Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta"

Transkriptio

1 Kotouttamisohjelma Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta

2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1) Maahanmuuttotoimikunnan asettaminen ja toiminta...3 2) Kotouttamisohjelman seuranta ja päivitys...4 3) Tiedottaminen...4 4) Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen...5 5) Maahanmuuttajia ja kansainvälistymistä koskevat hankkeet...5 6) Maahanmuuttajien nykytilanne...5 7) Maahanmuuttajien alkukartoitus ja ohjaus...5 8) Henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma...6 9) Suomen kielen koulutuksen järjestäminen Lapualla ) Palvelut ) Eri tahojen roolit kotouttamisessa ja niiden yhteystiedot...14 LIITE 1. KOTOUTUMISSUUNNITELMAN POHJA LIITE 2. SUOMEN KIELEN JA MUUT MAAHANMUUTTAJIA VARTEN SUUNNITELLUT KURSSIT LIITE 3. HANKKEET

3 Johdanto Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta astui voimaan Lain mukaan kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä. Tavoitteena on osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan ja samalla säilyttää oma kielensä ja kulttuurinsa. Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja. Laissa määritellään kunnan ja muiden toimijoiden velvollisuudet maahanmuutto- ja kotouttamisasioissa. Kotouttamisohjelma sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Lisäksi kotouttamisohjelmaan sisällytetään etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen. 1) Maahanmuuttotoimikunnan asettaminen ja toiminta Lapuan kaupunginhallitus on perustanut maahanmuuttotoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu mm.: kotouttamisen kautta maahanmuuttajien kuntapalveluiden kehittäminen sekä kunnallisten palvelujen suuntaaminen ja järjestäminen maahanmuuttajille. Kotouttamisen kautta maahanmuuttajien kuntapalveluiden kehittäminen kunnan kotouttamisohjelman tekeminen ja säännöllinen päivittäminen kunnallisten palvelujen suuntaaminen ja järjestäminen maahanmuuttajille yleinen maahanmuuttoasioiden koordinointi ja edistäminen Maahanmuuttotoimikunnan jäseniksi on valittu seuraavat henkilöt: Juha Valta Marjatta Kärnä Marita Vaahtoniemi Terhi Haapala Hannu Kankaanpää Terhi Sirén vs.kristiina Aatsinki Henna Lahtinen Ruut Lehto Jouko Vuolle Anne Kyngäs Jiuliano Prisada Elina Anttila-Varpula Eeva-Maria Latva-Rasku Matti Kristola sivistysjohtaja (puheenjohtaja) sosiaalipalvelupäällikkö (maahanmuuttoyhdyshenkilö, varapj) johdon assistentti (maahanmuuttajien info-piste, sihteeri) hoitotyön johtaja, terveyskeskus liikuntatoimenjohtaja kansalaisopiston rehtori intendentti, kulttuurikeskus asuntosihteeri, tekninen keskus myyntisihteeri, kulttuurikeskus (maahanmuuttajien info-piste) elinkeinotoimenjohtaja Te-toimisto TE-keskus Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lapuan tuomiokirkkoseurakunta 3

4 Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuvat tarpeen mukaan erillisestä kutsusta seuraavien organisaatioiden edustajat: KELA, poliisi, eri oppilaitosten ja järjestöjen edustajat. Maahanmuuttotyöryhmä on kokoontunut viisi kertaa ajalla , ja kokouksissa on käsitelty maahanmuuttoon liittyviä asioita. Kokouksissa on käyty läpi eri alojen asiantuntijoiden ja palveluntarjoajien tai viranomaisten edustajien tekemät ehdotukset, sekä aloitettu Lapuan kaupungin kotouttamisohjelman laatiminen, joka tullaan esittämään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2009 lopulla. 2) Kotouttamisohjelman seuranta ja päivitys Lapuan kaupungin maahanmuuttotoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa, jolloin tarkistetaan sovittujen toimenpiteiden toteutumista, kunnan maahanmuuttajien sekä maahanmuuttotyön tilanne ja tehdään mahdollisia muutoksia/päivityksiä kotouttamisohjelmaan. 3) Tiedottaminen Tehokas tiedottaminen on kotouttamisen onnistumisen kannalta tärkeä asia. Kunnan etusivuille laitetaan linkki International Pages, joka ohjaa kunnan kansainvälisten asioiden sivuille. Sieltä kävijä löytää maahanmuuttajayhdyshenkilön yhteystiedot. Lapuan kaupungin nettisivuilla on kaupungin esite suomen, englannin, saksan ja ruotsin kielellä. Sisäisellä tiedottamisella pyritään varmistamaan tiedonkulku kunnan sisällä sekä vaikuttamaan positiivisesti kunnan palveluksessa olevien asenteisiin maahanmuuttajia kohtaan. Ulkoista tiedottamista tehdään aina tarvittaessa. Verkostoituminen Etelä-Pohjanmaan muiden kuntien maahanmuuttajayhdyshenkilöiden kanssa Lapuan maahanmuuttajayhdyshenkilö on verkostoitunut Seinäjoen seutukunnan sekä Etelä-Pohjanmaan muiden kuntien maahanmuuttajayhdyshenkilöiden kanssa. Tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia ja tietoja maahanmuuttajatyöstä sekä tuoda esille hyvät käytännöt. Kun maahanmuuttajayhdyshenkilöverkosto toimii, voidaan tämä toimintamalli laajentaa siten, että eri kuntien samantyyppiset osastot muodostaisivat samanlaiset verkostot keskenään. Aluksi ERRKI Maahanmuuttajien ohjauskeskus Etelä-Pohjanmaalla -hanke koordinoi tätä verkostoitumista, minkä jälkeen verkosto voi toimia itsenäisesti. 4

5 4) Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen Helmikuussa 2004 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Lapuan kaupungilla on oma tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma (kh ) 5) Maahanmuuttajia ja kansainvälistymistä koskevat hankkeet Lapuan kaupunki on kiinnostunut osallistumaan aktiivisesti hankkeisiin, jotka luovat kestäviä ja hyödyllisiä toimintamalleja ja käytäntöjä maahanmuuttajien kotouttamiselle sekä kunnan kansainvälistymiselle. Kansalaisopisto osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan maahanmuuttajia koskeviin hankkeisiin. Luettelo käynnissä olevista hankkeista on liitteessä 3. Lapuan kaupungilla on ystävyyskaupunkisuhteet seuraaviin kaupunkeihin: Hagfors Ruotsissa, Rakvere Virossa, Hohenlockstedt Saksassa, Lantana Yhdysvalloissa ja Kiskőrös Unkarissa. Lisäksi esisopimus ystävyyssuhteista on tehty irlantilaisen County Louthin kreivikunnan kanssa. Yhteistyö ystävyyskuntien kanssa on monialaista ja se keskittyy ensisijaisesti kulttuuri-, koulu- ja yritysyhteistyöhön. 6) Maahanmuuttajien nykytilanne Tällä hetkellä Lapualla asuu n. 200 ulkomaalaista. Elokuussa 2009 tarkastushetkellä Lapualla asuvista maahanmuuttajista työtä hakevia oli 20, joista 8 oli työttömänä/lomautettuna, 5 sijoitettuna toimenpiteeseen, 2 työvoimakoulutuksessa ja loput työssä olevina hakijoina tai työvoiman ulkopuolella (osa heistä odottaa kotikuntamerkinnän saamista). Työtä hakemassa ei juuri tarkastushetkellä ollut yhdeksän maahanmuuttajaa. Sedun opetuspisteessä Lapualla on kahden seuraavan vuoden aikana valmistumassa ammattiin vuosittain ulkomaalaista opiskelijaa. Vuodesta 2009 lähtien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä Sedussa Lapualla vähenee, koska hakumenettely ja opiskelijaedut ovat samanlaiset koko Sedussa. 7) Maahanmuuttajien alkukartoitus ja ohjaus Ulkomaalaiselle, joka muuttaa Lapualle ja jolla on aikomusta jäädä asumaan, voidaan hänen pyynnöstään tehdä alkukartoitus ja ohjaus. Sen tekevät työnhakijoille TE-toimisto ja perusturvakeskus yhdessä. Alkukartoituksen ja ohjauksen tavoitteena on tunnistaa maahanmuuttajan osaaminen, aikaisempi 5

6 koulutus ja kokemus, kielitaito, muut taidot, mahdollisesti jopa erikoistaidot sekä kiinnostusalueet. Lisäksi pyritään selvittämään maahanmuuttajan vahvuudet ja heikkoudet sekä kunnan tarjoamat työllistymis-, harrastus-, opiskelu- ja/tai yrittäjyysmahdollisuudet. Näiden tietojen perusteella luodaan maahanmuuttajalle mahdollisimman tehokas, käytännönläheinen ja hänelle sopiva kotoutumissuunnitelma. 8) Henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma Jos maahanmuuttaja ilmoittautuu TE toimiston asiakkaaksi, TE toimiston edustaja ja kunnan sosiaalitoimen edustaja laativat hänen kanssaan kotoutumissuunnitelman. Jos maahanmuuttaja ei ole TEtoimiston asiakkaana, maahanmuuttaja ja kunta laativat suunnitelman yhdessä. Kotoutumissuunnitelmassa on sama pohja molemmissa tapauksissa, ja sen toimenpiteitä ja aikataulua seurataan tarkasti. Kotoutumissuunnitelman malli on liitteessä 1. Kotoutumissuunnitelmasta tulee käydä ilmi, millä toimenpiteillä ja millä aikataululla maahanmuuttaja saa tarvittavaa tietoa ja taitoa menestyäkseen Lapualla ja Suomessa sekä päästäkseen työelämään mahdollisimman nopeasti. Suunnitelmassa olevat toimenpiteet: perustuvat alkukartoitukseen ja maahanmuuttajan kanssa käytävään keskusteluun, tukevat maahanmuuttajaa hankkimaan tarvittavaa kielitaitoa sekä ammattitaitoa, seurataan säännöllisesti ja päivitetään tarpeen mukaan. 1. ALKUKARTOITUS -Koulutus -Kielitaito -Osaaminen -Kokemus -Yritteliäisyys -Harrastukset -Erikoisosaaminen 2. KIELEN OPISKELU -Kurssi -Harrastustoiminta -Kummiperhetoiminta -Yhdistystoiminta 3. TYÖHÖN LIITTYVÄ VALMENNUS -Ammatillinen koulutus -Työharjoittelu -Yrittäjäkurssi 4. TYÖELÄMÄ -Kunta -Valtio -Hanke -Yksityissektori -Yrittäjä -3. sektori 9) Suomen kielen koulutuksen järjestäminen Lapualla Lapuan kaupungissa järjestetään eri tasojen suomen kielen koulutusta kohderyhmän mukaan. Liitteessä 2 ovat lueteltuina kaikki suomen kielen kurssit, joita järjestetään Lapualla. 6

7 a) Varhaiskasvatus- sekä esikouluikäiset Varhaiskasvatusikäisten lasten osalta toteutetaan Lapualla hyväksyttyä kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Esikouluikäiset maahanmuuttajat integroidaan tarvittavin tukitoimin esikouluryhmiin (kesto 1-2 vuotta), tarvittaessa esikouluikäinen voi osallistua myös valmistavaan opetukseen tai niiden yhdistelmiin. b) Peruskouluikäiset Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle, jonka suomen kielen taito ei ole riittävä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Maahanmuuttajaoppilaalla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä, muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia oppivelvollisuusikäisiä lapsia. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen ohjeeseen. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet. Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta. Oma henkilökohtainen opinto-ohjelma on lähtökohtana jokaisella oppilaalla. c) Työperäiset maahanmuuttajat Vaikka työperäiset maahanmuuttajat eivät kotouttamislain mukaan ole oikeutettuja kotoutumissuunnitelmaan, Lapuan kaupunki järjestää myös heille kotoutumistoimenpiteitä yhdessä työnantajien kanssa. Tämä edistää työperäisen maahanmuuttajan ja maahanmuuttajaperheen nopeampaa integroitumista yhteiskuntaan sekä pysymistä kunnassamme. Suomen kielen opetus ja tutustuttaminen Suomen yhteiskuntaan ovat kotoutumisen kannalta tärkeitä koulutuksia. Lapuan kansalaisopisto järjestää maahanmuuttajille suomen kielen ja kulttuurin kursseja. He voivat osallistua myös muihin kursseihin, joita kansalaisopisto järjestää. Lapuan kansalaisopiston kursseihin voivat osallistua myös naapurikuntien maahanmuuttajat. d) Työttömät työnhakijat (TE-toimiston asiakkaat) TE toimiston asiakkaana olevat maahanmuuttajat ohjataan pääasiassa työvoimakoulutuksena toteutettavaan maahanmuuttajakoulutukseen, joka on jaettu hakijoiden kielitaitoa vastaaviin ryhmiin. Kaikille koulutuksiin hakeville järjestetään henkilökohtainen haastattelu ja lähtötasotesti, jonka perusteella hakija ohjataan hänen kielitaitotasoaan vastaavaan ryhmään. Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta. Koulutusliite Lapuan kansalaisopisto ja Lapuan kristillinen opisto järjestävät suomen kielen kursseja tarpeen mukaan tasoilla I-III kaikille maahanmuuttajaryhmille yhteisesti (vakituiset, tilapäiset, työperäiset, vaihto-opiskelijat jne.). Muu laaja kurssitarjonta tukee myös maahanmuuttajan sosiaalisten suhteiden luomista ja yleensä yhteiskuntaan integroitumista. Suomen kielen perus- ja keskitason yleisiä kielitutkintoja järjestää mm. Seinäjoen kansalaisopisto kolme kertaa vuodessa (loka-, tammi- ja huhtikuussa). Keskitason kielitaitotodistus on edellytyksenä Suomen kansalaisuuden saamiselle. 7

8 Lapuan kristillinen opisto järjestää kotoutumiskoulutusta, jonka tavoitteena on: opettaa suomen kielen sanastoa ja kielioppia (perustaso ja keskitaso); tutustuttaa maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin; antaa opiskeluvalmiuksia ammattiopinnoista selviämiseen. 10) Palvelut Lapuan kaupunki pyrkii järjestämään kaupungissa asuville maahanmuuttajille palveluita. Tarkoituksena ei ole luoda rinnakkaispalveluita, vaan tehokkaan alkuohjauksen avulla saadaan maahanmuuttajat käyttämään samoja palveluita kuin muutkin kuntalaiset. Seuraavassa luetellaan kunnan palveluja a. Asuminen Maahanmuuttajille osoitetaan asunto Lapuan kaupungin vuokra-asuntokannasta. Vuokra-asunnot sijaitsevat eri puolilla Lapuan keskustaa, myös kyläkeskuksissa on vuokra-asuntoja. Opiskelijoille tarkoitetut asunnot sijaitsevat Oppimestarilla ja Oppisopella, myös Lapuan Kristillisellä Opistolla on asunto siellä opiskelevalle. Tarkemmat tiedot vapautuvista vuokra-asunnoista saa asuntosihteeriltä. Vuokra-asuntohakemuksen saa kaupungin nettisivuilta b. Esi- ja perusopetus Jokaiselle kouluikäiselle maahanmuuttajaoppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Perustetaan valmistavan opetuksen luokka. c. Sosiaali- ja terveyspalvelut Maahanmuuttajilla on oikeus Lapuan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Terveyspalveluita ovat terveysneuvonta, sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus ja hammashuolto. Lapualla on oma terveyskeskus, jossa toimivat lääkärien vastaanotot. Työperäisten maahanmuuttajien terveydenhoito hoidetaan ensisijaisesti työnantajan järjestämän työterveydenhuollon kautta. Sosiaalityön palvelut ovat saatavissa perusturvakeskuksesta, os. Liuhtarintie 10. Perusturvan sosiaalityöntekijät hoitavat toimeentulotukiasioita ja aikuissosiaalityötä. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden tehtäviin kuuluvat lastensuojeluasiat ja muu perheen tukitoiminta. Lasten päivähoito Maahanmuuttajilla on oikeus alle kouluikäisten lasten päivähoitoon ja esiopetukseen. Lapualla on tarjolla monenmuotoista lasten päivähoitoa. Päiväkodit Ryhmäperhepäiväkodit Perhepäivähoito ( hoitajan omassa kodissa tapahtuva hoito) 8

9 Päivähoitoa tulee hakea kirjallisesti 4 kuukautta ennen hoidon tarvetta. Lisätietoja Perusturvakeskus LAPUAN TERVEYSKESKUS Yleinen hätänumero 112 Päivystysajanvaraus lääkärin vastaanotolle kiireellisissä tapauksissa (ensiapu) ma-pe klo 8-22 p la-su klo 8-22 p Lääkärien yöpäivystys klo 22-8 Seinäjoen keskussairaalan ensiapu Hanneksenrinne 7, p Ajanvaraus oman asuinalueen lääkärin vastaanotolle väestövastuualueen puhelinnumeroista Hammashuolto, Sahanplassin hammashoitola, Poutuntie 15 ajanvaraus vastaanotolle p Lapualla on myös yksityisiä lääkärien vastaanottoja Lapuan Lääkärikeskus p Hammaslääkärit tiedot löytyvät puhelinluettelosta Äitiys- ja perhesuunnittelu Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on huolehtia koko odottavan perheen ja tulevan lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista. Äitiysneuvolan palveluita ovat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot, ultraäänitutkimukset sekä ensisynnyttäjille tarkoitetut synnytysvalmennukset. Äitiysneuvola keskittyy huolehtimaan odottavan äidin ja sikiön terveydentilasta sekä valmentaa odottavaa äitiä, isää ja koko perhettä lapsen syntymään ja hoitoon. Tuetaan jo raskausaikana tulevaa äidin/isän ja vauvan välistä varhaista vuorovaikutusta. Kun raskaus on todettu, ensimmäinen vastaanottoaika varataan terveydenhoitajalle. Äitiysneuvolassa käydään odotusaikana noin kymmenen kertaa ja neuvolalääkärin vastaanotolla noin 3 kertaa. Kotikäynnit jo ennen lapsen syntymää ja syntymän jälkeen ovat olennainen osa neuvolatyötä. Perhesuunnittelulla pyritään siihen, että jokainen lapsi on toivottu ja syntyessään mahdollisimman terve. Perhesuunnitteluneuvolan tehtäviin kuuluu asiakkaalle sopivan ehkäisymenetelmän valinta. Keskustan äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 1, Siiriläntie 3 E Puh. (06) , puhelinaika klo Alueet: Hellanmaa, Hirvijoki, Honkimäki, Kauhajärvi, Keskusta, Liuhtari, Mustamaa, Pouttu, Ritakallio, Ritamäki Keskustan äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 2, Siiriläntie 3 E Puh. (06) , puh.aika klo

10 Alueet: Alanurmo, Koskikylä, Lakaluoma, Länsikylä, Ruha, Saarenkangas, Siirilä, Tiistenjoki, Välilä, Ylikylä Lastenneuvolat Lastenneuvola on tarkoitettu kaikille lapsiperheille lapsen täytettyä 2 viikkoa. Lapsi kuuluu lastenneuvolan piiriin kouluikään saakka. Lastenneuvolassa pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä terveys ja edistämään koko perheen hyvinvointia. Tavoitteena on perheen terveiden elintapojen edistäminen ja lapsen terveen kehityksen esteiden tunnistaminen ja poistaminen mahdollisuuksien mukaan. Neuvolassa tuetaan perheitä kasvussa vanhemmuuteen, tuetaan varhaista vuorovaikutusta ja rohkaistaan vanhempia luottamaan omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa. Lastenneuvolatyö on yksilöllistä, perhekeskeistä ja luottamuksellista. Terveydenhoitajan vastaanotolla on mahdollisuus käydä neuvolakautena noin 17 kertaa ja lääkärin vastaanotolla 5-6 kertaa. Kotikäynnit vauvan syntymän jälkeen ja myös tarvittaessa myöhemminkin ovat osa neuvolatyötä. Lastenneuvola toimii ajanvarauksella. Lapsen sairastuttua vanhemmilla on mahdollisuus saada omasta neuvolasta työnantajalleen todistus lapsen sairaudesta. YHTEYSTIEDOT: Haapakosken neuvola, Siiriläntie 3 E maanantai ja perjantai, puh. (06) , Alueet: Haapakoski, Harri, Karvala, Männikkö, Pitkämäki Keskustan neuvola 1, Siiriläntie 3 E puh. (06) Alueet: Keskusta, Kiviristi, Välilä, Siirilä, Marielund, Saarenkangas, Simpsiö Keskustan neuvola 2, Siiriläntie 3 E puh. (06) Alueet: Alanurmo, Alapää, Härsilä, Ilkka, Keisala, Koskikylä, Länsikylä, Pouttu, Ruha Liuhtarin neuvola, Siiriläntie 3 E puh. (06) Alueet: Honkimäki, Koskikylä (osa), Liuhtari, Ojutkangas (osa), Ritamäki, Suokko d. Vapaa-aikapalvelut ja harrastukset Lapuan kaupungin kulttuuritoimisto Kulttuurikeskus Vanha Paukku Kustaa Tiitun tie 1, Lapua puh tai Kulttuurin osalta maahanmuuttajien kotouttamista tuetaan antamalla resursseja sekä tarjoamalla kulttuuripalveluita. Kulttuuritoimisto avoinna ma-pe

11 Kulttuuripalvelut on tarkoitettu kaikille lapualaisille, uusille ja vanhoille taustaan katsomatta. Kulttuuritoimi pyrkii tarjoamaan kuntalaisten käyttöön tiloja sekä tukemaan taiteen tekemistä ja muita kulttuurin muotoja. Kulttuurikeskus Vanha Paukku on Lapuan kaikille avoin taiteen ja luovuuden keskittymä. Kulttuurikeskus tarjoaa foorumin tavata muita Lapualla asuvia ja tutustua paikalliskulttuuriin. Neuvontaa ja apua kulttuuriin liittyvissä asioissa saa kulttuuritoimiston ja infopisteen henkilökunnalta. Infopiste/Lapuan kaupungin matkailutoimisto: puh , avoinna ma-to 11-19, su Lisäksi Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa on: kirjasto Lapuan Taidemuseo Lapuan Patruunatehtaan museo ja Pyhälahden Valokuvaamomuseo Patruunagalleria ja Pohjanmaan Valokuvakeskus Lapuanliikkeen museo Ison Prässin kahvila Teatteri Lapua (Teatteri Hiomo) tehtaanmyymälöitä elokuvateatteri Lapuan kansalaisopisto Maahanmuuttaja voi osallistua kaikille kansalaisopiston kursseille oman mielenkiintonsa ja harrastuneisuutensa mukaisesti. Laaja kurssitarjonta: suomen kieli, muut kielet, atk, terveys ja liikunta, musiikki, tanssi, taide, käsityö, kotitalous jne. Avoimen yliopiston opetus Taiteen perusopetus, kuvataide- ja käsityökoulu Kansalaisopisto pyrkii järjestämään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa luento- ja keskustelutilaisuuksia ja kursseja, joilla lisätään tietoa monikulttuurisuudesta ja vaikutetaan asenteisiin sekä vahvistetaan etnisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Lapuan musiikkiopisto Tiedustele vapaita oppilaspaikkoja Musiikkiopiston kanslia, puh Lapuan kaupunginkirjasto Kolme toimipistettä Pääkirjasto, puhelin , Avoinna ma-pe (lehtilukusali 10-19, la-su 11-15) la (kesäaikana la suljettu) Tiistenjoen sivukirjasto, puhelin , avoinna ma, ti , to Kirjastoauto, puhelin , liikennöintiaikataulu: tai saatavissa pääkirjastosta. 11

12 Kirjastossa on lainattavissa mm. lehtiä, kirjoja, dvd- ja cd-levyjä ja kielikursseja, joita hankitaan tarpeen mukaan. Lainattavissa on noin 6900 vieraskielistä sekä tieto- että kaunokirjallista nimekettä, suurimmaksi osaksi kuitenkin ns. suurilla kielillä. Pääkirjastossa on asiakaskäytössä yhdeksän tietokonetta. Kirjasto välittää kaukolainoja muista kirjastoista. Kysynnän mukaan hankimme aineistoa myös kirjaston omiin kokoelmiin: kirjoja, lehtiä, kielikursseja jne.. Kirjasto hakee tietoja eri tietokannoista ja välittää tietoa halutuista aiheista ja antaa tarvittaessa tiedonhallintataitojen opetusta. Suomen ulkomaalaiskirjasto toimii Helsingin kaupunginkirjaston yhteydessä. Ulkomaalaiskirjaston tehtävänä on Suomessa asuvan vieraskielisen väestön kirjastopalvelujen tukeminen, yhteyksien solmiminen koti- ja ulkomaisiin yhteistyötahoihin, tiedotus ja neuvonta sekä aineiston hankinta yhteiskäyttöön sellaisilla kielillä, jotka meillä ovat harvinaisia ja joiden käyttäjiä Suomessa on vähän. Päävastuu ulkomaalaisväestön yleisistä kirjastopalveluista on edelleen kunnilla. Ulkomaalaiskirjastotoimintaan myönnetyillä varoilla hankitaan maan kirjastojen yhteiskäyttöön aineistoa sellaisilla kielillä, jotka meillä ovat harvinaisia ja joiden käyttäjiä Suomessa on vähän. Ulkomaalaiskirjastotehtävään ei sisälly aineiston hankinta pohjoismaisilla kielillä eikä ns. suurilla kielillä (englanti, saksa, ranska, italia, espanja, viro ja venäjä). Kuntien kirjastot hankkivat vieraskielistä aineistoa asukkaidensa tarpeisiin asukaspohjan mukaan, myös meillä harvinaisilla kielillä. Erityisesti sanoma- ja aikakauslehdet ovat paikallista aineistoa. Ulkomaalaiskirjaston kokoelmalla tuetaan kuntien kirjastojen asiakaspalvelua. Kirjastoille lähetetään kaukolainoina sekä yksittäisiä lainoja ja aihetilauksia että siirtokokoelmia. Siirtokokoelmien laina-aika on vastaanottajakirjaston toivomusten mukaan 3-6 kk. Vaikka ulkomaalaiskirjastotehtävään ei kuulu aineiston hankinta eikä lainaus pohjoismaisilla kielillä eikä ns. suurilla kielillä, lähetetään näillä kielillä kuitenkin yksittäisiä kaukolainoja ja aihetilauksia. Urheilu- ja liikuntapalvelut Lapualla Virkistysuimala Sateenkaari ja Urheilutalo Urheilukatu 6 Kassan puhelin Uimahalli + kuntosali sulkapallo, squash ja pöytätennis Urheilukeskuksen alueen muu tarjonta 2 tenniskenttää, varaukset Urheilutalon kassalta Yleisurheilukenttä Pesäpallokenttä 12

13 Lapuan Jäähalli Jäähallissa on tulevalla kaudella jää Jäähallissa on myös ilmaisia yleisöluisteluvuoroja katso Simpsiön Rinnehiihtokeskus Rinteen pituus 600 m ja korkeusero 90 m 5 hissiä Simpsiöllä on myös monipuoliset maastohiihtomahdollisuudet. Simpsiöllä on myös suunnistusta varten kiintorastiverkosto(karttoja Urheilutalon kassalta). Lapualaiset urheiluseurat Lapualaisten urheiluseurojen yhteystiedot löytyvät Lapuan kaupungin www-sivuilta/liikunta /urheiluseurat e. Nuorisotoimen palvelut Lapuan nuorisotoimisto Asemakatu 12, LAPUA Käynti Oskarinkadun puolelta, puhelin tai Nuorisotalolla järjestetään erilaisia tapahtumia, kerhoja, tilaisuuksia vauvasta vaariin. Nuorisotilat sijaitsevat Nuorisotalolla, osoite Asemakatu 12. Käynti nuorisotiloihin tapahtuu pääovesta Asemakadun puolelta. Aukioloajat maanantaista torstaihin klo ja perjantaisin klo Ilmaiset nettiyhteydet, biljardi, darts, pingis, pleikkari, lehtiä, lautapelejä, kahvia, teetä Tämä nk. avoin nuorisotila on tarkoitettu yli 12-vuotiaille nuorille. Tietoja lapualaisista nuorisoyhdistyksistä löytää osoitteesta f. Muut palvelut Lapuan kristillinen opisto Siiriläntie 11-13, LAPUA Toimisto puhelin Lapuan kristillinen opisto järjestää maahanmuuttajille suomen kielen ja kulttuurin pitkäkestoista koulutusta. Lisäksi opisto järjestää runsaasti erilaisia harraste- ja ammattitaitoa kehittäviä kursseja, joille maahanmuuttajat voivat osallistua. MLL Pohjanmaan piiri /aluetoimisto (Poutuntie 15, LAPUA) Ohjausta ja opastusta lasten kasvatukseen ja kehitykseen Tilauksesta erilaiset vertaisryhmätoiminnot, koulutukset, läksypajatoiminta koululaisille, lastenhoitotoiminta, leirit jne. Yhteyshenkilö: Kehittämispäällikkö Elina Anttila-Varpula p

14 MLL Lapuan paikallisyhdistys ry. Tarjoaa perhekahvilatoimintaa Wanhassa apteekissa (kirkkokatu 4, LAPUA) keskiviikkoisin klo Perhekahvilat syntyvät vanhempien omasta aloitteesta ja toimivat suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin. Monet vanhemmuudesta ja perheasioista kiinnostuneet toivovat paikkaa, jossa olisi helppo tutustua uusiin, samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. MLL:n perhekahvila tarjoaa vanhemmille tukea, tietoa ja toimintamahdollisuuksia. Samalla lapset saavat seuraa ja mukavaa tekemistä. Perhekahvilaan voi tulla hetkeksi joko hengähtämään tai purkamaan toimintatarmoaan. Tarjolla on paikka toimia yhdessä muiden lapsiperheiden ja omien lasten kanssa. Ilot, huolet ja päivänpolttavat asiat jaetaan kahvikupposen ääressä. Keskustelua vauhdittamassa on toisinaan asiantuntija-alustajia tai vierailijoita, ja keskustelujen aiheet voidaan suunnitella perhekahvilan kävijöiden tarpeisiin. KAIKKI LAPSIPERHEET OVAT TERVETULLEITA! Perhekahvilatoiminnan vastaava: Laura Järvi p Yhteyshenkilö: Puheenjohtaja Katri Rintaniemi p Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Ulkomaalaisten nuorten ja nuorten aikuisten raamattupiiri joka torstai Virranniemessä klo Käyttökielenä on suomi - aivan suomen kielen opiskelunkin kannalta. Mutta muillakin kielillä puhutaan tarvittaessa. Myös suomalaiset ovat tervetulleita tähän ryhmään. 12) Eri tahojen roolit kotouttamisessa ja niiden yhteystiedot Organisaatio/henkilö Yhteystiedot Rooli Maahanmuuttoyhdyshenkilö Sosiaalipalvelupäällikkö Marjatta Kärnä, Liuhtarintie 10, Lapua. Puhelin koordinoi maahanmuuttajatyötä - tiedottaminen - kotoutumissuunnitelmien tekeminen sekä niiden seuranta yhdessä muiden tahojen kanssa Maahanmuutto info-pisteet Lapuan kaupungintalo, Marita Vaahtoniemi, Valtuustontie 8, puhelin ja Kulttuurikeskus info-piste, Ruut Lehto, Kustaa Tiitun tie 1, LAPUA Puhelin tiedon jakaminen maahanmuuttajille, neuvontapiste

15 TE toimisto TE keskus KELA Nikolaintie 6, KAUHAVA Lassilantie 12, LAPUA Anne Kyngäs Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri PL 134, Seinäjoki Käyntiosoite: Poutuntie 7, LAPUA 15 Kotoutumissuunnitelmien tekeminen ja seuranta yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Ulkomaalaisen työskentelyyn oikeuttavan työluvan työmarkkinaedellytysten tutkiminen. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen selvittäminen/ mahdolliset sosiaalietuudet Maistraatti KAUHAVA Poliisi Koulut Terveyskeskus Sairaalantie 3, LAPUA Terveysneuvontaa, sairaanhoitoa, lääkinnällinen kuntoutus ja hammashuolto Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Koulukatu 2, LAPUA Lapuan kristillinen opisto Siiriläntie 11-13, LAPUA Lapuan kansalaisopisto Kustaa Tiitun tie 1, LAPUA / MLL Pohjanmaan piiri/aluetoimisto Lapuan yrityskeskus Poutuntie 15, LAPUA Elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolle, Poutuntie 7, Lapua. Puhelin Suomen kielen ja kulttuurin pitkäkestoiset maahanmuuttajakoulutukset sekä lyhytkurssit Laaja kurssitarjonta; suomen kieli, muut kielet, atk, terveys ja liikunta, musiikki, tanssi, taide, käsityö, kotitalous jne. Ohjausta ja opastusta lasten kasvatukseen ja kehitykseen, tilauksesta erilaiset vertaisryhmätoiminnot, koulutukset jne. Yritysasiat ja -ideat, liike- ja toimitilojen vuokraus, toimitilaneuvonta, yritysyhteydet, yritysrahoitus, liikeidean ja liiketoimintasuunnitelmien

16 Asunto- ja tilapalvelu Poutuntie 8 Lapua puhelin Asuntosihteeri Henna Lahtinen sparraus, rahoituslaskelmien tarkistus Vuokra-asunnot Lapuan Yrittäjät Lapuan Urheiluseurat eri osoitteissa Erilaisten liikunnallisten ryhmien ohjausta. Nuorisotoimisto Oskarinkatu 11, LAPUA Nuorten toimintaa, kokoontumispaikka, harrastusmahdollisuuksia, järjestötoimintaa Liitteet: 1, 2 ja 3 16

17 LIITE 1. KOTOUTUMISSUUNNITELMAN POHJA A. TAUSTATIEDOT 1. Perustiedot Nimi: Kansalaisuus: Syntymäaika: Tullut Suomeen (pvm): Työpaikka: Perhe: 2. Koulutus kotimaassa ja Suomessa 3. Ammatillinen osaaminen ja kokemus nykyinen ja aikaisemmat työpaikat nykyinen ja aikaisemmat työtehtävät 4. Muu osaaminen ja kokemus 5. Kielitaito (välttävä-hyvä-erinomainen) sekä kielenopiskelutaidot suomi: ruotsi: englanti: muu(t): 6. Muut (erikois)taidot kulttuuri: urheilu: ATK: jne. 7. Harrastukset 8. Yrittäjyys 9. Kiinnostustuksen kohteet toiveammatti 10. Muuta 11. Henkilökohtaiset tavoitteet 17

18 B. TOIMENPITEET 1. Kieli-/kotoutumiskoulutuksen suunnitelma 2. Työelämän valmennus 3. Harrastukset 4. Työpaikka/yrittäjyys 5. Tarvittava tuki ja ohjaus 6. Aikataulu, vastuuhenkilöt ja seuranta Kunta: TE-toimisto: Maahanmuuttaja: 18

19 LIITE 2. SUOMEN KIELEN JA MUUT MAAHANMUUTTAJIA VARTEN SUUNNITELLUT KURSSIT Työvoimapoliittinen maahanmuuttajakoulutus A 2.1. Tarkoitettu opiskelijoille, jotka osaavat hyvin vähän tai eivät ollenkaan suomen kieltä, mutta ovat luku- ja kirjoitustaitoisia Kesto: 50 päivää lähiopetusta Tavoite: Perustason alempi taso (yleisten kielitutkintojen taitotaso1) Järjestäjä: Seinäjoen seudun TE-toimisto / Sedun aikuiskoulutus Rahoitus: oppilaalle ilmainen/työvoimapoliittisen koulutuksen etuudet Haku: TE-toimiston kautta A 2.2 Tarkoitettu opiskelijoille, jotka hallitsevat suomen kielen rakenteiden alkeet ja sanaston, ts. ovat yleisten kielitutkintojen tasolla 1. Kesto: 50 päivää lähiopetusta + 40 päivää työharjoittelua Tavoite: Perustason ylempi taso (yleisten kielitutkintojen taitotaso 2) Järjestäjä sama kuin edellä Haku sama kuin edellä B 1.1. Tarkoitettu opiskelijoille, jotka hallitsevat suomen kielen perustason 1-2, rakenteet ja sanaston. Kesto: 75 päivää lähiopetusta + 40 päivää työharjoittelua (perustason alempi taso) Järjestäjä: Seinäjoen seudun TE-toimisto / Sedun aikuiskoulutus Rahoitus: oppilaalle ilmainen/työvoimapoliittisen koulutuksen etuudet Haku: TE-toimiston kautta Kansalaisopiston kurssitarjonta Vuonna 2010: 1. Suomea maahanmuuttajille, alkeisryhmä: Finnish for Immigrants, Beginners Tarkoitettu opiskelijoille, jotka osaavat suomea hyvin vähän tai eivät ollenkaan ja jotka hallitsevat suomen kielen rakenteiden alkeet ja sanaston. Alkamisajankohta: kevät 2010 Kesto: 22h Järjestäjä: Lapuan kansalaisopisto Rahoitus: opintoseteliavustus (haetaan vuosittain, päätös keväällä 2010) 2. Suomea maahanmuuttajille, jatkoryhmä: Finnish for Immigrants, Follow-up course Tarkoitettu opiskelijoille, jotka hallitsevat suomen kielen perustason, 1-2, rakenteet ja sanaston. Alkamisajankohta: kevät 2010 Kesto: 22h Järjestäjä: Lapuan kansalaisopisto Rahoitus: opintoseteliavustus (haetaan vuosittain, päätös keväällä 2010) 19

20 3. Suomea unkarilaisille maahanmuuttajille, alkeisryhmä: Finnish for Immigrants, Beginners Tarkoitettu opiskelijoille, jotka osaavat suomea hyvin vähän tai ei ollenkaan tai jotka hallitsevat suomen kielen rakenteiden alkeet ja sanaston. Alkamisajankohta: kevät 2010 Kesto: 22h Järjestäjä: Lapuan kansalaisopisto Rahoitus: opintoseteliavustus (haetaan vuosittain, päätös keväällä 2010) 4. Suomea maahanmuuttajille, keskusteluryhmä työssä käyville Alkamisajankohta: kevät 2010 Kesto: 22h Tavoite: Keskustelutaitojen ja puhekielen vahvistaminen. Perustason keskitaso. Järjestäjä: Lapuan kansalaisopisto Rahoitus: Kurssimaksu 28 / henkilö/ lukukausi 5. Maahanmuuttajien iltapäiväryhmä, Finnish Club for Immigrants Tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka osaavat suomea vähän tai jonkin verran. Sisältö: suomen kieli ja kulttuuri Alkamisajankohta: kevät 2010 Kesto: 12h Tavoite: tutustuminen suomalaiseen kulttuuriin, ihmisiin ja lähiympäristöön Järjestäjä: Lapuan kansalaisopisto Rahoitus: opintoseteliavustus (haetaan vuosittain, päätös keväällä 2010) 6. Suomen kielen perus- ja keskitason yleiset kielitutkinnot Alkamisajankohta: kolme kertaa vuodessa: loka-, tammi-, ja huhtikuussa) Järjestäjä: Seinäjoen kansalaisopisto Tavoite: Keskitason kielitodistus, joka on edellytyksenä Suomen kansalaisuuden saamiselle. Lapuan kristillinen opisto Vuodelle suunnitellut koulutukset 1. Suomen kielen ja kulttuurin alkeis- tai jatkokoulutus (tarve selvitetään marraskuun aikana) Alkeiskoulutus on tarkoitettu opiskelijoille jotka osaavat suomea hyvin vähän tai eivät ollenkaan, ja jatkokoulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka hallitsevat suomen kielen alkeet. Alkamisajankohta: helmikuu 2010 Kesto: 15 tai 16 viikkoa Rahoitus: opintoseteliavustus (haettu lokakuussa 2009, päätös marraskuussa 2009) 2. Suomen kielen ja kulttuurin alkeiskoulutus Tarkoitettu opiskelijoille, jotka osaavat suomea hyvin vähän tai eivät ollenkaan Alkamisajankohta: Kesto: 15 viikkoa 20

Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta

Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta Kotouttamisohjelma Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta 21.12.2010 Sisältö Johdanto... 3 1) Maahanmuuttotoimikunnan asettaminen ja toiminta... 3 2) Kotouttamisohjelman seuranta ja päivitys... 4 3) Tiedottaminen...

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta

Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta Kotouttamisohjelma Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta 1.1.2013 Sisältö Johdanto... 3 1) Maahanmuuttotoimikunta... 3 2) Kotouttamisohjelman seuranta ja päivitys... 4 3) Tiedottaminen... 4 4) Etnisen

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

KAUPUNGIN HALLINTO 2008

KAUPUNGIN HALLINTO 2008 KAUPUNGIN HALLINTO 2008 KAUPUNGINVALTUUSTO 35 jäsentä Puheenjohtaja Pekka Hella (Kesk) I varapuheenjohtaja Kai Pöntinen (Kok) II varapuheenjohtaja Harri Paavola (Kok) 2 Paikkajakauma Kesk 14, Kok 12, SDP

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki

Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Kotouttamisohjelma Lapuan kaupunki 30.6.2016 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Osallisuus kotouttaa... 3 3. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen... 4 4. Maahanmuuttajien

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

KAUPUNGIN HALLINTO 2007

KAUPUNGIN HALLINTO 2007 2007 KAUPUNGIN HALLINTO 2007 KAUPUNGINVALTUUSTO 35 jäsentä Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja KAUPUNGINHALLITUS 11 jäsentä KAUPUNGIN JOHTORYHMÄ YLEISTIEDOT Pekka Hella (Kesk) Kai Pöntinen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 KYKY-hanke (1.9.2015-31.10.2017) Opetusviraston ESR-rahoitteinen projekti, joka

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Tilastotietoa. Lapuan kaupungista 2006

Tilastotietoa. Lapuan kaupungista 2006 Tilastotietoa Lapuan kaupungista 2006 KAUPUNGIN HALLINTO 2006 KAUPUNGINVALTUUSTO 35 jäsentä Puheenjohtaja Pekka Hella (Kesk) I varapuheenjohtaja Kai Pöntinen (Kok) II varapuheenjohtaja Rauno Latvala (Kesk)

Lisätiedot

Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman

Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman toteutumisesta Ossi-hankkeen loppuseminaari 9.11.2017 torstaina 9. marraskuu 2017 1 Päijät-Hämeen ulkomaan kansalaiset 2010-2016 7000 6500 6524 6000 5595

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki

Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Kotouttamisohjelma Lapuan kaupunki 30.6.2016 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Osallisuus kotouttaa... 3 3. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen... 4 4. Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Lapuan. kaupunki. Tilastotietoja. Lapuan

Lapuan. kaupunki. Tilastotietoja. Lapuan Lapuan kaupunki Tilastotietoja Lapuan kaupungista 2009 2 KAUPUNGIN HALLINTO 2009 KAUPUNGINVALTUUSTO 35 jäsentä Puheenjohtaja Pekka Hella (Kesk) I varapuheenjohtaja Kai Pöntinen (Kok) II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Valtakunnalliset sisäisen turvallisuuden päivät Mikkeli 6.9.2013 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke 12.12.2011 Seuraneuvottelukunta I Love Sport Oulu hanke Taustaa Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut.

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso

Kumppanuushanke Verso Kumppanuushanke Verso Rovaniemen kaupunki Rovalan Setlementti ry Euroopan Sosiaalirahasto, Suomen valtio, Rovaniemen kaupunki, Rovalan Setlementti ry Resurssit Manner-Suomen ESR ohjelman toimintalinja

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tilastot ja Palvelut 2014

Tilastot ja Palvelut 2014 KAUPUNGIN HALLINTO 2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 35 jäsentä KAUPUNGINHALLITUS 11 jäsentä Puheenjohtaja Kai Pöntinen (Kok) Puheenjohtaja Pekka Hella (Kesk) I varapuheenjohtaja Teppo Ylitalo (Kesk) I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajakoulutukset joulukuu 2015

Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajakoulutukset joulukuu 2015 Kauhava Järvilakeuden kansalaisopisto Finnish for foreigners Kauhavan kaupungin perusopetus Kortesjärven ja ala-härmän alakoulut, valmistava Alahärmän yläkoulu, nivelluokka Lapua Lapuan kansalaisopisto

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja valmistelu

Hankkeen tausta ja valmistelu Hankkeen tausta ja valmistelu Orimattilan kaupungilla ELY:n kanssa sopimus 20 pakolaisen kuntasijoituksesta vuosittain; sopimus sisältää kiintiöpakolaiset ja oleskeluvan saaneet Kotouttamislain mukaisia

Lisätiedot

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Sosiaalisten verkostojen merkitys työllistymisessä, Kemi 2012 Terhi Jantunen Maahanmuuttotyön ja monikulttuurisuuden

Lisätiedot

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Työväen Akatemia Terhi Dahlman & Minna-Mari Roms Hyvät edellytykset yhteistyölle HUMAKin ja Työväen Akatemian

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Päiväharjun koulu Elämäntaitojen yksikkö Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Tarkoituksena tukea nuorta ja hänen perhettään tulevaisuutta koskevissa valinnoissa ja valmentaa nuorta mahdollisimman

Lisätiedot

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Koordinaattoritapaaminen 29.- 30.10.2009 Anna-Kaisa Mustaparta Minkä kielten opetusta mukana olevat kunnat ja koulut aikovat lisätä tai kehittää?

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Alkuvaiheen kotoutumisen tukeminen kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyönä

Alkuvaiheen kotoutumisen tukeminen kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyönä Alkuvaiheen kotoutumisen tukeminen kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyönä UL 2017 KOTOUTUMINEN mistä on kysymys? Kotoutuminen tarkoittaa sitä henkilökohtaista prosessia, jonka ihminen käy läpi

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Perusturvalautakunta 89 28.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 280 09.11.2009 Joutsan kunnanhallitus 143 28.06.2010 Joutsan kunnanhallitus 13 10.01.2011 JOUTSAN SEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMAN 2010 HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Neo-Vantaa, Neo-seudun osahanke 2009-2012 Sari Pajala, Neo-Vantaa & Yhteispalvelu 22.11.2012 Neo-seudun lähtötilanne v. 2009

Lisätiedot

Hyvä alku Pohjanmaalla En bra start i Österbotten

Hyvä alku Pohjanmaalla En bra start i Österbotten Hyvä alku Pohjanmaalla En bra start i Österbotten 01.01.2016 31.12.2018 KOTOUTUMISEN ALKUVAIHEEN PALVELUT - SEMINAARI 17.01.2018, Helsinki Ritva Mertaniemi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Hankkeeseen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö Ylä-Savossa Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke 2008-2011 (ESR), 10 kuntaa:

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014 Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat Luonnos monipalvelukeskuksista ja lähipalvelupisteistä 2 Palveluita saman katon alle vai kokonaan uusia palveluita? Tulevaisuuden Kirjasto Omena Espoon

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa YLÄ-SAVON MAAHANMUUTTA- JANEUVONTA KANSALAISOPISTOT PAKOLAISTYÖ YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO POHJOIS-SAVON TE-TOIMISTO PORTAANPÄÄN KRISTILLINEN

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Ratkaisujen löytäminen maahanmuuttajien työllistymiseen Maahanmuuttajien työllistymisen tehostuminen Projektilla pyritään

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

ALIPI-HANKE 1.4.2008 31.3.2011 PÄÄTÖSSEMINAARI 23.3.2011 SIBELIUSTALO

ALIPI-HANKE 1.4.2008 31.3.2011 PÄÄTÖSSEMINAARI 23.3.2011 SIBELIUSTALO ALIPI-HANKE 1.4.2008 31.3.2011 PÄÄTÖSSEMINAARI 23.3.2011 SIBELIUSTALO Ulkomaan kansalaisten määrä Päijät-Hämeessä vuoden 2010 vaihteessa Määrä Muun kieliset (ei suomi, ruotsi, saame) Asikkala 110 116 Hartola

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven elinvoimatekijä

Lisätiedot

Kotouttavaa koulutusta toteuttamassa

Kotouttavaa koulutusta toteuttamassa Kotouttavaa koulutusta toteuttamassa Juha Kaivola Kansanopiston omaehtoinen korkea-asteen jatko-opintoihin valmentava koulutus Kansanopiston muu omaehtoinen jatkokielikoulutus 2kk-1v Kansanopiston omaehtoinen

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot Taustaa Säädösperusta: Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 14,

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot