Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Eskola Eija Häme-Sahinoja Johanna Haarla-Kettunen Inkeri Joensivu Leena Kallio Seppo Torkki Marja-Leena Penttilä Mauri Arvela Ari Ruoholahti Pauli Länsiö Matti Saksala Antero Lehtinen Raimo Salmela Heikki Lehtonen Pekka Sirén Elina Koskinen Riitta Tainio Hanna Merikoski Sirkka Virtanen Sirkkaliisa Heikkilä Jari Välimäki Pauli Paavola Pekka Muut osallistujat: Järvinen Jussi Oriveden edustaja Honkaniemi Kaarlo Yli-Rajala Juha KJK:n edustaja Nurminen Päivi esittelijä Pohjonen Juhani sihteeri Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Timo P. Nieminen Juhani Pohjonen 1/30

2 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2008 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Heikki Salmela Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2008 Todistaa Juhani Pohjonen 2/30

3 Käsiteltävät asiat 109 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT ALUEELLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON HANKE SEUDULLINEN ELINKEINOYHTIÖ ALUEKESKUSOHJELMAN MAKSATUSHAKEMUS KUNTAYHTYMÄN LIITTYMINEN TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN JÄSENEKSI KUNTALAISALOITE SEUDULLISESTA JOUKKOLIIKENTEESTÄ KEHÄTIELLE SEUTUHALLITUKSEN JA KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN TYÖ- JA SEMINAARIMATKA SEURAAVAT KOKOUKSET SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 30 3/30

4 109 KOKOUKSEN AVAUS Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo /30

5 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätösehdotus. Puheenjohtaja Nieminen : todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja että kokouksessa on läsnä Jussi Järvinen puheoikeudella. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 5/30

6 111 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Päätösehdotus. Päätös: Vuorossa Mauri Penttilä. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Heikki Salmela. 6/30

7 112 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntajohtajakokous Muistio on liitteenä. Seutujohtajan lisäselostus kokouksessa. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi seutujohtajan selostuksen tiedoksi annettavista asioista. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi puheenjohtaja ilmoitti, että Helsingin, Tampereen ja Kotkan yhtenen edustusto Pietarissa on avattu seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 7/30

8 113 ALUEELLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON HANKE Seutujohtaja Nurminen Projektipäällikkö Anne Vauhkonen kirjoittaa: "Alueellisen työterveyshuollon luomisesta solmitussa aiesopimuksessa hankkeen osapuolet ovat sopineet, että projektin tuloksia arvioidaan mennessä, minkä pohjalta tehdään päätös työterveyshuoltoyksikköjen hallinnollisesta yhdistymisestä tai kehitystyön jatkamisesta kolmannella vuodella. Tulosten arviointi ja päätöskäsittely jatkotoimenpiteistä tapahtuu osapuolten (9) päätöselimissä. Tulosten arvioimiseksi hankkeesta on laadittu väliraportti, jonka sisältää nykytila-analyysin esityksen hallintomalliksi alueellisen mallin lisäarvon ja riskianalyysin kuvaamisen Projektipäällikkö on laatinut yhteistyössä projektin toimijoiden kanssa kevään 2008 aikana työterveyshuollon toiminnasta nykytilaanalyysin, jossa tarkastellaan työterveyshuollon nykytilaa hankkeessa mukana olevien tahojen osalta. Toimijoiden nykytilaan vaikuttavia seikkoja on tarkasteltu valtakunnallisesta, väestön kehityksen ja alueellisen kehityksen sekä kilpailutilanteen näkökulmista. Toimijoiden asiakkaita, henkilökuntaa, toimintatietoja, taloutta ja olemassa olevia resursseja on koottu yhteen ja arvioitu toiminnan tilaa. Hankkeessa on järjestetty ohjausryhmän ja projektiryhmän yhteisiä työseminaareja, joissa on selvitelty eri hallintomallivaihtoehtojen soveltuvuutta alueellisen työterveyshuollon organisoimiseksi. Lisäksi on hankittu asiantuntemusta hankintalain soveltamisesta kuntatyönantajan työterveyspalvelujen hankintatapaan. Ohjausryhmä on järjestänyt työterveyshuoltojen henkilöstölle suunnatun informaatio- ja keskustelutilaisuuden Ohjausryhmä on ohjeistanut projektiryhmää ja antanut projektiryhmälle tehtäväksi jatko valmistella hallintomalliesitys osakeyhtiöstä ja liikelaitoskuntayhtymästä. Ohjausryhmä on lisäksi kiinnittänyt huomiota alueellisella mallilla järjestävän työterveyshuollon tuomiin lisäarvoihin ja riskeihin. Liite 1. Projektipäällikön laatima yhteenveto hallintomallin valmistelutyön tueksi. 8/30

9 Liite 2. Yhteenveto alueellisen työterveyshuollon lisäarvoista ja riskeistä." Seutujohtaja Nurminen : Alueellisen työterveyshuollon hankkeen ohjausryhmän päätös : Ohjausryhmä päätti omalta osaltaan - hyväksyä väliraportin ja esittää seutuhallitukselle - että alueellisen työterveyshuollon hanketta jatketaan siten, että tavoitteena on käynnistyvä alueellinen työterveyshuollon organisaatio, - että valmistellaan alueellisen työterveyshuollon liiketoimintasuunnitelma, - että hallintomallin valmistelua jatketaan osakeyhtiömallin pohjalta, - että valmistellaan vaiheistettu ja aikatalutettu muutosprosessi ja - että ohjausryhmä oikeutetaan organisoimaan jatkovalmistelun aikataulu, käytännön työt ja toteutustapa siten, että kuntien ja kuntayhtymien valtuustot voivat tehdä lopulliset päätökset alkuvuodesta Pirkanmaan liiton toimeenpanopäätöksen mukaan liitto on varautunut periaatteessa jatko rahoittamaan alueellisen työterveyshuollon hanketta myös vuoden 2009 osalta, jos hankkeen toteuttamista jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti. Projektipäällikkö Anne Vauhkonen selostaa asiaa kokouksessa. Asialistan liitteenä on alueellisen työterveyshuollon hankkeen väliraportti. Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä alueellisen työterveyshuollon väliraportin, 9/30

10 että alueellisen työterveyshuollon hanketta jatketaan alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti siten, että tavoitteena on käynnistyvä alueellinen työterveyshuollon organisaatio, että valmistellaan alueellisen työterveyshuollon liiketoimintasuunnitelma, että hallintomallin valmistelua jatketaan osakeyhtiömallin pohjalta, että valmistellaan vaiheistettu ja aikatalutettu muutosprosessi, että ohjausryhmä oikeutetaan organisoimaan jatkovalmistelun täsmennetty aikataulu, käytännön työt ja toteutustapa siten, että kuntien ja kuntayhtymien valtuustot voivat tehdä lopulliset päätökset alkuvuodesta 2009 ja että Pirkanmaan liitolta anotaan jatkorahoitusosuus alkuperäisen hakemuksen mukaisesti ajalle Päätös: Kuntajohtajakokous päätti omalta osaltaan, että väliraportti merkitään tiedoksi ja viedään seutuhallitukseen tiedoksi , että yhteisen työterveyshuollon organisaation valmistelua jatketaan siten, että keskeisenä periaatteena on, että organisaatioon mukaan tulevien kaikkien yksiköiden toiminnan tulee olla kannattavaa ja että näin laadittuja yhteisen työterveyshuollon periaatteita käsitellään kuntajohtajakokouksessa , jolloin päätetään hankkeen jatkovalmistelusta. Seutujohtaja Nurminen Tammikuussa 2007 hyväksytyn alueellisen työterveyshuollon hankkeen aiesopimuksen mukaan: "Sopimus on voimassa Projektin tuloksia arvioidaan mennessä, minkä pohjalta tehdään päätös työterveyshuoltoyksikköjen hallinnollisesta yhdistymisestä tai kehitystyön jatkamisesta kolmannella vuodella." Väliraportoinnin jälkeen hankkeen seuraavana vaiheena on käynnistetty työterveyshuoltojen tarkempi talousanalyysi ja mm. kannattavuuden arviointi asiantuntijaselvityksen kilpailuttamisella. Selvityksen toteutusajaksi on määritelty on Päätös hankinnasta tehdään seutuhallituksen kokouksessa Perusturvajohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja Kari Virta selostaa hankkeen tuloksia kokouksessa. 10/30

11 Esityslistan liitteenä on alueellisen työterveyshuollon hankkeen väliraportti. Seutuhallitus Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää, merkitä tiedoksi alueellisen työterveyshuollon väliraportin, lähettää väliraportin aiesopimuksen osapuolille tiedoksi ja esittää aiesopimuksen osapuolille, että päätökset asian jatkovalmistelusta tehdään syyskuussa Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutujohtaja Nurminen Projektipäällikkö Anne Vauhkonen kirjoittaa "Hankkeen jatkovalmistelua varten on käynnistetty työterveyshuoltojen tarkemman talousanalyysin ja kannattavuuden selvittäminen. Selvityksen toteuttaa Työterveyslaitoksen ja FCG Efekon konsortio Talousanalyysin tarkoituksena on tukea päätöksentekoa alueellisen työterveyshuollon perustamisesta. Työssä analysoidaan työterveyshuoltojen nykyistä liiketoimintaa sekä arvioidaan liiketoiminnan kannalta olennaiset muutostarpeet alueellisesti toimivan työterveyshuollon muodostamiseksi. Selvityksellä hankintaan tietoa mm. seuraavista asioista: - Nykyisen palveluverkon kannattavuus, - Investointitarpeet ajankohtineen, - Palvelutuotteiden yksikköhinnat, - Hinnoittelun muutospaineet, - Yhtenäinen hinnoittelu kunta-asiakkaiden näkökulmasta, - Kilpailutilanne ja arvio tuloskehityksestä 2-3 lähivuoden aikana, - Kuntaomistajien omistusosuuksien perusteet. Lisäksi laaditaan nykyisten yksiköiden oikaistujen tuloslaskelmien ja taseiden pohjalta alueellisen työterveyshuollon tuloslaskelma ja tase. Selvitystyön väliraportti valmistuu mennessä. Hankkeessa on käynnistetty myös osakassopimuksen valmistelu ohjausryhmän puheenjohtajiston toimesta. Osakassopimuksella selkiytetään osapuolten tahtotilaa ja vastuita perustettavan yhtiön suhteen. 11/30

12 Osakassopimus sisältää mm. yhteisen työterveyshuollon perustamisen periaatteet ja toiminnan tavoitteet kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta. Osakassopimuksessa käsitellään mm. - yhtiön strategisia tavoitteita, - yhtiön perustamista, osakkuuksia ja päätösvaltaa, - toiminnan taloudellista perustaa, - liiketoiminnan tavoitteita, - työterveyshuollon palveluverkkoa, - henkilöstöpolitiikkaa sekä - yhtiön rahoitusta ja tuottotavoitteita Yhtiön liiketoimintasuunnitelman valmistelu on myös käynnissä. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan muun muassa: - työterveyshuollon toimialaa ja markkinoita, - perustettavan yhtiö strategiaa, - organisaatiota ja toimintamallia sekä - taloudellisia sekä laadullisia tavoitteita. Osakassopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman tulee valmistua mennessä. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, perusturvajohtaja Kari Virta ja projektipäällikkö Anne Vauhkonen selostavat työvaiheen kokouksessa. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä tiedoksi alueellisen työterveyshuollon tilannekatsauksen, että hankkeen valmistelua jatketaan siten, että osakassopimus, liiketoimintasuunnitelma sekä talousselvityksen tulokset voidaan toimittaa aiesopimuksen sopijaosapuolille kannanottoja varten marraskuussa, että aiesopimuksen sopijaosapuolet esittävät kannanotoissaan halukkuutensa lähteä mukaan yhteiseen alueelliseen työterveyshuoltoon ja näkemyksensä hankkeen jatkotarpeista, että seutuhallitus päättää saatujen kannanottojen pohjalta hankkeen jatkosta ja mahdollisen yhteisen alueellisen työterveyshuollon organisaation jatkovalmistelua ohjaavista periaatteista joulukuun 2008 kokouksessaan ja 12/30

13 että Pirkanmaan liitolle ilmoitetaan hankkeen jatkorahoitustarve joulukuun kokouksen jälkeen. Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi alueellisen työterveyshuollon tilannekatsauksen, että hankkeen valmistelua jatketaan siten, että osakassopimus, liiketoimintasuunnitelma sekä talousselvityksen tulokset voidaan toimittaa aiesopimuksen sopijaosapuolille kannanottoja varten marraskuussa, että aiesopimuksen sopijaosapuolet esittävät kannanotoissaan halukkuutensa lähteä mukaan yhteiseen alueelliseen työterveyshuoltoon ja näkemyksensä hankkeen jatkotarpeista, että seutuhallitus päättää saatujen kannanottojen pohjalta hankkeen jatkosta ja mahdollisen yhteisen alueellisen työterveyshuollon organisaation jatkovalmistelua ohjaavista periaatteista joulukuun 2008 kokouksessaan ja että Pirkanmaan liitolle ilmoitetaan hankkeen jatkorahoitustarve joulukuun kokouksen jälkeen. Kokouksessa jaettiin luonnos osakassopimukseksi. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. aiesopimuksen sopijaosapuolet, ohjaus- ja projektiryhmä seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 13/30

14 114 SEUDULLINEN ELINKEINOYHTIÖ - - Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus palautti asian uudelleen valmisteluun kokouksessaan Seutuhallituksen päätöksen jälkeen seudullisen elinkeinoyhtiön valmistelua on jatkettu avoimien asioiden selvittämiseksi. Seudullisen elinkeinopolitiikan strateginen ohjaus tapahtuu kuntien yhdessä päättämässä seudullisessa elinkeinostrategiassa, joka valmistuu kesällä Seudullinen elinkeinoyhtiö on tämän strategian toteutusväline. Seudullisen elinkeinoyhtiön liiketoimintasuunnitelma määrittelee seudullisen elinkeinoyhtiön tehtävät, toimintamallin, organisoinnin ja talouden järjestäminen seuraavasti: Seudullisella elinkeinoyhtiöllä on kaksi tehtävää kehittäminen ja markkinointi. Kehittämisen liiketoiminta-alueella elinkeinoyhtiö vastaa valittujen toimialojen toimintaympäristöjen kehittämisestä, elinkeinoelämän vaatiman osaamisen kehittymisen turvaamisesta, kansainvälistymisestä, sovittujen seudullisten yritys- ja elinkeinoaluehankkeiden edistämisestä, yritysten neuvontapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä ylläpitää seudullista tontti- ja toimitilapörssiä. Markkinointi liiketoiminta-alueelle kuuluvat mm. seuraavat toiminnot: ulkomaisten ja kotimaisten yritysten ja osaajien houkuttelu, vapaaajan matkailu, kokous- ja liikematkailu sekä tapahtumamatkailu. Elinkenoyhtiön asiakkaina ovat seudun kunnat, alueella jo toimiviat tai alueelle tuloa suunnittelevat yritykset ja organisaatiot. Kunnat ja elinkeinoyhtiö sopivat keskenään tarkemmasta työnjaosta ja rajapinnasta elinkeinoasioiden hoitamisessa. Elinkeinoyhtiön omistajia ovat Tampereen seudun kahdeksan kuntaa. Omistusosuudet jaetaan asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Osakassopimuksella sovitaan päätösvallan käytöstä yhtiössä. Yhtiöllä on seuraavat toimielimet: yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja neuvoa-antava elin. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Hallituksen muodostavat neljä kuntien edustajaa ja yksi elinkeinoelämän nimeämä edustaja. Kuntien edustajista kaksi on Tampereen kaupungin nimeämiä, ja toinen 14/30

15 heistä toimii hallituksen puheenjohtajana. Muut kaksi jäsentä nimeävät muut kunnat yhdessä. Neuvoa-antava elin toimii hallituksen ja toimitusjohtajan tukena. Elimeen kukin kunta nimittää yhden edustajan. Yhtiö muodostaa tarvittaessa itselleen poliitikoista ja sidosryhmistä muodostuvan neuvottelukunnan. Yhtiön palveluksessa on alkuvaiheessa toimitusjohtajan lisäksi n. 12 henkilöä, minkä lisäksi yhtiöön liitettävä GoTampere Oy työllistää yhdeksän henkilöä. Yhtiön budjetin alustava loppusumma ensimmäiselle toimintavuodelle on n. 4,84 M. Kuntakohtainen maksuosuus on noin 9,2 / asukas (brutto). Budjetti muodostuu osin kuntien nykyisistä seudullisista toiminnoista, joiden siirtäminen elinkeinoyhtiön kautta toteutettavaksi pienentää kunnan maksuosuutta. Tampere maksaa yhtiön matkailuun liittyvät kulut 100 % ja lisäksi muita erityiseriä Seudullisen elinkeinoyhtiön lisäarvona on mm. - seudun markkinoinnin tehostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti - riittävän vahva osaaminen ja resurssit eri elinkeinopolitiikan alueilla - kohdennetumpi tekeminen sekä palvelujen kustannustehokas tuottaminen - päällekkäisten toimintojen karsimiseen selkeän työnjaon avulla - asiakkaan palveleminen yhdeltä luukulta - kuntien tarpeettoman keskinäisen kilpailun väheneminen - elinkeinopoliittisen edunvalvonnan terävöityminen - seutukunnan ulkopuolisen mm. EU-rahoituksen hankkiminen Asialistan liitteenä ovat seutuhallituksen kokouksessa jaetut luonnokset liiketoimintasuunnitelmaksi ja yhtiöjärjestykseksi sekä muistio osakassopimuksessa sovittavista asioista. Kari Kankaala saapui kokoukseen. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan että yhtiön perustamisasiakirjojen valmistelua jatketaan, että jatkovalmistelusta vastaa Tampereen kaupungin elinkenojohtaja Kari Kankaala, että asia käsitellään seutuhallituksen kokouksessa. 15/30

16 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutujohtaja Nurminen Elinkeinoyhtiön valmistelua on jatkettu kuntien välisissä neuvotteluissa. Elinkeinojohtaja Kari Kankaala tulee esittelemään työvaihetta. Kuntajohtajakokous Kari Kankaala saapui kokoukseen klo Kokouksessa jaettiin Kari Kankaalan selostusteksti asian valmistelutilanteesta: "Tampereen kaupunkiseutu on Suomen toiseksi merkittävin taloudellinen keskittymä. Seudun vetovoimaisuus perustuu ennen kaikkea uudistumiskykyiseen elinkeinoelämään, korkeatasoisiin opiskelumahdollisuuksiin, monipuoliseen asuinympäristöön ja vahvaan kulttuuritarjontaan. Yksi erityispiirre Tampereen seudun teollisuudessa on se, että se nojaa vahvasti korkeaan osaamiseen ja tutkimus- ja kehitystyöhön. Tampere on selkeä alueen vetovoimaisuuden keskus niin taloudellisesti kuin kulttuurillisestikin. Ympäryskunnat ovat viimeisen vuosikymmenen aikana kasvattaneet asukaslukuaan merkittävästi. Tällä vuosituhannella ympäryskuntien elinkeinoelämä on kasvanut erityisen voimakkaasti, ja uudet alueet kuten Marjamäki, Elovainio, lentokentän seutu ja Kolmenkulma ovat seudun vahvoja kasvun keskittymiä. Menestyksen ytimessä on erityisesti osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa. Sen takaaminen jatkossa ei ole vain paikallinen haasteemme, vaan toimenpiteet ovat kansallisia ja kansainvälisiä. Seudun maapolitiikalla on merkittäviä vaikutuksia seudun viihtyvyyteen ja talouden kehittymiseen. Alueen liikenne- ja logistiikkajärjestelyt ovat menestyvän alueen kulmakiviä. Näiden haasteiden ratkomiseksi on valmisteltu seudun yhteisestä elinkeinostrategiaa, joka valmistuu myöhemmin syksyllä. Yhteinen toimintamalli kiteytyy seudulliseen elinkeinoyhtiöön. Sitä on valmistellut seudun kuntajohtajille Tampereen elinkeinojohtaja Eero Ottila v. 2006, elinkeinojohtaja Kari Kankaala v sekä elinkeinojohtajat Erkki Korkala, Ari Tuulentie ja Kari Kankaala v Viime vaiheessa mukana työssä oli myös SWOT Consultingin konsultti Tommi Salonen. Selvitystyön lopputulemana on työryhmän yksimielinen liiketoimintasuunnitelma, jota on tarkennettu elinkeinojohtajien ja kunnanjohtajien eri tapaamisissa. 16/30

17 Valmisteltu liiketoimintasuunnitelma lähtee siitä, että kunnat itse hoitavat mm. tonttikauppansa ja muut yksittäisiä yrityksiä koskevat palvelunsa. Yhtiön tehtäväksi tulee seudun kunnille yhteisesti tärkeät asiat kuten alkavien yritysten neuvonnan järjestäminen, seudun markkinointi mukaan lukien matkailuasiat sekä erilaiset yritysryppäisiin ja maa-alueisiin liittyvät kehityshankkeet (esimerkiksi osaamiskeskusohjelma tai logistiikkakeskuksen valmistelu) samoin kuin muut yhteisesti sovittavat merkittävät asiat. Yhtiön toimintaa ohjaavat linjaukset tehdään valmistumassa olevassa seudullisessa elinkeinostrategiassa, jota yhtiö osaltaan toteuttaa. Yhtiön liiketoimintasuunnitelma on strategian päivitetty toteutussuunnitelma ja sitä päivitetään aina hyväksytyn seudullisen elinkeinostrategian mukaiseksi. Yhtiö keskittyy varmistamaan seudun talouselämän kehittymisen edellytyksiä, edistää seudun vetovoimaisuutta ja toimii kuntien edunvalvojana elinkeinojen kehittämisessä niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Seudun kunnat jatkavat itsenäistä elinkeinojen kehittämistä kuntien omista lähtökohdista käsin. Yhtiön ja kuntien välinen työnjako on hahmoteltu oheisessa liiketoimintasuunnitelmassa. Lähtökohtana on, että yhtiö ja kunnat eivät tee päällekkäisiä tehtäviä. Yhtiön tuottama lisäarvo kuntaomistajille kiteytyy seuraaviin kohtiin: - Selkeän työnjaon ja yhdistetyn resurssin avulla saavutettu tehokas toiminnallinen ja strateginen kokonaisuus - Nykyistä paremmat ja monipuolisemmat palvelut kunnille ja yritysasiakkaille - Seutukunnan ulkopuolisen rahoituksen (mm. kansalliset lähteet, EU) hankinta seudun kehitykseen - Seudun vetovoimaisuuden parantaminen markkinointia tehostamalla - Yhteistyön tiivistäminen suurten asiakkaiden pitämiseksi ja houkuttelemiseksi seudulle - Tarpeettoman kuntien välisen keskinäisen kilpailun vähentäminen - Seudullinen elinkeinopoliittisen edunvalvonnan terävöityminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti Yhtiön perustajaosakkaat olisivat Kangasalan, Lempäälän, Nokia, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kunnat. Seuraavat yhtiön taloudelliset laskelmat lähtevät tästä omistajarakenneoletuksesta. Yhtiön osakepääoman suuruus on n. 1e/asukas. Yhtiön liiketoimintasuunnitelma voidaan toteuttaa budjetilla, jonka suuruus on noin 9 euroa per asukas, mihin hintaan sisältyy jo tehtävä seudullinen elinkeinoyhteistyö. Nettolisäys on n. 2-4 euroa per kunta nykyisestä yhteistyön volyymista riippuen. Nettolisäystä pienentää tästä summasta vielä yhtiöön siirtyvät kunnan nykyiset elinkeinotoimen henkilöt. Koska yhtiön tehtävät ovat osin uusia, joita ei tällä hetkellä tehdä, yhtiö voi myös rekrytoida uusia henkilöitä. Yhti- 17/30

18 öön ei siirry Tampereen kaupungin elinkeino-ohjelmia kuten Luova Tampere ja BioneXt, vaan Tampereen kaupunki rahoittaa näiden 2,3 miljoonan euron toiminnan edelleen oman elinkeinotoimensa puitteissa. Matkailuyhtiö GoTampere Oy:n osakkeet laitetaan apporttina seudulliseen elinkeinoyhtiöön. Näin seudun kaikki kunnat omistavat yhdessä myös matkailuyhtiön. Matkailun menoja ei kuitenkaan kateta asukaslukujen suhteessa, vaan Tampereen kaupunki vastaa edelleen noin miljoonan euron vuosittaisista ostoista GoTampere Oy:ltä. Yhtiön omistus jakautuu asukaslukujen suhteessa. Yhtiön päätösvallasta sovitaan kuntien välisellä osakassopimuksella, missä Tampereen kaupungin enemmistöomistajan oikeuksia rajoitetaan siten, että Tampere ei voi sanella yhtiön päätöksiä. Yhtiön budjetti samoin kuin osakepääoma maksetaan niin ikään asukaslukujen suhteessa. Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää omistajien yhtiökokous. Yhtiön operatiivista toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä. Näistä kaksi nimittävät ympäristökunnat yhdessä, kaksi Tampereen kaupunki ja yhden Pirkanmaan yrittäjät ry ja Tampereen kauppakamari yhdessä. Tampereen kaupungin edustaja toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtajaksi valitaan kuntien yhteisesti sopima henkilö. Yhtiön on suunniteltu aloittavan toimintansa " Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan keskustella esityksestä ja keskustella elinkeinoyhtiön perustamisen käsittelyaikataulusta. Päätös: Kuntajohtajakokous päätti omalta osaltaan, että yhtiön perustamisasiakirjojen valmistelu tehdään Kankaalan selostuksen mukaisesti siten täsmennettynä, että kuntien maksuosuus käyttömenoihin on yhtiön aloittaessa 7 e/asukas, että maksuosuuksien muutokset lähivuosina ratkaistaan yhtiön kehityksen mukaisesti ja että yhtiön tavoitteellinen aloitusaika on Kari Kankaala poistui kokouksesta /30

19 Seutuhallitus Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää esittää jäsenkuntien ja Oriveden kaupungin kunnallishallituksille, että yhtiön perustamisasiakirjojen valmistelu tehdään Kankaalan selostuksen mukaisesti siten täsmennettynä, että kuntien maksuosuus käyttömenoihin on yhtiön aloittaessa 7 e/asukas, että maksuosuuksien muutokset lähivuosina ratkaistaan yhtiön kehityksen mukaisesti sekä että seutuhallitus hyväksyy omalta osaltaan perustamisasiakirjat kokouksessaan, että seutuhallitus päättää lähettää perustamisasiakirjat jäsenkuntiin ja Oriveden kaupungille hyväksyttäviksi kokouksessaan ja että yhtiön tavoitteellinen aloitusaika on Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Seutujohtaja Nurminen Elinkeinoyhtiön valmistelua on jatkettu perustamisasiakirjojen laadinnalla seutuhallituksen linjaamalla tavalla. Yhtiön perustamiseen vaadittavat asiakirjat ovat perustamissopimus ja yhtiöjärjestys sekä niitä täydentävät liiketoimintasuunnitelma ja osakassopimus. Asialistan liitteenä ovat päivätyt Kari Kankaalan valmistelemat luonnokset yhtiön perustamiskirjasta, yhtiöjärjestyksestä, osakassopimuksesta ja liiketoimintasuunnitelmasta. Kari Kankaala selostaa asiaa kokouksessa. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä seudullisen elinkeinoyhtiön perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen, 19/30

20 osakassopimuksen sekä liiketoimintasuunnitelman ja että kunnat merkitsevät perustamiskirjasta ilmenevän määrän yhtiön osakkeita, että kunnat varautuvat talousarvioissaan 2009 yhtiön toiminnan käynnistymiseen alkaen ja että Tampereen pormestari ja kunnallisjohtajat oikeutetaan yhdessä ja yksimielisesti hyväksymään vähäisiä teknisluonteisia muutoksia yhtiön perustamisasiakirjoihin Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä seudullisen elinkeinoyhtiön perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen sekä liiketoimintasuunnitelman ja lähettää perustamisasiakirjat jäsenkunnille ja Oriveden kaupungille hyväksyttäviksi sekä esittää jäsenkunnille ja Oriveden kaupungille että kunnat merkitsevät perustamiskirjasta ilmenevän määrän yhtiön osakkeita, että kunnat varautuvat talousarvioissaan 2009 yhtiön toiminnan käynnistymiseen alkaen ja että Tampereen pormestari ja kunnallisjohtajat oikeutetaan yhdessä ja yksimielisesti hyväksymään vähäisiä teknisluonteisia muutoksia yhtiön perustamisasiakirjoihin. Päätös: Seutuhallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen, että osakassopimuksen kohdat 13 (salassapito) ja 15 (sopimusrikkomukset) poistetaan kokonaan osakassopimuksesta, että kuntien käsittelyt ovat marraskuun loppuun mennessä ja 20/30

21 että muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lisätietoja: jäsenkunnat, Orivesi, EKOS, Kankaala seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 21/30

22 115 ALUEKESKUSOHJELMAN MAKSATUSHAKEMUS Seutujohtaja Nurminen Aluekehityskoordinaattori Asula-Myllynen kirjoittaa: Pirkanmaan liiton maakuntahallitus on kokouksessaan / 231 myöntänyt vuoden 2008 maakunnan kehittämisrahaa Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelmalle yhteensä euroa siten, että alihanke TASE2025 (9 975 ) ja LUKE (45 000) myönnetään erillisellä maakuntajohtajan rahoituspäätöksellä. Maksatushakemus on asialistan liitteenä. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä aluekeskusohjelman maksatushakemuksen ajalta loppusummaltaan 80645,97 euroa ja että aluekehityskoordinaattori Asula-Myllynen voi tehdä maksatushakemukseen teknisluonteisia korjauksia. Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä aluekeskusohjelman maksatushakemuksen ajalta loppusummaltaan 80645,97 euroa ja että aluekehityskoordinaattori Asula-Myllynen voi tehdä maksatushakemukseen teknisluonteisia korjauksia. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: päätösehdotus hyväksyttiin. Pirkanmaan liitto seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 22/30

23 116 KUNTAYHTYMÄN LIITTYMINEN TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN JÄSENEKSI Seutujohtaja Nurminen Tampereen kauppakamari on pirkanmaalainen edunvalvonta- ja kehittäjäorganisaatio, joka harjoittaa mm. julkaisu-, koulutus- tiedotustoimintaa. Kauppakamarin toimintamuotoja ovat mm. alueen kehittämiseen liittyvät seminaarit ja kurssit sekä toiminta asiantuntijavaliokunnissa. Seutuyhteistyön päämäärät ja kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmaan kirjatut edunvalvontatavoitteet ovat yhdensuuntaisia ja koskevat Tampereen seudun vetovoimaa ja hyvinvointia. Tavoitteita edistetään mm. seutukuntaseminaarien ja muiden koulutustilaisuuksien järjestämisellä, joita kauppakamari tarjoaa jäsenilleen edulliseen hintaan. Tampereen kauppakamari kokoaa myös eri seutukuntien toimijoita yhteen. Kauppakarin jäsenmaksu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle on 130 euroa vuodessa. Jäsenyys tuottaa kuntayhtymälle taloudellisia hyötyjä mm. seminaari- ja kurssitarjonnan jäsenhinnoittelun kautta. Muita yhteistyöhyötyjä ovat ajantasaisen paikallisen tiedon tuottaminen, paremman vaikuttavuuden aikaansaaminen yhteisissä tavoitteissa sekä monien muiden kauppakamarin jäsenille suunnattujen palvelujen hyödyntäminen. Kuntayhtymän jäsenkunnista Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala ja Tampere ovat jäseninä Tampereen kauppakarissa. Kaikkiaan jäsenenä on runsaat 1200 eri kokoista ja eri toimialoja edustavaa yritystä ja yhteisöä Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä liittyy Tampereen kauppakamarin jäseneksi alkaen ja että jäsenhakemuksen allekirjoittaa seutujohtaja. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 23/30

24 117 KUNTALAISALOITE SEUDULLISESTA JOUKKOLIIKENTEESTÄ KEHÄTIELLE Seutusihteeri Pohjonen Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalain säädöksiä noudatetaan soveltuvin osin myös kuntayhtymissä. Kuntayhtymän hallintosäännön 53 :ssä on täsmennetty aloitteen käsittelyä seuraavasti: "Seutuhallituksen on kerran vuodessa esitettävä yhtymäkokoukselle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä seutuyhteistyön toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, seutuhallituksen on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä." Kuntayhtymään on saapunut seuraava kuntalaisaloite: "Seudullinen joukkoliikennealoite kehätielle Tampereen kaupunkiseudulle on laadittu liikennejärjestelmäsuunnitelma TASE Ensimmäisessä vaiheessa ohjelma on ollut kuntien ja seutuhallituksen käsittelyssä. Hyväksyttyä tavoiteohjelmaa ollaan päivittämässä yksityiskohtaisilla tavoitesuunnitelmilla. Kaupunkiseudun kehätie valmistuu vuoteen 2010 mennessä. Kehätien tuntumaan ovat kunnat kaavoittamassa mittavia työpaikkakeskittymiä. Tien valmistuttua kuntien kaupallisten keskustojen elinvoimaisuus kehittyy myönteisesti. Päivittäinen työmatkaliikenne Tampereen ympäristökuntien välillä on jo nyt runsasta ja se tulee kasvamaan entisestään uusien kaupan ja teollisuuskeskittymien alueille. Kehyskuntien joukkoliikennettä ei ole juuri lainkaan. Joukkoliikenteen työmatkat joudutaan poikkeuksetta suorittamaan Tampereen kautta. Liikenteen aiheuttamien päästöjen vähentäminen on oltava keskeinen tavoite. Ilmastonmuutoksen edetessä pitää myös kaupunkiseudun joukkoliikenneyhteyksiä parantaa. Tampereen ympäristökuntien sosialidemokraattien mielestä uusi joukkoliikenneyhteys tulee käynnistää välillä Ylöjärvi-Nokia-Pirkkala-Lempäälä-Kangasala. Tavoitteena on myös raideliikenteen kehittäminen yhdessä muun joukkoliikenteen kanssa. Ympäristönäkökohtien lisäksi uuden kehätien joukkoliikenneyhteyden etuna tulee olemaan huomattavasti parempi matkanopeus kuin 24/30

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 355 749 asukasta Kasvu 1 % Kasvun kärki kehyksellä Väestö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 18.4.2008 klo 10.00 11.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 26.8.2009 klo 13.02 15.41 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 14.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka UKK instituutti, kokoustila kesä Kaupinpuistonkatu 1, Tampere Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA Tekpan seutuseminaari 23.3.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi 1 KÄYNNISSÄ OLEVIA SEUDULLISIA HANKKEITA Sako ja umpikaivolietteiden keräystyön järjestäminen

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2011 Aika 14.3.2011, klo 12.00 13.35 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Kirsi Vattulainen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2010 Aika 25.3.2010 klo 13.30 15.45 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Yhtymähallitus 137 22.09.2010 Yhtymähallitus 165 03.11.2010

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Ruoholahti Pauli. Virtanen Sirkkaliisa jäsen Välimäki Pauli. Muut osallistujat Paloniemi Erkki Vesilahden kunnanjohtaja. Asula-Myllynen Ritva

Ruoholahti Pauli. Virtanen Sirkkaliisa jäsen Välimäki Pauli. Muut osallistujat Paloniemi Erkki Vesilahden kunnanjohtaja. Asula-Myllynen Ritva PÖYTÄKIRJA Nro 1/2005 Seutuhallituksen kokous Aika 16.11.2005 klo 11:30 12:40 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoustila, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Rantanen Seppo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2010 Aika 9.4.2010, klo 12.00 14.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

MUISTIO 1/2013 5.2.2013

MUISTIO 1/2013 5.2.2013 Aika: 5.2.2013 klo 13- Paikka: Osallistujat: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Marjamäki Tarja ylilääkäri Lempäälä, pj. Lemmetty Arto vs. tilaajapäällikkö Tampere

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Satakunnankatu 18 A, II kerros, neuvotteluhuone

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Satakunnankatu 18 A, II kerros, neuvotteluhuone Aika 5.2.2007 klo 14:30-16:20 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Satakunnankatu 18 A, II kerros, neuvotteluhuone Osallistujat Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere, pj. Koskinen Asko johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 9/2011 2.11.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 9/2011 2.11.2011 AIKA KESKIVIIKKO 2.11.2011 KLO 12.30 14.10 PAIKKA JUVENES KOKOUSKESKUS, LUENTOSALI 2 (3. KRS.) ÅKERLUNDINKATU 1 OSALLISTUJAT Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Helin Matti vs. koulutoimenjohtaja

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 84 liite 1 Torstai 3.12.2015 klo 09.00 11.00 Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) Aika maanantaina 17.12.2012 kello 9:00 11:10 Kokouksen jälkeen n. 11:30 joululounas Seurahuoneella Paikka Yrityskolmio, os. Vareliuksenkatu 2 B, 32200 LOIMAA

Lisätiedot

TAMPERE MUISTIO 4/2009 1 (6) 30.7.2009. Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs (Media 54 rakennus)

TAMPERE MUISTIO 4/2009 1 (6) 30.7.2009. Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs (Media 54 rakennus) TAMPERE MUISTIO 4/2009 1 (6) KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ Aika 16.6.2009 klo 9.15 Paikka Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs (Media 54 rakennus) Läsnä Poissa Hinkkanen Pekka (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 04.09.2013 AIKA 04.09.2013 klo 17:00-17:20 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Seutuhallitus päätti 30.3.2011 pyytää kunnilta lausunnot periaateluonnoksesta. Lausuntopyynnössä kuntia pyydettiin pohtimaan seuraavia asioita:

Seutuhallitus päätti 30.3.2011 pyytää kunnilta lausunnot periaateluonnoksesta. Lausuntopyynnössä kuntia pyydettiin pohtimaan seuraavia asioita: Kaupunginhallitus 182 21.05.2012 Kehittämisjaosto 8 14.06.2012 SEUDULLISET PERIAATTEET YHDYSKUNTARAKENTEEN HAJAUTUMISEN EHKÄISEMISEKSI Khall 182 "Seutujohtaja Nurminen 14.4.2012 Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen 23.10.2013 Elinkeinopoliittiset toiminta- ja organisaatiomallit JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Muut osallistujat: Rahikkala Markku kuntajohtajakokouksen edustaja, 105-115

Muut osallistujat: Rahikkala Markku kuntajohtajakokouksen edustaja, 105-115 Aika: 22.8.2007 klo 9.05-11.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Media54 -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Päätöksentekijät: Nieminen Timo P. puheenjohtaja Petäkoski-Hult

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat -hanke

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat -hanke Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 3.11.2016 klo 14.00 15.00 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Käsiteltävät asiat 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 liite 1 2 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014 Aika: klo 13.15 15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että Kunnanhallitus 177 25.05.2015 Kunnanhallitus 200 01.06.2015 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen (kv) 788/00.04.02/2014, 526/00.01.00/2015 Kunnanhallitus 25.05.2015 177 Helsingin, Vantaan ja

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

Aika 25.4.2007 klo 9.15 10.30 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A

Aika 25.4.2007 klo 9.15 10.30 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A Aika 25.4.2007 klo 9.15 10.30 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Päätöksentekijät Nieminen Timo P. puheenjohtaja Petäkoski Hult Tuula varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS Ohjausryhmä MUISTIO Aika Torstai 26.9.2013 klo 10.06 11.56 Paikka Tampere-talo, kokoustila Sonaatti 1 Osallistujat

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015:

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015: Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

146/02.01.03/2009 MHS 07.02.2011 14

146/02.01.03/2009 MHS 07.02.2011 14 Maakuntahallitus 14 07.02.2011 Maakuntahallitus 25 19.03.2012 Maakuntahallitus 57 15.04.2013 Maakuntahallitus 155 25.11.2013 Maakuntahallitus 111 15.09.2014 Maakuntahallitus 8 02.02.2015 :n (GHP) uudelleenorganisoinnin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 10.2.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, vpj Vesa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 17.2.2011 klo 14.00 17.03 Paikka RADISSON BLU PLAZA HOTEL Mikonkatu 23, Helsinki Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena Pajukoski Kangasala

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan elinkeino- ja kehittämispalvelujen organisoinnista

Itä-Uudenmaan elinkeino- ja kehittämispalvelujen organisoinnista Itä-Uudenmaan elinkeino- ja kehittämispalvelujen organisoinnista 1. Itä-Uudenmaan elinkeinoelämä Asukkaat Itä-Uudellamaalla oli vuoden 2010 lopussa asukkaita yhteensä 96 800 jakaantuen siten, että Loviisan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015 Aika: 19.2.2015 klo 13.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot