Tuoteryhmäkohtainen sitoutuneisuus LIITE nro 1 Tarjouspyyntö koskee seuraavien laitosten hankintoja LIITE nro 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuoteryhmäkohtainen sitoutuneisuus LIITE nro 1 Tarjouspyyntö koskee seuraavien laitosten hankintoja LIITE nro 2"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ LEIPOMOTUOTTEET mahdollinen optio 1v + 1v Kajaanin kaupunki/kajaanin Mamselli liikelaitos pyytää tarjouksia Kainuun kuntien hankintarenkaan puolesta hankittavista tuoreista leipätuotteista sekä muista leipomo- ja konditoriatuotteista. Sopimus tullaan solmimaan ajalle Sopimusta voidaan molemminpuolisella sopimuksella jatkaa saakka. Päätös option käytöstä tehdään erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan noin kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Osatarjoukset paikkakuntakohtaisesti otetaan huomioon. 1. Yhteisöt ja laitokset joille tarjotaan Seuraavat yhteisöt ovat sitoutuneet hyväksymään yhdessä tämän leipomotuotteissa tarjouspyynnön nojalla kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset: 1. Hyrynsalmen kunta 2. Kainuun ev. lut. seurakunnat 3. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 4. Kajaanin kaupunki 5. Kuhmon kaupunki 6. Paltamon kunta 7. Ristijärven vanhainkotisäätiö 8. Sotkamon kunta 9. Suomussalmen kunta 10. Vaala (osin) Tuoteryhmäkohtainen sitoutuneisuus LIITE nro 1 Tarjouspyyntö koskee seuraavien laitosten hankintoja LIITE nro 2 2. Tuoteryhmä, josta tarjous pyydetään 1. Tuoreet leipätuotteet sekä muut leipomo- ja konditoriatuotteet 3. Sopimuskausi Tarjousta pyydetään hankintakaudelle Sopimusta voidaan molemminpuolisella sopimuksella jatkaa saakka. 4. Tarjousmuoto ja -sisältö Tarjous tulee ehdottomasti antaa sekä sähköisessä muodossa että kirjallisesti. Yksinomaan kirjallisesti tehtyä tarjousta emme käsittele.

2 2 Ohjekirje LIITE nro 3 Tarjoajan on suositeltavaa tarjota kaikkia edustamiaan tuoteryhmän tuotteita, koska puuttuva tuote hinnoitellaan vertailussa kalleimman tarjouksen mukaan. Jokaisesta tarjotusta tuotteesta on annettava ATK-numero ja mahdollinen EAN-koodi. Tarjouksessa on ehdottomasti mainittava tuotteen valmistaja tai valmistusmaa. Jos tarjottu tuote on ulkomainen, tarjouksessa tulee olla myös vastaava suomalainen tuote, jos sellainen on saatavissa. 5. Tarjouksen hinnoittelumuoto a) Varsinainen tarjous Hinnat on ehdottomasti annettava arvonlisäverottomana nettohintana tarjouspyynnössä ilmoitettua yksikköä kohti, /kg. Poikkeuksena ovat pasteijat, piirakat ja sämpylät, joista ilmoitetaan sekä kpl hinnat, /kpl että /kg. Nettohintasarakkeeseen saa tehdä vain hintamerkinnän seuraavasti: eurot ja sentit kahden desimaalin tarkkuudella erotettuna ehdottomasti pilkulla. Hintasolu ei saa sisältää tarjoajan itse tekemiä kaavoja. Jos nettohinta ( /kg ja /kpl) ei ole pyydetyssä muodossa, käytetään tarjouksia verrattaessa saatujen tarjousten kalleinta hintaa. b) Harvemmin tilattavat tuotteet Tarjouslomakkeella ei ole yksilöity harvemmin tilattavia tuotteita. Tarjouksen mukana tulee olla tilauskirja tms. tukkuhintatiedoin. Tarjouksessa tulee ilmoittaa alennusprosentit (%), jotka toimittaja antaa kaikista tavararyhmään kuuluvien yksilöimättömien tuotteiden tukkuhinnoista. c) Vaihtoehtoiset tarjoukset Sähköisessä muodossa olevassa tarjouslomakkeistossa (Leipomotuotteet Liite 5) on tilaa tarjouksen täydentämistä ja vaihtoehtoisten tuotteiden tarjoamista varten. Myös vaihtoehtoisten tuotteiden tulee olla laadukkaita ja ammattikäyttöön soveltuvia. Tuotetäydennyksiä ei oteta vertailussa huomioon. 6. Hintasidonnaisuus/mahdolliset hintojen korotukset Tarjous tulee jättää kiinteähintaisena. Tarjottujen hintojen on oltava voimassa välisenä aikana tapahtuvien toimitusten osalta. Tarjoajan on pyydettävä hankintarenkaan hyväksyntää mahdollisille hinnankorotuksille koskien jälkeisiä toimituksia. Ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen Toimittaja voi ehdottaa hintojen muuttamista vain Toimittajasta itsestään riippumattomista olennaisista muutoksia vastaavasti. Toimittajan on ilmoitettava tilaajalle hintojen muuttamisesta kirjallisesti vähintään

3 kaksi (2) kuukautta ennen mahdollisen hinnanmuutoksen voimaan astumista. Tilaajan niin vaatiessa, Toimittajan on esitettävä Tilaajalle asianmukainen kirjallinen selvitys kustannusten kehityksestä. Hinnanmuutosta on mahdollista esittää yhden kerran kalenterivuodessa Tilausjärjestelmä Tilaukset on voitava tehdä sähköisesti tai faksilla. Tarjoukseen tulee sisältyä tilausaikataulusuunnitelma. Toimittajan on mainittava käytössä oleva tilausjärjestelmä ja sen mahdollinen toimivuus ja laajuus ko. hankintarenkaan laitoksille. 8. Toimitusehto 9. Maksuehto Toimitukset tulee olla tilausten perusteella vapaasti perillä sisätiloihin vietynä yksikkökohtaisen sopimuksen perusteella, pääsääntöisesti klo 9.30 mennessä. Kajaanissa Keittiö Lounatuulen tavaran vastaanoton ja kuorman purkamisen on tapahduttava klo välisenä aikana. Mahdollinen pientoimitusraja ja määrä on ilmoitettava. Mahdollinen kuljetusmaksu ja sen määräytymisperusteet on ilmoitettava erikseen. Muita toimitus- tai laskutuslisiä emme hyväksy. Vain yksikkö- tai tuoteryhmäkohtaisesti sovitut poikkeamat sallitaan. Mahdollisista yksikkökohtaisista poikkeamista edellä mainittuun voidaan sopia erikseen. Lasku laaditaan erikseen jokaiseen toimitusyksikköön ja lähetetään erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti kuntakohtaisen ohjeistuksen mukaan. 10. Erityisehdot Maksuehto on 30 pv netto tai 14 pv./. 2 % tavaran vastaanotosta lukien. Laskussa on oltava selvästi näkyvillä tarjotun tuotteen nettohinta /kg tai /kpl (alv 0 %). Tarjottujen tuotteiden tulee olla joka suhteessa ensiluokkaisia ja täyttää viranomaisten edellyttämät hygienia- ja terveydelliset vaatimukset. Tarjottavien tuotteiden ominaisuuksia ja tarjouksessa annettavia tietoja koskevat vaatimukset: 1. Leipomotuotteista tulee ilmoittaa kypsä paino ja suolapitoisuus. 2. Kaikkien pyydettyjen ja tarjottujen leipien suolapitoisuuden yläraja on kypsissä tuotteissa 7 g/kg. Suolapitoisuuden on pysyttävä vakiona koko sopimuskauden. Suolarajan ylitys johtaa sopimuksen raukeamiseen. 3. Tullakseen hyväksytyksi leipomon on tarjottava riittävä valikoima vähäsuolaisia leipomotuotteita. 4. Tarjotut leipomotuotteet eivät saa sisältää säilöntäaineita. 5. Leipomotuotteiden toimitukset jaetaan useammalle toimittajalle 6. Tuore leipä tulee toimittaa yksikköihin klo 9.30 mennessä. 7. Tuoreleipätuotteet oltava tilaajalla kuuden (6) tunnin sisällä valmistuksesta. 11. Laatujärjestelmät ja valvonta

4 Liitteen 4 mukaisesti Poikkeusolot Liitteen 4 mukaisesti. 13. Reklamaatioiden käsittely Liitteen 4 mukaisesti. 14. Ympäristöasiat Liitteen 4 mukaisesti. 15. Seuranta ja raportointi Sopimuksen toimivuutta ja palvelun laatua seurataan tilaajan ja toimittajan välisissä seurantakokouksissa tai raporteista, jotka toimittajan tulee tilaajan pyynnöstä kohtuullisessa määräajassa toimittaa sopimusyhteyshenkilölle. Raportissa tulee ilmetä tiedot pyydetyltä ajalta liitteen 4 mukaisesti. 16. Tarjouksen sisältämät tiedot tai liitteet Liitteen 4 mukaisesti 17. Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Tarjous liitteineen tulee toimittaa viimeistään klo osoitteeseen: Kajaanin Mamselli -liikelaitos, Satamakatu 2 B, Kajaani. Tarjous tulee toimittaa kirjallisesti kahtena kappaleena liitteineen (liitteistä yhdet kappaleet) sekä sähköisessä muodossa osoitteeseen: Kajaanin Mamselli liikelaitos, Satamakatu 2 B, Kajaani, kuoreen tunnus Tarjous: Leipomotuotteet Tarjous on jätettävä kaikilta osin pyydetyssä muodossa, vaadittuine liitteineen ja määräajassa tullakseen hyväksytyksi. Tarjouksen on oltava antajaansa sitova saakka. 18. Vertailu- ja valintaperusteet Tarjoukset verrataan tuoteryhmätasolla. Hintavertailu tehdään /kg, /kpl perusteella. Puuttuvan tuotteen osalta käytetään tarjouksia verrattaessa saatujen tarjousten kalleinta hintaa. Hankintarengas tekee leipomotuotteiden toimitussopimukset useamman toimittajan kanssa. Osatarjoukset voidaan hyväksyä kuntakohtaisesti. Valintaperusteena on edullisin hinta. 19. Tarjouksen hylkääminen Tarjous, joka ei ole tarjouspyynnön mukainen, tullaan hylkäämään. Tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen mm. seuraavissa tapauksissa: - Tarjotut tuotteet tai toimituserät poikkeavat vaaditusta - Tarjouksessa ei ilmene, hyväksyykö tarjoaja vaaditut hankintaehdot ja muut hankintaa

5 koskevat vaatimukset - Tarjouslomakkeisiin on tehty muutoksia ilman hankintarenkaan hyväksyntää - Tarjous ei sisällä vaadittuja tietoja tai liiteasiakirjoja tai se on muuten puutteellinen 5 Emme arvioi puutteellisia tarjouksia. Hankintarengas pidättää perustelluista syistä oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintarengas ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjoaja velvoitetaan seuraamaan aktiivisesti tarjousajan loppuun saakka Kajaanin kaupungin www-sivuilla olevia mahdollisia aiheeseen liittyviä tiedotteita. 20. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: Sopimus Hankintapäätös liitteineen Tarjouspyyntö liitteineen Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2009 Tarjous 21. Hankintapäätös Päätös on nähtävissä alkaen: Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjoajille. 22. Erimielisyydet 23. Lisätiedot Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Erimielisyydet, joista ei neuvottelemalla päästä sopimukseen, ratkaistaan Kajaanin käräjäoikeudessa. Lisätietopyynnöt on esitettävä suomen kielellä. Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on esitettävä klo mennessä sähköpostilla osoitteeseen: Vastaukset kysymyksineen ovat saatavissa Kajaanin kaupungin hankintojen osoitteesta klo mennessä. KAJAANIN KAUPUNKI Kajaanin Mamselli Tuija Vuorinen Johtaja Tarjouspyynnön liitteet:

6 6 1. Tuoteryhmäkohtainen sitoutuneisuus 2. Luettelo leipomotuotteidentarjouksen piiriin kuuluvista laitoksista 3. Ohjekirje 4. Tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset ja kelpoisuusehdot (palautettava lomake) 5. Excel-taulukko, Leipomotuotteet (palautettava lomake)

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017.

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017. Euran kunta/ TARJOUSPYYNTÖ 1/6 ELINTARVIKKEET SEKÄ PAKKAUSMATERIAALIT AJALLE 1.2.2015-31.1.2018 + MAHDOLLINEN YHDEN VUODEN OPTIO Taustat ja hankinnan kohde Euran kunnan pyytää, yhdessä Säkylän kunnan sekä

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 36/13 1 (5) KEMI-TORNIO SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemin kaupunki Keminmaan kunta Simon kunta Tervolan kunta KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot