THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ Hybridivaraaja 500 Käyttöohje ja asennusohjeet IA1006_1105

2 Sisällysluettelo Sisältö Yleistä Yleistä...3 Osat...4 Näkymä...5 Ennen asennusta Järjestelmän sisältö...6 Mitat (säiliö)... 7 Kuljetus ja pakkaus...8 Varaajan ympärille tarvittava tila...8 Asennus Valmisteltavat toimenpiteet...9 Etupaneelin irroitus...9 Pikaasennusohje Lämmitys ja käyttövesi Aurinkokeräin Lämpöpumpun ja putkiliitäntöjen asennus Ulkoisen lämmönlähteen asennus Ulkoyksikön, sähkön ja lämpötilaantureiden liitäntä...20 Ulkolämpötilaanturi/Sisälämpötilaanturi Käyttöyksikön ja kiertopumpun sähköliitäntä ja liitäntä ulkoyksikköön Huolto valikko / Asetukset Ulostulot (ulostulojen ajankohtaiset tilat) Ohjauksen tila (hälytyksen aikana) Manuaalinen ohjaus Kieli Palauta tehdasasetuksiin...38 Ulkoyksikö...38 Versio, käyttörajoitus ja päivitys...38 Päivämäärä ja aika / ulkolämpötila...38 Toimintahäiriöt ja hälytykset...39 Ylikuumenemissuoja...39 Wilo stratos PARA 25/ Hybridivaraajan vikakoodit Kolmivaihekytkentäkaavio Yksinkertaistettu kytkentäkaavio Järejestelmäpiirustus Järjestelmäpiirustuksen selitykset Tekniset tiedot...46 Pikaopas...47 Omat muistiinpanot Järjestelmän käynnistys Ennen käyttöönottoa Käyttöönotto Asennuksen jälkeen Ohjauspaneeli Ohjauspaneeli Käynnistä käyttöapu Valikot Asennusten muuttaminen (yleiset) Lämmöntuotto Lämmön yöpudotus...30 Lämmön päiväpudotus...30 Lomaasetukset Kesäasetukset Lämpimän veden tuotto Aikataulu Lisälämminvesi Sähkövastus Lämpöpumppu Aurinkoenergia

3 Yleistä Thermotech Hybrid 500 Hybridivaraaja on optimoitu liitettäväksi ilmavesilämpöpumppuun, niin että lämpöpumpun kuumakaasu siirretään varaajan vesisäiliöön jo varaajan sisällä. Näin ruostumattomasta käyttövesikierukasta saadaan lämpimämpää käyttövettä ja lämpöpumppu pääsee hyvin siirtämään energiansa järjestelmään, mikä vähentää uudelleenkäynnistyksiä ja tehostaa sulatusjaksoja. Varaajassa on myös ruostumaton kierukka, joka muuntaa järjestelmän aurinkopaneeleista tulevan energian suoraan varaajassa. Kaksi 6 kilowatin kiinteää sähkövastusta ylläpitää sisälämpötilaa ja käyttöveden lämpötilaa silloin, kun ulkolämpötila ei ole lämpöpumpun kannalta paras mahdollinen. Varaaja syöttää talon lämmitysjärjestelmään ihanteellisen virtauslämpötilan sekoitusventtiilin kautta. Tämä tarkoittaa, että osa säiliön vesimäärästä säästetään, jotta lämmin vesi ei pääse loppumaan. Käyttäjäystävällinen värikosketusnäyttö helpottaa järjestelmän käyttö. Sen selkeiden kuvakkeiden avulla teet helposti omat asetuksesi juuri omien tarpeittesi ja edellytystesi mukaan. Tärkeää! Lue ohjekirja ennen käytön aloittamista, jotta vältät laitteen käytössä turhat riskit. Väärin tehdyt korjaukset voivat vaarantaa järjestelmän käyttäjien turvallisuuden. Järjestelmän saa asentaa ja sitä saa korjata vain koulutettu ja pätevä asentaja. Jos laitteen käyttöohjeita ja edellä mainittuja ohjeita ei noudateta, valtuutetun huoltomiehen huolto käynti (järjestelmän säätö tai korjaus) jää käyttäjän maksettavaksi myös takuuaikana. Takuu raukeaa, jos voimassa olevia määräyksiä ei noudateta. Varaajan virheellinen asennus aiheuttaa vesi vahinkojen, sähköiskujen ja tulipalon vaaran. Järjestelmän kaikki säädöt tehdään ohjauspaneelin avulla. Henkilöt, joilla ei ole yksikön käyttämiseen riittäviä fyysisiä ja psyykkisiä valmiuksia, eivät saa käyttää sitä ilman turvallista ohjausta. Tämä koskee myös lapsia, joten aikuisten on varmistettava etteivät lapset pääse leikkimään yksiköllä. Varaajaa ei saa säilyttää ulkona ennen asennusta. Varaajan on oltava tyhjä sitä siirrettäessä. 3

4 Osat Thermotech Hybrid Käyttöveden sekoitusventtiili 2. Sekoitusventtiili ja moottori 3. Vastukset 6 kw 4. Tyhjennyshana 5. Ohjauspaneeli 6. Säätökeskus 7. Automaattisulakkeet 8. Maksimitermostaatin nollaus 9. Vahvavirta 10. Pienjännite

5 Thermotech Hybrid Sisään radiaattorista 2. Ulos radiaattoriin, ensiö 3. Ulos radiaattoriin, toisio 4. Lämmin kaasu sisään lämpöpumpusta 5. Paluuneste lämpöpumppuun 6. Lämminvesi ulos 7. Kylmävesi ulos 8. Ulos ulkoiseen lämmönlähteeseen 9. Sisään ulkoisesta lämmönlähteestä 10. Paisunta, ilmaus 11. Sisään aurinkokeräimestä 12. Ulos aurinkokeräimeen 13. Kaapeliläpiviennit 5

6 Osat Thermotech Hybrid 500 Aurinkolämpöasema Aurinkolämpöasema RAKENNE JA VAKIOVARUSTUS Aurinkokeräimestä Aurinkokeräimeen H A. Kiertovesipumppu Wilo Stratos PARA 15/17 130, valmiiksi kytkettynä säätökeskukseen D C K B. Sisäänrakennettu sulkuventtiili C. Meno aurinkokeräimeen, liitäntä palloventtiiliin (sininen) jossa lämpömittari, 0160 ºC, ja takaiskuventtiili, 1 uk. D. Paluu aurinkokeräimeen, liitäntä palloventtiiliin (punainen) jossa lämpömittari, 0160 ºC, ja takaiskuventtiili, 1 uk. L E. Meno säiliöön/lämmönvaihtimeen 1 uk kartioliittimelle jossa tasotiiviste F. Paluu säiliöön/lämmönvaihtimeen 1 uk kartioliittimelle jossa tasotiiviste G. Ilmaus A I O H. Turvaventtiili 6 bar I. Täyttö 3/4 uk. Eurocone G J J. Tyhjennys 3/4 uk. Eurocone K. Liitäntä paisuntasäiliöön 3/4 uk kartioliittimelle jossa tasotiiviste M B N L. Painemittari, 010 bar M. Virtausmittari, 16 litra/min N. Sulkuventtiili, tyhjennys E F O. Sulkuventtiili, täyttö Säiliöön/varaajaan Säiliöstä/varaajasta Aurinkopaneeli Auringonsäteiden osuessa absorptiolevyyn energia siirtyy levyjen läpi kiertävään nesteeseen, minkä jälkeen neste johdetaan varaajaan. Heijastimien tehtävä on lisätä auringonsäteilyä absorptiolevyihin. Aurinkopaneeli Lämpöpumppu Ottaa energiaa ulkoilmasta ja siirtää sen varaajaan. Lämpöpumppu 6

7 Mitat Thermotech Hybrid Rev.Nr: 6 Ty A B C Rev.Nr: Typ av ändring Datum Namn D A E Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller eljest obehörlighen användas. Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied without our written permission and the contents there of must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose. F Vikt Kg: Gen. tol: Generell Ra: = Konstruerad av: Namn: HYBRID 5 C B Datum: okt 13, 2010 SSISO m AEN D E 7

8 Kuljetus ja pakkaus Thermotech Hybrid 500 Järjestelmää on kuljetettava varovasti. Varaajaa ei saa kuljettaa vaakasuunnassa. Tämä voi vahingoittaa sitä tai aiheuttaa vikatoimintoja. Huomaathan, että varaaja on hyvin painava. Sen kantamiseen tarvitaan useampia ihmisiä! Käytä käsineitä käsien suojana siirtäessäsi varaajaa ja poistaessasi sen pakkauksesta. Ole varovainen pakkausta poistaessasi, jotta järjestelmän osat eivät vaurioidu. Varaajan ympärille tarvittava tila Jotta varaajalle jää riittävästi huoltotilaa, hybridivaraaja on sijoitettava vähintään alla mainittujen mittojen päähän seinistä. L1 L2 L3 L4 500 mm 30 mm 500 mm 1200 mm L1 L2 L3 Tilan, johon varaaja asennetaan, on oltava kuiva ja puhdas eikä siellä saa olla höyryjä, nestemäisiä öljyjä, savua eikä kaasuja. Muuten varaajan kapasiteetti voi heiketä huomattavasti ja sen sisäosat saattavat vahingoittua. L4 Varaaja on asennettava tukevalle alustalle, joka kestää sen painon. Tilassa on oltava ilmanvaihto, niin että jäähdytysnesteen pitoisuus ei ylitä turvallista tasoa vuodon sattuessa. Jäähdytysnestevuoto voi aiheuttaa tilaan happikatoa. Tilassa on oltava lattiakaivo. Varaaja on asennettava ohjeiden mukaisesti, jotta riskit saadaan minimoitua mahdollisen maanjäristyksen, myrskyn tai vastaavan sattuessa. Varaaja kannattaa asentaa mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Tämä rajoittaa jäähdytysnesteen tilavuutta (putken pituutta). Asenna lämpöpumpun säiliö niin lähelle lämmitysjärjestelmää kuin mahdollista. Tämä vähentää esim. hyvin suuren lämmitysjärjestelmän painehävikkiä. 8

9 Valmisteltavat toimenpiteet Thermotech Hybrid 500 Hyvä tietää Laite on mitoitettava talon kokonaistehotarpeen, nimellisen veden virtauksen ja veden laadun mukaan. Toimiakseen optimaalisesti omakotitalon lämmitysjärjestelmän on oltava mitoitettu patteripiirin maksimivirtauslämpötilalle 45 C. Täytä säiliö vain puhtaalla vedellä. Paisuntasäiliö, varoventtiili ja painemittari (ei sisälly toimitukseen) on asennettava ja mitoitettava voimassa olevien säännösten ja yksittäisen järjestelmän vaatimien edellytysten mukaisesti. Lämpöpumppu kannattaa asentaa mahdollisimman lähelle varaajaa. Tämä rajoittaa putkien pituuksia ja siten jäähdytysnesteen määrää (tilavuutta). Lämpöpumpun ja varaajan väli ei saa olla yli 25 metriä (ks. lämpöpumpun putkiliitännän asennus). Arkojen lattialämmitysjärjestelmien asennusten yhteydessä on käytettävä mekaanista ylikuumenemissuojaa. 3 Etupaneelin irrotus 1. Avaa ja irrota etupaneelin alareunasta kaksi ruuvia. 2. Vedä paneelin alaosaa ulospäin n mm. 3. Ota kiinni paneelin sivuilta ja nosta sitä suoraan ylöspäin. 4. Nosta se pois varovasti, jotta liitäntä tai näytön ja säätökeskuksen välillä etupaneelin sisäpuolella kulkeva kaapeli ei vahingoitu

10 Pikaasennusohje Thermotech Hybrid 500 Hyvä tietää Jos ulkoyksikköä (lämpöpumppua) ei ole vielä asennettu, varaaja voidaan kytkeä päälle ja sitä voidaan käyttää sähkökattilan käytöllä. Tällöin on kuitattava lämpöpumppua, aurinkotoimintoa ja muita kytkemättömiä toimintoja koskevat hälytykset (Alarm confirm) tilan ohjausvalikosta, jotta hälytysääni hiljenee. 1. Sijoita varaaja sopivaan paikkaan (ks. lämmityksen ja patterijärjestelmän asennus). 2. Liitä käyttövesi (ks. käyttöveden asennus). 3. Liitä patterijärjestelmä (ks. lämmityksen ja patterijärjestelmän asennus). 4. Liitä lämpöpumppu (ks. lämpöpumpun ja putkiliitännän asennus). 5. Asenna ja liitä aurinkojärjestelmä (ks. aurinkojärjestelmän asennus). 6. Asenna ja liitä sisälämpötila ja ulkolämpötilaanturi (T1 ja T8), ks. sähkön kytkentä ja sisä ja ulkolämpötilaanturit. 7. Tee sähköasennukset (ks. kytkentäkaavio). 8. Täytä ja paineista aurinkojärjestelmä (ks. aurinkojärjestelmän asennus). 9. Täytä ja paineista varaaja/patterijärjestelmä (ks. lämmityksen ja patterijärjestelmän asennus). 10. Täytä ja paineista käyttövesikierukka (ks. käyttöveden asennus). 11. Liitä näytön kaapeli (liitetään etupaneelin sisäpuolella näytön alareunaan). 12. Kytke päälle päävirtakytkin, laitteen virtakytkin ja mahdolliset järjestelmän sulakkeet, kytke virta varaajaan aina ennen lämpöpumpun virran kytkemistä (järjestelmässä on oltava vettä). Näytön käynnistyminen voi kestää pari minuuttia. 10

11 Lämmitys ja käyttövesi Thermotech Hybrid 500 Hyvä tietää Suosittelemme käyttämään yhdistäjiä, jotka vähentävät tärinää ja on mitoitettu veden lämpötilan ja paineen mukaisiksi. Jotta lämmitysjärjestelmä ei "kolisisi", putket on asennettava lämpötilaeroja kestävällä tavalla. Lämmitys/patterijärjestelmän asennus 1. Aseta varaaja paikalleen. Tilan on oltava kuiva ja puhdas eikä siellä saa olla höyryjä, nestemäisiä öljyjä, savua eikä kaasuja. Alustan on oltava tukeva ja sen on kestettävä varaajan paino. 2. Tilan on oltava tuuletettu, niin että pitoisuus ei ylitä turvallista tasoa, mikäli jäähdytysnestettä pääsisi vuotamaan (seurauksena voi syntyä happikatoa). 3. Tilassa on oltava lattiakaivo ja sen on sijaittava niin lähellä ulkoyksikköä (lämpöpumppua) kuin mahdollista (enintään 25 metrin päässä), jotta putket voidaan pitää mahdollisimman lyhyinä (ja jäähdytysnesteen määrä pienenä). 11

12 Lämmitys ja käyttövesi Thermotech Hybrid 500 Lämmitys/patterijärjestelmän asennus jatkuu 4. Varaaja on sijoitettava suoraan, ja sen asento on tarvittaessa tasattava ruuvattavilla jaloilla. Tämä on tehtävä ennen kuin säiliö liitetään putkistoon ja ennen vedellä täyttämistä. Pattereiden paisuntasäiliön esipaineen ohjeellinen laskeminen 5. Tarvittava paisuntasäiliö, varoventtiili ja painemittari (ei sisälly toimitukseen) sekä ylivuotoputki on asennettava pakkaselta suojattuun ympäristöön. Mukauta paisuntasäiliön esipaine (suljettu järjestelmä) tarkasti lämmitysjärjestelmän vaatimien edellytysten mukaisesti. 6. Varaajassa on oltava ilmanpoisto järjestelmän korkeimmissa kohdissa. Korkeusero x 0,1 + 0,3 = = paisuntajärjestelmän esipaine 1 m 2,3 m 7. Asenna tarvittava kiertopumppu (olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään mitoitettu) talon patterijärjestelmään ja liitä rimaan Pumppu 1 (ks. yksinkertaistettu kytkentäkaavio). 8. Liitä talon patterijärjestelmä (meno ja paluu) varaajan esiasennettuun sekoitusventtiiliin. 9. Varmista antureita asentaessasi, että niiden rungot koskettava kunnolla putkea, kiinnitä sinkilöillä ja eristä (ks. kuva antureiden asennuksesta). Anturit on sijoitettava niin kauas varaajasta kuin johdot antavat myöten (jotta ne eivät tunnista säiliön säteilylämpöä). Anturi T11 mittaa virtauslämpötilaa ja asennetaan siten patteripiirin menopuolelle. Anturi T12 mittaa patteripiirin tulolämpötilaa, ja se on asennettava patteripiirin paluupuolelle. 10. Täytä ja paineista varaaja/patterijärjestelmä ja ilmaa. Säiliön ulkopuolelle voi kertyä kondensoitunutta vettä järjestelmää täytettäessä. Esim. Jos säiliö on kellarissa ja patterit ullakolla, paisuntasäiliön ja patterin välinen ero on noin 5,5 m. (5,5)0,1 + 0,3 = 0,85 baaria Patterin liitäntä (kohta 8) 2,2 m 11. Tarkasta, että järjestelmän paine on oikea ja lisää painetta tarvittaessa. Antureiden asennus 1. Aseta anturi putkea vasten 2. Kiinnitä putki alumiiniteipillä 3. Eristä anturi armaflexteipillä 4. Kiinnitä anturi nippusiteellä 12

13 Lämmitys ja käyttövesi Thermotech Hybrid 500 Käyttöveden asennus 1. Liitä käyttövesi (kylmä ja kuuma) varaajan esiasennettuun sekoitusventtiiliin, ylivuotoputki asennetaan sekoitusventtiilin painekytkimestä (9 baaria) pakkaselta suojattuun ympäristöön. 2. Täytä käyttövesikierukka ja avaa lämminvesihana ilmaamista varten. Käyttöveden liitäntä (kohta 1) Käyttövesikierukka Kaasukierukka Aurinkokierukka 13

14 Aurinkokeräin Thermotech Hybrid 500 YLEISET OHJEET Tämä kiinnitysjärjestelmä on tarkoitettu kaikille tavallisimmille kattotyypeille. Asennuksessa saa käyttää ainoastaan määrättyjä materiaaleja. Ennen asennustyön aloittamista on tarkistettava paikalliset säännöt jotta ei synny ennakoimattomia komplikaatioita. Aurinkokeräinten kantamiseen on käytettävä hihnoja, jos niitä kannetaan käsin jotta ne eivät vaurioidu. Älä kanna paneleita liitoskohdista. Vältä kolhaisemasta aurinkokeräimiä, varsinkin lasipuolta, takaosaa ja liitoksia. KATON KUORMITUS Aurinkokeräimet saa kiinnittää ainoastaan kattoihin ja muihin rakenteisiin jotka kestävät staattisen paineen joka voi syntyä. Toisissa tapauksissa voi olla tarpeellista ottaa yhteyttä konsulttiin tai muuhun alan mieheen joka voi arvioida että rakenne soveltuu aurinkokeräimen asennukseen. Huomioon on erityisesti otettava kantavien puurakenteiden laatuun koska ne muodostavat aurinkokeräinten kiinnityspisteet. Asiakkaan tarkastus koko aurinkokeräin kiinnityksen DIN 1055 osan 4 ja 5 mukaan (ja paikallisten ja alueellisten voimassa olevien säädösten mukaan) on erityisen tärkeää alueilla joissa on paljon lunta tai voimakkaat tuulet (1 m 3 irtolumi painaa n. 60 kg ja 1 m 3 märkä lumi painaa n. 200 kg). Maksimi lumi ja tuulikuormituksia ei saa ylittää. Sääntönä on että aurinkokeräimet asennetaan riveihin niin että lumi ei pääse kasaantumaan niihin. Tämä tehdään tehdään lumiesteen tai muun vastaavan suojan avulla. Etäisyys katon reunaan on oltava vähintään 1 metri. UKKOSSUOJA Aurinkokeräin on kytkettävä ukkossuojajärjestelmään jos sellainen on, kun aurinkokeräin asennetaan olemassa olevaan kattoon. Rakennukselle on tehtävä riskiarviointi jos ukkossuojajärjestelmää tarvitaan tai ei, jos asennus suoritetaan uudisrakennukseen. LIITÄNNÄT Kytke aurinkokeräimet toisiinsa puserrusliittimien avulla. On erityisesti otettava huomioon johtojen suojaus pituuslaajennuksessa jos joustoletkuja ei käytetä putkien vedossa. Tämä voidaan suorittaa esimerkiksi paisuntalenkillä tai joustoputkilla järjestelmässä. Suurilla aurinkokeräinjärjestelmillä on oltava paisuntalenkkejä tai joustavia johtoja aurinkokeräinten välissä. Puserrusliitintä kiristettäessä on käytettävä työkalua vastakappaleena jotta aurinkokeräimen liitin ei pyöri (katso sivu 20, kuva 7a). KALTEVUUS Aurinkokeräimet kiinnitetään kulmaan jotta saavutetaan hyvä tulos. Aurinkokeräinten liitännät ja tuuletuskanavat suojataan sekä veden läpitunkeutumiselta että lialta ja pölyltä. Huom! Aurinkokeräinten asennuksessa on olemassa olevaan kattoon tehtävä toimenpide. On mahdollista että vaaditaan ylimäääräinen peitemateriaali kuten esim. tiili, pahvi, pelti tai muun tyyppinen peite joka suojaa vesivuodolta tuulen tai lumenkuormituksessa. Tämä koskee erityisesti kattoja joissa vähäinen kaltevuus. 14

15 Aurinkokeräin Thermotech Hybrid 500 TÄYTTÖ Järjestelmä täytetään varmuuden vuoksi kun aurinkokeräimet eivät altistu suoralle auringonsäteilylle tai kun ne ovat peitettynä. Pakkasnestettä käytetään alueilla joissa on jäätymisriski. Jotta järjestelmä saadaan suojattua korkean lämpötilanja painekuormitukselta on järjestelmä otettava käyttöön mahdollisemman pian täytön jälkeen, viimeistään 4 viikkoa täytön jälkeen. Tasotiivisteet on vaihdettava jotta vältytään vuodoilta jos käyntiinajo suoritetaan myöhemmin. Huom! Tiivistetty pakkasneste on sekoitettava veteen ennen järjestelmän täyttöä. Suositeltavat pakkasnesteet tasoaurinkokeräimelle: TyfocorL 40 % TyfocorL sekoitettuna 60 % vettä antaa jäätymispisteen 22ºC. Jähmettymispiste 26ºC 50 % TyfocorL sekoitettuna 50 % vettä antaa jäätymispisteen 32ºC. Jähmettymispiste 44ºC Pakkasnestettä käytetään aina alueilla joissa jäätymisriski, myös paine ja toimintotestejen aikana, koska aurinkokeräintä ei saa aina täysin tyhjennetyksi. LÄMPÖTILAANTURIN KIINNITYS Lämpötilaanturi asetetaan upotusputkeen siihen paneliin joka on sarjan viimeisenä, joka sitten siirtää lämpöä eteenpäin. Upotusputkeen laitetaan lämpöä johtavaa massaa jotta saadaan optimaalinen yhteys anturin ja sitä ympäröivän materiaalin väliin. KÄYNTIPAINE Maksimi käyntipaine on 10 bar. JÄRJESTELMÄN ILMAUS Aurinkolämpöjärjestelmä ilmataan kun: Järjestelmä on täytetty 4 viikkoa käyntiinajon jälkeen On tarpeellista, esim käyntiongelmien yhteydessä Varoitus! Järjestelmän ilmauksen yhteydessä voi tulla kuuma höyryä, varo polttoa. Ilmaa järjestelmä ainoastaan kun lämmönsiirrinneste on alle 60ºC. Aurinkokeräimet eivät saa olla lämpimiä kun järjestelmä ilmataan. Peitä keräimet tai suorita ilmaus aamulla. LÄMMITYSNESTEEN TARKASTUS Lämmitysnesteen pakkassuojaominaisuudet ja pharvo on tarkistettava joka toinen vuosi: Tarkista pakkassuojaominaisuudet mittarilla ja vaihda tai lisää nestettä jos tarpeellista. Tarkista pharvo ph indikaattorilla. Neste on vaihdettava jos pharvo on matalampi kuin 7. AURINKOKERÄIMEN YLLÄPITO Aurinkokeräimet tarkistetaan vuosittain jos vuotoja on syntynyt tai jos likaa tai muuta on tarttunut aurinkokeräimiin. Kaikkien materiaalien, joita käytetään anturin asennuksessa, on kestettävä jopa 250ºC lämpötiloja. 15

16 Aurinkokeräin Thermotech Hybrid 500 Kiinnityspistesuositukset Aurinkokeräin SS0, SS45 ja DB0 Kiinnitys pystysuoraan Aurinkokeräin määrä Kiskojen kokonaispituus cm Kiinnityspisteitä Kiinnitys vaakasuoraan katso kyseisen asennustavan asennusohjeesta. Kiinnityspisteet sijoitetaan mahdollisimman tasaisesti kiskoja pitkin. HUOM! Muista kiinnittää aurinkokeräin, jossa lämpötilaanturi upotusputkessa, ylöspäin! DB0 Hydraulische Verschaltung Hydraulische Verschaltung Hydraulische Verschaltung Hydraulische Verschaltung Hydraulische Verschaltung LÄMMITYSNESTEEN VIRTAUKSET Suurempiin järjestelmiin katso kyseisen asennustavan asennusohjeesta. 16

17 Aurinkokeräin Thermotech Hybrid 500 SS0 KIINNITYS Montage Mounting Montaggio Montage Montaje Nm a 2a 8b 2b N1 48 8c 2c 8a 2a 8d 2d 8d 2d N1 8c 2c 8b 2b D EN IT FR ES 17

18 Lämpöpumppu Thermotech Hybrid 500 Putkiliitäntä Hyvä tietää Lämpöpumppu asennetaan telineeseen, joka on suunniteltu sen painolle sopivaksi, ja joka takaa, että lämpöpumppu tulee sopivalle etäisyydelle maanpinnasta. Huomaa, että talvella lämpöpumpun alle voi kertyä huomattavia määriä jäätä jäänpoistoominaisuuden vuoksi. Jos lämpöpumpun ja varaajan väli on yli 25 metriä, jäähdytysnestepiiriin on lisättävä jäähdytysnestettä (R410A). Nestettä lisätään n. 60 g kutakin maksimietäisyyden ylittävää metriä kohti. Huomaa, että R410Ajäähdytysnestettä ei saa olla yli 4,4 + 0,6 kg, mikä vastaa sisä ja ulkoyksikön suurinta sallittua etäisyyttä eli 35 metriä. Jos lämpöpumppua ei ole vielä asennettu, järjestelmää voidaan käyttää aurinko ja sähkökattilakäytöllä. Tällöin on kuitattava lämpöpumppua koskevat hälytykset (Alarm confirm) tilan ohjausvalikossa (Ohjauksen tila), jotta hälytysääni hiljenee. 1. Asenna lämpöpumppu (ks. lämpöpumpun manuaali). 2. Asenna putket lämpöpumpun ja varaajan välille. 3. Lämpöpumpun ja varaajan liittämisen jälkeen putkiin imetään tyhjiö. Tämä poistaa putkista hapen ja kosteuden, jotka voivat nostaa painetta sekä rikkoa putket käytön aikana. 4. Muut lämpöpumpun liitännät. Ks. lämpöpumpun käyttöohje. 5. Tarkasta, että järjestelmässä ei ole kaasuvuotoja. 6. Lisää kaasua tarvittaessa (ks. lämpöpumpun käyttöohje). TÄRKEÄÄ! Jäähdytyspiirin saa asentaa vain valtuutettu kylmäasentaja. Käytä vain tässä ilmoitettua jäähdytysnestettä: R410A älä koskaan sekoita kahta eri jäähdytysnestettä keskenään. Jäähdytyspiirin tiiviyden testaus ja tarkastus on tehtävä ennen yksikön käyttöönottoa. Jos jäähdytysnestettä pääsee kosketuksiin tulen kanssa, voi muodostua myrkyllisiä kaasuja. Jos ainetta vuotaa pieneen tuulettamattomaan tilaan, tilaan voi muodostua happivajetta. Varmista, ettei jäähdytyspiiriin pääse pölyä, likaa eikä kosteutta. 18

19 Öljy/Pelletti/Vesitakka/Puulämmitys Thermotech Hybrid 500 Ulkoisen lämmönlähteen asennus Varaajaan voidaan liittää vesivaippainen kamiina tai pellettipoltin täydentämään energialähteitä. Tämä on kytkettävä tällöin jonkinlaista varauspiiriä käyttäen, esimerkiksi termisellä venttiilillä, joka varmistaa että polttimesta tulee riittävä varauslämpötila, ennen kuin varaajaa aletaan varata. Varauspiiriin asennetaan ulkoinen kiertopumppu ja sitä voidaan ohjata esimerkiksi polttimen ohjauksella tai savukaasutermostaatilla. Tällöin termostaatti kytketään rinnan savukaasutermostaatin kanssa, joka varmistaa kierron ja estää poltinta kiehumasta jälkilämmöllä. Ulkoinen lämmönlähde voidaan liittää kolmella eri tavalla tehosta ja toimintalämpötilasta riippuen. Vaihtoehto 1 Kun varaajan vedestä on jäljellä noin 2/3, sitä aletaan varata sopivilla diffuusoreilla, jotka alentavat veden tulovirtausta kerrostumia häiritsemättä niin, että luonnollinen kerrostuminen ohjaa veden oikealle tasolle. Paluu takaisin ulkoiseen lämmönlähteeseen tapahtuu varaajan alaosasta. Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Varaus pakotetaan varaajan yläosaan. Tätä vaihtoehtoa käytetään ensisijassa silloin, kun varaajan yläkerrosta halutaan lämmittää kohdistetusti. Paluu takaisin ulkoiseen lämmönlähteeseen tapahtuu, kun varaajassa on vettä n. 2/3 (puskuri/työtilavuus n. 200 litraa). Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Varaus tapahtuu suoraan varaajan yläosassa, jolloin saadaan varmistettua korkea huippulämpötila samalla, kun paluu otetaan varaajan alaosasta. Vaihtoehto 3 19

20 Kytkentäkaavio Thermotech Hybrid 500 Ulkoyksikön, sähkön ja lämpötilaantureiden liitäntä Ulkolämpötilaanturi L1 L2 Sähkökeskus N L3 PE Temp 8 Temp 12 Temp 11 Temp 1 Temp 2 Temp 3 Temp 5 Patterin paluulämpötilaanturi Patterin virtauslämpötilaanturi Sisälämpötilaanturi Aurinkopaneeliin menevä lämpötilaanturi Aurinkopaneelin lämpötilaanturi Aurinkopaneelista tuleva lämpötilaanturi Pumpun ohjaus 2 Pumppu 1 Pumppu 2 S2 S3 Ohjaus Virransyöttö Kiertopumpun virransyöttö L1 L2 L3 N PE Sähkökeskus TÄRKEÄÄ! Varmista, että liität kaapelit oikein. Älä sekoita signaalikaapeleita ja voimakkaampia virtajohtoja tai aseta niitä ristikkäin. 20

21 Lämpötilaanturat Thermotech Hybrid 500 Hyvä tietää Mustan kytkinriman voi ottaa pois helpottamaan antureiden asennusta. Älä käytä teräviä työkaluja, sillä ne voivat vahingoittaa piirilevyä/osia. Ulkolämpötilaanturi(tuotenro 11101) Lämpötilaanturi asennetaan talon varjopuolelle, jotta auringon lämpö ei pääse vaikuttamaan siihen. Se on sijoitettava siten, ettei se altistu myöskään muille lämmönlähteille, esim. ikkunasta tulevalle tai ilmastoinnin lämmölle. Se on sijoitettava myös niin, että sivulliset eivät pääse siihen käsiksi. Käytä asennukseen mukana toimitettua kaapelia (15 m). Kytke anturi sähkökeskuksen rimaan Temp 8. T2 NV N T2 Sisälämpötilaanturi(tuotenro 11100) Lämpötilaanturi asennetaan siten, että muut lämmönlähteet, veto ja auringonpaiste eivät pääse vaikuttamaan siihen. Lämmönlähteillä tarkoitetaan esim. takkaa, lämpöpatteria tai vetoista eteistä tai ikkunoita. Anturi on asennettava 1,2 1,5 metrin korkeudelle lattiasta. Käytä asennukseen mukana toimitettua kaapelia (15 m). Kytke anturi sähkökeskuksen rimaan Temp 1. Extra in Rimat on merkitty piirilevyyn TÄRKEÄÄ! Varmista sähköiskujen välttämiseksi, että järjestelmän virta on ollut jonkin aikaa kytkettynä pois päältä. Kun liität kaapeleita, älä koskaan sekoita signaalikaapeleita ja voimakkaampia virtajohtoja tai pane niitä ristikkäin. 8 21

22 Sähkökytkentä Thermotech Hybrid 500 Käyttöyksikön ja kiertopumpun sähköliitäntä ja liitäntä ulkoyksikköön Hyvä tietää Lämpöpumpulla ja hybridivaraajalla on erilliset virtapiirit. Hybridivaraajan virransyötön on oltava vähintään 20 A ja kaapelin läpimitan 6 mm 2. Virransyötössä on oltava virtakytkin. Oikeantyyppinen kaapeli on tärkeä oikosulkujen, ylikuumenemisen ja tulipalon estämiseksi. Välttyäksesi sähköstaattisilta purkauksilta (ESD) älä koske säätökeskuksen piirilevyyn, ellet ole maadoitettu. 1. Sulje päävirransyöttö ennen työn aloittamista. 2. Kytke sähkö lämpöpumpun säiliöön. Käytä rakennuksen tarkoitukseen sopivaa sähkökeskusta. Lämpöpum pun säiliön liitännässä on oltava virtakytkin. 3. Liitä signaalikaapeli ulkoyksikön ja sisäyksikön väliin. Se kytketään rimaan S2 ja S3. HUOM! S1:tä ei kytketä. Liitäntäkaapelin pituus saa olla enintään 80 m. 4. Tarkasta kaapelin tyyppi, liitännät sekä virransyötön jännite ennen lämpöpumpun käyttöönottoa. 5. Kytke virta käyttöyksikön kiertopumpun ja säiliön välille. Kytke rima Pumppu 2 (ks. yksinkertaistettu kytkentäkaavio). 6. Liitä ohjaus käyttöyksikön pumppuun rimalla Pumpun ohjaus 2 (ks. yksinkertaistettu kytkentäkaavio). 7. Liitä pattereiden ohjausjärjestelmän kiertopumpun virta rimaan Pumppu 1 (ks. yksinkertaistettu kytkentäkaavio). Pumppu 2 TÄRKEÄÄ! Kaikki sähköasennukset on teetettävä valtuutetulla sähköasentajalla. Päävirransyöttö on aina kytkettävä päältä kunnossapito ja asennustöiden ajaksi. Älä koske mitään jännitteisiä osia päävirransyötön ollessa päällä. Pumppu 1 Pumppu ohjaus 2 22

23 Käyttöönotto Thermotech Hybrid 500 Järjestelmän käynnistys Ennen käyttöönottoa Ennen laitteiston käyttöönottoa on tarkastettava, ettei järjestelmässä ole vuotoja ja järjestelmän eri piireissä (aurinko & patterit) on oikea järjestelmäpaine. Kaapelit, kytkennät ja virransyöttö on tarkastettava. Tarkista myös, että näytön kaapeli on liitetty näyttöön (liitetään etupaneelin sisäpuolelta näytön alareunaan). Käyttöönotto Järjestelmä on täytettävä vedellä ennen käyttöönottoa. Jännitteistä varaaja aina ennen lämpöpumppua. Kytke päävirtakytkin, virtakytkin ja mahdolliset sulakkeet päälle. Kytke ohjauspaneelista ohjauskytkin ja automaattisulakkeet päälle (tultava ylös). Ks. sähköliitäntä ja liitäntä ulkoyksikköön. Näytön käynnistyminen voi kestää pari minuuttia. Hybridijärjestelmää käynnistettäessä on aina käytettävä ohjattua toimintoa (Käyttöapu), joka varmistaa, että kaikki ohjauskeskuksen hyvän sisälämpötilan ylläpitämiseen tarvitsemat tärkeät parametrit asetetaan (ks. Käynnistä käyttöapu). Jos asennettuna on aurinkojärjestelmä, toiminto on kytkettävä päälle aurinkoenergiavalikosta (ks. Aurinkoenergia). Varaaja lämmitetään joko pelkästään tai osittain sähkövastuksilla. Tämä riippuu varaajan ulostulolämpötilasta. Varmista, että järjestelmät (aurinko ja patterit) ovat ilmattomia ja että järjestelmäpaine on oikea ja että järjestelmässä ei ole vuotoja. Asennuksen jälkeen Käy asiakkaan kanssa läpi järjestelmän toiminta. Varmista, että asiakas osaa käyttää järjestelmää ja ymmärtää kaikki asetukset ja valikot, joita hänen on osattava käyttää. 23

24 Ohjauspaneeli Thermotech Hybrid 500 Hyvä tietää Näyttö on kosketusnäyttö. Tämä tarkoittaa sitä, että asetusten muutokset tehdään koskettamalla kyseistä valikkokohtaa näytöllä. Jos näyttöä ei käytetä n. viiteen minuuttiin, taustavalo sammuu ja näyttö pimenee. Kun kosketat näyttöä, valikot ilmestyvät jälleen näkyviin. Kun haluat käynnistää tai pysäyttää lämmöntuoton, paina on/offpainiketta noin kahden sekunnin ajan. Valmiustila on nyt ktivoitu. Kiertopumppu ja anturit toimivat edelleen. Jos sisälämpötila laskee alle 5 C:seen, lämmitys ja lämpimän veden tuotto käynnistyvät automaattisesti, vaikka järjestelmä olisi kytketty päältä. Asetukset lämpö USBliitäntä Käyttövesi USBliitäntä on tarkoitettu järjestelmää päivittävän tai huoltavan asentajan käyttöön. Lämpö aurinkopaneeleista Lämpöpumppu Aika/päivämäärä Paina painiketta 2 s, kun haluat kytkeä järjestelmän päälle/pois Asetusvalikko Sähkövastus ON/OFF Edellinen Muutoksen tai aktivoinnin vahvistus Arvon suurennus tai siirtyminen ylöspäin Arvon pienennys tai siirtyminen alaspäin Asetusvalikko/alivalikon työkalu Pois päältä (off) Asetus päällä (on) Asetus ei käytettävissä TÄRKEÄÄ! Järjestelmän kaikki säädöt tehdään ohjauspaneelin avulla. 24

25 500 Käyttöönotto asetukset Thermotech Hybrid Käynnistä käyttöapu Hyvä tietää Kun varaaja on käynnistynyt, näytölle tulee teksti Käynnistä käyttöapu. Sen avulla pääset tekemään järjestelmän välttämättömät asetukset. Ne on tehtävä aina asennuksen yhteydessä. Käyttöavun aktivointi 1. Valitse päävalikosta asetusvalikko. 2. Valitse Versio, käyttörajoitus ja päivitys. 3. Valitse Käynnistä käyttöapu. 4. Valitse Aja käyttöapu. Käyttöapu käynnistyy. Valitse Kieli (Language) kielivalikosta 1. Valitse haluamasi kieli valikosta. 2. Vahvista valintasi painamalla Seuraava >. Valitse Päivämäärä ja aika Aika ja päivämäärä on tärkeää asettaa, jotta valikoiden aikataulu toimii oikein. Suurenna ja pienennä arvoja nuolipainikkeiden avulla. 1. Valitse haluamasi aikaasetus painamalla sitä. 2. Kun haluat muuttaa arvoa, paina nuolta ylös (suuremmaksi) tai nuolta alas (pienemmäksi). 3. Vahvista valintasi painamalla Seuraava >. Ulkoyksikkö (lämpöpumppu) 1. Paina Seuraava >. 25

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot