THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ Hybridivaraaja 500 Käyttöohje ja asennusohjeet IA1006_1105

2 Sisällysluettelo Sisältö Yleistä Yleistä...3 Osat...4 Näkymä...5 Ennen asennusta Järjestelmän sisältö...6 Mitat (säiliö)... 7 Kuljetus ja pakkaus...8 Varaajan ympärille tarvittava tila...8 Asennus Valmisteltavat toimenpiteet...9 Etupaneelin irroitus...9 Pikaasennusohje Lämmitys ja käyttövesi Aurinkokeräin Lämpöpumpun ja putkiliitäntöjen asennus Ulkoisen lämmönlähteen asennus Ulkoyksikön, sähkön ja lämpötilaantureiden liitäntä...20 Ulkolämpötilaanturi/Sisälämpötilaanturi Käyttöyksikön ja kiertopumpun sähköliitäntä ja liitäntä ulkoyksikköön Huolto valikko / Asetukset Ulostulot (ulostulojen ajankohtaiset tilat) Ohjauksen tila (hälytyksen aikana) Manuaalinen ohjaus Kieli Palauta tehdasasetuksiin...38 Ulkoyksikö...38 Versio, käyttörajoitus ja päivitys...38 Päivämäärä ja aika / ulkolämpötila...38 Toimintahäiriöt ja hälytykset...39 Ylikuumenemissuoja...39 Wilo stratos PARA 25/ Hybridivaraajan vikakoodit Kolmivaihekytkentäkaavio Yksinkertaistettu kytkentäkaavio Järejestelmäpiirustus Järjestelmäpiirustuksen selitykset Tekniset tiedot...46 Pikaopas...47 Omat muistiinpanot Järjestelmän käynnistys Ennen käyttöönottoa Käyttöönotto Asennuksen jälkeen Ohjauspaneeli Ohjauspaneeli Käynnistä käyttöapu Valikot Asennusten muuttaminen (yleiset) Lämmöntuotto Lämmön yöpudotus...30 Lämmön päiväpudotus...30 Lomaasetukset Kesäasetukset Lämpimän veden tuotto Aikataulu Lisälämminvesi Sähkövastus Lämpöpumppu Aurinkoenergia

3 Yleistä Thermotech Hybrid 500 Hybridivaraaja on optimoitu liitettäväksi ilmavesilämpöpumppuun, niin että lämpöpumpun kuumakaasu siirretään varaajan vesisäiliöön jo varaajan sisällä. Näin ruostumattomasta käyttövesikierukasta saadaan lämpimämpää käyttövettä ja lämpöpumppu pääsee hyvin siirtämään energiansa järjestelmään, mikä vähentää uudelleenkäynnistyksiä ja tehostaa sulatusjaksoja. Varaajassa on myös ruostumaton kierukka, joka muuntaa järjestelmän aurinkopaneeleista tulevan energian suoraan varaajassa. Kaksi 6 kilowatin kiinteää sähkövastusta ylläpitää sisälämpötilaa ja käyttöveden lämpötilaa silloin, kun ulkolämpötila ei ole lämpöpumpun kannalta paras mahdollinen. Varaaja syöttää talon lämmitysjärjestelmään ihanteellisen virtauslämpötilan sekoitusventtiilin kautta. Tämä tarkoittaa, että osa säiliön vesimäärästä säästetään, jotta lämmin vesi ei pääse loppumaan. Käyttäjäystävällinen värikosketusnäyttö helpottaa järjestelmän käyttö. Sen selkeiden kuvakkeiden avulla teet helposti omat asetuksesi juuri omien tarpeittesi ja edellytystesi mukaan. Tärkeää! Lue ohjekirja ennen käytön aloittamista, jotta vältät laitteen käytössä turhat riskit. Väärin tehdyt korjaukset voivat vaarantaa järjestelmän käyttäjien turvallisuuden. Järjestelmän saa asentaa ja sitä saa korjata vain koulutettu ja pätevä asentaja. Jos laitteen käyttöohjeita ja edellä mainittuja ohjeita ei noudateta, valtuutetun huoltomiehen huolto käynti (järjestelmän säätö tai korjaus) jää käyttäjän maksettavaksi myös takuuaikana. Takuu raukeaa, jos voimassa olevia määräyksiä ei noudateta. Varaajan virheellinen asennus aiheuttaa vesi vahinkojen, sähköiskujen ja tulipalon vaaran. Järjestelmän kaikki säädöt tehdään ohjauspaneelin avulla. Henkilöt, joilla ei ole yksikön käyttämiseen riittäviä fyysisiä ja psyykkisiä valmiuksia, eivät saa käyttää sitä ilman turvallista ohjausta. Tämä koskee myös lapsia, joten aikuisten on varmistettava etteivät lapset pääse leikkimään yksiköllä. Varaajaa ei saa säilyttää ulkona ennen asennusta. Varaajan on oltava tyhjä sitä siirrettäessä. 3

4 Osat Thermotech Hybrid Käyttöveden sekoitusventtiili 2. Sekoitusventtiili ja moottori 3. Vastukset 6 kw 4. Tyhjennyshana 5. Ohjauspaneeli 6. Säätökeskus 7. Automaattisulakkeet 8. Maksimitermostaatin nollaus 9. Vahvavirta 10. Pienjännite

5 Thermotech Hybrid Sisään radiaattorista 2. Ulos radiaattoriin, ensiö 3. Ulos radiaattoriin, toisio 4. Lämmin kaasu sisään lämpöpumpusta 5. Paluuneste lämpöpumppuun 6. Lämminvesi ulos 7. Kylmävesi ulos 8. Ulos ulkoiseen lämmönlähteeseen 9. Sisään ulkoisesta lämmönlähteestä 10. Paisunta, ilmaus 11. Sisään aurinkokeräimestä 12. Ulos aurinkokeräimeen 13. Kaapeliläpiviennit 5

6 Osat Thermotech Hybrid 500 Aurinkolämpöasema Aurinkolämpöasema RAKENNE JA VAKIOVARUSTUS Aurinkokeräimestä Aurinkokeräimeen H A. Kiertovesipumppu Wilo Stratos PARA 15/17 130, valmiiksi kytkettynä säätökeskukseen D C K B. Sisäänrakennettu sulkuventtiili C. Meno aurinkokeräimeen, liitäntä palloventtiiliin (sininen) jossa lämpömittari, 0160 ºC, ja takaiskuventtiili, 1 uk. D. Paluu aurinkokeräimeen, liitäntä palloventtiiliin (punainen) jossa lämpömittari, 0160 ºC, ja takaiskuventtiili, 1 uk. L E. Meno säiliöön/lämmönvaihtimeen 1 uk kartioliittimelle jossa tasotiiviste F. Paluu säiliöön/lämmönvaihtimeen 1 uk kartioliittimelle jossa tasotiiviste G. Ilmaus A I O H. Turvaventtiili 6 bar I. Täyttö 3/4 uk. Eurocone G J J. Tyhjennys 3/4 uk. Eurocone K. Liitäntä paisuntasäiliöön 3/4 uk kartioliittimelle jossa tasotiiviste M B N L. Painemittari, 010 bar M. Virtausmittari, 16 litra/min N. Sulkuventtiili, tyhjennys E F O. Sulkuventtiili, täyttö Säiliöön/varaajaan Säiliöstä/varaajasta Aurinkopaneeli Auringonsäteiden osuessa absorptiolevyyn energia siirtyy levyjen läpi kiertävään nesteeseen, minkä jälkeen neste johdetaan varaajaan. Heijastimien tehtävä on lisätä auringonsäteilyä absorptiolevyihin. Aurinkopaneeli Lämpöpumppu Ottaa energiaa ulkoilmasta ja siirtää sen varaajaan. Lämpöpumppu 6

7 Mitat Thermotech Hybrid Rev.Nr: 6 Ty A B C Rev.Nr: Typ av ändring Datum Namn D A E Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller eljest obehörlighen användas. Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied without our written permission and the contents there of must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose. F Vikt Kg: Gen. tol: Generell Ra: = Konstruerad av: Namn: HYBRID 5 C B Datum: okt 13, 2010 SSISO m AEN D E 7

8 Kuljetus ja pakkaus Thermotech Hybrid 500 Järjestelmää on kuljetettava varovasti. Varaajaa ei saa kuljettaa vaakasuunnassa. Tämä voi vahingoittaa sitä tai aiheuttaa vikatoimintoja. Huomaathan, että varaaja on hyvin painava. Sen kantamiseen tarvitaan useampia ihmisiä! Käytä käsineitä käsien suojana siirtäessäsi varaajaa ja poistaessasi sen pakkauksesta. Ole varovainen pakkausta poistaessasi, jotta järjestelmän osat eivät vaurioidu. Varaajan ympärille tarvittava tila Jotta varaajalle jää riittävästi huoltotilaa, hybridivaraaja on sijoitettava vähintään alla mainittujen mittojen päähän seinistä. L1 L2 L3 L4 500 mm 30 mm 500 mm 1200 mm L1 L2 L3 Tilan, johon varaaja asennetaan, on oltava kuiva ja puhdas eikä siellä saa olla höyryjä, nestemäisiä öljyjä, savua eikä kaasuja. Muuten varaajan kapasiteetti voi heiketä huomattavasti ja sen sisäosat saattavat vahingoittua. L4 Varaaja on asennettava tukevalle alustalle, joka kestää sen painon. Tilassa on oltava ilmanvaihto, niin että jäähdytysnesteen pitoisuus ei ylitä turvallista tasoa vuodon sattuessa. Jäähdytysnestevuoto voi aiheuttaa tilaan happikatoa. Tilassa on oltava lattiakaivo. Varaaja on asennettava ohjeiden mukaisesti, jotta riskit saadaan minimoitua mahdollisen maanjäristyksen, myrskyn tai vastaavan sattuessa. Varaaja kannattaa asentaa mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Tämä rajoittaa jäähdytysnesteen tilavuutta (putken pituutta). Asenna lämpöpumpun säiliö niin lähelle lämmitysjärjestelmää kuin mahdollista. Tämä vähentää esim. hyvin suuren lämmitysjärjestelmän painehävikkiä. 8

9 Valmisteltavat toimenpiteet Thermotech Hybrid 500 Hyvä tietää Laite on mitoitettava talon kokonaistehotarpeen, nimellisen veden virtauksen ja veden laadun mukaan. Toimiakseen optimaalisesti omakotitalon lämmitysjärjestelmän on oltava mitoitettu patteripiirin maksimivirtauslämpötilalle 45 C. Täytä säiliö vain puhtaalla vedellä. Paisuntasäiliö, varoventtiili ja painemittari (ei sisälly toimitukseen) on asennettava ja mitoitettava voimassa olevien säännösten ja yksittäisen järjestelmän vaatimien edellytysten mukaisesti. Lämpöpumppu kannattaa asentaa mahdollisimman lähelle varaajaa. Tämä rajoittaa putkien pituuksia ja siten jäähdytysnesteen määrää (tilavuutta). Lämpöpumpun ja varaajan väli ei saa olla yli 25 metriä (ks. lämpöpumpun putkiliitännän asennus). Arkojen lattialämmitysjärjestelmien asennusten yhteydessä on käytettävä mekaanista ylikuumenemissuojaa. 3 Etupaneelin irrotus 1. Avaa ja irrota etupaneelin alareunasta kaksi ruuvia. 2. Vedä paneelin alaosaa ulospäin n mm. 3. Ota kiinni paneelin sivuilta ja nosta sitä suoraan ylöspäin. 4. Nosta se pois varovasti, jotta liitäntä tai näytön ja säätökeskuksen välillä etupaneelin sisäpuolella kulkeva kaapeli ei vahingoitu

10 Pikaasennusohje Thermotech Hybrid 500 Hyvä tietää Jos ulkoyksikköä (lämpöpumppua) ei ole vielä asennettu, varaaja voidaan kytkeä päälle ja sitä voidaan käyttää sähkökattilan käytöllä. Tällöin on kuitattava lämpöpumppua, aurinkotoimintoa ja muita kytkemättömiä toimintoja koskevat hälytykset (Alarm confirm) tilan ohjausvalikosta, jotta hälytysääni hiljenee. 1. Sijoita varaaja sopivaan paikkaan (ks. lämmityksen ja patterijärjestelmän asennus). 2. Liitä käyttövesi (ks. käyttöveden asennus). 3. Liitä patterijärjestelmä (ks. lämmityksen ja patterijärjestelmän asennus). 4. Liitä lämpöpumppu (ks. lämpöpumpun ja putkiliitännän asennus). 5. Asenna ja liitä aurinkojärjestelmä (ks. aurinkojärjestelmän asennus). 6. Asenna ja liitä sisälämpötila ja ulkolämpötilaanturi (T1 ja T8), ks. sähkön kytkentä ja sisä ja ulkolämpötilaanturit. 7. Tee sähköasennukset (ks. kytkentäkaavio). 8. Täytä ja paineista aurinkojärjestelmä (ks. aurinkojärjestelmän asennus). 9. Täytä ja paineista varaaja/patterijärjestelmä (ks. lämmityksen ja patterijärjestelmän asennus). 10. Täytä ja paineista käyttövesikierukka (ks. käyttöveden asennus). 11. Liitä näytön kaapeli (liitetään etupaneelin sisäpuolella näytön alareunaan). 12. Kytke päälle päävirtakytkin, laitteen virtakytkin ja mahdolliset järjestelmän sulakkeet, kytke virta varaajaan aina ennen lämpöpumpun virran kytkemistä (järjestelmässä on oltava vettä). Näytön käynnistyminen voi kestää pari minuuttia. 10

11 Lämmitys ja käyttövesi Thermotech Hybrid 500 Hyvä tietää Suosittelemme käyttämään yhdistäjiä, jotka vähentävät tärinää ja on mitoitettu veden lämpötilan ja paineen mukaisiksi. Jotta lämmitysjärjestelmä ei "kolisisi", putket on asennettava lämpötilaeroja kestävällä tavalla. Lämmitys/patterijärjestelmän asennus 1. Aseta varaaja paikalleen. Tilan on oltava kuiva ja puhdas eikä siellä saa olla höyryjä, nestemäisiä öljyjä, savua eikä kaasuja. Alustan on oltava tukeva ja sen on kestettävä varaajan paino. 2. Tilan on oltava tuuletettu, niin että pitoisuus ei ylitä turvallista tasoa, mikäli jäähdytysnestettä pääsisi vuotamaan (seurauksena voi syntyä happikatoa). 3. Tilassa on oltava lattiakaivo ja sen on sijaittava niin lähellä ulkoyksikköä (lämpöpumppua) kuin mahdollista (enintään 25 metrin päässä), jotta putket voidaan pitää mahdollisimman lyhyinä (ja jäähdytysnesteen määrä pienenä). 11

12 Lämmitys ja käyttövesi Thermotech Hybrid 500 Lämmitys/patterijärjestelmän asennus jatkuu 4. Varaaja on sijoitettava suoraan, ja sen asento on tarvittaessa tasattava ruuvattavilla jaloilla. Tämä on tehtävä ennen kuin säiliö liitetään putkistoon ja ennen vedellä täyttämistä. Pattereiden paisuntasäiliön esipaineen ohjeellinen laskeminen 5. Tarvittava paisuntasäiliö, varoventtiili ja painemittari (ei sisälly toimitukseen) sekä ylivuotoputki on asennettava pakkaselta suojattuun ympäristöön. Mukauta paisuntasäiliön esipaine (suljettu järjestelmä) tarkasti lämmitysjärjestelmän vaatimien edellytysten mukaisesti. 6. Varaajassa on oltava ilmanpoisto järjestelmän korkeimmissa kohdissa. Korkeusero x 0,1 + 0,3 = = paisuntajärjestelmän esipaine 1 m 2,3 m 7. Asenna tarvittava kiertopumppu (olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään mitoitettu) talon patterijärjestelmään ja liitä rimaan Pumppu 1 (ks. yksinkertaistettu kytkentäkaavio). 8. Liitä talon patterijärjestelmä (meno ja paluu) varaajan esiasennettuun sekoitusventtiiliin. 9. Varmista antureita asentaessasi, että niiden rungot koskettava kunnolla putkea, kiinnitä sinkilöillä ja eristä (ks. kuva antureiden asennuksesta). Anturit on sijoitettava niin kauas varaajasta kuin johdot antavat myöten (jotta ne eivät tunnista säiliön säteilylämpöä). Anturi T11 mittaa virtauslämpötilaa ja asennetaan siten patteripiirin menopuolelle. Anturi T12 mittaa patteripiirin tulolämpötilaa, ja se on asennettava patteripiirin paluupuolelle. 10. Täytä ja paineista varaaja/patterijärjestelmä ja ilmaa. Säiliön ulkopuolelle voi kertyä kondensoitunutta vettä järjestelmää täytettäessä. Esim. Jos säiliö on kellarissa ja patterit ullakolla, paisuntasäiliön ja patterin välinen ero on noin 5,5 m. (5,5)0,1 + 0,3 = 0,85 baaria Patterin liitäntä (kohta 8) 2,2 m 11. Tarkasta, että järjestelmän paine on oikea ja lisää painetta tarvittaessa. Antureiden asennus 1. Aseta anturi putkea vasten 2. Kiinnitä putki alumiiniteipillä 3. Eristä anturi armaflexteipillä 4. Kiinnitä anturi nippusiteellä 12

13 Lämmitys ja käyttövesi Thermotech Hybrid 500 Käyttöveden asennus 1. Liitä käyttövesi (kylmä ja kuuma) varaajan esiasennettuun sekoitusventtiiliin, ylivuotoputki asennetaan sekoitusventtiilin painekytkimestä (9 baaria) pakkaselta suojattuun ympäristöön. 2. Täytä käyttövesikierukka ja avaa lämminvesihana ilmaamista varten. Käyttöveden liitäntä (kohta 1) Käyttövesikierukka Kaasukierukka Aurinkokierukka 13

14 Aurinkokeräin Thermotech Hybrid 500 YLEISET OHJEET Tämä kiinnitysjärjestelmä on tarkoitettu kaikille tavallisimmille kattotyypeille. Asennuksessa saa käyttää ainoastaan määrättyjä materiaaleja. Ennen asennustyön aloittamista on tarkistettava paikalliset säännöt jotta ei synny ennakoimattomia komplikaatioita. Aurinkokeräinten kantamiseen on käytettävä hihnoja, jos niitä kannetaan käsin jotta ne eivät vaurioidu. Älä kanna paneleita liitoskohdista. Vältä kolhaisemasta aurinkokeräimiä, varsinkin lasipuolta, takaosaa ja liitoksia. KATON KUORMITUS Aurinkokeräimet saa kiinnittää ainoastaan kattoihin ja muihin rakenteisiin jotka kestävät staattisen paineen joka voi syntyä. Toisissa tapauksissa voi olla tarpeellista ottaa yhteyttä konsulttiin tai muuhun alan mieheen joka voi arvioida että rakenne soveltuu aurinkokeräimen asennukseen. Huomioon on erityisesti otettava kantavien puurakenteiden laatuun koska ne muodostavat aurinkokeräinten kiinnityspisteet. Asiakkaan tarkastus koko aurinkokeräin kiinnityksen DIN 1055 osan 4 ja 5 mukaan (ja paikallisten ja alueellisten voimassa olevien säädösten mukaan) on erityisen tärkeää alueilla joissa on paljon lunta tai voimakkaat tuulet (1 m 3 irtolumi painaa n. 60 kg ja 1 m 3 märkä lumi painaa n. 200 kg). Maksimi lumi ja tuulikuormituksia ei saa ylittää. Sääntönä on että aurinkokeräimet asennetaan riveihin niin että lumi ei pääse kasaantumaan niihin. Tämä tehdään tehdään lumiesteen tai muun vastaavan suojan avulla. Etäisyys katon reunaan on oltava vähintään 1 metri. UKKOSSUOJA Aurinkokeräin on kytkettävä ukkossuojajärjestelmään jos sellainen on, kun aurinkokeräin asennetaan olemassa olevaan kattoon. Rakennukselle on tehtävä riskiarviointi jos ukkossuojajärjestelmää tarvitaan tai ei, jos asennus suoritetaan uudisrakennukseen. LIITÄNNÄT Kytke aurinkokeräimet toisiinsa puserrusliittimien avulla. On erityisesti otettava huomioon johtojen suojaus pituuslaajennuksessa jos joustoletkuja ei käytetä putkien vedossa. Tämä voidaan suorittaa esimerkiksi paisuntalenkillä tai joustoputkilla järjestelmässä. Suurilla aurinkokeräinjärjestelmillä on oltava paisuntalenkkejä tai joustavia johtoja aurinkokeräinten välissä. Puserrusliitintä kiristettäessä on käytettävä työkalua vastakappaleena jotta aurinkokeräimen liitin ei pyöri (katso sivu 20, kuva 7a). KALTEVUUS Aurinkokeräimet kiinnitetään kulmaan jotta saavutetaan hyvä tulos. Aurinkokeräinten liitännät ja tuuletuskanavat suojataan sekä veden läpitunkeutumiselta että lialta ja pölyltä. Huom! Aurinkokeräinten asennuksessa on olemassa olevaan kattoon tehtävä toimenpide. On mahdollista että vaaditaan ylimäääräinen peitemateriaali kuten esim. tiili, pahvi, pelti tai muun tyyppinen peite joka suojaa vesivuodolta tuulen tai lumenkuormituksessa. Tämä koskee erityisesti kattoja joissa vähäinen kaltevuus. 14

15 Aurinkokeräin Thermotech Hybrid 500 TÄYTTÖ Järjestelmä täytetään varmuuden vuoksi kun aurinkokeräimet eivät altistu suoralle auringonsäteilylle tai kun ne ovat peitettynä. Pakkasnestettä käytetään alueilla joissa on jäätymisriski. Jotta järjestelmä saadaan suojattua korkean lämpötilanja painekuormitukselta on järjestelmä otettava käyttöön mahdollisemman pian täytön jälkeen, viimeistään 4 viikkoa täytön jälkeen. Tasotiivisteet on vaihdettava jotta vältytään vuodoilta jos käyntiinajo suoritetaan myöhemmin. Huom! Tiivistetty pakkasneste on sekoitettava veteen ennen järjestelmän täyttöä. Suositeltavat pakkasnesteet tasoaurinkokeräimelle: TyfocorL 40 % TyfocorL sekoitettuna 60 % vettä antaa jäätymispisteen 22ºC. Jähmettymispiste 26ºC 50 % TyfocorL sekoitettuna 50 % vettä antaa jäätymispisteen 32ºC. Jähmettymispiste 44ºC Pakkasnestettä käytetään aina alueilla joissa jäätymisriski, myös paine ja toimintotestejen aikana, koska aurinkokeräintä ei saa aina täysin tyhjennetyksi. LÄMPÖTILAANTURIN KIINNITYS Lämpötilaanturi asetetaan upotusputkeen siihen paneliin joka on sarjan viimeisenä, joka sitten siirtää lämpöä eteenpäin. Upotusputkeen laitetaan lämpöä johtavaa massaa jotta saadaan optimaalinen yhteys anturin ja sitä ympäröivän materiaalin väliin. KÄYNTIPAINE Maksimi käyntipaine on 10 bar. JÄRJESTELMÄN ILMAUS Aurinkolämpöjärjestelmä ilmataan kun: Järjestelmä on täytetty 4 viikkoa käyntiinajon jälkeen On tarpeellista, esim käyntiongelmien yhteydessä Varoitus! Järjestelmän ilmauksen yhteydessä voi tulla kuuma höyryä, varo polttoa. Ilmaa järjestelmä ainoastaan kun lämmönsiirrinneste on alle 60ºC. Aurinkokeräimet eivät saa olla lämpimiä kun järjestelmä ilmataan. Peitä keräimet tai suorita ilmaus aamulla. LÄMMITYSNESTEEN TARKASTUS Lämmitysnesteen pakkassuojaominaisuudet ja pharvo on tarkistettava joka toinen vuosi: Tarkista pakkassuojaominaisuudet mittarilla ja vaihda tai lisää nestettä jos tarpeellista. Tarkista pharvo ph indikaattorilla. Neste on vaihdettava jos pharvo on matalampi kuin 7. AURINKOKERÄIMEN YLLÄPITO Aurinkokeräimet tarkistetaan vuosittain jos vuotoja on syntynyt tai jos likaa tai muuta on tarttunut aurinkokeräimiin. Kaikkien materiaalien, joita käytetään anturin asennuksessa, on kestettävä jopa 250ºC lämpötiloja. 15

16 Aurinkokeräin Thermotech Hybrid 500 Kiinnityspistesuositukset Aurinkokeräin SS0, SS45 ja DB0 Kiinnitys pystysuoraan Aurinkokeräin määrä Kiskojen kokonaispituus cm Kiinnityspisteitä Kiinnitys vaakasuoraan katso kyseisen asennustavan asennusohjeesta. Kiinnityspisteet sijoitetaan mahdollisimman tasaisesti kiskoja pitkin. HUOM! Muista kiinnittää aurinkokeräin, jossa lämpötilaanturi upotusputkessa, ylöspäin! DB0 Hydraulische Verschaltung Hydraulische Verschaltung Hydraulische Verschaltung Hydraulische Verschaltung Hydraulische Verschaltung LÄMMITYSNESTEEN VIRTAUKSET Suurempiin järjestelmiin katso kyseisen asennustavan asennusohjeesta. 16

17 Aurinkokeräin Thermotech Hybrid 500 SS0 KIINNITYS Montage Mounting Montaggio Montage Montaje Nm a 2a 8b 2b N1 48 8c 2c 8a 2a 8d 2d 8d 2d N1 8c 2c 8b 2b D EN IT FR ES 17

18 Lämpöpumppu Thermotech Hybrid 500 Putkiliitäntä Hyvä tietää Lämpöpumppu asennetaan telineeseen, joka on suunniteltu sen painolle sopivaksi, ja joka takaa, että lämpöpumppu tulee sopivalle etäisyydelle maanpinnasta. Huomaa, että talvella lämpöpumpun alle voi kertyä huomattavia määriä jäätä jäänpoistoominaisuuden vuoksi. Jos lämpöpumpun ja varaajan väli on yli 25 metriä, jäähdytysnestepiiriin on lisättävä jäähdytysnestettä (R410A). Nestettä lisätään n. 60 g kutakin maksimietäisyyden ylittävää metriä kohti. Huomaa, että R410Ajäähdytysnestettä ei saa olla yli 4,4 + 0,6 kg, mikä vastaa sisä ja ulkoyksikön suurinta sallittua etäisyyttä eli 35 metriä. Jos lämpöpumppua ei ole vielä asennettu, järjestelmää voidaan käyttää aurinko ja sähkökattilakäytöllä. Tällöin on kuitattava lämpöpumppua koskevat hälytykset (Alarm confirm) tilan ohjausvalikossa (Ohjauksen tila), jotta hälytysääni hiljenee. 1. Asenna lämpöpumppu (ks. lämpöpumpun manuaali). 2. Asenna putket lämpöpumpun ja varaajan välille. 3. Lämpöpumpun ja varaajan liittämisen jälkeen putkiin imetään tyhjiö. Tämä poistaa putkista hapen ja kosteuden, jotka voivat nostaa painetta sekä rikkoa putket käytön aikana. 4. Muut lämpöpumpun liitännät. Ks. lämpöpumpun käyttöohje. 5. Tarkasta, että järjestelmässä ei ole kaasuvuotoja. 6. Lisää kaasua tarvittaessa (ks. lämpöpumpun käyttöohje). TÄRKEÄÄ! Jäähdytyspiirin saa asentaa vain valtuutettu kylmäasentaja. Käytä vain tässä ilmoitettua jäähdytysnestettä: R410A älä koskaan sekoita kahta eri jäähdytysnestettä keskenään. Jäähdytyspiirin tiiviyden testaus ja tarkastus on tehtävä ennen yksikön käyttöönottoa. Jos jäähdytysnestettä pääsee kosketuksiin tulen kanssa, voi muodostua myrkyllisiä kaasuja. Jos ainetta vuotaa pieneen tuulettamattomaan tilaan, tilaan voi muodostua happivajetta. Varmista, ettei jäähdytyspiiriin pääse pölyä, likaa eikä kosteutta. 18

19 Öljy/Pelletti/Vesitakka/Puulämmitys Thermotech Hybrid 500 Ulkoisen lämmönlähteen asennus Varaajaan voidaan liittää vesivaippainen kamiina tai pellettipoltin täydentämään energialähteitä. Tämä on kytkettävä tällöin jonkinlaista varauspiiriä käyttäen, esimerkiksi termisellä venttiilillä, joka varmistaa että polttimesta tulee riittävä varauslämpötila, ennen kuin varaajaa aletaan varata. Varauspiiriin asennetaan ulkoinen kiertopumppu ja sitä voidaan ohjata esimerkiksi polttimen ohjauksella tai savukaasutermostaatilla. Tällöin termostaatti kytketään rinnan savukaasutermostaatin kanssa, joka varmistaa kierron ja estää poltinta kiehumasta jälkilämmöllä. Ulkoinen lämmönlähde voidaan liittää kolmella eri tavalla tehosta ja toimintalämpötilasta riippuen. Vaihtoehto 1 Kun varaajan vedestä on jäljellä noin 2/3, sitä aletaan varata sopivilla diffuusoreilla, jotka alentavat veden tulovirtausta kerrostumia häiritsemättä niin, että luonnollinen kerrostuminen ohjaa veden oikealle tasolle. Paluu takaisin ulkoiseen lämmönlähteeseen tapahtuu varaajan alaosasta. Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Varaus pakotetaan varaajan yläosaan. Tätä vaihtoehtoa käytetään ensisijassa silloin, kun varaajan yläkerrosta halutaan lämmittää kohdistetusti. Paluu takaisin ulkoiseen lämmönlähteeseen tapahtuu, kun varaajassa on vettä n. 2/3 (puskuri/työtilavuus n. 200 litraa). Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Varaus tapahtuu suoraan varaajan yläosassa, jolloin saadaan varmistettua korkea huippulämpötila samalla, kun paluu otetaan varaajan alaosasta. Vaihtoehto 3 19

20 Kytkentäkaavio Thermotech Hybrid 500 Ulkoyksikön, sähkön ja lämpötilaantureiden liitäntä Ulkolämpötilaanturi L1 L2 Sähkökeskus N L3 PE Temp 8 Temp 12 Temp 11 Temp 1 Temp 2 Temp 3 Temp 5 Patterin paluulämpötilaanturi Patterin virtauslämpötilaanturi Sisälämpötilaanturi Aurinkopaneeliin menevä lämpötilaanturi Aurinkopaneelin lämpötilaanturi Aurinkopaneelista tuleva lämpötilaanturi Pumpun ohjaus 2 Pumppu 1 Pumppu 2 S2 S3 Ohjaus Virransyöttö Kiertopumpun virransyöttö L1 L2 L3 N PE Sähkökeskus TÄRKEÄÄ! Varmista, että liität kaapelit oikein. Älä sekoita signaalikaapeleita ja voimakkaampia virtajohtoja tai aseta niitä ristikkäin. 20

21 Lämpötilaanturat Thermotech Hybrid 500 Hyvä tietää Mustan kytkinriman voi ottaa pois helpottamaan antureiden asennusta. Älä käytä teräviä työkaluja, sillä ne voivat vahingoittaa piirilevyä/osia. Ulkolämpötilaanturi(tuotenro 11101) Lämpötilaanturi asennetaan talon varjopuolelle, jotta auringon lämpö ei pääse vaikuttamaan siihen. Se on sijoitettava siten, ettei se altistu myöskään muille lämmönlähteille, esim. ikkunasta tulevalle tai ilmastoinnin lämmölle. Se on sijoitettava myös niin, että sivulliset eivät pääse siihen käsiksi. Käytä asennukseen mukana toimitettua kaapelia (15 m). Kytke anturi sähkökeskuksen rimaan Temp 8. T2 NV N T2 Sisälämpötilaanturi(tuotenro 11100) Lämpötilaanturi asennetaan siten, että muut lämmönlähteet, veto ja auringonpaiste eivät pääse vaikuttamaan siihen. Lämmönlähteillä tarkoitetaan esim. takkaa, lämpöpatteria tai vetoista eteistä tai ikkunoita. Anturi on asennettava 1,2 1,5 metrin korkeudelle lattiasta. Käytä asennukseen mukana toimitettua kaapelia (15 m). Kytke anturi sähkökeskuksen rimaan Temp 1. Extra in Rimat on merkitty piirilevyyn TÄRKEÄÄ! Varmista sähköiskujen välttämiseksi, että järjestelmän virta on ollut jonkin aikaa kytkettynä pois päältä. Kun liität kaapeleita, älä koskaan sekoita signaalikaapeleita ja voimakkaampia virtajohtoja tai pane niitä ristikkäin. 8 21

22 Sähkökytkentä Thermotech Hybrid 500 Käyttöyksikön ja kiertopumpun sähköliitäntä ja liitäntä ulkoyksikköön Hyvä tietää Lämpöpumpulla ja hybridivaraajalla on erilliset virtapiirit. Hybridivaraajan virransyötön on oltava vähintään 20 A ja kaapelin läpimitan 6 mm 2. Virransyötössä on oltava virtakytkin. Oikeantyyppinen kaapeli on tärkeä oikosulkujen, ylikuumenemisen ja tulipalon estämiseksi. Välttyäksesi sähköstaattisilta purkauksilta (ESD) älä koske säätökeskuksen piirilevyyn, ellet ole maadoitettu. 1. Sulje päävirransyöttö ennen työn aloittamista. 2. Kytke sähkö lämpöpumpun säiliöön. Käytä rakennuksen tarkoitukseen sopivaa sähkökeskusta. Lämpöpum pun säiliön liitännässä on oltava virtakytkin. 3. Liitä signaalikaapeli ulkoyksikön ja sisäyksikön väliin. Se kytketään rimaan S2 ja S3. HUOM! S1:tä ei kytketä. Liitäntäkaapelin pituus saa olla enintään 80 m. 4. Tarkasta kaapelin tyyppi, liitännät sekä virransyötön jännite ennen lämpöpumpun käyttöönottoa. 5. Kytke virta käyttöyksikön kiertopumpun ja säiliön välille. Kytke rima Pumppu 2 (ks. yksinkertaistettu kytkentäkaavio). 6. Liitä ohjaus käyttöyksikön pumppuun rimalla Pumpun ohjaus 2 (ks. yksinkertaistettu kytkentäkaavio). 7. Liitä pattereiden ohjausjärjestelmän kiertopumpun virta rimaan Pumppu 1 (ks. yksinkertaistettu kytkentäkaavio). Pumppu 2 TÄRKEÄÄ! Kaikki sähköasennukset on teetettävä valtuutetulla sähköasentajalla. Päävirransyöttö on aina kytkettävä päältä kunnossapito ja asennustöiden ajaksi. Älä koske mitään jännitteisiä osia päävirransyötön ollessa päällä. Pumppu 1 Pumppu ohjaus 2 22

23 Käyttöönotto Thermotech Hybrid 500 Järjestelmän käynnistys Ennen käyttöönottoa Ennen laitteiston käyttöönottoa on tarkastettava, ettei järjestelmässä ole vuotoja ja järjestelmän eri piireissä (aurinko & patterit) on oikea järjestelmäpaine. Kaapelit, kytkennät ja virransyöttö on tarkastettava. Tarkista myös, että näytön kaapeli on liitetty näyttöön (liitetään etupaneelin sisäpuolelta näytön alareunaan). Käyttöönotto Järjestelmä on täytettävä vedellä ennen käyttöönottoa. Jännitteistä varaaja aina ennen lämpöpumppua. Kytke päävirtakytkin, virtakytkin ja mahdolliset sulakkeet päälle. Kytke ohjauspaneelista ohjauskytkin ja automaattisulakkeet päälle (tultava ylös). Ks. sähköliitäntä ja liitäntä ulkoyksikköön. Näytön käynnistyminen voi kestää pari minuuttia. Hybridijärjestelmää käynnistettäessä on aina käytettävä ohjattua toimintoa (Käyttöapu), joka varmistaa, että kaikki ohjauskeskuksen hyvän sisälämpötilan ylläpitämiseen tarvitsemat tärkeät parametrit asetetaan (ks. Käynnistä käyttöapu). Jos asennettuna on aurinkojärjestelmä, toiminto on kytkettävä päälle aurinkoenergiavalikosta (ks. Aurinkoenergia). Varaaja lämmitetään joko pelkästään tai osittain sähkövastuksilla. Tämä riippuu varaajan ulostulolämpötilasta. Varmista, että järjestelmät (aurinko ja patterit) ovat ilmattomia ja että järjestelmäpaine on oikea ja että järjestelmässä ei ole vuotoja. Asennuksen jälkeen Käy asiakkaan kanssa läpi järjestelmän toiminta. Varmista, että asiakas osaa käyttää järjestelmää ja ymmärtää kaikki asetukset ja valikot, joita hänen on osattava käyttää. 23

24 Ohjauspaneeli Thermotech Hybrid 500 Hyvä tietää Näyttö on kosketusnäyttö. Tämä tarkoittaa sitä, että asetusten muutokset tehdään koskettamalla kyseistä valikkokohtaa näytöllä. Jos näyttöä ei käytetä n. viiteen minuuttiin, taustavalo sammuu ja näyttö pimenee. Kun kosketat näyttöä, valikot ilmestyvät jälleen näkyviin. Kun haluat käynnistää tai pysäyttää lämmöntuoton, paina on/offpainiketta noin kahden sekunnin ajan. Valmiustila on nyt ktivoitu. Kiertopumppu ja anturit toimivat edelleen. Jos sisälämpötila laskee alle 5 C:seen, lämmitys ja lämpimän veden tuotto käynnistyvät automaattisesti, vaikka järjestelmä olisi kytketty päältä. Asetukset lämpö USBliitäntä Käyttövesi USBliitäntä on tarkoitettu järjestelmää päivittävän tai huoltavan asentajan käyttöön. Lämpö aurinkopaneeleista Lämpöpumppu Aika/päivämäärä Paina painiketta 2 s, kun haluat kytkeä järjestelmän päälle/pois Asetusvalikko Sähkövastus ON/OFF Edellinen Muutoksen tai aktivoinnin vahvistus Arvon suurennus tai siirtyminen ylöspäin Arvon pienennys tai siirtyminen alaspäin Asetusvalikko/alivalikon työkalu Pois päältä (off) Asetus päällä (on) Asetus ei käytettävissä TÄRKEÄÄ! Järjestelmän kaikki säädöt tehdään ohjauspaneelin avulla. 24

25 500 Käyttöönotto asetukset Thermotech Hybrid Käynnistä käyttöapu Hyvä tietää Kun varaaja on käynnistynyt, näytölle tulee teksti Käynnistä käyttöapu. Sen avulla pääset tekemään järjestelmän välttämättömät asetukset. Ne on tehtävä aina asennuksen yhteydessä. Käyttöavun aktivointi 1. Valitse päävalikosta asetusvalikko. 2. Valitse Versio, käyttörajoitus ja päivitys. 3. Valitse Käynnistä käyttöapu. 4. Valitse Aja käyttöapu. Käyttöapu käynnistyy. Valitse Kieli (Language) kielivalikosta 1. Valitse haluamasi kieli valikosta. 2. Vahvista valintasi painamalla Seuraava >. Valitse Päivämäärä ja aika Aika ja päivämäärä on tärkeää asettaa, jotta valikoiden aikataulu toimii oikein. Suurenna ja pienennä arvoja nuolipainikkeiden avulla. 1. Valitse haluamasi aikaasetus painamalla sitä. 2. Kun haluat muuttaa arvoa, paina nuolta ylös (suuremmaksi) tai nuolta alas (pienemmäksi). 3. Vahvista valintasi painamalla Seuraava >. Ulkoyksikkö (lämpöpumppu) 1. Paina Seuraava >. 25

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE 16.3.2010 ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 1 Sisällysluettelo 1 Lyhyt tuotekuvaus... 4 2 Tekniset

Lisätiedot

MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 A B I II III A B I II I II A B -2 +2 VVM 300 LEK

MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 A B I II III A B I II I II A B -2 +2 VVM 300 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 VVM 300 LEK 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Sisältö Käyttöohje Yleistä Toimintaperiaate 3 Järjestelmäperiaate

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS FI 0925-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031273 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä 3 Laitteiston tiedot 3 Tietoa laitteistosta

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031691 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

161 502 35-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250

161 502 35-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250 161 502 35-015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250 Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i250 161 502 35-015-03-10 Sisällysluettelo YLEISTÄ

Lisätiedot