Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 2: Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset 1/9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 2: Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset 1/9"

Transkriptio

1 Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 2: Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset 1/9 1. Poissulkemisperusteet ja erikseen pyydettävät selvitykset Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan pyydettyjä tietoja suljetaan tarjouskilpailusta pois. Vaatimukset ja ehdot koskevat myös tarjoajan mahdollista alihankkijaa siltä osin kuin alihankkija on vaatimuksissa mainittu. Tarjoajan on rekisteröidyttävä tai sitouduttava rekisteröitymään Tilaajavastuu.fi palveluun tai vastaavaan sähköiseen palveluun, joka on tilaajalle maksuton ja sisältää vastaavantasoiset palvelut, josta tilaaja voi halutessaan tarkastaa kelpoisuusvaatimusten täyttymisen työnantajavelvoitteiden osalta. Mikäli rekisteröityminen ei ole mahdollista, tarjoajan on sitouduttava toimittamaan tilaajalle maksutta 3 kk välein tilaajan pyytämiä selvityksiä koko sopimuskauden ajan. Rekisteröitymisvaatimus liittyy tilaajan harmaan talouden ehkäisemiseen. Valitse vastausvaihtoehto, johon sitoudutte: Tilaaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi palveluun tai vastaavaan palveluun Tilaaja sitoutuu rekisteröitymään Tilaajapalvelu.fi palveluun tai vastaavaan ennen sopimuksen alkamista Tarjoaja ei voi rekisteröityä em. palveluun, mutta sitoutuu toimittamaan selvitykset vaaditun mukaisesti. Mikäli edellä mainittu rekisteröityminen on jo tehty, mihin palveluun tarjoaja on rekisteröitynyt: Mikäli tarjoaja ei voi perustellusta syystä sitoutua rekisteröitymään Tilaajapalvelu.fi palveluun tai vastaavaan, on annettava perusteltu, miksi rekisteröityminen ei ole mahdollista: 2. Verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen Tarjoaja (ja hänen alihankkijansa) on maksanut verot ja sosiaaliturvamaksut. Asia on tarkistettavissa joko Tilaajapalvelu.fi tai vastaavasta palvelusta tai tarjoaja toimittaa maksutta tilaajalle pyynnöstä itsestään ja ilmoittamistaan alihankkijoista veroviranomaisen todistuksen maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistuksen tai selvityksen siitä, että verovelkaa koskeva suunnitelma on tehty. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ratkaista, hyväksyykö se sellaisen tarjoajan tarjouksen, jolla on velkaa tai maksusuunnitelma veloista.

2 Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 2: Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset 2/9 Tarjoaja (ja hänen alihankkijansa) on maksanut eläkevakuutusmaksut. Asia on tarkistettavissa joko Tilaajapalvelu.fi tai vastaavasta palvelusta tai tarjoaja toimittaa tilaajalle maksutta pyynnöstä itsestään ja ilmoittamistaan alihankkijoista vakuutuslaitoksen todistuksen maksetuista eläkevakuutusmaksuista tai velkatodistuksen tai selvityksen siitä, että velkaa koskeva suunnitelma on tehty. Tilaaja pidättää oikeuden ratkaista, hyväksyykö se sellaisen tarjoajan tarjouksen, jolla on velkaa tai maksusuunnitelma veloista. Tarjoaja (ja hänen alihankkijansa) noudattavat itseään koskevaa työehtosopimusta sekä seuraavia ILOn yleissopimuksia. Tarjoajan ja alihankkijoiden tulee noudattaa itseään koskevaa työehtosopimusta sekä vähintään ILOn yleissopimuksia 87/1948, 98/1949, 29/1930, 105/1957, 138/1973, 182/1999, 100/1951 ja 111/1958. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan maksutta selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Selvitystä ei tarvitse liittää tarjoukseen. 3. Rekisteritiedot Tarjoaja (ja hänen alihankkijansa) on merkitty kaupparekisteriin. Tarjoajan on toimitettava pyynnöstä maksutta kaupparekisteriote itsestään ja ilmoittamistaan alihankkijoista. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava maksutta pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella, joka on käännetty suomen kielelle. Jos tarjoajaa (tai alihankkijaa) ei ole merkitty kaupparekisteriin, tulee hänen selvittää ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu. Jos tarjoajaa (tai alihankkijaa) ei ole merkitty kaupparekisteriin, selvitys siitä: Tarjoaja (ja hänen alihankkijansa) on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tarjoajan on toimitettava tilaajalle maksutta pyynnöstä selvitys itsestään ja ilmoittamistaan alihankkijoista koskien rekisteröitymistä em. rekistereihin. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava maksutta pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella, joka on käännetty suomen kielelle.

3 Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 2: Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset 3/9 4. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne / Tarjoajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ja tarjoukseen liitettävät selvitykset Tarjoajalla on hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan luottotietojen tulee olla häiriöttömät. Tarjoaja myös sitoutuu pyydettäessä toimittamaan maksutta luottolaitoksen (Suomen Asiakastieto Oy tai D&B Finland) lausunnon. Lausuntoa ei tarvitse liittää tarjoukseen tarjouksen jättöhetkellä. Tarjoajan tulee pyynnöstä olla valmis toimittamaan tilaajalle maksutta kolmen (3) edellisen vuoden tilinpäätöstiedot. Tarjoajalla on hankinnan laajuuteen ja sisältöön nähden kokemusta vastaavista toimituksista. Tarjoajalla tulee olla kaksi (2) referenssikohdetta tätä hankintaa vastaavista toimituksista viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Referenssien tulee koskea sen tyyppisiä toimituksia kuin mihin tarjoaja tässä tarjouskilpailussa osallistuu. Mikäli tarjoaja on ollut sopimussuhteessa vastaavasta hankinnasta Vihdin kunnan kanssa, voi tilaaja asettaa itsensä yhdeksi tarjoajan referenssiksi, vaikka tarjoaja ei ole maininnut tarjouksen referenssiluettelossa Vihdin kuntaa. Referenssejä koskevat selvitykset annetaan tarjouspyynnön liitteellä 5 Referenssiluettelo (excel-tiedosto). Ellei käynnistyvällä yrityksellä ole referenssitietoja, tarjoajan (yrityksen) tulee toimittaa niiden sijasta liiketoimintasuunnitelma. 5. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne / Alihankinta kahdesta referenssistä, joita koskevat tiedot on esitetty liitteessä 5 (Referenssiluettelo) Tarjoajalla ei ole yllä mainittua kahta referenssiä, mutta tarjouksen liitteenä on liiketoimintasuunnitelma. Tarjoaja vastaa alihankkijansa työstä kuin omastaan. Tilaaja varaa itselleen oikeuden pyytää maksutta alihankkijoista vastaavat kelpoisuutta koskevat selvitykset, joita tarjoajalta voidaan edellyttää. Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää tietyn alihankkijan käyttämisen. Kyllä, tarjoaja käyttää alihankkijaa/alihankkijoita, joita koskevat tiedot on esitetty liitteessä 4 Alihankkijaluettelo. Samalla tarjoaja vakuuttaa, että alihankkijaluetteloon nimetyt yritykset ovat tilaajavastuulain mukaisesti hoitaneet velvoitteet. Ei, tarjoaja ei käytä alihankkijaa/alihankkijoita

4 Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 2: Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset 4/9 6. Hankintaa koskevat vähimmäisvaatimukset / Toimitusehto, toimitusaika ja hinnat Tarjoajan toimitusehdon tulee olla TOP Vihti tilauksen tehnyt taho, kuljetus vakuutettuna toimittajan lukuun, paikoilleen käyttökuntoon asennettuna, pakkausjätteet pois kuljetettuna vähintään 500 euron (alv 0 %) tilauksissa (Finnterms 2001). Tuotteet toimitetaan perille sisätiloihin tilaajan osoittamaan paikkaan. Toimitusaika on arkisin klo 8-15 välillä ellei tilaajan kanssa muuta sovita. Korkeintaan 500 euron (alv 0 %) tilauksissa tarjoaja on oikeutettu perimään pientoimituslisän, jonka määrä on korkeintaan 10 % tilauksen arvosta tai korkeintaan 50 euroa (alv 0 %). Pientoimituslisää koskeva vastaus vaikuttaa tarjouksen hintavertailussa liitteen 1 (Tarjouspyynnön kaluston erittely) ohella kunkin liitteessä 1 mainitun Tuoteryhmän osalta alla mainitulla tavalla. Ei, tarjoaja ei veloita pientoimituslisää (5 pistettä) Kyllä, tarjoaja veloittaa pientoimituslisää korkeintaan 10 euroa 500 euron tilauksissa alv 0 % (2 pistettä). Pientoimituslisän määrä (euroa tai % tilauksen arvosta): Kyllä, tarjoaja veloittaa pientoimituslisää joka on suurempi kuin 10 euroa (korkeintaan 50 euroa) 500 euron tilauksissa alv 0 % (0 pistettä). Pientoimituslisän määrä (euroa tai % tilauksen arvosta): Tarjoajan tarjoamien sekä muiden sen vakiomallistossa olevien kalusteiden toimitusaika on korkeintaan 30 työpäivää tilauksesta tämän tarjouspyynnön mukaisissa hankinnoissa. Vaatimus ei koske muita kuin vakiomallistoon kuuluvia tuotteita eikä esimerkiksi muihin kuin vakiomallistoihin kuuluvia verhoilukankaita ja levymateriaaleja. Mahdollisissa minikilpailutuksissa toimitusaika voidaan määritellä erikseen. Tarjottujen hintojen tulee sisältää kaikki kulut lukuun ottamatta mahdollista edellisessä kohdassa mainittua pientoimituslisää. Hintojen tulee kattaa tuotteet, toimituskulut, asennus ja asennukseen liittyen pakkausjätteiden pois vienti. Muita kuluja kuin edellä mainittu pientoimituslisä ei saa periä (esim. laskutuslisä, rahti tms.). Tarjouslomakkeella tarjottujen tuotteiden hintojen tulee olla kiinteitä 12/24 kk sopimuksen solmimisesta/koko sopimuskauden. Hintojen kiinteys ja mahdolliset muutokset on kuvattu tarkemmin liitteellä Sopimusluonnos.

5 Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 2: Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset 5/9 Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjoamiensa tuotteiden hinnat tarjouspyynnön liitteen 1 Tarjouspyynnön kalusteiden erittely -lomakkeella kappalehintoina euroa/kpl alv 0 %. Kyllä, tarjoaja on täyttänyt liitteen 1 Tarjouspyynnön kalusteiden erittely (excel-tiedosto) ohjeiden mukaisesti Tähän tarjouspyyntöön tarjotuista tuotteista tulee sitoutua koostamaan tilaajalle veloituksetta nettohinnoiteltu hinnasto pdf-formaatissa, mikäli tarjoaja tulee valituksi toimittajaksi. Hinnasto tulee toimittaa tilaajalle pyynnöstä sopimuksen solmimisvaiheessa ja sitä tulee sitoutua päivittämään tarvittaessa sopimuskauden aikana. Muista valikoimissaan olevista tuotteista siinä Tuoteryhmässä missä on tullut valituksi toimittajaksi tarjoajan tulee toimittaa tilaajalle veloituksetta pdf-muotoinen hinnasto, josta myönnetään tilaajan alennusprosentin mukainen alennus. 7. Hankintaa koskevat vähimmäisvaatimukset / Asiakaspalvelu Tarjoajalla tulee olla suomenkielinen asiakaspalvelu. Palvelun tulee olla suomenkielistä vähintään seuraavissa asioissa: asiakaspalvelu, puhelinvaihde, myynti, laskutus ja asennus. Toimittajan asiakaspalvelun tulee lähtökohtaisesti olla toiminnassa työpäivinä maanantaista perjantaihin vähintään klo Tarjoajan tulee nimetä Vihdin kunnalle yhteyshenkilö, johon tilaajan edustajat voivat olla yhteydessä suoraan mahdollisen sopimuskauden aikana. Yhteyshenkilöitä voi olla enemmän kuin yksi (esimerkiksi Tuoteryhmäkohtaisesti). Myynnin yhteyshenkilön ei tarvitse olla sama kuin sopimuksen hallinnan yhteyshenkilö. Henkilö tai henkilöt tulee nimetä viimeistään sopimusneuvotteluissa jos tarjoaja valitaan toimittajaksi. Tarjoaja sitoutuu antamaan myymistään tuotteista maksutonta käyttöopastusta tilaajalle (esim. työtuolien säädöt). Tilaajan luona tehtävä kalusteiden mitoituspalvelu (sisustussuunnittelu sisältäen tarvekartoituksen ja kalusteiden sijoitussuunnitelman) hankintakohteeseen minikilpailutuksen euromäärään asti tulee sisältyä veloituksettomana tarjoajan palveluun sopimuskaudella. [vai tulisiko olla sisällöltään suppea-alaisempi vaatimus]

6 Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 2: Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset 6/9 Toimittajan edustajan käynti tilaajan luona on tilaajalle veloituksetonta. Mikäli tilaaja pyytää toimittajan edustajan käymään kohteessa arvioimassa kalustustarvetta, opastamassa käytössä tms., tämän tulee olla tilaajalle veloituksetonta sopimukseen liittyvää palvelua. 8. Hankintaa koskevat vähimmäisvaatimukset / Tilaus, maksuehdot ja laskutus Tilaukset voidaan tehdä maksutta sähköisesti. Sähköisellä tilaamisella tarkoitetaan tässä sähköpostia ja/tai tarjoajan sähköistä tilausjärjestelmää, jonka käyttö on tilaajalle maksutonta. Maksuehdon tulee olla vähintään 21 pv netto. Viivästyskoron tulee olla enintään lain mukainen (korkolaki 340/2002). Tarjoaja sitoutuu laskuttamaan tuotteet tilauskohteittain tilaavan yksikön antamin viitetiedoin, joiden tulee näkyä laskussa. Tarjoajalla tulee olla käytössään sähköinen verkkolaskutus. 9. Hankintaa koskevat vähimmäisvaatimukset / Tarjottaviin tuotteisiin liittyvät vaatimukset Tarjottavien tuotteiden tulee soveltua julkisiin tiloihin ja ammattimaiseen käyttöön jokaisessa hankinnan Tuoteryhmässä. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää julkitilakalusteille asetetut standardit tai vastaavat normit (esim. SFS-EN 16139) sen mukaisesti, mihin kohderyhmään niitä on tarjottu. Tarjottavien tuotteiden tulee olla tarjoajan vakiomalliston kalusteita, joiden saatavuutta ja ominaisuuksia koskevat tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden vaatimukset. Tarjottujen tuotteiden takuun tulee olla vähintään viisi (5) vuotta toimituksesta.

7 Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 2: Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset 7/9 Tarjottujen tuotteiden ja niiden varaosien saatavuustakuun tulee olla vähintään 24 kuukautta sopimuskauden alusta lukien. Saatavuustakuu koskee niitä tuotteita, jotka tarjoaja tarjoaa tämän tarjouspyynnön liitteessä 1 Kalusteiden erittely. Tarjoajalla tulee olla internet-pohjainen tilausjärjestelmä, www-sivusto, sähköinen kuvasto tai vastaava sähköinen toiminto, jonka kautta tilaaja voi maksutta tutustua tuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin suomen kielellä. Tarjottavista tuotteista tulee olla maksutta saatavilla suomenkieliset käyttöohjeet. Tarjoajan on tallennettava muistitikulle tarjouksen liitteeksi tuote-esitenippu Tuoteryhmäkohtaisesti niistä liitteen 1 mukaisista Tuoteryhmistä, joihin tarjoaa tuotteita. Tiedot tulee esittää niin tarkasti, että tarjousten ehdottomien vaatimusten toteutuminen on mahdollista tehdä tarjousasiakirjojen perusteella. Yhden Tuoteryhmän tuotteita koskevat esitteet on ladattava yhtenä esitenippuna (esim. Toimistokalusteet). Kaikkien tarjottujen tuotteiden verhoilun (huonekalutekstiilin) tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset: hankauksenkesto vähintään Martindalea, nyppyyntymiseli pillinkikerroin vähintään tasolla 4, värinkestävyys vähintään tasolla 4. Tarjottujen tuotteiden kangasverhoilujen tulee olla pestäviä. Pesu voidaan toteuttaa tarjoajan antamien ohjeiden mukaan joko vedellä, höyryllä tai kuivapesuna tuotteesta/kankaasta riippuen. Ainakin yhden edellä mainituista vaihtoehdoista tulee olla mahdollista valita jokaisen tarjotun verhoillun kalusteen osalta. Tarjottujen tuotteiden levymateriaalin formaldehydipitoisuuden tulee olla korkeintaan 0,125 mg/m2h. Tämä on ehdoton vaatimus, mikäli tarjoaja tarjoaa levymateriaalia sisältäviä tuotteita. Tarjottujen tuotteiden verhoilukankaiden tulee täyttää paloturvallisuuden osalta standardien EN ja EN vaatimukset ja/tai SL 1. Niiltä osin kuin kalusteissa edellytetään olevan kalustelukko, selvitys siitä onko ko. lukko sarjoitettavissa (ei ehdoton kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimus). Kyllä, kalusteiden lukot ovat sarjoitettavissa

8 Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 2: Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset 8/9 10. Hankintaa koskevat vähimmäisvaatimukset /Koulutus ja opastus Tarjoajan tulee sitoutua, mikäli tulee valituksi sopimustoimittajaksi, kouluttamaan ja opastamaan tilaajia oman tuotesektorinsa ja kohderyhmänsä mukaisten huonekalujen osalta. Koulutus- ja opetustilaisuuksia voidaan järjestää kunkin liitteen 1 mukaisen Tuoteryhmän osalta 1-2 kertaa vuodessa. Tilaisuudessa voi olla myös muu tai muita ko. Tuoteryhmän sopimustoimittajia. Tilaisuus kutsutaan koolle tilaajan toimesta. Tilaisuudessa toimittaja kertoo ja opastaa oman tuotesektorinsa ja kohderyhmänsä kalusteiden ajankohtaisista asioista, kalusteiden toiminnallisuudesta eri kohteissa ja käyttötarkoituksissa sekä opastaa tilaajia siinä, mitä asioita kalusteita tilatessa tulisi ottaa huomioon. Koulutus- ja opastustilaisuudet ovat tilaajalle veloituksettomia. 11. Hankintaa koskevat vähimmäisvaatimukset /Ympäristö ja laatu Tarjoajalla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä (esim. ISO tai vastaava) tai toimintaa koskeva ympäristömerkki (esim. Pohjoismainen ympäristömerkki tai vastaava) tai muu (esim. yrityksen oma, ei sertifioitu) ympäristöjärjestelmä. Oma järjestelmä voi olla esim. Ekokompassi tai yrityksen oma, itse luotu ympäristöjärjestelmä/-ohjelma. Tarjoajan ympäristöasioiden huomioimista koskeva selvitys tulee liittää tarjouksen liitteeksi. Selvitys tehdään täyttämällä liite 6 Ympäristölomake. Tämän lisäksi tarjoaja voi liittää tarjoukseen muita asiaan liittyviä selvityksiä. Tarjottujen tuotteiden tulee olla tuotettu voimassa olevan ympäristölainsäädännön mukaisesti. Tarjotuissa tuotteissa ei saa käyttää ftalaatteja eikä atsovärejä. Tarjoajan on vastaanotettava tuotteiden pakkausmateriaalit ja toimitettava kierrätettävät materiaalit asianmukaisesti kierrätykseen. Tarjouspyynnön edellytyksenä on tarjoushintaan sisältyvä pakkausjätteen poisvienti. Tarjoajan tulee olla sitoutunut pakkausjätteiden hyötykäyttövelvoitteen toteutumiseen.

9 Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 2: Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset 9/9 Tarjoajan tulee toiminnassaan huomioida laatunäkökohdat. Valitse seuraavista vaihtoehdoista. Tarjoajalla on sertifioitu laatujärjestelmä (esim. ISO 9001 tai vastaava). Tarjoajalla on muu (esim. yrityksen oma, ei-sertifioitu) laatujärjestelmä/-ohjelma. Tarjoajan laatuasioiden huomioimista koskeva selvitys tulee liittää tarjoukseen. Selvitys tehdään täyttämällä liite 7 Laatulomake. 12. Sopimuksen aikainen raportointi ja asiakastyytyväisyys Valitulta toimittajalta edellytetään ostoraportit tuotekohtaisesti (ABC-analyysi) ja euromääräisesti eriteltynä tilaajan yhdyshenkilölle puolivuosittain sopimuskauden aikana. Raporttien tulee olla tilaajalle veloituksettomia. Valittavalta toimittajalta edellytetään, että se sitoutuu toteuttamaan tilaajan toimipisteille vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset tulee antaa tilaajan sopimusyhteyshenkilölle tiedoksi ja tietoja tulee käyttää toimittajan toiminnan kehittämiseksi. Asiakastyytyväisyystutkimuksen teko on tilaajalle veloituksetonta. Tarjoajan allekirjoitus allekirjoitus nimenselvennys

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5)

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ 21.5.2014 Tilaelementtitoimittajat EHNROOSIN KOULUN TILAPÄISET LISÄLUOKAT 1. Sijoituspaikka Ehnroosin koululla Mäntsälässä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot