Opiskeluterveys opiskelukyky

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskeluterveys opiskelukyky"

Transkriptio

1 Opiskeluterveys opiskelukyky Opiskeluterveys-kirjan julkistamisseminaari Opiskelukyvyn palapeli Kristina Kunttu, LT, dos., yhteisöterveyden ylilääkäri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

2 OPISKELUTERVEYS-KIRJA, LAAJAN YHTEISTYÖN TULOS Kirjan syntyyn myötävaikuttaneet Suomen koulu-, nuoriso- ja opiskeluterveydenhuollon yhdistys Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Kustannus Oy Duodecim Toimittajat 113 kirjoittajaa! Kirja on suunnattu Terveydenhuollon henkilöstö Oppilaitosten henkilöstö Opiskelijajärjestöjen toimijat Muut opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavat toimijat Päättäjät OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

3 MIKSI KIRJA OPISKELUTERVEYDESTÄ? Opiskelu on opiskelijan työtä Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä Oppilaitos opiskelijan työpaikka opiskeluterveys työterveys Opiskelijoita n , Lukio-, aol-, amk-, yo-opiskelijat Opiskelijaikäisten erityinen elämänvaihe Tällaista kirjaa ei aiemmin ole tehty! OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

4 OPISKELUTERVEYS-KIRJAN SISÄLLYS I Elämänvaiheen haasteet ja opiskelu II Opiskeluterveydenhuollon tavoitteet, palvelut ja yhteistyö III Opiskeluyhteisöjen hyvinvoinnin sekä opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen IV Opiskelijoiden yleiset ja erityiset terveysongelmat 20 lukua ja 104 artikkelia Kirjassa painotetaan terveyden edistämistä, varhaista havaitsemista ja puuttumista Asioita käsitellään huomioiden opiskelijan ikä- ja elämänvaiheen erityispiirteet Asioita tarkastellaan terveyden, opiskelukyvyn ja/tai hyvinvoinnin näkökulmasta

5 OPISKELIJAN ELÄMÄNVAIHEEN HAASTEET Elämänuran valinta Opiskelemaan pyrkiminen, pääseminen / pettymykset Opiskelun alkaminen / loppuminen Opiskelun vaatimukset ja paineet Itsenäistyminen vanhemmista, muutto lapsuuden kodista Kaveripiirin muutokset, harrastusten muutokset Elämänkumppanin etsiminen, löytyminen / pettymykset Usein tiukka taloudellinen tilanne Elämän merkittävin psykologinen siirtymä: siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen (17-22 v.) ja astuminen aikuisen maailmaan (23-28 v.) ja kaikki tämä vain 20 vuoden elämänkokemuksella! OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

6 Mitä opiskelijat valittavat? Toistuvaa flunssaa, alikuntoisuutta, väsymystä, unihäiriöitä, keskittymisvaikeuksia, niska-hartiavaivoja, narskuttelua, nielemisvaikeuksia, vatsavaivoja, esiintymisjännitysoireita... Mitä yliopisto-opiskelijat kertovat? Tenttiin lukemisen ja gradun teon ongelmia, täyteen ahdettuja lukujärjestyksiä, valmistumiskauhua, esiintymispelkoa, opiskelualan sopivuuden pohdintaa, pääaineen vaihtoa, parisuhdeongelmia, yksinäisyyttä, loma-aikojen ylipitkiä työpäiviä, valvomista, runsasta alkoholinkäyttöä...

7 - OPISKELUKYKYMALLI Omat voimavarat - Persoonallisuus - Identiteetti - Elämänhallinta - Elämäntilanne ja -olosuhteet - Sosiaaliset suhteet - Fyysinen ja psyykkinen terveys - Käyttäytyminen Opetustoiminta Opiskelukyky -Opiskeluorientaatio -Opiskelutekniikka -Oppimistyylit ja tavat -Kriittinen ajattelu -Ongelmanratkaisukyvyt -Sosiaaliset taidot -Opintosuunnitelman teko -Ajankäytön suunnittelu Opiskelutaidot Opiskeluympäristö - Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö - Oppilaitosten opiskeluyhteisöt - Opiskelijoiden omat yhteisöt - Opetus ja ohjaus - Pedagoginen osaaminen - Tuutorointi

8 VIIKOITTAIN KOETUT OIREET, NAISET (%) Väsymys, heikotus Niska-hartiavaivat Päänsärky Jännittyneisyys Uniongelmat lukio aol amk yo Alaselän kivut Vatsakivut

9 KORKEAKOULUOPISKEIJOIDEN ALKOHOLINKÄYTTÖ Miehet 7 kg/v Naiset 4,7 kg/v Runsaasti juovia Audit-pisteitä 11 p tai yli Miehet Naiset Juo vähint. 7 annosta kerralla 10 Juo vähint. 10 annosta kerralla

10 OPISKELIJOIDEN PSYYKKINEN OIREILU Korkeakouluopiskelijoista 27%:lla psyykkisiä ongelmia (GHQ12) 12 %:lla erittäin runsas stressi 13 %:lla psyykkisiä oireita päivittäin (masennus, ahdistus, jännittyneisyys, uniongelmat, keskittymisvaikeudet) 13 % kokee voimakasta uupumusta 11 %:lla naisista syömishäiriöön viittaavaa oireilua Toisen asteen opiskelijoista 10 % (lukio) ja 12 % (aol) kärsii ainakin keskivaikeasta masennuksesta (Beckin testi) Ainakin joka kymmenennellä opiskelijalla oireilu niin vakavaa, että se merkittävästi haittaa toimintakykyä. OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

11 OPISKELUUN LIITTYVIÄ VAIKEUKSIA MELKO TAI ERITTÄIN PALJON (2. aste, miehet, %) lukio aol Kokeisiin valmistautuminen Omatoimisuutta vaativat tehtävät Sopivan opiskelutavan löytäminen Läksyjen tai tehtävien tekeminen Kirjoittamista vaativat tehtävät Lukemista vaativat tehtävät Opetuksen seuraaminen 12 14

12 ONGELMIA KORKEAKOULUOPISKELUSSA (%) Oma arvio opintomenestyksestä odotettua huonompi Opintoihin saatu ohjaus täysin riittämätöntä Tunnen hukkuvani opintoihini liittyvään työmäärään (samaa mieltä) Ei koe kuuluvansa opiskeluun liittyvään ryhmään Ei koe olevansa oikealla opiskelualalla Esiintymistilanteissa jännittäminen on suuri ongelma 18 % 12 % 15 % 34 % 9 % 8 %

13 Kaikkea opiskelun takkuamista tai juuttumista ei pidä käsittää mielenterveyden ongelmana, masennuksena tai ahdistuksena. Toisin sanoen: kaikki opiskelussaan viivästyneet eivät tarvitse terapiaa eivätkä masennuslääkkeitä, vaan huomattava osa voi selvitä opiskelustaan ihan hyvin kunnollisilla ohjauspalveluilla. Toisaalta mielenterveyshäiriöistä kärsivistä (25 %) noin puolet tarvitsee psykiatrista arviota ja 5% psykiatrista hoitoa.

14 YHTEISÖT TUKEVAT TAI HEIKENTÄVÄT YKSILÖN VALINTOJA JA MAHDOLLISUUKSIA Yhteisön sosiaaliset säännöt ovat tärkeitä terveyden edellytyksiä - koskee oppilaitosyhteisöjä ja opiskelijoiden omia yhteisöjä - esim. opiskelijan kohtaaminen, palautteen anto, kiusaaminen Opiskeluyhteisöjen terveystyylit vaikuttavat - päihteiden käyttöön, makeiden välipalojen käyttöön, liikuntaan jne. - stressinhallinnan keinoihin, kaljalle, kahville vai lenkille? - juhlintakulttuureihin, vapaa-ajan harrastuksiin jne. OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

15 ALKOHOLINKÄYTTÖ KOULUTUSALOITTAIN amk (kg/v) Matkailu,ravitsemis,talous Yhteiskunta,liiketal,hallinto Tekniikka,liikenne Hum., kasv.,kulttuuri Miehet Naiset Luonnontiet. ym. Sosiaali,terveys,liikunta

16 OPISKELUYMPÄRISTÖT Opiskelua haittaa paljon Lukio, naiset % Aol, naiset % Lämpötila Ilmanvaihto Työtuolit ja pöydät Melu ja kaiku Opiskelijaruokailu Liikuntamahdollisuudet Savuttomuus Esteettömyys

17 HAASTEITA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOLLE Opiskeluterveydenhuollon tulee tarjota opiskelijan tarpeita vastaavat palvelut terveyden edistämisessä ehkäisevässä toiminnassa sairaanhoidossa Henkilöstön tulee olla erityisesti perehtynyt opiskelevan nuoren ja nuoren aikuisen kehitysvaiheisiin terveysongelmiin opiskelukykyyn vaikuttaviin tekijöihin elämäntilanteen erityispiirteisiin Opiskeluikä uusi mahdollisuus

18 HAASTEITA OPPILAITOKSILLE Opettaa opiskelijalle hyvät opiskelutaidot Antaa asiantuntevaa ja pedagogisesti pätevää opetusta ja ohjausta Luoda tukea antava vuorovaikutuksellinen opiskeluyhteisö Tukea opiskelijan omia voimavaroja tarjoamalla SEKÄ ajankohtaista apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Opiskeluhuolto, kuraattorit, opintopsykologit, kurssit ja ryhmät jne. ETTÄ toteuttamalla ennaltaehkäiseviä toimia Opiskelijoiden tyky-toiminta esim. liikuntamahdollisuudet OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

19 HAASTEITA OPISKELIJAJÄRJESTÖILLE Terveyttä ja hyvinvointia edistävän opiskelijakulttuurin luominen Monimuotoisen yhdistystoiminnan tarjoaminen on tärkeä toimintamuoto, sillä se tarjoaa mahdollisuuksia yhteenkuuluvuuteen, ystävyyssuhteiden solmimiseen sekä mielekkääseen ja tavoitteelliseen vapaa-ajan viettoon YSTÄVÄT JA YHTEISÖIHIN KUULUMINEN OVAT TERVEYDEN VOIMAVAROJA, JOITA KANNATTAA VAALIA! OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

20 Opiskeluinto/ työn imu Masennus Pärjääminen Uupuminen Selviytyminen/ jaksaminen Ylikuormitus/ stressi Mikä tukee jaksamista? Mikä lisää kuormaa? Haasteet/ vaatimukset

21 I Elämänvaiheen haasteet ja opiskelu 1. Opiskelijajoukon moninaisuus 2. Nuoren ja nuoren aikuisen psykososiaalinen kehitys 3. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä 4. Opiskelijoiden toimeentulo ja asuminen 5. Kansainvälisyys opiskelussa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

22 II Opiskeluterveydenhuollon tavoitteet, palvelut ja yhteistyö 6. Opiskeluterveydenhuollon kehitys 7. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteet ja toteutus 8. Oppilaitokset ja opiskelijoiden järjestöt hyvinvointityössä

23 III Opiskeluyhteisöjen hyvinvoinnin sekä opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen 9. Terveyden edistäminen ja varhainen puuttuminen terveydenhuollossa 10. Terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö 11. Opiskelukyvyn ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen 12. Työelämään siirtyminen 13. Terveystottumukset ja niihin vaikuttaminen

24 IV Opiskelijoiden yleiset ja erityiset terveysongelmat 14. Sairastaminen opiskeluiässä 15. Somaattiset pitkäaikaissairaudet 16. Suun ja hampaiden ongelmat 17. Opiskelijan selkäkivut ja ergonomia 18. Uro-genitaaliongelmat 19. Psyykkinen oireilu, mielenterveyden häiriöt ja itsetuhoisuus 20. Neurologiset ja neuropsykiatriset oppimiseen vaikuttavat häiriöt OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 2 2 0 0 7 OPISKELUYHTEISÖN TERVEYDEKSI Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima. Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012 Kunttu K, Pesonen T. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012 Terveystietoa ja opiskelukykyä seminaari Helsinki 13.2.2013 Kristina Kunttu, LT, dos. yhteisöterveyden ylilääkäri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

Veera Ruokonen Sitä vaan on purtava hammasta ja sanottava itselleen, että selviää. LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN STRESSIN JA AHDISTUKSEN AIHEITA

Veera Ruokonen Sitä vaan on purtava hammasta ja sanottava itselleen, että selviää. LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN STRESSIN JA AHDISTUKSEN AIHEITA Veera Ruokonen Sitä vaan on purtava hammasta ja sanottava itselleen, että selviää. LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN STRESSIN JA AHDISTUKSEN AIHEITA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen

Lisätiedot

Esteettömästi saavutettavissa

Esteettömästi saavutettavissa Turun ammattikorkeakoulun raportteja 82 ILONA TANSKANEN & TUIJA SUOMINEN-ROMBERG (TOIM.) Esteettömästi saavutettavissa Turun ammattikorkeakoulun raportteja 82 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 Kannen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Yhteisöllisyys... Opintojen tukipalvelut... Opiskelija-asuminen... Harrastusmahdollisuudet... s. 13. Terveydenhuolto... s.

SISÄLLYS. Yhteisöllisyys... Opintojen tukipalvelut... Opiskelija-asuminen... Harrastusmahdollisuudet... s. 13. Terveydenhuolto... s. SISÄLLYS Johdanto... s. 3 Yhteisöllisyys... s. 7 Esteetön opiskelu... s. 8 Opintojen tukipalvelut... Opiskelija-asuminen... s. 10 s. 12 Harrastusmahdollisuudet... s. 13 Terveydenhuolto... s. 14 Psyykkinen

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Riikka Puusniekka, Hanna Harju, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Helsinki: Sosiaali- ja

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007 Tanja Koivumäki ja Kati Laitinen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007 Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) OPAS. Tupakatta työelämään. Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen

Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) OPAS. Tupakatta työelämään. Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen OPAS Tupakatta työelämään Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen 7 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Raili Silius Kansikuva: Kuvatoimisto

Lisätiedot

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. HYVINVOINTI OPISKELU - JA TYÖYHTEISÖSSÄ... 3 2.1. Hyvinvointia uhkaavat

Lisätiedot

Opiskelu-uupumusmittari SBI-9

Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 46 Katariina Salmela-Aro Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille Helsinki 2009 Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden hyvinvointitutkimus

Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden hyvinvointitutkimus Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden hyvinvointitutkimus Mikko Vuokare Psykologian Pro gradu tutkielma Tampereen yliopisto Psykologian laitos Helmikuu 2006 TAMPEREEN YLIOPISTO Psykologian laitos

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille. Strategia 2015 2019. Toiminta ja taloussuunnitelma 2015

Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille. Strategia 2015 2019. Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille Strategia 2015 2019 Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO... 1 I STRATEGIA VUOSILLE 2015 2019... 2 Nykyinen toimintamme...

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

Miksi gradu ahdistaa?

Miksi gradu ahdistaa? Miksi gradu ahdistaa? Tarinoita graduahdistuksesta ja graduprosesseista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Joulukuu 2012 Hannamari Heino Tampereen yliopisto

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40 Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004 Helsinki 2005 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 40 Kristina

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 45. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 45. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 45 Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 Helsinki 2009 Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty yhtymähallituksessa 15.12.2011/80 Päivitys 23.8.2012 KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat

Lisätiedot

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken?

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kirsi Rouhiainen Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences 2010 Nro: 56 ISSN: 1239-9094 Tutkimuksia ja

Lisätiedot