Modell / Malli / Model: P70B17P-DF Ole ystävällinen ja lue huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Modell / Malli / Model: P70B17P-DF 90 933 80-81. Ole ystävällinen ja lue huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se."

Transkriptio

1 Modell / Malli / Model: P70B17P-DF SE Bruksanvisning Mikrovågsugn Var vänlig läs igenom bruksanvisningen noggrant innan användning och behåll den för framtida bruk. FI KäytTöohje Mikroaaltouuni Ole ystävällinen ja lue huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se. GB Instruction Manual Microwave Oven Please read the Instruction Manual carefully before use and keep it for future reference.

2 SE Innehåll Försiktighetsåtgärder för att undvika mikrovågsstrålning...3 Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Installation...4 Tillagning av mat i mikrovågsugn...4 Innan du ringer reparatör...4 Lämpliga kärl...4 Beskrivning av delar...5 Kontrollpanel...5 Rengöring och underhåll...6 Specifikationer...6 FI SISÄLTÖ Turvallisuustoimenpiteet joilla vältetään mikroaaltosäteily...7 Tärkeitä turvallisuustietoja...7 Asennus...8 Näin valmistat ruokaa mikroaaltouunissa...8 Ennen kuin kutsut korjaajan...8 Soveltuvat astiat...8 Osaluettelo...9 Säätimet...9 Puhdistus ja huolto...10 Tekniset tiedot...10 GB Contents Precautions to Avoid Possible Exposure to Excessive Microwave Energy...11 Important Safety Instructions...11 Installation...12 Microwave Cooking Principles...12 Before You Call for Service...12 Utensils Guide...12 Part Names...13 Control Panel...13 Cleaning and Care...14 Specifications

3 SE Försiktighetsåtgärder för att undvika mikrovågsstrålning 1. Använd inte mikrovågsugnen när dörren är öppen eftersom du då kan utsättas för onödig strålning. 2. Använd inte ugnen om den är skadad. Det är särskilt viktigt att ugnsdörren är helt stängd och att följande inte är skadat: a. Dörren (böjd) b. Gångjärn och spärrhakar (skadade eller lösa), c. Tätningen runt dörren 3. Endast en fackman får utföra reparationer och justeringar. Viktiga säkerhetsinstruktioner VARNING: För att undvika brännskador, elektriska stötar, brand, direkta personskador eller att personer utsätts för onödig exponering av mikrovågsstrålning, följ nedanstående punkter: 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan användning. 2. Apparaten får endast användas för det den är avsedd för, dvs matberedning för hemmabruk. Använd inte frätande kemikalier i mikrovågsugnen. 3. Använd inte mikrovågsugnen när den är tom. För att mikrovågsugnen ska kunna absorbera mikrovågor måste det stå något i den (mat), annars kan den skadas. Om du vill testa de olika funktionerna kan du ställa en kopp vatten i ugnen. 4. Använd inte apparaten; om anslutningskabeln eller stickproppen är skadad, om den inte fungerar som den ska eller om den skadats av tung belastning, slag eller liknande. Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av en behörig fackman, för att undvika fara. 5. VARNING: Barn får endast använda mikrovågsugnen om de kan använda den på ett säkert sätt och förstår farorna med att använda mikrovågsugnen på ett felaktigt sätt. 6. Följ nedanstående punkter för att undvika brand i ugnsutrymmet: a. När du värmer mat i plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på mikrovågsugnen för att upptäcka självantändning. b. Ta bort påsförslutare från pappers- eller plastpåsar innan du placerar påsen i ugnen. c. Om det börjar ryka, stäng av apparaten och dra ut sladden ur vägguttaget och låt dörren vara stängd för att kväva lågor. d. Använd inte ugnsutrymmet som förvaringsutrymme. Lämna inte kvar papper, matlagningsredskap eller mat i mikrovågsugnen när den inte används. 7. VARNING: Mat och dryck får inte värmas i tillslutna behållare eftersom de i sådant fall kan explodera. 8. Vid uppvärmning av dryck kan vätskan fortsätta att koka efter att ugnen har stängts av. Var försiktig när du tar ut kärlet ur mikrovågsugnen. 9. Stek inte mat i mikrovågsugnen. Het olja kan skada ugnen och matlagningskärlen och även resultera i brännskador. 10. Ägg i dess skal samt hela hårdkokta ägg får inte värmas i mikrovågsugnen eftersom det finns risk för att de exploderar, även efter att värmningen avstannat. 11. Stick hål på frukt och grönsaker som har hårt skal typ; potatis, hel zucchini, äpple och kastanje innan tillagning. 12. Om du använder mikrovågsugnen för att värma barnmat eller vätska i en nappflaska måste du alltid röra om i maten och skaka flaskan samt kontrollera temperaturen innan du serverar barnet. På så sätt fördelas värmen och du undviker skållningsskador. 13. Matlagningskärlen kan bli mycket heta i mikrovågsugnen. Det kan vara nödvändigt att använda grytlappar. 14. Före användning, kontrollera att matlagningskärlet är anpassat för användning i mikrovågsugn. 15. VARNING: Det är kombinerat med livsfara att utföra reparationsarbeten själv. Kontakta din återförsäljare eller en godkänd reparationsverkstad om apparaten behöver lagas. 16. Barn som befinner sig i närheten av apparaten bör hållas under uppsikt, för att försäkra att de inte leker med apparaten. 3

4 SE Installation 1. Försäkra dig om att allt förpackningsmaterial inklusive skyddsfilmen på insidan av fönstret är borttaget. 2. VARNING: Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad, t.ex. att dörren blivit skev/böjd, att tätningen runt dörren är oskadad, att gångjärn och spärrhakar inte är trasiga och att det inte finns några bucklor på insidan av ugnsutrymmet. Om mikrovågsugnen är skadad, använd inte apparaten. Kontakta en behörig fackman. 3. Placera mikrovågsugnen på ett plant och stabilt underlag som tål ugnens vikt samt den tyngsta mat som troligen kommer att tillagas i ugnen. 4. Placera inte mikrovågsugnen i närheten av värme och fukt eller i rum med hög luftfuktighet. Ugnen bör inte heller placeras i närheten av lättantändliga material. 5. För att garantera tillräcklig ventilation, placera mikrovågsugnen så att det finns ett avstånd på minst 20 cm ovanför, 10 cm bakom och 5 cm på båda sidor om ugnen. Blockera eller täck inte några ventilhål eller utsläpp på ugnen. Ta inte bort fötterna. 6. Kontrollera att glastallrik, den roterande hållaren och axel sitter på plats. 7. Försäkra dig om att anslutningssladden är oskadad och att den inte löper under ugnen eller över någon varm yta eller skarpa kanter. 8. Sätt stickproppen i ett jordat vägguttag. Vägguttaget måste vara lättåtkomligt så att man lätt kan dra ur sladden i en nödsituation. 9. Använd inte apparaten utomhus. Tillagning av mat i mikrovågsugn 1. För bästa resultat, lägg upp maten på en tallrik. Placera de tjockaste bitarna längs kanten på fatet. 2. Kontollera tillagningstiden. Ställ in tiden på den kortaste tid som angivs och utöka tiden om det blir nödvändigt. Mat som tillagas för länge kan förkolna och börja ryka. Om det händer ska du låta dörren vara stängd och stänga av mikrovågsugnen. 3. Använd täcklock när du värmer mat i mikrovågsugn. Täcklock förhindrar stänk och hjälper till att få maten jämnvarm. 4. Vänd en gång på mat såsom kyckling och hamburgare. Stora stekar måste man kanske vända flera gånger för ett jämnt resultat. 5. Placera om mat som t.ex. köttbullar halvvägs under tillagningstiden, så att den mat som ligger underst får ligga överst och att den mat som ligger i mitten av tallriken flyttas ut till kanten. Innan du ringer reparatör Om mikrovågsugnen inte startar: 1. Försäkra dig om att stickproppen sitter ordentligt i vägguttaget. Om inte, dra ut stickproppen från vägguttaget, vänta 10 sekunder och sätt i den i vägguttaget igen. 2. Kontrollera om en säkring gått eller om säkringsreläet stängts av. Om allt verkar fungera som det ska kan du testa eluttaget genom att pröva med annan apparat. 3. Kontrollera att kontrollpanelen ställts in korrekt och att timern aktiverats. 4. Kontrollera att dörren är ordentligt stängd. Är den inte det gör det automatiska säkerhetssystemet (genom låshakarna) att mikrovågugnen inte kan starta. Om mikrovågsugnen fortfarande inte fungerar bör du kontakta en reparatör. Lämpliga kärl 1. Det optimala kärlet vid tillagning i mikrovågsugn är tillverkat av ett genomskinligt material som t.ex. glas eller plast, eftersom mikrovågorna kan passera genom kärlet och värma maten från alla håll. 2. Mikrovågor kan inte passera genom metall så kärl av metall eller tallrikar med metallkant ska inte användas. 3. Använd inte produkter som tillverkats av återvunnet papper i mikrovågsugnen eftersom att det kan innehålla små metallfragment vilket kan orsaka gnistor och/eller flammor. 4. Runda/ovala kärl rekommenderas, eftersom mat i hörnen på ett fyrkantigt kärl tillagas mycket snabbare än i mitten av kärlet. 5. Smala remsor av aluminiumfolie kan användas för att förhindra att maten blir överkokt på vissa ställen. Det är dock viktigt att inte använda för mycket och att hålla ett avstånd på minst 2,5 cm mellan folie och väggarna på insidan av mikrovågsugnen. Guide för vilka kärl man kan använda i mikrovågsugn: Värmetåligt glas Ej värmetåligt glas Värmetålig keramik Plastkärl anpassade för mikrovågsugnar Hushållspapper Metallplåt Metallgaller Aluminiumfolie Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej 4

5 SE Beskrivning av delar 1. Säkerhetslås 2. Ugnsfönster 3. Roterande hållare 4. Dörrknapp 5. Kontrollpanel 6. Roterande glastallrik Kontrollpanel Vred för effektlägen "POWER" Börja med att välja effekten på tillagningen. Det finns sex olika effektlägen beroende på vad som ska tillagas. Ställ "POWER"-vredet i lämpligt läge. Tabellen nedan visar hur många procent av den totala mikrovågseffekten (700W) som varje program förbrukar: Beskrivning Effekt HIGH 100% M. High 85% med 66% Med. low 48% Defrost 40% low 17% Vred för tidsinställning "TIME" Ställ sedan vredet för tidsinställning "TIME" på den tillagningstid som du önskar. Tillagningstiden är max 30 minuter per session. OBS! Så fort man har ställt in tiden kommer mikrovågsugnen att starta tillagningen. Om man väljer en kortare tid än 2 minuter, vrid vredet medsols över två minuter och vrid sedan tillbaka till önskad tid. VIKTIGT! Ställ alltid tillbaka vredet till nolläget när maten tagits ur ugnen innan tillagningstiden är slut eller när ugnen inte används. För att stanna ugnen under tillagningsprocessen, tryck på dörrknappen för att öppna dörren med handtaget. 5

6 SE Rengöring och underhåll 1. Stäng av ugnen och dra ut stickproppen ur vägguttaget innan du rengör den. 2. Håll insidan av mikrovågsugnen ren. Om det har stänkt upp mat på insidan av ugnsutrymmet, torka med en fuktig trasa. Ett milt rengöringsmedel kan användas om ugnen är väldigt smutsig. Undvik att använda spray och starkare rengöringsmedel eftersom att de kan förstöra ytan. 3. Utsidan ska rengöras med en fuktig trasa. För att undvika skada på de mekaniska och elektroniska delarna i ugnen, var försiktigt så att vatten inte sipprar in i ventilationsöppningarna. 4. Torka dörren och fönstret på båda sidor, tätning runt dörren och tillhörande delar regelbundet med en fuktig trasa för att ta bort stänk. Använd inte slipmedel. 5. Kontrollpanelen får inte bli våt. Rengör med en mjuk, fuktig trasa. När du torkar av kontrollpanelen, lämna dörren öppen så att ugnen inte sätts på av misstag. 6. Om ånga bildas inuti eller omkring utsidan av ugnsdörren, torka med en mjuk trasa. Detta kan inträffa när ugnen används under fuktiga förhållanden och det är normalt. 7. Det kan ibland vara nödvändigt att ta bort glastallriken för att rengöra den. Tvätta fatet i varmt vatten med diskmedel eller i diskmaskin. 8. Den roterande hållaren för glastallriken samt ugnsbotten ska rengöras regelbundet för att undvika överdrivet ljud. Torka botten med en trasa och använd milt rengöringsmedel. Den roterande hållaren kan diskas för hand eller i diskmaskin. Försäkra dig om att hållaren hamnar i rätt position när du sätter tillbaka den i mikrovågsugnen. 9. Ta bort lukt från ugnen genom att blanda 2 dl vatten med juicen och skalet från en citron i ett djupt kärl som är anpassat för användning i mikrovågsugn. Sätt på mikron och låt stå i 5 minuter. Torka sedan av ugnsutrymmet ordentligt med en mjuk trasa. 10. När det blir nödvändigt att byta ut lampan i ugnen, var vänlig kontakta återförsäljaren för att få den utbytt. 11. Ugnen ska rengöras regelbundet och alla matrester ska tas bort. Om man inte håller ugnen ren kan detta leda till att ytan förstörs vilket kan leda till att livslängden på apparaten förkortas och det kan också leda till fara. 12. Den här produkten är avsedd för separat upphämtning vid ett lämpligt uppsamlingsställe. Apparaten får inte kastas i vanligt hushållsavfall. För mer information, kontakta återförsäljaren eller de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshantering. Specifikationer Märkspänning: Mikrovågseffekt: Frekvens: Yttermått BxHxDj: Innermått BxHxDj: Ugnskapacitet: Vikt: 230V~50Hz 700W 2450MHz 452x262x341 mm 315x210x279 mm 17 liter c:a 10,5 kg Fyll i serienumret som du finner på insidan av mikrovågsugnen och spara denna bruksanvisning för framtida bruk. SERIAL NO: 6

7 FI TURVALLISUUSTOIMENPITEET JOILLA VÄLTETÄÄN MIKROAALTOSÄTEILY 1. Älä käytä mikroaaltouunia kun sen ovi on auki, koska silloin voit altistua säteilylle. 2. Älä käytä uunia jos se on vahingoittunut. Erityisen tärkeää on, että uuniovi on kokonaan kiinni ja että seuraavat osat ovat ehyet: a. Ovi (suora) b. Sarana ja lukitukset (ehyet ja kiinni), c. Oven tiivisteet 3. Ainoastaan ammatti-ihminen saa suorittaa korjaustoimenpiteitä. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA VAROITUS: Jotta vältettäisiin palovammat, sähköiskut, tulipalo, henkilövauriot ja altistuminen turhalle mikroaaltosäteilyn lisäys, seuraa näitä ohjeita: 1. Lue huolella koko käyttöohje ennen käyttöönottoa. 2. Laitetta tulee käyttää ainoastaan tarkoitukseensa, ts. ruuanlaittoon kotikäytössä. Älä käytä ärsyttäviä kemikaaleja mikroaaltouunissa. 3. Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Jotta uuni voisi absorboida mikroaaltoja, tulee uunissa olla jotain (ruokaa), muuten uuni saattaa vahingoittua. Jos haluat kokeilla eri toimintoja, voit laittaa uuniin vesiastian. 4. Älä käytä laitetta: jos pistotulppa on vahingoittunut, jos laite ei toimi kuten kuuluu, jos laite on vaurioitunut ylikuormituksesta, iskusta tai vastaavasta. Mikäli liitosjohto on vahingoittunut, anna ammattilaisen vaihtaa se välttääksesi vaarat. 5. VAROITUS: Lapset saavat käyttää mikroaaltouunia vain jos he osaavat varmuudella käyttää sitä oikein ja ovat tietoisia vaaroista joita väärä käyttö aiheuttaa. 6. Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon uunissa: a. Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastiassa, pidä silmällä uunia niin että huomaat mah dollisen itsesytytyksen. b. Poista pussinsulkijat paperi- ja muovipusseista ennen kuin laitat ne uuniin. c. Jos ilmaantuu savua, sammuta virta laitteesta ja irrota pistotulppa rasiasta. Pidä ovi suljettu na tukehduttaaksesi liekit. d. Älä käytä uunia säilytystilana. Älä jätä pa pereita, ruokailuvälineitä tai ruokaa uuniin kun et käytä uunia. 7. VAROITUS: Ruokia ja juomia ei saa lämmittää suljetuissa astioissa, koska sellaiset saattavat räjähtää. 8. Juomaa lämmittäessä voi neste jatkaa kiehumista vaikka uuni on sammunut. Ole varovainen kun otat astian uunista. 9. Älä paista ruokaa uunissa. Kuuma öljy voi vahingoittaa uunia tai aiheuttaa tulipalon. 10. Ehjiä kananmunia tai keitettyjä munia ei saa lämmittää uunissa koska on mahdollista että ne räjähtävät., jopa kuumennuksen loputtua. 11. Pistä reikä hedelmiin ja vihanneksiin joissa on kova kuori, kuten perunat, omenat yms. 12. Jos käytät uunia lämmittääksesi lastenruokaa tai tuttipulloa, tulee ruokaa hämmentää ja pulloa ravistaa sekä tarkistaa aineen lämpötila ennen kuin tarjoat sen lapselle. Näin lämpö jakautuu tasaisesti ja vältät palovauriot. 13. Ruoka-astia saattaa kuumentua huomattavasti uunissa. Voi olla tarpeen käyttää pannulappua. 14. Ennen käyttöä, varmista että käyttämäsi astia soveltuu mikroaaltouuni käyttöön. 15. VAROITUS: Itse tehdyt korjaustoimet voivat aiheuttaa hengenvaaran. Jos laitetta tarvitsee korjata, ota yhteys myyjään tai huoltoliikkeeseen. 16. Uunin läheisyydessä olevia lapsia tulee vahtia ja varmistaa että he eivät leiki uunilla. 7

8 FI ASENNUS 1. Varmista, että kaikki pakkausmateriaali, mukaan lukien ruudun suojamuovi, on poistettu. 2. VAROITUS: arkista että laite ei ole vahingoittunut, esim. että ovi ei ole taipunut, että oven tiivisteet ovat ehyet, että saranat ja kiinnikkeet eivät ole vaurioituneet ja että uunin seinämät ovat ehjät. Mikäli mikroaaltouuni on vahingoittunut, älä käytä laitetta. Ota yhteys huoltoliikkeeseen. 3. Aseta uuni tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka kestää uunin painon sekä painavimmat ruoat, joita valmistat. 4. Älä sijoita uunia lähelle lämpölähdettä tai tilaan jossa on korkea ilmankosteus. Uunia ei myöskään tule sijoittaa palonarkojen aineiden läheisyyteen. 5. Taataksesi riittävän ilmanvaihdon, sijoita mikroaaltouuni niin, että jää tilaa yläpuolelle vähintään 20 cm., taakse 10 cm ja molemmille sivulle 5 cm. Älä peitä ilma-aukkoja. Älä ota pois laitteen jalkoja. 6. Varmista että lasinen alusta, pyörivä alusta ja akseli ovat paikoillaan. 7. Tarkista että liitosjohto on ehyt ja että se ei ole laitteen alla eikä kosketuksissa lämpimiin pintoihin tahi teräviin reunoihin. 8. Kytke pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan. Pistorasian tulee olla helposti tavoitettavassa paikassa, mistä pistotulppa on vaivattomasti irrotettavissa tarpeen tullessa. 9. Älä käytä uunia ulkona. NÄIN VALMISTAT RUOKAA MIKROAALTOUUNISSA 1. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi, aseta ruoka lautaselle. Sijoita paksuimmat palat astian reunoille. 2. Tarkista valmistamisaika. Ajasta toiminto lyhimmälle neuvotulle ajalle ja lisää aikaa mikäli tarpeen. Ruoka, jota lämmitetään liikaa, voi hiiltyä ja savuttaa. Jos näin käy, pidä uunin ovi suljettuna ja kytke sähkövirta pois. 3. Käytä kantta kun lämmität ruokaa uunissa. Kansi estää roiskeita ja varmistaa tasalämpöisyyden. 4. Käännä kerran ruokia kuten hampurilaiset tai kananpojat. Suuremmat paistit tarvitsee ehkä kääntää useamminkin jotta saadaan tasainen tulos. 5. Sijoita lihapullien kaltaiset ruuat puoleksi valmistusajasta päällimmäiseksi, puoleksi ajasta alimmaksi, samoin reunimmaiset keskelle. Ennen kuin kutsut korjaajan Jos mikroaaltouuni ei käynnisty: 1. Varmista että pistotulppa on kunnolla kiinni pistorasiassa. Jos ei, irrota tulpa, odota 10 sekuntia ja laita se takaisin. 2. Tarkista sulake tai lämpörele. Jos ne ovat kunnossa, testaa pistorasian toiminta toisella sähkölaitteella. 3. Tarkista onko ohjauspaneeli asetettu oikein ja ajastin viritetty. 4. Varmista että ovi on kunnolla kiinni. Jos ei ole, estää automaattinen turvajärjestelmä mikroaaltouunin käytön. Jos mikroaaltouuni ei vieläkään toimi, ota yhteys korjaajaan. SOVELTUVAT ASTIAT 1. Parhaat astiat on valmistettu läpinäkyvästä materiaalista, kuten esim. lasista tai muovista, koska mikroaallot läpäisevät astian ja lämmittävät ruuan joka puolelta. 2. Mikroaallot eivät läpäise metallia, joten metalliastioita ja lautasia metallireunuksi ei saa käyttää. 3. Älä käytä paperilautasia jotka on valmistettu kierrätetystä paperista, koska ne voivat sisältää pieniä määriä metallijäämiä, jotka saattavat aiheuttaa kipinöitä tai liekkejä. 4. Suositellaan käytettäväksi pyöreitä tai soikeita astioita, koska kantikkaisissa astioissa ruoka kuumenee paljon nopeammin kulmissa kuin keskellä. 5. Pieniä alumiinifolio kaistaleita voidaan käyttää estämään ruokaa kuumenemasta liikaa halutuissa kohdissa. On kuitenkin tärkeää, ettei sitä käytetä liikaa ja että pidetään foliolla ja uunin seinämällä vähintään 2,5 cm. väliä. Opas mikroaaltouunissa käytettävistä astioista: Lämpöäkestävä lasi Lämpöä kestämätön lasi Lämpökestävä keramiikka Mikroaaltouuniin tarkoitetut muoviastiat Talouspaperi Metallitaso Metalliritilä Alumiinifolio Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei 8

9 FI OSALUETTELO 1. Varmuuslukko 2. Uunin ikkuna 3. Pyörivä alusta 4. Oven avauspainike 5. Säätimet 6. Pyörivä lasilautanen SÄÄTIMET Väännin jolla valitaan teho "POWER" Aloita valitsemalla ruonlaiton teho. Valittavanasi on kuusi tehoaluetta eri tarpeita varten. Aseta POWER-väännin soveltuvaan asentoon. Taulukko alempana kertoo kunkin ohjelman käyttämän mikroaaltotehon prosenttiosuuden kokonaistehosta (700W): NIMIKE TEHO HIGH 100% M. High 85% med 66% Med. low 48% Defrost 40% low 17% Väännin jolla valitaan aika "TIME" Seuraavaksi valitse TIME -vääntimellä haluamasi aika ruoanvalmistamiseen. Pisin mahdollinen kerta-aika on 30 minuuttia. HUOMIO! Mikroaaltouuni aloittaa toiminnon välittömästi kun aika on valittu. Jos haluat lyhyemmän toimintoajan kuin 2 minuuttia, väännä ensin myötäpäivään yli kahden minuutin ja sitten takaisinpäin toivomaasi aikaan. TÄRKEÄÄ! Käännä väännin aina nollakohtaan jos ruoka otetaan ulos uunista ennenkuin säädetty aika on kulunut tai kun uunia ei käytetä. Jos haluat pysäyttää toiminnon kesken toiminnon, paina avauspainiketa avaaksesi oven. 9

10 FI PUHDISTUS JA HUOLTO 1. Ennen kuin aloitat, sammuta uuni ja irroita pistotulppa pistorasiasta. 2. Pidä uunin sisäosat puhtaina. Mikäli ruokaa on roiskunut uunin sisälle, puhdista kostealla pyyhkeelä. Jos uuni on erityisen likainen, voit käyttää mietoa puhdistusainetta. Vältä sprayn ja vahvempien pesuaineiden käyttämistä, koska ne saattavat vahingoittaa pintoja. 3. Ulkopuolen voit puhdistaa kostealla pyyhkeellä. Jotta välttyisit vahigoittamasta mekaanisia ja sähköisiä osia, ole varovainen, että vesi ei pääse tuuletusaukkoihin. 4. Kuivata ovi ja lasi molemmilta puolilta, oven tiivisteet ja niihin liittyvät osat säännöllisesti kostealla pyyhkeellä poistaaksesi roiskeet. 5. Säätimet eivät saa kastua. Puhdista ne pehmeällä, kostealla pyyhkeellä. Pidä oviluukku avoinna tätä tehdessäsi ettei uuni vahingossa käynnisty. 6. Jos luukun sisä- tai ulkopuolelle muodostuu höyryä, kuivaa pehmeällä pyyhkeellä. Höyryä voi esiintyä kun uunia käytetään kosteissa olosuhteissa, ja tämä on luonnollista. 7. Joskus voi olla tarpeen ottaa pois lasialusta puhdistusta varten. Pese se lämpimässä vedessä tiskiaineella tai astianpesukoneessa. 8. Pyörivä lasilautasen alusta sekä uuninpohja tulee puhdistaa säännöllisesti jotta vältyttäisiin liialta ääneltä. Kuivata pohja pyyhkeelä käyttäen mietoa puhdistusainetta. Pyörivä alusta voidaan pestä käsin tai pesukoneessa. Varmista että hammasrattaisto on kohdallaankun asetat sen takaisin uuniin. 9. Tuoksut saat uunista pois sekoittamalla syvässä, mikroaaltouunikäyttöön soveltuvaan astiassa 2 dl. vettä sitruunan mehuun ja kuoriin. Laita astia uuniin, käytä uunia 5 minuuttia. Puhdista uuni huolellisesti pehmeällä pyyhkeellä. 10. Ota yhteys jälleenmyyjään kun uunin lamppu täytyy vaihtaa. 11. Uuni tulee puhdistaa säänöllisesti ja kaikki ruoanjätteet poistaa. Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinnat saattavat vaurioitua, laitteen käyttöikä lyhenee, ja saattaa myös aiheutua vaaratilanteita. 12. Tämä tuote on tarkoitettu jälleenkäsiteltäväksi, se on vietävä keräyspisteeseen. Uunia ei saa laittaa kotitalousjätekeräykseen. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä ja viranomaisilta jotka vastaavat jälleenkäsittelystä. TEKNISET TIEDOT Nimellisjännite: Mikroaaltoteho: Taajuus: Ulkomitat LxKxS: Sisämitat LxKxS: Uunin tilavuus: Paino: 230V~50Hz 700W 2450MHz 452x262x341 mm 315x210x279 mm 17 litraa noin 10,5 kg Kirjoita tähän sarjanumero, joka löytyy uunin sisältä ja säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. SERIAL NO: 10

11 GB PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY 1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks. 2. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the a. Door (bent), b. Hinges and latches (broken or loosened), c. Door seals and sealing surfaces. 3. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy: 1. Read all instructions before using the appliance. 2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use. 3. Do not operate the oven when empty. For the microwave oven to absorb micro waves it has to be something in it (food), or else it might get damages. If you would like to test the different functions you can put a cup with water in the oven. 4. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 5. WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use. 6. To reduce the risk of fire in the oven cavity: a. When heating food in plastic or paper container, check the oven frequently to the possibility of ignition. b. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven. c. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames. d. Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use. 7. WARNING: Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode. 8. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container. 9. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns. 10. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended. 11. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking. 12. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns. 13. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil. 14. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven. 15. WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy. 16. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 11

12 GB Installation 1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door. 2. WARNING: Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel. 3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven. 4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials. 5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20 cm of space above the oven, 10 cm at back and 5 cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet. 6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions. 7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface. 8. Plug the cable to a wall socket with earth. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency. 9. Do not use the oven outdoors. Microwave cooking principles 1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish. 2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite. 3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly. 4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once. 5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the centre of the dish to the outside. Before you call for service If the oven fails to operate: 1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely. 2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance. 3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set. 4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven. If none of the above rectifies the situations, then contact a qualified technician. Utensils guide 1. The ideal material for a microwave utensil is transparent to microwave, it allows energy to pass through the container and heat the food. 2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used. 3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires. 4. Round/oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook. 5. Narrow strips of aluminium foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful, do not use too much and keep a distance of 1 inch (2.54 cm) between foil and cavity. The list below is a general guide to help you select the correct utensils. Heat Resistant Glass Non Heat Resistant Glass Heat Resistant Ceramics Microwave Safe Plastic Dish Kitchen Paper Metal Tray Metal Rack Aluminium Foil & Foil Containers Yes No Yes Yes Yes No No No 12

13 GB Part names 1. Door Safety Lock System 2. Oven Window 3. Turntable Support 4. Door Release Button 5. Control Panel 6. Rotating Glass Tray Control Panel Power Selector POWER Turn the Power Selector to choose the power output. There are six different settings depending on what to cook. Turn the POWER"-knob to a suitable position. The table below shows how many per cent of the total power consumption (700W) that each programme use: Description Power output HIGH 100% M. High 85% med 66% Med. low 48% Defrost 40% Low 17% Timer Knob "TIME" Turn the Timer Knob "TIME" to the desired cooking time. The cooking time can be up to 30 minutes per cooking session. NOTE: As soon as the timer is turned, oven starts cooking. When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time. CAUTION! Always return timer back to zero position if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle. 13

14 GB Cleaning and care 1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning. 2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface. 3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings. 4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner. 5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on. 6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal. 7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher. 8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position. 9. Remove odours from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth. 10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced. 11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation. 12. This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste. For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management. Specifications Rated Voltage: Rated Microwave Power Output: Operation Frequency: Exterior Dimensions WxHxD: 230V~50Hz 700W 2450MHz 452x262x341 mm Oven Cavity Dimensions WxHxD: 315x210x279 mm Oven Capacity: Weight: 17 litres approx kg Record in the space below the Serial Number found on the nameplate on your oven and retain this information for future reference. SERIAL NO: 14

15

16 Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE Kumla, SWEDEN Phone: +46 (0) Fax: +46 (0)

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

S20BIG13E Instruction Manual

S20BIG13E Instruction Manual S20BIG13E Instruction Manual Built-in Microwave with Grill Instruksjonsmanual Innebygd mikrobølgeovn med grill Instruktionsbok Mikrovågsugn med grill för inbyggnad Käyttöopas Kaappiin sijoitettava mikroaaltouuni

Lisätiedot

Attract TREADMILL HMT-1030

Attract TREADMILL HMT-1030 Attract TREADMILL HMT-030 IMPORTANT! Read the entire manual carefully before assembly and use. Förord Tack för att du väljer Attract! Attract s motionsband har genomgått omfattande tester och är bekräftat

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Batteriladdare 12V 8A. Akkulaturi 12V 8A. Smart Charger 12V 8A

Batteriladdare 12V 8A. Akkulaturi 12V 8A. Smart Charger 12V 8A Modell / Malli / Model: PSD008 52 006 11 SE BRUKSANVISNING Batteriladdare 12V 8A FI KÄYTTÖOHJEET Akkulaturi 12V 8A EN INSTRUCTION MANUAL Smart Charger 12V 8A Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-10

Lisätiedot

Combination Saw. Kombinationssåg Kombinasjonssag Yhdistelmäsaha. Art.no Model 40-7993 92502W ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Combination Saw. Kombinationssåg Kombinasjonssag Yhdistelmäsaha. Art.no Model 40-7993 92502W ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH Tärkeätä tietoa: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. SUOMI Kombinationssåg Kombinasjonssag

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄSISIRKKELI 1500W / 185MM / 63MM HANDCIRKEL 1500W / 185MM / 63MM CIRCULAR SAW 1500W / 185MM / 63MM DAX0120 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG OPERATING MANUAL FIN 4-9 SWE 10-15 ENG 16-21 Tervetuloa Tulikivi-tuotteen käyttäjäksi Onnittelemme erinomaisesta tuotevalinnasta. Toivomme sinulle

Lisätiedot

LED LCD TV / LCD TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED LCD TV / LCD TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED LCD TV / LCD TV Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LM61** LM58** LM34** LS56** CM96** P/NO : MFL67416306 (1208-REV04) Printed

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KLAPISIRKKELI VEDKAP LOG CUTTING SAW DAN0818 Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta

Lisätiedot

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing //

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing // Kitchen quickprep 500 // stick mixer // 2 speeds // 500 ml chopper // Detachable stainless steel shaft // Jar // Knives for ice crushing // 500 watt DC motor // Type 7701 7701_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013

Lisätiedot

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER Before using your air conditioner, please read this manual carefully and keep it for future reference. INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER The design and specifications are subject to change without

Lisätiedot

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 0 SUOMI TÄMÄ OHJE ON HOT LINE LÄMPÖSÄILYTYSKALUSTEILLE HL-NT, HL-HT,

Lisätiedot

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals ERP34901X...... EN REFRIGERATOR USER MANUAL 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference.

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference. Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Country Customer Care Centre Web Site AUSTRIA 0800 - SAMSUNG

Lisätiedot

LED LCD TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED LCD TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED LCD TV Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LM62** LM64** LM66** LM67** LM76** LS57** P/NO : MFL67441708 (1205-REV02) Printed

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installation and operation manual Installasjons- og bruksanvisning MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Rev. 201306 SUOMI TÄMÄ OHJE ON MARINE KAAPEILLE

Lisätiedot

Angle Grinder. Table of Contents

Angle Grinder. Table of Contents Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual for future reference. Ver. 001-200604 ENGLISH Angle Grinder

Lisätiedot

KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA. Brukerveiledning. For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk.

KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA. Brukerveiledning. For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk. KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA Brukerveiledning For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk. 1.Produkt illustrasjon 2.Produktegenskaper PTC varme-element Lavt lydnivå

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE SISÄLLYSLUETTELO 1.TURVALLISUUS...3 HUOMIOI KAIKKI VAROITUKSET JA LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ...3 2.TUOTTEEN TIEDOT:...5 Liesi:...5 Uuni:...5 Keraaminen

Lisätiedot

FHA 1100 A1. Talousvesipumppu. Domestic Water Pump. Tappvattenautomat. Vandautomat. Hauswasserautomat. Translation of original operation manual

FHA 1100 A1. Talousvesipumppu. Domestic Water Pump. Tappvattenautomat. Vandautomat. Hauswasserautomat. Translation of original operation manual FHA 1100 A1 Domestic Water Pump Translation of original operation manual Talousvesipumppu Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Tappvattenautomat Översättning av bruksanvisning i original Vandautomat Oversættelse

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 6720_IDV_UVN_020913.indd 1 9/4/2013 10:54:52 AM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL ko1012 240321/ ZHQ1821 SH-ADC KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP44 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland FI Lue nämä

Lisätiedot

JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201

JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201 JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201 TURVALLISUUS VAROITUS! On vaarallista antaa muun kuin valtuutetun huoltohenkilön suoritettaviksi sellaiset huolto- tai korjaustyöt, joihin liittyy suojien

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

USER GUIDE MOBILE TELEPHONE M300

USER GUIDE MOBILE TELEPHONE M300 USER GUIDE UK SW NW FIN MOBILE TELEPHONE M300 V1 2 3 1 BECAUSE WE CARE Thank you for purchasing this product. This product has been designed and assembled with utmost care for you and the environment.

Lisätiedot