JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00-20:02 Paikka Kaupungintalon teatterisali, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 44 Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittely ja elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymät 7 45 Marko Haakanan eronpyyntö eräistä luottamustoimista Henkilöstöraportti vuodelta Käpykankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan hyväksyminen Eteläisen rantapuiston asemakaavan ja tonttijaon hyväksyminen Rantakylän ostoskeskuksen asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Osavuosikatsaus Äänestysaluejaon muuttaminen Omavelkaisen takauksen myöntäminen Uimaharju Haka Oy lainan vakuudeksi 54 Vastaus Joensuun Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustokysymykseen pakolaisten vastaanottamisesta 55 Vastaus valtuutettu Sampsa Jääskeläisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen yleisen liikuntapäivän järjestämisestä Mehtimäellä 56 Vastaus Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen Joensuun kaupungin mailla sijaitsevien, luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden selvittämiseksi 57 Vastaus valtuutettu Veijo Oinosen ym. valtuustoaloitteeseen yritysvaikutusten arvioinnista 58 Valtuutettu Arto Pippurin ynnä muiden valtuustoaloite käteismaksumahdollisuudesta kaupungin tomipisteissä

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Läsnä Ahtiainen Pertti Asikainen Katja Arponen Teemu Autti Hannele Bogdanoff Eero Eskelinen Seppo Haakana Marko Harinen Päivi Heikura Aino Heinonen Eila Hirvonen Eero Hjälm Heli Holopainen Hannu Huovinen Tuija vara Hyökki Sirpa Hämäläinen Juha Ihme Jaana Ikonen Päivi Jormanainen Laura Järvinen Anni Jääskeläinen Sampsa Kauppinen Markku Kello Keskisalo Pentti Ketonen Matti Kokko Osmo Kolehmainen Pekka Kosonen Pentti Kukkonen Pekka Martikainen Maija Meriläinen Juhani Mikkola Ulla Mikkonen Krista Minguet Alain Minkkinen Jaana vara Mustonen Juha Ojalammi Mari Mäkisalo-Ropponen Merja Oinonen Veijo Parikka Tuula Paukku Saara Pippuri Arto Puhakka Antero Puhakka Paula Rossi Hannes Rutanen Martti vara Räty Heino Räty Marjatta Sallinen Sari Savolainen Kari Surakka Martti Tahvanainen Petteri Tahvanainen Roope Tahvanainen Ville

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Törmälä Anssi Kello Vatanen Paavo Väistö Matti Väkeväinen Kari vara Väänänen Eira Wihonen Jussi Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Kärkkäinen Mikko pöytäkirjanpitäjä, kaupunginlakimies Heinonen Timo vapaa-aikajohtaja Impivaara Pauli ICT-suunnittelija, tekninen avustaja Moilanen Ville viestintäpäällikkö Näätänen Anu tekninen johtaja Portman Hannele teknisen keskuksen johtaja Rieppo Eija sosiaali- ja terveysjohtaja Temisevä Mauri henkilöstöjohtaja Virolainen Pertti kansliasihteeri Väänänen Mauno varhaiskasvatus- ja sivistysjohtaja Poissa Ahvalo Mauri Karttunen Jorma Leino Leo Puustinen Timo Allekirjoitukset Merja Mäkisalo-Ropponen puheenjohtaja Mikko Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Heli Hjälm pöytäkirjan tarkastaja Maija Martikainen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä kello 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Mikko Kärkkäinen

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KV 42 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen määräämällä tavalla olivat seuraavat valtuu te tut ja varavaltuutetut ilmoittaneet, etteivät esteen vuoksi voi osallistua tähän kokoukseen: Valtuutettu Timo Puustinen Valtuutettu Jorma Karttunen Valtuutettu Mauri Ahvalo Valtuutettu Leo Leino Varavaltuutettu Heli Viiri työeste työeste henkilökohtainen este henkilökohtainen este työeste Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 11 :n nojalla puheenjohtaja oli kutsunut tä hän kokoukseen seuraavat varavaltuutetut: Valtuutettu Timo Puustisen tilalle Joensuun Keskustan valtuustoryhmän 1. va raval tuu te tun Kari Väkeväisen. Valtuutettu Jorma Karttusen tilalle Joensuun Kokoomuksen valtuustoryhmän 1. va ra val tuu te tun Tuija Huovisen. Valtuutettu Mauri Ahvalon tilalle Joensuun Keskustan valtuustoryhmän 3. va raval tuu te tun Jaana Minkkisen. Valtuutettu Leo Leinon tilalle Joensuun Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän 1. varavaltuutetun Martti Rutasen. Valtuuston teknistä laitteistoa käyttäen tapahtuneen läsnäolijoiden toteamisen tul tua toimitetuksi puheenjohtaja totesi, että paikalla oli 58 valtuutettua. Edelleen puheenjohtaja totesi, että paikalla oli kaupunginjohtaja Kari Kar ja lainen, ja että kokouksessa olivat läsnä seuraavat viranhaltijat: Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rieppo Teknisen keskuksen johtaja Hannele Portman Henkilöstöjohtaja Mauri Temisevä Tekninen johtaja Anu Näätänen Vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen Kansliasihteeri Pertti Virolainen Viestintäpäällikkö Ville Moilanen Pöytäkirjanpitäjänä oli kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen ja teknisenä avusta ja na ICT-suunnittelija Pauli Impivaara. Tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen olivaltuutetuille jaettu kokouskutsu ja esi tys lis ta liitteineen Valtuutetuille, jotka ovat pyytäneet esityslistan säh köi se nä luottamushenkilöiden verkkopalveluun, oli postitettu kokouskutsu Kokouskutsu oli julkaistu julkisten kuulutusten il moi tustau lul la ja sanomalehdissä Karjalainen ja Viikko Pohjois-Karjala.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Koska kutsu valtuuston kokoukseen oli toimitettu kuntalaissa säädetyllä ja valtuuston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla sekä paikalla oli enemmän kuin kaksi kolmasosaa valtuutetuista, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KV 43 Pöytäkirja tarkastetaan hallintoyksikössä klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heli Hjälm ja Maija Martikainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Hjälm ja Maija Martikainen.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittely ja elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymät 3063/ /2014 KH Kaupunginvaltuuston kokouksissa on tavoitteena esitellä keskeisiä kau pun kikon ser nin yrityksiä, niiden toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä. Asian käsittelyn yh tey des sä ei ole tarkoitus tehdä mitään päätöksiä, kyseessä on infopykälä, jonka pohjalta valtuusto voi käydä lyhyen keskustelun ja esittää yhtiön toi mi tus johta jal le kysymyksiä. Kaupunginvaltuuston huhtikuun kokouksessa esittelyssä on Joensuun seudun ke hit tä mis yh tiö Josek Oy. Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli ,48 euroa ( ,31 euroa v. 2012). Tuloslaskelma osoittaa voittoa 4 735,67 euroa (3 485,68 eu roa v. 2012). Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Yhtiölle on sen toi min nan aikana kertynyt voittoa yhteensä ,19 euroa, joten sen ta loudel li nen tilanne on vakaa. Yhtiön palveluksessa oli 26 henkilöä, joista 15 henkilöä oli vakinaisia ja 11 määräaikaisia. Josek Oy:n osakkaita ovat Joensuun (omistusosuus 57,7 %) ja Outokummun (6,7 %) kaupungit sekä Ilomantsin (5,7 %), Juuan (5,2 %), Kontiolahden (10,3 %), Liperin (9,9 %) ja Polvijärven kunnat (4,5 %). Osakassopimuksen mukaan yhtiön toiminta-ajatuksena on yhteistyötä kehittämällä vahvistaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta, kehittää seudun kilpailukykyä ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kansainvälistyvässä ympäristössä. Vuosi 2013 oli yhtiön 12. kokonainen operatiivinen toimintavuosi. Yhtiön pää toimin not ovat vastuu seudun elinkeinotoimesta, yritysneuvonta, seudun mark kinoin ti sekä toimialakehitys ja rahoitus. Yhtiön omistajakuntien lukumäärä on seit se män, joiden yhteinen asukasmäärä oli vuoden 2013 lopussa Alueel la on n yritysten toimipaikkaa. Josek Oy:n yritysneuvonnan asiakasmäärä oli 1611 (1428 v. 2012) sisältäen Uusyrityskeskukselta ostetun palvelun asiakkaat. Tästä omis ta jan vaih dos neuvon nas sa oli 250 asiakasta (196 v. 2012). Toimintavuonna jatkettiin JOSEK Oy:n edel lis vuo si na käynnistyneitä kehittämishankkeita. Lisäksi käynnitettiin muu tama uusi hanke, kuten esimerkiksi investointien houkutteluun, erään suuren yrityk sen alihankintaverkoston tuotantoprosessien kehittämiseen sekä Joensuun len to ken tän toimintaedellytysten selvittämiseen liittyen. Pääpaino mark ki noinnis sa oli vuoden 2013 aikana invstointimarkkinoinnoinnissa sekä yh teis työkump pa nei den kanssa tehdyssä rekrytointimarkkinoinissa. Toimintavuoden aikana Josek Oy rahoitti yhteensä 60 kehittämishanketta. Yhtiö in ves toi hankkeisiin kuntarahaa toimintavuoden aikana yhteensä noin 1,2 milj. eu roa. Kehittämishankkeiden kokonaisrahoitus elinkeino-ohjelman to teu-

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tus vuo si na kohosi toimintavuoden lopulla yhteensä yli 40 miljoonaan eu roon, josta JOSEKin kuntarahoituksen osuus oli noin 11 %. Kehittämishankkeet painottuivat elinkeino-ohjelman mukaisille pai no pis te aloille eli tuotannollisten toimialojen kehittämiseen, metsäteknologiaan ja bio energi aan, hyvinvointisektorille, matkailuun ja luoviin aloihin, Venäjän kauppaan, yritys ten kansainvälistymiseen (kohteena erityisesti Kiina), investointien hou kut teluun, kauppaan ja palveluliiketoimintaan, T&K&I -painopisteeseen sekä erilaisiin toi min ta ym pä ris tö hank kei siin. Toimintavuoden aikana jatkettiin vuonna 2012 ke vääl lä päättyneen TEM:n koordinoiman koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KO KO) pohjalta käynnistettyä Joensuun seudun kilpailukylyohjeman to teu tusta. Ohjelman kautta rahoitettiin em. 60 kehittämishankkeesta 7 ns. ker ta korvaus han ket ta. Vuoden aikana JOSEK Oy hallinnoi itse hyvinvointialan HYMY hanketta, Lisää pot kua Venäjän kauppaan hanketta, Cities by the water new opportunities for busi ness development -hanketta (ENPI), Kaivannaisalan strategian to teu tuk sen aktivointi hanketta,ampumahiihdon MM-kilpailujen 2015 ki sa järjes te ly jen valmisteluhanketta, KOKO:n jatkoksi valmisteltua Joensuun seudun kil pai lu ky ky oh jel ma han ket ta, KAUPAKS hanketta sekä Ilomantsin CHP-laitok sen ja pellettitehtaan uusi aikakausi henketta, Itä-Suomen elokuvakomissio EFFC osaksi seudullista kehittämisyhtiötä -hanketta, Place for Growth - Joensuu Re gi on -hanketta, Joensuu Region korttipromo Petroskoissa -hanketta, Achieving Excellence in Lean Production Processes (AExPrio) -hanketta sekä Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämisuunnitelma -hanketta. Lisäksi JOSEK oli mukana osatoteuttajana seuraavissa muiden organisaatioiden hallinnoimissa hankkeissa: Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen uu siu tu misoh jel ma (Joensuun Tiedepuisto Oy), Pohjois-Karjalan ja Joensuun vetovoimaohjelma / Investointien houkutteluosio (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto), kansainvälinen MASON (Kreikka) ja piha- ja ym pä ris tö ra ken ta mi nen liiketoiminnaksi (Kainuun Etu Oy), FinChi GEP Green Economy Platform (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) ja Karelia Geopark (Itä-Suo men yliopisto). Merkittävimmät muissa organisaatioissa meneillään olevat tai vuoden lopussa päättyneet hankkeet olivat Joensuun Tiedepuisto Oy:n hallinnoima hautomotoiminta, Osaamiskeskusohjelma, pelialan yrityshautomo ja in ves toinnit, Aasia Gateway sekä fotoniikka-alan kehittäminen, Itä-Suomen yliopiston hal lin noi ma mm. itäsuomalaisten pk-yritysten markkinointiosaamisen ke hit tämi nen, biojalostusliiketoiminnan kehittäminen, palveluliiketoiminnan ke hit tämi nen, julkisten hankintojen strateginen osaaminen sekä fotoniikan sovellutusten ja kaupallistamisen professuuri. Karelia Ammattikorkeakoulu valmisteli ja käyn nis ti useita ns. kertakorvausprojekteja. Pohjois-Karjalan Yrittäjillä jatkui hal lit tui hin yrittäjäpolvenvaihdoksiin keskittyvä hanke ja Karelia Expertillä käynnistyi am pu ma hiih don 2014 MC ja 2015 MM -kisojen markkinointiin keskittyvä hanke se kä GTK:lla kaivosaluieden malminetsintäkonsepteihin ja teknologiaan kes kit ty vä hanke. Osakassopimuksessa todetaan yhtiön hallituksesta seuraavaa: Yhtiön toimintaa johtaa hallitus, jossa on viidestä seitsemään (5-7) tä,

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto joilla kullakin on henkilökohtainen vara. Hallituksessa tulee olla edustettuna yritys- ja elinkeinoelämän sekä Joensuun seudun ke hit tä misalo jen ja kunnallishallinnon asiantuntemus. Hallitus valitsee toimikaudekseen kes kuu des taan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajaksi valitaan Joen suun kaupungin ehdottama henkilö. Toimitusjohtaja Pekka Nuutinen esittelee kokouksessa yhtiötä ja sen toimintaa se kä elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymiä. Valmistelija: hallintoyksikkö Kaupunginjohtajan päätösehdotus: merkitä Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittelyn ja ti lan ne katsauk sen tiedokseen. KV 44 Ehdotus: merkitä Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittelyn ja tilannekatsauksen tiedokseen. Keskustelu: keskustelun aluksi toimitusjohtaja Pekka Nuutinen esitteli Josek Oy:tä ja sen toimintaa. Tämän jälkeen 8 valtuutettua käytti puheenvuoron ja Pekka Nuutinen vastasi esitettyihin kysymyksiin. Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä. Merkittiin, että valtuutettu Anssi Törmälä saapui paikalleen valtuustosalissa tämän pykälän käsittelyn aikana kello Paikalla oli tämän jälkeen 59 valtuutettua eli valtuusto täysilukuisena. Liitteet Liite 1 Josek Oy:n toimintakertomus v. 2013

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Marko Haakanan eronpyyntö eräistä luottamustoimista 3263/ /2014 KH Marko Haakana on lähettänyt kaupungille seuraavan sähköpostiviestin: " Eronpyyntö eräistä luottamustoimista Olen siirtynyt SDP:stä Vasemmistoliittoon Pyydän kunnioittavasti Joensuun kaupunginvaltuustolta eroa niistä luot ta mustoi mis ta, joihin SDP:n Joensuun kunnallisjärjestö on minua ehdottanut ja joihin kau pun gin val tuus to on minut järjestäytymiskokouksessaan ni mit tänyt. Näitä luottamustoimia ovat: - sosiaali- ja terveyslautakunta, varapuheenjohtaja - tuottajan neuvottelukunta, - Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuusto, jä sen Jatkan työskentelyäni kaupunginvaltuustossa Vasemmistoliiton valtuutettuna." Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myön tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kun uusia iä valitaan, pitää otta huomioon, että hallintosäännön 25 :n 1 mo men tin mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu ja 24 :n 2 momentin mukaan tuottajan neu vot te lukun taan on valittava muun muassa sosiaali- ja terveyslautakunnan va ra pu heenjoh ta ja. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: myöntää Marko Haakanalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan, tuottajan neuvot te lu kun nan sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun tayh ty män valtuuston yyksistä, valita en sosiaali- ja terveyslautakuntaan Haakanan tilalle, valita sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan, valita en tuottajan neuvottelukuntaan Haakanan tilalle sekä valita en Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän val tuus toon Haakanan tilalle.

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KV 45 Ehdotus: myöntää Marko Haakanalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan, tuottajan neuvot te lu kun nan sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun tayh ty män valtuuston yyksistä, valita en sosiaali- ja terveyslautakuntaan Haakanan tilalle, valita sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan, valita en tuottajan neuvottelukuntaan Haakanan tilalle sekä valita en Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän val tuus toon Haakanan tilalle. Keskustelu: Asiassa käytiin keskustelu, jossa 1 valtuutettu käytti puheenvuoron. Keskustelussa valtuutettu Juha Hämäläinen sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta esitti Marko Haakanan tilalle eksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan Kari Tahvanaista. Tahvanaiselta va pau tu val le lautakunnan varaen paikalle Hämäläinen esitti Ossi Asikaista. So si aa li- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajaksi ja tuottajan neuvottelukunnan jä senek si Hämäläinen esitti Eira Väänästä. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja so si aa lipal ve lu jen kuntayhtymän valtuuston eksi Hämäläinen esitti Eero Hir vos ta. Muita esityksiä ei tehty. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Mar ko Haakanalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan, tuottajan neu vot te lu kun nan sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän val tuus ton yyksistä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on yksimielisesti päättänyt valita jä se nek si sosiaali- ja terveyslautakuntaan Kari Tahvanaisen ja Tahvanaiselta vapau tu val le varaen paikalle Ossi Asikaisen. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti valita sosiaali- ja terveyslautakunnan va rapu heen joh ta jak si ja tuottajan neuvottelukunnan eksi Eira Väänäsen. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti valita eksi Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuustoon Eero Hirvosen.

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Henkilöstöraportti vuodelta / /2014 HETYJ Henkilöstöraportilla seurataan vuosittain henkilöstön määrän ja tilan kehitystä. Raportin sisältöä on uudistettu siten, että sen tiedot mukailevat KT:n antamaa henkilöstöraporttisuositusta. Lisäksi osaksi raporttia on otettu henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta. Henkilöstöraportista voidaan tehdä seuraavia poimintoja: - Joensuun kaupungin organisaatioon tehtiin muutoksia vuoden 2013 alussa, joten eri keskusten henkilöstömäärät eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna. Konkreettiset henkilöstön kokonaismäärään vaikuttavat muutokset olivat Kontiolahden sote-henkilöstön siirtyminen kaupungin työntekijöiksi ja puolestaan ammattikorkeakoulun henkilöstön siirtyminen osakeyhtiöksi. Henkilöstömäärä laski vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna 255 henkilöä, mikä tarkoittaa 171 henkilötyövuoden vähentymistä. - 50,2 prosentilla henkilöstöstä ei ollut yhtään sairauslomapäivää - kaupungin työntekijät ovat nykyisin keski-iältään 45,9 -vuotiaita eli nuorentumista on tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna (v ,4 v.) - kaupungin työntekijät siirtyivät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,8 -vuotiaina. Kun huomioidaan millä tahansa syyllä eläkkeelle siirtyminen keski-ikä oli 60,3 vuotta. - kaupungille rektytoitiin vuonna uutta vakituista työntekijää. Henkilöstöraportti esitellään kokouksessa. Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää 1. hyväksyä osaltaan henkilöstöraportin vuodelta 2013 ja 2. esittää kaupunginhallitukselle, että se saattaa henkilöstöraportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. : KH Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta Samalla kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2013 tiedokseen.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Henkilöstöjohtaja Mauri Temisevä esitteli henkilöstöraporttia kokouksessa ennen päätöksentekoa. KV 46 Ehdotus: merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2013 tiedokseen. Keskustelu: Asiassa käytiin keskustelu, jossa 6 valtuutettua ja henkilöstöjohtaja Mauri Te mi se vä käyttivät puheenvuoron. Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä. Liitteet Liite 2 Henkilöstöraportti vuodelta 2013

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Käpykankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 305/ /2013 KRAKLK Asemakaavamuutos koskee Joensuun kaupungin Käpykankaan (8) kau pun ginosan kortteleita , , , sekä erityis-, katu-, lii kenne- ja virkistysalueita ja Pilkon (20) kaupunginosan kortteleita 2001 ja 2002 se kä ka tu- ja virkistysalueita. Asemakaavamuutoksella muodostuu Joensuun kaupungin Käpykankaan (8) kau pun gin osan korttelit , , , sekä erityis-, katu-, liikenne- ja virkistysalueet ja Pilkon (20) kaupunginosan korttelit 2001 ja 2002 sekä katu- ja virkistysalueet. Tonttijaolla muodostuvat Joensuun kaupungin 8 kaupunginosan: korttelin 804 tontti 24 korttelin 806 tontit 14, 15 ja 16 korttelin 808 tontit 13, 14, 15 ja 16 korttelin 809 tontti 18 korttelin 810 tontti 11 korttelin 816 tontti 10 korttelin 820 tontti 7 korttelin 821 tontit 6 ja 7 korttelin 823 tontit 16 ja 17 korttelin 824 tontit 18, 19 ja 20 korttelin 825 tontti 9 ja 10 korttelin 832 tontit 5 ja 6 Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Asemakaavamuutos on lähtenyt liikkeelle kaupungin aloitteesta keväällä Kä py kan kaal la on voimassa useita vanhoja 1970-, ja 1990 luvulla laadittuja ase ma kaa vo ja, jotka on päivitettävä ajantasaisiksi. Merkittävin päivitys asemakaavoihin tehdään maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) vuonna 2011 tehdyn muutoksen vuoksi. Lakia muutettiin niin, että ny kyään myös paljon tilaa vaativat erikoistavaran kaupat lasketaan vä hit täis kau pan suuryksiköiksi (yli 2000 k-m 2 kokoiset liiketilat). Lainmuutoksen johdosta Kä pykan kaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppojen tontit on mer kit tä vä vähittäiskaupan suuryksiköiden korttelialueiksi. Käpykankaan paljon tilaa vaa ti via erikoistavaran kauppoja ei saisi laajentaa merkittävästi, jos kort te li aluei den käyttötarkoituksia ei muutettaisi. Lisäksi Kuurnankadun ja Pankakoskentien kul maan osoitetaan uusi vähittäiskaupan suuryksikön korttelialue.kaikkia nyt osoitettavia vähittäiskaupan suuryksiköiden korttelialuieta koskee määräys, jonka mukaan näille

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto korttelialueille ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. Kuurnankadun varsi soveltuu sijaintinsa vuoksi hyvin kaupan ja palveluiden alueek si. Kuurnankatu on lähellä kaupungin keskustaa ja Kuopiontien eri ta so liit tymiä. Sen vuoksi asemakaavamuutoksessa muutetaan Kuurnankadun varren kaup paan ja palveluihin soveltuvien tonttien käyttötarkoitusta niin, että varastoja tuotantotilojen rakentamista rajoitetaan. Asemakaavalla tuetaan alueen jo alka nut ta kehittymistä kaupan ja palveluiden alueeksi. Muilla alueilla käyt tö tarkoi tus pidetään väljänä, jolloin tonteille voidaan rakentaa tuotanto-, varasto- ja lii ke ti lo ja sekaisin. Kuurnankadun imagoon pyritään vaikuttamaan rakennusten julkisivun laatua kos ke val la yleisellä määräyksellä. Tasokkaat julkisivut rakennuksissa parantavat alu een imagoa, joka on palveluiden ja kaupan eduksi. Määräys koskee myös tuotan to- ja varastorakennuksia. Tällöin tuotanto- ja varastorakennusten se koit tumi nen liiketilojen joukkoon vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan vähemmän hai talli ses ti. Alueen yritysten nykyinen tuotantotoiminta ja varastointi eivät kuitenkaan estyi si kaavamuutoksen vuoksi, koska asemakaavalla ohjataan uutta ra ken ta mista. Asemakaavatyön aikana kaupunkirakenneyksikössä laadittiin kattava Kä py kankaan länsiosan liikenneselvitys. Liikenneselvityksessä tutkittiin liikennemäärien kas va mis ta sekä liikenteen ongelmakohtia ja pohdittiin ratkaisuja lii ken ne jär jeste ly jen parantamiseksi. Liikenneselvitys on kaavaselostuksen liitteenä. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Käpykankaan asemakaavamuutoksen maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville, pyytää lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luon non va rat -vas tuu alu eel ta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuu alu eel ta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta ja Fortum Espoo Distribution Oy:ltä sekä mikäli asemakaavan muutosta vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli lausun nois sa ei ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, että se eh dottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kä py kankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon.

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KRAKLK Jatkokäsittely: Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus olivat maankäyttö- ja ra kennus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana muistutuksen jätti Joensuun Auto-Extra Oy. Poh jois-kar jalan maakuntaliitto, Fortum Distribution Oy, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-kes kus jättivät lausuntonsa. Lausunnot ja muistutukset sekä kaavoituksen vastineet niihin ovat kaa va se lostuk sen liitteenä 13. Asemakaavaehdotukseen on tehty saadun palautteen johdosta seuraavia muutok sia: - Kaksi ET-aluetta lisättiin virkistysalueille puistomuuntamoita varten. ET -aluei den vuoksi tonttijaolla muodostetaan edellä mainitun tonttijaon lisäksi korttelin 808 tontti 17 ja korttelin 831 tontti Korttelin 806 tontin 13 koko muutettiin voimassa olevan tonttijaon mukaiseksi ja tontin itäkulmaan lisättiin näkemäalue sekä johtorasite. - Korttelin 821 EN-korttelialueelle lisättiin tehokkuus- ja kerrosluku. - Lisättiin korttelin 821 EN-korttelialuetta koskeva yleinen määräys. - Kuurnankadun liittymäkieltoja jatkettiin korttelin 824 tontin 14 ja korttelin 823 tontin 15 kohdalla. - Korttelin 823 tontin 15 Pankakoskentien puoleista istutettavaa alueen osaa laajennettiin. Osallisia joihin muutokset vaikuttavat kuultiin erikseen. Muutokset eivät ole olen nai sia. Kaavaehdotusta ei tarvitse siten asettaa uudelleen nähtäville (maankäyt tö- ja rakennusasetus, 895/1999, 32 ). Tehdyt muutokset on selitetty kaavaselostuksen lopussa. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä vastineet asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muis tutuk siin, hyväksyä asemakaavan muutosehdotukseen sekä kaavaselostukseen tehdyt muu tok set, todeta, että tehdyt muutokset eivät edellytä kaavaehdotuksen uudelleen näh tävil le asettamista ja

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH esittää kaupunginhallitukselle, että se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kä py kankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Kä py kankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. KV 47 Ehdotus: hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Käpykankaan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Käpykankaan asemakaavamuutoksen kaavaselostus Liite 4 Käpykankaan asemakaavamuutoksen asemakaavakartta

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan hyväksyminen 44/ /2013 KRAKLK Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos koskee UPM Kymmene Oyj:n omis ta mia maa-alueita Kannusjärven, Rauanjärven, Murtojärven, Kokkoselän, Saar van sekä pienten lampien; Polvilampi, Syväri, Pöllälampi, Takavasa, Mer talam pi, Likolampi, Pieni ja Iso Elinlampi sekä Pieni ja Iso Haukilampi, alueella. Ran ta-ase ma kaa van muutos koskee myös Joensuun kaupungin omistamaa Rauan jär ven ranta-asemakaavan korttelia 8. Ranta-asemakaavalla muodostuu Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ran ta-ase ma kaa van korttelit 1-11 ja maa- ja metsätalousalueita. Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Kyseessä on yksityisten maanomistajien UPM-Kymmene Oyj:n ja Joensuun kaupungin laatima ranta-asemakaava. Joensuun kaupunki on mukana ainoastaan myytäväksi päätetyn ns. Rauanjärven luontokeskuksen rakennuspaikan osalta. Ran ta-ase ma kaa va-alu eel le on osoitettu 29 lomarakennusten rakennuspaikkaa, joista 28 on uusia. Loma-asuntojen korttelialueella olevalle rakennuspaikalle (RA-2 ja RA-3) saa rakentaa enintään 8 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enin tään 250 k-m 2. Rakennuksen etäisyyden on oltava keskivedenkorkeuden mu kai ses ta rantaviivasta vähintään 40 metriä, lukuun ottamatta RA-3 aluetta, jolla sal li taan uudisrakentaminen nykyisen lomarakennuksen mukaiselle etäisyydelle ran ta vii vas ta. Enintään 30 k-m² suuruisen saunarakennuksen saa sijoittaa vä hin tään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Ran ta sau nan terassin pinta-ala saa olla enintään 50 % saunarakennuksen ker ros alas ta. Ajalla nähtävillä olleesta ranta-asemakaavan luonnoksesta an net tiin viisi viranomaislausuntoa ja kolme mielipidettä. Museovirasto edellytti alu eel le laadittavan kiinteiden muinaisjäännösten inventoinnin, joka on laadittu ke säl lä Luonnoksesta saadut mielipiteet ja lausunnot vastineineen ovat kaa va se los tuk sen liitteenä. Kaavaluonnos on valmisteltu kaavaehdotukseksi pitämällä kaavan perusratkaisu en nal laan, mutta päivittämällä kaavaa ja asiakirjoja pääasiassa teknisluontoisin kor jauk sin. Lomarakennuksen etäisyyttä rannasta koskeva määräys muutettiin Joen suun seudun yleiskaava 2020:n ja Joensuun kaupungin ra ken nus jär jes tyk sen mukaiseksi. Lisäksi kaksi lomarakennuspaikkaa Valkealahdessa on siirretty uu teen sijaintiin ja Kokkoselän rannalle on osoitettu venevalkama. Kaupungin omis ta man kiinteistön osalta kaavamääräykseen lisättiin, että kiinteistöä voi daan käyttää myös leirikeskuksena.

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavoituksen mielestä ranta-asemakaavassa osoitettu rakentaminen soveltuu alu eel le ja on Joensuun yleiskaava 2020:n ja yleisten ranta-asemakaavan laa timis ta koskevien määräysten ja periaatteiden mukaista. Valmistelija: maankäyttöinsinööri Kalle Sivén / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun ranta-asemakaavan maankäyttö- ja rakennusase tuksen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta (alueidenkäyttö ja luon nonva rat -vastuualue) ja Museovirastolta sekä, mikäli sitä vastaan ei tehdä muistutuksia, esittää kaupunginhallitukselle, et tä se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Rau an järven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan. Jatkokäsittely: Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos olivat maankäyttö- ja ra kennus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Lausuntonsa kaavasta jättivät Poh jois-kar ja lan ELY-keskus, Museovirasto ja Joensuun kaupungin ympäristönsuojelu. Nähtävilläoloaikana kaavasta ei jätetty muistutuksia. Lausunnot sekä kaavoituksen vastineet niihin ovat kaa va se los tuk sen liitteenä 6. Asemakaavaehdotukseen on tehty saadun palautteen johdosta seuraavia muutok sia: - Petranlahdella sijaitseva luo- kohde muutettiin SL-alueeksi. - Murtojärven korttelin 2 rakennuspaikkalle 1 ja Rauanjärven korttelin 3 rakennuspaikalle 1 osoitettiin alueet, jotka tulee säilyttää luonnontilaisena ja joille ei saa sijoittaa rakennuksia. - Selostuksen Natura-tarvearviota täydennettiin. - Selostuksessa korjattiin aiemman kaavan hyväksymispäivä ja poistettiin jätevesien käsittelyä koskevia päällekkäisyyksiä. - Kiinteä muinaismuisto merkittiin Museoviraston edellyttämällä merkinnällä kaavaan

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Muutokset eivät ole olen nai sia. Kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville (maan käyt tö- ja rakennusasetus, 895/1999, 32 ). Tehdyt muutokset on selitetty kaavaselostuksen asemakaavan suunnittelun vaiheita kuvaavassa osiossa. Valmistelija: maankäyttöinsinööri Kalle Sivén / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä vastineet ranta-asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja, hyväksyä ranta-asemakaavaehdotukseen sekä kaavaselostukseen tehdyt muutok set, todeta, että tehdyt muutokset eivät edellytä kaavaehdotuksen uudelleen näh tävil le asettamista ja esittää kaupunginhallitukselle, et tä se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Rau an järven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan. Kaupunginjohtaja päätösehdotus: hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Rau an järven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan. KV 48 Ehdotus: hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Rau an järven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaavan.

Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen. Kyseessä on kaavoitustyöohjelman työ nro 1661

Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen. Kyseessä on kaavoitustyöohjelman työ nro 1661 Kaupunkirakennelautakunta 310 16.12.2014 Kaupunkirakennelautakunta 75 24.03.2015 Kaupunginhallitus 131 30.03.2015 Kaupunginhallitus 174 20.04.2015 Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella

Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella Tekninen lautakunta 261 01.09.2015 Tekninen lautakunta 298 15.09.2015 Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella 475/51/512/2015 TL 261 BG-liikekiinteistöt Oy on lähettänyt

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (2) Kaupunginvaltuusto 23 10.03.2014. 23 Asianro 1156/00.00.00/2014. Kaupunginhallitus 17.2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (2) Kaupunginvaltuusto 23 10.03.2014. 23 Asianro 1156/00.00.00/2014. Kaupunginhallitus 17.2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (2) Kaupunginvaltuusto 23 10.03.2014 23 Asianro 1156/00.00.00/2014 Muutoksia äänestysaluejakoon 15.10.2014 lukien Kaupunginhallitus 17.2.2014 69: Kaupunginlakimies

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Kauppatorin alueen asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 11.3.2008 80: Tekninen lautakunta 6.11.

Kauppatorin alueen asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 11.3.2008 80: Tekninen lautakunta 6.11. KV 31.3.2008 43 Kauppatorin alueen asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 11.3.2008 80: Esillä kaupunginhallituksessa 12.11.2007 623, jolloin kaupunginhallitus palautti

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Joensuun kaupungin kuulutukset, työpaikkailmoitukset ja muu maksettu viestintä

Joensuun kaupungin kuulutukset, työpaikkailmoitukset ja muu maksettu viestintä Kaupunginhallitus 254 02.06.2014 Kaupunginhallitus 295 16.06.2014 Kaupunginhallitus 315 23.06.2014 Joensuun kaupungin kuulutukset, työpaikkailmoitukset ja muu maksettu viestintä 3574/00.01.02/2014 KH 02.06.2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Tekninen lautakunta 45 25.02.2014 Kaupunginhallitus 73 17.03.2014 Kaupunginvaltuusto 15 24.03.2014 Humalalammen, Niemelän, Notkomaan ja Rantalan tilojen ranta-asemakaavan muutos 751/10.02.00/2013 Tela

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLISELLA ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLISELLA ALUEELLA Kaupunginhallitus 354 12.11.2012 Ympäristölautakunta 38 19.03.2013 Kaupunginhallitus 107 25.03.2013 Ympäristölautakunta 131 22.10.2013 Tekninen lautakunta 126 12.11.2013 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

kirjaamo@mantyharju.fi 16.1.2015 176/10.02.04.00/2014 Lausunto Vanosen rantaosayleiskaavan lisäselvitysalueen kaavaehdotuksesta

kirjaamo@mantyharju.fi 16.1.2015 176/10.02.04.00/2014 Lausunto Vanosen rantaosayleiskaavan lisäselvitysalueen kaavaehdotuksesta Mäntyharjun kunta kirjaamo@mantyharju.fi 16.1.2015 1/2015 Viite: pyyntö 1.12.2014 176/10.02.04.00/2014 Vanosen rantaosayleiskaavan lisäselvitysalueen kaavaehdotuksesta Mäntyharjun kunta pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot