Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Eskola Eija Häme-Sahinoja Johanna Haarla-Kettunen Inkeri Joensivu Leena Kallio Seppo Torkki Marja-Leena Penttilä Mauri Arvela Ari Ruoholahti Pauli Länsiö Matti Saksala Antero Lehtinen Raimo Salmela Heikki Lehtonen Pekka Sirén Elina Koskinen Riitta Tainio Hanna Merikoski Sirkka Virtanen Sirkkaliisa Heikkilä Jari Välimäki Pauli Paavola Pekka Muut osallistujat: Järvinen Jussi Oriveden edustaja Honkaniemi Kaarlo Yli-Rajala Juha KJK:n edustaja Nurminen Päivi esittelijä Pohjonen Juhani sihteeri Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Timo P. Nieminen Juhani Pohjonen 1/30

2 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2008 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Heikki Salmela Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2008 Todistaa Juhani Pohjonen 2/30

3 Käsiteltävät asiat 109 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT ALUEELLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON HANKE SEUDULLINEN ELINKEINOYHTIÖ ALUEKESKUSOHJELMAN MAKSATUSHAKEMUS KUNTAYHTYMÄN LIITTYMINEN TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN JÄSENEKSI KUNTALAISALOITE SEUDULLISESTA JOUKKOLIIKENTEESTÄ KEHÄTIELLE SEUTUHALLITUKSEN JA KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN TYÖ- JA SEMINAARIMATKA SEURAAVAT KOKOUKSET SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 30 3/30

4 109 KOKOUKSEN AVAUS Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo /30

5 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätösehdotus. Puheenjohtaja Nieminen : todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja että kokouksessa on läsnä Jussi Järvinen puheoikeudella. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 5/30

6 111 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Päätösehdotus. Päätös: Vuorossa Mauri Penttilä. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Heikki Salmela. 6/30

7 112 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntajohtajakokous Muistio on liitteenä. Seutujohtajan lisäselostus kokouksessa. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi seutujohtajan selostuksen tiedoksi annettavista asioista. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi puheenjohtaja ilmoitti, että Helsingin, Tampereen ja Kotkan yhtenen edustusto Pietarissa on avattu seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 7/30

8 113 ALUEELLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON HANKE Seutujohtaja Nurminen Projektipäällikkö Anne Vauhkonen kirjoittaa: "Alueellisen työterveyshuollon luomisesta solmitussa aiesopimuksessa hankkeen osapuolet ovat sopineet, että projektin tuloksia arvioidaan mennessä, minkä pohjalta tehdään päätös työterveyshuoltoyksikköjen hallinnollisesta yhdistymisestä tai kehitystyön jatkamisesta kolmannella vuodella. Tulosten arviointi ja päätöskäsittely jatkotoimenpiteistä tapahtuu osapuolten (9) päätöselimissä. Tulosten arvioimiseksi hankkeesta on laadittu väliraportti, jonka sisältää nykytila-analyysin esityksen hallintomalliksi alueellisen mallin lisäarvon ja riskianalyysin kuvaamisen Projektipäällikkö on laatinut yhteistyössä projektin toimijoiden kanssa kevään 2008 aikana työterveyshuollon toiminnasta nykytilaanalyysin, jossa tarkastellaan työterveyshuollon nykytilaa hankkeessa mukana olevien tahojen osalta. Toimijoiden nykytilaan vaikuttavia seikkoja on tarkasteltu valtakunnallisesta, väestön kehityksen ja alueellisen kehityksen sekä kilpailutilanteen näkökulmista. Toimijoiden asiakkaita, henkilökuntaa, toimintatietoja, taloutta ja olemassa olevia resursseja on koottu yhteen ja arvioitu toiminnan tilaa. Hankkeessa on järjestetty ohjausryhmän ja projektiryhmän yhteisiä työseminaareja, joissa on selvitelty eri hallintomallivaihtoehtojen soveltuvuutta alueellisen työterveyshuollon organisoimiseksi. Lisäksi on hankittu asiantuntemusta hankintalain soveltamisesta kuntatyönantajan työterveyspalvelujen hankintatapaan. Ohjausryhmä on järjestänyt työterveyshuoltojen henkilöstölle suunnatun informaatio- ja keskustelutilaisuuden Ohjausryhmä on ohjeistanut projektiryhmää ja antanut projektiryhmälle tehtäväksi jatko valmistella hallintomalliesitys osakeyhtiöstä ja liikelaitoskuntayhtymästä. Ohjausryhmä on lisäksi kiinnittänyt huomiota alueellisella mallilla järjestävän työterveyshuollon tuomiin lisäarvoihin ja riskeihin. Liite 1. Projektipäällikön laatima yhteenveto hallintomallin valmistelutyön tueksi. 8/30

9 Liite 2. Yhteenveto alueellisen työterveyshuollon lisäarvoista ja riskeistä." Seutujohtaja Nurminen : Alueellisen työterveyshuollon hankkeen ohjausryhmän päätös : Ohjausryhmä päätti omalta osaltaan - hyväksyä väliraportin ja esittää seutuhallitukselle - että alueellisen työterveyshuollon hanketta jatketaan siten, että tavoitteena on käynnistyvä alueellinen työterveyshuollon organisaatio, - että valmistellaan alueellisen työterveyshuollon liiketoimintasuunnitelma, - että hallintomallin valmistelua jatketaan osakeyhtiömallin pohjalta, - että valmistellaan vaiheistettu ja aikatalutettu muutosprosessi ja - että ohjausryhmä oikeutetaan organisoimaan jatkovalmistelun aikataulu, käytännön työt ja toteutustapa siten, että kuntien ja kuntayhtymien valtuustot voivat tehdä lopulliset päätökset alkuvuodesta Pirkanmaan liiton toimeenpanopäätöksen mukaan liitto on varautunut periaatteessa jatko rahoittamaan alueellisen työterveyshuollon hanketta myös vuoden 2009 osalta, jos hankkeen toteuttamista jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti. Projektipäällikkö Anne Vauhkonen selostaa asiaa kokouksessa. Asialistan liitteenä on alueellisen työterveyshuollon hankkeen väliraportti. Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä alueellisen työterveyshuollon väliraportin, 9/30

10 että alueellisen työterveyshuollon hanketta jatketaan alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti siten, että tavoitteena on käynnistyvä alueellinen työterveyshuollon organisaatio, että valmistellaan alueellisen työterveyshuollon liiketoimintasuunnitelma, että hallintomallin valmistelua jatketaan osakeyhtiömallin pohjalta, että valmistellaan vaiheistettu ja aikatalutettu muutosprosessi, että ohjausryhmä oikeutetaan organisoimaan jatkovalmistelun täsmennetty aikataulu, käytännön työt ja toteutustapa siten, että kuntien ja kuntayhtymien valtuustot voivat tehdä lopulliset päätökset alkuvuodesta 2009 ja että Pirkanmaan liitolta anotaan jatkorahoitusosuus alkuperäisen hakemuksen mukaisesti ajalle Päätös: Kuntajohtajakokous päätti omalta osaltaan, että väliraportti merkitään tiedoksi ja viedään seutuhallitukseen tiedoksi , että yhteisen työterveyshuollon organisaation valmistelua jatketaan siten, että keskeisenä periaatteena on, että organisaatioon mukaan tulevien kaikkien yksiköiden toiminnan tulee olla kannattavaa ja että näin laadittuja yhteisen työterveyshuollon periaatteita käsitellään kuntajohtajakokouksessa , jolloin päätetään hankkeen jatkovalmistelusta. Seutujohtaja Nurminen Tammikuussa 2007 hyväksytyn alueellisen työterveyshuollon hankkeen aiesopimuksen mukaan: "Sopimus on voimassa Projektin tuloksia arvioidaan mennessä, minkä pohjalta tehdään päätös työterveyshuoltoyksikköjen hallinnollisesta yhdistymisestä tai kehitystyön jatkamisesta kolmannella vuodella." Väliraportoinnin jälkeen hankkeen seuraavana vaiheena on käynnistetty työterveyshuoltojen tarkempi talousanalyysi ja mm. kannattavuuden arviointi asiantuntijaselvityksen kilpailuttamisella. Selvityksen toteutusajaksi on määritelty on Päätös hankinnasta tehdään seutuhallituksen kokouksessa Perusturvajohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja Kari Virta selostaa hankkeen tuloksia kokouksessa. 10/30

11 Esityslistan liitteenä on alueellisen työterveyshuollon hankkeen väliraportti. Seutuhallitus Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää, merkitä tiedoksi alueellisen työterveyshuollon väliraportin, lähettää väliraportin aiesopimuksen osapuolille tiedoksi ja esittää aiesopimuksen osapuolille, että päätökset asian jatkovalmistelusta tehdään syyskuussa Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutujohtaja Nurminen Projektipäällikkö Anne Vauhkonen kirjoittaa "Hankkeen jatkovalmistelua varten on käynnistetty työterveyshuoltojen tarkemman talousanalyysin ja kannattavuuden selvittäminen. Selvityksen toteuttaa Työterveyslaitoksen ja FCG Efekon konsortio Talousanalyysin tarkoituksena on tukea päätöksentekoa alueellisen työterveyshuollon perustamisesta. Työssä analysoidaan työterveyshuoltojen nykyistä liiketoimintaa sekä arvioidaan liiketoiminnan kannalta olennaiset muutostarpeet alueellisesti toimivan työterveyshuollon muodostamiseksi. Selvityksellä hankintaan tietoa mm. seuraavista asioista: - Nykyisen palveluverkon kannattavuus, - Investointitarpeet ajankohtineen, - Palvelutuotteiden yksikköhinnat, - Hinnoittelun muutospaineet, - Yhtenäinen hinnoittelu kunta-asiakkaiden näkökulmasta, - Kilpailutilanne ja arvio tuloskehityksestä 2-3 lähivuoden aikana, - Kuntaomistajien omistusosuuksien perusteet. Lisäksi laaditaan nykyisten yksiköiden oikaistujen tuloslaskelmien ja taseiden pohjalta alueellisen työterveyshuollon tuloslaskelma ja tase. Selvitystyön väliraportti valmistuu mennessä. Hankkeessa on käynnistetty myös osakassopimuksen valmistelu ohjausryhmän puheenjohtajiston toimesta. Osakassopimuksella selkiytetään osapuolten tahtotilaa ja vastuita perustettavan yhtiön suhteen. 11/30

12 Osakassopimus sisältää mm. yhteisen työterveyshuollon perustamisen periaatteet ja toiminnan tavoitteet kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta. Osakassopimuksessa käsitellään mm. - yhtiön strategisia tavoitteita, - yhtiön perustamista, osakkuuksia ja päätösvaltaa, - toiminnan taloudellista perustaa, - liiketoiminnan tavoitteita, - työterveyshuollon palveluverkkoa, - henkilöstöpolitiikkaa sekä - yhtiön rahoitusta ja tuottotavoitteita Yhtiön liiketoimintasuunnitelman valmistelu on myös käynnissä. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan muun muassa: - työterveyshuollon toimialaa ja markkinoita, - perustettavan yhtiö strategiaa, - organisaatiota ja toimintamallia sekä - taloudellisia sekä laadullisia tavoitteita. Osakassopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman tulee valmistua mennessä. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, perusturvajohtaja Kari Virta ja projektipäällikkö Anne Vauhkonen selostavat työvaiheen kokouksessa. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä tiedoksi alueellisen työterveyshuollon tilannekatsauksen, että hankkeen valmistelua jatketaan siten, että osakassopimus, liiketoimintasuunnitelma sekä talousselvityksen tulokset voidaan toimittaa aiesopimuksen sopijaosapuolille kannanottoja varten marraskuussa, että aiesopimuksen sopijaosapuolet esittävät kannanotoissaan halukkuutensa lähteä mukaan yhteiseen alueelliseen työterveyshuoltoon ja näkemyksensä hankkeen jatkotarpeista, että seutuhallitus päättää saatujen kannanottojen pohjalta hankkeen jatkosta ja mahdollisen yhteisen alueellisen työterveyshuollon organisaation jatkovalmistelua ohjaavista periaatteista joulukuun 2008 kokouksessaan ja 12/30

13 että Pirkanmaan liitolle ilmoitetaan hankkeen jatkorahoitustarve joulukuun kokouksen jälkeen. Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi alueellisen työterveyshuollon tilannekatsauksen, että hankkeen valmistelua jatketaan siten, että osakassopimus, liiketoimintasuunnitelma sekä talousselvityksen tulokset voidaan toimittaa aiesopimuksen sopijaosapuolille kannanottoja varten marraskuussa, että aiesopimuksen sopijaosapuolet esittävät kannanotoissaan halukkuutensa lähteä mukaan yhteiseen alueelliseen työterveyshuoltoon ja näkemyksensä hankkeen jatkotarpeista, että seutuhallitus päättää saatujen kannanottojen pohjalta hankkeen jatkosta ja mahdollisen yhteisen alueellisen työterveyshuollon organisaation jatkovalmistelua ohjaavista periaatteista joulukuun 2008 kokouksessaan ja että Pirkanmaan liitolle ilmoitetaan hankkeen jatkorahoitustarve joulukuun kokouksen jälkeen. Kokouksessa jaettiin luonnos osakassopimukseksi. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. aiesopimuksen sopijaosapuolet, ohjaus- ja projektiryhmä seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 13/30

14 114 SEUDULLINEN ELINKEINOYHTIÖ - - Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus palautti asian uudelleen valmisteluun kokouksessaan Seutuhallituksen päätöksen jälkeen seudullisen elinkeinoyhtiön valmistelua on jatkettu avoimien asioiden selvittämiseksi. Seudullisen elinkeinopolitiikan strateginen ohjaus tapahtuu kuntien yhdessä päättämässä seudullisessa elinkeinostrategiassa, joka valmistuu kesällä Seudullinen elinkeinoyhtiö on tämän strategian toteutusväline. Seudullisen elinkeinoyhtiön liiketoimintasuunnitelma määrittelee seudullisen elinkeinoyhtiön tehtävät, toimintamallin, organisoinnin ja talouden järjestäminen seuraavasti: Seudullisella elinkeinoyhtiöllä on kaksi tehtävää kehittäminen ja markkinointi. Kehittämisen liiketoiminta-alueella elinkeinoyhtiö vastaa valittujen toimialojen toimintaympäristöjen kehittämisestä, elinkeinoelämän vaatiman osaamisen kehittymisen turvaamisesta, kansainvälistymisestä, sovittujen seudullisten yritys- ja elinkeinoaluehankkeiden edistämisestä, yritysten neuvontapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä ylläpitää seudullista tontti- ja toimitilapörssiä. Markkinointi liiketoiminta-alueelle kuuluvat mm. seuraavat toiminnot: ulkomaisten ja kotimaisten yritysten ja osaajien houkuttelu, vapaaajan matkailu, kokous- ja liikematkailu sekä tapahtumamatkailu. Elinkenoyhtiön asiakkaina ovat seudun kunnat, alueella jo toimiviat tai alueelle tuloa suunnittelevat yritykset ja organisaatiot. Kunnat ja elinkeinoyhtiö sopivat keskenään tarkemmasta työnjaosta ja rajapinnasta elinkeinoasioiden hoitamisessa. Elinkeinoyhtiön omistajia ovat Tampereen seudun kahdeksan kuntaa. Omistusosuudet jaetaan asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Osakassopimuksella sovitaan päätösvallan käytöstä yhtiössä. Yhtiöllä on seuraavat toimielimet: yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja neuvoa-antava elin. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Hallituksen muodostavat neljä kuntien edustajaa ja yksi elinkeinoelämän nimeämä edustaja. Kuntien edustajista kaksi on Tampereen kaupungin nimeämiä, ja toinen 14/30

15 heistä toimii hallituksen puheenjohtajana. Muut kaksi jäsentä nimeävät muut kunnat yhdessä. Neuvoa-antava elin toimii hallituksen ja toimitusjohtajan tukena. Elimeen kukin kunta nimittää yhden edustajan. Yhtiö muodostaa tarvittaessa itselleen poliitikoista ja sidosryhmistä muodostuvan neuvottelukunnan. Yhtiön palveluksessa on alkuvaiheessa toimitusjohtajan lisäksi n. 12 henkilöä, minkä lisäksi yhtiöön liitettävä GoTampere Oy työllistää yhdeksän henkilöä. Yhtiön budjetin alustava loppusumma ensimmäiselle toimintavuodelle on n. 4,84 M. Kuntakohtainen maksuosuus on noin 9,2 / asukas (brutto). Budjetti muodostuu osin kuntien nykyisistä seudullisista toiminnoista, joiden siirtäminen elinkeinoyhtiön kautta toteutettavaksi pienentää kunnan maksuosuutta. Tampere maksaa yhtiön matkailuun liittyvät kulut 100 % ja lisäksi muita erityiseriä Seudullisen elinkeinoyhtiön lisäarvona on mm. - seudun markkinoinnin tehostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti - riittävän vahva osaaminen ja resurssit eri elinkeinopolitiikan alueilla - kohdennetumpi tekeminen sekä palvelujen kustannustehokas tuottaminen - päällekkäisten toimintojen karsimiseen selkeän työnjaon avulla - asiakkaan palveleminen yhdeltä luukulta - kuntien tarpeettoman keskinäisen kilpailun väheneminen - elinkeinopoliittisen edunvalvonnan terävöityminen - seutukunnan ulkopuolisen mm. EU-rahoituksen hankkiminen Asialistan liitteenä ovat seutuhallituksen kokouksessa jaetut luonnokset liiketoimintasuunnitelmaksi ja yhtiöjärjestykseksi sekä muistio osakassopimuksessa sovittavista asioista. Kari Kankaala saapui kokoukseen. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan että yhtiön perustamisasiakirjojen valmistelua jatketaan, että jatkovalmistelusta vastaa Tampereen kaupungin elinkenojohtaja Kari Kankaala, että asia käsitellään seutuhallituksen kokouksessa. 15/30

16 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutujohtaja Nurminen Elinkeinoyhtiön valmistelua on jatkettu kuntien välisissä neuvotteluissa. Elinkeinojohtaja Kari Kankaala tulee esittelemään työvaihetta. Kuntajohtajakokous Kari Kankaala saapui kokoukseen klo Kokouksessa jaettiin Kari Kankaalan selostusteksti asian valmistelutilanteesta: "Tampereen kaupunkiseutu on Suomen toiseksi merkittävin taloudellinen keskittymä. Seudun vetovoimaisuus perustuu ennen kaikkea uudistumiskykyiseen elinkeinoelämään, korkeatasoisiin opiskelumahdollisuuksiin, monipuoliseen asuinympäristöön ja vahvaan kulttuuritarjontaan. Yksi erityispiirre Tampereen seudun teollisuudessa on se, että se nojaa vahvasti korkeaan osaamiseen ja tutkimus- ja kehitystyöhön. Tampere on selkeä alueen vetovoimaisuuden keskus niin taloudellisesti kuin kulttuurillisestikin. Ympäryskunnat ovat viimeisen vuosikymmenen aikana kasvattaneet asukaslukuaan merkittävästi. Tällä vuosituhannella ympäryskuntien elinkeinoelämä on kasvanut erityisen voimakkaasti, ja uudet alueet kuten Marjamäki, Elovainio, lentokentän seutu ja Kolmenkulma ovat seudun vahvoja kasvun keskittymiä. Menestyksen ytimessä on erityisesti osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa. Sen takaaminen jatkossa ei ole vain paikallinen haasteemme, vaan toimenpiteet ovat kansallisia ja kansainvälisiä. Seudun maapolitiikalla on merkittäviä vaikutuksia seudun viihtyvyyteen ja talouden kehittymiseen. Alueen liikenne- ja logistiikkajärjestelyt ovat menestyvän alueen kulmakiviä. Näiden haasteiden ratkomiseksi on valmisteltu seudun yhteisestä elinkeinostrategiaa, joka valmistuu myöhemmin syksyllä. Yhteinen toimintamalli kiteytyy seudulliseen elinkeinoyhtiöön. Sitä on valmistellut seudun kuntajohtajille Tampereen elinkeinojohtaja Eero Ottila v. 2006, elinkeinojohtaja Kari Kankaala v sekä elinkeinojohtajat Erkki Korkala, Ari Tuulentie ja Kari Kankaala v Viime vaiheessa mukana työssä oli myös SWOT Consultingin konsultti Tommi Salonen. Selvitystyön lopputulemana on työryhmän yksimielinen liiketoimintasuunnitelma, jota on tarkennettu elinkeinojohtajien ja kunnanjohtajien eri tapaamisissa. 16/30

17 Valmisteltu liiketoimintasuunnitelma lähtee siitä, että kunnat itse hoitavat mm. tonttikauppansa ja muut yksittäisiä yrityksiä koskevat palvelunsa. Yhtiön tehtäväksi tulee seudun kunnille yhteisesti tärkeät asiat kuten alkavien yritysten neuvonnan järjestäminen, seudun markkinointi mukaan lukien matkailuasiat sekä erilaiset yritysryppäisiin ja maa-alueisiin liittyvät kehityshankkeet (esimerkiksi osaamiskeskusohjelma tai logistiikkakeskuksen valmistelu) samoin kuin muut yhteisesti sovittavat merkittävät asiat. Yhtiön toimintaa ohjaavat linjaukset tehdään valmistumassa olevassa seudullisessa elinkeinostrategiassa, jota yhtiö osaltaan toteuttaa. Yhtiön liiketoimintasuunnitelma on strategian päivitetty toteutussuunnitelma ja sitä päivitetään aina hyväksytyn seudullisen elinkeinostrategian mukaiseksi. Yhtiö keskittyy varmistamaan seudun talouselämän kehittymisen edellytyksiä, edistää seudun vetovoimaisuutta ja toimii kuntien edunvalvojana elinkeinojen kehittämisessä niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Seudun kunnat jatkavat itsenäistä elinkeinojen kehittämistä kuntien omista lähtökohdista käsin. Yhtiön ja kuntien välinen työnjako on hahmoteltu oheisessa liiketoimintasuunnitelmassa. Lähtökohtana on, että yhtiö ja kunnat eivät tee päällekkäisiä tehtäviä. Yhtiön tuottama lisäarvo kuntaomistajille kiteytyy seuraaviin kohtiin: - Selkeän työnjaon ja yhdistetyn resurssin avulla saavutettu tehokas toiminnallinen ja strateginen kokonaisuus - Nykyistä paremmat ja monipuolisemmat palvelut kunnille ja yritysasiakkaille - Seutukunnan ulkopuolisen rahoituksen (mm. kansalliset lähteet, EU) hankinta seudun kehitykseen - Seudun vetovoimaisuuden parantaminen markkinointia tehostamalla - Yhteistyön tiivistäminen suurten asiakkaiden pitämiseksi ja houkuttelemiseksi seudulle - Tarpeettoman kuntien välisen keskinäisen kilpailun vähentäminen - Seudullinen elinkeinopoliittisen edunvalvonnan terävöityminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti Yhtiön perustajaosakkaat olisivat Kangasalan, Lempäälän, Nokia, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kunnat. Seuraavat yhtiön taloudelliset laskelmat lähtevät tästä omistajarakenneoletuksesta. Yhtiön osakepääoman suuruus on n. 1e/asukas. Yhtiön liiketoimintasuunnitelma voidaan toteuttaa budjetilla, jonka suuruus on noin 9 euroa per asukas, mihin hintaan sisältyy jo tehtävä seudullinen elinkeinoyhteistyö. Nettolisäys on n. 2-4 euroa per kunta nykyisestä yhteistyön volyymista riippuen. Nettolisäystä pienentää tästä summasta vielä yhtiöön siirtyvät kunnan nykyiset elinkeinotoimen henkilöt. Koska yhtiön tehtävät ovat osin uusia, joita ei tällä hetkellä tehdä, yhtiö voi myös rekrytoida uusia henkilöitä. Yhti- 17/30

18 öön ei siirry Tampereen kaupungin elinkeino-ohjelmia kuten Luova Tampere ja BioneXt, vaan Tampereen kaupunki rahoittaa näiden 2,3 miljoonan euron toiminnan edelleen oman elinkeinotoimensa puitteissa. Matkailuyhtiö GoTampere Oy:n osakkeet laitetaan apporttina seudulliseen elinkeinoyhtiöön. Näin seudun kaikki kunnat omistavat yhdessä myös matkailuyhtiön. Matkailun menoja ei kuitenkaan kateta asukaslukujen suhteessa, vaan Tampereen kaupunki vastaa edelleen noin miljoonan euron vuosittaisista ostoista GoTampere Oy:ltä. Yhtiön omistus jakautuu asukaslukujen suhteessa. Yhtiön päätösvallasta sovitaan kuntien välisellä osakassopimuksella, missä Tampereen kaupungin enemmistöomistajan oikeuksia rajoitetaan siten, että Tampere ei voi sanella yhtiön päätöksiä. Yhtiön budjetti samoin kuin osakepääoma maksetaan niin ikään asukaslukujen suhteessa. Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää omistajien yhtiökokous. Yhtiön operatiivista toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä. Näistä kaksi nimittävät ympäristökunnat yhdessä, kaksi Tampereen kaupunki ja yhden Pirkanmaan yrittäjät ry ja Tampereen kauppakamari yhdessä. Tampereen kaupungin edustaja toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtajaksi valitaan kuntien yhteisesti sopima henkilö. Yhtiön on suunniteltu aloittavan toimintansa " Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan keskustella esityksestä ja keskustella elinkeinoyhtiön perustamisen käsittelyaikataulusta. Päätös: Kuntajohtajakokous päätti omalta osaltaan, että yhtiön perustamisasiakirjojen valmistelu tehdään Kankaalan selostuksen mukaisesti siten täsmennettynä, että kuntien maksuosuus käyttömenoihin on yhtiön aloittaessa 7 e/asukas, että maksuosuuksien muutokset lähivuosina ratkaistaan yhtiön kehityksen mukaisesti ja että yhtiön tavoitteellinen aloitusaika on Kari Kankaala poistui kokouksesta /30

19 Seutuhallitus Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää esittää jäsenkuntien ja Oriveden kaupungin kunnallishallituksille, että yhtiön perustamisasiakirjojen valmistelu tehdään Kankaalan selostuksen mukaisesti siten täsmennettynä, että kuntien maksuosuus käyttömenoihin on yhtiön aloittaessa 7 e/asukas, että maksuosuuksien muutokset lähivuosina ratkaistaan yhtiön kehityksen mukaisesti sekä että seutuhallitus hyväksyy omalta osaltaan perustamisasiakirjat kokouksessaan, että seutuhallitus päättää lähettää perustamisasiakirjat jäsenkuntiin ja Oriveden kaupungille hyväksyttäviksi kokouksessaan ja että yhtiön tavoitteellinen aloitusaika on Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Seutujohtaja Nurminen Elinkeinoyhtiön valmistelua on jatkettu perustamisasiakirjojen laadinnalla seutuhallituksen linjaamalla tavalla. Yhtiön perustamiseen vaadittavat asiakirjat ovat perustamissopimus ja yhtiöjärjestys sekä niitä täydentävät liiketoimintasuunnitelma ja osakassopimus. Asialistan liitteenä ovat päivätyt Kari Kankaalan valmistelemat luonnokset yhtiön perustamiskirjasta, yhtiöjärjestyksestä, osakassopimuksesta ja liiketoimintasuunnitelmasta. Kari Kankaala selostaa asiaa kokouksessa. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä seudullisen elinkeinoyhtiön perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen, 19/30

20 osakassopimuksen sekä liiketoimintasuunnitelman ja että kunnat merkitsevät perustamiskirjasta ilmenevän määrän yhtiön osakkeita, että kunnat varautuvat talousarvioissaan 2009 yhtiön toiminnan käynnistymiseen alkaen ja että Tampereen pormestari ja kunnallisjohtajat oikeutetaan yhdessä ja yksimielisesti hyväksymään vähäisiä teknisluonteisia muutoksia yhtiön perustamisasiakirjoihin Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä seudullisen elinkeinoyhtiön perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen sekä liiketoimintasuunnitelman ja lähettää perustamisasiakirjat jäsenkunnille ja Oriveden kaupungille hyväksyttäviksi sekä esittää jäsenkunnille ja Oriveden kaupungille että kunnat merkitsevät perustamiskirjasta ilmenevän määrän yhtiön osakkeita, että kunnat varautuvat talousarvioissaan 2009 yhtiön toiminnan käynnistymiseen alkaen ja että Tampereen pormestari ja kunnallisjohtajat oikeutetaan yhdessä ja yksimielisesti hyväksymään vähäisiä teknisluonteisia muutoksia yhtiön perustamisasiakirjoihin. Päätös: Seutuhallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen, että osakassopimuksen kohdat 13 (salassapito) ja 15 (sopimusrikkomukset) poistetaan kokonaan osakassopimuksesta, että kuntien käsittelyt ovat marraskuun loppuun mennessä ja 20/30

21 että muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lisätietoja: jäsenkunnat, Orivesi, EKOS, Kankaala seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 21/30

22 115 ALUEKESKUSOHJELMAN MAKSATUSHAKEMUS Seutujohtaja Nurminen Aluekehityskoordinaattori Asula-Myllynen kirjoittaa: Pirkanmaan liiton maakuntahallitus on kokouksessaan / 231 myöntänyt vuoden 2008 maakunnan kehittämisrahaa Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelmalle yhteensä euroa siten, että alihanke TASE2025 (9 975 ) ja LUKE (45 000) myönnetään erillisellä maakuntajohtajan rahoituspäätöksellä. Maksatushakemus on asialistan liitteenä. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä aluekeskusohjelman maksatushakemuksen ajalta loppusummaltaan 80645,97 euroa ja että aluekehityskoordinaattori Asula-Myllynen voi tehdä maksatushakemukseen teknisluonteisia korjauksia. Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä aluekeskusohjelman maksatushakemuksen ajalta loppusummaltaan 80645,97 euroa ja että aluekehityskoordinaattori Asula-Myllynen voi tehdä maksatushakemukseen teknisluonteisia korjauksia. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: päätösehdotus hyväksyttiin. Pirkanmaan liitto seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 22/30

23 116 KUNTAYHTYMÄN LIITTYMINEN TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN JÄSENEKSI Seutujohtaja Nurminen Tampereen kauppakamari on pirkanmaalainen edunvalvonta- ja kehittäjäorganisaatio, joka harjoittaa mm. julkaisu-, koulutus- tiedotustoimintaa. Kauppakamarin toimintamuotoja ovat mm. alueen kehittämiseen liittyvät seminaarit ja kurssit sekä toiminta asiantuntijavaliokunnissa. Seutuyhteistyön päämäärät ja kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmaan kirjatut edunvalvontatavoitteet ovat yhdensuuntaisia ja koskevat Tampereen seudun vetovoimaa ja hyvinvointia. Tavoitteita edistetään mm. seutukuntaseminaarien ja muiden koulutustilaisuuksien järjestämisellä, joita kauppakamari tarjoaa jäsenilleen edulliseen hintaan. Tampereen kauppakamari kokoaa myös eri seutukuntien toimijoita yhteen. Kauppakarin jäsenmaksu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle on 130 euroa vuodessa. Jäsenyys tuottaa kuntayhtymälle taloudellisia hyötyjä mm. seminaari- ja kurssitarjonnan jäsenhinnoittelun kautta. Muita yhteistyöhyötyjä ovat ajantasaisen paikallisen tiedon tuottaminen, paremman vaikuttavuuden aikaansaaminen yhteisissä tavoitteissa sekä monien muiden kauppakamarin jäsenille suunnattujen palvelujen hyödyntäminen. Kuntayhtymän jäsenkunnista Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala ja Tampere ovat jäseninä Tampereen kauppakarissa. Kaikkiaan jäsenenä on runsaat 1200 eri kokoista ja eri toimialoja edustavaa yritystä ja yhteisöä Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä liittyy Tampereen kauppakamarin jäseneksi alkaen ja että jäsenhakemuksen allekirjoittaa seutujohtaja. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 23/30

24 117 KUNTALAISALOITE SEUDULLISESTA JOUKKOLIIKENTEESTÄ KEHÄTIELLE Seutusihteeri Pohjonen Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalain säädöksiä noudatetaan soveltuvin osin myös kuntayhtymissä. Kuntayhtymän hallintosäännön 53 :ssä on täsmennetty aloitteen käsittelyä seuraavasti: "Seutuhallituksen on kerran vuodessa esitettävä yhtymäkokoukselle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä seutuyhteistyön toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, seutuhallituksen on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä." Kuntayhtymään on saapunut seuraava kuntalaisaloite: "Seudullinen joukkoliikennealoite kehätielle Tampereen kaupunkiseudulle on laadittu liikennejärjestelmäsuunnitelma TASE Ensimmäisessä vaiheessa ohjelma on ollut kuntien ja seutuhallituksen käsittelyssä. Hyväksyttyä tavoiteohjelmaa ollaan päivittämässä yksityiskohtaisilla tavoitesuunnitelmilla. Kaupunkiseudun kehätie valmistuu vuoteen 2010 mennessä. Kehätien tuntumaan ovat kunnat kaavoittamassa mittavia työpaikkakeskittymiä. Tien valmistuttua kuntien kaupallisten keskustojen elinvoimaisuus kehittyy myönteisesti. Päivittäinen työmatkaliikenne Tampereen ympäristökuntien välillä on jo nyt runsasta ja se tulee kasvamaan entisestään uusien kaupan ja teollisuuskeskittymien alueille. Kehyskuntien joukkoliikennettä ei ole juuri lainkaan. Joukkoliikenteen työmatkat joudutaan poikkeuksetta suorittamaan Tampereen kautta. Liikenteen aiheuttamien päästöjen vähentäminen on oltava keskeinen tavoite. Ilmastonmuutoksen edetessä pitää myös kaupunkiseudun joukkoliikenneyhteyksiä parantaa. Tampereen ympäristökuntien sosialidemokraattien mielestä uusi joukkoliikenneyhteys tulee käynnistää välillä Ylöjärvi-Nokia-Pirkkala-Lempäälä-Kangasala. Tavoitteena on myös raideliikenteen kehittäminen yhdessä muun joukkoliikenteen kanssa. Ympäristönäkökohtien lisäksi uuden kehätien joukkoliikenneyhteyden etuna tulee olemaan huomattavasti parempi matkanopeus kuin 24/30

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje. Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.htm Jos tarvitsette kuljetuksen kokoukseen niin pyydämme ilmoittautumaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Aika: 18.2.2015 klo 9.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen jälkeen klo 11 on mahdollisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Tredea Oy:n toiminnan arviointi

Tredea Oy:n toiminnan arviointi Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien yhteisarviointi vuonna 2010 Tredea Oy:n toiminnan arviointi Ohjausryhmä: Kangasala/ Isto Kaarne Lempäälä/ Juha Kuisma Nokia/ Kalevi Heinonen Pirkkala/ Hannu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 83 Kaupunginhallitus 10.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 86 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 87 45 TÄYTTÖLUPA / YMPÄRISTÖTARKASTAJAN

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 02/07 Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 123 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot