Kuva-Plugin layout-kuvan käyttöoikeus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva-Plugin layout-kuvan käyttöoikeus"

Transkriptio

1 n layout-kuvan käyttöoikeus 1 YLEISTÄ 1.1 Tämä sopimus koskee n Internet-sivujen sisällön ja sivuilta ladattavissa olevien layout-kuvien käyttöä. Kuvien käyttö edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä. 1.2 Maksullisten palveluiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä. 2 OIKEUDET 2.1 n Internet-sivujen kuvat ja muu sisältö ovat suojattuja tekijänoikeuslain mukaisesti. 2.2 pidättää itsellään ja toimittajillaan kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön. Hyväksymällä nämä ehdot käyttäjä voi kuitenkin saada kohdassa kolme kuvatun rajoitetun käyttöoikeuden layout-kuvien käyttöön. 3 LAYOUT-KUVIEN KÄYTTÖOIKEUS 3.1 Käyttäjä saa käyttää sivuilta ladattavissa olevia layout-kuvia ainoastaan katselu- tai luonnostelukäyttöön. 3.2 Käyttäjälle ei ole oikeutta - käyttää layout-kuvia mainontaan, markkinointiin, viestintään tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen, - levittää, jaella, lisensoida tai myydä layout-kuvia, - laittaa layout-kuvia julkiseen tietoverkkoon saataville, - käyttää layout-kuvia lain tai hyvän tavan vastaisella tavalla tai tarkoituksiin, - käyttää layout-kuvia yksityisyyttä loukkaavalla tavalla, tai - poistaa, häivyttää tai rajata kuviin merkittyä vesileimaa. 3.3 Käyttäjä vastaa kaikista kustannuksista ja vahingoista, joita aiheutuu siitä, että käyttäjä käyttää kuvia tämän sopimuksen, lakien tai hyvän tavan vastaisesti. 1

2 n valokuvan käyttöoikeus 1 SOVELTAMINEN 1.1 Nämä ehdot ovat erottamaton osa käyttöoikeuksien tilaussopimusta, jossa yksilöidään Asiakas sekä valokuva tai valokuvat, joita sopimus koskee. 1.2 Valokuva tarkoittaa Asiakkaan tilaamaa, käyttöoikeuksien tilaussopimuksessa yksilöityä valokuvaa sekä sen kaikkia fyysisiä tai elektronisia kappaleita tai kopioita. 1.3 Lisäksi Asiakkaalla ymmärretään näissä ehdoissa myös ssa kaupan olevaa valokuvaa osana suunnittelukokonaisuutta välittävän Asiakkaan, kuten media-, markkinointi- tai mainostoimiston tms. loppuasiakasta, joka toimii palveluprosessissa palvelun hankkijana. 2 TEKIJÄNOIKEUDET 2.1 Kaikki valokuvan tekijänoikeudet ja tekijänoikeuslain 49 a :n mukaiset oikeudet säilyvät tekijänoikeuslain mukaisesti lla ja sille valokuvia toimittaneilla tahoilla. 2.2 Asiakas saa valokuvaan vain näissä ehdoissa kuvatun, rajallisen käyttöoikeuden. 3 ASIAKKAAN KÄYTTÖOIKEUDET 3.1 Käyttöoikeuksien tilaussopimus yksilöi kunkin Asiakkaan tilaaman valokuvan käyttöoikeustason. Käyttöoikeustasoja on kaksi: (1) julkaisuvapaiden valokuvien royalty free (jäljempänä RF) - käyttöoikeus sekä (2) vain yhdelle Asiakkaalle kerrallaan jäädytettyjen valokuvien rights managed (jäljempänä RM) -käyttöoikeus. Asiakas saa valokuvaan valitsemansa käyttöoikeustason mukaisen käyttöoikeuden. Käyttöoikeustasot on määritelty kohdissa 4 ja Käyttöoikeus on asiakaskohtainen, eikä Asiakkaalla ole oikeutta siirtää käyttöoikeuksiaan eteenpäin paitsi niissä tapauksissa, joissa sta valokuvaa välittävä Asiakas toimii palveluntarjoajana loppuasiakkaalleen valokuvan hankinnassa, kuvankäsittelyssä tai muussa vastaavassa toiminnossa. 3.3 Mikäli asiakas kuitenkin tuottaa omille asiakkailleen markkinointi-, mainonta- tai julkaisupalveluita, Asiakas saa osana toimeksiantoaan myöntää omalle asiakkaalle käyttöoikeuden sellaiseen Valokuvaan, joka liittyy kiinteästi toimeksiantoon. Asiakkaan omien loppuasiakkaiden oikeudet ovat korkeintaan yhtä laajoja ja voimassa korkeintaan yhtä kauan kuin Asiakkaan oikeudet. Asiakkaan omilla loppuasiakkailla ei ole minkäänlaista oikeutta siirtää saamiaan käyttöoikeuksia eteenpäin. 2

3 4 ROYALTY FREE -KÄYTTÖOIKEUS (JULKAISUVAPAAT VALOKUVAT) 4.1 Käyttöoikeus alkaa sopimuspäivästä ja on voimassa rajoittamattoman ajan. 4.2 Käyttöoikeus on maantieteellisesti rajoittamaton ja voimassa kaikkialla maailmassa. 4.3 Käyttöoikeus kattaa kaikki mediat. 4.4 Käyttöoikeus ei ole yksinoikeus eli samansisältöinen käyttöoikeus samaan kuvaan voidaan myöntää muillekin tahoille kuin Asiakkaalle. 4.5 Käyttöoikeus sisältää oikeuden muunnella kuvaa. Kuvaa ei kuitenkaan saa muunnella kuvassa esiintyvää henkilöä loukkaavalla tavalla eikä siten, että henkilö, joka ei muuten olisi tunnistettavissa kuvasta, olisi mahdollista tunnistaa. Kuvaa ei myöskään saa muunnella siten tai käyttää sellaisessa käyttöyhteydessä, että kuvassa taustalla tai muuten toisarvoisessa merkityksessä oleva esine tai merkki nousee kuvan pääkohteeksi. 4.6 Käyttöoikeus kattaa valokuvan käytön sekä kaupallisissa että ei-kaupallisissa käyttöyhteyksissä. Käyttöoikeus ei kuitenkaan kata valokuvan käyttöä lain tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin. 4.7 Valokuvaa, jossa esiintyy ihmisiä, ei saa käyttää seksi-, seuralais- tai niihin verrattavien palvelujen, tuotteiden tai julkaisujen mainontaan, markkinointiin tai viestintään. 4.8 Mikäli valokuvaa käytetään yhteyksissä, jotka liittyvät poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan, intimiteettiin, seksuaalisuuteen sekä alkoholin, tupakan tai muiden päihteiden käyttöön liittyvään mainontaan tai markkinointiin, kuvaa ei saa käyttää tässä mainittuun tarkoitukseen ilman kuvassa esiintyvältä/esiintyvältä henkilöltä/henkilöiltä saatua, Kuva- Plugin kautta välitettyä suostumusta. 4.9 n järjestelmässä julkaistuja valokuvia saa korvauksetta käyttää layoutkuvamuodossa kouluissa, oppilaitoksissa ja kansalaisopistoissa tms. opetukseen liittyvässä tarkoituksessa. 5 RIGHTS MANAGED -KÄYTTÖOIKEUS (JÄÄDYTETYT KUVAT) 5.1 Käyttöoikeus alkaa sopimuspäivästä ja on voimassa vain käyttöoikeuksien tilaussopimuksessa määritellyn ajan. Mikäli Asiakas haluaa jatkaa kuvan jäädytystä pidentämällä kuvan RM-käyttöoikeutta valitun käyttöoikeusajan umpeuduttua, edellyttää se uutta käyttöoikeussopimusta. Jollei muuta sovita, RM-tasoisen kuvan käyttöoikeus jatkuu automaattisesti RF-käyttöoikeutena. 3

4 5.2 Käyttöoikeus on maantieteellisesti rajoittamaton ja voimassa kaikkialla maailmassa. 5.3 Käyttöoikeus on yksinoikeus. Käyttöoikeuden voimassaoloaikana valokuvaan ei myönnetä käyttöoikeuksia muille tahoille. Valokuvan tekijänoikeuden haltijoilla on kuitenkin oikeus käyttää valokuvaa oman työnsä mainostamiseen. 5.4 Käyttöoikeus sisältää oikeuden muunnella kuvaa. Kuvaa ei kuitenkaan saa muunnella kuvassa esiintyvää henkilöä loukkaavalla tavalla, eikä siten, että henkilö, joka ei muuten olisi tunnistettavissa kuvasta, olisi mahdollista tunnistaa. Kuvaa ei myöskään saa muunnella siten tai käyttää sellaisessa käyttöyhteydessä, että esine tai merkki joka on kuvassa taustalla tai muuten toisarvoisessa merkityksessä nousee kuvan pääkohteeksi. 5.5 Käyttöoikeus kattaa valokuvan käytön sekä kaupallisissa että ei-kaupallisissa käyttöyhteyksissä. Käyttöoikeus ei kuitenkaan kata valokuvan käyttöä lain tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin. 5.6 Valokuvaa, jossa esiintyy ihmisiä, ei saa käyttää seksi-, seuralais- tai niihin verrattavien palvelujen, tuotteiden tai julkaisujen mainontaan, markkinointiin tai viestintään. 5.7 Mikäli valokuvaa käytetään yhteyksissä, jotka liittyvät poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan, intimiteettiin, seksuaalisuuteen sekä alkoholin, tupakan tai muiden päihteiden käyttöön liittyvään mainontaan tai markkinointiin, kuvaa ei saa käyttää tässä mainittuun tarkoitukseen ilman kuvassa esiintyvältä/esiintyvältä henkilöltä/henkilöiltä saatua, Kuva- Plugin kautta välitettyä suostumusta. 6 ASIAKKAAN VASTUUT 6.1 Asiakas on korvausvelvollinen lle ja suoraan muille tahoille valokuvien laintai sopimuksenvastaisesta käytöstä. 7 KUVA-PLUGIN VASTUUT 7.1 vastaa siitä, että sillä on oikeus myöntää tämän sopimuksen mukaiset käyttöoikeudet valokuvaan. 7.2 Tähän sopimukseen perustuva n korvausvelvollisuus asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään asiakkaan käyttöoikeudesta maksaman korvauksen suuruinen. ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. 4

5 8 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 8.1 lla on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli Asiakas käyttää valokuvia sopimuksen mukaisen käyttöoikeutensa ylittäen. 8.2 Kumpi tahansa sopimusosapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään toisen osapuolen rikottua tämän sopimuksen mukaisia ehtoja. Valokuviin myönnetyt käyttöoikeudet päättyvät välittömästi toisen osapuolen vastaanotettua irtisanomisilmoituksen. Maksettuja maksuja ei palauteta. 9 MUUT EHDOT 9.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 9.2 Tästä sopimuksesta aiheutuva riita pyritään ratkaisemaan ensisijassa neuvottelemalla. Toissijaisesti tästä sopimuksesta aiheutuva riita ratkaistaan käräjäoikeudessa. 9.3 Tämä sopimus sisältää kaiken, mitä sopijapuolet ovat tässä asiassa sopineet. Kaikki muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä. 5

6 n yleiset laskutusehdot 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS 1.1 Tällä sopimuksella alla mainittu Asiakas ja sopivat Asiakkaan ja tämän henkilöstön mahdollisuudesta hankkia valokuvien käyttöoikeuksia jälkikäteistä laskutusta vastaan n -osoitteessa toimivasta kuvapankista. 2 SOPIJAPUOLIA KOSKEVAT TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT Asiakkaalla tarkoitetaan n asiakasrekisteriin rekisteröitymisen yhteydessä merkittyä (1) yksityishenkilöä, (2) organisaatiota ja sen palveluksessa olevaa henkilöstöä tai (3) mainos-, media- tai markkinointitoimiston tms. Loppuasiakasta sellaisissa tapauksissa, joissa Asiakas välittää n järjestelmässä olevan valokuvan loppuasiakkaalle osana valokuvaan liittyvää palveluprosessia. Palveluntarjoajana toimii, jonka Y-tunnus on , osoite, Helsinki ja sen toiminnasta vastuussa olevat yhteyshenkilöt on löydettävissä yrityksen verkkopalvelusta osoitteesta. 3 TILAAMISMENETTELY 3.1 Asiakkaalla voi olla yksi tai useampi käyttäjätunnus kuvaplugi.fi -kuvapankkiin, joita käyttäen Asiakas ja sen henkilöstö voi tilata valokuvien käyttöoikeuksia jälkikäteistä laskutusta vastaan. 3.2 Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia n kuvanhallintajärjestelmän käyttöehtoja. 3.3 Kustakin asiakkaan hankkimasta käyttöoikeudesta tehdään tilattaessa erillinen tilaussopimus, joka yksilöi valokuvat, joita tilaus koskee sekä määrittelee Asiakkaan saaman käyttöoikeuden. 3.4 Asiakas saa käyttöoikeuden tilaamiinsa valokuviin vasta, kun valokuvien käyttöoikeuden tilaussopimus on tehty. 3.5 Asiakkaalla voi olla kerrallaan tilattuja, maksamattomia valokuvien käyttöoikeuksia enintään 1000 euron edestä. 4 LASKUTUS JA KÄYTTÖOIKEUKSIEN MAKSAMINEN 4.1 laskuttaa asiakasta heti ostotapahtuman jälkeen tai kuukausilaskutusasiakkaita kunkin kuukauden aikana tilattujen käyttöoikeussopimusten osalta yleensä seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Maksuehto on 14 päivää netto. 6

7 4.2 Mikäli Asiakas ei ole maksanut tilaamiaan käyttöoikeuksia niitä koskevan laskun erääntyessä, lla on oikeus purkaa maksamattomien käyttöoikeuksien tilaussopimukset sekä estää uusien käyttöoikeuksien tilaaminen. 5 ASIAKKAAN VASTUUT 5.1 Asiakas vastaa siitä, että vain se henkilöstö, joka tuntee ja jonka katsotaan samalla hyväksyneen n kuvanhallintajärjestelmän käyttöehdot, saavat käyttää Asiakkaan tunnuksia. 5.2 Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksiensa salassapidosta sekä kaikesta niillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan yhteyshenkilön tai nimenkirjoitusoikeudellisen edustajan tulee ilmoittaa välittömästi Oy:lle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta ulkopuoliselle taholle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tai n verkkopalvelusta löytyvien yhteyshenkilöiden matkapuhelinnumeroihin. Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät, kun hänen käyttäjätunnustaan käytetään, kunnes Asiakas on ilmoittanut Oy:lle käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja Oy on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen. 6 KUVA-PLUGIN VASTUUT 6.1 vastaa myöntämistään käyttöoikeuksista käyttöoikeuden tilaussopimusten mukaisesti. 6.2 Kuvapankkipalvelu toimitetaan sitoumuksetta sellaisena kuin se on. ei takaa kuvapankkipalvelun virheettömyyttä, tehokkuutta tai keskeytyksetöntä toimintaa. 7 SOPIMUKSEN KESTO JA PÄÄTTYMINEN 7.1 Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpi tahansa sopimusosapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään kuukauden kuluessa kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta. Annettuaan tai vastaanotettuaan irtisanomisilmoituksen lla on oikeus estää Asiakasta tilaamasta lisää valokuvien käyttöoikeuksia. 7.2 Mikäli Asiakas ei maksa tilaamiaan valokuvia irtisanomisajan kuluessa, maksamattomat käyttöoikeudet lakkaavat irtisanomisajan päättyessä. Maksetut käyttöoikeudet jäävät voimaan niitä koskevien sopimusten mukaisesti. 8 MUUT EHDOT 8.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 8.2 Tästä sopimuksesta aiheutuva riita ratkaistaan käräjäoikeudessa. 7

8 8.3 Tämä sopimus sisältää kaiken, mitä sopijapuolet ovat tässä asiassa sopineet. Kaikki muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä. 8.4 Tämän sopimuksen katsotaan astuneen voimaan ja Asiakkaan hyväksyneen tässä sopimuksessa esitetyt ehdot, kun Asiakas tilaa n kuvapankista ensimmäisen valokuvan käyttäjätunnus-/salasana -pariaan käyttäen verkko-osoitteesta. 8

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse.

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse. Hälytyspalvelu, tilaamisohje Yhdessä tilauksessa eli yhdellä tilauslomakkeella voi olla valittuna vain samansisältöiset seurattavat tiedot enimmillään 10 y-tunnuksesta. Eli seurata voi esimerkiksi toiminimitietoja

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi jakaa

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

Muut laitteet tarkoittaa muuta sellaista tietokonetta tai laitetta kuin Kindle-laitetta, jolla sinulla on lupa käyttää lukusovellusta.

Muut laitteet tarkoittaa muuta sellaista tietokonetta tai laitetta kuin Kindle-laitetta, jolla sinulla on lupa käyttää lukusovellusta. Amazon.com Kindle -lisenssisopimus ja käyttöehdot Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2011 Tämä on sinun ja Amazon Digital Services, Inc. -yhtiön (ja sen tytäryhtiöiden, Amazonin tai meidän ) välinen sopimus.

Lisätiedot