Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Eskola Eija Häme-Sahinoja Johanna Haarla-Kettunen Inkeri Joensivu Leena Kallio Seppo Torkki Marja-Leena Penttilä Mauri Arvela Ari Ruoholahti Pauli Länsiö Matti Saksala Antero Lehtinen Raimo Salmela Heikki Lehtonen Pekka Sirén Elina Koskinen Riitta Tainio Hanna Merikoski Sirkka Virtanen Sirkkaliisa Heikkilä Jari Välimäki Pauli Paavola Pekka Muut osallistujat: Järvinen Jussi Oriveden edustaja Honkaniemi Kaarlo Yli-Rajala Juha KJK:n edustaja Nurminen Päivi esittelijä Pohjonen Juhani sihteeri Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Timo P. Nieminen Juhani Pohjonen 1/30

2 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2008 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Heikki Salmela Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2008 Todistaa Juhani Pohjonen 2/30

3 Käsiteltävät asiat 109 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT ALUEELLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON HANKE SEUDULLINEN ELINKEINOYHTIÖ ALUEKESKUSOHJELMAN MAKSATUSHAKEMUS KUNTAYHTYMÄN LIITTYMINEN TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN JÄSENEKSI KUNTALAISALOITE SEUDULLISESTA JOUKKOLIIKENTEESTÄ KEHÄTIELLE SEUTUHALLITUKSEN JA KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN TYÖ- JA SEMINAARIMATKA SEURAAVAT KOKOUKSET SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 30 3/30

4 109 KOKOUKSEN AVAUS Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo /30

5 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätösehdotus. Puheenjohtaja Nieminen : todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja että kokouksessa on läsnä Jussi Järvinen puheoikeudella. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 5/30

6 111 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Päätösehdotus. Päätös: Vuorossa Mauri Penttilä. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Heikki Salmela. 6/30

7 112 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntajohtajakokous Muistio on liitteenä. Seutujohtajan lisäselostus kokouksessa. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi seutujohtajan selostuksen tiedoksi annettavista asioista. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi puheenjohtaja ilmoitti, että Helsingin, Tampereen ja Kotkan yhtenen edustusto Pietarissa on avattu seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 7/30

8 113 ALUEELLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON HANKE Seutujohtaja Nurminen Projektipäällikkö Anne Vauhkonen kirjoittaa: "Alueellisen työterveyshuollon luomisesta solmitussa aiesopimuksessa hankkeen osapuolet ovat sopineet, että projektin tuloksia arvioidaan mennessä, minkä pohjalta tehdään päätös työterveyshuoltoyksikköjen hallinnollisesta yhdistymisestä tai kehitystyön jatkamisesta kolmannella vuodella. Tulosten arviointi ja päätöskäsittely jatkotoimenpiteistä tapahtuu osapuolten (9) päätöselimissä. Tulosten arvioimiseksi hankkeesta on laadittu väliraportti, jonka sisältää nykytila-analyysin esityksen hallintomalliksi alueellisen mallin lisäarvon ja riskianalyysin kuvaamisen Projektipäällikkö on laatinut yhteistyössä projektin toimijoiden kanssa kevään 2008 aikana työterveyshuollon toiminnasta nykytilaanalyysin, jossa tarkastellaan työterveyshuollon nykytilaa hankkeessa mukana olevien tahojen osalta. Toimijoiden nykytilaan vaikuttavia seikkoja on tarkasteltu valtakunnallisesta, väestön kehityksen ja alueellisen kehityksen sekä kilpailutilanteen näkökulmista. Toimijoiden asiakkaita, henkilökuntaa, toimintatietoja, taloutta ja olemassa olevia resursseja on koottu yhteen ja arvioitu toiminnan tilaa. Hankkeessa on järjestetty ohjausryhmän ja projektiryhmän yhteisiä työseminaareja, joissa on selvitelty eri hallintomallivaihtoehtojen soveltuvuutta alueellisen työterveyshuollon organisoimiseksi. Lisäksi on hankittu asiantuntemusta hankintalain soveltamisesta kuntatyönantajan työterveyspalvelujen hankintatapaan. Ohjausryhmä on järjestänyt työterveyshuoltojen henkilöstölle suunnatun informaatio- ja keskustelutilaisuuden Ohjausryhmä on ohjeistanut projektiryhmää ja antanut projektiryhmälle tehtäväksi jatko valmistella hallintomalliesitys osakeyhtiöstä ja liikelaitoskuntayhtymästä. Ohjausryhmä on lisäksi kiinnittänyt huomiota alueellisella mallilla järjestävän työterveyshuollon tuomiin lisäarvoihin ja riskeihin. Liite 1. Projektipäällikön laatima yhteenveto hallintomallin valmistelutyön tueksi. 8/30

9 Liite 2. Yhteenveto alueellisen työterveyshuollon lisäarvoista ja riskeistä." Seutujohtaja Nurminen : Alueellisen työterveyshuollon hankkeen ohjausryhmän päätös : Ohjausryhmä päätti omalta osaltaan - hyväksyä väliraportin ja esittää seutuhallitukselle - että alueellisen työterveyshuollon hanketta jatketaan siten, että tavoitteena on käynnistyvä alueellinen työterveyshuollon organisaatio, - että valmistellaan alueellisen työterveyshuollon liiketoimintasuunnitelma, - että hallintomallin valmistelua jatketaan osakeyhtiömallin pohjalta, - että valmistellaan vaiheistettu ja aikatalutettu muutosprosessi ja - että ohjausryhmä oikeutetaan organisoimaan jatkovalmistelun aikataulu, käytännön työt ja toteutustapa siten, että kuntien ja kuntayhtymien valtuustot voivat tehdä lopulliset päätökset alkuvuodesta Pirkanmaan liiton toimeenpanopäätöksen mukaan liitto on varautunut periaatteessa jatko rahoittamaan alueellisen työterveyshuollon hanketta myös vuoden 2009 osalta, jos hankkeen toteuttamista jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti. Projektipäällikkö Anne Vauhkonen selostaa asiaa kokouksessa. Asialistan liitteenä on alueellisen työterveyshuollon hankkeen väliraportti. Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä alueellisen työterveyshuollon väliraportin, 9/30

10 että alueellisen työterveyshuollon hanketta jatketaan alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti siten, että tavoitteena on käynnistyvä alueellinen työterveyshuollon organisaatio, että valmistellaan alueellisen työterveyshuollon liiketoimintasuunnitelma, että hallintomallin valmistelua jatketaan osakeyhtiömallin pohjalta, että valmistellaan vaiheistettu ja aikatalutettu muutosprosessi, että ohjausryhmä oikeutetaan organisoimaan jatkovalmistelun täsmennetty aikataulu, käytännön työt ja toteutustapa siten, että kuntien ja kuntayhtymien valtuustot voivat tehdä lopulliset päätökset alkuvuodesta 2009 ja että Pirkanmaan liitolta anotaan jatkorahoitusosuus alkuperäisen hakemuksen mukaisesti ajalle Päätös: Kuntajohtajakokous päätti omalta osaltaan, että väliraportti merkitään tiedoksi ja viedään seutuhallitukseen tiedoksi , että yhteisen työterveyshuollon organisaation valmistelua jatketaan siten, että keskeisenä periaatteena on, että organisaatioon mukaan tulevien kaikkien yksiköiden toiminnan tulee olla kannattavaa ja että näin laadittuja yhteisen työterveyshuollon periaatteita käsitellään kuntajohtajakokouksessa , jolloin päätetään hankkeen jatkovalmistelusta. Seutujohtaja Nurminen Tammikuussa 2007 hyväksytyn alueellisen työterveyshuollon hankkeen aiesopimuksen mukaan: "Sopimus on voimassa Projektin tuloksia arvioidaan mennessä, minkä pohjalta tehdään päätös työterveyshuoltoyksikköjen hallinnollisesta yhdistymisestä tai kehitystyön jatkamisesta kolmannella vuodella." Väliraportoinnin jälkeen hankkeen seuraavana vaiheena on käynnistetty työterveyshuoltojen tarkempi talousanalyysi ja mm. kannattavuuden arviointi asiantuntijaselvityksen kilpailuttamisella. Selvityksen toteutusajaksi on määritelty on Päätös hankinnasta tehdään seutuhallituksen kokouksessa Perusturvajohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja Kari Virta selostaa hankkeen tuloksia kokouksessa. 10/30

11 Esityslistan liitteenä on alueellisen työterveyshuollon hankkeen väliraportti. Seutuhallitus Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää, merkitä tiedoksi alueellisen työterveyshuollon väliraportin, lähettää väliraportin aiesopimuksen osapuolille tiedoksi ja esittää aiesopimuksen osapuolille, että päätökset asian jatkovalmistelusta tehdään syyskuussa Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutujohtaja Nurminen Projektipäällikkö Anne Vauhkonen kirjoittaa "Hankkeen jatkovalmistelua varten on käynnistetty työterveyshuoltojen tarkemman talousanalyysin ja kannattavuuden selvittäminen. Selvityksen toteuttaa Työterveyslaitoksen ja FCG Efekon konsortio Talousanalyysin tarkoituksena on tukea päätöksentekoa alueellisen työterveyshuollon perustamisesta. Työssä analysoidaan työterveyshuoltojen nykyistä liiketoimintaa sekä arvioidaan liiketoiminnan kannalta olennaiset muutostarpeet alueellisesti toimivan työterveyshuollon muodostamiseksi. Selvityksellä hankintaan tietoa mm. seuraavista asioista: - Nykyisen palveluverkon kannattavuus, - Investointitarpeet ajankohtineen, - Palvelutuotteiden yksikköhinnat, - Hinnoittelun muutospaineet, - Yhtenäinen hinnoittelu kunta-asiakkaiden näkökulmasta, - Kilpailutilanne ja arvio tuloskehityksestä 2-3 lähivuoden aikana, - Kuntaomistajien omistusosuuksien perusteet. Lisäksi laaditaan nykyisten yksiköiden oikaistujen tuloslaskelmien ja taseiden pohjalta alueellisen työterveyshuollon tuloslaskelma ja tase. Selvitystyön väliraportti valmistuu mennessä. Hankkeessa on käynnistetty myös osakassopimuksen valmistelu ohjausryhmän puheenjohtajiston toimesta. Osakassopimuksella selkiytetään osapuolten tahtotilaa ja vastuita perustettavan yhtiön suhteen. 11/30

12 Osakassopimus sisältää mm. yhteisen työterveyshuollon perustamisen periaatteet ja toiminnan tavoitteet kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta. Osakassopimuksessa käsitellään mm. - yhtiön strategisia tavoitteita, - yhtiön perustamista, osakkuuksia ja päätösvaltaa, - toiminnan taloudellista perustaa, - liiketoiminnan tavoitteita, - työterveyshuollon palveluverkkoa, - henkilöstöpolitiikkaa sekä - yhtiön rahoitusta ja tuottotavoitteita Yhtiön liiketoimintasuunnitelman valmistelu on myös käynnissä. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan muun muassa: - työterveyshuollon toimialaa ja markkinoita, - perustettavan yhtiö strategiaa, - organisaatiota ja toimintamallia sekä - taloudellisia sekä laadullisia tavoitteita. Osakassopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman tulee valmistua mennessä. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, perusturvajohtaja Kari Virta ja projektipäällikkö Anne Vauhkonen selostavat työvaiheen kokouksessa. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä tiedoksi alueellisen työterveyshuollon tilannekatsauksen, että hankkeen valmistelua jatketaan siten, että osakassopimus, liiketoimintasuunnitelma sekä talousselvityksen tulokset voidaan toimittaa aiesopimuksen sopijaosapuolille kannanottoja varten marraskuussa, että aiesopimuksen sopijaosapuolet esittävät kannanotoissaan halukkuutensa lähteä mukaan yhteiseen alueelliseen työterveyshuoltoon ja näkemyksensä hankkeen jatkotarpeista, että seutuhallitus päättää saatujen kannanottojen pohjalta hankkeen jatkosta ja mahdollisen yhteisen alueellisen työterveyshuollon organisaation jatkovalmistelua ohjaavista periaatteista joulukuun 2008 kokouksessaan ja 12/30

13 että Pirkanmaan liitolle ilmoitetaan hankkeen jatkorahoitustarve joulukuun kokouksen jälkeen. Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi alueellisen työterveyshuollon tilannekatsauksen, että hankkeen valmistelua jatketaan siten, että osakassopimus, liiketoimintasuunnitelma sekä talousselvityksen tulokset voidaan toimittaa aiesopimuksen sopijaosapuolille kannanottoja varten marraskuussa, että aiesopimuksen sopijaosapuolet esittävät kannanotoissaan halukkuutensa lähteä mukaan yhteiseen alueelliseen työterveyshuoltoon ja näkemyksensä hankkeen jatkotarpeista, että seutuhallitus päättää saatujen kannanottojen pohjalta hankkeen jatkosta ja mahdollisen yhteisen alueellisen työterveyshuollon organisaation jatkovalmistelua ohjaavista periaatteista joulukuun 2008 kokouksessaan ja että Pirkanmaan liitolle ilmoitetaan hankkeen jatkorahoitustarve joulukuun kokouksen jälkeen. Kokouksessa jaettiin luonnos osakassopimukseksi. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. aiesopimuksen sopijaosapuolet, ohjaus- ja projektiryhmä seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 13/30

14 114 SEUDULLINEN ELINKEINOYHTIÖ - - Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus palautti asian uudelleen valmisteluun kokouksessaan Seutuhallituksen päätöksen jälkeen seudullisen elinkeinoyhtiön valmistelua on jatkettu avoimien asioiden selvittämiseksi. Seudullisen elinkeinopolitiikan strateginen ohjaus tapahtuu kuntien yhdessä päättämässä seudullisessa elinkeinostrategiassa, joka valmistuu kesällä Seudullinen elinkeinoyhtiö on tämän strategian toteutusväline. Seudullisen elinkeinoyhtiön liiketoimintasuunnitelma määrittelee seudullisen elinkeinoyhtiön tehtävät, toimintamallin, organisoinnin ja talouden järjestäminen seuraavasti: Seudullisella elinkeinoyhtiöllä on kaksi tehtävää kehittäminen ja markkinointi. Kehittämisen liiketoiminta-alueella elinkeinoyhtiö vastaa valittujen toimialojen toimintaympäristöjen kehittämisestä, elinkeinoelämän vaatiman osaamisen kehittymisen turvaamisesta, kansainvälistymisestä, sovittujen seudullisten yritys- ja elinkeinoaluehankkeiden edistämisestä, yritysten neuvontapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä ylläpitää seudullista tontti- ja toimitilapörssiä. Markkinointi liiketoiminta-alueelle kuuluvat mm. seuraavat toiminnot: ulkomaisten ja kotimaisten yritysten ja osaajien houkuttelu, vapaaajan matkailu, kokous- ja liikematkailu sekä tapahtumamatkailu. Elinkenoyhtiön asiakkaina ovat seudun kunnat, alueella jo toimiviat tai alueelle tuloa suunnittelevat yritykset ja organisaatiot. Kunnat ja elinkeinoyhtiö sopivat keskenään tarkemmasta työnjaosta ja rajapinnasta elinkeinoasioiden hoitamisessa. Elinkeinoyhtiön omistajia ovat Tampereen seudun kahdeksan kuntaa. Omistusosuudet jaetaan asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Osakassopimuksella sovitaan päätösvallan käytöstä yhtiössä. Yhtiöllä on seuraavat toimielimet: yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja neuvoa-antava elin. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Hallituksen muodostavat neljä kuntien edustajaa ja yksi elinkeinoelämän nimeämä edustaja. Kuntien edustajista kaksi on Tampereen kaupungin nimeämiä, ja toinen 14/30

15 heistä toimii hallituksen puheenjohtajana. Muut kaksi jäsentä nimeävät muut kunnat yhdessä. Neuvoa-antava elin toimii hallituksen ja toimitusjohtajan tukena. Elimeen kukin kunta nimittää yhden edustajan. Yhtiö muodostaa tarvittaessa itselleen poliitikoista ja sidosryhmistä muodostuvan neuvottelukunnan. Yhtiön palveluksessa on alkuvaiheessa toimitusjohtajan lisäksi n. 12 henkilöä, minkä lisäksi yhtiöön liitettävä GoTampere Oy työllistää yhdeksän henkilöä. Yhtiön budjetin alustava loppusumma ensimmäiselle toimintavuodelle on n. 4,84 M. Kuntakohtainen maksuosuus on noin 9,2 / asukas (brutto). Budjetti muodostuu osin kuntien nykyisistä seudullisista toiminnoista, joiden siirtäminen elinkeinoyhtiön kautta toteutettavaksi pienentää kunnan maksuosuutta. Tampere maksaa yhtiön matkailuun liittyvät kulut 100 % ja lisäksi muita erityiseriä Seudullisen elinkeinoyhtiön lisäarvona on mm. - seudun markkinoinnin tehostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti - riittävän vahva osaaminen ja resurssit eri elinkeinopolitiikan alueilla - kohdennetumpi tekeminen sekä palvelujen kustannustehokas tuottaminen - päällekkäisten toimintojen karsimiseen selkeän työnjaon avulla - asiakkaan palveleminen yhdeltä luukulta - kuntien tarpeettoman keskinäisen kilpailun väheneminen - elinkeinopoliittisen edunvalvonnan terävöityminen - seutukunnan ulkopuolisen mm. EU-rahoituksen hankkiminen Asialistan liitteenä ovat seutuhallituksen kokouksessa jaetut luonnokset liiketoimintasuunnitelmaksi ja yhtiöjärjestykseksi sekä muistio osakassopimuksessa sovittavista asioista. Kari Kankaala saapui kokoukseen. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan että yhtiön perustamisasiakirjojen valmistelua jatketaan, että jatkovalmistelusta vastaa Tampereen kaupungin elinkenojohtaja Kari Kankaala, että asia käsitellään seutuhallituksen kokouksessa. 15/30

16 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutujohtaja Nurminen Elinkeinoyhtiön valmistelua on jatkettu kuntien välisissä neuvotteluissa. Elinkeinojohtaja Kari Kankaala tulee esittelemään työvaihetta. Kuntajohtajakokous Kari Kankaala saapui kokoukseen klo Kokouksessa jaettiin Kari Kankaalan selostusteksti asian valmistelutilanteesta: "Tampereen kaupunkiseutu on Suomen toiseksi merkittävin taloudellinen keskittymä. Seudun vetovoimaisuus perustuu ennen kaikkea uudistumiskykyiseen elinkeinoelämään, korkeatasoisiin opiskelumahdollisuuksiin, monipuoliseen asuinympäristöön ja vahvaan kulttuuritarjontaan. Yksi erityispiirre Tampereen seudun teollisuudessa on se, että se nojaa vahvasti korkeaan osaamiseen ja tutkimus- ja kehitystyöhön. Tampere on selkeä alueen vetovoimaisuuden keskus niin taloudellisesti kuin kulttuurillisestikin. Ympäryskunnat ovat viimeisen vuosikymmenen aikana kasvattaneet asukaslukuaan merkittävästi. Tällä vuosituhannella ympäryskuntien elinkeinoelämä on kasvanut erityisen voimakkaasti, ja uudet alueet kuten Marjamäki, Elovainio, lentokentän seutu ja Kolmenkulma ovat seudun vahvoja kasvun keskittymiä. Menestyksen ytimessä on erityisesti osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa. Sen takaaminen jatkossa ei ole vain paikallinen haasteemme, vaan toimenpiteet ovat kansallisia ja kansainvälisiä. Seudun maapolitiikalla on merkittäviä vaikutuksia seudun viihtyvyyteen ja talouden kehittymiseen. Alueen liikenne- ja logistiikkajärjestelyt ovat menestyvän alueen kulmakiviä. Näiden haasteiden ratkomiseksi on valmisteltu seudun yhteisestä elinkeinostrategiaa, joka valmistuu myöhemmin syksyllä. Yhteinen toimintamalli kiteytyy seudulliseen elinkeinoyhtiöön. Sitä on valmistellut seudun kuntajohtajille Tampereen elinkeinojohtaja Eero Ottila v. 2006, elinkeinojohtaja Kari Kankaala v sekä elinkeinojohtajat Erkki Korkala, Ari Tuulentie ja Kari Kankaala v Viime vaiheessa mukana työssä oli myös SWOT Consultingin konsultti Tommi Salonen. Selvitystyön lopputulemana on työryhmän yksimielinen liiketoimintasuunnitelma, jota on tarkennettu elinkeinojohtajien ja kunnanjohtajien eri tapaamisissa. 16/30

17 Valmisteltu liiketoimintasuunnitelma lähtee siitä, että kunnat itse hoitavat mm. tonttikauppansa ja muut yksittäisiä yrityksiä koskevat palvelunsa. Yhtiön tehtäväksi tulee seudun kunnille yhteisesti tärkeät asiat kuten alkavien yritysten neuvonnan järjestäminen, seudun markkinointi mukaan lukien matkailuasiat sekä erilaiset yritysryppäisiin ja maa-alueisiin liittyvät kehityshankkeet (esimerkiksi osaamiskeskusohjelma tai logistiikkakeskuksen valmistelu) samoin kuin muut yhteisesti sovittavat merkittävät asiat. Yhtiön toimintaa ohjaavat linjaukset tehdään valmistumassa olevassa seudullisessa elinkeinostrategiassa, jota yhtiö osaltaan toteuttaa. Yhtiön liiketoimintasuunnitelma on strategian päivitetty toteutussuunnitelma ja sitä päivitetään aina hyväksytyn seudullisen elinkeinostrategian mukaiseksi. Yhtiö keskittyy varmistamaan seudun talouselämän kehittymisen edellytyksiä, edistää seudun vetovoimaisuutta ja toimii kuntien edunvalvojana elinkeinojen kehittämisessä niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Seudun kunnat jatkavat itsenäistä elinkeinojen kehittämistä kuntien omista lähtökohdista käsin. Yhtiön ja kuntien välinen työnjako on hahmoteltu oheisessa liiketoimintasuunnitelmassa. Lähtökohtana on, että yhtiö ja kunnat eivät tee päällekkäisiä tehtäviä. Yhtiön tuottama lisäarvo kuntaomistajille kiteytyy seuraaviin kohtiin: - Selkeän työnjaon ja yhdistetyn resurssin avulla saavutettu tehokas toiminnallinen ja strateginen kokonaisuus - Nykyistä paremmat ja monipuolisemmat palvelut kunnille ja yritysasiakkaille - Seutukunnan ulkopuolisen rahoituksen (mm. kansalliset lähteet, EU) hankinta seudun kehitykseen - Seudun vetovoimaisuuden parantaminen markkinointia tehostamalla - Yhteistyön tiivistäminen suurten asiakkaiden pitämiseksi ja houkuttelemiseksi seudulle - Tarpeettoman kuntien välisen keskinäisen kilpailun vähentäminen - Seudullinen elinkeinopoliittisen edunvalvonnan terävöityminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti Yhtiön perustajaosakkaat olisivat Kangasalan, Lempäälän, Nokia, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kunnat. Seuraavat yhtiön taloudelliset laskelmat lähtevät tästä omistajarakenneoletuksesta. Yhtiön osakepääoman suuruus on n. 1e/asukas. Yhtiön liiketoimintasuunnitelma voidaan toteuttaa budjetilla, jonka suuruus on noin 9 euroa per asukas, mihin hintaan sisältyy jo tehtävä seudullinen elinkeinoyhteistyö. Nettolisäys on n. 2-4 euroa per kunta nykyisestä yhteistyön volyymista riippuen. Nettolisäystä pienentää tästä summasta vielä yhtiöön siirtyvät kunnan nykyiset elinkeinotoimen henkilöt. Koska yhtiön tehtävät ovat osin uusia, joita ei tällä hetkellä tehdä, yhtiö voi myös rekrytoida uusia henkilöitä. Yhti- 17/30

18 öön ei siirry Tampereen kaupungin elinkeino-ohjelmia kuten Luova Tampere ja BioneXt, vaan Tampereen kaupunki rahoittaa näiden 2,3 miljoonan euron toiminnan edelleen oman elinkeinotoimensa puitteissa. Matkailuyhtiö GoTampere Oy:n osakkeet laitetaan apporttina seudulliseen elinkeinoyhtiöön. Näin seudun kaikki kunnat omistavat yhdessä myös matkailuyhtiön. Matkailun menoja ei kuitenkaan kateta asukaslukujen suhteessa, vaan Tampereen kaupunki vastaa edelleen noin miljoonan euron vuosittaisista ostoista GoTampere Oy:ltä. Yhtiön omistus jakautuu asukaslukujen suhteessa. Yhtiön päätösvallasta sovitaan kuntien välisellä osakassopimuksella, missä Tampereen kaupungin enemmistöomistajan oikeuksia rajoitetaan siten, että Tampere ei voi sanella yhtiön päätöksiä. Yhtiön budjetti samoin kuin osakepääoma maksetaan niin ikään asukaslukujen suhteessa. Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää omistajien yhtiökokous. Yhtiön operatiivista toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä. Näistä kaksi nimittävät ympäristökunnat yhdessä, kaksi Tampereen kaupunki ja yhden Pirkanmaan yrittäjät ry ja Tampereen kauppakamari yhdessä. Tampereen kaupungin edustaja toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtajaksi valitaan kuntien yhteisesti sopima henkilö. Yhtiön on suunniteltu aloittavan toimintansa " Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan keskustella esityksestä ja keskustella elinkeinoyhtiön perustamisen käsittelyaikataulusta. Päätös: Kuntajohtajakokous päätti omalta osaltaan, että yhtiön perustamisasiakirjojen valmistelu tehdään Kankaalan selostuksen mukaisesti siten täsmennettynä, että kuntien maksuosuus käyttömenoihin on yhtiön aloittaessa 7 e/asukas, että maksuosuuksien muutokset lähivuosina ratkaistaan yhtiön kehityksen mukaisesti ja että yhtiön tavoitteellinen aloitusaika on Kari Kankaala poistui kokouksesta /30

19 Seutuhallitus Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää esittää jäsenkuntien ja Oriveden kaupungin kunnallishallituksille, että yhtiön perustamisasiakirjojen valmistelu tehdään Kankaalan selostuksen mukaisesti siten täsmennettynä, että kuntien maksuosuus käyttömenoihin on yhtiön aloittaessa 7 e/asukas, että maksuosuuksien muutokset lähivuosina ratkaistaan yhtiön kehityksen mukaisesti sekä että seutuhallitus hyväksyy omalta osaltaan perustamisasiakirjat kokouksessaan, että seutuhallitus päättää lähettää perustamisasiakirjat jäsenkuntiin ja Oriveden kaupungille hyväksyttäviksi kokouksessaan ja että yhtiön tavoitteellinen aloitusaika on Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Seutujohtaja Nurminen Elinkeinoyhtiön valmistelua on jatkettu perustamisasiakirjojen laadinnalla seutuhallituksen linjaamalla tavalla. Yhtiön perustamiseen vaadittavat asiakirjat ovat perustamissopimus ja yhtiöjärjestys sekä niitä täydentävät liiketoimintasuunnitelma ja osakassopimus. Asialistan liitteenä ovat päivätyt Kari Kankaalan valmistelemat luonnokset yhtiön perustamiskirjasta, yhtiöjärjestyksestä, osakassopimuksesta ja liiketoimintasuunnitelmasta. Kari Kankaala selostaa asiaa kokouksessa. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä seudullisen elinkeinoyhtiön perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen, 19/30

20 osakassopimuksen sekä liiketoimintasuunnitelman ja että kunnat merkitsevät perustamiskirjasta ilmenevän määrän yhtiön osakkeita, että kunnat varautuvat talousarvioissaan 2009 yhtiön toiminnan käynnistymiseen alkaen ja että Tampereen pormestari ja kunnallisjohtajat oikeutetaan yhdessä ja yksimielisesti hyväksymään vähäisiä teknisluonteisia muutoksia yhtiön perustamisasiakirjoihin Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä seudullisen elinkeinoyhtiön perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen sekä liiketoimintasuunnitelman ja lähettää perustamisasiakirjat jäsenkunnille ja Oriveden kaupungille hyväksyttäviksi sekä esittää jäsenkunnille ja Oriveden kaupungille että kunnat merkitsevät perustamiskirjasta ilmenevän määrän yhtiön osakkeita, että kunnat varautuvat talousarvioissaan 2009 yhtiön toiminnan käynnistymiseen alkaen ja että Tampereen pormestari ja kunnallisjohtajat oikeutetaan yhdessä ja yksimielisesti hyväksymään vähäisiä teknisluonteisia muutoksia yhtiön perustamisasiakirjoihin. Päätös: Seutuhallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen, että osakassopimuksen kohdat 13 (salassapito) ja 15 (sopimusrikkomukset) poistetaan kokonaan osakassopimuksesta, että kuntien käsittelyt ovat marraskuun loppuun mennessä ja 20/30

21 että muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lisätietoja: jäsenkunnat, Orivesi, EKOS, Kankaala seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 21/30

22 115 ALUEKESKUSOHJELMAN MAKSATUSHAKEMUS Seutujohtaja Nurminen Aluekehityskoordinaattori Asula-Myllynen kirjoittaa: Pirkanmaan liiton maakuntahallitus on kokouksessaan / 231 myöntänyt vuoden 2008 maakunnan kehittämisrahaa Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelmalle yhteensä euroa siten, että alihanke TASE2025 (9 975 ) ja LUKE (45 000) myönnetään erillisellä maakuntajohtajan rahoituspäätöksellä. Maksatushakemus on asialistan liitteenä. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä aluekeskusohjelman maksatushakemuksen ajalta loppusummaltaan 80645,97 euroa ja että aluekehityskoordinaattori Asula-Myllynen voi tehdä maksatushakemukseen teknisluonteisia korjauksia. Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä aluekeskusohjelman maksatushakemuksen ajalta loppusummaltaan 80645,97 euroa ja että aluekehityskoordinaattori Asula-Myllynen voi tehdä maksatushakemukseen teknisluonteisia korjauksia. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: päätösehdotus hyväksyttiin. Pirkanmaan liitto seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 22/30

23 116 KUNTAYHTYMÄN LIITTYMINEN TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN JÄSENEKSI Seutujohtaja Nurminen Tampereen kauppakamari on pirkanmaalainen edunvalvonta- ja kehittäjäorganisaatio, joka harjoittaa mm. julkaisu-, koulutus- tiedotustoimintaa. Kauppakamarin toimintamuotoja ovat mm. alueen kehittämiseen liittyvät seminaarit ja kurssit sekä toiminta asiantuntijavaliokunnissa. Seutuyhteistyön päämäärät ja kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmaan kirjatut edunvalvontatavoitteet ovat yhdensuuntaisia ja koskevat Tampereen seudun vetovoimaa ja hyvinvointia. Tavoitteita edistetään mm. seutukuntaseminaarien ja muiden koulutustilaisuuksien järjestämisellä, joita kauppakamari tarjoaa jäsenilleen edulliseen hintaan. Tampereen kauppakamari kokoaa myös eri seutukuntien toimijoita yhteen. Kauppakarin jäsenmaksu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle on 130 euroa vuodessa. Jäsenyys tuottaa kuntayhtymälle taloudellisia hyötyjä mm. seminaari- ja kurssitarjonnan jäsenhinnoittelun kautta. Muita yhteistyöhyötyjä ovat ajantasaisen paikallisen tiedon tuottaminen, paremman vaikuttavuuden aikaansaaminen yhteisissä tavoitteissa sekä monien muiden kauppakamarin jäsenille suunnattujen palvelujen hyödyntäminen. Kuntayhtymän jäsenkunnista Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala ja Tampere ovat jäseninä Tampereen kauppakarissa. Kaikkiaan jäsenenä on runsaat 1200 eri kokoista ja eri toimialoja edustavaa yritystä ja yhteisöä Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä liittyy Tampereen kauppakamarin jäseneksi alkaen ja että jäsenhakemuksen allekirjoittaa seutujohtaja. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 23/30

24 117 KUNTALAISALOITE SEUDULLISESTA JOUKKOLIIKENTEESTÄ KEHÄTIELLE Seutusihteeri Pohjonen Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalain säädöksiä noudatetaan soveltuvin osin myös kuntayhtymissä. Kuntayhtymän hallintosäännön 53 :ssä on täsmennetty aloitteen käsittelyä seuraavasti: "Seutuhallituksen on kerran vuodessa esitettävä yhtymäkokoukselle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä seutuyhteistyön toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, seutuhallituksen on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä." Kuntayhtymään on saapunut seuraava kuntalaisaloite: "Seudullinen joukkoliikennealoite kehätielle Tampereen kaupunkiseudulle on laadittu liikennejärjestelmäsuunnitelma TASE Ensimmäisessä vaiheessa ohjelma on ollut kuntien ja seutuhallituksen käsittelyssä. Hyväksyttyä tavoiteohjelmaa ollaan päivittämässä yksityiskohtaisilla tavoitesuunnitelmilla. Kaupunkiseudun kehätie valmistuu vuoteen 2010 mennessä. Kehätien tuntumaan ovat kunnat kaavoittamassa mittavia työpaikkakeskittymiä. Tien valmistuttua kuntien kaupallisten keskustojen elinvoimaisuus kehittyy myönteisesti. Päivittäinen työmatkaliikenne Tampereen ympäristökuntien välillä on jo nyt runsasta ja se tulee kasvamaan entisestään uusien kaupan ja teollisuuskeskittymien alueille. Kehyskuntien joukkoliikennettä ei ole juuri lainkaan. Joukkoliikenteen työmatkat joudutaan poikkeuksetta suorittamaan Tampereen kautta. Liikenteen aiheuttamien päästöjen vähentäminen on oltava keskeinen tavoite. Ilmastonmuutoksen edetessä pitää myös kaupunkiseudun joukkoliikenneyhteyksiä parantaa. Tampereen ympäristökuntien sosialidemokraattien mielestä uusi joukkoliikenneyhteys tulee käynnistää välillä Ylöjärvi-Nokia-Pirkkala-Lempäälä-Kangasala. Tavoitteena on myös raideliikenteen kehittäminen yhdessä muun joukkoliikenteen kanssa. Ympäristönäkökohtien lisäksi uuden kehätien joukkoliikenneyhteyden etuna tulee olemaan huomattavasti parempi matkanopeus kuin 24/30

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

Yhtymäkokous /

Yhtymäkokous / PÖYTÄKIRJA Kokouskutsu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 20.6.2007 klo 11.00, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A, Finlaysonin alue, Media

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 3.6.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 2 (5) SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on perusasiakirja,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 10 liite 1 Torstai 18.2.2016 klo 14.00 15.20 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Teatterin keskipiste -hanke 11 12 13 14 15

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 14.12.2016 klo 9.06-11.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00 Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto Käsiteltävät asiat liite 74 1 75 2 76 3 77 4 78 79 80 81 82 83 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2016 klo 12 13.45 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka 59 Kokouksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Laatimispäivämäärä ( 6 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Laatimispäivämäärä ( 6 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Hallitus Laatimispäivämäärä 18.11.2015 1 ( 6 ) KOKOUSAIKA Tiistai 24.11.2015 klo 13.00 Ennen kokousta klo 12 alkaen lounas Hotelli Pyhätunturilla KOKOUSPAIKKA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Yhtymähallitus 137 22.09.2010 Yhtymähallitus 165 03.11.2010

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 04.09.2013 AIKA 04.09.2013 klo 17:00-17:20 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 21.9.2015 klo 15.00 17.14 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta. Venesjärvi Seppo j. Orimattilan Pienyrittäjät

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta. Venesjärvi Seppo j. Orimattilan Pienyrittäjät ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 Aika 14.4.2016 klo 18.00 21.10 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., poissa Koivunen Tuula j., poissa Venesjärvi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.)

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 Aika 26.3.2015 klo 18.00 - Paikka Osanottajat Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 23.11.2016 klo 13 - Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Tammer Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2006 Sosiaalilautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2006 Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 13.02.2006 KOKOUSAIKA 13.02.2006 klo 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 16 SEUDULLINEN SOSIAALITOIMEN ATK-PROJEKTI 18 17 VARPUNEN- HANKKEEN JATKOHANKE

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 84 liite 1 Torstai 3.12.2015 klo 09.00 11.00 Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014 Aika: klo 13.15 15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk THH

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk THH Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat -hanke

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat -hanke Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 3.11.2016 klo 14.00 15.00 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Käsiteltävät asiat 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 liite 1 2 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

MUISTIO 1/2013 5.2.2013

MUISTIO 1/2013 5.2.2013 Aika: 5.2.2013 klo 13- Paikka: Osallistujat: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Marjamäki Tarja ylilääkäri Lempäälä, pj. Lemmetty Arto vs. tilaajapäällikkö Tampere

Lisätiedot

Saapuvilla puheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry. jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Alestalo Riitta

Saapuvilla puheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry. jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Alestalo Riitta Iitin kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Iitti-tiimi 22.09.2014 Aika Maanantai 22.09.2014 klo 15:00-16:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Saarikko Sami Drockila Leif Haara Teuvo Gardemeister

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS 1 (7) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: keskiviikko 30.11.2016 klo 10.00 11.05 Paikka: Kärsämäki, Frosteruksen koulu Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Teija Myllylä

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 26.9.2016 kello 13.00-13.40 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka 46 Kokouksen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2010 16.6.2010 1. Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo 19.00 19.55

Pöytäkirja 2/2010 16.6.2010 1. Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo 19.00 19.55 Pöytäkirja 2/2010 16.6.2010 1 Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo 19.00 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Tuokko Reijo puheenjohtaja Halvars Raimo Heikkilä Juha-Matti Hietanen Helena Kankaanpää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot