ryhmässä 0 K2.3 Opetuksesta % yleisopetuksen ryhmässä 0 K2.4 Opetuksesta 1-20 % yleisopetuksen ryhmässä 0 K2.5 Opetus kokonaan erityisryhmässä tai -luokassa 0 K Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

19 K3-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita K1.2-kohdassa. K3. Peruskoulujen perus- ja lisäopetuksen oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös 20.9., oppiaineiden oppimäärien mukaan Oppiaineiden oppimäärät/ Vuosiluokat Vuosiluokat Lisäopetus toiminta-alueittain opiskelu K3.1 Kaikkien oppiaineiden oppimäärät opetetaan yleisen oppimäärän mukaan (ei yksilöllistettyjä oppimääriä) 0 K3.2 1 oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 0 K oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 0 K3.4 Vähintään neljän oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 0 K3.5 Oppilas opiskelee toiminta-alueittain 0 K K4-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita K1-kohdassa. K4. Peruskoulujen esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma tai erityisen tuen päätös 20.9., tukimuotojen mukaan Oppilaan tuki sisältäen Oppilaat, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma Oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös K4.1 osa-aikaista erityisopetusta 0 K4.2 tukiopetusta 0 K4.3 avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja 0 K4.4 muita kuin edellä mainittuja tukimuotoja 0 19 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

20 Ainevalinnat 2011 L Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kielivalinnat (EU) L-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-, D8-, D11- ja/tai D12-kohdassa. L-osiossa ilmoitetaan tietoja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen oppilaiden/opiskelijoiden kielivalinnoista. HUOM! Ammatillisen koulutuksen kielivalintoihin lasketaan mukaan myös ko. tutkintoon hyväksiluetut kurssit (lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa aiemmin suoritetut kurssit). L1-kohtaan kootaan oppilasmääriä F7.5 -kohdasta ja opiskelijamääriä G1- ja H1.1-kohdasta. L1. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen oppilas/opiskelijamäärät (koonti) Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaita Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaita Lukiokoulutuksen opiskelijoita Oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita Oppilaita/opiskelijoita yhteensä L2. Oppilaiden/opiskelijoiden opiskelemien tai valitsemien vieraiden kielten määrä Toinen kotimainen kieli katsotaan oppilaalle vieraaksi kieleksi. Vieraiden kielten määrä Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaita Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaita Lukiokoulutuksen opiskelijoita Oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita L2.1 0 L2.2 1 L2.3 2 L2.4 3 L2.5 4 L2.6 5 L L2.8 Oppilaita/opiskelijoita yhteensä = L Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

21 L3. Oppilaiden/opiskelijoiden opiskelemat tai valitsemat vieraat kielet Toinen kotimainen kieli katsotaan oppilaalle vieraaksi kieleksi. Vieras kieli Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaita Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaita Lukiokoulutuksen opiskelijoita Oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita L3.1 Englanti L3.2 Ruotsi L3.3 Suomi L3.4 Ranska L3.5 Saksa L3.6 Venäjä L3.7 Espanja L3.8 Italia L3.9 Saame L3.10 Latina L3.11 Muut kielet 21 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

22 M Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 kielivalinnat M-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. M-osiossa ilmoitetaan tietoja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaiden kielivalinnoista. M1-kohtaan kootaan oppilasmääriä F5.1- ja F6.1-kohdista. M1. Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät (koonti) Vuosiluokka Tyttöjä M2.11-kohdan luvut saadaan M1-kohdan ja M2.1 M2.10-kohtien erotuksena. M2. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaiden yhteisen kielen (A1) valinnat Kieli Vuosiluokka Tyttöjä M2.1 Englanti 0 M2.2 Ruotsi 0 M2.3 Suomi 0 M2.4 Ranska 0 M2.5 Saksa 0 M2.6 Venäjä 0 M2.7 Espanja 0 M2.8 Italia 0 M2.9 Saame 0 M2.10 Muut kielet 0 M2.11 Eivät opiskele A1-kieltä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

23 M3. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaiden vapaaehtoisen kielen (A2) valinnat Kieli Vuosiluokka Tyttöjä M3.1 Englanti 0 M3.2 Ruotsi 0 M3.3 Suomi 0 M3.4 Ranska 0 M3.5 Saksa 0 M3.6 Venäjä 0 M3.7 Espanja 0 M3.8 Italia 0 M3.9 Saame 0 M3.10 Muut kielet 0 M Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

24 N Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 kielivalinnat N-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D8-kohdassa. N-kohdassa ilmoitetaan tietoja perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaiden kielivalinnoista. N1-kohtaan kootaan oppilasmääriä F5.1- ja F6.1-kohdasta. N1. Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärät yhteensä (koonti) Tyttöjä 0 0 N2. Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaiden kielivalinnat Kieli Yhteisen A1-kielen valinneet Vapaaehtoisen A2-kielen valinneet Yhteisen B1-kielen valinneet Valinnaisen B2-kielen valinneet Tyttöjä Yhteisen A1-kielen valinneet Vapaaehtoisen A2-kielen valinneet Yhteisen B1-kielen valinneet Valinnaisen B2-kielen valinneet N2.1 Englanti 0 0 N2.2 Ruotsi 0 0 N2.3 Suomi 0 0 N2.4 Ranska 0 0 N2.5 Saksa 0 0 N2.6 Venäjä 0 0 N2.7 Espanja 0 0 N2.8 Italia 0 0 N2.9 Saame 0 0 N2.10 Latina 0 0 N2.11 Muut kielet 0 0 N2.12 Eivät opiskele yhteistä kieltä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

25 O HUOM! O-osiota ei kerätä syksyllä 2011 Perusopetuksen suomi/ruotsi toisena kielenä, katsomusaine ja valinnaisainevalinnat O-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7- ja/tai D8-kohdassa. O-kohdassa ilmoitetaan tietoja perusopetuksen oppilaiden suomi/ruotsi toisena kielenä -valinnoista, katsomusaineista ja valinnaisainevalinnoista. O1. Suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevia perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 oppilaita Huom! Ei toinen kotimainen kieli. O1.1 Suomi toisena kielenä O1.2 Ruotsi toisena kielenä Vuosiluokkien 1-6 oppilaita Vuosiluokkien 7-9 oppilaita Vuosiluokkien 1-9 oppilaita yhteensä O O2. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 oppilaat katsomusaineen mukaan Katsomusaine Vuosiluokkien 1-6 oppilaita Vuosiluokkien 7-9 oppilaita Vuosiluokkien 1-9 oppilaita yhteensä O2.1 Evankelis-luterilainen uskonto 0 O2.2 Ortodoksinen uskonto 0 O2.3 Islam 0 O2.4 Muut uskonnot 0 O2.5 Elämänkatsomustieto 0 O2.6 Eivät osallistu koulussa katsomusaineiden opiskeluun 0 O2.7 = L Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

26 O3 ja O4-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla oli oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 8 ja/tai 9 (F5.1- ja F6.1-kohta). O3. Vuosiluokkien 8 ja 9 oppilasmäärät yhteensä (koonti) Tyttöjä 0 0 O4. Perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaiden valinnaisainevalinnat O4-kohtaan ei saa sisältyä A1-, A2-, B1- ja B2-kielen valinnat. O4-kohdassa ilmoitetaan vähintään 20 tuntia (½ vuosiviikkotuntia) kestävät valinnaisaineet. Oppilaan voi merkitä kullekin riville vain kerran. Oppilasmäärä ei saa millään rivillä ylittää 8. ja 9. luokan yhteenlaskettua oppilasmäärää. O4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus O4.2 Toinen kotimainen kieli O4.3 Matematiikka O4.4 Ympäristö- ja luonnontieto O4.5 Biologia O4.6 Maantieto O4.7 Fysiikka O4.8 Kemia O4.9 Terveystieto O4.10 Uskonto O4.11 Elämänkatsomustieto O4.12 Historia O4.13 Yhteiskuntaoppi O4.14 Musiikki O4.15 Kuvataide O4.16 Käsityö, tekninen työ O4.17 Käsityö, tekstiilityö O4.18 Liikunta O4.19 Kotitalous O4.20 Muut aineet, oppiainerajat ylittävät kokonaisuudet ja aihekokonaisuudet Tyttöjä 26 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

27 Tietoyhteiskuntaosio 2011 P-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D6-, D7-, D8-, D9-, D10-, D11-, D12- ja/tai D13-kohdassa. P Opetuskäytössä olevat tietotekniset laitteet, verkkoyhteys ja käyttöjärjestelmä P1. Opetuskäytössä olevat tietotekniset laitteet P1.1 Pöytätietokoneita (ml. Thin client-tyyppiset päätteet) kpl P1.2 Kannettavia tietokoneita (ml. Minikannettavat, Tablet pclaitteet, joista käytetään myös nimeä lehtiö-, taulu- tai sormitietokone) P1.3 Interaktiivisia esitystauluja, joista käytetään myös nimeä kosketustaulu, interaktiivinen valkotaulu tai älytaulu (englanniksi Interactive White Board) P2. Oppilaitoksen ulkoisen verkkoyhteyden nopeus P2.1 Verkkoyhteyden nopeus Mbit/s P3. Opetuskäytössä olevien tietokoneiden yleisin käyttöjärjestelmä < Valitse > Valitse valikossa vaihtoehdot: Microsoft Windows Linux Mac OS X Muu 27 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Ohjeet 1(7) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2010 Oppaat ja käsikirjat 2010:9 ESIPUHE Vuodesta 2010 alkaen kuntien valtionosuuksia hallinnoidaan pääosin yhtenä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 Oppaat ja käsikirjat 2014:4 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:4 ISBN 978-952-13-5790-9 (pdf)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2013 Oppaat ja käsikirjat 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2013:2 ISBN 978-952-13-5411-3 (pdf)

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2014 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2014 Oppaan vuosittain

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS SUOMESSA TILANNEKATSAUS

MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS SUOMESSA TILANNEKATSAUS MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS SUOMESSA TILANNEKATSAUS Raportit ja selvitykset 2011:3 Sisältö 1 Taustaa 3 1.1 Maahanmuuttajia koskeva lainsäädäntö ja maahanmuuttopoliittiset linjaukset 5 1.2 Työnjako maahanmuuttoasioissa

Lisätiedot

KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN. Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN. Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2011 Tämä koulutusopas on syntynyt Keski-Uudenmaan opintoohjaajien yhteistyönä. Ensimmäinen opas syksyllä 2007 valmistui

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY

MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY SISÄLLYS Onneksi olkoon!... 3 1 Mitä seuraavaksi?... 5 2 Toisen asteen koulutusvaihtoehdot... 6 Ammatilliset oppilaitokset... 6 Hakeutuminen...

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2013 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2013 Julkaisija: Kuuma

Lisätiedot

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 sisällysluettelo oulussa koulussa Oulussa koulussa... 3 Yleistietoa perus koulusta...4 Mihin kouluun?.... 7 Ekaluokalle....8 Seiskalle....10 Kieli-info.................................12

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2012 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2012 Tämä koulutusopas

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Koulusihteereiden multiprimus ohje

Koulusihteereiden multiprimus ohje Koulusihteereiden multiprimus ohje Päivitetty 22.11.2013 Yhteystiedot: Pia West, pääkäyttäjä pia.west@vaasa.fi puh. 040-1760749, 06-3253116 Teemu Lehtonen, pääkäyttäjä HAKUVINKKI 1: Klikkaa sisällysluettelon

Lisätiedot

KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013. Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997

KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013. Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997 Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997 KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013 KAARINAN AIKUISLUKIO, VOIVALANTIE 7 9, 20780 KAARINA PUHELIN kanslia: (02) 588 4341, rehtori: 588 4340, opinto-ohjaaja: 588

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 3.12.2014 VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 1. JOHDANTO... 2 2. TUTKINTOON JOHTAMATON AIKUISKOULUTUS... 5 2.1 Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LIMINGAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2. Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 - AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA SIVISTYSTYÖ SISÄLTÖ OPPAAN

Lisätiedot

ETÄLUKION OPINTO-OPAS

ETÄLUKION OPINTO-OPAS ETÄLUKION OPINTO-OPAS Ohjeita etäopiskelun aloittamiseen Käsikirjoitus: Mari-Anna Niemi ja Erja Vihervaara Toimittajat: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko Toimitus: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko, Opetushallitus

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2014 ja Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Kevään yhteishaku: Nettihaku missä

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1 Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 85, Päivitetty 13.10.2011 128 Päivitetty 3.4.2014 60 Päivitetty 15.5.2014 79 2 Sisältö 1. Johdanto 8 Muutokset 8

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 PÄIVITETTY 2011 SISÄLLYS 1. Esipuhe......5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 2.2 Perusopetuksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot