Tiistaina Peltolan koululla osoitteessa Lummetie 27, VANTAA,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiistaina 10.4.2012 Peltolan koululla osoitteessa Lummetie 27, 01300 VANTAA,"

Transkriptio

1 PORSLAHDEN VENEKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1(2) PL 265, Vantaa Sääntömääräinen kevätkokous SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2012 Aika ja paikka Tiistaina Peltolan koululla osoitteessa Lummetie 27, VANTAA, 1. Kokous avattiin klo Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Harmoinen 3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jyrki Harmoinen 4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Börje Lindeman ja Sami Johansson 5. Ääntenlaskijoiksi valittiin Börje Lindeman ja Sami Johansson 6. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 7. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 8. Esitettiin vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot 9. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille 10. Tilintarkastajaksi valittiin Nexia Oy KHT-yhteisö kuluvan vuoden tilien ja hallinnon tarkastamiseen 11. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (käsitelty myös syyskokouksessa 2011) 12. Esiteltiin uudet satamasäännöt ja päätettiin hyväksyä ne tarkennuksella kohtaan 18 koottavat muutetaan käsivoimin siirrettävä 13. Ei jäsenistön vuosikokoukselle esittämiä asioita 14. Ilmoitusasiat Kokouskutsu on mahdollista saada paperisen sijaan sähköpostina. Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi, mikäli kutsun voi toimittaa sähköpostissa. Venepaikkoihin on tehty järjestelyjä talven aikana, joten tarkistathan ennen veneesi laskua venepaikkasi numeron laskustasi (lisäksi päivitetyt venepaikkalistat ovat jäsensivuilla ja kerhotalolla olevassa kansiossa. Katsastus Katsastuksia suoritetaan kesäkuun loppuun asti. Vain vuosittain katsastettu vene säilyttää venepaikkaoikeutensa seuraavaan kauteen (satamasäännöt 3). Katsastusvarauslistat ovat aluksi Inva-WC :n seinällä, josta ne siirretään kerhotalon puolelle kun kerhotalo aukeaa kesäkäyttöön viikolla 15. Vartiointi Varaa hyvissä ajoin vartiointiaikasi. Vartioinnin varaus voidaan tehdä mm. PLVK:n sivujen kautta. lisätietoja antaa vartiopäällikkö Petri Salmi. Uusia avaimia vaihdetaan mm. veneenlaskupäivinä.

2 PORSLAHDEN VENEKERHO RY PÖYTÄKIRJA 2(2) PL 265, Vantaa Sääntömääräinen kevätkokous Veneiden yhteislaskupäivät ovat: - sunnuntai lauantai lauantai lauantai lauantai Veneiden yhteislaskupäivinä tehdään samalla laiturien kunnostustöitä, vesiletkujen paikalleen laittamista etc. töitä. Katsastus päivämäärät 2012 ovat: - lauantai alkaen - keskiviikko alkaen - sammutintarkastaja paikalla - keskiviikko alkaen - lauantai alkaen sammutintarkastaja paikalla - tiistai alkaen Kevät- ja pukkitalkoot pidetään tiistaina klo 17:00 alkaen HUOM! Merkitse telakointivälineesi selkeästi, sillä ylimääräinen tavara hävitetään kevättalkoiden yhteydessä. Koulutus - Matkapurjehduskurssi: Purjehduksen teoria: 7.5. ja 9.5 klo Iltapurjehdukset ja Koko päivän purjehdukset 9.6 ja VHF kurssi: (maanantai) 17:00-21: (keskiviikko) 17:00-21:00 - VHF käytännön harjoittelu: Kesäkuussa (alkupuolella) on tarkoitus järjestää satamassamme MERI VHF käytännön harjoitus. 15. Kokous päättettiin kello Jyrki Harmoinen Puheenjohtaja / sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Börje lindeman Sami Johansson LIITTEET: Osallistujalista Tuloslaskelma Tilintarkastajien lausunto Uusitut satamasäännöt

3 ~ Porslahden Venekerho ry Kevatkokous osallistujat NIMI KUITTAUS /) 1 JuHA ~~() FJ etj V/~... 2 s~;'-<-( Jo.l-f!A-t) { /cp/ 3 g~{'~<- \_\'""' 19--~v; ~ H 4 rz fz 1 r5 Fl2 tt:; tvt-4 tj 4 ~-' ~ 5 c (// -/f<b' Ves:q He-: ~l'111-e~ ~ -- ' 6 Z-<--1'6 ~;ev~n~ /7-. 7 jltai-u [ ~c;in~ /~S 8 -J..., ~ 1-<-l r ~a.. c... ~!_c... ~ 9 p-, filv~ ~ 10 J(S)-e Jok//Je,rt ~~~ /.r 11 IJ hoyj crz Jot-1. /-co 7~~"" 12 -A urn 'fu Dht uttu ~ //11 13 ~Sfi I~N t:a 15/0 i- /~~ 14 H/Jff- Vt< cv ~{ VP?~ 15 ~~ D~~~I,V'- il c fhl vl:-;,~a~ LA{ < "V\.p;~ \~ 16 ~- ~ 17 _S0.m; 1/e,in.~~ - ~ IY:_2_ r--.~...,- 18 cpe-~l (~\-<-~: ~~] M /~lc([ l!q!ltt/j t71::p~ 20 1/U ~ itfotm~~ertw- ff/!j_ 21 Js ko l-l~~l~ -~~ '- ~' ~ h~ _, (/ r / ~ ~ L <Y'. t) k., " ~vna 4> ~ Ch~?' (/J<9+V'.( Sq/Yn, ' rp~ 24 ~~t~\\j ~\)\\S kt>l\~~ 25 ~"'.k~ Q.tLV ~~ " "'---;:>/- ~ 26 Jerri Lfltlt,q 'I c:u 11,OJ-.. ~ c:;::.:9 ~ ~ *0 27 f2_,, "6 l -- / Lv+tJ ~~~ 28 'f.-\.a o \:::... \::::_ 0 VA \\-It L-...A ~~A~- 29 M a_r k.k.vc. tjr'us-cr ne rr ()A ~ (I la... ) _./ '

4 Porslahden Venekerho ry Kevatkokous osallistujat NIMI KUITTAUS 30 Qs,rvtt> Ll h) ~ 1/t I -la c; a~ {M(~ Tr 11 D {{_() /'7;f-h ~ --067' _., 32.QA!-Jfr '(1tJ(JA-I-iAI2cON GJ esfl 33 fe- -frr' J, {( ' c. rvt.i'j S, VG-t {.fll _<.ff_ j ~ 34 ~t/~a /:::o.r:z_ p c ~~- 35 )'-~ 12-t[..( I~ CJJ }-.J {;z_j # V~c ~. ].-- / / so

5 TULOSLASKELMA Porslahden Venekerho Ry 5 Y: EUR EUR VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot ,00 Kulut ,51 Poistot , ,61 Muut kulut , , ,50 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ ,85 Tuotto-/Kulujäämä ,85 VARAINHANKINTA Tuotot ,00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ ,00 Tuotto-/Kulujäämä ,85 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 709,50 Kulut -565,64 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 143,86 YHTEENSÄ Tuotto-/Kulujäämä ,99 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot ,00 Satunnaiset kulut 0,00 SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ ,00 TILIKAUDEN TULOS 9 968,01 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 968, , , , , , , , ,05 47, , , , ,50-812,00 396, , ,39

6

7 TILINTARKASTUSKERTOMUS Porslahden Venekerho r.y:n jasenille Olen tarkastanut Porslahden Venekerho r.y:n kirjanpidon, tilinpaatoksen, toimintakertomuksen ja hallinnon niilta osin, kuin minulla oli tarvittavia asiakirjoja kaytossani tilikaudelta Hallitus on laatinut toimintakertomuksen j a tilinpaatoksen, j oka sisaltaa tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpaatoksesta, toimintakertomuksesta j a hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa seka tilinpaat6ksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisaltoa ja esittamistapaa on talloin tarkastettu riittavassa laajuudessa sen toteamiseksi, etteivat tilinpaatos ja toimintakertomus sisalla olennaisia virheita tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen j asenten toimijan lainmukaisuutta yhdistyslain saannosten perusteella. Lausuntonani esitan, etta tilinpaatos, joka osoittaa ylijaamaa 9.968,01 euroa, ja toimintakertomus on laadittu kirj anpitolain seka tilinpaatoksen j a toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden saannosten ja maaraysten mukaisesti kaikilta muilta osin, paitsi tilinpaat6ksesta puuttuu kalusteluettelo. Tilinpaat6s ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittavat tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, kunhan kalusteluettelo on lisatty siihen. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpaatoksen kanssa. Tilinpaat6s voidaan vahvistaa seka vastuuvapaus myontaa hallituksen jasenille tarkastamaltani tilikaudelta. Va, taalla 10. paivana huhtikuuta 2012 {~. We- He kki Kamarainen

8 Satamasäännöt (vahvistettu kevätkokouksessa ) Venepaikka 1. Venepaikka on tarkoitettu vain paikan varanneen vantaalaisen jäsenen veneelle. Paikkaa ei saa vuokrata edelleen eikä luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Hallitus voi osoittaa venepaikan myös vieraspaikkakuntalaiselle yhteistoimintasopimuksen puitteissa. Tavaroiden säilyttäminen laiturilla on kielletty. 2. Veneen kiinnityksen laituriin on oltava huolellinen ja pitävä. Veneen köysien tulee olla hyväkuntoisia ja riittävän paksuja veneen koko huomioiden. Kaikissa laiturikiinnitykseen tarkoitetuissa veneköysissä on käytettävä joustimia. Veneen sivuilla on käytettävä riittävästi asiallisia lepuuttajia. Satama-alueelle voi osua tietyillä tuulen suunnilla hyvin voimakastakin tuulta, jolta aallonmurtaja ei suojaa. Veneiden kiinnityksestä on siksi huolehdittava kaikissa tilanteissa ja satamakapteenit valvovat kiinnitysten asianmukaisuutta. Satamakapteenin määräyksestä kiinnityksiä on parannettava. Veneet 3. Veneen tulee olla katsastettu viimeistään kesä-kuun loppuun mennessä. Veneen omistajalla on oikeus venekerhon perälippuun vain, jos vene on katsastettu ja rekisteröity Porslahden venekerhon venerekisteriin. Omistajan viiriä voi sen sijaan käyttää jokainen jäsen. Vain vuosittain katsastettu vene säilyttää venepaikkaoikeutensa seuraavaan kauteen. Katsastamattomasta veneestä seuraa vuosikokouksen vuosittain vahvistama sakkomaksu venepaikan menettämisen lisäksi. 4. Toisen veneelle tai laiturirakenteelle aiheutetusta tai aiheutuneesta vahingosta on ilmoitettava ensi tilassa asianomaiselle itselleen ja kerhon satamakapteenille. 5. Veneen omistaja on joka suhteessa itse vastuussa kerhon satama-alueella olevasta veneestään ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai mahdollisesta vahingoittumisesta. Veneen omistaja/haltija huolehtii itse veneensä vakuuttamisesta. Venepaikkojen jako 6. Venepaikan haltijalle lähetetään lasku, joka on maksettava laskun eräpäivään mennessä, jotta jäsenyys ja venepaikka säilyisivät. Hallitus jakaa paikat veneiden koon mukaan, joten paikka voi vaihdella vuosittain. Jäsen voi luopua venepaikastaan toistaiseksi. Luopuminen vapauttaa jäsenen Vantaan kaupungin määrittelemästä venepaikkaan kohdistuvasta kauden venepaikkamaksusta. Kun jäsen tarvitsee uudestaan vene-paikkaa, on hakemus jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen seuraavaa kautta. 7. Venepaikkahakemukset on jätettävä kirjalli-sesti yhdistyksen hallitukselle. Valintaperusteena paikkojen jaossa on vantaalaisuus, aktiivisuus kerhon toiminnassa ja varausjärjestys. Samaan ruokakuntaan kuuluvat henkilöt voivat varata enintään yhden venepaikan. Satama-alue 8. Satama-alueella on noudatettava siisteyttä ja hyvää järjestystä. 9. Sataman aallonmurtajien sisällä on noudatettava 10 km/h nopeusrajoitusta ja aallokon muodostaminen on kiellettyä. Joillakin veneillä siis suurin sallittu nopeus on tätäkin pienempi. 10. Satama-alueelle ja pysäköinti- tai talvisäilytysalueita ympäröiviin aitoihin ei saa kiinnittää mainoksia. Talvisäilytys 11. Kaikille yhdistyksen jäsenten veneille ei voida osoittaa talvisäilytyspaikkaa. Siksi paikkojen jaossa noudatetaan seuraavaa hallituksen päättämää periaatetta. Jakojärjestys: a. Aiempina talvina telakointialueella olleet veneet ovat etusijalla b. Ajoissa hakemuksensa jättäneet jäsenet ovat mukana ensimmäisessä arvonnassa c. Myöhästyneenä hakemuksensa jättäneet ovat mukana toisessa arvonnassa 12. Veneet on siirrettävä maihin hyvissä ajoin ennen veden jäätymistä, ei kuitenkaan ennen syyskuun 15. päivää. Talvisäilytyspaikkaa on haet- tava hallitukselta vuosittain. Talvisäilytysalueelle veneet on telakoitava satamakapteenin osoittamaan paikkaan ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Pukeille telakoitujen veneiden etäisyys toisistaan tulee olla 80cm Venerkerho saa siirtää luvattomassa paikassa talvisäilytyksessä olevan tai kesällä luvatta telakoidun veneen. Siirtokustannukset laskutetaan veneen omistajalta. 13. Veneet on laskettava vesille talvisäilytysalueelta viimeistään ennen kesäkuun 10. päivää välisenä aikana veneiden säilytyksestä talvisäilytysalueilla peritään hinnaston mukainen maksu. 14. Telakoidussa veneessä tai säilytyspukissa täytyy olla veneen omistajan yhteystiedot tai muu tunniste, jolla veneen omistaja voidaan tunnistaa. Talvisäi- lytysalueen liukuportit pidetään lukittuna talvisäi- lytysaikana ja niiden avaimet ovat vain satamakap- teenien ja toimihenkilöiden käytössä.

9 Näin voidaan paremmin huolehtia alueella olevasta omaisuu- desta. Käyntiporttien lukitus on samassa sarjassa laiturien porttien ja kerhorakennuksen kanssa. 15. Talvisäilytysalueella olevassa veneessä majoittuminen on kielletty. 16. Autojen pysäköiminen talvisäilytysalueella on kielletty ellei sitä ole erikseen osoitettu jäsenistön pysäköintikäyttöön kesäkaudella. 17. Veneiden ja telakointiin tarvittavien tarvikkeiden pito autojen kesäpysäköintiin varatuilla alueilla on sallittu vain talvisäilytysaikana. Veneen omistaja on velvollinen poistamaan tarvikkeet välittömästi talvisäilytyksen päätyttyä. Varastoinnista peritään maksu, jos vuokranantaja perii sellaista yhdistykseltä. 18. Talvisäilytyskauden jälkeen sallitaan ainoastaan käsivoimin siirrettävien venepukkien kesäsäilytys venekerhon alueella. (tämä sääntö astuu voimaan ) Venepukit ja telakointitarvikkeet tulee säilyttää pakattuna ja tunnistetiedoilla varustettuna satamakapteenien osoittamalla paikalla. Merkitsemättömät ja hylätyt talvisäilytystarvikkeet toimitetaan hävitettäväksi kerhon toimesta. 19. Autojen kesäpysäköintialue on tarkoitettu vain jäsenien kulkuneuvojen väliaikaiseen pysäköintiin. Peräkärryjen, trailereiden ja muiden tavaroiden säilytys kesäpysäköintialueella on kielletty. 20. Veneessä on oltava vakuutus telakointiaikana, joka kattaa mm. tulipalosta aiheutuneet vahingot Avaimen käyttö 19. Jäsen saa käyttöönsä kerhorakennukseen ja venekerhon käyntiportteihin ja oviin sopivan avaimen maksamalla hallituksen määrittelemän avainmaksun. Avainta ei saa luovuttaa ulkopuoli-sille eikä kopioida. Mikäli jäsen tarvitsee käyttöönsä useampia avaimia, hänen täytyy tilata ne venekerhon hallitukselta. Eronneen tai erotetun jäsenen on palautettava avain satamakapteenille. 20. Portit ja ovet on aina lukittava perässään. Vartiointi 21. Venepaikan haltija on velvoitettu vartioimaan satamassa venekerhon hallituksen määräämänä aikana. Vartiovuoron laiminlyönnistä seuraa vartiointisakko ja hallituksen määräämä uusi vartiovuoro. Vartijan pitää olla 18 vuotta täyttänyt. Tarkemmat vartiointiohjeet löytyvät kohdasta 18. Satamakapteeni 22. Satamakapteenit toimivat sataman valvojina. Heidän antamiaan ohjeita ja määräyksiä on noudatettava. Satamakapteenien yhteystiedot ovat näkyvillä kerhorakennuksessa ja www-sivuilla. Venekerhosta erottaminen 23. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata hyviä veneilytapoja, venekerhon satamamääräyksiä, venekerhon hallituksen tai satamakapteenin antamia määräyksiä tai joka laiminlyö yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman minkä tahansa maksun suorittamisen. Kerhorakennus 24. Yhdistyksen jäsenistöllä on oikeus käyttää kerhorakennusta veneilytoiminnassaan. Kerhorakennus toimii myös vartijoiden taukotilana. Kerhorakennuksen käyttäjien tulee huolehtia tilojen siisteydestä käyttönsä jäljiltä. 25. Kerhorakennusta käytetään myös erilaisten yhdistyksen järjestämien tilaisuuksien pitopaikkana. Koulutus- ja kokouspaikkana sitä käytetään ensisijaisesti yhdistyksen tai sen hallituksen järjestämiin tilaisuuksiin. Muuhun käyttöön pitää erikseen pyytää hallitukselta lupa. 26. Kerhorakennuksen varastossa säilytetään yhdistyksen käyttöomaisuutta. Merkityt välineet ovat jäsenten käytettävissä satama-alueella. Lainatuista tavaroista tulee pitää hyvää huolta. Rikkoutuneista tai puuttuvista esineistä tulee viipymättä ilmoittaa kalustovastaavalle. Venepaikasta luopuminen 27. Jos jäsen haluaa vapautua paikanhaltijan venepaikkaan kohdistuvasta kauden venepaikkamaksusta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle mennessä. 28. Venepaikasta luopuminen tarkoittaa sitä, että kyseisellä jäsenellä ei ole venepaikkaa kaudella eikä venepaikkavarausta tuleville kausille. Venepaikkaa jälleen halutessaan, tulee jäsenen hakea venepaikkaa kirjallisesti hallitukselta. 29. Venepaikasta luopunut jäsen on vapautettu vartioinnista. Venepaikasta luopuminen ei vapauta jäsentä muista maksuista ja velvoitteista.

10 Jätehuolto 30. Yhdistys tekee ilmoituksen satamatoiminnasta ja laatii jätehuoltosuunnitelman ympäristökeskukselle toimitettavaksi. Ilmoitus ja suunnitelma tulee olla nähtävillä. Nähtäväksi asettaminen tapahtuu kerhorakennuksen ilmoitustaululla ja www-sivuilla. 31. Yhdistys laatii jätehuollosta vielä yksityiskoh-taisemmat ohjeet ja määräykset, jotka ovat myös kerhorakennuksessa nähtävänä. Yhdistyksellä on vakavat sanktiot mm. mahdollisesti saastuneen maaperän puhdistamisesta, joten jätehuollon toteutumista tullaan valvomaan tarkasti ja laiminlyönteihin puututaan välittömästi. Veneessä yöpyminen kesäkaudella 32. Veneen ollessa laiturissa, siinä yöpyminen on sallittua kesäkaudella. Siitä tulee kuitenkin ilmoittaa vuorossa olevalle vartijalle. Laiturialueiden palvelut 33. Laitureiden maasähkö on tarkoitettu ainoas-taan lyhytaikaiseen käyttöön, esim. korjaustoimenpiteisiin tai akkujen lataamiseen. Säännöllisemmästä sähkön käytöstä on sovittava satamakapteenin kanssa.

A) KANTVIKIN PIENVENESATAMAN VENEPAIKKOJEN YLEISET VUOKRAUSPERIAATTEET

A) KANTVIKIN PIENVENESATAMAN VENEPAIKKOJEN YLEISET VUOKRAUSPERIAATTEET 1 16.3.2005 MERI-KANTVIK ry A) KANTVIKIN PIENVENESATAMAN VENEPAIKKOJEN YLEISET VUOKRAUSPERIAATTEET Kantvikin pienvenesatama telakointialueineen on Kirkkonummen kunnan omistuksessa oleva satama, jonka hallinnointia

Lisätiedot

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2015

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2015 HooVEEKoo Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2015 Julkaisija HUMALLAHDEN VENEKERHO- HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry www.humallahdenvenekerho.fi Osoite Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki Tiedotuslehti

Lisätiedot

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2013

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2013 HooVEEKoo Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2013 Julkaisija: HUMALLAHDEN VENEKERHO- HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry www.humallahdenvenekerho.fi Osoite: Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki Puhelin: (09)

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET

HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET 1 HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET Tekninen lautakunta 16.12.2014 126 Sisältö Yleistä... 2 Ajoneuvojen pysäköinti ja nopeusrajoitukset

Lisätiedot

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2014

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2014 HooVEEKoo Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2014 Julkaisija HUMALLAHDEN VENEKERHO- HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry www.humallahdenvenekerho.fi Osoite Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki Tiedotuslehti

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt

Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt SISÄLTÖ Kauppakamarilaki 1 Kymenlaakson kauppakamarin säännöt 5 Kouvolan seudun kauppakamariosaston säännöt 10 Arvo ja Kirsti Karjalaisen rahaston säännöt 12 KAUPPAKAMARILAKI

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Kuopion Seutu ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Yhdistyksen vuosikokous Aika: 16.4.2009 klo 18.00 Paikka: Bouldertila, Turku Paikalla: Matti Joensuu, Emilia Venäläinen, Perttu Ollila, Kaisa Rajala, Juha Jonsson,

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Merenkulkija 1/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään. sunnuntaina 8.2. klo 14.

Merenkulkija 1/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään. sunnuntaina 8.2. klo 14. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2015 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2015 Vuosikirjamateriaalia Vartioinnista/vartioinnin sääntömuutos 2015 Sähköpostiosoitteiden

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat.

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat. Kulttuuriosuuskunta Bertta Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Kulttuuriosuuskunta Bertta ja sen kotipaikka on Kotka. Osuuskunnan tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS 1 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa!...3 2. Yhdistyksen säännöt...4 2.1 Yhdistyksen säännöt...4 2.2 Yhdistyksen toimintaan liittyviä otteita yhdistyslaista...6 3. Hallitus...7

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

TOUVI TaIVallahden VenekerhOn jäsenlehti 1/2015

TOUVI TaIVallahden VenekerhOn jäsenlehti 1/2015 TOUVI Taivallahden venekerhon jäsenlehti 1/2015 1 TOUVI Taivallahden venekerhon jäsenlehti no. 1/2015. 25. vuosikerta Julkaisija: Toimituskunta: Taivallahden venekerho, Edesvikens båtklubb ry. Antti Raatikainen,

Lisätiedot

Joensuun Tilan satama, käyttöehdot

Joensuun Tilan satama, käyttöehdot 1 Joensuun Tilan satama, käyttöehdot Sataman toiminta Sataman toiminnasta vastaa Joensuun Tila Oy, Y-tunnus 1763469-1. Sataman alueella kaikki toiminta tapahtuu Joensuun Tila Oy:n (jatkossa JT) valvonnassa

Lisätiedot

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2014 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2014 Juhlavuosikirjamateriaalia seuralle Sataman sähköt, viesti kaupungilta

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt.

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. SÄÄNNÖT Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. Tässä määritellyt säännöt on hyväksytty Osuuskunnan perustamiskokouksessa. 1 OSUUSKUNNAN NIMI JA

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki.

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. Osuuskunta PPO:n säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta PPO ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n toimialana on tuottaa jäsenilleen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

iklow15.: 06 0. 0S16 3o

iklow15.: 06 0. 0S16 3o Helsingin kaupunki Kirjaamo Hallintokeskus PL 10 00099 Helsingin kaupunki Perustettavan yhtiön lukuun Pallo-Pojat Juniorit Ry c/o Juha Saarinen, Tehtaankatu 19 F 34, 00150 Helsinki ASIA: LAINAHAKEMUS LAINAHAKEMUS

Lisätiedot

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona 14.12.2011, kello 19.00 Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 1. Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden omaisia ja läheisiä.

2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden omaisia ja läheisiä. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA FinFami Satakunta ry Isolinnankatu 16 28100 Pori Y- 23354522 Yhdistyksen kotipaikka on Pori ja toiminta-alue Satakunta. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveysongelmista

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot