JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00-20:02 Paikka Kaupungintalon teatterisali, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 44 Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittely ja elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymät 7 45 Marko Haakanan eronpyyntö eräistä luottamustoimista Henkilöstöraportti vuodelta Käpykankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan hyväksyminen Eteläisen rantapuiston asemakaavan ja tonttijaon hyväksyminen Rantakylän ostoskeskuksen asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Osavuosikatsaus Äänestysaluejaon muuttaminen Omavelkaisen takauksen myöntäminen Uimaharju Haka Oy lainan vakuudeksi 54 Vastaus Joensuun Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustokysymykseen pakolaisten vastaanottamisesta 55 Vastaus valtuutettu Sampsa Jääskeläisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen yleisen liikuntapäivän järjestämisestä Mehtimäellä 56 Vastaus Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen Joensuun kaupungin mailla sijaitsevien, luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden selvittämiseksi 57 Vastaus valtuutettu Veijo Oinosen ym. valtuustoaloitteeseen yritysvaikutusten arvioinnista 58 Valtuutettu Arto Pippurin ynnä muiden valtuustoaloite käteismaksumahdollisuudesta kaupungin tomipisteissä

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Läsnä Ahtiainen Pertti Asikainen Katja Arponen Teemu Autti Hannele Bogdanoff Eero Eskelinen Seppo Haakana Marko Harinen Päivi Heikura Aino Heinonen Eila Hirvonen Eero Hjälm Heli Holopainen Hannu Huovinen Tuija vara Hyökki Sirpa Hämäläinen Juha Ihme Jaana Ikonen Päivi Jormanainen Laura Järvinen Anni Jääskeläinen Sampsa Kauppinen Markku Kello Keskisalo Pentti Ketonen Matti Kokko Osmo Kolehmainen Pekka Kosonen Pentti Kukkonen Pekka Martikainen Maija Meriläinen Juhani Mikkola Ulla Mikkonen Krista Minguet Alain Minkkinen Jaana vara Mustonen Juha Ojalammi Mari Mäkisalo-Ropponen Merja Oinonen Veijo Parikka Tuula Paukku Saara Pippuri Arto Puhakka Antero Puhakka Paula Rossi Hannes Rutanen Martti vara Räty Heino Räty Marjatta Sallinen Sari Savolainen Kari Surakka Martti Tahvanainen Petteri Tahvanainen Roope Tahvanainen Ville

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Törmälä Anssi Kello Vatanen Paavo Väistö Matti Väkeväinen Kari vara Väänänen Eira Wihonen Jussi Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Kärkkäinen Mikko pöytäkirjanpitäjä, kaupunginlakimies Heinonen Timo vapaa-aikajohtaja Impivaara Pauli ICT-suunnittelija, tekninen avustaja Moilanen Ville viestintäpäällikkö Näätänen Anu tekninen johtaja Portman Hannele teknisen keskuksen johtaja Rieppo Eija sosiaali- ja terveysjohtaja Temisevä Mauri henkilöstöjohtaja Virolainen Pertti kansliasihteeri Väänänen Mauno varhaiskasvatus- ja sivistysjohtaja Poissa Ahvalo Mauri Karttunen Jorma Leino Leo Puustinen Timo Allekirjoitukset Merja Mäkisalo-Ropponen puheenjohtaja Mikko Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Heli Hjälm pöytäkirjan tarkastaja Maija Martikainen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä kello 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Mikko Kärkkäinen

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KV 42 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen määräämällä tavalla olivat seuraavat valtuu te tut ja varavaltuutetut ilmoittaneet, etteivät esteen vuoksi voi osallistua tähän kokoukseen: Valtuutettu Timo Puustinen Valtuutettu Jorma Karttunen Valtuutettu Mauri Ahvalo Valtuutettu Leo Leino Varavaltuutettu Heli Viiri työeste työeste henkilökohtainen este henkilökohtainen este työeste Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 11 :n nojalla puheenjohtaja oli kutsunut tä hän kokoukseen seuraavat varavaltuutetut: Valtuutettu Timo Puustisen tilalle Joensuun Keskustan valtuustoryhmän 1. va raval tuu te tun Kari Väkeväisen. Valtuutettu Jorma Karttusen tilalle Joensuun Kokoomuksen valtuustoryhmän 1. va ra val tuu te tun Tuija Huovisen. Valtuutettu Mauri Ahvalon tilalle Joensuun Keskustan valtuustoryhmän 3. va raval tuu te tun Jaana Minkkisen. Valtuutettu Leo Leinon tilalle Joensuun Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän 1. varavaltuutetun Martti Rutasen. Valtuuston teknistä laitteistoa käyttäen tapahtuneen läsnäolijoiden toteamisen tul tua toimitetuksi puheenjohtaja totesi, että paikalla oli 58 valtuutettua. Edelleen puheenjohtaja totesi, että paikalla oli kaupunginjohtaja Kari Kar ja lainen, ja että kokouksessa olivat läsnä seuraavat viranhaltijat: Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rieppo Teknisen keskuksen johtaja Hannele Portman Henkilöstöjohtaja Mauri Temisevä Tekninen johtaja Anu Näätänen Vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen Kansliasihteeri Pertti Virolainen Viestintäpäällikkö Ville Moilanen Pöytäkirjanpitäjänä oli kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen ja teknisenä avusta ja na ICT-suunnittelija Pauli Impivaara. Tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen olivaltuutetuille jaettu kokouskutsu ja esi tys lis ta liitteineen Valtuutetuille, jotka ovat pyytäneet esityslistan säh köi se nä luottamushenkilöiden verkkopalveluun, oli postitettu kokouskutsu Kokouskutsu oli julkaistu julkisten kuulutusten il moi tustau lul la ja sanomalehdissä Karjalainen ja Viikko Pohjois-Karjala.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Koska kutsu valtuuston kokoukseen oli toimitettu kuntalaissa säädetyllä ja valtuuston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla sekä paikalla oli enemmän kuin kaksi kolmasosaa valtuutetuista, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KV 43 Pöytäkirja tarkastetaan hallintoyksikössä klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heli Hjälm ja Maija Martikainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Hjälm ja Maija Martikainen.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittely ja elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymät 3063/ /2014 KH Kaupunginvaltuuston kokouksissa on tavoitteena esitellä keskeisiä kau pun kikon ser nin yrityksiä, niiden toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä. Asian käsittelyn yh tey des sä ei ole tarkoitus tehdä mitään päätöksiä, kyseessä on infopykälä, jonka pohjalta valtuusto voi käydä lyhyen keskustelun ja esittää yhtiön toi mi tus johta jal le kysymyksiä. Kaupunginvaltuuston huhtikuun kokouksessa esittelyssä on Joensuun seudun ke hit tä mis yh tiö Josek Oy. Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli ,48 euroa ( ,31 euroa v. 2012). Tuloslaskelma osoittaa voittoa 4 735,67 euroa (3 485,68 eu roa v. 2012). Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Yhtiölle on sen toi min nan aikana kertynyt voittoa yhteensä ,19 euroa, joten sen ta loudel li nen tilanne on vakaa. Yhtiön palveluksessa oli 26 henkilöä, joista 15 henkilöä oli vakinaisia ja 11 määräaikaisia. Josek Oy:n osakkaita ovat Joensuun (omistusosuus 57,7 %) ja Outokummun (6,7 %) kaupungit sekä Ilomantsin (5,7 %), Juuan (5,2 %), Kontiolahden (10,3 %), Liperin (9,9 %) ja Polvijärven kunnat (4,5 %). Osakassopimuksen mukaan yhtiön toiminta-ajatuksena on yhteistyötä kehittämällä vahvistaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta, kehittää seudun kilpailukykyä ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kansainvälistyvässä ympäristössä. Vuosi 2013 oli yhtiön 12. kokonainen operatiivinen toimintavuosi. Yhtiön pää toimin not ovat vastuu seudun elinkeinotoimesta, yritysneuvonta, seudun mark kinoin ti sekä toimialakehitys ja rahoitus. Yhtiön omistajakuntien lukumäärä on seit se män, joiden yhteinen asukasmäärä oli vuoden 2013 lopussa Alueel la on n yritysten toimipaikkaa. Josek Oy:n yritysneuvonnan asiakasmäärä oli 1611 (1428 v. 2012) sisältäen Uusyrityskeskukselta ostetun palvelun asiakkaat. Tästä omis ta jan vaih dos neuvon nas sa oli 250 asiakasta (196 v. 2012). Toimintavuonna jatkettiin JOSEK Oy:n edel lis vuo si na käynnistyneitä kehittämishankkeita. Lisäksi käynnitettiin muu tama uusi hanke, kuten esimerkiksi investointien houkutteluun, erään suuren yrityk sen alihankintaverkoston tuotantoprosessien kehittämiseen sekä Joensuun len to ken tän toimintaedellytysten selvittämiseen liittyen. Pääpaino mark ki noinnis sa oli vuoden 2013 aikana invstointimarkkinoinnoinnissa sekä yh teis työkump pa nei den kanssa tehdyssä rekrytointimarkkinoinissa. Toimintavuoden aikana Josek Oy rahoitti yhteensä 60 kehittämishanketta. Yhtiö in ves toi hankkeisiin kuntarahaa toimintavuoden aikana yhteensä noin 1,2 milj. eu roa. Kehittämishankkeiden kokonaisrahoitus elinkeino-ohjelman to teu-

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tus vuo si na kohosi toimintavuoden lopulla yhteensä yli 40 miljoonaan eu roon, josta JOSEKin kuntarahoituksen osuus oli noin 11 %. Kehittämishankkeet painottuivat elinkeino-ohjelman mukaisille pai no pis te aloille eli tuotannollisten toimialojen kehittämiseen, metsäteknologiaan ja bio energi aan, hyvinvointisektorille, matkailuun ja luoviin aloihin, Venäjän kauppaan, yritys ten kansainvälistymiseen (kohteena erityisesti Kiina), investointien hou kut teluun, kauppaan ja palveluliiketoimintaan, T&K&I -painopisteeseen sekä erilaisiin toi min ta ym pä ris tö hank kei siin. Toimintavuoden aikana jatkettiin vuonna 2012 ke vääl lä päättyneen TEM:n koordinoiman koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KO KO) pohjalta käynnistettyä Joensuun seudun kilpailukylyohjeman to teu tusta. Ohjelman kautta rahoitettiin em. 60 kehittämishankkeesta 7 ns. ker ta korvaus han ket ta. Vuoden aikana JOSEK Oy hallinnoi itse hyvinvointialan HYMY hanketta, Lisää pot kua Venäjän kauppaan hanketta, Cities by the water new opportunities for busi ness development -hanketta (ENPI), Kaivannaisalan strategian to teu tuk sen aktivointi hanketta,ampumahiihdon MM-kilpailujen 2015 ki sa järjes te ly jen valmisteluhanketta, KOKO:n jatkoksi valmisteltua Joensuun seudun kil pai lu ky ky oh jel ma han ket ta, KAUPAKS hanketta sekä Ilomantsin CHP-laitok sen ja pellettitehtaan uusi aikakausi henketta, Itä-Suomen elokuvakomissio EFFC osaksi seudullista kehittämisyhtiötä -hanketta, Place for Growth - Joensuu Re gi on -hanketta, Joensuu Region korttipromo Petroskoissa -hanketta, Achieving Excellence in Lean Production Processes (AExPrio) -hanketta sekä Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämisuunnitelma -hanketta. Lisäksi JOSEK oli mukana osatoteuttajana seuraavissa muiden organisaatioiden hallinnoimissa hankkeissa: Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen uu siu tu misoh jel ma (Joensuun Tiedepuisto Oy), Pohjois-Karjalan ja Joensuun vetovoimaohjelma / Investointien houkutteluosio (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto), kansainvälinen MASON (Kreikka) ja piha- ja ym pä ris tö ra ken ta mi nen liiketoiminnaksi (Kainuun Etu Oy), FinChi GEP Green Economy Platform (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) ja Karelia Geopark (Itä-Suo men yliopisto). Merkittävimmät muissa organisaatioissa meneillään olevat tai vuoden lopussa päättyneet hankkeet olivat Joensuun Tiedepuisto Oy:n hallinnoima hautomotoiminta, Osaamiskeskusohjelma, pelialan yrityshautomo ja in ves toinnit, Aasia Gateway sekä fotoniikka-alan kehittäminen, Itä-Suomen yliopiston hal lin noi ma mm. itäsuomalaisten pk-yritysten markkinointiosaamisen ke hit tämi nen, biojalostusliiketoiminnan kehittäminen, palveluliiketoiminnan ke hit tämi nen, julkisten hankintojen strateginen osaaminen sekä fotoniikan sovellutusten ja kaupallistamisen professuuri. Karelia Ammattikorkeakoulu valmisteli ja käyn nis ti useita ns. kertakorvausprojekteja. Pohjois-Karjalan Yrittäjillä jatkui hal lit tui hin yrittäjäpolvenvaihdoksiin keskittyvä hanke ja Karelia Expertillä käynnistyi am pu ma hiih don 2014 MC ja 2015 MM -kisojen markkinointiin keskittyvä hanke se kä GTK:lla kaivosaluieden malminetsintäkonsepteihin ja teknologiaan kes kit ty vä hanke. Osakassopimuksessa todetaan yhtiön hallituksesta seuraavaa: Yhtiön toimintaa johtaa hallitus, jossa on viidestä seitsemään (5-7) tä,

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto joilla kullakin on henkilökohtainen vara. Hallituksessa tulee olla edustettuna yritys- ja elinkeinoelämän sekä Joensuun seudun ke hit tä misalo jen ja kunnallishallinnon asiantuntemus. Hallitus valitsee toimikaudekseen kes kuu des taan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajaksi valitaan Joen suun kaupungin ehdottama henkilö. Toimitusjohtaja Pekka Nuutinen esittelee kokouksessa yhtiötä ja sen toimintaa se kä elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymiä. Valmistelija: hallintoyksikkö Kaupunginjohtajan päätösehdotus: merkitä Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittelyn ja ti lan ne katsauk sen tiedokseen. KV 44 Ehdotus: merkitä Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittelyn ja tilannekatsauksen tiedokseen. Keskustelu: keskustelun aluksi toimitusjohtaja Pekka Nuutinen esitteli Josek Oy:tä ja sen toimintaa. Tämän jälkeen 8 valtuutettua käytti puheenvuoron ja Pekka Nuutinen vastasi esitettyihin kysymyksiin. Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä. Merkittiin, että valtuutettu Anssi Törmälä saapui paikalleen valtuustosalissa tämän pykälän käsittelyn aikana kello Paikalla oli tämän jälkeen 59 valtuutettua eli valtuusto täysilukuisena. Liitteet Liite 1 Josek Oy:n toimintakertomus v. 2013

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Marko Haakanan eronpyyntö eräistä luottamustoimista 3263/ /2014 KH Marko Haakana on lähettänyt kaupungille seuraavan sähköpostiviestin: " Eronpyyntö eräistä luottamustoimista Olen siirtynyt SDP:stä Vasemmistoliittoon Pyydän kunnioittavasti Joensuun kaupunginvaltuustolta eroa niistä luot ta mustoi mis ta, joihin SDP:n Joensuun kunnallisjärjestö on minua ehdottanut ja joihin kau pun gin val tuus to on minut järjestäytymiskokouksessaan ni mit tänyt. Näitä luottamustoimia ovat: - sosiaali- ja terveyslautakunta, varapuheenjohtaja - tuottajan neuvottelukunta, - Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuusto, jä sen Jatkan työskentelyäni kaupunginvaltuustossa Vasemmistoliiton valtuutettuna." Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myön tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kun uusia iä valitaan, pitää otta huomioon, että hallintosäännön 25 :n 1 mo men tin mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu ja 24 :n 2 momentin mukaan tuottajan neu vot te lukun taan on valittava muun muassa sosiaali- ja terveyslautakunnan va ra pu heenjoh ta ja. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: myöntää Marko Haakanalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan, tuottajan neuvot te lu kun nan sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun tayh ty män valtuuston yyksistä, valita en sosiaali- ja terveyslautakuntaan Haakanan tilalle, valita sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan, valita en tuottajan neuvottelukuntaan Haakanan tilalle sekä valita en Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän val tuus toon Haakanan tilalle.

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KV 45 Ehdotus: myöntää Marko Haakanalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan, tuottajan neuvot te lu kun nan sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun tayh ty män valtuuston yyksistä, valita en sosiaali- ja terveyslautakuntaan Haakanan tilalle, valita sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan, valita en tuottajan neuvottelukuntaan Haakanan tilalle sekä valita en Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän val tuus toon Haakanan tilalle. Keskustelu: Asiassa käytiin keskustelu, jossa 1 valtuutettu käytti puheenvuoron. Keskustelussa valtuutettu Juha Hämäläinen sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta esitti Marko Haakanan tilalle eksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan Kari Tahvanaista. Tahvanaiselta va pau tu val le lautakunnan varaen paikalle Hämäläinen esitti Ossi Asikaista. So si aa li- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajaksi ja tuottajan neuvottelukunnan jä senek si Hämäläinen esitti Eira Väänästä. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja so si aa lipal ve lu jen kuntayhtymän valtuuston eksi Hämäläinen esitti Eero Hir vos ta. Muita esityksiä ei tehty. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Mar ko Haakanalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan, tuottajan neu vot te lu kun nan sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän val tuus ton yyksistä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on yksimielisesti päättänyt valita jä se nek si sosiaali- ja terveyslautakuntaan Kari Tahvanaisen ja Tahvanaiselta vapau tu val le varaen paikalle Ossi Asikaisen. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti valita sosiaali- ja terveyslautakunnan va rapu heen joh ta jak si ja tuottajan neuvottelukunnan eksi Eira Väänäsen. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti valita eksi Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuustoon Eero Hirvosen.

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Henkilöstöraportti vuodelta / /2014 HETYJ Henkilöstöraportilla seurataan vuosittain henkilöstön määrän ja tilan kehitystä. Raportin sisältöä on uudistettu siten, että sen tiedot mukailevat KT:n antamaa henkilöstöraporttisuositusta. Lisäksi osaksi raporttia on otettu henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta. Henkilöstöraportista voidaan tehdä seuraavia poimintoja: - Joensuun kaupungin organisaatioon tehtiin muutoksia vuoden 2013 alussa, joten eri keskusten henkilöstömäärät eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna. Konkreettiset henkilöstön kokonaismäärään vaikuttavat muutokset olivat Kontiolahden sote-henkilöstön siirtyminen kaupungin työntekijöiksi ja puolestaan ammattikorkeakoulun henkilöstön siirtyminen osakeyhtiöksi. Henkilöstömäärä laski vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna 255 henkilöä, mikä tarkoittaa 171 henkilötyövuoden vähentymistä. - 50,2 prosentilla henkilöstöstä ei ollut yhtään sairauslomapäivää - kaupungin työntekijät ovat nykyisin keski-iältään 45,9 -vuotiaita eli nuorentumista on tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna (v ,4 v.) - kaupungin työntekijät siirtyivät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,8 -vuotiaina. Kun huomioidaan millä tahansa syyllä eläkkeelle siirtyminen keski-ikä oli 60,3 vuotta. - kaupungille rektytoitiin vuonna uutta vakituista työntekijää. Henkilöstöraportti esitellään kokouksessa. Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää 1. hyväksyä osaltaan henkilöstöraportin vuodelta 2013 ja 2. esittää kaupunginhallitukselle, että se saattaa henkilöstöraportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. : KH Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta Samalla kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2013 tiedokseen.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Henkilöstöjohtaja Mauri Temisevä esitteli henkilöstöraporttia kokouksessa ennen päätöksentekoa. KV 46 Ehdotus: merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2013 tiedokseen. Keskustelu: Asiassa käytiin keskustelu, jossa 6 valtuutettua ja henkilöstöjohtaja Mauri Te mi se vä käyttivät puheenvuoron. Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä. Liitteet Liite 2 Henkilöstöraportti vuodelta 2013

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Käpykankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 305/ /2013 KRAKLK Asemakaavamuutos koskee Joensuun kaupungin Käpykankaan (8) kau pun ginosan kortteleita , , , sekä erityis-, katu-, lii kenne- ja virkistysalueita ja Pilkon (20) kaupunginosan kortteleita 2001 ja 2002 se kä ka tu- ja virkistysalueita. Asemakaavamuutoksella muodostuu Joensuun kaupungin Käpykankaan (8) kau pun gin osan korttelit , , , sekä erityis-, katu-, liikenne- ja virkistysalueet ja Pilkon (20) kaupunginosan korttelit 2001 ja 2002 sekä katu- ja virkistysalueet. Tonttijaolla muodostuvat Joensuun kaupungin 8 kaupunginosan: korttelin 804 tontti 24 korttelin 806 tontit 14, 15 ja 16 korttelin 808 tontit 13, 14, 15 ja 16 korttelin 809 tontti 18 korttelin 810 tontti 11 korttelin 816 tontti 10 korttelin 820 tontti 7 korttelin 821 tontit 6 ja 7 korttelin 823 tontit 16 ja 17 korttelin 824 tontit 18, 19 ja 20 korttelin 825 tontti 9 ja 10 korttelin 832 tontit 5 ja 6 Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Asemakaavamuutos on lähtenyt liikkeelle kaupungin aloitteesta keväällä Kä py kan kaal la on voimassa useita vanhoja 1970-, ja 1990 luvulla laadittuja ase ma kaa vo ja, jotka on päivitettävä ajantasaisiksi. Merkittävin päivitys asemakaavoihin tehdään maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) vuonna 2011 tehdyn muutoksen vuoksi. Lakia muutettiin niin, että ny kyään myös paljon tilaa vaativat erikoistavaran kaupat lasketaan vä hit täis kau pan suuryksiköiksi (yli 2000 k-m 2 kokoiset liiketilat). Lainmuutoksen johdosta Kä pykan kaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppojen tontit on mer kit tä vä vähittäiskaupan suuryksiköiden korttelialueiksi. Käpykankaan paljon tilaa vaa ti via erikoistavaran kauppoja ei saisi laajentaa merkittävästi, jos kort te li aluei den käyttötarkoituksia ei muutettaisi. Lisäksi Kuurnankadun ja Pankakoskentien kul maan osoitetaan uusi vähittäiskaupan suuryksikön korttelialue.kaikkia nyt osoitettavia vähittäiskaupan suuryksiköiden korttelialuieta koskee määräys, jonka mukaan näille

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto korttelialueille ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. Kuurnankadun varsi soveltuu sijaintinsa vuoksi hyvin kaupan ja palveluiden alueek si. Kuurnankatu on lähellä kaupungin keskustaa ja Kuopiontien eri ta so liit tymiä. Sen vuoksi asemakaavamuutoksessa muutetaan Kuurnankadun varren kaup paan ja palveluihin soveltuvien tonttien käyttötarkoitusta niin, että varastoja tuotantotilojen rakentamista rajoitetaan. Asemakaavalla tuetaan alueen jo alka nut ta kehittymistä kaupan ja palveluiden alueeksi. Muilla alueilla käyt tö tarkoi tus pidetään väljänä, jolloin tonteille voidaan rakentaa tuotanto-, varasto- ja lii ke ti lo ja sekaisin. Kuurnankadun imagoon pyritään vaikuttamaan rakennusten julkisivun laatua kos ke val la yleisellä määräyksellä. Tasokkaat julkisivut rakennuksissa parantavat alu een imagoa, joka on palveluiden ja kaupan eduksi. Määräys koskee myös tuotan to- ja varastorakennuksia. Tällöin tuotanto- ja varastorakennusten se koit tumi nen liiketilojen joukkoon vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan vähemmän hai talli ses ti. Alueen yritysten nykyinen tuotantotoiminta ja varastointi eivät kuitenkaan estyi si kaavamuutoksen vuoksi, koska asemakaavalla ohjataan uutta ra ken ta mista. Asemakaavatyön aikana kaupunkirakenneyksikössä laadittiin kattava Kä py kankaan länsiosan liikenneselvitys. Liikenneselvityksessä tutkittiin liikennemäärien kas va mis ta sekä liikenteen ongelmakohtia ja pohdittiin ratkaisuja lii ken ne jär jeste ly jen parantamiseksi. Liikenneselvitys on kaavaselostuksen liitteenä. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Käpykankaan asemakaavamuutoksen maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville, pyytää lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luon non va rat -vas tuu alu eel ta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuu alu eel ta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta ja Fortum Espoo Distribution Oy:ltä sekä mikäli asemakaavan muutosta vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli lausun nois sa ei ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, että se eh dottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kä py kankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon.

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KRAKLK Jatkokäsittely: Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus olivat maankäyttö- ja ra kennus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana muistutuksen jätti Joensuun Auto-Extra Oy. Poh jois-kar jalan maakuntaliitto, Fortum Distribution Oy, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-kes kus jättivät lausuntonsa. Lausunnot ja muistutukset sekä kaavoituksen vastineet niihin ovat kaa va se lostuk sen liitteenä 13. Asemakaavaehdotukseen on tehty saadun palautteen johdosta seuraavia muutok sia: - Kaksi ET-aluetta lisättiin virkistysalueille puistomuuntamoita varten. ET -aluei den vuoksi tonttijaolla muodostetaan edellä mainitun tonttijaon lisäksi korttelin 808 tontti 17 ja korttelin 831 tontti Korttelin 806 tontin 13 koko muutettiin voimassa olevan tonttijaon mukaiseksi ja tontin itäkulmaan lisättiin näkemäalue sekä johtorasite. - Korttelin 821 EN-korttelialueelle lisättiin tehokkuus- ja kerrosluku. - Lisättiin korttelin 821 EN-korttelialuetta koskeva yleinen määräys. - Kuurnankadun liittymäkieltoja jatkettiin korttelin 824 tontin 14 ja korttelin 823 tontin 15 kohdalla. - Korttelin 823 tontin 15 Pankakoskentien puoleista istutettavaa alueen osaa laajennettiin. Osallisia joihin muutokset vaikuttavat kuultiin erikseen. Muutokset eivät ole olen nai sia. Kaavaehdotusta ei tarvitse siten asettaa uudelleen nähtäville (maankäyt tö- ja rakennusasetus, 895/1999, 32 ). Tehdyt muutokset on selitetty kaavaselostuksen lopussa. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä vastineet asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muis tutuk siin, hyväksyä asemakaavan muutosehdotukseen sekä kaavaselostukseen tehdyt muu tok set, todeta, että tehdyt muutokset eivät edellytä kaavaehdotuksen uudelleen näh tävil le asettamista ja

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH esittää kaupunginhallitukselle, että se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kä py kankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kä py kankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. KV 47 Ehdotus: hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Käpykankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Käpykankaan asemakaavamuutoksen kaavaselostus Liite 4 Käpykankaan asemakaavamuutoksen asemakaavakartta

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan hyväksyminen 44/ /2013 KRAKLK Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos koskee UPM Kymmene Oyj:n omis ta mia maa-alueita Kannusjärven, Rauanjärven, Murtojärven, Kokkoselän, Saar van sekä pienten lampien; Polvilampi, Syväri, Pöllälampi, Takavasa, Mer talam pi, Likolampi, Pieni ja Iso Elinlampi sekä Pieni ja Iso Haukilampi, alueella. Ran ta-ase ma kaa van muutos koskee myös Joensuun kaupungin omistamaa Rauan jär ven ranta-asemakaavan korttelia 8. Ranta-asemakaavalla muodostuu Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ran ta-ase ma kaa van korttelit 1-11 ja maa- ja metsätalousalueita. Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Kyseessä on yksityisten maanomistajien UPM-Kymmene Oyj:n ja Joensuun kaupungin laatima ranta-asemakaava. Joensuun kaupunki on mukana ainoastaan myytäväksi päätetyn ns. Rauanjärven luontokeskuksen rakennuspaikan osalta. Ran ta-ase ma kaa va-alu eel le on osoitettu 29 lomarakennusten rakennuspaikkaa, joista 28 on uusia. Loma-asuntojen korttelialueella olevalle rakennuspaikalle (RA-2 ja RA-3) saa rakentaa enintään 8 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enin tään 250 k-m 2. Rakennuksen etäisyyden on oltava keskivedenkorkeuden mu kai ses ta rantaviivasta vähintään 40 metriä, lukuun ottamatta RA-3 aluetta, jolla sal li taan uudisrakentaminen nykyisen lomarakennuksen mukaiselle etäisyydelle ran ta vii vas ta. Enintään 30 k-m² suuruisen saunarakennuksen saa sijoittaa vä hin tään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Ran ta sau nan terassin pinta-ala saa olla enintään 50 % saunarakennuksen ker ros alas ta. Ajalla nähtävillä olleesta ranta-asemakaavan luonnoksesta an net tiin viisi viranomaislausuntoa ja kolme mielipidettä. Museovirasto edellytti alu eel le laadittavan kiinteiden muinaisjäännösten inventoinnin, joka on laadittu ke säl lä Luonnoksesta saadut mielipiteet ja lausunnot vastineineen ovat kaa va se los tuk sen liitteenä. Kaavaluonnos on valmisteltu kaavaehdotukseksi pitämällä kaavan perusratkaisu en nal laan, mutta päivittämällä kaavaa ja asiakirjoja pääasiassa teknisluontoisin kor jauk sin. Lomarakennuksen etäisyyttä rannasta koskeva määräys muutettiin Joen suun seudun yleiskaava 2020:n ja Joensuun kaupungin ra ken nus jär jes tyk sen mukaiseksi. Lisäksi kaksi lomarakennuspaikkaa Valkealahdessa on siirretty uu teen sijaintiin ja Kokkoselän rannalle on osoitettu venevalkama. Kaupungin omis ta man kiinteistön osalta kaavamääräykseen lisättiin, että kiinteistöä voi daan käyttää myös leirikeskuksena.

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavoituksen mielestä ranta-asemakaavassa osoitettu rakentaminen soveltuu alu eel le ja on Joensuun yleiskaava 2020:n ja yleisten ranta-asemakaavan laa timis ta koskevien määräysten ja periaatteiden mukaista. Valmistelija: maankäyttöinsinööri Kalle Sivén / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun ranta-asemakaavan maankäyttö- ja rakennusase tuksen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta (alueidenkäyttö ja luon nonva rat -vastuualue) ja Museovirastolta sekä, mikäli sitä vastaan ei tehdä muistutuksia, esittää kaupunginhallitukselle, et tä se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Rau an järven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan. Jatkokäsittely: Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos olivat maankäyttö- ja ra kennus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Lausuntonsa kaavasta jättivät Poh jois-kar ja lan ELY-keskus, Museovirasto ja Joensuun kaupungin ympäristönsuojelu. Nähtävilläoloaikana kaavasta ei jätetty muistutuksia. Lausunnot sekä kaavoituksen vastineet niihin ovat kaa va se los tuk sen liitteenä 6. Asemakaavaehdotukseen on tehty saadun palautteen johdosta seuraavia muutok sia: - Petranlahdella sijaitseva luo- kohde muutettiin SL-alueeksi. - Murtojärven korttelin 2 rakennuspaikkalle 1 ja Rauanjärven korttelin 3 rakennuspaikalle 1 osoitettiin alueet, jotka tulee säilyttää luonnontilaisena ja joille ei saa sijoittaa rakennuksia. - Selostuksen Natura-tarvearviota täydennettiin. - Selostuksessa korjattiin aiemman kaavan hyväksymispäivä ja poistettiin jätevesien käsittelyä koskevia päällekkäisyyksiä. - Kiinteä muinaismuisto merkittiin Museoviraston edellyttämällä merkinnällä kaavaan

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Muutokset eivät ole olen nai sia. Kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville (maan käyt tö- ja rakennusasetus, 895/1999, 32 ). Tehdyt muutokset on selitetty kaavaselostuksen asemakaavan suunnittelun vaiheita kuvaavassa osiossa. Valmistelija: maankäyttöinsinööri Kalle Sivén / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä vastineet ranta-asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja, hyväksyä ranta-asemakaavaehdotukseen sekä kaavaselostukseen tehdyt muutok set, todeta, että tehdyt muutokset eivät edellytä kaavaehdotuksen uudelleen näh tävil le asettamista ja esittää kaupunginhallitukselle, et tä se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Rau an järven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan. Kaupunginjohtaja päätösehdotus: hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Rau an järven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan. KV 48 Ehdotus: hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Rau an järven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen. Kyseessä on kaavoitustyöohjelman työ nro 1661

Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen. Kyseessä on kaavoitustyöohjelman työ nro 1661 Kaupunkirakennelautakunta 310 16.12.2014 Kaupunkirakennelautakunta 75 24.03.2015 Kaupunginhallitus 131 30.03.2015 Kaupunginhallitus 174 20.04.2015 Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella

Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella Tekninen lautakunta 261 01.09.2015 Tekninen lautakunta 298 15.09.2015 Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella 475/51/512/2015 TL 261 BG-liikekiinteistöt Oy on lähettänyt

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntalaisaloite jääurheilun harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi Joensuussa

Kuntalaisaloite jääurheilun harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi Joensuussa Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaosto 11 14.02.2017 Kuntalaisaloite jääurheilun harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi Joensuussa 4799/12.04.01/2014 HYVOSVJ 11 4656/12.04.01/2014 KV 24.11.2014

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Kesla 19 Valmistelija: asianhallintapäällikkö Ella Vuorela, puh ,

Kesla 19 Valmistelija: asianhallintapäällikkö Ella Vuorela, puh , Keskusvaalilautakunta 19 03.06.2015 Kaupunginhallitus 270 05.10.2015 Kaupunginhallitus 297 09.11.2015 Äänestysaluejako 15.10.2016 alkaen 4614/00.00.00/2015 Kesla 19 Valmistelija: asianhallintapäällikkö

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (2) Kaupunginvaltuusto 23 10.03.2014. 23 Asianro 1156/00.00.00/2014. Kaupunginhallitus 17.2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (2) Kaupunginvaltuusto 23 10.03.2014. 23 Asianro 1156/00.00.00/2014. Kaupunginhallitus 17.2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (2) Kaupunginvaltuusto 23 10.03.2014 23 Asianro 1156/00.00.00/2014 Muutoksia äänestysaluejakoon 15.10.2014 lukien Kaupunginhallitus 17.2.2014 69: Kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä.

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä. Keskusvaalilautakunta 10 20.10.2015 Kunnanhallitus 285 23.11.2015 Keskusvaalilautakunta 1 20.01.2016 Kunnanhallitus 42 15.02.2016 Kunnan äänestysaluejaon muuttaminen 101/00.00.00/2016 KESKV 10 Vaalilain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot