JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00-20:02 Paikka Kaupungintalon teatterisali, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 44 Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittely ja elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymät 7 45 Marko Haakanan eronpyyntö eräistä luottamustoimista Henkilöstöraportti vuodelta Käpykankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan hyväksyminen Eteläisen rantapuiston asemakaavan ja tonttijaon hyväksyminen Rantakylän ostoskeskuksen asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Osavuosikatsaus Äänestysaluejaon muuttaminen Omavelkaisen takauksen myöntäminen Uimaharju Haka Oy lainan vakuudeksi 54 Vastaus Joensuun Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustokysymykseen pakolaisten vastaanottamisesta 55 Vastaus valtuutettu Sampsa Jääskeläisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen yleisen liikuntapäivän järjestämisestä Mehtimäellä 56 Vastaus Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen Joensuun kaupungin mailla sijaitsevien, luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden selvittämiseksi 57 Vastaus valtuutettu Veijo Oinosen ym. valtuustoaloitteeseen yritysvaikutusten arvioinnista 58 Valtuutettu Arto Pippurin ynnä muiden valtuustoaloite käteismaksumahdollisuudesta kaupungin tomipisteissä

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Läsnä Ahtiainen Pertti Asikainen Katja Arponen Teemu Autti Hannele Bogdanoff Eero Eskelinen Seppo Haakana Marko Harinen Päivi Heikura Aino Heinonen Eila Hirvonen Eero Hjälm Heli Holopainen Hannu Huovinen Tuija vara Hyökki Sirpa Hämäläinen Juha Ihme Jaana Ikonen Päivi Jormanainen Laura Järvinen Anni Jääskeläinen Sampsa Kauppinen Markku Kello Keskisalo Pentti Ketonen Matti Kokko Osmo Kolehmainen Pekka Kosonen Pentti Kukkonen Pekka Martikainen Maija Meriläinen Juhani Mikkola Ulla Mikkonen Krista Minguet Alain Minkkinen Jaana vara Mustonen Juha Ojalammi Mari Mäkisalo-Ropponen Merja Oinonen Veijo Parikka Tuula Paukku Saara Pippuri Arto Puhakka Antero Puhakka Paula Rossi Hannes Rutanen Martti vara Räty Heino Räty Marjatta Sallinen Sari Savolainen Kari Surakka Martti Tahvanainen Petteri Tahvanainen Roope Tahvanainen Ville

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Törmälä Anssi Kello Vatanen Paavo Väistö Matti Väkeväinen Kari vara Väänänen Eira Wihonen Jussi Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Kärkkäinen Mikko pöytäkirjanpitäjä, kaupunginlakimies Heinonen Timo vapaa-aikajohtaja Impivaara Pauli ICT-suunnittelija, tekninen avustaja Moilanen Ville viestintäpäällikkö Näätänen Anu tekninen johtaja Portman Hannele teknisen keskuksen johtaja Rieppo Eija sosiaali- ja terveysjohtaja Temisevä Mauri henkilöstöjohtaja Virolainen Pertti kansliasihteeri Väänänen Mauno varhaiskasvatus- ja sivistysjohtaja Poissa Ahvalo Mauri Karttunen Jorma Leino Leo Puustinen Timo Allekirjoitukset Merja Mäkisalo-Ropponen puheenjohtaja Mikko Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Heli Hjälm pöytäkirjan tarkastaja Maija Martikainen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä kello 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Mikko Kärkkäinen

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KV 42 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen määräämällä tavalla olivat seuraavat valtuu te tut ja varavaltuutetut ilmoittaneet, etteivät esteen vuoksi voi osallistua tähän kokoukseen: Valtuutettu Timo Puustinen Valtuutettu Jorma Karttunen Valtuutettu Mauri Ahvalo Valtuutettu Leo Leino Varavaltuutettu Heli Viiri työeste työeste henkilökohtainen este henkilökohtainen este työeste Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 11 :n nojalla puheenjohtaja oli kutsunut tä hän kokoukseen seuraavat varavaltuutetut: Valtuutettu Timo Puustisen tilalle Joensuun Keskustan valtuustoryhmän 1. va raval tuu te tun Kari Väkeväisen. Valtuutettu Jorma Karttusen tilalle Joensuun Kokoomuksen valtuustoryhmän 1. va ra val tuu te tun Tuija Huovisen. Valtuutettu Mauri Ahvalon tilalle Joensuun Keskustan valtuustoryhmän 3. va raval tuu te tun Jaana Minkkisen. Valtuutettu Leo Leinon tilalle Joensuun Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän 1. varavaltuutetun Martti Rutasen. Valtuuston teknistä laitteistoa käyttäen tapahtuneen läsnäolijoiden toteamisen tul tua toimitetuksi puheenjohtaja totesi, että paikalla oli 58 valtuutettua. Edelleen puheenjohtaja totesi, että paikalla oli kaupunginjohtaja Kari Kar ja lainen, ja että kokouksessa olivat läsnä seuraavat viranhaltijat: Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rieppo Teknisen keskuksen johtaja Hannele Portman Henkilöstöjohtaja Mauri Temisevä Tekninen johtaja Anu Näätänen Vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen Kansliasihteeri Pertti Virolainen Viestintäpäällikkö Ville Moilanen Pöytäkirjanpitäjänä oli kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen ja teknisenä avusta ja na ICT-suunnittelija Pauli Impivaara. Tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen olivaltuutetuille jaettu kokouskutsu ja esi tys lis ta liitteineen Valtuutetuille, jotka ovat pyytäneet esityslistan säh köi se nä luottamushenkilöiden verkkopalveluun, oli postitettu kokouskutsu Kokouskutsu oli julkaistu julkisten kuulutusten il moi tustau lul la ja sanomalehdissä Karjalainen ja Viikko Pohjois-Karjala.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Koska kutsu valtuuston kokoukseen oli toimitettu kuntalaissa säädetyllä ja valtuuston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla sekä paikalla oli enemmän kuin kaksi kolmasosaa valtuutetuista, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KV 43 Pöytäkirja tarkastetaan hallintoyksikössä klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heli Hjälm ja Maija Martikainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Hjälm ja Maija Martikainen.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittely ja elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymät 3063/ /2014 KH Kaupunginvaltuuston kokouksissa on tavoitteena esitellä keskeisiä kau pun kikon ser nin yrityksiä, niiden toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä. Asian käsittelyn yh tey des sä ei ole tarkoitus tehdä mitään päätöksiä, kyseessä on infopykälä, jonka pohjalta valtuusto voi käydä lyhyen keskustelun ja esittää yhtiön toi mi tus johta jal le kysymyksiä. Kaupunginvaltuuston huhtikuun kokouksessa esittelyssä on Joensuun seudun ke hit tä mis yh tiö Josek Oy. Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli ,48 euroa ( ,31 euroa v. 2012). Tuloslaskelma osoittaa voittoa 4 735,67 euroa (3 485,68 eu roa v. 2012). Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Yhtiölle on sen toi min nan aikana kertynyt voittoa yhteensä ,19 euroa, joten sen ta loudel li nen tilanne on vakaa. Yhtiön palveluksessa oli 26 henkilöä, joista 15 henkilöä oli vakinaisia ja 11 määräaikaisia. Josek Oy:n osakkaita ovat Joensuun (omistusosuus 57,7 %) ja Outokummun (6,7 %) kaupungit sekä Ilomantsin (5,7 %), Juuan (5,2 %), Kontiolahden (10,3 %), Liperin (9,9 %) ja Polvijärven kunnat (4,5 %). Osakassopimuksen mukaan yhtiön toiminta-ajatuksena on yhteistyötä kehittämällä vahvistaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta, kehittää seudun kilpailukykyä ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kansainvälistyvässä ympäristössä. Vuosi 2013 oli yhtiön 12. kokonainen operatiivinen toimintavuosi. Yhtiön pää toimin not ovat vastuu seudun elinkeinotoimesta, yritysneuvonta, seudun mark kinoin ti sekä toimialakehitys ja rahoitus. Yhtiön omistajakuntien lukumäärä on seit se män, joiden yhteinen asukasmäärä oli vuoden 2013 lopussa Alueel la on n yritysten toimipaikkaa. Josek Oy:n yritysneuvonnan asiakasmäärä oli 1611 (1428 v. 2012) sisältäen Uusyrityskeskukselta ostetun palvelun asiakkaat. Tästä omis ta jan vaih dos neuvon nas sa oli 250 asiakasta (196 v. 2012). Toimintavuonna jatkettiin JOSEK Oy:n edel lis vuo si na käynnistyneitä kehittämishankkeita. Lisäksi käynnitettiin muu tama uusi hanke, kuten esimerkiksi investointien houkutteluun, erään suuren yrityk sen alihankintaverkoston tuotantoprosessien kehittämiseen sekä Joensuun len to ken tän toimintaedellytysten selvittämiseen liittyen. Pääpaino mark ki noinnis sa oli vuoden 2013 aikana invstointimarkkinoinnoinnissa sekä yh teis työkump pa nei den kanssa tehdyssä rekrytointimarkkinoinissa. Toimintavuoden aikana Josek Oy rahoitti yhteensä 60 kehittämishanketta. Yhtiö in ves toi hankkeisiin kuntarahaa toimintavuoden aikana yhteensä noin 1,2 milj. eu roa. Kehittämishankkeiden kokonaisrahoitus elinkeino-ohjelman to teu-

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tus vuo si na kohosi toimintavuoden lopulla yhteensä yli 40 miljoonaan eu roon, josta JOSEKin kuntarahoituksen osuus oli noin 11 %. Kehittämishankkeet painottuivat elinkeino-ohjelman mukaisille pai no pis te aloille eli tuotannollisten toimialojen kehittämiseen, metsäteknologiaan ja bio energi aan, hyvinvointisektorille, matkailuun ja luoviin aloihin, Venäjän kauppaan, yritys ten kansainvälistymiseen (kohteena erityisesti Kiina), investointien hou kut teluun, kauppaan ja palveluliiketoimintaan, T&K&I -painopisteeseen sekä erilaisiin toi min ta ym pä ris tö hank kei siin. Toimintavuoden aikana jatkettiin vuonna 2012 ke vääl lä päättyneen TEM:n koordinoiman koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KO KO) pohjalta käynnistettyä Joensuun seudun kilpailukylyohjeman to teu tusta. Ohjelman kautta rahoitettiin em. 60 kehittämishankkeesta 7 ns. ker ta korvaus han ket ta. Vuoden aikana JOSEK Oy hallinnoi itse hyvinvointialan HYMY hanketta, Lisää pot kua Venäjän kauppaan hanketta, Cities by the water new opportunities for busi ness development -hanketta (ENPI), Kaivannaisalan strategian to teu tuk sen aktivointi hanketta,ampumahiihdon MM-kilpailujen 2015 ki sa järjes te ly jen valmisteluhanketta, KOKO:n jatkoksi valmisteltua Joensuun seudun kil pai lu ky ky oh jel ma han ket ta, KAUPAKS hanketta sekä Ilomantsin CHP-laitok sen ja pellettitehtaan uusi aikakausi henketta, Itä-Suomen elokuvakomissio EFFC osaksi seudullista kehittämisyhtiötä -hanketta, Place for Growth - Joensuu Re gi on -hanketta, Joensuu Region korttipromo Petroskoissa -hanketta, Achieving Excellence in Lean Production Processes (AExPrio) -hanketta sekä Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämisuunnitelma -hanketta. Lisäksi JOSEK oli mukana osatoteuttajana seuraavissa muiden organisaatioiden hallinnoimissa hankkeissa: Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen uu siu tu misoh jel ma (Joensuun Tiedepuisto Oy), Pohjois-Karjalan ja Joensuun vetovoimaohjelma / Investointien houkutteluosio (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto), kansainvälinen MASON (Kreikka) ja piha- ja ym pä ris tö ra ken ta mi nen liiketoiminnaksi (Kainuun Etu Oy), FinChi GEP Green Economy Platform (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) ja Karelia Geopark (Itä-Suo men yliopisto). Merkittävimmät muissa organisaatioissa meneillään olevat tai vuoden lopussa päättyneet hankkeet olivat Joensuun Tiedepuisto Oy:n hallinnoima hautomotoiminta, Osaamiskeskusohjelma, pelialan yrityshautomo ja in ves toinnit, Aasia Gateway sekä fotoniikka-alan kehittäminen, Itä-Suomen yliopiston hal lin noi ma mm. itäsuomalaisten pk-yritysten markkinointiosaamisen ke hit tämi nen, biojalostusliiketoiminnan kehittäminen, palveluliiketoiminnan ke hit tämi nen, julkisten hankintojen strateginen osaaminen sekä fotoniikan sovellutusten ja kaupallistamisen professuuri. Karelia Ammattikorkeakoulu valmisteli ja käyn nis ti useita ns. kertakorvausprojekteja. Pohjois-Karjalan Yrittäjillä jatkui hal lit tui hin yrittäjäpolvenvaihdoksiin keskittyvä hanke ja Karelia Expertillä käynnistyi am pu ma hiih don 2014 MC ja 2015 MM -kisojen markkinointiin keskittyvä hanke se kä GTK:lla kaivosaluieden malminetsintäkonsepteihin ja teknologiaan kes kit ty vä hanke. Osakassopimuksessa todetaan yhtiön hallituksesta seuraavaa: Yhtiön toimintaa johtaa hallitus, jossa on viidestä seitsemään (5-7) tä,

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto joilla kullakin on henkilökohtainen vara. Hallituksessa tulee olla edustettuna yritys- ja elinkeinoelämän sekä Joensuun seudun ke hit tä misalo jen ja kunnallishallinnon asiantuntemus. Hallitus valitsee toimikaudekseen kes kuu des taan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajaksi valitaan Joen suun kaupungin ehdottama henkilö. Toimitusjohtaja Pekka Nuutinen esittelee kokouksessa yhtiötä ja sen toimintaa se kä elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymiä. Valmistelija: hallintoyksikkö Kaupunginjohtajan päätösehdotus: merkitä Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittelyn ja ti lan ne katsauk sen tiedokseen. KV 44 Ehdotus: merkitä Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittelyn ja tilannekatsauksen tiedokseen. Keskustelu: keskustelun aluksi toimitusjohtaja Pekka Nuutinen esitteli Josek Oy:tä ja sen toimintaa. Tämän jälkeen 8 valtuutettua käytti puheenvuoron ja Pekka Nuutinen vastasi esitettyihin kysymyksiin. Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä. Merkittiin, että valtuutettu Anssi Törmälä saapui paikalleen valtuustosalissa tämän pykälän käsittelyn aikana kello Paikalla oli tämän jälkeen 59 valtuutettua eli valtuusto täysilukuisena. Liitteet Liite 1 Josek Oy:n toimintakertomus v. 2013

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Marko Haakanan eronpyyntö eräistä luottamustoimista 3263/ /2014 KH Marko Haakana on lähettänyt kaupungille seuraavan sähköpostiviestin: " Eronpyyntö eräistä luottamustoimista Olen siirtynyt SDP:stä Vasemmistoliittoon Pyydän kunnioittavasti Joensuun kaupunginvaltuustolta eroa niistä luot ta mustoi mis ta, joihin SDP:n Joensuun kunnallisjärjestö on minua ehdottanut ja joihin kau pun gin val tuus to on minut järjestäytymiskokouksessaan ni mit tänyt. Näitä luottamustoimia ovat: - sosiaali- ja terveyslautakunta, varapuheenjohtaja - tuottajan neuvottelukunta, - Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuusto, jä sen Jatkan työskentelyäni kaupunginvaltuustossa Vasemmistoliiton valtuutettuna." Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myön tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kun uusia iä valitaan, pitää otta huomioon, että hallintosäännön 25 :n 1 mo men tin mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu ja 24 :n 2 momentin mukaan tuottajan neu vot te lukun taan on valittava muun muassa sosiaali- ja terveyslautakunnan va ra pu heenjoh ta ja. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: myöntää Marko Haakanalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan, tuottajan neuvot te lu kun nan sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun tayh ty män valtuuston yyksistä, valita en sosiaali- ja terveyslautakuntaan Haakanan tilalle, valita sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan, valita en tuottajan neuvottelukuntaan Haakanan tilalle sekä valita en Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän val tuus toon Haakanan tilalle.

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KV 45 Ehdotus: myöntää Marko Haakanalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan, tuottajan neuvot te lu kun nan sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun tayh ty män valtuuston yyksistä, valita en sosiaali- ja terveyslautakuntaan Haakanan tilalle, valita sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan, valita en tuottajan neuvottelukuntaan Haakanan tilalle sekä valita en Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän val tuus toon Haakanan tilalle. Keskustelu: Asiassa käytiin keskustelu, jossa 1 valtuutettu käytti puheenvuoron. Keskustelussa valtuutettu Juha Hämäläinen sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta esitti Marko Haakanan tilalle eksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan Kari Tahvanaista. Tahvanaiselta va pau tu val le lautakunnan varaen paikalle Hämäläinen esitti Ossi Asikaista. So si aa li- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajaksi ja tuottajan neuvottelukunnan jä senek si Hämäläinen esitti Eira Väänästä. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja so si aa lipal ve lu jen kuntayhtymän valtuuston eksi Hämäläinen esitti Eero Hir vos ta. Muita esityksiä ei tehty. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Mar ko Haakanalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan, tuottajan neu vot te lu kun nan sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän val tuus ton yyksistä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on yksimielisesti päättänyt valita jä se nek si sosiaali- ja terveyslautakuntaan Kari Tahvanaisen ja Tahvanaiselta vapau tu val le varaen paikalle Ossi Asikaisen. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti valita sosiaali- ja terveyslautakunnan va rapu heen joh ta jak si ja tuottajan neuvottelukunnan eksi Eira Väänäsen. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti valita eksi Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuustoon Eero Hirvosen.

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Henkilöstöraportti vuodelta / /2014 HETYJ Henkilöstöraportilla seurataan vuosittain henkilöstön määrän ja tilan kehitystä. Raportin sisältöä on uudistettu siten, että sen tiedot mukailevat KT:n antamaa henkilöstöraporttisuositusta. Lisäksi osaksi raporttia on otettu henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta. Henkilöstöraportista voidaan tehdä seuraavia poimintoja: - Joensuun kaupungin organisaatioon tehtiin muutoksia vuoden 2013 alussa, joten eri keskusten henkilöstömäärät eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna. Konkreettiset henkilöstön kokonaismäärään vaikuttavat muutokset olivat Kontiolahden sote-henkilöstön siirtyminen kaupungin työntekijöiksi ja puolestaan ammattikorkeakoulun henkilöstön siirtyminen osakeyhtiöksi. Henkilöstömäärä laski vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna 255 henkilöä, mikä tarkoittaa 171 henkilötyövuoden vähentymistä. - 50,2 prosentilla henkilöstöstä ei ollut yhtään sairauslomapäivää - kaupungin työntekijät ovat nykyisin keski-iältään 45,9 -vuotiaita eli nuorentumista on tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna (v ,4 v.) - kaupungin työntekijät siirtyivät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,8 -vuotiaina. Kun huomioidaan millä tahansa syyllä eläkkeelle siirtyminen keski-ikä oli 60,3 vuotta. - kaupungille rektytoitiin vuonna uutta vakituista työntekijää. Henkilöstöraportti esitellään kokouksessa. Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää 1. hyväksyä osaltaan henkilöstöraportin vuodelta 2013 ja 2. esittää kaupunginhallitukselle, että se saattaa henkilöstöraportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. : KH Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta Samalla kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2013 tiedokseen.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Henkilöstöjohtaja Mauri Temisevä esitteli henkilöstöraporttia kokouksessa ennen päätöksentekoa. KV 46 Ehdotus: merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2013 tiedokseen. Keskustelu: Asiassa käytiin keskustelu, jossa 6 valtuutettua ja henkilöstöjohtaja Mauri Te mi se vä käyttivät puheenvuoron. Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä. Liitteet Liite 2 Henkilöstöraportti vuodelta 2013

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Käpykankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 305/ /2013 KRAKLK Asemakaavamuutos koskee Joensuun kaupungin Käpykankaan (8) kau pun ginosan kortteleita , , , sekä erityis-, katu-, lii kenne- ja virkistysalueita ja Pilkon (20) kaupunginosan kortteleita 2001 ja 2002 se kä ka tu- ja virkistysalueita. Asemakaavamuutoksella muodostuu Joensuun kaupungin Käpykankaan (8) kau pun gin osan korttelit , , , sekä erityis-, katu-, liikenne- ja virkistysalueet ja Pilkon (20) kaupunginosan korttelit 2001 ja 2002 sekä katu- ja virkistysalueet. Tonttijaolla muodostuvat Joensuun kaupungin 8 kaupunginosan: korttelin 804 tontti 24 korttelin 806 tontit 14, 15 ja 16 korttelin 808 tontit 13, 14, 15 ja 16 korttelin 809 tontti 18 korttelin 810 tontti 11 korttelin 816 tontti 10 korttelin 820 tontti 7 korttelin 821 tontit 6 ja 7 korttelin 823 tontit 16 ja 17 korttelin 824 tontit 18, 19 ja 20 korttelin 825 tontti 9 ja 10 korttelin 832 tontit 5 ja 6 Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Asemakaavamuutos on lähtenyt liikkeelle kaupungin aloitteesta keväällä Kä py kan kaal la on voimassa useita vanhoja 1970-, ja 1990 luvulla laadittuja ase ma kaa vo ja, jotka on päivitettävä ajantasaisiksi. Merkittävin päivitys asemakaavoihin tehdään maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) vuonna 2011 tehdyn muutoksen vuoksi. Lakia muutettiin niin, että ny kyään myös paljon tilaa vaativat erikoistavaran kaupat lasketaan vä hit täis kau pan suuryksiköiksi (yli 2000 k-m 2 kokoiset liiketilat). Lainmuutoksen johdosta Kä pykan kaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppojen tontit on mer kit tä vä vähittäiskaupan suuryksiköiden korttelialueiksi. Käpykankaan paljon tilaa vaa ti via erikoistavaran kauppoja ei saisi laajentaa merkittävästi, jos kort te li aluei den käyttötarkoituksia ei muutettaisi. Lisäksi Kuurnankadun ja Pankakoskentien kul maan osoitetaan uusi vähittäiskaupan suuryksikön korttelialue.kaikkia nyt osoitettavia vähittäiskaupan suuryksiköiden korttelialuieta koskee määräys, jonka mukaan näille

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto korttelialueille ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. Kuurnankadun varsi soveltuu sijaintinsa vuoksi hyvin kaupan ja palveluiden alueek si. Kuurnankatu on lähellä kaupungin keskustaa ja Kuopiontien eri ta so liit tymiä. Sen vuoksi asemakaavamuutoksessa muutetaan Kuurnankadun varren kaup paan ja palveluihin soveltuvien tonttien käyttötarkoitusta niin, että varastoja tuotantotilojen rakentamista rajoitetaan. Asemakaavalla tuetaan alueen jo alka nut ta kehittymistä kaupan ja palveluiden alueeksi. Muilla alueilla käyt tö tarkoi tus pidetään väljänä, jolloin tonteille voidaan rakentaa tuotanto-, varasto- ja lii ke ti lo ja sekaisin. Kuurnankadun imagoon pyritään vaikuttamaan rakennusten julkisivun laatua kos ke val la yleisellä määräyksellä. Tasokkaat julkisivut rakennuksissa parantavat alu een imagoa, joka on palveluiden ja kaupan eduksi. Määräys koskee myös tuotan to- ja varastorakennuksia. Tällöin tuotanto- ja varastorakennusten se koit tumi nen liiketilojen joukkoon vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan vähemmän hai talli ses ti. Alueen yritysten nykyinen tuotantotoiminta ja varastointi eivät kuitenkaan estyi si kaavamuutoksen vuoksi, koska asemakaavalla ohjataan uutta ra ken ta mista. Asemakaavatyön aikana kaupunkirakenneyksikössä laadittiin kattava Kä py kankaan länsiosan liikenneselvitys. Liikenneselvityksessä tutkittiin liikennemäärien kas va mis ta sekä liikenteen ongelmakohtia ja pohdittiin ratkaisuja lii ken ne jär jeste ly jen parantamiseksi. Liikenneselvitys on kaavaselostuksen liitteenä. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Käpykankaan asemakaavamuutoksen maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville, pyytää lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luon non va rat -vas tuu alu eel ta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuu alu eel ta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta ja Fortum Espoo Distribution Oy:ltä sekä mikäli asemakaavan muutosta vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli lausun nois sa ei ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, että se eh dottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kä py kankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon.

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KRAKLK Jatkokäsittely: Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus olivat maankäyttö- ja ra kennus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana muistutuksen jätti Joensuun Auto-Extra Oy. Poh jois-kar jalan maakuntaliitto, Fortum Distribution Oy, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-kes kus jättivät lausuntonsa. Lausunnot ja muistutukset sekä kaavoituksen vastineet niihin ovat kaa va se lostuk sen liitteenä 13. Asemakaavaehdotukseen on tehty saadun palautteen johdosta seuraavia muutok sia: - Kaksi ET-aluetta lisättiin virkistysalueille puistomuuntamoita varten. ET -aluei den vuoksi tonttijaolla muodostetaan edellä mainitun tonttijaon lisäksi korttelin 808 tontti 17 ja korttelin 831 tontti Korttelin 806 tontin 13 koko muutettiin voimassa olevan tonttijaon mukaiseksi ja tontin itäkulmaan lisättiin näkemäalue sekä johtorasite. - Korttelin 821 EN-korttelialueelle lisättiin tehokkuus- ja kerrosluku. - Lisättiin korttelin 821 EN-korttelialuetta koskeva yleinen määräys. - Kuurnankadun liittymäkieltoja jatkettiin korttelin 824 tontin 14 ja korttelin 823 tontin 15 kohdalla. - Korttelin 823 tontin 15 Pankakoskentien puoleista istutettavaa alueen osaa laajennettiin. Osallisia joihin muutokset vaikuttavat kuultiin erikseen. Muutokset eivät ole olen nai sia. Kaavaehdotusta ei tarvitse siten asettaa uudelleen nähtäville (maankäyt tö- ja rakennusasetus, 895/1999, 32 ). Tehdyt muutokset on selitetty kaavaselostuksen lopussa. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä vastineet asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muis tutuk siin, hyväksyä asemakaavan muutosehdotukseen sekä kaavaselostukseen tehdyt muu tok set, todeta, että tehdyt muutokset eivät edellytä kaavaehdotuksen uudelleen näh tävil le asettamista ja

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH esittää kaupunginhallitukselle, että se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kä py kankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kä py kankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. KV 47 Ehdotus: hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Käpykankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Käpykankaan asemakaavamuutoksen kaavaselostus Liite 4 Käpykankaan asemakaavamuutoksen asemakaavakartta

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan hyväksyminen 44/ /2013 KRAKLK Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos koskee UPM Kymmene Oyj:n omis ta mia maa-alueita Kannusjärven, Rauanjärven, Murtojärven, Kokkoselän, Saar van sekä pienten lampien; Polvilampi, Syväri, Pöllälampi, Takavasa, Mer talam pi, Likolampi, Pieni ja Iso Elinlampi sekä Pieni ja Iso Haukilampi, alueella. Ran ta-ase ma kaa van muutos koskee myös Joensuun kaupungin omistamaa Rauan jär ven ranta-asemakaavan korttelia 8. Ranta-asemakaavalla muodostuu Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ran ta-ase ma kaa van korttelit 1-11 ja maa- ja metsätalousalueita. Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Kyseessä on yksityisten maanomistajien UPM-Kymmene Oyj:n ja Joensuun kaupungin laatima ranta-asemakaava. Joensuun kaupunki on mukana ainoastaan myytäväksi päätetyn ns. Rauanjärven luontokeskuksen rakennuspaikan osalta. Ran ta-ase ma kaa va-alu eel le on osoitettu 29 lomarakennusten rakennuspaikkaa, joista 28 on uusia. Loma-asuntojen korttelialueella olevalle rakennuspaikalle (RA-2 ja RA-3) saa rakentaa enintään 8 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enin tään 250 k-m 2. Rakennuksen etäisyyden on oltava keskivedenkorkeuden mu kai ses ta rantaviivasta vähintään 40 metriä, lukuun ottamatta RA-3 aluetta, jolla sal li taan uudisrakentaminen nykyisen lomarakennuksen mukaiselle etäisyydelle ran ta vii vas ta. Enintään 30 k-m² suuruisen saunarakennuksen saa sijoittaa vä hin tään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Ran ta sau nan terassin pinta-ala saa olla enintään 50 % saunarakennuksen ker ros alas ta. Ajalla nähtävillä olleesta ranta-asemakaavan luonnoksesta an net tiin viisi viranomaislausuntoa ja kolme mielipidettä. Museovirasto edellytti alu eel le laadittavan kiinteiden muinaisjäännösten inventoinnin, joka on laadittu ke säl lä Luonnoksesta saadut mielipiteet ja lausunnot vastineineen ovat kaa va se los tuk sen liitteenä. Kaavaluonnos on valmisteltu kaavaehdotukseksi pitämällä kaavan perusratkaisu en nal laan, mutta päivittämällä kaavaa ja asiakirjoja pääasiassa teknisluontoisin kor jauk sin. Lomarakennuksen etäisyyttä rannasta koskeva määräys muutettiin Joen suun seudun yleiskaava 2020:n ja Joensuun kaupungin ra ken nus jär jes tyk sen mukaiseksi. Lisäksi kaksi lomarakennuspaikkaa Valkealahdessa on siirretty uu teen sijaintiin ja Kokkoselän rannalle on osoitettu venevalkama. Kaupungin omis ta man kiinteistön osalta kaavamääräykseen lisättiin, että kiinteistöä voi daan käyttää myös leirikeskuksena.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot