Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1"

Transkriptio

1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1

2 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti ja voimassa olevia lakeja ja määräyksiä noudattaen. Tämä eettinen ohjeisto opastaa meitä toimimaan oikein käytännön työssämme. Se auttaa meitä tekemään oikeita arvioita ja toimimaan rehellisesti ja kunniallisesti päivittäisessä työssämme. Olemme allekirjoittaneet 2008 YK:n Global Compact -aloitteen jo vuonna 2008 ja sitoutuneet tukemaan ihmisoikeuksia ja edistämään sosiaalista vastuuta sen periaatteiden, kansainvälisen ihmisoikeusohjelman, ILO:n yleissopimusten ja monikansallisia yrityksiä koskevien OECD:n toimintaperiaatteiden mukaisesti. Nämä periaatteet ovat jo kauan olleet osa SCA:n liiketoimintaa ja heijastuvat koko tähän eettiseen ohjeistoon. SCA:n työntekijänä sinun on huolehdittava siitä, että ymmärrät eettisen ohjeiston ja noudatat sitä. Elämällä ja toimimalla ydinarvojemme ja eettiseen ohjeistoon sisältyvien sitoumustemme mukaisesti autat ylläpitämään yrityksemme maineen, joka saa meidät kaikki tuntemaan ylpeyttä työstämme SCA:ssa ja muut haluamaan investoida yritykseemme ja toimimaan kumppaninamme. Ystävällisin terveisin Jan Johansson toimitusjohtaja ja konsernijohtaja 2 SCA:n eettinen ohjeisto

3 Sisältö: 04 Johdanto 06 Rikkomusepäily 08 Eettisen ohjeiston peruspilarit 08 Liiketoimintaperiaatteet 14 Terveys ja turvallisuus 16 Työntekijäsuhteet 18 Ihmisoikeudet 20 Luonto 22 Yhteiskunta Eettisen ohjeiston hallinto Johto Tämä ohjeisto on SCA:n hallituksen hyväksymä. Valvonta SCA valvoo ohjeiston noudattamista rutiininomaisilla, tietyin välein tehtävillä raporteilla ja tarkastuksilla. Tarkastukset tehdään vuosittain ja niiden kohteet valitaan riskitekijöiden systemaattisen analysoinnin perusteella. Jokaisesta tarkastuksesta toimitetaan kattava raportti johdolle, laaditaan toimenpidesuunnitelma ja tehdään asiaankuuluvat seurannat. Käytössä on menetelmiä, joilla varmistetaan, että merkittävät ohjeiston rikkomukset raportoidaan viivytyksettä SCA-konsernin päämajaan. Jokaisen liiketoimintayksikön henkilöstöjohtaja on raportoitava neljännesvuosittain kaikki ohjeistosta liiketoimintayksikössään tehdyt valitukset SCA-konsernin henkilöstöhallintojohtajalle ja kestävän kehityksen johtajalle. Myös jokaisen liiketoimintayksikön toimitusjohtajan on toimitettava vuosittain kirjallinen raportti SCA:n konsernijohtajalle ohjeiston noudattamisesta liiketoimintayksikössään. Tämän ohjeiston toteutusta valvoo SCA:n Code of Conduct council. SCA:n eettinen ohjeisto 3

4 Johdanto Miksi meillä on eettinen ohjeisto? Tämä eettinen ohjeisto kertoo, keitä olemme ja miten harjoitamme liiketoimintaa SCA:ssa. Olemme sitoutuneet luomaan lisäarvoa sidosryhmillemme ja rakentamaan henkilöstöömme, asiakkaisiimme, kuluttajiimme, osakkeenomistajiimme, toimintapaikkakuntiimme ja liiketoimintakumppaneihimme suhteet, jotka perustuvat ydinarvoillemme: Kunnioitus, Vastuullisuus ja Erinomaisuus. Eettinen ohjeistomme muodostaa kehykset tavalle, jolla muunnamme nämä ydinarvot käytännön toiminnaksi. Se sisältää ohjeet, miten meidän tulisi toimia jokapäiväisissä tehtävissämme, eli lyhyesti sanottuna: miten teemme asiat oikein. Lisäksi se kertoo, mitä sinä työntekijänä voit odottaa SCA:lta. Ohjeisto ei voi kattaa kaikkia mahdollisia tilanteita tai kaikkia lakeja, määräyksiä ja sisäisiä sääntöjä, joilla voi olla merkitystä toiminnassamme. Pikemminkin se asettaa käyttäytymisnormit, jotka meidän kaikkien on ymmärrettävä ja omaksuttava voidaksemme harjoittaa liiketoimintaamme oikein, vastuullisesti ja rehellisesti. Joissakin olosuhteissa, esimerkiksi maissa, joissa ihmisoikeuksien ja lainsäädännön kunnioittaminen on puutteellista, nämä käyttäytymisnormit voivat olla tiukempia kuin paikallinen käytäntö, mutta silloinkin meidän tulee noudattaa omia tiukempia ohjeitamme. Ohjeistossa annetaan esimerkkejä ja vinkkejä siitä, miten sitä pitää noudattaa. Niiden tarkoitus on osoittaa, miten ohjeisto soveltuu tiettyihin tilanteisiin eivätkä ne kata kaikkia tilanteita. Jos et ole varma siitä, miten ohjeistoa on noudatettava, pyydä neuvoja esimieheltäsi, henkilöstöpäälliköltäsi, liiketoimintayksikkösi lakiosastolta tai SCA:n kestävän kehityksen osastolta. Kenen täytyy noudattaa ohjeistoa? Ohjeisto koskee kaikkia SCA:n työntekijöitä kaikkialla maailmassa. Jokaisella SCA:n työntekijällä ja liiketoimintakumppanilla on tärkeä tehtävä yrityksen ja sen maineen suojelemisessa. SCA:n johtajilta vaaditaan vielä enemmän. Heidän on toiminnallaan osoitettava ohjeiston noudattamisen tärkeys. Heidän on johdettava esimerkillään ja oltava käytettävissä silloin, kun työntekijöillä on eettiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä tai kun he haluavat ilmoittaa ohjeiston epäillyistä rikkomuksista. Jokaisen esimiehen on myös jatkuvasti painotettava tämän ohjeiston noudattamisen tärkeyttä ja varmistettava, että kaikki työntekijät saavat tarvittavat tiedot ja koulutuksen ohjeiston käytöstä. Yritysten, joiden äänivallasta SCA omistaa yli puolet tai joissa sillä muuten on määräävä asema, on käytettävä ja noudatettava 4 SCA:n eettinen ohjeisto

5 Eettinen ohjeisto Terveys ja turvallisuus Luonto Vastuullisuus Ydinarvot Kunnioitus Erinomaisuus Yhteiskuntasuhteet Työntekijäsuhteet Liiketoimintaperiaatteet Ihmisoikeudet ohjeistoa. Myös yrityksiä, joissa meillä ei ole osake-enemmistöä, tulisi rohkaista käyttämään ja noudattamaan ohjeistoa, tai vähintäänkin toimintamenettelyjä, jotka ovat yhdenmukaisia ohjeiston käyttäytymisnormien kanssa. Odotamme jakelijoiden, toimittajien, konsulttien, itsenäisten urakoitsijoiden ja muiden liiketoimintakumppaneidemme harjoittavan omaa liiketoimintaansa tavalla, joka täyttää ohjeistossamme kuvatut käyttäytymisnormit. Näiden normien noudattaminen on ensisijainen kriteeri valitessamme liiketoimintakumppaneitamme. Jos liiketoimintakumppani, mukaan lukien yritykset, joissa SCA:lla ei ole osake-enemmistöä, ryhtyy toimeen, joka on ristiriidassa ohjeiston käyttäytymisnormien kanssa, vaadimme sitä muuttamaan toimintatapaansa. Seuraukset ohjeiston noudattamatta jättämisestä Tämän eettisen ohjeiston rikkomuksiin suhtaudutaan aina vakavasti ja ne voivat johtaa kurinpidollisiin toimiin ja jopa työsuhteen päättämiseen. Lisäksi sinulle (ja SCA:lle) voidaan lain rikkomisesta määrätä huomattavan suuria sakkorangaistuksia, vankeustuomio ja/ tai siviilioikeudellisia rangaistuksia. SCA:n eettinen ohjeisto 5

6 Rikkomusepäily Jos havaitset toimintaa, jota epäilet ohjeiston vastaiseksi, ilmoita siitä välittömästi. Näin toimimalla autat suojelemaan kollegoitasi ja SCA:n ja SCA-brändien loukkaamattomuutta ja mainetta. SCA tutkii tarkasti jokaisen esitetyn rikkomusepäilyn tai ilmoitetun rikkomuksen ja ryhtyy tarvittaviin toimiin. Kaikki ilmoittamasi tiedot pysyvät luottamuksellisina. Ne tulevat vain niiden henkilöiden tietoon, joiden on saatava tietää ne SCA:n eettiseen ohjeistoon liittyvien valitusten tutkimista ja selvittämistä koskevien periaatteiden mukaisesti, ellei lainsäädäntö vaadi niiden paljastamista tai asiaan liittyy rikollista toimintaa. SCA kieltää vastatoimet perustellun epäilyn esittäjää kohtaan. mieheen tai työpaikkaneuvostoon sä maassasi Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä, jos paikallinen lainsäädäntö sen sallii. Jos kuitenkin ilmoitat henkilöllisyytesi, voit saada apua asian jatkoselvittelyssä ja tiedot tutkimuksen tuloksista. Lisätietoja epäilysten ilmoittamisesta on osiossa Essentials, SCA:n intranetsivustolla osoitteessa Miten rikkomusepäilystä ilmoitetaan? Epäilyt tulisi yleensä esittää lähimmälle työnjohtajallesi tai esimiehellesi. Jos et kuitenkaan jostakin syystä halua keskustella asiasta lähimmän esimiehesi kanssa tai jos sinusta tuntuu, ettei esittämiäsi epäilyjä ole otettu vakavasti, voit ottaa yhteyttä johonkin seuraavista: Mitä tapahtuu, kun rikkomusepäilystä on ilmoitettu? Jos olet ilmoittanut epäileväsi, että ohjeistoa on rikottu, voit odottaa, että: sellisesti ja asiantuntevasti si, asianomainen tutkimusryhmä käy läpi todisteet ja päättää lopullisen toimenpiteen dosta on ryhdytty. 6 SCA:n eettinen ohjeisto

7 Kostotoimia ei hyväksytä SCA ei hyväksy minkäänlaisia kostotoimia työntekijää kohtaan, joka ilmoittaa hyvässä uskossa epäilevänsä, että ohjeistoa on rikottu, tai joka osallistuu rehdisti tutkimukseen. Hyvä usko ei tarkoita, että epäilysi täytyy pitää paikkansa, mutta sinun on itse uskottava, että ilmoittamasi tiedot ovat täydelliset ja totuudenmukaiset. Kostamista pidetään itsessään vakavana ohjeiston loukkauksena. Jokaista kostotoimiin ryhtynyttä henkilöä rangaistaan kurinpidollisella toimenpiteellä tai jopa työsuhteen päättämisellä. Myös työntekijää, joka tietoisesti esittää väärän tai pahansuovan syytöksen, rangaistaan vakavalla kurinpidollisella toimenpiteellä. SCA:n eettinen ohjeisto 7

8 Eettisen ohjeiston peruspilarit 1. Liiketoimintaperiaatteet Vastuullinen liiketoiminta SCA:n työntekijöinä meidän on harjoitettava liiketoimintaa vastuullisesti ja noudatettava voimassa olevia lakeja ja määräyksiä sekä SCA:n toimintaperiaatteita. Ennen kuin teet mitään sellaista, joka noudattaa paikallista lainsäädäntöä tai käytäntöä mutta on ristiriidassa ohjeiston periaatteiden kanssa, sinun on kysyttävä neuvoa SCA:n lakiosastolta. toimintatavat ovat kiellettyjä. SCA tai sen nimissä toimiva henkilö ei valtuuta, tarjoa tai suorita mitään maksuja, lahjoja tai muita etuja, jotka voivat heikentää tai vaikuttaa heikentävästi liiketoimintapäätöksiin tai viranomaisten toimien puolueettomuuteen. teestä on pidettävä tarkkaa kirjanpitoa ja tilitapahtumat on raportoitava SCA:n kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti tavalla, joka ei saa johtaa harhaan. TEE: Varmista, että kaikki maksut on kirjattu oikein asiaankuuluvalle SCA-tilille. TEE: Tee liiketoimintakumppanit vakuuttuneeksi SCA:n asemasta kaupallisilla perusteluilla. ÄLÄ: jaa tai jakelijaa, lahjuksen maksamiseen. ÄLÄ: Tarjoa mitään arvokasta lahjaa valtion virkamiehelle, ellet ole vakuuttunut siitä, että se on laillista ja ohjeiston mukaista. ÄLÄ: Vääristele minkään liiketoimen todellista luonnetta. SCA:n liiketoimintasuhteet perustuvat rehellisyyteen ja lahjomattomuuteen kaikessa liiketoiminassa. Rehellinen kilpailu Vaikka SCA käy aina kovaa kilpailua kaupoista, meidän on tehtävä se rehellisesti ja kilpailulainsäädäntöä noudattaen. Nämä lait estävät yleensä kilpailijoiden väliset sopimukset, jotka heikentävät kilpailua. Ne voivat koskea hintojen sopimista, asiakkaiden tai maantieteellisten markkinoiden jakamista, tarjouskartellia tai määräävän aseman väärinkäyttöä. TEE: tettävissä olevista lähteistä. ÄLÄ: Ehdota tai solmi yhdenkään kilpailijan kanssa sopimuksia julkilausuttuja tai hiljaisia jotka koskevat kilpailun kannalta arkaluonteisia asioita kuten tuotehinnoittelua, tarjouksia, myyntiehtoja tai myyntialueita. ÄLÄ: Solmi kilpailijoihin yhteyksiä, jotka voivat luoda vaikutelman lainvastaisesta sopimuksesta. Muista: soveltamisessa voi olla suuria eroja asiayhteyksistä riippuen. Jos et ole varma siitä, 8 SCA:n eettinen ohjeisto

9 mikä on asianmukaista kilpailua, ota yhteys SCA:n lakiosastoon. Lahjat ja kestitys Lahjoja, aterioita ja kestitystä voidaan tarjota tai vastaanottaa vain, jos niitä voidaan pitää kohtuullisena kiitollisuuden osoituksena laillisesta liikesuhteesta. ÄLÄ: Tarjoa lahjoja, aterioita tai kestitystä, jos voit niin toimiessasi luoda vaikutelman, että ne edellyttävät jotakin vastapalvelusta, esimerkiksi päätöstä uudesta sopimuksesta. ÄLÄ: Hyväksy keneltäkään SCA:n liiketoimintakumppanilta kestitystä tai lahjoja, jotka ylittävät normaalin kohteliaisuuden rajan, luovat velvollisuuden tunteen tai ovat ristiriidassa SCA:n toimintaperiaatteiden ja asiaa koskevien paikallisten ohjeiden kanssa. Eturistiriidat Sinun täytyy aina toimia SCA:n etujen mukaisesti ja välttää eturistiriitoja. Eturistiriita syntyy, kun omat yksityiset etusi, henkilökohtaiset suhteesi tai ulkopuoliset toiminnot vaikuttavat tai voivat näyttää vaikuttavan työvelvollisuuksiesi suorittamiseen. TEE: Vältä kaikkia sijoituksia, etuja tai toimintoja, jotka voisivat saada muut epäilemään puolueettomuuttasi tai uskollisuuttasi SCA:ta kohtaan. TEE: Ilmoita kaikista olemassa olevista tai mahdollisista eturistiriidoista esimiehellesi. ÄLÄ: Harjoita SCA:n liiketoimintaa sellaisen yrityksen kanssa, jonka omistaa tai jonka toimintaa johtaa perheesi jäsen, elämänkumppanisi tai läheinen ystäväsi, ellet ole saanut sille esimiehesi hyväksyntää. ÄLÄ: Salli suoria tai epäsuoria raportointisuhteita sukulaisten tai läheisten henkilöiden välillä. SCA:n eettinen ohjeisto 9

10 Liiketoimintaperiaatteet Tietoturvallisuus Meidän täytyy suojata luottamukselliset tiedot epäasialliselta käytöltä tai paljastamiselta. Luottamuksellisia tietoja ovat kaikki tiedot, jotka eivät ole julkisia, kuten SCA:n kauppasalaisuudet, liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmat, tuotekehitystiedot, keksinnöt, valmistusmenetelmät, työntekijä- ja palkkatiedot, terveystiedot ja taloudelliset tiedot. Kolmansien osapuolien meille antamia luottamuksellisia tietoja on käsiteltävä yhtä huolellisesti kuin SCA:n luottamuksellisia tietoja. TEE: Ole varovainen keskustellessasi yrityksen liiketoiminnasta tai tehdessäsi työasioita kannettavalla tietokoneella julkisella paikalla. ÄLÄ: Hanki, käytä tai paljasta luottamuksellisia tietoja ilman johdon valtuutusta. ÄLÄ: Salli kolmansien osapuolien päästä SCA:n tiloihin ilman asiaankuuluvaa lupaa. Yksityisyys SCA kerää ja käsittelee kuluttajien, työntekijöiden ja kolmansien osapuolien henkilökohtaisia tietoja voimassa olevien henkilötietolakien ja vastaavien SCA:n toimintaperiaatteiden mukaisesti. Luottamuksellisia työntekijätietoja säilytetään turvallisesti ja, ellei laki sitä vaadi, paljastetaan vain henkilöille, joilla on laillinen lupa saada kyseisiä tietoja. TEE: Varmista, että henkilökohtaisia tietoja kerätään vain laillisiin, oikeutettuihin tarkoituksiin. ÄLÄ: Jaa henkilökohtaisia tietoja muille kuin työntekijöille, joilla on niihin liiketoiminnan harjoittamisen vuoksi oikeutettu tarve. Yrityksen omaisuus SCA:n omaisuus on varattu yrityksen liiketoiminnan käyttöön SCA:n toimintaperiaatteiden mukaisesti eikä sitä saa käyttää omaksi hyödyksi, vilpilliseen tai mihinkään muuhun väärään tarkoitukseen. Tämä koskee myös aineetonta omaisuutta kuten patentteja, tavaramerkkejä, tietotaitoa ja viestintäjärjestelmiä. TEE: Suojaa yrityksen omaisuus niin, ettei sitä joudu hukkaan, varasteta tai käytetä väärin tai ilman lupaa. TEE: Jos saat luvan käyttää SCA:n omaisuutta, esimerkiksi tietokoneita, omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiisi, pidä käyttö mahdollisimman vähäisenä. Se ei saa vaikuttaa työsuoritukseesi. ÄLA: Käytä yrityksen omaisuutta omassa henkilökohtaisessa liiketoiminnassasi. Sisäpiirikaupat Sisäpiiritieto on tietoa, joka ei ole julkista ja jonka voidaan ymmärrettävistä syistä olettaa vaikuttavan SCA:n osakkeen hintaan. Jos sinulla on sisäpiiritietoa SCA:sta, et saa ostaa 10 SCA:n eettinen ohjeisto

11 SCA:n eettinen ohjeisto 11

12 Liiketoimintaperiaatteet etkä myydä SCA:n osakkeita. Et myöskään saa paljastaa sellaista tietoa kolmansille osapuolille, esimerkiksi ystäville tai perheenjäsenille, suosittelemalla SCA:n osakkeiden ostamista tai muulla tavoin. ÄLA: Osta tai myy SCA:n osakkeita, jos sinulla on vielä julkaisematonta tietoa merkittävästä muutoksesta yrityksen tuloksessa tai kaupasta, jolla yritys on ostanut tai myynyt suuren yrityksen. Muista SCA:n mainetta ja johtaa henkilökohtaiseen rikos- tai siviilioikeudelliseen vastuuseen. Rahanpesu SCA on sitoutunut noudattamaan rahanpesulakeja kaikkialla maailmassa. Rahanpesu tarkoittaa mitä tahansa järjestelyä, jolla on peitelty rikollista toimintaa tai saatu se vaikuttamaan lailliselta. TEE: Pyri aina tarvittaessa tunnistamaan ja arvioimaan liiketoimintakumppaneidemme rehellisyys ja varmistamaan, että he harjoittavat laillista liiketoimintaa. TEE: Ole varovainen, jos sinua pyydetään siirtämään varoja jonkin kauppatapahtuman yhteydessä maahan, joka ei liity kauppatapahtumaan. TEE: Kerro toiminnasta, joka vaikuttaa mielestäsi epäilyttävältä. Ratkaise yhdessä SCA:n talous- tai lakiosaston kanssa, onko epäily aiheellinen. Markkinointi Tuotteet ja palvelut on esiteltävä oikein. SCA:n tuotteita ja palveluja mainostetaan, niiden myyntiä edistetään ja ne merkitään asiallisesti ja informatiivisesti. Olemme tietoisia siitä, että lapset tarvitsevat erityissuojaa markkinoinnissa, emmekä osallistu markkinointiin, jossa esiintyy lapsia tai jonka kohderyhmänä ovat lapset ja joka vaikuttaa kielteisesti lasten oikeuksiin tai hyvinvointiin. TEE: Varmista, että ymmärrät kaikki työtäsi koskevat myynnin ja markkinoinnin tarkastusmenettelyt ja toimit niiden mukaisesti. TEE: Varmista, että lapsiin kohdistuvassa markkinoinnissa on huomioitu lasten haavoittuvuus ja että siinä noudatetaan paikallisia määräyksiä ja lakeja. ÄLA: Tee tai hyväksy virheellisiä selvityksiä tai anna harhaanjohtavaa tietoa SCA:n tuotteista tai niiden suorituskyvystä. Linkit Kirjanpitoperiaatteet Eturistiriitapolitiikka Lahjonnan ja korruption estämistä koskeva politiikka Tietoturvapolitiikka Henkilökohtainen tietoturvavastuu Sisäpiirisäännöt Henkilötietosuojapolitiikka Toimittajasuhteiden eettiset periaatteet Työntekijöiden seuranta ja koulutus sosiaaliseen vastuuseen ja korruptioon liittyvissä kysymyksissä 12 SCA:n eettinen ohjeisto

13 SCA:n eettinen ohjeisto 13

14 Eettisen ohjeiston peruspilarit 2. Terveys ja turvallisuus SCA asettaa terveyden ja turvallisuuden etusijalle Terveellinen työympäristö SCA on sitoutunut tarjoamaan turvallisen ja terveellisen työympäristön kaikille työntekijöille, urakoitsijoille ja toimittajille. Tavoitteemme on nolla työtapaturmaa ja parantaa jatkuvasti terveys- ja turvallisuustyötämme. Ryhdymme varotoimiin parantaaksemme riskialueiden turvallisuutta ja seuraamme toimien edistymistä. Jokaisen työntekijän on tunnettava kaikki terveyttä ja turvallisuutta koskevat määräykset, toimintaperiaatteet ja menettelyt ja noudatettava niitä työalueellaan. Sinun velvollisuutesi on korjata tai raportoida kaikki vaaraa aiheuttavat työolot, ilmoittaa onnettomuuksista, työtapaturmista ja työperäisistä sairauksista. Esimiesten velvollisuus on varmistaa, että työntekijät ja urakoitsijat saavat tarvittavan koulutuksen ja tarvittavat turvavarusteet TEE: Ilmoita viipymättä kaikista lainvastaisista tai vaarallisista työolosuhteista esimiehellesi. TEE: Tee ehdotuksia työympäristösi parantamiseksi. TEE: Osallistu asianmukaiseen turvallisuuskoulutukseen. ÄLA: Jätä huomiotta koneiden turvalaitteet tai tarvittavat henkilönsuojaimet. Tuotelaatu ja -turvallisuus SCA pyrkii parantamaan ihmisten jokapäiväistä elämää kaikkialla maailmassa tuotteilla ja palveluilla, jotka tarjoavat paljon hyötyä ja korkeaa laatua sekä turvallisia ja kestäviä ratkaisuja. Tuotteemme täyttävät tuotteiden turvallisuuteen ja merkintään liittyvät lakimääräykset ja viranomaisvaatimukset. TEE: Tuota, testaa ja pakkaa tuotteemme hyvien valmistuskäytäntöjen ja SCA:n toimintaperiaatteiden mukaisesti. Linkit Terveys- ja turvallisuuspolitiikka 14 SCA:n eettinen ohjeisto

15 SCA:n eettinen ohjeisto 15

16 Eettisen ohjeiston peruspilarit 3. Työntekijäsuhteet Avoin tiedottaminen Avoin ja rehellinen tiedottaminen luo perustan SCA:n ja sen työntekijöiden väliselle luottamukselle. Siksi SCA käy rehellistä ja avointa vuoropuhelua työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa. Työntekijöitä rohkaistaan kertomaan kaikista mahdollisista työympäristöönsä liittyvistä huolista esimiehelleen. SCA myös varmistaa, että työntekijät saavat selkeät ja ymmärrettävät tiedot työsuhteensa ehdoista ja työssä suoriutumisesta. TEE: Kerro selvästi ja avoimesti syyt SCA:n päätöksille, jotka vaikuttavat työsuhteeseen. TEE: Tuo työpaikan olosuhteita parantavat ideat esimiehesi tietoon. Monimuotoisuus ja syrjimättömyys Kaikkia työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja arvokkaasti ja heille tarjotaan mahdollisuus kehittää itseään ja edetä urallaan. SCA arvostaa työvoimansa monimuotoisuutta ja edistää sitä kaikkialla maailmassa. Kaikki työntekijät rekrytoidaan, valitaan, arvioidaan ja heidän osaamistaan edistetään yhtäläisillä perusteilla sukupuolesta, siviilisäädystä, perhesuhteista, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksesta, iästä, vammaisuudesta tai muusta lakisääteisesti suojatusta oikeudesta riippumatta. TEE: Tee työsuhdetta koskevat päätökset työntekijöiden koulutuksen, aiemman kokemuksen, ansioiden ja muiden valmiuksien mukaan. SCA kohtelee kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti, arvokkaasti ja kunnioittaen TEE: Tiedosta oma käyttäytymisesi ja se, miten se voi vaikuttaa muihin. ÄLA: Esitä väitteitä tai kerro vitsejä, jotka halventavat tai nöyryyttävät muita. Kiusaaminen SCA:n edustajana sinun velvollisuutesi on kohdella muita kunnioittavasti. Työpaikalla ei suvaita kiusaamista, pelottelua tai muuta sopimatonta käytöstä, ja sinun on puututtava sellaiseen käytökseen, jos se tulee tietoosi. TEE: Huolehdi siitä, ettei kukaan joudu työympäristössä vihamielisesti kohdelluksi, uhatuksi tai kiusatuksi. TEE: Ilmoita esimiehellesi aina kaikesta kiusaamisesta tai huonosta käytöksestä. Yhdistymisvapaus Tunnustamme henkilöstön oikeuden päättää, haluaako se käyttää edustajinaan valitsemiaan ammattiliittoja, järjestäytyä ja osallistua työehtoja koskeviin neuvotteluihin ammattiliiton välityksellä tai henkilökohtaisesti. Kunnioitamme myös työntekijän oikeutta pidättäytyä ammattiliiton jäsenyydestä. Toimintatapamme perustuvat kansainvälisesti tunnustettuihin työehtoihin toimintamaidemme lait, säännökset ja tavat huomioiden. 16 SCA:n eettinen ohjeisto

17 TEE: Kunnioita työntekijöiden oikeutta perustaa ammattiyhdistys ja liittyä valitsemaansa ammattiliittoon paikallisia lakeja noudattaen ilman pelkoa uhkailusta tai kostotoimista. ÄLA: Häiritse työntekijöiden edustajien virallisia, lainmukaisia toimia. Palkat ja edut SCA maksaa kaikilla toimipaikoillaan oikeudenmukaista palkkaa ja etuuksia kohdemaan lakien ja noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Kun työehtosopimusta ei ole, noudatamme asianmukaisia toimialakohtaisia normeja. Linkit Rekrytointipolitiikka Palkkapolitiikka Teollisuussuhdepolitiikka Matkustuspolitiikka SCA:n eettinen ohjeisto 17

18 Eettisen ohjeiston peruspilarit 4. Ihmisoikeudet Ihmisoikeuksien kunnioitta minen Ihmisoikeudet ovat perusoikeuksia ja vapauksia, joihin kaikilla ihmisillä on oikeus. SCA puolustaa ja kunnioittaa maailmanlaajuisesti julistettuja ihmisoikeuksia kaikkialla, missä toimimme. Olemme sisällyttäneet ihmisoikeuksien noudattamista liiketoiminnassa koskevat YK:n ohjaavat periaatteet tähän ohjeistoon ja päivittäisiin liiketoimintakäytäntöihimme. Niiden mukaisesti olemme sitoutuneet: normimme ja kertomaan niistä työpaikoillamme, liiketoiminnoissamme ja liiketoimintakumppaneillemme miin ihmisoikeusloukkausten estämiseksi siin ihmisoikeusvaikutuksiin, joita liiketoimintamme voi aiheuttaa tai edistää maan siitä sidosryhmillemme, ja keuksien edistämiseksi ja puolustamiseksi toimintapaikkakunnillamme sopimusten sekä YK:n Global Compact- ja muiden ulkopuolisten aloitteiden kautta. Lisäksi SCA tunnustaa lapset sidosryhmiksi, jotka tarvitsevat erityistä suojelua. Kunnioitamme lasten oikeuksia liiketoiminnassamme ja yhteiskunnassa noudattamalla Lasten oikeudet ja liiketoimintaperiaatteet -periaatteita. Kaikkialla missä SCA:n liiketoiminnot vaikuttavat lapsiin, pidämme lasten edut mielessämme. Lapsityövoima SCA ei salli lapsityövoiman käyttöä omissa tuotantolaitoksissamme tai yhdenkään SCA puolustaa perusihmisoikeuksia ja odottaa sitä myös liiketoimintakumppaneiltaan. liiketoimintakumppanimme toiminnassa ja noudatamme kohdemaassa voimassa olevia minimityöikää koskevia lakeja ja kansainvälisiä määräyksiä kaikkialla, missä toimimme. TEE: Varmista, että ymmärrät voimassa olevien lakien minimi-ikävaatimukset, ennen kuin otat töihin yhtään alle 18-vuotiasta henkilöä. Pakkotyö Emme salli pakko-, vanki- tai muuta tahdonvastaista työtä ja fyysistä rankaisemista. Yhdeltäkään työntekijältä ei saa vaatia talletuksia tai riistää henkilöllisyyspapereita työn tekemistä vastaan. TEE: Ilmoita kaikki epäilyt pakkotyöstä, lapsityöstä tai fyysisestä rankaisemisesta missä tahansa SCA:n tai yhdenkään alihankkijan, jakelijan tai muun liiketoimintakumppanin toimipaikassa. Linkit YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus 18 SCA:n eettinen ohjeisto

19 SCA:n eettinen ohjeisto 19

20 Eettisen ohjeiston peruspilarit 5. Luonto SCA on sitoutunut huolehtimaan ympäristöstä SCA:lla ympäristön huomioon ottaminen ja ympäristöstä huolehtiminen ovat osa liiketoimintamalliamme. Pyrimme aktiivisesti: kehittämään kuluttajille kestäviä, lisäarvoa tuovia ratkaisuja, jotka perustuvat turvalliseen, resurssitehokkaaseen ja ympäristöllisesti terveeseen hankintaan ja tuotantoon minimoimaan ympäristövaikutuksemme innovaatioilla, teknologioilla ja tehokkuushyödyillä jatkuvasti arvioimaan ympäristövaikutustamme koko SCA:n arvoketjussa, ja parantamaan ympäristösuorituskykyämme selkeillä ja mitattavilla tavoitteilla. Euroopan suurimpana metsänomistajana SCA:lla on lisäksi erityinen velvollisuus hyödyntää tätä tärkeää resurssia vastuullisesti ja huolehtia, että metsien etu ja ekosysteemimme, ilmastomme, asiakkaidemme ja yhteiskunnan tarpeet ovat aina tasapainossa keskenään. Teemme tämän sitoutumalla pitkäjänteisesti kestävään metsänhoitoon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen. Sinun on työssäsi aina tiedostettava ympäristön tarpeet. TEE: Varmista, että otat päivittäisissä työtehtävissäsi aina huomioon resurssien tehokkaan käytön ja kaikenlaisten saastepäästöjen vähentämisen. TEE: Esitä esimiehellesi ideoita, jotka voivat johtaa myönteisiä ympäristövaikutuksia tuottaviin innovaatioihin. TEE: Ymmärrä vastuullista metsänhoitoa koskevat SCA:n toimintaperiaatteet ja kansainvälisten metsäsertifiointiohjelmien vaatimukset ja noudata niitä. TEE: Noudata SCA:n vastuullisen hankinnan toimintaperiaatteita. Linkit Kestävän kehityksen politiikka 20 SCA:n eettinen ohjeisto

21 SCA:n eettinen ohjeisto 21

22 Eettisen ohjeiston peruspilarit 6. Yhteiskunta Yhteiskuntasuhteet SCA pyrkii edistämään hyvinvointia paikkakunnilla, joissa se harjoittaa liiketoimintaa. Pyrimme rakentamaan kestäviä, pitkäjänteisiä suhteita toimintapaikkakuntiimme avoimen ja rehellisen vuoropuhelun avulla. SCA tekee yhteiskunnallisia aloitteita sellaisten järjestöjen kanssa, joiden tavoitteet ja tarkoitus vastaavat ydinarvojamme. TEE: Varmista, että toimintapaikkakuntiemme mielipiteitä kuunnellaan ja niihin suhtaudutaan suopeasti. TEE: Hanki asianmukainen hyväksyntä, ennen kuin teet mitään lahjoituksia yhteiskunnalliselle järjestölle SCA:n nimissä. ÄLA: Sponsoroi yhtään järjestöä tai tee sille lahjoituksia, jos on olemassa mahdollisuus, että sitä pidetään jonkinlaisena lahjontana. Viestintä SCA on sitoutunut harjoittamaan avointa ja läpinäkyvää tiedotusta kaupallisen luottamuksellisuuden sallimissa rajoissa. Tavoitteenamme on aikaansaada rakentava ja antoisa vuoropuhelu kaikkien SCA:n sidosryhmien kanssa. TEE: Kysy neuvoa SCA:n konserniviestinnältä tai paikalliselta viestintäosastoltasi, ennen kuin keskustelet yrityksen asioista toimittajan kanssa. TEE: Ohjaa kaikki analyytikkojen tai sijoittajien kyselyt SCA:n sijoittajasuhteista vastaavalle osastolle. ÄLA: Anna vaikutelmaa, että puhut SCA:n nimissä missään henkilökohtaisessa keskustelussa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kuten blogeissa, wiki-sivustoilla ja verkkosivustoilla ilman asiaankuuluvaa valtuutusta. SCA pyrkii olemaan yhteiskunnan luotettava jäsen toimintapaikkakunnillamme Poliittinen toiminta SCA pysyy poliittisesti puolueettomana eikä suorita minkäänlaisia maksuja tai lahjoituksia poliittisille puolueille tai ehdokkaille, tai heidän laitoksilleen, toimistoilleen tai edustajilleen. Yrityksen nimeä ei saa käyttää poliittisissa kampanjoissa tai poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden etujen edistämisessä. Vaikka SCA ei osallistu suoraan puoluepolitiikkaan, osallistumme poliittisiin keskusteluihin asioista, joilla on suoranaista merkitystä liiketoiminnallemme, työntekijöillemme ja toimintapaikkakunnillemme, harjoittamalla esimerkiksi lobbausta. TEE: Keskustele yhteiskuntasuhteista vastaavan osaston kanssa, jos sinulla on lobbaukseen liittyvää kysyttävää. ÄLA: Anna ymmärtää, että puhut SCA:n puolesta tai että yritys tukee näkemyksiäsi, kun osallistut poliittiseen toimintaan. ÄLA: Käytä yrityksen omaisuutta tukeaksesi henkilökohtaisesti jotakin poliittista ehdokasta tai puoluetta. Linkit Viestintäpolitiikka Yhdyskuntasuhteet ja sponsorointiohjeet Sijoittajasuhdepolitiikka 22 SCA:n eettinen ohjeisto

23 SCA:n eettinen ohjeisto 23

24

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Hyvät yhteistyökumppanimme Kädessäsi on Atrian toimintaohje, nimeltään Atrian Tapa Toimia. Se on tarkoitettu jokaiselle atrialaiselle ja yhteistyökumppanillemme

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

RIMin tietosuojakäytäntö

RIMin tietosuojakäytäntö RIMin tietosuojakäytäntö Research In Motion Limited ja sen konserniyhtiöt ( RIM ) ovat sitoutuneet noudattamaan käyttämäänsä pitkäaikaista henkilökohtaisten tietojen yksityisyyden ja tietoturvan ylläpitokäytäntöä;

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot