E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKE"

Transkriptio

1 E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKE E-KIRJOJA TUTKITTU JAMKISSA JO LÄHES NELJÄ VUOTTA E-KIRJAT JA SÄHKÖINEN OPPIMATERIAALI OVAT LISÄÄNTYVÄSSÄ MÄÄRIN TULLEET VAIHTOEHTOISEKSI OPPIMATERIAALIKSI (ERITYISESTI KORVAAMAAN KURSSIKIRJA). KÄYTTÖLIITTYMÄT, HINNOITTELU, SISÄLTÖJEN SOPIVUUS JA MUUT KÄYTÄNTEET EIVÄT VIELÄ AINA VASTAA ASIAKKAIDEN TOIVEITA JA KÄYTTÖTARPEITA KOTIMAISTEN E-KIRJOJEN TARJONTA ON HYVIN SUPPEA Pirjo Pohjolainen 1

2 E-KIRJAT OPETUKSESSA Selvitys WSOYPro/Docendo-tuotteiden kustantamien Ellibs e- kirjojen käytöstä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Ellibs e-kirjat sopivat hyvin Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintojaksojen opetusmateriaaliksi ja ammattikorkeakouluopetukseen ja tukevat hyvin ammattikorkeakoulun pedagogiikkaa. E-kirja tuo selvästi etua opetustilanteisiin, vaikka tekninen kehittymättömyys ja epävarmuus rajoittavat vielä suuresti sen käyttöä. Pirjo Pohjolainen 2

3 E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKKEEN JATKO , 1. vaihe Ammattikorkeakoulun kirjasto pilotoi SanomaWsoykonserniin kuuluvan WSOYpro-verkkokirjapalvelun kirjoja. Pilotoinnin tavoitteena on kehittää eri tieteenalojen kotimaisia e-kirjoja vastaamaan yhä paremmin korkeakouluopiskelun tarpeita. E-kurssikirjojen valikoimaa täydennetään kirjaston asiakkaiden antaman palautteen perusteella. Pirjo Pohjolainen 3

4 E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKE Tavoitteena oli myös kehittää verkkokirjapalvelua yhdessä WSOYPron kanssa: - käyttöliittymä, esteettömyys - jakelu - hinnoittelumalli HYÖDYT Kaikki Suomen korkeakoulu- ja yliopistokirjastot Kustantaja Pirjo Pohjolainen 4

5 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ 1. KYSELY, KEVÄT 2008 Kolme opettajaa, 17 opiskelijaa testasivat WSOYPron verkkokirjoja neljällä opintojaksolla neljän koulutusohjelman - ohjelmistotekniikan, mediatekniikan, tietojenkäsittelyn ja liiketalouden opetuksessa. Opintojaksot olivat tietoverkot ja tietoturva, ohjelmointi, tietokannat ja digikuvaus. Kirjaston henkilökunnasta vastaajia oli 8, yhteensä vastaajia oli 28. Pirjo Pohjolainen 5

6 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ 1. KYSELY, KEVÄT 2008 Pirjo Pohjolainen 6

7 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Sanasto-sopimus: Sanasto ry on kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuksia hallinnoiva aatteellinen tekijänoikeusjärjestö. Järjestö palvelee kirjailijoita ja kääntäjiä tekijänoikeudellisissa asioissa sekä hallinnoi kirjallisuuden alan teoksiin liittyviä ns. jälkikäyttöoikeuksia. Kaikkia kirjavalikoimaan ehdotettu kirjoja ei ollut mahdollista saada johtuen juuri Sanasto-sopimuksesta. Pirjo Pohjolainen 7

8 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Vastasiko WSOYPron e-kirjan sisältö kurssin tavoitteita? Pirjo Pohjolainen 8

9 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖÖNOTTO Käyttäjätunnus-salasanasta IP-pohjaiseen: Lähes kaikki vastaajat kokivat käyttöönoton helpoksi ja selkeä ohjeistus sai kiitosta Positiivisena koettiin etäkäyttömahdollisuus: Käyttöönotto oli helppoa. Erityisen tärkeää on se, että kirjoja pystyy lukemaan myös kotikoneelta. Pirjo Pohjolainen 9

10 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Mitä esteitä ja ongelmia kohtasit verkkokirjan käytössä? Vastanneista (N=26) 12 ilmoitti, ettei kohdannut mitään ongelmia. Muutoin vastaukset käsittävät seuraavanlaisia ongelmia, esimerkiksi luettavuuteen, virheelliseen Kirjaudu ulos toimintoon, etäkäyttöön JAMKin verkon kautta ja siitä johtuneisiin latausongelmiin ja e-kirjan taittoasuun liittyviä asioita: Epäselvyyttä aiheuttivat kirjan otsikkosivut, joissa ei ollut mitään muuta tekstiä kuin kyseinen otsikko. - - Sisällysluettelon sulkeminen heittää suoraan kirjan alkuun; tärkeä ominaisuus olisi se, että sis.luettelon voi sulkea millä sivulla tahansa. Pirjo Pohjolainen 10

11 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Mielipide WSOYPron e-kirjoissa käytetystä tekniikasta, esimerkiksi kirjanmerkeistä, hakutoiminnoista, tulostuksesta ja sisällön jaottelusta: Ongelmallisena koettiin, ettei yksittäiseen kirjaan ollut suoraa linkkiä vaan ainoastaan e-kirjapalveluun, josta kirjan joutui uudestaan etsimään. Selkeämpää lukujaotusta, sisällysluetteloa ja kirjanmerkkisysteemiä toivottiin myös. Kirjanmerkkejä en osannut tehdä, kun painoin "Avaa kirjanmerkit" en huomannut mitään tapahtuvan - -. OK, tosin toivoisin että useammassa kirjassa olisi pitempiä lukuja. Jatkuva sivun vaihtaminen tökkii välistä. Hiukan kaipaan selkeämpää erittelyä sisällysluettelossa, kohdissa joissa alavalikoita. Pirjo Pohjolainen 11

12 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Missä pääasiassa käytät WSOYPron e-kirjoja? Pirjo Pohjolainen 12

13 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Kumpaa etäyhteyttä käytät? Pirjo Pohjolainen 13

14 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Muuttiko WSOYpron e-kirjan käyttö opiskelua/opetusta verrattuna normaaliin kurssiin tai kirjaan? Koehenkilöiden mielipiteet (N=22) jakaantuivat selvästi,: = ei muuttanut mitenkään (n=5) + nopea, helppokäyttöinen, luotettava tiedonlähde + hyvä opintojaksojen tuki- ja oheismateriaalina + hyvä hakuteoksena ja opintojen tukena + syventävää tietoa opintojakson tiettyyn osa-alueeseen + lisätietoa oppimateriaalin tueksi Helppo ja nopea tapa päästä kirjoihin käsiksi, ei tarvitse raahautua kirjastoon. Nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä. Ns. aina saatavilla. E-kirjoja tulee käytettyä opiskelun tukena normaalikirjoja enemmän ja mieluummin. E-kirjan vilkaisee läpi aika nopeasti ja siinä tulee hypittyä sisällössä enemmän kuin tavallisessa kirjassa. haku kirjan sisällöstä on hyvä. Pirjo Pohjolainen 14

15 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Hyvät ja huonot puolet: + käyttöliittymän keveys ja nopeus (HTML-tiedostomuoto) + 24/7 + hyvät ja selkeät hakutoiminnot + helppo kirjautumiskäytäntö + leikkaa-liitä toiminto -- lukeminen suoraan ruudulta -- jäsentämätön sisällysluettelo -- viittaaminen opetustilanteessa hankalaa -- huono taittoasu, epälooginen rakenne -- tuntui jopa epäluotettavalta lukea kirjaa jossa ei ole tarkkoja teijätietoja, ISBN-numeroa tai painosmerkintää/-vuotta. Ei hyvä asia, jos haluaa merkitä kirjan lähdeluetteloon. Vaikeutti myös kirjaston luettelointityötä. Pirjo Pohjolainen 15

16 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Ellibs vastaan WSOYPron e-kirja: Lähes kaikki vastaajat (N=19) kokivat WSOYPron e-kirjapalvelun käytettävyydeltään ja saatavuudeltaan paremmaksi. WSOYPron hyvinä puolina pidettiin sen nopeaa ja helppoa saatavuutta ilman erillistä kirjautumista sekä kirjan lataamista, mutta toki Ellibsin e- kirjoista löytyi myös hyviä puolia: Kummassakin hyvät ja huonot puolet. Wsoypron palvelua helpompi ja tehokkaampi käyttää opetustilanteessa, ellibsistä saa enemmän "kirjavaikutelman". Wsoypron palvelussa hyvä puoli se, että ei sidottu käyttäjämäärään. Pirjo Pohjolainen 16

17 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Vertaa opiskelua painetulla ja sähköisellä kirjalla. Oliko opiskelu Pirjo Pohjolainen 17

18 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Luopuisitko painetusta kirjasta, jos käytössäsi olisi e-kirja? Perinteinen kirja on lukuominaisuuksiltaan parempi, ei rasita silmiä, kulkee mukana kätevästi ja on ihmisystävällisempi. E-kirjan hyviksi ominaisuuksiksi mainittiin ekologisuus - luonto säästyy, paremmat hakuominaisuudet, sekä tietenkin hyvä saatavuus. Pirjo Pohjolainen 18

19 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Millaisena näet opiskelumateriaalin tulevaisuudessa? Pirjo Pohjolainen 19

20 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Kysymykseen, kuinka paljon noin 200-sivuinen e- kurssikirja saisi maksaa, 65,2 prosenttia vastaajista ilmoitti sopivaksi hinnaksi alle kymmenen euroa. Kysyttäessä koehenkilöiltä sitä, vaikuttiko e-kirjan saatavuus painetun kirjan hankintaan, vastasivat he pääsääntöisesti sen vaikuttavan siten, ettei kirjaston tarjoaman e-kirjan lisäksi ei ollut tarvetta hankkia omaa kirjaa. Noin puolet vastaajista (45,8 %) ilmoitti, ettei olisi hankkinut sitä kuitenkaan. Ainoastaan yksi vastaaja hankki painetun kirjan luettuaan ensin e-kirjan ja neljä vastaajaa ilmoitti hankkivansa kirjan joka tapauksessa. Pirjo Pohjolainen 20

21 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Avoin palaute: Kirjaston toiveet kohdistuivat kohtuuhintaiseen hinnoittelumalliin, käytön varmuuteen ja luotettavuuteen e-kirjan on oltava käytössä myös huomenna, kirja ei saa hävitä kesken kurssin. Myös tekniikan toimivuus, personoidut palvelut (mahdollisuus omaan kirjahyllyyn, merkintöihin) sekä mahdollisuus integroida e-kirja osaksi verkkokursseja muihin oppimisalustoihin ja valmiit viittaukset suoraan palvelusta olivat kirjaston tärkeimpiä toiveita. Etäkäyttö tunnistetuille jäsenille ja rajoittamaton yhtäaikaisten käyttäjien määrä mainittiin perusedellytyksenä e-kirjapalveluille tulevaisuudessa. Pirjo Pohjolainen 21

22 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Opiskelijoiden terveiset e-kirjapalveluille olivat kahdensuuntaisia: Way to go, hyvä systeemi!. Mielestäni e-kirjan käytön helppous, paremmuus tai huonommuus paperiseen on riippuvainen kirjan sisällöstä. Jotkut kirjat ovat parempia verkkokirjoina - jotkut taas eivät sovi verkkokirjoiksi ollenkaan. Pirjo Pohjolainen 22

23 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Testikäytöstä 45 e-kurssikirjan kokoelmaan Oikean hinnoittelumallin löytyminen Konsortiosopimus Pirjo Pohjolainen 23

24 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Kehitysehdotukset: Raportointimahdollisuus Counter Linkitysmahdollisuus suoraan kirjoihin eikä vain palvelun sivulle Viitetietojen automatisointimahdollisuus Palveluun nostettavien uusien/tulevien kirjojen parempi informointi Sisältömassan kasvattaminen muiden kustantajien tuotteilla Pirjo Pohjolainen 24

25 E-KIRJAT NÄKYVIKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI 2. KYSELY E-kirjat ja muut tiedonlähteet Pirjo Pohjolainen 25

26 Kyselyyn vastanneiden (N=46) joukko jakaantui seuraavasti: Koulutusohjelmat: tietojenkäsittely tietotekniikka hoitotyö logistiikka ohjelmistotekniikka YAMK yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kansainvälistyvän yritystoiminnan johtaminen High Tech Entrepreneurship Pirjo Pohjolainen 26

27 KUINKA HYVIN E-KIRJA TUKEE OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEITA? Ainoastaan opettajille suunnattuun kysymykseen, kuinka hyvin e-kirja mielestäsi tukee opetussuunnitelman tavoitteita, ilmeni vastauksissa (n=8) hajontaa: neljän vastaajan mielestä e-kirja tukee hyvin tai erittäin hyvin opetussuunnitelman tavoitteita, yhden vastaajan mielestä e-kirja ei sinällään tue OPSin tavoitteita, mutta e-kirja antaa paremman mahdollisuuden etsiä tietoa esimerkiksi tietyllä hakusanalla. Pirjo Pohjolainen 27

28 KUINKA HYVIN E-KIRJA TUKEE OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEITA? Plussat 24/7 saatavuus (verkkokurssit ja etäopiskelu) Tehtävä- ja lisämateriaalina Miinukset Suppea tarjonta ei kaikilta aihealueilta Osittain vanhentunut aineisto Jos e-kirja on hyvin saatavilla, käytän sitä opetuksessa sellaisenaan ottamalla luennoilla esille aiheeseen liittyviä asioita. E-kirja on hyvä, jos se myös tarjoaa haluamani tiedon. Jotkut IT-alan kirjat esim. IT-Infossa ovat jo vanhoja joidenkin asioiden osalta ja se vaikeuttaa asian esittämistä, koska on etsittävä uusin tieto jostakin toisesta lähteestä. Kokonaisuutena ottaen kohtuullisen hyvin tukee. Pirjo Pohjolainen 28

29 KUINKA HYVIN TUNNET JAMK:IN E-KIRJAPALVELUITA? Jokin muu : Standardit Pirjo Pohjolainen 29

30 Pirjo Pohjolainen 30

31 E-KIRJAPALVELUIDEN LUOTETTAVUUS JA KÄYTETTÄVYYS - NELIKENTTÄANALYYSI Pirjo Pohjolainen 31

32 E-KIRJAPALVELUIDEN LUOTETTAVUUS JA KÄYTETTÄVYYS 1,00 1,79 = HUONO, 1,80 2,59 = VÄLTTÄVÄ, 2,60 3,39 = EI HYVÄ EIKÄ HUONO, 3,40 4,19 = HYVÄ, 4,20 5,00 =ERINOMAINEN Luotettavuus erinomainen Kirjaston henkilökunta: - Juridiikkaonline (ka 4,5) - Ministeriöiden julkaisut (ka 4,5) - Safari (ka 4,2) Opettajat: - Ministeriöiden julkaisut (ka 4,33) - Safari (ka 4,33) Opiskelijat - Juridiikkaonline (ka 5) - Palkkahallinnon käsikirja (ka 5) - Open access -kirjat (ka 5) - Safari (ka 5) - Suomen kielioppi (ka 5) Luotettavuus välttävän ja hyvän välillä Kirjaston henkilökunta: - Google books (ka 2,33) - IT info (ka 3) - Wsoypron verkkokirjat (ka 3,40) HUOM! Opettajat: - Open access kirjat t (ka 3,55) - Google books (ka 3,67) - IT info (ka 3,67) Opiskelijat - IT info (ka 3) - Metodologia (ka 3,50) - MyiLibrary (3,50) Pirjo Pohjolainen 32

33 E-KIRJAPALVELUIDEN LUOTETTAVUUS JA KÄYTETTÄVYYS 1,00 1,79 = HUONO, 1,80 2,59 = VÄLTTÄVÄ, 2,60 3,39 = EI HYVÄ EIKÄ HUONO, 3,40 4,19 = HYVÄ, 4,20 5,00 =ERINOMAINEN Käytettävyys erinomainen Kirjaston henkilökunta: - Immateriaalioikeuden perusteet (ka 4,5) - Suomen kielioppi (ka 4,5) Opettajat: - Wsoypron verkkokirjat (ka 4,25) Opiskelijat - Palkkahallinnon käsikirja (ka 5) - Open access -kirjat (ka 5) - Suomen kielioppi (ka 5) Käytettävyys välttävän ja ei hyvän eikä huonon välillä Kirjaston henkilökunta: - Ellibs (ka 2,33) - IT info (ka 3) Opettajat: - Juridiikkaonline (ka 3) - VTT:n julkaisut (ka 3) - Ministeriöiden julkaisut (ka 3) Opiskelijat - Projektitoiminnon opintomateriaalit (ka 2) - Metodologia (ka 2) Pirjo Pohjolainen 33

34 MISTÄ SAAT TIEDON E-KIRJOISTA? Vastausvaihto, muualta: sisäinen tiedotus. Opiskelijat: ensisijaisesti tieto opettajalta, ohjaajalta tai tutorilta tai kirjaston tiedonhankinnan opetuksesta (53,13 %) sekä luennolta (28,13 %). Pirjo Pohjolainen 34

35 Pirjo Pohjolainen 35

36 Pirjo Pohjolainen 36

37 OPISKELUSSA, OPETUKSESSA JA TUTKIMUKSESSA KÄYTETTYJEN AINEISTOJEN LUOTETTAVUUS 1,00 1,79 = HUONO, 1,80 2,59 = VÄLTTÄVÄ, 2,60 3,39 = EI HYVÄ EIKÄ HUONO, 3,40 4,19 = HYVÄ, 4,20 5,00 =ERINOMAINEN Luotettavuus erinomainen Kirjaston henkilökunta painetut kirjat, painetut hakuteokset ja sanakirjat, e-kurssikirjat, painetut kurssikirjat, painetut lehdet (ka 4,33) Opettajat: e-kirjat, painetut kirjat, elektroniset hakuteokset, sanakirjat (esim. MOT) (ka 4,63) painetut kurssikirjat (ka 4,57) painetut hakuteokset ja sanakirjat ja e- kurssikirjat (ka 4,5) Äänikirjat (ka 4,4) Opiskelijat painetut kirjat (ka 4,5) painetut hakuteokset ja sanakirjat (ka 4,4) - Painetut kurssikirjat (ka 4,35) - e-kurssikirjat (ka 4,31) elektroniset hakuteokset, sanakirjat (esim. MOT) (ka 4,21) Luotettavuus välttävän ja hyvän välillä Kirjaston henkilökunta: henkilökohtaiset www-sivut (ka 1,83) Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms.) (ka 1,83) Google ja muut hakukoneet (ka 2,50) Wikipedia (ka 2,33) Opettajat: Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms.) (ka 2,14) Blogit ja wikit (ka 2,86) Wikipedia (ka 2,88) Opiskelijat Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms. (ka 2) henkilökohtaiset www-sivut ( ka 2,15) Blogit ja wikit (ka 2,38) Pirjo Pohjolainen 37

38 Ka Opisk. Ope Kirjasto Pirjo Pohjolainen 38

39 Käytettävyys erinomainen Kirjaston henkilökunta painetut kirjat, elektroniset hakuteokset, sanakirjat (esim. MOT) ja painetut kurssikirjat (ka 4,5) painetut hakuteokset ja sanakirjat, painetut lehdet, painetut sanomalehdet (ka 4,33) Opettajat: OPISKELUSSA, OPETUKSESSA JA TUTKIMUKSESSA KÄYTETTYJEN AINEISTOJEN KÄYTETTÄVYYS 1,00 1,79 = HUONO, 1,80 2,59 = VÄLTTÄVÄ, 2,60 3,39 = EI HYVÄ EIKÄ HUONO, 3,40 4,19 = HYVÄ, 4,20 5,00 Google Scholar (ka 4,5) painetut kurssikirjat (ka 4,33) Google ja muut hakukoneet (4,25) Opiskelijat painetut kirjat (ka 4,32) elektroniset hakuteokset, sanakirjat (esim. MOT) (ka 4,25) =ERINOMAINEN Käytettävyys välttävästä ei hyvään eikä huonoon Kirjaston henkilökunta: henkilökohtaiset www-sivut (ka 2,40) Podcastit, äänikirjat (2,5) Optima, yritysten www-sivut (ka 2,80) Opettajat: Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms.) (ka 2,5) Optima (ka 2,67) Äänikirjat (ka 2,80) Opiskelijat podcastit (2,92) Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms. (ka 3) Äänikirjat (ka 3,08) Pirjo Pohjolainen 39

40 Ka Opisk. Ope Kirjasto Pirjo Pohjolainen 40

41 MISTÄ TIEDÄT/PÄÄTTELET, ETTÄ AINEISTO ON LUOTETTAVA? Pirjo Pohjolainen 41

42 MISTÄ TIEDÄT/PÄÄTTELET, ETTÄ AINEISTO ON LUOTETTAVA? Avoimet vastaukset: Kirjaston henkilökunta painotti informaatiolukutaitoa, tiedontuottajan varmennettua luotettavuutta sekä lausuntoja alan asiantuntijoilta. Opettajien mielestä normaali lähdekritiikki toimii, tekijä on tunnettu ja kirjoitus laadittu ammattitaidolla tai tieto on valmistajan toimittajaa tai ainakin yhteistyössä valmistajan kanssa tehtyä, myös tiedontuottajan luotettavuus on voitava varmistaa (organisaatio, tekijä). Opiskelijat luottavat myös asiantuntijan tuottamaan tietoon: aineiston tekijä on muuten yleisesti tunnettu ja arvostettu, aineisto on vertaisarvioitu. Muita opiskelijoiden vastauksia olivat: oma arvio, en välitä mistä lähteestä tieto on peräisin, jos useammasta eri lähteestä saa suurin piirtein saman informaation. Pirjo Pohjolainen 42

43 Pirjo Pohjolainen 43

44 Pirjo Pohjolainen 44

45 Vastauksena kysymykseen mikä muu tekisi e- kirjoista sopivampia opintoihin, opetukseen ja tutkimukseen oli esimerkiksi kirjan lataaminen omalle työasemalle offline-tilassa luettavaksi, helpompi ja nopeampi selattavuus, saatavuus ja käytön helppous: -- Aina kun saa ajatuksen, että katsonpa sähköiseltä puolelta, niin jokin hankaloittaa homman niin, että se kaatuu. Pirjo Pohjolainen 45

46 Enemmän e-kirjoja omasta aihealueestani kysymyksen avoimeen vastausvaihtoehtoon tuli paljon ehdotuksia eri aihealueista: Tiedonhankinnasta ja yrittäjyydestä Musiikkiala Music ja media management, studiotekniikka, Mac Testaus, Projektinhallinta Digikuvaus, kuvankäsittely, soveltava tietojenkäsittely Optimointi ja simulointi, Kuljetusala, Varastointi ja Materiaalinkäsittely Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoito menetelmäkirjallisuus, ratkaisukeskeinen psykoterapia psykoedukaatio *motivoiva haastattelu *mini-interventio IT-palvelun hallinnasta ebusiness, ohjelmistotuotanto, johtamisen perusteet Opinnäytetyötä tukevaa kirjallisuutta, esim. tutki ja kirjoita taloushallinto, verotus liiketoiminnan osa-alueet suomeksi Mielestäni niitä on jo aika kattavasti, mutta ehkä enemmän pitäisi olla suomen kielisinä. value chains in business, viestintä ajantasaiset tietotekniikka- ja ohjelmointikirjat tietotekniikka Taloushallinnosta Pirjo Pohjolainen 46

47 Pirjo Pohjolainen 47

48 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? + hyvät hakutoiminnot e-kirjojen riippumattomuus ajasta ja paikasta - lukeminen näytöltä e-kirjojen vielä suppea kotimaisen aineiston osuus Pirjo Pohjolainen 48

49 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? Opiskelijat pääsääntöisesti pitävät e-kirjoja hyvinä ja opetusta tukevina niiden helppokäyttöisyyden ja hyvän saatavuuden vuoksi: e-kirjoista saa nopeasti tarvitsemansa informaation luotettavasta lähteestä, harjoitustyötä ja opinnäytettä varten ei tarvitse hakea kirjastosta vinoa pinoa aineistoa vaan e-kirjoista voi poimia tarvitsemansa tiedon osan. Ja kun kerran on oppinut käyttämään e-kirjaa, kynnys käyttää uudelleen on madaltunut. Toisaalta opiskelijat kokevat, että haku on vaikeaa koska ei ole yhtä paikkaa, josta voisi hakea mitä vaan (jos ei tiedä minkä palvelun alla ko kirja on). Pirjo Pohjolainen 49

50 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? Opiskelijat kuitenkin pitävät nykyistä kehityssuuntaa hyvänä vaihtoehtona painettujen kirjojen rinnalla. Toisin sanoen pitää olla mahdollisuus valita e-kirjan ja paperisen kirjan välillä: Paperiversion on edelleen helpompi käsitellä, koska sitä voi plärätä nopeasti. Se on käsissä vain paljon yksinkertaisempi ja helpompi käsitellä. Opiskelijoiden kommenteissa on toive e-kirjojen edelleen lisäämisestä oppimateriaalitarjontaan ja he myös toivoivat opettajien mainostavan selkeämmin kursseille sopivista e- kirjoista ja kiinnittävän enemmän huomiota e-kirjojen integrointiin opetuksessa: - opettajat voisivat antaa enemmän linkkejä ja suositella opintojaksoihin soveltuvia e-materiaaleja - tähän mennessä vain yhdellä opintojaksolla on annettu suositus e- materiaalista! - kuitenkin harkiten, jottei materiaalin määrä kasva liian suureksi, opettaja voisi rajata suositustaan tiettyihin lukuihin jne. Pirjo Pohjolainen 50

51 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? Myös opettajat kokevat e-kirjat opetusta tukeviksi vaikka erilaiset rajoitukset ja tekniset ongelmat vielä rajoittavat käyttöä. Mikäli rajoituksista päästäisiin eroon, e-kirjojen käyttö olisi huomattavasti sujuvampaa. Opettajat kuitenkin kokevat e-kirjojen etäkäyttömahdollisuuden hyväksi opiskelijoiden kannalta. Lisäksi opettajat toivovat lisää tietoa e-kirjojen käyttömahdollisuuksista ja hyvistä käytänteistä, esimerkiksi infohetki kokouksessa tai kirjasto voisi järjestää koulutusiltapäivän kirjastossa, jossa kerrotaan e-kirjojen hyvistä käyttökokemuksista (vertaisoppiminen). Opettajien positiivisen palautteen voisi tiivistää erään opettajan kommenttiin: e-kirjoissa on tulevaisuus! Pirjo Pohjolainen 51

52 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? kaikkien vastaajaryhmien mielestä e-kirjat ovat oiva apu opinnoissa, opetuksessa ja tutkimuksessa, jos vain rajoituksista päästäisiin eroon: ei rajoituksia selaamisessa, yhtäaikaisessa käytössä, etäkäytössä, myös toimiva käyttöliittymä, e-kirjojen haku vain yhdestä paikasta, integrointi muihin järjestelmiin, kuten oppimisympäristö Optimaan ja Web 2.0 sovelluksiin pitäisi olla kunnossa! Pirjo Pohjolainen 52

53 E-KIRJOJEN NÄKYVYYDEN PARANTAMINEN - E-kirjat näkyviksi käyttö käteväksi hanke - Ohjeistukset - Metatiedot (Nelli) - Yksittäiset e-kirjat Nelliin (purettu paketteja) - Luettelointi kirjastotietokantaan (ebrary) - Tiedonhankinnan opetus ja tietoiskut - Näkyvyys www-sivuilla, etusivut - Markkinointi ja tiedotus - E-KIRJAPÄIVÄ TOUKOKUUSSA! Pirjo Pohjolainen 53

54 E-KIRJOJEN NÄKYVYYDEN PARANTAMINEN Maaliskuun kirjavinkki: Immateriaalioikeuden perusteet Juridica.fi on Talentum-kustantamon ja Suomen Lakimiesliiton yhdessä julkaisema verkkokirjapalvelu, jonka yksi tärkeä kohderyhmä ovat työelämän asiantuntijat. Juridicasta löydät kirjan Immateriaalioikeuden perusteet: Haarman, Pirkko-Liisa & Mansala, Marja-Leena Immateriaalioikeuden perusteet. Helsinki: Talentum. Kirjan tiedot JaNet-tietokannassa Kirja on hyödyllinen, kun etsit tietoa tekijänoikeudesta sekä patenteista, malleista ja tavaramerkeistä. Lue kirjaa JAMKin verkossa JAMKin tiloissa tai etäkäyttöyhteydellä JAMKin verkossa. Valitse Kirjaudu sisään -linkki aukeavalta www-sivulta. Sivuja voi tulostaa yksi kerrallaan. Lisätietoja: Pirjo Pohjolainen, kirjastonhoitaja, , Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto Pirjo Pohjolainen 54

55 E-KIRJOJEN KÄYTETTÄVYYDEN PARANTAMINEN Etäkäyttö aineistoihin EZProxaus yksittäisiin e-kirjoihin (ei WSOYPro) Ebraryn kirjat Opacin kautta Anni-palvelin selainpohjaiseksi Käyttöoikeuksien ja rajoituksien saatavuus Etäkäytettävän aineiston Nellin linkin lisääminen esim. opettajan opetusmateriaaleihin, ohje Zotero viitteidenhallintajärjestelmä Pirjo Pohjolainen 55

56 OPETTAJA VALITSE KURSSIKIRJAKSI E-KURSSIKIRJA! Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjastonjohtajan Antti Seppäsen toiveena on, että tulevaisuudessa kirjasto voisi tarjota kurssivaatimuksissa olevia kirjoja mahdollisimman laajasti elektronisina versioina. Vauhdittaakseen toiveen toteutumista kirjasto teki huhtikuussa 2009 sopimuksen Dawsonera e-kirjapalvelun kanssa. E-kirjapalvelu sisältää lähes e-kirjaa esikatseluoikeuksilla. Opettajat ja opiskelijat voivat tehdä hankintaehdotuksia Dawsoneran e-kirjoista. Palvelu toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkossa Shibboleth-tunnistuksella, myös etäkäyttö on mahdollista Pirjo Pohjolainen 56

57 Esimerkki Ezproxatusta e-kirjasta (WSOYPro) aspx?navi=omat-sisallot&section=books Pirjo Pohjolainen 57

58 SOSIAALINEN MEDIA Viteli (2009): Opetuksen on mukauduttava sosiaalisen median tarpeisiin: opetuksen tulee olla ketterää, muunneltavaa ja virtuaalista! Opetuksen muuttuessa yhteisöllisemmäksi pitää opetus- ja opiskelumateriaalienkin tukea uutta oppimistapaa, esimerkiksi blogeja ja wikejä! Tiedonlähteet vuonna 2020? Pirjo Pohjolainen 58

59 LÄHTEET Pohjolainen, P E-kirjat opetuksessa. Kehittämishankeraportti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Viitattu https://oa.doria.fi/handle/10024/6674. Pohjolainen, P E-kirjat näkyviksi ja käyttö käteväksi. Opinnäytetyö, ylempi AMK-tutkinto. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketalous. Vielä julkaisematon. Viteli, J Huominen on täällä tänään. Luentomateriaali Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa järjestetyssä futuristisen pedagogiikan työpajassa Pirjo Pohjolainen 59

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

E-kirjat kirjastojen kokoelmissa

E-kirjat kirjastojen kokoelmissa E-kirjat kirjastojen kokoelmissa Sirkka-Liisa Korkeila Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto Helsingin yliopisto 18.4.2008 TAYK E-kirja -kysely kesäkuu 2007 514 suomalaiselle kirjastolle Kysymykset

Lisätiedot

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa!

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli elektroniset aineistot yhdessä paikassa Nellissä voit silmäillä mitä elektronisia

Lisätiedot

Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla

Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla Oili Valtonen, informaatikko KyAMK / kirjasto- ja tietopalvelut / Kasarminmäki Esityksen sisältö Mitä sähköisiä materiaaleja on tarjolla Mitä mahdollisuuksia

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu 5.10.2016 Kari Tossavainen Opiskelijoita 14 221 (kyselyyn vastasi 90 opiskelijaa) = 0,6 % Vastanneiden tiedekunta: humanistinen 43,2%, kasvatustieteellinen

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Digitaaliset kirjastot oppimisen tukena. Pirjo Pohjolainen 2014

Digitaaliset kirjastot oppimisen tukena. Pirjo Pohjolainen 2014 Digitaaliset kirjastot oppimisen tukena Pirjo Pohjolainen 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto JAMK kirjasto Digitaaliset kirjastot? Kirjasto oppimisen tukena, tiedonlähteet tänään Informaatiolukutaito

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Sähköisen julkaisemisen päivä 28.9.2015 Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija Paula Mikkonen Sisällys FinELibin e-kurssikirjahankkeen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Kirjasto kumppanina. OPS-sarja Mirja Laitinen, Tiia Puputti, Tytti Leppänen

Kirjasto kumppanina. OPS-sarja Mirja Laitinen, Tiia Puputti, Tytti Leppänen Kirjasto kumppanina OPS-sarja 16.3.2015 Mirja Laitinen, Tiia Puputti, Tytti Leppänen Kohti kestäviä ja kehittyviä tiedonhankinnan taitoja sekä akateemista kasvua Mirja Laitinen ja Tiia Puputti Rehtorin

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Finna-päivä TAMKissa (Kuntokatu, Tampere)

Finna-päivä TAMKissa (Kuntokatu, Tampere) Finna-päivä 5.5.2015 TAMKissa (Kuntokatu, Tampere) Aamupäivä klo 9.30-12.15 vietetään auditoriossa E1-06, etäyhteysosoite https://connect.funet.fi/kajakkarjalainenrl. Iltapäivällä enemmistö paikalla olevista

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

AAPELISSA KATTAVA PAINETTU KOKOELMA - LISENSOIDUN E- AINEISTON KÄYTTÖ VÄHÄISTÄ!

AAPELISSA KATTAVA PAINETTU KOKOELMA - LISENSOIDUN E- AINEISTON KÄYTTÖ VÄHÄISTÄ! KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT Savonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden lähdeanalyysi AAPELISSA KATTAVA PAINETTU KOKOELMA - LISENSOIDUN E- AINEISTON KÄYTTÖ VÄHÄISTÄ! 29.4.2016 TEKIJÄT : Miia Mähönen, opiskelija,

Lisätiedot

JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI

JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI Johdanto Nelli-portaaliin 1 (7) JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI Nelli-portaali on väline tiedonhakuun ja -hallintaan. Nellin kautta pääsee käyttämään sähköisiä aineistoja, esim. sanakirjoja,

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op)

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Harto Pönkä, Essi Vuopala Tavoitteet ja toteutus Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi ympäristöön,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja Tiia Kolu Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T...

Lisätiedot

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto)

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti STKS Tietoaineistoseminaari 14.3.2012 Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) tietoisku Oppiva kirjasto

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Raahen ammattiopisto Vaiheen 2 suunnitelma Toteutuksesta vastaa: Juha Mäntykangas ja Aija Keski-Korsu. Terästakentaminen Opiskelijaryhmä

Lisätiedot

Työntöä ja vetoa digiloikkaan

Työntöä ja vetoa digiloikkaan Työntöä ja vetoa digiloikkaan Kurssikirjallisuusskenaarioita Helsingin yliopiston kirjastossa Helsingin yliopiston kirjasto Seija Karvanen & Marjo Kuusela www.helsinki.fi/yliopisto 8.11.2016 1 HULib: monografioiden

Lisätiedot

Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja

Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja 1 Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja Pääset tutustumaan PIKI-kirjastojen e-kirjakokoelmaan ja lainaamaan kahdella eri tavalla. Joko suoraan kirjautumalla osoitteeseen: https://ellibs.verkkokirjasto.fi:8001/piki/default.aspx

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi B5. Oppimateriaalit ja verkko-oppimisympäristöt Mikko Hartikainen 7.12.2011 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 7.-8.12.2011 Helsinki, Helsingin Messukeskus,

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

AHOT-työpaja

AHOT-työpaja AHOT-työpaja 29.11.2013 Jyväskylän yliopisto Rikupekka Oksanen Agenda Sovelluksen nykytila 9.00-9.15 Katsaus ensi vuoteen: 9.20 Monen kohteen hakemus: 9.30 Galleriakävely: 9.40-10.30 Toiminnallisuuksien

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille

Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Elina Lavikainen Johanna Penttilä Esteettömien opintopolkujen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Sanna Johansson Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5.

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Sähkökirjat Ellibs Library -palvelussa

Sähkökirjat Ellibs Library -palvelussa 8.11.2016 Sähkökirjat Ellibs Library -palvelussa Juha Tarvainen CTO Esityksen sisältö E-kurssikirjapilotin taustaa Lyhyt yhteenveto toteutuksesta, tekniikasta ja lisensseistä Pilotin kulku Kokemuksia ja

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2013)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2013) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2013) E-kirjat, e-hakuteokset, tieteellinen tieto vapaassa verkossa www:n tieteelliset hakukoneet (esim. Google Scholar) Open access -julkaisut

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemusala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemusala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemusala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Jarna Väisänen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista a) Mikä on Aleksi?... 1 b) Verkkopalvelun ulkoasu. 1 c) Artikkelien hakeminen... 2 d) Artikkelien lukeminen... 4 e) Artikkelien lisääminen koriin.. 5 a) Mikä on

Lisätiedot

Käyttökokemuksia: Arkistolaitoksen Apaja

Käyttökokemuksia: Arkistolaitoksen Apaja Käyttökokemuksia: Arkistolaitoksen Apaja Optima-päivä 6.11.2014, Tampere Ylitarkastaja Mervi Lampi Kansallisarkisto mervi.lampi@narc.fi Arkistolaitos Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen viranomainen,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

E-aineistot opetuksessa Päivi Helminen Helsingin yliopiston kirjasto

E-aineistot opetuksessa Päivi Helminen Helsingin yliopiston kirjasto E-aineistot opetuksessa 7.11.2013 Päivi Helminen Helsingin yliopiston kirjasto Helsinign yliopiston kirjasto / Päivi Helminen 25.11.2013 1 Päivän aiheita - e-tenttikirjojen saatavuus ja määrä (mitä jos

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Sähköinen oheislukemisto Lapissa. Lapin kirjastokokous Rovaniemi

Sähköinen oheislukemisto Lapissa. Lapin kirjastokokous Rovaniemi Sähköinen oheislukemisto Lapissa Lapin kirjastokokous 29.11.2016 Rovaniemi Sähköinen oheislukemisto Lapissa Hankkeen kesto 1.9. 21.11.2016 Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunginkirjasto-lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö, pedagoginen johtaja 4.10.2016 Tiedonhankinnan ja hallinnan opetuksen tavoitteet OPS2017 Rehtorin linjaukset:

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS OPISKELIJAT 20.9.2012 OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. Normiaika Yhteensä 2. Normiaika + 1 vuosi Yhteensä 3. Yliaikaiset Yhteensä 4. Poissaolevat Yhteensä Kaikki yhteensä Riviotsikot Aikuiset

Lisätiedot

IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op)

IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op) IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op) Opintojakson esittely Jouni Huotari S2008 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ Tavoitteena on, että opiskelija: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen

Lisätiedot

TAVOITTEET Strategian ensisijaisena tavoitteena on löytää ne tavat, joilla kirjasto- ja tietopalvelut voivat tukea ja syventää verkkooppimista

TAVOITTEET Strategian ensisijaisena tavoitteena on löytää ne tavat, joilla kirjasto- ja tietopalvelut voivat tukea ja syventää verkkooppimista AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VIRTUAALISTRATEGIA JOHDANTO Verkon kautta tapahtuvan oppimisen yleistyessä kirjasto- ja tietopalvelujen merkitys oppimisympäristön osana kasvaa. Opiskelumuotona verkko-opiskelu

Lisätiedot

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN omallepolulle KORKEAKOULUUN Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun Osallistu Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun tarjoamille

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja STKS:n Kausijulkaisupäivä 12.9.08 Tiina Äärilä HY:n kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö Yliopiston e-aineistot

Lisätiedot

Sähköiset kurssikirjat korkeakouluihin FinELibin pilottihankkeen tulokset

Sähköiset kurssikirjat korkeakouluihin FinELibin pilottihankkeen tulokset Sähköiset kurssikirjat korkeakouluihin FinELibin pilottihankkeen tulokset 8.11.2016 Paula Mikkonen, tietoasiatuntija, Kansalliskirjasto Iina Peltonen, tietoasiatuntija, Kansalliskirjasto FinELib-konsortio

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilökunnalle.

Lisätiedot