E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKE"

Transkriptio

1 E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKE E-KIRJOJA TUTKITTU JAMKISSA JO LÄHES NELJÄ VUOTTA E-KIRJAT JA SÄHKÖINEN OPPIMATERIAALI OVAT LISÄÄNTYVÄSSÄ MÄÄRIN TULLEET VAIHTOEHTOISEKSI OPPIMATERIAALIKSI (ERITYISESTI KORVAAMAAN KURSSIKIRJA). KÄYTTÖLIITTYMÄT, HINNOITTELU, SISÄLTÖJEN SOPIVUUS JA MUUT KÄYTÄNTEET EIVÄT VIELÄ AINA VASTAA ASIAKKAIDEN TOIVEITA JA KÄYTTÖTARPEITA KOTIMAISTEN E-KIRJOJEN TARJONTA ON HYVIN SUPPEA Pirjo Pohjolainen 1

2 E-KIRJAT OPETUKSESSA Selvitys WSOYPro/Docendo-tuotteiden kustantamien Ellibs e- kirjojen käytöstä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Ellibs e-kirjat sopivat hyvin Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintojaksojen opetusmateriaaliksi ja ammattikorkeakouluopetukseen ja tukevat hyvin ammattikorkeakoulun pedagogiikkaa. E-kirja tuo selvästi etua opetustilanteisiin, vaikka tekninen kehittymättömyys ja epävarmuus rajoittavat vielä suuresti sen käyttöä. Pirjo Pohjolainen 2

3 E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKKEEN JATKO , 1. vaihe Ammattikorkeakoulun kirjasto pilotoi SanomaWsoykonserniin kuuluvan WSOYpro-verkkokirjapalvelun kirjoja. Pilotoinnin tavoitteena on kehittää eri tieteenalojen kotimaisia e-kirjoja vastaamaan yhä paremmin korkeakouluopiskelun tarpeita. E-kurssikirjojen valikoimaa täydennetään kirjaston asiakkaiden antaman palautteen perusteella. Pirjo Pohjolainen 3

4 E-KIRJAT NÄKYVÄKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI HANKE Tavoitteena oli myös kehittää verkkokirjapalvelua yhdessä WSOYPron kanssa: - käyttöliittymä, esteettömyys - jakelu - hinnoittelumalli HYÖDYT Kaikki Suomen korkeakoulu- ja yliopistokirjastot Kustantaja Pirjo Pohjolainen 4

5 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ 1. KYSELY, KEVÄT 2008 Kolme opettajaa, 17 opiskelijaa testasivat WSOYPron verkkokirjoja neljällä opintojaksolla neljän koulutusohjelman - ohjelmistotekniikan, mediatekniikan, tietojenkäsittelyn ja liiketalouden opetuksessa. Opintojaksot olivat tietoverkot ja tietoturva, ohjelmointi, tietokannat ja digikuvaus. Kirjaston henkilökunnasta vastaajia oli 8, yhteensä vastaajia oli 28. Pirjo Pohjolainen 5

6 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ 1. KYSELY, KEVÄT 2008 Pirjo Pohjolainen 6

7 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Sanasto-sopimus: Sanasto ry on kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuksia hallinnoiva aatteellinen tekijänoikeusjärjestö. Järjestö palvelee kirjailijoita ja kääntäjiä tekijänoikeudellisissa asioissa sekä hallinnoi kirjallisuuden alan teoksiin liittyviä ns. jälkikäyttöoikeuksia. Kaikkia kirjavalikoimaan ehdotettu kirjoja ei ollut mahdollista saada johtuen juuri Sanasto-sopimuksesta. Pirjo Pohjolainen 7

8 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Vastasiko WSOYPron e-kirjan sisältö kurssin tavoitteita? Pirjo Pohjolainen 8

9 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖÖNOTTO Käyttäjätunnus-salasanasta IP-pohjaiseen: Lähes kaikki vastaajat kokivat käyttöönoton helpoksi ja selkeä ohjeistus sai kiitosta Positiivisena koettiin etäkäyttömahdollisuus: Käyttöönotto oli helppoa. Erityisen tärkeää on se, että kirjoja pystyy lukemaan myös kotikoneelta. Pirjo Pohjolainen 9

10 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Mitä esteitä ja ongelmia kohtasit verkkokirjan käytössä? Vastanneista (N=26) 12 ilmoitti, ettei kohdannut mitään ongelmia. Muutoin vastaukset käsittävät seuraavanlaisia ongelmia, esimerkiksi luettavuuteen, virheelliseen Kirjaudu ulos toimintoon, etäkäyttöön JAMKin verkon kautta ja siitä johtuneisiin latausongelmiin ja e-kirjan taittoasuun liittyviä asioita: Epäselvyyttä aiheuttivat kirjan otsikkosivut, joissa ei ollut mitään muuta tekstiä kuin kyseinen otsikko. - - Sisällysluettelon sulkeminen heittää suoraan kirjan alkuun; tärkeä ominaisuus olisi se, että sis.luettelon voi sulkea millä sivulla tahansa. Pirjo Pohjolainen 10

11 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Mielipide WSOYPron e-kirjoissa käytetystä tekniikasta, esimerkiksi kirjanmerkeistä, hakutoiminnoista, tulostuksesta ja sisällön jaottelusta: Ongelmallisena koettiin, ettei yksittäiseen kirjaan ollut suoraa linkkiä vaan ainoastaan e-kirjapalveluun, josta kirjan joutui uudestaan etsimään. Selkeämpää lukujaotusta, sisällysluetteloa ja kirjanmerkkisysteemiä toivottiin myös. Kirjanmerkkejä en osannut tehdä, kun painoin "Avaa kirjanmerkit" en huomannut mitään tapahtuvan - -. OK, tosin toivoisin että useammassa kirjassa olisi pitempiä lukuja. Jatkuva sivun vaihtaminen tökkii välistä. Hiukan kaipaan selkeämpää erittelyä sisällysluettelossa, kohdissa joissa alavalikoita. Pirjo Pohjolainen 11

12 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Missä pääasiassa käytät WSOYPron e-kirjoja? Pirjo Pohjolainen 12

13 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Kumpaa etäyhteyttä käytät? Pirjo Pohjolainen 13

14 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Muuttiko WSOYpron e-kirjan käyttö opiskelua/opetusta verrattuna normaaliin kurssiin tai kirjaan? Koehenkilöiden mielipiteet (N=22) jakaantuivat selvästi,: = ei muuttanut mitenkään (n=5) + nopea, helppokäyttöinen, luotettava tiedonlähde + hyvä opintojaksojen tuki- ja oheismateriaalina + hyvä hakuteoksena ja opintojen tukena + syventävää tietoa opintojakson tiettyyn osa-alueeseen + lisätietoa oppimateriaalin tueksi Helppo ja nopea tapa päästä kirjoihin käsiksi, ei tarvitse raahautua kirjastoon. Nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä. Ns. aina saatavilla. E-kirjoja tulee käytettyä opiskelun tukena normaalikirjoja enemmän ja mieluummin. E-kirjan vilkaisee läpi aika nopeasti ja siinä tulee hypittyä sisällössä enemmän kuin tavallisessa kirjassa. haku kirjan sisällöstä on hyvä. Pirjo Pohjolainen 14

15 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Hyvät ja huonot puolet: + käyttöliittymän keveys ja nopeus (HTML-tiedostomuoto) + 24/7 + hyvät ja selkeät hakutoiminnot + helppo kirjautumiskäytäntö + leikkaa-liitä toiminto -- lukeminen suoraan ruudulta -- jäsentämätön sisällysluettelo -- viittaaminen opetustilanteessa hankalaa -- huono taittoasu, epälooginen rakenne -- tuntui jopa epäluotettavalta lukea kirjaa jossa ei ole tarkkoja teijätietoja, ISBN-numeroa tai painosmerkintää/-vuotta. Ei hyvä asia, jos haluaa merkitä kirjan lähdeluetteloon. Vaikeutti myös kirjaston luettelointityötä. Pirjo Pohjolainen 15

16 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Ellibs vastaan WSOYPron e-kirja: Lähes kaikki vastaajat (N=19) kokivat WSOYPron e-kirjapalvelun käytettävyydeltään ja saatavuudeltaan paremmaksi. WSOYPron hyvinä puolina pidettiin sen nopeaa ja helppoa saatavuutta ilman erillistä kirjautumista sekä kirjan lataamista, mutta toki Ellibsin e- kirjoista löytyi myös hyviä puolia: Kummassakin hyvät ja huonot puolet. Wsoypron palvelua helpompi ja tehokkaampi käyttää opetustilanteessa, ellibsistä saa enemmän "kirjavaikutelman". Wsoypron palvelussa hyvä puoli se, että ei sidottu käyttäjämäärään. Pirjo Pohjolainen 16

17 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Vertaa opiskelua painetulla ja sähköisellä kirjalla. Oliko opiskelu Pirjo Pohjolainen 17

18 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Luopuisitko painetusta kirjasta, jos käytössäsi olisi e-kirja? Perinteinen kirja on lukuominaisuuksiltaan parempi, ei rasita silmiä, kulkee mukana kätevästi ja on ihmisystävällisempi. E-kirjan hyviksi ominaisuuksiksi mainittiin ekologisuus - luonto säästyy, paremmat hakuominaisuudet, sekä tietenkin hyvä saatavuus. Pirjo Pohjolainen 18

19 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Millaisena näet opiskelumateriaalin tulevaisuudessa? Pirjo Pohjolainen 19

20 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Kysymykseen, kuinka paljon noin 200-sivuinen e- kurssikirja saisi maksaa, 65,2 prosenttia vastaajista ilmoitti sopivaksi hinnaksi alle kymmenen euroa. Kysyttäessä koehenkilöiltä sitä, vaikuttiko e-kirjan saatavuus painetun kirjan hankintaan, vastasivat he pääsääntöisesti sen vaikuttavan siten, ettei kirjaston tarjoaman e-kirjan lisäksi ei ollut tarvetta hankkia omaa kirjaa. Noin puolet vastaajista (45,8 %) ilmoitti, ettei olisi hankkinut sitä kuitenkaan. Ainoastaan yksi vastaaja hankki painetun kirjan luettuaan ensin e-kirjan ja neljä vastaajaa ilmoitti hankkivansa kirjan joka tapauksessa. Pirjo Pohjolainen 20

21 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Avoin palaute: Kirjaston toiveet kohdistuivat kohtuuhintaiseen hinnoittelumalliin, käytön varmuuteen ja luotettavuuteen e-kirjan on oltava käytössä myös huomenna, kirja ei saa hävitä kesken kurssin. Myös tekniikan toimivuus, personoidut palvelut (mahdollisuus omaan kirjahyllyyn, merkintöihin) sekä mahdollisuus integroida e-kirja osaksi verkkokursseja muihin oppimisalustoihin ja valmiit viittaukset suoraan palvelusta olivat kirjaston tärkeimpiä toiveita. Etäkäyttö tunnistetuille jäsenille ja rajoittamaton yhtäaikaisten käyttäjien määrä mainittiin perusedellytyksenä e-kirjapalveluille tulevaisuudessa. Pirjo Pohjolainen 21

22 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Opiskelijoiden terveiset e-kirjapalveluille olivat kahdensuuntaisia: Way to go, hyvä systeemi!. Mielestäni e-kirjan käytön helppous, paremmuus tai huonommuus paperiseen on riippuvainen kirjan sisällöstä. Jotkut kirjat ovat parempia verkkokirjoina - jotkut taas eivät sovi verkkokirjoiksi ollenkaan. Pirjo Pohjolainen 22

23 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Testikäytöstä 45 e-kurssikirjan kokoelmaan Oikean hinnoittelumallin löytyminen Konsortiosopimus Pirjo Pohjolainen 23

24 WSOYPRO JA E-KIRJOJEN KÄYTTÖ Kehitysehdotukset: Raportointimahdollisuus Counter Linkitysmahdollisuus suoraan kirjoihin eikä vain palvelun sivulle Viitetietojen automatisointimahdollisuus Palveluun nostettavien uusien/tulevien kirjojen parempi informointi Sisältömassan kasvattaminen muiden kustantajien tuotteilla Pirjo Pohjolainen 24

25 E-KIRJAT NÄKYVIKSI JA KÄYTTÖ KÄTEVÄKSI 2. KYSELY E-kirjat ja muut tiedonlähteet Pirjo Pohjolainen 25

26 Kyselyyn vastanneiden (N=46) joukko jakaantui seuraavasti: Koulutusohjelmat: tietojenkäsittely tietotekniikka hoitotyö logistiikka ohjelmistotekniikka YAMK yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kansainvälistyvän yritystoiminnan johtaminen High Tech Entrepreneurship Pirjo Pohjolainen 26

27 KUINKA HYVIN E-KIRJA TUKEE OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEITA? Ainoastaan opettajille suunnattuun kysymykseen, kuinka hyvin e-kirja mielestäsi tukee opetussuunnitelman tavoitteita, ilmeni vastauksissa (n=8) hajontaa: neljän vastaajan mielestä e-kirja tukee hyvin tai erittäin hyvin opetussuunnitelman tavoitteita, yhden vastaajan mielestä e-kirja ei sinällään tue OPSin tavoitteita, mutta e-kirja antaa paremman mahdollisuuden etsiä tietoa esimerkiksi tietyllä hakusanalla. Pirjo Pohjolainen 27

28 KUINKA HYVIN E-KIRJA TUKEE OPETUSSUUNNITELMAN TAVOITTEITA? Plussat 24/7 saatavuus (verkkokurssit ja etäopiskelu) Tehtävä- ja lisämateriaalina Miinukset Suppea tarjonta ei kaikilta aihealueilta Osittain vanhentunut aineisto Jos e-kirja on hyvin saatavilla, käytän sitä opetuksessa sellaisenaan ottamalla luennoilla esille aiheeseen liittyviä asioita. E-kirja on hyvä, jos se myös tarjoaa haluamani tiedon. Jotkut IT-alan kirjat esim. IT-Infossa ovat jo vanhoja joidenkin asioiden osalta ja se vaikeuttaa asian esittämistä, koska on etsittävä uusin tieto jostakin toisesta lähteestä. Kokonaisuutena ottaen kohtuullisen hyvin tukee. Pirjo Pohjolainen 28

29 KUINKA HYVIN TUNNET JAMK:IN E-KIRJAPALVELUITA? Jokin muu : Standardit Pirjo Pohjolainen 29

30 Pirjo Pohjolainen 30

31 E-KIRJAPALVELUIDEN LUOTETTAVUUS JA KÄYTETTÄVYYS - NELIKENTTÄANALYYSI Pirjo Pohjolainen 31

32 E-KIRJAPALVELUIDEN LUOTETTAVUUS JA KÄYTETTÄVYYS 1,00 1,79 = HUONO, 1,80 2,59 = VÄLTTÄVÄ, 2,60 3,39 = EI HYVÄ EIKÄ HUONO, 3,40 4,19 = HYVÄ, 4,20 5,00 =ERINOMAINEN Luotettavuus erinomainen Kirjaston henkilökunta: - Juridiikkaonline (ka 4,5) - Ministeriöiden julkaisut (ka 4,5) - Safari (ka 4,2) Opettajat: - Ministeriöiden julkaisut (ka 4,33) - Safari (ka 4,33) Opiskelijat - Juridiikkaonline (ka 5) - Palkkahallinnon käsikirja (ka 5) - Open access -kirjat (ka 5) - Safari (ka 5) - Suomen kielioppi (ka 5) Luotettavuus välttävän ja hyvän välillä Kirjaston henkilökunta: - Google books (ka 2,33) - IT info (ka 3) - Wsoypron verkkokirjat (ka 3,40) HUOM! Opettajat: - Open access kirjat t (ka 3,55) - Google books (ka 3,67) - IT info (ka 3,67) Opiskelijat - IT info (ka 3) - Metodologia (ka 3,50) - MyiLibrary (3,50) Pirjo Pohjolainen 32

33 E-KIRJAPALVELUIDEN LUOTETTAVUUS JA KÄYTETTÄVYYS 1,00 1,79 = HUONO, 1,80 2,59 = VÄLTTÄVÄ, 2,60 3,39 = EI HYVÄ EIKÄ HUONO, 3,40 4,19 = HYVÄ, 4,20 5,00 =ERINOMAINEN Käytettävyys erinomainen Kirjaston henkilökunta: - Immateriaalioikeuden perusteet (ka 4,5) - Suomen kielioppi (ka 4,5) Opettajat: - Wsoypron verkkokirjat (ka 4,25) Opiskelijat - Palkkahallinnon käsikirja (ka 5) - Open access -kirjat (ka 5) - Suomen kielioppi (ka 5) Käytettävyys välttävän ja ei hyvän eikä huonon välillä Kirjaston henkilökunta: - Ellibs (ka 2,33) - IT info (ka 3) Opettajat: - Juridiikkaonline (ka 3) - VTT:n julkaisut (ka 3) - Ministeriöiden julkaisut (ka 3) Opiskelijat - Projektitoiminnon opintomateriaalit (ka 2) - Metodologia (ka 2) Pirjo Pohjolainen 33

34 MISTÄ SAAT TIEDON E-KIRJOISTA? Vastausvaihto, muualta: sisäinen tiedotus. Opiskelijat: ensisijaisesti tieto opettajalta, ohjaajalta tai tutorilta tai kirjaston tiedonhankinnan opetuksesta (53,13 %) sekä luennolta (28,13 %). Pirjo Pohjolainen 34

35 Pirjo Pohjolainen 35

36 Pirjo Pohjolainen 36

37 OPISKELUSSA, OPETUKSESSA JA TUTKIMUKSESSA KÄYTETTYJEN AINEISTOJEN LUOTETTAVUUS 1,00 1,79 = HUONO, 1,80 2,59 = VÄLTTÄVÄ, 2,60 3,39 = EI HYVÄ EIKÄ HUONO, 3,40 4,19 = HYVÄ, 4,20 5,00 =ERINOMAINEN Luotettavuus erinomainen Kirjaston henkilökunta painetut kirjat, painetut hakuteokset ja sanakirjat, e-kurssikirjat, painetut kurssikirjat, painetut lehdet (ka 4,33) Opettajat: e-kirjat, painetut kirjat, elektroniset hakuteokset, sanakirjat (esim. MOT) (ka 4,63) painetut kurssikirjat (ka 4,57) painetut hakuteokset ja sanakirjat ja e- kurssikirjat (ka 4,5) Äänikirjat (ka 4,4) Opiskelijat painetut kirjat (ka 4,5) painetut hakuteokset ja sanakirjat (ka 4,4) - Painetut kurssikirjat (ka 4,35) - e-kurssikirjat (ka 4,31) elektroniset hakuteokset, sanakirjat (esim. MOT) (ka 4,21) Luotettavuus välttävän ja hyvän välillä Kirjaston henkilökunta: henkilökohtaiset www-sivut (ka 1,83) Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms.) (ka 1,83) Google ja muut hakukoneet (ka 2,50) Wikipedia (ka 2,33) Opettajat: Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms.) (ka 2,14) Blogit ja wikit (ka 2,86) Wikipedia (ka 2,88) Opiskelijat Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms. (ka 2) henkilökohtaiset www-sivut ( ka 2,15) Blogit ja wikit (ka 2,38) Pirjo Pohjolainen 37

38 Ka Opisk. Ope Kirjasto Pirjo Pohjolainen 38

39 Käytettävyys erinomainen Kirjaston henkilökunta painetut kirjat, elektroniset hakuteokset, sanakirjat (esim. MOT) ja painetut kurssikirjat (ka 4,5) painetut hakuteokset ja sanakirjat, painetut lehdet, painetut sanomalehdet (ka 4,33) Opettajat: OPISKELUSSA, OPETUKSESSA JA TUTKIMUKSESSA KÄYTETTYJEN AINEISTOJEN KÄYTETTÄVYYS 1,00 1,79 = HUONO, 1,80 2,59 = VÄLTTÄVÄ, 2,60 3,39 = EI HYVÄ EIKÄ HUONO, 3,40 4,19 = HYVÄ, 4,20 5,00 Google Scholar (ka 4,5) painetut kurssikirjat (ka 4,33) Google ja muut hakukoneet (4,25) Opiskelijat painetut kirjat (ka 4,32) elektroniset hakuteokset, sanakirjat (esim. MOT) (ka 4,25) =ERINOMAINEN Käytettävyys välttävästä ei hyvään eikä huonoon Kirjaston henkilökunta: henkilökohtaiset www-sivut (ka 2,40) Podcastit, äänikirjat (2,5) Optima, yritysten www-sivut (ka 2,80) Opettajat: Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms.) (ka 2,5) Optima (ka 2,67) Äänikirjat (ka 2,80) Opiskelijat podcastit (2,92) Web 2.0 -sovellukset (Facebook, MySpace yms. (ka 3) Äänikirjat (ka 3,08) Pirjo Pohjolainen 39

40 Ka Opisk. Ope Kirjasto Pirjo Pohjolainen 40

41 MISTÄ TIEDÄT/PÄÄTTELET, ETTÄ AINEISTO ON LUOTETTAVA? Pirjo Pohjolainen 41

42 MISTÄ TIEDÄT/PÄÄTTELET, ETTÄ AINEISTO ON LUOTETTAVA? Avoimet vastaukset: Kirjaston henkilökunta painotti informaatiolukutaitoa, tiedontuottajan varmennettua luotettavuutta sekä lausuntoja alan asiantuntijoilta. Opettajien mielestä normaali lähdekritiikki toimii, tekijä on tunnettu ja kirjoitus laadittu ammattitaidolla tai tieto on valmistajan toimittajaa tai ainakin yhteistyössä valmistajan kanssa tehtyä, myös tiedontuottajan luotettavuus on voitava varmistaa (organisaatio, tekijä). Opiskelijat luottavat myös asiantuntijan tuottamaan tietoon: aineiston tekijä on muuten yleisesti tunnettu ja arvostettu, aineisto on vertaisarvioitu. Muita opiskelijoiden vastauksia olivat: oma arvio, en välitä mistä lähteestä tieto on peräisin, jos useammasta eri lähteestä saa suurin piirtein saman informaation. Pirjo Pohjolainen 42

43 Pirjo Pohjolainen 43

44 Pirjo Pohjolainen 44

45 Vastauksena kysymykseen mikä muu tekisi e- kirjoista sopivampia opintoihin, opetukseen ja tutkimukseen oli esimerkiksi kirjan lataaminen omalle työasemalle offline-tilassa luettavaksi, helpompi ja nopeampi selattavuus, saatavuus ja käytön helppous: -- Aina kun saa ajatuksen, että katsonpa sähköiseltä puolelta, niin jokin hankaloittaa homman niin, että se kaatuu. Pirjo Pohjolainen 45

46 Enemmän e-kirjoja omasta aihealueestani kysymyksen avoimeen vastausvaihtoehtoon tuli paljon ehdotuksia eri aihealueista: Tiedonhankinnasta ja yrittäjyydestä Musiikkiala Music ja media management, studiotekniikka, Mac Testaus, Projektinhallinta Digikuvaus, kuvankäsittely, soveltava tietojenkäsittely Optimointi ja simulointi, Kuljetusala, Varastointi ja Materiaalinkäsittely Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoito menetelmäkirjallisuus, ratkaisukeskeinen psykoterapia psykoedukaatio *motivoiva haastattelu *mini-interventio IT-palvelun hallinnasta ebusiness, ohjelmistotuotanto, johtamisen perusteet Opinnäytetyötä tukevaa kirjallisuutta, esim. tutki ja kirjoita taloushallinto, verotus liiketoiminnan osa-alueet suomeksi Mielestäni niitä on jo aika kattavasti, mutta ehkä enemmän pitäisi olla suomen kielisinä. value chains in business, viestintä ajantasaiset tietotekniikka- ja ohjelmointikirjat tietotekniikka Taloushallinnosta Pirjo Pohjolainen 46

47 Pirjo Pohjolainen 47

48 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? + hyvät hakutoiminnot e-kirjojen riippumattomuus ajasta ja paikasta - lukeminen näytöltä e-kirjojen vielä suppea kotimaisen aineiston osuus Pirjo Pohjolainen 48

49 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? Opiskelijat pääsääntöisesti pitävät e-kirjoja hyvinä ja opetusta tukevina niiden helppokäyttöisyyden ja hyvän saatavuuden vuoksi: e-kirjoista saa nopeasti tarvitsemansa informaation luotettavasta lähteestä, harjoitustyötä ja opinnäytettä varten ei tarvitse hakea kirjastosta vinoa pinoa aineistoa vaan e-kirjoista voi poimia tarvitsemansa tiedon osan. Ja kun kerran on oppinut käyttämään e-kirjaa, kynnys käyttää uudelleen on madaltunut. Toisaalta opiskelijat kokevat, että haku on vaikeaa koska ei ole yhtä paikkaa, josta voisi hakea mitä vaan (jos ei tiedä minkä palvelun alla ko kirja on). Pirjo Pohjolainen 49

50 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? Opiskelijat kuitenkin pitävät nykyistä kehityssuuntaa hyvänä vaihtoehtona painettujen kirjojen rinnalla. Toisin sanoen pitää olla mahdollisuus valita e-kirjan ja paperisen kirjan välillä: Paperiversion on edelleen helpompi käsitellä, koska sitä voi plärätä nopeasti. Se on käsissä vain paljon yksinkertaisempi ja helpompi käsitellä. Opiskelijoiden kommenteissa on toive e-kirjojen edelleen lisäämisestä oppimateriaalitarjontaan ja he myös toivoivat opettajien mainostavan selkeämmin kursseille sopivista e- kirjoista ja kiinnittävän enemmän huomiota e-kirjojen integrointiin opetuksessa: - opettajat voisivat antaa enemmän linkkejä ja suositella opintojaksoihin soveltuvia e-materiaaleja - tähän mennessä vain yhdellä opintojaksolla on annettu suositus e- materiaalista! - kuitenkin harkiten, jottei materiaalin määrä kasva liian suureksi, opettaja voisi rajata suositustaan tiettyihin lukuihin jne. Pirjo Pohjolainen 50

51 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? Myös opettajat kokevat e-kirjat opetusta tukeviksi vaikka erilaiset rajoitukset ja tekniset ongelmat vielä rajoittavat käyttöä. Mikäli rajoituksista päästäisiin eroon, e-kirjojen käyttö olisi huomattavasti sujuvampaa. Opettajat kuitenkin kokevat e-kirjojen etäkäyttömahdollisuuden hyväksi opiskelijoiden kannalta. Lisäksi opettajat toivovat lisää tietoa e-kirjojen käyttömahdollisuuksista ja hyvistä käytänteistä, esimerkiksi infohetki kokouksessa tai kirjasto voisi järjestää koulutusiltapäivän kirjastossa, jossa kerrotaan e-kirjojen hyvistä käyttökokemuksista (vertaisoppiminen). Opettajien positiivisen palautteen voisi tiivistää erään opettajan kommenttiin: e-kirjoissa on tulevaisuus! Pirjo Pohjolainen 51

52 MITA MUUTA HALUAT SANOA E-KIRJOISTA? kaikkien vastaajaryhmien mielestä e-kirjat ovat oiva apu opinnoissa, opetuksessa ja tutkimuksessa, jos vain rajoituksista päästäisiin eroon: ei rajoituksia selaamisessa, yhtäaikaisessa käytössä, etäkäytössä, myös toimiva käyttöliittymä, e-kirjojen haku vain yhdestä paikasta, integrointi muihin järjestelmiin, kuten oppimisympäristö Optimaan ja Web 2.0 sovelluksiin pitäisi olla kunnossa! Pirjo Pohjolainen 52

53 E-KIRJOJEN NÄKYVYYDEN PARANTAMINEN - E-kirjat näkyviksi käyttö käteväksi hanke - Ohjeistukset - Metatiedot (Nelli) - Yksittäiset e-kirjat Nelliin (purettu paketteja) - Luettelointi kirjastotietokantaan (ebrary) - Tiedonhankinnan opetus ja tietoiskut - Näkyvyys www-sivuilla, etusivut - Markkinointi ja tiedotus - E-KIRJAPÄIVÄ TOUKOKUUSSA! Pirjo Pohjolainen 53

54 E-KIRJOJEN NÄKYVYYDEN PARANTAMINEN Maaliskuun kirjavinkki: Immateriaalioikeuden perusteet Juridica.fi on Talentum-kustantamon ja Suomen Lakimiesliiton yhdessä julkaisema verkkokirjapalvelu, jonka yksi tärkeä kohderyhmä ovat työelämän asiantuntijat. Juridicasta löydät kirjan Immateriaalioikeuden perusteet: Haarman, Pirkko-Liisa & Mansala, Marja-Leena Immateriaalioikeuden perusteet. Helsinki: Talentum. Kirjan tiedot JaNet-tietokannassa Kirja on hyödyllinen, kun etsit tietoa tekijänoikeudesta sekä patenteista, malleista ja tavaramerkeistä. Lue kirjaa JAMKin verkossa JAMKin tiloissa tai etäkäyttöyhteydellä JAMKin verkossa. Valitse Kirjaudu sisään -linkki aukeavalta www-sivulta. Sivuja voi tulostaa yksi kerrallaan. Lisätietoja: Pirjo Pohjolainen, kirjastonhoitaja, , Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto Pirjo Pohjolainen 54

55 E-KIRJOJEN KÄYTETTÄVYYDEN PARANTAMINEN Etäkäyttö aineistoihin EZProxaus yksittäisiin e-kirjoihin (ei WSOYPro) Ebraryn kirjat Opacin kautta Anni-palvelin selainpohjaiseksi Käyttöoikeuksien ja rajoituksien saatavuus Etäkäytettävän aineiston Nellin linkin lisääminen esim. opettajan opetusmateriaaleihin, ohje Zotero viitteidenhallintajärjestelmä Pirjo Pohjolainen 55

56 OPETTAJA VALITSE KURSSIKIRJAKSI E-KURSSIKIRJA! Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjastonjohtajan Antti Seppäsen toiveena on, että tulevaisuudessa kirjasto voisi tarjota kurssivaatimuksissa olevia kirjoja mahdollisimman laajasti elektronisina versioina. Vauhdittaakseen toiveen toteutumista kirjasto teki huhtikuussa 2009 sopimuksen Dawsonera e-kirjapalvelun kanssa. E-kirjapalvelu sisältää lähes e-kirjaa esikatseluoikeuksilla. Opettajat ja opiskelijat voivat tehdä hankintaehdotuksia Dawsoneran e-kirjoista. Palvelu toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkossa Shibboleth-tunnistuksella, myös etäkäyttö on mahdollista Pirjo Pohjolainen 56

57 Esimerkki Ezproxatusta e-kirjasta (WSOYPro) aspx?navi=omat-sisallot&section=books Pirjo Pohjolainen 57

58 SOSIAALINEN MEDIA Viteli (2009): Opetuksen on mukauduttava sosiaalisen median tarpeisiin: opetuksen tulee olla ketterää, muunneltavaa ja virtuaalista! Opetuksen muuttuessa yhteisöllisemmäksi pitää opetus- ja opiskelumateriaalienkin tukea uutta oppimistapaa, esimerkiksi blogeja ja wikejä! Tiedonlähteet vuonna 2020? Pirjo Pohjolainen 58

59 LÄHTEET Pohjolainen, P E-kirjat opetuksessa. Kehittämishankeraportti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Viitattu https://oa.doria.fi/handle/10024/6674. Pohjolainen, P E-kirjat näkyviksi ja käyttö käteväksi. Opinnäytetyö, ylempi AMK-tutkinto. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketalous. Vielä julkaisematon. Viteli, J Huominen on täällä tänään. Luentomateriaali Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa järjestetyssä futuristisen pedagogiikan työpajassa Pirjo Pohjolainen 59

E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa

E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa FinELibin aineistopäivä 9.3.2011 Marja Hirn ja Seija Karvanen www.helsinki.fi/yliopisto 1 Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmapolittiisen ohjelman linjauksia

Lisätiedot

ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN

ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN 1 Etäkäyttö Käyttöoikeudet ja -rajoitukset PSK ITU-T IEEE Tali Helsingin Sanomien tekstiarkisto TALENTUM Suomen laki INTERNET hakukoneet aihehakemistot

Lisätiedot

E-KIRJAT PIRJO POHJOLAINEN. Pirjo Pohjolainen 1

E-KIRJAT PIRJO POHJOLAINEN. Pirjo Pohjolainen 1 E-KIRJAT PIRJO POHJOLAINEN Pirjo Pohjolainen 1 E-KIRJA -KÄSITTEEN TAUSTAA e-kirja, ekirja, sähkökirja, sähköinen kirja, verkkokirja, elektroninen kirja, e- kirjan lukulaite DRM-suojattu (Digital Rights

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat

E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat Tampereen yliopisto, 18.4.2008 Paula Mikkonen Suunnittelija Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut, FinELib Sisältö Mikä on FinELib? Mitä aineistoja

Lisätiedot

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia Jari Tyrväinen, tietopalvelupäällikkö, AMKIT-konsortion laaturyhmä puheenjohtaja Ammattikorkeakoulujen kirjastopäivät 16.-17.8.2006

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO. Pirjo Pohjolainen 1

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO. Pirjo Pohjolainen 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO Pirjo Pohjolainen 1 AMMATILLISTA TIETOA Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto on yksi Keski-Suomen suurimmista kirjastoista: asiakkaina

Lisätiedot

Seija Kivelä ja Sinikka Ahonen / Tampereen ammattikorkeakoulu

Seija Kivelä ja Sinikka Ahonen / Tampereen ammattikorkeakoulu Kurssikirjat verkkoon: oppia e- muodossa Seija Kivelä ja Sinikka Ahonen / Tampereen ammattikorkeakoulu E-kirjaprojekti 2008 kokoelmapolitiikan peruslinjaus: kaikessa aineistohankinnassa suositaan e-aineistoja,

Lisätiedot

E-kirjat kirjastojen kokoelmissa

E-kirjat kirjastojen kokoelmissa E-kirjat kirjastojen kokoelmissa Sirkka-Liisa Korkeila Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto Helsingin yliopisto 18.4.2008 TAYK E-kirja -kysely kesäkuu 2007 514 suomalaiselle kirjastolle Kysymykset

Lisätiedot

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla

Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla Oili Valtonen, informaatikko KyAMK / kirjasto- ja tietopalvelut / Kasarminmäki Esityksen sisältö Mitä sähköisiä materiaaleja on tarjolla Mitä mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta Tiedonhaku opiskelun osana CHEM 15.9.2016 Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta virpi.palmgren@aalto.fi Tietoaineistot opiskeluun Elektroniset tiedelehdet 66 000 Painetut tiedelehdet 800

Lisätiedot

Digitaaliset kirjastot oppimisen tukena. Pirjo Pohjolainen 2014

Digitaaliset kirjastot oppimisen tukena. Pirjo Pohjolainen 2014 Digitaaliset kirjastot oppimisen tukena Pirjo Pohjolainen 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto JAMK kirjasto Digitaaliset kirjastot? Kirjasto oppimisen tukena, tiedonlähteet tänään Informaatiolukutaito

Lisätiedot

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu 1.10.2009 Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaamisen kehittämisen organisointi Koulutustarpeet ja koulutus Tulevaisuus

Lisätiedot

Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus?

Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus? Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus? Kehityspäällikkö Heikki Mäkinen Amiedu Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.-8.12.2011 Amiedu: www.amiedu.fi Amiedu - ammatillinen

Lisätiedot

E-KIRJAT case Tampere

E-KIRJAT case Tampere E-KIRJAT case Tampere Elektroniset kirjat Tampereen yliopiston kirjastossa Kahdeksan vuotta e-kirjoja V. 2000 hankittiin ensimmäiset MOT-sanakirjan verkkoversiot, Oxford English Dictionary, Ulrich s, yms.

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yliopistojen kysely 2010

Yliopistojen kysely 2010 Yliopistojen kysely 2010 1 Taustatiedot 1.1 Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) -> valmis valikko kirjastoista / organisaatioista 1.2 Kirjaston toimipiste, jonka palveluja arvioin

Lisätiedot

Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Kalvot www-sivuilla: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu www.tut.fi/kirjasto/pori

Lisätiedot

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut Terveystieteiden osastokirjasto Tertion tilat, kokoelmat ja palvelut 18.8.20118 Terveystieteiden osastokirjasto Tertio Lääkärinkatu 1 Arvo-rakennusrakennus Avoinna: ma-to 9-17 pe 9-16 Oppimiskeskus: 24/7

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) Tärkeimmät kotimaiset hakupalvelut Porin tiedekirjaston kotisivut (kerrataan pikaisesti) Porin tiedekirjaston painettu aineisto Tutcatista:

Lisätiedot

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Lappeenrannan Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Marja Talikka informaatikko 31.8.2017 1 Akateeminen tiedonhankinta tiedonhankinta on olennainen osa akateemista opiskelua ja tutkimusta

Lisätiedot

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa!

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli elektroniset aineistot yhdessä paikassa Nellissä voit silmäillä mitä elektronisia

Lisätiedot

Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon

Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon FinELib aineistopäivä Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon Workshop Paula Mikkonen 15.5.2014 http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib Kurssikirjat-workshop Jokiranta, Hannu / Laurea-amk

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007 Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007 Tutkimuksen tarkoitus Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä yleisissä kirjastoissa. Kyselyn

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu 5.10.2016 Kari Tossavainen Opiskelijoita 14 221 (kyselyyn vastasi 90 opiskelijaa) = 0,6 % Vastanneiden tiedekunta: humanistinen 43,2%, kasvatustieteellinen

Lisätiedot

E kurssikirjojen osuuden seuranta yliopistokirjastoissa 28.05.2014

E kurssikirjojen osuuden seuranta yliopistokirjastoissa 28.05.2014 E kurssikirjojen osuuden seuranta yliopistokirjastoissa 28.5.214 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN) seuraa e kurssikirjojen osuutta kurssikirjanimekkeistä yliopistokirjastoissa. Tähän liittyen

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Kurssikirjahankinta ja e-kirjat JYK:ssä a Jyväskylän yliopiston kirjasto Talvi 2015

Kurssikirjahankinta ja e-kirjat JYK:ssä a Jyväskylän yliopiston kirjasto Talvi 2015 Kurssikirjahankinta ja e-kirjat JYK:ssä a Jyväskylän yliopiston kirjasto Talvi 2015 Esittely 1. Kurssikirjahankinnan periaatteita 2. E-kirjat JYK:ssa 3. Kysymyksiä, keskustelua Mitä hankitaan? Vahvistetussa

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto tai ota esite Mitä ovat Tutcat ja Volter? Tutcat sisältää TTY:n,TuKKK:n

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Ebrary-palvelun e-kirjojen lukeminen selaimessa

Ebrary-palvelun e-kirjojen lukeminen selaimessa Ebrary-palvelun e-kirjojen lukeminen selaimessa Palaute: nelli @uef.fi Ohje päivitetty: 1.9.2016 / KM Lukuohjeita myös Ebraryn sivuilla: New Online Reader Yliopiston käyttöön hankitussa Ebrary-palvelussa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Sähköisen julkaisemisen päivä 28.9.2015 Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija Paula Mikkonen Sisällys FinELibin e-kurssikirjahankkeen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015!

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OMA TAUSTA! Matematiikan opetukseen liittyvä FL-tutkielma tietojenkäsittelyopissa 90-luvun alussa! Jatko-opiskelija "Mobile

Lisätiedot

Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta

Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopalvelut/FinELib Hankkeen tausta FinELib käytti vuoden 2010 ylijäämästä varoja kotimaisten e-kirjojen hankintaan Hankinnan tavoitteena

Lisätiedot

NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä

NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä Nelli on väline tiedonhakuun ja -hallintaan Nelli kokoaa kirjaston elektroniset tiedonlähteet yhteen paikkaan Eri alojen tietokannat Elektroniset lehdet Kokoelmatietokannat

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2015)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2015) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2015) Porin tiedekirjaston aineistot, kotisivut ja palvelut sekä muut Porin kirjastot Kurssin suorittaminen käytännönasiat Informaatiolukutaito

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2014) E-kirjat, e-hakuteokset, tieteellinen tieto vapaassa verkossa www:n tieteelliset hakukoneet, esim. Google Scholar Open access -julkaisut

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä

Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto, FinELib FinELibin aineistopäivä 22.4.2013 Lähtötilanne vuonna 2011 Ulkomaisia, engl.kiel. e-kirjoja

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston

Lisätiedot

E-kirjat sähköiset kirjat

E-kirjat sähköiset kirjat Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum E-kirjat sähköiset kirjat Tavoite: Tutustutaan sähköisiin kirjoihin ja kirjaston lukulaitteisiin. Sisältö Maksuttomia

Lisätiedot

Saako olla e-kirja? sähköiset kirjat ja niiden käytön edistäminen Itä-Suomen yliopiston kirjastossa

Saako olla e-kirja? sähköiset kirjat ja niiden käytön edistäminen Itä-Suomen yliopiston kirjastossa E-kirjat - uusi luku e-kirjaseminaari 25.10.2013 Kaarina Meriläinen Saako olla e-kirja? sähköiset kirjat ja niiden käytön edistäminen Itä-Suomen yliopiston kirjastossa Taustaa Itä-Suomen yliopistosta yksi

Lisätiedot

E-kirjat tulee - oletko valmis? Pohdintaa e-kirjojen käytöstä sekä niihin liittyvistä odotuksista

E-kirjat tulee - oletko valmis? Pohdintaa e-kirjojen käytöstä sekä niihin liittyvistä odotuksista E-kirjat tulee - oletko valmis? Pohdintaa e-kirjojen käytöstä sekä niihin liittyvistä odotuksista 25.10.2013 Tieteiden talo E-kirjat uusi luku / STKS e-kirjaseminaari Aleksi Tykkä LM Tietopalvelut Oy Taustaa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 Tutkimuksen tarkoitus Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä ammattikorkeakouluissa. Kyselyn tuloksia

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja Jarna Väisänen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys URAREITTI korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys Työpaketti 3: Ammatillinen suomen kieli ja viestintätaito terveysalalla iltapäiväseminaari 30.5.2017

Lisätiedot

Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja

Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja 1 Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja Pääset tutustumaan PIKI-kirjastojen e-kirjakokoelmaan ja lainaamaan kahdella eri tavalla. Joko suoraan kirjautumalla osoitteeseen: https://ellibs.verkkokirjasto.fi:8001/piki/default.aspx

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Finna-päivä TAMKissa (Kuntokatu, Tampere)

Finna-päivä TAMKissa (Kuntokatu, Tampere) Finna-päivä 5.5.2015 TAMKissa (Kuntokatu, Tampere) Aamupäivä klo 9.30-12.15 vietetään auditoriossa E1-06, etäyhteysosoite https://connect.funet.fi/kajakkarjalainenrl. Iltapäivällä enemmistö paikalla olevista

Lisätiedot

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Triangelipäivät 29.10.2008 Erkki Tolonen Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Miksi kurssiaineistoja Nellistä? Monihaku l. yhden luukun periaate Virtuaalioppimisympäristöjen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle

Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle Sisältö mistä löytyy hyödyllistä tietoa ja miten? vilkaisu Porin tiedekirjaston uusiin kotisivuihin verkkoaineistojen

Lisätiedot

JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI

JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI Johdanto Nelli-portaaliin 1 (7) JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI Nelli-portaali on väline tiedonhakuun ja -hallintaan. Nellin kautta pääsee käyttämään sähköisiä aineistoja, esim. sanakirjoja,

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

Kirjasto kumppanina. OPS-sarja Mirja Laitinen, Tiia Puputti, Tytti Leppänen

Kirjasto kumppanina. OPS-sarja Mirja Laitinen, Tiia Puputti, Tytti Leppänen Kirjasto kumppanina OPS-sarja 16.3.2015 Mirja Laitinen, Tiia Puputti, Tytti Leppänen Kohti kestäviä ja kehittyviä tiedonhankinnan taitoja sekä akateemista kasvua Mirja Laitinen ja Tiia Puputti Rehtorin

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

VERKKOKIRJASTO theseus

VERKKOKIRJASTO theseus VERKKOKIRJASTO theseus ammattikorkeakoulujen Open Access toteutuksena a Sjölund ija a.sjolund@seamk.fi 02230 theseus verkkokirjasto Kaikille ammattikorkeakouluille yhteinen opinnäyte- j julkaisutietokanta.

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Dawsonera e-kirjaportaalin käyttöohje

Dawsonera e-kirjaportaalin käyttöohje Dawsoneraopas_2014 1 (10) Dawsonera e-kirjaportaalin käyttöohje Yhteyden luonti Dawsoneraan Savonia-amk:n verkosta Dawsoneran e-kirjaluetteloon saa yhteyden Nelliportaalin kautta valitsemalla etusivun

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä

Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä Leena Kärkkäinen Metsäsuunnittelu verkossa ja verkostoissa Tikkurila, 23.4.2008 http://www.metla.fi/tapahtumat/2008/metsasuunnitelu/ Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2014) Kurssin suorittaminen käytännönasiat Informaatiolukutaito ja tiedonhankinta - miksi, mihin ja milloin niitä tarvitaan? Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja Tiia Kolu Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T...

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI K2009 http://homes.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPISKELIJA: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen määrittely-

Lisätiedot

SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA. Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt

SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA. Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt 23.10.2012 Yhteistyössä HelMet kirjastot yhdessä ja erikseen kaupungeilla omat budjetit sisällöt jaetaan hankinta keskitetysti

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Veera Heinonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot