PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel)"

Transkriptio

1 PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel) MÄÄRITELMÄ Painehaava Painehaava on paikallinen vaurio iholla tai sen alla olevassa kudoksessa. Vaurion on aiheuttanut paine, ihon venyttyrninen, hankaus ja/tai nämä yhdessä. Edellä esitetty määritelmä perustuu tämänhetkiseen tutkimukseen ja teoriaan. Uusia teorioita painehaavan synnystä ja hoidosta kehitetään jatkuvasti. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimustyötä ennen kuin määritelmä voidaan niiden perusteella muuttaa. LUOKITTELU 1. aste: Ehjän ihoalueen punoitus, joka ei häviä asentoa muutettaessa ja paineen poistuttua ihoalueelta. Myös ihon värin muutos, kuumotus, turvotus sekä ihon ja ihonalaisen kudoksen kovettuminen voivat olla merkkejä painehaavasta. 2. aste: Osittainen ihovaurio tai ihon rikkoontuminen, joka ulottuu epidermikseen, dermikseen tai molempiin saakka. Haava on pinnallinen ja kliiniseltä kuvaltaan se on hiertymä tai rakkula. 3. aste: Ihon syvimpiin kerroksiin asti ulottuva vaurio, jossa ihonalainen kudos on vaurioitunut tai nekroosissa. Haava saattaa ulottua alla olevan lihaksen peitinkalvoon eli faskiaan saakka mutta ei lihakseen. 4. aste: Laaja ihokudoksen tuho, jossa on nekroosia tai vaurio ulottuu lihakseen, luuhun tai jänteisiin. Kudosvaurio saattaa olla pahempi ihon syvemmissä kerroksissa kuin sen pinnassa, epidermiksessä, havaittavista merkeistä voisi päätellä. HOIDON PERIAATTEET I HOITOLINJAT Hoidon pääperiaatteet perustuvat tutkimukseen ja tietoon seuraavin edellytyksin: [A] Vähintään kahden ihmisille tehdyn satunnaistetun, kliinisen painehaavatutkimuksen tulokset tukevat valittua hoitoa. [B] Vähintään kahden ihmisille tehdyn kliinisen, kokeellisen painehaavatutkimuksen tulokset tukevat valittua hoitoa, tai tarkoituksenmukaiset tulokset vähintään kahdesta kokeellisesta, kliinisestä, eläimillä tehdystä tutkimuksesta antavat epäsuoraa tukea valitulle hoidolle. [C] Tämä luokitus edellyttää yhden tai useamman seuraavaksi esitetyn tekijän toteutumista: 1) Yhdenvalvotun kokeellisen tutkimuksen tulokset 2) Vähintään kahden ihmisille tehdyn tapaussarjan tai deskriptiivisen painehaavatutkimuksen tulokset 3) Asiantuntijan mielipide

2 ARVIOINTI Painehaavan arviointi Arvioidessasi painehaavaa määritä ja tutki sen/niiden sijainti, aste, koko, haavapohjan tila, eritys, kipu ja ympäröivän ihon tila sekä mahdollisesti ihon alle ulottuvat ja onkaloituvat haavat. [C] Painehaavoja arvioidaan säännöllisesti. Tee arviointi päivittäin, mikäli se vain on mahdollista mutta kuitenkin vähintään kerran viikossa. Jos potilaan kunto tai haavan tila huononee, arvioi suunniteltu hoito ja seuranta uudelleen. Jo yksikin havaittu merkki potilaan kunnon tai haavan tilan huononemisesta on indikaatio hoitolinjojen uudelleenarviointiin. [C] Selvitetään potilaan taustatiedot ja fyysinen kunto. Hoitoa aloittaessasi selvitä potilaan taustatiedot ja tutki hänen fyysinen kuntonsa. Painehaavapotilaan hoidon suunnittelun perustaksi tehty arviointi perustuu aina potilaan kokonaisvaltaiseen terveydentilan arviointiin, joka sisältää potilaan fyysisen ja psykososiaalisen terveyden. Huomioi hoidon suunnittelussa kaikki tunnistamasi hoidon tarpeet. KOMPLIKAATIOIDEN ARVIOINTI Ravitsemustilan arviointi ja hoito Varmista painehaavapotilaan tarvitsema ravintoaineiden saanti ehkäistäksesi aliravitsemusta. Huomioi ravitsemushoidossa potilaan kunto ja toivomukset. Kivun arviointi ja hoito - Arvioi ja kirjaa aina kaikkien potilaiden painehaavoihin tai niiden hoitoon liittyvä kipu. - Helpota potilaan kipua poistamalla tai kontrolloimalla kivun lähde (esimerkiksi peittämällä haavat, laittamalla painetta keventävät pinnat oikeille kohdille, vaihtamalla potilaan asentoa). - Anna potilaalle kipulääkettä tai käytä muita tarvittavia ja tilanteenmukaisia kivunlievitysmenetelmiä. - Pyydä tarvittaessa asiantuntija-apua. - Psykososiaalisen tilan arviointi ja hoito Arvioi kotona hoidettavan painehaavapotilaan käytettävissä olevat resurssit (esimerkiksi omaishoitajan/-hoitajien sitoutuminen haavahoitoon ja hänen/heidän taitonsa, potilaan asumisolosuhteet, hoitovälineet, mieltymykset ja odotukset). KUDOKSEN KUORMITUKSEN MUUTTAMINEN Kudosten kuormitusta voidaan muuttaa eri tavoin, kuten 1) vaihtamalla potilaan asentoa 2) käyttämällä erikoisvälineitä. Kudosten kuormituksen muuttamisen pitää olla ympärivuorokautista riippumatta siitä, onko potilas vuoteessa vai tuolissa. Potilas saa olla liikkumattomana tuolissa korkeintaan kaksi tuntia kerrallaan, mielellään lyhemmänkin ajan, mikäli hänen kliininen tilansa ei ole esteenä asennon muutoksiin.

3 Painehaavapotilaan hoidon pääperiaatteiden mukaisen hoidon seurannan ja suunnittelun toteutumiseksi on kehitettävä jatkuvan arvioinnin menetelmä, joka on osa potilaan päivittäistä hoitosuunnitelmaa. Jos on mahdollista, vältä potilaan kääntämistä painehaavan puolelle tai suoraan luisen ulokkeen päälle, ellei se ole välttämätöntä potilaan hoidon yleisten tavoitteiden kanssa. Tällöin on käytettävä riittävästi painetta poistavaa (esimerkiksi painetta aktiivisesti vaihtavaa) apuvälinettä. PAINEHAAVOJEN EHKÄISYSSÄ TARVITTAVIEN APUVÄLINEIDEN KÄYTTÖ Paineeseen liittyvistä termeistä ei ole olemassa yhtä sovittua määritelmää: poistaminen - vähentäminen - uudelleen jakautuminen. Selkeyden vuoksi tässä julkaisussa käytetään termiä painehaavojen ehkäisyn apuväline. Huomioi potilaan asento, paineen jakautuminen kehon eri osiin, paino, stabiliteetti (vakaus) ja painehaavariskin vähentäminen aina kun vaihdat potilaan asentoa tai valitset hänelle apuvälinettä. Erityisen tärkeää tämä on silloin kun potilas istuu sängyssä tai tuolissa. Vaihda potilaan asentoa tai jos mahdollista, opeta potilasta vaihtamaan itse asentoaan säännöllisin väliajoin, jolloin paine kevenee. Useista painehaavojen ehkäisyn apuvälineistä on todennäköisesti hyötyä. Tutkittua tietoa niiden vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta on niukasti saatavilla. Tulevaisuudessa kehitetään yhteisesti sovitut ja hyväksytyt kansainväliset ja eurooppalaiset standardit apuvälineilie. Tällaisia standardeja on jo joissakin maissa käytössä. HAAVAN PAIKALLISHOITO Haavapohjan puhdistaminen määritellään kuolleen kudoksen poistamiseksi haavasta. Syyt - infektion ehkäiseminen - haavan biologisen paranemisprosessin edistäminen - haavan syvyyden arvioinnin mahdollistaminen. Poista kuollut kudos painehaavoista heti kun potilaan tila ja lääketieteellinen hoito sen mahdollistavat. Saattohoitopotilaan painehaavan paikallishoitoa suunniteltaessa tärkein tekijä on potilaan elämänlaatu. Tämän perusteella tehdään päätös siitä, aloitetaanko tehokas haavan paikallishoito ja mitä menetelmiä haavapohjan puhdistukseen käytetään.

4 Mekaanista, entsymaattista ja/tai autolyyttistä haavapohjan puhdistus tekniikkaa voidaan käyttää silloin kun potilaan kliininen tila ei edellytä kiireellistä kuolleen kudoksen poistoa leikkaussaliolosuhteissa. Mikäli haavapohja pitää puhdistaa välittömästi, kuten esimerkiksi silloin kun kyseessä on etenevä selluliitti tai sepsis, puhdistus on tehtävä kirurgisesti*. Haavapohjan kirurgisen puhdistuksen saa tehdä siihen koulutuksen saanut henkilö, joka Suomessa on lääkäri. Haavapohjan puhdistusmenetelmiä ovat mekaaninen, entsymaattinen ja autolyyttinen sekä biologinen (toukat) puhdistus tai näiden menetelmien yhdistelmä. Kuivia rupia ei tarvitse poistaa, ellei haava-alueella ole turvotusta, punoitusta tai märkäeritettä eikä kudosneste ja/tai veri keräänny haava-alueelle. Kuivat ruvet voidaan poistaa sidoksilla, jotka muodostavat haavaan kostean ympäristön, joka puolestaan edistää haavapohjan autolyyttistä puhdistumista. Tällaisia sidoksia ovat hydrokolloidit ja hydrogeelit. Infektoituneet tai infektoitumisriskiset painehaavat arvioidaan päivittäin. Näin saadaan tietoa haavassa tapahtuneista muutoksista, joiden perusteella suunnitellaan haavanhoito ja haavapohjan puhdistus. Ehkäise tai hoida haavapohjan mekaaniseen puhdistukseen liittyvä kipu. *Mekaanisella haavapohjan puhdistuksella tarkoitetaan sairaanhoitajan kauhalla, kyretillä, pinseteillä, sienellä tai saksilla ja kirurgisella veitsellä tekemää toimenpidettä. Kirurginen haavapohjan puhdistus on kirurgin tekemä toimenpide, joka voidaan tehdä joko osastolla, poliklinikalla tai leikkaussalissa. PAINEHAAVAN PUHDISTAMINEN Puhdista painehaavat vesijohtovedellä. juotavaksi kelpaavalla vedellä tai keittosuolaliuoksella. Käytä mahdollisimman vähän mekaanista voimaa puhdistaessasi tai huuhdellessasi haavaa. Suihkuttaminen on suositeltavaa. Huuhtelua käytetään ontelohaavojen puhdistamisessa. Antiseptisiä aineita ei pidä käyttää rutiininomaisesti haavojen puhdistukseen, mutta niiden käyttöä voidaan harkita, kun haavan bakteerikasvustoa on hillittävä (kliinisen arvioinnin jälkeen). Suositeltavaa on, että antiseptisiä aineita käytetään vain rajoitetun ajan siihen saakka kunnes haavapohja on puhdas ja sen ympärillä oleva tulehdus on vähentynyt. SIDOKSET Laitapainehaavalle sidos, joka pitää haavan kostealla sidosten vaihtojen välisen ajan. Määritä haavan tila ja aseta hoitotavoitteet ennen sidosten valintaa - esimerkiksi haavan aste, haavapohja, infektio, eritys, kipu, ympäröivä iho, haavan sijainti ja potilaan mieltymykset.

5 Sidos pidetään haavalla niin kauan kuin on kliinisesti tarpeen. Sidosten vaihtovälin suunnittelussa huomioidaan valmistajien suositukset. Usein toistuva sidosten vaihto voi vahingoittaa haavapohjaa. Sidokset eivät saa kuivua ja kovettua haavalle, koska ne voivat aiheuttaa painevaurioita. Tilanteeltaan epävakaa haava pitää arvioida päivittäin, jotta voidaan varmistua, ettei haavan tilanne huonone paineen riittämättömän keventämisen takia. Jos painehaavassa on tihkuvuotoa tai se erittää niin paljon, että sidokset kostuvat läpi, on sidos vaihdettava, sillä se ei enää suojaa haavaa ulkoiselta kontaminaatiolta. Mikäli sidokset kostuvat usein, on tarpeen harkita toisenlaisen sidosmateriaalin käyttöä. Tutkituilla ja hyviksi havaituilla sidosvaihtojen käytännöillä voidaan välttää turhia vaihtoja. Säännöllisellä tarkkailulla seurataan haavan paranemisprosessia ja tarvittaessa muutetaan hoidon tavoitteita. BAKTEERIKASVUSTON JA INFEKTIOIDEN HALLINTA Painehaavojen bakteerikasvustot ja infektiot. Käsienpesulla, haavan suihkutuksella ja/tai huuhtelulla sekä haavapohjan puhdistuksella voit vähentää haavan infektoitumisriskiä sekä edistää haavan paranemista. Jos haavassa on märkäistä eritettä tai siinä on paha haju, tarvitaan säännöllistä päivittäistä haavan suihkutusta ja/tai huuhtelua sekä mahdollisesti haavapohjan puhdistusta kuolleesta kudoksesta. Kaikissa painehaavoissa on bakteerikasvua. Tämän takia niistä ei oteta rutiininomaisesti bakteerinäytettä. Mikäli haavassa on kliiniset tulehduksen merkit, on siitä aiheellista ottaa viljelynäyte. Konsultoi tarvittaessa hoitavaa lääkäriä tai infektiolääkäriä. Jos haavassa on nähtävissä kliiniset infektion merkit, eikä haavan hoidolla saada haluttua vastetta, hoitava lääkäri voi määrätä lisätutkimuksia osteomyeliitin ja niveltulehduksen pois sulkemiseksi. Potilas, jolla todetaan bakteremia, sepsis, etenevä selluliitti tai osteomyeliitti, hoidetaan sairaalassa systeemisellä antibioottihoidolla. Systeemisiä antibiootteja ei tarvita sellaisten painehaavojen hoitoon, joissa on havaittavissa ainoastaan paikallisen infektion tunnusmerkit. Suojaa painehaavat ulkoiselta kontaminaatiolta (esimerkiksi uloste ja/tai virtsa inkontinenssi). Infektion seuranta Noudata painehaavojen hoidossa käytettyjen hoitovälineiden ja sidosmateriaalien käsittelyssä ja hävittämisessä hygieniaohjeistoa soveltaen sitä potilaan hoito-olosuhteisiin ja kuntoon. Vaihda tehdaspuhtaat suojakäsineet jokaista potilasta varten. Kun hoidat saman potilaan useampia haavoja, noudata hoidossa haavojen puhtausjärjestystä niin, että hoida infektoituneet tai todennäköisimmin kontaminoituneimmat haavat viimeiseksi (esimerkiksi anaalialueen haava). Riisu suojakäsineet välittömästi hoidon jälkeen ja käytä käsihuuhdetta. Pese kädet ennen seuraavan potilaan hoitoa. Käytä steriilejä välineitä painehaavojen haavapohjan mekaaniseen puhdistukseen.

6 LIITÄNNÄISHOIDOT ELI ADJUVANTTIHOIDOT Joissakin Euroopan maissa käytetään kudoksia stimuloivia sähkö- ja laserhoitoja. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole saatavissa riittävästi tutkimustuloksia, jotta menetelmiä voitaisiin suositella yleiseen käyttöön. Lisätietoja saatavilla Euroopan painehaavaa asiantuntijaneuvostosta EPUAP Business Office, Wound Healing Unit Department of Dermatology, Churchill Hospital Old Road, Headington, Oxford, OX3 7L.J; UK Puh (0) Fax + 44 (0) Sähköposti: com Kotisivut: Käännöksen asiantuntemus: Helvi Hietanen & Salla Seppänen Käännös: Kieliapu R. Kankkunen Julkaisija: Suomen Haavanhoitoyhdistys ry EPAUP:in luvalla

Painehaavojen ehkäisy

Painehaavojen ehkäisy Painehaavojen ehkäisy PIKAOPAS Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvoston ja USA:n kansallisen painehaavaasiantuntijaneuvoston kehittämä Johdanto n pikaopas esittää näyttöön perustuvat painehaavojen ehkäisy-

Lisätiedot

HAAVAHOIDON KIRJAAMINEN sähköinen kirjaamispohja Elixiiriin

HAAVAHOIDON KIRJAAMINEN sähköinen kirjaamispohja Elixiiriin Tanja Valkeinen HAAVAHOIDON KIRJAAMINEN sähköinen kirjaamispohja Elixiiriin Opinnäytetyö Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 1.12.2008 Tekijä(t) Tanja Valkeinen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta

Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta Copyright National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance ISBN-10: 0-9579343-6-X

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

EWMA Dokumentti: Haavan puhdistaminen

EWMA Dokumentti: Haavan puhdistaminen EWMA Dokumentti: Haavan puhdistaminen Päivitetty yleiskatsaus ja selvitys puhdistuksen päätehtävistä Käännös: Veera Hjerppe, Anna Hjerppe Käännöksen tarkistus: Heidi Castrén 1 Johdanto Ei-paranevien ja

Lisätiedot

Haavahoito pikaopas. Krooniset ja hitaasti paranevat haavat. Taitosten vaihto

Haavahoito pikaopas. Krooniset ja hitaasti paranevat haavat. Taitosten vaihto Haavahoito pikaopas Kun asiakkaan haavaa aletaan hoitaa, on muistettava aseptinen työskentely. Aloitetaan käsien desinfioinnilla ja laitetaan hanskat ennen kuin kosketaan haavaan tai haavatuotteisiin.

Lisätiedot

NRO 2/2009 17. VSK LOKAKUU 2009. Uusi selkäydinvammaisten asioita ajava yhdistys AKSON ry. perustettu

NRO 2/2009 17. VSK LOKAKUU 2009. Uusi selkäydinvammaisten asioita ajava yhdistys AKSON ry. perustettu NRO 2/2009 17. VSK LOKAKUU 2009 Uusi selkäydinvammaisten asioita ajava yhdistys AKSON ry. perustettu Lisää vapautta ja varmuutta, SpeediCath ja SpeediBag ovat Coloplast A/S:n rekisteröimiä tuotemerkkejä.

Lisätiedot

Haavanhoito. Suomen Apteekkariliitto 2007

Haavanhoito. Suomen Apteekkariliitto 2007 Haavanhoito 25 Suomen Apteekkariliitto 2007 2 Haavat Ihoon tulee helposti naarmuja ja pieniä haavoja, jotka voi hoitaa usein itse. Pienetkin haavat kannattaa hoitaa huolellisesti tulehtumisen estämiseksi.

Lisätiedot

Vaikeat PALOVAMMAT IholIItto

Vaikeat PALOVAMMAT IholIItto Vaikeat PALOVAMMAT Iholiitto Sisällys 1. Yleistä palovammoista 4 2. Polikliininen hoito 10 3. Haavanhoito 12 4. Ravitsemus 15 5. Fysio- ja toimintaterapia 16 6. Henkinen tuki 20 7. Sosiaaliturva 25 8.

Lisätiedot

Tietoa proteesin käyttäjälle

Tietoa proteesin käyttäjälle Tietoa proteesin käyttäjälle RUSKEASUO HAKANIEMI Kiskontie 1, 00280 Helsinki Siltasaarenkatu 11, 00530 Helsinki Puh 020 743 1810 Fax 020 743 1818 Puh 020 743 1800 fax 020 743 1808. E-mail: ruskeasuo@soleusproteor.fi

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n asettama työryhmä Päivitetty 18.12.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Tutkimus: Vaihtoehtoinen vuodepesu Bagbathilla tuotteen käyttö kirurgisella teho-osastolla Wesküstenklinikums Heidessä

Tutkimus: Vaihtoehtoinen vuodepesu Bagbathilla tuotteen käyttö kirurgisella teho-osastolla Wesküstenklinikums Heidessä Koulutus: Anestesia ja tehohoito Kurssi 12 Tutkimus: Vaihtoehtoinen vuodepesu Bagbathilla tuotteen käyttö kirurgisella teho-osastolla Wesküstenklinikums Heidessä Projektipäällikkö Antje Schmidt, WKK Heide

Lisätiedot

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA dokumentti: Kotihoito -Haavanhoito Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA Document: HomeCare- Wound Care; Overview, Challenges and Perspectives. Käännös alkuperäisestä: Veera Hjerppe,

Lisätiedot

Sukupuolen korjausleikkauksista. Yleistä

Sukupuolen korjausleikkauksista. Yleistä 1 Sukupuolen korjausleikkauksista Yleistä Sosiaalista sukupuolen korjausta helpottaa se, että fyysinen olemus muistuttaa sitä sukupuolta, jossa ihminen elää. Potilaan on tärkeä olla hyvin informoitu sukupuolen

Lisätiedot

Kanyylit kuntoon ja suoniyhteydet hallintaan Sulkutekniikan oikea valinta voi estää leikkaushaavatyrän Eläinlääkintätuotteiden osasto myös Suomeen

Kanyylit kuntoon ja suoniyhteydet hallintaan Sulkutekniikan oikea valinta voi estää leikkaushaavatyrän Eläinlääkintätuotteiden osasto myös Suomeen B. Braun Medical Oy:n sidosryhmälehti 1 2015 Kanyylit kuntoon ja suoniyhteydet hallintaan Sulkutekniikan oikea valinta voi estää leikkaushaavatyrän Eläinlääkintätuotteiden osasto myös Suomeen SEURAA MEITÄ

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 5 2009 Marraskuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto TEEMANA DIABEETIKON JALKAONGELMAT. HbA 1c

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 5 2009 Marraskuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto TEEMANA DIABEETIKON JALKAONGELMAT. HbA 1c TEEMANA DIABEETIKON JALKAONGELMAT HbA 1c :n yksikkö muuttuu 50 vuotta elämää diabeteksen kanssa 5 2009 Marraskuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Rodeo Tämä tapa

Lisätiedot

POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Sanna Purmonen YLEISIMMÄT JÄÄKIEKKOVAMMAT JA NIIDEN ENSIAPU

POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Sanna Purmonen YLEISIMMÄT JÄÄKIEKKOVAMMAT JA NIIDEN ENSIAPU POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Sanna Purmonen YLEISIMMÄT JÄÄKIEKKOVAMMAT JA NIIDEN ENSIAPU Opinnäytetyö Tammikuu 2010 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2010 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

MUST. Vajaaravitsemusriskin seulontamenetelmä. Opas MUSTin käyttöön aikuisten vajaaravitsemusriskin seulonnassa

MUST. Vajaaravitsemusriskin seulontamenetelmä. Opas MUSTin käyttöön aikuisten vajaaravitsemusriskin seulonnassa Vajaaravitsemusriskin seulontamenetelmä MUST Opas MUSTin käyttöön aikuisten vajaaravitsemusriskin seulonnassa British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN) Malnutrition Advisory Group

Lisätiedot

KÄSIKIRJA. Käsiin kohdistuvien tapaturmien ja ammattitautien ehkäiseminen

KÄSIKIRJA. Käsiin kohdistuvien tapaturmien ja ammattitautien ehkäiseminen KÄSIKIRJA 1 Käsiin kohdistuvien tapaturmien ja ammattitautien ehkäiseminen SISÄLTÖ Alkusanat... 3 Käsitapaturmien ja ammatti-ihotautien torjuminen... 4 Koneturvallisuus ja käytettävyys... 4 Työpaikkaselvitykset...

Lisätiedot

viesti Maaliskuu 2010 Kipu tuki- ja liikuntaelinsairauksissa Kivunhoito säästöpaineissa Suupolteoireyhtymä

viesti Maaliskuu 2010 Kipu tuki- ja liikuntaelinsairauksissa Kivunhoito säästöpaineissa Suupolteoireyhtymä KIPUNo 1 viesti Maaliskuu 2010 S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N L E H T I Kipu tuki- ja liikuntaelinsairauksissa Kivunhoito säästöpaineissa Suupolteoireyhtymä 1 KIPU

Lisätiedot

TEKONIVELSAIRAALA COXA - POTILASOHJEET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS. Sivu 1 / 6

TEKONIVELSAIRAALA COXA - POTILASOHJEET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS. Sivu 1 / 6 TEKONIVELSAIRAALA COXA - POTILASOHJEET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS Lonkan tekonivelleikkauksella pyritään liikkumisen helpottumiseen, kipujen vähenemiseen, työ- ja toimintakyvyn palauttamiseen sekä elämänlaadun

Lisätiedot

Terävät instrumentit terveydenhuollossa

Terävät instrumentit terveydenhuollossa Tietoa työstä Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA VIILTOTAPATURMA TEHOKKAASTI Vuokko Puro Pirkko-Liisa Rasa Simo Salminen Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA

Lisätiedot

B.Braun Tuoteluettelo Haavanhoito

B.Braun Tuoteluettelo Haavanhoito B.Braun Tuoteluettelo Haavanhoito B. Braun haavanhoito. Ja onnistut aina. 2 Sisällysluettelo Haavatyypit 4-5 Haavan puhdistus ja kostutus Prontosan huuhde 6-7 Prontosan Geeli / Prontosan Geeli X 8-9 Askina

Lisätiedot

Nivelrikko. Kotihoito-opas

Nivelrikko. Kotihoito-opas Nivelrikko Kotihoito-opas potilaalle Nivelrikko hoito-opas potilaalle Sisältö 4 Nivelrikko suomalainen kansantauti 6 Nivelrikon oireet 7 Miksi nivelet kuluvat 8 Milloin lääkäriin 8 Ennen kuin menet lääkäriin

Lisätiedot

PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO

PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO Käsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. ALLERGIAN SIEDÄTYSHOITO 6 Yliherkkyyttä vähentävä hoito 6 Vaikutusmekanismi 6 Pistossiedätyshoito 7 Tehokas ja hyödyllinen

Lisätiedot

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry NIVELRIKKO Kumppanina Näin tulen toimeen Suomen Nivelyhdistys ry 2 Teksti Jari P.A. Arokoski, LT Fysiatrian dosentti ja erikoislääkäri Kivunhoitolääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyys Itä-Suomen

Lisätiedot

Hoitava laser. Lars Hode. Kustantaja Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (Ruotsin laserlääkintäseura) Suomennos Liisa Fellman-Paul ja Bo Paul

Hoitava laser. Lars Hode. Kustantaja Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (Ruotsin laserlääkintäseura) Suomennos Liisa Fellman-Paul ja Bo Paul Hoitava laser Lars Hode Kustantaja Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (Ruotsin laserlääkintäseura) Suomennos Liisa Fellman-Paul ja Bo Paul Hoitava laser 2 Tämän suppean tekstin tarkoitus on esittää kooste

Lisätiedot

KASVOT KOHTI KAUNEUTTA

KASVOT KOHTI KAUNEUTTA KASVOT KOHTI KAUNEUTTA - kasvojen alueen esteettinen kirurgia ikämuutoksiin ja ulkonäköhaittojen hoitoon Kasvot ovat ulkonäkömme perusta. Kasvoistaan ihminen tunnistetaan ja muistetaan. Olemme kaikki yksilöitä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tisseel, pakastettu

VALMISTEYHTEENVETO. Tisseel, pakastettu VALMISTEYHTEENVETO Tisseel, pakastettu 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tisseel Liuokset kudosliimaa varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Komponentti 1: Proteiini liuos (Tisseel liuos) ihmisen fibrinogeeni

Lisätiedot

Suomalaisen broilerituotannon. hyvä tuotantotapa. Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden

Suomalaisen broilerituotannon. hyvä tuotantotapa. Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden Suomalaisen broilerituotannon hyvä tuotantotapa Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden 1 2 Sisältö 1. Broilerin tuotanto Suomessa...s. 3 1.1. Tuotantotilat 2. Eläinten hyvinvointi siipikarjanlihantuotannossa...s.

Lisätiedot