Modell / Malli / Model: P70B17P-DF Ole ystävällinen ja lue huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Modell / Malli / Model: P70B17P-DF 90 933 80-81. Ole ystävällinen ja lue huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se."

Transkriptio

1 Modell / Malli / Model: P70B17P-DF SE Bruksanvisning Mikrovågsugn Var vänlig läs igenom bruksanvisningen noggrant innan användning och behåll den för framtida bruk. FI KäytTöohje Mikroaaltouuni Ole ystävällinen ja lue huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se. GB Instruction Manual Microwave Oven Please read the Instruction Manual carefully before use and keep it for future reference.

2 SE Innehåll Försiktighetsåtgärder för att undvika mikrovågsstrålning...3 Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Installation...4 Tillagning av mat i mikrovågsugn...4 Innan du ringer reparatör...4 Lämpliga kärl...4 Beskrivning av delar...5 Kontrollpanel...5 Rengöring och underhåll...6 Specifikationer...6 FI SISÄLTÖ Turvallisuustoimenpiteet joilla vältetään mikroaaltosäteily...7 Tärkeitä turvallisuustietoja...7 Asennus...8 Näin valmistat ruokaa mikroaaltouunissa...8 Ennen kuin kutsut korjaajan...8 Soveltuvat astiat...8 Osaluettelo...9 Säätimet...9 Puhdistus ja huolto...10 Tekniset tiedot...10 GB Contents Precautions to Avoid Possible Exposure to Excessive Microwave Energy...11 Important Safety Instructions...11 Installation...12 Microwave Cooking Principles...12 Before You Call for Service...12 Utensils Guide...12 Part Names...13 Control Panel...13 Cleaning and Care...14 Specifications

3 SE Försiktighetsåtgärder för att undvika mikrovågsstrålning 1. Använd inte mikrovågsugnen när dörren är öppen eftersom du då kan utsättas för onödig strålning. 2. Använd inte ugnen om den är skadad. Det är särskilt viktigt att ugnsdörren är helt stängd och att följande inte är skadat: a. Dörren (böjd) b. Gångjärn och spärrhakar (skadade eller lösa), c. Tätningen runt dörren 3. Endast en fackman får utföra reparationer och justeringar. Viktiga säkerhetsinstruktioner VARNING: För att undvika brännskador, elektriska stötar, brand, direkta personskador eller att personer utsätts för onödig exponering av mikrovågsstrålning, följ nedanstående punkter: 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan användning. 2. Apparaten får endast användas för det den är avsedd för, dvs matberedning för hemmabruk. Använd inte frätande kemikalier i mikrovågsugnen. 3. Använd inte mikrovågsugnen när den är tom. För att mikrovågsugnen ska kunna absorbera mikrovågor måste det stå något i den (mat), annars kan den skadas. Om du vill testa de olika funktionerna kan du ställa en kopp vatten i ugnen. 4. Använd inte apparaten; om anslutningskabeln eller stickproppen är skadad, om den inte fungerar som den ska eller om den skadats av tung belastning, slag eller liknande. Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av en behörig fackman, för att undvika fara. 5. VARNING: Barn får endast använda mikrovågsugnen om de kan använda den på ett säkert sätt och förstår farorna med att använda mikrovågsugnen på ett felaktigt sätt. 6. Följ nedanstående punkter för att undvika brand i ugnsutrymmet: a. När du värmer mat i plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på mikrovågsugnen för att upptäcka självantändning. b. Ta bort påsförslutare från pappers- eller plastpåsar innan du placerar påsen i ugnen. c. Om det börjar ryka, stäng av apparaten och dra ut sladden ur vägguttaget och låt dörren vara stängd för att kväva lågor. d. Använd inte ugnsutrymmet som förvaringsutrymme. Lämna inte kvar papper, matlagningsredskap eller mat i mikrovågsugnen när den inte används. 7. VARNING: Mat och dryck får inte värmas i tillslutna behållare eftersom de i sådant fall kan explodera. 8. Vid uppvärmning av dryck kan vätskan fortsätta att koka efter att ugnen har stängts av. Var försiktig när du tar ut kärlet ur mikrovågsugnen. 9. Stek inte mat i mikrovågsugnen. Het olja kan skada ugnen och matlagningskärlen och även resultera i brännskador. 10. Ägg i dess skal samt hela hårdkokta ägg får inte värmas i mikrovågsugnen eftersom det finns risk för att de exploderar, även efter att värmningen avstannat. 11. Stick hål på frukt och grönsaker som har hårt skal typ; potatis, hel zucchini, äpple och kastanje innan tillagning. 12. Om du använder mikrovågsugnen för att värma barnmat eller vätska i en nappflaska måste du alltid röra om i maten och skaka flaskan samt kontrollera temperaturen innan du serverar barnet. På så sätt fördelas värmen och du undviker skållningsskador. 13. Matlagningskärlen kan bli mycket heta i mikrovågsugnen. Det kan vara nödvändigt att använda grytlappar. 14. Före användning, kontrollera att matlagningskärlet är anpassat för användning i mikrovågsugn. 15. VARNING: Det är kombinerat med livsfara att utföra reparationsarbeten själv. Kontakta din återförsäljare eller en godkänd reparationsverkstad om apparaten behöver lagas. 16. Barn som befinner sig i närheten av apparaten bör hållas under uppsikt, för att försäkra att de inte leker med apparaten. 3

4 SE Installation 1. Försäkra dig om att allt förpackningsmaterial inklusive skyddsfilmen på insidan av fönstret är borttaget. 2. VARNING: Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad, t.ex. att dörren blivit skev/böjd, att tätningen runt dörren är oskadad, att gångjärn och spärrhakar inte är trasiga och att det inte finns några bucklor på insidan av ugnsutrymmet. Om mikrovågsugnen är skadad, använd inte apparaten. Kontakta en behörig fackman. 3. Placera mikrovågsugnen på ett plant och stabilt underlag som tål ugnens vikt samt den tyngsta mat som troligen kommer att tillagas i ugnen. 4. Placera inte mikrovågsugnen i närheten av värme och fukt eller i rum med hög luftfuktighet. Ugnen bör inte heller placeras i närheten av lättantändliga material. 5. För att garantera tillräcklig ventilation, placera mikrovågsugnen så att det finns ett avstånd på minst 20 cm ovanför, 10 cm bakom och 5 cm på båda sidor om ugnen. Blockera eller täck inte några ventilhål eller utsläpp på ugnen. Ta inte bort fötterna. 6. Kontrollera att glastallrik, den roterande hållaren och axel sitter på plats. 7. Försäkra dig om att anslutningssladden är oskadad och att den inte löper under ugnen eller över någon varm yta eller skarpa kanter. 8. Sätt stickproppen i ett jordat vägguttag. Vägguttaget måste vara lättåtkomligt så att man lätt kan dra ur sladden i en nödsituation. 9. Använd inte apparaten utomhus. Tillagning av mat i mikrovågsugn 1. För bästa resultat, lägg upp maten på en tallrik. Placera de tjockaste bitarna längs kanten på fatet. 2. Kontollera tillagningstiden. Ställ in tiden på den kortaste tid som angivs och utöka tiden om det blir nödvändigt. Mat som tillagas för länge kan förkolna och börja ryka. Om det händer ska du låta dörren vara stängd och stänga av mikrovågsugnen. 3. Använd täcklock när du värmer mat i mikrovågsugn. Täcklock förhindrar stänk och hjälper till att få maten jämnvarm. 4. Vänd en gång på mat såsom kyckling och hamburgare. Stora stekar måste man kanske vända flera gånger för ett jämnt resultat. 5. Placera om mat som t.ex. köttbullar halvvägs under tillagningstiden, så att den mat som ligger underst får ligga överst och att den mat som ligger i mitten av tallriken flyttas ut till kanten. Innan du ringer reparatör Om mikrovågsugnen inte startar: 1. Försäkra dig om att stickproppen sitter ordentligt i vägguttaget. Om inte, dra ut stickproppen från vägguttaget, vänta 10 sekunder och sätt i den i vägguttaget igen. 2. Kontrollera om en säkring gått eller om säkringsreläet stängts av. Om allt verkar fungera som det ska kan du testa eluttaget genom att pröva med annan apparat. 3. Kontrollera att kontrollpanelen ställts in korrekt och att timern aktiverats. 4. Kontrollera att dörren är ordentligt stängd. Är den inte det gör det automatiska säkerhetssystemet (genom låshakarna) att mikrovågugnen inte kan starta. Om mikrovågsugnen fortfarande inte fungerar bör du kontakta en reparatör. Lämpliga kärl 1. Det optimala kärlet vid tillagning i mikrovågsugn är tillverkat av ett genomskinligt material som t.ex. glas eller plast, eftersom mikrovågorna kan passera genom kärlet och värma maten från alla håll. 2. Mikrovågor kan inte passera genom metall så kärl av metall eller tallrikar med metallkant ska inte användas. 3. Använd inte produkter som tillverkats av återvunnet papper i mikrovågsugnen eftersom att det kan innehålla små metallfragment vilket kan orsaka gnistor och/eller flammor. 4. Runda/ovala kärl rekommenderas, eftersom mat i hörnen på ett fyrkantigt kärl tillagas mycket snabbare än i mitten av kärlet. 5. Smala remsor av aluminiumfolie kan användas för att förhindra att maten blir överkokt på vissa ställen. Det är dock viktigt att inte använda för mycket och att hålla ett avstånd på minst 2,5 cm mellan folie och väggarna på insidan av mikrovågsugnen. Guide för vilka kärl man kan använda i mikrovågsugn: Värmetåligt glas Ej värmetåligt glas Värmetålig keramik Plastkärl anpassade för mikrovågsugnar Hushållspapper Metallplåt Metallgaller Aluminiumfolie Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej 4

5 SE Beskrivning av delar 1. Säkerhetslås 2. Ugnsfönster 3. Roterande hållare 4. Dörrknapp 5. Kontrollpanel 6. Roterande glastallrik Kontrollpanel Vred för effektlägen "POWER" Börja med att välja effekten på tillagningen. Det finns sex olika effektlägen beroende på vad som ska tillagas. Ställ "POWER"-vredet i lämpligt läge. Tabellen nedan visar hur många procent av den totala mikrovågseffekten (700W) som varje program förbrukar: Beskrivning Effekt HIGH 100% M. High 85% med 66% Med. low 48% Defrost 40% low 17% Vred för tidsinställning "TIME" Ställ sedan vredet för tidsinställning "TIME" på den tillagningstid som du önskar. Tillagningstiden är max 30 minuter per session. OBS! Så fort man har ställt in tiden kommer mikrovågsugnen att starta tillagningen. Om man väljer en kortare tid än 2 minuter, vrid vredet medsols över två minuter och vrid sedan tillbaka till önskad tid. VIKTIGT! Ställ alltid tillbaka vredet till nolläget när maten tagits ur ugnen innan tillagningstiden är slut eller när ugnen inte används. För att stanna ugnen under tillagningsprocessen, tryck på dörrknappen för att öppna dörren med handtaget. 5

6 SE Rengöring och underhåll 1. Stäng av ugnen och dra ut stickproppen ur vägguttaget innan du rengör den. 2. Håll insidan av mikrovågsugnen ren. Om det har stänkt upp mat på insidan av ugnsutrymmet, torka med en fuktig trasa. Ett milt rengöringsmedel kan användas om ugnen är väldigt smutsig. Undvik att använda spray och starkare rengöringsmedel eftersom att de kan förstöra ytan. 3. Utsidan ska rengöras med en fuktig trasa. För att undvika skada på de mekaniska och elektroniska delarna i ugnen, var försiktigt så att vatten inte sipprar in i ventilationsöppningarna. 4. Torka dörren och fönstret på båda sidor, tätning runt dörren och tillhörande delar regelbundet med en fuktig trasa för att ta bort stänk. Använd inte slipmedel. 5. Kontrollpanelen får inte bli våt. Rengör med en mjuk, fuktig trasa. När du torkar av kontrollpanelen, lämna dörren öppen så att ugnen inte sätts på av misstag. 6. Om ånga bildas inuti eller omkring utsidan av ugnsdörren, torka med en mjuk trasa. Detta kan inträffa när ugnen används under fuktiga förhållanden och det är normalt. 7. Det kan ibland vara nödvändigt att ta bort glastallriken för att rengöra den. Tvätta fatet i varmt vatten med diskmedel eller i diskmaskin. 8. Den roterande hållaren för glastallriken samt ugnsbotten ska rengöras regelbundet för att undvika överdrivet ljud. Torka botten med en trasa och använd milt rengöringsmedel. Den roterande hållaren kan diskas för hand eller i diskmaskin. Försäkra dig om att hållaren hamnar i rätt position när du sätter tillbaka den i mikrovågsugnen. 9. Ta bort lukt från ugnen genom att blanda 2 dl vatten med juicen och skalet från en citron i ett djupt kärl som är anpassat för användning i mikrovågsugn. Sätt på mikron och låt stå i 5 minuter. Torka sedan av ugnsutrymmet ordentligt med en mjuk trasa. 10. När det blir nödvändigt att byta ut lampan i ugnen, var vänlig kontakta återförsäljaren för att få den utbytt. 11. Ugnen ska rengöras regelbundet och alla matrester ska tas bort. Om man inte håller ugnen ren kan detta leda till att ytan förstörs vilket kan leda till att livslängden på apparaten förkortas och det kan också leda till fara. 12. Den här produkten är avsedd för separat upphämtning vid ett lämpligt uppsamlingsställe. Apparaten får inte kastas i vanligt hushållsavfall. För mer information, kontakta återförsäljaren eller de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshantering. Specifikationer Märkspänning: Mikrovågseffekt: Frekvens: Yttermått BxHxDj: Innermått BxHxDj: Ugnskapacitet: Vikt: 230V~50Hz 700W 2450MHz 452x262x341 mm 315x210x279 mm 17 liter c:a 10,5 kg Fyll i serienumret som du finner på insidan av mikrovågsugnen och spara denna bruksanvisning för framtida bruk. SERIAL NO: 6

7 FI TURVALLISUUSTOIMENPITEET JOILLA VÄLTETÄÄN MIKROAALTOSÄTEILY 1. Älä käytä mikroaaltouunia kun sen ovi on auki, koska silloin voit altistua säteilylle. 2. Älä käytä uunia jos se on vahingoittunut. Erityisen tärkeää on, että uuniovi on kokonaan kiinni ja että seuraavat osat ovat ehyet: a. Ovi (suora) b. Sarana ja lukitukset (ehyet ja kiinni), c. Oven tiivisteet 3. Ainoastaan ammatti-ihminen saa suorittaa korjaustoimenpiteitä. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA VAROITUS: Jotta vältettäisiin palovammat, sähköiskut, tulipalo, henkilövauriot ja altistuminen turhalle mikroaaltosäteilyn lisäys, seuraa näitä ohjeita: 1. Lue huolella koko käyttöohje ennen käyttöönottoa. 2. Laitetta tulee käyttää ainoastaan tarkoitukseensa, ts. ruuanlaittoon kotikäytössä. Älä käytä ärsyttäviä kemikaaleja mikroaaltouunissa. 3. Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Jotta uuni voisi absorboida mikroaaltoja, tulee uunissa olla jotain (ruokaa), muuten uuni saattaa vahingoittua. Jos haluat kokeilla eri toimintoja, voit laittaa uuniin vesiastian. 4. Älä käytä laitetta: jos pistotulppa on vahingoittunut, jos laite ei toimi kuten kuuluu, jos laite on vaurioitunut ylikuormituksesta, iskusta tai vastaavasta. Mikäli liitosjohto on vahingoittunut, anna ammattilaisen vaihtaa se välttääksesi vaarat. 5. VAROITUS: Lapset saavat käyttää mikroaaltouunia vain jos he osaavat varmuudella käyttää sitä oikein ja ovat tietoisia vaaroista joita väärä käyttö aiheuttaa. 6. Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon uunissa: a. Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastiassa, pidä silmällä uunia niin että huomaat mah dollisen itsesytytyksen. b. Poista pussinsulkijat paperi- ja muovipusseista ennen kuin laitat ne uuniin. c. Jos ilmaantuu savua, sammuta virta laitteesta ja irrota pistotulppa rasiasta. Pidä ovi suljettu na tukehduttaaksesi liekit. d. Älä käytä uunia säilytystilana. Älä jätä pa pereita, ruokailuvälineitä tai ruokaa uuniin kun et käytä uunia. 7. VAROITUS: Ruokia ja juomia ei saa lämmittää suljetuissa astioissa, koska sellaiset saattavat räjähtää. 8. Juomaa lämmittäessä voi neste jatkaa kiehumista vaikka uuni on sammunut. Ole varovainen kun otat astian uunista. 9. Älä paista ruokaa uunissa. Kuuma öljy voi vahingoittaa uunia tai aiheuttaa tulipalon. 10. Ehjiä kananmunia tai keitettyjä munia ei saa lämmittää uunissa koska on mahdollista että ne räjähtävät., jopa kuumennuksen loputtua. 11. Pistä reikä hedelmiin ja vihanneksiin joissa on kova kuori, kuten perunat, omenat yms. 12. Jos käytät uunia lämmittääksesi lastenruokaa tai tuttipulloa, tulee ruokaa hämmentää ja pulloa ravistaa sekä tarkistaa aineen lämpötila ennen kuin tarjoat sen lapselle. Näin lämpö jakautuu tasaisesti ja vältät palovauriot. 13. Ruoka-astia saattaa kuumentua huomattavasti uunissa. Voi olla tarpeen käyttää pannulappua. 14. Ennen käyttöä, varmista että käyttämäsi astia soveltuu mikroaaltouuni käyttöön. 15. VAROITUS: Itse tehdyt korjaustoimet voivat aiheuttaa hengenvaaran. Jos laitetta tarvitsee korjata, ota yhteys myyjään tai huoltoliikkeeseen. 16. Uunin läheisyydessä olevia lapsia tulee vahtia ja varmistaa että he eivät leiki uunilla. 7

8 FI ASENNUS 1. Varmista, että kaikki pakkausmateriaali, mukaan lukien ruudun suojamuovi, on poistettu. 2. VAROITUS: arkista että laite ei ole vahingoittunut, esim. että ovi ei ole taipunut, että oven tiivisteet ovat ehyet, että saranat ja kiinnikkeet eivät ole vaurioituneet ja että uunin seinämät ovat ehjät. Mikäli mikroaaltouuni on vahingoittunut, älä käytä laitetta. Ota yhteys huoltoliikkeeseen. 3. Aseta uuni tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka kestää uunin painon sekä painavimmat ruoat, joita valmistat. 4. Älä sijoita uunia lähelle lämpölähdettä tai tilaan jossa on korkea ilmankosteus. Uunia ei myöskään tule sijoittaa palonarkojen aineiden läheisyyteen. 5. Taataksesi riittävän ilmanvaihdon, sijoita mikroaaltouuni niin, että jää tilaa yläpuolelle vähintään 20 cm., taakse 10 cm ja molemmille sivulle 5 cm. Älä peitä ilma-aukkoja. Älä ota pois laitteen jalkoja. 6. Varmista että lasinen alusta, pyörivä alusta ja akseli ovat paikoillaan. 7. Tarkista että liitosjohto on ehyt ja että se ei ole laitteen alla eikä kosketuksissa lämpimiin pintoihin tahi teräviin reunoihin. 8. Kytke pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan. Pistorasian tulee olla helposti tavoitettavassa paikassa, mistä pistotulppa on vaivattomasti irrotettavissa tarpeen tullessa. 9. Älä käytä uunia ulkona. NÄIN VALMISTAT RUOKAA MIKROAALTOUUNISSA 1. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi, aseta ruoka lautaselle. Sijoita paksuimmat palat astian reunoille. 2. Tarkista valmistamisaika. Ajasta toiminto lyhimmälle neuvotulle ajalle ja lisää aikaa mikäli tarpeen. Ruoka, jota lämmitetään liikaa, voi hiiltyä ja savuttaa. Jos näin käy, pidä uunin ovi suljettuna ja kytke sähkövirta pois. 3. Käytä kantta kun lämmität ruokaa uunissa. Kansi estää roiskeita ja varmistaa tasalämpöisyyden. 4. Käännä kerran ruokia kuten hampurilaiset tai kananpojat. Suuremmat paistit tarvitsee ehkä kääntää useamminkin jotta saadaan tasainen tulos. 5. Sijoita lihapullien kaltaiset ruuat puoleksi valmistusajasta päällimmäiseksi, puoleksi ajasta alimmaksi, samoin reunimmaiset keskelle. Ennen kuin kutsut korjaajan Jos mikroaaltouuni ei käynnisty: 1. Varmista että pistotulppa on kunnolla kiinni pistorasiassa. Jos ei, irrota tulpa, odota 10 sekuntia ja laita se takaisin. 2. Tarkista sulake tai lämpörele. Jos ne ovat kunnossa, testaa pistorasian toiminta toisella sähkölaitteella. 3. Tarkista onko ohjauspaneeli asetettu oikein ja ajastin viritetty. 4. Varmista että ovi on kunnolla kiinni. Jos ei ole, estää automaattinen turvajärjestelmä mikroaaltouunin käytön. Jos mikroaaltouuni ei vieläkään toimi, ota yhteys korjaajaan. SOVELTUVAT ASTIAT 1. Parhaat astiat on valmistettu läpinäkyvästä materiaalista, kuten esim. lasista tai muovista, koska mikroaallot läpäisevät astian ja lämmittävät ruuan joka puolelta. 2. Mikroaallot eivät läpäise metallia, joten metalliastioita ja lautasia metallireunuksi ei saa käyttää. 3. Älä käytä paperilautasia jotka on valmistettu kierrätetystä paperista, koska ne voivat sisältää pieniä määriä metallijäämiä, jotka saattavat aiheuttaa kipinöitä tai liekkejä. 4. Suositellaan käytettäväksi pyöreitä tai soikeita astioita, koska kantikkaisissa astioissa ruoka kuumenee paljon nopeammin kulmissa kuin keskellä. 5. Pieniä alumiinifolio kaistaleita voidaan käyttää estämään ruokaa kuumenemasta liikaa halutuissa kohdissa. On kuitenkin tärkeää, ettei sitä käytetä liikaa ja että pidetään foliolla ja uunin seinämällä vähintään 2,5 cm. väliä. Opas mikroaaltouunissa käytettävistä astioista: Lämpöäkestävä lasi Lämpöä kestämätön lasi Lämpökestävä keramiikka Mikroaaltouuniin tarkoitetut muoviastiat Talouspaperi Metallitaso Metalliritilä Alumiinifolio Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei 8

9 FI OSALUETTELO 1. Varmuuslukko 2. Uunin ikkuna 3. Pyörivä alusta 4. Oven avauspainike 5. Säätimet 6. Pyörivä lasilautanen SÄÄTIMET Väännin jolla valitaan teho "POWER" Aloita valitsemalla ruonlaiton teho. Valittavanasi on kuusi tehoaluetta eri tarpeita varten. Aseta POWER-väännin soveltuvaan asentoon. Taulukko alempana kertoo kunkin ohjelman käyttämän mikroaaltotehon prosenttiosuuden kokonaistehosta (700W): NIMIKE TEHO HIGH 100% M. High 85% med 66% Med. low 48% Defrost 40% low 17% Väännin jolla valitaan aika "TIME" Seuraavaksi valitse TIME -vääntimellä haluamasi aika ruoanvalmistamiseen. Pisin mahdollinen kerta-aika on 30 minuuttia. HUOMIO! Mikroaaltouuni aloittaa toiminnon välittömästi kun aika on valittu. Jos haluat lyhyemmän toimintoajan kuin 2 minuuttia, väännä ensin myötäpäivään yli kahden minuutin ja sitten takaisinpäin toivomaasi aikaan. TÄRKEÄÄ! Käännä väännin aina nollakohtaan jos ruoka otetaan ulos uunista ennenkuin säädetty aika on kulunut tai kun uunia ei käytetä. Jos haluat pysäyttää toiminnon kesken toiminnon, paina avauspainiketa avaaksesi oven. 9

10 FI PUHDISTUS JA HUOLTO 1. Ennen kuin aloitat, sammuta uuni ja irroita pistotulppa pistorasiasta. 2. Pidä uunin sisäosat puhtaina. Mikäli ruokaa on roiskunut uunin sisälle, puhdista kostealla pyyhkeelä. Jos uuni on erityisen likainen, voit käyttää mietoa puhdistusainetta. Vältä sprayn ja vahvempien pesuaineiden käyttämistä, koska ne saattavat vahingoittaa pintoja. 3. Ulkopuolen voit puhdistaa kostealla pyyhkeellä. Jotta välttyisit vahigoittamasta mekaanisia ja sähköisiä osia, ole varovainen, että vesi ei pääse tuuletusaukkoihin. 4. Kuivata ovi ja lasi molemmilta puolilta, oven tiivisteet ja niihin liittyvät osat säännöllisesti kostealla pyyhkeellä poistaaksesi roiskeet. 5. Säätimet eivät saa kastua. Puhdista ne pehmeällä, kostealla pyyhkeellä. Pidä oviluukku avoinna tätä tehdessäsi ettei uuni vahingossa käynnisty. 6. Jos luukun sisä- tai ulkopuolelle muodostuu höyryä, kuivaa pehmeällä pyyhkeellä. Höyryä voi esiintyä kun uunia käytetään kosteissa olosuhteissa, ja tämä on luonnollista. 7. Joskus voi olla tarpeen ottaa pois lasialusta puhdistusta varten. Pese se lämpimässä vedessä tiskiaineella tai astianpesukoneessa. 8. Pyörivä lasilautasen alusta sekä uuninpohja tulee puhdistaa säännöllisesti jotta vältyttäisiin liialta ääneltä. Kuivata pohja pyyhkeelä käyttäen mietoa puhdistusainetta. Pyörivä alusta voidaan pestä käsin tai pesukoneessa. Varmista että hammasrattaisto on kohdallaankun asetat sen takaisin uuniin. 9. Tuoksut saat uunista pois sekoittamalla syvässä, mikroaaltouunikäyttöön soveltuvaan astiassa 2 dl. vettä sitruunan mehuun ja kuoriin. Laita astia uuniin, käytä uunia 5 minuuttia. Puhdista uuni huolellisesti pehmeällä pyyhkeellä. 10. Ota yhteys jälleenmyyjään kun uunin lamppu täytyy vaihtaa. 11. Uuni tulee puhdistaa säänöllisesti ja kaikki ruoanjätteet poistaa. Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinnat saattavat vaurioitua, laitteen käyttöikä lyhenee, ja saattaa myös aiheutua vaaratilanteita. 12. Tämä tuote on tarkoitettu jälleenkäsiteltäväksi, se on vietävä keräyspisteeseen. Uunia ei saa laittaa kotitalousjätekeräykseen. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä ja viranomaisilta jotka vastaavat jälleenkäsittelystä. TEKNISET TIEDOT Nimellisjännite: Mikroaaltoteho: Taajuus: Ulkomitat LxKxS: Sisämitat LxKxS: Uunin tilavuus: Paino: 230V~50Hz 700W 2450MHz 452x262x341 mm 315x210x279 mm 17 litraa noin 10,5 kg Kirjoita tähän sarjanumero, joka löytyy uunin sisältä ja säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. SERIAL NO: 10

11 GB PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY 1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks. 2. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the a. Door (bent), b. Hinges and latches (broken or loosened), c. Door seals and sealing surfaces. 3. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy: 1. Read all instructions before using the appliance. 2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use. 3. Do not operate the oven when empty. For the microwave oven to absorb micro waves it has to be something in it (food), or else it might get damages. If you would like to test the different functions you can put a cup with water in the oven. 4. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 5. WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use. 6. To reduce the risk of fire in the oven cavity: a. When heating food in plastic or paper container, check the oven frequently to the possibility of ignition. b. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven. c. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames. d. Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use. 7. WARNING: Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode. 8. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container. 9. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns. 10. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended. 11. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking. 12. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns. 13. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil. 14. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven. 15. WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy. 16. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 11

12 GB Installation 1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door. 2. WARNING: Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel. 3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven. 4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials. 5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20 cm of space above the oven, 10 cm at back and 5 cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet. 6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions. 7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface. 8. Plug the cable to a wall socket with earth. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency. 9. Do not use the oven outdoors. Microwave cooking principles 1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish. 2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite. 3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly. 4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once. 5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the centre of the dish to the outside. Before you call for service If the oven fails to operate: 1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely. 2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance. 3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set. 4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven. If none of the above rectifies the situations, then contact a qualified technician. Utensils guide 1. The ideal material for a microwave utensil is transparent to microwave, it allows energy to pass through the container and heat the food. 2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used. 3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires. 4. Round/oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook. 5. Narrow strips of aluminium foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful, do not use too much and keep a distance of 1 inch (2.54 cm) between foil and cavity. The list below is a general guide to help you select the correct utensils. Heat Resistant Glass Non Heat Resistant Glass Heat Resistant Ceramics Microwave Safe Plastic Dish Kitchen Paper Metal Tray Metal Rack Aluminium Foil & Foil Containers Yes No Yes Yes Yes No No No 12

13 GB Part names 1. Door Safety Lock System 2. Oven Window 3. Turntable Support 4. Door Release Button 5. Control Panel 6. Rotating Glass Tray Control Panel Power Selector POWER Turn the Power Selector to choose the power output. There are six different settings depending on what to cook. Turn the POWER"-knob to a suitable position. The table below shows how many per cent of the total power consumption (700W) that each programme use: Description Power output HIGH 100% M. High 85% med 66% Med. low 48% Defrost 40% Low 17% Timer Knob "TIME" Turn the Timer Knob "TIME" to the desired cooking time. The cooking time can be up to 30 minutes per cooking session. NOTE: As soon as the timer is turned, oven starts cooking. When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time. CAUTION! Always return timer back to zero position if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle. 13

14 GB Cleaning and care 1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning. 2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface. 3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings. 4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner. 5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on. 6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal. 7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher. 8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position. 9. Remove odours from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth. 10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced. 11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation. 12. This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste. For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management. Specifications Rated Voltage: Rated Microwave Power Output: Operation Frequency: Exterior Dimensions WxHxD: 230V~50Hz 700W 2450MHz 452x262x341 mm Oven Cavity Dimensions WxHxD: 315x210x279 mm Oven Capacity: Weight: 17 litres approx kg Record in the space below the Serial Number found on the nameplate on your oven and retain this information for future reference. SERIAL NO: 14

15

16 Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE Kumla, SWEDEN Phone: +46 (0) Fax: +46 (0)

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös INSTRUCTIONS MANUAL Original instructions MALLI/MODEL: Holly 1500: ERC2-1507 Holly 2000: ERC2-2009 DT Istr (ERC

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin.

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin. CML WHEEL COVER -RUORINAHKAN OMPELUOHJE Liota nahkoja lämpimässä vedessä n. 15 minuuttia ennen ompelua. Pidä nahka kosteana koko ompelun ajan esim. sumutepullolla. Pidä ommellessa kevyt kireys nahkaan,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Kaffebryggare med glaskanna. Kahvinkeitin lasikannulla. Coffee Maker with Glass Jug

Kaffebryggare med glaskanna. Kahvinkeitin lasikannulla. Coffee Maker with Glass Jug Modell / Malli / Model: CM6639M 99 940 51 SE BRUKSANVISNING Kaffebryggare med glaskanna FI KÄYTTÖOHJEET Kahvinkeitin lasikannulla EN INSTRUCTION MANUAL Coffee Maker with Glass Jug Innehåll / Sisältö /

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

R-200 DEUTSCH ITALIANO

R-200 DEUTSCH ITALIANO Achtung Advertencia Importante Avertissement Importante Belangrijk Viktigt Vigtigt Viktig Tärkeää Important ITALIANO FRANÇAIS PORTUGUÊS ESPAÑOL DEUTSCH R-200 MIKROWELLENGERÄT - BEDIENUNGSANLEITUNG HORNO

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Malli: BM1240AX Omistajan käsikirja

Malli: BM1240AX Omistajan käsikirja Malli: BM1240AX Omistajan käsikirja FI SISÄLTÖ VAROTOIMENPITEET TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA TEKNISET TIEDOT ASENNUS RADIOHÄIRIÖT MIKROAALTOKYPSENNYKSEN PERIAATTEET MAADOITUSOHJEET ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOON

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

IMPORTANT INSTRUCTIONS

IMPORTANT INSTRUCTIONS Thank you for choosing our Electric Patio Heater. This owner s manual will provide you with valuable information necessary for the proper care and maintenance of your new product. Please take a few moments

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Sladdlös vattenkokare. Johdoton vedenkeitin. Cordless Jug Kettle

Sladdlös vattenkokare. Johdoton vedenkeitin. Cordless Jug Kettle Modell / Malli / Model: KT6/, CW-KT09 99 90 9- SE BRUKSANVISNING Sladdlös vattenkokare FI KÄYTTÖOHJEET Johdoton vedenkeitin EN INSTRUCTION MANUAL Cordless Jug Kettle Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

ATV TUKKIKÄRRY ATV LOG TRAILER

ATV TUKKIKÄRRY ATV LOG TRAILER Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the appliance and

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Konvektorelement. Konvektorilämmittimelle. Convector Heater

Konvektorelement. Konvektorilämmittimelle. Convector Heater Modell / Malli / Model: HC2059F 85 592 20 SE BRUKSANVISNING Konvektorelement FI KÄYTTÖOHJEET Konvektorilämmittimelle EN INSTRUCTION MANUAL Convector Heater SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom manualen

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Oljeradiator. Oil Filled Heater

Oljeradiator. Oil Filled Heater Modell / Malli / Model: OR02-7, OR02-9 99 870 01-02 SE BRUKSANVISNING Oljeradiator FI KÄYTTÖOHJEET Öljytäytteinen lämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Oil Filled Heater Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C.

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin Mounting instruction Asennusohjeet 05 IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 45 C 198-264 V AC PH2 4 6 29/01/2016 SIA VIZULO Ganibu dambis 7a,

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Bruksanvisning Mikrovågsugn. Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X

Bruksanvisning Mikrovågsugn. Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X Bruksanvisning Mikrovågsugn Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X SV Kära kund! Innan vi går vidare skulle vi vilja tacka dig för att du valt vår produkt. Vi är säkra på att denna moderna, funktionella

Lisätiedot

MO 1770 G MO 1770 GS. EN Instruction Manual 2. FI Käyttöohje 22

MO 1770 G MO 1770 GS. EN Instruction Manual 2. FI Käyttöohje 22 MO 1770 G MO 1770 GS EN Instruction Manual 2 FI Käyttöohje 22 CONTENTS PRECAUTIONS 4 SPECIFICATION 4 SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE 5 INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT 10 COOKWARE 11 SETTING UP YOUR MICROWAVE

Lisätiedot

LINC 13. sanka.fi A

LINC 13. sanka.fi A LINC 13 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Eurolaite Oy on vuonna 1 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions FI GB Asennus-, käyttöohjeet Installation, operation instructions Asennus FI Keinuripustuksen asennus Tekstin sulkeissa olevat numerot viittaavat kuvien 1, 2, 3 ja 4 numerointiin. Kiinnitä keinuripustuksen

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

AquaTrio FC7070. EN User manual 5. DA Brugervejledning 29. FI Käyttöopas 53. NO Brukerhåndbok 76. SV Användarhandbok 100

AquaTrio FC7070. EN User manual 5. DA Brugervejledning 29. FI Käyttöopas 53. NO Brukerhåndbok 76. SV Användarhandbok 100 Register your product and get support at AquaTrio FC7070 EN User manual 5 DA Brugervejledning 29 FI Käyttöopas 53 NO Brukerhåndbok 76 SV Användarhandbok 100 2.3 2.4 2.2 Table of contents 1 Important 5

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/

Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/ Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/2104 99 770 00-04 SE BRUKSANVISNING Solcellsdriven trädgårdsbelysning FI KÄYTTÖOHJEET Aurinkokennokäyttöinen puutarhavalaistus EN INSTRUCTION MANUAL Solar Garden Light

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Original instructions. Thermoplus

Original instructions. Thermoplus Original instructions Thermoplus SE... 5 GB... 6 NO... 7 FR... 8 DE... 9 FI... 10 IT... 11 NL... 12 RU... 13 Thermoplus Mounting on the wall Mounting on the ceiling Ceiling fixture, TF1 170 25 min 1800

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM904 2011-08 ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.2 2/8 SLIW17.2 PEM904 2011-08 GENERAL INFORMATION (ENG) - Check

Lisätiedot

Tökötti eli koivuntuohiterva Birch bark tar

Tökötti eli koivuntuohiterva Birch bark tar Tökötti eli koivuntuohiterva Birch bark tar Tököttiä, eli koivuntuohitervaa tai purupihkaa, käytettiin kivikaudella esimerkiksi kivityökalujen kiinnittämiseen puisiin varsiin ja veneiden paikkaamiseen.

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Exercise 3. (session: )

Exercise 3. (session: ) 1 EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 3 (session: 7.2.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 28.2. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Vakiovarusteet: Suutinrasva Viuhkasuutin Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen) Kuivajään

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Malli: CC45 CC77 CC55

Malli: CC45 CC77 CC55 Malli: CC45 CC77 CC55 Käyttöohje FI 3 Users manual UK 5 114-120426 1 FI Sisältö Tärkeitä turvallisuusohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 3 Käynnistäminen 3 Termostaatti 4

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Kuivajääpuhallus IB 15/120 Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä. Vakiovarusteet:

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Oljefylld elradiator. Öljytäytteinen Lämmitin. Oil-Filled Radiator

Oljefylld elradiator. Öljytäytteinen Lämmitin. Oil-Filled Radiator 99 850 08- SE BRUKSANVISNING Oljefylld elradiator FI KÄYTTÖOHJEET Öljytäytteinen Lämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Oil-Filled Radiator Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida -5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot