Terveyskeskussopimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyskeskussopimukset"

Transkriptio

1 Terveyskeskussopimukset

2 Toimijat Yleislääketieteen oppiala (yliopisto) Perusterveydenhuollon yksikkö sairaanhoitopiirissä TAYS ERVA: PETE Aksila, Vaasan sairaanhoitopiirin yksikkö jne. Koulutusterveyskeskus Sisä-Suomen ja Pohjanmaan yliopistollinen terveyskeskus Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 2

3 Yleislääketieteen oppiala Yliopisto ei rahoita YEK- eikä yleislääketieteen erikoistumiskoulutusta. Vastaa tutkinnon tavoitteista ja vaatimuksista Kohteena tutkintoa suorittavat Sopimus koulutuksesta terveyskeskusten ja PETE:n kanssa. Valtakunnallinen yhteistyö Kuulustelut Koulutuksen hyväksyminen ja tutkintotodistus Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 3

4 Perusterveydenhuollon yksikkö Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella PETE Sopimusosapuoli yliopiston ja koulutusterveyskeskuksen kanssa Tukee terveyskeskuksia koulutustoiminnassa Auttaa terveyskeskuksia koulutuksen laadun varmistamisessa Palkkaa aluekouluttajia ja asiantuntijahoitajia Tuottaa tukimateriaalia Rahoittaa toimintansa koulutussopimusten mukaisesti terveyskeskusten koulutus-evo:lla Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 4

5 SISÄ-SUOMEN JA POHJANMAAN YLIOPISTOLLISTEN TERVEYSKESKUSTEN KONSORTIO = perusterveydenhuollon lääketieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan kehittämiseksi yliopiston ja sairaanhoitopiirin kanssa sopimuksen tehneiden terveyskeskusten konsortio

6 Toimijat Yliopistolla VASTAAVA KOULUTTAJA (professori) Terveyskeskuksessa hallinnollinen KOULUTUSVASTAAVA Jokaiselle koulutuksessa olevalle nimitetty OHJAAJA Yleislääketieteen erikoislääkäri Ohjaajakoulutukseen sitoutunut Tulevaisuudessa yliopiston tähän tehtävään akreditoima Opinto-oikeutta varten pyydetty KUMMIKOLLEGA koko erikoistumisen ajaksi (opinto-oikeuden edellytys) Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 6

7 Koulutusterveyskeskus Yliopisto hyväksyy YEK- ja erikoislääkärikoulutuksen suoritukset vain sovitut laatukriteerit täyttävässä terveyskeskuksessa. STM maksaa terveyskeskuksille koulutusevoa (n /kk) vain yliopiston hyväksymästä koulutusjaksosta. Tampereen yliopisto on hyväksynyt koulutusterveyskeskuksiksi yliopiston ja PSHP:n kanssa aikoinaan sopimuksen tehneet terveyskeskukset. Sopimuksia ollaan päivittämässä. PETE auttaa terveyskeskuksia täyttämään sopimuksen edellyttämät koulutusterveyskeskuksen laatukriteerit TAYS:n erityisvastuualueella. Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 7

8 Yhteistyösopimuksen sisältö Sopimus sisältää Terveyskeskuksen, Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) välisen yhteistyön lääketieteen perusopintoihin liittyvässä terveyskeskusopetuksessa, lääkärien perusterveydenhuollon lisäkoulutuksessa, erikoislääkärikoulutuksessa sekä terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Sopimuksen tavoitteena on edistää alueellista lääkärikoulutusta, rakentaa kestäviä ja toimivia hoitoketjuja, vahvistaa terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä edistää lääkärien hakeutumista alueelle. Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 8

9 Perusopetus Sisältö Tutustuminen terveyskeskustoiminnan kokonaisuuteen (Etelä-Pohjanmaa) Työskentely yleislääkäriseniorin työparina (Pirkanmaa) PSHP korvaa opiskelijaa kohden alle 4 tuntia, korvaus 17 4 tuntia tai enemmän, korvaus 34 Maksatus kerran vuodessa Korvaus ohjataan lyhentämättömänä vastaanottotoiminnan koulutus ja sijaismäärärahoiksi, joista 1/3 koulutusmäärärahoiksi opettajiksi sitoutuneille lääkäreille Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 9

10 Yleislääketieteen erityiskoulutus = YEK ja kaikkien erikoisalojen runkokoulutus Terveyskeskus palkkaa yleislääketieteen erityiskoulutusta (9 kk) tai erikoislääkäritutkinnon runkokoulutuksen pakollista (9 kk) terveyskeskuskoulutusta suorittavia lääkäreitä. Koulutusvastaava nimeää henkilökohtaisen ohjaajan kullekin koulutettavalle. Ohjauksessa hyödynnetään lokikirjaa Ohjaajan tulee olla yleislääketieteen erikoislääkäri. Ohjaaja järjestää henkilökohtaista ohjausta yleislääketieteen erityiskoulutuksessa ja erikoislääkäritutkinnon runkokoulutuksessa olevalle 2 tuntia kuukaudessa. Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 10

11 Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus Koulutusvastaava nimeää henkilökohtaisen ohjaajan kullekin koulutettavalle. Ohjaajan tulee olla yleislääketieteen erikoislääkäri. Ohjauksessa hyödynnetään erikoistujan kansiota Ohjaaja järjestää henkilökohtaista ohjausta yleislääketieteen erityiskoulutuksessa ja erikoislääkäritutkinnon runkokoulutuksessa olevalle 4 tuntia kuukaudessa. Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 11

12 Rahoitussopimus EVOsta 3/4 terveyskeskukselle. Korvaus ohjataan vastaanottotoiminnan koulutus- ja sijaismäärärahoiksi, joista 1/3 ohjaajiksi sitoutuneille lääkäreille. EVOsta 1/4 PSHP:n yleislääketieteen yksikölle. Yleislääketieteen yksikkö vastaa koulutuksen koordinoinnista ja laadusta. Jos terveyskeskuksessa ei ole eurolääkärin ohjaajaksi sitoutunutta yleislääketieteen erikoislääkäriä, yleislääketieteen yksikkö ottaa koko koulutusvastuun. Tällöin EVOsta ohjataan 2/4 terveyskeskukselle ja 2/4 yleislääketieteen yksikköön. Kertyneellä EVOlla yleislääketieteen yksikkö järjestää terveyskeskuksen koulutettavalle etäkouluttajan. Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 12

13 1. Koulutusvastaava Yliopistojen edellyttämät laatukriteerit 2. Nimetyt ja päivitetyt ohjaajat ja lokikirja käytössä h/v toimipaikkakoulutusta 4. Internet- ja sähköpostiyhteydet 5. Tarvittaessa mahdollisuus osallistua terveyskeskuksen ulkopuoliseen koulutukseen keskimäärin kerran kuukaudessa 6. Tenttikirjat ja tenttilehdet saatavilla Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 13

14 PETEn tavoite Kaikki miljoonapiirin terveyskeskukset ovat laadukkaita koulutusterveyskeskuksia Koulutetut ohjaajat, systemaattinen ohjaus (YEK ja erikoistuvat lääkärit) Toimipaikkakohtainen, moniammatillinen kehittämistoiminta VSHP E-PSHP Tästä seuraa: Rekrytointi helpottuu Perusterveydenhuollon laatu Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö paranee K-HSHP PSHP P-HSHP Tämän mahdollistaa: Yliopiston, PSHP:n ja terveyskeskuksen välinen sopimus ja PETE KoulutusEVO Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 14

15 PETEn tehtävät Edistää esh:n ja pth:n yhteistyötä Edistää lääkärien verkostoitumista Edistää seudullisesta yhteistyötä Edistää moniammatillisuutta Auttaa kehittämään terveyskeskusten toimipaikkakoulutusten laatua ja sisältöjä Auttaa kehittämään koulutettavien ohjausta Järjestää ohjaavien lääkärien koulutusta

16 Yleislääketieteen aluekouluttajien verkosto Avoin, VSHP Annikki Savolainen YLVA EPSHP Avoin Sari Torkkeli, Tampereen tk PSHP KHSHP Merja Toivonen, Hämeenlinnan tk Eino Luostarinen, Liikelaitos OIVA (Asikkalan ta) PHSHP Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 16

17 Aluekouluttaja yleislääketieteen erikoislääkäri työsuhteessa terveydenhuollon yksikköön työsuhde voi olla yksittäiseen terveyskeskukseen tai sairaanhoitopiiriin palkkauskustannuksista PSHP:n yleislääketieteen vastuualue korvaa terveydenhuollon yksikölle erikseen sovittavan osan, jolta osin aluekouluttaja on PSHP:n yleislääketieteen vastuualueen työnjohdon alainen Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 17

18 Aluekouluttajan tehtävät Sovitaan ja räätälöidään huomioiden sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten tarpeet % terveydenhuollon yksikköön liittyvät tehtävät YLVAan liittyvät tehtävät painottuvat alussa organisaation luomiseen jatkossa toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 18

19 Aluekouluttajan PETE-tehtäviä Koulutukseen liittyvien asioiden organisoiminen sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskuksissa Yhdyshenkilöiden ja ohjaajien rekrytointi, toimintatavoista sopiminen, ohjausjärjestelmän parantaminen, yhteistyö alueen tk:n välillä Yhteistyö terveyskeskusten nimeämien koulutusvastaavien kanssa Päivittäisessä työssä ohjaavien terveyskeskuslääkärien kouluttaminen ja tukeminen EVO-laskutus Terveyskeskusten moniammatillisen toimipaikkakoulutusjärjestelmän avustaminen Yhteistyö PETE:n kanssa TAYS / ERVA Yhteistyö sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon kanssa Erikoistujien "palveluputkien" organisointi erikoissairaanhoitoon Perusterveydenhuollossa toimivien innostaminen ja motivoiminen tutkimusyhteistyöhön erikoissairaanhoidon ja yliopiston kanssa Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 19

20 Toimipaikkakoulutusverkosto Lääkärikoulutuksessa edellytetään 100 t/ v toimipaikkakoulutusta / terveyskeskus Asetus määrää koulutettavan osallistumaan yksikön toimipaikkakoulutukseen. Terveyskeskukset tarvitsevat apua vaatimuksen täyttämisessä ja koulutussisältöjen kehittämisessä. Oppimisen tavoitteena on muutos ja oppijan kasvu, joka ei voi olla pelkästään tiedon määrän kasvamista, sen tulee olla myös muutoksia toimintatavoissa. Jotta koulutuksella voidaan muuttaa toimintoja, sen tulee olla moniammatillista toimipaikkakoulutusta Hoitoketjut toimivat vain jos niitä on käsitelty toimipaikkakoulutuksissa ja sovittu toimijoiden kesken toimintakäytännöistä Moduli I Terveyskeskusten ohjaajakoulutus 20

YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYIS- JA ERIKOISTUMISKOULUTUS OYS ERVASSA

YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYIS- JA ERIKOISTUMISKOULUTUS OYS ERVASSA YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYIS- JA ERIKOISTUMISKOULUTUS OYS ERVASSA PPSHP Perusterveydenhuollon yksikkö Ulla Isopahkala Koulutussuunnittelija 18.4.2013 SOPIMUS KOULUTUS-, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNASTA

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Tutkinnon rakenne ja vaatimukset

Tutkinnon rakenne ja vaatimukset Tutkinnon rakenne ja vaatimukset Perusterveydenhuollon lisäkoulutus lakkautettu Yleislääketieteen erityiskoulutus Kaikkien erikoisalojen runkokoulutukseen sisältyvä 9 kk:n terveyskeskuspalvelu Yleislääketieteen

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Yleissuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012 Taitto: Antti Tarponen, Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

ERIKOISTUMINEN NEUROLOGIAAN ITÄ SUOMEN YLIOPISTOSSA JA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA

ERIKOISTUMINEN NEUROLOGIAAN ITÄ SUOMEN YLIOPISTOSSA JA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA ERIKOISTUMINEN NEUROLOGIAAN ITÄ SUOMEN YLIOPISTOSSA JA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA Neurologian koulutusohjelma jakautuu runkokoulutukseen ja eriytyvään koulutukseen ja sen kokonaispituus on 6

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA JATKOSELVITYS EL Johanna Rellman Ohjausryhmä: johtaja Matti Lehto, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi

Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi Lääkäriliiton lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen siirtotyöryhmän raportista sekä luonnoksista

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ RAPORTTI Päivi Cheney Jukka Juvonen Paula Reponen Mauno Saari Eeva Tolonen Aaro Tolonen Olli Vesala 1 JOHDANTO...4 2 TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

4) terveyskeskuksella terveyskeskusta, jossa opiskelija suorittaa syventävän käytännön harjoittelun

4) terveyskeskuksella terveyskeskusta, jossa opiskelija suorittaa syventävän käytännön harjoittelun SYVENTÄVÄN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN PERIAATTEET Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen laitos, Itä Suomen yliopiston terveystieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen yksikkö,

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2015

OPINTO-OPAS 2012-2015 OPINTO-OPAS 2012-2015 LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö (MED) 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite: Lääketieteen yksikkö (Arvo) Lääkärinkatu 1 Lääketieteen yksikkö (B-rakennus)

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:17 Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen UUDISTAMISTARPEET Erikoislääkärikoulutustyöryhmän loppuraportti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Hospital District of Northern Savo No 71 / 2009 ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT MASTER S DEGREE PROGRAMME IN HEALTH SCIENCES (PUBLIC HEALTH) MASTER

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen 1/13 30.4.2013 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategia 2013 2018 Päivitystyön toteuttaja: Tiina Varis, erikoislääkäri tutkimustoimisto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2011 2012 2012 2013 2 KOULUTUSOHJELMAT ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: professori

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008 Koulutus ja osaaminen 1 25 1/2008 Me pesemme puhdasta fiilistä työpaikallesi! Tervetuloa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA HEPO 1(10) 27.08.04 YH 7.11.2002 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA 1. TARKOITUS 2. TAVOITTEET Henkilöstöstrategiassa määritetään yhtenäiset toimintaperiaatteet kuntayhtymän henkilöstöasioiden hoitamiselle.

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot