Smörgåsgrill. Voileipägrilli. Sandwich Toaster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Smörgåsgrill. Voileipägrilli. Sandwich Toaster"

Transkriptio

1 Modell / Malli / Model: ST SE BRUKSANVISNING Smörgåsgrill FI KÄYTTÖOHJEET Voileipägrilli EN INSTRUCTION MANUAL Sandwich Toaster

2 Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk. FI HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin otat laitteen käyttöösi ja säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten. EN NOTE! Please read through the manual carefully before using the appliance and keep it for future reference. 2

3 SE Beskrivning av delar 1. Ytterhölje 2. Röd indikatorlampa 3. Stor dekorationsring 4. Dekoration 5. Lås 6. Liten dekorationsring Viktiga säkerhetsanvisningar Vid använding av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtagas, inklusive följande: 1. Läs alla instruktioner. 2. Vidrör inte heta ytor, och akta er för ånga som kan komma ut ur apparaten under drift. 3. För att undvika elektriska stötar, sänk ej ner sladden, stickproppen eller apparaten i vatten eller andra vätskor. 4. Använd inte metallföremål såsom knivar, gafflar eller liknande redskap eftersom de kan skada grillytan. 5. Noggrann övervakning är nödvändig när apparaten används av eller i närheten av barn. 6. Lämna inte apparaten obevakad. 7. Använd inte otillåtna tillbehör till din smörgåsgrill eftersom det kan innebära fara. 8. Dra ur stickproppen när apparaten inte används och innan rengöring. 9. Täck inte din smörgåsgrill medan den är varm eller i bruk. 10. Apparaten får inte användas om anslutningskabeln är skadad eller om den har fått synliga skador. 11. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skada. 12. Använd ej utomhus. 3

4 13. Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller komma i kontakt med heta ytor. 14. Använd inte apparaten för annat än avsett syfte. 15. Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara! 16. Apparaten är ej avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 17. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. 18. Var vaksam på att apparaten kan bli väldigt het när den är i drift. 19. Apparaten har ingen strömbrytare och är i drift när den är ansluten till elnätet, dra ut stickproppen från eluttaget efter användning. 20. Apparaten är ej avsedd att manövreras med hjälp av en extern timer/ klockströmbrytare eller av ett separat fjärrkontrollsystem. Innan användning Innan du använder smörgåsgrillen för första gången, rengör apparaten och plattorna såsom beskrivet under rubriken "Rengöring". Pensla lite smör på plattorna, värm upp grillen med locket uppe under 5 minuter och torka sedan bort eventuellt överskottsfett. Smörgåsgrillen är nu redo att användas. Användning Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder apparaten. 1. Stäng locket på smörgåsgrillen. 2. Anslut apparaten till elnätet. Den röda indikatorlampan tänds för att visa att smörgåsgrillen är under uppvärmning. 3. Förbered bröd och fyllning till din smörgås medan smörgåsgrillen värms upp. 4. Vänta tills den röda indikatorlampan släcks. Smörgåsgrillen har då uppnått rätt temperatur för användning. 5. Öppna smörgåsgrillen genom att dra låset utåt och lyft locket. 6. För att få en gyllenbrun yta på smörgåsarna, bred smör på utsidan av brödet. Undvik vissa margarintyper som inte är lämpliga vid grillning. Välj alltid bröd av lämplig storlek för att passa storleken på plattorna. Placera fyllningen mellan de osmörade sidorna av brödet. Se till att smörgåsar är jämnt fyllda för att grillningen ska bli så jämn som möjligt. Placera smörgåsarna i apparaten. 4

5 7. Stäng locket, använd ett redskap i trä för att hålla brödet på plats om nödvändigt, tills handtaget går i lås. 8. Låt smörgåsarna grillas i 3-4 minuter efter smak och se till att råvaror (t.ex. bacon) tillagas ordentligt, alternativt tillaga dem före grillningen. Under grillningen kommer indikatorlampan att slå på och av för att hålla rätt temperatur. Akta er för ånga som kan komma ut från framsidan av apparaten. 9. Ta bort smörgåsarna. Använd inte metallredskap eftersom det kan orsaka skador på grillplattorna. 10. Efter användning, dra ut stickproppen från eluttaget och låt apparaten svalna. Rengöring 1. Dra ut stickproppen från eluttaget innan rengöring. 2. Rengör inte smörgåsgrillen under rinnande vatten och sänk inte ner apparaten i vatten. 3. Tillåt grillplattorna att svalna innan rengöring och torka sedan av apparaten med en fuktig trasa och lite diskmedel vid behov. Torka noggrant efteråt tills apparaten är helt torr. Tekniska data Art.nr: Modell: ST3318 Spänning: 230V~ 50Hz Effekt: 750W 5

6 FI OSALUETTELO 1. Ulkokuori 2. Punainen merkkivalo 3. Suurempi koristerengas 4. Koriste 5. Lukitus 6. Pieni koristerengas TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita käytettäessä tulee aina noudattaa erityisen tarkkaan turvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavia: 1. Lue kaikki käyttöohjeet. 2. Älä kosketa kuumia pintoja, ja varo höyryä jota saattaa laitteesta käytön aikana tulla laitteesta. 3. Sähköiskuilta välttyäksesi älä upota liitosjohtoa, pistotulppaa tai grilliä veteen tai muihin nesteisiin. 4. Älä käytä metallisesineitä kuten veitsiä, haarukoita tai vastaavia, koska ne saatavat vahingoittaa grillin pinnoitetta. 5. Noudata erityistä huolellisuutta kun käytät laitetta lasten läheisyydessä. 6. Vahdi laitetta aina kun se on käytössä. 7. Älä käytä kiellettyjä tarvikkeita grilliisi, niistä voi aiheutua vaaratilanteita. 8. Irroita pistotulppa pistorasiasta aina kun laitetta ei käytetä tai sitä pudistetaan. 9. Älä peitä grilliä kun se on lämmin tai käytössä. 10. Laitetta ei saa käyttää jos liitosjohto on viallinen tai siinä on näkyviä vaurioita. 11. Muiden kuin valmistajan suosittelemien osien käyttämisestä saattaa aiheutua vaurioita. 12. Älä käytä laitetta ulkona. 6

7 13. Älä anna liitosjohdon roikkua pöytälevyn ulkopuolella tai koskettaa kuumia pintoja. 14. Älä käytä laitetta muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön. 15. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, tulee valmistajan, valtuutetun liikkeen tai asentajan vaihtaa se, vaarojen välttämiseksi! 16. Lasten tai sellaisten henkilöiden joilla on toiminnallisia esteitä tahi eivät omaa laitteen käyttöön tarvittavia tietoja ei tule käyttää laitetta ilman heidän turvallisuudestaan vastuussa olevien henkilöiden valvontaa. 17. Lapsia tulee vahtia etteivät he leiki laitteella. 18. Muista että laite saattaa tulla erittäin kuumaksi käytössä. 19. Laitteessa ei ole kytkintä, se on toiminnassa niin kauan kuin se on liitettynä sähköverkkoon, irrota siis pistotulppa kun lopetat käyttämisen. 20. Laitetta ei tule käyttää ulkoisen ajastimen/kellokytkimen tai kaukosäätimen avulla. ENNEN KÄYTTÖÄ Ennen kuin otat grillin ensimmäistä kertaa käyttöön, puhdista laite ja levyt kuten kohdassa Puhdistus neuvotaan. Levitä hiukkasen voita levyille, lämmitä grilliä noin 5 minuuttia kansi ylhäällä ja kuivata sitten mahdolliset rasvajäämät. Voileipägrilli on käyttövalmis. KÄYTTÖ Lue tarkkaan koko käyttöohje ennen laitteen käyttöä. 1. Sulje voileipägrillin kansi. 2. Liitä laite sähköverkkoon. Punainen merkkivalo syttyy ilmaisten että grilli lämmittää. 3. Valmista leipäsi täytteineen sillä aikaa kun grilli lämpenee. 4. Odota kunnes merkkivalo sammuu. Grilli on silloin saavuttanut oikean käyttölämpötilansa. 5. Avaa voileipägrilli vetämällä lukkoa ulospäin ja nosta kansi. 6. Saadaksesi kullankeltaisia leipiä, levitä voi leivän ulkopinnalle. Vältä tiettyjä kasvisrasvoja jotka eivät sovellu grillaamiseen. Valitse aina levyille sopivan kokoisia leipiä. Laita täytteet leivän voitelemattomille puolille. Varmista että voileipäsi ovat mahdollisimman tasaiset, näin saat parhaan paahdon. Aseta leivät grilliin. 7. Sulje kansi, käytä puista työvälinettä pitääksesi leipää tarvittaessa paikallaan kunnes kansi lukkiutuu. 7

8 8. Anna voileipien grillautua 3-4 minuuttia maun mukaan, katso että raaka-aineet (esim pekoni) kypsyy kunnolla, tai valmista ne ennen grillausta. Grillaamisen ajan merkkivalo palaa ja sammuu pitäen oikean lämpötilan. Varo laitteesta tulevaa höyryä. 9. Ota leivät pois. Älä käytä metallisia välineitä, ne voivat vahingoittaa grillilevyjä. 10. Irrota käytön jälkeen pistotulppa ja anna laitteen jäähtyä. PUHDISTUS 1. Irrota pistotulppa ennen puhdistamista. 2. Pese voileipägrilli juoksevan veden alla, älä upota laitetta veteen. 3. Anna grillilevyjen jäähtyä ennen puhdistamista ja kuivaa sitten laite kostealla rievulla ja vähäisellä määrällä pesuainetta mikäli tarpeellista. Kuivata laite täysin kuivaksi. TEKNISET TIEDOT Til.nro: Malli: ST3318 Jännite: 230V~ 50Hz Teho: 750W 8

9 EN Description of parts 1. Housing 2. Red indicator light 3. Bigger decoration ring 4. Decoration 5. Clasp 6. Small decoration ring IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances basic safety precautions should always be followed, including the following: 1. Read all instructions. 2. Do not touch hot surfaces, and beware of steam which may escape from the appliance during the toasting operation. 3. To protect against electric shock do not immerse cord, plug or appliance in water or other liquids. 4. Do not use metal objects, knives, forks or similar implements as they may damage the toasting plate. 5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. 6. Do not leave appliance unattended. 7. Do not use any unauthorised attachments with your toaster, they may be hazardous. 8. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. 9. Do not cover your toaster whilst it is hot or in use. 10. Appliance should not be used if the supply cable is damaged or the appliance is dropped causing visible damage. 11. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injury. 12. Do not use outdoors. 9

10 13. Do not let cord hang over edge of table or worktop or touch hot surfaces. 14. Do not use the appliance for other than intended use. 15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard! 16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 18. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating, beware. 19. The appliance has no on/off switch and operates when plugged into the main supply source, disconnect the plug from mains after use. 20. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system. Before using your Sandwich Toaster Before using your sandwich toaster for the first time, clean the appliance and plates as described in the Cleaning section. Brush a little butter on the plates, heat the appliance with the lid open for 5 minutes and then remove any surplus butter. The sandwich toaster is now ready for use. Operation Please read all instructions before using this appliance. 1. Close the lid of the sandwich toaster. 2. Plug the appliance into the power supply. The red indicator light will illuminate to show that the sandwich toaster is heating. 3. Prepare the bread and filling for your sandwich while the sandwich toaster is pre-heating. 4. Wait until the red indicator light goes out. The sandwich toaster is then at the correct temperature for use. 5. Open the sandwich toaster by pulling the handle clasp outwards and lifting lid. 6. For golden toasted sandwiches, spread butter on the outside of the bread. Beware of some spreads which are not suitable for toasting. 10

11 Always select bread of a suitable size to fit the plates. Place the filling between the unbuttered sides of bread. Ensure the sandwiches are evenly filled to assist with even browning. Place the sandwiches into the appliance. 7. Close the lid, using a wooden spatula to hold the bread in place if necessary, until the handle latch locks. 8. Allow the sandwich to toast for 3-4 minutes according to taste and ensuring that raw ingredients (e.g. bacon) are thoroughly cooked, alternately pre-cook them before toasting. During toasting the indicator light will cycle on and off to maintain the correct toasting temperature. Beware of steam which may escape from the front of the appliance. 9. Remove the toasted sandwiches. Do not use a metal implement for this as it may damage the toasting plates. 10. After use, unplug the appliance and allow to cool. Cleaning 1. Remove the plug from the power supply before cleaning. 2. Do not clean the sandwich toaster under running water and do not immerse in water. 3. To clean, allow the sandwich plates to cool, then wipe the appliance with a damp cloth and a little washing up liquid if necessary. Dry carefully afterwards. Technical data Art.no: Model: ST3318 Voltage: 230V~ 50Hz Power: 750W 11

12 TJ-JA Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE Kumla, SWEDEN Phone: Fax:

29" Pelarfläkt. 29" Tornituuletin. 29" Tower Fan

29 Pelarfläkt. 29 Tornituuletin. 29 Tower Fan 99 940 93 SE BRUKSANVISNING 29" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 29" Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 29" Tower Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater Modell / Malli / Model: DL03A TURBO 99 870 07-08 SE BRUKSANVISNING Konvektorelement FI KÄYTTÖOHJEET Konvektorilämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Convector Heater Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5

Lisätiedot

12" Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12" Desk Fan

12 Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12 Desk Fan 94 310 37 SE BRUKSANVISNING 12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 12 Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 12" Desk Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 SE BRUKSANVISNING Terassvärmare 900W FI KÄYTTÖOHJEET Terassilämmitin 900W EN INSTRUCTION MANUAL Carbon Heater 900W SE Säkerhetsanvisningar 1. Läs dessa instruktioner

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri Modell / Malli / Model: EC808SNP-1250 99 940 30 SE BRUKSANVISNING Industridammsugare FI KÄYTTÖOHJEET Teollisuuspölynimuri EN INSTRUCTION MANUAL Industrial Vacuum Cleaner SE Säkerhetsanvisningar VARNING!

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: TS2236M

Modell / Malli / Model: TS2236M Modell / Malli / Model: TS2236M 99 940 42 SE BRUKSANVISNING Brödrost EN INSTRUCTION MANUAL Toaster FI KÄYTTÖOHJEET Leivänpaahdin SE Beskrivning Modern design. Med rostningsreglage i 7 steg. Lätt att rengöra

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla Modell / Malli / Model: E-CY57G(S) 75 707 78 SE BRUKSANVISNING Vela arbetsbelysning med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Vela työvalaisin turvavalolla EN INSTRUCTION MANUAL Vela Work Light with Emergency Light

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Sladdlös vattenkokare. Johdoton vedenkeitin. Cordless Jug Kettle

Sladdlös vattenkokare. Johdoton vedenkeitin. Cordless Jug Kettle Modell / Malli / Model: KT6/, CW-KT09 99 90 9- SE BRUKSANVISNING Sladdlös vattenkokare FI KÄYTTÖOHJEET Johdoton vedenkeitin EN INSTRUCTION MANUAL Cordless Jug Kettle Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös INSTRUCTIONS MANUAL Original instructions MALLI/MODEL: Holly 1500: ERC2-1507 Holly 2000: ERC2-2009 DT Istr (ERC

Lisätiedot

9"/12" Bordsfläkt. 9"/12" Pöytätuuletin. 9"/12" Desk Fan

9/12 Bordsfläkt. 9/12 Pöytätuuletin. 9/12 Desk Fan 99 940 90-91 SE BRUKSANVISNING 9"/12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 9"/12" Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 9"/12" Desk Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den

Lisätiedot

Kaffebryggare med glaskanna. Kahvinkeitin lasikannulla. Coffee Maker with Glass Jug

Kaffebryggare med glaskanna. Kahvinkeitin lasikannulla. Coffee Maker with Glass Jug Modell / Malli / Model: CM6639M 99 940 51 SE BRUKSANVISNING Kaffebryggare med glaskanna FI KÄYTTÖOHJEET Kahvinkeitin lasikannulla EN INSTRUCTION MANUAL Coffee Maker with Glass Jug Innehåll / Sisältö /

Lisätiedot

Oljeradiator. Oil Filled Heater

Oljeradiator. Oil Filled Heater Modell / Malli / Model: OR02-7, OR02-9 99 870 01-02 SE BRUKSANVISNING Oljeradiator FI KÄYTTÖOHJEET Öljytäytteinen lämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Oil Filled Heater Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Strålkastare Mega LED. Valonheitin Mega LED. Flood Light Mega LED

Strålkastare Mega LED. Valonheitin Mega LED. Flood Light Mega LED Modell/Malli/Model: YGT213-60W/93W/139W 90 770 25-27 SE BRUKSANVISNING Strålkastare Mega LED FI KÄYTTÖOHJEET Valonheitin Mega LED EN INSTRUCTION MANUAL Flood Light Mega LED Innehåll / Sisältö / Contents

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Ångstrykjärn. Höyrysilitysrauta. Steam Iron

Ångstrykjärn. Höyrysilitysrauta. Steam Iron Modell / Malli / Model: CW-SI18 99 940 38 SE BRUKSANVISNING Ångstrykjärn FI KÄYTTÖOHJEET Höyrysilitysrauta EN INSTRUCTION MANUAL Steam Iron SE Beskrivning av delar 5 6 1. Spraymunstycke 2. Vattenpåfyllningslucka

Lisätiedot

IMPORTANT INSTRUCTIONS

IMPORTANT INSTRUCTIONS Thank you for choosing our Electric Patio Heater. This owner s manual will provide you with valuable information necessary for the proper care and maintenance of your new product. Please take a few moments

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Ferrara LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla

Ferrara LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla 75 354 60-62 Ferrara LED SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus FI EN KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire

Lisätiedot

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WA-1 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WA-1 VOHVELIRAUTA FIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sähkölaitteita

Lisätiedot

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso...

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso... Gebruiksaanwijzing Instructions for use Mode d emploi Anleitung Instrucciones de Uso Istruzioni d uso Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje TYPE 525008 (BLACK) / 525009 (WHITE) CRYSTAL

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

HOT DOG-HÖYRYSTIN HOT DOG VÄRMARE HOT DOG STEAMER

HOT DOG-HÖYRYSTIN HOT DOG VÄRMARE HOT DOG STEAMER HOT DOG-HÖYRYSTIN HOT DOG VÄRMRE HOT DOG STEMER DOGGER HD-WS, DOGGER HD-TW sennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens

Lisätiedot

Golfpallon etsijä asennusmanuaali

Golfpallon etsijä asennusmanuaali Golfpallon etsijä asennusmanuaali Prazza takuu Kaikki Prazza tuotteet on suunniteltu ja valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaan, tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja helppoja asentaa. Jos sinulla ilmenee

Lisätiedot

SUOMI SVENSKA ENGLISH

SUOMI SVENSKA ENGLISH SUOMI SVENSKA ENGLISH Turvallisuusmääräykset Pizzauunin osat Käyttäessäsi sähkölaitetta, on aina hyvä noudattaa siihen liittyviä varotoimia. Lue kaikki ohjeet ennen pizzauunin käyttöä! 1. Tämä laite on

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Coffee Maker with Glass Jug/Vacuum Jug

Coffee Maker with Glass Jug/Vacuum Jug Modell / Malli / Model: CM6616(V) 99 940 43-44 SE BRUKSANVISNING Kaffebryggare med glaskanna/termoskanna FI KÄYTTÖOHJEET Kahvinkeitin lasikannulla/termoskannulla EN INSTRUCTION MANUAL Coffee Maker with

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/

Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/ Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/2104 99 770 00-04 SE BRUKSANVISNING Solcellsdriven trädgårdsbelysning FI KÄYTTÖOHJEET Aurinkokennokäyttöinen puutarhavalaistus EN INSTRUCTION MANUAL Solar Garden Light

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: FZ10-8HC

Modell / Malli / Model: FZ10-8HC Modell / Malli / Model: FZ10-8HC 99 940 64 SE BRUKSANVISNING 30" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 30 Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 30" Tower Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8

Lisätiedot

BL650 series. English 2-4. Nederlands 5-8. Français 9-12. Deutsch 13-16. Italiano 17-20. Português 21-24. Español 25-28. Dansk 29-31.

BL650 series. English 2-4. Nederlands 5-8. Français 9-12. Deutsch 13-16. Italiano 17-20. Português 21-24. Español 25-28. Dansk 29-31. English 2-4 Nederlands 5-8 Français 9-12 Deutsch 13-16 Italiano 17-20 Português 21-24 Español 25-28 Dansk 29-31 Svenska 32-34 Norsk 35-37 Suomi 38-41 Türkçe 42-45 Ïesky 46-48 Magyar 49-52 Polski 53-56

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

n q u f s Brugsanvisning...10 SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 Bruksanvisning Käyttöohje Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè...

n q u f s Brugsanvisning...10 SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 Bruksanvisning Käyttöohje Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè... SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 g Mode d emploi...7 f k s Brugsanvisning...10 Bruksanvisning...13 n q u Bruksanvisning... 16 Käyttöohje... 19 Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè... 22 1 B L A G C D E F H

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG ,

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG , WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Instruction manual TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Table if Contents 1. Important safety instructions...3 2. Unpacking

Lisätiedot

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 FI Käyttöopas e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!

Lisätiedot

Auton Sisätilalämmitin. Interior Heater For Car & Vehicle

Auton Sisätilalämmitin. Interior Heater For Car & Vehicle Modell / Malli / Model: H1106 94 430 01 SE BRUKSANVISNING Kupévärmare FI KÄYTTÖOHJEET Auton Sisätilalämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Interior Heater For Car & Vehicle Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

16" Golvfläkt. 16 Lattiatuuletin. 16" Stand Fan

16 Golvfläkt. 16 Lattiatuuletin. 16 Stand Fan 94 310 38 SE BRUKSANVISNING 16" Golvfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 16 Lattiatuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 16" Stand Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Digital klockströmbrytare. Digital Kellokytkin

Digital klockströmbrytare. Digital Kellokytkin Modell / Malli / Model: EMT2500ET 99 130 06 SE BRUKSANVISNING Digital klockströmbrytare FI KÄYTTÖOHJEET Digital Kellokytkin EN INSTRUCTION MANUAL Digital Timer SE Funktioner Med den här digitala klockströmbrytaren

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Konvektorelement. Konvektorilämmittimelle. Convector Heater

Konvektorelement. Konvektorilämmittimelle. Convector Heater Modell / Malli / Model: HC2059F 85 592 20 SE BRUKSANVISNING Konvektorelement FI KÄYTTÖOHJEET Konvektorilämmittimelle EN INSTRUCTION MANUAL Convector Heater SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom manualen

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3 Føtter Enkel Foot bath Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SPA-3 S.

Lisätiedot

Fläkt med clips-fäste

Fläkt med clips-fäste Specifikationer Modell: Effekt: 11W Spänning: 230V Frekvens: 50Hz Kapslingsklass: II Bruksanvisning Fläkt med clips-fäste 94 310 00 Ø15 cm / 6 Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Käyttöopas

Styler.  Register your product and get support at HP4681/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 FI Käyttöopas a h g b c f e d Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

RF RGBW/RGB fjärrkontroll. RF RGBW/RGB kaukosäädin

RF RGBW/RGB fjärrkontroll. RF RGBW/RGB kaukosäädin Art. no: 99 170 17 SE BRUKSANVISNING RF RGBW/RGB fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF RGBW/RGB kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF RGBW/RGB Remote Controller SE Tryck för att slå på/av Indikator Tryck och

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C.

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin Mounting instruction Asennusohjeet 05 IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 45 C 198-264 V AC PH2 4 6 29/01/2016 SIA VIZULO Ganibu dambis 7a,

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot