JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00-20:02 Paikka Kaupungintalon teatterisali, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 44 Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittely ja elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymät 7 45 Marko Haakanan eronpyyntö eräistä luottamustoimista Henkilöstöraportti vuodelta Käpykankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan hyväksyminen Eteläisen rantapuiston asemakaavan ja tonttijaon hyväksyminen Rantakylän ostoskeskuksen asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Osavuosikatsaus Äänestysaluejaon muuttaminen Omavelkaisen takauksen myöntäminen Uimaharju Haka Oy lainan vakuudeksi 54 Vastaus Joensuun Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustokysymykseen pakolaisten vastaanottamisesta 55 Vastaus valtuutettu Sampsa Jääskeläisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen yleisen liikuntapäivän järjestämisestä Mehtimäellä 56 Vastaus Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen Joensuun kaupungin mailla sijaitsevien, luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden selvittämiseksi 57 Vastaus valtuutettu Veijo Oinosen ym. valtuustoaloitteeseen yritysvaikutusten arvioinnista 58 Valtuutettu Arto Pippurin ynnä muiden valtuustoaloite käteismaksumahdollisuudesta kaupungin tomipisteissä

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Läsnä Ahtiainen Pertti Asikainen Katja Arponen Teemu Autti Hannele Bogdanoff Eero Eskelinen Seppo Haakana Marko Harinen Päivi Heikura Aino Heinonen Eila Hirvonen Eero Hjälm Heli Holopainen Hannu Huovinen Tuija vara Hyökki Sirpa Hämäläinen Juha Ihme Jaana Ikonen Päivi Jormanainen Laura Järvinen Anni Jääskeläinen Sampsa Kauppinen Markku Kello Keskisalo Pentti Ketonen Matti Kokko Osmo Kolehmainen Pekka Kosonen Pentti Kukkonen Pekka Martikainen Maija Meriläinen Juhani Mikkola Ulla Mikkonen Krista Minguet Alain Minkkinen Jaana vara Mustonen Juha Ojalammi Mari Mäkisalo-Ropponen Merja Oinonen Veijo Parikka Tuula Paukku Saara Pippuri Arto Puhakka Antero Puhakka Paula Rossi Hannes Rutanen Martti vara Räty Heino Räty Marjatta Sallinen Sari Savolainen Kari Surakka Martti Tahvanainen Petteri Tahvanainen Roope Tahvanainen Ville

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Törmälä Anssi Kello Vatanen Paavo Väistö Matti Väkeväinen Kari vara Väänänen Eira Wihonen Jussi Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Kärkkäinen Mikko pöytäkirjanpitäjä, kaupunginlakimies Heinonen Timo vapaa-aikajohtaja Impivaara Pauli ICT-suunnittelija, tekninen avustaja Moilanen Ville viestintäpäällikkö Näätänen Anu tekninen johtaja Portman Hannele teknisen keskuksen johtaja Rieppo Eija sosiaali- ja terveysjohtaja Temisevä Mauri henkilöstöjohtaja Virolainen Pertti kansliasihteeri Väänänen Mauno varhaiskasvatus- ja sivistysjohtaja Poissa Ahvalo Mauri Karttunen Jorma Leino Leo Puustinen Timo Allekirjoitukset Merja Mäkisalo-Ropponen puheenjohtaja Mikko Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Heli Hjälm pöytäkirjan tarkastaja Maija Martikainen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä kello 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Mikko Kärkkäinen

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KV 42 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen määräämällä tavalla olivat seuraavat valtuu te tut ja varavaltuutetut ilmoittaneet, etteivät esteen vuoksi voi osallistua tähän kokoukseen: Valtuutettu Timo Puustinen Valtuutettu Jorma Karttunen Valtuutettu Mauri Ahvalo Valtuutettu Leo Leino Varavaltuutettu Heli Viiri työeste työeste henkilökohtainen este henkilökohtainen este työeste Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 11 :n nojalla puheenjohtaja oli kutsunut tä hän kokoukseen seuraavat varavaltuutetut: Valtuutettu Timo Puustisen tilalle Joensuun Keskustan valtuustoryhmän 1. va raval tuu te tun Kari Väkeväisen. Valtuutettu Jorma Karttusen tilalle Joensuun Kokoomuksen valtuustoryhmän 1. va ra val tuu te tun Tuija Huovisen. Valtuutettu Mauri Ahvalon tilalle Joensuun Keskustan valtuustoryhmän 3. va raval tuu te tun Jaana Minkkisen. Valtuutettu Leo Leinon tilalle Joensuun Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän 1. varavaltuutetun Martti Rutasen. Valtuuston teknistä laitteistoa käyttäen tapahtuneen läsnäolijoiden toteamisen tul tua toimitetuksi puheenjohtaja totesi, että paikalla oli 58 valtuutettua. Edelleen puheenjohtaja totesi, että paikalla oli kaupunginjohtaja Kari Kar ja lainen, ja että kokouksessa olivat läsnä seuraavat viranhaltijat: Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rieppo Teknisen keskuksen johtaja Hannele Portman Henkilöstöjohtaja Mauri Temisevä Tekninen johtaja Anu Näätänen Vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen Kansliasihteeri Pertti Virolainen Viestintäpäällikkö Ville Moilanen Pöytäkirjanpitäjänä oli kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen ja teknisenä avusta ja na ICT-suunnittelija Pauli Impivaara. Tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen olivaltuutetuille jaettu kokouskutsu ja esi tys lis ta liitteineen Valtuutetuille, jotka ovat pyytäneet esityslistan säh köi se nä luottamushenkilöiden verkkopalveluun, oli postitettu kokouskutsu Kokouskutsu oli julkaistu julkisten kuulutusten il moi tustau lul la ja sanomalehdissä Karjalainen ja Viikko Pohjois-Karjala.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Koska kutsu valtuuston kokoukseen oli toimitettu kuntalaissa säädetyllä ja valtuuston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla sekä paikalla oli enemmän kuin kaksi kolmasosaa valtuutetuista, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KV 43 Pöytäkirja tarkastetaan hallintoyksikössä klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heli Hjälm ja Maija Martikainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Hjälm ja Maija Martikainen.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittely ja elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymät 3063/ /2014 KH Kaupunginvaltuuston kokouksissa on tavoitteena esitellä keskeisiä kau pun kikon ser nin yrityksiä, niiden toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä. Asian käsittelyn yh tey des sä ei ole tarkoitus tehdä mitään päätöksiä, kyseessä on infopykälä, jonka pohjalta valtuusto voi käydä lyhyen keskustelun ja esittää yhtiön toi mi tus johta jal le kysymyksiä. Kaupunginvaltuuston huhtikuun kokouksessa esittelyssä on Joensuun seudun ke hit tä mis yh tiö Josek Oy. Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli ,48 euroa ( ,31 euroa v. 2012). Tuloslaskelma osoittaa voittoa 4 735,67 euroa (3 485,68 eu roa v. 2012). Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Yhtiölle on sen toi min nan aikana kertynyt voittoa yhteensä ,19 euroa, joten sen ta loudel li nen tilanne on vakaa. Yhtiön palveluksessa oli 26 henkilöä, joista 15 henkilöä oli vakinaisia ja 11 määräaikaisia. Josek Oy:n osakkaita ovat Joensuun (omistusosuus 57,7 %) ja Outokummun (6,7 %) kaupungit sekä Ilomantsin (5,7 %), Juuan (5,2 %), Kontiolahden (10,3 %), Liperin (9,9 %) ja Polvijärven kunnat (4,5 %). Osakassopimuksen mukaan yhtiön toiminta-ajatuksena on yhteistyötä kehittämällä vahvistaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta, kehittää seudun kilpailukykyä ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kansainvälistyvässä ympäristössä. Vuosi 2013 oli yhtiön 12. kokonainen operatiivinen toimintavuosi. Yhtiön pää toimin not ovat vastuu seudun elinkeinotoimesta, yritysneuvonta, seudun mark kinoin ti sekä toimialakehitys ja rahoitus. Yhtiön omistajakuntien lukumäärä on seit se män, joiden yhteinen asukasmäärä oli vuoden 2013 lopussa Alueel la on n yritysten toimipaikkaa. Josek Oy:n yritysneuvonnan asiakasmäärä oli 1611 (1428 v. 2012) sisältäen Uusyrityskeskukselta ostetun palvelun asiakkaat. Tästä omis ta jan vaih dos neuvon nas sa oli 250 asiakasta (196 v. 2012). Toimintavuonna jatkettiin JOSEK Oy:n edel lis vuo si na käynnistyneitä kehittämishankkeita. Lisäksi käynnitettiin muu tama uusi hanke, kuten esimerkiksi investointien houkutteluun, erään suuren yrityk sen alihankintaverkoston tuotantoprosessien kehittämiseen sekä Joensuun len to ken tän toimintaedellytysten selvittämiseen liittyen. Pääpaino mark ki noinnis sa oli vuoden 2013 aikana invstointimarkkinoinnoinnissa sekä yh teis työkump pa nei den kanssa tehdyssä rekrytointimarkkinoinissa. Toimintavuoden aikana Josek Oy rahoitti yhteensä 60 kehittämishanketta. Yhtiö in ves toi hankkeisiin kuntarahaa toimintavuoden aikana yhteensä noin 1,2 milj. eu roa. Kehittämishankkeiden kokonaisrahoitus elinkeino-ohjelman to teu-

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tus vuo si na kohosi toimintavuoden lopulla yhteensä yli 40 miljoonaan eu roon, josta JOSEKin kuntarahoituksen osuus oli noin 11 %. Kehittämishankkeet painottuivat elinkeino-ohjelman mukaisille pai no pis te aloille eli tuotannollisten toimialojen kehittämiseen, metsäteknologiaan ja bio energi aan, hyvinvointisektorille, matkailuun ja luoviin aloihin, Venäjän kauppaan, yritys ten kansainvälistymiseen (kohteena erityisesti Kiina), investointien hou kut teluun, kauppaan ja palveluliiketoimintaan, T&K&I -painopisteeseen sekä erilaisiin toi min ta ym pä ris tö hank kei siin. Toimintavuoden aikana jatkettiin vuonna 2012 ke vääl lä päättyneen TEM:n koordinoiman koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KO KO) pohjalta käynnistettyä Joensuun seudun kilpailukylyohjeman to teu tusta. Ohjelman kautta rahoitettiin em. 60 kehittämishankkeesta 7 ns. ker ta korvaus han ket ta. Vuoden aikana JOSEK Oy hallinnoi itse hyvinvointialan HYMY hanketta, Lisää pot kua Venäjän kauppaan hanketta, Cities by the water new opportunities for busi ness development -hanketta (ENPI), Kaivannaisalan strategian to teu tuk sen aktivointi hanketta,ampumahiihdon MM-kilpailujen 2015 ki sa järjes te ly jen valmisteluhanketta, KOKO:n jatkoksi valmisteltua Joensuun seudun kil pai lu ky ky oh jel ma han ket ta, KAUPAKS hanketta sekä Ilomantsin CHP-laitok sen ja pellettitehtaan uusi aikakausi henketta, Itä-Suomen elokuvakomissio EFFC osaksi seudullista kehittämisyhtiötä -hanketta, Place for Growth - Joensuu Re gi on -hanketta, Joensuu Region korttipromo Petroskoissa -hanketta, Achieving Excellence in Lean Production Processes (AExPrio) -hanketta sekä Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämisuunnitelma -hanketta. Lisäksi JOSEK oli mukana osatoteuttajana seuraavissa muiden organisaatioiden hallinnoimissa hankkeissa: Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen uu siu tu misoh jel ma (Joensuun Tiedepuisto Oy), Pohjois-Karjalan ja Joensuun vetovoimaohjelma / Investointien houkutteluosio (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto), kansainvälinen MASON (Kreikka) ja piha- ja ym pä ris tö ra ken ta mi nen liiketoiminnaksi (Kainuun Etu Oy), FinChi GEP Green Economy Platform (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) ja Karelia Geopark (Itä-Suo men yliopisto). Merkittävimmät muissa organisaatioissa meneillään olevat tai vuoden lopussa päättyneet hankkeet olivat Joensuun Tiedepuisto Oy:n hallinnoima hautomotoiminta, Osaamiskeskusohjelma, pelialan yrityshautomo ja in ves toinnit, Aasia Gateway sekä fotoniikka-alan kehittäminen, Itä-Suomen yliopiston hal lin noi ma mm. itäsuomalaisten pk-yritysten markkinointiosaamisen ke hit tämi nen, biojalostusliiketoiminnan kehittäminen, palveluliiketoiminnan ke hit tämi nen, julkisten hankintojen strateginen osaaminen sekä fotoniikan sovellutusten ja kaupallistamisen professuuri. Karelia Ammattikorkeakoulu valmisteli ja käyn nis ti useita ns. kertakorvausprojekteja. Pohjois-Karjalan Yrittäjillä jatkui hal lit tui hin yrittäjäpolvenvaihdoksiin keskittyvä hanke ja Karelia Expertillä käynnistyi am pu ma hiih don 2014 MC ja 2015 MM -kisojen markkinointiin keskittyvä hanke se kä GTK:lla kaivosaluieden malminetsintäkonsepteihin ja teknologiaan kes kit ty vä hanke. Osakassopimuksessa todetaan yhtiön hallituksesta seuraavaa: Yhtiön toimintaa johtaa hallitus, jossa on viidestä seitsemään (5-7) tä,

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto joilla kullakin on henkilökohtainen vara. Hallituksessa tulee olla edustettuna yritys- ja elinkeinoelämän sekä Joensuun seudun ke hit tä misalo jen ja kunnallishallinnon asiantuntemus. Hallitus valitsee toimikaudekseen kes kuu des taan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajaksi valitaan Joen suun kaupungin ehdottama henkilö. Toimitusjohtaja Pekka Nuutinen esittelee kokouksessa yhtiötä ja sen toimintaa se kä elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymiä. Valmistelija: hallintoyksikkö Kaupunginjohtajan päätösehdotus: merkitä Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittelyn ja ti lan ne katsauk sen tiedokseen. KV 44 Ehdotus: merkitä Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittelyn ja tilannekatsauksen tiedokseen. Keskustelu: keskustelun aluksi toimitusjohtaja Pekka Nuutinen esitteli Josek Oy:tä ja sen toimintaa. Tämän jälkeen 8 valtuutettua käytti puheenvuoron ja Pekka Nuutinen vastasi esitettyihin kysymyksiin. Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä. Merkittiin, että valtuutettu Anssi Törmälä saapui paikalleen valtuustosalissa tämän pykälän käsittelyn aikana kello Paikalla oli tämän jälkeen 59 valtuutettua eli valtuusto täysilukuisena. Liitteet Liite 1 Josek Oy:n toimintakertomus v. 2013

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Marko Haakanan eronpyyntö eräistä luottamustoimista 3263/ /2014 KH Marko Haakana on lähettänyt kaupungille seuraavan sähköpostiviestin: " Eronpyyntö eräistä luottamustoimista Olen siirtynyt SDP:stä Vasemmistoliittoon Pyydän kunnioittavasti Joensuun kaupunginvaltuustolta eroa niistä luot ta mustoi mis ta, joihin SDP:n Joensuun kunnallisjärjestö on minua ehdottanut ja joihin kau pun gin val tuus to on minut järjestäytymiskokouksessaan ni mit tänyt. Näitä luottamustoimia ovat: - sosiaali- ja terveyslautakunta, varapuheenjohtaja - tuottajan neuvottelukunta, - Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuusto, jä sen Jatkan työskentelyäni kaupunginvaltuustossa Vasemmistoliiton valtuutettuna." Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myön tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kun uusia iä valitaan, pitää otta huomioon, että hallintosäännön 25 :n 1 mo men tin mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu ja 24 :n 2 momentin mukaan tuottajan neu vot te lukun taan on valittava muun muassa sosiaali- ja terveyslautakunnan va ra pu heenjoh ta ja. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: myöntää Marko Haakanalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan, tuottajan neuvot te lu kun nan sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun tayh ty män valtuuston yyksistä, valita en sosiaali- ja terveyslautakuntaan Haakanan tilalle, valita sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan, valita en tuottajan neuvottelukuntaan Haakanan tilalle sekä valita en Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän val tuus toon Haakanan tilalle.

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KV 45 Ehdotus: myöntää Marko Haakanalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan, tuottajan neuvot te lu kun nan sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun tayh ty män valtuuston yyksistä, valita en sosiaali- ja terveyslautakuntaan Haakanan tilalle, valita sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan, valita en tuottajan neuvottelukuntaan Haakanan tilalle sekä valita en Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän val tuus toon Haakanan tilalle. Keskustelu: Asiassa käytiin keskustelu, jossa 1 valtuutettu käytti puheenvuoron. Keskustelussa valtuutettu Juha Hämäläinen sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta esitti Marko Haakanan tilalle eksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan Kari Tahvanaista. Tahvanaiselta va pau tu val le lautakunnan varaen paikalle Hämäläinen esitti Ossi Asikaista. So si aa li- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajaksi ja tuottajan neuvottelukunnan jä senek si Hämäläinen esitti Eira Väänästä. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja so si aa lipal ve lu jen kuntayhtymän valtuuston eksi Hämäläinen esitti Eero Hir vos ta. Muita esityksiä ei tehty. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Mar ko Haakanalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan, tuottajan neu vot te lu kun nan sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän val tuus ton yyksistä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on yksimielisesti päättänyt valita jä se nek si sosiaali- ja terveyslautakuntaan Kari Tahvanaisen ja Tahvanaiselta vapau tu val le varaen paikalle Ossi Asikaisen. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti valita sosiaali- ja terveyslautakunnan va rapu heen joh ta jak si ja tuottajan neuvottelukunnan eksi Eira Väänäsen. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti valita eksi Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuustoon Eero Hirvosen.

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Henkilöstöraportti vuodelta / /2014 HETYJ Henkilöstöraportilla seurataan vuosittain henkilöstön määrän ja tilan kehitystä. Raportin sisältöä on uudistettu siten, että sen tiedot mukailevat KT:n antamaa henkilöstöraporttisuositusta. Lisäksi osaksi raporttia on otettu henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta. Henkilöstöraportista voidaan tehdä seuraavia poimintoja: - Joensuun kaupungin organisaatioon tehtiin muutoksia vuoden 2013 alussa, joten eri keskusten henkilöstömäärät eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna. Konkreettiset henkilöstön kokonaismäärään vaikuttavat muutokset olivat Kontiolahden sote-henkilöstön siirtyminen kaupungin työntekijöiksi ja puolestaan ammattikorkeakoulun henkilöstön siirtyminen osakeyhtiöksi. Henkilöstömäärä laski vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna 255 henkilöä, mikä tarkoittaa 171 henkilötyövuoden vähentymistä. - 50,2 prosentilla henkilöstöstä ei ollut yhtään sairauslomapäivää - kaupungin työntekijät ovat nykyisin keski-iältään 45,9 -vuotiaita eli nuorentumista on tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna (v ,4 v.) - kaupungin työntekijät siirtyivät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,8 -vuotiaina. Kun huomioidaan millä tahansa syyllä eläkkeelle siirtyminen keski-ikä oli 60,3 vuotta. - kaupungille rektytoitiin vuonna uutta vakituista työntekijää. Henkilöstöraportti esitellään kokouksessa. Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää 1. hyväksyä osaltaan henkilöstöraportin vuodelta 2013 ja 2. esittää kaupunginhallitukselle, että se saattaa henkilöstöraportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. : KH Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta Samalla kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2013 tiedokseen.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Henkilöstöjohtaja Mauri Temisevä esitteli henkilöstöraporttia kokouksessa ennen päätöksentekoa. KV 46 Ehdotus: merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2013 tiedokseen. Keskustelu: Asiassa käytiin keskustelu, jossa 6 valtuutettua ja henkilöstöjohtaja Mauri Te mi se vä käyttivät puheenvuoron. Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä. Liitteet Liite 2 Henkilöstöraportti vuodelta 2013

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Käpykankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 305/ /2013 KRAKLK Asemakaavamuutos koskee Joensuun kaupungin Käpykankaan (8) kau pun ginosan kortteleita , , , sekä erityis-, katu-, lii kenne- ja virkistysalueita ja Pilkon (20) kaupunginosan kortteleita 2001 ja 2002 se kä ka tu- ja virkistysalueita. Asemakaavamuutoksella muodostuu Joensuun kaupungin Käpykankaan (8) kau pun gin osan korttelit , , , sekä erityis-, katu-, liikenne- ja virkistysalueet ja Pilkon (20) kaupunginosan korttelit 2001 ja 2002 sekä katu- ja virkistysalueet. Tonttijaolla muodostuvat Joensuun kaupungin 8 kaupunginosan: korttelin 804 tontti 24 korttelin 806 tontit 14, 15 ja 16 korttelin 808 tontit 13, 14, 15 ja 16 korttelin 809 tontti 18 korttelin 810 tontti 11 korttelin 816 tontti 10 korttelin 820 tontti 7 korttelin 821 tontit 6 ja 7 korttelin 823 tontit 16 ja 17 korttelin 824 tontit 18, 19 ja 20 korttelin 825 tontti 9 ja 10 korttelin 832 tontit 5 ja 6 Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Asemakaavamuutos on lähtenyt liikkeelle kaupungin aloitteesta keväällä Kä py kan kaal la on voimassa useita vanhoja 1970-, ja 1990 luvulla laadittuja ase ma kaa vo ja, jotka on päivitettävä ajantasaisiksi. Merkittävin päivitys asemakaavoihin tehdään maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) vuonna 2011 tehdyn muutoksen vuoksi. Lakia muutettiin niin, että ny kyään myös paljon tilaa vaativat erikoistavaran kaupat lasketaan vä hit täis kau pan suuryksiköiksi (yli 2000 k-m 2 kokoiset liiketilat). Lainmuutoksen johdosta Kä pykan kaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppojen tontit on mer kit tä vä vähittäiskaupan suuryksiköiden korttelialueiksi. Käpykankaan paljon tilaa vaa ti via erikoistavaran kauppoja ei saisi laajentaa merkittävästi, jos kort te li aluei den käyttötarkoituksia ei muutettaisi. Lisäksi Kuurnankadun ja Pankakoskentien kul maan osoitetaan uusi vähittäiskaupan suuryksikön korttelialue.kaikkia nyt osoitettavia vähittäiskaupan suuryksiköiden korttelialuieta koskee määräys, jonka mukaan näille

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto korttelialueille ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. Kuurnankadun varsi soveltuu sijaintinsa vuoksi hyvin kaupan ja palveluiden alueek si. Kuurnankatu on lähellä kaupungin keskustaa ja Kuopiontien eri ta so liit tymiä. Sen vuoksi asemakaavamuutoksessa muutetaan Kuurnankadun varren kaup paan ja palveluihin soveltuvien tonttien käyttötarkoitusta niin, että varastoja tuotantotilojen rakentamista rajoitetaan. Asemakaavalla tuetaan alueen jo alka nut ta kehittymistä kaupan ja palveluiden alueeksi. Muilla alueilla käyt tö tarkoi tus pidetään väljänä, jolloin tonteille voidaan rakentaa tuotanto-, varasto- ja lii ke ti lo ja sekaisin. Kuurnankadun imagoon pyritään vaikuttamaan rakennusten julkisivun laatua kos ke val la yleisellä määräyksellä. Tasokkaat julkisivut rakennuksissa parantavat alu een imagoa, joka on palveluiden ja kaupan eduksi. Määräys koskee myös tuotan to- ja varastorakennuksia. Tällöin tuotanto- ja varastorakennusten se koit tumi nen liiketilojen joukkoon vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan vähemmän hai talli ses ti. Alueen yritysten nykyinen tuotantotoiminta ja varastointi eivät kuitenkaan estyi si kaavamuutoksen vuoksi, koska asemakaavalla ohjataan uutta ra ken ta mista. Asemakaavatyön aikana kaupunkirakenneyksikössä laadittiin kattava Kä py kankaan länsiosan liikenneselvitys. Liikenneselvityksessä tutkittiin liikennemäärien kas va mis ta sekä liikenteen ongelmakohtia ja pohdittiin ratkaisuja lii ken ne jär jeste ly jen parantamiseksi. Liikenneselvitys on kaavaselostuksen liitteenä. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Käpykankaan asemakaavamuutoksen maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville, pyytää lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luon non va rat -vas tuu alu eel ta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuu alu eel ta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta ja Fortum Espoo Distribution Oy:ltä sekä mikäli asemakaavan muutosta vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli lausun nois sa ei ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, että se eh dottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kä py kankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon.

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KRAKLK Jatkokäsittely: Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus olivat maankäyttö- ja ra kennus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana muistutuksen jätti Joensuun Auto-Extra Oy. Poh jois-kar jalan maakuntaliitto, Fortum Distribution Oy, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-kes kus jättivät lausuntonsa. Lausunnot ja muistutukset sekä kaavoituksen vastineet niihin ovat kaa va se lostuk sen liitteenä 13. Asemakaavaehdotukseen on tehty saadun palautteen johdosta seuraavia muutok sia: - Kaksi ET-aluetta lisättiin virkistysalueille puistomuuntamoita varten. ET -aluei den vuoksi tonttijaolla muodostetaan edellä mainitun tonttijaon lisäksi korttelin 808 tontti 17 ja korttelin 831 tontti Korttelin 806 tontin 13 koko muutettiin voimassa olevan tonttijaon mukaiseksi ja tontin itäkulmaan lisättiin näkemäalue sekä johtorasite. - Korttelin 821 EN-korttelialueelle lisättiin tehokkuus- ja kerrosluku. - Lisättiin korttelin 821 EN-korttelialuetta koskeva yleinen määräys. - Kuurnankadun liittymäkieltoja jatkettiin korttelin 824 tontin 14 ja korttelin 823 tontin 15 kohdalla. - Korttelin 823 tontin 15 Pankakoskentien puoleista istutettavaa alueen osaa laajennettiin. Osallisia joihin muutokset vaikuttavat kuultiin erikseen. Muutokset eivät ole olen nai sia. Kaavaehdotusta ei tarvitse siten asettaa uudelleen nähtäville (maankäyt tö- ja rakennusasetus, 895/1999, 32 ). Tehdyt muutokset on selitetty kaavaselostuksen lopussa. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä vastineet asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muis tutuk siin, hyväksyä asemakaavan muutosehdotukseen sekä kaavaselostukseen tehdyt muu tok set, todeta, että tehdyt muutokset eivät edellytä kaavaehdotuksen uudelleen näh tävil le asettamista ja

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH esittää kaupunginhallitukselle, että se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kä py kankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kä py kankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. KV 47 Ehdotus: hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Käpykankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Käpykankaan asemakaavamuutoksen kaavaselostus Liite 4 Käpykankaan asemakaavamuutoksen asemakaavakartta

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan hyväksyminen 44/ /2013 KRAKLK Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos koskee UPM Kymmene Oyj:n omis ta mia maa-alueita Kannusjärven, Rauanjärven, Murtojärven, Kokkoselän, Saar van sekä pienten lampien; Polvilampi, Syväri, Pöllälampi, Takavasa, Mer talam pi, Likolampi, Pieni ja Iso Elinlampi sekä Pieni ja Iso Haukilampi, alueella. Ran ta-ase ma kaa van muutos koskee myös Joensuun kaupungin omistamaa Rauan jär ven ranta-asemakaavan korttelia 8. Ranta-asemakaavalla muodostuu Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ran ta-ase ma kaa van korttelit 1-11 ja maa- ja metsätalousalueita. Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Kyseessä on yksityisten maanomistajien UPM-Kymmene Oyj:n ja Joensuun kaupungin laatima ranta-asemakaava. Joensuun kaupunki on mukana ainoastaan myytäväksi päätetyn ns. Rauanjärven luontokeskuksen rakennuspaikan osalta. Ran ta-ase ma kaa va-alu eel le on osoitettu 29 lomarakennusten rakennuspaikkaa, joista 28 on uusia. Loma-asuntojen korttelialueella olevalle rakennuspaikalle (RA-2 ja RA-3) saa rakentaa enintään 8 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enin tään 250 k-m 2. Rakennuksen etäisyyden on oltava keskivedenkorkeuden mu kai ses ta rantaviivasta vähintään 40 metriä, lukuun ottamatta RA-3 aluetta, jolla sal li taan uudisrakentaminen nykyisen lomarakennuksen mukaiselle etäisyydelle ran ta vii vas ta. Enintään 30 k-m² suuruisen saunarakennuksen saa sijoittaa vä hin tään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Ran ta sau nan terassin pinta-ala saa olla enintään 50 % saunarakennuksen ker ros alas ta. Ajalla nähtävillä olleesta ranta-asemakaavan luonnoksesta an net tiin viisi viranomaislausuntoa ja kolme mielipidettä. Museovirasto edellytti alu eel le laadittavan kiinteiden muinaisjäännösten inventoinnin, joka on laadittu ke säl lä Luonnoksesta saadut mielipiteet ja lausunnot vastineineen ovat kaa va se los tuk sen liitteenä. Kaavaluonnos on valmisteltu kaavaehdotukseksi pitämällä kaavan perusratkaisu en nal laan, mutta päivittämällä kaavaa ja asiakirjoja pääasiassa teknisluontoisin kor jauk sin. Lomarakennuksen etäisyyttä rannasta koskeva määräys muutettiin Joen suun seudun yleiskaava 2020:n ja Joensuun kaupungin ra ken nus jär jes tyk sen mukaiseksi. Lisäksi kaksi lomarakennuspaikkaa Valkealahdessa on siirretty uu teen sijaintiin ja Kokkoselän rannalle on osoitettu venevalkama. Kaupungin omis ta man kiinteistön osalta kaavamääräykseen lisättiin, että kiinteistöä voi daan käyttää myös leirikeskuksena.

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavoituksen mielestä ranta-asemakaavassa osoitettu rakentaminen soveltuu alu eel le ja on Joensuun yleiskaava 2020:n ja yleisten ranta-asemakaavan laa timis ta koskevien määräysten ja periaatteiden mukaista. Valmistelija: maankäyttöinsinööri Kalle Sivén / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun ranta-asemakaavan maankäyttö- ja rakennusase tuksen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta (alueidenkäyttö ja luon nonva rat -vastuualue) ja Museovirastolta sekä, mikäli sitä vastaan ei tehdä muistutuksia, esittää kaupunginhallitukselle, et tä se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Rau an järven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan. Jatkokäsittely: Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos olivat maankäyttö- ja ra kennus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Lausuntonsa kaavasta jättivät Poh jois-kar ja lan ELY-keskus, Museovirasto ja Joensuun kaupungin ympäristönsuojelu. Nähtävilläoloaikana kaavasta ei jätetty muistutuksia. Lausunnot sekä kaavoituksen vastineet niihin ovat kaa va se los tuk sen liitteenä 6. Asemakaavaehdotukseen on tehty saadun palautteen johdosta seuraavia muutok sia: - Petranlahdella sijaitseva luo- kohde muutettiin SL-alueeksi. - Murtojärven korttelin 2 rakennuspaikkalle 1 ja Rauanjärven korttelin 3 rakennuspaikalle 1 osoitettiin alueet, jotka tulee säilyttää luonnontilaisena ja joille ei saa sijoittaa rakennuksia. - Selostuksen Natura-tarvearviota täydennettiin. - Selostuksessa korjattiin aiemman kaavan hyväksymispäivä ja poistettiin jätevesien käsittelyä koskevia päällekkäisyyksiä. - Kiinteä muinaismuisto merkittiin Museoviraston edellyttämällä merkinnällä kaavaan

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Muutokset eivät ole olen nai sia. Kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville (maan käyt tö- ja rakennusasetus, 895/1999, 32 ). Tehdyt muutokset on selitetty kaavaselostuksen asemakaavan suunnittelun vaiheita kuvaavassa osiossa. Valmistelija: maankäyttöinsinööri Kalle Sivén / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä vastineet ranta-asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja, hyväksyä ranta-asemakaavaehdotukseen sekä kaavaselostukseen tehdyt muutok set, todeta, että tehdyt muutokset eivät edellytä kaavaehdotuksen uudelleen näh tävil le asettamista ja esittää kaupunginhallitukselle, et tä se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Rau an järven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan. Kaupunginjohtaja päätösehdotus: hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Rau an järven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan. KV 48 Ehdotus: hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Rau an järven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan.

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen. Kyseessä on kaavoitustyöohjelman työ nro 1661

Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen. Kyseessä on kaavoitustyöohjelman työ nro 1661 Kaupunkirakennelautakunta 310 16.12.2014 Kaupunkirakennelautakunta 75 24.03.2015 Kaupunginhallitus 131 30.03.2015 Kaupunginhallitus 174 20.04.2015 Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä.

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä. Keskusvaalilautakunta 10 20.10.2015 Kunnanhallitus 285 23.11.2015 Keskusvaalilautakunta 1 20.01.2016 Kunnanhallitus 42 15.02.2016 Kunnan äänestysaluejaon muuttaminen 101/00.00.00/2016 KESKV 10 Vaalilain

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 Tekninen lautakunta 5 17.01.2017 Kaupunginhallitus 34 30.01.2017 Kaupunginvaltuusto 5 20.02.2017 5 Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 TEKLTK 17.01.2017 5 TEKLTK 10.05.2016 74 Uuden urheilutalon

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kauppatorin alueen asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 11.3.2008 80: Tekninen lautakunta 6.11.

Kauppatorin alueen asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 11.3.2008 80: Tekninen lautakunta 6.11. KV 31.3.2008 43 Kauppatorin alueen asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 11.3.2008 80: Esillä kaupunginhallituksessa 12.11.2007 623, jolloin kaupunginhallitus palautti

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014 Kunnanhallitus 209 10.08.2015 Ympäristölautakunta 127 16.12.2015 Tekninen lautakunta 16 10.02.2016 Kunnanhallitus 116 18.04.2016 Tekninen lautakunta 47 17.08.2016 Ympäristölautakunta 74 31.08.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 12 Ympäristökatselmus Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5

Sisällysluettelo. 12 Ympäristökatselmus Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Rakennuslautakunta 11.05.2016 Sisällysluettelo Sivu 12 Ympäristökatselmus 2016 3 13 Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5 14 Rakennustarkastajan päätökset

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kaupunginhallitus 14 19.01.2015 Kaupunginhallitus 38 16.02.2015 Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 265/00.00.00/2014 Kaupunginhallitus 19.01.2015 14 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Pyhäselkä-Telmonselkä osayleiskaavamuutos tilalla Väärälahti RN:o 13:67 ( )

Pyhäselkä-Telmonselkä osayleiskaavamuutos tilalla Väärälahti RN:o 13:67 ( ) Tekninen lautakunta 81 18.08.2015 Kunnanhallitus 118 24.08.2015 Tekninen lautakunta 126 08.12.2015 Kunnanhallitus 200 14.12.2015 Tekninen lautakunta 31 15.03.2016 Kunnanhallitus 54 04.04.2016 Pyhäselkä-Telmonselkä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen Markku Liuska

Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen Markku Liuska Kaupunginhallitus 10 18.01.2016 Kaupunginvaltuusto 5 08.02.2016 Kaupunginhallitus 225 04.07.2016 Kaupunginvaltuusto 59 14.07.2016 Kaupunginvaltuusto 90 14.11.2016 Asiavirheen korjaaminen / päätös kvalt

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Välikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatiminen 76/ /2014

Välikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatiminen 76/ /2014 Tekninen lautakunta 90 28.08.2014 Tekninen lautakunta 22 18.02.2015 Tekninen lautakunta 108 17.09.2015 Tekninen lautakunta 26 17.03.2016 Tekninen lautakunta 44 19.05.2016 Kaupunginhallitus 129 07.06.2016

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot