Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta"

Transkriptio

1 Kotouttamisohjelma Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta

2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1) Maahanmuuttotoimikunnan asettaminen ja toiminta...3 2) Kotouttamisohjelman seuranta ja päivitys...4 3) Tiedottaminen...4 4) Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen...5 5) Maahanmuuttajia ja kansainvälistymistä koskevat hankkeet...5 6) Maahanmuuttajien nykytilanne...5 7) Maahanmuuttajien alkukartoitus ja ohjaus...5 8) Henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma...6 9) Suomen kielen koulutuksen järjestäminen Lapualla ) Palvelut ) Eri tahojen roolit kotouttamisessa ja niiden yhteystiedot...14 LIITE 1. KOTOUTUMISSUUNNITELMAN POHJA LIITE 2. SUOMEN KIELEN JA MUUT MAAHANMUUTTAJIA VARTEN SUUNNITELLUT KURSSIT LIITE 3. HANKKEET

3 Johdanto Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta astui voimaan Lain mukaan kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä. Tavoitteena on osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan ja samalla säilyttää oma kielensä ja kulttuurinsa. Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja. Laissa määritellään kunnan ja muiden toimijoiden velvollisuudet maahanmuutto- ja kotouttamisasioissa. Kotouttamisohjelma sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Lisäksi kotouttamisohjelmaan sisällytetään etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen. 1) Maahanmuuttotoimikunnan asettaminen ja toiminta Lapuan kaupunginhallitus on perustanut maahanmuuttotoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu mm.: kotouttamisen kautta maahanmuuttajien kuntapalveluiden kehittäminen sekä kunnallisten palvelujen suuntaaminen ja järjestäminen maahanmuuttajille. Kotouttamisen kautta maahanmuuttajien kuntapalveluiden kehittäminen kunnan kotouttamisohjelman tekeminen ja säännöllinen päivittäminen kunnallisten palvelujen suuntaaminen ja järjestäminen maahanmuuttajille yleinen maahanmuuttoasioiden koordinointi ja edistäminen Maahanmuuttotoimikunnan jäseniksi on valittu seuraavat henkilöt: Juha Valta Marjatta Kärnä Marita Vaahtoniemi Terhi Haapala Hannu Kankaanpää Terhi Sirén vs.kristiina Aatsinki Henna Lahtinen Ruut Lehto Jouko Vuolle Anne Kyngäs Jiuliano Prisada Elina Anttila-Varpula Eeva-Maria Latva-Rasku Matti Kristola sivistysjohtaja (puheenjohtaja) sosiaalipalvelupäällikkö (maahanmuuttoyhdyshenkilö, varapj) johdon assistentti (maahanmuuttajien info-piste, sihteeri) hoitotyön johtaja, terveyskeskus liikuntatoimenjohtaja kansalaisopiston rehtori intendentti, kulttuurikeskus asuntosihteeri, tekninen keskus myyntisihteeri, kulttuurikeskus (maahanmuuttajien info-piste) elinkeinotoimenjohtaja Te-toimisto TE-keskus Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lapuan tuomiokirkkoseurakunta 3

4 Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuvat tarpeen mukaan erillisestä kutsusta seuraavien organisaatioiden edustajat: KELA, poliisi, eri oppilaitosten ja järjestöjen edustajat. Maahanmuuttotyöryhmä on kokoontunut viisi kertaa ajalla , ja kokouksissa on käsitelty maahanmuuttoon liittyviä asioita. Kokouksissa on käyty läpi eri alojen asiantuntijoiden ja palveluntarjoajien tai viranomaisten edustajien tekemät ehdotukset, sekä aloitettu Lapuan kaupungin kotouttamisohjelman laatiminen, joka tullaan esittämään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2009 lopulla. 2) Kotouttamisohjelman seuranta ja päivitys Lapuan kaupungin maahanmuuttotoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa, jolloin tarkistetaan sovittujen toimenpiteiden toteutumista, kunnan maahanmuuttajien sekä maahanmuuttotyön tilanne ja tehdään mahdollisia muutoksia/päivityksiä kotouttamisohjelmaan. 3) Tiedottaminen Tehokas tiedottaminen on kotouttamisen onnistumisen kannalta tärkeä asia. Kunnan etusivuille laitetaan linkki International Pages, joka ohjaa kunnan kansainvälisten asioiden sivuille. Sieltä kävijä löytää maahanmuuttajayhdyshenkilön yhteystiedot. Lapuan kaupungin nettisivuilla on kaupungin esite suomen, englannin, saksan ja ruotsin kielellä. Sisäisellä tiedottamisella pyritään varmistamaan tiedonkulku kunnan sisällä sekä vaikuttamaan positiivisesti kunnan palveluksessa olevien asenteisiin maahanmuuttajia kohtaan. Ulkoista tiedottamista tehdään aina tarvittaessa. Verkostoituminen Etelä-Pohjanmaan muiden kuntien maahanmuuttajayhdyshenkilöiden kanssa Lapuan maahanmuuttajayhdyshenkilö on verkostoitunut Seinäjoen seutukunnan sekä Etelä-Pohjanmaan muiden kuntien maahanmuuttajayhdyshenkilöiden kanssa. Tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia ja tietoja maahanmuuttajatyöstä sekä tuoda esille hyvät käytännöt. Kun maahanmuuttajayhdyshenkilöverkosto toimii, voidaan tämä toimintamalli laajentaa siten, että eri kuntien samantyyppiset osastot muodostaisivat samanlaiset verkostot keskenään. Aluksi ERRKI Maahanmuuttajien ohjauskeskus Etelä-Pohjanmaalla -hanke koordinoi tätä verkostoitumista, minkä jälkeen verkosto voi toimia itsenäisesti. 4

5 4) Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen Helmikuussa 2004 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Lapuan kaupungilla on oma tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma (kh ) 5) Maahanmuuttajia ja kansainvälistymistä koskevat hankkeet Lapuan kaupunki on kiinnostunut osallistumaan aktiivisesti hankkeisiin, jotka luovat kestäviä ja hyödyllisiä toimintamalleja ja käytäntöjä maahanmuuttajien kotouttamiselle sekä kunnan kansainvälistymiselle. Kansalaisopisto osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan maahanmuuttajia koskeviin hankkeisiin. Luettelo käynnissä olevista hankkeista on liitteessä 3. Lapuan kaupungilla on ystävyyskaupunkisuhteet seuraaviin kaupunkeihin: Hagfors Ruotsissa, Rakvere Virossa, Hohenlockstedt Saksassa, Lantana Yhdysvalloissa ja Kiskőrös Unkarissa. Lisäksi esisopimus ystävyyssuhteista on tehty irlantilaisen County Louthin kreivikunnan kanssa. Yhteistyö ystävyyskuntien kanssa on monialaista ja se keskittyy ensisijaisesti kulttuuri-, koulu- ja yritysyhteistyöhön. 6) Maahanmuuttajien nykytilanne Tällä hetkellä Lapualla asuu n. 200 ulkomaalaista. Elokuussa 2009 tarkastushetkellä Lapualla asuvista maahanmuuttajista työtä hakevia oli 20, joista 8 oli työttömänä/lomautettuna, 5 sijoitettuna toimenpiteeseen, 2 työvoimakoulutuksessa ja loput työssä olevina hakijoina tai työvoiman ulkopuolella (osa heistä odottaa kotikuntamerkinnän saamista). Työtä hakemassa ei juuri tarkastushetkellä ollut yhdeksän maahanmuuttajaa. Sedun opetuspisteessä Lapualla on kahden seuraavan vuoden aikana valmistumassa ammattiin vuosittain ulkomaalaista opiskelijaa. Vuodesta 2009 lähtien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä Sedussa Lapualla vähenee, koska hakumenettely ja opiskelijaedut ovat samanlaiset koko Sedussa. 7) Maahanmuuttajien alkukartoitus ja ohjaus Ulkomaalaiselle, joka muuttaa Lapualle ja jolla on aikomusta jäädä asumaan, voidaan hänen pyynnöstään tehdä alkukartoitus ja ohjaus. Sen tekevät työnhakijoille TE-toimisto ja perusturvakeskus yhdessä. Alkukartoituksen ja ohjauksen tavoitteena on tunnistaa maahanmuuttajan osaaminen, aikaisempi 5

6 koulutus ja kokemus, kielitaito, muut taidot, mahdollisesti jopa erikoistaidot sekä kiinnostusalueet. Lisäksi pyritään selvittämään maahanmuuttajan vahvuudet ja heikkoudet sekä kunnan tarjoamat työllistymis-, harrastus-, opiskelu- ja/tai yrittäjyysmahdollisuudet. Näiden tietojen perusteella luodaan maahanmuuttajalle mahdollisimman tehokas, käytännönläheinen ja hänelle sopiva kotoutumissuunnitelma. 8) Henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma Jos maahanmuuttaja ilmoittautuu TE toimiston asiakkaaksi, TE toimiston edustaja ja kunnan sosiaalitoimen edustaja laativat hänen kanssaan kotoutumissuunnitelman. Jos maahanmuuttaja ei ole TEtoimiston asiakkaana, maahanmuuttaja ja kunta laativat suunnitelman yhdessä. Kotoutumissuunnitelmassa on sama pohja molemmissa tapauksissa, ja sen toimenpiteitä ja aikataulua seurataan tarkasti. Kotoutumissuunnitelman malli on liitteessä 1. Kotoutumissuunnitelmasta tulee käydä ilmi, millä toimenpiteillä ja millä aikataululla maahanmuuttaja saa tarvittavaa tietoa ja taitoa menestyäkseen Lapualla ja Suomessa sekä päästäkseen työelämään mahdollisimman nopeasti. Suunnitelmassa olevat toimenpiteet: perustuvat alkukartoitukseen ja maahanmuuttajan kanssa käytävään keskusteluun, tukevat maahanmuuttajaa hankkimaan tarvittavaa kielitaitoa sekä ammattitaitoa, seurataan säännöllisesti ja päivitetään tarpeen mukaan. 1. ALKUKARTOITUS -Koulutus -Kielitaito -Osaaminen -Kokemus -Yritteliäisyys -Harrastukset -Erikoisosaaminen 2. KIELEN OPISKELU -Kurssi -Harrastustoiminta -Kummiperhetoiminta -Yhdistystoiminta 3. TYÖHÖN LIITTYVÄ VALMENNUS -Ammatillinen koulutus -Työharjoittelu -Yrittäjäkurssi 4. TYÖELÄMÄ -Kunta -Valtio -Hanke -Yksityissektori -Yrittäjä -3. sektori 9) Suomen kielen koulutuksen järjestäminen Lapualla Lapuan kaupungissa järjestetään eri tasojen suomen kielen koulutusta kohderyhmän mukaan. Liitteessä 2 ovat lueteltuina kaikki suomen kielen kurssit, joita järjestetään Lapualla. 6

7 a) Varhaiskasvatus- sekä esikouluikäiset Varhaiskasvatusikäisten lasten osalta toteutetaan Lapualla hyväksyttyä kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Esikouluikäiset maahanmuuttajat integroidaan tarvittavin tukitoimin esikouluryhmiin (kesto 1-2 vuotta), tarvittaessa esikouluikäinen voi osallistua myös valmistavaan opetukseen tai niiden yhdistelmiin. b) Peruskouluikäiset Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle, jonka suomen kielen taito ei ole riittävä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Maahanmuuttajaoppilaalla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä, muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia oppivelvollisuusikäisiä lapsia. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen ohjeeseen. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet. Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta. Oma henkilökohtainen opinto-ohjelma on lähtökohtana jokaisella oppilaalla. c) Työperäiset maahanmuuttajat Vaikka työperäiset maahanmuuttajat eivät kotouttamislain mukaan ole oikeutettuja kotoutumissuunnitelmaan, Lapuan kaupunki järjestää myös heille kotoutumistoimenpiteitä yhdessä työnantajien kanssa. Tämä edistää työperäisen maahanmuuttajan ja maahanmuuttajaperheen nopeampaa integroitumista yhteiskuntaan sekä pysymistä kunnassamme. Suomen kielen opetus ja tutustuttaminen Suomen yhteiskuntaan ovat kotoutumisen kannalta tärkeitä koulutuksia. Lapuan kansalaisopisto järjestää maahanmuuttajille suomen kielen ja kulttuurin kursseja. He voivat osallistua myös muihin kursseihin, joita kansalaisopisto järjestää. Lapuan kansalaisopiston kursseihin voivat osallistua myös naapurikuntien maahanmuuttajat. d) Työttömät työnhakijat (TE-toimiston asiakkaat) TE toimiston asiakkaana olevat maahanmuuttajat ohjataan pääasiassa työvoimakoulutuksena toteutettavaan maahanmuuttajakoulutukseen, joka on jaettu hakijoiden kielitaitoa vastaaviin ryhmiin. Kaikille koulutuksiin hakeville järjestetään henkilökohtainen haastattelu ja lähtötasotesti, jonka perusteella hakija ohjataan hänen kielitaitotasoaan vastaavaan ryhmään. Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta. Koulutusliite Lapuan kansalaisopisto ja Lapuan kristillinen opisto järjestävät suomen kielen kursseja tarpeen mukaan tasoilla I-III kaikille maahanmuuttajaryhmille yhteisesti (vakituiset, tilapäiset, työperäiset, vaihto-opiskelijat jne.). Muu laaja kurssitarjonta tukee myös maahanmuuttajan sosiaalisten suhteiden luomista ja yleensä yhteiskuntaan integroitumista. Suomen kielen perus- ja keskitason yleisiä kielitutkintoja järjestää mm. Seinäjoen kansalaisopisto kolme kertaa vuodessa (loka-, tammi- ja huhtikuussa). Keskitason kielitaitotodistus on edellytyksenä Suomen kansalaisuuden saamiselle. 7

8 Lapuan kristillinen opisto järjestää kotoutumiskoulutusta, jonka tavoitteena on: opettaa suomen kielen sanastoa ja kielioppia (perustaso ja keskitaso); tutustuttaa maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin; antaa opiskeluvalmiuksia ammattiopinnoista selviämiseen. 10) Palvelut Lapuan kaupunki pyrkii järjestämään kaupungissa asuville maahanmuuttajille palveluita. Tarkoituksena ei ole luoda rinnakkaispalveluita, vaan tehokkaan alkuohjauksen avulla saadaan maahanmuuttajat käyttämään samoja palveluita kuin muutkin kuntalaiset. Seuraavassa luetellaan kunnan palveluja a. Asuminen Maahanmuuttajille osoitetaan asunto Lapuan kaupungin vuokra-asuntokannasta. Vuokra-asunnot sijaitsevat eri puolilla Lapuan keskustaa, myös kyläkeskuksissa on vuokra-asuntoja. Opiskelijoille tarkoitetut asunnot sijaitsevat Oppimestarilla ja Oppisopella, myös Lapuan Kristillisellä Opistolla on asunto siellä opiskelevalle. Tarkemmat tiedot vapautuvista vuokra-asunnoista saa asuntosihteeriltä. Vuokra-asuntohakemuksen saa kaupungin nettisivuilta b. Esi- ja perusopetus Jokaiselle kouluikäiselle maahanmuuttajaoppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Perustetaan valmistavan opetuksen luokka. c. Sosiaali- ja terveyspalvelut Maahanmuuttajilla on oikeus Lapuan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Terveyspalveluita ovat terveysneuvonta, sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus ja hammashuolto. Lapualla on oma terveyskeskus, jossa toimivat lääkärien vastaanotot. Työperäisten maahanmuuttajien terveydenhoito hoidetaan ensisijaisesti työnantajan järjestämän työterveydenhuollon kautta. Sosiaalityön palvelut ovat saatavissa perusturvakeskuksesta, os. Liuhtarintie 10. Perusturvan sosiaalityöntekijät hoitavat toimeentulotukiasioita ja aikuissosiaalityötä. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden tehtäviin kuuluvat lastensuojeluasiat ja muu perheen tukitoiminta. Lasten päivähoito Maahanmuuttajilla on oikeus alle kouluikäisten lasten päivähoitoon ja esiopetukseen. Lapualla on tarjolla monenmuotoista lasten päivähoitoa. Päiväkodit Ryhmäperhepäiväkodit Perhepäivähoito ( hoitajan omassa kodissa tapahtuva hoito) 8

9 Päivähoitoa tulee hakea kirjallisesti 4 kuukautta ennen hoidon tarvetta. Lisätietoja Perusturvakeskus LAPUAN TERVEYSKESKUS Yleinen hätänumero 112 Päivystysajanvaraus lääkärin vastaanotolle kiireellisissä tapauksissa (ensiapu) ma-pe klo 8-22 p la-su klo 8-22 p Lääkärien yöpäivystys klo 22-8 Seinäjoen keskussairaalan ensiapu Hanneksenrinne 7, p Ajanvaraus oman asuinalueen lääkärin vastaanotolle väestövastuualueen puhelinnumeroista Hammashuolto, Sahanplassin hammashoitola, Poutuntie 15 ajanvaraus vastaanotolle p Lapualla on myös yksityisiä lääkärien vastaanottoja Lapuan Lääkärikeskus p Hammaslääkärit tiedot löytyvät puhelinluettelosta Äitiys- ja perhesuunnittelu Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on huolehtia koko odottavan perheen ja tulevan lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista. Äitiysneuvolan palveluita ovat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot, ultraäänitutkimukset sekä ensisynnyttäjille tarkoitetut synnytysvalmennukset. Äitiysneuvola keskittyy huolehtimaan odottavan äidin ja sikiön terveydentilasta sekä valmentaa odottavaa äitiä, isää ja koko perhettä lapsen syntymään ja hoitoon. Tuetaan jo raskausaikana tulevaa äidin/isän ja vauvan välistä varhaista vuorovaikutusta. Kun raskaus on todettu, ensimmäinen vastaanottoaika varataan terveydenhoitajalle. Äitiysneuvolassa käydään odotusaikana noin kymmenen kertaa ja neuvolalääkärin vastaanotolla noin 3 kertaa. Kotikäynnit jo ennen lapsen syntymää ja syntymän jälkeen ovat olennainen osa neuvolatyötä. Perhesuunnittelulla pyritään siihen, että jokainen lapsi on toivottu ja syntyessään mahdollisimman terve. Perhesuunnitteluneuvolan tehtäviin kuuluu asiakkaalle sopivan ehkäisymenetelmän valinta. Keskustan äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 1, Siiriläntie 3 E Puh. (06) , puhelinaika klo Alueet: Hellanmaa, Hirvijoki, Honkimäki, Kauhajärvi, Keskusta, Liuhtari, Mustamaa, Pouttu, Ritakallio, Ritamäki Keskustan äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 2, Siiriläntie 3 E Puh. (06) , puh.aika klo

10 Alueet: Alanurmo, Koskikylä, Lakaluoma, Länsikylä, Ruha, Saarenkangas, Siirilä, Tiistenjoki, Välilä, Ylikylä Lastenneuvolat Lastenneuvola on tarkoitettu kaikille lapsiperheille lapsen täytettyä 2 viikkoa. Lapsi kuuluu lastenneuvolan piiriin kouluikään saakka. Lastenneuvolassa pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä terveys ja edistämään koko perheen hyvinvointia. Tavoitteena on perheen terveiden elintapojen edistäminen ja lapsen terveen kehityksen esteiden tunnistaminen ja poistaminen mahdollisuuksien mukaan. Neuvolassa tuetaan perheitä kasvussa vanhemmuuteen, tuetaan varhaista vuorovaikutusta ja rohkaistaan vanhempia luottamaan omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa. Lastenneuvolatyö on yksilöllistä, perhekeskeistä ja luottamuksellista. Terveydenhoitajan vastaanotolla on mahdollisuus käydä neuvolakautena noin 17 kertaa ja lääkärin vastaanotolla 5-6 kertaa. Kotikäynnit vauvan syntymän jälkeen ja myös tarvittaessa myöhemminkin ovat osa neuvolatyötä. Lastenneuvola toimii ajanvarauksella. Lapsen sairastuttua vanhemmilla on mahdollisuus saada omasta neuvolasta työnantajalleen todistus lapsen sairaudesta. YHTEYSTIEDOT: Haapakosken neuvola, Siiriläntie 3 E maanantai ja perjantai, puh. (06) , Alueet: Haapakoski, Harri, Karvala, Männikkö, Pitkämäki Keskustan neuvola 1, Siiriläntie 3 E puh. (06) Alueet: Keskusta, Kiviristi, Välilä, Siirilä, Marielund, Saarenkangas, Simpsiö Keskustan neuvola 2, Siiriläntie 3 E puh. (06) Alueet: Alanurmo, Alapää, Härsilä, Ilkka, Keisala, Koskikylä, Länsikylä, Pouttu, Ruha Liuhtarin neuvola, Siiriläntie 3 E puh. (06) Alueet: Honkimäki, Koskikylä (osa), Liuhtari, Ojutkangas (osa), Ritamäki, Suokko d. Vapaa-aikapalvelut ja harrastukset Lapuan kaupungin kulttuuritoimisto Kulttuurikeskus Vanha Paukku Kustaa Tiitun tie 1, Lapua puh tai Kulttuurin osalta maahanmuuttajien kotouttamista tuetaan antamalla resursseja sekä tarjoamalla kulttuuripalveluita. Kulttuuritoimisto avoinna ma-pe

11 Kulttuuripalvelut on tarkoitettu kaikille lapualaisille, uusille ja vanhoille taustaan katsomatta. Kulttuuritoimi pyrkii tarjoamaan kuntalaisten käyttöön tiloja sekä tukemaan taiteen tekemistä ja muita kulttuurin muotoja. Kulttuurikeskus Vanha Paukku on Lapuan kaikille avoin taiteen ja luovuuden keskittymä. Kulttuurikeskus tarjoaa foorumin tavata muita Lapualla asuvia ja tutustua paikalliskulttuuriin. Neuvontaa ja apua kulttuuriin liittyvissä asioissa saa kulttuuritoimiston ja infopisteen henkilökunnalta. Infopiste/Lapuan kaupungin matkailutoimisto: puh , avoinna ma-to 11-19, su Lisäksi Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa on: kirjasto Lapuan Taidemuseo Lapuan Patruunatehtaan museo ja Pyhälahden Valokuvaamomuseo Patruunagalleria ja Pohjanmaan Valokuvakeskus Lapuanliikkeen museo Ison Prässin kahvila Teatteri Lapua (Teatteri Hiomo) tehtaanmyymälöitä elokuvateatteri Lapuan kansalaisopisto Maahanmuuttaja voi osallistua kaikille kansalaisopiston kursseille oman mielenkiintonsa ja harrastuneisuutensa mukaisesti. Laaja kurssitarjonta: suomen kieli, muut kielet, atk, terveys ja liikunta, musiikki, tanssi, taide, käsityö, kotitalous jne. Avoimen yliopiston opetus Taiteen perusopetus, kuvataide- ja käsityökoulu Kansalaisopisto pyrkii järjestämään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa luento- ja keskustelutilaisuuksia ja kursseja, joilla lisätään tietoa monikulttuurisuudesta ja vaikutetaan asenteisiin sekä vahvistetaan etnisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Lapuan musiikkiopisto Tiedustele vapaita oppilaspaikkoja Musiikkiopiston kanslia, puh Lapuan kaupunginkirjasto Kolme toimipistettä Pääkirjasto, puhelin , Avoinna ma-pe (lehtilukusali 10-19, la-su 11-15) la (kesäaikana la suljettu) Tiistenjoen sivukirjasto, puhelin , avoinna ma, ti , to Kirjastoauto, puhelin , liikennöintiaikataulu: tai saatavissa pääkirjastosta. 11

12 Kirjastossa on lainattavissa mm. lehtiä, kirjoja, dvd- ja cd-levyjä ja kielikursseja, joita hankitaan tarpeen mukaan. Lainattavissa on noin 6900 vieraskielistä sekä tieto- että kaunokirjallista nimekettä, suurimmaksi osaksi kuitenkin ns. suurilla kielillä. Pääkirjastossa on asiakaskäytössä yhdeksän tietokonetta. Kirjasto välittää kaukolainoja muista kirjastoista. Kysynnän mukaan hankimme aineistoa myös kirjaston omiin kokoelmiin: kirjoja, lehtiä, kielikursseja jne.. Kirjasto hakee tietoja eri tietokannoista ja välittää tietoa halutuista aiheista ja antaa tarvittaessa tiedonhallintataitojen opetusta. Suomen ulkomaalaiskirjasto toimii Helsingin kaupunginkirjaston yhteydessä. Ulkomaalaiskirjaston tehtävänä on Suomessa asuvan vieraskielisen väestön kirjastopalvelujen tukeminen, yhteyksien solmiminen koti- ja ulkomaisiin yhteistyötahoihin, tiedotus ja neuvonta sekä aineiston hankinta yhteiskäyttöön sellaisilla kielillä, jotka meillä ovat harvinaisia ja joiden käyttäjiä Suomessa on vähän. Päävastuu ulkomaalaisväestön yleisistä kirjastopalveluista on edelleen kunnilla. Ulkomaalaiskirjastotoimintaan myönnetyillä varoilla hankitaan maan kirjastojen yhteiskäyttöön aineistoa sellaisilla kielillä, jotka meillä ovat harvinaisia ja joiden käyttäjiä Suomessa on vähän. Ulkomaalaiskirjastotehtävään ei sisälly aineiston hankinta pohjoismaisilla kielillä eikä ns. suurilla kielillä (englanti, saksa, ranska, italia, espanja, viro ja venäjä). Kuntien kirjastot hankkivat vieraskielistä aineistoa asukkaidensa tarpeisiin asukaspohjan mukaan, myös meillä harvinaisilla kielillä. Erityisesti sanoma- ja aikakauslehdet ovat paikallista aineistoa. Ulkomaalaiskirjaston kokoelmalla tuetaan kuntien kirjastojen asiakaspalvelua. Kirjastoille lähetetään kaukolainoina sekä yksittäisiä lainoja ja aihetilauksia että siirtokokoelmia. Siirtokokoelmien laina-aika on vastaanottajakirjaston toivomusten mukaan 3-6 kk. Vaikka ulkomaalaiskirjastotehtävään ei kuulu aineiston hankinta eikä lainaus pohjoismaisilla kielillä eikä ns. suurilla kielillä, lähetetään näillä kielillä kuitenkin yksittäisiä kaukolainoja ja aihetilauksia. Urheilu- ja liikuntapalvelut Lapualla Virkistysuimala Sateenkaari ja Urheilutalo Urheilukatu 6 Kassan puhelin Uimahalli + kuntosali sulkapallo, squash ja pöytätennis Urheilukeskuksen alueen muu tarjonta 2 tenniskenttää, varaukset Urheilutalon kassalta Yleisurheilukenttä Pesäpallokenttä 12

13 Lapuan Jäähalli Jäähallissa on tulevalla kaudella jää Jäähallissa on myös ilmaisia yleisöluisteluvuoroja katso Simpsiön Rinnehiihtokeskus Rinteen pituus 600 m ja korkeusero 90 m 5 hissiä Simpsiöllä on myös monipuoliset maastohiihtomahdollisuudet. Simpsiöllä on myös suunnistusta varten kiintorastiverkosto(karttoja Urheilutalon kassalta). Lapualaiset urheiluseurat Lapualaisten urheiluseurojen yhteystiedot löytyvät Lapuan kaupungin www-sivuilta/liikunta /urheiluseurat e. Nuorisotoimen palvelut Lapuan nuorisotoimisto Asemakatu 12, LAPUA Käynti Oskarinkadun puolelta, puhelin tai Nuorisotalolla järjestetään erilaisia tapahtumia, kerhoja, tilaisuuksia vauvasta vaariin. Nuorisotilat sijaitsevat Nuorisotalolla, osoite Asemakatu 12. Käynti nuorisotiloihin tapahtuu pääovesta Asemakadun puolelta. Aukioloajat maanantaista torstaihin klo ja perjantaisin klo Ilmaiset nettiyhteydet, biljardi, darts, pingis, pleikkari, lehtiä, lautapelejä, kahvia, teetä Tämä nk. avoin nuorisotila on tarkoitettu yli 12-vuotiaille nuorille. Tietoja lapualaisista nuorisoyhdistyksistä löytää osoitteesta f. Muut palvelut Lapuan kristillinen opisto Siiriläntie 11-13, LAPUA Toimisto puhelin Lapuan kristillinen opisto järjestää maahanmuuttajille suomen kielen ja kulttuurin pitkäkestoista koulutusta. Lisäksi opisto järjestää runsaasti erilaisia harraste- ja ammattitaitoa kehittäviä kursseja, joille maahanmuuttajat voivat osallistua. MLL Pohjanmaan piiri /aluetoimisto (Poutuntie 15, LAPUA) Ohjausta ja opastusta lasten kasvatukseen ja kehitykseen Tilauksesta erilaiset vertaisryhmätoiminnot, koulutukset, läksypajatoiminta koululaisille, lastenhoitotoiminta, leirit jne. Yhteyshenkilö: Kehittämispäällikkö Elina Anttila-Varpula p

14 MLL Lapuan paikallisyhdistys ry. Tarjoaa perhekahvilatoimintaa Wanhassa apteekissa (kirkkokatu 4, LAPUA) keskiviikkoisin klo Perhekahvilat syntyvät vanhempien omasta aloitteesta ja toimivat suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin. Monet vanhemmuudesta ja perheasioista kiinnostuneet toivovat paikkaa, jossa olisi helppo tutustua uusiin, samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. MLL:n perhekahvila tarjoaa vanhemmille tukea, tietoa ja toimintamahdollisuuksia. Samalla lapset saavat seuraa ja mukavaa tekemistä. Perhekahvilaan voi tulla hetkeksi joko hengähtämään tai purkamaan toimintatarmoaan. Tarjolla on paikka toimia yhdessä muiden lapsiperheiden ja omien lasten kanssa. Ilot, huolet ja päivänpolttavat asiat jaetaan kahvikupposen ääressä. Keskustelua vauhdittamassa on toisinaan asiantuntija-alustajia tai vierailijoita, ja keskustelujen aiheet voidaan suunnitella perhekahvilan kävijöiden tarpeisiin. KAIKKI LAPSIPERHEET OVAT TERVETULLEITA! Perhekahvilatoiminnan vastaava: Laura Järvi p Yhteyshenkilö: Puheenjohtaja Katri Rintaniemi p Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Ulkomaalaisten nuorten ja nuorten aikuisten raamattupiiri joka torstai Virranniemessä klo Käyttökielenä on suomi - aivan suomen kielen opiskelunkin kannalta. Mutta muillakin kielillä puhutaan tarvittaessa. Myös suomalaiset ovat tervetulleita tähän ryhmään. 12) Eri tahojen roolit kotouttamisessa ja niiden yhteystiedot Organisaatio/henkilö Yhteystiedot Rooli Maahanmuuttoyhdyshenkilö Sosiaalipalvelupäällikkö Marjatta Kärnä, Liuhtarintie 10, Lapua. Puhelin koordinoi maahanmuuttajatyötä - tiedottaminen - kotoutumissuunnitelmien tekeminen sekä niiden seuranta yhdessä muiden tahojen kanssa Maahanmuutto info-pisteet Lapuan kaupungintalo, Marita Vaahtoniemi, Valtuustontie 8, puhelin ja Kulttuurikeskus info-piste, Ruut Lehto, Kustaa Tiitun tie 1, LAPUA Puhelin tiedon jakaminen maahanmuuttajille, neuvontapiste

15 TE toimisto TE keskus KELA Nikolaintie 6, KAUHAVA Lassilantie 12, LAPUA Anne Kyngäs Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri PL 134, Seinäjoki Käyntiosoite: Poutuntie 7, LAPUA 15 Kotoutumissuunnitelmien tekeminen ja seuranta yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Ulkomaalaisen työskentelyyn oikeuttavan työluvan työmarkkinaedellytysten tutkiminen. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen selvittäminen/ mahdolliset sosiaalietuudet Maistraatti KAUHAVA Poliisi Koulut Terveyskeskus Sairaalantie 3, LAPUA Terveysneuvontaa, sairaanhoitoa, lääkinnällinen kuntoutus ja hammashuolto Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Koulukatu 2, LAPUA Lapuan kristillinen opisto Siiriläntie 11-13, LAPUA Lapuan kansalaisopisto Kustaa Tiitun tie 1, LAPUA / MLL Pohjanmaan piiri/aluetoimisto Lapuan yrityskeskus Poutuntie 15, LAPUA Elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolle, Poutuntie 7, Lapua. Puhelin Suomen kielen ja kulttuurin pitkäkestoiset maahanmuuttajakoulutukset sekä lyhytkurssit Laaja kurssitarjonta; suomen kieli, muut kielet, atk, terveys ja liikunta, musiikki, tanssi, taide, käsityö, kotitalous jne. Ohjausta ja opastusta lasten kasvatukseen ja kehitykseen, tilauksesta erilaiset vertaisryhmätoiminnot, koulutukset jne. Yritysasiat ja -ideat, liike- ja toimitilojen vuokraus, toimitilaneuvonta, yritysyhteydet, yritysrahoitus, liikeidean ja liiketoimintasuunnitelmien

16 Asunto- ja tilapalvelu Poutuntie 8 Lapua puhelin Asuntosihteeri Henna Lahtinen sparraus, rahoituslaskelmien tarkistus Vuokra-asunnot Lapuan Yrittäjät Lapuan Urheiluseurat eri osoitteissa Erilaisten liikunnallisten ryhmien ohjausta. Nuorisotoimisto Oskarinkatu 11, LAPUA Nuorten toimintaa, kokoontumispaikka, harrastusmahdollisuuksia, järjestötoimintaa Liitteet: 1, 2 ja 3 16

17 LIITE 1. KOTOUTUMISSUUNNITELMAN POHJA A. TAUSTATIEDOT 1. Perustiedot Nimi: Kansalaisuus: Syntymäaika: Tullut Suomeen (pvm): Työpaikka: Perhe: 2. Koulutus kotimaassa ja Suomessa 3. Ammatillinen osaaminen ja kokemus nykyinen ja aikaisemmat työpaikat nykyinen ja aikaisemmat työtehtävät 4. Muu osaaminen ja kokemus 5. Kielitaito (välttävä-hyvä-erinomainen) sekä kielenopiskelutaidot suomi: ruotsi: englanti: muu(t): 6. Muut (erikois)taidot kulttuuri: urheilu: ATK: jne. 7. Harrastukset 8. Yrittäjyys 9. Kiinnostustuksen kohteet toiveammatti 10. Muuta 11. Henkilökohtaiset tavoitteet 17

18 B. TOIMENPITEET 1. Kieli-/kotoutumiskoulutuksen suunnitelma 2. Työelämän valmennus 3. Harrastukset 4. Työpaikka/yrittäjyys 5. Tarvittava tuki ja ohjaus 6. Aikataulu, vastuuhenkilöt ja seuranta Kunta: TE-toimisto: Maahanmuuttaja: 18

19 LIITE 2. SUOMEN KIELEN JA MUUT MAAHANMUUTTAJIA VARTEN SUUNNITELLUT KURSSIT Työvoimapoliittinen maahanmuuttajakoulutus A 2.1. Tarkoitettu opiskelijoille, jotka osaavat hyvin vähän tai eivät ollenkaan suomen kieltä, mutta ovat luku- ja kirjoitustaitoisia Kesto: 50 päivää lähiopetusta Tavoite: Perustason alempi taso (yleisten kielitutkintojen taitotaso1) Järjestäjä: Seinäjoen seudun TE-toimisto / Sedun aikuiskoulutus Rahoitus: oppilaalle ilmainen/työvoimapoliittisen koulutuksen etuudet Haku: TE-toimiston kautta A 2.2 Tarkoitettu opiskelijoille, jotka hallitsevat suomen kielen rakenteiden alkeet ja sanaston, ts. ovat yleisten kielitutkintojen tasolla 1. Kesto: 50 päivää lähiopetusta + 40 päivää työharjoittelua Tavoite: Perustason ylempi taso (yleisten kielitutkintojen taitotaso 2) Järjestäjä sama kuin edellä Haku sama kuin edellä B 1.1. Tarkoitettu opiskelijoille, jotka hallitsevat suomen kielen perustason 1-2, rakenteet ja sanaston. Kesto: 75 päivää lähiopetusta + 40 päivää työharjoittelua (perustason alempi taso) Järjestäjä: Seinäjoen seudun TE-toimisto / Sedun aikuiskoulutus Rahoitus: oppilaalle ilmainen/työvoimapoliittisen koulutuksen etuudet Haku: TE-toimiston kautta Kansalaisopiston kurssitarjonta Vuonna 2010: 1. Suomea maahanmuuttajille, alkeisryhmä: Finnish for Immigrants, Beginners Tarkoitettu opiskelijoille, jotka osaavat suomea hyvin vähän tai eivät ollenkaan ja jotka hallitsevat suomen kielen rakenteiden alkeet ja sanaston. Alkamisajankohta: kevät 2010 Kesto: 22h Järjestäjä: Lapuan kansalaisopisto Rahoitus: opintoseteliavustus (haetaan vuosittain, päätös keväällä 2010) 2. Suomea maahanmuuttajille, jatkoryhmä: Finnish for Immigrants, Follow-up course Tarkoitettu opiskelijoille, jotka hallitsevat suomen kielen perustason, 1-2, rakenteet ja sanaston. Alkamisajankohta: kevät 2010 Kesto: 22h Järjestäjä: Lapuan kansalaisopisto Rahoitus: opintoseteliavustus (haetaan vuosittain, päätös keväällä 2010) 19

Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta

Kotouttamisohjelma. Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta Kotouttamisohjelma Lapuan kaupunki Maahanmuuttotoimikunta 21.12.2010 Sisältö Johdanto... 3 1) Maahanmuuttotoimikunnan asettaminen ja toiminta... 3 2) Kotouttamisohjelman seuranta ja päivitys... 4 3) Tiedottaminen...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA

KAUHAVAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA Hyväksytty Kaupunginvaltuusto 15.2.2010 8 Kauhavan maahanmuuttotyöryhmän päivitys 21.2.2012 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA LAPPAJÄRVEN KUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA Kunnanvaltuuston 20.9.2010 56 hyväksymä 1 Johdanto... 3 2 Kotouttamisohjelman laadinta ja maahanmuuttotyöryhmän toiminta... 4 3 Maahanmuuttajien

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2 Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1. JOHDANTO... 3 2. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 3 3. SUOMEN KOTOUTTAMISPOLITIIKKA... 4 4.

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma SIILINJÄRVEN KUNTA Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Kunnanhallitus x.x.2012 Kunnanvaltuusto x.x.2012 2 (34) Sisältö 1 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma... 4 1.1 Maahanmuuttajat... 4 1.2 Kotouttamisohjelma...

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

KRISTIINANKAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA KRISTIINANKAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA Päivitetty 11/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 3 1.1 Kuntien kotouttamispolitiikka 4 2. JOHDANTO 4 3. SIIRTOLAISUUSASIOIDEN HALLINTO 5 4. MAAHANMUUTTAJA-KÄSITE

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA Äänekosken kaupunginvaltuusto 12.12.2011

KOTOUTTAMISOHJELMA Äänekosken kaupunginvaltuusto 12.12.2011 KOTOUTTAMISOHJELMA Äänekosken kaupunginvaltuusto 12.12.2011 Keskeisiä maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä ohjelmia, selvityksiä ja selontekoja.3 Maahanmuuttoasioihin liittyvä lainsäädäntöä...3 Kotouttamislaki...3

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4.

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4. 1 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA [Kirjoita lainaus tiedostosta tai yhteenveto jostakin kiinnostavasta kohdasta. Voit sijoittaa tekstiruudun haluamaasi tiedoston kohtaan. Voit muuttaa erotetun lainauksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA PORIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO... 1 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN TUKEMINEN... 3 2.1. Maahanmuuton alkuvaiheen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012 -3, KH 29.10.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 29.10.2012 Esityslista 21/2012 -2, KH 29.10.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 29.10.2012 klo 14.00 MUISTA SAL LISTA! Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Taivalkosken kunnan. kotouttamisohjelma. Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96. Kunnanhallitus 3.9.2012 279. Valtuusto 10.9.

Taivalkosken kunnan. kotouttamisohjelma. Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96. Kunnanhallitus 3.9.2012 279. Valtuusto 10.9. Taivalkosken kunnan kotouttamisohjelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96 Kunnanhallitus 3.9.2012 279 Valtuusto 10.9.2012 53 2 Sisällys 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat ja tavoitteet...3 1.1

Lisätiedot

Sisältö. 5 Muut toimijat... 35

Sisältö. 5 Muut toimijat... 35 Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Päivitys 2013 2017 Sisältö 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat... 4 1.1 Porvoolaiset maahanmuuttajat... 4 1.2 Uusi laki kotoutumisen edistämisestä voimaan

Lisätiedot

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 SISÄLTÖ 1 MAAHANMUUTTAJAT IISSÄ 3 2 KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 3 TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT 5 4 MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTMISEN TUKEMINEN..7 4.1 Sosiaalipalvelut

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

Ranuan kunnan kotouttamisohjelma

Ranuan kunnan kotouttamisohjelma Ranuan kunnan kotouttamisohjelma Ranuan kunta Sisällys 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.1 Kotouttamislain keskeiset tavoitteet, soveltaminen ja toimeenpano... 2 1.2 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma Hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.9.2011 Ohjelman on laatinut WorkPlace-hankkeen puitteissa erikoissuunnittelija Ritva

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Perusturvalautakunta 14.12.2010 / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Sisältö Johdanto... 3 1. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1 Nakkilan kunnan kotouttamisohjelma Toimielin Käsitelty Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sisällys JOHDANTO... 1 2. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ... 2 3. KOTOUTUMISEN TUKEMINEN ERI

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän perusturvalautakunta 12.11.2008 Liite nro 1 Sodankylän kunnanhallitus 02.12.2008 Liite nro 1 Sodankylän kunnanvaltuusto 19.12.2008 Liite

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Sodankylän perusturvalautakunta. 2015? Sodankylän kunnanhallitus. 2015? Sodankylän kunnanvaltuusto.

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Lisätiedot: Saana Hansen Pakolaiskoordinaattori saana.hansen@sipoo.fi p. 09 235 36505 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kotoutumiskäsitteistöä 3 3 Maahanmuuttajat Sipoossa

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA ULKOMAALAISTOIMISTO 2008 2/75 SISÄLLYSLUETTELO: TAUSTAA... 4 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ JA

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot