E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKE"

Transkriptio

1 E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKE E-KIRJOJA TUTKITTU JAMKISSA JO LÄHES NELJÄ VUOTTA E-KIRJAT JA SÄHKÖINEN OPPIMATERIAALI OVAT LISÄÄNTYVÄSSÄ MÄÄRIN TULLEET VAIHTOEHTOISEKSI OPPIMATERIAALIKSI (ERITYISESTI KORVAAMAAN KURSSIKIRJA). KÄYTTÖLIITTYMÄT, HINNOITTELU, SISÄLTÖJEN SOPIVUUS JA MUUT KÄYTÄNTEET EIVÄT VIELÄ AINA VASTAA ASIAKKAIDEN TOIVEITA JA KÄYTTÖTARPEITA KOTIMAISTEN E-KIRJOJEN TARJONTA ON HYVIN SUPPEA Pirjo Pohjolainen 1

2 E-KIRJAT OPETUKSESSA Selvitys WSOYPro/Docendo-tuotteiden kustantamien Ellibs e- kirjojen käytöstä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Ellibs e-kirjat sopivat hyvin Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintojaksojen opetusmateriaaliksi ja ammattikorkeakouluopetukseen ja tukevat hyvin ammattikorkeakoulun pedagogiikkaa. E-kirja tuo selvästi etua opetustilanteisiin, vaikka tekninen kehittymättömyys ja epävarmuus rajoittavat vielä suuresti sen käyttöä. Pirjo Pohjolainen 2

3 E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKKEEN JATKO , 1. vaihe Ammattikorkeakoulun kirjasto pilotoi SanomaWsoykonserniin kuuluvan WSOYpro-verkkokirjapalvelun kirjoja. Pilotoinnin tavoitteena on kehittää eri tieteenalojen kotimaisia e-kirjoja vastaamaan yhä paremmin korkeakouluopiskelun tarpeita. E-kurssikirjojen valikoimaa täydennetään kirjaston asiakkaiden antaman palautteen perusteella. Pirjo Pohjolainen 3

4 E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKE Tavoitteena oli myös kehittää verkkokirjapalvelua yhdessä WSOYPron kanssa: - käyttöliittymä, esteettömyys - jakelu - hinnoittelumalli HYÖDYT Kaikki Suomen korkeakoulu- ja yliopistokirjastot Kustantaja Pirjo Pohjolainen 4

5 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ 1. KYSELY, KEVÄT 2008 Kolme opettajaa, 17 opiskelijaa testasivat WSOYPron verkkokirjoja neljällä opintojaksolla neljän koulutusohjelman - ohjelmistotekniikan, mediatekniikan, tietojenkäsittelyn ja liiketalouden opetuksessa. Opintojaksot olivat tietoverkot ja tietoturva, ohjelmointi, tietokannat ja digikuvaus. Kirjaston henkilökunnasta vastaajia oli 8, yhteensä vastaajia oli 28. Pirjo Pohjolainen 5

6 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ 1. KYSELY, KEVÄT 2008 Pirjo Pohjolainen 6

7 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Sanasto-sopimus: Sanasto ry on kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuksia hallinnoiva aatteellinen tekijänoikeusjärjestö. Järjestö palvelee kirjailijoita ja kääntäjiä tekijänoikeudellisissa asioissa sekä hallinnoi kirjallisuuden alan teoksiin liittyviä ns. jälkikäyttöoikeuksia. Kaikkia kirjavalikoimaan ehdotettu kirjoja ei ollut mahdollista saada johtuen juuri Sanasto-sopimuksesta. Pirjo Pohjolainen 7

8 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Vastasiko WSOYPron e-kirjan sisältö kurssin tavoitteita? Pirjo Pohjolainen 8

9 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖÖNOTTO Käyttäjätunnus-salasanasta IP-pohjaiseen: Lähes kaikki vastaajat kokivat käyttöönoton helpoksi ja selkeä ohjeistus sai kiitosta Positiivisena koettiin etäkäyttömahdollisuus: Käyttöönotto oli helppoa. Erityisen tärkeää on se, että kirjoja pystyy lukemaan myös kotikoneelta. Pirjo Pohjolainen 9

10 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Mitä esteitä ja ongelmia kohtasit verkkokirjan käytössä? Vastanneista (N=26) 12 ilmoitti, ettei kohdannut mitään ongelmia. Muutoin vastaukset käsittävät seuraavanlaisia ongelmia, esimerkiksi luettavuuteen, virheelliseen Kirjaudu ulos toimintoon, etäkäyttöön JAMKin verkon kautta ja siitä johtuneisiin latausongelmiin ja e-kirjan taittoasuun liittyviä asioita: Epäselvyyttä aiheuttivat kirjan otsikkosivut, joissa ei ollut mitään muuta tekstiä kuin kyseinen otsikko. - - Sisällysluettelon sulkeminen heittää suoraan kirjan alkuun; tärkeä ominaisuus olisi se, että sis.luettelon voi sulkea millä sivulla tahansa. Pirjo Pohjolainen 10

11 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Mielipide WSOYPron e-kirjoissa käytetystä tekniikasta, esimerkiksi kirjanmerkeistä, hakutoiminnoista, tulostuksesta ja sisällön jaottelusta: Ongelmallisena koettiin, ettei yksittäiseen kirjaan ollut suoraa linkkiä vaan ainoastaan e-kirjapalveluun, josta kirjan joutui uudestaan etsimään. Selkeämpää lukujaotusta, sisällysluetteloa ja kirjanmerkkisysteemiä toivottiin myös. Kirjanmerkkejä en osannut tehdä, kun painoin "Avaa kirjanmerkit" en huomannut mitään tapahtuvan - -. OK, tosin toivoisin että useammassa kirjassa olisi pitempiä lukuja. Jatkuva sivun vaihtaminen tökkii välistä. Hiukan kaipaan selkeämpää erittelyä sisällysluettelossa, kohdissa joissa alavalikoita. Pirjo Pohjolainen 11

12 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Missä pääasiassa käytät WSOYPron e-kirjoja? Pirjo Pohjolainen 12

13 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Kumpaa etäyhteyttä käytät? Pirjo Pohjolainen 13

14 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Muuttiko WSOYpron e-kirjan käyttö opiskelua/opetusta verrattuna normaaliin kurssiin tai kirjaan? Koehenkilöiden mielipiteet (N=22) jakaantuivat selvästi,: = ei muuttanut mitenkään (n=5) + nopea, helppokäyttöinen, luotettava tiedonlähde + hyvä opintojaksojen tuki- ja oheismateriaalina + hyvä hakuteoksena ja opintojen tukena + syventävää tietoa opintojakson tiettyyn osa-alueeseen + lisätietoa oppimateriaalin tueksi Helppo ja nopea tapa päästä kirjoihin käsiksi, ei tarvitse raahautua kirjastoon. Nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä. Ns. aina saatavilla. E-kirjoja tulee käytettyä opiskelun tukena normaalikirjoja enemmän ja mieluummin. E-kirjan vilkaisee läpi aika nopeasti ja siinä tulee hypittyä sisällössä enemmän kuin tavallisessa kirjassa. haku kirjan sisällöstä on hyvä. Pirjo Pohjolainen 14

15 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Hyvät ja huonot puolet: + käyttöliittymän keveys ja nopeus (HTML-tiedostomuoto) + 24/7 + hyvät ja selkeät hakutoiminnot + helppo kirjautumiskäytäntö + leikkaa-liitä toiminto -- lukeminen suoraan ruudulta -- jäsentämätön sisällysluettelo -- viittaaminen opetustilanteessa hankalaa -- huono taittoasu, epälooginen rakenne -- tuntui jopa epäluotettavalta lukea kirjaa jossa ei ole tarkkoja teijätietoja, ISBN-numeroa tai painosmerkintää/-vuotta. Ei hyvä asia, jos haluaa merkitä kirjan lähdeluetteloon. Vaikeutti myös kirjaston luettelointityötä. Pirjo Pohjolainen 15

16 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Ellibs vastaan WSOYPron e-kirja: Lähes kaikki vastaajat (N=19) kokivat WSOYPron e-kirjapalvelun käytettävyydeltään ja saatavuudeltaan paremmaksi. WSOYPron hyvinä puolina pidettiin sen nopeaa ja helppoa saatavuutta ilman erillistä kirjautumista sekä kirjan lataamista, mutta toki Ellibsin e- kirjoista löytyi myös hyviä puolia: Kummassakin hyvät ja huonot puolet. Wsoypron palvelua helpompi ja tehokkaampi käyttää opetustilanteessa, ellibsistä saa enemmän "kirjavaikutelman". Wsoypron palvelussa hyvä puoli se, että ei sidottu käyttäjämäärään. Pirjo Pohjolainen 16

17 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Vertaa opiskelua painetulla ja sähköisellä kirjalla. Oliko opiskelu Pirjo Pohjolainen 17

18 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Luopuisitko painetusta kirjasta, jos käytössäsi olisi e-kirja? Perinteinen kirja on lukuominaisuuksiltaan parempi, ei rasita silmiä, kulkee mukana kätevästi ja on ihmisystävällisempi. E-kirjan hyviksi ominaisuuksiksi mainittiin ekologisuus - luonto säästyy, paremmat hakuominaisuudet, sekä tietenkin hyvä saatavuus. Pirjo Pohjolainen 18

19 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Millaisena näet opiskelumateriaalin tulevaisuudessa? Pirjo Pohjolainen 19

20 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Kysymykseen, kuinka paljon noin 200-sivuinen e- kurssikirja saisi maksaa, 65,2 prosenttia vastaajista ilmoitti sopivaksi hinnaksi alle kymmenen euroa. Kysyttäessä koehenkilöiltä sitä, vaikuttiko e-kirjan saatavuus painetun kirjan hankintaan, vastasivat he pääsääntöisesti sen vaikuttavan siten, ettei kirjaston tarjoaman e-kirjan lisäksi ei ollut tarvetta hankkia omaa kirjaa. Noin puolet vastaajista (45,8 %) ilmoitti, ettei olisi hankkinut sitä kuitenkaan. Ainoastaan yksi vastaaja hankki painetun kirjan luettuaan ensin e-kirjan ja neljä vastaajaa ilmoitti hankkivansa kirjan joka tapauksessa. Pirjo Pohjolainen 20

21 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Avoin palaute: Kirjaston toiveet kohdistuivat kohtuuhintaiseen hinnoittelumalliin, käytön varmuuteen ja luotettavuuteen e-kirjan on oltava käytössä myös huomenna, kirja ei saa hävitä kesken kurssin. Myös tekniikan toimivuus, personoidut palvelut (mahdollisuus omaan kirjahyllyyn, merkintöihin) sekä mahdollisuus integroida e-kirja osaksi verkkokursseja muihin oppimisalustoihin ja valmiit viittaukset suoraan palvelusta olivat kirjaston tärkeimpiä toiveita. Etäkäyttö tunnistetuille jäsenille ja rajoittamaton yhtäaikaisten käyttäjien määrä mainittiin perusedellytyksenä e-kirjapalveluille tulevaisuudessa. Pirjo Pohjolainen 21

22 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Opiskelijoiden terveiset e-kirjapalveluille olivat kahdensuuntaisia: Way to go, hyvä systeemi!. Mielestäni e-kirjan käytön helppous, paremmuus tai huonommuus paperiseen on riippuvainen kirjan sisällöstä. Jotkut kirjat ovat parempia verkkokirjoina - jotkut taas eivät sovi verkkokirjoiksi ollenkaan. Pirjo Pohjolainen 22

23 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Testikäytöstä 45 e-kurssikirjan kokoelmaan Oikean hinnoittelumallin löytyminen Konsortiosopimus Pirjo Pohjolainen 23

24 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Kehitysehdotukset: Raportointimahdollisuus Counter Linkitysmahdollisuus suoraan kirjoihin eikä vain palvelun sivulle Viitetietojen automatisointimahdollisuus Palveluun nostettavien uusien/tulevien kirjojen parempi informointi Sisältömassan kasvattaminen muiden kustantajien tuotteilla Pirjo Pohjolainen 24

25 E-KIRJAT NÄKYVIKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI 2. KYSELY E-kirjat ja muut tiedonlähteet Pirjo Pohjolainen 25

26 Kyselyyn vastanneiden (N=46) joukko jakaantui seuraavasti: Koulutusohjelmat: tietojenkäsittely tietotekniikka hoitotyö logistiikka ohjelmistotekniikka YAMK yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kansainvälistyvän yritystoiminnan johtaminen High Tech Entrepreneurship Pirjo Pohjolainen 26

27 KUINKA HYVIN E-KIRJA TUKEE OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEITA? Ainoastaan opettajille suunnattuun kysymykseen, kuinka hyvin e-kirja mielestäsi tukee opetussuunnitelman tavoitteita, ilmeni vastauksissa (n=8) hajontaa: neljän vastaajan mielestä e-kirja tukee hyvin tai erittäin hyvin opetussuunnitelman tavoitteita, yhden vastaajan mielestä e-kirja ei sinällään tue OPSin tavoitteita, mutta e-kirja antaa paremman mahdollisuuden etsiä tietoa esimerkiksi tietyllä hakusanalla. Pirjo Pohjolainen 27

28 KUINKA HYVIN E-KIRJA TUKEE OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEITA? Plussat 24/7 saatavuus (verkkokurssit ja etäopiskelu) Tehtävä- ja lisämateriaalina Miinukset Suppea tarjonta ei kaikilta aihealueilta Osittain vanhentunut aineisto Jos e-kirja on hyvin saatavilla, käytän sitä opetuksessa sellaisenaan ottamalla luennoilla esille aiheeseen liittyviä asioita. E-kirja on hyvä, jos se myös tarjoaa haluamani tiedon. Jotkut IT-alan kirjat esim. IT-Infossa ovat jo vanhoja joidenkin asioiden osalta ja se vaikeuttaa asian esittämistä, koska on etsittävä uusin tieto jostakin toisesta lähteestä. Kokonaisuutena ottaen kohtuullisen hyvin tukee. Pirjo Pohjolainen 28

29 KUINKA HYVIN TUNNET JAMK:IN E-KIRJAPALVELUITA? Jokin muu : Standardit Pirjo Pohjolainen 29

30 Pirjo Pohjolainen 30

31 E-KIRJAPALVELUIDEN LUOTETTAVUUS JA KÄYTETTÄVYYS - NELIKENTTÄANALYYSI Pirjo Pohjolainen 31

32 E-KIRJAPALVELUIDEN LUOTETTAVUUS JA KÄYTETTÄVYYS 1,00 1,79 = HUONO, 1,80 2,59 = VÄLTTÄVÄ, 2,60 3,39 = EI HYVÄ EIKÄ HUONO, 3,40 4,19 = HYVÄ, 4,20 5,00 =ERINOMAINEN Luotettavuus erinomainen Kirjaston henkilökunta: - Juridiikkaonline (ka 4,5) - Ministeriöiden julkaisut (ka 4,5) - Safari (ka 4,2) Opettajat: - Ministeriöiden julkaisut (ka 4,33) - Safari (ka 4,33) Opiskelijat - Juridiikkaonline (ka 5) - Palkkahallinnon käsikirja (ka 5) - Open access -kirjat (ka 5) - Safari (ka 5) - Suomen kielioppi (ka 5) Luotettavuus välttävän ja hyvän välillä Kirjaston henkilökunta: - Google books (ka 2,33) - IT info (ka 3) - Wsoypron verkkokirjat (ka 3,40) HUOM! Opettajat: - Open access kirjat t (ka 3,55) - Google books (ka 3,67) - IT info (ka 3,67) Opiskelijat - IT info (ka 3) - Metodologia (ka 3,50) - MyiLibrary (3,50) Pirjo Pohjolainen 32

33 E-KIRJAPALVELUIDEN LUOTETTAVUUS JA KÄYTETTÄVYYS 1,00 1,79 = HUONO, 1,80 2,59 = VÄLTTÄVÄ, 2,60 3,39 = EI HYVÄ EIKÄ HUONO, 3,40 4,19 = HYVÄ, 4,20 5,00 =ERINOMAINEN Käytettävyys erinomainen Kirjaston henkilökunta: - Immateriaalioikeuden perusteet (ka 4,5) - Suomen kielioppi (ka 4,5) Opettajat: - Wsoypron verkkokirjat (ka 4,25) Opiskelijat - Palkkahallinnon käsikirja (ka 5) - Open access -kirjat (ka 5) - Suomen kielioppi (ka 5) Käytettävyys välttävän ja ei hyvän eikä huonon välillä Kirjaston henkilökunta: - Ellibs (ka 2,33) - IT info (ka 3) Opettajat: - Juridiikkaonline (ka 3) - VTT:n julkaisut (ka 3) - Ministeriöiden julkaisut (ka 3) Opiskelijat - Projektitoiminnon opintomateriaalit (ka 2) - Metodologia (ka 2) Pirjo Pohjolainen 33

34 MISTÄ SAAT TIEDON E-KIRJOISTA? Vastausvaihto, muualta: sisäinen tiedotus. Opiskelijat: ensisijaisesti tieto opettajalta, ohjaajalta tai tutorilta tai kirjaston tiedonhankinnan opetuksesta (53,13 %) sekä luennolta (28,13 %). Pirjo Pohjolainen 34

35 Pirjo Pohjolainen 35

36 Pirjo Pohjolainen 36

37 OPISKELUSSA, OPETUKSESSA JA TUTKIMUKSESSA KÄYTETTYJEN AINEISTOJEN LUOTETTAVUUS 1,00 1,79 = HUONO, 1,80 2,59 = VÄLTTÄVÄ, 2,60 3,39 = EI HYVÄ EIKÄ HUONO, 3,40 4,19 = HYVÄ, 4,20 5,00 =ERINOMAINEN Luotettavuus erinomainen Kirjaston henkilökunta painetut kirjat, painetut hakuteokset ja sanakirjat, e-kurssikirjat, painetut kurssikirjat, painetut lehdet (ka 4,33) Opettajat: e-kirjat, painetut kirjat, elektroniset hakuteokset, sanakirjat (esim. MOT) (ka 4,63) painetut kurssikirjat (ka 4,57) painetut hakuteokset ja sanakirjat ja e- kurssikirjat (ka 4,5) Äänikirjat (ka 4,4) Opiskelijat painetut kirjat (ka 4,5) painetut hakuteokset ja sanakirjat (ka 4,4) - Painetut kurssikirjat (ka 4,35) - e-kurssikirjat (ka 4,31) elektroniset hakuteokset, sanakirjat (esim. MOT) (ka 4,21) Luotettavuus välttävän ja hyvän välillä Kirjaston henkilökunta: henkilökohtaiset www-sivut (ka 1,83) Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms.) (ka 1,83) Google ja muut hakukoneet (ka 2,50) Wikipedia (ka 2,33) Opettajat: Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms.) (ka 2,14) Blogit ja wikit (ka 2,86) Wikipedia (ka 2,88) Opiskelijat Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms. (ka 2) henkilökohtaiset www-sivut ( ka 2,15) Blogit ja wikit (ka 2,38) Pirjo Pohjolainen 37

38 Ka Opisk. Ope Kirjasto Pirjo Pohjolainen 38

39 Käytettävyys erinomainen Kirjaston henkilökunta painetut kirjat, elektroniset hakuteokset, sanakirjat (esim. MOT) ja painetut kurssikirjat (ka 4,5) painetut hakuteokset ja sanakirjat, painetut lehdet, painetut sanomalehdet (ka 4,33) Opettajat: OPISKELUSSA, OPETUKSESSA JA TUTKIMUKSESSA KÄYTETTYJEN AINEISTOJEN KÄYTETTÄVYYS 1,00 1,79 = HUONO, 1,80 2,59 = VÄLTTÄVÄ, 2,60 3,39 = EI HYVÄ EIKÄ HUONO, 3,40 4,19 = HYVÄ, 4,20 5,00 Google Scholar (ka 4,5) painetut kurssikirjat (ka 4,33) Google ja muut hakukoneet (4,25) Opiskelijat painetut kirjat (ka 4,32) elektroniset hakuteokset, sanakirjat (esim. MOT) (ka 4,25) =ERINOMAINEN Käytettävyys välttävästä ei hyvään eikä huonoon Kirjaston henkilökunta: henkilökohtaiset www-sivut (ka 2,40) Podcastit, äänikirjat (2,5) Optima, yritysten www-sivut (ka 2,80) Opettajat: Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms.) (ka 2,5) Optima (ka 2,67) Äänikirjat (ka 2,80) Opiskelijat podcastit (2,92) Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms. (ka 3) Äänikirjat (ka 3,08) Pirjo Pohjolainen 39

40 Ka Opisk. Ope Kirjasto Pirjo Pohjolainen 40

41 MISTÄ TIEDÄT/PÄÄTTELET, ETTÄ AINEISTO ON LUOTETTAVA? Pirjo Pohjolainen 41

42 MISTÄ TIEDÄT/PÄÄTTELET, ETTÄ AINEISTO ON LUOTETTAVA? Avoimet vastaukset: Kirjaston henkilökunta painotti informaatiolukutaitoa, tiedontuottajan varmennettua luotettavuutta sekä lausuntoja alan asiantuntijoilta. Opettajien mielestä normaali lähdekritiikki toimii, tekijä on tunnettu ja kirjoitus laadittu ammattitaidolla tai tieto on valmistajan toimittajaa tai ainakin yhteistyössä valmistajan kanssa tehtyä, myös tiedontuottajan luotettavuus on voitava varmistaa (organisaatio, tekijä). Opiskelijat luottavat myös asiantuntijan tuottamaan tietoon: aineiston tekijä on muuten yleisesti tunnettu ja arvostettu, aineisto on vertaisarvioitu. Muita opiskelijoiden vastauksia olivat: oma arvio, en välitä mistä lähteestä tieto on peräisin, jos useammasta eri lähteestä saa suurin piirtein saman informaation. Pirjo Pohjolainen 42

43 Pirjo Pohjolainen 43

44 Pirjo Pohjolainen 44

45 Vastauksena kysymykseen mikä muu tekisi e- kirjoista sopivampia opintoihin, opetukseen ja tutkimukseen oli esimerkiksi kirjan lataaminen omalle työasemalle offline-tilassa luettavaksi, helpompi ja nopeampi selattavuus, saatavuus ja käytön helppous: -- Aina kun saa ajatuksen, että katsonpa sähköiseltä puolelta, niin jokin hankaloittaa homman niin, että se kaatuu. Pirjo Pohjolainen 45

46 Enemmän e-kirjoja omasta aihealueestani kysymyksen avoimeen vastausvaihtoehtoon tuli paljon ehdotuksia eri aihealueista: Tiedonhankinnasta ja yrittäjyydestä Musiikkiala Music ja media management, studiotekniikka, Mac Testaus, Projektinhallinta Digikuvaus, kuvankäsittely, soveltava tietojenkäsittely Optimointi ja simulointi, Kuljetusala, Varastointi ja Materiaalinkäsittely Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoito menetelmäkirjallisuus, ratkaisukeskeinen psykoterapia psykoedukaatio *motivoiva haastattelu *mini-interventio IT-palvelun hallinnasta ebusiness, ohjelmistotuotanto, johtamisen perusteet Opinnäytetyötä tukevaa kirjallisuutta, esim. tutki ja kirjoita taloushallinto, verotus liiketoiminnan osa-alueet suomeksi Mielestäni niitä on jo aika kattavasti, mutta ehkä enemmän pitäisi olla suomen kielisinä. value chains in business, viestintä ajantasaiset tietotekniikka- ja ohjelmointikirjat tietotekniikka Taloushallinnosta Pirjo Pohjolainen 46

47 Pirjo Pohjolainen 47

48 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? + hyvät hakutoiminnot e-kirjojen riippumattomuus ajasta ja paikasta - lukeminen näytöltä e-kirjojen vielä suppea kotimaisen aineiston osuus Pirjo Pohjolainen 48

49 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? Opiskelijat pääsääntöisesti pitävät e-kirjoja hyvinä ja opetusta tukevina niiden helppokäyttöisyyden ja hyvän saatavuuden vuoksi: e-kirjoista saa nopeasti tarvitsemansa informaation luotettavasta lähteestä, harjoitustyötä ja opinnäytettä varten ei tarvitse hakea kirjastosta vinoa pinoa aineistoa vaan e-kirjoista voi poimia tarvitsemansa tiedon osan. Ja kun kerran on oppinut käyttämään e-kirjaa, kynnys käyttää uudelleen on madaltunut. Toisaalta opiskelijat kokevat, että haku on vaikeaa koska ei ole yhtä paikkaa, josta voisi hakea mitä vaan (jos ei tiedä minkä palvelun alla ko kirja on). Pirjo Pohjolainen 49

50 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? Opiskelijat kuitenkin pitävät nykyistä kehityssuuntaa hyvänä vaihtoehtona painettujen kirjojen rinnalla. Toisin sanoen pitää olla mahdollisuus valita e-kirjan ja paperisen kirjan välillä: Paperiversion on edelleen helpompi käsitellä, koska sitä voi plärätä nopeasti. Se on käsissä vain paljon yksinkertaisempi ja helpompi käsitellä. Opiskelijoiden kommenteissa on toive e-kirjojen edelleen lisäämisestä oppimateriaalitarjontaan ja he myös toivoivat opettajien mainostavan selkeämmin kursseille sopivista e- kirjoista ja kiinnittävän enemmän huomiota e-kirjojen integrointiin opetuksessa: - opettajat voisivat antaa enemmän linkkejä ja suositella opintojaksoihin soveltuvia e-materiaaleja - tähän mennessä vain yhdellä opintojaksolla on annettu suositus e- materiaalista! - kuitenkin harkiten, jottei materiaalin määrä kasva liian suureksi, opettaja voisi rajata suositustaan tiettyihin lukuihin jne. Pirjo Pohjolainen 50

51 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? Myös opettajat kokevat e-kirjat opetusta tukeviksi vaikka erilaiset rajoitukset ja tekniset ongelmat vielä rajoittavat käyttöä. Mikäli rajoituksista päästäisiin eroon, e-kirjojen käyttö olisi huomattavasti sujuvampaa. Opettajat kuitenkin kokevat e-kirjojen etäkäyttömahdollisuuden hyväksi opiskelijoiden kannalta. Lisäksi opettajat toivovat lisää tietoa e-kirjojen käyttömahdollisuuksista ja hyvistä käytänteistä, esimerkiksi infohetki kokouksessa tai kirjasto voisi järjestää koulutusiltapäivän kirjastossa, jossa kerrotaan e-kirjojen hyvistä käyttökokemuksista (vertaisoppiminen). Opettajien positiivisen palautteen voisi tiivistää erään opettajan kommenttiin: e-kirjoissa on tulevaisuus! Pirjo Pohjolainen 51

52 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? kaikkien vastaajaryhmien mielestä e-kirjat ovat oiva apu opinnoissa, opetuksessa ja tutkimuksessa, jos vain rajoituksista päästäisiin eroon: ei rajoituksia selaamisessa, yhtäaikaisessa käytössä, etäkäytössä, myös toimiva käyttöliittymä, e-kirjojen haku vain yhdestä paikasta, integrointi muihin järjestelmiin, kuten oppimisympäristö Optimaan ja Web 2.0 sovelluksiin pitäisi olla kunnossa! Pirjo Pohjolainen 52

53 E-KIRJOJEN NÄKYVYYDEN PARANTAMINEN - E-kirjat näkyviksi käyttö käteväksi hanke - Ohjeistukset - Metatiedot (Nelli) - Yksittäiset e-kirjat Nelliin (purettu paketteja) - Luettelointi kirjastotietokantaan (ebrary) - Tiedonhankinnan opetus ja tietoiskut - Näkyvyys www-sivuilla, etusivut - Markkinointi ja tiedotus - E-KIRJAPÄIVÄ TOUKOKUUSSA! Pirjo Pohjolainen 53

54 E-KIRJOJEN NÄKYVYYDEN PARANTAMINEN Maaliskuun kirjavinkki: Immateriaalioikeuden perusteet Juridica.fi on Talentum-kustantamon ja Suomen Lakimiesliiton yhdessä julkaisema verkkokirjapalvelu, jonka yksi tärkeä kohderyhmä ovat työelämän asiantuntijat. Juridicasta löydät kirjan Immateriaalioikeuden perusteet: Haarman, Pirkko-Liisa & Mansala, Marja-Leena Immateriaalioikeuden perusteet. Helsinki: Talentum. Kirjan tiedot JaNet-tietokannassa Kirja on hyödyllinen, kun etsit tietoa tekijänoikeudesta sekä patenteista, malleista ja tavaramerkeistä. Lue kirjaa JAMKin verkossa JAMKin tiloissa tai etäkäyttöyhteydellä JAMKin verkossa. Valitse Kirjaudu sisään -linkki aukeavalta www-sivulta. Sivuja voi tulostaa yksi kerrallaan. Lisätietoja: Pirjo Pohjolainen, kirjastonhoitaja, , Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto Pirjo Pohjolainen 54

55 E-KIRJOJEN KÄYTETTÄVYYDEN PARANTAMINEN Etäkäyttö aineistoihin EZProxaus yksittäisiin e-kirjoihin (ei WSOYPro) Ebraryn kirjat Opacin kautta Anni-palvelin selainpohjaiseksi Käyttöoikeuksien ja rajoituksien saatavuus Etäkäytettävän aineiston Nellin linkin lisääminen esim. opettajan opetusmateriaaleihin, ohje Zotero viitteidenhallintajärjestelmä Pirjo Pohjolainen 55

56 OPETTAJA VALITSE KURSSIKIRJAKSI E-KURSSIKIRJA! Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjastonjohtajan Antti Seppäsen toiveena on, että tulevaisuudessa kirjasto voisi tarjota kurssivaatimuksissa olevia kirjoja mahdollisimman laajasti elektronisina versioina. Vauhdittaakseen toiveen toteutumista kirjasto teki huhtikuussa 2009 sopimuksen Dawsonera e-kirjapalvelun kanssa. E-kirjapalvelu sisältää lähes e-kirjaa esikatseluoikeuksilla. Opettajat ja opiskelijat voivat tehdä hankintaehdotuksia Dawsoneran e-kirjoista. Palvelu toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkossa Shibboleth-tunnistuksella, myös etäkäyttö on mahdollista Pirjo Pohjolainen 56

57 Esimerkki Ezproxatusta e-kirjasta (WSOYPro) aspx?navi=omat-sisallot&section=books Pirjo Pohjolainen 57

58 SOSIAALINEN MEDIA Viteli (2009): Opetuksen on mukauduttava sosiaalisen median tarpeisiin: opetuksen tulee olla ketterää, muunneltavaa ja virtuaalista! Opetuksen muuttuessa yhteisöllisemmäksi pitää opetus- ja opiskelumateriaalienkin tukea uutta oppimistapaa, esimerkiksi blogeja ja wikejä! Tiedonlähteet vuonna 2020? Pirjo Pohjolainen 58

59 LÄHTEET Pohjolainen, P E-kirjat opetuksessa. Kehittämishankeraportti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Viitattu https://oa.doria.fi/handle/10024/6674. Pohjolainen, P E-kirjat näkyviksi ja käyttö käteväksi. Opinnäytetyö, ylempi AMK-tutkinto. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketalous. Vielä julkaisematon. Viteli, J Huominen on täällä tänään. Luentomateriaali Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa järjestetyssä futuristisen pedagogiikan työpajassa Pirjo Pohjolainen 59

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 1 LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 2007 1. Lomakekyselyn tulokset... 3 2. Teemahaastatteluiden tulokset... 38 3. Johtopäätökset... 49 2 3 1. Lomakekyselyn

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta Pirjo Rautianen / Moguli pr 1 Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta -tutkimuksen on ideoinut ja toteuttanut uusmediatutkija, FM Pirjo

Lisätiedot

Monimuoto-opetus tietoverkoissa Virtuaaliset oppimisympäristöt ja verkkopedagogiikka

Monimuoto-opetus tietoverkoissa Virtuaaliset oppimisympäristöt ja verkkopedagogiikka Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu Monimuoto-opetus tietoverkoissa Virtuaaliset oppimisympäristöt ja verkkopedagogiikka Kasvatustieteen cum laude -opinnot

Lisätiedot

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Johanna Riikonen Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Pro gradu -tutkielma Elokuu 2006

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Oulun yliopisto Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Informaatiotutkimuksen pro gradu tutkielma Oulu 2006 Tiivistelmä opinnäytetyöstä Laitos

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä

Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä Jaana Ojala - Heli Pakonen Proseminaariesitelmä 18.9.

Lisätiedot

Kompassi. Opas tiedonhallinnan perusteisiin

Kompassi. Opas tiedonhallinnan perusteisiin Kompassi Opas tiedonhallinnan perusteisiin Copyright Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu 2006 2/32 isältö: Kompassi: opas tiedonhallinnan perusteisiin Tervetuloa!... 4 Tervetuloa tiedon haastavaan maailmaan!...4

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

scifistien tiedonhankinta

scifistien tiedonhankinta scifistien tiedonhankinta Leila Paananen Jotkut Spinin lukijat saattavat muistaa viime kesänä muun muassa sähköpostilistoilla kiertäneen pyynnön osallistua nettikyselyyn, jossa kartoitettiin sitä, miten

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA

Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA Jonna Jämsä Opinnäytetyö Kevät 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen Merja Timonen Taito Lappi ry Maaliskuu 2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Käsityön opetus Suomessa... 4

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET

VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET VNK:n VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET tammi/helmikuu 2007 Liite Työryhmäjärjestelmien pilotointiraporttiin 7.3.2007 1. Mitä käyttäjäryhmää edustat? Valitse kaikki

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta

Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta Jarno Kuusela Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

University of Joensuu 2002 Opetusteknologiakeskuksen selosteita Bulletins of Educational Technology Centre Esko Kähkönen (toim.) Projektina verkko-oppiminen Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7 Risut ja ruusut Ammattikorkeakoulukirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyn loppuraportti Jyrki Ollikainen - Janne Suhonen

Lisätiedot

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen.

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen. HUMANISTI NEN T IEDEKUNTA Koulutustoimikunta Pöytäkirja aika: 4.4.13 klo 12.1 13.42 paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo Jantunen,

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot