Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksila"

Transkriptio

1 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksila Matti Rekiaro Ylilääkäri

2 AKSILA Sosiaali- ja terveydenhuollon sillanrakentaja

3 Terveydenhuoltolain tuomat velvoitteet 3

4 Perusterveydenhuollon yksikkö 4 luku 35 On moniammatillinen Tukee alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista Antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtii henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta 4

5 Terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen alueellisesti (4 luku 36 ) Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on tarjottava asiantuntemusta ja tukea kunnille järjestämällä koulutusta, kokoamalla hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja sekä levittämällä kuntien käyttöön sairauksien ja ongelmien ehkäisyn näyttöön perustuvia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueelliset strategiat ja suunnitelmat, on valmisteltava yhteistyössä kuntien kanssa ottaen huomioon kunnan eri toimialojen toiminta 5

6 Väestö Ihmisen terveyden tähden Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kauhava Evijärvi Lappajärvi Evijärvi Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue Alajärvi Vimpeli Soini Lapuan terveyskeskus Kauhava Lappajärvi Vimpeli Seinäjoen terveyskeskus Seinäjoki Isokyrö Isokyrö Lapua Alajärvi Yhteensä Ilmajoki Seinäjoki Kuortane Soini Kurikka Teuva Alavus Ähtäri Jalasjärvi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kauhajoki Isojoki Karijoki Teuva Karijoki Isojoki Kauhajoki Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Alavus Kuortane Ähtäri JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka

7 Aksilan rakenne 7

8 Aksilan tiimi syksyllä 2015 Matti Rekiaro Ylilääkäri 100 % Tarja Tenkula Ylihoitaja 100 % Anna-Maija Koivukoski Kehittämisylilääkäri 50 % Riikka Västi Suunnittelusihteeri 80 % Arja Lassila Yleislääketieteen koulutusylilääkäri 50 % Merja Alanen Koulutustoimintaa koordinoiva sairaanhoitaja 50 % Arja Hyytiä TE-kehittämissuunnittelija 100 % Reetta-Maija Luhta Ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori 100 % Arja Alanko Ravitsemusasiantuntija 70 % Henkilötyövuosia 7,5, joista terveyden edistäminen 3,5 Lisäksi 4 yleislääketieteen erikoistumisvirkaa (2015 palkkavaraus kolmelle) 8

9 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksila Toimintayksikön johtaja ylilääkäri Matti Rekiaro Perusterveydenhuollon vastuuyksikkö Terveyden edistämisen vastuuyksikkö Anna-Maija Koivukoski Kehittämisylilääkäri Arja Hyytiä Terveyden edistämisen kehittämissuunnittelija Tarja Tenkula Ylihoitaja Reetta-Maija Luhta Ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori Riikka Västi Suunnittelusihteeri Arja Alanko Ravitsemusasiantuntija Arja Lassila Koulutusylilääkäri Merja Alanen Koulutusta koordinoiva sairaanhoitaja Yleislääketieteen erikoistumisvirat (4)

10 Aksilan ohjaus Ihmisen terveyden tähden Kuntayhtymähallinnossa sairaanhoitopiirin johtajan ja johtajaylilääkärin alaisena Aksila Ohjausryhmä Asiantuntijaryhmä Terveyden edistämisen neuvottelukunta 10

11 Ohjausryhmä 2015 Ihmisen terveyden tähden Yhteistoiminta-alueet Erikoissairaanhoito Muut JIK Hannele Koivisto, Elina Majapuro, Päivi Kaartunen Jaakko Pihlajamäki PETE (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö) Professori Elise Kosunen ja ylilääkäri Doris Holmberg-Marttila (varajäsenen) Järvi-Pohjanmaa Rauni Lanamäki, Ioannis Stogiannidis, Marita Ylilahti Hannu Puolijoki SONet BOTNIA Arto Rautajoki, Anne Saarijärvi (varajäsen) Kaksineuvoinen Anna-Kaisa Pusa (varapj), Arja Lassila, Terhi Haapala Christina Rouvala Kuusiokunnat Tero Järvinen, Pauliina Kailajärvi, Mauri Viitala Lapua Pia Aro, Martti Luomala, Kristiina Niemelä Matti Viitanen Varajäsen Heli Helminen Heikki Suoyrjö Varajäsen Keijo Koivisto Seinäjoki Harri Jokiranta, Tiina Perä, Marketta Mäenpää Suupohja Kari Nuuttila, Kirsti Kähärä (pj), Tarja Toivonen, Esko Kiviniitty Antero Lassila Varajäsen Seppo Palomäki Reino Raninen Varajäsen Onni Niemelä Jari Nyrhilä Varajäsen Raimo Jokisalo Teemu Puolijoki Varajäsen Maija Aho-Koivula 11

12 Asiantuntijaryhmä (14) PTH ESH Aksila Pauliina Kailajärvi Kirsti Kähärä Martti Luomala Elina Majapuro Tiina Perä Arja Lassila Ioannis Stogiannidis Heikki Suoyrjö Antero Lassila Matti Viitanen Jari Nyrhilä Reino Raninen Teemu Puolijoki Matti Rekiaro Muut Lääketieteellisten toiminta-alueiden varajohtajat varajäseninä 12

13 Talousarvio 2015 Kuntalaskutus erityisvelvoitemaksussa (950 t ) Sisältää Yleislääketieteen kolme erikoistumisvirkaa Tulot Infektioiden torjuntayksikön alueyhteistyön ( ) Lasten ja nuorten terveyden edistämisen professuurin (EPSHP:n osuus ). Professuuria hoitaa Leena Koivusilta Yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden erityisvaltionosuudet (koulutus-evo) Aluekouluttajien henkilöstökulut Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä vuonna 2011 solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti 13

14 Aksilan tehtävät 14

15 Aksilan tehtävät I Ihmisen terveyden tähden Tukea perusterveydenhuollon kehittämistä Edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia kokoamalla hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja, järjestämällä koulutusta ja tarjoamalla toimijoiden käyttöön vaikuttaviksi osoitettuja toimintamalleja Tukea alueellisten hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjujen valmistelua ja toimeenpanoa 15

16 Aksilan tehtävät II Kehittää yleislääketieteen erikoislääkärikoulutusta yhdessä yliopistojen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten kanssa Koordinoida terveyskeskusten järjestämää lakisääteistä täydennyskoulutusta ja terveyskeskusten toimipaikkakoulutusverkoston toimintaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ohjauksessa Tukea perusterveydenhuollon kehittäjäverkoston toimintaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön johdolla

17 Aksilan tehtävät III Seurata terveydenhuollon palvelutarpeen kehittymistä ja tuottaa yhdessä sairaanhoitopiirin kehittämisyksikön kanssa yhteistoiminta-alueiden käyttöön niiden tarvitsemia seurantatietoja Ennakoida perusterveydenhuollon henkilöstötarpeen kehittymistä yhdessä terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin kanssa Koordinoida terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista 17

18 Aksilan tehtävät IV Tukea perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalialan integraatiota, terveydenhuollon julkisten ja yksityisten toimijoiden vuorovaikutusta sekä potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä Osallistua perusterveydenhuollon kansalliseen kehittämiseen ja perusterveydenhuollon yksiköiden valtakunnalliseen yhteistyöhön Tukea perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta Osallistua terveydenhuollon palvelujärjestelmien tutkimiseen ja kehittämiseen

19 Painopisteet 2015 Hoitoketjut Järjestämissuunnitelma Koulutus, kehittäminen ja tutkimus Terveyden edistäminen 19

20 Hoito-, kuntoutus- ja palveluketjut Aksilan ydintehtävä Aiheet päätetään Aksilan ohjausryhmässä Pääpaino voimavaroja eniten sitovissa ongelmissa Aksila koordinoi, rakennetaan toimijoiden yhteistyönä Valmistunut 2012 Lasten painopolku Savuttomana leikkaukseen Valmistunut 2013 Tuberkuloosin hoitoketju Kirjaaminen (tietohallinnon johdolla) Seksuaaliterveyden hoitopolku (naistentautien klinikan johdolla) Kotiutus ja jatkohoitohanke OIOS Valmistunut 2014 Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus (sisätautiyksikön TUKE-hanke) 20

21 Hoito-, kuntoutus- ja palveluketjut 2015 Ikääntyneiden kuntoutusselvitys Palliatiivinen hoito ja saattohoito Neuropsykiatrinen potilas Lasten astma

22 TKK 22

23 Tukevat Aluetoimijat Perusterveydenhuollon koulutusjärjestelmän kehittämistä Yleislääketieteen erikoistumiskoulutusta (myös sairaalajaksojen osalta) ja YEK-koulutusta Terveyskeskusten moniammatillista täydennyskoulutusta Resurssit Aluekouluttajina ylilääkäri (50 %) ja sairaanhoitaja (50 %) EPSHP:n yleislääketieteen erikoistumisvirat (vuonna 2015 palkkavaraus kolmelle), hallinnollisesti Aksilassa Terveyskeskusten koulutusvastaavat lääkärit ja hoitajat Terveyskeskusten ohjaajalääkärit Aluekouluttajien henkilöstömenot laskutetaan PSHP:ltä Ohjaus PSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö Pete ja Tampereen yliopisto 23

24 Aksila koordinoi Ketjulähettitoimintaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön johdolla Terveyskeskusten täydennyskoulutustoimintaa yhdessä perusterveydenhuollon ja SeAMK:n Täydennyskoulutustiimin kanssa Kesäakatemian valmistelua ja toteutusta Terveyskeskusten moniammatillista kehittäjäverkostoa PSHP:n johdolla 24

25 Parempi Arki hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota vahvistava Kaste-hanke. Mukana 57 kuntaa. Budjetti 1,3 M. EPSHP hallinnoi.

26 Yhteisö Yhteisöllinen sosiaali- ja terveydenhuolto ECCM Yliopistot Ammattikorkeakoulut Järjestöt Asiakas Potilas Läheiset easiointi Paljon palveluja käyttävät yhteisasiakkaat Asiakaslähtöinen terveys-, hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma SOS PTH ESH Toiminnallinen sote-kokonaisuus

27 Tutkimustoiminta Ensihoitojärjestelmän arviointi EPSHP:n valtuuston päätös Toteutetaan Tampereen yliopiston johdolla Ensihoitokeskus koordinoi Kumppaneina kehittämisyksikkö, alueen terveyskeskukset ja Aksila Terveysliikuntakartoitus Johanna Kuivaniemen ja Aksilan yhteistutkimus, jossa selvitettiin liikuntaneuvonnan hyödyntämistä asiakasohjauksessa ja tähän liittyviä koulutustarpeita Tieto kerättiin Webropol-kyselyllä 1/2013 yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopirin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta Tutkimustuloksiin pohjautuva alueellinen täydennyskoulutuskierros alkoi syksyllä 2014, päättyi 1/

28 Järjestämissuunnitelma Yhteistoiminta-alueet aloittivat työstämisen keväällä 2011 Koordinaatiovastuu Aksilalle 9/2011 Päätöksenteko EPSHP:n hallituksen ensimmäinen käsittely Lausuntokierros kunnissa I V/2013 Uusi hallituskäsittely ja Valtuusto hyväksyi valtuustokaudeksi Ei ole sitova Tarkistetaan vuosittain 28

29 Terveyden edistäminen 29

30 TE-strategian perusta Terveydenhuollon menojen hillintä: rahoitusjärjestelmän ja ennaltaehkäisyn merkitys. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 4/2007 Terveyden edistämisen mahdollisuudet. Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:1 Terveydenhuoltolaki 1326/

31 Kansanterveysongelmien vähentäminen Kuvio 2.1 Kansanterveysongelmien vähentämiskeinot. EHKÄISY SEULONTA HOITO KUNTOUTUS Elinolot, elintavat Taudit Työ- ja toimintakyvyn rajoitukset, elämänlaadun heikkeneminen, palvelutarve, kuolema Terveydenhuollon menojen hillintä. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 4/2007 Elinolot. Erilaiset aineelliset ja kulttuuriset yhteiskunnassa selviytymistä edistävät resurssit ovat terveyden keskeinen taustatekijä. Koulutus muokkaa muun muassa terveyteen liittyviä tietoja ja arvoja sekä ammattiuraa. Se, missä amma- 31

32 Kansansairauksien ehkäisy Riskitekijöiden vähentäminen ja terveyserojen kaventaminen Savuttomuus ja päihteet Terveyserot Ravinto ja painonhallinta Liikunta Tapaturmat Mielenterveys 32

33 1. Do not smoke. Do not use any form of tobacco 2. Make your home smoke-free. Support smoke-free policies in your workplace 3. Take action to be a healthy body weight 4. Be physically active in everyday life. Limit the time you spend sitting 5. Have a healthy diet Eat plenty of whole grains, pulses, vegetables and fruits Limit high-calorie foods (foods high in sugar or fat) and avoid sugary drinks Avoid processed meat; limit red meat and foods high in salt 6. If you drink alcohol of any type, limit your intake. Not drinking alcohol is better for cancer prevention 7. Avoid too much sun, especially for children. Use sun protection. Do not use sunbeds 8. In the workplace, protect yourself against cancer-causing substances by following health and safety instructions 9. Find out if you are exposed to radiation from naturally high radon levels in your home. Take action to reduce high radon levels. 10. For women Breastfeeding reduces the mother s cancer risk. If you can, breastfeed your baby. Hormone replacement therapy (HRT) increases the risk of certain cancers. Limit use of HRT. 11.Ensure your children take part in vaccination programmes for: Hepatitis B (for newborns) Human papillomavirus (HPV) (for girls) 12.Take part in organised cancer screening programmes for: Bowel cancer (men and women) Breast cancer (women) Cervical cancer (women)

34 Terveyden edistämisen strategia Perusta Keskitymme kustannusvaikuttaviin menetelmiin terveyshyödyn tuottamiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi Tuotamme yhdessä sairaanhoitopiirin kehittämisyksikön kanssa seuranta- ja ennustetietoja Yhteistyö Toimimme yhteistoiminta-alueiden kanssa yhteistyössä kuntien, potilasjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa Tuemme näyttöön perustuvien toimintamallien käyttöä Lisäämme terveyden edistämisen viestintää Koulutus ja kehittäminen Vahvistamme ammattilaisten terveyden edistämisen osaamista Teemme koulutusyhteistyötä sidosryhmien kanssa Tuemme väestöä terveyttä edistävissä valinnoissa Hoitoketjut Sisällytämme terveyden edistämisen palveluverkostoihin 34

35 Tuemme Vaikuttavia ennaltaehkäiseviä toimintakäytäntöjä Savuttomuutta Päihteettömyyttä Hyviä ravitsemuksellisia valintoja Painonhallintaa Terveysliikuntaa Väestön terveydentilaa ja palveluja kuvaavien mittareiden käyttöä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa 35

36 Miksi painotus terveydenhuollossa? Terveyttä edistävien valintojen tukeminen luonnollinen osa hoitoa Suurena ja arvostettuna suunnannäyttäjänä tavoittaa väestön hyvin Halukkuus elintapamuutoksiin yleensä lisääntyy sairastuessa Terveydenhuollon ammattilaisen tuki lisää elintapamuutosten toteutumisen todennäköisyyttä Mikäli terveyden edistäminen ei sisälly potilaan kohtaamiseen, ehkäisyn tärkeys voi jäädä häneltä havaitsematta Terveyden edistäminen hillitsee kustannuskasvua 36

37 Aksilan verkostot ( >50) Ihmisen terveyden tähden Paikalliset Aksila Valtakunnalliset Alueelliset

38 Aksilan verkostot I Ydinryhmät Aksilan ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmä Perusturvan yhteistyöverkosto Terveyden edistämisen neuvottelukunta 38

39 Aksilan verkostot II Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen yhdyshenkilöverkosto Lasten ja nuorten terveyden edistämisen ohjausryhmä JIK:n terveyden edistämisen ohjausryhmä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen lasten ja nuorten savuttomuuden edistämistyöryhmä Savuton Seinäjoki 2015 verkosto Tupakastavieroitusohjaajien verkosto Tupakastavieroitusyhdyshenkilöiden verkosto Päihdehoitotyön kehittäjäverkosto Terveyden edistämisen alueellinen työryhmä Savuton Suomi 2040 verkoston työryhmä Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot STESO ry (Savuton sairaala koordinaattori)

40 Aksilan verkostot III Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Hallinnon johtoryhmä Johtajisto Laatuneuvosto Hyviksen ohjausryhmä ja projektiryhmä Savuton sairaala työryhmä Ensihoidon arviointitutkimuksen ohjausryhmä Lääkärirekrytointityöryhmä Alkoholin riskikulutuksen tunnistaminen ja puheeksiottotyöryhmä Huumeita, alkoholia ja lääkkeitä käyttävän odottavan äidin työryhmä (HAL-työryhmä) Kaksoisdiagnoosityöryhmä Sairaanhoitopiirin muut ohjaus- ja työryhmät

41 Aksilan verkostot IV Koulutusyhteistyö Etelä-Pohjanmaan terveyskeskusten koulutusvastaavien ja ohjaavien lääkäreiden sekä hoitajien verkosto Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön Peten johtama ERVA-aluetoimijoiden verkosto SeAMK:n täydennyskoulutustoiminnan ohjausryhmä Hoito-, kuntoutus- ja palveluketjut Sosiaalialan verkostot SONet BOTNIAn alueellinen ohjausryhmä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointijohtamisen verkosto Etelä-Pohjanmaan monialainen lapsiperhepalvelujen kehittäjäverkosto KeTySeSoAk + SOSTE verkosto Etelä-Pohjanmaan liitto Maakuntaohjelman hyvinvointityöryhmä Hyvinvointitiedon tuottamisen seurantaryhmä

42 Aksilan verkostot V KASTE-ohjelma Kaste-johtoryhmä Parempi Arki hankkeen ( ) valmisteluryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Perusterveydenhuollon yksiköiden verkosto Perusterveydenhuollon asiantuntijaryhmä PAR Järjestöt Yhteisöjen Yhdistys (hallituksen jäsenyys ja varajäsenyys; EPSHP:n edustaja) Yhdessä Tehden II omaishoitajahankkeen ohjausryhmä Muut Terveyden tutkimuksen arviointiryhmä Kansanterveystyön johtajien verkosto TAYS:n ERVA-alueen perusterveydenhuollon yksiköiden yhteistyökokoukset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteistyökokoukset Elintarvikeketjujen turvallisuuden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla ( ) hankkeen ohjausryhmä EPTEK ry (hallituksen varajäsenyys)

43 Toimitilat Mediwest, 3. kerros Koskenalantie Seinäjoki

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Reetta-Maija Luhta, ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhdistyksen nimi muuttui vuonna 2013, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry (STESO). STESOn jäsenorganisaatiot toimivat verkostotyössä, mikä vahvistaa terveyttä

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 4 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Lisätiedot

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI 1 SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI Seinäjoki 13.6.2013 Tehtäväksi annon mukaisesti työryhmä on tarkastellut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuutta

Lisätiedot

Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 2017... 3. Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 2017...

Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 2017... 3. Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 2017... 22.1.2015 2 (80) Sisällysluettelo Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 2017... 3 Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 2017... 4 Keskeisimmät toiminnan muutokset...

Lisätiedot

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki AVAUKSIA AVAUKSIA Maija Ritamo (toim.) Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki Terve kunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28. Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28. Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28 Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisällysluettelo 2010 Vuosikertomus I Toimintakertomus 2010... 4 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 4 Henkilöstö...

Lisätiedot

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä ASIALISTA 1 (6) Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä Aika: torstai 20.3.2014 klo 12.30 15.00 Paikka: Tampere, Virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, Neuvotteluhuone 2, 6.kerros Osallistujat Taru Kuosmanen, Tampere

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2011

Vuosikertomus vuodelta 2011 Vuosikertomus vuodelta 2011 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus 3 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus 3 3.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS

TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS EIJA ALATALO Projektikoordinaattori AIJA AHOKANGAS Hankesihteeri 28.03.2006 1. JOHDANTO... 3 2. HANKKEEN TAVOITTEET... 5 3. ALKUKARTOITUSTILANNE... 6 3.1 Työhyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 tarkistuspisteet kunnille

Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 tarkistuspisteet kunnille NRO 3 Muistimakasiini on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n alueellisen muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin tiedotuslehti. Ole hyvä ja tutustu toimintaamme tämän tiedotteen kautta!

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen

Terveyden edistämisen Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:19 Terveyden edistämisen laatusuositus Helsinki 2006 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1975-8 (nid.) ISBN 952-00-1976-6 (PDF) Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino:

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot