IHMISTOIMINNAN JA SUOJELUN VAIKUTUKSET SUOMEN JA RUOTSIN VÄLISEEN SAARISTOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IHMISTOIMINNAN JA SUOJELUN VAIKUTUKSET SUOMEN JA RUOTSIN VÄLISEEN SAARISTOON"

Transkriptio

1 IHMISTOIMINNAN JA SUOJELUN VAIKUTUKSET SUOMEN JA RUOTSIN VÄLISEEN SAARISTOON MITÄ MIELTÄ OLET? Helsingin yliopisto, Göteborg University, Suomen Ympäristökeskus, Coastal Research and Planning Institute, Klaipeda University, Swedish Board of Fisheries, Åbo Akademi Tammikuu

2 1. Aluksi kysymme muutamia taustatietoja tulosten tilastollista käsittelyä varten 1.1 Minä vuonna olet syntynyt? VUOSI 1.2 Mikä on sukupuolesi? NAINEN/MIES 1.3 Mikä on korkein koulutustasosi? perus/kansakoulu, ammattikoulu, lukio, korkeakoulututkinto, yliopistollinen jatkotutkinto 1.4 Kuinka monta henkilöä asuu kotitaloudessasi sinut mukaan lukien? HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 1.5 Kuinka moni heistä on alle 18 vuotias? HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 1.6 Mitkä ovat nettokuukausitulosi verojen jälkeen? Sisällytä summaan kaikki tulonlähteesi kuten palkka, eläke, lapsilisä, opintotuki, työttömyys ja muut tuet. alle 1000 euroa euroa euroa euroa euroa 3000 euroa tai enemmän 1.7 Mikä on postinumerosi? POSTINUMERO Alla olevassa kartassa näkyy alue, jota tässä kyselyssä sanotaan Suomen ja Ruotsin saaristoksi. Se on maailman suurin saaristo lukuisine saarineen. Tämän kyselyn kysymykset 2 14 liittyvät karttaan rajattuun alueeseen. 2. Onko sinulla seuraavanlaisia yhteyksiä Suomen ja Ruotsin saaristoon? Kyllä Ei 2

3 2.1 Asutko lähellä Suomen ja Ruotsin saariston rantaa? Jos kyllä, kuinka lähellä? KILOMETREINÄ 2.2 Oletko aikaisemmin asunut lähellä Suomen ja Ruotsin saariston rantaa? Jos kyllä, kuinka lähellä? KILOMETREINÄ 2.3 Oletko vieraillut Suomen ja Ruotsin saaristossa? 2.4 Oletko viettänyt vapaa aikaa Suomen ja Ruotsin saaristossa (esim. kävellyt rannalla, uinut, veneillyt, kalastanut tai kesämökkeillyt). Jos kyllä, missä ja miten olet viettänyt vapaa aikaa? 2.5 Onko työsi tai toimeentulosi läheisessä yhteydessä Suomen ja Ruotsin saaristoon? 2.6 Oletko sinä tai joku kotitaloutesi jäsen osallistunut Suomen ja Ruotsin saariston suojelemiseen? 2.7 Syödäänkö kotitaloudessasi Suomen ja Ruotsin saariston kalaa? 2.8 Onko Suomen ja Ruotsin saaristolla muita yhteyksiä elämääsi? Jos kyllä, mitä? 3. Suomen ja Ruotsin saaristo (sen ekosysteemit) tuottaa monenlaisia palveluja ihmisille ja muulle luonnolle. Miten tärkeinä itsellesi pidät seuraavia palveluita? Tärkeä Melko tärkeä Jokseenkin tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa 3.1 Ravinto (esim. kalat, äyriäiset, simpukat) 3.2 Virkistys ja vapaa ajanviettomahdollisuudet 3.3 Kulttuuriperintö liittyen vanhoihin Suomen ja Ruotsin saariston elinkeinoihin 3.4 Kasvien ja eläinten elinympäristöt 3.5 Tila energiantuotannolle (esim. tuuli ja aaltovoimalle) 3.6 Väylät meriliikenteelle ihmisten ja tavaroiden kuljetukseen 3.7 Meriluonnon monimuotoisuus 3.8 Meri säätelee ilmastoa 3.9 Merellinen maisema 3.10 Suomen ja Ruotsin saariston tarjoama tieto siitä, miten meri toimii elinympäristönä 3.11 Perintö tuleville sukupolville 3.12 Perustuotanto (esim. kasvien yhteyttäminen) 3.13 Sietokyky (Suomen ja Ruotsin saariston kyky korjata siihen kohdistuvia häiriöitä) 3.14 Meriympäristö hajottaa ja varastoi haitallisia aineita 3.15 Biologinen sääntely (esim. simpukat suodattavat merivedestä haitallisia aineita ja näin auttavat ylläpitämään veden uimakelpoisuutta) 3.16 Suomen ja Ruotsin saariston tarjoamat koristeet (esim. simpukat ja meripihka) 3.17 Suomen ja Ruotsin saaristo inspiraation lähteenä 4. Suomen ja Ruotsin saaristo on matala ja tuottoisa. Se tarjoaa elinympäristön monille eläin ja kasvilajeille. Saariston rannikko on tiheään asuttu ja viljelty, joten ihmistoiminnalla on suuri vaikutus saaristoon. Rehevöityminen johtuu liian suuresta määrästä ravinteita (typpi ja fosfori) merivedessä. Rehevöityminen heikentää meriympäristön terveyttä ja toimintakykyä. Rannikkorakentamisen (ruoppaus, veneily, asuminen jne.) myötä eläin ja kasvilajien elinympäristöjä saattaa muuttua pysyvästi. 3

4 Liikakalastuksen ja saariston ympäristön muutosten vuoksi kalakantojen koot pienenevät. Oletko samaa / eri mieltä seuraavista väittämistä? Samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa 4.1 Ennen tätä kyselyä tiesin Suomen ja Ruotsin saariston (ekosysteemien) tuottamista palveluista. 4.2 Suomen ja Ruotsin saariston veden laatu rajoittaa nykyistä virkistyskäyttöäni. 4.3 Annan nykyisin rahaa Suomen ja Ruotsin saariston suojeluun. 4.4 Suomen ja Ruotsin saariston ravinnepitoisuuksien (typpi ja fosfori) tulee olla lähellä luonnollista tasoa (taso, jonka meri kestää). 4.5 Suomen ja Ruotsin saariston ympäristöongelmat kuuluvat mielestäni kolmen huolestuttavimman ympäristöongelman joukkoon maassani. 4.6 Kaikkien Suomen ja Ruotsin saariston saastuttajien tulisi maksaa vedenlaadun parantamisesta. 4.7 Suomen ja Ruotsin saariston kalakantojen kokoa tulisi kasvattaa. 4.8 Suomen ja Ruotsin saariston tila on nykyisin parempi kuin 10 vuotta sitten. 4.9 Suomen ja Ruotsin saariston meriliikennettä ei tulisi rajoittaa Suomen ja Ruotsin saaristosta riippuvaisten elinkeinojen turvaaminen on tärkeää Olen valmis antamaan enemmän rahaa Suomen ja Ruotsin saariston suojeluun kuin mitä nyt jo annan Vesi Suomen ja Ruotsin saaristossa on liian sameaa Voin itse vaikuttaa Suomen ja Ruotsin saariston tilaan Rannikkorakentamista Suomen ja Ruotsin saaristossa ei tulisi rajoittaa Suomen ja Ruotsin saariston elinympäristöjen suojeleminen on tärkeämpää kuin muu toiminta saaristossa On tärkeää, että Suomen ja Ruotsin saaristossa on hyvät mahdollisuudet virkistyskalastukseen. 5. Ihmisten toimintaa Suomen ja Ruotsin saaristossa ja sen läheisyydessä voidaan säädellä ja merta suojella. Itämeren suojelukomission toimintaohjelma (HELCOM Baltic Sea Action Plan) on kaikkia Itämeren maita koskeva poliittinen sopimus, jonka tavoitteena on parantaa meriympäristön tilaa vuoteen 2021 mennessä. Mahdollisia muutoksia Suomen ja Ruotsin saaristossa esitellään alla. 4

5 Tervettä vesikasvillisuutta Haitallista leväkasvustoa Terveellä vesikasvillisuudella tarkoitetaan vedenalaista kasvillisuutta, joka muodostaa ikään kuin vedenalaisia metsiä. Nämä alueet ovat elinympäristöjä monille lajeille. Terveen vesikasvillisuuden katoaminen vähentää lajien määrää. Nykyisin noin kolmasosa terveestä vesikasvillisuudesta on rehevöitymisen takia peittynyt haitalliseen leväkasvustoon. Kun haitallisia leväkasvustoja huuhtoutuu rantaan kesäisin, niiden haju ja rannan limoittuminen haittaavat uimareita ja muita virkistyskäyttäjiä. 5.1 Onko sinulla kokemusta haitallisista leväkasvustoista? Kyllä Ei Asuminen, rakentaminen ja muokkaus saaristossa muuttavat merenpohjaa pysyvästi. Laiturit ja aallonmurtajat sekä ruoppaaminen mahdollistavat veneilyn ja pääsyn virkistysalueille. Kuitenkin esimerkiksi suojaisat ja matalat merialueet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Muokattua rannikkoaluetta Koskematonta rannikkoaluetta 5.2 Onko sinulla kokemusta rannikkorakentamisen tai ruoppauksen haitallisista vaikutuksista? 5

6 Kyllä Ei Kalakantojen koon kasvamisella on taloudellista ja kulttuurillista merkitystä rannikon asukkaille Suomen ja Ruotsin välisessä saaristossa. Ympäristömuutosten ja liikakalastuksen takia monien kalakantojen koko on pienentynyt. Esimerkiksi suuret petokalat, kuten ahven ja hauki, ovat tärkeitä kalastukselle ja rannikon ympäristölle, kasveille ja muille eläimille. Ahven Hauki (Kuvat: 5.3 Onko sinulla kokemusta kalakantojen koon muutoksesta? Kyllä Ei Lue tästä taustatietoja ja vastausohjeita kysymyksiä 6 13 varten. - Kysymyksissä 6 13 kartoitetaan mielipiteitä Suomen ja Ruotsin saariston suojelusta vuoteen 2021 asti ja uusien suojelutoimenpiteiden vaikutuksista meriympäristön ominaisuuksiin. Vaikutuksia verrataan siihen, että Suomen ja Ruotsin saariston suojelu jatkuisi nykyisellään. Lisäsuojelun myötä terveen vesikasvillisuuden määrä kasvaa. Terve vesikasvillisuus on elinympäristö monille eläinlajeille. Sen pinnalla EI kasva haitallista leväkasvustoa. Terve vesikasvillisuus EI haitallisen leväkasvuston tavoin aiheuta riesaa uimareille tai muille virkistyskäyttäjille. Lisäsuojelun myötä nykyisiä koskemattomia alueita ei rakenneta eikä ruopata. Nämä alueet ovat tärkeitä elinvoimaisen eläin ja kasvilajiston kannalta. Lisäsuojelun myötä kalakantojen koko kasvaa. Tällä on taloudellista ja kulttuurillista merkitystä rannikon asukkaille. Uusia suojelutoimenpiteitä varten tarvitaan rahoitus, joka kerätään kertaluontoisena vapaaehtoisena hoitomaksuna. Suomen ja Ruotsin saariston hoitomaksu käytetään kokonaisuudessaan Suomen ja Ruotsin saariston suojeluun. - Kysymykset 6 13 ovat vertailutilanteita. Vastaa kuhunkin niistä erillisenä. - Muista vastatessasi, että meren suojeluun käytettävä raha on pois muusta kulutuksestasi. 6

7 6 6.1 Kumpi vaihtoehdoista on sinulle mieluisempi? 6.2 Kuinka paljon huomioit seuraavia ominaisuuksia valitessasi mieluisempaa vaihtoehtoa? Terveen vesikasvillisuuden määrä Koskemattomien alueiden säilyminen Kalojen määrä Kertaluontoinen hoitomaksu 6.3 Jos nämä kaksi yllä olevaa vaihtoehtoa olisivat ainoat vaihtoehdot suojella Suomen ja Ruotsin 7

8 7 7.1 Kumpi vaihtoehdoista on sinulle mieluisempi? 7.2 Kuinka paljon huomioit seuraavia ominaisuuksia valitessasi mieluisempaa vaihtoehtoa? Terveen vesikasvillisuuden määrä Koskemattomien alueiden säilyminen Kalojen määrä Kertaluontoinen hoitomaksu 7.3 Jos nämä kaksi yllä olevaa vaihtoehtoa olisivat ainoat vaihtoehdot suojella Suomen ja Ruotsin 8

9 8 8.1 Kumpi vaihtoehdoista on sinulle mieluisempi? 8.2 Kuinka paljon huomioit seuraavia ominaisuuksia valitessasi mieluisempaa vaihtoehtoa? Terveen vesikasvillisuuden määrä Koskemattomien alueiden säilyminen Kalojen määrä Kertaluontoinen hoitomaksu 8.3 Jos nämä kaksi yllä olevaa vaihtoehtoa olisivat ainoat vaihtoehdot suojella Suomen ja Ruotsin 9

10 9 9.1 Kumpi vaihtoehdoista on sinulle mieluisempi? 9.2 Kuinka paljon huomioit seuraavia ominaisuuksia valitessasi mieluisempaa vaihtoehtoa? Terveen vesikasvillisuuden määrä Koskemattomien alueiden säilyminen Kalojen määrä Kertaluontoinen hoitomaksu 9.3 Jos nämä kaksi yllä olevaa vaihtoehtoa olisivat ainoat vaihtoehdot suojella Suomen ja Ruotsin 10

11 Kumpi vaihtoehdoista on sinulle mieluisempi? 10.2 Kuinka paljon huomioit seuraavia ominaisuuksia valitessasi mieluisempaa vaihtoehtoa? Terveen vesikasvillisuuden määrä Koskemattomien alueiden säilyminen Kalojen määrä Kertaluontoinen hoitomaksu 10.3 Jos nämä kaksi yllä olevaa vaihtoehtoa olisivat ainoat vaihtoehdot suojella Suomen ja Ruotsin 11

12 Kumpi vaihtoehdoista on sinulle mieluisempi? 11.2 Kuinka paljon huomioit seuraavia ominaisuuksia valitessasi mieluisempaa vaihtoehtoa? Terveen vesikasvillisuuden määrä Koskemattomien alueiden säilyminen Kalojen määrä Kertaluontoinen hoitomaksu 11.3 Jos nämä kaksi yllä olevaa vaihtoehtoa olisivat ainoat vaihtoehdot suojella Suomen ja Ruotsin 12

13 Kumpi vaihtoehdoista on sinulle mieluisempi? 12.2 Kuinka paljon huomioit seuraavia ominaisuuksia valitessasi mieluisempaa vaihtoehtoa? Terveen vesikasvillisuuden määrä Koskemattomien alueiden säilyminen Kalojen määrä Kertaluontoinen hoitomaksu 12.3 Jos nämä kaksi yllä olevaa vaihtoehtoa olisivat ainoat vaihtoehdot suojella Suomen ja Ruotsin 13

14 Kumpi vaihtoehdoista on sinulle mieluisempi? 13.2 Kuinka paljon huomioit seuraavia ominaisuuksia valitessasi mieluisempaa vaihtoehtoa? Terveen vesikasvillisuuden määrä Koskemattomien alueiden säilyminen Kalojen määrä Kertaluontoinen hoitomaksu 13.3 Jos nämä kaksi yllä olevaa vaihtoehtoa olisivat ainoat vaihtoehdot suojella Suomen ja Ruotsin 14

15 14 Mikäli valitsit kaikissa vertailutilanteissa mieluummin nykytilan (Suomen ja Ruotsin saaristoa ei suojella nykyistä enemmän), mikä/mitkä seuraavista ovat syitä siihen? Kyllä Ei 14.1 En välitä Suomen ja Ruotsin saariston tilasta 14.2 Ei ole minun vastuullani maksaa Suomen ja Ruotsin saariston tilan parantamisesta 14.3 En usko, että toimenpiteillä olisi vaikutusta Suomen ja Ruotsin saariston tilan paranemiseen 14.4 Muiden maiden tulisi ottaa vastuu Suomen ja Ruotsin saariston tilan paranemisesta 14.5 Olen kiinnostunut Suomen ja Ruotsin saariston suojelusta, mutta hoitomaksu on liian korkea 14.6 Muu syy? Avoin kysymys Kiitos vastauksistanne! 15

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 KYSELY VARUSMIESTEN TALOUDELLISISTA JA SOSIAALISISTA ETUUKSISTA SEKÄ HEIDÄN YHTEISKUNNALLISESTA ASEMASTAAN KYSELYLOMAKE LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Kysymyksiin vastataan 1. Ympyröimällä

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Kalat katoavat Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Luonto elättää ja lääkitsee Lisätuloja luontomatkailusta Kylät kuihtuvat ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisältö Kun laguuni tyhjenee 3 Peltoa raivataan sademetsästä

Lisätiedot

WWF Suomen raportteja 32

WWF Suomen raportteja 32 RAPORTTI 2014 WWF Suomen raportteja 32 Saaristomme on suojeltava Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston

Lisätiedot

Rikkaampi tulevaisuus. Biodiversiteettisopimus. CITES-sopimus. Ramsarin yleissopimus. Bernin yleissopimus. Bonnin yleissopimus

Rikkaampi tulevaisuus. Biodiversiteettisopimus. CITES-sopimus. Ramsarin yleissopimus. Bernin yleissopimus. Bonnin yleissopimus Rikkaampi tulevaisuus 13 yleissopimusta luonnon ja kulttuuriympäristön hyväksi Biodiversiteettisopimus CITES-sopimus Ramsarin yleissopimus Bernin yleissopimus Bonnin yleissopimus Valaanpyynnin säätelyä

Lisätiedot

1 Johdanto 4. 2 Selkämeren yleiskuvaus 4

1 Johdanto 4. 2 Selkämeren yleiskuvaus 4 1 1 Johdanto 4 2 Selkämeren yleiskuvaus 4 2.1 Vesien kuormittajat ja veden laatu...5 2.2 Selkämeren virtaukset ja muilta merialueilta tuleva ravinnekuormitus...6 2.3 Kokemäenjoki ja sen veden laatu...7

Lisätiedot

BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Opinnäyte BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Kivistö Lillemor, Ylönen Camilla Kalastuksen ja ympäristön kehittämisohjelma TURUN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEENVETO Kalastuksen ja ympäristön

Lisätiedot

ITÄMEREN RATKAISUJA HYVÄKSI YHTEISTYÖLLÄ ITÄMERI PUHDISTUU NOPEAMMIN. BSAS 2010 TEKI HISTORIAA. MEREN HÄLYTYSKELLOT SOIVAT sivu 15. sivut 8 9.

ITÄMEREN RATKAISUJA HYVÄKSI YHTEISTYÖLLÄ ITÄMERI PUHDISTUU NOPEAMMIN. BSAS 2010 TEKI HISTORIAA. MEREN HÄLYTYSKELLOT SOIVAT sivu 15. sivut 8 9. RATKAISUJA ITÄMEREN BSAG Baltic Sea Action Group HYVÄKSI juhlajulkaisu HUIPPU- KOKOUS PITÄÄ ITÄMEREN TILAN PÄÄTTÄJIEN MIELISSÄ. SIVU 6 YHTEISTYÖLLÄ ITÄMERI PUHDISTUU NOPEAMMIN. Tarja Halonen, tasavallan

Lisätiedot

Vänö Green islands projektin ympäristökuvaus

Vänö Green islands projektin ympäristökuvaus Vänö Green islands projektin ympäristökuvaus www.greenislands.se TIETOA VIHREÄT SAARET PROJEKTISTA Vihreät saaret -projektissa on kolmen vuoden ajan kerätty tietoa siitä, miten voisimme elää kestävämmällä

Lisätiedot

ITÄMERI - KALASTUSTIETOA

ITÄMERI - KALASTUSTIETOA LU MR - LUO UR R - DOUMLOUV OPPMRL OPJ MRL ULL RBY OUR BLC MD PROJC lokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja Mattias lum aloittivat kymmenen vuotta kestävän Baltic ea Media Project

Lisätiedot

OSALLISTAMALLA ITÄMERIKANSALAISUUTEEN

OSALLISTAMALLA ITÄMERIKANSALAISUUTEEN Opinnäytetyö (AMK) Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma Iktyonomi 2013 Annukka Österlund OSALLISTAMALLA ITÄMERIKANSALAISUUTEEN BalticSeaNow.info OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro FI 2014 nro 12 Erityiskertomus Rahoittaako EAKR vaikuttavalla tavalla hankkeita, joilla suoraan edistetään biologista monimuotoisuutta osana vuoteen 2020 jatkuvaa, biologista monimuotoisuutta koskevaa

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1997. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise 2.4 Tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat, ruokailevat tai käyttävät tulojaan yhdessä.

Lisätiedot

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

Samaan aikaan toisaalla

Samaan aikaan toisaalla Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa Tarinoita, tietoa ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista Communicating the Baltic COBWEB SISÄLTÖ Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa

Lisätiedot

Samaan aikaan toisaalla

Samaan aikaan toisaalla Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa Tarinoita, tietoa ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista Communicating the Baltic COBWEB SISÄLTÖ Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät elintarvikevalinnat ja kulutus Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus

Lisätiedot

Samaan aikaan toisaalla

Samaan aikaan toisaalla Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa Tarinoita, tietoa ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista Communicating the Baltic COBWEB SISÄLTÖ Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa

Lisätiedot

Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä

Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti SAMPI II -projekti Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä ja Strategia vuosille 2005 2013 Maria Saarinen Turussa

Lisätiedot

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Kalastus Euroopassa Euroopassa ISSN 1606-0873 nro8 Kesäkuu 2001 Asiakirjat Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Tapaaminen Anthony Hawkins, ihmisten

Lisätiedot

Pajakkajoen kunnostushanke Kysely hankkeen vaikutuksista ja merkityksestä

Pajakkajoen kunnostushanke Kysely hankkeen vaikutuksista ja merkityksestä Pajakkajoen kunnostushanke Kysely hankkeen vaikutuksista ja merkityksestä Kuhmon Pajakkajokea kunnostetaan sekä kalataloudellisesti että virkistyskäyttömahdollisuuksia parantaen. Joen kolmessa koskessa

Lisätiedot

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 8.9.2010 82122953 Rajakiiri Oy Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Sisältö ESIPUHE 5

Lisätiedot

Tuulen. voimalla Suomessa

Tuulen. voimalla Suomessa Tuulen voimalla Suomessa 2 TAHTOA JA VOIMAA Tahtoa ja voimaa Energia on välttämätön osa elämäämme. Tuulivoima ja muut uusiutuvan energian tuotantomuodot luovat kestävän pohjan hyvinvoinnillemme. Tuulivoimatuotannon

Lisätiedot

Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu

Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu Suoseura Finnish Peatland Society ISSN 0039-5471 Helsinki 2014 Suo 65(1): 1 15 Suo 65(1) Research 2014 articles 1 Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu Ecosystem services, voluntariness

Lisätiedot

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle Toimittaneet Ilkka Savolainen Mikael Ohlström Anne Kärkkäinen Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen päästöjen vuoksi on suuri uhka luonnolle ja ihmisille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii paljon

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot