Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Eskola Eija Häme-Sahinoja Johanna Haarla-Kettunen Inkeri Joensivu Leena Kallio Seppo Torkki Marja-Leena Penttilä Mauri Arvela Ari Ruoholahti Pauli Länsiö Matti Saksala Antero Lehtinen Raimo Salmela Heikki Lehtonen Pekka Sirén Elina Koskinen Riitta Tainio Hanna Merikoski Sirkka Virtanen Sirkkaliisa Heikkilä Jari Välimäki Pauli Paavola Pekka Muut osallistujat: Järvinen Jussi Oriveden edustaja Honkaniemi Kaarlo Yli-Rajala Juha KJK:n edustaja Nurminen Päivi esittelijä Pohjonen Juhani sihteeri Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Timo P. Nieminen Juhani Pohjonen 1/30

2 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2008 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Heikki Salmela Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2008 Todistaa Juhani Pohjonen 2/30

3 Käsiteltävät asiat 109 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT ALUEELLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON HANKE SEUDULLINEN ELINKEINOYHTIÖ ALUEKESKUSOHJELMAN MAKSATUSHAKEMUS KUNTAYHTYMÄN LIITTYMINEN TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN JÄSENEKSI KUNTALAISALOITE SEUDULLISESTA JOUKKOLIIKENTEESTÄ KEHÄTIELLE SEUTUHALLITUKSEN JA KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN TYÖ- JA SEMINAARIMATKA SEURAAVAT KOKOUKSET SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 30 3/30

4 109 KOKOUKSEN AVAUS Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo /30

5 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätösehdotus. Puheenjohtaja Nieminen : todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja että kokouksessa on läsnä Jussi Järvinen puheoikeudella. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 5/30

6 111 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Päätösehdotus. Päätös: Vuorossa Mauri Penttilä. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Heikki Salmela. 6/30

7 112 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntajohtajakokous Muistio on liitteenä. Seutujohtajan lisäselostus kokouksessa. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi seutujohtajan selostuksen tiedoksi annettavista asioista. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi puheenjohtaja ilmoitti, että Helsingin, Tampereen ja Kotkan yhtenen edustusto Pietarissa on avattu seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 7/30

8 113 ALUEELLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON HANKE Seutujohtaja Nurminen Projektipäällikkö Anne Vauhkonen kirjoittaa: "Alueellisen työterveyshuollon luomisesta solmitussa aiesopimuksessa hankkeen osapuolet ovat sopineet, että projektin tuloksia arvioidaan mennessä, minkä pohjalta tehdään päätös työterveyshuoltoyksikköjen hallinnollisesta yhdistymisestä tai kehitystyön jatkamisesta kolmannella vuodella. Tulosten arviointi ja päätöskäsittely jatkotoimenpiteistä tapahtuu osapuolten (9) päätöselimissä. Tulosten arvioimiseksi hankkeesta on laadittu väliraportti, jonka sisältää nykytila-analyysin esityksen hallintomalliksi alueellisen mallin lisäarvon ja riskianalyysin kuvaamisen Projektipäällikkö on laatinut yhteistyössä projektin toimijoiden kanssa kevään 2008 aikana työterveyshuollon toiminnasta nykytilaanalyysin, jossa tarkastellaan työterveyshuollon nykytilaa hankkeessa mukana olevien tahojen osalta. Toimijoiden nykytilaan vaikuttavia seikkoja on tarkasteltu valtakunnallisesta, väestön kehityksen ja alueellisen kehityksen sekä kilpailutilanteen näkökulmista. Toimijoiden asiakkaita, henkilökuntaa, toimintatietoja, taloutta ja olemassa olevia resursseja on koottu yhteen ja arvioitu toiminnan tilaa. Hankkeessa on järjestetty ohjausryhmän ja projektiryhmän yhteisiä työseminaareja, joissa on selvitelty eri hallintomallivaihtoehtojen soveltuvuutta alueellisen työterveyshuollon organisoimiseksi. Lisäksi on hankittu asiantuntemusta hankintalain soveltamisesta kuntatyönantajan työterveyspalvelujen hankintatapaan. Ohjausryhmä on järjestänyt työterveyshuoltojen henkilöstölle suunnatun informaatio- ja keskustelutilaisuuden Ohjausryhmä on ohjeistanut projektiryhmää ja antanut projektiryhmälle tehtäväksi jatko valmistella hallintomalliesitys osakeyhtiöstä ja liikelaitoskuntayhtymästä. Ohjausryhmä on lisäksi kiinnittänyt huomiota alueellisella mallilla järjestävän työterveyshuollon tuomiin lisäarvoihin ja riskeihin. Liite 1. Projektipäällikön laatima yhteenveto hallintomallin valmistelutyön tueksi. 8/30

9 Liite 2. Yhteenveto alueellisen työterveyshuollon lisäarvoista ja riskeistä." Seutujohtaja Nurminen : Alueellisen työterveyshuollon hankkeen ohjausryhmän päätös : Ohjausryhmä päätti omalta osaltaan - hyväksyä väliraportin ja esittää seutuhallitukselle - että alueellisen työterveyshuollon hanketta jatketaan siten, että tavoitteena on käynnistyvä alueellinen työterveyshuollon organisaatio, - että valmistellaan alueellisen työterveyshuollon liiketoimintasuunnitelma, - että hallintomallin valmistelua jatketaan osakeyhtiömallin pohjalta, - että valmistellaan vaiheistettu ja aikatalutettu muutosprosessi ja - että ohjausryhmä oikeutetaan organisoimaan jatkovalmistelun aikataulu, käytännön työt ja toteutustapa siten, että kuntien ja kuntayhtymien valtuustot voivat tehdä lopulliset päätökset alkuvuodesta Pirkanmaan liiton toimeenpanopäätöksen mukaan liitto on varautunut periaatteessa jatko rahoittamaan alueellisen työterveyshuollon hanketta myös vuoden 2009 osalta, jos hankkeen toteuttamista jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti. Projektipäällikkö Anne Vauhkonen selostaa asiaa kokouksessa. Asialistan liitteenä on alueellisen työterveyshuollon hankkeen väliraportti. Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä alueellisen työterveyshuollon väliraportin, 9/30

10 että alueellisen työterveyshuollon hanketta jatketaan alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti siten, että tavoitteena on käynnistyvä alueellinen työterveyshuollon organisaatio, että valmistellaan alueellisen työterveyshuollon liiketoimintasuunnitelma, että hallintomallin valmistelua jatketaan osakeyhtiömallin pohjalta, että valmistellaan vaiheistettu ja aikatalutettu muutosprosessi, että ohjausryhmä oikeutetaan organisoimaan jatkovalmistelun täsmennetty aikataulu, käytännön työt ja toteutustapa siten, että kuntien ja kuntayhtymien valtuustot voivat tehdä lopulliset päätökset alkuvuodesta 2009 ja että Pirkanmaan liitolta anotaan jatkorahoitusosuus alkuperäisen hakemuksen mukaisesti ajalle Päätös: Kuntajohtajakokous päätti omalta osaltaan, että väliraportti merkitään tiedoksi ja viedään seutuhallitukseen tiedoksi , että yhteisen työterveyshuollon organisaation valmistelua jatketaan siten, että keskeisenä periaatteena on, että organisaatioon mukaan tulevien kaikkien yksiköiden toiminnan tulee olla kannattavaa ja että näin laadittuja yhteisen työterveyshuollon periaatteita käsitellään kuntajohtajakokouksessa , jolloin päätetään hankkeen jatkovalmistelusta. Seutujohtaja Nurminen Tammikuussa 2007 hyväksytyn alueellisen työterveyshuollon hankkeen aiesopimuksen mukaan: "Sopimus on voimassa Projektin tuloksia arvioidaan mennessä, minkä pohjalta tehdään päätös työterveyshuoltoyksikköjen hallinnollisesta yhdistymisestä tai kehitystyön jatkamisesta kolmannella vuodella." Väliraportoinnin jälkeen hankkeen seuraavana vaiheena on käynnistetty työterveyshuoltojen tarkempi talousanalyysi ja mm. kannattavuuden arviointi asiantuntijaselvityksen kilpailuttamisella. Selvityksen toteutusajaksi on määritelty on Päätös hankinnasta tehdään seutuhallituksen kokouksessa Perusturvajohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja Kari Virta selostaa hankkeen tuloksia kokouksessa. 10/30

11 Esityslistan liitteenä on alueellisen työterveyshuollon hankkeen väliraportti. Seutuhallitus Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää, merkitä tiedoksi alueellisen työterveyshuollon väliraportin, lähettää väliraportin aiesopimuksen osapuolille tiedoksi ja esittää aiesopimuksen osapuolille, että päätökset asian jatkovalmistelusta tehdään syyskuussa Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutujohtaja Nurminen Projektipäällikkö Anne Vauhkonen kirjoittaa "Hankkeen jatkovalmistelua varten on käynnistetty työterveyshuoltojen tarkemman talousanalyysin ja kannattavuuden selvittäminen. Selvityksen toteuttaa Työterveyslaitoksen ja FCG Efekon konsortio Talousanalyysin tarkoituksena on tukea päätöksentekoa alueellisen työterveyshuollon perustamisesta. Työssä analysoidaan työterveyshuoltojen nykyistä liiketoimintaa sekä arvioidaan liiketoiminnan kannalta olennaiset muutostarpeet alueellisesti toimivan työterveyshuollon muodostamiseksi. Selvityksellä hankintaan tietoa mm. seuraavista asioista: - Nykyisen palveluverkon kannattavuus, - Investointitarpeet ajankohtineen, - Palvelutuotteiden yksikköhinnat, - Hinnoittelun muutospaineet, - Yhtenäinen hinnoittelu kunta-asiakkaiden näkökulmasta, - Kilpailutilanne ja arvio tuloskehityksestä 2-3 lähivuoden aikana, - Kuntaomistajien omistusosuuksien perusteet. Lisäksi laaditaan nykyisten yksiköiden oikaistujen tuloslaskelmien ja taseiden pohjalta alueellisen työterveyshuollon tuloslaskelma ja tase. Selvitystyön väliraportti valmistuu mennessä. Hankkeessa on käynnistetty myös osakassopimuksen valmistelu ohjausryhmän puheenjohtajiston toimesta. Osakassopimuksella selkiytetään osapuolten tahtotilaa ja vastuita perustettavan yhtiön suhteen. 11/30

12 Osakassopimus sisältää mm. yhteisen työterveyshuollon perustamisen periaatteet ja toiminnan tavoitteet kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta. Osakassopimuksessa käsitellään mm. - yhtiön strategisia tavoitteita, - yhtiön perustamista, osakkuuksia ja päätösvaltaa, - toiminnan taloudellista perustaa, - liiketoiminnan tavoitteita, - työterveyshuollon palveluverkkoa, - henkilöstöpolitiikkaa sekä - yhtiön rahoitusta ja tuottotavoitteita Yhtiön liiketoimintasuunnitelman valmistelu on myös käynnissä. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan muun muassa: - työterveyshuollon toimialaa ja markkinoita, - perustettavan yhtiö strategiaa, - organisaatiota ja toimintamallia sekä - taloudellisia sekä laadullisia tavoitteita. Osakassopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman tulee valmistua mennessä. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, perusturvajohtaja Kari Virta ja projektipäällikkö Anne Vauhkonen selostavat työvaiheen kokouksessa. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä tiedoksi alueellisen työterveyshuollon tilannekatsauksen, että hankkeen valmistelua jatketaan siten, että osakassopimus, liiketoimintasuunnitelma sekä talousselvityksen tulokset voidaan toimittaa aiesopimuksen sopijaosapuolille kannanottoja varten marraskuussa, että aiesopimuksen sopijaosapuolet esittävät kannanotoissaan halukkuutensa lähteä mukaan yhteiseen alueelliseen työterveyshuoltoon ja näkemyksensä hankkeen jatkotarpeista, että seutuhallitus päättää saatujen kannanottojen pohjalta hankkeen jatkosta ja mahdollisen yhteisen alueellisen työterveyshuollon organisaation jatkovalmistelua ohjaavista periaatteista joulukuun 2008 kokouksessaan ja 12/30

13 että Pirkanmaan liitolle ilmoitetaan hankkeen jatkorahoitustarve joulukuun kokouksen jälkeen. Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi alueellisen työterveyshuollon tilannekatsauksen, että hankkeen valmistelua jatketaan siten, että osakassopimus, liiketoimintasuunnitelma sekä talousselvityksen tulokset voidaan toimittaa aiesopimuksen sopijaosapuolille kannanottoja varten marraskuussa, että aiesopimuksen sopijaosapuolet esittävät kannanotoissaan halukkuutensa lähteä mukaan yhteiseen alueelliseen työterveyshuoltoon ja näkemyksensä hankkeen jatkotarpeista, että seutuhallitus päättää saatujen kannanottojen pohjalta hankkeen jatkosta ja mahdollisen yhteisen alueellisen työterveyshuollon organisaation jatkovalmistelua ohjaavista periaatteista joulukuun 2008 kokouksessaan ja että Pirkanmaan liitolle ilmoitetaan hankkeen jatkorahoitustarve joulukuun kokouksen jälkeen. Kokouksessa jaettiin luonnos osakassopimukseksi. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. aiesopimuksen sopijaosapuolet, ohjaus- ja projektiryhmä seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 13/30

14 114 SEUDULLINEN ELINKEINOYHTIÖ - - Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus palautti asian uudelleen valmisteluun kokouksessaan Seutuhallituksen päätöksen jälkeen seudullisen elinkeinoyhtiön valmistelua on jatkettu avoimien asioiden selvittämiseksi. Seudullisen elinkeinopolitiikan strateginen ohjaus tapahtuu kuntien yhdessä päättämässä seudullisessa elinkeinostrategiassa, joka valmistuu kesällä Seudullinen elinkeinoyhtiö on tämän strategian toteutusväline. Seudullisen elinkeinoyhtiön liiketoimintasuunnitelma määrittelee seudullisen elinkeinoyhtiön tehtävät, toimintamallin, organisoinnin ja talouden järjestäminen seuraavasti: Seudullisella elinkeinoyhtiöllä on kaksi tehtävää kehittäminen ja markkinointi. Kehittämisen liiketoiminta-alueella elinkeinoyhtiö vastaa valittujen toimialojen toimintaympäristöjen kehittämisestä, elinkeinoelämän vaatiman osaamisen kehittymisen turvaamisesta, kansainvälistymisestä, sovittujen seudullisten yritys- ja elinkeinoaluehankkeiden edistämisestä, yritysten neuvontapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä ylläpitää seudullista tontti- ja toimitilapörssiä. Markkinointi liiketoiminta-alueelle kuuluvat mm. seuraavat toiminnot: ulkomaisten ja kotimaisten yritysten ja osaajien houkuttelu, vapaaajan matkailu, kokous- ja liikematkailu sekä tapahtumamatkailu. Elinkenoyhtiön asiakkaina ovat seudun kunnat, alueella jo toimiviat tai alueelle tuloa suunnittelevat yritykset ja organisaatiot. Kunnat ja elinkeinoyhtiö sopivat keskenään tarkemmasta työnjaosta ja rajapinnasta elinkeinoasioiden hoitamisessa. Elinkeinoyhtiön omistajia ovat Tampereen seudun kahdeksan kuntaa. Omistusosuudet jaetaan asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Osakassopimuksella sovitaan päätösvallan käytöstä yhtiössä. Yhtiöllä on seuraavat toimielimet: yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja neuvoa-antava elin. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Hallituksen muodostavat neljä kuntien edustajaa ja yksi elinkeinoelämän nimeämä edustaja. Kuntien edustajista kaksi on Tampereen kaupungin nimeämiä, ja toinen 14/30

15 heistä toimii hallituksen puheenjohtajana. Muut kaksi jäsentä nimeävät muut kunnat yhdessä. Neuvoa-antava elin toimii hallituksen ja toimitusjohtajan tukena. Elimeen kukin kunta nimittää yhden edustajan. Yhtiö muodostaa tarvittaessa itselleen poliitikoista ja sidosryhmistä muodostuvan neuvottelukunnan. Yhtiön palveluksessa on alkuvaiheessa toimitusjohtajan lisäksi n. 12 henkilöä, minkä lisäksi yhtiöön liitettävä GoTampere Oy työllistää yhdeksän henkilöä. Yhtiön budjetin alustava loppusumma ensimmäiselle toimintavuodelle on n. 4,84 M. Kuntakohtainen maksuosuus on noin 9,2 / asukas (brutto). Budjetti muodostuu osin kuntien nykyisistä seudullisista toiminnoista, joiden siirtäminen elinkeinoyhtiön kautta toteutettavaksi pienentää kunnan maksuosuutta. Tampere maksaa yhtiön matkailuun liittyvät kulut 100 % ja lisäksi muita erityiseriä Seudullisen elinkeinoyhtiön lisäarvona on mm. - seudun markkinoinnin tehostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti - riittävän vahva osaaminen ja resurssit eri elinkeinopolitiikan alueilla - kohdennetumpi tekeminen sekä palvelujen kustannustehokas tuottaminen - päällekkäisten toimintojen karsimiseen selkeän työnjaon avulla - asiakkaan palveleminen yhdeltä luukulta - kuntien tarpeettoman keskinäisen kilpailun väheneminen - elinkeinopoliittisen edunvalvonnan terävöityminen - seutukunnan ulkopuolisen mm. EU-rahoituksen hankkiminen Asialistan liitteenä ovat seutuhallituksen kokouksessa jaetut luonnokset liiketoimintasuunnitelmaksi ja yhtiöjärjestykseksi sekä muistio osakassopimuksessa sovittavista asioista. Kari Kankaala saapui kokoukseen. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan että yhtiön perustamisasiakirjojen valmistelua jatketaan, että jatkovalmistelusta vastaa Tampereen kaupungin elinkenojohtaja Kari Kankaala, että asia käsitellään seutuhallituksen kokouksessa. 15/30

16 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutujohtaja Nurminen Elinkeinoyhtiön valmistelua on jatkettu kuntien välisissä neuvotteluissa. Elinkeinojohtaja Kari Kankaala tulee esittelemään työvaihetta. Kuntajohtajakokous Kari Kankaala saapui kokoukseen klo Kokouksessa jaettiin Kari Kankaalan selostusteksti asian valmistelutilanteesta: "Tampereen kaupunkiseutu on Suomen toiseksi merkittävin taloudellinen keskittymä. Seudun vetovoimaisuus perustuu ennen kaikkea uudistumiskykyiseen elinkeinoelämään, korkeatasoisiin opiskelumahdollisuuksiin, monipuoliseen asuinympäristöön ja vahvaan kulttuuritarjontaan. Yksi erityispiirre Tampereen seudun teollisuudessa on se, että se nojaa vahvasti korkeaan osaamiseen ja tutkimus- ja kehitystyöhön. Tampere on selkeä alueen vetovoimaisuuden keskus niin taloudellisesti kuin kulttuurillisestikin. Ympäryskunnat ovat viimeisen vuosikymmenen aikana kasvattaneet asukaslukuaan merkittävästi. Tällä vuosituhannella ympäryskuntien elinkeinoelämä on kasvanut erityisen voimakkaasti, ja uudet alueet kuten Marjamäki, Elovainio, lentokentän seutu ja Kolmenkulma ovat seudun vahvoja kasvun keskittymiä. Menestyksen ytimessä on erityisesti osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa. Sen takaaminen jatkossa ei ole vain paikallinen haasteemme, vaan toimenpiteet ovat kansallisia ja kansainvälisiä. Seudun maapolitiikalla on merkittäviä vaikutuksia seudun viihtyvyyteen ja talouden kehittymiseen. Alueen liikenne- ja logistiikkajärjestelyt ovat menestyvän alueen kulmakiviä. Näiden haasteiden ratkomiseksi on valmisteltu seudun yhteisestä elinkeinostrategiaa, joka valmistuu myöhemmin syksyllä. Yhteinen toimintamalli kiteytyy seudulliseen elinkeinoyhtiöön. Sitä on valmistellut seudun kuntajohtajille Tampereen elinkeinojohtaja Eero Ottila v. 2006, elinkeinojohtaja Kari Kankaala v sekä elinkeinojohtajat Erkki Korkala, Ari Tuulentie ja Kari Kankaala v Viime vaiheessa mukana työssä oli myös SWOT Consultingin konsultti Tommi Salonen. Selvitystyön lopputulemana on työryhmän yksimielinen liiketoimintasuunnitelma, jota on tarkennettu elinkeinojohtajien ja kunnanjohtajien eri tapaamisissa. 16/30

17 Valmisteltu liiketoimintasuunnitelma lähtee siitä, että kunnat itse hoitavat mm. tonttikauppansa ja muut yksittäisiä yrityksiä koskevat palvelunsa. Yhtiön tehtäväksi tulee seudun kunnille yhteisesti tärkeät asiat kuten alkavien yritysten neuvonnan järjestäminen, seudun markkinointi mukaan lukien matkailuasiat sekä erilaiset yritysryppäisiin ja maa-alueisiin liittyvät kehityshankkeet (esimerkiksi osaamiskeskusohjelma tai logistiikkakeskuksen valmistelu) samoin kuin muut yhteisesti sovittavat merkittävät asiat. Yhtiön toimintaa ohjaavat linjaukset tehdään valmistumassa olevassa seudullisessa elinkeinostrategiassa, jota yhtiö osaltaan toteuttaa. Yhtiön liiketoimintasuunnitelma on strategian päivitetty toteutussuunnitelma ja sitä päivitetään aina hyväksytyn seudullisen elinkeinostrategian mukaiseksi. Yhtiö keskittyy varmistamaan seudun talouselämän kehittymisen edellytyksiä, edistää seudun vetovoimaisuutta ja toimii kuntien edunvalvojana elinkeinojen kehittämisessä niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Seudun kunnat jatkavat itsenäistä elinkeinojen kehittämistä kuntien omista lähtökohdista käsin. Yhtiön ja kuntien välinen työnjako on hahmoteltu oheisessa liiketoimintasuunnitelmassa. Lähtökohtana on, että yhtiö ja kunnat eivät tee päällekkäisiä tehtäviä. Yhtiön tuottama lisäarvo kuntaomistajille kiteytyy seuraaviin kohtiin: - Selkeän työnjaon ja yhdistetyn resurssin avulla saavutettu tehokas toiminnallinen ja strateginen kokonaisuus - Nykyistä paremmat ja monipuolisemmat palvelut kunnille ja yritysasiakkaille - Seutukunnan ulkopuolisen rahoituksen (mm. kansalliset lähteet, EU) hankinta seudun kehitykseen - Seudun vetovoimaisuuden parantaminen markkinointia tehostamalla - Yhteistyön tiivistäminen suurten asiakkaiden pitämiseksi ja houkuttelemiseksi seudulle - Tarpeettoman kuntien välisen keskinäisen kilpailun vähentäminen - Seudullinen elinkeinopoliittisen edunvalvonnan terävöityminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti Yhtiön perustajaosakkaat olisivat Kangasalan, Lempäälän, Nokia, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kunnat. Seuraavat yhtiön taloudelliset laskelmat lähtevät tästä omistajarakenneoletuksesta. Yhtiön osakepääoman suuruus on n. 1e/asukas. Yhtiön liiketoimintasuunnitelma voidaan toteuttaa budjetilla, jonka suuruus on noin 9 euroa per asukas, mihin hintaan sisältyy jo tehtävä seudullinen elinkeinoyhteistyö. Nettolisäys on n. 2-4 euroa per kunta nykyisestä yhteistyön volyymista riippuen. Nettolisäystä pienentää tästä summasta vielä yhtiöön siirtyvät kunnan nykyiset elinkeinotoimen henkilöt. Koska yhtiön tehtävät ovat osin uusia, joita ei tällä hetkellä tehdä, yhtiö voi myös rekrytoida uusia henkilöitä. Yhti- 17/30

18 öön ei siirry Tampereen kaupungin elinkeino-ohjelmia kuten Luova Tampere ja BioneXt, vaan Tampereen kaupunki rahoittaa näiden 2,3 miljoonan euron toiminnan edelleen oman elinkeinotoimensa puitteissa. Matkailuyhtiö GoTampere Oy:n osakkeet laitetaan apporttina seudulliseen elinkeinoyhtiöön. Näin seudun kaikki kunnat omistavat yhdessä myös matkailuyhtiön. Matkailun menoja ei kuitenkaan kateta asukaslukujen suhteessa, vaan Tampereen kaupunki vastaa edelleen noin miljoonan euron vuosittaisista ostoista GoTampere Oy:ltä. Yhtiön omistus jakautuu asukaslukujen suhteessa. Yhtiön päätösvallasta sovitaan kuntien välisellä osakassopimuksella, missä Tampereen kaupungin enemmistöomistajan oikeuksia rajoitetaan siten, että Tampere ei voi sanella yhtiön päätöksiä. Yhtiön budjetti samoin kuin osakepääoma maksetaan niin ikään asukaslukujen suhteessa. Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää omistajien yhtiökokous. Yhtiön operatiivista toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä. Näistä kaksi nimittävät ympäristökunnat yhdessä, kaksi Tampereen kaupunki ja yhden Pirkanmaan yrittäjät ry ja Tampereen kauppakamari yhdessä. Tampereen kaupungin edustaja toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtajaksi valitaan kuntien yhteisesti sopima henkilö. Yhtiön on suunniteltu aloittavan toimintansa " Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan keskustella esityksestä ja keskustella elinkeinoyhtiön perustamisen käsittelyaikataulusta. Päätös: Kuntajohtajakokous päätti omalta osaltaan, että yhtiön perustamisasiakirjojen valmistelu tehdään Kankaalan selostuksen mukaisesti siten täsmennettynä, että kuntien maksuosuus käyttömenoihin on yhtiön aloittaessa 7 e/asukas, että maksuosuuksien muutokset lähivuosina ratkaistaan yhtiön kehityksen mukaisesti ja että yhtiön tavoitteellinen aloitusaika on Kari Kankaala poistui kokouksesta /30

19 Seutuhallitus Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää esittää jäsenkuntien ja Oriveden kaupungin kunnallishallituksille, että yhtiön perustamisasiakirjojen valmistelu tehdään Kankaalan selostuksen mukaisesti siten täsmennettynä, että kuntien maksuosuus käyttömenoihin on yhtiön aloittaessa 7 e/asukas, että maksuosuuksien muutokset lähivuosina ratkaistaan yhtiön kehityksen mukaisesti sekä että seutuhallitus hyväksyy omalta osaltaan perustamisasiakirjat kokouksessaan, että seutuhallitus päättää lähettää perustamisasiakirjat jäsenkuntiin ja Oriveden kaupungille hyväksyttäviksi kokouksessaan ja että yhtiön tavoitteellinen aloitusaika on Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Seutujohtaja Nurminen Elinkeinoyhtiön valmistelua on jatkettu perustamisasiakirjojen laadinnalla seutuhallituksen linjaamalla tavalla. Yhtiön perustamiseen vaadittavat asiakirjat ovat perustamissopimus ja yhtiöjärjestys sekä niitä täydentävät liiketoimintasuunnitelma ja osakassopimus. Asialistan liitteenä ovat päivätyt Kari Kankaalan valmistelemat luonnokset yhtiön perustamiskirjasta, yhtiöjärjestyksestä, osakassopimuksesta ja liiketoimintasuunnitelmasta. Kari Kankaala selostaa asiaa kokouksessa. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä seudullisen elinkeinoyhtiön perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen, 19/30

20 osakassopimuksen sekä liiketoimintasuunnitelman ja että kunnat merkitsevät perustamiskirjasta ilmenevän määrän yhtiön osakkeita, että kunnat varautuvat talousarvioissaan 2009 yhtiön toiminnan käynnistymiseen alkaen ja että Tampereen pormestari ja kunnallisjohtajat oikeutetaan yhdessä ja yksimielisesti hyväksymään vähäisiä teknisluonteisia muutoksia yhtiön perustamisasiakirjoihin Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä seudullisen elinkeinoyhtiön perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen sekä liiketoimintasuunnitelman ja lähettää perustamisasiakirjat jäsenkunnille ja Oriveden kaupungille hyväksyttäviksi sekä esittää jäsenkunnille ja Oriveden kaupungille että kunnat merkitsevät perustamiskirjasta ilmenevän määrän yhtiön osakkeita, että kunnat varautuvat talousarvioissaan 2009 yhtiön toiminnan käynnistymiseen alkaen ja että Tampereen pormestari ja kunnallisjohtajat oikeutetaan yhdessä ja yksimielisesti hyväksymään vähäisiä teknisluonteisia muutoksia yhtiön perustamisasiakirjoihin. Päätös: Seutuhallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen, että osakassopimuksen kohdat 13 (salassapito) ja 15 (sopimusrikkomukset) poistetaan kokonaan osakassopimuksesta, että kuntien käsittelyt ovat marraskuun loppuun mennessä ja 20/30

21 että muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lisätietoja: jäsenkunnat, Orivesi, EKOS, Kankaala seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 21/30

22 115 ALUEKESKUSOHJELMAN MAKSATUSHAKEMUS Seutujohtaja Nurminen Aluekehityskoordinaattori Asula-Myllynen kirjoittaa: Pirkanmaan liiton maakuntahallitus on kokouksessaan / 231 myöntänyt vuoden 2008 maakunnan kehittämisrahaa Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelmalle yhteensä euroa siten, että alihanke TASE2025 (9 975 ) ja LUKE (45 000) myönnetään erillisellä maakuntajohtajan rahoituspäätöksellä. Maksatushakemus on asialistan liitteenä. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä aluekeskusohjelman maksatushakemuksen ajalta loppusummaltaan 80645,97 euroa ja että aluekehityskoordinaattori Asula-Myllynen voi tehdä maksatushakemukseen teknisluonteisia korjauksia. Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä aluekeskusohjelman maksatushakemuksen ajalta loppusummaltaan 80645,97 euroa ja että aluekehityskoordinaattori Asula-Myllynen voi tehdä maksatushakemukseen teknisluonteisia korjauksia. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: päätösehdotus hyväksyttiin. Pirkanmaan liitto seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 22/30

23 116 KUNTAYHTYMÄN LIITTYMINEN TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN JÄSENEKSI Seutujohtaja Nurminen Tampereen kauppakamari on pirkanmaalainen edunvalvonta- ja kehittäjäorganisaatio, joka harjoittaa mm. julkaisu-, koulutus- tiedotustoimintaa. Kauppakamarin toimintamuotoja ovat mm. alueen kehittämiseen liittyvät seminaarit ja kurssit sekä toiminta asiantuntijavaliokunnissa. Seutuyhteistyön päämäärät ja kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmaan kirjatut edunvalvontatavoitteet ovat yhdensuuntaisia ja koskevat Tampereen seudun vetovoimaa ja hyvinvointia. Tavoitteita edistetään mm. seutukuntaseminaarien ja muiden koulutustilaisuuksien järjestämisellä, joita kauppakamari tarjoaa jäsenilleen edulliseen hintaan. Tampereen kauppakamari kokoaa myös eri seutukuntien toimijoita yhteen. Kauppakarin jäsenmaksu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle on 130 euroa vuodessa. Jäsenyys tuottaa kuntayhtymälle taloudellisia hyötyjä mm. seminaari- ja kurssitarjonnan jäsenhinnoittelun kautta. Muita yhteistyöhyötyjä ovat ajantasaisen paikallisen tiedon tuottaminen, paremman vaikuttavuuden aikaansaaminen yhteisissä tavoitteissa sekä monien muiden kauppakamarin jäsenille suunnattujen palvelujen hyödyntäminen. Kuntayhtymän jäsenkunnista Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala ja Tampere ovat jäseninä Tampereen kauppakarissa. Kaikkiaan jäsenenä on runsaat 1200 eri kokoista ja eri toimialoja edustavaa yritystä ja yhteisöä Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä liittyy Tampereen kauppakamarin jäseneksi alkaen ja että jäsenhakemuksen allekirjoittaa seutujohtaja. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 23/30

24 117 KUNTALAISALOITE SEUDULLISESTA JOUKKOLIIKENTEESTÄ KEHÄTIELLE Seutusihteeri Pohjonen Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalain säädöksiä noudatetaan soveltuvin osin myös kuntayhtymissä. Kuntayhtymän hallintosäännön 53 :ssä on täsmennetty aloitteen käsittelyä seuraavasti: "Seutuhallituksen on kerran vuodessa esitettävä yhtymäkokoukselle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä seutuyhteistyön toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, seutuhallituksen on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä." Kuntayhtymään on saapunut seuraava kuntalaisaloite: "Seudullinen joukkoliikennealoite kehätielle Tampereen kaupunkiseudulle on laadittu liikennejärjestelmäsuunnitelma TASE Ensimmäisessä vaiheessa ohjelma on ollut kuntien ja seutuhallituksen käsittelyssä. Hyväksyttyä tavoiteohjelmaa ollaan päivittämässä yksityiskohtaisilla tavoitesuunnitelmilla. Kaupunkiseudun kehätie valmistuu vuoteen 2010 mennessä. Kehätien tuntumaan ovat kunnat kaavoittamassa mittavia työpaikkakeskittymiä. Tien valmistuttua kuntien kaupallisten keskustojen elinvoimaisuus kehittyy myönteisesti. Päivittäinen työmatkaliikenne Tampereen ympäristökuntien välillä on jo nyt runsasta ja se tulee kasvamaan entisestään uusien kaupan ja teollisuuskeskittymien alueille. Kehyskuntien joukkoliikennettä ei ole juuri lainkaan. Joukkoliikenteen työmatkat joudutaan poikkeuksetta suorittamaan Tampereen kautta. Liikenteen aiheuttamien päästöjen vähentäminen on oltava keskeinen tavoite. Ilmastonmuutoksen edetessä pitää myös kaupunkiseudun joukkoliikenneyhteyksiä parantaa. Tampereen ympäristökuntien sosialidemokraattien mielestä uusi joukkoliikenneyhteys tulee käynnistää välillä Ylöjärvi-Nokia-Pirkkala-Lempäälä-Kangasala. Tavoitteena on myös raideliikenteen kehittäminen yhdessä muun joukkoliikenteen kanssa. Ympäristönäkökohtien lisäksi uuden kehätien joukkoliikenneyhteyden etuna tulee olemaan huomattavasti parempi matkanopeus kuin 24/30

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: torstai 18.12.2008 klo 8.35-9.35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Aika: 4.3.2009 klo 9.00-9.20 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö Anneli,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/ Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2017 9.8.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 9.8.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 23.10.2008 klo 9.05-10.10. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 355 749 asukasta Kasvu 1 % Kasvun kärki kehyksellä Väestö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 18.4.2008 klo 10.00 11.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Seudullinen elinkeinosopimus ja yhteistyön organisoiminen

Seudullinen elinkeinosopimus ja yhteistyön organisoiminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 871/00.04.01/2014 106 Seudullinen elinkeinosopimus ja yhteistyön organisoiminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.11.2015 308: Kaupunginsihteeri Petra Määttänen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

5 2 kpl KIINTEISTÖ OY NEULASEN PERUSTAMISSOPIMUS JA YHTIÖJÄRJESTYS

5 2 kpl KIINTEISTÖ OY NEULASEN PERUSTAMISSOPIMUS JA YHTIÖJÄRJESTYS Aika Torstai 17.8.2017 klo 15.00 16.35 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Yhtymäkokous /

Yhtymäkokous / PÖYTÄKIRJA Kokouskutsu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 20.6.2007 klo 11.00, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A, Finlaysonin alue, Media

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 KUNTAYHTYMÄ Aika: 18.12.2007 klo 9:10-10:24 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Finlaysonin alue, Media 54 -rakennus, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät edustaja Kangasalan

Lisätiedot

Kaupunginsihteeri Petra Määttänen :

Kaupunginsihteeri Petra Määttänen : Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 871/00.04.01/2014 308 Seudullinen elinkeinosopimus ja yhteistyön organisoiminen Kaupunginsihteeri Petra Määttänen 25.11.2015: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 26.8.2009 klo 13.02 15.41 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 14.12.2016 klo 9.06-11.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2017 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 23.2.2017 klo 14.00- Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Käsiteltävät asiat liite 12 1 HOSUVA-hanke 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 4

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 14.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka UKK instituutti, kokoustila kesä Kaupinpuistonkatu 1, Tampere Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 3.6.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 2 (5) SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on perusasiakirja,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 10/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 27.11.2017 klo 8.15 8.53 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City. Aika: 26.10.2016 klo 8.00-8.55. Paikka: Scandic Tampere City Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala,

Lisätiedot

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä Pro Rautatie seminaari 29.11.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen NYT 380 000 as TULEVAISUUDESSA 480 000 Tampere, 228 173 Nokia, 33 206 Ylöjärvi,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 10 liite 1 Torstai 18.2.2016 klo 14.00 15.20 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Teatterin keskipiste -hanke 11 12 13 14 15

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 02/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 02/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 20.2.2017 klo 9.00 10.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA Tekpan seutuseminaari 23.3.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi 1 KÄYNNISSÄ OLEVIA SEUDULLISIA HANKKEITA Sako ja umpikaivolietteiden keräystyön järjestäminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2011 Aika 14.3.2011, klo 12.00 13.35 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Kirsi Vattulainen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

Piirihallitus Pöytäkirja 8/2016 puh

Piirihallitus Pöytäkirja 8/2016 puh 1 / 6 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Piiritoimisto, Onkapannu 2, 40700 Jyväskylä Läsnä: Tom Nevanpää, pj. Kohdat 1-16; 8 (8) Auli pitkänen, varapj. Kohdat 1-16; 8 (6) Tapio Korhonen Kohdat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 79 Esitys valtioneuvostolle kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi päätti osaltaan tehdä valtioneuvostolle liitteenä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (13) Aika 14.08.2017, klo 15:00-16:30 Paikka Tuusulan kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Konsernijaoston

Lisätiedot

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00 Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto Käsiteltävät asiat liite 74 1 75 2 76 3 77 4 78 79 80 81 82 83 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/ Aika: 14.6.2017 klo 13-14.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Ennen kokousta klo 12.00 alkaen on mahdollisuus ruokailuun ravintola Rootelissa Tampereen

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/ 1 Asialista Kokouksen avaus... 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 Esteellisyydet... 6 Katsaus Viitasaaren kaupungin talouteen vuoden 2017 osalta... 7 Tilintarkastussuunnitelma

Lisätiedot

Ruoholahti Pauli. Virtanen Sirkkaliisa jäsen Välimäki Pauli. Muut osallistujat Paloniemi Erkki Vesilahden kunnanjohtaja. Asula-Myllynen Ritva

Ruoholahti Pauli. Virtanen Sirkkaliisa jäsen Välimäki Pauli. Muut osallistujat Paloniemi Erkki Vesilahden kunnanjohtaja. Asula-Myllynen Ritva PÖYTÄKIRJA Nro 1/2005 Seutuhallituksen kokous Aika 16.11.2005 klo 11:30 12:40 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoustila, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Rantanen Seppo

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Yhtymähallitus 137 22.09.2010 Yhtymähallitus 165 03.11.2010

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA

SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi, jäljempänä kaikki yhdessä:

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2010 Aika 25.3.2010 klo 13.30 15.45 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2010 Aika 9.4.2010, klo 12.00 14.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016 AIKA Torstai 22.9.2016 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen kokoustila B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Jarva Marisanna. Piirainen Raimo. Kortesalmi Joukamo Pohjois-Pohjanmaa

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Jarva Marisanna. Piirainen Raimo. Kortesalmi Joukamo Pohjois-Pohjanmaa POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika 31.08.2016 klo 08:00-08:55 Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.02.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 16.11.2016 Kokousaika Kinnula, keskiviikko 16.11.2016 klo 17.00 18.34 Kokouspaikka valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

44 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 45 Osaamis- ja elinkeinolautakunnan kesäkuun kokouksen peruminen (yhteistoiminta-alueen asia)

44 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 45 Osaamis- ja elinkeinolautakunnan kesäkuun kokouksen peruminen (yhteistoiminta-alueen asia) Tampere Pöytäkirja 4/2017 1 (11) Aika 20.04.2017, klo 16:00-17:25 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Pöytäkirjan tarkastus 43 Läsnäolo-

Lisätiedot

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Aika: 7.2.2014 klo 13.00-15.50 Paikka: Merikarvian kunnatalo Läsnä: Jaana Laitinen-Pesola, pj x Aino-Maija Luukkonen x Pori Leena Jokinen-Anttila

Lisätiedot

MUISTIO 1/2013 5.2.2013

MUISTIO 1/2013 5.2.2013 Aika: 5.2.2013 klo 13- Paikka: Osallistujat: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Marjamäki Tarja ylilääkäri Lempäälä, pj. Lemmetty Arto vs. tilaajapäällikkö Tampere

Lisätiedot

Seutujohtoryhmä Seutukunnan kehittämisrahasta päättäminen

Seutujohtoryhmä Seutukunnan kehittämisrahasta päättäminen Kunnanhallitus 48 06.03.2017 Witas-alueen kuntarahoitus "Toimi Nyt!" -hankkeeseen 294/001/2016 Kunnanhallitus 18.04.2016 83 Seutujohtoryhmä 17.3.2016 5 Seutukunnan kehittämisrahasta päättäminen Seutujohtoryhmällä

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 27.03.2013 keskiviikko klo 17:30-21:35 Paikka Valtuustotalo, vihreiden ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Ritva

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot