Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C. Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C. Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot"

Transkriptio

1 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2011 Tämän lomakkeen täyttävät peruskoulut (ml. peruskouluasteen erityiskoulut, perus- ja lukioasteen koulut, myös ulkomaankoulut), lukiot, ammatilliset oppilaitokset (ml. ammatilliset erityisoppilaitokset, erikoisoppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset sekä palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset), musiikkioppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. Oppilaitoksenne oppilaitostyyppi on esitäytetty lomakkeen B7-kohtaan. Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C Koulutuksen tai opetuksen järjestäjä Oppilaitos Lomakkeen täyttäjän yhteystiedot Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot Edellinen lukuvuosi 2010/2011 E Esiopetus, perusopetus (vuosiluokat 1-9), lisäopetus ja perusopetuksen aineopinnot Alkanut syyslukukausi 2011 F G H I J Esiopetus, perusopetus (vuosiluokat 1-9), lisäopetus ja maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus: - Oppilasmäärät (F1 - F6) - Majoitettavat, kuljetettavat ja vieraskieliset (F7 F11) - Osio vain alakouluille ja yhtenäiskouluille (F12 F13) - Osio vain yläkouluille ja yhtenäiskouluille (F14 F15) Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus HUOM! Ei tällä lomakkeella Tutkintoon johtamaton koulutus (muut kuin F H-osiot) Peruskoulujen erityisopetus 2011 (erityisopetustietoja myös E- ja F-kohdissa) K Tehostetun tuen oppimissuunnitelma ja erityisen tuen päätös Ainevalinnat 2011 L M N O Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kielivalinnat (EU) Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 kielivalinnat Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 kielivalinnat Perusopetuksen suomi/ruotsi toisena kielenä, katsomusaine ja valinnaisainevalinnat Tietoyhteiskuntaosio 2011 P Opetuskäytössä olevat tietotekniset laitteet, verkkoyhteys ja käyttöjärjestelmä 1 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

2 Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A Koulutuksen tai opetuksen järjestäjä A1. Koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tunnus A2. Koulutuksen tai opetuksen järjestäjän nimi A3. Koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tiedonantajatyyppi 1 Kunnan suomenkielinen opetustoimi, 2 Kunnan ruotsinkielinen opetustoimi, 3 Muu tiedonantajatyyppi (yksityinen, kuntayhtymä, valtio) B Tarkista ja tarvittaessa päivitä oppilaitoksen yhteystiedot! Oppilaitos B1. Oppilaitoksen tunnus B2. Oppilaitoksen nimi B3. Oppilaitoksen käyntiosoite (esim. Työpajankatu 13) B4. Oppilaitoksen jakeluosoite (esim. PL 4B) B5. Oppilaitoksen postinumero B6. Oppilaitoksen postitoimipaikka B7. Oppilaitoksen oppilaitostyyppi 11 = Peruskoulut, 12 = Peruskouluasteen erityiskoulut, B8. Oppilaitoksen opetuskieli 1 = suomi, 2 = ruotsi, 3 = suomi/ruotsi, 4 = englanti, 5 = saame, 9 = muu B9. Oppilaitoksen sijaintikunnan nimi B10. Oppilaitoksen sähköpostiosoite C Lomakkeen täyttäjän yhteystiedot C1. Täyttäjän etunimi C2. Täyttäjän sukunimi C3. Täyttäjän puhelinnumero (esim ) C4. Täyttäjän faksinumero (esim ) C5. Täyttäjän sähköpostiosoite C6. Täyttäjän ilmoittama tallennuspäivämäärä 2 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

3 Oppilaitoksen koulutusmuodot Tavoitteena on, että web-sovellus tarjoaa lomakkeen täyttäjälle tallennettavaksi vain ne lomakkeen osiot, joista tietoja tarvitaan. Sen vuoksi D-kohdassa kysytään oppilaitoksenne järjestämästä koulutuksesta. D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot Tässä kohdassa valitaan Kyllä-vaihtoehdolla koulutusmuodot, joissa on ollut oppilaita tai opiskelijoita edellisenä lukuvuonna (D1-D5-kohdat) ja/tai joissa on oppilaita tai opiskelijoita alkaneella syyslukukaudella (D6-D13-kohdat). Jos D1 D5-kohtien esitäytetyissä tiedoissa on virheitä, pyydämme tiedonantajaa ilmoittamaan virheestä Tilastokeskukseen. Edellinen lukuvuosi Kyllä Ei D1. Esiopetus D2. Perusopetus (vuosiluokat 1-6) D3. Perusopetus (vuosiluokat 7-9) D4. Lisäopetus (10. vuosiluokka) D5. Perusopetuksen aineopinnot Alkanut syyslukukausi D6. Esiopetus D7. Perusopetus (vuosiluokat 1-6) D8. Perusopetus (vuosiluokat 7-9) D9. Lisäopetus (10. vuosiluokka) D10. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus D11. Lukiokoulutus (ei sisällä lukiokoulutuksen aineopintoja, D13-kohta) D12. Ammatillinen koulutus (tutkintotavoitteinen) D13. Muu kuin D6-D12-kohdissa mainittu koulutus (mm. perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aineopinnot, vapaan sivistystyön koulutus) 3 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

4 Edellinen lukuvuosi 2010/2011 E Esiopetus, perusopetus (vuosiluokat 1 9), lisäopetus ja perusopetuksen aineopinnot E-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D1-, D2-, D3-, D4- ja/tai D5-kohdassa. E1-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli oppilaita esi-, perus- ja/tai lisäopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D1-, D2-, D3- ja/tai D4-kohdassa). E1. Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilasmäärä kevätlukukauden päättyessä ja heistä luokalle jääneitä Vuosiluokka Oppilaita Heistä luokalle jääneitä Tyttöjä Tyttöjä Esiopetus Lisäopetus E2-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli oppilaita perusopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D2- ja/tai D3-kohdassa). E2. Oppivelvollisuutensa kevätlukukaudella 2011 kokonaan laiminlyöneet E2-kohdassa ilmoitetaan kevätlukukauden 2011 oppivelvollisuusikäiset oppilaat, jotka eivät viime kevätlukukaudella osallistuneet peruskouluopetukseen tai muulla tavalla asuinkunnan valvomana opiskellen suorittaneet oppivelvollisuuteen kuuluvia opintoja. Tyttöjä 4 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

5 E3-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 ja/tai lisäopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D3- ja/tai D4-kohdassa). E3. Lukuvuonna 2010/2011 perusopetuksen päättötodistuksen saaneet ja lisäopetuksen suorittaneet E3.1 Perusopetuksen päättötodistuksen saaneet E3.2 Erityisessä tutkinnossa (yksityisoppilaana) perusopetuksen oppimäärän suorittaneet E3.3 Lisäopetuksen (10. luokan) suorittaneet (kevätlukukauden todistus) Tyttöjä E4-kohta näytetään oppilaitoksille, joiden oppilaitostyyppi on 11, 12 tai 19 B7-kohdassa ja jotka ovat valinneet Kyllä-vaihtoehdon joko D1-, D2-, D3- tai D4-kohdassa. E4. Peruskoulunne kirjoilla olleet esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, jotka saivat lukuvuoden 2010/2011 aikana osa-aikaista erityisopetusta Tyttöjä E5-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 (Kyllä-vaihtoehto D3-kohdassa). E5. Oppivelvollisuusiän lukuvuonna 2010/2011 ylittäneet (17 vuotta täyttäneet) perusopetuksen oppilaat, jotka eivät saaneet perusopetuksen päättötodistusta Tyttöjä E6-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa oli opiskelijoita perusopetuksen aineopinnoissa (Kyllä-vaihtoehto D5-kohdassa). E6- ja E7-kohdan tietoja käytetään valtionosuusrahoituksen (VOS) määräämiseen. E6. Onko oppilaitoksenne järjestänyt aikuisille tarkoitettua perusopetusta aineopetuksena oppivelvollisuusiän ylittäneille (17 vuotta täyttäneet) opiskelijoille ajanjaksolla Kyllä Ei 5 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

6 E7-kohta näytetään oppilaitoksille, jotka E6-kohdassa valitsivat Kyllä-vaihtoehdon. E6- ja E7-kohdan tietoja käytetään valtionosuusrahoituksen (VOS) määräämiseen. E7. Aikuisille tarkoitetussa perusopetuksessa oppivelvollisuusiän ylittäneiden (17 vuotta täyttäneet) aineopiskelijoiden suorittamien perusopetuksen pakollisten ja valinnaisten kurssien lukumäärät ajalta Kurssien lkm E7.1 Maahanmuuttajien kielikoulutuksena suoritetut kurssit E7.2 Muussa oppilaitoksessa tutkintoa suorittavien aineopiskelun kurssit perusopetuksessa E7.3 Muuna aineopiskeluna suoritetut kurssit E7.4 Suoritetut kurssit yhteensä 0 6 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

7 Alkanut syyslukukausi 2011 F Esiopetus, perusopetus (vuosiluokat 1 9), lisäopetus ja maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus Oppilasmäärät (F1 F6) F1 F6-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D6-, D7-, D8-, D9- ja/tai D10-kohdassa. Lähes kaikkia F-osion tietoja käytetään valtionosuusrahoituksen (VOS) määräämiseen tai kustannuslaskentaan. F1-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavassa opetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D10-kohdassa). F1. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1 000 tuntia) oppilaat Tyttöjä F2-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita perusopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D7- ja/tai D8-kohdassa). F2. Oppilaitoksenne oppivelvolliset, jotka huoltajan ilmoituksen mukaan ovat vähintään syyslukukauden 2011 ajan ulkomailla. Tyttöjä F3-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita perusopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D7- ja/tai D8-kohdassa). F3. Oppilaitoksenne oppivelvolliset, joiden huoltaja on tehnyt ilmoituksen vähintään syyslukukauden 2011 kestävästä kotiopetuksesta F3-kohdassa ilmoitetaan oppivelvolliset, jotka huoltajan ilmoituksen perusteella opiskelevat kotona tai koulussa, jolla ei ole opetuksen järjestämislupaa. F2-kohdan oppivelvolliset eivät saa sisältyä F3-kohdan lukuihin. Tyttöjä F4-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita esiopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D6-kohdassa). F4. Esiopetuksessa olevat oppilaat iän mukaan. Ikä ilmoitetaan syntymävuoden tarkkuudella. 5-vuotiaista esiopetuksen oppilaista ilmoitetaan lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusoppilaat. Syntymä- Ikä Tyttöjä Pidennetyssä oppivuosi velvollisuudessa vuotiaat sallittu vain Helsingin eurooppalaiselle koululle Esiopetuksen oppilaita yht Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

8 F5-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on oppilaita esi-, perus- ja/tai lisäopetuksessa (Kyllä-vaihtoehto D6-, D7-, D8- ja/tai D9-kohdassa). F5. Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilasmäärät (HUOM! Tämän lomakkeen tärkein taulukko) Oppilasmääriin ei lueta: - maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1000 tuntia) oppilaita (F1-kohta: yhteensä) - oppilaitoksenne oppivelvollisia, jotka huoltajan ilmoituksen mukaan ovat vähintään syyslukukauden ajan ulkomailla (F2-kohta: yhteensä) - oppilaitoksenne oppivelvollisia, joiden huoltaja on tehnyt ilmoituksen vähintään syyslukukauden kestävästä kotiopetuksesta (F3-kohta: yhteensä) - perusopetuksen aineopiskelijoita (J1.1-kohta: yhteensä) F5.2 F5.6-kohtien oppilaat sisältyvät F5.1-kohdan oppilasmääriin. F5.1 Oppilasmäärä yhteensä Esi- Vuosiluokka Lisä- opetus opetus 0 0 F5.2 Oppilaat, joilla tehostetun tuen oppimissuunnitelma 0 F5.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F5.4 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F5.5 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F5.6 Oppilaat, joilla ei ole tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa tai erityisen tuen päätöstä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

9 F6-kohta näytetään F5-kohdan täyttäneille. F6. Esi-, perus- ja lisäopetuksen tyttöjen määrät Tyttöjen määriin ei lueta: - maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1000 tuntia) oppilaita (F1-kohta: tyttöjä) - oppilaitoksenne oppivelvollisia, jotka huoltajan ilmoituksen mukaan ovat vähintään syyslukukauden ajan ulkomailla (F2-kohta: tyttöjä) - oppilaitoksenne oppivelvollisia, joiden huoltaja on tehnyt ilmoituksen vähintään syyslukukauden kestävästä kotiopetuksesta (F3-kohta: tyttöjä) - perusopetuksen aineopiskelijoita (J1.1-kohta: tyttöjä) F6.2 F6.6-kohtien tytöt sisältyvät F6.1-kohdan tyttöjen määriin. F6.1 Tyttöjen määrä yhteensä Esi- Vuosiluokka Lisä- Tyttöjä opetus opetus yhteensä 0 0 F6.2 Tytöt, joilla tehostetun tuen oppimissuunnitelma 0 F6.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet tytöt, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F6.4 Erityisen tuen päätöksen saaneet tytöt, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F6.5 Erityisen tuen päätöksen saaneet tytöt, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F6.6 Tytöt, joilla ei ole tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa tai erityisen tuen päätöstä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

10 Majoitettavat, kuljetettavat ja vieraskieliset (F7 F11) F7 F11-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D6-, D7-, D8-, D9- ja/tai D10-kohdassa. Lähes kaikkia F-osion tietoja käytetään valtionosuusrahoituksen (VOS) määräämiseen tai kustannuslaskentaan. F7-kohtaan kootaan oppilasmääriä F5-kohdasta. F7. Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilasmäärät (koonti) Esi- Vuosiluokat Lisä- Oppilaita opetus 1-9 opetus yhteensä F7.1 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus F7.2 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset F7.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset F7.4 Muut oppilaat (muut kuin erityisen tuen päätöksen saaneet) = F5.2 + F F7.5 Oppilaat yhteensä F8-kohta näytetään oppilaitoksille, joiden opetuksen järjestäjän järjestämisluvassa on myönnetty lupa sisäoppilaitosmuotoiseen majoitukseen. sekä kuntien ja kuntayhtymien oppilaitoksille, joilla on oppilaita F1- ja/tai F7-kohdassa. F8. Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat oppilaat F8-kohdassa ilmoitetaan oppilaat, joille annetaan sisäoppilaitosmuotoiseen opetukseen liittyvä maksuton asuminen ja ylimääräinen ruokailu. Tällöin sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen järjestäminen on annettu opetuksen järjestäjälle erityiseksi koulutustehtäväksi. Sisäoppilaitosmuotoisessa Esi- Vuosiluokat Lisä- Maahanmuuttajien opetus 1-9 opetus perusopetukseen valmistava opetus majoituksessa olevia yhteensä 0 10 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

11 F9-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita F7-kohdassa. F9. Majoitusedun saavat oppilaat F9-kohtaan ei saa sisältyä F8-kohdan oppilaita. Esi- Vuosiluokat Lisä- opetus 1-9 opetus F9.1 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F9.2 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F9.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F9.4 Muut oppilaat (muut kuin erityisen tuen päätöksen saaneet) 0 F9.5 Majoitusedun saavia oppilaita yhteensä F10-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita F7-kohdassa. F10. Kuljetusedun saavat oppilaat F10-kohtaan ei saa sisältyä F8- ja F9-kohdan oppilaita. Esi- Vuosiluokat Lisä- opetus 1-9 opetus F10.1 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F10.2 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F10.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F10.4 Muut oppilaat (muut kuin erityisen tuen päätöksen saaneet) 0 F10.5 Kuljetusedun saavia oppilaita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

12 F11-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita F7-kohdassa. F11. Vieraskieliset (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame tai romani ja viittomakieli) oppilaat F11-kohtaan ei saa sisältyä maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaita (F1-kohta: yhteensä). Esi- Vuosiluokat Lisä- opetus 1-9 opetus F11.1 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus 0 F11.2 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F11.3 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 0 F11.4 Muut oppilaat (muut kuin erityisen tuen päätöksen saaneet) 0 F11.5 Vieraskielisiä oppilaita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

13 Osio vain alakouluille ja yhtenäiskouluille (F12 F13) F12 F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F12-kohta näytetään oppilaitoksille, joissa on 1. vuosiluokan oppilaita. F12. Perusopetuksen 1. vuosiluokalla olevat oppilaat iän mukaan Ikä ilmoitetaan syntymävuoden tarkkuudella. Syntymä- Ikä Tyttöjä vuosi luokan oppilaita yhteensä 0 0 F13-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 F13. Koulunne oppivelvollisten määrä, joiden perusopetuksen aloittamista on tänä syksynä siirretty F13-kohdassa ilmoitetaan oppivelvolliset, jotka ovat tänä syksynä saaneet luvan aloittaa koulunkäynnin vuotta säädettyä myöhemmin. Tyttöjä 13 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

14 Osio vain yläkouluille ja yhtenäiskouluille (F14 F15) F14 F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D8-kohdassa. F14-kohta näytetään kunnan tai kuntayhtymän oppilaitoksille, joilla on oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 F14. Joustavan perusopetuksen (JOPO) oppilaat Joustava perusopetus on ryhmämuotoista toimintaa. Tyttöjä F15-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 F15. Oppivelvollisuusiän ylittäneet (17 vuotta täyttäneet) perusopetuksen oppilaat F15-kohdassa ilmoitetaan vuonna 1994 tai aiemmin syntyneet perusopetuksen oppilaat. F15-kohtaan ei saa sisältyä lisäopetuksen oppilaita. F15.1 Oppivelvollisuusiän ylittäneet kansanopistojen perusopetuksen oppilaat F15.2 Oppivelvollisuusiän ylittäneet muut perusopetuksen oppilaat F15.3 Oppivelvollisuusiän ylittäneet oppilaat yhteensä 0 14 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

15 Alkanut syyslukukausi 2011 G Lukiokoulutus G-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D11-kohdassa. G1. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä G1.1-kohtaan ei saa sisältyä lukiokoulutuksen aineopiskelijoita, jotka ilmoitetaan tämän lomakkeen J1.2-kohdassa. G1.1-kohdan opiskelijamäärään luetaan - ensisijaisesti oppilaitoksessanne lukiokoulutuksen koko oppimäärään tähtäävät opiskelijat - ulkomailla vaihto-opiskelijoina olevat lukiokoulutuksen koko oppimäärän opiskelijat. - opiskelijat, jotka opiskelevat samanaikaisesti lukion koko oppimäärää ja ammatillista perustutkintoa, ovat kirjoilla oppilaitoksessanne ja joilla on tavoitteena ylioppilastutkinnon suorittaminen. G1.1-kohdan opiskelijamäärään ei lueta - opiskelijoita, joille oppilaitoksenne ei ole ensisijainen oppilaitos (suorittavat oppilaitoksessanne vain joitakin kursseja). vaikka opiskelijalla on tavoitteena lukion koko oppimäärän suorittaminen (ilmoitetaan tämän lomakkeen J1.2-kohdassa), - ulkomailta tulleita vaihto-opiskelijoita (ilmoitetaan tämän lomakkeen J1.2-kohdassa) - opiskelijoita, jotka ovat mennessä suorittaneet ylioppilastutkinnon, mutta joilta on vielä lukion koko oppimäärään vaadittavia kursseja suorittamatta (ilmoitetaan tämän lomakkeen J1.2-kohdassa) - opiskelijoita, jotka ovat mennessä suorittaneet lukion koko oppimäärään vaadittavat kurssit, vaikka ylioppilastutkinnon pakollisia kokeita olisi suorittamatta (ei ilmoiteta lainkaan tällä lomakkeella). - opiskelijoita, jotka suorittavat vain ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon, mutta eivät lukion koko oppimäärän opintoja. G1.3-kohdan opiskelijamäärät ilmoittaa Helsingin Saksalainen koulu. G1.4-kohdan opiskelijamäärät ilmoittaa Ålands lyceum. G1.5-kohdan opiskelijamäärät ilmoittaa Helsingin eurooppalainen koulu. G1.6-kohdan opiskelijamäärän tulee olla sama kuin henkilöpohjaisen lukiokoulutuksen opiskelija-aineiston opiskelijamäärä. G1.1 Lukiokoulutuksen koko oppimäärä G1.2 Internationale Baccalaureate -tutkintoon (IB) johtava koulutus G1.3 Reifeprüfung-tutkintoon johtava koulutus G1.4 Gymnasieexamen-tutkintoon johtava koulutus G1.5 European Baccalaureate -tutkintoon (EB) johtava koulutus Naisia G1.6 Opiskelijoita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

16 Alkanut syyslukukausi 2011 H Ammatillinen koulutus H-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D12-kohdassa. H1. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä (tutkintotavoitteinen) H1.1-kohdan opiskelijamäärään luetaan - oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat. H1.1-kohdan opiskelijamäärän tulee olla sama kuin tilanteen mukaisen henkilöpohjaisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelija-aineiston opiskelijamäärä. H1.2-kohdan opiskelijamäärään luetaan - oppilaitosmuotoisen näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat (ne opiskelijat, joiden tavoitteena on koko tutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittaminen) - oppisopimuskoulutuksen opetussuunnitelmaperusteisen ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat (ne opiskelijat, joiden tavoitteena on koko tutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittaminen) H1.1 Oppilaitosmuotoinen opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen koulutus H1.2 Muu tutkintoon johtava/valmistava ammatillinen koulutus Naisia H1.3 Opiskelijoita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

17 Alkanut syyslukukausi 2011 J Tutkintoon johtamaton koulutus (muut kuin F H-osioiden opiskelijat) J-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D13-kohdassa. J-osiossa ilmoitetaan tietoja tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Tietoja ei ilmoiteta esiopetuksesta, perusopetuksesta, lisäopetuksesta, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavasta opetuksesta, lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta (tutkintotavoitteinen). J1. Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijamäärä J1-kohdassa kansalaisopistot ja kesäyliopistot ilmoittavat arvion tämän syksyn opiskelijamäärästä, opintokeskukset ilmoittavat sisältävän viikon opiskelijamäärän ja muut oppilaitokset tilanteen mukaisen opiskelijamäärän. J1.2-kohdan lukiokoulutuksen aineopiskelijoihin luetaan - yksittäisiä oppiaineita tai yksittäisiä lukiokursseja opiskelevat opiskelijat - opiskelijat, joille oppilaitoksenne ei ole ensisijainen oppilaitos (suorittavat oppilaitoksessanne vain joitakin kursseja) vaikka opiskelijalla on tavoitteena lukion koko oppimäärän suorittaminen - ulkomailta tulleet vaihto-opiskelijat - opiskelijat, jotka ovat mennessä suorittaneet ylioppilastutkinnon, mutta joilta on vielä lukion koko oppimäärään vaadittavia kursseja suorittamatta J1.5-kohdan opiskelijamäärään luetaan mm. - tutkintoon johtamattomien nuorten ja aikuisten koulutusten opiskelijat ml. ei tutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen opiskelijat - oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneita, jotka opiskelevat saman perustutkinnon toista koulutusohjelmaa tai sen osaa. Esimerkiksi opiskelija, joka on jo suorittanut lähihoitajan tutkinnon koulutusohjelmanaan sairaanhoito ja huolenpito, täydentää tutkintoaan vanhustyön koulutusohjelmaan liittyvillä opinnoilla. J1.1 Perusopetuksen aineopinnot J1.2 Lukiokoulutuksen aineopinnot Naisia J1.3 Vapaan sivistystyön koulutus J1.4 Taiteen perusopetus J1.5 Muu tutkintoon johtamaton koulutus J1.6 Opiskelijoita yhteensä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

18 Peruskoulujen erityisopetus 2011 (erityisopetustietoja myös E- ja F-kohdissa) K Tehostetun tuen oppimissuunnitelma ja erityisen tuen päätös K-osio näytetään oppilaitoksille, joiden oppilaitostyyppi on 11, 12 tai 19 B7-kohdassa ja joilla on oppilaita F5.2-, F5.3-, F5.4- ja/tai F5.5-kohdassa. K1-kohtaan kootaan oppilasmääriä F5-kohdasta K1. Esi-, perus- ja lisäopetuksen tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilasmäärät (koonti) Esi- Vuosiluokat Vuosiluokat Lisä- opetus opetus K1.1 Oppilaat, joilla tehostetun tuen oppimissuunnitelma (F5.2) K1.2 Oppilaat, joilla erityisen tuen päätös (F5.3 + F5.4 + F5.5) K K2-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita K1.2-kohdassa. K2. Peruskoulujen esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös 20.9., toteutuspaikan mukaan Prosenttiosuudet lasketaan ko. oppilaan vuosiviikkotunneista. Opetuksen toteutuspaikka Esiopetus Vuosiluokat Vuosiluokat Lisäopetus K2.1 Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä 0 K2.2 Opetuksesta % yleisopetuksen ryhmässä 0 K2.3 Opetuksesta % yleisopetuksen ryhmässä 0 K2.4 Opetuksesta 1-20 % yleisopetuksen ryhmässä 0 K2.5 Opetus kokonaan erityisryhmässä tai -luokassa 0 K Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

19 K3-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita K1.2-kohdassa. K3. Peruskoulujen perus- ja lisäopetuksen oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös 20.9., oppiaineiden oppimäärien mukaan Oppiaineiden oppimäärät/ Vuosiluokat Vuosiluokat Lisäopetus toiminta-alueittain opiskelu K3.1 Kaikkien oppiaineiden oppimäärät opetetaan yleisen oppimäärän mukaan (ei yksilöllistettyjä oppimääriä) 0 K3.2 1 oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 0 K oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 0 K3.4 Vähintään neljän oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 0 K3.5 Oppilas opiskelee toiminta-alueittain 0 K K4-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla on oppilaita K1-kohdassa. K4. Peruskoulujen esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma tai erityisen tuen päätös 20.9., tukimuotojen mukaan Oppilaan tuki sisältäen Oppilaat, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma Oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös K4.1 osa-aikaista erityisopetusta 0 K4.2 tukiopetusta 0 K4.3 avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja 0 K4.4 muita kuin edellä mainittuja tukimuotoja 0 19 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

20 Ainevalinnat 2011 L Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kielivalinnat (EU) L-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-, D8-, D11- ja/tai D12-kohdassa. L-osiossa ilmoitetaan tietoja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen oppilaiden/opiskelijoiden kielivalinnoista. HUOM! Ammatillisen koulutuksen kielivalintoihin lasketaan mukaan myös ko. tutkintoon hyväksiluetut kurssit (lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa aiemmin suoritetut kurssit). L1-kohtaan kootaan oppilasmääriä F7.5 -kohdasta ja opiskelijamääriä G1- ja H1.1-kohdasta. L1. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen oppilas/opiskelijamäärät (koonti) Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaita Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaita Lukiokoulutuksen opiskelijoita Oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita Oppilaita/opiskelijoita yhteensä L2. Oppilaiden/opiskelijoiden opiskelemien tai valitsemien vieraiden kielten määrä Toinen kotimainen kieli katsotaan oppilaalle vieraaksi kieleksi. Vieraiden kielten määrä Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaita Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaita Lukiokoulutuksen opiskelijoita Oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita L2.1 0 L2.2 1 L2.3 2 L2.4 3 L2.5 4 L2.6 5 L L2.8 Oppilaita/opiskelijoita yhteensä = L Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

21 L3. Oppilaiden/opiskelijoiden opiskelemat tai valitsemat vieraat kielet Toinen kotimainen kieli katsotaan oppilaalle vieraaksi kieleksi. Vieras kieli Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaita Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaita Lukiokoulutuksen opiskelijoita Oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita L3.1 Englanti L3.2 Ruotsi L3.3 Suomi L3.4 Ranska L3.5 Saksa L3.6 Venäjä L3.7 Espanja L3.8 Italia L3.9 Saame L3.10 Latina L3.11 Muut kielet 21 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

22 M Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 kielivalinnat M-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. M-osiossa ilmoitetaan tietoja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaiden kielivalinnoista. M1-kohtaan kootaan oppilasmääriä F5.1- ja F6.1-kohdista. M1. Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät (koonti) Vuosiluokka Tyttöjä M2.11-kohdan luvut saadaan M1-kohdan ja M2.1 M2.10-kohtien erotuksena. M2. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaiden yhteisen kielen (A1) valinnat Kieli Vuosiluokka Tyttöjä M2.1 Englanti 0 M2.2 Ruotsi 0 M2.3 Suomi 0 M2.4 Ranska 0 M2.5 Saksa 0 M2.6 Venäjä 0 M2.7 Espanja 0 M2.8 Italia 0 M2.9 Saame 0 M2.10 Muut kielet 0 M2.11 Eivät opiskele A1-kieltä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

23 M3. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaiden vapaaehtoisen kielen (A2) valinnat Kieli Vuosiluokka Tyttöjä M3.1 Englanti 0 M3.2 Ruotsi 0 M3.3 Suomi 0 M3.4 Ranska 0 M3.5 Saksa 0 M3.6 Venäjä 0 M3.7 Espanja 0 M3.8 Italia 0 M3.9 Saame 0 M3.10 Muut kielet 0 M Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

24 N Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 kielivalinnat N-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D8-kohdassa. N-kohdassa ilmoitetaan tietoja perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaiden kielivalinnoista. N1-kohtaan kootaan oppilasmääriä F5.1- ja F6.1-kohdasta. N1. Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärät yhteensä (koonti) Tyttöjä 0 0 N2. Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaiden kielivalinnat Kieli Yhteisen A1-kielen valinneet Vapaaehtoisen A2-kielen valinneet Yhteisen B1-kielen valinneet Valinnaisen B2-kielen valinneet Tyttöjä Yhteisen A1-kielen valinneet Vapaaehtoisen A2-kielen valinneet Yhteisen B1-kielen valinneet Valinnaisen B2-kielen valinneet N2.1 Englanti 0 0 N2.2 Ruotsi 0 0 N2.3 Suomi 0 0 N2.4 Ranska 0 0 N2.5 Saksa 0 0 N2.6 Venäjä 0 0 N2.7 Espanja 0 0 N2.8 Italia 0 0 N2.9 Saame 0 0 N2.10 Latina 0 0 N2.11 Muut kielet 0 0 N2.12 Eivät opiskele yhteistä kieltä Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

25 O HUOM! O-osiota ei kerätä syksyllä 2011 Perusopetuksen suomi/ruotsi toisena kielenä, katsomusaine ja valinnaisainevalinnat O-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7- ja/tai D8-kohdassa. O-kohdassa ilmoitetaan tietoja perusopetuksen oppilaiden suomi/ruotsi toisena kielenä -valinnoista, katsomusaineista ja valinnaisainevalinnoista. O1. Suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevia perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 oppilaita Huom! Ei toinen kotimainen kieli. O1.1 Suomi toisena kielenä O1.2 Ruotsi toisena kielenä Vuosiluokkien 1-6 oppilaita Vuosiluokkien 7-9 oppilaita Vuosiluokkien 1-9 oppilaita yhteensä O O2. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 oppilaat katsomusaineen mukaan Katsomusaine Vuosiluokkien 1-6 oppilaita Vuosiluokkien 7-9 oppilaita Vuosiluokkien 1-9 oppilaita yhteensä O2.1 Evankelis-luterilainen uskonto 0 O2.2 Ortodoksinen uskonto 0 O2.3 Islam 0 O2.4 Muut uskonnot 0 O2.5 Elämänkatsomustieto 0 O2.6 Eivät osallistu koulussa katsomusaineiden opiskeluun 0 O2.7 = L Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

26 O3 ja O4-kohta näytetään oppilaitoksille, joilla oli oppilaita perusopetuksen vuosiluokilla 8 ja/tai 9 (F5.1- ja F6.1-kohta). O3. Vuosiluokkien 8 ja 9 oppilasmäärät yhteensä (koonti) Tyttöjä 0 0 O4. Perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaiden valinnaisainevalinnat O4-kohtaan ei saa sisältyä A1-, A2-, B1- ja B2-kielen valinnat. O4-kohdassa ilmoitetaan vähintään 20 tuntia (½ vuosiviikkotuntia) kestävät valinnaisaineet. Oppilaan voi merkitä kullekin riville vain kerran. Oppilasmäärä ei saa millään rivillä ylittää 8. ja 9. luokan yhteenlaskettua oppilasmäärää. O4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus O4.2 Toinen kotimainen kieli O4.3 Matematiikka O4.4 Ympäristö- ja luonnontieto O4.5 Biologia O4.6 Maantieto O4.7 Fysiikka O4.8 Kemia O4.9 Terveystieto O4.10 Uskonto O4.11 Elämänkatsomustieto O4.12 Historia O4.13 Yhteiskuntaoppi O4.14 Musiikki O4.15 Kuvataide O4.16 Käsityö, tekninen työ O4.17 Käsityö, tekstiilityö O4.18 Liikunta O4.19 Kotitalous O4.20 Muut aineet, oppiainerajat ylittävät kokonaisuudet ja aihekokonaisuudet Tyttöjä 26 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

27 Tietoyhteiskuntaosio 2011 P-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D6-, D7-, D8-, D9-, D10-, D11-, D12- ja/tai D13-kohdassa. P Opetuskäytössä olevat tietotekniset laitteet, verkkoyhteys ja käyttöjärjestelmä P1. Opetuskäytössä olevat tietotekniset laitteet P1.1 Pöytätietokoneita (ml. Thin client-tyyppiset päätteet) kpl P1.2 Kannettavia tietokoneita (ml. Minikannettavat, Tablet pclaitteet, joista käytetään myös nimeä lehtiö-, taulu- tai sormitietokone) P1.3 Interaktiivisia esitystauluja, joista käytetään myös nimeä kosketustaulu, interaktiivinen valkotaulu tai älytaulu (englanniksi Interactive White Board) P2. Oppilaitoksen ulkoisen verkkoyhteyden nopeus P2.1 Verkkoyhteyden nopeus Mbit/s P3. Opetuskäytössä olevien tietokoneiden yleisin käyttöjärjestelmä < Valitse > Valitse valikossa vaihtoehdot: Microsoft Windows Linux Mac OS X Muu 27 Oppilaitostason_oppilaat_ja_opiskelijat_2011_lomake_2011_09_15.xlsx

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(24) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(25) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010

Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010 1(7) Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010 Tiedonantajat Esi- ja perusopetuksen rahoituskyselyn täyttävät kaikki Manner-Suomen kunnat sekä esiopetukseen, perusopetukseen ja lisäopetukseen sekä

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Ohjeet 1(7) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

Tehostetun tuen piirissä entistä useampi peruskoulun oppilas

Tehostetun tuen piirissä entistä useampi peruskoulun oppilas Koulutus 2015 Erityisopetus 2014 Tehostetun tuen piirissä entistä useampi oppilas Tehostettua tukea sai 40 500 oppilasta eli 7,5 prosenttia oppilaista syksyllä 2014. Määrä on 4,2 prosenttiyksikköä enemmän

Lisätiedot

1) Vuosien 1995 2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

1) Vuosien 1995 2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin. Koulutus 2014 Erityisopetus 2013 Erityistä tukea saaneiden osuus pieneni Peruskoululaisten oppimisen tuki on vuodesta 2011 lähtien jaettu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Mikäli tehostettu

Lisätiedot

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus)

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Täyttöohje Kunnan tehtävänä on organisoida kunnan koulujen peruskoulutiedonkeruu. Kunta ilmoittaa kouluille tietojen tallennusaikataulun, tarkistaa koulujen tallentamat

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Ohjeet 1(8) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen:

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015 LUKIOKOULUTUS Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 310/2014) laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Tähän tiedonkeruuseen ei ole tullut muutoksia. Eduskunta hylkäsi 14.3.2015 hallituksen esityksen (HE 310/2014) lukiolaissa tarkoitetun

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH LUKIN VALMISTAVA KULUTUS Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 PH Tavoitteet Parantaa opetuskielen taitoja ja opiskelutaitoja. Antaa valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2014 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 RANUAN KR. KANSANOPISTO REISJÄRVEN KRISTILLINEN OPISTO Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Tilastotietoja perusopetuksesta lukuvuonna 2014-2015 Henkilöiden määrä 1. Perusopetuksen oppilasmäärä Tilastointipäivä 20.9. lv. 2012-2013 lv.

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00 9. lk vanhempainilta Ti 8.9.2015 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 7.-18.9.2015 Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h Työaika mielellään klo 8-14 tai 9-15

Lisätiedot

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori ANNE LINDELL Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 MIKÄ SINUSTA TULEE ISONA? VUOSI 2020/2025

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Venäjää opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut

Venäjää opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut Koulutus 215 Ainevalinnat 214 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat ä opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut Tilastokeskuksen mukaan venäjää opiskelleiden osuus peruskoulun 1-6 oppilaista oli,2 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa. Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa. Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto Peruskoulu osana Eiran aikuislukiota Peruskoulu toimii yleissivistävässä ympäristössä.

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus-

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pisterajat 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 86. E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 72 72 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 70. M Kevät

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pisterajat 2006-2014 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot