Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009"

Transkriptio

1 Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009 Haaga-Helia tutkimuksia 3/2010

2 Julkaisujen myynti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIAn julkaisusarja Tutkimuksia 3/2010 Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi kielletty, ellei valokopiointiin ole hankittu lupaa. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry, Teoksen tai sen osan digitaalinen kopioiminen tai muuntelu on ehdottomasti kielletty. Julkaisija: Taitto: Kannen suunnittelu: Kannen kuva: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Oy Graaf Ab / Riina Nyberg Tarja Leponiemi ISSN: ISBN:

3 Sisällys 1 Johdanto Projektin tausta ja tavoitteet Käytetyt käsitteet Tutkimuksen toteutus Itä-Uusimaa matkailualueena Itä-Uudenmaan matkailijoiden kulutus maakunnassa Matkailijamäärät Päiväkävijöiden kulutus Hotellivieraiden kulutus Muussa majoituksessa yöpyneiden kulutus Vierasvenesatamissa yöpyneiden kulutus Kesämökkiläisten kulutus Sukulaisten ja tuttavien luona yöpyneiden kulutus Matkailijaryhmien kulutusten vertailu Kokonaismatkailutulo menomenetelmän mukaan Itäuusmaalaisten yritysten matkailutulo vuonna Matkailutoimialat Kokonaismatkailutulo tulomenetelmän mukaan Meno- ja tulomenetelmän tulosten vertailu Vertailu Ahvenanmaan vuoden 2008 tutkimukseen Matkailun työllistävä vaikutus Itä-Uudellamaalla vuonna Yhteenveto Lähteet SISÄLLYS 3

4 1 Johdanto 1.1 Projektin tausta ja tavoitteet Itä-Uusimaa on suosittu matkailumaakunta Etelä-Suomessa pääkaupunkiseudun itäpuolella. Alueen suosituimmat matkailukohteet ovat Porvoon ja Loviisan kaupungit. Muita merkittäviä, matkailijoiden suosimia käyntikohteita ovat muun muassa Pukaron Paroni Lapinjärvellä ja Strömforsin ruukki Ruotsinpyhtäällä, joka on osa nykyistä Loviisaa. Vuosina tehty Itä-Uudenmaan kävijätutkimus osoitti, että suuri osa maakunnan matkailijoista oli päiväkävijöitä. He käyttivät paljon muun muassa kahvila- ja ravintolapalveluja, mutta käytetyn rahan määrää ei tässä tutkimuksessa selvitetty. Myöskään kokonaismatkailijamäärää ei tuolloin selvitetty, ei edes päiväkävijöiden osalta. (Taipale 2007.) Jotta maakunnan matkailun todellinen laajuus ja volyymi selviäisivät, maakuntaliitto ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu päättivät rahoittaa uuden tutkimushankkeen toteutettavaksi vuonna Tutkimushankkeessa selvitettiin Itä-Uudenmaan matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset matkailijahaastattelujen, mökkiläisille ja itäuusmaalaisille kohdistettujen kyselyjen sekä yrityskyselyn avulla. Kyse on niin sanotusta pohjoismaisesta mallista, jossa menomenetelmällä selvitetään matkailijoiden rahankäyttöä ja tulomenetelmällä matkailutuloa sitä saavilta yrityksiltä. Tutkimushankkeen tavoitteena on helpottaa maakunnalliseen matkailuun ja matkailun kehittämiseen liittyvää päätöksentekoa. Saadut tulokset ovat erityisen tärkeitä nyt, kun Itä-Uudenmaan liitto liittyy vuoden 2011 alussa osaksi suurempaa Uudenmaan liittoa, jonka toiminnassa matkailulla ei ole ehkä ollut yhtä suurta merkitystä kuin Itä-Uudenmaan liitossa. Itä-Uudenmaan matkailun tulo- ja työllisyystutkimus on maakunnalle räätälöity tutkimus, jonka aineisto kerättiin vuoden 2009 aikana. Matkailijahaastattelut tehtiin maakunnan tärkeimmissä matkailukohteissa, Porvoossa ja Loviisassa. Paljon kävijöitä keräävää Pukaron Paronia ei valittu haastattelukohteeksi, koska aiemmasta tutkimuksesta selvisi, että haastatteluja on vaikea saada, kävijöiden viipymä on lyhyt eikä kohdetta JOHDANTO 4

5 miellettä mitenkään osaksi Itä-Uuttamaata. Itäuusmaalaisten, mökkiläisten ja yrityksien otosten koot ja maantieteellinen jakauma perustuvat kuntien asukaslukuihin sekä vapaa-ajan asuntojen ja yritysten määrään niissä. Tutkimusprojektin projektipäällikkönä toimi yliopettaja, FL Jarmo Ritalahti HAAGA-HELIAsta. Projektikoordinaattorina vuoden 2009 ajan HAAGA-HELIAssa työskenteli restonomi (AMK) Tanja Buch, jonka opinnäytetyö käsittelee tutkimuksen menomenetelmäosiota. Tulomenetelmäosiosta opinnäytetyön teki opiskelija Irina Silander. Molempien opinnäytetyöt valmistuvat lukuvuoden aikana. Tutkimuksen suunnittelussa ja aineiston analyysissa on ollut mukana HAAGA-HELIAn lehtori, KTL Eva Holmberg sekä suunnittelussa yliopettaja, KTL Aarni Moisala. Opiskelijoiden tukena erityisesti aineiston käsittelyssä on ollut opettaja, HuK Lauri Perkki. Hankkeen ohjausryhmänä on toiminut Itä- Uudenmaan matkailutoimikunta. Tämä projektiraportin tulokset perustuvat Tanja Buchin menomenetelmätutkimukseen ja Irina Silanderin tulomenetelmätutkimukseen. 1.2 Käytetyt käsitteet Matkailija Matkailijaksi selvityksessä määriteltiin UNWTO:n (The World Tourism Organization) matkailijamääritelmän mukaisesti henkilö, joka tilapäisesti siirtyy tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolelle vapaa-ajanvietto-, liikematkatai muussa tarkoituksessa (Jyvälä 1981, 8). Tässä selvityksessä esimerkiksi sukulaisten ja tuttavien luona sekä myös omalla loma-asunnollaan yöpyvät henkilöt on laskettu matkailijoiksi, jos heidän vakituinen asuinkuntansa on eri kuin loma-asunnon sijaintikunta. Pohjoismainen malli Suomessa matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia on tutkittu lähinnä pohjoismaisella mallilla, joka on esitelty yksityiskohtaisesti Matkailun edistämiskeskuksen (1983) julkaisussa. Malli jakautuu tulo- ja menomenetelmään. JOHDANTO 5

6 Menomenetelmä Menomenetelmä perustuu siihen, että matkailijoita pyydetään arvioimaan alueella eri kulutuskohteisiin kuluttamansa rahamäärä (ÅSUB 2009). Menomenetelmätutkimus keskittyy vain välittömiin tulovaikutuksiin. Tulomenetelmä Tulomenetelmällä tutkitaan matkailun taloudellisia vaikutuksia yrityskyselyn avulla. Kyselyssä yrityksiä pyydetään arvioimiaan matkailun osuutta liikevaihdostaan prosentteina (ÅSUB 2009). Tulomenetelmätutkimuksen avulla voidaan analysoida alueen matkailun välittömiä, välillisiä ja johdettuja tulo-, työllisyys-, palkkatulo- ja verotulovaikutuksia. Välitön matkailutulo Välitön matkailutulo on yritysten saama liikevaihto, kun matkailijat ostavat tavaroita ja palveluja. Välitön matkailutulo voidaan määritellä myös matkailijoiden alueella käyttämäksi rahamääräksi ilman arvonlisäveroa (ÅSUB 2009). Välillinen matkailutulo Välillinen matkailutulo tarkoittaa liikevaihdon lisäystä, joka syntyy hankintayrityksissä, kun matkailutuloa saavat yritykset ostavat näiltä tavaroita ja palveluja (Kutilainen 2004). Matkailun välillisen tulokertoimen on todettu vaihtelevan Suomessa 1,2 1,5 (Laakkonen 2002). Välitön työllisyysvaikutus Välitön työllisyysvaikutus tarkoittaa matkailijoilta saatavaa liikevaihtoa vastaavien työpaikkojen määrää henkilötyövuosina matkailun niin sanotuissa hyödynsaajayrityksissä (Kutilainen 2004). 1.3 Tutkimuksen toteutus Itä-Uudenmaan matkailun tulo- ja työllisyystutkimus koostuu neljästä osatutkimuksesta: matkailijahaastatteluista sekä yrityksille, vapaa-ajan asuntojen omistajille ja itäuusmaalaisille suunnatuista kyselyistä. Projekti- JOHDANTO 6

7 suunnitelmassa matkailijahaastattelujen otoksen kooksi määriteltiin 2500, vapaa-ajan asuntojen omistajien otoksen kooksi 250, itäuusmaalaisten 500 ja yritysten 100. Matkailijahaastatteluissa sekä itäuusmaalaisten ja mökkiläisten kyselyissä selvitettiin matkailumenoja ja yrityskyselyissä matkailutuloja. Matkailijahaastattelut oli alun perin tarkoitus toteuttaa tammi joulukuussa 2009, mutta tavoite (2500) saavutettiin jo syksyllä. Pääosa haastatteluista tehtiin touko elokuussa, joka on maakunnan matkailun huippusesonki. Vastauksia saatiin kaikkiaan 2742, joista tämän tutkimuksen aineistona on käytetty 2694 vastausta. Sesongin aikana matkailijoita haastateltiin päivittäin Porvoossa ja Loviisassa. Porvoossa haastattelupaikat olivat Vanha Porvoo, jokiranta, kaupungin matkailutoimisto ja Citymarketin käytävä. Kaupungin matkailutoimisto ja Citymarketin käytävä olivat sateisten päivien haastattelupaikkoja. Loviisassa haastattelukohteet olivat Laivasillan alue ja kaupungin keskusta. Sesongin ulkopuolella talvella, keväällä ja syksyllä haastattelut tehtiin ainoastaan Vanhassa Porvoossa viikonloppuisin. (Ks. taulukko 1.) Paikka Lukumäärä % Porvoo, vanhakaupunki Porvoo, jokiranta Loviisa, laivasillan alue Loviisa, keskusta Porvoo, matkailutoimisto 67 2 Loviisa, muu paikka 66 2 Porvoo, Citymarketin käytävä 44 2 Yhteensä Porvoo yhteensä Loviisa yhteensä Taulukko 1. Matkailijahaastatteluiden paikat. Suurin osa haastatelluista oli suomalaisia (76 %) (taulukko 2). Suurin osa ulkomaisista vastaajista oli venäläisiä, ruotsalaisia ja saksalaisia, ja myös japanilaisten ja yhdysvaltalaisten osuus vastaajista oli merkittävä. Lukumäärä % Suomessa asuvat Ulkomailla asuvat Yhteensä Taulukko 2. Suomessa ja ulkomailla asuvien vastaajien määrä. JOHDANTO 7

8 Itäuusmaalaisille ja maakunnan vapaa-ajan asuntojen omistajille suunnatut kyselyt tehtiin syksyllä Syksy valittiin kyselyn ajankohdaksi, koska myös vapaa-ajan asuntojen omistajille kesä on vilkkain matkailusesonki. Kysely oli postikysely, jossa lomakkeen lisäksi oli palautuskuori. Vastaushalukkuutta pyrittiin lisäämään palkinnoilla, jotka arvottiin vuoden 2009 lopussa. Itä-Uudellamaalla oli vuonna 2009 noin kotitaloutta ja vapaa-ajan asuntoa. Itäuusmaalaisilta saatiin 468 vastausta ja vapaa-ajan asunnon omistajilta 631 vastausta. Vapaa-ajan asunnon omistajilta kysyttiin myös heidän kiinnostustaan vapaa-ajan asuntojensa vuokraamiseen ulkopuolisille. Halukkaiden yhteystiedot annettiin Porvoon kaupungin matkailutoimistolle jatkotoimenpiteitä varten. Kyselyt vapaa-ajan asunnon omistajille ja itäuusmaalaisille tehtiin, koska iso osa matkailijoista yöpyy ystävien ja sukulaisten luona niin vakituisissa kuin vapaa-ajan asunnoissakin erityisesti kotimaan matkailussa. Matkailutuloja mittaavan tutkimuksen kohdeyrityksiksi otettiin yrityksiä, joiden liikevaihdosta ainakin osan oletettiin tulevan matkailukysynnästä. Tilastokeskuksen toimipaikkatilaston mukaan näitä yrityksiä olisi ollut Itä-Uudellamaalla hieman yli Yrityskysely oli internetkysely, joka lähetettiin yrityksille ensimmäisen kerran joulukuussa Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kysely lähetettiin 84 yritykselle sadan sijasta. Joulukuussa ei saatu riittävästi vastauksia, joten kysely toistettiin sekä tammikuun alussa että lopussa. Vastausten määrä jäi kuitenkin niin vähäiseksi, että tuloksia on voitu käyttää tässä tutkimuksessa vain lisä- ja tukiaineistona. Varsinainen tulotutkimus tehtiin tilastoaineiston perusteella, jolloin tunnuslukuina käytettiin muiden vastaavien tutkimusten tunnuslukuja. JOHDANTO 8

9 2 Itä-Uusimaa matkailualueena Itä-Uusimaa on vuonna 2010 seitsemän kunnan (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo) ja hieman alle asukkaan kaksikielinen rannikkomaakunta Helsingistä itään. Itä-Uudenmaan kartassa (kuvio 1) kuntien lukumäärä on suurempi, koska maakunnassa tehtiin iso kuntaliitos vuoden 2010 alussa. Kartan kuntarakenne vastaa kuitenkin tutkimusajankohdan tilannetta Itä-Uudellamaalla. Kungsvägen Kuninkaantie Sipoo Sibbo Pukkila Askola Porvoo Borgå Myrskylä Mörskom Liljendal Pernaja Pernå Lapinjärvi Lappträsk Loviisa Lovisa Ruotsinpyhtää Strömfors Kuvio 1. Itä-Uudenmaan kartta (lähde: Porvoo 2010). Matkailun kannalta maakunnan liikenteellinen sijainti on hyvä, sillä sen halki kulkee Turusta Vaalimaan kautta Venäjälle johtava valtatie E18, joka yhdistää Suomen eteläisen rannikon Pietarin metropoliin. Sama valtaväylä mahdollistaa sujuvat yhteydet myös Suomen tärkeimpiin tavara- ja henkilösatamiin kuten Helsinkiin, Turkuun ja Kotkaan. Valtatie 6 liittää Itä-Uudenmaan itäiseen Suomeen ja Venäjän Karjalaan. Myös Helsinki- Vantaan lentokenttä ja pääkaupunkiseudun palvelut ovat hyvin lähellä. Itä-Uusimaa on yksi Suomen teollistuneimmista maakunnista. Merkittävimmät teollisuudenalat ovat kemianteollisuus, energiantuotanto ja ITÄ-UUSIMAA MATKAILUALUEENA 9

10 elintarviketeollisuus. Kemianteollisuus on keskittynyt Porvooseen, energiantuotanto Loviisaan ja elintarviketeollisuus Sipooseen. Suomen puolustusta varten luotiin 1000-luvun alussa muinaislinnojen ketju, joka seurasi Suomenlahden rannikkoa myös nykyisellä Itä-Uudellamaalla. Ilmeisesti Porvoon Linnamäellä oli jo viikinkiajalla, luvuilla, puolustuslinnoitus. Porvoon sijainti etelärannikolla Hämeeseen vievän jokiväylän varrella ja teiden risteyksessä teki alueesta tärkeän jo varhain. Lisäksi nykyisen maakunnan halki 1200-luvun lopulta lähtien kulkenut Suuri rantatie (myöhemmin Kuninkaantie) korosti alueen merkitystä koko valtakunnassa. Suomen valtiollisen historian merkittävimpiä tapahtumia olivat Porvoon valtiopäivät vuonna Valtiopäivillä, Suomen sodan vielä kestäessä, Suomen säädyt vannoivat uskollisuudenvalan Venäjän keisarille Porvoon tuomiokirkossa. Porvoon valtiopäivillä Suomi sai pitää luterilaisen uskonsa ja entisen lainsäädäntönsä, joka sisälsi muun muassa talonpoikien vuosisataiset vapaudet. Voidaan myös sanoa, että Suomi nousi juuri tällöin kansakunnaksi kansakuntien joukkoon sisäisesti itsenäisenä suuriruhtinaskuntana Venäjän imperiumissa. Itä-Uusimaa tunnetaan myös kulttuurimaakuntana. Alueella on edelleen Suomen vanhin rakennuskanta: Porvoon ja Loviisan vanhat kaupungit ja 1800-luvun puutalot sekä kartanot ja ruukit. Moni kartano on edelleen alkuperäisessä käytössään maatilana. Maakunnassa ovat vaikuttaneet useat kulttuuripersoonat. Kansallisrunoilijamme J.L. Runebergin koti sijaitsee Porvoossa ja Muumi-hahmojen äiti Tove Jansson vietti kesiään Itä-Uudenmaan saaristossa. Porvoo ja Loviisa houkuttelevat edelleen kuvataiteilijoita, musiikin tekijöitä ja kirjailijoita. Maakunnan kulttuuritapahtumia ovat muun muassa Avanti!-konsertit Porvoossa, Sibelius-päivät Loviisassa ja Sipoon viulukonsertit. Itäuusmaalaisia ja valtakunnallisestikin tunnettuja perinneruokia ovat esimerkiksi Runebergin tortut, erilaiset juustot, kalaherkut, palvatut lihat, leivät, suklaat ja marjat. Itä-Uudenmaan matkailijatutkimuksen (Taipale 2007, 40 41) mukaan matkailu maakuntaan oli selkeästi päivämatkailua. Matkailijat saapuivat maakuntaan viettämään vapaa-aikaansa ja tutustumaan paikalliseen kulttuuriin. Suurin osa omatoimimatkailijoista oli keski-ikäisiä suomalaisia, jotka asuivat pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla tai muissa Itä-Uudenmaan naapurimaakunnissa. Tyypillinen seurue oli juuri keski-ikäinen pariskunta, joka vietti kohteessa vain muutamia tunteja. He käyttivät oleskelunsa aikana erityisesti ravintola- ja kahvilapalveluja. Kävijät olivat tyytyväisiä palvelujen laatuun, mutta pitivät niitä hieman kalliina. Myös nuorten aikuisten osuus kävijöistä oli suuri, mutta lapsiperheitä Itä-Uu- ITÄ-UUSIMAA MATKAILUALUEENA 10

11 simaa ei tuntunut houkuttelevan. Usealle kävijälle maakunta oli tuttu kohde, jossa käydään säännöllisesti. Porvoo matkailukohteena on yksi Suomen tunnetuimmista. Kaupungin käyntikohteita ja nähtävyyksiä ovat Vanha Porvoo ja Tuomiokirkon alue, jokiranta, Brunbergin myymälät ja Haikon kartano. Vuonna 2009 Tuomiokirkon kävijämäärä oli korkea, yli , mikä johtui kirkon uudelleen avaamisesta vuonna 2008 tuhopolttokorjausten jälkeen. Lisäksi Porvoon valtiopäivien 200-vuotisjuhlavuosi lisäsi kävijöiden halukkuutta tutustua kaupungin historiaan. Porvoon kaupungin matkailutoimistossa kävi vuoden 2009 aikana asiakasta. Taulukko 3 kuvaa Porvoon tärkeimpien matkailukohteiden kävijämääriä vuonna Kohde kävijämäärä Porvoon tuomiokirkko Porvoon museo J.L. Runebergin koti Walter Runebergin veistoskokoelma Taulukko 3. Porvoon tärkeimpien matkailukohteiden kävijämäärät vuonna Lähde: Porvoon kaupungin matkailutoimisto (2010). Kaupungissa on myös useita valtakunnallisestikin tunnettuja ravintoloita ja kahviloita. Lisäksi Porvoon läheisyydessä on useita golfkenttiä. Porvoon-kävijät käyvät kaupungin lisäksi matkallaan usein myös Loviisassa ja Sipoossa. Loviisan kaupunki on matkailukohteena Porvoota pienempi, mutta Itä-Uudenmaan toinen suosittu matkailukohde. Loviisan suosittuja vierailukohteita ovat Laivasilta, vierasvenesatama, Vanha- ja alakaupunki, Loviisan kirkko ja Svartholman merilinnoitus. Loviisa tunnetaan idyllisenä merikaupunkina, mikä selittää suosituimmat käyntikohteet. Svartholman näyttelyn kävijämäärä oli kesällä 2009 yli 4 200, Loviisan museon noin ja syksyn Wanhassa Wara Parempi -tapahtuman noin Kaupungin raatihuoneella sijaitsevassa matkailutoimistossa kävi asiakasta vuonna (Loviisan kaupungin matkailutoimisto 2010.) Itä-Uudenmaan majoituskapasiteetti on pieni, mikä johtuu maakunnan pienestä koosta ja pääkaupunkiseudun läheisyydestä. Porvoon kaupungin matkailutoimiston (Jaakkola, M ) mukaan Porvoossa on 1032 vuodepaikkaa, joista 871 on Tilastokeskuksen luokituksen mukaisissa majoitusliikkeissä. Loviisan kaupungin matkailutoimiston (Bruce, J ) mukaan kaupungissa on 700 vuodepaikkaa, joista 127 on Tilastokeskuksen luokituksen mukaisissa majoitusliikkeissä. Maakunnan matkailuelinkeinon kehittämistehtävissä on useita toimijoita. Vuoden 2010 loppuun asti matkailun kehittämistä ohjaa Itä-Uu- ITÄ-UUSIMAA MATKAILUALUEENA 11

12 denmaan liitto, jossa matkailukoordinointia hoitaa maakuntahallituksen asettama Itä-Uudenmaan matkailutoimikunta. Matkailutoimikunta on liiton virallinen asiantuntijaelin ja toimikunnan sihteerinä toimii liiton aluekehityssihteeri. Matkailutoimikunnan keskeisin tehtävä on Itä-Uudenmaan matkailustrategian toteutumisen seuranta. Matkailustrategia on tehty antamaan suuntaviivat matkailun kehittämiselle vuosina (Itä-Uudenmaan liitto 2006, 4 8.) Itä-Uudenmaan matkailustrategian visio on olla helposti tavoitettava yhtenäinen matkailualue, joka kehittää ja tarjoaa laadukkaita matkailutuotteita ja -palveluja ympäri vuoden sekä yksittäis-, ryhmä- että yritysmatkailijoille. Visio kuvaa Itä-Uudenmaan matkailun haluttua tulevaisuudenkuvaa. Strategian painopisteitä ovat yritysmatkailun, saariston matkailupalveluiden ja tapahtumien kehittäminen sekä sähköisen kauppapaikan luominen. Painopisteet perustuvat kestävään kehitykseen. Matkailustrategialle on määritelty määrälliset ja laadulliset tavoitteet, joita seurataan niille asetetuilla mittareilla ja seurantavoilla. (Itä-Uudenmaan liitto 2006, ) Matkailustrategian keskeiset toimenpiteet on jaettu viiteen toimenpidekokonaisuuteen: alueorganisaatiotoiminta innovatiivinen tuotteistaminen markkinointi ja matkailunedistäminen tutkimus, koulutus ja laatu sekä saavutettavuus ja matkailun infrastruktuuri. Alueorganisaation tehtävä on muun muassa toimia matkailustrategian mukaisesti ja edistää matkailun taloudellista kehitystä. Toisin sanoen alueorganisaatio toimii tuloshakuisesti liiketaloudellisin perustein. Innovatiivinen tuotteistaminen on mukana niin kehittämishankkeissa kuin matkailuyritysten omissa toimenpiteissä. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään alueen matkailusesonkien ulkopuolisia aikoja varten kehitettäviin tuotteisiin ja palveluihin. Tuotteistamisessa pyritään ottamaan huomioon kestävä kehitys. Matkailumarkkinoinnin päävastuu on itse matkailuyrityksillä ja matkailun alueorganisaatiolla. Itä-Uudenmaan alueen matkailupalveluiden saavutettavuutta ja infrastruktuuria tullaan kohentamaan. Tämä tarkoittaa, että kohdeopastusta ja reititystä parannetaan, pysäköintipaikkoja ja -alueita varataan riittävästi sekä yksityis- että ryhmämatkailijoille, ja majoituskapasiteettia ja kongressitiloja pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan. Matkailustrategia ohjaa myös alueellista julkisrahoitteista matkailututkimusta, johon Itä-Uudenmaan matkailun tulo- ja työllisyystutkimuskin kuuluu. (Itä-Uudenmaan liitto 2006, ) ITÄ-UUSIMAA MATKAILUALUEENA 12

13 3 Itä-Uudenmaan matkailijoiden kulutus maakunnassa 3.1 Matkailijamäärät Voidaan sanoa, että mitä suuremmasta paikkakunnasta ja toiminnallisesti laajemmasta alueesta on kysymys, sitä vaikeampaa päiväkävijöiden määrän laskeminen on. Erityisesti kaupungeissa ongelman aiheuttavat päivittäinen työmatkaliikenne ja matkailijoiden vierailu useissa kohteissa saman matkan aikana. Päällekkäisyyksien tunnistamisessa vaaditaan huolellisuutta. Ja mitä monipuolisemmin tutkimusalue on saavutettavissa eri liikennevälineillä (maa, vesi, ilma), sitä vaikeampaa ja työläämpää on päiväkävijöiden määrän mittaaminen. Onkin syytä painottaa, että päiväkävijöiden kohdalla on kysymys aina jonkinlaisesta arviosta. (Kauppila 2001.) Taulukossa 4 on arvioita Itä-Uudenmaan päiväkävijöiden ja maakunnassa yöpyneiden matkailijoiden määristä yöpymismuodon mukaan. Määrät on arvioitu matkailijahaastattelujen, majoitustilastojen sekä mökkiläis- ja itäuusmaalaiskyselyjen perusteella. Tilastoista saatuja yöpymisten, vapaaajan asuntojen ja kotitalouksien määriä verrattiin matkailijahaastatteluiden maakunnassa yöpyneiden suhteelliseen osuuteen koko otoksesta. ryhmä yöpymiset viipymä keskimäärin (vrk) matkailijamäärä Päiväkävijät Hotellivieraat , Muuta majoitusta käyttävät (esim. B&B) , Vierasvenesatamissa yöpyvät , Sukulaisten ja tuttavien luona yöpyvät , Omassa mökissä yöpyvät ,6 (vuodessa) Yhteensä Taulukko 4. Itä-Uudenmaan matkailijamäärät, yöpymiset ja viipymä vuonna ITÄ-UUDENMAAN MATKAILIJOIDEN KULUTUS MAAKUNNASSA 13

14 3.2 Päiväkävijöiden kulutus Vuonna 2009 kukin päiväkävijä kulutti alueella keskimäärin 48,61 euroa. Päiväkävijöiden kokonaismääräksi arvioitiin noin ; siten päiväkävijät jättivät Itä-Uudellemaalle yhteensä euroa. Tämä matkailijaryhmä käytti eniten rahaa vähittäiskaupoissa sekä ravintoloissa, baareissa ja kahviloissa (taulukko 5). Keskimäärin päiväkävijä teki ostoksia vähittäiskaupasta melkein 20 eurolla. kulutuskohde Taulukko 5. Päiväkävijöiden kulutus kulutuskohteittain. Kulutus ( ) / vuorokausi / päivämatkailija Kulutus ( ) / vuosi / kaikki päivämatkailijat Ravintolat, baarit, kahvilat 17, Palvelut ja huvit 1, Huoltoasemat 3, Vähittäiskauppa 19, Pakoitusmaksut, venemaksut 0, Liikenne, kuljetukset (mm. taksit) 0, Muut menot 6, Kokonaiskulutus 48, Hotellivieraiden kulutus Kukin hotellivieras käytti keskimäärin 132,34 euroa vuorokaudessa matkallaan Itä-Uudellamaalla. Heidän keskiviipymänsä oli 1,6 vuorokautta; siten jokainen hotellissa asunut matkailija jätti alueelle 211,74 euroa. Hotellivieraiden kokonaiskulutus oli euroa vuonna Eri kulutuskohteista majoitussektori hyötyi luonnollisesti eniten tämän ryhmän kulutuksesta: hotellivieras maksoi keskimäärin lähes 50 euroa yöpymisestään vuorokaudessa. Muita merkittäviä kulutuskohteita olivat ravintolat ja vähittäiskauppa (ks. taulukko 6). ITÄ-UUDENMAAN MATKAILIJOIDEN KULUTUS MAAKUNNASSA 14

15 kulutuskohde Taulukko 6. Hotellivieraiden kulutus eri kulutuskohteisiin. Kulutus ( ) / vuorokausi / hotellivieras Kulutus ( ) / vuosi / kaikki hotellivieraat Majoitus 49, Ravintolat, baarit, kahvilat 38, Palvelut ja huvit 6, Huoltoasemat 4, Vähittäiskauppa 27, Pakoitusmaksut, venemaksut 0, Liikenne, kuljetukset (mm. taksit) 0, Muut menot 4, Kokonaiskulutus 132, Muussa majoituksessa yöpyneiden kulutus Muu majoitus -ryhmään kuuluvat leirintäalueilla, B&B:ssä ja majataloissa yöpyvät matkailijat. Näistä matkailijoista kukin käytti keskimäärin 73,40 euroa vuorokaudessa ja heidän keskiviipymänsä oli 1,97 vuorokautta. Tilastojen mukaan tämän matkailijaryhmän yöpymisten määrä vuonna 2009 oli , joten ryhmän kokonaiskulutus alueella oli euroa. Suurimman hyödyn tästä ryhmästä sai vähittäiskauppa, noin 23 euroa vuorokaudessa kutakin matkailijaa kohden eli yhteensä noin euroa (taulukko 7). kulutuskohde Kulutus ( ) / vuorokausi / matkailija Taulukko 7. Muussa majoituksessa yöpyneiden kulutus eri kulutuskohteisiin. Kulutus ( ) / vuosi / kaikki matkailijat Majoitus 19, Ravintolat, baarit, kahvilat 17, Palvelut ja huvit 3, Huoltoasemat 4, Vähittäiskauppa 23, Pakoitusmaksut, venemaksut 0, Liikenne, kuljetukset (mm. taksit) 0, Muut menot 5, Kokonaiskulutus 73, ITÄ-UUDENMAAN MATKAILIJOIDEN KULUTUS MAAKUNNASSA 15

16 3.5 Vierasvenesatamissa yöpyneiden kulutus Matkailijat, jotka yöpyivät omissa veneissään Loviisan tai Porvoon vierasvenesatamissa, olivat satamassa keskimäärin 2,77 vuorokautta, ja he kuluttivat 57,1 euroa vuorokaudessa henkilöä kohden. Vuonna 2009 vierasvenesatamissa yöpyi 3467 venekuntaa, joissa oli tutkimuksen mukaan keskimäärin 3 henkeä. Tämä tarkoittaa, että yöpymisvuorokausia oli yhteensä Matkailijaryhmä kulutti Itä-Uudellamaalla yhteensä yli 1,6 miljoonaa euroa vuodessa. Myös tämä matkailijaryhmä käytti eniten rahaa vähittäiskauppaan. Seuraavaksi eniten tuloja saivat ravintola-ala ja huoltoasemat. kulutuskohde Kulutus ( ) / vuorokausi / matkailija Taulukko 8. Vierasvenesatamissa yöpyneiden kulutus kulutuskohteittain. Kulutus ( ) / vuosi / matkailija Ravintolat, baarit, kahvilat 14, Palvelut ja huvit 1, Huoltoasemat 11, Vähittäiskauppa 18, Pakoitusmaksut, venemaksut 4, Liikenne, kuljetukset (mm. taksit) 0, Muut menot 6, Kokonaiskulutus 57, Kesämökkiläisten kulutus Alueen kesämökkiläisille lähetetyn kyselyn avulla pyrittiin selvittämään, kuinka paljon kesämökit olivat käytössä vuodessa. Tämän tutkimuksen perusteella ne olivat käytössä keskimäärin 76 vuorokautta vuodessa ja keskimäärin niissä yöpyi 2,32 henkilöä. Alueella on yhteensä kesämökkiä. Tämän laskelman perusteella kesämökeissä vietettiin vuodessa noin kaksi miljoonaa yötä. Haastattelujen perusteella ilmeni, että kesämökkiläisen viipymä oli keskimäärin 22,73 yötä vuodessa. Kunkin kesämökkiläisen keskimääräinen päiväkohtainen kulutus on 22,17 euroa. Tämä tarkoittaa, että kesämökkiläisten kokonaiskulutus alueella oli euroa vuonna Myös kesämökkiläiset kuluttivat eniten rahaa vähittäiskauppaan. Taulukko 9 esittää, miten kesämökkiläisten ja heidän vieraidensa kuluttama raha jakautuu eri kulutuskohteisiin. ITÄ-UUDENMAAN MATKAILIJOIDEN KULUTUS MAAKUNNASSA 16

17 kulutuskohde Taulukko 9. Kesämökkiläisten kulutus kulutuskohteittain. Kulutus ( ) / vuorokausi / kesämökkiläinen Kulutus ( ) / vuosi / kaikki kesämökkiläiset Ravintolat, baarit, kahvilat 2, Palvelut ja huvit 0, Huoltoasemat 2, Vähittäiskauppa 12, Pakoitusmaksut, venemaksut 0, Liikenne, kuljetukset (mm. taksit) 0, Muut menot 3, Kokonaiskulutus 22, Sukulaisten ja tuttavien luona yöpyneiden kulutus Sukulaisten ja tuttavien luona yöpyvien määrä selvitettiin kotitalouksille lähetetyn kyselyn avulla. Kyselyn perusteella Itä-Uudenmaan kussakin kotitaloudessa oli yöpyviä vierailijoita 19 yönä vuonna Vierailijaseurueen koko oli keskimäärin kolme henkilöä. Vierailijat viettivät sukulaisten ja tuttavien luona kaikkiaan yöpymisvuorokautta. Matkailijahaastattelujen mukaan tämän ryhmän matkailijat käyttivät keskimäärin 38,54 euroa vuorokaudessa matkansa aikana ja viettivät alueella keskimäärin 4,37 vuorokautta. Siten tämä ryhmä nousi Itä-Uudenmaan tärkeimmäksi matkailijaryhmäksi: heidän kokonaiskulutuksensa vuonna 2009 oli liki 74 miljoonaa euroa. Vähittäiskauppa, ravintolat, baarit, kahvilat ja huoltoasemat olivat sukulaisten ja tuttavien luona yöpyneiden tärkeimmät kulutuskohteet (taulukko 10). kulutuskohde Kulutus ( ) / vuorokausi / matkailija Taulukko 10. Sukulaisten ja tuttavien luona yöpyneiden kulutus kulutuskohteittain. Kulutus ( ) / vuosi / kaikki matkailijat Ravintolat, baarit, kahvilat 10, Palvelut ja huvit 2, Huoltoasemat 3, Vähittäiskauppa 18, Pakoitusmaksut, venemaksut 0, Liikenne, kuljetukset (mm. taksit) 0, Muut menot 2, Kokonaiskulutus 38, ITÄ-UUDENMAAN MATKAILIJOIDEN KULUTUS MAAKUNNASSA 17

18 3.8 Matkailijaryhmien kulutusten vertailu Taulukko 11 esittää menomenetelmän keskeiset tulokset. Sen mukaan eniten rahaa koko vuoden aikana käyttänyt matkailijaryhmä oli sukulaisten ja tuttavien luona yöpyneiden ryhmä. Myös päiväkävijöiden kokonaiskulutus oli merkittävä. Tulos sinänsä ei ole yllättävä, koska Itä-Uudenmaan kotitalouksissa ja kesämökeillä käy ja yöpyy matkailijoita ympäri vuoden. Varsinainen kesäsesonki, jolloin maakunnassa yövytään eniten vierasvenesatamissa ja leirintäalueilla (muu majoitus), on lyhyt. ryhmä Kulutus ( ) / vuorokausi / matkailija päiväkävijät ja yöpymiset / vuosi kokonais- KULUTUS (, sis. alv) / vuosi Päiväkävijät 48, Hotellivieraat 132, Muuta majoitusta käyttävät (esim. B&B) 73, Vierasvenesatamissa yöpyvät 57, Sukulaisten ja tuttavien luona yöpyvät 38, Omassa mökissä yöpyvät 22, Välitön matkailutulo menomenetelmän mukaan Taulukko 11. Matkailijaryhmien kulutusten vertailu. 3.9 Kokonaismatkailutulo menomenetelmän mukaan Kun kaikkien matkailijoiden keskimääräinen rahankulutus eri kulutuskohteisiin sekä matkailijoiden kokonaisviipymä alueella on tiedossa, voidaan laskea matkailijoiden kokonaiskulutus eri kulutuskohteisiin. Taulukosta 13 ilmenee, että matkailijat käyttivät eniten rahaa ostoksiin vähittäiskaupassa, melkein 86 miljoonaa euroa. Lisäksi myös alueen ravintolat sekä huoltoasemat hyötyvät matkailusta paljon. Matkailu tuo majoitusalalle noin kuuden miljoonan euron liikevaihdon menomenetelmän mukaan. Majoitusala on ainoa ala, joka myy palvelujaan pääasiassa vain matkailijoille. Kuusi miljoona euroa on summana pieni, kun sitä vertaa vähittäiskaupan 86 miljoonaan euroon, mutta tulosta ei voida pitää yllättävänä, koska maakunnassa on oikeastaan vain yksi iso majoitusalan toimija. Kaikki muut majoitusyksiköt ovat pienehköjä. Taulukon 12 oikeanpuoleisessa sarakkeessa esitetään eri kulutuskohteiden matkailutulot ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverokanta vaihtelee ITÄ-UUDENMAAN MATKAILIJOIDEN KULUTUS MAAKUNNASSA 18

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI KIRJOITTAJA Hilkka Lassila Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013 Raportti Hilkka Lassila

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kansantaloustieteen pro gradu tutkielma Noora Tahvanainen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET SALON SEUDULLA VUONNA 2007 2 ESIPUHE Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioinnin avulla saadaan tutkittua tietoa matkailun taloudellisista

Lisätiedot

Pyhä-Luoston alueen matkailun talousvaikutukset vuonna 2011

Pyhä-Luoston alueen matkailun talousvaikutukset vuonna 2011 Pyhä-Luoston alueen matkailun talousvaikutukset vuonna 2011 FM Juho Isola Lapin yliopisto Kesäkuu 2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Käsitteet... 5 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto... 6 Matkailun tulovaikutukset...

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

MATKAILU PÄÄKAUPUNKI-SEUDULLA EUROT, YRITYKSET, MATKAILIJAT Toimialaraportti 2002-2007

MATKAILU PÄÄKAUPUNKI-SEUDULLA EUROT, YRITYKSET, MATKAILIJAT Toimialaraportti 2002-2007 MATKAILU PÄÄKAUPUNKI-SEUDULLA EUROT, YRITYKSET, MATKAILIJAT Toimialaraportti 2002-2007 3.12.2008 Culminatum Innovation ja Haaga-Perho tutkimuspalvelut Helsinki 2008 Matkailun kehitys pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006

Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Haaga-Perho

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351 Hannu Tuurii,, Arjja Korteslluoma,, Jaana Riintalla ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILIJATUTKIMUS V. 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013 Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Itä-Uusimaa matkailualueena 4 2.1. Eteläsuomalainen maakunta 4 2.2. Yleistä matkailusta 4 2.3. Tilastojen

Lisätiedot

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Tutkimuksia 3 / 2013 - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 3 / 2013 Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu-

Lisätiedot

Kuusamon aluetalousraportti

Kuusamon aluetalousraportti Tutkimuksia 1 / 2012 (toim.) - 2 - Kuusamon aluetalousraportti Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2012 Kuusamon aluetalousraportti (toim.) Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy 2012 Koillis-Suomen

Lisätiedot

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Timo Toivonen Hanna Ylätalo PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Sarja Keskustelua ja raportteja/ Series Discussion and Working Papers 12:2004 ISBN: 951-564-226-4

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Räätälöity Yritysprojekti Osapuolet: Aalto yliopisto ja Porvoon kaupunki Kevät 2015 Räätälöidyn yritysprojektin tekijät Laatijat Virpi Hytönen Opiskelija,

Lisätiedot

MATKAILUN JA VAPAA-AJAN ASUMISEN VAIKUTUKSET KAUPAN LIIKETILATARPEESEEN JA ELINKEINOIHIN UUDELLAMAALLA

MATKAILUN JA VAPAA-AJAN ASUMISEN VAIKUTUKSET KAUPAN LIIKETILATARPEESEEN JA ELINKEINOIHIN UUDELLAMAALLA MATKAILUN JA VAPAA-AJAN ASUMISEN VAIKUTUKSET KAUPAN LIIKETILATARPEESEEN JA ELINKEINOIHIN UUDELLAMAALLA Uudenmaan liiton julkaisuja E 143-214 Uudenmaan liiton julkaisuja E 143-214 ISBN 978-952-448-411-4

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

Tiivistelmä tutkimustuloksista

Tiivistelmä tutkimustuloksista Tiivistelmä tutkimustuloksista 10.4.2014 1. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Tämän Lappeenrannan lentoliikenteen taloudellisia vaikutuksia selvittävänä tutkimuksen on toteuttanut Wirma Lappeenranta Oy:n

Lisätiedot

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2012:11 Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU 13.11.2012 1(14) Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on mitata Helsingin sataman

Lisätiedot

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Tutkimuksia 2 / 2014 Tutkimuksia 2 / 2014 Naturpolis Kuusamo - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2014 Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö S u o m e n y m p ä r i s t ö 641 Suomen leirintämatkailun nykytila ja kehittämisnäkymät HELSINKI 2003........................... Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Suomen ympäristö 641 Alueidenkäytön

Lisätiedot

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa ISBN 978-951-40-2393-4 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

EUROVISION SONG CONTEST HELSINKI 2007 LAULUKILPAILUT YHTEISTYÖKUMPPANIEN JA YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA

EUROVISION SONG CONTEST HELSINKI 2007 LAULUKILPAILUT YHTEISTYÖKUMPPANIEN JA YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA EUROVISION SONG CONTEST HELSINKI 2007 LAULUKILPAILUT YHTEISTYÖKUMPPANIEN JA YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen ja Seppo Laakso tammikuu 2008 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 13/2006 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Maaseutumatkailu Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Maaseutumatkailu Toimialaraportti 15/2005 Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten

LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten välisestä yhteistyöstä Eija Kylmäniemi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot